Магистратура
Құжаттарды қабылдау ережелері

Құжаттарды қабылдау ережелері

№109 үлгілік қағидалар.docx

Шет тілі және кешенді тестілеу бойынша қабылдау емтихандарына қатысу ақысы 4200 теңге.*

Төлем жасау үшін реквезиттер:

РМҚК «Ұлттық тестілеу орталығы» ҚР БҒМ

010011 Астана қ,Победа даңғылы, 60

СТН 600300086081

БСН 000140001853

ЖСК KZ536010111000001515

БСК  HSBKKZKX, КБЕ 16

АҚ «Халық банк».