Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Биология

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - жаратылыстану бакалавры
 • Екiншi жоғары бiлiм - жаратылыстану бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ASIIN (2016)
Бағдарлама: 5В060700 - Биология
Білім беру деңгейі: биология бакалавры
Емтихан: ҰБТ: ЖОО-ға түсу кезіндегі кешенді тестілеу
Оқу формасы: күндізгі
Оқу мерзімі: 4 жыл
«Биология» бағыты бойынша даярлауда биолог келесі кәсіби қызметтер бойынша дайындалады:
 Биолог-студенттер даярлауда табиғаттағы өсімдік және жануар дүниесінің алуантүрлілігіне аса маңызды көңіл бөлінеді;
 Ғылыми зерттеу жобаларда және эксперименталды зерттемелер енгізуде жұмыс істеу, тірі табиғат пен оның заңдылықтарын, тірі организмдердің пайда болуын, таралуын және дамуын, тірі ағзалардың бір-бірімен және өлі табиғатпен байланысын зерттеу. Селекция негізіндегі зерттеулерді оқу, эмбриология саласында білім алу, ботаникалық географиямен айналысу;
 медициналық мекемелерде жұмыс істеу және лабораториялық анализдер жүргізу, фармацевтикалық препараттарды өндіру, басқа категорияларға қосылмаған тағамдық өнімдерді өндіру.
Кәсіби пәндер:
• Адам және жануарлар анатомиясы;
• Гистология; Цитология;
• Адам және жануарлар физиологиясы;
• Ботаника; Зоология;
• Микробиология;
• Генетика және т.б.
Білім беру артықшылықтары:
 Пәнді оқу кезінде оқытушы УНИВЕР жүйесіндегі пәннің оқу-әдістемелік кешенінде көрсетілген заманауи білім беру технологияларын пайдаланады.
 Биология пәнінің оқу жоспарының шетелдік ЖОО-ымен сәйкес келуі шетелдік оқытушылардың дәрістерін тыңдауға немесе семестрді шетелде оқуға мүмкіндік береді;
 Зерттеудің жоспарынан бастап қорытындысын шығарғанға дейіңгі ғылыми тәжірибелер жүргізу;
 Кәсіби конференциялар мен симпозиумдарға қатысу;
Халықаралық қатынастар:
- Миссури Университеті (Колумбия қ.,АҚШ),
- Вроцлавск университетінің Зоологиялық институты (Вроцлав қ., Польша),
- Елордалық педагогикалық университет (Пекин қ., Қытай),
- ҚХР ҒА геология және палеонтология Нанкин Университеті (Нанкино, Қытай),
- М.В. Ломоносов атындағы МГУ, биологиялық факультет (Мәскеу қ., Ресей),
- Адам морфологиясының ҒЗИ РМҒА (Мәскеу қ., Ресей) және т.б.
Практика өту және жұмыспен қамтамасыз ету орындары:
- Жалпы генетика және цитология ҒЗИ ҚР БҒМ ҒК,
- Зоология ҒЗИ ҚР БҒМ ҒК,
- Ботаника және фитоинтродукция ҒЗИ ҚР БҒМ ҒК,
- Адам және жануар физиология ҒЗИ ҚР БҒМ ҒК,
- Өсімдіктер биологиясы және биотехнологиясы ҒЗИ ҚР БҒМ ҒК,
- орта және арнаулы мектептер, лицейлер, гимназиялар, мемлекеттік басқару мекемелері.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Биология
Мамандық шифры
5B060700
Факультеті
Биология және биотехнология
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм, Екiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі, сырттай
Таңдау пәні
Химия
Бейіндік пән
Химия
Өту балы
ҚАЗ
103
ОРЫС
89

пәндер

Адам және жануарлар анатомиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты болашақ маманға адам организмінің мүшелер жүйесі мен мүшелерінің анатомиялық құрылысы және қызметі туралы білім қалыптастыру және қысылшаң күйдің адамның әрекеттестігінің әлеуметтік және табиғи заңдылықтары мен қоршаған ортамен ара қатынасы қарастырылады, қысылшаң күйдің, дамудың бағытының физиологиясының методологиялық және концептуалды негіздері. Курстың орталық бөлігінде организмнің функциялық оптимумның және бейімделудің тетігінің (ауруға шалдығудың экологиялық қалыбы) бұзылуының нәтижесі болып табылаын талқылайды. білуі тиіс: - адам организмінің мүшелер жүйесі мен мүшелерінің құрылысын, қызметін, әртүрлі экологиялық жағдайларға байланысты организмде жүретін реттелу негіздерін, процестерін; - эколого-физиологиялық тетіктері және адамның бойының түрлі қысылшаң күйінің алдын алуының ұстанымдары; -адамның психофизиологиялық күйінің реттелу өзгерістері жайлы (гипоксия, гипобария, аурсыну, гипертермия, иониздаушы сәулелену және т.б.) ортаның қатал шарттарында және олардың әсерлеріне резістенттілігінің физиологиялық механизмдерін; -стресс-реакциялардың өзгешеліктерінің басты физикалық, мінез-құлықтық, эмоциялы деңгейлерін; -методологиялық тіл табуларын, физиологиялық мәселесінің қисынына функциялық күймен, тәртіппен және адамның психикалық күйімен ара қысылшаң және қысылшаң жағдайларда организм функцияларының қалыптасу механизмдерін. меңгеру керек: - әдебиеттер мен электронды көздерден ақпаратты алып аналидеу, физиологиялық зерттеулер мен тәжірибе қою әдістерін қолдана білу, организмнің экстремалды және қолайсыз жағдайларда функционалды жағдайын бағалау әдістерін игеруи. игеру керек: - адамның функционалдық күйінің сарапшылығын бағалау әдістерін.

Адам және жануарлар анатомиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты болашақ маманға адам организмінің мүшелер жүйесі мен мүшелерінің анатомиялық құрылысы және қызметі туралы білім қалыптастыру және қысылшаң күйдің адамның әрекеттестігінің әлеуметтік және табиғи заңдылықтары мен қоршаған ортамен ара қатынасы қарастырылады, қысылшаң күйдің, дамудың бағытының физиологиясының методологиялық және концептуалды негіздері. Курстың орталық бөлігінде организмнің функциялық оптимумның және бейімделудің тетігінің (ауруға шалдығудың экологиялық қалыбы) бұзылуының нәтижесі болып табылаын талқылайды. білуі тиіс: - адам организмінің мүшелер жүйесі мен мүшелерінің құрылысын, қызметін, әртүрлі экологиялық жағдайларға байланысты организмде жүретін реттелу негіздерін, процестерін; - эколого-физиологиялық тетіктері және адамның бойының түрлі қысылшаң күйінің алдын алуының ұстанымдары; -адамның психофизиологиялық күйінің реттелу өзгерістері жайлы (гипоксия, гипобария, аурсыну, гипертермия, иониздаушы сәулелену және т.б.) ортаның қатал шарттарында және олардың әсерлеріне резістенттілігінің физиологиялық механизмдерін; -стресс-реакциялардың өзгешеліктерінің басты физикалық, мінез-құлықтық, эмоциялы деңгейлерін; -методологиялық тіл табуларын, физиологиялық мәселесінің қисынына функциялық күймен, тәртіппен және адамның психикалық күйімен ара қысылшаң және қысылшаң жағдайларда организм функцияларының қалыптасу механизмдерін. меңгеру керек: - әдебиеттер мен электронды көздерден ақпаратты алып аналидеу, физиологиялық зерттеулер мен тәжірибе қою әдістерін қолдана білу, организмнің экстремалды және қолайсыз жағдайларда функционалды жағдайын бағалау әдістерін игеруи. игеру керек: - адамның функционалдық күйінің сарапшылығын бағалау әдістерін.

Адам және жануарлар физиологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсқа қысқаша шолу: “Адам және жануарлар физиологиясы ” университетік курсы студенттерді адам организмінің өміртіршілік заңдылықтарымен жасқа қарай ерекшеліктерімен таныстырып олардың физиологиялық реттелуін көрсетіп түсіндіру. Мақсаты – студенттердің білім жүйесін қалыптастыру, адам және жануарлар организмінің өміртіршілік процестері тұралы қоршаған ортамен арақатынасы тұралы ұғымдарды беру. Міндеттері: - студенттерге мүшелердің, жүйелердің, ағзаның қызметінің заңдылықтары және механизмдері тұралы қазіргі көзқарастарды беру; - маманның кәсіби шығармашылығының негізі болып табылатын фунционалды ойлауын қалыптастыру; - әдістемелік дайындығын және физиологиялық тәжірибені өткізу практикалық дағдыларын қалыптастыру; - организмнің бейімделу және резервтік мүмкіншіліктерін бағалау үшін қажетті негізгі білім алу. Пәнді игеру барысында білу керек: - физиологияның теориялық және методологиялық негіздерін; - организмнің вегетативтік қызметінің механизмдерімен заңдылықтарын; - организмнің біртұтастығын дәлелдейтін және оның қоршаған ортасымен арақатынасын қамтитын механизмдерін; - физиологияның жетістіктерімен келешектегі дамуын және практикалық қолдануын. Қолынан келуі тиіс: - Әдебиеттер мен электронды көздерден ақпаратты алып анализдеу, физиологиялық зерттеулер мен тәжірибе қою әдістерін қолдана білу, организмнің экстремалды және қолайсыз жағдайларда функционалды жағдайын бағалау әдістерін игеру. - Алынған білімдерін және практикалық дағдыларын ғылыми зерттеу жұмысында қолдана білу. - Меңгеру тиіс: игерген білімдерін организмнің функцияларын басқару әдістерін практикалық жұмысында қолдана білу.

Адам және жануарлар физиологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсқа қысқаша шолу: “Адам және жануарлар физиологиясы ” университетік курсы студенттерді адам организмінің өміртіршілік заңдылықтарымен жасқа қарай ерекшеліктерімен таныстырып олардың физиологиялық реттелуін көрсетіп түсіндіру. Мақсаты – студенттердің білім жүйесін қалыптастыру, адам және жануарлар организмінің өміртіршілік процестері тұралы қоршаған ортамен арақатынасы тұралы ұғымдарды беру. Міндеттері: - студенттерге мүшелердің, жүйелердің, ағзаның қызметінің заңдылықтары және механизмдері тұралы қазіргі көзқарастарды беру; - маманның кәсіби шығармашылығының негізі болып табылатын фунционалды ойлауын қалыптастыру; - әдістемелік дайындығын және физиологиялық тәжірибені өткізу практикалық дағдыларын қалыптастыру; - организмнің бейімделу және резервтік мүмкіншіліктерін бағалау үшін қажетті негізгі білім алу. Пәнді игеру барысында білу керек: - физиологияның теориялық және методологиялық негіздерін; - организмнің вегетативтік қызметінің механизмдерімен заңдылықтарын; - организмнің біртұтастығын дәлелдейтін және оның қоршаған ортасымен арақатынасын қамтитын механизмдерін; - физиологияның жетістіктерімен келешектегі дамуын және практикалық қолдануын. Қолынан келуі тиіс: - Әдебиеттер мен электронды көздерден ақпаратты алып анализдеу, физиологиялық зерттеулер мен тәжірибе қою әдістерін қолдана білу, организмнің экстремалды және қолайсыз жағдайларда функционалды жағдайын бағалау әдістерін игеру. - Алынған білімдерін және практикалық дағдыларын ғылыми зерттеу жұмысында қолдана білу. - Меңгеру тиіс: игерген білімдерін организмнің функцияларын басқару әдістерін практикалық жұмысында қолдана білу.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Биологияны оқытудың әдістемелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Мектепте биологиялық пәндерді оқыту мәселелерін, оқу үрдісін ұйымдастыру және биотехнология (биология) сабақтарын өткізу әдіс-тәсілдерін қарастыру. Биологияны оқыту барысында оқу-тәрбие жұмысын жүргізу принциптерін игеру; биологиядан білім беру бағдарламасын, оқулықтар мен оқу-құралдарын және арнаулы әдебиеттерді пайдалануды; биологиядан білім беру барысында оқу-әдістемелік құралдарын және жаңа ақпараттық технологияларды пайдалана білу. Сабақ беру мен тәрбие жұмысының теориялық принциптеримен қаруланып, оны биологиядан сабақ өткізу және тәлім тәрбие жүргізу жолдарын тиімді пайдалануды; сабақтың тақырыптық, календарлық және жылдық жоспарларын жасауды үйренуді игеру; сабақ берудің міндеттері мен мақсатың, (дамытушылық, білімділік, тәрбиелік) және сабақты талдау әдіс-тәсілдерін толық меңгеру. Сабақ берудің дидақтикалық принциптерін сақтау арқылы өткізуді үйрену.

Биологияны оқытудың әдістемелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Мектепте биологиялық пәндерді оқыту мәселелерін, оқу үрдісін ұйымдастыру және биотехнология (биология) сабақтарын өткізу әдіс-тәсілдерін қарастыру. Биологияны оқыту барысында оқу-тәрбие жұмысын жүргізу принциптерін игеру; биологиядан білім беру бағдарламасын, оқулықтар мен оқу-құралдарын және арнаулы әдебиеттерді пайдалануды; биологиядан білім беру барысында оқу-әдістемелік құралдарын және жаңа ақпараттық технологияларды пайдалана білу. Сабақ беру мен тәрбие жұмысының теориялық принциптеримен қаруланып, оны биологиядан сабақ өткізу және тәлім тәрбие жүргізу жолдарын тиімді пайдалануды; сабақтың тақырыптық, календарлық және жылдық жоспарларын жасауды үйренуді игеру; сабақ берудің міндеттері мен мақсатың, (дамытушылық, білімділік, тәрбиелік) және сабақты талдау әдіс-тәсілдерін толық меңгеру. Сабақ берудің дидақтикалық принциптерін сақтау арқылы өткізуді үйрену.

Биометрия
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – ғылыми зерттеулердің нәтижелерін талдауға қажетті биологиялық статистикадан білім беру. Курста биологиялық зерттеулердегі қолданылатын математикалық–статистикалық әдістер; ғылыми тәжірибелерді жүргізуді жоспарлауға және бақылау нәтижелерін статистикалық әдіс көмегімен талқылауға алынатын мүмкіндіктер; кездейсоқ өлшемдердің реттелу заңдылықтары; өте көп мәліметтерді топтастыру әдістері; сұрыпталған көрсеткіштерді бағалау және шығару тәсілдері; корреляциялық талдау қарастырылады. – биологиялық зерттеулер жүйесінде биометрияның орны мен пайдалану шекткрін; негізгі статистикалық әдістер мен ұғымдарды; биометрияның терминдері мен символикасын білу керек; – ғылыми тәжірибені жобалау, оның нәтижелерін талдау және өндеу; биометрия мәліметтерінің негізінде ғылыми сенімді қорытындылар жасаду игеу керек; – статистикалық талдауға, математикалық және статистикалық кестелермен жұмыс істеуге дағдысы болу керек.

Биометрия
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – ғылыми зерттеулердің нәтижелерін талдауға қажетті биологиялық статистикадан білім беру. Курста биологиялық зерттеулердегі қолданылатын математикалық–статистикалық әдістер; ғылыми тәжірибелерді жүргізуді жоспарлауға және бақылау нәтижелерін статистикалық әдіс көмегімен талқылауға алынатын мүмкіндіктер; кездейсоқ өлшемдердің реттелу заңдылықтары; өте көп мәліметтерді топтастыру әдістері; сұрыпталған көрсеткіштерді бағалау және шығару тәсілдері; корреляциялық талдау қарастырылады. – биологиялық зерттеулер жүйесінде биометрияның орны мен пайдалану шекткрін; негізгі статистикалық әдістер мен ұғымдарды; биометрияның терминдері мен символикасын білу керек; – ғылыми тәжірибені жобалау, оның нәтижелерін талдау және өндеу; биометрия мәліметтерінің негізінде ғылыми сенімді қорытындылар жасаду игеу керек; – статистикалық талдауға, математикалық және статистикалық кестелермен жұмыс істеуге дағдысы болу керек.

Биофизика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Тірі ағзаларда жүріп жатқан үрдістерді физика тұрғысынан түсіндіру, биологиялық жүйелердегі құрылымдар мен қызметтер арасындағы байланыстарды көрсету, биологиялық жүйелерді зерттеуде физика заңдары мен физика-химиялық әдістерді қарастыру. Курстың міндеті – студенттерді биофизикалық зерттеулердің заманауи әдістеріне үйрету, биологиялық жүйелердің биофизикалық заңдылықтарымен таныстыру. Мазмұны: Сәйкес физика бөлімдері бойынша биологиялық жүйелердің тіршілк ету заңдылықтары: термодинамика, макромолекулалар биофизикасы, биологиялық моделдер, кинетика, физикалық өрістер әсері. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық (білім, дағдылық, құзырлық): студент білуі керек: биофизиканың негізгі принциптері мен қағидаларын білуі тиіс. пайдалана білуі керек: биофизиканың іргелі және қолданбалы есептерін қарастыруда алған білімдерін еркін қолдана алуы, биофизика есептерін дұрыс қойып, шеше білуі тиіс. дағдылану керек: биологиялық объекттермен жұмыс істеудің заманауи эксперименттік әдістерін дала және лаборатория жағдайларында қолдана білуде икемі болуы тиіс.

Биофизика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Тірі ағзаларда жүріп жатқан үрдістерді физика тұрғысынан түсіндіру, биологиялық жүйелердегі құрылымдар мен қызметтер арасындағы байланыстарды көрсету, биологиялық жүйелерді зерттеуде физика заңдары мен физика-химиялық әдістерді қарастыру. Курстың міндеті – студенттерді биофизикалық зерттеулердің заманауи әдістеріне үйрету, биологиялық жүйелердің биофизикалық заңдылықтарымен таныстыру. Мазмұны: Сәйкес физика бөлімдері бойынша биологиялық жүйелердің тіршілк ету заңдылықтары: термодинамика, макромолекулалар биофизикасы, биологиялық моделдер, кинетика, физикалық өрістер әсері. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық (білім, дағдылық, құзырлық): студент білуі керек: биофизиканың негізгі принциптері мен қағидаларын білуі тиіс. пайдалана білуі керек: биофизиканың іргелі және қолданбалы есептерін қарастыруда алған білімдерін еркін қолдана алуы, биофизика есептерін дұрыс қойып, шеше білуі тиіс. дағдылану керек: биологиялық объекттермен жұмыс істеудің заманауи эксперименттік әдістерін дала және лаборатория жағдайларында қолдана білуде икемі болуы тиіс.

Биохимия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Студенттерге биохимия саласында қажетті көлемде іргелі білім беру, табиғи қосылыстардың негізгі топтарының құрылысы, химиялық және биологиялық қасиеттері және метаболизмі арасындағы өзара байланысты көрсету. Мазмұны: Амин қышқылдары, ақуыздар, ферменттер, көмірсулар, липидтер және нуклеин қышқылдарының құрылысы, химиялық және биологиялық қасиеттері және метаболизмі. Игерілетін оқу нәтижелері (құзыреттіліктер): пәнді өту нәтижесінде студент: білуі тиіс: табиғи қосылыстардың негізгі топтарының құрылысы, химиялық және физика-химиялық қасиеттері, ақуыздар мен ферменттердің амин қышқылдық кезектесуін анықтау, көмірсулар мен липидтердің алмасуы, нуклеин қышқылдарының биосинтезі, сонымен бірге зерттеу нысандарынан биомолекулаларды бөлу методологиясы; жасай білуі тиіс: органикалық қосылыстардың әртүрлі кластарына жататын табиғи қосылыстардың негізгі топтарының құрылысы, химиялық және физика-химиялық қасиеттерін зерттеу, табиғи қосылыстардың зерттелетін топтарын әртүрлі әдістермен идентификациялау.

Биохимия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Студенттерге биохимия саласында қажетті көлемде іргелі білім беру, табиғи қосылыстардың негізгі топтарының құрылысы, химиялық және биологиялық қасиеттері және метаболизмі арасындағы өзара байланысты көрсету. Мазмұны: Амин қышқылдары, ақуыздар, ферменттер, көмірсулар, липидтер және нуклеин қышқылдарының құрылысы, химиялық және биологиялық қасиеттері және метаболизмі. Игерілетін оқу нәтижелері (құзыреттіліктер): пәнді өту нәтижесінде студент: білуі тиіс: табиғи қосылыстардың негізгі топтарының құрылысы, химиялық және физика-химиялық қасиеттері, ақуыздар мен ферменттердің амин қышқылдық кезектесуін анықтау, көмірсулар мен липидтердің алмасуы, нуклеин қышқылдарының биосинтезі, сонымен бірге зерттеу нысандарынан биомолекулаларды бөлу методологиясы; жасай білуі тиіс: органикалық қосылыстардың әртүрлі кластарына жататын табиғи қосылыстардың негізгі топтарының құрылысы, химиялық және физика-химиялық қасиеттерін зерттеу, табиғи қосылыстардың зерттелетін топтарын әртүрлі әдістермен идентификациялау.

Биохимия және өсімдіктер физиологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биоэкология
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Экология – тірі организмдер және олардың тіршілік ортасы арасындағы қарым-қатынастар жөніндегі ғылым. Міндеттері — тіршіліктің жалпы ұйымдасу заңдылықтарын ашу және осының негізінде табиғи ресурстарды тиімді пайдалану принциптерін жетілдіру. тірі организмдерді қоршаған ортасымен өзара әрекеттестігінің негізгі заңдылықтарын білу. табиғи және антропогенді экологиялық процестерді айқындау және талдауға дағдылану, сонымен қатар оларды реттеудегі оңтайлы жолдар. алынған білілмдерді экологиялық тапсырмаларды шешу үшін пайдалану, экологиялық процестерді талдау ептіліктерін меңгеру.

Биоэкология
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Экология – тірі организмдер және олардың тіршілік ортасы арасындағы қарым-қатынастар жөніндегі ғылым. Міндеттері — тіршіліктің жалпы ұйымдасу заңдылықтарын ашу және осының негізінде табиғи ресурстарды тиімді пайдалану принциптерін жетілдіру. тірі организмдерді қоршаған ортасымен өзара әрекеттестігінің негізгі заңдылықтарын білу. табиғи және антропогенді экологиялық процестерді айқындау және талдауға дағдылану, сонымен қатар оларды реттеудегі оңтайлы жолдар. алынған білілмдерді экологиялық тапсырмаларды шешу үшін пайдалану, экологиялық процестерді талдау ептіліктерін меңгеру.

Ботаника
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ботаника 1
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс құрылымдық ботониканың актуальды мәселелерін қарастырады. Курстың негізгі мақсаты: Өсімдік клеткасының құрылымын, морфологиясын және анатомиясын зерттеу. Студенттер өсімдік клеткасының құрылысын, органографиясын және өсімдіктің құрылымдық ерекшеліктерін, олардың тіршілік формасын және экоморфын зерттейді Маңызы: Өсімдіктердің морфологиялық және анатомиялық ерекшеліктерін білу; -Өсімдіктердің классификация және систематикасында ботаника бойынша алынған білімдерді қолдана білу.

Ботаника 1
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс құрылымдық ботониканың актуальды мәселелерін қарастырады. Курстың негізгі мақсаты: Өсімдік клеткасының құрылымын, морфологиясын және анатомиясын зерттеу. Студенттер өсімдік клеткасының құрылысын, органографиясын және өсімдіктің құрылымдық ерекшеліктерін, олардың тіршілік формасын және экоморфын зерттейді Маңызы: Өсімдіктердің морфологиялық және анатомиялық ерекшеліктерін білу; -Өсімдіктердің классификация және систематикасында ботаника бойынша алынған білімдерді қолдана білу.

Ботаника 2
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс өсімдіктердің классификациясын, систематизациясын, өсімдік номенклатурасын қарастырады. Студенттер биологияның төменгі және жоғарғы сатыдағы өсімдіктерді зерттейді; Бастапқы таксономиялық топтардың су өсімдіктері, саңырауқұлақтар, лишайниктары, тамырлы өсімдіктер(архегониальды, гүлді өсімдіктер); Олардың классификациясы мен системациясының негізгі принциптерін қарастырады; Төменгі және жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің құрылымдық ерекшеліктерін қарастырады; Систематикалық өсімдіктер мен теоретикалық шешім бойынша, практикалық сұрақтар және ғылыми-зерттеу жұмыстарын қолдану.

Ботаника 2
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс өсімдіктердің классификациясын, систематизациясын, өсімдік номенклатурасын қарастырады. Студенттер биологияның төменгі және жоғарғы сатыдағы өсімдіктерді зерттейді; Бастапқы таксономиялық топтардың су өсімдіктері, саңырауқұлақтар, лишайниктары, тамырлы өсімдіктер(архегониальды, гүлді өсімдіктер); Олардың классификациясы мен системациясының негізгі принциптерін қарастырады; Төменгі және жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің құрылымдық ерекшеліктерін қарастырады; Систематикалық өсімдіктер мен теоретикалық шешім бойынша, практикалық сұрақтар және ғылыми-зерттеу жұмыстарын қолдану.

Генетика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста әртүрлі ағза деңгейіндегі негізгі генетика заңдылықтарын қарастырады (Drosophila melanogaster–жеміс қара шыбыны, асбұршақ және бидай). Студенттер аллельді және аллельді емес гендердің өзара әрекеттесуі кезіндегі генетикалық анализді, жыныс генетикасын және жыныстық тұқым қуалауды, гендердің ажырауын және кроссинговер, кроссинговердің генетикалық және цитологиялық механизмдерін, мутациялық өзгергіштікті, адам генетикасы мен популяцияның генетикалық процестерін меңгереді. Тұқым қуалаушылық белгілерінің молекулярлық механизмдері гендердің нәзік құрылымдарын талдау дәрежесінде, көбінесе аллелизмді анықтау және аллелизм критерийлері, мутацияның молекулалық механизмі және гендердің рекомбинация, генетикалық код, гендердің функциясы және гендердің өзара әрекеттесуінің молекулярлы негізімен оқытылады. - классикалық генетиканың негізгі заңдылықтарын және тұқым қуалаушылық белгілердің молекулалық механизмдерін, өздігінше генетикалық эксперименттерді жоспарлауды және генетикалық тапсырмаларды шешуді білу; - жеміс шыбынымен эксперимен жоспарлауға және қоюға; алынған зерттеулердің нәтижесін талдауға және негізгі генетикалық тұжырымдарды шағаруға дағдылану.

Генетика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста әртүрлі ағза деңгейіндегі негізгі генетика заңдылықтарын қарастырады (Drosophila melanogaster–жеміс қара шыбыны, асбұршақ және бидай). Студенттер аллельді және аллельді емес гендердің өзара әрекеттесуі кезіндегі генетикалық анализді, жыныс генетикасын және жыныстық тұқым қуалауды, гендердің ажырауын және кроссинговер, кроссинговердің генетикалық және цитологиялық механизмдерін, мутациялық өзгергіштікті, адам генетикасы мен популяцияның генетикалық процестерін меңгереді. Тұқым қуалаушылық белгілерінің молекулярлық механизмдері гендердің нәзік құрылымдарын талдау дәрежесінде, көбінесе аллелизмді анықтау және аллелизм критерийлері, мутацияның молекулалық механизмі және гендердің рекомбинация, генетикалық код, гендердің функциясы және гендердің өзара әрекеттесуінің молекулярлы негізімен оқытылады. - классикалық генетиканың негізгі заңдылықтарын және тұқым қуалаушылық белгілердің молекулалық механизмдерін, өздігінше генетикалық эксперименттерді жоспарлауды және генетикалық тапсырмаларды шешуді білу; - жеміс шыбынымен эксперимен жоспарлауға және қоюға; алынған зерттеулердің нәтижесін талдауға және негізгі генетикалық тұжырымдарды шағаруға дағдылану.

Гистология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерді адам және жануарлар ұлпалары жүйесінің негізгі құрылыстары, қызметі, эволюциясы, эмбриогенезде ұлпалардың дамуы және физиологиялық қайта қалыптасуы туралы түсініктермен таныстыру. Міндеттері: жануарлардың негізгі ұлпалар жүйелерінің классификациясын және құрылысы мен қызметтерін және онтогенезі туралы түсніктерді меңгеру керек. Студент білуі тиіс: жануарлардың ұлпалар жүйесінің негізгі типтерінің құрылысы туралы; қалыпты және патология кезіндегі ұлпалар қызметінің ерекшеліктері; эмбриогенезде ұлпалардың дамуы және олардың физиологиялық регенерациясы; ұлпалардың морфофункционалдық классификациясы; әртүрлі ұлпалардың дамуы, олардың регенерациясы және басқа ұлпалармен қарым-қатынасы; Студент істей алуы тиіс: студенттер теориялық біліммен қатар жарық микроскопының көмегімен цитологиялық және гистологиялық препараттарды қарау арқылы негізгі ұлпалардың түрлерін, ұлпалардың регенерациясын анықтай білуі;

Гистология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерді адам және жануарлар ұлпалары жүйесінің негізгі құрылыстары, қызметі, эволюциясы, эмбриогенезде ұлпалардың дамуы және физиологиялық қайта қалыптасуы туралы түсініктермен таныстыру. Міндеттері: жануарлардың негізгі ұлпалар жүйелерінің классификациясын және құрылысы мен қызметтерін және онтогенезі туралы түсніктерді меңгеру керек. Студент білуі тиіс: жануарлардың ұлпалар жүйесінің негізгі типтерінің құрылысы туралы; қалыпты және патология кезіндегі ұлпалар қызметінің ерекшеліктері; эмбриогенезде ұлпалардың дамуы және олардың физиологиялық регенерациясы; ұлпалардың морфофункционалдық классификациясы; әртүрлі ұлпалардың дамуы, олардың регенерациясы және басқа ұлпалармен қарым-қатынасы; Студент істей алуы тиіс: студенттер теориялық біліммен қатар жарық микроскопының көмегімен цитологиялық және гистологиялық препараттарды қарау арқылы негізгі ұлпалардың түрлерін, ұлпалардың регенерациясын анықтай білуі;

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Жалпы микробиология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттерді төтенше жағдайлар кезінде өздерін сауатты ұстау мен алғашқы медициналық көмек көрсету ережелерін үйрету, табиғат пен қоршаған ортаның тұрақты дамуының негізгі заңдылықтары туралы толыққанды түсінік қалыптастыру. - қауіпті, зиян келтіруші , зақымдаушы техногенді және табиғи сипатты факторлардың адам организміне қосалқы әсерлерін білу; - зиян және қауіпті факторларды анықтай алу және өнеркәсіптік істің қауіпсіздігі мен экологиялылығын арттыру бойынша іс шараларды құрастыра алу; - табиғатты рационалды пайдалану мен қорғаудың негізгі принциптерін білу; - адамзаттың тұрақты дамуының заманауи концепциялары мен стратегияларын түсіне білу;

Жалпы микробиология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттерді төтенше жағдайлар кезінде өздерін сауатты ұстау мен алғашқы медициналық көмек көрсету ережелерін үйрету, табиғат пен қоршаған ортаның тұрақты дамуының негізгі заңдылықтары туралы толыққанды түсінік қалыптастыру. - қауіпті, зиян келтіруші , зақымдаушы техногенді және табиғи сипатты факторлардың адам организміне қосалқы әсерлерін білу; - зиян және қауіпті факторларды анықтай алу және өнеркәсіптік істің қауіпсіздігі мен экологиялылығын арттыру бойынша іс шараларды құрастыра алу; - табиғатты рационалды пайдалану мен қорғаудың негізгі принциптерін білу; - адамзаттың тұрақты дамуының заманауи концепциялары мен стратегияларын түсіне білу;

Жеке даму биологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курста жануарлардың жеке дамуының заңдылықтары, жыныс клеткалардың пайда болуы, ұрықтың пайда болуының алдындағы кезең, ұрықтық және ұрықтан кейінгі кезеңдері қарастырылады. Жануарлар дамуының негізінде жататын регенерация, эмбрионалды индукция, дифференциация, детерминация, қартаю механизмдері, сонымен бірге жеке даму биологиясының әдістерімен шешілетін медицина мен ауыл шаруашылықтың қолданбалы мәселелері зерттеледі. - жануарлардың жеке дамуының негігі кезеңдерін, ұрыққа дейінгі, ұрықтық және постэмбрионалды кезеңдерін білу керек; - алынған білімдерді басқа биологиялық ғылымдарда және ғылыми-зерттеу жұмыстарда колдана білу керек; - эмбриологиялық және гистологиялық препараттармен жұмыс істеуге дағдысы болу керек.

Жеке даму биологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курста жануарлардың жеке дамуының заңдылықтары, жыныс клеткалардың пайда болуы, ұрықтың пайда болуының алдындағы кезең, ұрықтық және ұрықтан кейінгі кезеңдері қарастырылады. Жануарлар дамуының негізінде жататын регенерация, эмбрионалды индукция, дифференциация, детерминация, қартаю механизмдері, сонымен бірге жеке даму биологиясының әдістерімен шешілетін медицина мен ауыл шаруашылықтың қолданбалы мәселелері зерттеледі. - жануарлардың жеке дамуының негігі кезеңдерін, ұрыққа дейінгі, ұрықтық және постэмбрионалды кезеңдерін білу керек; - алынған білімдерді басқа биологиялық ғылымдарда және ғылыми-зерттеу жұмыстарда колдана білу керек; - эмбриологиялық және гистологиялық препараттармен жұмыс істеуге дағдысы болу керек.

Зоология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Зоология 2
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль омыртқалы жануарлар алуантүрлілігін, олардың эволюциясы мен тіршілік етуінің негізгі заңдарын, қорын тиімді пайдаланудың биологиялық және экологиялық принциптерін қарастырады. Омыртқалы жануарлардың көптүрлілігі мен олардың қалыптасуының негізгі заңдылықтарын, негізгі өкілдерінің морфологиясын, анатомиясын, эволюция мсен систематикасын және шаруашылықтағы маңызын білу; зоологиялық зерттеулердің әдістерін пайдалануда, ғылыми сұрақтар қоюда біліктілік көрсету; далалық және лабораториялық жағдайларда ғылыми материалдар жинау және өңдеу әдістерін меңгеру.

Зоология 2
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль омыртқалы жануарлар алуантүрлілігін, олардың эволюциясы мен тіршілік етуінің негізгі заңдарын, қорын тиімді пайдаланудың биологиялық және экологиялық принциптерін қарастырады. Омыртқалы жануарлардың көптүрлілігі мен олардың қалыптасуының негізгі заңдылықтарын, негізгі өкілдерінің морфологиясын, анатомиясын, эволюция мсен систематикасын және шаруашылықтағы маңызын білу; зоологиялық зерттеулердің әдістерін пайдалануда, ғылыми сұрақтар қоюда біліктілік көрсету; далалық және лабораториялық жағдайларда ғылыми материалдар жинау және өңдеу әдістерін меңгеру.

Зоология1
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль омыртқасыз жануарлар алуантүрлілігін, олардың эволюциясы мен тіршілік етуінің негізгі заңдарын, қорын тиімді пайдаланудың биологиялық және экологиялық принциптерін қарастырады. Омыртқасыз жануарлардың көптүрлілігі мен олардың қалыптасуының негізгі заңдылықтарын, негізгі өкілдерінің морфологиясын, анатомиясын, эволюция мсен систематикасын және шаруашылықтағы маңызын білу; зоологиялық зерттеулердің әдістерін пайдалануда, ғылыми сұрақтар қоюда біліктілік көрсету; далалық және лабораториялық жағдайларда ғылыми материалдар жинау және өңдеу әдістерін меңгеру.

Зоология1
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль омыртқасыз жануарлар алуантүрлілігін, олардың эволюциясы мен тіршілік етуінің негізгі заңдарын, қорын тиімді пайдаланудың биологиялық және экологиялық принциптерін қарастырады. Омыртқасыз жануарлардың көптүрлілігі мен олардың қалыптасуының негізгі заңдылықтарын, негізгі өкілдерінің морфологиясын, анатомиясын, эволюция мсен систематикасын және шаруашылықтағы маңызын білу; зоологиялық зерттеулердің әдістерін пайдалануда, ғылыми сұрақтар қоюда біліктілік көрсету; далалық және лабораториялық жағдайларда ғылыми материалдар жинау және өңдеу әдістерін меңгеру.

Иммунология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: ағзаның біртұтастық генетикалық кодын сақтаушы фактор ретіндегі иммундық жүйесінің маңыздылығын көрсету. Курсқа қысқаша сипаттама. Адам және жануарлардың филогенезде және онтогенезде болып жатқан иммундық жүйенің даму кезеңдерің зерттеу, ағзаға антиген енгенде иммундық жауапты түрлерің эволюция бойынша құрастыру және күрделендіру этаптарын қарастыру. Лейкоцитарлық субпопуляцияларды анықтау, олардың орналасу, құрастыру, жетілу және әскерлі дайын болу кезеңдерін қөрсету. Талаптар: Білу керек: иммундық жүйенің туа пайда болған ерекшелік емес және жүре пайда болған ерекшелік иммунитеттердің барлық түрлерімен механизмдерін, иммундық жасушалардың қызметтерін және лимфомиелоидты мүшелердің қалыптастыру, өсу және инволюция кезендерін білу керек. Жасай білу керек: Алған білімді ғылыми-зерттеу жұмысында, сабақ беру қызметінде, ағзасының бейімделу мүмкіндігін есепке алып олардың есею этапындағы мүмкіндіктерін есептеуге, т.б. жасай білу керек. Ие болу керек: Иммунологиялық диагностикаға арналған жабдықтарымен жұмыс дағдыларымен ие болу.

Иммунология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: ағзаның біртұтастық генетикалық кодын сақтаушы фактор ретіндегі иммундық жүйесінің маңыздылығын көрсету. Курсқа қысқаша сипаттама. Адам және жануарлардың филогенезде және онтогенезде болып жатқан иммундық жүйенің даму кезеңдерің зерттеу, ағзаға антиген енгенде иммундық жауапты түрлерің эволюция бойынша құрастыру және күрделендіру этаптарын қарастыру. Лейкоцитарлық субпопуляцияларды анықтау, олардың орналасу, құрастыру, жетілу және әскерлі дайын болу кезеңдерін қөрсету. Талаптар: Білу керек: иммундық жүйенің туа пайда болған ерекшелік емес және жүре пайда болған ерекшелік иммунитеттердің барлық түрлерімен механизмдерін, иммундық жасушалардың қызметтерін және лимфомиелоидты мүшелердің қалыптастыру, өсу және инволюция кезендерін білу керек. Жасай білу керек: Алған білімді ғылыми-зерттеу жұмысында, сабақ беру қызметінде, ағзасының бейімделу мүмкіндігін есепке алып олардың есею этапындағы мүмкіндіктерін есептеуге, т.б. жасай білу керек. Ие болу керек: Иммунологиялық диагностикаға арналған жабдықтарымен жұмыс дағдыларымен ие болу.

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Кәсіби-бағытталған шетел тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Клетка биологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: “Биология” мамандығында оқитын студенттерге арналған “Клетка биологиясы” курсы іргелі морфологиялық пәндердің біріне жатады. Студенттер осы курсты оқу барысында клетканың құрылысы мен қызметінің негізгі заңдылықтарымен, клетка теориясының негізгі қағидаларымен, қалыпты жағдайда және патологияда клеткалардың құрылысы және қызметерімен, клетканың эволюциясы, клетканың ортамен қарым-қатынасы, энергетикасы, клетканың қорғану механизмдері, клеткааралық байланыстары, клетканың репродукциясы және цитодифференцировка және клеткалар патологиясының, әртүрлі зақымдану кезіндегі олардың репаративті және физиологиялық регенерациясының, қалыпты дамудан ауытқушылықтың, өсудің, дифференцияланудың элементтеріне назар аударылады. Міндеттері: Осы курсты оқу барысында студенттер теориялық біліммен қатар микроскоппен жұмыс істеуге дағдылануы керек. Жарық микроскопының көмегімен цитологиялық препараттарды қарау арқылы клетка бөлінуінің морфологиялық белгілерін, сонымен қатар тірі және бекітілген клеткалардың негізгі элементтерін микроскоп арқылы, микросуреттерден, электроннограммалардан суреттей алуы керек. Студент білуі тиіс: - қалыпты және патология кезіндегі клетканың құрылысы мен қызметіне, клетка органоидтарына, клетка теориясының негізгі қағидаларына методикалық талдау жасауды; - клетканың құрылымы мен қызметінің арасындағы корреляция туралы; - клетка бөлінуінің әртүрлі типтерінің механизмдері туралы; - қалыпты және патология кезіндегі цитодифференциацияның молекулалық-генетикалық негізі туралы; Студент істей алуы тиіс: - жарық микроскопының көмегімен цитологиялық препараттарды қарау арқылы клетка бөлінуінің морфологиялық белгілерін, сонымен қатар тірі және бекітілген клеткалардың негізгі элементтерін микроскоп арқылы, микросуреттерден, электроннограммалардан суреттей алуы керек. Студент игеру тиіс: - микроскопты күйіне келтіру және оны қолдану; – цитологиялық және гистологиялық препараттарды зерттеу; – гистологиялық препараттарды зерттей ұлпаларды бір-бірінен ажырату, және ұлпалрдың негізгі типтеріне сипаттама беру; - электроннограммаларды және микросуреттерді оқу, құрылыстардағы артефакты (бұрысын) ажырату.

Клетка биологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: “Биология” мамандығында оқитын студенттерге арналған “Клетка биологиясы” курсы іргелі морфологиялық пәндердің біріне жатады. Студенттер осы курсты оқу барысында клетканың құрылысы мен қызметінің негізгі заңдылықтарымен, клетка теориясының негізгі қағидаларымен, қалыпты жағдайда және патологияда клеткалардың құрылысы және қызметерімен, клетканың эволюциясы, клетканың ортамен қарым-қатынасы, энергетикасы, клетканың қорғану механизмдері, клеткааралық байланыстары, клетканың репродукциясы және цитодифференцировка және клеткалар патологиясының, әртүрлі зақымдану кезіндегі олардың репаративті және физиологиялық регенерациясының, қалыпты дамудан ауытқушылықтың, өсудің, дифференцияланудың элементтеріне назар аударылады. Міндеттері: Осы курсты оқу барысында студенттер теориялық біліммен қатар микроскоппен жұмыс істеуге дағдылануы керек. Жарық микроскопының көмегімен цитологиялық препараттарды қарау арқылы клетка бөлінуінің морфологиялық белгілерін, сонымен қатар тірі және бекітілген клеткалардың негізгі элементтерін микроскоп арқылы, микросуреттерден, электроннограммалардан суреттей алуы керек. Студент білуі тиіс: - қалыпты және патология кезіндегі клетканың құрылысы мен қызметіне, клетка органоидтарына, клетка теориясының негізгі қағидаларына методикалық талдау жасауды; - клетканың құрылымы мен қызметінің арасындағы корреляция туралы; - клетка бөлінуінің әртүрлі типтерінің механизмдері туралы; - қалыпты және патология кезіндегі цитодифференциацияның молекулалық-генетикалық негізі туралы; Студент істей алуы тиіс: - жарық микроскопының көмегімен цитологиялық препараттарды қарау арқылы клетка бөлінуінің морфологиялық белгілерін, сонымен қатар тірі және бекітілген клеткалардың негізгі элементтерін микроскоп арқылы, микросуреттерден, электроннограммалардан суреттей алуы керек. Студент игеру тиіс: - микроскопты күйіне келтіру және оны қолдану; – цитологиялық және гистологиялық препараттарды зерттеу; – гистологиялық препараттарды зерттей ұлпаларды бір-бірінен ажырату, және ұлпалрдың негізгі типтеріне сипаттама беру; - электроннограммаларды және микросуреттерді оқу, құрылыстардағы артефакты (бұрысын) ажырату.

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақстан биоресурстары
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста өсімдіктер мен жануарлар дүніесінің биологиялық алуантүрлілігі, шикізат алудың және оларды тиімді пайдаланудың жолдары мен Қазахстан биоресурстарын қорғау мәселері қарастырылады. -биологиялық ресурстардың негізгі түрлерінің систематикалық жағдайынан қабардар болулары тиіс; - ресурстардың негізгі түрлерін есептеудің әртүрлі тәсілдерін қолдана білу

Қазақстан биоресурстары
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста өсімдіктер мен жануарлар дүніесінің биологиялық алуантүрлілігі, шикізат алудың және оларды тиімді пайдаланудың жолдары мен Қазахстан биоресурстарын қорғау мәселері қарастырылады. -биологиялық ресурстардың негізгі түрлерінің систематикалық жағдайынан қабардар болулары тиіс; - ресурстардың негізгі түрлерін есептеудің әртүрлі тәсілдерін қолдана білу

Қазақстан биоресурстары
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста өсімдіктер мен жануарлар дүніесінің биологиялық алуантүрлілігі, шикізат алудың және оларды тиімді пайдаланудың жолдары мен Қазахстан биоресурстарын қорғау мәселері қарастырылады. -биологиялық ресурстардың негізгі түрлерінің систематикалық жағдайынан қабардар болулары тиіс; - ресурстардың негізгі түрлерін есептеудің әртүрлі тәсілдерін қолдана білу

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Латын тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Латын тілі» оқу пәнін оқыту мақсаты студенттердің грамматикалық білімдер жүйесін қалыптастыру, олардың мәтінді талдауда филологиялық дағдылануы, өзбетінше латын сөйлемдерін дұрыс құрастыра алуы, сонымен қатар пән бойынша оқытылған дағдысымен тест тапсыру, зат есім мен сын есімнің жіктелуі, сондай-ақ латын инфекті және бұйрық райларын дұрыс формаларын дұрыс меңгеру болып табылады. - латын тілі пәнін, зат есімнің негізгі категорияларын, етістіктерді, сын есімдерді, сонымен қатар олардың жіктелулерін (зат есім және сын есім) және жіктік жалғауларын (етістік) білу. - инфект жүйесіне бағдарлану, зат есімнің бес жіктеулеріне дағдылану, осы білімдерді кәсіби қызметке пайдалануға дағдылану; - өзінің кәсіби қызметі саласында әртүрлі типтегі мәтіндерді филологиялық талдауды, әртүрлі нақыл сөздермен мақалдарды пайдалануды меңгеру; биология ғылымдарындағы латын терминологияларын меңгеру.

Математика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: ГОСО талаптарына сәйкес мамандарды базалық математикалық дайындықпен қамтамасыз ету. Мамандықпен кейінгі жұмысы үшін қажетті студенттерді жоғары математиканың терең бөлімдеріне, математикалық көзқарасты құруына, ғылыми, логикалық ойлау қабілетінің дамуына үйрету; бакалаврлардың математикалық әдістерді жеткілікті мөлшерде игеру, математикалық моделдерді және есептеулерді жүргізе алудағы нақты қабілеттерін шыңдау.Мазмұны: Математикалық талдауға кіріспе. Дифференциялдық есептеу. Интегралдық есептеу. Бірнеше айнымалы функциялар. Дифференциялдық теңдеулер. Сандық және функционалдық қатарлар. Еселі интегралдар және өріс теориясы. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық:студент білуі керек: Инженерлік практикада қолданатын және практикада қолданылатын алгоритмдерді негіздеу үшін қызмет ететін, пәннің негізгі теориялық әдістерді.пайдалана білуі керек: Әдебиетте мазмұндалатын, РЭТ мамандығымен байланысты математикалық аппаратты өзіндік түсінуді.дағдылану керек: Практикалық тиімді нәтижеге жеткізумен математикалық талдау және дифференциялдық теңдеулердің теориясының есептерін шешу қабілеттеріне.

Молекулалық биология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Клеткадағы негізгі молекулалық-генетикалық үрдістерді оқыту. Про- және эукариот жүйелеріндегі генетикалық материалдың құрылымдық ұйымдасуымен физика-химиялық негіздерін қарастырады. Қазіргі заманғы көзқарастарға және молекулалық механизмдердің жүзеге асуын зерттеу әдістеріне, сонымен қатар, ДНҚ репарациясы, рекомбинация, гендер экспрессиясы, репликацияның реттелу механизмдеріне ерекше назар аударылады. Білу керек: про- және эукариот жүйелеріндегі генетикалық ақпараттың ұйымдасуының әртүрлі деңгейін және физика-химиялық қасиеттерін; молекулалық-биологиялық зерттеулердің негізгі жолдарын. Істей білу керек: зертханалық зерттеулер жүргізу үшін қажет материалдармен құрал-жабдықтарды қолдана білуі, сонымен қатар молекулалық-генетикалық үрдістерді зерттеу әдістерінің әртүрлі жолдарына молекулалық деңгейде түсіндіре білуі қажет. Дағдысы болуы керек: Зертханалық құрал-жабдықтармен жұмыс істеуді; зертханалық тәжірибелерге есеп жаза білу.

Өсімдіктер және жануарлар биоалуантүрлілігі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өсімдіктер физиологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Өсімдіктер физиология негіздері» пәні өсімдік ағзасының үдерістерін, олардың бір бірімен және сыртқы ортамен байланыстылығын көрсетеді. Өсімдіктер физиологиясы негіздері пәннің бөлемдері: өсімдік клеткасының жеке компоненттерінің құрылысы мен қызметі, фотосинтездің жарық және қараңғы сатысының механизмдері мен маңызы, тынысалу субстратының тотығу жолдары, судың өсімдікке енуі мен тасымалдануының механизмі, өсімдіктердегі минералды заттарды және олардың метаболизмі, өсімдіктердің өсуі мен дамуының заңдылықтары, өсімдіктердің төзімділігінің физиологиялық негіздері. пәндік құзырет: тірі ағзалардың тіршілік ету және дамуының негіздерін білу; биологиялық жүйелерді және процестерді өнеркәсіптік өндірісте пайдаланудың негіздерін білу;физиологиялық, биохимиялық процестердің арасындағы өзара байланыстылығын түсіну және анықтай алуға қабілетті болу; физиологиялық процестердің генетикалық тұрғыдан шартталған екенін, биофизикалық, фотохимиялық заңдардың физиологиялық процестерге әсерін түсіну, осы қабілеттерін практикада қолдану. Меңгеру қажет: өсімдіктер, ағзалардың функционалды күйін бағалау әдістерін.

Өсімдіктер физиологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Өсімдіктер физиология негіздері» пәні өсімдік ағзасының үдерістерін, олардың бір бірімен және сыртқы ортамен байланыстылығын көрсетеді. Өсімдіктер физиологиясы негіздері пәннің бөлемдері: өсімдік клеткасының жеке компоненттерінің құрылысы мен қызметі, фотосинтездің жарық және қараңғы сатысының механизмдері мен маңызы, тынысалу субстратының тотығу жолдары, судың өсімдікке енуі мен тасымалдануының механизмі, өсімдіктердегі минералды заттарды және олардың метаболизмі, өсімдіктердің өсуі мен дамуының заңдылықтары, өсімдіктердің төзімділігінің физиологиялық негіздері. пәндік құзырет: тірі ағзалардың тіршілік ету және дамуының негіздерін білу; биологиялық жүйелерді және процестерді өнеркәсіптік өндірісте пайдаланудың негіздерін білу;физиологиялық, биохимиялық процестердің арасындағы өзара байланыстылығын түсіну және анықтай алуға қабілетті болу; физиологиялық процестердің генетикалық тұрғыдан шартталған екенін, биофизикалық, фотохимиялық заңдардың физиологиялық процестерге әсерін түсіну, осы қабілеттерін практикада қолдану. Меңгеру қажет: өсімдіктер, ағзалардың функционалды күйін бағалау әдістерін.

Педагогика және психология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: технология пәні бар заманауи технологиялар оқыту және білім беру педагогикалық білім студенттері, педагогика теориялық негіздерін олардың сипаттамалары қалыптастыру, - объект өзара іс-қимыл мұғалім мен оқушы мектептің оқу процесінде. Курстың мақсаты - студенттерді асыру қазіргі әлемдегі психологиялық білімнің рөлі мен орны, таңдаған мамандығы бойынша кәсіби өсу процесінде оның маңыздылығын revealin. Курстың мақсаты мен міндеті: негізгі парадигмалар зерттеу аясында студенттер, теориялар мен қазіргі заманғы психология ұғымдардың білімді жүйелеу; танымдық процестерді зерттеу фонда психологиялық проблемаларды, психикалық мемлекеттер мен жеке тұлғаның жеке психологиялық сипаттамаларын теориялық және эмпирикалық зерттеулер; олардың кәсіби іс-психологиялық проблемаларды арқылы студенттердің білім табысты пайдалануды ынталандырады. Әрине «Психология және педагогика» барысында студент педагогикалық және психологиялық ғылымның негізгі категориялар мен түсініктер, психология әдістемелік негіздерін, негізгі теориясы, ұғымдар мен психология және педагогика принциптерін, психикалық құбылыстар, олардың оң колонкаларға, әдістері мен құралдарын сипаты, мазмұны мен нысанын сатып тиіс SPR факт, тұлғалық бағалау және теңестіру жаңа психологиялық әдістері мен техникасын мәні. танымдық процестердің тұтастығына психикалық құбылыстардың жүйесін және қазіргі заманғы психология нормативтік теориялық және әдіснамалық негіздерін делінген;: Студент білу керек психология, тұжырымдамалар мен қазіргі заманғы психологиялық ғылымның санаттарын зерттеу пәнін анықтау негізгі тәсілдері; адам ретінде жеке жүйелерін қалыптастыру және дамыту ерекшеліктері, тұлғааралық және межгруппового қарым-қатынастардың негізгі психологиялық сипаттамалары. Ол қабілетті болуы тиіс: тәжірибеде жеткілікті алды педагогикалық және психологиялық білімді қолдану; оның (немесе оның) жеке қасиеттері анықтау және психологиялық сипаттамасы құру үшін адамның жеке сипаттамаларын қарайды; тұлғааралық қарым-қатынас және топтық өзара іс-қимыл тұрғысында басқалармен қарым-қатынас күрделі жүйесін құру. педагогикалық және психологиялық зерттеулер, олардың мінез-құлық, деректерді өңдеу және нәтижелерін кешенді түсіндіру дағдысы болуы керек; жеке тұлғаның және оның жеке психологиялық сипаттамаларын одан әрі дамыту үшін жетекші дағдыларын практикалық ұсынымдар әзірлеу; психологиялық құрылымын топтардың тұлғааралық қарым-қатынастар, құрылыс және даму дағдыларын бағалау және түзету.

Педагогика және психология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: технология пәні бар заманауи технологиялар оқыту және білім беру педагогикалық білім студенттері, педагогика теориялық негіздерін олардың сипаттамалары қалыптастыру, - объект өзара іс-қимыл мұғалім мен оқушы мектептің оқу процесінде. Курстың мақсаты - студенттерді асыру қазіргі әлемдегі психологиялық білімнің рөлі мен орны, таңдаған мамандығы бойынша кәсіби өсу процесінде оның маңыздылығын revealin. Курстың мақсаты мен міндеті: негізгі парадигмалар зерттеу аясында студенттер, теориялар мен қазіргі заманғы психология ұғымдардың білімді жүйелеу; танымдық процестерді зерттеу фонда психологиялық проблемаларды, психикалық мемлекеттер мен жеке тұлғаның жеке психологиялық сипаттамаларын теориялық және эмпирикалық зерттеулер; олардың кәсіби іс-психологиялық проблемаларды арқылы студенттердің білім табысты пайдалануды ынталандырады. Әрине «Психология және педагогика» барысында студент педагогикалық және психологиялық ғылымның негізгі категориялар мен түсініктер, психология әдістемелік негіздерін, негізгі теориясы, ұғымдар мен психология және педагогика принциптерін, психикалық құбылыстар, олардың оң колонкаларға, әдістері мен құралдарын сипаты, мазмұны мен нысанын сатып тиіс SPR факт, тұлғалық бағалау және теңестіру жаңа психологиялық әдістері мен техникасын мәні. танымдық процестердің тұтастығына психикалық құбылыстардың жүйесін және қазіргі заманғы психология нормативтік теориялық және әдіснамалық негіздерін делінген;: Студент білу керек психология, тұжырымдамалар мен қазіргі заманғы психологиялық ғылымның санаттарын зерттеу пәнін анықтау негізгі тәсілдері; адам ретінде жеке жүйелерін қалыптастыру және дамыту ерекшеліктері, тұлғааралық және межгруппового қарым-қатынастардың негізгі психологиялық сипаттамалары. Ол қабілетті болуы тиіс: тәжірибеде жеткілікті алды педагогикалық және психологиялық білімді қолдану; оның (немесе оның) жеке қасиеттері анықтау және психологиялық сипаттамасы құру үшін адамның жеке сипаттамаларын қарайды; тұлғааралық қарым-қатынас және топтық өзара іс-қимыл тұрғысында басқалармен қарым-қатынас күрделі жүйесін құру. педагогикалық және психологиялық зерттеулер, олардың мінез-құлық, деректерді өңдеу және нәтижелерін кешенді түсіндіру дағдысы болуы керек; жеке тұлғаның және оның жеке психологиялық сипаттамаларын одан әрі дамыту үшін жетекші дағдыларын практикалық ұсынымдар әзірлеу; психологиялық құрылымын топтардың тұлғааралық қарым-қатынастар, құрылыс және даму дағдыларын бағалау және түзету.

Радиобиология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Физика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Студенттерде әлемнің заманауи физикалық суреті және ғылыми дүниетану туралы қөз қарасын қалыптастыру; классикалық және заманауи физиканың теорияларын және фундаментальды заңдарын, сонымен қатар кәсіби қызмет жүйесінің негізінде физикалық зерттеу әдістерін қолдана білу. Қысқаша мазмұны. Физикалық заңдар мен түсініктемелердің, оларды нақты жағдайларда нәтижелі пайдалануға мүмкіндік беретін олардың қолданыс шекарасының иерархиясын игеру үшін классикалық және заманауи физиканың теорияларының, заңдарының негізгі көзқарасының, олардың ішкі қарымқатынасы мен тұтастығының маңыздылығын ашу. Классикалық және заманауи физиканың теорияларын, фундаментальды заңдарын, сонымен қатар кәсіби қызмет жүйесі ретінде физикалық зерттеу әдістерін білу. Физиканың әртүрлі салаларынан пәннің типтік есептерін шешуді, кәсіби есептерді шешуді; эксперименталды немесе теориялық зерттеу әдістері көмегімен алынған нәтижелердің дәлдік дәрежесін бағалауды істей білу; Компьютерді қолдана отырып, физикалық жағдайларды моделдеуді меңгеру.

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Химия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: студенттерді комплексті айнымалылар функциясының теориясымен таныстыру. Мазмұны: қазіргі заманның теориялық химиясының атом мен заттың құрылысының кванттық-механикалық принциптері, химиялық байланыс, химиялық термодинамика элементтері, химиялық процестердің энергетикасы, химиялық байланыстың қазіргі теориясы, химиялық байланыстардың кинетикасы, химиялық тепе-теңдік, гидролиз процестері, қышқылдандыру-қалыпқа келтіру секілді маңызды бөлімдерін қарастыру. Теориялық білім тұрғысында элементтер қасиеттері мен байланыстары қарастырылады, Менделеевтің периодтық жүйесіндегі период пен топтардағы қасиеттерінің өзгеруі қарастырылады. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Заттардың қасиеттері мен реакциялардың химиялық механизмдерін; айнымалы шамаларды зерттеу әдістерін; Пайдалана білуі керек: Берілген модуль бойынша есептер шығару; Дағдылану керек: Химиялық және физикалық талдау әдістерін игеруге;

Хронобиология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттер бойында келесі біліктіліктер қалыптасуы керек: Хронофизиология курсын оқу барысында студенттердің білуіне қажетті білімнің, дағдының және біліктіліктің негізгілері мыналар :-биоырғақтылық заңдылықтарының физиологиялық құбылыстарға қолдану шекарасы туралы түсініктер. Хронофизиология мен биоырғақтардың көрсеткіштерінің негізін, биологиялық ырғықтыр құрылымын, десинхроноз қандай жағдайда пайда болады, осцилляторлар, пейсмекер және биологиялық ырғақтардың туу ерекшеліктеріне аса назар аудару арқылы ағзада болатын физиолгиялық өзгерістер Игеруі керек: теориялық білімдерін өзінің зерттеу жұмыстарында қолдана білу. Қалыптасатын дағдылар: Хронофизиология курсы хронобиология деңгейінде жүргізіліп жатқан іргелі заңдылықтар мен қолданылмалы зерттеулерді студенттердің терең ұғынуын қамтамасыз ету, мұның өзі физиология жетістіктерін адамдарға қолдануға және олардың еңбек ету, оқу, спортсмендердің жаттығу кезіндегі жетістіктерінің сапасын арттыруға мүмкіндік береді

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Эволюция теориясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдың мақсаты – Жерде тіршіліктің пайда болуы туралы материалистік дүниежүзілік көзқарасты қалыптастыру. Курста эволюцияның теориясы, оның міндеттері, дәлелдері және органикалық табиғатты зерттеу әдістері; эволюцияның қарапайым факторлары, механизмдері және тірінің эволюциялық заңдылықтары; микро-және макроэволюция, антропология мәлелелері қарастырылады. - эволюциялық идеялардың пайда болу тарихын және дамуын; эволюцияның генетикалық, онтогенетикалық және экологиялық негіздерін, микро- және макроэволюциялық процестердің себептерін және механизмдерін, филоценогезді және эволюциялық процестердің бағытталу себептерін; эволюция теориясының дүниежүзілік көзққарастыру маңызын білу керек; - белгілі биологиялық фактлер мен құбылыстарды талдауда эволюциялық тәсілдерді пайдалануды істей білу керек. - уақыт және кеңістік бойынша тірінің әр түрлі ұйымдасу деңгейінде биологиялық процестердің орындалу заңдылықтарын айқындау үшін арнайы биологиялық ілімдердің мәліметтерін талдап қорытуға және салыстыруға дағдысы болу керек. -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Адам цитогенетикасы бойынша арнайы практикум
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – адам хромосомаларының құрылымдық-қызметтік құрылуы туралы білім беру. Бұл курс қазіргі заманғы цитогенетиканың негізгі принциптері мен әдістерін қамтиды, яғни, митоздағы, мейоздағы және ұрықтану кезіндегі хромосомалардың таралу операциясын, модификациясын, рекомбинациясын, қызметтік көшірмесін олардың санына, генетикалық құрылымына, клиникасына байланысты және адамдарда кездесетін хромосомалық аурулардың цитогенетикасын зерттейді. Адам хромосомаларының құрылымдық-қызметтік құрылуы мен клиникасының ерекшеліктері мен адам организмінде туындайтын хромосомалық аурулардың цитогенетикасын білу; Метафазалық хромосомаларды анализ жасай білу және хромосомлардың құрылымдық және сандық бұзылыстарын анықтай білу керек; Өндірістік кәсіпорындар үшін Х-хроматин препараттарын жасай білуге дағдылану керек және метафазалық клеткаларға талдау жасап, кариотип жасай білуі керек.

Адам цитогенетикасы бойынша арнайы практикум
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – адам хромосомаларының құрылымдық-қызметтік құрылуы туралы білім беру. Бұл курс қазіргі заманғы цитогенетиканың негізгі принциптері мен әдістерін қамтиды, яғни, митоздағы, мейоздағы және ұрықтану кезіндегі хромосомалардың таралу операциясын, модификациясын, рекомбинациясын, қызметтік көшірмесін олардың санына, генетикалық құрылымына, клиникасына байланысты және адамдарда кездесетін хромосомалық аурулардың цитогенетикасын зерттейді. Адам хромосомаларының құрылымдық-қызметтік құрылуы мен клиникасының ерекшеліктері мен адам организмінде туындайтын хромосомалық аурулардың цитогенетикасын білу; Метафазалық хромосомаларды анализ жасай білу және хромосомлардың құрылымдық және сандық бұзылыстарын анықтай білу керек; Өндірістік кәсіпорындар үшін Х-хроматин препараттарын жасай білуге дағдылану керек және метафазалық клеткаларға талдау жасап, кариотип жасай білуі керек.

Антропология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Морфологиясы, антропогенездің және этникалық антропология, сондай-ақ биологиялық және әлеуметтік аспектілері мен адамзаттың экологиялық проблемалары: «антропология» курсын оқытудың мақсаты үш негізгі бөлімнен таныстыру болып табылады. Адам (антропологиялық сипаттамалары) биологиялық қасиеттері ауыспалы тарихи және географиялық аспектілерін түсіну магистранттары кезінде «антропология» нысандары. - білуі керек: - Адамның шығу тегі; - Тегі және қазіргі заманғы Приматы жүйелеу; - Адамдардың түрлі конституциялық түрлерін сипаттамасы - Конституцияға және ағзаның морфологиялық және функционалдық сипаттамаларын байланысты дәрежесі; - Адам денесінің өсуінің негізгі кезеңдері; - Адамның биологиялық жасын критерийлері - Белгілері үлкен және шағын эстафеталар және шыққан механизмі істей білуі керек: - Адамның негізгі сыртқы морфологиялық таңбалардың талдау және жіктеу (орган түрлері, т.б. пигментация, шашты, сарыгүл, сүйек мүмкіндіктерін қамтиды); - Негізгі морфологиялық нәсілдік сипатын анықтау;

Әлеуметтік өзгеру және саяси модернизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттердің әлеуметтік өзгерістер мен дамуды және саяси жанғырту теориялық ұғыну, талдау және бағалау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Берілген модульде теориялық пен эмпирикалық перспективалар нақты бағдарламалар/стратегия дайындаумен үйлестірілген. Модульде қазіргі заманғы қоғамның құрылымы, әлеуметтік тәжірибелері мен мәдениетіндегі әлеуметтік және саяси өзгерістердің түрлерін, мемлекеттердің жаһандық және жергілікті деңгейдегі социеталдық дамуының себептері мен үрдістерін ашып көрсетететін әлеуметтік трансформациялар мен саяси жанғырту теориялары қарастырылады. Әлеуметтік өзгеріс және даму. Әлеуметтік өзгерістердің әлеуметтанулық перспективалары. Көші-қон мен еңбек көші-қоны. Жаһандық әлеуметтік қозғалыстар мен азаматтық белсенділік. Әлеуметтік құрылымның өзгеруі. Жаңа технологиялар мен медианың әлеуметтік өзгерістерге әсері. Өзгеруші Орталық Азия: үдерістер мен мәселелер. Cаяси жаңару түсінігі және түрлері. Cаяси жаңару теориясының, олардың эволюция және саяси тәжірибеде қарым-қатынасының негізгі бағыттары. Саяси жаңару институционалдық факторлар мен саяси дағдарыстар жүйесінің рөлі мен маңызы. Жаһандану және саяси жаңару ел дамуының қазақстандық үлгісі. Бәсекеге қабілетті жаңа деңгейге еліміздің шығыс жолы ретінде Үшінші жаңғыртудың негізгі басымдықтары: жедел технологиялық жаңғырту; бизнес-ортаны ырықтандыру; макро тұрақтылық; адам капиталының сапасын арттыру; институционалдық өзгерістер, қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес болып табылады.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Бейімделудің механизмдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Функционалды және бейімделу физиологиясы ” университеттік курсы бакалаврлар дайындығындағы бағытында негізгі пәндердін бірі болып табылады. Осы курста адаптивті үдерісінің заңдылықтарымен механизмдері туралы ұғымдарды , функционалдық жүйесінің бейімделу түрлі деңгейлерінің теориялық қағидаларымен таныстырып оның серпінділігінің психофизиологиялық тетігін, ішкі және сыртқы факторлар жүйелері, бейімделудің тиімділігі терең ашып практикалық ұсыныстармен таныстырады . Мақсаты – студенттердің білім жүйесін қалыптастыру, организмнің функционалды жүйелерінің бейімделу тиімділігін шамалайтын сыртқы және ішкі ортаның факторлары тұралы ұғымдарды толық белгілеп, эволюция барысында өндірілген бейімделу реакцияларын қарастыру. Міндеттері: - студенттерге қазіргі адапттивті үдерісінің заңдылықтарымен механизмдері туралы ұғымдарды беру; - студенттерге функционалдық жүйесінің бейімделу түрлі деңгейлерінің теориялық қағидаларымен таныстыру; - бейімделу процесінің жалпы заңдылықтарымен психофизиологиялық механизмдерінің негіздерін беру; - қажетті негіздік білімдерін организмнің бейімделу мүмкіншілігін бағалауға қолдана білу.

Вирусология негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Вирустардың құрылысы, репродукциясы және оның ерекшеліктері туралы түсінік беру. Вирустардың молеулалық биологиясы, биохимиясы, эпидемиологиясының негіздерімен таныстыру. Вирустардың классификациясының принциптерін, құрылысы, табиғатта таралуы, тіршілік етуінің жалпы заңдылықтарын; вирустардың табиғатта және адам өміріндегі орны туралы білулері керек; - алынған білімдерін ғылыми, өндірістік және практикалық мәселелерді шешуде қолдана алулары керек; -вирустардың құрылысы, репродукциясы; вирустардың молеулалық биологиясы, биохимиясы, эпидемиологиясы туралы білімдері болуы қажет. -

Генетика дамуының негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - қазіргі кездегі даму генетикасының орталық мәселесі - гендердің дифференциальды қызмет атқаруы, яғни көп клеткалық организмның даму процесіндегі гендердің қызмет атқару ерекшеліктері туралы білім беру. Курста жеке даму негізінде жатқан механизмдерді анықтаудағы қазіргі заманғы генетика мен молекулалық биологиядағы жетістіктері, дамудағы гендердiң өзара әрекеттесу ерекшелiктері; дамуды бақылайтын генетикалық жүйелердің ұйымдасуы және қызмет атқару ерекшеліктері қарастырылады. - даму барысыдағы гендер экспрессиясын және белсенділігін реттейтін негізгі механизмдерін; ооплазмалық сегрегацияның мәнін; даму барысындағы гомеозистік гендердің рөлін; детерминация мен трансдетерминацияның молекулалық-генетикалық аспектерін; ұлпа деңгейіндегі гендер экспрессиясының ерекшеліктерін; жыныстық күйдің қалыптасуының молекулалық-гентикалық негіздерін білу керек; істей білу керек: - қазіргі биологияның жалпы және жеке мәселелерін талдау барысында даму генетикасының заңдылықтарын қолдануды игеру керек; - онтогенез прцесінде пайда болған морфогенетикалық өзгерістерді талдау дағдысы болу керек.

Генетика дамуының негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - қазіргі кездегі даму генетикасының орталық мәселесі - гендердің дифференциальды қызмет атқаруы, яғни көп клеткалық организмның даму процесіндегі гендердің қызмет атқару ерекшеліктері туралы білім беру. Курста жеке даму негізінде жатқан механизмдерді анықтаудағы қазіргі заманғы генетика мен молекулалық биологиядағы жетістіктері, дамудағы гендердiң өзара әрекеттесу ерекшелiктері; дамуды бақылайтын генетикалық жүйелердің ұйымдасуы және қызмет атқару ерекшеліктері қарастырылады. - даму барысыдағы гендер экспрессиясын және белсенділігін реттейтін негізгі механизмдерін; ооплазмалық сегрегацияның мәнін; даму барысындағы гомеозистік гендердің рөлін; детерминация мен трансдетерминацияның молекулалық-генетикалық аспектерін; ұлпа деңгейіндегі гендер экспрессиясының ерекшеліктерін; жыныстық күйдің қалыптасуының молекулалық-гентикалық негіздерін білу керек; істей білу керек: - қазіргі биологияның жалпы және жеке мәселелерін талдау барысында даму генетикасының заңдылықтарын қолдануды игеру керек; - онтогенез прцесінде пайда болған морфогенетикалық өзгерістерді талдау дағдысы болу керек.

Генетикалық талдау негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Генетиканың даму тарихының зерттеу объектісі ретінде Drosophila melanogaster жеміс шыбынын пайдалана отырып, тірі организмнің жеке даму биологиясының генетикалық аспектілерін қарастыру. Курс барысында жұмыртқа клеткасының пісіп-жетілуінен онтогенездің барлық фазаларының дамуының генетикалық-молекулалық бақылануы бойынша қазіргі заманғы мәліметтерімен танысады және организмнің белгілер жиынтығын зерттеу жұмыстары көрсетіледі. Сонымен қатар, дрозофиланың дамуын бақылайтын гендер және олардың әсер ету механизмдері, жеміс шыбынының қалыпты дамуына мутацияның әсері қарастырады. Білу керек: Студенттер жеміс шыбынының даму генетикасы мен молекулалық биология салаларымен өзара тығыз байланысты дамып жатқан эксперименталды эмбриологиясының қазіргі замандағы жетістіктерін білу керек; Істей алуы керек: генетикалық зерттеулердің объектісі дрозофиламен жұмыс жүргізе алулары керек; Дағдысы болу керек: организмдердің жеке даму барысындағы көптеген мәселелерді шешуде, генетика ғылымында жинақтаған білімдерін, яғни, генетиканың негізгі заңдылықтарын қолдана алулары қажет.

Геномика және протеомика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Геномика және протеомика молекулалық генетиканың тармақтары секілді өте тез дамып келе жатқан биологияның салалары болып есептеледі және адамзатқа білімнің жаңа өркендерін ашып, мүлдем жаңа әдістер мен технологияларды ұсынып жатыр, сондықтан, бұл ғылым салалары қазіргі таңда өзекті болып табылады. Курс геномның картированиесінің заманауи әдістері бағытында іргелі білімді тереңдету, организмдердің протеомдарының анализін жүргізу және геномика мен протеомиканың колдану аудандарын көрсету жайында білім береді. Білу керек:  гендік инженерияның теориялық негіздері мен әдістерін;  рекомбинантты ДНҚ құрастыруының принциптерін және оларды реципиентті клеткаларға енгізуді, генетикалық инженерияда қолданатын негізгі векторлар мен микроорганизмдерді;  адам геномының ұйымдасуының негізгі ұғымдарын, туыстықты анықтайтын заманауи әдістерді, этногеномиканы;  белоктық инженерияның заманауи әдістері мен проблемаларын;  заманауи молекулярлы генетика мен биотехнологиядағы биоинформатиканың рөлін, молекулалық биология мен генетиканың мәліметтерінің базаларын, нуклеин қышқылдары мен белоктардың ақпараттық анализінің әдістерін. Меңгеру керек: «Геномика және протеомика негіздері» курсының негізгі теориялық білімдерін ғылыми зерттеу, педагогикалық жұмыстарда, медицина, ауыл шаруашылық, тағам өндірісінде пайдалана білуді Игерукерек: әр түрлі микроорганизмдер, өсімдік және жануар материалдарының анализдерін жасауға дағдылануды, лабораториялық жұмыстарда қазіргі зерттеу әдістерін.

Гормондар физиологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Эндокринология» курсында организм функцияларының гормоналдық реттелуінін негізгі принциптері, ішкі секреция бездерінің құрылысы мен қызметтері, гормондардың химиялық құрылысы, биосинтезі және әсер ету механизмдері туралы сұрақтар қарастырылады, сонымен қатар эндокриндік бездердің патофизиологиясы қарастырылады. Пәннің мақсаттары мен міндеттері: iшкi секреция бездерi туралы негiзгi ұсыныстарды, барлық мүшелер мен жүйелерлердiң үйлесімді қызметін реттейтің организмдегі нейро-иммунды-эндокриндік жүйенің бар болуын көрсету. «Эндокринология» пәнді оқу барысында эндокриндік бездерінің морфофункциональды ерекшеліктері, гормондардың химиялық құрылысы, олардың биосинтезі, әсер ету механизмдері қарастырылады, организмнің физиологиялық қызметің, мүшелердің қызметтерің, оның механизмдерің, сыртқы ортаға бейімделуіндегі болатын өзгерістерін біліп қана қоймай болашақ қызметінде практика жүзінде іске асыруды үйрене қатар, күнделікті және әр түрлі қолайсыз жағдайларда кездескен уақыттарда шебер қолдана білуді үйрену. Игеру керек: эндокринологияның мәселерін және оның басқа пәндермен байланыстарын білу; эндокринология саласындағы қазіргі заманғы жетістіктерін білу; тірі организмдердің гомеостазды қамтамасыз ететін реттеу механизмдерін, эндокринді бездердің құрылысының және қызметтерінің ерекшеліктерін, эндокриндік процестердің молекулярлық механизмдерін, зат алмасудың реттелу принциптерін, функцияларының пайда болу салыстырмалы физиологиялық аспектілерін, ақпаратты қабылдау, өткізу және талдау принциптерін білу.

Дәрілік өсімдіктер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жасқа сай физиологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Курсқа қысқаша сипаттама: Университеттiк «Жасқа сай физиология» курсы студенттерді балалармен жас өспiрiмдер денсаулығының өсу және дамудың ортақ заңдылықтарымен, организмнің барлық жүйелерiнiң қалыптасу және дамуының ерекшелiктерiмен таныстырады, сонымен бiрге, әр түрлi шақтық кезеңдерде организмнің адекватты физиологиялық мүмкiндiктерiне ғылыми – қисынды, оқу-тәрбиелiк теориялық база бередi. Мақсаты – балалар мен жас өспiрiмдердің даму барысында жас ерекшеліктері жөнінде студенттерде бiлiм жүйесі мен ұсыныстардың қалыптасуы. Міндеттері: ортақ заңдылықтар және организмнің әр түрлi жүйелерiнiң ерекшелiктерi және олардың жеке құрылымдық элементтерiн дара даму процесте түсiнумен қамтамасыз ету; • жасқа сай физиологияның жаңа жетiстiктерi және оның дамуымен таныстыру; • организмнің жас және жыныс ерекшелiктерiнiң функционалдық жағдайының кейбiр әдiстерiне ие болуға көмектесу; зиянды әдеттерден аулақ болуға, психикалық, соматикалық және денсаулықты сақтауға, дұрыс тамақтануға, жұқпалы аурулардан сақтанып, дағдылануға үйрену. Бакалаврдың негізгі құзыреттері: Бакалавр «Жасқа сай физиология» курсын игеру барысында бiлуі керек: • дамитын организм физиологиясының теориялық және әдiстемелiк негiздерiн; • баланың мiнез-құлығының психофизиологиялық аспектiлерiн; • организмнің висцерал жүйелерi дамуының механизмдерін және қалыптасуын; • онтогенез кезіндегі организмнің сенсор жүйелерiнiң дамуының ерекшелiктері; • анатомия және адам физиологиясы бойынша орта бiлiм мектептерінде педагогикалық белсендiлiктi енгiзу үшiн базалық дайындықта болу. Игеру керек: • жасқа сай физиологияның аумағында ғылыми және қолданбалы мәселелердi сауатты құрып шешуді; • балалар мен жасөспірімдердің жас ерекшеліктері және салауатты өмір салты жөнінде алған білімдерін ескере отырып мектептегі оқу-тәрбиелік процестерін рационалды ұйымдастыру барысында алған білімдері мен дағдыларын қолдану. -

Жеке гистология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль барлық мүшелердің гистологиялық құрылысын, олардың эмбрионалдық кезеңде дамуын, мүшелердің атқаратын қызметіне байланысты регенерациялану мүмкіншіліктері, мүшенің маманданған қызметін жүзеге асыратын барлық клетка түрлерінің ультрақұрылымы қарастырылады. Студент білуі тиіс: - жануарлардың ұлпалар жүйесінің негізгі типтерінің құрылысы туралы; - қалыпты және патология кезіндегі ұлпалар қызметінің ерекшеліктері; - эмбриогенезде ұлпалардың дамуы және олардың физиологиялық регенерациясы; - ұлпалардың морфофункционалдық классификациясы; - әртүрлі ұлпалардың дамуы, олардың регенерациясы және басқа ұлпалармен қарым-қатынасы; Студент істей алуы тиіс: студенттер теориялық біліммен қатар жарық микроскопының көмегімен цитологиялық және гистологиялық препараттарды қарау арқылы негізгі ұлпалардың түрлерін, ұлпалардың регенерациясын анықтай білуі; Сонымен қатар тірі және бекітілген клеткалардың негізгі элементтерін микроскоп арқылы, микросуреттерден, электроннограммалардан суреттей алуы тиіс.

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Инновациялық кәсіпкерлік (сала бойынша)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Зерттеу мақсаты: студенттің экономика сферасында кәсіпкерлікпен табысты жұмыс атқаруы үшін қажет дағдыларды және құзіретін қалыптастыру, нарық шарттары негізінде инновациялық кәсіпкерлікті жүзеге асыру, тәуекелді инвестицияларды басқару. Пәнді зерттеу міндеттері: инновациялық кәсіпкерліктің теориялық негіздерін студенттерге түсіндіру. Пәнді игеру нәтижесінде студент инновациялық кәсіпкерліктің мәнін, ғылыми-техникалық өнім нарығының негізгі элементтерін және құрылымын, инновациялық қызметтің дамуын қаржыландыру жүйесін, мемлекет тарапынан инновациялық кәсіпкерлікті қолдау және басқару құралдарын білуі тиіс және өнімнің инновациялық дәрежесін анықтауды, нақты кәсіпорын шартында инновациялық процесстің моделін құруды, берілген шарттар негізінде инновациялық кәсіпорынның ұйымдық түрін таңдауды, инновациялық жобалардың тиімділігінің көрсеткіштерін есептеу тәсілдерін және инновациялық кәсіпорынның капиталының құрылу тәсілдерін білуі керек.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Клеткалар мен ұлпалар патологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің бірінші бөлігі адам және жануарлар организміндегі патологиялық процестердің морфологиялық негізін, сонымен қатар патогенездің негізгі аспектілерін тануға бағытталған. Зат алмасудың бұзылуын, қабынуды, қан айналым жүйесінің бұзылуын, ісіктерді макроскопиялық және микроскопиялық деңгейде қарайды. «Микроорганизмдер және инфекциялық аурулар» курсы инфекциялық аурулар мен оларды қоздырушы микроорганизмдермен таныстыруды, бактерия, саңырауқұлақ, микполазма және вирусты этиологиялы ауралардың негізгі қоздырушыларын, олардың морфологиясы, физиологиясы, классификациясы, патогенділік факторы, эпидемиологиясы, патогенезі, клиникалық белгілері мен аурулардың алдын алу мәселелерін, патогендердің зертханалық диагностика әдістерін зерттеуден тұрады.

Криминалистикадағы молекулалық-генетикалық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - криминология пайдаланылатын молекулярлық биология заманауи әдістерін, диагностика, туралы білімді қалыптастыру. Әрине криминалистиканың қолданылатын биохимия, микробиология, генетика және молекулалық биология негізгі жетістіктерін, Криминалистика әсіресе молекулалық биологиялық диагностика, бұрыс Биополимерлер анықтау озық әдістерін, молекулярлық-генетикалық маркер ретінде түрлі микро және minisatellite ДНК қолдануды қамтиды .

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қаржылық сауаттылықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

Қоршаған орта биохимиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -Пәннің мақсаты - тірі ағзалардың арасындағы және өзара сипаттағы Студеттердің қалыптастыру ксенобиотиктердің биотрансформациясының молекулалық механизмдерін қарастыру экологиялық процестердің реттегіштер бар заттарды, сондай-ақ жанама организмдер арасындағы экологиялық өзара зерттеу. (Организмнің, ұялы молекулярлық-генетикалық) түрлі деңгейдегі өтіп қоршаған ортаны қорғау, дене және қоршаған ортаны бірлігі. Студент білу керек пәннің даму нәтижесінде: - Үлгілер және өзгерту қоршаған орта жағдайларына (гипоксия, температураның артуы, ксенобиотиктердің ықпалы) бойынша ұяшықта негізгі биохимиялық процестерді реттеу. - Дененің қоршаған орта факторларының әсер ету механизмдері және қоршаған орта әсерлеріне бейімделу үшін тұрақтылық, жолдарын оның шектері; - Қоршаған ортаға стресс жауап және бейімдеу биохимиялық негізі; - Адам және қоршаған орта сапасының -environmental денсаулық сақтау саласындағы көрсеткіштерді табиғи және антропогендік факторлардың әсерін бағалау үшін қазіргі заманғы тәсілдер; қабілетті бола: - Биоиндикация және табиғи және техногендік экожүйелердің жай-күйін экологиялық сараптама пайдалану әдістері; - Қоршаған ортаның сапасын тексеру үшін, сондай-ақ стресс қоршаған орта факторларына тірі организмдердің жауап талдау; иеленетін: - Skills флора мен фаунаның жай-күйін бағалау мақсатында зерттеулер жүргізуге; - Биологиялық және экологиялық мониторинг әдістері; - Экожүйелердің жай-күйін диагностикалау үшін технологиялар;

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Медициналық генетика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдың мақсаты – адам генетикасының маңызды бір бөлімі, адам ауруының пайда болуында тұқым қуалаушылық факторлардың рөлін зерттейтін, медициналық генетиканың қазіргі кездегі жетістіктері мен әдістері туралы білім беру. Курста хромосомалық синдромдардың клиникалық цитогенетикасы; гендік аурулардың және тұқым қуалауға бейімделген аурулардың клиникасы және генетикасы; медико-генетикалық кеңес берудің мәселелері қарастылырады. - тұқым қуалаушылық аурулардың профилактикасы, диагностикасы және емдеу шараларына қатысты генетикалық тәсілдерді; медико-генетикалық кеңес берудің қағидаттарын; хромосомалық синдромдардың клиникасы мен цитогенетикасын, гендік және полигенді аурулардың клиникасы мен генетикасын білу керек; - аурудың тұқым қуалау типін анықтауда шежірені құрастыру; егіздік әдіс арқылы белгілердің тұқым қуалау дәрежесіне ортаның әсерін бағалау; популяциялық генетика әдістерінің негізінде тұқым қуалау аурудың пайда болу жиілігін анықтау; жыныс Х-хроматин әдісін жасау, метафазалық клеткаларды талдау, қалыпты және хромосомалық синдромдардың кариотиптерін құрастыру практикалық дағдысы болу керек. -

Медициналық генетика
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдың мақсаты – адам генетикасының маңызды бір бөлімі, адам ауруының пайда болуында тұқым қуалаушылық факторлардың рөлін зерттейтін, медициналық генетиканың қазіргі кездегі жетістіктері мен әдістері туралы білім беру. Курста хромосомалық синдромдардың клиникалық цитогенетикасы; гендік аурулардың және тұқым қуалауға бейімделген аурулардың клиникасы және генетикасы; медико-генетикалық кеңес берудің мәселелері қарастылырады. - тұқым қуалаушылық аурулардың профилактикасы, диагностикасы және емдеу шараларына қатысты генетикалық тәсілдерді; медико-генетикалық кеңес берудің қағидаттарын; хромосомалық синдромдардың клиникасы мен цитогенетикасын, гендік және полигенді аурулардың клиникасы мен генетикасын білу керек; - аурудың тұқым қуалау типін анықтауда шежірені құрастыру; егіздік әдіс арқылы белгілердің тұқым қуалау дәрежесіне ортаның әсерін бағалау; популяциялық генетика әдістерінің негізінде тұқым қуалау аурудың пайда болу жиілігін анықтау; жыныс Х-хроматин әдісін жасау, метафазалық клеткаларды талдау, қалыпты және хромосомалық синдромдардың кариотиптерін құрастыру практикалық дағдысы болу керек. -

Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Микроорганизмдердің қоректенуі мен бөлінуі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Микроорганизмдердің клеткалық компоненттерін құру үшін қоректік заттарға қажеттіліктерін және энергия алу жолдарының тәсілдерінің көптүрлілігі туралы түсінік беру. -микроорганизмдер әлемінде тіршілік ету тәсілдерінің көптүрлілігі туралы; әр түрлі физиологиялық топтарға жататын микроорганизмдердің метаболизмдерінің ерекшеліктері туралы білімдері болу қажет; -микроорганизмдердің қоректену жолдарына ғылыми тұрғыдан қарау; биологияның қолданбалы және іргелі мәселелерін шешуде және жоспарлауда зерттелетін нысандардың метаболиттік белсенділіктерін бағалау алулары керек; -әр түрлі метаболизмдерді жүзеге асыратын микробтық дақылдармен практика жүзінде жұмыс істей алу икемдері болуы қажет.

Микроорнанизмдер және қоршаған орта
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Экологиялық биотехнологияда қоршаған ортаны қорғауды дамыту үшін микроорганизмдерді пайдаланудың ғылыми және практикалық негіздерін зерттеу пәннің мақсаты болып табылады. Әр түрлі физиологиялық топ микроорганизмдері, қоршаған ортаның эпидемиологиялық қауіпсіздігі, сондай-ақ микробиологиялық тәсілдермен студенттерді таныстыру пәннің міндеттері болып табылады. Пәнді оқыту кезінде студенттер білу керек: микроорганизмдердің негізгі топтарын, олардың морфологиясы және физиологиясын, биоремедиация, биоиндикация және биотестілеу процестерін, қоршаған ортаны қорғауда микроорганизмдердің рөлін; -микроскоппен жұмыс істей алулары; микроскопиялық зерттеулер үшін препараттар дайындай алулары; қоршаған ортаны микробиологиялық бақылай алулары керек; - қоршаған ортаның нысандарын бағалау және микробиологиялық бақылаудың қазіргі заманғы әдістерін, сонымен қатар осы нысандарды биоремедиациялау тәсілдерін игерулер керек. -

Микроскопиялық техниканың қазіргі заманғы әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты: Пәннің мақсаты студенттерді адам және жануарлар клеткаларының және ұлпаларының жүйесінің негізгі құрылыстары, дамуы және қызметтерімен таныстыру. Пәнді оқытудың міндеттері: Студенттерді клетка теориясының негізгі қағидаларымен, қалыпты жағдайда және патологияда клеткалардың құрылысы және қызметерімен таныстыру. Студентерде клетканың эволюциясы, клетканың ортамен қарым-қатынасы, энергетикасы, клетканың қорғану механизмдеры, клеткааралық байланыстары, клетканың репродукциясы және цитодифференцировка туралы түсініктері болуы керек. Студенттерде жануарлардың негізгі ұлпалар жүйелерінің құрылысы мен қызметтері, эмбриогенезде ұлпалардың дамуы және физиологиялық қайта қалыптасуы жөнінде түсініктері болуы керек Осы пәнді игергенде студент - Жануарлардың және өсімдіктердің клеткаларының құрылымдық-қызметтік ұйымдасуын; - Клеткалық циклді және оның реттелуін, митоз және мейоз механизмдерін және клетканың өлімін; - Көпклеткалы ағзадағы клеткалар жіктелуінің қағидаларын; - жануарлардың негізгі ұлпалар жүйелерінің классификациясын және құрылысы мен қызметтерін және онтогенезін білу керек. «Клеткалар мен ұлпалар биологиясы» пәнін оқығанда студент: Клеткалар мен ұлпалардың құрылыстарын, қызметтерін, даму заңдылықтарын организмнің құрамындағы рөлін, ондағы морфологиялық өзгерістерін игеруі керек. «Клеткалар мен ұлпалар биологиясы» пәнін оқығанда студентте келесі дағдылар қалыптастыру қажет: - Микроскопты күйіне келтіру және оны қолдану; – Цитологиялық және гистологиялық препараттарды зерттеу; – Гистологиялық препараттарды зерттей ұлпаларды бір-бірінен ажырату және ұлпалардың негізгі типтеріне сипаттама беру;

Молекулалық генетика
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдың мақсаты клеткадағы негізгі молекулалық-генетикалық үрдістер туралы білім беру. Про- және эукариот жүйелеріндегі генетикалық материалдың құрылымдық ұйымдасуымен физика-химиялық негіздері қарастырылады. Қазіргі заманғы көзқарастарға және молекулалық механизмдердің жүзеге асуын зерттеу әдістеріне, сонымен қатар, ДНҚ репарациясы, рекомбинация, гендер экспрессиясы, репликацияның реттелу механизмдеріне ерекше назар аударылады. - про- және эукариот жүйелеріндегі генетикалық ақпараттың ұйымдасуының әртүрлі деңгейін және физика-химиялық қасиеттерін; молекулалық-биологиялық зерттеулердің негізгі жолдарын білу керек; - зертханалық зерттеулер жүргізу үшін қажетті материалдар мен құрал-жабдықтарды қолдануды, сонымен қатар молекулалық-генетикалық үрдістерді зерттеудің әртүрлі жолдарын және әдістерін қолдануын молекулалық деңгейде түсіндіруді игеру керек; - зертханалық құрал-жабдықтармен жұмыс істеуге; зертханалық тәжірибелерге есеп жаза білуге дағдысы болуы керек.

Мутагенездің негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – мутациялық процестің негізгі заңдылықтары және механизмдері, сонымен бірге, мутациялық процестің теориялық және практикалық маңызы туралы білім беру. Курста мутациялық теорияның даму тарихы және жіктеуі, яғни геномдық, хромосомалық және гендік мутациялар, олардың механизмдері және себептері; мутацияларды зерттейтін әдістердің принциптері; геномның тұрақсыздығы туралы түсінік қарастырылады. Тұрақсыз мутацияларды зерттейтін молекулалы-генетикалық әдістердің биотехнология, медицина және экология салаларында практикалық мәселелерді шешуге өте қажетті екені қарастырылады. – мутациялардың типтерін және жіктеуін; мутациялық терияның негізгі ережелерін; эволюциядағы мутациялық процестің рөлін; мутациялық процестің механизмдерін, олардың пайда болуына тиісті факторларды білу керек; – қоршаған ортаға антропогенді сипаты бар әсердің генетикалық қауыптылығын бағалауды игеру керек; – қоршаған ортаға әсері бар мутациялық процестің динамикасын талдауға және бақылауға дағдысын алу керек.

Мутагенездің негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – мутациялық процестің негізгі заңдылықтары және механизмдері, сонымен бірге, мутациялық процестің теориялық және практикалық маңызы туралы білім беру. Курста мутациялық теорияның даму тарихы және жіктеуі, яғни геномдық, хромосомалық және гендік мутациялар, олардың механизмдері және себептері; мутацияларды зерттейтін әдістердің принциптері; геномның тұрақсыздығы туралы түсінік қарастырылады. Тұрақсыз мутацияларды зерттейтін молекулалы-генетикалық әдістердің биотехнология, медицина және экология салаларында практикалық мәселелерді шешуге өте қажетті екені қарастырылады. – мутациялардың типтерін және жіктеуін; мутациялық терияның негізгі ережелерін; эволюциядағы мутациялық процестің рөлін; мутациялық процестің механизмдерін, олардың пайда болуына тиісті факторларды білу керек; – қоршаған ортаға антропогенді сипаты бар әсердің генетикалық қауыптылығын бағалауды игеру керек; – қоршаған ортаға әсері бар мутациялық процестің динамикасын талдауға және бақылауға дағдысын алу керек.

Мінез-құлық генетикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - мінез-құлық реакциялар жүзеге асыру генетикалық факторлардың рөлін көрсету. жеке жады ретінде темперамент, қылмыстық үрдістер, талант және барлау, атап айтқанда, мұндай мүмкіндіктердің генетикалық бақылау: адамның психологиялық сипаттағы генетикалық анықтау сүтқоректілердің мінез-құлық кейбір аспектілері, Дрозофила - Әрине моделі нысанға ашықпыз мінез-құлық генетикалық бақылау ғылыми негіздерін зерделейді психикалық аурулар мен бұзылуының саны, дағдылары мен оқу мүмкіндіктері, оқу құралдары және басқа да мінез-құлық, агрессия,.

Өндірістік микроорганизмдердің биологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс қоршаған ортаның санитарно-микробиологиялық зерттеулердің әдістері мен принциптерін қарастырады. Білу керек:санитарлы микробиологиялық зерттеулердің принциптері мен санитарлы көрсеткіштік микроорганизмдердің қасиеті. Үйрену керек.санитарлы көрсеткіштік микроорганизмдердің судағы,ауадағы,топырақтағы,тағам өніміндегі коли титр мен коли индексін анықтау. Болу керек:санитарлы микробиологиялық зерттеулердің оқуын жүргізу керек.

Өсімдіктер экологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс докторанттарды өсімдіктердің негізгі экологиялық типтерімен таныстырып, өсімдіктердің бір-бірімен, басқа тірі организмдермен және қоршаған ортамен байланыстарын көрсетеді. Пәнді игерудің нәтижесінде докторанттар келесі біліктілікті игеру қажет: - қоршаған ортаның негізгі – климаттық, эдафикалық, аэрологиялық, топографиялық, биотикалық факторлары туралы білу керек; - өсімдіктердің сыртқы орта жағдайының әсеріне жауап беру заңдылықтары мен антропогенді жағдайда әсер етуі туралы түсінікті

Паразитология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: паразитизмнің жалпы белгілерін биологиялық құбылыс ретінде және жануарлар әлемінде паразитизмнің пайда болуы, паразитизмге бейімделу формалары мен олардың тіршілік циклінің мәселелерін, ие мен паразит және орта арасындағы қатынастар мәселелерін, паразиттер мен ие арасындағы өзара қарым-қатынастар, паразиттердің түрі мен түр түзілу проблемаларын қарастырады. Студент білуі керек: паразиттік организмдердің морфологиясын, систематикасын, биологиясын, экологиясы мен олардың табиғаттағы маңызын паразиттер мен орта қатынасын, Студент меңгеруі керек: паразиттер мен ие қарым-қатынасының формаларын, паразиттердің түрі мен түр түзілу проблемелерын анықтауда біліктілік көрсету.Паразитологиялық зерттеу әдістерін меңгеру.

Популяциялық генетика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – тірі организмдер популяцияларының құрылымына қарапайым эволюциялық факторлардың әсері туралы білім беру және адамның санасыз әсері осы жүйелердің тепе–теңдік күйін бұзып, уникалды өсімдіктер мен жануарлардың жойылуына апаратынын көрсету. Курста популяцияның генотиптік құрамы және кеңістік пен уақыттағы генотиптік құрамының өзгеруіне әсер ететін эволюциялық процестердің негізгі факторлары, яғни мутациялық процесс, табиғи сұрыпталу, миграция, оқшаулану, гендер дрейфі қарастырылады. – популяцияның негізгі қасиеттерін және құрылымын; панмиксиялық популяцияда тұқымқуалау заңдылықтарды; популяцияның генетикалық құрылымын өзгертетін негізгі факторларды білу керек; – популяцияның генотиптік құрамына гендер дрейфінің әсерінің, мутациялар, миграция, оқшаулану және табиғи сұрыпталудың қысымы нәтижесінде популяциялардағы генетикалық өзгергіштіктің сандық бағалауын жасауды істей білу керек; – популяциялардағы аллелдік және генотиптік жиіліктерді анықтау дағдысы болу керек.

Популяциялық генетика
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – тірі организмдер популяцияларының құрылымына қарапайым эволюциялық факторлардың әсері туралы білім беру және адамның санасыз әсері осы жүйелердің тепе–теңдік күйін бұзып, уникалды өсімдіктер мен жануарлардың жойылуына апаратынын көрсету. Курста популяцияның генотиптік құрамы және кеңістік пен уақыттағы генотиптік құрамының өзгеруіне әсер ететін эволюциялық процестердің негізгі факторлары, яғни мутациялық процесс, табиғи сұрыпталу, миграция, оқшаулану, гендер дрейфі қарастырылады. – популяцияның негізгі қасиеттерін және құрылымын; панмиксиялық популяцияда тұқымқуалау заңдылықтарды; популяцияның генетикалық құрылымын өзгертетін негізгі факторларды білу керек; – популяцияның генотиптік құрамына гендер дрейфінің әсерінің, мутациялар, миграция, оқшаулану және табиғи сұрыпталудың қысымы нәтижесінде популяциялардағы генетикалық өзгергіштіктің сандық бағалауын жасауды істей білу керек; – популяциялардағы аллелдік және генотиптік жиіліктерді анықтау дағдысы болу керек.

Психофизиология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс сипаттамасы: бас миының жұмыс істеуін оңтайландыру жолдарын, танымдық процестердің физиологиялық негізін, психикалық қызметінің тетіктері мен адам дамуының шоты жасына сәйкес арнайы қасиеттері ескере отырып мінез-құлық жауап заңдарын таба ми, диагностика, және басқару әдістері ТЭН функциональді жағдайын физиологиялық механизмдерін (PS) талқылайды. Мақсаты: психикалық қызметтің адам жоғары танымдық тетіктерін және мінез-құлықтық заңдар физиологиялық функциялардың негізгі идеялары дамыту. міндеттері: • салауатты өмір салтын, оқыту мен тәрбиелеу ұйымдастыру бойынша физиологиялық-негізделген ұсыныстарды әзірлеу үшін психологиялық-физиологиялық жағдайын бағалауға базалық білім мен дағдыларға ие; • объективті психофизиология және оның даму перспективалары саласындағы ағымдағы расходящихся үрдістерді бағалауға студенттерді мүмкіндік береді. • сатып мидың функционалдық мәртебесін психофизиологиялық механизмдерін білу (PS), сондай-ақ диагностикалық және басқару әдістерін FS, жаңа материал, семинарлар, қадағалауды және сараптама меңгеру деңгейіне идеясымен ми тиімділігін оңтайландыру жолдарын табу.

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Санитарлық микробиология негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс қоршаған ортаның санитарно-микробиологиялық зерттеулердің әдістері мен принциптерін қарастырады. Білу керек:санитарлы микробиологиялық зерттеулердің принциптері мен санитарлы көрсеткіштік микроорганизмдердің қасиеті. Үйрену керек.санитарлы көрсеткіштік микроорганизмдердің судағы,ауадағы,топырақтағы,тағам өніміндегі коли титр мен коли индексін анықтау. Болу керек:санитарлы микробиологиялық зерттеулердің оқуын жүргізу керек.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Топырақ микробиология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Табиғи орган, оны қалыптастыру, эволюция және қасиеттерін режимдері ретінде топырақ - Модульдің мақсаты Жер нақты қабығы туралы білімді дамыту болып табылады. Әрине қорғау және топырақ ресурстарын тиімді пайдалану мәселелері, топырақ қалыптастыру топырақ және экологиялық факторлардың қалыптасуына қарайды орын және жер үсті экожүйелер мен ауыл шаруашылығы алқаптарында топырақтың рөлін біле отырып; түрін анықтау үшін топырақ профильді және диагноз сипаттау қабілеті, қосалқы түрі, данышпан, түрлері, түр, эстрадалық және топырақ демпингке; топырақ карталар және картография топырақтың; қарау, химиялық, физика-химиялық және биологиялық қасиеттері физикалық тұрғысынан жағдайды және туудың бағалау қабілеті; сақтау және экономикадағы топырақтың тұрақты пайдалану жөніндегі шараларды әзірлеу үшін, өсімдіктер үшін гумус пен қоректік заттардың қорын есептеулерді жасауға қабілеті. далалық және лабораториялық зерттеулер пайдалану туралы білімдерін жүйелеу; зертханалық эксперименттер нәтижелерін талдау стационарлық құнарлылығын параметрлерін оңтайландыру және топырақ өнімділігін арттыру мақсатында; , Топырақ бейіні, топырақ және олардың географиялық физикалық және химиялық қасиеттерін негізгі көрсеткіштерінің құрылымын морфологиялық есте сақтаңыз.

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Фармакогенетика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Кейбір аурулар мен дәрілік әсерлердің табиғатын, тұқымқуалаушылық факторлардан ағзаның дәрілік заттарға жауап беру тәуелділігін молекулалық диагностика тәсілдерімен зерттеу жұмыстарымен таныстыру болып табылады. Фармакогенетика – тұқымқуалаушылық факторлардан ағзаның дәрілік заттарға жауап беру тәуелділігін зерттейтін медициналық генетика және фармакология саласының бір тарауы. Кез-келген адам популяциясында эволюциялық тұрғыда қалыптасқанға дейін қолданылған фармакологиялық құралдар генетикалық полиморфизм шеңберінде фармакогенетикалық реакциялар пайда болады. жеке ағзалардың дәрілік препараттарға сезімталдылығының фармакодинамикалық және фармакокинетикалық механизмдері және мультифакториальды аурулардың дамудағы жоғары генетикалық қауіптілігін анықтау әдістері туралы білім болу керек;. Игеру керек: кең таралған тұқым қуалайтын патологиялардың түрлерін диагностикалау бойынша жаңа білімдерді қалыптастыру.

Физиологиялық эксперименттің техникасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты:организмнің қоршаған ортамен өзара қатынасының негізінде оның тіршілік қаблетілігін, қызмет механизмдерін және заңдылықтарын, әр түрлi деңгейндегі физиологиялық жүйелерiнiң реттелуін және физиологиялық заңдылықтарының зерттейтін негізгі әдістері қарастырылады. Міндеттері: физиологиялық эксперименті жүргізу техникасы туралы, алынған нәтижелерге анализ және синтез жасауды үйрену. - Қазіргі заманауи физиологиялық әдістерге аса көңіл бөлуді. - ғылыми зерттеу әдістерін, экспериметі жүргізу, қан жүйесінің, қанайналу, тыныс алу, лактация, зат алмасу және энергия, сыртқа шығару, орталық нерв жүйесі, жоғары нерв қызметтері және анализаторлардың зерттеу әдістерін үйрену. - Студент білу керек: физиологиялық тәжірибе өткізуге байланысты заманауи аппараттарды меңгеруді. Игеруі керек: тәжірибелердің әсерлік принциптерін білу, техникалық сипатын білу, экспериментті жоспарлау, объектілерді таңдау, нәтижесін талдап тұжырымдау. Ағзаның күйін анықтау үшін, зерттеу нәтижесінде алынған ақпараттарды қарастырып, оларды әртүрлі деңгейде молекулалы деңгейден мүшелік деңгейге дейін салыстырып жүйенің көп кешенділігін түсіну.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Хрономедицина
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Міндеттері: дене оңтайлы жұмыс істеуі үшін биологиялық құбылыстар мен процестердің кеңістіктік және уақытша ұйымның маңыздылығын көрсету, негізгі ұғымдар chronomedicine зерттеу Курс студенттері соңында мезгіл-мезгіл, патофизиологиялық процестердің сәйкес негізгі заң білу, олар биологиялық ырғақтар сипаты қазіргі заманғы идеясын қалыптастырды. Оқушылар биоритмы жіктеу алады; Ол биологиялық ырғақтар құрылымын анықтау үшін есептеулерде білікті болса; өз зерттеудің тәжірибеде теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын қолданылады.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экологиялық генетика
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – қоршаған ортаның әртүрлі агенттеріне адам организмінің реакциясындағы генетикалық факторларының рөлін көрсету. Курста халық шаруашылығында, медицинада және тұрмыста кең қолданылатын химиялық қосындылардың мутагендік және канцерогендік әсерін бағалауда қолданылатын экспресс–тестер қарастырылады; қоршаған ортаның ластануындағы генетикалық мониторинг мәліметтерінің экологияда, профилактикалық медицинада және демографияда маңыздылығы көрсетіледі. - биосферадағы генетикалық жүйелердің және экологиялық қарым–қатнастардың өзара әрекеттесуінің негізгі заңдылықтарын; қоршаған орта факторларының негізгі типтерін және классификациясын; эколого-генетикалық мониторингтің қажеттілігін және жіктеуін; эколого-генетикалық ақпаратты жинақтау, сақтау және өндеу тәсілдерін; экогенетикалық болжаудың негізгі қағидаттарын білу керек; - табиғи және тәжірибиелік эколого-генетикалық зерттеулерді жасауды; қоршаған ортаға антропогендік әсер етудің генетикалық қауыптылығын талдауды; экогенетикалық бағалауға қатысты жұмыстарды және құжаттарды жазуды істей білу керек.

Экологиялық генетика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – қоршаған ортаның әртүрлі агенттеріне адам организмінің реакциясындағы генетикалық факторларының рөлін көрсету. Курста халық шаруашылығында, медицинада және тұрмыста кең қолданылатын химиялық қосындылардың мутагендік және канцерогендік әсерін бағалауда қолданылатын экспресс–тестер қарастырылады; қоршаған ортаның ластануындағы генетикалық мониторинг мәліметтерінің экологияда, профилактикалық медицинада және демографияда маңыздылығы көрсетіледі. - биосферадағы генетикалық жүйелердің және экологиялық қарым–қатнастардың өзара әрекеттесуінің негізгі заңдылықтарын; қоршаған орта факторларының негізгі типтерін және классификациясын; эколого-генетикалық мониторингтің қажеттілігін және жіктеуін; эколого-генетикалық ақпаратты жинақтау, сақтау және өндеу тәсілдерін; экогенетикалық болжаудың негізгі қағидаттарын білу керек; - табиғи және тәжірибиелік эколого-генетикалық зерттеулерді жасауды; қоршаған ортаға антропогендік әсер етудің генетикалық қауыптылығын талдауды; экогенетикалық бағалауға қатысты жұмыстарды және құжаттарды жазуды істей білу керек.

Экологиялық зерттеулердегі молекулалық-генетикалық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - мутагендік және генотоксические қоршаған орта факторларының анықтау заманауи әдістері туралы білімді қалыптастыру, сондай-ақ адам, соның ішінде организмдердің түрлі популяциялар, генетикалық салдарын болжау қабілеті. модуль экологиялық және генетикалық мониторинг мәселесі, мутагенді және канцерогенді қоршаған орта факторларының экологиялық және генетикалық қаупін болжауға экологиялық зерттеулер өзекті мәселелерді, экологиялық зерттеулерде қолданылатын негізгі ауқымды ғылыми технологиялар, олардың даму ерекшеліктері мен тенденцияларын, жасушаішілік және молекулалық деңгейлерде генетикалық талдаудың қазіргі әдістерін зерттейді экожүйелер мен қоғамның тұрақты дамуы үшін.

Экологиялық физиология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсқа сипаттама: Бұл пән организм сыртқы ортаның төтенше жағдайларына, ауа райына, география жайларына, әлеуметтік талаптарына сәйкес үнемі бейімделіп отыратындығын ашып көрсетеді. Өйткені эволюциялық даму оның ортадағы әр алуан температура өзгерістерінен, оттегі, тағам және су тапшылығынан сақтайтын қорғаныш әсерленістерін қалыптастырады. Сөйтіп, тірі организмдер мен олар мекендейтін орта өзара топтану арқылы бір тұтас экологиялық жүйені құрастырады. Адам мен оны қоршаған аймақтың өзара байланысын жалпы экология ғылымы зерттейді. Ал экологиялық физиология қоршаған ортаның климат пен географиялық табиғи факторларының әсерінен адам және жануарлардың организмдегі физиологиялық ерекшеліктерің және организмнің әртүрлші түрткілерге бейімделісін зерттейді. Курстың мақсаты мен міндеттері: казіргі талапқа сай экологиялық мамандар дайындаудың сапасын жоғарылата отырып, жас ұрпақтарға білім және тәлім-тәрбие берудің, әсіресе орта, арнаулы оқу орындарында оқитын оқушылардың білімінің сапасын көтеруге бағытталып отырғандығын көреміз. Салауатты өмір сүру үшін организмде жүріп жатқан физиологиялық процестердің мәнісін, мағынасын, мазмұнын ашып көрсету және реттеу. Механизмдерін түсіндіру арқылы болашақ мамандардың ой-өрісін, білім ауқымын кеңейту. Сонымен қатар болашақ экологиялық мамандарды экологиялық факторлардың әсерлерінен адам және жануарлардың ағзаларындағы ерекшеліктерімен таныстыра отырып ғылыми-практикалық ойлау қабілеттілігін және материалистік диалектикалық көзқарастарын қалыптастыру. Курсты оқып білу нәтижесінде студенттердің білуі керек жәйттар: - экологиялық физиологиясының теориялық және методологиялық негіздерін; - физиологиялық процестерінің реттеуліндегі нервтік және гуморальдік механизмдерінің әрекеттесуін; - экологиялық және т.б. факторларының әсеріне қарай ағзаның функциональдық жағдайын бағалау; қозғалыстын, тамақтану ережелерін қолайлы ұйымдастыруынын дағдаларының кейбір тәсілдерің білу.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Диплом қорғау алдындағы практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Оқу практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Оқу практикасы (ботаника бойынша далалық)
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Оқу практикасы (ботаника бойынша далалық)
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Өндірістік практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік практика (далалық)
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік практикасы (зоология бойынша далалық)
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение