Бакалавриат
Тарих

Тарих

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - білім бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Білім беру бағдарламасы 5В011400 – Тарих

Халықаралық аккредитация: ACQUIN
Бағдарлама: 5В011400 – Тарих
Білім деңгейі: бакалавриат
Емтихандар: мамандық бойынша қабылдау емтиханы – Дүние жүзі тарихы және Қазақстан тарихы (жазбаша).
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 4 жыл

Тарих мамандығы бойынша бакалавр келесідей кәсіби қызмет түріне дайындалады:
«5В011400-Тарих» мамандығын игерген бітірушіге – тарих бакалавры академиялық деңгейі беріледі. Мамандықтың мақсаты - педагогикалық және ғылыми-зерттеу, мәдени-ағарту, сараптама-аналитикалық және ұйымдастыру-басқару қызметін қамтамасыз етуші жоғары білікті тарихшы мамандарды дайындау мен білім беру-мәдени және ғылыми салалар үшін зияткерлік элитаны қалыптастыру. «5В011400-Тарих» мамандығы білім беру бакалаврының кәсіби қызметінің саласына мектеп, мемлекеттік және жеке арнайы орта білім беру ұйымдарындағы (лицей, гимназия және колледждерде) білім беру-тәрбие үрдісі кіреді. Сонымен қатар білім беруді басқару, мемлекеттік билік органдары, аналитикалық консалтингтік орталықтар, ғылыми-зерттеу институттары мен ұйымдары, біліктілікті арттыру институттары, баспалар, кітапханалар, әдістемелік кабинеттер кәсіби қызметтің нысандары болып табылады.
«5В011400-Тарих» мамандығы білім беру бакалаврының кәсіби қызметінің салалары:
- білім беру (педагогикалық);
- ғылыми-зерттеу;
- консультациялық;
- мәдени-ағарту;
- ұйымдастыру-басқару.
Профильді пәндер:
Фундаменталды және қолданбалы тарихи пәндер
Антика тарихы
Медиевистика
Түркі әлемінің тарихи және рухани негіздері
Жаңа және қазіргі замандағы дүниежүзі тарихы
Жаңа және қазіргі замандағы Қазақстан тарихы
Тарихи білімнің тарихнамалық және деректанулық аспектілері
Тарихты оқытудың методологиялық- практикалық негіздері
Педагогиканың психо-физиологиялық негіздері
Білімнің артықшылығы:
- ғылыми мектептердің дәстүрлік сабақтастығы;
- қазақ, ағылшын, орыс тілінде білім алу;
- бірегей авторлық курстар;
- тәрбие жұмысындағы жаңа технологиялар мен тарихты оқытудың жаңа әдістері, білім берудегі жаңа құралдар;
- тарих саласындағы мәселелер мен зерттеу методологияларының кең спектірі;
- мамандандырылған ғылыми-педагогикалық бағыттың терең оқытылуы
- факультеттің ғылыми өміріне қатысу, студенттік клубтарда жұмыс істеу мүмкіндігі;
- ғылыми жобаларға қатысу
Халықаралық байланыстар: Мамандарды даярлау аясында Германия (Георг Август атындағы Геттинген университеті, Билефельд университеті, Германия Археологиялық Институты (Франкфурт-на-Майне қ.), Рур-Университеті (Бохум қ.), Мюнстер университеті, Бремен университеті), Италия (Ла Сапиенза университеті (Рим), Сиена университеті), Дания, Швейцария, АҚШ ғылыми орталықтары және бірқатар университеттерімен ғылыми, әріптестік байланыс орнаған. Познань және Варшава (Польша республикасы) университеттерімен ынтымақтастық жасалған. Бакалаврлар осы аталған университеттердің «Жазғы мектептерінде» білім алуға толық мүмкіндіктері бар.
АҚШ (АҚШ ақпарат агенттігі), Канада. Франция, Германия, Жапония, Иран, Польша сияқты және өзге де алыс шетелдердің елшіліктерімен тұрақты байланыс орнаған. Қазақстандағы Сорос Қоры, БҰҰ мен ЮНЕСКО арнаулы бөлімдері, Эберт Қоры, ДААД, Британдық Кеңес сияқты халықаралық білім беру және ғылыми орталықтарымен де ынтымақтастық түзіліп келеді.
Тәжірибеден өту және жұмысқа орналасу мүмкіндіктері: мектептер, лицейлер, колледждер, музейлер, мұрағаттар, кітапханалар, баспалар, қоғамдық ұйымдар және фондтар.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Бiрiншi жоғары бiлiм

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Тарих
Мамандық шифры
5B011400
Факультеті
Тарих, археология және этнология
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі
Таңдау пәні
География
Бейіндік пән
География
Өту балы
ҚАЗ
114
ОРЫС
102

пәндер

Scientific Writing
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – «Scientific Writing» пәнінің мақсаты – ғылыми-педагогикалық бағытта даярланған болашақ мамандар ретіндегі студенттерді ғылыми ойлауға және заманауи экономиканың өзекті мәселелері бойынша экономикалық зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру негіздерін, әдістемесін, нысандарын және экономикалық теория категорияларының мәнін үйрету болып табылады. Ғылыми мақалалар жаза білу және қазақ,орыс, ағылшын тілдерінде дискусcиялар жүргізе алу.

Азия және Африка елдерінің жаңа тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Азия және Африка елдерінің жаңа заман тарихы курсы тек жеке мемлекеттердің тарихын ғана қамтып қоймайды, сонымен қатар Шығыстағы XVII ғ. мен XX ғ. басындағы тарихи үрдістің тұтас көрінісін ашып береді. Курстың мақсаты: Азия және Африка елдерінің отаршылдық кезеңіндегі негізгі даму бағыттары мен ерекшеліктерімен студенттерді таныстыру, Шығыстың жаңа заман тарихы кезеңінің алдыңғы кезеңдермен және Батыс елдерімен салыстырғандағы ерекшеліктеріне түсінік беру. Міндеттері: - Әлемдік тарих контекстінде Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы бойынша білімді тереңдету және кеңейту. - Азия және Африка елдерінде болып жаткан қазіргі кездегі саяси және әлеуметтік-экономикалық үрдістерді, олардағы тарихи тәжірибе мен өркениеттік ерекшеліктерін ескере отырып, кәсіби деңгейде түсіндіруге дағдыландыру. - Афро-азиялық мемлекеттердің авторитарлы-тоталитарлық режимнен басқарудың демократиялық үлгісіне, орталықтанған- жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға өту ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастыру. - қазіргі Шығыстың даму жолын іздестіру үрдісіндегі діни-өркениеттік дәстүрдің рөлін түсіндіру. Афро-азиялық қоғамдастықтар мен Азия және Африка елдерінің жаңа замандағы дамуын белгілейтін әлеуметтік-саяси, құқықтық, экономикалық, мәдени және діни үрдістерін білу. Азия және Африка елдеріндегі жаңа замандағы тарихи үрдістер мен оқиғаларға компаративтік талдау жасауды меңгеру.

Азия және Африка елдерінің қазіргі тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста шығыс қоғамының ХХ ғасырдағы әлеуметтік эволюциясы, саяси құрылыстың негізгі саяси бағыттарын, Азия және Африканың ірі елдері мен аймақтарының тарихын, сонымен қатар Азия және Африка елдерінің әлемдік экономика мен ХХІ ғ. басындағы халықаралық қатынастар жүйесінде қарастырылады. Мақсаты: студенттерде Азия және Африка елдерінің дүние жүзілік үрдістердің қазіргі замандық тарихы контекстіндегі саяси және әлеуметтік-экономикалық дамуы туралы жалпы түсінік қалыптастыру. Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы мәселелері бойынша деректер мен тарихнаманы кезеңдестіруді білу. Азия және Африка елдерінің тарихына қатысты компаративтік талдау жасай білу. Тарихи деректермен жұмыс жасау, ғылыми әдебиеттерді талдау дағдылары.

Азия және Африка елдерінің орта ғасырлар тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты әлемдік өркениеттер тарихының маңызды бөлігі ретінде Азия мен Африка елдерінің орта ғасырдағы тарихы бойынша білім қалыптастыру және жүйелеу, орта ғасырдағы Шығысқа тән қоғамның дамуын анықтау. Бұл курс қарастырылған аймақтардың тарихынан, олардың саяси, экономикалық, әлеуметтік және мәдени дамуы туралы студенттердің толықтай мағлұмат алуына бағытталған. Курстың негізгі міндеттері: - Орта ғасырлардағы Азия және Африка елдері тарихының негізгі мазмұнын меңгеруге қабілеттендіру; - Орта ғасырлардағы Азия және Африка елдерінің әртүрлі кезеңдегі хронологиялық шеңберін анықтау біліктілігін қалыптастыру, ішкі кезеңдеуін түсіну; - Ортағасырдағы Шығыстың жеке өркениеттері тарихының ортақ белгілері мен ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастыру. афро-азиаттық және еуразиялық тарихи-мәдени кеңістіктегі дүниежүзі тарихының, сонымен бірге жергілікті тарихтың көлеміндегідей ортағасырлық тарихтағы тарихи оқиғалардың диахрондық кесіндісі туралы білім. ортағасырдағы этностар мен мемлекеттердің тарихи дамуының ортақ заңдылықтары мен ерекшеліктері туралы білім беру. нақты тарихи тәжірибе негізінде Отан және шетел тарихынының жаңа жетістіктерін көрсету. Ғылыми-теориялық, сыни талдаудың дағдыларын меңгеру, тарих ғылымының ақпараттық өрісін игеру мен жиі жаңғыртып тұруға даярлау.

Ақпаратты (деректерді) өңдеудің математикалық әдістері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Археологияға негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Археологияның зерттеу обьектілері ежелгі және ортағасырлық ескерткіштер болып табылады. Археологиялық ескерткіштерді зерттеу арқылы материалдық мәдениет пен өндіріс тарихын, ертегі қоғамның рухани өмір үлгісін және әлеуметтік құрылымын тануға болады. Археология курсында адамзат өмірі мен мәдениетінен жалпы заңдылықтар тарихын, археология ғылымының негізгі түсініктері мен көне мәдениет археологиялық ескерткіштері жөнінде ақпарат береді. археологияның дәуірлері мен кезеңдері және теориялық мәселелері; - Қазақстандағы археологиялық мәдениеттердің кезеңделуі және мерзімделу жөнінде, Археология ғылымының өзекті мәселелері; - археология ғылымының Еуразиялық континентте алар орны мен тарихын, мәдени байланыстылығын білуі тиіс. - археoлогиялық ескерткіштерді тани білуге және ескерткіштердің дәуірлік ерекшеліктеріне қарай барлау және қазба әдістерін; - артфактілермен жұмыс жасай білу; салыстырмалы – тарихи анализ, типология және тарихи қорытынды жасай білу тиіс

Әлем халықтарының этнографиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың міндеті – студенттерді этнологияның негізгі проблемаларымен және теориялық жағдайымен таныстыру. Оқу барысында халықтардың этногенезіне және этникалық тарихымен қоса, дәстүрлі және қазіргі мәдениетке, қазіргі этномәдени және этникалық процестерге және қазақ халқының этникалық тарихы мен этнографиясына да маңызды орын берілген. Мақсаты этнологияның әдістемелік түсінік аппараты арқылы дүние жүзі халықтарының этнографиясы географиялық классификацияға сәйкес алынып, әлем халықтарының этногенезі, этникалық тарихы, шаруашылығы, материалдық және рухани мәдениеті, отбасылық тұрмысымен әдет- ғұрып, салт-дәстүрлері, қазіргі кезеңдегі этникалық және этномәдени үдерістерін оқытады. Курстың негізгі міндеттеріне дүние жүзінің этникалық картасын, халықтардың географиялық орналасу аймағын, этникалық,антропологиялық, тілдік құрамын және шаруашылық-мәдени типін, тұрмысы мен мәдениетіндегі этнографиялық ерекшеліктерін айқындай алады. Білу: этнология ғылымының теориялық-методологиялық аспектілерін, дүние жүзі халықтарын классификациялау принциптерін, этнологиялық зерттеу әдістері мен деректерді, әлем халықтарының этникалық тарихын, этникалық және этномәдени процесін, тұрмысы мен мәдениетіндегі ерекшеліктерді салыстыра отырып, әлемнің этникалық картасын жасауда теориялық негізін жасауды меңгереді. - дүние жүзі халықтарының этникалық бейнесін, қазіргі кезеңдегі этникалық және этномәдени процестерді танып біле алады; - студент алынған аналитикалық білімін елдегі ұлтаралық қатынастарды бағалауға, дамытуға және қайшылықты жағдайды шешу бағдарламаларына қолдануға дағдыланады.

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Батыс елдерінің жаңа заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Білім берудегі менеджмент
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – білім беру үрдісі мен педагогикалық басқару принциптері және заңдалықтары бойынша студенттердің білімдерін қалыптастыру. Курсты оқыту нәтижесінде келесі қабілеттері қалыптасады:педагогикалық басқаруды бағалау және талдау, педагогикалық әрекетке түрткі, жоспаралау, өзін өзі басқару қабілетін қалыптастыру. Басқарушылық ойлардың дамуы және басқару мәдениетін тәрбиелеу, әртүрлі деңгейлердің педагогикалық жүйелеріндегі басқару принциптерімен, заңдылықтарымен таныстыру; педагогикалық үрдісті, тиімді шешім қабылдау шарттарын айқындау мен басқаруды Пәнді оқыту барысында студенттер келесі қырларын қарастырады: педагогикалық менеджменттің теориялық негіздерін; педагогикалық менеджменттің қалыптасу тарихын ғылыми теория ретінде; әлеуметтік-педагогикалық үдерісті басқарудағы менеджмент принциптерін білу; - жобалау, ынталандыру, жоспарлау, талдау; кәсіби іс-әрекет стильдерін анықтау; өзін-өзі жүзеге сыру дағдылары мен білігі; - айналадағылардың іс-әрекеті мен өз іс-әрекеттерін жоспарлау мен ұйымдастыру; -педагогикалық менеджментте ынталандыру дағдылары

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Деректану
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста деректанудың теориясы және әдістері, тарихи деректердің анықтамасы, тарихи деректерді сыныптау, деректанудың негізгі методологиялық принциптері, зерттеушілердің тарихи деректермен жұмыс жасаудың кезеңдері, жазба деректердің түрлері қарастырылады. Курсты оқытудың нәтижесінде студенттер мынандай ілімдерді игеруі тиіс: деректанудың теориялық және методологиялық мәселелерін, әдіс-тәсілдерін, принциптерін; деректерді анықтау әдістемесін; түрі және типіне байланысты деректерді сыныптау; деректердің деректанулық сыннан өткізуді білу тиіс. Студенттер меңгеру тиіс: - деректерді жан-жақты талдау;- деректерді сыни тұрғыдан талдау; деректерді бір бірімен салыстыра білу; әр түрлі тарихи деректермен жұмыс жасау; семинар сабақтарында студенттердің шығармашылық қабілеттіктерін арттыру;оқу-ізденіс жұмыстар дағдысын жетілдіру.

Ежелгі дүние тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттерге антика мәдениеті мен оның әлемдік өркениетке тигізген әсері туралы білім беру. Курстың қысқаша мазмұны: антикатанудың әдіснамасы мен пәні, ғылым ретінде оның дамуының негізгі кезеңдері; Отандық және шетелдік антикатанудың шеңберіндегі қазіргі заман зерттеу жұмыстарының нәтижелері; антикалық полистің дамуы мен генезисінің негізгі мәселелері; антикадағы саяси жүйенің ерекшеліктері; ежелгі гректер мен римдіктердің дәстүрлі әлеуметтік ұйымы; дәстүрлі мәдениеті, әдет-ғұрыптары, ежелгі гректер мен римдіктердің діні. Дүние жүзі тарихи үрдісті қайта қалпына келтіру барысында қажет болатын алғашқы мемлекеттік қалыптасулар, протомемлекеттердің пайда болуы, дамуы мен құлауы туралы білу; Шығыс пен Батыс антикалық өркениеттерінің дамуының негізгі кезеңдері мен үрдістері, Қазақстанның ежелгі кезеңдегі этномәдени және этносаяси контекстінде көшпелі өркениет генезисі туралы білім беру. - сындық талдау, ретроспективтік, салыстырмалы-тарихи және тарих ғылымының басқа да әдістері негізінде дүниежүзі тарихындағы адамзат қоғамы дамуының ортақ парадигмаларымен өткен тарихи оқиғалар мен белгілі бір құбылыстырдың арақатыстығын белгілеу.

Еуропа және Америка елдерінің жаңа заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Еуропа және Америка елдерінің жаңа заман тарихы» атты курсы «тарих» мамандығы бойынша оқу жоспарындағы пәндер циклында базалық пәндердің бірі болып табылады. Жаңа заман әлемдік тарихтағы ең маңызды кезең болып табылады. Мақсаты: Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихының үрдістерін негізгі мазмұнын,түсінігін, тарихи фактілерін, оқиғаларын кешенді, жан-жақты қарастыру. Пәннің міндеті: - Еуропа және Америка елдері тарихындағы формациялық және өркениеттік тұрғыда зерттеудің, кезеңдеудің мәселелерін көрсету;- Жаңа заман тарихындағы негізгі мәселелерді және жалпы қасиеттерді көрсету: XVII-XVIII ғғ. буржуазиялық революция, өндірістік бетбұрыстар, әлемдік нарықтың қалыптасу кезеңдері, әлемдік жағдайлар, отарлық жүйенің қалыптасуы, ұлттық мемлекеттің қалыптасуы, Бірінші және екінші дүниежүзілік соғыстар. Жаңа теориялық-методологиялық ұстаныммен тарихи тұлғалардың рөлін жан-жақты талдауды және олардың тарихи үрдістегі орны мен ықпалын айқындау, Еуропа және Америка елдеріндегі жаңа және қазіргі заман тарихының үрдістерінежәне оқиғаларына компаративтік талдау жасауды меңгеру.

Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихын» оқыту жалпы тарих бойынша пәндер циклін аяқтайды. Қазіргі заман тарихы – бұл қазіргі өркениеттің әлеуметтік-экономикалық, саяси және рухани негіздерінің қалыптасу кезеңі. Бұл кезең индустриалды өркениеттің дағдарысы мен постиндустриалды өркениетке өтумен сипатталады. Постиндустриалды өркениетке өту үрдісі құрылымдық экономикалық дағдарыспен, экономиканы мемлекеттік реттеу жүйесімен, ғылыми-техникалық революциямен, жаңа саяси идеологиялардың қалыптасуы және дәстүрлі саяси ағымдардың жаңаруымен қоса жүреді. Берілген курс бұның алдындағы шетелдік және отандық кезеңдер тарихынан алған білімдермен ғана емес, сонымен қатар басқа да қоғамдық білімдердің (философия, әлеуметтану, саясаттану, экономика) кең спектрлерімен де байланысты. Еуропа және америка елдерінің ХХ ғасырдағы және қазіргі замандағы тарихын білу; Логикалық ойлау, Еуропа және Америка елдерінің халықтарының өміріндегі құбылыстар мен оқиғалардың себеп-салдарлы байланыстарын таба білу; тарихи үрдістегі жеке тұлғалардың орнын тұжырымдық-методологиялық тұрғыда талдап, тарихи оқиғалардың барысындағы маңызын ашуға талпыну; Еуропа және америка елдерінің тарихы курсы бойынша мәселелерге қатысты өз көзқарасын негіздей білу дағдылары.

Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пән педагогикалық мамандықтарға арналған және кәсіби бағытқа ие болып табылады. Ол онтогенездің әр түрлі кезеңіндегі ағзаның өмір сүруінің ерекшеліктері, дене мүшелерінің қызметі, дене мүшелері мен жалпы ағзаның оның өсуі мен дамуына байланысты жүйесін, сонымен қатар мектеп гигиенасы жайлы қазіргі мәліметтер мәселелерін қамтиды. Жастық физиология мен мектеп гигиенасының рөлі мен маңыздылығы қазіргі замандық жағдайларда бәсекеге қабілетті педагогикалық кадрлер дайындауда арта түсті. Бұл көбіне мектеп оқушыларының білім көлемі мен сапасының артуымен, компьютерлік техниканы кең пайдалану, психо-эмоционалдық және интеллектуалды шиеленістің жоғары деңгейіндегі инновациялық білім беру жүктемелерінің ықпалының өсуімен түсіндіріледі. Осы жағдайда тәрбиелеу және оқытудағы педагогикалық нәтижелілік оқушылардың денсаулығын қорғау мен бекітуге бағытталған балалар мен жас өспірімдердің анатомо-физиологиялық ерекшеліктері, гигиеналық талаптары мен нормаларын қаншалықты есепке алғандығына тікелей тәуелді болып келеді. Мақсаты: болашақ педагог маманғабалалар мен жасөспірімдердің ағзасының анатомо-физиологиялық ерекшеліктері, оның қоршаған ортамен байланысы туралы заманауи мәліметтер беру, мектеп оқушыларының денсаулығын сақтау мен нығайту негізінде жатқан білім мен заңдылықтарды игеру, олардың әр түрлі оқу қызметінің түрлерінде жоғары еңбек қабілеттілігін ұстануына үйрету. Міндеттер: - Болашақ педагог студенттерді бала ағзасының құлысы мен қызметінің ерекшеліктері туралы, балалар мен жас өспірімдердің өсуі мен дамуының жалпы заңдылықтары жайлы біліммен қамтамасыз ету; - Адам дене мүшелерінің құрылымы мен қызметінің тұтастығы, олардың филогенез бен онтогенез үрдісіндегі өзгергіштігі, жалпы өзгеріске ұшыраға қоршаған орта, еңбек жағдайы, әлеуметтік жағдай мен физикалық жаттығулардың ағзаның құрылымы мен дамуына ықпалы жайлы студенттерде ғылыми түсінік қалыптастыру; - Сезіну, қабылдау, назар, есте сақтау, физиологиялық сөйлеу негіздері мен эмоционалдық реакциялар сияқты күрделі психикалық үрдістердің физиологиялық механизмін зерттеу; - Мектептегі оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыруға арналған гигиеналық нормалар мен талаптармен студенттерді таныстыру; - Педагогикалық және физиологиялық ғылымдар шегінде қалыптасқан проблемаларға студенттердің белсенді қызығушылықтарын ояту. Пән аяқталған соң стідент білуі қажет: - Балалар мен жасөспірімдердің өсуі мен дамуының жалпы заңдылықтарын; - Жүйке жүйесінің физиологиясы мен гигиенасын, жоғарғы жүйке қызметін және оның баланың даму үрдісіндегі қалыптасуын, жастық ерекшеліктерін; - Заманауи жағдайда балалар мен жасөспірімдердің жыныстық даму мен тәрбиелеудің жастық ерекшеліктерін; - Тірек-қозғаушы аппараттың жастық ерекшеліктері мен гигиенасын; - Ас қорыту мүшелерінің, зат алмасу, энергия алмасу, тамақтану гигиенасының жастық ерекшеліктерін; - Ғимараттарға, сыныптарға, қоршаған орта ауасына, оқу бөлмелерінің жарығына және мектеп жабдығына гигиеналық талаптарды; - Балалар мен жасөспірімдердің денсаулығын сақтаудың негіздерін. Студент жасай білуі тиіс: - Бала ағзасының күрделі құрылымы жайлы жақсы хабардар болу, оның құрамы болып табылатын бөлшектер мен мүшелердің орналасуын еркін анықтай алу; - Биологиялық жастың интегралды және жеке көрсеткіштерін, физикалық денсаулығының морфологиялық критерийлерн анықтай алу; - Білім беру мекемелерінде тәрбиелеу мен оқыту үрдістерінде санитарлық-гигиеналық жағдайларды бағалау әдісін қолдана алу. Пәнді игеру процесінде студент келесі компетенцияларды қалыптастырады және көрсетеді: - Білім алу және кәсіби қызметте заманауи әлемнің жаратылыстанулық- ғылыми көрінісі туралы білімін қолдануға қабілетті; - Өз интеллектуалды дамуы, мәдени деңгейінің, кәсіби компетенциясының жоғарлауы, өз денсаулығының сақталуы, адамгершілік және физикалық жағынан өзін кемелдендіру үшін таным әдістері мен құралдарын, оқу мен өзін бақылау әдістерін қолдана алады; - Оқу-тәрбие үрдісінде және оқудан тыс уақыттағы қызметінде оқушыларының өмірі мен денсаулығын сақтауға дайын.

Инклюзивті білім беру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты- инклюзивті білім берудің қалыптасқан моделдерімен мүгедектердің инклюзивті білім беруді көрсететін әлеуметтік моделімен, білім берудегі ерекше қажеттілікті қажет ететін балалармен және тәуекел тобындағы балаларды оқыту мен тәрбиелеудің нормативті-құқықтық базасымен таныстыру. Пәнді оқыту нәтижесінде студенттерде мына қабілеттер қалыптасады: - инклюзивті білім берудің теориясы мен әдістемелік тәжірибесін (отандық және шетелдік) жинақтау және жүйелеу; - ерекше қажеттілікке мұқтаж балалардың білім алуындағы кедергілерді анықтау; - инклюзивті білім беру аясында білім беру ортасын, білім беру бағдарламасын және жеке білім беру маршруттарын жобалау; - инклюзивті білім берудің қалыптасқан моделдерімен мүгедектердің инклюзивті білім беруді көрсететін әлеуметтік моделімен, білім берудегі ерекше қажеттілікті қажет ететін балалармен және тәуекел тобындағы балаларды оқыту мен тәрбиелеудің нормативті-құқықтық базасын сипаттай алу. Пән - инклюзивті білім берудің теориясы мен әдістемелік тәжірибесін( отандық және шетелдік) зерделеу, жинақтауға және жүйелеуге бағдарланған. Пәнді оқыту барысында студенттер келесі қырларын қарастырады: - арнайы білім берудегі инклюздің бастаулары; -кіріктіруден инклюзияға көшу, инклюзивті білім берудің негізгі ұстанымдары; - мүгедектердің әлеуметтік моделі, білім берудегі кедергілер; - инклюзивті мектептің негізгі тұжырымдары және негіздері; -инклюзияның терминологиясы, арнайы білім беру қызметтердің заманауи жүйесі; - денсаулығында мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытудың негізгі заңнамалық актілері; - инклюзивті білім беруде педагогикалық-психологиялық сүйемелдеуді ұйымдастыру; - инклюзивті сыныптағы жұмыстың ерекшеліктері.

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Кеңестік Қазақстан тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: кеңестік кезеңдегі Қазақстан тарихы бойынша объективті тарихи білім беру. Қысқаша мазмұны: кеңестік тоталитарлық жүйенің қалыптасу кезеңі қарсаңындағы Қазақстан. Отырықшыландыру мен күштеп ұжымдастыру кезеңіндегі қазақ этносының қалыпты өмірін сақтап қалу, дәстүрлі шаруашылығының өзгеруі. XXғ. 30 жылдардағы аштық. Кеңестік Қазақстанның мәдениеті, ғылымы мен білімі дамуындағы кереғар тенденциялар. Білу: - жаңа тұжырымдық және методологиялық ұстанымдар тұрғысынан тарихи деректер мен оқиғаларды саралау арқылы тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттілігінің қалыптасу кезеңдерін талдай білу; - тарихи- мәдени дамудың сабақтастығының үзілмегендігін ескере отырып, әлемдік өркениетке қосқан үлесі және материалдық, рухани құндылықтардың бастауларын сипаттай білу; ұлттық жеке тұлғалардың өмірін өнеге ретінде қабылдауды түсіндіру; - білімін тарихи өткен кезеңдердің жетістіктерін тарихи-салыстырмалы талдау арқылы бүгінгі қазақстандық даму моделін түсіндіруде, қалыптасқан Қазақстан мемлекетінің жетістіктерімен байланыстырып қолдану; - егеменді Қазақстанның даму кезеңдерін талдап, саяси, әлеуметтік, экономикалық реформалардың мазмұнын анықтау.

Критериалды бағалау технологиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты студенттердің суммативті және формативті бағалау туралы білімдерін қалыптастыру, ББлум таксономиясын, TLA- оқыту стратегиясын, Курсты игеру барысында студент қабілетті болады: деңгей бойынша бағалау критерилерін анықтауға, күтілетін нәтижені болжауға, оқыту әдістерін таңдай білу қабілеттерін, оқыту әдісінің тиімділігін салыстыру және талдау. Пәнді оқыту барысында студенттер келесі қырларын қарастырады: Суммативті және формативті бағалау; Б.Блум таксономиясын, когнитивтік, эмоциональды домен, TLA- оқыту стратегиясын; Оқыту әдістерін таңдау және тапсырмаларды жоспарлау

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақ халқының рухани мәдениетінің тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты - қазақ этносының біртұтас бірлігі негізінде мәдениетін зерттеу, студенттерге қазақ халқы рухани мәдениетінің құрамдас элементтері арқылы берілген рухани мәдениетін дәстүрлі құндылықтар жүйесі ретінде қабылдауы болып табылады. Пән міндеттеріне қазақ халқының рухани мәдениетінің салалас пәндер (фольклористика, этномузыка, мәдениеттану, философия, тарих, дінтану, өнертану, археология және т.б.) материалдарын пайдалана отырып, кешенді, ғылыми-интегративтік түрде зерттеулер кіреді. Аталған пәнді оқыту мамандарды даярлауда маңызы зор, өйткені қазақ халқының рухани мәдениетінің даму жолдарын, негізгі кезеңдерін, мәдениеттің этникалық нақыштарын айқындауға рухани мәдениеттің алатын орнын көрсетеді. Білу: - қазақтардың рухани мәдениетінің құндылық-мәндік мазмұны мен тарихилығын, бай мұра, өркениеттілік теориясы тарапындағы түркі халықтарының тарихи және мәдени даму тенденцияларының заңдылықтарынның мазмұнын, мәдени сабақтасу мен транформациялану мәнін білу; қазақтардың дәстүрлі дүниетанымы мен мифологиясының қалыптасу тарихын білу.

Қазақстан Республикасы әлемдік қауымдастықта
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Қазақстан Республикасы тарихының негізгі кезеңдері туралы объективті тарихи білім беру. Қазақстан тарихы шынайы ұстаным, методологиялық принциптер (тарихилық, өзектілік, нақтылық), танымның жалпығылыми құралдарын қатыстыру (статистика, жүйелендіру, таным методикасы) негізінде, сонымен қатар арнайы тарихи әдістермен (салыстырмалы-тарихи, хронологиялық, мәселелік және т.б.) қарастырылады. - жаңа тұжырымдық және методологиялық ұстанымдар тұрғысынан тарихи деректер мен оқиғаларды саралау арқылы тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттілігінің қалыптасу кезеңдерін талдай білу; - тарихи- мәдени дамудың сабақтастығының үзілмегендігін ескере отырып, әлемдік өркениетке қосқан үлесі және материалдық, рухани құндылықтардың бастауларын сипаттай білу; ұлттық жеке тұлғалардың өмірін өнеге ретінде қабылдауды түсіндіру; - білімін тарихи өткен кезеңдердің жетістіктерін тарихи-салыстырмалы талдау арқылы бүгінгі қазақстандық даму моделін түсіндіруде, қалыптасқан Қазақстан мемлекетінің жетістіктерімен байланыстырып қолдану.

Қазақстанның ежелгі тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: ежелгі дәуірден түрік кезеңіне дейінгі Қазақстан территорясындағы тарихи үрдістердің ерекшеліктері мен негізгі кезеңдері туралы толық мағлұмат беру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: - Қазақстанның қазіргі замандағы тарих ғылымы нәтижелеріне негізделе отырып, хронологиялық жалғастықпен көптеген фактологиялық материалдармен таныстыру; ежелгі және ерте ортағасырдағы тарихи-этномәдени үрдістердің өзіне тән ерекшеліктері мен негізгі кезеңдерін анықтау; «көшпелі өркениет» феноменінің мазмұнын ашу Қазақстан территориясындағы ежелгі тарихи үрдістердің барысы және оның ерекшеліктері туралы білім қалыптастыру; - тарихи зерттеулердегі осы тарихи кезеңдері бойынша көзқарастарға қатысты білім деңгейін қалыптастыру; - Қазақстанның ежелгі тарихына қатысты тарихи талдауға дағдылану.

Қазақстанның жаңа және қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның жаңа заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: XVIII-XХ ғасырдың басындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық, саяси, мәдени дамуының тарихы бойынша тұтас кешенді білім қалыптастыру. Курстың қысқаша мазмұны: XVIII ғасырдағы қазақ-жоңғар соғысының оқиғалары; Қазақстанның Ресей империясына қосылу үрдісінің тарихы бойынша негізгі фактілер; Ресей империясы құрамындағы қазақ даласындағы ұлт-азаттық кұрестердің үрдісінің ерекшеліктері; XVIII-XIX ғғ. Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық даму бағыттары; қазақ даласының территориясындағы мәдени даму үрдістерін білу; қазақ даласындағы ілім беру жүйесінің дамуы бойынша білім алу: ерекшеліктері, реформалар, мәселелер. Білім: тәуелсіз қазақстандық мемлекеттіліктің қалыптасу кезеңдері мен тарихи негіздерін нақты деректер мен тарихи фактілерді зерттеу призмасы арқылы, жаңа теориялық және әдістанамлық ұстанымдар тұрғысынан білу; тарихи-мәдени дамуыдың үздіксіздігі мен сабақтастығы туралы, әлмдік өркениетке үлесі мен рухани және материалды мұраның терең тамыры, өткен ұрпақтың гуманизм мен патриотизмнің мысалдары, еңбек етуі туралы анық түсінік қалыптастыру; ұлттық жеке тұлғалардың өмірін өнеге ретінде қабылдауды түсіндіру; Жасай білу: - білімін тарихи өткен кезеңдердің жетістіктерін тарихи-салыстырмалы талдау арқылы бүгінгі қазақстандық даму моделін түсіндіруде, қалыптасқан Қазақстан мемлекетінің жетістіктерімен байланыстырып қолдану; - егеменді Қазақстанның даму кезеңдерін талдап, саяси, әлеуметтік, экономикалық реформалардың мазмұнын анықтау.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазақстанның орта ғасырлар тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: ХІІІ-XVIII ғғ. Қазақстан тарихы мәселелерін ғылыми және жүйелік бағытта студенттерге жеткізу; Әлемдік тарихи дамудың ортақ заңдары мен тарихи үрдістің ерекшеліктерімен таныстыру; студенттерді ұлттық тарихи дәстүрге, патриоттық сезімге, гуманизмге баулу. Курстың мақсаты: Қазақстанның орта ғасырлық тарихының даму туралы түсінік қалыптастыру; Әртүрлі дерек көздерімен таныстыру; Қазақстанның ортағасырлық тарихының теориялық, методологиялық, концептуалдық мәселелерімен таныстыру; Түркі мемлекеттерінің қалыптасу ерекшеліктерін ашу; Қазақ халқының этногенезіндегі маңызды рөл атқарған қыпшақтар мен оғыздардың этникалық және саяси тарихын түсіндіру; Моңғол жаулап алушылығы қарсаңындағы Қазақстанның саяси, экономикалық және мәдени дамуы туралы көзқарас қалыптастыру. - Ортағасырлық тарих оқиғалары туралы диахрондық кесндіде дүние жүзілік масштаб көлемінде де, афро-азиялық және еуразиялық тарихи-мәдени кеңестіктегі локальды тарих көлемінде де білу; - Ортағасырлық этностар мен мемлекеттердің тарихи дамуының ортақ заңдылықтары мен ерекшеліктерін білу; - Нақты тарихи зерттеу тәжірибесінде отан тарихы мен шетел тарихы аясындағы заманауи жетістіктермен таныстығын көрсете білу; - Ғылыми теорияның сыни талдау дағдыларына ие болу, тарих ғылымының ақпараттық аясын үнемі жаңалауға және меңгеруге дайын болу.

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс органикалық дүниенің ежелгі заманда болуын зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық процестер мен зерттеулермен оның әдістерімен геологиялық тарихи ж/е эволюциялық теорияның сұрақтарына жауап іздеуді үйретеді. – негізгі биологиялық заңдылықтар негізінде эволюциялық процестердің жүруін қазба негізінде зерттелмейтін организмдерді олардың жалпы ерекшеліктерін, олардың өмір сүру ортасын тарихи дамуын геологиялық мағлұматтарды білуді үйретеді

Қосалқы тарихи пәндер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тарих ғылымының маңызды бөлімдерінің бірі болып табылаты палеография, хронология, метрология, нумизматика, сфрагистика, геральдика және генеалогия сияқты пәндердің тарихы қарастырылады. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер қосалқы тарихи пәндердің пәннің, зерттеу объектісін, ұғымдық аппаратын; қосалқы тарихи пәндердің дамуының негізгі кезеңдерін; тарихи зерттеулерде қосалқы тарихи пәндердің қолдану теорияларын білу тиіс. Тарихи деректермен жұмыс жасаудың қажетті әдістемесін білу тиіс. Түрлі типтегі тарихи деректерді талдауда қосалқы тарихи пәндерді кешенді қолданудағы әдістемесін меңгеру.

Мектептегі тәрбие жұмысының технологиясы мен әдістемесі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттердің тәрбие жұмысының теориясы, әдістемесі аясында студенттердің білімі мен қабілеттілігін кеңейту және тереңдету; нақты тәрбиелеу міндеттерін шығармашылық тұрғыда шешу қабілеттілігін қалыптастыру болып табылады. Пәннің міндеттері: - Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесінің теориялық пен тәжірибелік нәтижелерімен студенттерді таныстыру; - Кәсіби қатынасқа түсу дағдыларын дамыту; - Тұлғаны тәрбиелеудің негізгі принциптері, әдістері мен құралдарын меңгеру; - Студенттерді тәрбиелеу үрдісінің негізгі әдістері мен технологияларымен таныстыру. Берілген пәнді оқыту нәтижесінде студент білуі тиіс: - Психологиялық әдістер кешенін пайдаланумен оқу ұжымының тәрбиелік және даму деңгейін; - Оқу ұжымының және жеке оқушылардың әр түрлі формаларын, әдістерін, ұйымдастыру және тәрбиелеу құралдарын; - Балаларды тәрбиелеудегі ұстаздар, ата-аналар, қауымдастықтың қызметінің ерекшеліктерін; Жсай білуі керек: - Оқушылар мен балалық ұжымның жастық және индивидуалдық ерекшеліктерді есепке ала отырып, нақты тәрбиелік міндеттерді қою; - Балалық ұжымнды және жеке оқушыларды ұйымдастыру және тәрбиелеудің әр түрлі формаларын, әдістерін, құралдарын жоспарлау; - Балаларды тәрбиелеуде мұғалімдер, ата-аналар, қоғамның қызметін бағыттау; - Балармен, ата-аналармен, мұғалімдермен қатынастардың педагогикалық мақсатты стиль орнату.

Оқушылардың даму физиологиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Орта ғасырлар тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: орта ғасыр мен ерте жаңа замандағы Орталық Еуропа елдері мен Византия империясының, Батыс Еуропаның фактілік тарихын ( V ғ. XVII ғ. І жартысы), феодалдық қоғамдық жүйесі эволюциясының заңдылықтары мен аталған аймақтарда оның ерекшеліктері мен оларға келтірілген мысалдар негізінде дүниежүзі тарихының ортақ заңдылықтарын студенттердің меңгеруі. афро-азиаттық және еуразиялық тарихи-мәдени кеңістіктегі дүниежүзі тарихының, сонымен бірге жергілікті тарихтың көлеміндегідей ортағасырлық тарихтағы тарихи оқиғалардың диахрондық кесіндісі туралы білім. - ортағасырдағы этностар мен мемлекеттердің тарихи дамуының ортақ заңдылықтары мен ерекшеліктері туралы білім беру. - нақты тарихи тәжірибе негізінде Отан және шетел тарихынының жаңа жетістіктерін көрсету. Ғылыми теориялық сыни талдаудың дағдыларын меңгеру, тарих ғылымының ақпараттық өрісін игеру мен жиі жаңғыртып тұруға даярлау.

Орта мектептегі жаңа стандарттар мен оқу бағдарламалары
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Отандық мәдениет тарихы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өнер тарихы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Өнер тарихы әлемді тануға көмектеседі, адамның рухани образын, сезімі мен ойын қалыптастырады, адамды тәрбиелейді, дүниетанымды кеңейтеді, шығармашылық қабілеттілікті оятады. Өнер тарихын оқытудағы негізгі мақсаттар: - Өнер туралы тұтас түсінік, оның мәні мен ерекшеліктері, түрлері, жанрлары, адам өмірі мен қоғамындағы орны мен рөлі, оның тарихи эволюциядағы бағыттары мен эволюциясы жайында түсінік беру; теориялық материал, очерктер, естеліктер және т.б. жүйелеу және жалпыландыру, әлем тарихы мен өнердің дамуы арасындағы себеп-салдарлы байланысты айқындау; - Орыс мәдениетінің діни-адамгершілік және рухани негіздерін, оның әлемдік сурет мәдениетімен байланысын, дәстүрлі және заманауи бейнелеу үрдісімен байланысын айқындау; - Бейнелеу өнерінің әлемдік көркем мәдениетпен – дінмен, философиямен, әдебиетпен, психологиямен, театрмен өзара байланысын анықтау; - Студенттерді өнер жетістіктерін бағалауға, көркем мәдениеттің негізгі ескерткіштерін талдауға үйрету. Әлемдік өнердің мәдени және көркем-рухани дамуының негізгі кезеңдерін, стильдердің эстетикалық спецификасын, ағымдарын, өнертанулық атауларын, терминдерін білу; - Өнертанушылық деректерден ақпарат ала білу, оны танымдық міндеттерді шешу үшін қолдана білу; суретшілердің шығармашылығын, өнер стильдері мен бағыттарын сипаттау әдістерін игеру, өнердің даму заңдылықтарын, белгілі бір өнердің түрі мен жанрының қалыптасуының себптері мен салдарларын түсіндіру, олардағы ортақтық пен рекшеліктерді айқындау, өнердің этногеографиялық ерекшеліктерін айыру;

Педагогика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Педагогикалық мамандыққа кіріспе
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген курстың студенттерді кәсіби дайындаудағы маңыздылығы оның педагогикалық мамандыққа «енгендегі» ең алғашқысы болуда. Курс болашақ ұстаздардың кәсіби таңдау жасаудағы саналылығының нығайтуына, педагогикалық мамандық туралы тұтас түсініктің қалыптасуына, педагогикалық қызметке бағытталған. Курстың мақсаты: боашақ педагогтарда педагогикалық мамандық туралы және өзінің педагогикалық еңбек субъектісі жайлы білім жүйесін қалыптастыру, сонымен қатар қоғам алдында балаларды оқыту мен тәрбиелеу жауаптылығын түсіндіру, баланы, тәрбиеленушіні білім беру үрдісінің субъектісі, өзіндік құндылық ретінде қабылдауға дайындық. Курстың міндеттері: - Болашақ тарих пәнінің мұғалімдерін кәсіби білім беру аясындағы бағалы бағыттарын саналы түрде қалыптастыру процесіне ендіру; - Студенттердің педагогикалық мамандықтың негіздеріне ие болуындағы нәтижелі тұлғалық алға қарай жүруі үшін алғышарттар қалыптастыру; - Бірінші курс студенттерінің педагогикалық кәсіпке бет алауының тереңдетілуі, олардың кәсіби қажеттілігін кемелдендіру, кәсіпті таңдау мотивтерінің және өзіндік кәсіби айқындалу қажеттіліктерінің дамуы. - Білім беру жүйесі мен құрылымы, үздіксіз білім беру кешені, заманауи жалпы білім беру мектептерінің негізгі типтері туралы білу; - Ұлттық білім беру жүйесінің аясындағы заманауи жетістіктермен танысуын көрсете білу; - Педагогтың өзіндік білім алуының кәсіби дағдыларына, тарих пәнінің мұғалімінің өзіндік білім деңгейі мен педагогикалық кәсібилік жетістіктерін арттыру мақсатында өзімен жұмыс жасау әдістері мен тәсілдерін игеру.

Психология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Психология және адам дамуы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Негізгі міндеті – психика дамуының негізгі заңдылықтарымен таныстыру, адам қызметі, санасы мен тұлғасының әртүрлі өмір кезеңдеріндегі спецификалық ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастыру. Курс адам психикасының әртүрлі жастық кезеңдердегі нақты материалмен танысуды қамтамасыз ету. Курсты оқу барысында студенттер тұлғаның ғылыми психологиялық білім жүйесіндегі орны туралы білім алуы тиіс; тұлғаны зерттеу әдіснамасы мен әдістері туралы білім; тұлғаның шетелдік және отандық теориялары; тұлғаның құрылымының қалыптасуы туралы ұстанымдарды; тұлға дамуының кезеңдері мен механизмдерін; тұлға ересектігінің критерийлері мен тұлғалық өсу туралы білуі тиіс. Сонымен қатар студенттерде тұлғалық дамуды бақылай білу мен дағдыларын; тұлғаның анализі мен өзіндік анализін; коорекциялық-дамытушылық жұмыс жасай білу және клиентке көмек көрсету дағдысын қалыптастыру.

Смарт технологиялар
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тарихнама
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - The aim of the course: the study of the history of the development of historical science in different periods; the definition of criteria for its development; the selection of conceptual decisions on various issues; Study of the formation of the historical science against the background of General regularities of development of social thought in the 16th-20th centuries. Course objectives: Explore the history of the formation and development of historical science. Identify features of Soviet foreign and Kazakhstan historiography. Objectives of discipline: -show the level of development of historical knowledge in ancient and medieval history; -identify features of the development of historical science during the Soviet totalitarian system and develop students ' critical attitude of studied issues;- Knowledge the basic scientific directions and schools, their achievements and challenges the core principles of foreign and Kazakh historiography skills : analysis of the works of a historical nature, monographs and scientific articles; develop theoretical and practical skills of students in achieving certain targets, reasoned presentation of historical events.

Тарихнама және деректану
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тарихты оқыту әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты білімнің шыңдалуы творчествалық бағыт саласында тәжірибе, тарихи мектепте оқу үшін қажетті құндылықтарды білу болып табылады. – тарихты оқу пәні ретінде,оның маңызы мен құндылығын сабақ беру тәжірибесін білу, -оқу барысында қажетті маңызды әдістерді білу, - оқу әдістемесінде құжаттарды пайдалана білу.

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: жоғары мектептегі тәрбиенің заманауи үрдістерін оқу, сонымен қатар студенттерде олардың тәрбие мәселесіне арналған әртүрлі тәсілдер бойынша бағыт алуға және тәрбие үдерісін бағалауға мүмкіндік беретін білім мен шеберлік қалыптастыру. Негізгі міндеттері: жоғары мектептегі тәрбие жүйесінің қалыптасуы мен даму ерекшеліктерімен танысу; студенттерді тәрбиелеудің мақсаты мен міндеттері туралы теориялық білімнің қолданыс аясын орнату. ЖОО тәрбиелеу үдерісін ұйымдастырудың психологиялық және педагогикалық ерекшеліктерін білу. Студенттермен тәрбиелеу бағытындағы іс-шараларды ұйымдастырудағы және өткізудегі танымал технологиялар мен әдістемені игеру.

Түркі халықтарының тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: түркі тарихын дүниежүзі тарихының негізгі бөлігі ретінде зерттеу. Пәннің міндеті: Түркі халқының шынайы тарихын түсіндіруге мүмкіндік туғызу; Студенттер мәселеге қатысты зерттеулер мен деректердің негізгілерін түсіндіре алуы; Түркі халқының бірлігі мәселесін түсіндіре алуы; Ежелгі және орта ғасырдағы түркі мемлекеттілігі мәселесін және олардың байланысы мен сабақтастығын түсіндіру.

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Шығыс елдерінің жаңа заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шығыс елдерінің қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шығыс елдерінің орта ғасырлар тарихы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Этнология негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Этнопедагогика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаттары: - Ойлау мәдениетін, жалпыландыру, ақпаратты талдау, қабылдау қабілеттіліктерін, мақсат қою және оған жету жолдарын таңдауды қалыптастыру; - Әлеуметтік және мәдени айырмашылықтарын толеранттылықпен қабылдауға, тарихи мұра мен мәдени дәстүрлерге құрпетпен және ұқыптылықпен қарауға дайындықты қалыптастыру. Жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтардың өзара ықпалдастығын және өзара тәуелділігін білу, педагогикалық ғылымның, қазақстандық азаматтықтың, патриотизмнің дамуы үшін тәрбиелеудегі ұлттық идеялардың маңыздылығын сезіну. Мәдениеттің маңыздылығын адами өмір сүру формасы ретінде қабылдау және өз қызметінде заманауи толеранттылық, диалог және ынтымақтастық қағидаларын жетекшілікке ала білу.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

XX ғасырдағы Қазақстандағы демографиялық шығындар тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: Қазақстандағы XX ғ. демографиялық үрдістерді саяси тарих себепші болған, демографиялық дағдарыс призмасы арқылы қарастыру, ХХ ғ. қазақстандағы демографиялық үрдістердің негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы толық түсінік беру. Курстың міндеттері мен сипаты: ауқымды фактілік материалдарды оқып-үйрену және игеру; проблемалық дәрістер әдісін қолдана отырып студенттерді творчестволық ойлауға дағдыландыру; неғұрлым өзекті проблемаларын айқындау; XX ғ. Қазақстанда элеуметтік-демографиялық процестердің ерекшеліктерін түсіну, сол үшін Қазақстан халқының алдынғы кезендегі бастапқы сипаттамаларын саралау ләзім. Қазақстандағы XX ғ. демографиялық дағдарыстары қарастырылады. Осы дағдарыстардың тарихи саясатпен тығыз байланысы көрсетіледі. Соның ішінде 20-30-ші жылдардағы ашаршылықтың, репрессияға үшыраған халықтардың Қазақстанға қоныстануның, тың және тыңыйған жерлерді игеру кезеңіндегі өзгерістер, КСРО-ның күйреуінен кейінгі халықтың миграциясының және т.б. оқиғаларының демографиялық жағдайға әсері оқытылады. Студенттер Қазақстандағы XX ғ. демографиялық дағдарыстар туралы, осы дағдарыстардың тарихы саясатпен тығыз байланысын, 1920-30-шы жылдардағы ашаршылықтың, репрессияға ұшыраған халықтардың Қазақстанға қоныстануның, тың және тыңыйған жерлерді игеру кезеңіндегі өзгерістер, КСРО-ның күйреуінен кейінгі халықтың миграциясының және т.б. оқиғаларының демографиялық жағдайға әсерін толық білуі тиіс.

Авар және Хазар қағанаттарының тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Антика заманындағы ғылым мен білім тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Араб Халифатының тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Батыс Европаның ортағасырлардағы халықаралық қатынастар тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Батыс елдерінің қазіргі заман тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Византия және Осман империясының тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс аясында әлеуметтік тарихтың ең маңызды мәселелерінің бірі – экономика, социум және саясат контекстіндегі әлемдік империялардың қалыптасу және құлдырау проблемасы қарастырылады. Византияның құлдырау және Османдық сұлтаннан бастау алған, жаңа Осман империясының қалыптасу себептерін зерттеу барысында христиандық және мұсылмандық конфессиялардың қайшылығы, шығыс және батыс өркениеттерінің синтезінің тарихи-мәдени проблемалары ашылады. Осман империясы Орталық және Шығыс Еуропа, Таяу Шығыс елдеріне қарсы түрік агрессиясының плацдармы ретінде қарастырылады. Осман мемлекеттілігінің дәстүрлеріне, Осман империясының әкімшілік-саяси құрылымдарына, қаржылық-салықтық қызметіне, османдық қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуына үлкен назар аударылады. Міндеттері: - Қоғамдық жүйенің тұрақты қызмет етуін бұзған, оның жеке құрамдас бөліктері арасындағы маңызды диспропорциялардың пайда болуы себепкер болған құрылымдық дағдарысты зерттеу; - ХІХ ғасырдағы осман қоғамының трансформациясы мен империяны модернизациялауға талпыныстарды зерттеу; - І Дүниежүзілік соғыстан кейінгі империяның құлдырауы қарастырылады. Білу: Византия және Осман империясының орта ғасырлардағы тарихын, дүние жүзі тарихының деректері мен ғылыми әдебиетін, негізгі түсініктерін. Жасай білу: тарихи білімнің теориялық, қолданбалы , құнды аспектілерін айқындау; зерттеуге қажет деректер мен әдебиет таба білу; оқылған материалды логикалық тұрғыда баяндай білу; жазба жұмыстарының негізгі түрлерін жасай білу; шолу мен аннотация, презентация дайындау.

Дүниежүзі тарихын оқытудағы интерактивті білілм беру технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс педагогтың ақпараттық-коммуникациялық біліктілігін кеңйту үшін арналған. Курстың мақсаты: дүние жүзі тарихын оқытудағы интерактивті білім беру технологияларын: іскерлік және рөлдік ойындар, пікірталастар, диспуттар, нақты жағдайға сараптама жасау, сұхбат, пікірталас элементтері бар, мәлеметті проблемалық мазмұндау дәрістері, зерттеулер, практикумдар, видео және фото мәлеметтерді пайдалану, сабақ барысында карта мен мульти-медиалық құралдарды қолдану. Міндеттер: Ақпаратты сақтау және беру бойынша ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (электронды оқу құралдары мен интернет желісі) мүмкіндіктері айқындалады; Білім алушылар тарапынан АКҚ меңгеру деңгейлері, оларды мұғалімнің кәсіби қызметіне ендіру деңгейі айқындалады; Оқытушыларға дүние жүзі тарихы бойынша сабақ өткізу және аралық бақылауды ұйымдастыру бойынша ұсыныстар беріледі. Мультимедиялық технологиялар мен педагогикалық қызметтің негізгі әдістерін пайдалана білу Студенттерде шығармашылық ойлау қабілетін қалыптастыру, негізгі жазба жұмыстарын дайындау, меңгерген материалдарын логикалық жүйелікте жеткізе білу; Жаңа ақпараттық және білім беру технологияларын пайдалану тәсілдерін және дағдыларын дамыту.

Дүниежүзі тарихының деректану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: деректануды ғылыми білім аясы ретінде, жалпы тарихты зерттеу барысында деректерді таңдап алудың негізгі қағидаларының анықтау проблемаларын зерттеу. Пәнді зерттеуде келесі міндеттер үлкен орын алады: Тарихи деректің қалыптасуы, мазмұнының айқындалуын, оның маңыздылығын анықтау дағдыларын қалыптастыру; Белгілі бір елдің нақты даму кезеңінде әр түрлі деректердің қалыптасу заңдылықтары мен себептерін орнату дағдыларын қалыптастыру; Студенттерде тарих ғылымының базалық түсінік аппаратын студенттерде қалыптастыру, соның ішінде тарихи деректің проблемасы және тарихи деректердің классификациясы. Курста тарихнаманың және жалпы тарихи анализдің әдіснамаасының дамуына көп ықпал еткен көрнекті зерттеушілердің ең маңызды әлеуметтік, психологиялық, саяси және интеллектуалдық теорияларының спецификалық деректанулық басқаша ұйғарылуы көрініс тапқан.

Европадағы ортағасырлық этникалық үдерістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ежелгі және ерте ортағасырлардағы Қазақстан тарихындағы этникалық үрдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазақ халқының қалыптасуына жағдай жасаған этногенетикалық үрдістердің бастауы өте көне кезеңнен – алғашқы қауымдық қоғамның ыдырау кезеңінде орын алған. Бастапқы кезеңде бұл үрдістер автохтонды халықпен байланысты болған. Алайда келесі дамуында олардың барлығы Орталық Азия кеңістігіндегі этникалық үрдістерге тәуелді болды. Курстың мақсаты: тарихи үдерістің заңдылықтары мен жүрісін зерттеу. Міндеттері: қазақ халқының этногенезін, этникалық және полиэтникалық тарихтың негізгі кезеңдерін анықтау, тарихи қалыптасқан этноауамқтағы күрделі ру-тайпалық және жүздік қалыптасудың құрылымын зерттеу; этнонимдер мен этнополитонимдердің, экзоэтноним және эндоэтнонимдердің барабарлығын анықтау; көрші халықтармен этномәдени байланысты анықтау; Білу: Қазақстан аумағындағы тарихи этногенез алғышарттарын; Түсіну: Қазақ халқы тарихындағы үнді-европалық және түркі факторының рөлін; Қолдана білу: қолда бар тарихи деректер мен зерттеу әдебиеттеріне сараптамалық шолу жасай білуі;

Ежелгі және ортағасырлық Еуразияның тарихи тұлғалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – заманға сай тарихи және онымен байланысты гуманитарлы ғылымдар жетістіктерінің контекстіндегі ұзақ тарихи ретроспективтіліктегі тұлғаның рөлін айқындау. Міндеттер: Нақты тарихи кезеңдердегі тұлғаның рөлін зерттеу мәселесіне заманауи ұстанымдарды көрсету, тарихи тұлғаны теориялық проблемаларын зерттеудегі қазіргі замандық бағыттарды айқындау. «қалыптасу-харизма-көшбасшы» жүйесіндегі өзара қатынастың жалпы қағидаларын анықтау. Әлем тарихындағы тұлға рөлін ашып көрсету; Тұлға рөлінің маңызды ерекшеліктерін кілтті терминдер мен идеяларды, ағылшын, орыс және қазақ тіліндегі эквиваленттерді зерттей отырып, ашып көрсету; Көшбасшылардың этноәлеуметтік, рухани және мәдени үрдістеріне және т.б. ықпалының кезеңдеріне бақылау жүргізу. Ежелгі және орта ғасырлық Еуразиядағы тарихи тұлғаларды білу. Деректерді типтеу, олардың репрезентативтілігін анықтау бойынша жұмыс жасау дағдыларына ие болу, мазмұнын талдау, спецкурс бойынша негізгі деректік кешенмен өзіндік жұмыс жасауға үйрену. Маман ретінде өз қорытындылары мен білімін нақты және бір реттен баяндай білу; Нәтижелерді жоғарғы деңгейде талдай білу; Қолда бар зерттеу әдебиеті мен тарихи деректерге аналитикалық шолу жасай білу.

Ежелгі және ортағасырлық замандағы күнделікті өмір тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихшы студенттерді күнделікті өмір тарихымен жаңа ғылыми бағыт ретінде таныстыру, студенттер бойында Батыс халықтарының мәдениетіне қызығушылық ояту, бөгде дәстүрлерге шыдамдылықты және ксенофобияға белсенді қарсы тұруға тәрбиелеу. Курс міндеттері: Бакалавр білуі қажет: Қазіргі замандық күнделікті өмір тарихы туралы ғылымның негізгі даму бағыттарын; Берілген бағдарламамен қарастырылған оқу материалын, ежелгі және ортағасырлық замандағы күнделікті өмір тарихы бойынша міндетті әдебиетті білу; Ежелгі және ортағасырлық Батыстағы халықтардың әлеуметтік даму бағыттарын білу; Жаңа замандағы күрделікті өмір тарихы бойынша табылған мәліметтерді таба білу және жүйелей алу, сонымен қатар берілген курстағы білімді оқуүрдісінде пайдалана алу; Деректерді талдау және сыннан өткізу дағдыларына ие болу; Сипаттар мен аннотациялар, презентациялар дайындау.

Екінші дүниежүзілік соғысының тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: екінші дүниежүзілік соғыспен байланысты кілтті сұрақтар мен мәселелерді терең жүйелік және компаративтік тұрғыдан зерттеу. Пәнді оқыту барысында курстың міндеттерін құрайтын, мынадай пікірталастық мәселелерге ерекше назар аударылады: - Екінші дүниежүзілік соғыстың себептері мен басталуы; - Екінші дүниежүзілік соғыста Кеңес Одағының атсалысуы; - Әскери тұрғындар мен қайтып оралмағандар мәселесі, Еуропа елдеріндегі қарсыластық әрекеттеріне кеңестік адамдардың қатысуы, әскер мен бейбіт халық арасындағы шығындар; - Қатардағы кеңес әскеріндегі әскери операциялар барысындағы, мысалы, Харьков түбінде (атақты Харковь қазаны), Сталинград және Курск түбіндегі шайқастардағы, Одердегі шайқас және Берлинді алу және т.б., жаппай адам шығыны қажеттілік болған және болмағандығын анықтау. Берілген курста командирлік құрам мен әскери жетекшілік етумен байланысты мәселелер ашылады. Әсіресе, зерттеу әдебиеттерінде жеткілікті деңгейде көрініс таппаған Қиыр шығыстағы милитаристік Жапониямен соғысқа қатысты мәселелер зерттеледі. Бұл курсты оқыту барысында қазақстандық, кеңестік және батыстық тарихнама еңбектері қолданылады, бұл өз кезегінде пікірталастық мәселелерге деген әртүрлі көзқарастар мен қатынастарды зерттеу үшін негіз болады. Білу: қазақстанды, кеңестік және батыс тарихнамасының еңбектерін білу. Жасай білу: ғалымдардың әр түрлі көзқарастарын айқындау және пікірталастық мәселелерге қатынасын көрсету. Дағды: тарихи деректермен жұмыс жасау және оларды талдау дағдыларына ие болу.

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жаңа империялық тарих
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Заманауи халықаралық қатынастар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттерді заманауи халықаралық қатынастардың негізгі мәселелерімен және даму үрдістерімен таныстыру, жаөандану үдерісінің ерекшеліктерін көрсету. Курстың міндеттері: студенттердің санасында заманауи халықаралық қатынастар туралы кешенді, жүйелі көрініс қалыптастыру; студенттерді қазіргі кезеңдегі халықаралық қатынастардың мәні мен үдерісін түсінуге үйрету; студенттерді заманауи халықаралық қатынастар акқымында ұлттық мемлекеттердің сыртқы саясатын талдауды үйрету; Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі бағыттары, оның тұжырымдамалық негіздері туралы нақты түсінік беру; студенттерді жетекші халықаралық ұйымдар мен көпжақтылы институттар қызметінің негіздерімен таныстыру. негізгі оқиғалар мен фактілерді, жаһандану жағдайындағы заманауи халықаралық қатынастардың дамуының мәселелерін білуі; шешуші оқиғаларды талдау негізінде қорытынды жасай білуі; негізделген тарихи аналогиялар жүргізе алуы; тарихи оқиғалардың себеп-салдарын айқындай білуі; тарихи деректермен жұмыс жасау. Ғылыми әдебиетке сыни талдау жүргізу; ғылыми мәселені қою; тарихи материалды еркін мазмұндау машығы болуы тиіс.

Инновациалық кәсіпкерлік (сала бойынша)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттердің бойында өндірістік саладағы кәсіпкерлік сферасында ұтымды сәтті қызмет атқару, нарық жағдайында инновациялық қызметпен айналысу, материалдық өндірістегі тәуекелді инвестицияларды басқару саласындағы қажетті құзіреттерді игеруді қамтамасыз ету болып табылады.Экономикалық өсудің заманауи нысандары мен үдерістері жайлы білуі тиіс; нарықтағы шаруашылық субъектісінің экономикалық ахуалын бағалай алуы керек, инновациялық тактиканы таңдай алуы тиіс, бәсекелестік артықшылықтарды иелену және сақтап қалу жолдарын игеруі тиіс.

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Көшпелі және отырықшы өркениеттердің өзара әрекеттесуі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тарихи жағдайларға байланысты бұл аймақты мкенедеген халықтар көптеген жүзжылдықтар бойы мәдени аяда өте тығыз байланыста болды. Берілген пәнді оқытудың қажеттілігі, бұл аймақта өмір сүретін мәдениетттердің ортақтығын айқындап, ОА аймағындағы мәдениеттердің өзара әркеттесуінің сызығын көрсетуде болып табылады. Мақсаты: Көшпелі және отырықшы өркениеттердің этномәдени синтезі жағдайында қызмет ету спецификасынан шыға отырып, Орталық Азия территориясында мәдениеттің даму үрдісін зерттеу. Орталық Азия аймағындағы мәдениет қызметінің негізгі механизмін, проблемалық ұстаным қолдана отырып, бақылау. Берілген аймақтағы мәдениеттің қалыптасу спецификасын көрсету. Мәдениеттердің өзара ықпалдастығы мен өзара енгізілуіне бақылау жасау. Білу: Мамандық пәні бойынша ең төменгі міндетті деңгейді меңгеру. Әлеуметтік-гуманитарлы ғылымдар әдістерін қолдана білу; Қазіргі заманғы білім беру технологияларын қолдана отырып, жаңа білімдерді игеру. Дерекпен тәжірибелік жұмыс жасау дағдыларын меңгеру.

Күнделікті тарих
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ зиялыларының демократиялық қозғалысының тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – ХХ ғ. басындағы қазақ интеллегенциясы қозғалысының негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы қазақ мемлекеттілігінің қалыптасу проблемаларына ерекше назар аудара отырып, толық түсінік беру. Курстың міндеттері: Бай нақты материалды зерттеу және меңгеру; Проблемалық дәріс әдістерін қолдану жолдары арқылы студенттерде шығармашылық ойлау қабілетін қалыптастыру; Жаңа және қазргі замандағы Қазақстан тарихындағы қазақ демократиялық интеллегенциясының рөлі мен орнын, ең өзекті проблемаларын анықтау; ХХ ғ. басындағы қазақ элитасының көрнекті қайраткерлерінің қызметі туралы түсінік қалыптастыру. ХХ ғ. басындағы қазақ интеллегенциясының демократиялық қозғалысының негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері, ХХ ғ. басында қазақ элитасының көрнекті қайраткерлерінің қызметі туралы толық түсінікке ие болу.

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қазақстан тарихын оқытудағы мультимедиялық білім беру бағдарламасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Білім беруде мультимедиялық технологияларды пайдалануда педагогикалық қызметтің бірнеше негізгі әдістерін іске қосып, меңгеруді қажет етеді, олар оқушы мен компьютер арасындағы байланыстың дәстүрлі түрде белсенді және белсенді емес принциптері болып екіге бөлінеді. Мультимедиялық білім беру технологиялары тарихи фактілерді, оқиғаларды бір-бірімен байланыста нақты түрде көрсетуге шамасы жетеді. Мультимедиялық құрылғыларды сабақ үстінде пайдаланудың мақсаты тарихи материалды образды түрде көру арқылы терең меңгеру, есте сақтауды қамтамассыз етеді, ол арқылы оқушы оқып жатқан кезеңге кірігіп, таным түйсіктерінің барлық каналдары арқылы мультимедиялық база арқылы тарихи білімді меңгеріп алады. Ақпаратты меңгерудің логикалық және образды қабылдау мүмкіндіктерін кеңейту; Көрнекілікті күшейту арқылы білім беру процессін белсендендіру белгілі бір межеде, берілген ақпаратты басқаруға мүмкіндік беретін интерактивті қарым-қатынас орнату: индивидуальді қажетті бағыттарын ауыстырып, нәтижелерін зерделеп, тұтынушының нақты қажеттіліктеріне сай бағдарламаның сұраныстарына жауап беру; Олар сондай-ақ, индивидуальді академиялық қажеттіліктерін қанағаттандыруына сай материалды беру жылдамдығы мен қайталану тәртібін де реттеп, белгілей алады. Мультимедиялық оқу ақпараттарының түрлі типтерінің тиімділігі мен интеграциясы. Мультимедиялық технологиялар мен педагогикалық қызметтің негізгі әдістерін пайдалана білу Студенттерде шығармашылық ойлау қабілетін қалыптастыру, негізгі жазба жұмыстарын дайындау, меңгерген материалдарын логикалық жүйелікте жеткізе білу; Жаңа ақпараттық және білім беру технологияларын пайдалану тәсілдерін және дағдыларын дамыту;

Қазақстандағы Ресейдің империялық саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстандағы Ресейдің империялық саясаты: кезеңдері, барысы, салдары.
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазақстанның жаңа замандағы тарихын, әсіресе Ресей империясының саясаты мен оның Қазақстандағы көрінісі туралы студенттерді терең оқыту. Империялар, оның өзгешеліктері мен белгілері, қалыптасу кезеңдері, дамуы мен құлауы жайлы зерттеудің ортақ мәселелерін қазіргі жағдайда қайта ойдан өткізу қажет. Берілген пән тек қана тарихшылар емес, философтар, әлеуметтанушылар, саясаткерлер мен мәдениеттанушылар да айналысатын мәселелер кешенін зерттеумен айналысады. Негізгі міндеттер мынадай: XVIII-XX ғ. басындағы Қазақстан территориясын империя саясатының құрамдас бөлігі ретінде қарастыру; XVIII-XX ғ. басында Ресейдің Қазақстан территориясындағы империялық саясатының ерекшеліктерін айқындау; XVIII-XX ғ. басында Ресейдің Қазақстан территориясындағы саясатының негізгі бағыттарын көрсету; XVIII-XX ғ. басында Ресейдің Қазақстан территориясындағы саясатының құрамдас бөліктерін қарастыру; Негізгі терминдер мен анықтамаларды, олардың трактовкасын айқындау; Империяларды зерттейтін шет елдік тарихнаманың негізгі бағыттарын анықтау; Империялардың негізгі мәселелерінің зерттелу деңгейін талдау; Шетел тарихнамасында империялардың типологиясын зерттеу; Империялар тарихының мәселелеріне шет елдік зерттеушілердің жаңа ұстанымдарын талдау. Деректердің типологиясы, олардың репрезентативтілігін анықтау бойынша жұмыс жасау дағдыларын меңгеру, мазмұнын талдау, спецкурс бойынша негізгі деректер кешенімен өзіндік жұмыс жасауды үйрену. Берілген мәселе бойынша тарихнамалық жұмыстың жалпы кешенімен жұмыс дағдыларын меңгеру, қажетті тарихи әдебиет мәліметтерімен еркін жұмыс жасау, оларды сыни талдай білу; Берілген мәселе бойынша фактологиялық мағлұматты меңгреу; қазақстанның жаңа заман тарихы бойынша білімін тереңдету.

Қазіргі замандағы шетел тарихнамасының негізгі бағыттары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржылық сауаттылықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

Қоғамның әлеуметтік өзгеруі және саяси модернизациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қытай тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: қытай қоғамы мен мемлекеті тарихының өзіне тән сипаты мен ерекшеліктерін түсіну; мәдени даму, генезис ерекшеліктері және қытай капитализмінің дамуы, жаппай халық көтерілістері мен толқуларының тарихи рөлі сияқты қытайдың әлеуметтік мәселелерімен байланысты проблемаларға, сонымен қатар қоғамдық дамуыдың революциялық және реформистік тенденцияларына ерекше назар аударылады. Курс міндеттері:Қытай курсының оқу материалын меңгеру. Курс студенттерге Қытай тарихының негізгі кезеңдері бойынша білім беруге, ежелгі заманнан қазіргі уақытқа дейінгі эволюцияның негізгі сызықтарын, оның ішінде маңызды оқиғалар: протомемлекеттердің қалыптасуын, орта ғасырлардағы Қытай, жаңа және қазіргі замандағы Қытай мемлекеті ерекшеленіп қарастырылады. Білу: Қытайдың ежелден бастап қазіргі уақытқа дейінгі мемлекеттік және құқықтық институттарының дамуының негізгі тенденцияларын білу. Студент жасай білуі тиіс: тарихи білімнің теориялық, қолданбалы, құнды аспектілерін айқындау; зерттеуге қажет деректер мен әдебиет таба білу; оқытылатын материалды логикалық тұрғыда баяндай білу; негізгі жазба жұмыстарын орындау; шолу мен аннотация, презентация дайындау.

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Мектептегі өлкетану жұмысы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мектептегі өлкетану жұмысының негізгі ұйымдары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Білім беруде мультимедиялық технологияларды пайдалануда педагогикалық қызметтің бірнеше негізгі әдістерін іске қосып, меңгеруді қажет етеді, олар оқушы мен компьютер арасындағы байланыстың дәстүрлі түрде белсенді және белсенді емес принциптері болып екіге бөлінеді. Мультимедиялық білім беру технологиялары тарихи фактілерді, оқиғаларды бір-бірімен байланыста нақты түрде көрсетуге шамасы жетеді. Мультимедиялық құрылғыларды сабақ үстінде пайдаланудың мақсаты тарихи материалды образды түрде көру арқылы терең меңгеру, есте сақтауды қамтамассыз етеді, ол арқылы оқушы оқып жатқан кезеңге кірігіп, таным түйсіктерінің барлық каналдары арқылы мультимедиялық база арқылы тарихи білімді меңгеріп алады. Ақпаратты меңгерудің логикалық және образды қабылдау мүмкіндіктерін кеңейту; Көрнекілікті күшейту арқылы білім беру процессін белсендендіру белгілі бір межеде, берілген ақпаратты басқаруға мүмкіндік беретін интерактивті қарым-қатынас орнату: индивидуальді қажетті бағыттарын ауыстырып, нәтижелерін зерделеп, тұтынушының нақты қажеттіліктеріне сай бағдарламаның сұраныстарына жауап беру; Олар сондай-ақ, индивидуальді академиялық қажеттіліктерін қанағаттандыруына сай материалды беру жылдамдығы мен қайталану тәртібін де реттеп, белгілей алады. Мультимедиялық оқу ақпараттарының түрлі типтерінің тиімділігі мен интеграциясы. Мультимедиялық технологиялар мен педагогикалық қызметтің негізгі әдістерін пайдалана білу Студенттерде шығармашылық ойлау қабілетін қалыптастыру, негізгі жазба жұмыстарын дайындау, меңгерген материалдарын логикалық жүйелікте жеткізе білу; Жаңа ақпараттық және білім беру технологияларын пайдалану тәсілдерін және дағдыларын дамыту;

Мектептегі тарихты тұлғалық-бағытталған оқыту
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: Бұл курс ежелгіден бүгінгі күнге дейінгі мемлекет пен өлкенің тарихи кезеңдерін, отан тарихының өзекті мәселелерін қарастырады. Пәннің ғылыми ұйымдастырылуы мен заманауи әдістердің проблемаларын ашып көрсетуге ерекше көңіл бөлінеді. Міндеттері: • Өлкетану жұмыстарының барысында оқушылар өздігінен оқу материалдарын меңгеріп, өмірде қажетті дағдыларды үйренеді, жалпы білімдерін тереңдетіп және тәжірибелік қызметке дағдыланады; • Оқытушы өз өлкесін (облыс, аймақ) жақсы білуі шарт, жүйелі түрде оны зерттеп және оқушылармен жүргізілетін өлкетану жұмыстарының дағдыларын білуі қажет. Жасөспірімдер мен жеткіншектердің арасында жүргізілетін өлкетану жұмыстары барысында оқытушы өзінің интеллектуалды деңгейі мен кәсіби құзіреттіліктерін терең меңгеруі тиіс; • Мәдени ескерткіштермен танысу, нақты археологиялық деректердің негізінде өлкенің тарихын білу, сол елді мекеннің жергілікті тұрғындарының дәстүрі мен салтын, балалар мен жеткіншектердің дүниетанымын қалыптастыратын және тәрбиелейтін наным-сенімдерді терең меңгеруі тиіс. Педагогикалық қызметтің негізгі әдістерін пайдала білу және кәсіби құзіреттіліктерді терең меңгеру; Оқытушы өз өлкесін (облыс, аймақ) жақсы білуі шарт, жүйелі түрде оны зерттеп және оқушылармен жүргізілетін өлкетану жұмыстарының дағдыларын білуі қажет. Студенттерде шығармашылық ойлау қабілетін қалыптастыру, негізгі жазба жұмыстарын дайындау, меңгерген материалдарын логикалық жүйелікте жеткізе білу; Жаңа ақпараттық және білім беру технологияларын пайдалану тәсілдерін және дағдыларын дамыту;

Ортағасырлардағы қала мәдениетінің тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс ортағасырлық мәдени даму контекстіндегі қала мәдениетінің құбылысын зерттеуге арналған. Ортағасырлық қала мәдениетінің негізгі құрамдас бөліктері: бейнелеу өнері, сәулет өнері, философия, саяси және идеологиялық доктриналар, білім беру, әдебиет, театр қарастырылады. Курс шегінде ортағасырдағы мәдени өмірдің рыцарьлық, махаббат құбылысы, ақындардың шығармашылығы сияқты көптеген құбылыстарды шығармашылық тұрғыдақайта ойлануға тырысушылық жасалынады. Білуі тиіс: ортағасырлық қоғам тарихының негізгі проблемаларын; Ортағасырлық қоғамның мәдени мәселелерін талдай білу, зерттеу үшін қажетті деректер мен әдебиет таба білу; оқытылатын материалды логикалық баяндай білу. Ғылыми әдебиет пен тарихи дерекпен жұмыс жасау дағдыларына ие болу.

Ортағасырлық ислам әлемдегі ғылым және мәдениет
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді ортағасырдағы ислам әлемінің ғылыми жаңалықтарымен таныстыру, сонымен қатар оның әлем тарихындағы рөлін анықтау. Міндеттер: Ислам әлемі ғалымдарының биографиясы мен еңбектерін қарастыру; Жаратылыстану ғылымдары бойынша мұсылмандық ғалымдардың жаңалықтарының маңыздылығын көрсету; Ортағасырлардағы әдебиет, тарих, дін, филология және т.б. бойынша еңбектерді талдау; Исламның әлемдік өркениеттегі рөлін қарастыру. Курс ортағасырлық мұсылмандық әлем ғалымдарының биографиясын, еңбектерін және олардың ғылыми жаңалықтарын қарастырады. Бәріне белгілі, қарастырылып отырған уақытта жаратылыстану ғылымдары бойынша ғылыми ашылулар жасалынған, сонымен қатар бағасыз, қазіргі күнге дейін гуманитарлы ғылымдар бойынша өзекті еңбектер жазылған. Оған дәлел ретінде Аль-Хорезми, аль-Фараби, аль-Бируни, Ж. Баласағұни, М. Қашқари және т.б. еңбектері мен шығармалары. Сонымен бірге материалды және рухани мәдениеттің дамуы тек ғалымдар еңбектерінде ғана емес, біздің заманымызға дейін сақталған сәулет құрылыстарында да көруге болады. Білу керек: ортағасырлық мұсылмандық ғалымдар өмірінің сипатын, медицина, астрономия, химия, математика т.б. саласындағы ғылыми жаңалықтарды, ислам әлемінің мәдениетіндегі ерекшеліктерін білу. Филология, әдебиет, дін және тарих бойынша ғалымдар жұмысын, ортағасырлық ғалымдар еңбектерін талдай білу. Дерек көздерімен жұмыс жасау дағдыларына ие болу.

Орталық Азия мен Қазақстанның мәдениеті мен тарихы бойынша жазба деректері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - The aim of the course « Sources on the history and culture of Central Asia and Kazakhstan"is common among students submission of source and its critical analysis, classification, understanding the basic methods, stages of development of historical sources, collated and meantime for the form methods of analysis. The subject of study of discipline are all types and kinds of sources on the history and kulture Central Asia and Kazakhstan in all the variety of their forms and content. The tasks of the vocational training on discipline: be able to classify different types of specific sources; understand the basics of theoretical sources; get acquainted with the practical source study; describe the main trends in the development of different sources; get acquainted with the methodology of source analysis and develop logical thinking ability. knowledge of the source of historical knowledge aspects; ability to define the specifics of the historical sources are problems on the history and culture of Central Asia and Kazakhstan and show the extent of their development

Орталық Азияның дамуындағы қазіргі тенденциялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Орталық Азиялық аймақтың дамуындағы қазіргі заманғы тенденциялар» курсы Орталық азияның посткеңестік даму кезеңіне арналған, аймақтағы әлеуметтік-саяси трансформацияның анализін, оның қарқынын, ерекшеліктері мен перспективаларын ұсынады. Мақсаты: бакалавриат бағдарламасы бойынша оқитын студенттерде Орталық Азияның жаңа тәуелсіз мемлекеттерінің әлеуметтік-экономикалық және саяси тарихы туралы ғылыми ұғым қалыптастыру. Білу: посткеңестік кеңістіктегі орталық Азия республикаларының тарихын. Жасай білу: Орталық азия аймағының дамуындағы негізгі бағыттар мен тенденцияларды айқындау; Дағдылар: берілген мәселе бойынша тарихнамалық жұмыстар және мерзімдік әдебиет кешенімен жұмыс жасау дағдылары.

Орталық Азияның көшпелі және отырықшы өркениетінің өзара байланысы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Посткеңестік шетел тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс аясында посткеңестік елдердің жаңа мемлекеттілігінің қалыптасу аспектілері, олардың халықаралық қауымдастыққа кіруі, қорғаныс және қауіпсіздік аясында таяу шетел мемлекеттерінің өзін-өзі билеу мәселелері, бұрынғы Кеңес Одағы республикалар арасындағы шекараның делимитизациясы мен шекаралық дауларды шешу бойынша екіжақты келісімдер тарихы, этносаралық және азаматтық шиеленістер қарастырылады. Посткеңестік кеңістіктегі «интернационализация» мәселесі (бұл аймаққа АҚШ, ЕО, Түркия, Иран, Қытайдың енуі) айқындалады. Посткеңестік кеңістік мемлекеттері арасындағы ТМД, ОДКБ, ЕвразЭО, ШБО, ЕЭП және т.б. аясындағы экономикалық және әскери-саяси саладағы интеграциялық өзара ықпалдастық форматындағы қатынастар анықталады, социомәдени ықпалдастық механизмдері айқындалады. Ерекше назар посткеңестік кеңістіктің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, ТМД аясындағы қатынастар,а халықаралық үрдістердің ықпалына аударылады. Курста ТМД елдерінің, Балтық елдерінің қоғамдық-саяси және экономикалық проблемалары; посткеңестік кеңістіктегі этносаралық қатынастар мен миграциялық үрдістер көрініс табады. Білу: посткеңестік кеңістік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесін, ТМД шегіндегі қатынастарға халықаралық үрдістердің ықпалы. Жасай білу: ТМД елдеріндегі, Балтық елдеріндегі қоғамдық-саяси және экономикалық проблемаларды талқылай білу; посткеңестік кеңістіктегі этносаралық қатынастар мен көші-қон үрдістерін талдай білу. Дағдылар: ТМД мәселелері бойынша баспа әдебиетін талдау дағдылары.

Ресей және Кеңес мемлекетінің тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Ресей және Кеңес мемлекетінің тарихы» атты курс студенттерге Ресей тарихының негізгі кезеңдері жайлы білім беруге, ІХ-ХХ ғасырлар арасындағы, яғни негізгі ерекше кездерді: Киев Русінің жаңа мемлекеттерінің, феодалдық княздіктердің, орталықтандырылған Ресей мемлекетінің, Ресей империясының, КСРО қалыптасуын қамтитын, эволюцияның негізгі бағыттарын қарастыруға арналған. Әлеуметтік-экономикалық дамуына, қоғамдық-саяси өміріне, мәдениетіне, сыртқы саясатына, дағдарыс құбылыстарының артуына назар аударылады. Пікірталастық мәселелер мен КСРО құлауымен байланысты мәселелер қарастырылады. Бакалавр білуі тиіс: - мемлекет тарихындағы жеке оқиғалар арасындағы себеп-салдарлы байланыстарды білу; - әр түрлі тарихи кезеңдегі Ресейдің экономикалық және әлеуметтік дамуының, сыртқа саясатының курсының негізі бағыттарын, білу; Жасай білу: тарихи білімнің теориялық, қолданбалы , құнды аспектілерін айқындау; Тарихи зерттеудің пәнаралық ұстанымдарын және әдістерін меңгеру; Дағдылар: Ресей мен Кеңес мемлекеті бойынша деректер, теориялары мен концепцияларын талдау және сыннан өткізу.

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Тарихи өлкетану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тарихи өлкетану туған өлке, оған деген махаббатқа тәрбиелеу, оқушылар тарапынан азаматтықты қалыптастырудың ең маңызды дерек көздерінің бірі болып табылады. Өлкетану – бұл белгілі бір территорияны ғылыми негізге сүйене отырып жан-жақты зерттеу болып табылады. Зерттеу объектілері болып ауыл, қала, аудан, өлкенің әлеуметтік-экономикалық, саяси, тарихи және мәдени дамуы табылады. Мақсаты: Өлкетану қызмет арқылы тұлғаның танымдылық пен шығармашылыққа қажеттіліктерін дамыту. Өз өлкесінің патриоттарын тәрбиелеу. Тарихшы-өлкетанушылардың бірлескен сабақтардың білім беру міндеттері мынадай: Туған өлке тарихынан нақты фактілер негізінде білімдерін тереңдету және кеңейту; Алдыңғы буынның тарихи мұрасына құрмет жасауға, тарих пен мәдениет ескерткіштеріне ұқыпты қарауға тәрбиелеу; Білім алушылардың экскурсия жүргізу, туризм негіздерімен таныстыру, оның өлкетанумен байланысы туралы түсініктерді қалыптастыру; Тарихи, мұрағаттық және әдеби деректермен ғылыми зерттеу жұмысын жасау дағдыларына баулу; Білім алушыларды тарихшы мен экскурсия жүргізуші мамандығына бағыттау. Өз ауылының, өлкесінің тарихы туралы білім алу. Жасай білу: тарих сабағында, аудандық, қалалық, облыстық және өлкетанулық конкурстарда және конференцияларды өз мағлұматтарын, баяндамаларын дайындау және шығу, өз ауылындағы, ауданындағы, облысындағы тарихи орындар бойынша экскурсия жүргізу. Білім алушылардың қорытынды аттестацияларын презентация, шығармашылық есеп, жобаны қорғау немесе шығармашылық жұмыс формасында жүргізу дағдылары.

Тарихи психология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттерге әлемнің эволюциясы және әртүрлі тарихи кезеңдердегі адамның психологиялық мінез-құлқының, оларды адамзат тарихының барлық сатыларында қарастыра отырып, ерекшеліктері туралы түсінік беру. Курстың міндеттері: тарихтың психологиялық мазмұнын ашу; тарихтың адам психологиясын өзгертуін, адамдардың тарихи иновацияларға бейімделуін талдайды; психикалық деннің саулығын және жаһандық экономикалық, саяси инновацияларда конструктивті мінез-құлықты сақтаудың жолдары туралы практикалық мәліметтер береді. әртүрлі тарихи кезеңдердегі адамдардың мінез ерекшеліктерін, тілдің эволюциясы туралы білуі; алынған білімді тәжірибеде белсенді пайдалана білуі, мәтіндермен және оқу, ғылыми әдебиеттермен өзбетінше жұмыс жасау машығы болуы тиіс.

Тарихты оқытудағы интерактивті білім беру технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Ұлы Жібек жолы бойындағы қалалар мен елдер тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Ұлы Жібек жолындағы қалалар мен елдердің тарихы» атты курс ежелгі және ортағасырлардағы уақытта сауда жолдарының қалыптасу динамикасын зерттеуге бағытталған. Сонымен қатар, Ұлы Жібек жолын бойында өмір сүрген мемлекеттер, қалалар, этностар мен мәдениеттердің өзара ықпалдасдық генезисі мен ерекшеліктері оқытылады. Қазіргі заманғы тарихи ғылымда қолданылатын жаңа ұстанымда негізінде қарастырылып отырған проблеманың теориялық-методологиялық базасы зерттелінеді. Берілген курстың мақсаты Ұлы Жібек жолыныңың негізгі бағыттарының қалыптасу тарихын деректер негізінде зерттеу болып табылады. Міндеттер: Ұлы Жібек жолы тарихы бойынша деректерді іс жүзінде айқындау және қолдану дағдыларын қалыптастыру. Орталық азия мен қазақстан территориясында ежелгі және ортағасырлық мемлекеттердің орналасуының ерекшеліктерін талдау. Ұлы Жібек жолындағы негізгі географиялық объектілердің рөлін анықтау. Орталық Азяиның ортағасырлық қалалары мен Ұлы Жібек жолы тарихын шетелдік бағыт бойынша зерттеуді студенттерге таныстыру. Мамандық пәні бойынша ең төменгі міндетті деңгейді меңгеру; Алынған ақпаратты талдау барысында теориялық ойлауды, ойды креативті қалыптастыру қабілеттілігін дамыту. Жеке құбылыстарды аймақтағы әлеуметтік-экономикалық, саяси және мәдени үрдістермен сәйкестендіре білу. Толеранттылық және мәдениетаралық диалог қағидалары туралы түсінікті дамыту. Қазақстан бойынша іргелі білімді шектес пәндік проблемаларды зерттеу барысында қолдану қабіліеттілігі.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

ХХ ғасырдағы тоталитарлық режимдердің тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тоталитаризмнің, ХХ ғ. 20-30 жж. қоғамдық және саяси өмірдің барлық аясындағы әкімшіл-әміршіл тәртіптің қалыптасу әдістерін зерттеу. Миссия: тоталитаризмнің қатаң формаларын жан-жақты зерттеу, олардың жетістіктері мен кемшіліктерін талдау және бағалау. Мазмұны: тоталитарлық режимдердің индустриализация, ұжымдастыру, мәдени революция, 1937-1938 жж. Жаппай репрессия және «Үлкен террор» кезіндегі күшеюі. Тоталитаризмнің жетістіктері мен қателіктеріне кешенді талдау мен бағалау жүргізу қазіргі заманғы әлеуметтік-экономикалық саясаттың дамуына жол ашады.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Диплом алды
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Диплом қорғау алдындағы практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Оқу практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Педагогикалық (үздіксіз)
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық практика (үздіксіз) оқу-тәрбие
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық практика (үздіксіз) психолого-педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген