Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Математикалық және компьютерлік модельдеу

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - техника және технологиялар бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредиттеу: ASIIN
Бағдарлама: 5В070500-Математикалық және компьютерлік модельдеу
Оқу деңгейі: Бакалавриат
Емтихандар: жоқ.
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 4 жыл
Кәсіби қызмет түрлері:
Кино өндірісі, бейнефильмдер және телевизиялық бағдарламалар үшін іс-шаралар.
Компьютерлік бағдарламалау, ақпараттық технологиялар мен компьютерлік жүйелер саласындағы кәсіби қызмет.
Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу және қызмет көрсету.
Компьютерлік технологиялар консалтингтік қызмет көрсету саласында инженерлік зерттеулер мен басқа да ақпараттық қызметтер, техникалық консультациялық көмек көрсету, қызмет хостинг және деректерді өңдеу саласында кәсіби қызметі.
Мамандандырылған жобалау бойынша жұмыстар, сәулет және дизайн айналысатын аудандарда, Ксерокөшірме, құжаттарды дайындау және басқа да мамандандырылған кеңселік қосалқы қызмет.
Статистика және әлеуметтану саласында кәсіби қызмет, ақпараттық-анықтамалық қызметтер, және барлау тартылған өзге де ұйымдар, үлкен көлемді деректерді талдау. Маркетингтік зерттеулер және қоғамдық пікірді зерделеу.
Жаратылыстану ғылымдары және инженерия туралы ғылым және білім, ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыс.
Бейінді пәндер:
- Есептеу әдістері 1.2-
- Есептеу гидродинамикасы 1.2-
- Математикалық модельдеу негіздері-
- Физикалық процестерді математикалық және компьютерлік модельдеу-
- Биология мен медицинада математикалық модельдеу-
- Компьютерлік 3D-модельдеу және анимация-
- MPI және OpenMP технологиясын пайдалана отырып бағдарламалау параллель кіріспе-
- Алгоритмдер және деректер құрылымы-
- Криптографияның және Ақпараттық қауіпсіздік негіздері-
- Реляциялық деректер базасын бағдарламалау негіздері-
- Қаржы тәуекелдерін модельдеу әдістері
қалыптастыру артықшылығы:
Оқыту нәтижесінде түлек алады:
- Іргелі математика, қағидаттары мен математикалық модельдерін құру кезеңдерінің негізгі білімін, әрбір процесс және құбылыстың қарапайым математикалық моделін құру базалық білімін пайдалана біліп.
- Компьютерлік визуализация процесіне графикалық объектілерді құру үшін бағдарламалау дағдыларын қолдана білу.
- Олардың кәсіби қызметінің күшті және әлсіз жақтарын білетін болады, зияткерлік дамуы үшін білім әдістері мен құралдарын қолдана алады , мәдени деңгейін көтеру, кәсіби құзыреттілігін, кәсіби дағдылары мен оқу деңгейін дамуын жоспарлауға білікті болуы;
- студенттер серіктес жоғары оқу орнында (Килия университеті (Англия), Делавэр университеті (АҚШ), RWTH Ахен (Германия), Савойя университеті (Франция), сайттар университетінің (Жапония), Ресей халықтар достығы университетінің (Ресей) оқуға мүмкіндік бар, халықаралық деңгейдегі жарыстарға қатысу мүмкіндігі бар.
тағылымдамалар мен ықтимал жұмыспен қамту орындары:
Ішкі мекемелер: АОО «Назарбаев университет», Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті, Х. А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Алматыдағы «Назарбаев Зияткерлік мектеп» Филиалдары. Банктер: «Қазақстан Халық Банкі», «Kaspi», «Казкомерцбанк», РГП «НИЦ «Ғарыш-Экология», КазНИПИ (Казмунайгаз), АО Жилстройсбербанк, Шәкен Айманов атындағы АО «Қазақфильм», Математика және математикалық модельдеу институты, ақпараттық және компьютерлік технологиялар институты, инфекцияға қарсы препараттар зерттеу орталығы, АО Самрук-Энерго, АО «НАК «Казатомпром» және т.б.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Бiрiншi жоғары бiлiм

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Математикалық және компьютерлік модельдеу
Мамандық шифры
5B070500
Факультеті
Механика-математика
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі
Таңдау пәні
Физика
Бейіндік пән
Физика
Өту балы
ҚАЗ
103
ОРЫС
86

пәндер

FORTRAN тіліндегі программалау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс программалау тілдерінің даму эволюциясына қысқаша мәлімет береді. Программалау ортасы, программалау тілдерінің негізгі құрылымдары туралы ұғымдар енгізіледі. FORTRAN тілдерімен қоса жоғарғы деңгейлі программалау тілдерінің синтаксисі және семантикасы қарастырылады. Рекурсия, математикалық рекусивті функциялар ұғымы енгізіледі; рекусивті процедураларға мысалдар келтіріледі; Мәліметтердің негізгі құрылымдары сипатталады және олардың әртүрлі программалау тілдеріндегі іске асырылуына талдау жасалады. Жай типтер, массивтер, жазбалар және құрылымдар анықталады. Жадты статикалық және динамикалық басқару, жадта мәліметтердің әртүрлі типтердің орналасуы қарастырылады. - тиімді программалаудың негізгі әдістерін білу, - сандық әдістер іске асыра білу. - Программалауларда сандық тиімді әдістердің кітапханаларын қолдана білу.

MPI және Open MP негізінде параллельді
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Scientific Writing
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – «Scientific Writing» пәнінің мақсаты – ғылыми-педагогикалық бағытта даярланған болашақ мамандар ретіндегі студенттерді ғылыми ойлауға және заманауи экономиканың өзекті мәселелері бойынша экономикалық зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру негіздерін, әдістемесін, нысандарын және экономикалық теория категорияларының мәнін үйрету болып табылады. Ғылыми мақалалар жаза білу және қазақ,орыс, ағылшын тілдерінде дискусcиялар жүргізе алу.

Ақпараттық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: программалау тілінің синтаксисі мен семантикасы, негізгі модельдер, программалау жолдары мен тәсілдері; программалаудың тілінің негізгі конструкциялары үшін жазбаның алгоритмін, үлгілердің және деректердің құрылымдары; жобалар және бағдарламалар зерттемесінің технологияларын; Мазмұны: лексикалық талдау, синтаксистік талдау, бағдарламалық қамсыздандыруды тиімді жүзеге асуы; бірнеше қатарлас есептеуші қалыптың және аспаптың игерушіліктері; Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: программалаудың парадигмасын, программалау тілінің синтаксисы және семантикасын, негізгі модельдерді, программалаудың әдіс-айлаларын; Пайдалана білуі керек: программалау тілінің негізі конструкциялары үшін жазбаның алгоритмін, үлгілердің және деректердің құрылымдарын; Дағдылану керек: тиімді алгоритмдарды және оларды программалаудың түрлі тілдерінде іске асыру; лексикалық талдау, синтаксистік талдау, бағдарламалық қамсыздандыруды тиімді жүзеге асуы;

Ақпараттық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: программалау тілінің синтаксисі мен семантикасы, негізгі модельдер, программалау жолдары мен тәсілдері; программалаудың тілінің негізгі конструкциялары үшін жазбаның алгоритмін, үлгілердің және деректердің құрылымдары; жобалар және бағдарламалар зерттемесінің технологияларын; Мазмұны: лексикалық талдау, синтаксистік талдау, бағдарламалық қамсыздандыруды тиімді жүзеге асуы; бірнеше қатарлас есептеуші қалыптың және аспаптың игерушіліктері; Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: программалаудың парадигмасын, программалау тілінің синтаксисы және семантикасын, негізгі модельдерді, программалаудың әдіс-айлаларын; Пайдалана білуі керек: программалау тілінің негізі конструкциялары үшін жазбаның алгоритмін, үлгілердің және деректердің құрылымдарын; Дағдылану керек: тиімді алгоритмдарды және оларды программалаудың түрлі тілдерінде іске асыру; лексикалық талдау, синтаксистік талдау, бағдарламалық қамсыздандыруды тиімді жүзеге асуы;

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Алгебра және анализдің сандық әдістері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аналитикалық геометрия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пән механика-математика факультетінің негізгі оқыту пәндерінің бірі болып саналады. Курста келесі тақырыптар қарастырылады: сызықтық кеңістік, базис және кеңістік өлшемі; скаляр көбейтіндінің кеңістігі; ортогонализация процесі. Евклид кеңістігіндегі метрикалық ұғымдар; сызықты өрістер; Гамильтона-Кэли теоремасы; сызықтық трансформацияның канондық негізі; Унитарлы және евклид кеңістіктеріндегі қалыпты операторлар және олардың канондық негіздері; алгебралық және геометриялық сипаты; түйіндес операторлардың тұрақты белгілері; операторлар мен матрицалардың полярлық жіктелуі; матрицаның сингулярлық декомпозициясы; канондық түрге келтірулер мен инерция заңы; Сызықты және евклидтік аксиоматиканы білу; базис және координата ұғымдарын білу; сызықтық кеңістікте сызықтық операторлар теориясы, евклидті және унитарлық кеңістіктегі операторларының жіктелуін білу. Векторлардың ортонормаланған жүйесін құруда базисты таба білу, сызықтық оператор матрицасында Жордан формаларын таба білу. Сызықтық түрлендіру матрицасы бойынша матрицаның меншікті мәндерін және векторды таба білу.

Аналитикалық геометрия және сызықтық алгебра 1
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аналитикалық геометрия және сызықтық алгебра 2
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Атмосфералық процестерді математикалық модельдеу негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Бағдарламалау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - программалау технологиясы саласында білім алуы үшін программалаудың әдістерін үйренеді; программалу тілдерін де программалау әдістерінде, саналы түрде қолдануға дайындайды. Пәнді оқытудың есебі: студенттердің қазіргі заманғы жоғарғы деңгейлі сызықтық программалау есептерін, математикалық талдау, математикалық статистика, алгебра есептерінде пайда болатын деректер арқылы өңдеу алгоритміні құра білуі, білімді алумен қамтамассыздандыру; функционлады және құрылымды тәсіл негізінде программалар мен алгиртмдерді дағдыланы қалыптастыру. Берілген курста студенттер программалау тілдері және жүйелері,; алгоритм және программа; бір өлшемді және екі өлшемді массивтер; құрылымдар және біріктірулер; функциялар, файлдар, С++ графигімен жұмыс. ЭЕМ-де есептерді шешудің негізгі кезеңдерін; программалық қамтаманы жобалаудың және алгтритмдеудің негіздерін; жоғарғы деңгейдегі программалау тілінің тәсілдері мен түсінігінің негіздерін; программалау тілінің синтаксисі мен операторларының негізгі түсініктерін білулері керек. Программаның алгоритмдерін құруды; жоғарғы деңгейлі программалау тілінде программалар құруды; программаларды тестілеу және реттеуді жасай алулары керек. Программаларды тестілеу және реттеу, интегралданған ортада программалау дағдысына ие болулары керек.

Биология мен медицинадағы математикалық модельдеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс математикалық моделдеу мен биоинформатика әдістерін қолданатын биология және медицина саласындағы заманауи зерттеу бағыттарын зерттеуге бағытталған. Сонымен бірге сызықты және сызықты емес динамикалық жүйелер аппаратын қолданушы биомедициналық құбылыс математикалық модел классикалық мысалдары және биологиялық жүйелердің әрекет ету механизмдерін дұрыс түсінуге мүмкіндік беретін математикалық моделдеу әдістерін қамтиды. Медицианылқ-биологиялық құбылыстардың сызықты және сызықты емес математикалық моделдерін терең зерттеу. Зерттелінетін құбылыстардың математикалық тапсырмаларының қойылымы мен шешімімен алу әдістерімен танысу: айнымалыларды белгілеу, математикалық сипаттау әдістерін таңдау (дискретті немесе үзіліссіз, детерминдендірілген және стохастикалық), динамикалық жүйелерді сапалы талдау әдістерін қолдану, есептеу моделдерінің есептеу алгоритмдерін үйрену, биологиялық жүйелердегі классикалық моделдердегі есептеу схемаларының тиімділігін талдау.

Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста ҚР Білім Министрлігімен бекітілген, «Вариациялық есептеулер және оптимизация әдістері» фундаменталды курсы бойынша бағдарламаға сәйкес келетін, міндетті минимум. Бұл өздік жұмысы үшін тапсырмалардың үлкен көлемін және бақылау тапсырмаларының үлгі нұсқаларын ұсынады. Университеттің математикалық факультетінің күндізгі және кешкі бөлімінің жоғарғы курс студенттеріне, сонымен қатар, магистранттарға, аспиранттарға, ғылыми жұмысшыларға және эксперименталды есептер теориясының қосымша тарауларын оқитын тыңдаушыларға арналған.

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Дербес туындылы дифференциалдық тендеулер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Деректерді интеллектуалдық талдау (Data Mining)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дискретті математика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дискретті математика курсы студент білімінің іргетасы элементтерінің бірі болып табылады, сол себепті барлығы үшін үлкен маңызға ие табысты меңгеру, жалпыкәсіптік арнайы пәндер және ғылыми және техникалық бағдарлық ақпарат алуға ықпал етеді. Дискретті математиканы үйрену-студенттің логикалық және алгоритмдік ойлау қабілетіне, әдіс-тәсілдерді зерттеулерде және математикалық есептерді шешуге, өз бетінше зерттеулерді талдай алуға және математикалық білімін кеңейтуге көмектеседі. Мақсаты: –кәсіби жұмысындағы негізгі аппараттың дискретті математикалық анализін талдауды үйрену; –сабақта алған теорияларды практика жүзінде іске асыру; –дискретті математикалық пәнінің әдебиеттер тізімін өз бетінше оқып үйрену; –математикалық мәдениет дәрежесін көтеру; –математикалық зерттеулердің әдістемелерінде оқыту математикалық тілде өткізілуі қажет. «Дискретті математика» пәні – бұл жинақтаушы пән, бастапқы негізіне қағидалар,теориялар және математикалық әдістемелер, сонымен қоса алгебраның логикалық функциялары, комбинаторика, графтар, асимптотика теориялары кіреді. Бұл бөлімдер арасында практикалық тапсырмаларды шешу кезінде теоретикалық білімін қолдануды анықтайтын өзіндік байланыс болады. Пәнді оқыту нәтижесінде студент меңгеруге тиіс: • Теорияны білу және практикада қолдану: — көптеген теориялық әдіс-тәсілдерді, логикалық математика, ауызша алгебра, граф теориялары, алгоритмдік теория; — математикалық лингвистиканың элементтері және формальды тілдердің теориялары. • Жасай алуы қажет: —алгоритмнің эффективті программаларын қазіргі заманауи программалармен үйлестіре жаңа әдіс шығару . • Игеруі қажет: —дискретті математиканың әдіс-тәсілдерін модельдей білу; —арнайы пәннен және кәсіптік бағдардламадан алынған білімдерді өз жұмысына қолдану.

Дифференциалдық геометрия және тензорлық талдау
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: Евклид кеңістігіндегі қисықтар теориясы. Қисықтық, бұралау, Френе формулалары. Бірінші және екінші квадраттық формаларының беткі пішіні, Менье теоремасы. Конгруэнция беттері туралы Бонне теоремасы. Деривациялық формулалар, Кристоффел символдары. Эйлер-Лагранж теңдеулері және геодезияның экстремалды қасиеттері. Гаусса Бонне формуласы. Қисықтар теориясын және осы теорияның негізгі теңдеулерін білу. Тензорлық есептеуді, Риман геометриясын білу. Риман кеңістігіндегі векторларды білу. Абсолютті дифференциал және абсолютті туынды. Векторлық және тензорлық өріс. Минковский кеңістігінің қасиеттерін білу.

Дифференциалдық теңдеулер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дифференциалдық теңдеулер ұғымы, бағыттар өрісі, интегралдық қисықтар, векторлық өріс. Интегралдаудың қарапайым әдістері, айнымалылары бөлінетін теңдеулер, толық дифференциалды теңдеулер, сызықты теңдеулерб Бернулли теңдеуі, Лагранж және Клеро теңдеулері. Коши есебінің шешімі, оның жалғыздығы туралы теорема, Кез келген ретті сызықты теңдеулер жүйелері. Вронский анықтауышы, Лиувилль Остроградский формуласы, сызықты біртекті теңдеулер жйесінің фундаментальді және жалпы шешімдері, біртексіз сызықты теңдеулер шешімі. Тұрақты вариация әдістерін қолдана білуб біртекті сызықты теңдеулер жүелерін шешу жолдарын білу, Шешімнің бастапқы және шекті шарттарға байланысын білу, Ляпунов теоремасын білу, екі өлшемді сызықты теңдеулер жүйесінің фазалық траекториясын білу, айрықша нүктелерб фокус, орта нуктелері, бірінші интегралдар ұғымын білу, характеристикалардың шешімдермен байланысын білу коши теоремасын дәләлдей білу.

Есептеу гидродинамикасы - 2
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - “Есептеу гидродинамикасы-2” пәнін игеру мақсаты келесідей: гидродинамикалық құбылыстарды математикалық моделдеу негізгі сатыларын зерттеу және тәжірибелік игеру, есептің физикалық қойылымы, математикалық моделді таңдау және есептің бастапқы және шекаралық қойылымын жасау, кестелік аппроксимацияларын жасау немесе таңдау, жалпыланған қисық сызықты координаталардағы кестелік аппроксимациялауды таңдау немесе жасау. Тұтқыр месе, сығылмайтын, жылдамдығы дыбыс жылдамдығынан жоғары ағыстар динамикасы қарастырылады. Навье-Стокс теңдеулері үшін ақырлы айырымдар және ақырлы көлемдер әдістері зерттелінеді. Сонымен бірге сығылатын және сығылмайтын Навье-Стокс теңдеулерімен сипатталатын үзбелі ағыстарды есептеу әдістері қарастырылады. Лекциялық курс лабораториялық және өзіндік тапсырмаларды орындаумен, студенттердің ЕГ тапсырмаларын орындап, алынған теориялық білімін, бағдарламалау әдістерін игеруді бекітумен толықтырылады. Пәнді игеру нәтижесінде студент ЕГ пәні мен тапсырмаларын, термо- және гидродинамика құбылыстарын сандық моделдеудің негізгі этаптарын білу керек. Гидродинамика және жылу алмасу есептерін ақырлы айырымдар, ақырлы көлем және ақырлы элементтер әдістерінің негізінде сұлбалар тұрғызуды білу керек. Жалпыланған қисық сызықты координаталардағы ақырлы айырымдар, ақырлы көлем және ақырлы элементтер әдістері негізінде сұлбалар тұрғызу әдістерімен таныс болу, жалпыланған қисық сызықты координаталардағы ақырлы айырымдар, ақырлы көлем және ақырлы элементтер әдістері негізінде сұлбалар тұрғыза алу, сығылатын және сығылмайтын Навье-Стокс теңдеулерін шешу үшін ақырлы айырымдар, ақырлы көлем және ақырлы элементтер әдістері негізінде сұлбалар тұрғыза алу қабілеттілігін таныту және қолдана білуі тиіс.

Есептеу гидродинамикасы-1
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - “Есептеу гидродинамикасы-1” пәнін игеру мақсаты келесідей: гидродинамикалық құбылыстарды математикалық моделдеу негізгі сатыларын зерттеу және тәжірибелік игеру, есептің физикалық қойылымы, математикалық моделді таңдау және есептің бастапқы және шекаралық қойылымын жасау, сандық аппроксимацияларын жасау, таңдау. Ақырлы-айырымдық және ақырлы элементтік сұлбаларды тұрғызу алгоритмдері қарастырылады. Ақырлы айырымдар, ақырлы көлемдік әдістер үйретіледі. Гидродинамиканың моделдік тапсырмаларында арнайы схемаларды тұрғызу қарастырылады, аппроксимациялануы, орнықтылығы, консервативтілігі, сұлбаның диссипациясы және дисперсиясы талқыланылады. Лекциялық курс, лабораториялық және өзіндік тапсырмаларды орындаумен, студенттердің ЕГ тапсырмаларын орындап, алынған теориялық біліктілікті, бағдарламалау әдістерін игеруді бекітумен толықтырылады. Пәнді игеру нәтижесінде студент ЕГ пәні мен тапсырмаларын, термогидродинамика құбылыстарын сандық моделдеудің негізгі этаптарын білу керек. Гидродинамика және жылу алмасу есептерін ақырлы айырымдар, ақырлы көлем және ақырлы элементтер әдістерімен арнайы сұлбалар тұрғызуды білу керек. ақырлы айырымдар, ақырлы көлем және ақырлы элементтер әдістерімен таныс болу, гидродинамика және жылу алмасу есептерінің шешімін табуда аталған әдістерді қолдана білуі қажет.

Жоғарғыөнімді есептеулер
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Кәсіби-бағытталған шетел тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Компьютерлік 3D-модельдеу және анимация
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Компьютерлік графикада программалау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерді ПЭВМ бағдарламалық және аппараттық құралдар көмегімен кескіндерді құру мен визуализациямен таныстыру табылады. Компьютерлік графика – қазіргі заманғы дамып келе жатқан информатика саласының бірі. Компьютерлік графиканың қызығушылықтар сферасына бағдарламалы –аппараттық есептеуіш кешендер көмегімен жасалған кескіндерді құрастыру мен өңдеудің барлық аспектілері жатады. Ол кескінді көрсетудің барлық түрлері мен формаларын қамтиды. - суреттер жасаулар және өңдеулері программалық және аппаратты құралдарды білу; қолданбалы (API) программалауды білу, қазіргі интерфейстер туралы білу, - қолданбалы (Open GL) программалаудан интерфейстерде жұмыс істей білу.

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақстан тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: білімалушылардытарихнегіздеріментәуелсізҚазақстанмемлекетініңқалыптасукезеңдеріменнақтыдеректерментарихиайғақтардыоқытуарқылыжаңатеориялықжәнеәдіснамалықкөзқарастартұрғысынантаныстыру. Қысқашамазмұны. ТарихнегіздеріжәнеҚазақстанмемлекетініңқалыптасукезеңдері. ӘртүрліөткентарихикезеңдеріменқалыптасқанҚазақстанмемлекетініңқазіргіжетістіктерінетарихи-салыстырмалыталдаужасау. БүкіләлемдікжәнееуразиялықтарихиүдерісконтексіндетәуелсізҚазақстанмемлекетініңқалыптасукезеңдеріментарихинегіздерінбілу; қазақстандықдамумоделініңимманенттікбасымдылықтарын, ерекшеліктеріменмаңызыншынайыжәнежан-жақтыбілу; күрделітарихиүдерістерді, құбылыстарменқазіргіҚазақстанныңтарихитұлғаларыноқытубарысындааналитикалықжәнеаксиологиялықталдаужасаудағдысынмеңгеру;

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Мамандыққа кіріспе
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: «Мамандыққа кіріспе» курсының теориялық материалдарын деректі физикалық құбылыстарды талдауға қолдануды үйрену. Қажетті ядролық физикадағы шамаларды өлшеуді үйрену, қазіргі физиканың жетістіктерімен танысу. Мазмұны: «Мамандыққа кіріспе» курсы жалпы физиканың қосымша бөлігі болғандықтан, физика курсында оқытылатын физикалық заңдылықтарды тереңірек түсінуге көмектесу, ядролық физикадағы тәжірибе жүргізудің қарапайым әдістерін үйрету. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Физикалық шамаларды өлшеудің негізгі әдістерін, тәжірибелік нәтижелерді статистикалық өңдеудің әдістерін; Пайдалана білуі керек: Өлшеу приборларын және тәжірибелік қондырғыларды; Дағдылану керек: Ядролық физикадағы шамаларды өлшеуге арналған приборларға, алынған нәтижелерді ұқыпты өңдеу, талдау және бағалауға;

Математикалық модельдеу негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шынайы процесстерді математикалық модельдеу ғылыми-техникалық прогресс есептерін шешудің қазіргі заманғы және әсерлі әдістерінің бірі болып табылады. Математикалық модельдеу әдістемесінің негізінде зерттелетін объектінің адекватты математикалық бейнесін құру мен оны есептеуіш және компьютерлік технологиялар арқылы талдау жасау жатады. Бұл пән студенттерді объектілер мен әр түрлі табиғат құбылыстарын модельдеуді үйретуге арналған. Бұл – жаратылыстанудың әр түрлі облыстарының (механика, физика, биология, химия және т.б.) құбылыстары мен процесстерін, сонымен қатар қоршаған орта экологиясының есептерін, қаржылық және экономикалық процесстерді және басқа да қиын құрастырылатын объектілерді модельдеу. Курс материалы адам өмірі мен қызметінің әр түрлі облыстарынан алынған көптеген мысалдарды қамтиды, бұл студенттің зерттеуші ретіндегі ой өрісін дамытып, математикалық модельдеу дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді. білім объектілерін математикалық модельдеуде теңдеулерді дұрыс таңдай білу, оларды шешу әдістерін таңдай білу. ( теориялық немесе сандық талдау). жаратылыстану басқа да кең мақсаттарға сәйкес ғылыми-техникалық проблемаларды математикалық модельдеу критерийлерін таңдай білу.

Математикалық талдау 2
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Математикалық талдау – II пәні Математикалық талдау – I пәнінің жалғасы болып табылады. Пәннің міндеті: а) Риман интегралының анықтамасы және оның қасиеттерін зерттеу, әр түрлі механикалық және физикалық мағынасыні табу; б) қатарларға нақталатын тұжырымдамасын және қатарлар қосындысын қарастыру. Дәрежелік қатарларды және Фурье қатарларын оқыту. Интегралдаудың түрлі әдістерін қолдана білу. Геометрияда, механикада және физикада интегралды қолдану және анықталмаған интеграл қасиеттерін білу. Өздік емес интегралдардың I және ІІ типтерін білу. Дирихле және Абель белгілерін, интегралдың негізгі мәнін, қасиеттерін, сандық қатарлардың жинақталу теориясын білу. Функционалдық қатарлар мен функция қатарларының тұжырымдамасын, бірқалыпты жинақталуын білу. . Тригонометриялық жүйелердің жинақталу теориясын және олардың салдарын білу. Тригонометриялық Фурье қатарларын білу, олардың негізгі қасиеттерін білу.

Математикалық талдау 3
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты студенттердің математикалық талдау есептерін шешуде теориялық білімі мен ғылыми әдебиеттермен өзіндік жұмыс жасауы, топпен жұмыс, қиын есептерді топпен талқылау, шығармашылық ойлау қабілеттерін дамыту болып табылады. Ғылыми және математикалық терминология игеру. Математикалық талдау III пәнінің міндеті студенттердің тәжірибеде өз білімдерін қолдану және дамыту болып табылады. Олардың инварианты шығармашылық ойлау қабілетін дамыту, Екінші ретті теңдеулердің канондық теңдеулер; топ ұғымдары сақина, өріс және олардың қарапайым қасиеттері мен мысалдары. Көп айнымалы функциялар және олардың қасиеттерін білу: шек мен үздіксіздік және үздіксіз функциялардың қасиеттерін білу; Дифференциалдық және бірнеше айнымалы функциялардың туындылары; бағытталған туынды; градиент. Екінші және үшінші ретті интегралдарды білу; Қисықсызықты интегралдар және бетті интегралдарды білу: Грин формуласы; Остроградский формуласы; Стокстың қарапайым формулалары. Өріс теориясының элементтерін білу: скаляр өрісі; векторлық өріс; Остроградский және Стокс формулалары; соленоидалдық өріс; «набла» операторын білу.

Математикалық талдау-1
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: нақты сандар теориясын; сандар жиынтығы дәл жоғарғы және төменгі беттерін; сандық тізбек шегін; сәйкес келген тізбектердің негізгі қасиеттерін, шексіз үлкен тізбектердің шексіз аз тізбектермен байланысы; монотонды тізбек шегін; функция шегінің бар болуының Коши критерийі; шексіз аз және шексіз үлкен функциялар қасиеттерін, тамаша шектерді оқып үйрену. Білім: дифференциалдық есептеу негізгі теоремаларының дифферен-циалданатын функцияларының, көптікте үзіліссіздік қасиеттері Тейлор формуласының қалған мүшенің әртүрлі формалары. Функция графигін сызудың тәжірибелік дағдылары. Интеграцияның түрлі әдістерін қолдана білу және геометрия, механика және физика белгілі интегралдар пайдалану.

Математикалық талдау-3
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Математикалық талдау-II
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Математикалық физика теңдеулері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты : математикалық физика теңдеулері және бірінші ретті дифференциалдық теңдеулерінің негізгі ұғымдарын зерттеу; математикалық физиканың сызықтық және сызықты емес теңдеулерін шешу және басқа да пәндермен қатынасын зерттеу. Есептерді шешу үшін практикалық дағдыларын меңгеру және практикада есепті нақты қоя білуге үйрету. Тербеліс теңдеуі, жылуөткізгіштік, Лаплас, шектік есептер құра білу және құрылған есептің физикалық интерпретациясының дұрыстығын тексере білу. Канондық түрге келтіре білу. Екінші ретті сызықтық дифференциалдық теңдеулерді жіктей білу. Сызықты теңдеулер мен жүйелердің сипатын түсіне білу. Анықтамалар мен гиперболалық және эллипстік түрлеріне мысалдар келтіре білу. Тербеліс теңдеулері үшін Коши есебі. Кеңістік бойынша үш айнымалысы бар толқындық теңдеулер үшін Коши есебі. Кирхгоф формуласы. Кеңістік бойынша екі айнымалылары бар толқындар теңдеуі үшін Коши есебі. Пуассон формуласы. Энергия интегралы. Тербеліс теңдеулері үшін Фурье әдісі. Фурье әдісінің жалпы сұлбасы. Математикалық физиканың аралас функцияларын білу.

Операциялық жүйені жүйелі басқару
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы -

Программалық жабдықтау
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Реляциялық деректер қорларын жобалаудың негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Реляциялық деректер қорларын жобалаудың негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

С++ тілінде объекті-бағытталған программалау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бағдарламалық қамтамасыз етуге арналған негізгі бағдарламалау тілдерінің бірі болып Си++ тілі табылады. MICROSOFT компаниясының кең таралымына ие болған WINDOWS операциялық жүйесі С++ бағдарламалау тілінде құрастырылған және С++, Borland компаниясының өнімдері: Borland С++, Borland С++ Builder сияқты оның әр түрлі модификациялары өндірістегі артықшылығы бар бағдарламалау тілдеріне біріне айналды. Сонымен қатар, қазіргі заманда үлкен танымалдыққа LINUX операциялық жүйесі ие болып келеді. Барлығы дерлік LINUX ОЖ-дегі қосымшалар С++ тілін қолдану арқылы жазылған. Сондықтан бұл тілді оқудың эффективті қолданылуы LINUX ОЖ жұмысында өз орнын табады. - тілде тиімді программалаудың негізгі әдістерден білу. -сандық әдістердің тиімді кітапханаларын қолдана білу, -Эффекті бағдарлама жаза білу.

Сандық әдістері-1
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты : есептерді шешу үшін сандық әдістері мен алгоритмдерін құрудағы негіздермен таныстыру. Курстың міндеті : 1) талдау және алгебра есептерін шешуде, Есептеу математикасының негізгі ұғымдары мен әдістерін түсіндіру. 2) Есептеу математикасының есептерін шешу үшін тиімді жолдарын табу және қажетті дағдыларын дамыту; 3) есептерді сандық шешуде ең тиімді стратегиясының қағидаттарымен таныстыру; 4) сандық есептеу мен салыстырмалы талдау жасау дағдыларын қалыптастыру; Алгебра, талдау мен қарапайым дифференциалдық теңдеулер теориясының негізгі есептерін білу. Алгебра, талдау және қарапайым дифференциалдық теңдеулер теориясының есептерін сандық шешу үшін, есептеу математикасының әдістерін қолдана білу. Есептердің дұрыстығының негізінде, программалау және алгоритмдерді құру; математикалық модельдеу негіздерін білу; есептерді шешуде сандық әдістерді білу.

Сандық әдістері-2
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста тиімді басқарудың қолданбалы есептерін шешудің қазіргі кездегі әдістерін жеткілікті дәрежеде баяндайды. Тиімділік есептерінің негізгі модельдерін қамтиды. Тиімді басқару теориясының көптеген жаңа нәтижелері келтірілген (кейбір мәселелердің тиімділік үшін қажетті жағдайлары мен қағидаттары). Басқару есептерін шешу үшін түрлі сандық әдістер мен сандық алгоритмдерді үйрету. Түрлі қолданбалы есептерді шешу үлгілері көрсетіледі. Математикалық физика және айырымдық сұлба ұғымдарының негізгін білу. Математикалық физиканың дифференциалдық теңдеулері үшін сандық шешу әдістерін білу. Есептердің дұрыстығының негізінде, программалау және алгоритмдерді құра білу; есептерді шешуде сандық әдісті таңдай білу.

Сандық әдістері-3
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сызықтық алгебра
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты студенттерге сызықтық операциялар, сызықтық тәуелділік және тәуелсіздік, ранг, сызықтық кеңістік, сызықтық және бисызықтық түрлендірулер сияқты түсініктерде жүзеге асырылатын математиканың ең маңызды идеяларының бірі–сызықтық идеясына ең маңызды орын берілетін, сызықтық алгебра негіздерін оқыту, сонымен қатар қазіргі ғылым мен техниканың түрлі салаларында қолданылатын топ, сақина, өріс секілді негізгі алгебралық құрылымдармен бастапқы таныстыру. Алгебралық теңдеу жүйелерін, анықтауыш пен матрицалардың негізгі қасиеттері, екінші ретті беттер мен сызықтардың алгебралық және геометриялық сипаттамалары жайлы теорияларды және топ, сақина, өріс бойынша алғашқы түсініктерді білу. Арифметикалық кеңістіктің векторлар жүйесінің базасы мен рангтарын табу, кері матрицаларды есептеу, векторлар жүйесін сызықтық тәуелділікке зерттеу, сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесін зертеу немесе шешу, анықтауыштарды есептеу үшін Гаусс әдісін қолдана білу.

Теоретикалық және практикалық биофизика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Теориялық және практикалық биофизика» курсын оқытудың мақсаты – студенттерге биофизикалық процестердің ерекшеліктері мен объекттері жөнінде, биологиялық процестер мен құбылыстарға негізгі биофизикалық көзқарастар жөнінде тереңдетілген кең білім беру, биофизиканың негізгі заңдарымен және принциптерімен таныстыру. Пәнді оқытудың негізгі мәселелері: - Биофизиканың негізгі тарауларынан жалпы биологиялық биофизикалық білімді студенттерге беру; - Биофизиканың іргелі заңдылықтары мен қолданбалы зерттеу жұмыстарын түсінуді қамтамасыз ету; - Биофизиканың маңызды жетістіктерімен және оның даму болашағымен таныстыру; - Биофизика жетістіктерін биологияда қолдануға мүмкіндік беретін теориялық-қолданбалы ойлау негізін студенттерде қалыптастыру. «Теориялық және практикалық биофизика» университеттік курсында студенттер биофизиканың негізгі түсініктерімен және заңдарымен, тірі жүйелерге физика заңдарының қолданылуымен танысады, маманның қалыптасуына қажетті іргелі теориялық базаны береді. Білуге: клеткалар мен тұтас ағза биофизикасының негізгі қағидаларын; биологиялық заңдар мен құбылыстар негізінде жатқан негізгі физикалық заңдарды; термодинамиканың бірінші және екінші бастамаларын; Гесс заңын, Пригожин және Э.Бауэр принциптерін; биоэлектрлік және фотобиологиялық процестердің механизмдерін; радиобиология негіздерін және сәулелік зақымдарды; биологиялық ырғақтарды генерациялау механизмдерін; биожүйелердің электрөткізгіштік принциптерін; зерттеулердің негізгі биофизикалық әдістерін. Істей алуға: алған теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын өздерінің зерттеу практикасында пайдалану.

Теориялық механика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәннің негізгі мақсаты қоршаған ортаның заңдарын зерттеуге бағытталған; қазіргі заманғы математика әдістерін және құралдарын пайдалана отырып, табиғат және инженерлік процестер мен оларды сипаттайтын математикалық модельдерді игеру; болашақ мамандардың ғылыми қорытындыларды жасай білу қабілеттерін дамыту. Осы пәннің зерттеу нысаны- табиғаттың физикалық заңдары, материалды денелердің математикалық модельдері, механика есептерін шешудің негізгі әдістері мен тәсілдері. Теориялық механика пайдаланылатын математикалық модельдерін білу; теориялық механиканың негiзгi ұғымдары мен теориясын білу; теориялық механиканың есептерінің шешу әдістерін білу. Білу керек: механикалық процестерді сипаттау үшін тиісті математикалық модельдерді таңдай білу; теориялық механика саласындағы есептерді шешу үшін тиісті әдістерін қолдана білу; алынған нәтижелерін механика тұрғысынан талдай білу; Меңгеруі керек: Теориялық механика есептерін шешу және нәтижелерін талдау.

Теориялық физика. Кванттық механика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тиімділік әдістері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсмақсаты: дұрыспрактикалықмәселелеріншешуүшінмынаәдістердіпайдалану, статикалықжәнединамикалықоңтайландыруменолардықолданудыңөрістішешуәдістерінмазмұныменерекшеліктерінайқындаустатикалықжәнединамикалықоңтайландырумәселесінтұжырымдаудыүйрету. Білім: негізгіұғымдарменоңтайландырумәселелері, оңтайлан-дырумәселелерініңкласстары, алгоритмдер, оңтайландырупроблема-ларыншешуәдістері; оңтайландыружәнебасқарутеориясыныңнегіздері; сызықтықбағдарламалау; динамикалықжәнебүтінбағдарламалаунегіздері; максимумпринципі. Дағды:әр түрлі класстар оңтайландыру мәселелерін шешу үшін оңтайландыру әдістерін пайдалану; экономиканың оңтайландыру мәселелерін модельдеу үшін; оңтайландыру проблемаларын шешу үшін әдістерді қолдану; шешімдерді талдау; бастапқы деректерді өзгерту барысында шешімдерді дұрыстау.

Тұтас орта механикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тұтас орта механикасы әдістері мен деректер негізінде теориялық механикада әзірленген материалдық денелердің қозғалысын қарастыру Деформацияланатын ортаның қозғалысын зерттеу үшін математикалық әдістерді үйрету. механикалық процестерді сипаттау үшін, тиісті математикалық модельдерді таңдай білу; теориялық механика саласындағы есептерді шешу үшін тиісті әдістерін қолдана білу; алынған нәтижелерін механика тұрғысынан талдай білуі керек.

Физика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Студенттерде әлемнің заманауи физикалық суреті және ғылыми дүниетану туралы қөз қарасын қалыптастыру; классикалық және заманауи физиканың теорияларын және фундаментальды заңдарын, сонымен қатар кәсіби қызмет жүйесінің негізінде физикалық зерттеу әдістерін қолдана білу. Қысқаша мазмұны. Физикалық заңдар мен түсініктемелердің, оларды нақты жағдайларда нәтижелі пайдалануға мүмкіндік беретін олардың қолданыс шекарасының иерархиясын игеру үшін классикалық және заманауи физиканың теорияларының, заңдарының негізгі көзқарасының, олардың ішкі қарымқатынасы мен тұтастығының маңыздылығын ашу. Классикалық және заманауи физиканың теорияларын, фундаментальды заңдарын, сонымен қатар кәсіби қызмет жүйесі ретінде физикалық зерттеу әдістерін білу. Физиканың әртүрлі салаларынан пәннің типтік есептерін шешуді, кәсіби есептерді шешуді; эксперименталды немесе теориялық зерттеу әдістері көмегімен алынған нәтижелердің дәлдік дәрежесін бағалауды істей білу; Компьютерді қолдана отырып, физикалық жағдайларды моделдеуді меңгеру.

Физикалық процестерді математикалық және компьютерлік пішіндеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталған курс физикалық үрдістерді математикалық және компьютерлік модельдеу аймағында ғылыми зерттеулер жасауға, білім және әр түрлі мағлұматтарды білуге құштар бакалавр студенттеріне арналған. Курстың міндеті: 1) Күрделі физикалық үрдістерге математикалық модельдер құру. 2) Күрделі математикалық физика есептерін шешудің жолдарын табу. 3) Физикалық үрдістерге әр түрлі сандық әдістерді қолдану. 4) Физикалық процесстерді математикалық және компьютерлік модельдеу курсы бойынша проектілі, мәселелі, жекеше-бағытталған білімді дамыту. 5) Курс бойынша ғылыми зерттеу жұмыстарының талдауларын дағдылау, өңдеу. Дифференциалдық теңдеулерді, математикалық физика теңдеулерін сандық әдістерді, программалау тілдерін C / C + + немесе Fortran, математикалық талдау, математикалық модельдеуге кіріспенің негіздерін білу қажет. Қолданбалы есептерді шешу үшін ақпараттық технологияларды таңдау мүмкіндігі және қолдануды үйрену программалау тілдерін қолдану арқылы компьютермен жұмыс жасап үйрену. Физикалық үрдістердің Математикалық модельдерін құрудың дағдыларын білу, математикалық физиканың дифференциалдық теңдеулерін дискретизациялаудың дағдыларын білу, математикалық модельдерді құру үшін программалық код, графиктер салуды, құрып білу және алынған нәтижелер бойынша анимациялар жасап білу.

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Функционалды бағдарламалау
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Химиялық процестерді математикалық модельдеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Химиялық процестерді математикалық модельдеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың негізгі мақсаты математикалық әдістерді пайдаланып химиялық процестерді зерттеу болып табылады. 1) химиялық процесстердің классикалық математикалық модельдерін зерттеу. 2) күрделі химиялық процестерді модельдеу, ең жиі пайдаланылатын әдістерді зерделеу 3) математикалық моделдер мысалдарында динамикалық жүйелердің сапалық талдау әдістерін меңгеру. 4) дербес туындылы дифференциалдық теңдеулермен сипатталған модельдерді шешуде қолданылатын есептеу алгоритмдерін, түрлі сандық схемаларын тиімділігін талдау; 5) химиялық процестердің табиғатын түсінуде математикалық және компьютерлік модельдеу құндылығын көрсету, 6) «химиялық процестерді математикалық модельдеу» курсы бойынша студенттік-бағдарланған оқытуды дамыту. химия процесстердің пішіндеулер ерекшеліктерін білу; реакторлардың математикалық үлгілерін білу; реакторлардың сандық үлгілері ; қойылған есеп үшін программалық код жазулар ерекшеліктерін білу. -химия-технологиялық процесстер пішіндеу есептер үшін программалық код құрау; есептер тиімді шешімі табу керек;; химия-технологиялық процесс есеп үшін математикалық үлгі құра білу.

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттерге математикалық есептерді модельдеу мен сипаттауда қолданылатын ықтималдылық теориясы мен математикалық статистиканың негігі түсініктерін қарастыру; Мазмұны: Кездейсоқ оқиғалар мен олардың ықтималдылығы. Бірөлшемді кездейсоқ шамалар және олардың таралу ықтималдылығы. Таралу параметрлерін бағалау. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: математикалық статистика мен ықтималдылықтар теориясының негізгі түсінігі мен әдістері. Пайдалана білуі керек: Жеткілікті дәрежедегі қиын есептерді шешуге математикалық статистика мен ықтималдылықтар таралуының әдістерін қолданып шешу; курстың негізгі тараулары бойынша типтік есептерді шешуге дағдылану; Дағдылану керек: алынған нәтижелердің математикалық моделі мен ауқымды интерпретациясын құрастырудың әдістерін меңгеру.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

3D модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ANSYS, OpenFOAM әмбебап бағдарламалау жүйесінің базасында моделдеу есептерінің шешімі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Құрылымдық механика мен есептеу гидродинамикасы аясында технологиялық процесстерді сипаттайтын негізгі теңдеулерді түсіну. Ақырғы көлем мен ақырғы элементтер әдісінің практикалық және теориялық негізін түсіну. Технологиялық құрылғылардың үш өлшемді компьютерлік моделін құра білу. Үшөлшемді торды генерациялай алу. Ашық код пен коммерциалық пакеттер(OpenFOAM, Fluent) арқылы сандық моделдеудің белгілі жүйелерінің көмегімен тапсырмаларды шешу. Тәртіптің ақырғы мақсаты құрылымдық механика мен есептеу гидродинамикасын моделдеу үшін маман сандық кітапханалар мен бағдарлама пакеттерімен жұмыс жасай алуы. Тапсырмалары. Технологиялық процесстерді моделдеу барысында белгілі кітапханалар мен сандық моделдеудің пакеттерін пайдалану барысында пайда болатын тапсырмаларды шешу жолдарын зерттеу.Заманауи компьютерлік моделдеу әдістерін қолданып үйрену. Java 2. Java 2 объектілі-бағытталған стилінде бағдарламалар жаза білу. тәртіптерді зерттеу барысында келесілерді білуі қажет: 1. Технологиялық процесстерді сипаттайтын негізгі теңдеулер. 2. Дербес туындылар теңдеуіндегі негізгі сандық шешу әдістері. 3. OpenFOAM-дағы бағдарламалау принциптері және ANSYS пакетіндегі моделдеу 4. Қолайлы математикалық моделді өңдеп/қолдану. 5. Дербес туындылардағы дифференциалды теңдеулер жүйесі үшін дұрыс бастапқы және шектеулі шарттарды тұжырымдау. 6. Есептеу торларын құру. 7. OpenFOAM кітапханасы мен ANSYS пакеті көмегімен сандық моделді шешу. Оқу барысында магистрант келесі қабілеттерді білуі қажет. 8. Компьютерлік және математикалық моделдеу аясында ақпараттық технология жағынан жетістіктерді пайдалану. 9. ANSYS пакетінде физика-техникалық процесстерді сандық моделдеу. 10. Үшөлшемді компьютерлік модел құру, есептеу торын, сандық моделдеуді құру және моделдеу нәтижелерін қайта өңдеу компьютерлік моделдеу қадамдарының тиімді орныдалуы.

CAD-жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

FORTRAN тілінде бағдарламалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

JAVA программалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты инженерлік бағдарламалық қамтамасыз ету модельдері мен әдістері. Инженерлік пәндер бағдарламалық инженерия ретінде қарастырылады, негізгі процестер құру кезінде бағдарламалық қамтамасыз ету, олардың арасында негізгі бөлімдері жоспарлау, сүйемелдеу сияқты,. Өткенде студенттер модулдң меңгерсе функционалдық мүмкіндіктері бар бағдарламалық өнімдер құруға үлкен қабілетіне ие болады. Модульде мынадай ұғымдар пайдаланылады: электрондық экономикасы, технологиясы архитектура үшін электрондық бизнес, активті серверлік беттер технология, Web-қосымшалардың нысандарын жобалау және іске асыру, технология белсенді объектілерінің деректерін, жобалау және іске асыру, E-бизнес-нысан қосымшаларды жобалау және іске асыру,. Программалау саласындағы біліктілік. Бизнес үшін ақпаратпен қамтамасыздандыруды топта және өз бетінше біліктілігі. Ұялы құрылғылар үшін АҚ-ны өңдеу біліктілігі. Элементі ақпараттандыру бар күрделі веб- парақшаларды өңдеу. Өңдеу процесін түсіну және компилятор және өмірлік цикл АҚ. Болжалды жұмыс орындар;тапсырысқа АҚ – өңдеу кәсіпорындары, ішкі жабық қолдану үшін ақпаратпен қамтамасыздандыруды модификациялау немесе өңдеу барысындағы ірі ұйымдар.

Java тілінде бағдарламалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Java-да программалау II
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Java 2 бағдарламалау тілі – Sun Microsystems корпорациясымен құрастырылған. Курста келесі негізгі түсініктері қарастырылады: деректер типі, олармен жасалынатын операциялар, өрнектер, массивтер, ақпарат ағымын басқаратын операторлар. Объектілі-бағытталған программалаудың негізгі түсініктері беріледі: объект және әдіс, абстракция, инкапсуляция, полиморфизм және оларға қолданылатын әдістер. Класстар пакеті мен интерфейстері оларға қолданылатын әдістерін үйрету. Java 2 API класстарының кітапханаларының құрылымы түсіндіреді Негізгі класстар пакеттері, олармен жұмыс істеу амалдары қарастырылады. AWT класстарының стандартты кітапханасы көмегімен қолданушының графикалық интерфейсін құруын түсіндіреді. - Java тілінде программалаудың негізгі әдістерін білу; -объектіге-бағытталған Java тілінің қолданбалы қосымшалар құрастыра білу.

MPI және Open MP технологияларын қолдану арқылы параллельді бағдарламалауға кіріспе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

OpenGL-де компьютерлік графика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Python-да бағдарламалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Web-бағдарламалау және деректер қоры
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Ақпаратты қорғау және криптография негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Ақпаратты қорғау негіздері» пәнінің мақсаты ағымдағы ақпараттарды өңдеуге, жолдауға, жаңартуға үйретеді. Ұйымдарда құпия ақпаратты қалпына келтірудің әдістері мен қорғау жолдарын оқытады. - криптографиялар негізінің математикалық әдістерін білу ; - алынған ақпараттардың нәтижелерін талдай білу.

Алгоритм және деректер қоры
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс студенттерге базалық деректер құрылымдары мен олардың қасиеттерін туралы теориялық білім, сондай-ақ қазіргі заманғы ақпараттық жүйелерде пайдаланылатын оларды өңдеу алгоритмдері туралы білім береді. C++ бағдарламалау ортасында бағдарламалау дағдыларын практикалық дамыту және әзірлеу, және де қазіргі заманғы деректерді өңдеу технологиялары .Net ортасын қолдануды үйрету. Пәннің міндеттері: Пән студенттерге ақпараттарды өңдеу және бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу әдістерін игеру қабілеттілігін қамтамасыз ету керек. Курсты игеру нәтижесінде студент қолданбалы тапсырмалар мәліметтері құрылымын жобалау, оларды өңдеу алгоритмдерін әзірлеу, .Net мәліметтерді өңдеу және С++ жобаларында заманауи әдістерді қолдануды білу қажет.

Әлеуметтік өзгеру және саяси модернизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттердің әлеуметтік өзгерістер мен дамуды және саяси жанғырту теориялық ұғыну, талдау және бағалау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Берілген модульде теориялық пен эмпирикалық перспективалар нақты бағдарламалар/стратегия дайындаумен үйлестірілген. Модульде қазіргі заманғы қоғамның құрылымы, әлеуметтік тәжірибелері мен мәдениетіндегі әлеуметтік және саяси өзгерістердің түрлерін, мемлекеттердің жаһандық және жергілікті деңгейдегі социеталдық дамуының себептері мен үрдістерін ашып көрсетететін әлеуметтік трансформациялар мен саяси жанғырту теориялары қарастырылады. Әлеуметтік өзгеріс және даму. Әлеуметтік өзгерістердің әлеуметтанулық перспективалары. Көші-қон мен еңбек көші-қоны. Жаһандық әлеуметтік қозғалыстар мен азаматтық белсенділік. Әлеуметтік құрылымның өзгеруі. Жаңа технологиялар мен медианың әлеуметтік өзгерістерге әсері. Өзгеруші Орталық Азия: үдерістер мен мәселелер. Cаяси жаңару түсінігі және түрлері. Cаяси жаңару теориясының, олардың эволюция және саяси тәжірибеде қарым-қатынасының негізгі бағыттары. Саяси жаңару институционалдық факторлар мен саяси дағдарыстар жүйесінің рөлі мен маңызы. Жаһандану және саяси жаңару ел дамуының қазақстандық үлгісі. Бәсекеге қабілетті жаңа деңгейге еліміздің шығыс жолы ретінде Үшінші жаңғыртудың негізгі басымдықтары: жедел технологиялық жаңғырту; бизнес-ортаны ырықтандыру; макро тұрақтылық; адам капиталының сапасын арттыру; институционалдық өзгерістер, қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес болып табылады.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Биоинформатика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биомедицинадағы математикалық моделдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бұрғылау механикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Веб программалау және веб қосымшаларды жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – студенттерді веб-бетті құрудың бағдарламалық өнімдерімен таныстыру және веб-бет негіздерін құру, сондай-ақ интерактивті веб-сайтты құру әдістерімен таныстыру. Курстың тапсырмалары – студентті көркем заманауи дизайндағыөзіндік сайттарды ашуға үйрету және HTML, CSS (соған орай, HTML5 және CSS3), CSS JavaScript және PHP базаларындағы заманауи құралдарды қолдану. Курс шеңберінде келесі тақырыптар оқытылады: веб-дизайн принциптері, бейімдік веб-дизайн, HTML тілдік белгіленулер, CSS стильдік кестесі, JavaScript клиенттік бағдарламалау тілі, PHP серверлік бағдарламалау тілі, PHP бағдарламасы және өзара қарым-қатынас. Дисциплинаныоқытунәтижесінде студент-талапкербілуіқажет: 1.Қолдану аймағындағы веб-технологиялар. 2.Веб-технологиялардың математикалықнегіздері. 3.Веб-қосымшалардың принциптері. Оқунәтижесінде студент-талапкербілуітиіс: 4. ОС WindowsжәнеLinuxбазасында веб қосымшаларқолдаулардыашуүшінпайдалануғаарналғанбағдарламалардықолдану. 5. HTML, CSS, JavaScript, PHP көмегімен ғаламтор-беттерін қайта өңдеу. 6. JavaScript, PHP алгоритмдік шешімдерді және қолданбалы тапсырмаларды қайта өңдеу. Оқунәтижесінде студент-талапкербасқарабілуікерек: 7.Математикалық жәнекомпьютерлікаймақтардыжаңа веб-технологияменмодельдендіру. 8.Веб қосымшалардықолдануүшінкәсібижұмыстапсырмаларынқолдану.

Вейвлет және спектралды талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс функция мен сигналдарды өңдеу практикасы мен теориясындағы ең жаңа бағытқа арналған. Вейвлеттер теориясы өткен ғасырдың 90-шы жылдарында пайда болды және жылдам қарқында алыс шетел елдерінде дами бастады. Ол сигналдар мен суреттерді сығу мен түрлендірудің ең жаңа әдістері мен технологиясына арналған негізді құрастырды, медицина, геология, телекоммуникацияда өз қолданымын тапты. өзінің қолданбалы мәні бойынша вейвлет-анализ бірнеше артықшылықтар қатарына ие болу арқылы Фурье түрлендіру мен реттері мәнімен бірге қойылады. Курста негізгі вейвлет – талдаудың түсініктері қарастырылады және оған ұқсас мысалдарда вейвлет – талдаудың қолданылуының характерлі ерекшеліктері мен мүмкіндіктері көрсетіледі. Сонымен қатар курста уақытша қатарлардың, фильтрлер түсінігінің спектральдік талдау әдістері, спектральдік әдістерді көп өлшемді сызықты есептерді сандық - функционалдық және вейвлет талдауды негіздерін білу, сигналдардың жіктеулері сигналдық мәліметтің, қағидалардың өрнектеулер және құрастырулар процесстерін, сигналдардың орамды, сигналдардың жиілік ұсыныстарын білу; - үздіксіз сигналдардың интерполяциялау әдістерін білу, дискретизациялар және қалпына келтірулер әдістерін білу;

Геостатистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Деформацияланатын қатты дене механикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Деформацияланатын денелердің қозғалыс және осы денелерде әрекеттесуші күштердің жалпы қасиеттері мен заңдарын зерттеу курстың мақсаты болып табылады. Қолдаңбалы маңызы зор динамикалық жүйелердің қасиеттерін тәжірибелік зерттеу жұмыстары курс бағдарламасында қарастырылған. Деформацияланушы орталардың сызықты теориясы қатынасы мен заңы, негізгі қойылымы қамтылған. Деформацияланушы орталардың стационарлы емес есептері, соның ішінде толқындық есептер қарастырылған.ЭЕМ-де үлкен деформациялануды моделдеу және сандық шешімі қарастырылған. - Деформацияланатын орталарда сызықтық динамикасын модельдеуге –қабілеттілігі; - Моделдің дұрыс дискретті схемасын таңдай білу қабілеттілігі; - Есеп шешімін аппорсимациялау алгоритмдерінің тиімділігін талдау; - Деформацияланатын жүйелердің есептерін бейнелей алуқабілеттіліктерін игеру.

Дискретті математика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Жуықтау және кездейсоқ алгоритмдер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инженерлік анализ жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Инновациялық кәсіпкерлік (сала бойынша)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Зерттеу мақсаты: студенттің экономика сферасында кәсіпкерлікпен табысты жұмыс атқаруы үшін қажет дағдыларды және құзіретін қалыптастыру, нарық шарттары негізінде инновациялық кәсіпкерлікті жүзеге асыру, тәуекелді инвестицияларды басқару. Пәнді зерттеу міндеттері: инновациялық кәсіпкерліктің теориялық негіздерін студенттерге түсіндіру. Пәнді игеру нәтижесінде студент инновациялық кәсіпкерліктің мәнін, ғылыми-техникалық өнім нарығының негізгі элементтерін және құрылымын, инновациялық қызметтің дамуын қаржыландыру жүйесін, мемлекет тарапынан инновациялық кәсіпкерлікті қолдау және басқару құралдарын білуі тиіс және өнімнің инновациялық дәрежесін анықтауды, нақты кәсіпорын шартында инновациялық процесстің моделін құруды, берілген шарттар негізінде инновациялық кәсіпорынның ұйымдық түрін таңдауды, инновациялық жобалардың тиімділігінің көрсеткіштерін есептеу тәсілдерін және инновациялық кәсіпорынның капиталының құрылу тәсілдерін білуі керек.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Кен орындарын дамыту
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кері есептердің сандық әдісі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: математикалық физика теңдеулер үшін кері есеп мәселелерімен студенттерді таныстыру. Міндеттері: математикалық физика моделдік есептерін заманауи зерттеу әдістерімен студенттерді таныстыру, зерттелінетін объектілердің белгісіз қасиеттерін қалпына келтіруге қатысты қолданбалы есептерді зерттеу математикалық қабілеттілігін түзу. Зерттеу нәтижелерін интерпретациялау және шешім дәлдігін бағалау,дерлік қолайлы нәтижеге шешімге әкелу. Мазмұны: кері және қисынсыз қойылған есептерді анықтау. Мысалдары. Қисынсыз қойылған есептерді Лаплас теңдеуіне және кері уақытты жылу алмасу теңдеуіне қойылған бастапқы-шекаралық есебін мысалы ретінде зерттеу. Тура және кері есеп ұғымы. Бастапқы есептерді кері есепке түрлендіру. Соболев кеңістігі. Жалпылама шешім тұжырымдамасы. Тура есептің жалпылама шешімінің бар болуы мен жалғыздығын зерттеу. Түйіндес есептерді және олардың жалпылама шешімін зерттеу. Қарастырылып отырған есептерді оптимизациялау және сандық әдістер арқылы сандық шешімін табу. Қолданбалы есептерде кездесетін дифференциялдық теңделер үшін кері есептерді заманауи зерттеу әдістерін қолдану қабілеттілігі мен білімін студенттердің игеруі. Зерттеу нәтижелерін интерпретациялау және шешім дәлдігін бағалау, қолайлы шешімге әкелу. Математикалық физика теңдеулерінде моделдік оқу кері есептерін зерттеу барысында заманауи сандық әдістерді және ақпараттық технологияларды қолдану қабілеттілігін көрсету.

Компьютерлік визуалдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Компьютерлік графика – белсенді дамып келе жатқан заманауи информатика салаларының бірі. Компьютерлік графика саласы бағдарламалық-аппараттық есептеу комплекстерімен бейнелерді әзірлеу және өңдеуді қарастырады. Пәннің мақсаты: студенттерді ДЭЕМ аппараттық және бағдарламалық құралдарының көмегімен бейнелерді әзірлеу және визуализациялаумен таныстыру. Графикалық орта ретінде Open GL таңдалынды. Курс тапсырмалары: компьютерлік графика негізімен таныстыру; Open GL қолданбалы бағдарламаларының негізгі интерфейсімен танысу; Open GL базасы негізінде графикалық бағдарламалау (С++ тілі) қабілеттілігін игеру; графикалық визуализация және анимациялау. Курс графикалық бейнелерді әзірлеудің математикалық негізі мен құралдарын, сахнаны моделдеу, шынайы бейнелерді дайындау әдістерін қамтиды. -ДЭЕМ аппараттық және бағдарламалық құралдарының көмегімен бейнелерді әзірлеу; - заманауи қолданбалы бағдарламаларының негізгі интерфейсімен танысу; - кейбір (Open GL) қолданбалы бағдарламалау интерфейсімен жұмыс жасай білу қабілеттілігі; - сахнаны моделдеу, шынайы бейнелерді дайындау қабілеттілігі.

Көптеген ірі модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қаржы есептеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржы математикасына кіріспе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржы Монте-Карло әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржылық қауіпті моделдеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты студенттерді қаржы жүйесінде туындайтын тәуекелдерді шешуге және модельдеуге үйрету болып табылады. Осы курс барысында студенттер негізгі қаржы тәуекелдерімен танысады. Сол тәуекелдерді пішіндеуге арналған есептерді құрастырып шешу үшін ықтималдықтар теориясы, программалау, математикалық пішіндеу пәндерін еске түсіре отырып қосымша материал оқытылатын болады. Соның нәтижесінде студенттер есептерді эффективті түрде шешуді үйренеді. Курс нәтижесінде студенттер каржы тәуекелдірін математикалық әдістерді қолдана отырып қалай шешуге болатынын үйренеді. Сонымен қатар, қаржы жүйесіне тиесілі негізгі түсініктерді, тәуекел көздерін, себептерін анықтай алатын болады. Осыған қосымша, студенттер есептерді сәйкесінше программалап, қолайлы, оптималды түрде шешуді үйренеді.

Қаржылық сауаттылықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

Қаржылық тәуекелдерді пішіндеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қатты дене механикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Машина оқытуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Метеорология есептерін компьютерлік модельдеудің теориялық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Атмосферадағы ағындарды зерттеудің метеорология, энергетика, авиация салаларында маңызы зор. Зерттеулердің мәні ауа бассейндерінің ластауына байланысты арта түседі. Атмосфера ағындарын зерттеуде замандас технологияны пайдаланатын сандық пішіндеу ең тиімді әдіс болып табылады. Аталған пән табиғаттың фундаментальді заңдар негізінде атмосферадағы әр түрлі құбылыстардың заңдылықтарын зерттейді. Аталған құбылыстарды пішіндейтін теңдеулер жүйесін таңдалып, қойылған есептерді шешудің сандық әдістері талданады. Кең спектрлі физикалық ерекшеліктер мен деректер арасында фундаменталды ұстанымдарды қолданып, қатынастар орнатып және оны түсіну, атмосфера процесстерін және метеорология есептерін, стационарлы емес сызықты емес физикалық процесстерді математикалық және компьютерлік модельдеуін білу. Физикалық және басқа табиғат процестерін модельдеуге сәйкес математикалық және сандық әдістерді қолдана алу.

Молекулалық биология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Молекулярлық биологияның негізгі процестерін көрсету. Осы процестердің элементтерін, кезеңдерін түсіндіру және қарапайым және күрделі организмдердің осы процестерді модельдеуде пайдаланатынын көрсету. Курстың мақсаты: Молекулярлық биологияның негізгі процесстерін зерттеу. Молекулярлық биологияның негізгі процестерін зерттей білу. Осы процестердің элементтерін, кезеңдерін түсіндіре білу, қарапайым және күрделі организмдердің динамикасын ескеріп модельдер құра білу.

Монте-Карло әдістері және олардың қолданылулары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты - Монте-Карло әдісін физика, астрофизика, ядролық физика (және т.б. радиациялық беру және заттар, ядролық физика, статистикалық физика,) мәселелерін есептеу үшін пайдалану болып табылады. Сонымен қатар, радио, жаппай қызмет көрсету теориясы, сенімділік теориясы, химия, биология, экономика ( оңтайландыру, басқару, желілік жоспарлау, және т.б.), автоматтар теориясы, аэродинамика, гидрология және тағы да басқа өмір сфераларының есептерін осы әдіспен шығаруға болады. Ағылшын тілінде оқытылатын «Монте Карло әдістері мен оларды қолдану» курсы барысында Монте-Карло әдістерін пайдалануға байланысты барлық дерлік ең маңызды мәселелерін талқылады. Курс барысында студенттер келесіні жетік меңгеріп шығады: математикалық есептерді шешуге арналған ықтималдық теориясы мен статистика, математикалық физика есептерін шешуге арналған «неоклассикалық» сандық әдістер. Сонымен қатар, студенттер күрделі кездейсоқ шамалар мен процестерді компьютерде модельдеуді үйренеді. Сол модельдерді қолдана отырып практикалық есептерді Монте Карло әдістерінің алгоритмдерін және басқа да алгоритмдерді қолдана отырып шешуге әрі алынған нәтижелерді талдауға үйренеді.

Мұнайгаз өнерқәсібінің технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мүнай геологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Операциялық жүйелерді жүйелі басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазіргі кезде типтік UNIX-жүйесінің компьютерлік әлемде алатын орны ерекше болып келеді. Стандартты жиынтықта әкімшілік утилиттердің пайдалы бір қатарының жеткізуінің болуына қарамастан, жүйе жеткізушілерінің барлығы жеткілікті деңгейде олардың техникалық қолдауын қамтамасыз етпейді. Сонымен қатар көптеген ұйымдар бағдарламалық қамтамасыз етудің едәуір көлемін ешқандай қолдау көрсетпейтін университеттерден, Usenet желісінен және басқа да көздерден алады. Жүйелік администраторлар — бұл міндетіне тек ұйымның желілік қауіпсіздігін бақылау ғана кіретін емес, сонымен қатар жиі өз арасында бір жұмыспен белгілі бір нәтиже алу мақсатымен байланысқан қолданушыларға арналған бағдарламаны қамтамасыз ету мен компьютерлердің тиімді жұмыс жасау қабілетін бақылайтын жұмысшылар. Берілген курс ең көп таралған ОЖ – Linux операциялық жүйесін қолдануға арналған. Ол басқа да UNIX-ұқсас операциялық жүйелерге байланысты да қолданылуы мүмкін. GNU және Linux негізіндегі операциялық жүйелер «Linux» немесе «GNU/Linux» деп аталады. Бірінші нұсқасы әлдеқайда танымал және көбінесе «open source» терминінің жақтастарымен қолданылады. Басқа көптеген операциялық жүйелерге қарағанда, GNU/Linux бір «ресми» жиынтыққа ие болады. Оның орнына GNU бағдарламасы Linux ядросы және басқа да бағдарламалармен байланысатын GNU/Linux дистрибутивтердің үлкен көлемінде жіберіледі. Linux – фин бағдарламалаушысы Linus Torvalds және Желі бойынша көптеген қолданушылармен жаңартылып тұратын Unix-ұқсас жүйенің еркін таралатын ядросы. Linux шынайы көптапсырмалықты, жадыны басқаратын дамыған ішкі жүйені және желілік ішкі жүйені қосқанда қазіргі заманғы Unix-ұқсас жүйенің барлық қасиеттеріне ие болады. Бұл курста студенттер берілген ОЖ толық оқу мүмкіндігіне ие болады. - операциялық Linux жүйелердің негізгі ұғымдарға туралы білу; әкімшілік етудің негізгі есептерін білу; бастапқы жүктеулер кезеңдерін білу; жүйелер тоқтаулар және қайта тиеулерді білу, Linux файлдық жүйелері ерекшеліктері туралы, біртіндеп рұқсаттың есептік жазуға, құрылымдарға қолданушыларды ажырату жаңа қолданушыларды алып тастау, қосуға туралы, қатты диск қосымша желі ТСР/ІР, процедура туралы, хаттамалар туралы білу.

Өтініштер бар математикалық статистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Резервуар модельдеу-1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Резервуар модельдеу-2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Реляциялық деректер қорларын жобалаудың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Реляциялық мәліметтер қорын ұйымдастырудың негізгі білімі, ақпараттың үлкен көлемін өңдеуге байланысты, түрлі мекемелер мен кәсіпорындарда ақпараттық жүйелерді іске асыру үшін қазіргі заман мамандарына қажетті қолданушылық қосымшаларды жасау. Курстың мақсаты реляциялық мәліметтер қорын құру принциптерін дамыту және деректерді өңдеу әдістерін меңгеру болып табылады, себебі РМҚ- мен жұмыс істеудің негізгі құралы SQL тілі. Пәннің міндеті осы тілде программалау дағдыларын дамыту. Сонымен қатар РМҚ-ның жобалау дағдыларын игеру және реляциялық алгебра негіздерін оқыту. - ақпараттың үлкен көлемін өңдеуге байланысты ақпараттық жүйелерді іске асыру үшін қолданушылық қосымшаларды жасай білу. -Реляциялық мәліметтер қорын құра білу.

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

С# тілінде бағдарламалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

С++ тілінде кенейтілген бағдарламалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Спектрлік талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сызықтық емес процестердің динамикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Теориялық физика және кванттық механика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Тірі жүйелердің математикалық модельдеу негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Физикалық химия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың қысқаша сипаттамасы: атомдық және молекулалық құрылым, химиялық байланыс, химиялық термодинамика, кинетика, электрохимия және химиялық және фазалық тепе теңдік сияқты химияның негізгі бағыттары қарастырылған. Курс мақсаты: химиялық процестердің заңдарын, ағынның жылдамдығын, сондай-ақ химиялық өзара іс-қимыл процесін басқару жолдарын зерттеу. Химияның негізгі стехиометриялық заңдарын білу; периодтық құрылымы және атомның ішіндегі электрондар арасындағы қарым-қатынас заңдылықтарын білу, Химиялық байланыстың теориясының негіздерін білу, Термодинамиканың заңдарын білу, Гомогенді және гетерогенді тепе заңдарын білу, электролит ерітінділерінің қасиеттерін білу, реакциялардың кинетикасын білу, электрохимиялық қасиеттері туралы анықтамалық деректерді пайдалана білу, арнайы терминалогияны білу.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экологиядағы математикалық моделдер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пән бакалавриат студенттерін экологияның негізгі математикалық пішіндерін құру мен оларды қолданудың теориялық негіздері мен заңдылықтарын таныстыруға арналған. Сонымен бірге, студенттерде экологияның математикалық пішіндерін тұрғызудың, заманауи компьютерлік құралдарды қолдана отырып сапалы және сандық зерттеудің машықтарын қалыптастыру мақсаты қойылады. «Экологиядағы математикалық моделдеу» пәні экологияның мәселелерін шешудегі қолданылатын математикалық пішіндер мен әдістерді біріктіре отырып, математикалық-логикалық тұрғы негізінде жаңа экологиялық ой-пікір концепциясын толығырақ іске асыруға мүмкіндік береді. - Экологиялық жүйелердің заңдылықтарын, математикалық пішіндеудің негіздерін, экологияның қарапайым математикалық пішіндерін тұрғызу әдістерін білуі қажет; - Жүйені құруды жоспарлау, бар мәліметтерді талдауды, қарапайым математикалық пішіндерді тұрғызуды, пішіндер арқылы экожүйелердің қасиеттерін анықтауды жасай алуы қажет; - математикалық пішіндерге арнап компьютерде практикалық жұмыс пен арнайы әдебиеттермен жұмыс жасай алу, зерттеу ісінде математикалық пішіндеудің әдістерін қолдана алу машығына ие болуы қажет.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

Экономикадағы математикалық әдістерді меңгеру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономикадағы математикалық модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты студенттерді экономикалық есептердің математикалық пішіндерімен таныстыру. Сонымен қатар, сол есептерді компьютерлік модельдеу мүмкіндіктері оқытылатын болады. Осы пән барысында студенттер экономикада қандай қиындықтар туындайтынымен танысады. Негізгі экономикалық түсініктер, оларды интерпретациялау және пішіндеу қарастырылады. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер экономикалық есептерді түсінуді үйренеді. Бұл болашақта қаржы индустриясында жұмыс істеуге белденген студенттерге өте пайдалы болады. Осы пәнді жақсы меңгерген студент математиканы және программалауды экономикалық есептерді шешуге қолайлы қолдана алатын болады.

Эпидемиология, иммунология және әлеуметтану кері мәселелері сандық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Диплом алды
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Оқу практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Учебная
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - ФМО

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение