Бакалавриат
Автоматтандыру және басқару

Автоматтандыру және басқару

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - техника және технологиялар бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

«Автоматтандыру және басқару» білім беру бағдарламасы

Халықаралық аккредитация: ASIIN (31.03.2017-27.04.2018)
Бағдарлама: 5B070200 - Автоматтандыру және басқару
Оқу деңгейі: Бакалавриат
Емтихандар: Ұлттық бірыңғай тестілеу
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 4 жыл
Кәсіби қызмет түрлері:
Түлектерді өндірістің барлық салаларында басқаруға арналған ақпаратты өңдеу әдістері мен құралдарын қолданумен байланысты техникалық жүйелердегі автоматтандыру, ақпараттандыру және басқару бағытында қызмет етуге даярлайды.
Түлектердің кәсіби қызметінің объектілері – әртүрлі өндірістердің процестерін басқарудың автоматтандырылған жүйелері, әртүрлі қызметтегі автоматтандырылған ақпараттық-басқару жүйелері, әртүрлі мақсаттағы мәліметтерді қабылдау, өңдеу және жөнелтуге арналған автоматтандырылған жүйелер, әртүрлі өндірістерді технологиялық даярлаудың автоматтандырылған жүйелер, өнеркәсіптің әртүрлі салаларында бөлшектерді, бұйымдарды, түйіндерді, құрылғыларды кешенді тестілеуге арналған автоматтандырылған жүйелер.

Бейінді пәндер:
• Электротехниканың теориялық негіздері
• Электроника
• Тиімділік әдістері
• Операцияларды зерттеу
• Вариациялық есептеулер
• Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
• Кәсіби мақсаттағы ақпараттық технологиялар
• Программалау тілдері мен технологиясы
• Объектіге бағытталған программалау
• Басқару объектілерін модельдеу және идентификациялау
• Жүйелерді модельдеудің программалық құралдары
• Басқарудың тиімді жүйелері
• Технологиялық үрдістерді тиімді басқару
• Автоматика элементтері мен құралдары
• Автоматтандырудың жергілікті жүйелері
• Басқарудағы жасанды интеллект әдістері
• Технологиялық процестер мен өндірістерді автаматтандыру

Білім беру артықшылықтары:
• Сәйкесінше әлеуметтік, ғылыми немесе этикалық мәселелерден сипат алатын тұжырымдарды қалыптастыру мақсатында сәйкес мәліметтерді (әдетте, алған білімдері аясында) жинақтау және интерпретациялау қабілетін; ақпаратты, идеяны, мәселені және шешімдерді тыңдармандарға, маман және маман емес тұлғаларға таныстыру қабілетін тәрбиелеу. Білім алу барысында алынған, адамға жоғары тәуелсіздік деңгейінде одан әрі білім алу үшін қажетті дағдыларды дамыту.
• Автоматтандыру және басқару жүйелерін жобалау, құру, сүйемелдеу және жетілдіру үшін қажетті математикалық модельдер мен әдістерді, физика және электротехника заңдары бойынша білім беру және оларды түсінуді қамтамасыз ету, оларды мамандану саласында практикалық қызметтің негізі ретінде пайдалану дағдыларын қалыптастыру; автоматтандыру және басқару жүйелерін жобалау, құру, сүйемелдеу және жетілдіруде жетекші инженерлік практиканы пайдалану бойынша білім беру және дағдылар қалыптастыру; автоматтандыру және басқару жүйелерін жобалау, құру, сүйемелдеу және жетілдіруде қолданылатын программалық жабдықтаманы таңдау және тиімді пайдалану білімдері мен дағдыларын қалыптастыру.
• Автоматтандыру және басқару саласында іргелі инженерлік білімдерді қамтамасыз ету, автоматтандыру және басқару жүйелерін жобалау, құру, сүйемелдеу және жетілдіру саласындағы нақты жағдай ерекшеліктеріне қарай білімдерді пайдалану қабілетін тәрбиелеу; автоматтандыру және басқару жүйелерін жобалау, құру, сүйемелдеу және жетілдіру бағытындағы инженерлік мәселелерді талдау біліктілігін қалыптастыру; автоматтандыру және басқару жүйелерін жобалау, құру, сүйемелдеу және жетілдіру бағытында инженерлік жұмыстарды ұйымдастыру және бсқару қабілетін тәрбиелеу; автоматтандыру және басқару жүйелерін жобалау, құру және жетілдіру бағытында инновацияларды іздеу қабілетін дамыту.
Халықаралық қатынастар:
1. Санкт-Петербург ақпараттық технологиялар, механика және оптика ұлттық зерттеу университеті (Ресей) – ШЫҰ-ның қос диплом бағдарламасы.
2. Аликанте университеті (Испания)
3. Люблин технологиялық университеті
4. Пьер Мендеc-Франс атындағы университет, Гренобль ІІ (Франция)
5. Ұлы Петр атындағы Санкт-Петербург политехникалық университеті
6. Қолданбалы ғылымдар университеті, Берлин (Германия)
7. Савония қолданбалы ғылымдар университеті, Куопио, Финляндия
8. Каунасс технологиялық университеті (Литва)
9. Техникалық университет – София (Болгария)
10. Порто университеті (Португалия) және т.б.

Практика өту және жұмыспен қамтудың мүмкін ұйымдары: Технологиялық процестерді автоматтандыру және басқарумен байланысты қызмет атқаратын мемлекеттік және жеке меншік ұйымдар

Практика өту және жұмыспен қамтудың ұйымдары:
• "Стимул" ЖШС
• "Банк Центр Кредит" АҚ
• "Сбербанк" АҚ ЕБ
• АБ Ритейл ЖШС
• ISMA-KAZAKHSTAN
• "Доктор Веб - Орталық Азия" ЖШС
• "Сбербанк" АҚ ЕБ
• "Travel Center" ЖШС
• "Синетик" ЖШС ҮМЗ, Атомөнеркәсібі.
• "Инновациялық Технологиялар Паркі" АЭА
• "Alem Research" ЖШС ИТП АЭА АЛАТАУ
• "Локомотив" АҚ
• "Алматыэнергосервис" ЖШС
• "Жігермұнайсервис" ЖШС
• "Метрополитен" КМӨ
• "Қазпочта" АҚ филиалы – "Оңтүстік" Ақпараттық-логистикалық орталығы
• "Уыз Май Indusrty" ЖШС
• "СИСТЕМОТЕХНИКА" ЖШС
• "Қазатомөнеркәсіп ҰАК" ЕТИ АҚ
• " Қазатомпром" АҚ ҰАК “Жоғары технологиялар Институты" ЖШС
• "Семаз" ЖШС

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Бiрiншi жоғары бiлiм

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Автоматтандыру және басқару
Мамандық шифры
5B070200
Факультеті
Механика-математика
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі
Таңдау пәні
Физика
Бейіндік пән
Физика
Өту балы
ҚАЗ
108
ОРЫС
97

пәндер

Scientific Writing
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – «Scientific Writing» пәнінің мақсаты – ғылыми-педагогикалық бағытта даярланған болашақ мамандар ретіндегі студенттерді ғылыми ойлауға және заманауи экономиканың өзекті мәселелері бойынша экономикалық зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру негіздерін, әдістемесін, нысандарын және экономикалық теория категорияларының мәнін үйрету болып табылады. Ғылыми мақалалар жаза білу және қазақ,орыс, ағылшын тілдерінде дискусcиялар жүргізе алу.

Автоматиканың құрылымдары мен элементтері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Автоматтандырудың жергілікті жүйелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: оқушылардың бойында автоматтандыру мен басқарудың заманауи жергілікті жүйелерін құру қағидалары жайлы білім, осындай жүйелер негізделіп құрылатын өнеркәсіптік реттегіштер жайлы білімді қалыптастыру, сонымен қатар реттегіштерді баптау параметрлерін есептеуді игерту. Тапсырмалар: автоматты басқарудың жергілікті жүйелерін құрастырудың тәжірибелік машықтарын игеру. Қысқаша мазмұны: автоматтандыру және басқару жүйелерінің жіктемесі, оларды құрастыру есептері, техникалық құралдардың агрегаттық кешендері, микропроцессорлы контроллерлер, өнеркәсіптік реттегіштерді баптау әдістері, типтік технологиялық үдерістерді автоматтандыру, шығын мен шығындар қатынасын, қысымды, деңгейді, тұрақтандыру жүйелері, жылу алмастырғыштарды, пештерді, бу қайнатқыш қондырғыларды автоматтандыру.

Автоматтар және тілдер теориясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: қарапайым формальді тілдер, жүйелі қарау, негізгі ұғымдар теориясы, формальды тілдер және автоматтар құру және талдау; синтаксис, семантика, формальды тәсілдерін сипаттау тілдерді оқып білу; ұғымдарды тұрақты өрнектерді және тілдердің өзара байланысын және автоматтар және тұрақты өрнектер; Тьюринг машиналары теориясына кіріспе. Міндеттері: зерттеу әдістерін сипаттау, іске асыру және формалды тілдер; формальды әдістерін сипаттау тілі синтаксисі; формальды әдістерін сипаттау және іске асыру синтаксисті басқарылатын аудару. Курстың қысқаша мазмұны: Формальды тілдер және автоматтар теориясына жалпы шолу. Көпмүшелік. Теориялық-көптік ұғымдар. Бинарлы қатынастар және оның қасиеттері, транзитивті тұйықталу. Функциялар. Алфавиттер және Тілдер. Түпкілікті ұсыну тілдері. Тұрақты білдіру, Тұрақты тілдері. Ақырғы автоматтар. Детерминитті ақырғы автомат. Әр түрлі мысалдары детерминирленген ақырлы автоматтар. Детерминитті емес ақырғы автомат. Алгоритмді ауыстыру детерминитті емес соңғы автоматтары детерминитті. Ақырғы автоматтар және тұрақты өрнек. Жабық тұрақты тілдер қасиеті. детерминделген автоматтардың жай-күйін азайту, саны. Тұрақты емес тілдері. Лемма туралы разрастании. Жиынмен автоматтар-бабына. Мәнмәтінді-бос грамматикалар. Мәнмәтінді-бос тілдер. Автоматтармен және мәнмәтінді-бос грамматикалар арасындағы байланыс. Білуге тиіс: Хомскидің жіктелу грамматикасына сәйкес иерархиясы; автоматтар теориясы және формалды тілдер негізгі алгоритмдік рұқсат және тараптарының өзара шешілмеген наразлығы мәселелері. Меңгеру: грамматикалық және тұрақты білдіру арқылы сұрақ қою тілін, сондай-ақ автоматтар талап етілетін қызмет түрін (детерминирленген, толық, ең аз) тану үшін әр түрлі тілдер құруды; абстрактты автомат берілген сынып, шешуші берілген тапсырманы кейіннен барынша азайтумен саны бойынша жай немесе санына өтуілерді құру. Дағды: формалды спецификациялар дағдыларын тілдерді қолдану мен әдістері; ақпараттық технологиялар мен базалық математикалық білім; бағдарламалық қамтамасыз ету дағдыларын модельдеу, талдау және пайдалану формальды әдістерін құрастыру.

Автоматты түрде реттеудің сызықты емес жүйелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: автоматты басқарудың сызықты емес жүйелерінің (АБЖ) теориясының негіздерін жақсы білетін және компьютерлік техниканы пайдалану арқылы автоматтандырылған жүйелерді іске қосу мен құрастыруға қатысты есептеулер жүргізе алатын маманды дайындау. Тапсырмалар: болашақ маман бойында жоғары математикалық мәдениет пен сәтті өндірістік қызмет жүргізуге қажетті және оған өз бетімен жаңа қажетті білім игеру мен басқару теоряиясын игеруге қажетті тәжірибені қалыптастыру. Қысқаша мазмұны: Тепе-тең тәртіптерді талдау. Сызықты емес үлгілерді сызықтау әдістері. БЖ кезеңдік кеңістіктегі тәртібін талдау. Тепе-тең жағдайлар тұрақтылығы: Ляпуновтың бірінші және екінші әдістері, абсолют тұрақтылықты зерттеудің жиіліктік әдісі; периодты тәртіптерді гармоникалық тепе-теңдік әдісімен зерттеу. Эквивалент сызықтау әдісі. Кіші, үлкен және тұтастағы тұрақтылық. Абсолют тұрақтылық. В.М.Попов критерийі.

Автоматты түрде реттеудің сызықты жүйелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: компьютерлік техниканы пайдалану арқылы автоматты басқару теориясын (АБТ) терең білетін маман дайындау Тапсырмалар: болашақ маман бойында жоғары математикалық мәдениет пен сәтті өндірістік қызмет жүргізуге қажетті және оған өз бетімен жаңа қажетті білім игеру мен басқару теоряиясын игеруге қажетті тәжірибені қалыптастыру. Қысқаша мазмұны: Техникадағы басқару мен реттеу, нысандар және САР. САР құрастыру қағидалары. САР-тың және оның элементтерінің функционалды сипаттамасы. САР-тың мақсаты мен жұмыс тәртібі, олардың қасиеттері мен математикалық сипаттамасы бойынша жіктелуі. Жіберу функциялары. Стационар сызықты жүйелердегі үдерістерді талдау. Тұрақтылық тапсырмасының қойылымы. Ауыспалы және орын алған қателер. Ауыспалы үдерістің жиіліктік сипаттамалары мен қасиеттері. Кешігуі бар жүйелер. Ауыспалы үдерістерді талдау. Сызықты САР-тардың қасиеттерін жақсарту тәсілдері мен құралдары. Түзетуші құрылғыларды логарифмдік амплитудалық-жиіліктік сипаттамалар бойынша құрастыру.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Ақпараттың қолданбалы теориясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: кәсіби біліммен қамтамасыз ету, әлеуметтік, академиялық ұтқырлықты насихаттау, еңбек нарығында сұраныс, табысты мансап, ақпараттық технологияларды пайдалануға байланысты салаларда құрылымдардың командалары ынтымақтастық. Міндеттері: информатика теориялық негіздерін енгізу; теориялық информатика және олардың үрдістер саласындағы іргелі зерттеулер бағыттарын зерттеу; білім пайдалану, теориялық информатика зерттеу бағдарламаларды әзірлеу алды. Түйіндеме: формальды тілдері және грамматикалық. Ақырлы мемлекеттік машиналар.Тьюринг машиналары. Күрделілігі теориясы. Білу: іргелі математикалық пәндер және информатика терең білімге негізделген математикалық модельдеу және талдау; информатика терең білім негізінде жаһандық мәселелерді талдау математикалық модельдеу әдістері; компьютерлік математика озық алгоритмдері. Шеберлігі: информатика терең білім негізінде жаһандық мәселелерді талдау математикалық модельдеу әдістерін қолдану; компьютерлік математика қазіргі заманғы алгоритмдерін қолдану.

Алгоритмдеу және бағдарламалау
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Басқару объектілерін моделдеу және идентификациялау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Басқарудағы жасанды интелект әдістері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: өндірістік шешімдер мониторинг және жасанды интеллект жүйелерін бақылау; студенттерге ұғымдар және дизайн оқыту әдістемесі Міндеттері: мемлекеттік кеңістікте презентация дағдыларын әзірлеу және қиындықтарды оңтайландыру үшін шешімдер іздеу; ақпараттық дағдыларындағы қиындықтар үшін графика пайдалана отырып тапсырмалар сатып алу; интеллектуалды жүйелерінде білім өкілдігінің моделін зерделеу; зияткерлік жүйесінің білім базасының принциптерін түсінуге табиғи тілдік интерфейсі ұйымдастыру. Түйіндеме: ИИ білім өкілдігінің орны. Білім өкілдік модельдері. Білімнің Өкілдік жүйесінің өнімдері. Интеллектуалды ақпараттық жүйелер. Эксперттік жүйелер. Анық емес білім. Кіріспе. Білу: жасанды интеллект жүйелерін ұйымдастыру және жұмыс істеу принциптері; жасанды интеллект үлестірілген ақпараттық өңдеу, жобалау және іске асыру әдістері Шеберлігі: өндірістік шешімдер бақылау үшін жасанды интеллект жүйелерін жобалау және бақылау.

Басқаруды автоматтандырудың техникалық құралдары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: Оқушылар автоматтандыру аппаратты бақылау (бұдан әрі TSAU) және автоматты басқару жүйелерін математикалық сипаттау дағдыларын негізгі ережелерін оқиды. Міндеттері: ақпараттық жүйелер мен басқару жүйелерін техникалық, сондай-ақ дамыған экономикалық дыбыс жобалар: қазіргі түрлі сериялық өнім өндіруге жабдықтар, өңдеу, бақылау, тасымалдау, сақтау және құрастыру өнімдер; автоматтандыру және басқару инженерлік жүйелерді аппараттық, бағдарламалық қамтамасыз ету, сондай-ақ аппараттық және бағдарламалық жүйелердің түрлі әзірлеу және іске асыру. Түйіндеме: өнеркәсіптік автоматтандыру жабдықтарын мемлекеттік жүйесі. Негізгі процесс параметрлерін және оларды бақылау үшін аспаптар таңдау. Жетектер. Электр автоматтандыру. Индустриялық автоматты контроллері. Электр жетектер. Жергілікті жүйелер үшін бақылау логика және микроконтроллерлер. Типтік құрылымы мен автоматтандыру және басқару жүйелерінің инженерлік объектілер және технологиялық процестер құралдары. Бағдарламалық қамтамасыз ету автоматтандыру және басқару жүйелері. Білу: автоматтандырудың техникалық құралдарды әзiрлеу үрдістер, олардың жіктелуі; стандартты автоматтандыру аппараттық және олардың қосымшалары; стандартты компоненттерін және автоматиканың техникалық құралдары негізгі функционалдық өзгерістер жүзеге асыру қағидаттары; Техникалық сипаттамалары жетектер, реттегіштер, автоматты бақылаушылар және микропроцессорлық контроллерлер; автоматтандыру құралдарын таңдау қазіргі заманғы әдістері. Шеберлігі:автоматтандыру техникалық құралдарын статикалық және динамикалық сипаттамаларын анықтау; параметрлері айырбастау құрылғылар және автоматты басқару жүйесін динамикасы туралы ақпарат автоматты реттеуші сандық әсерін талдау; автоматтандыру статикалық және динамикалық теңшелімді орындау;

Басқарудың тиімді жүйелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: оңтайлы басқару теориясы пайдаланылатын математикалық құралдарды ұсыну, оларды шешу оңтайлы басқару және оқу тәсілдерін міндеті.Міндеттері: практикалық тапсырмаларды жүзеге асыру кезінде нақты мысалдар басқару тәжірибесін қолдану дағдылары алу үшін. Түйіндеме: оңтайлы басқару проблема. Сызықтық жүйелердің бақылануы және наблюдаемость. Оңтайлылық критерийлері. барынша принципі. Динамикалық бағдарламалау. Ең жоғары жылдамдығы үшін басқару жүйелері, ресурстар мен энергия тұтынудың оңтайлы тұтыну. Оңтайлы контроллердің Аналитикалық жобалау. Білу: негізгі принциптері мен автоматты басқару жүйелерін құру тұжырымдамалары;автоматты басқару теориясының математикалық аппарат; оңтайлы басқару проблемаларын шешу әдістері. Шеберлігі: автоматты басқару жүйелерінің математикалық сипаттама құрайды; тұрақтылығын және оңтайлы автоматты басқару жүйелерін талдау. Автоматты басқару құрылымын таңдау Ақпараттандырылған дағдыларын ие; автоматты бақылау заңдары мен алгоритмдері синтездейді.

Вариациялық есептеулер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: классикалық вариациялық есептеу зерттеу әдістері мен модельдері. Міндеттері: минимум және максимум мәселелерді шешу дағдыларын дамыту. Қысқаша мазмұны: қарапайым вариациялық мәселе. Эйлер теңдеуі. Функционалды вариационды оңтайлы қажетті жағдайлар. Ауытқуларды және механика мәселелері есептеу. Гамильтон принципі. Шектеулермен вариация есептеу мақсаттары. Тиімділіктің жеткілікті шарттары (Вейерштрасса, Лежандра, Якоби шарттар). Гамильтона-Якобитеңдеулері. Вариация есептеу есептерін шешудің сандық әдістері. Вариация есептеу классикалық моделі мәселелері. Білу: зерттеудің негізгі нәтижелері, әдістері мен классикалық вариациялық есептеу модельдері. Шеберлігі: ғылыми перспективалы бағыттарын анықтау және қолданбалы зерттеулер үшін, өзектілігі, зерттеу мәселенің теориялық және практикалық маңыздылығы. Берілген тапсырманың өздігінен зертеп дұрыс шешім қабылдау.

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Жүйелерді басқару сенімділігі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: басқару жүйесін жобалау және түзету кезінде қолданылатын техниканың сенімділігін есептеу және қамтамасыз ету әдістеріне қатысты білімді игеру. Тапсырмалар: басқару жүйелерінің сенімділігін есептеу әдістері мен осындай жүйелердегі сенімділікті қамтамасыз ету тәсілдері жайлы білімді кеңейту. Қысқаша мазмұны: Сенімділікті бағалаудың сандық әдістерінің пайда болу және даму тарихы. Күрделі техникалық жүйелердің сенімділігі мен тиімділігі. Сенімділікті анықату терминдері. Элементтер сенімділігі көрсеткіштерін есептеу әдістері. Сенімділік теориясында пайдаланылатын негізгі әдістер. Статистикалық динамика есептері мен әдістері. Құрылымдық-күрделі жүйелердің сенімділігін зерттеудің логикалық-ықтималдық әдістері. Желілік құрылымды жүйелер сенімділігі. Сенімділікті қалыпқа келтіру. Өмірлік айналымның әр түрлі кезеңдеріндегі басқару жүйелері сенімділігін қамтамасыз етудің ұйымдастырушылық-техникалық әдістері. Сенімділікті бағалау

Индустриалды есептеу технологияларының қосымшалары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Кәсіби-бағытталған шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Күрделі жүйелердегі басқару мен моделдеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: Студенттерді күрделі жүйелерді үлгілеудің жалпы тәсілдерімен, күрделі көп кешенді жүйелер мен жүйелік синтез тәртіптерінің тиімді математикалық үлгілерін құрудың замануи әдістерімен таныстыру. Тапсырмалар: үлгілеу мақсаттарының қойылымы есептері, үлгілеу әдісін таңдау, математикалық үлгі мен үлгіленетін нақты күрделі жүйенің дұрыстығын тексеру, үлгілеу нәтижелерін көрсету жайлы түсінік беру. Қысқаша мазмұны: Математикалық үлгілеу мен күрделі жүйелердің негізгі анықтамалары мен түсініктері. Ғ-сұлбалар. Р-сұлбалар. Q-сұлбалар

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Математика 1
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Студентті маңызды математикалық түсініктемелермен және пікірлермен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Сызықтық алгебраның, аналитикалық геометрияның, дифференциалды есептеу функциясының бір немесе бірнеше тәуелсіз айнымалыларының, атмосфералық процестерді сипаттау кезінде интегралды есептеу функциясының бір немесе бірнеше тәуелсіз айнымалыларының негізгі әдістерін және ұғымдарын пайдалану. Жоғарғы математиканың негізгі теоремаларын, ережелерін және түсініктемелерін, математикалық және қолданбалы-жаратылыстану есептерді шешу кезінде олардың практикалық қолдануын; математикалық зерттеулердің маңызды әдістерін білу. Атмосфералық процестерді зерттеу кезінде математикалық теоремаларды, ережелерді және зерттеу әдістерін істей білу; Сызықтық алгебраның, аналитикалық геометрияның, дифференциалды есептеу функциясының бір немесе бірнеше тәуелсіз айнымалыларының, интегралды есептеу функциясының бір немесе бірнеше тәуелсіз айнымалыларының негізгі әдістерін және ұғымдарын меңгеру;

Математика-1
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Студентті маңызды математикалық түсініктемелермен және пікірлермен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Сызықтық алгебраның, аналитикалық геометрияның, дифференциалды есептеу функциясының бір немесе бірнеше тәуелсіз айнымалыларының, атмосфералық процестерді сипаттау кезінде интегралды есептеу функциясының бір немесе бірнеше тәуелсіз айнымалыларының негізгі әдістерін және ұғымдарын пайдалану. Жоғарғы математиканың негізгі теоремаларын, ережелерін және түсініктемелерін, математикалық және қолданбалы-жаратылыстану есептерді шешу кезінде олардың практикалық қолдануын; математикалық зерттеулердің маңызды әдістерін білу. Атмосфералық процестерді зерттеу кезінде математикалық теоремаларды, ережелерді және зерттеу әдістерін істей білу; Сызықтық алгебраның, аналитикалық геометрияның, дифференциалды есептеу функциясының бір немесе бірнеше тәуелсіз айнымалыларының, интегралды есептеу функциясының бір немесе бірнеше тәуелсіз айнымалыларының негізгі әдістерін және ұғымдарын меңгеру; -

Математика-2
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеті: химиялық, физика-химиялық есептерді модельдеуге, талдауға, шешуге мүмкіндік беретін математиканың теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын қалыптастыру, студенттерге маман ретінде болашақ кәсібімен байланысты әртүрлі құбылыстар пен үрдістерді оқып талдауға мүмкіндік беретін математикалық әдістерді меңгеруге көмектесу. Мазмұны: Көп айнымалыдан тәуелді функцияның дифференциалдық және интегралдық есептеулері. Қатарлар теориясы. Дифференциалдық теңдеулер. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика. Пәнді оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер: студент білу керек: математикалық талдау, қатарлар теориясының негізгі теоремалары мен формулаларын, дифференциалдық теңдеулер түрін және оны шығару жолдарын, ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика есептерінің шығарылу жолдарын жасай білу керек: есептің қойылуын айқындау, қойылған есепті шығару тәсілін таңдау, есепті шешу және алынған нәтижені түсіндіру, осның негізінде ұсыныс жасау. меңгеру керек: химиялық мәселелерді өз бетімен зерттеу жұмысын жетілдірудің ғылыми жолдарын іздеу дағдысы қалыптасқан.

Мәліметтердің интелектуалды талдауы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Метрология және өлшеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Моделдеу жүйелерінің программалық құрылғылары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: түсінік қалыптастыру, студенттердің әр түрлі жүйелер мен құбылыстардың математикалық үлгісін құрудың негізгі қағидалары мен әдіснамаларына қатысты әдістерді, икемділіктерді, алғашқы білімді алу және жүйелердің математикалық үлгілерін үлгілеудің заманауи бағдарламалық құралдары арқылы орындау. Тапсырмалар: студенттерге есептеу алгоритмдерін құру қағидаларын үйрету, ЭЕМ-да Matlab бағдарламалыр пакеті мен оның қосымшалары арқылы визуалды бағдарламалауға арналған есептеу жұмыстарын жүргізуге үйрету. Қысқаша мазмұны: Үлгілеу, оның мақсаты мен рөліне байланысты негізгі түсініктер. Күрделі жүйелер үлгілерінің типтік математикалық сұлбалары. Matlab бағдарламалау жүйесі жүйелерді үлгілеу құралы ретінде. Matlab ортасында визуалды бағдарламалау. Имитациялық үлгілеу. Кездейсоқ құбылыстарды үлгілеу. Үлгілік сынақтарды жоспарлау есептері. Үлгілердің типтік математикалық сұлбалары үшін Matlab ортасында аналитикалық және имитациялық үлгілерді тұрғызу. Matlab ортасында негізгі типтік жаппай қызмет көрсету жүйелерін үлгілеу. Жүйенің параллельді қызмет ететін элементтерінің үлгілерін іске қосу. Үлгілеу нәтижелерін өңдеу және талдау.

Моделдеу жүйелерінің программалық құрылғылары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Нысандарға бағытталған программалау - II
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: программалаудың, жобалаудың және қосымшаларды объектіге-бағытталған әдістерге сүйене отырып құрастырудың негізгі білімдері мен әдістерін игеру. Тапсырмалар: Объектіге бағытталған программалау технологияларының жалпы әдіснамасы мен құралдары жайлы түсінік қалыптастыру; студенттерді объектіге бағытталған программалау технологиясын пайдалану саласында оқыту. программирования Қысқаша мазмұны: Объектіге-бағытталған әдіс. Объектіге бағытталған программалаудың негізгі қағидалары. Жобалау паттерндері. Тудырушы паттерндер. Құрылымдық паттерндер. Тәртіп паттерндері.

Нысандарға бағытталған программалау-I
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: C # және Java ретінде қазіргі заманғы программалау тілдерінде бағдарламалауға үйренуіміз. Міндеттері: жүзеге асыру белгілі алгоритмдер негізгі әдістерін оқып біліңіз. Түйіндеме: Кіріспе объектілі-бағытталған бағдарламалау.объектілі-бағытталған программалаудың негізгі принциптері. Многопоточных қосымшалар жазу. Объектілі-бағытталған программалаудың заманауи технологиялар. Білу: бағдарламалау тілі, алгоритмдер, принциптері, алгоритмдер жүзеге асыру. Шеберлігі:C # немесе Java бағдарламалау. Және т.б., ойындар үшін қосымшаларды құру үшін, Windows 8 үшін қосымшаларды құру үшін кодты оңтайландыру үшін, нөлден жобаларды жасау

Объектіге бағытталған программалау
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: С# тілі негізіндегі обьектіге-бағытталған парадигманың негізгі принциптерін зерттеу. Обьектіге-бағытталған программалау-дың негізгі элементтерін – тапсырмаларды обьектіге декомпози-циялау, класспен сипатталатын обьектінің ішкі жағдайы мен мінез-құлқын инкапсуляциялау, класстар иерархиясын құру, полиморфизм, көпше мұралау, параметрлік полиморфизм, ерекшелікті өңдеу механизмін зерттеу. Білім:обьектіге-бағытталған программалау принциптерін; мұралау-дың негізгі формаларын; С# тілінде плоиморфизмді жүзеге асыру әдістерін; мұралау мен композициялаудың артықшылықтары мен кемшіліктерін; С#-та көпше мұралауды жүзеге асыру әдістерін. Дағды: тапсырманы агенттер мен міндеттер терминдерінде сипаттау; С#-та класстар құру және оларды қолдану, С#-та операторларды қайта іске қосуды жүзеге асыру,; С#-та класстар иерархиясын құру; полиморфизмді қолдану; көпше мұралауды ескеріп жобалау; функциялар мен класттар шаблондарын құру; ерекшеліктерді өңдеу механизмдерін пайдалану; ағымдар кітапханасын қолдану.

Операцияларды зерттеу
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: Студенттерді операцияларды математикалық модельдеу әдістері мен принциптерімен, операцияларды зерттеу тапсырмаларының негізгі түрлерімен және тәжірибеде қолдану үшін оларды шешу әдістерімен таныстыру. Білім: операцияларды зерттеу пәнін және оның методологиясын, дөңес талдау элементтерін, математикалық программалаудың негізгі тапсырмаларын, дөңес программалауды, сызықтық программалау тапсырмаларын. Дағды: Сызықтық программалау тапсырмаларын графикалық шешу, симплекс-әдісін, жасанды базис әдісін, екі жақтылық теориясын, қолдану, бүтін санды сызықтық программалаудың тапсырмасының тұрақтылық талдауын, транспорттық тапсырма шешімен.

Робототехника мен робот жүйелері
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: студенттерді робот техникасы салаларындағы жүйелі біліммен қамтамасыз ету. Тапсырмалар: робот техникасының есептерінің қазіргі күйі мен оларды шешу әдістері жайлы түсінік беру. Қысқаша мазмұны: РОбот техникасның негізгі түсініктері. Роботтарды программалау

Смарт-технология және автоматтандыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Теориялық информатика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Техникалық құрылғылар мен ақпаратты қорғау әдістері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Технологиялық үрдіспен өндірісті автоматтандыру
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: бакалаврды өнеркәсіптің әр түрлі салаларындағы технологиялық үдерістерді автоматтандырудың теориялық және қолданбалы есептерін өз бетінше шығаруға үйрету. Тапсырмалар: технологиялық үдерістер мен өндірісті басқарудың автоматты жүйелерін заманауи бағдарламалық және техникалық автоматтандыру құралдары көмегімен құрудың негізгі түсініктерін, әдістері мен құралдарын үйрету Қысқаша мазмұны: өндірісті автоматтандырудың негізгі мақсаттары мен жалпы түсініктері. Автоматтандыру және басқару жүйелері. Технологиялық үдерістерді автоматтандыру жүйелерін жобалау элементтері.

Технологиялық үрдістерді тиімді басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: студенттердің бойында технолгиялық үдерістерді автоматты басқарудың (ТҮ АБЖ) жүйелерін ЭЕМ негізінде құру қағидалары жайлы білімді қалыптастыру, типтік құрылымдар мен басқарушы алгоритмдерді, құрылғылық және бағдарламалық құралдарды таңдау ережелерін игерту, сонымен қатар аталған жүйелерді жөндеудің тәжірибелік әдістерін игеру. Тапсырмалар: ТҮ АБЖ негізгі құрылымдары мен сипаттамаларын талдау, механикалық өңдеудің, сонымен қатар робот техникалық кешендердің сандық бағдарламалық басқару жүйелерінің өзіндік ерекшеліктерін қарастыру, жобалық жұмыстарды, түзету мен жөндеуді жүргізу әдіснамасын игеру. Қысқаша мазмұны: Технологиялық үдеріс басқару нысаны ретінде. Басқарудың технологиялық нысандарының қасиеттері. Иерархиялық деңгейлер бойынша жіктеу; Үдерістерді басқару нысаны ретінде зерттеу әдістері. Технологиялық параметрлерді автоматты реттеудің типтік сұлбалары. Автоматтандырудың жергілікті жүйелері. Технологиялық үдерістерді үлгілеу. Сандық және сапалық сынақ. Сынақтық-статистикалық үлгілер. Технологиялық үдерістерді оңтайландыру. Технологиялық үдерістерді тиімді басқару алгоритмдері.

Тиімділік әдістері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсмақсаты: дұрыспрактикалықмәселелеріншешуүшінмынаәдістердіпайдалану, статикалықжәнединамикалықоңтайландыруменолардықолданудыңөрістішешуәдістерінмазмұныменерекшеліктерінайқындаустатикалықжәнединамикалықоңтайландырумәселесінтұжырымдаудыүйрету. Білім: негізгіұғымдарменоңтайландырумәселелері, оңтайлан-дырумәселелерініңкласстары, алгоритмдер, оңтайландырупроблема-ларыншешуәдістері; оңтайландыружәнебасқарутеориясыныңнегіздері; сызықтықбағдарламалау; динамикалықжәнебүтінбағдарламалаунегіздері; максимумпринципі. Дағды:әр түрлі класстар оңтайландыру мәселелерін шешу үшін оңтайландыру әдістерін пайдалану; экономиканың оңтайландыру мәселелерін модельдеу үшін; оңтайландыру проблемаларын шешу үшін әдістерді қолдану; шешімдерді талдау; бастапқы деректерді өзгерту барысында шешімдерді дұрыстау.

Тиімділік әдістері мен сандық әдістер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: Міндеттері түрлі мәселелердің оңтайлы шешімдерді табу үшін методиум алгоритмге студент таныстыру болып табылады: оңтайландыру мәселелерін шешу үшін практикалық дағдыларын алгоритмдер және оңтайландыру әдістерін негізгі білімді меңгеру; математикалық есептерді шешу үшін сандық әдістерді үйрену. Түйіндеме: критерийлері оңтайландыру. Оңтайландыру әдістерінің жіктелуі. Шектеулер түрлі экстремума қажетті жағдайлар. Лагранж көбейткіштері әдісі. Дуальности теориясының негізгі идеялары. Kuhn-Tucker теоремасы. Бір өлшемді іздеу. Көпөлшемді іздеу. Градиент әдістері. Tsetlin - Гельфанд мен жыралардың әдісі. Кездейсоқ іздеу әдістері. LP проблемаларды шешу үшін Симплекс әдісі. | Қазақстан бойынша тасымалдаулар проблемасы. Динамикалық бағдарламалау. Оңтайлы траекториясын іздеу. R.Bellmana оңтайлылық принципі. Филиал және байланыстырылған әдісі. генетикалық іздеу алгоритмдер негізгі идеялары. Сызықтық емес бағдарламалау проблемаларын ерекшелігі. Айыппұл функцияларын әдісі. Білу: негізгі ұғымдар мен оңтайландыру теориясы мәселелері; шектеулер әр түрлі типтері үшін функцияларды шегін табу әдістері; Оңтайландыру қолданыстағы әдістерін артықшылықтары мен кемшіліктері; математикалық бағдарламалау белгілі әдісін қандай жағдайларда тиімді пайдалану білу; Шеберлігі: компьютерде оңтайландыру әдістерін іске асыру үшін алгоритмдер мен бағдарламаларды әзірлеу үшін, іздеу оңтайландыру әдістерін практикада; компьютерлік оңтайландыру әдістері іске асыру үшін қолда бар бағдарламалық қамтамасыз ету пакеттерін пайдалануға

Тілдер және бағдарламалау технологиялары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тілдер және бағдарламалау технологиялары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тілдер және программалау технологиясы
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: программалау тілдерінің синтаксисі мен семантикасы, программалаудың негізгі модельдері, әдістері және приемдары; мәліметтердің алгоритмдері, типтері және құрылымдарын жазуға арналған программалау тілдерінің негізгі конструкциялары; программаларды жобалау және құрастыру технологиясы. Білім: программалау парадигмалары, программалау тілдерінің синтаксисі және семантикасы, программалаудың негізгі модельдері, әдістері және приемдары; мәліметтердің алгоритмдері, типтері және құрылымдарын жазуға арналған программалау тілдерінің негізгі конструкциялары; программаларды жобалау және құрастыру технологиясы; программалық жабдықтамалардың архитектурасы. Программалау тілдерінде эффетивті алгоритмдерді құру және жүзеге асыра білу; программалық жабдықты эффективті жүзеге асыру, синтаксистік талдау, лексикалық талдау жүргізе білу.

Физика-1
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: физиканың негізгі бөлімдерін бақылаудың жалпыламасы, практикалық тәжірибе және эксперимент ретінде көрсету; бақылаудың, өлшеудің және эксперименттің негізгі әдістерімен таныстыру; курсты оқу жалпы физикалық пркатикум бойынша зертханалық жұмыстармен қамтылады. Студенттерге пән бойынша терең және сапалы білім беру, физикалық есептерді шешуде қолданылатын негізгі математикалық әдістерге нақты түсінік беру; студенттерді заманауи физиканың міндеттерін құру мен шешуде алған білімдерін пайдалана білуге үйрету. Мазмұны: Ньютон механикасы. Материалдық нүктенің динамикасы және материалдық нүктелер жүйесі. Механикалық энергия және жұмыс. Сақталу заңы. Галилеоның салыстырмалы принципі. Салыстырмалылықтың арнайы теориясы туралы түсінік. (Релятивисттік теория элементтері. Гидродинамика элементтері. Тербелістер мен толқындар. Термодинамиканың бірінші бастамасы. Статистикалық таралу. Термодинамиканың екінші бастамасы. Тасымалдану құбылысы. Реалды газдар. Электростатистика. Тұрақты электрлік тоқ. Магниттік өріс. Электромагниттік индукция. Пәнді оқу нәтижесіндегі құзіреттер (білім, білік, құзіреттілік): студент білуі керек: физиканың негізгі түсініктері, заңдары мен заңдылықтарын білу; біліктілік: Мәселені түйіндеуді, физика бойынша есептерді шешуді, кәсіптік есептерді шешуде физикалық әдістерді қолдана білу; дағды: Әртүрлі заңдылықтарға бағынатын табиғи физикалық құбылыс туралы түсінік алу.

Физика-2
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: физиканың негізгі бөлімдерін байқаулардың, практикалық тәжрибе мен эксперименттің жалпы қорытындысы ретінде қарастыру; студенттерді байқаудың, өлшеудің және эксперименттеудің негізгі әдістерімен таныстыру, ол үшін оқылатын курстар жалпы физикалық практикумда зертханалық жұмыстармен жетектеледі. Міндеттері: Студенттерге пән бойынша терең және берік білімдер беру; физикалық мәселелерді шешуде пайдаланылатын математикалық әдістер жөнінде анық түсініктер қалыптастыру; студенттерді алынған білімдерін заманауи физиканың мәселелерін қою және шешу үшін қолдана білуге үйрету; Мазмұны: Максвелл теңдеулері. Электромагнитті тербелістер және толқындар. Толқынды оптика. Жарық интерференциясы. Жарық дифракциясы. Жарықтын поляризациясы. Электромагнитті толқындардың затпен әрекеттесуі Жарық дисперсиясы. Электромагнитті сәулененудің квантты қасиеттері. Фотоэффект. Комптон эффектісі. Резерфорд атомы. Бор постулаттары. Бөлшектердің толқындық қасиеттері. Шредингер теңдеуі. Кванттық статистика элементтері. Конденсирленген күй. Атомндық ядро. Табиғи және жасанды радиоактивтілік. Ядролық реакциялар, ядролардың бөлінуі. Тізбектелген реакциялар. Элементарлы бөлшектер. Игерілетін оқу нәтижелері (құзыреттіліктер): пәнді өту нәтижесінде студент: білуі керек: физиканың негізгі ұғымдары, заңдары және заңдылықтары; игеруі керек: физикалық процестерді теория мен эксперименттің қазіргі заманғы жетістіктері тұрғысынан түсіндіру; ие болуы керек: заманауи физиканың математикалық аппараты мен формализмін иелену дағдылары.

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Ықтималдық теориясы және математикалық статистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: ықтимал-статистикалық түсініктерді үйрену, яғни, келесі секілді ұғымдар: ықтималдық және оның бағасы; ықтимал шама, сандық сипаттама және оның бағасы; бағалаудың негізгі әдістері. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистикамен байланысты қойылған есептерді бірге шеше білу; жүйелік: ықтимал-статистикалық ойлау және қойылған есепті шығаруды студенттерде қалыптастыру.

Электроника
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: электрондық жабдықтар Конспект жұмыс істеу, қажетті дағдылар мен дағдыларды қалыптастыру: оқу пәндер тақырыбы негізгі электроника. Міндеттері: жалпы теориялық оқыту студенттерді қамтамасыз ету. Электрон-тесік көшу. Биполярлық және далалық-транзисторлар. Микроэлектроника. Вакуумдық электроника құрылғылары. Білу: электроника негіздері бойынша теориялық білім алады, электрондық жабдықтарды пайдалану дағдыларын алу, физикалық эксперимент электр-радио өлшеу құрылғылары, дене негіздері және құрылғылар операциялық қағидаттары туралы rрадиожлектр-электрон құрылғыларды жеткілікті ақпарат алуға, компьютерлер мен басқа да құралдары үшін дағдылары. Қазіргі заманғы электрондық құрылғылар, олардың жіктелуі, таңбалау және таңбалау негізгі элементтерін пайдаланыңыз. Физикалық негіздері мен құрылғыларында жеткілікті ақпарат, электрондық жабдықтарды, компьютерлер мен басқа да құралдардың жұмысын алыңыз.

Электротехниканың теоретикалық негіздері 1
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Электротехниканың теориялық негіздері
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Электротехниканың теориялық негіздері II
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: электротехника және электроника саласындағы электротехникалық емес инженерлер мамандықтарды теориялық және практика жүзінде оқыту. Міндеттері: студент қажетті электр және электрондық, электр құрылғыларды таңдай алатын шамада электротехника және электроника негіздері зерттеу. Түйіндеме: сызықты емес электр тізбектері. Магниттік тізбектер. Сызықты тізбектерде өтпелі. Сызықты емес тізбектердің өтпелі. Білу: электр заңдар, электр, электрондық және магниттік тізбектерді талдау әдістері; негізгі электрлік құрылғылар мен электр құралдары мен радиоэлектронды құрылғыларды іс-шаралар, құрылыстарды, қасиеттері, қолдану аудандар мен әлеуетін принципі Шеберлігі: электр құрылғылар мен жабдықтардың түрлерінің параметрлері мен сипаттамаларын анықтау үшін эксперименттік әдіс; негізгі электрлік шамаларды өлшеу, және кейбір инженерлік қызметінің бейініне қатысты емес, электр шамаларын; электр және электрондық аспаптар, аппаратура және машинаны басқару қамтиды және олардың тиімді және қауіпсіз жұмыс істеуін бақылау.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Анық емес моделдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: айқын емес жиындар мен нейрондық желілердің математикалық теориясы саласындағы іргелі білімдерді, соның ішінде айқын емес қорытынды жүйелері мен олардың алгоритмдері және нейрондық желілердің әр түрлі архитектуралары жайлы білімді игеру, алынған іргелі білімдерді түрлі үдерістерді үлгілеу кезінде пайдалануды үйрену. Тапсырмалар: айқын емес жиындар, айқын емес логика, айқын емес қорытынды жүйелері, нейрондық желілер теориясының негізгі түсініктерін үйрену, архитектура мысалдарымен танысу, айқын емес жиындар теориясының негізгі математикалық аппараты мен оларды әр түрлі есептерді шешуде пайдалану қағидаларын үйрену. Қысқаша мазмұны: Айқын емес жиындар теориясының негізгі түсініктері. Айқын емес қатынастар, негізгі түсініктер. Айқын емес логика негіздері. Айқын емес қорытынды жүйелері. Нейрондық және нейрондық айқын емес желілер. Нейрондық желілерді үйрету алгоритмдері.

Әлеуметтік өзгеру және саяси модернизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттердің әлеуметтік өзгерістер мен дамуды және саяси жанғырту теориялық ұғыну, талдау және бағалау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Берілген модульде теориялық пен эмпирикалық перспективалар нақты бағдарламалар/стратегия дайындаумен үйлестірілген. Модульде қазіргі заманғы қоғамның құрылымы, әлеуметтік тәжірибелері мен мәдениетіндегі әлеуметтік және саяси өзгерістердің түрлерін, мемлекеттердің жаһандық және жергілікті деңгейдегі социеталдық дамуының себептері мен үрдістерін ашып көрсетететін әлеуметтік трансформациялар мен саяси жанғырту теориялары қарастырылады. Әлеуметтік өзгеріс және даму. Әлеуметтік өзгерістердің әлеуметтанулық перспективалары. Көші-қон мен еңбек көші-қоны. Жаһандық әлеуметтік қозғалыстар мен азаматтық белсенділік. Әлеуметтік құрылымның өзгеруі. Жаңа технологиялар мен медианың әлеуметтік өзгерістерге әсері. Өзгеруші Орталық Азия: үдерістер мен мәселелер. Cаяси жаңару түсінігі және түрлері. Cаяси жаңару теориясының, олардың эволюция және саяси тәжірибеде қарым-қатынасының негізгі бағыттары. Саяси жаңару институционалдық факторлар мен саяси дағдарыстар жүйесінің рөлі мен маңызы. Жаһандану және саяси жаңару ел дамуының қазақстандық үлгісі. Бәсекеге қабілетті жаңа деңгейге еліміздің шығыс жолы ретінде Үшінші жаңғыртудың негізгі басымдықтары: жедел технологиялық жаңғырту; бизнес-ортаны ырықтандыру; макро тұрақтылық; адам капиталының сапасын арттыру; институционалдық өзгерістер, қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес болып табылады.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Басқару жүйелерінің қауіпсіздігі-I
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: студенттерге ақпартты қорғаудың негізгі түрлері мен тәсілдері жайлы білім беру; студенттердің ақпаратты қорғау жүйелерін жобалауды үйренуі; ақпаратты қорғаудың заманауи бағдарламалық және аппараттық құралдарын игеру. Тапсырмалар: басқару жүйелерін қорғаудың бағдарламалық және аппараттық құралдарын үйрену. Қысқаша мазмұны: Ақпараттық қауіпсіздіктің жалпы мәселелері. Ақпараттық қауіпсіздіктің мемлекеттік жүйесі. Қауіпсіздік қатерлері. Басқару жүйелерін қорғау әдістерінің теориялық негіздері. Есептеуіш техника құралдарын қорғау әдістері. Криптография негіздері. Басқарудың қорғалған жүйелерінің архитектурасы. Бағдарламалық жабдықтаманы аппараттық ортамен байланыстыру алгоритмдері. Компьютерлік желілердегі қауіпсіздік алгоритмдері.

Басқару жүйесіндегі технологиялық ұрдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: студенттерге ДЭЕМ көмегімен басқару және үлгілеу жүйелеріндегі есептеуіш үдерістер технологиясын ұйымдастыруды үйрету. Тапсырмалар: студенттердің сызықты емес дифференциалдық теңдеулермен сипатталатын нысандарды машиналық және натурлық үлгілеуін игеруі, үлгілеу және басқару үдерістерінің жылдамдығы мен дәлдігін қамтамасыз ету шарттарына қарай сандық әдістерді, алгоритмдер мен есептеуіш құрылымдарды таңдау. Қысқаша мазмұны: Басқару жүйесін басқару және үлгілеу жүйелері түсінігі. Үлгілеуші жүйелердегі басқару қағидалары. Жүйелердің дифференциалдық теңдеулері. Динамикалық жүйелердің заттай ұқсатқыштарындағы есептеуіш үдерістер технологиясын ұйымдастыру. Заттай ұқсатқыштарды үлгілеу технологиясы. Есептеулерді ұйымдастыру технологиясының негізгі есептерінің қойылымы және заттай ұқсатқыштарды басқару жүйелерін құру қағидалары. ДЭЕМ-дағы заттай ұқсатқыштар сипаттамаларын үлгілеу және теңдеулерді анықтаудың сандық әдістері.

Басқарудағы жасанды интеллект әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Басқарудың ақпараттық жүйелерін жобалу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: студенттерге АЖ жобалауға қажетті білім мен қабілет беру. Тапсырмалар: АЖ жобалау өтетін орта жайлы түсінік беру, БЖ пайда болу көздерін түсіндіру, АЖ құрастыру жобасын басқару жайлы білім беру, АЖ жобалау кезеңдерін түсіндіру, жобалаудың әр түрлі әдіснамаларын қарастыру. Қысқаша мазмұны: АЖ құру ортасы, БЖ көздері, АЖ құрастыру жобасын басқару, АЖ жоспарлау және таңдау, АЖ талаптарын анықтау, АЖ-дағы мәліметтерді үлгілеу, қолданушы интерфейсін құру, МҚ жобалау, АЖ жобасын іске қосу және енгізу, объектіге бағытталған жобалау, Agile әдіснамалары.

Бухгалтерлік есеп және аудит
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Кусрс мақсаты: студенттерге базалық қағидаттарды ашу; бухгалтерлік есептің негізгі әдістерін; есепке алу ақпаратын өңдеу әдітемесін. Білуі тиіс: бухгалтерлік есеп бойыншаережелер мен нормативтік құқықтық актілер; бухгалтерлік есепбөлімдері бойынша ақпарат(бастапқы құжаттардан есептерге дейін); Істеу білуі: бухгалтерлік құжаттарды толтыру және өңдеу; белгілі бір күнге баланс жасау; синтетикалық және аналитикалық есебін жасаудың шоттарын ашу; шаруашылық операциясы бойынша бухгалтерлік есеп ұйымдастыру; шаруашылық операцияларын тіркеу, оларды тиісті тіркелімдерінде көрсетуі.

Бірінші және екінші деңгейлі автоматтандыру жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Геоинформатика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты:информатика саласындағы жалпы және арнайы білімді алу болып табылады; қазіргі заманғы компьютерлік және ақпараттық технологияларды, геоақпараттық технологиялар мен әдістерді құру және географиялық ақпараттық жүйелерді (ГАЖ), пайдалану, алынған дағдылар мен географиялық зерттеулер негізіндеәдістемелік және практикалық дағдыларды орындау. Білуі тиіс: геоинформатика және қазіргі заманғы геоақпараттық технологиялардың теориялық негіздерін; географиялық ақпараттық жүйелер функцияларын;Жер туралы ғылымда ГАЖ принциптері мен әдістерін пайдалану Істей білуі: кәсіби міндеттерді шешу үшін ақпаратпен жұмыс дағдысын пайдалану;географиялық міндеттерді шешуде ГАЖ тиімділігін бағалау.

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Жетілдірілген басқару әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жобаларды басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: жобаларды басқару саласындағы білім беру, компанияның қызметіндежобалық тәсілді қолдану орнын көрсету, жобаларды басқару негізгі құралдар туралы түсінік беру, жобаларды басқару сауатты және тиімді басқаруға үйрету. Білуі тиіс: қазіргі заманғы жобалық менеджменттің барлық облыстарын,жобалау қызметін іске асыратын, жобаларды басқарудың ұйымдастыру-шылық құрылымы; жобалық менеджменттіңхалықаралық стандарттары . Істей білуі: жобаларын жоспарлау, оның ішінде: критерийлерді әзірлеу жобасының табыстылығы; жобалық жұмыстардың құрылымдық декоспозициясын және құрамын қалыптастыру; жобаны басқару құны; жоба кестелерін басқару; жобалық тәуекелдерді жоспарлау; жобалық командалар және қолдау коммуника-цияларын қалыптастыру.

Жүйелерді нақты уақыт өлшемінде талдау және жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Индустриалды коммуникациялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Индустриалды қауіпсіздіктегі автоматтандыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Индустриалды электроника қосымшалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инновациалық кәсіпкерлік (сала бойынша)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттердің бойында өндірістік саладағы кәсіпкерлік сферасында ұтымды сәтті қызмет атқару, нарық жағдайында инновациялық қызметпен айналысу, материалдық өндірістегі тәуекелді инвестицияларды басқару саласындағы қажетті құзіреттерді игеруді қамтамасыз ету болып табылады.Экономикалық өсудің заманауи нысандары мен үдерістері жайлы білуі тиіс; нарықтағы шаруашылық субъектісінің экономикалық ахуалын бағалай алуы керек, инновациялық тактиканы таңдай алуы тиіс, бәсекелестік артықшылықтарды иелену және сақтап қалу жолдарын игеруі тиіс.

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Инновациялық кәсіпкерлік (сала бойынша)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Зерттеу мақсаты: студенттің экономика сферасында кәсіпкерлікпен табысты жұмыс атқаруы үшін қажет дағдыларды және құзіретін қалыптастыру, нарық шарттары негізінде инновациялық кәсіпкерлікті жүзеге асыру, тәуекелді инвестицияларды басқару. Пәнді зерттеу міндеттері: инновациялық кәсіпкерліктің теориялық негіздерін студенттерге түсіндіру. Пәнді игеру нәтижесінде студент инновациялық кәсіпкерліктің мәнін, ғылыми-техникалық өнім нарығының негізгі элементтерін және құрылымын, инновациялық қызметтің дамуын қаржыландыру жүйесін, мемлекет тарапынан инновациялық кәсіпкерлікті қолдау және басқару құралдарын білуі тиіс және өнімнің инновациялық дәрежесін анықтауды, нақты кәсіпорын шартында инновациялық процесстің моделін құруды, берілген шарттар негізінде инновациялық кәсіпорынның ұйымдық түрін таңдауды, инновациялық жобалардың тиімділігінің көрсеткіштерін есептеу тәсілдерін және инновациялық кәсіпорынның капиталының құрылу тәсілдерін білуі керек.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Кірістірілген жүйелерді кұру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қаржылық сауаттылықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Латын тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты:латын тілі грамматикасының негіздерін үйрену болып табылады; осы тілдің құрылымы туралы жалпы түсінік; сондай-ақ тілдік құбылыстармен тікелей байланысты мәдени ұғымдармен таныстыру немесе латын тілінің фразеологиялық жағдайымен таныстыру . Білуі тиіс:латын тіліның әріптері мен әріп құрамдарының айтылу қағидалары,сондай-ақ екпінді қою ережесін білу; жатқа белгілі бір латына мақал-мәтелдер, қанатты сөздер мен өрнектер санын білу. Істей білуі: барлық типтегі оқылатын сөздердіңзат есімнің, етістіктің, сын есімнің, есімдіктің, есімшеның) грамматикалық категорияларын анықтау

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Мұнайгаз секторы басқару жүйелерінің қауіпсіздігі-I
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: студенттердің келесі қабілеттерді қамтитын кәсіби құзыреттерді игеруі: басқарудың технологиялық жүйесін түрлі кезеңдерде - жүйелер мен желілер кескінін, инвентаризациялау, бақылау және басқару жүйелерін оңтайландырудан негізгі элементтер қауіпсіздігінің күйін автоматты бақылау мен басқару жүйесіндегі олқылықтарға жауап беруге дейін кешенді қорғау. Тапсырмалар: мұнай-газ секторының құрылғысына рұқсатсыз қосылуды болдырмау, негізгі желілер мен элементтердің қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуін қадағалау, басқару жүйелерінің операторлары үшін қаржылық және имидждік шығындар әкелетін бұзылулар мен олқылықтардың алдын алу. Қысқаша мазмұны: Мұнай-газ саласындағы ақпараттық қауіпсіздіктің жалпы мәселелері. Ақпараттық қауіпсіздіктің мемлекеттік жүйесі. Қауіпсіздік қатерлері. Басқару жүйелерін қорғау әдістерінің теориялық негіздері. Есептеуіш техника құралдарын қорғау әдістері. Криптография негіздері. Басқарудың қорғалған жүйелерінің архитектурасы. Бағдарламалық жабдықтаманы аппараттық ортамен байланыстыру алгоритмдері. Компьютерлік желілердегі қауіпсіздік алгоритмдері.

Мұнайгаз секторын анық емес моделдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: айқын емес жиындар мен нейрондық желілердің математикалық теориясы саласындағы іргелі білімдерді, соның ішінде айқын емес қорытынды жүйелері мен олардың алгоритмдері және нейрондық желілердің әр түрлі архитектуралары жайлы білімді игеру, алынған іргелі білімдерді мұнай-газ секторындағы түрлі үдерістерді үлгілеу кезінде пайдалануды үйрену. Тапсырмалар: айқын емес жиындар, айқын емес логика, айқын емес қорытынды жүйелері, нейрондық желілер теориясының негізгі түсініктерін үйрену, архитектура мысалдарымен танысу, айқын емес жиындар теориясының негізгі математикалық аппараты мен оларды әр түрлі есептерді шешуде пайдалану қағидаларын үйрену. Қысқаша мазмұны: Айқын емес жиындар теориясының негізгі түсініктері. Айқын емес қатынастар, негізгі түсініктер. Айқын емес логика негіздері. Айқын емес қорытынды жүйелері. Нейрондық және нейрондық айқын емес желілер. Нейрондық желілерді мұнай-газ секторының есептерін үлгілеуге үйрету алгоритмдері.

Мұнайгаз секторындағы БЖТУ нейрожүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: студенттерге нейрондық желілердің технологиялық үдерістері үлгілерінің жүйелік шолуын беру, студенттердің оларды мұнай-газ саласын басқару жүйелеріндегі ақпаратты өңдеу есептерін шешу үшін пайдалану тәсілдерін үйренуі және игеруі, дербес компьютерде жасанды нейрондық желілерді үлгілеу технологияларын игеру. Тапсырмалар: студенттердің мұнай-газ саласының нақты қолданбалы есептерді шешу үшін нейрондық желінің технологиялық үдерістерін таңдау әдіснамасының тәжірибесін игеруі, мұнай-газ саласының нейрондық желісін үйрету үдерісін іске қосу мен үйрету үшін мәліметтерді дайындау, нейрондық желілерді сынау мен алынған нәтижелерді талдауды орындау. Қысқаша мазмұны: Нейрокомпьютердің құрылымдық сұлбасы. Бір қабатты және арнайы нейрондық желілерді үйрету. Кері байланыстары жоқ сызықты емес көп қабатты нейрондық желілерді үйрету. Мұнай-газ саласындағы нейрондық желі үлгілері. Біріккен жүйелер. Нейроимитаторлар. Мұнай-газ саласындағы ТҮ БЖ.

Мұнайгаз секторының басқару жүйесіндегі технологиялық үрдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: студенттерге ДЭЕМ көмегімен мұнай-газ секторындағы басқару және үлгілеу жүйелеріндегі есептеуіш үдерістер технологиясын ұйымдастыруды үйрету. Тапсырмалар: студенттердің сызықты емес дифференциалдық теңдеулермен сипатталатын нысандарды машиналық және заттай үлгілеуді игеруі, үлгілеу және басқару үдерістерінің жылдамдығы мен дәлдігін қамтамасыз ету шарттарына қарай сандық әдістерді, алгоритмдер мен есептеуіш құрылымдарды таңдау. Қысқаша мазмұны: Басқару жүйесін басқару және үлгілеу жүйелері түсінігі. Үлгілеуші жүйелердегі басқару қағидаларын игеру. Жүйелердің дифференциалдық теңдеулерін оқу. Динамикалық жүйелердің заттай ұқсатқыштарындағы есептеуіш үдерістер технологиясын ұйымдастыру. Заттай ұқсатқыштарды үлгілеу технологиясымен танысу. Есептеулерді ұйымдастыру технологиясының негізгі есептерінің қойылымы және заттай ұқсатқыштарды басқару жүйелерін құру қағидалары. ДЭЕМ-дағы заттай ұқсатқыштар сипаттамаларын үлгілеу және теңдеулерді анықтаудың сандық әдістері.

Мұнайгаз секторының басқарудың ақпараттық жүйелерін жобалу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: студенттерге мұнай-газ секторын басқару АЖ жобалауға қажетті білім мен қабілет беру. Тапсырмалар: АЖ жобалау өтетін орта жайлы түсінік беру, БЖ пайда болу көздерін түсіндіру, АЖ құрастыру жобасын басқару жайлы білім беру, АЖ жобалау кезеңдерін түсіндіру, жобалаудың әр түрлі әдіснамаларын қарастыру. Қысқаша мазмұны: АЖ құру ортасы, БЖ көздері, АЖ құрастыру жобасын басқару, АЖ жоспарлау және таңдау, АЖ талаптарын анықтау, АЖ-дағы үдерістерді үлгілеу, АЖ-дағы мәліметтерді үлгілеу, қолданушы интерфейсін құру, МҚ жобалау, АЖ жобасын іске қосу және енгізу, объектіге бағытталған жобалау, Agile әдіснамалары.

Мұнайгаз секторының нақты уақыт жүйелерінің дерек қорлары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: студенттерге мұнай-газ саласындағы басқарудың түрлі жүйелерінде пайдаланылатын нақты уақыт жүйелерінің жұмысын құрастыру мен ұйымдастырудың теориялық негіздерін, олардың бағдарламалық жабдықтамасын құрастыру ерекшеліктері мен тиімді пайдалану әдістерін үйрету. Тапсырмалар: мұнай-газ саласындағы басқарудың (нақты уақыт жүйелерінде) түрлі жүйелерінде пайдаланылатын мәліметтер қорын құру ережелерімен, құрамымен, аппараттық және бағдарламалық жабдықтама мақсаттарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны: Нақты уақыт жүйелері мәліметтер қорының негізгі түсініктері. Мұнай-газ саласындағы нақты уақыт жүйелері мәліметтер қорын құрудың негізгі қағидалары. Мұнай-газ саласындағы нақты уақыт жүйелері мәліметтер қорын аппараттық және бағдарламалық жабдықтау. Нақты уақыт операциялық жүйелерін құру негіздері. Мұнай-газ саласындағы нақты уақыт жүйелері мәліметтер қорының дамуының келешегі.

Нақты уақыт жүйелерінің дерек қорлары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: студенттерге басқарудың түрлі жүйелерінде пайдаланылатын нақты уақыт жүйелерінің жұмысын құрастыру мен ұйымдастырудың теориялық негіздерін, олардың бағдарламалық жабдықтамасын құрастыру ерекшеліктері мен тиімді пайдалану әдістерін үйрету. Тапсырмалар: басқарудың (нақты уақыт жүйелерінде) түрлі жүйелерінде пайдаланылатын мәліметтер қорын құру ережелерімен, құрамымен, аппараттық және бағдарламалық жабдықтама мақсаттарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны: Нақты уақыт жүйелері мәліметтер қорының негізгі түсініктері. Нақты уақыт жүйелері мәліметтер қорын құрудың негізгі қағидалары. Нақты уақыт жүйелері мәліметтер қорын аппараттық және бағдарламалық жабдықтау. Нақты уақыт операциялық жүйелерін құру негіздері. Нақты уақыт жүйелері мәліметтер қорының дамуының келешегі.

Нейрожүйелер БЖТҮ
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндірістегі ақпараттық жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Робототехника жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Технологиялық процестердің нейрондық желілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Технологиялық үрдіспен өндірісті автоматтандыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Эконометрика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты экономикалық математикалық әдістер жиынтығын меңгеру экономикалққұбылыстар мен процестердің сандық бағасын қолдану. Білуі тиіс:регрессиялық талдаудың негіздері; статистикалық бағалау және регресссия теңдеуінің параметрлер дәлділігін талдау;алғышарттар негізін; классикалық регрессия модельдерінің қолдану қажеттілігін; бір мезгілдік теңдеулер жүйесін білдіретін эконометрикалық модельдерді талдау негізін; уақытша қатарларды болжау және талдау.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Диплом алды
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Оқу практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Учебная
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - ФМО

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген