Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - өнер бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: AQCUIN
Бағдарлама: 5В041900 – Музей ісі және ескерткіштерді қорғау
Оқыту деңгейі: бакалавриат
Емтихан: ЕНТ/кешенді тестілеу
Оқыту түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 4 жыл
Кәсіби қызметтің түрлері:
• ҚР музейлерінде қызмет (қор сақтаушы, экскурсия жүргізуші, ғылыми қызметкер), тарихи-мәдени және табиғи ескерткіштерді қорғау ұйымдарында, мәдениет департаменттерінде;
• Мәдени құндылықтарды сараптаумен айналысатын кәсіби қызмет;
• Ғылыми және білім беру саласында жұмыс істеу.

Кәсіби пәндер:
• Музейдің ғылыми-қор жұмысы
• Музей экспозициясы
• Музей менеджменті мен маркетингі
• Ескерткіштерді қорғау бойынша халықаралық ұйымдардың қызметі;
• Музей педагогикасы;
• Әлемдік мәдениет тарихы;
• тарихи-мәдени туризм және т.б.

Білім берудің артықшылықтары:
• Ерекше авторлық курстар;
• Әр түрлі зерттеу мәселелері және пәнаралық зерттеулер;
• тарихи-мәдени мұраны сақтаудың маңызды мәселелелерін терең зерттеу;
• жоғары білікті оқытушылар.

Халықаралық қатынас:
• Новосібір Мемлекеттік университеті (Ресей Федерациясы);
• М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу Мемлекеттік университеті (Мәскеу, Ресей Федерациясы);
• Томск мемлекеттік университеті (Ресей Федерациясы)
• Хажеттепе университеті (Анкара, Түркия);
• Гази университеті (Анкара, Түркия);
• Мимар Синан атындағы университет (Стамбул, Түркия).
• Әулие Кирилл және Мефодия университеттері (Трнава, Словак Республикасы);
• Стокгольм университеті (Швеция).
Тәжірибеден өтетін және жұмысқа орналасудың ықтимал орындары:
Мәдениет департаменті, ескерткіштерді қорғау бойынша комитеттер,
ескерткіштерді қорғау комитеттері, ғылыми-зерттеу орталықтары мен институттар, оқу орындары.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Бiрiншi жоғары бiлiм

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау
Мамандық шифры
5B041900
Факультеті
Тарих, археология және этнология
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі
Таңдау пәні
География
Бейіндік пән
География
Өту балы
ҚАЗ
103
ОРЫС
90

пәндер

Адамзаттың тарихилыққа дейінгі эволюциясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бағдарламаның басты мазмұны антропологиялық этнографиялық, археологиялық деректер бойынша бұрынғы адамдарды адамзат дамуын зерттеу болып табылады. Алғашқы қоғам тарихын ерте ж/е кейінгі қоғамды зерттеуді маңызды дерек бола алатын археология, антропология ,этнография салаларын толықтырады. – алғашқы қоғам тарихын қалыптасуын білу, -Адам эволюциясын зерттеуде маңызды деректерді дұрыс пайдалана білу.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Алғашқы қоғам тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Археологияға негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Археологияның зерттеу обьектілері ежелгі және ортағасырлық ескерткіштер болып табылады. Археологиялық ескерткіштерді зерттеу арқылы материалдық мәдениет пен өндіріс тарихын, ертегі қоғамның рухани өмір үлгісін және әлеуметтік құрылымын тануға болады. Археология курсында адамзат өмірі мен мәдениетінен жалпы заңдылықтар тарихын, археология ғылымының негізгі түсініктері мен көне мәдениет археологиялық ескерткіштері жөнінде ақпарат береді. археологияның дәуірлері мен кезеңдері және теориялық мәселелері; - Қазақстандағы археологиялық мәдениеттердің кезеңделуі және мерзімделу жөнінде, Археология ғылымының өзекті мәселелері; - археология ғылымының Еуразиялық континентте алар орны мен тарихын, мәдени байланыстылығын білуі тиіс. - археoлогиялық ескерткіштерді тани білуге және ескерткіштердің дәуірлік ерекшеліктеріне қарай барлау және қазба әдістерін; - артфактілермен жұмыс жасай білу; салыстырмалы – тарихи анализ, типология және тарихи қорытынды жасай білу тиіс

Әлем мәдениетінің тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән бірнеше маңызды мақсаттарға жетуге бағытталған: студенттердің бойында гуманистік дүниетаным қалыптастыру, кәсіби шеберлікке бастайтын жоғары танымдық сапа қалыптастыру, жаңа әлеуметтік-экономикалық жағдайда мәдени даму ерекшеліктерін жаңа тұрғыдан қабылдауға үйрету. Мәдениеттануды ғылым ретінде қабылдай отырып, түрлі мәдени теориялар арасындағы байланыс ерекшеліктерін меңгеруге оқыту. – өзге мәдениет, тіл және дін өкілдерін құрметтеуге, олармен тығыз қатынас орната білуге; – жалпы адамзаттық құндылықтарды игеруге және оны сақтауға; – білім алуға және оны дамытуға, кәсіби жетілдіруге; – өзге мәдениет өкілдерімен диалог орната білуге баулиды.

Әлемдік архитектура тарихы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – студенттердің мәдени рухани Қазақстанның тарихымен және басқа да елдермен танысып шығу. Студенттерге қызмет көрсетуді организациялармен туристік маршруттар зкскурсиялар және Қазақстанның туристік музейлердің білімін көрсетеді. Музейлік туризм елдегі жетістіктердің басты рөлі болады. – экскурсия дайындап, оны жүргізуге машықтану; – кіріс және шығыс туризмінің негізгі сиатамаларын білу; -туристік бағыттар құру қабілеті болу.

Әлемдік музейлер
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлемдік музейлер жүйесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты студенттерді музейдің тарихы мен теориясын , адамзат қоғамның мәдени бөлігі ретінде таныстыру. - қазіргі мәдениеттің музейлердің дамуы жөнінде маңызды актуальды теорияларды білу. - кәсіби бағытта музей саласының түсінікті категориясы аппаратын пайдалана білу, - интелектуалды даму және мәдени деңгейдің көтерілуіне арналған әдістерді қолдану.

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Дүниежүзілік тарих
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың барысында маңызды мақсат әлем елдерінің тарихи дамуын оқыту болып табылады. Оқыту барысында басты тарихи оқиғалар олардың себептері мен жүргізулері қазіргі халықаралық системаның даму тенденцияларын маңызы оқытылады. - маңызды тарихи оқиғалар мен олардың себептерін білу, -әлеуметтік саяси ауысу кезіндегі тарихи шарттарды білу.

Ескерткіштерді қорғаудағы халықаралық ұйымдардың қызметі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттер танысады қызметіне халықаралық ұйымдардың шақырылған сақтау және популяризовать мәдени мұра, сақтауға және қорғауға тарих және мәдениет ескерткіштері. Олар туралы біледі заңнамалық база қалыптасқан саласындағы халықаралық құқықтың осы саласындағы, туралы түсінік алады жұмысына ЮНЕСКО ИКОМ, ИКОМОС, Рим клубы. – білуге, халықаралық заңнама саласындағы ескерткіштерді қорғау; – білу қызметін талдау халықаралық ұйымдардың анықтау және оның перспективасы; – дағдыларын меңгеру ғылыми зерттеу-тарих және мәдениет ескерткіштерін.

Ескерткіштерді реставрациялау және консервациялау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәннің мақсаты – студенттерге ғылыми рестоврация ілімін жетілдіру. Студенттер негізгі музей заттарының бастапқы концервациялық әдісін үйрену әртүрлі материалдармен істелетін керамика, ағашпен, металмен, өнер туындыларымен қоса. - рестоврациялық қажеттілігін этникалық жағынан салыстыру, - ғылыми рестоврациялау этаптарын негізгі жолдарын білу, - қайта қалпына келтіру рестоврациялау және концервациялау принциптерімен танысу, - қазіргі таңдағы рестоврацияның концервациялық жұмыстардың мүмкіншіліктерін білу.

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Кәсіби мақсаттарға арналған шет тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілін оқытудың мақсаты студенттердің к тілдік бағытын айқындау, сөйлесуі қайталауы оқып жазуы. Кәсіби – коммуникативтік деңгейде маңызды - маңызды мен маңызды емес жағдайларын туристік әлеуметтік және еңбек – оқыту бағыты бойынша болатын сұқбаттарды жүргізе білу.

Көшпенділер өркениеті
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттер этномәдениетпен процеспен, Қазақстан териториясындағы болып жатқан өзгерістермен ерекшеленеді. Негізгі феномені болып негізгі этикалық сана сезіммен анықталады. - тарихи біліммен ғылыми әдістемелік концепциясы бойынша ерекшеленеді. - дисциплина аралық білімді негізгі ғылыми әдістемелік зерттеу негізінде болады.

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазақстанның этносаяси тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән нақты тарихи дерекке сүйене отырып қазіргі ҚР территориясындағы қоғамның даму процесін ашады. Ғылыми негіздеп алғанда бұл бағдарлама тарихи бөлімнің маңызы деректерден тұру керек деп тұжырымдайды . - саяси – қоғамның әлеуметтік этаптарын оқиғаларды өз бетінше оқып шыға білу.

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс органикалық дүниенің ежелгі заманда болуын зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық процестер мен зерттеулермен оның әдістерімен геологиялық тарихи ж/е эволюциялық теорияның сұрақтарына жауап іздеуді үйретеді. – негізгі биологиялық заңдылықтар негізінде эволюциялық процестердің жүруін қазба негізінде зерттелмейтін организмдерді олардың жалпы ерекшеліктерін, олардың өмір сүру ортасын тарихи дамуын геологиялық мағлұматтарды білуді үйретеді

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциялары (Палеонтология)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталмыш курс өткен кезеңдердегі органикалық әлемді оқытуға бағытталады, биотаның жүйелік құрамына, биосфераның эволюциялық заңдылықтарына, даму кезеңдеріне тоқталады, организмдердің өмір сүру салты талданады. Студенттер палеонтологияның негізгі мазмұнымен, әдістерімен танысып, тарихи геология мен эволюциялық теория мәселелерінде палеонтологиялық мәселелерді қолдануға үйретеді. – өткен кезеңдердегі органикалық әлемнің негізгі биологиялық заңдылықтарын білу; қазба нәтижесінде табылған пайдалы организмдердің ортақ сипаттамасын, өмір сүру салты мен жағдайын, тарихи дамуы және геологиялық мағынасын меңгеру; – органикалық әлемнің даму кезеңдері; – негізгі қазба организмдерді және олардың морфологиясын білу.

Музей педагогикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазіргі таңдағы музей негізгі қоғамдық білім және тәрбие жүзінде әртүрлі қоғамдық ортада жасқа байланысты професионалдық категориаларына байланысты музейдің ерекшелігін музей аудиториясына тікелей білім беруі жоғарғы деңгейде ғылыми деңгейде фондқа жеке жоғары эффективті түрде берілетін зерттеген. - музейдің ортасында негізгі жағдайда дұрыс бағытта қамтамасыз етіп отырады . - пландау арқылы жұмысты іске асыру музейлік зерттеулерді ғылыми процесс негізі арқылы іске асырып бағыттау.

Музей экспозициясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – ең қиын процесте студенттердің творчестваны бейнелеуі, палеолит дәуірінде, өнер ұзақ та қиын болып келеді.Мысалы әртүрлі оқиғалар түрлі түсті болып бейнеленеді, ал неолит дәуірінде қайта қкалпына келеді. - творчестваның теориялық құрылымын білу, - Музейде жасалатын іс- әрекеттерді принципн білу; - Алғашқы қауым өнеріне қатысты дерек көздерімен негізгі әдебиеттерімен жұмыс жасай білуі; Өнер ескерткіштерін анализ жасап, орналасқан жеріне және ғасырлары бойынша ажырата білу;

Музейдің ғылыми-қор жұмысы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты студенттерді музей фонд жұмыстарымен, ерекшеліктерімен таныстыру. Музей структурасы фондымен ,сабақ типтерін материалдарды сақтаумен рестоврация және концервация музей заттарын тасымалдау қызметтерімен таныстыру. - музей құжаттарының толтыру мен әртүрлі түрлерімен таныстыру, - классификациялау систематикасы мен жүйесімен музей заттарын таныстыру, - музей фондына әртүрлі заттарды сақтау мен білу, - музей заттарын рестоврациялау және концервациялау.

Музейлік менеджмент және маркетинг
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс арқылы музей мен басқару ,негізгі мақсаты мен принциптерін түсіндіреді .Қазіргі таңдағы жағдайда бастапқы жағдайды ескере отырып менеджмент маркетинг принциптерін ұстана отырып негізгі интелектуалдық қаржы ресурстары мен байқалвнады. Бұл істің негізінен жетекші шамамен музей қызметкерлерімен негізгі көре түседі. Бұл істің неізгі мақсаты ақша түсуде емес, оның құрылғыларында емес, оның негізі ой мақсатында. - музей ісімен негізгі методологиялық принципті музейді бақылау әдісімен ерекшеленеді, - музейдің қаржы зкономиканың сеспектілерін білу, - информациялық ақпараттың музей технологиясын жаңа қырынан қолдану, - фандрейзлинг ортасында жұмыс істеп үйрету

Музейтануға кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты студенттерден музей ісінің ғылыми сала ретіндегі әлем музейлерінің тариы туралы көріністі қалыптастыру, студенттер музейдің негізгі бағыттарын біледі, ғылыми қор, экспозицияның дұрыс қойылуы, музей менеджменті маркетингі, музейдің экскурциялық бағыты. - студенттер арасында музей ғимараттарындағы ғылыми – зерттеу бағытын іске асыруды қалыптастыру, - музей ісінің методологиялық жағдайын еркін қалыптастыру, -музейлік зерттеу әдістемелерінде рестоврациялық концервациялық жұмыстар мен мәдени ескерткіштерді қорғау салаларын білімдерін қалыптастыру.

Мұражайтануға кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өнер тарихына кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сәндік-қолданбалы өнер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген дисциплина студенттерге көркем сурет мәдениетін материалдық және рухани бір бөлігі ретінде кқрсетуге, көркемдік творчествалық шеберлік қолданылады. - қолданбалы өнер және халықтық өнердің мәдениеті мен көркем сурет саласындағы даму рөлін білу.

Смарт технологиялар мен заттар интернеті
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студент пәнді жақсы аяқталғаннан кейін, келесі қабілетте болуы керек: - жан-жақты Интернетке Интернет білімдерін және оны қайта көрсету; - кешенді Интернет топталған, инновациялар арқылы бизнес бағыттарын түрлендіру жолдарын төрт элементпен түсіндіру; - IP қолдайтын және қолдамайтын желіде құрылғыларды біріктіру және интернет пен заттар арасындағы байланыс бойынша мүмкіндігін түсіну; - кешенді Интернет үшін шешімдерін құру кезінде ескеретін жағдай, кешенді Интернет үшін қауіпсіздік мәселелері жөніндегі шешімдерін іске асыру және бағалау қадамдарын түсіндіру Бұл курста сандық экономикаға байланысты негізгі ұғымдар мен мәселелерді зерттейді. Бұл курста интернеттің дәуірін қарастырады, сондай-ақ адам, процестер, деректер мен объектілер экономиканың барлық саласында түрлендіреді. Бұрын елестету мүмкін емес болған (IoT) интернет қазір адамдармен және осындай өлшемдегі объектілерменде байланысын жақсартуда. Осы курс Интернет затының әлеуетін іске асыру барысында өз рөлін тануға көмектесіп, студенттер үшін зерттеу құралы және қоршаған ортаны түсіну болып табылады. Бұл білім мен оқудың белсенді өзара әрекеттесуінің шығармашылық эксперименттің нақты тәжірибесіне назар аударып, білім беру моделінің көмегімен қолданылады.

Тарихи өлкетану
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты аймақтық тарихтың теоретикалық және әдістемелік зерттеу әдістерімен таныстыру, ғылыми және әлеуметтікмәдени аспектідегі тарихи өлкетанудың, тарихи-мәдени ескерткіштерді анықтау және сақтаудың мәнін түсіндіру. Пән тарих ғылымының және қоғамдық қызметтің ажырамас бөлігі ретінде қарастырылады. – тарихи өлкетану пәнін тарихи циклдің және өлкетанудың ғылыми және тәжірбиелік кешенді пәні ретінде игеру. – қазақстан аймақтарын оқытудың негізгі кезеңдерін білу, – тарихи-өлкетану жұмыстарының бағыттарының және үлгілерінің, музей қызметтерінің сан алуандылығын меңгеру.

Тарихи-мәдени туризм
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – студенттердің мәдени рухани Қазақстанның тарихымен және басқа да елдермен танысып шығу. Студенттерге қызмет көрсетуді организациялармен туристік маршруттар зкскурсиялар және Қазақстанның туристік музейлердің білімін көрсетеді. Музейлік туризм елдегі жетістіктердің басты рөлі болады. – экскурсия дайындап, оны жүргізуге машықтану; – кіріс және шығыс туризмінің негізгі сиатамаларын білу; -туристік бағыттар құру қабілеті болу.

Тарихты оқыту әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты білімнің шыңдалуы творчествалық бағыт саласында тәжірибе, тарихи мектепте оқу үшін қажетті құндылықтарды білу болып табылады. – тарихты оқу пәні ретінде,оның маңызы мен құндылығын сабақ беру тәжірибесін білу, -оқу барысында қажетті маңызды әдістерді білу, - оқу әдістемесінде құжаттарды пайдалана білу.

Теориялық музеология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Теориалық мұражай кіріспе өз алдында музейлік қоғамдық мәдени мағынасын түсіндіреді. Барлық музей ісі кіріспе бойынша дисциплина негізгі барлық музейлерге сонымен қатар арнайы музейлік пәніне кіріспе профилдік дисциплина жекелей профиль сияқты беріледі. - негізгі музей ісі кіріспе бағыт болып есептеледі, -музей клацификациясын негізгі жолдарын білу, -музей ісімен шұғылданатын ғалымдармен пркатикалармен танысу, - негігі теориялық бағыт бағдар жүзінде білу.

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Этнология негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Этнологияға кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты студенттерді расогенез және техногенездің маңызды этаптарын қарастыру. Әлем халықтарының классифиакциясымен этикалык психологиялық және мәдениетімен қарым – қатынас ерекшеліктерімен, әлем халықтарының териториясының орналасуы мен олардың миграциясымен таныстыру. Студенттерді этнологиялық зерттеулердің әдістерін этнология этникалық маңызын тілдерін этаптарын процестердің мәдениеті дін мемлекеттің рөлі болады. - этнологиялық процестердің құрылымымен бағыты түсінуге болады. - әртүрлі халықтардың коммуникациясының ерекшелігінде тұжырымдамалар келтірген.

ЮНЕСКО ескерткіштері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты студенттерге тарихи-мәдени ескерткіштерді және табиғи мұраларды сақтаудағы ЮНЕСКО-ның орнын оқыту. Бүкіл әлемдік мәдени мұралар тізімін, материалдық емес мұралардың ерекшелігі мен құндылығын, олардың қазіргі мәден кеңістіктегі орнын анықтау. – ескерткіштерді сақтау саласындағы ЮНЕСКО жұмысының бағытын білу; - тарихи-мәдени ескертіштер мен табиға байлықтар туралы негізгі халықаралық құқықтағы баптарын игеру; - ескерткіштерді классификациялау және жүйелеу жұмыстарын жұргізе білу.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Азия музейлері тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің негізгі мақсаты-Азия елдеріндегі мұражай ісінің даму мен қалыптасу жағдайын анықтау, ғылым мен мәдениет саласындағы мұражайдың рөлі мен орнын көрсету, шетелдік мұражайтану ойларының дамуы мен қалыптасуын бақылау. - Шығыс елдеріндегі мұражай ісінің даму ерекшеліктері мен заңдылығы, кезеңделуі, тарихының қалуыптасуын білу; - мұражай ісі тарихы бойынша зерттеу әдебиеттерін талдай білу; - мұражай ісі мен жеке мұражайлар тарихы бойынша деректерді пайдалану және табу,

Архитектура және діни өнерінің шығармалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталмыш пәнді оқу арқылы студенттер діни өнер және архитектура туындыларымен, олардың пайда болуы, көркемдік үлгісінің даму тарихы және аймақтық ерекшеліктерімен танысады – діни өнер және архитектура туындыларының негізгі қлыптасу кезеңдерін білу; – қылқалам туындыларының жасалу техникасын және даму тарихын білу; – тарихи- көркемөнер туындыларының қалыптасу үрдісінің заңдылықтарын, өнер туындыларына сараптама жасай білу.

Ашық аспан астындағы музейлер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ашық аспан астындағы мұражай- мекеменің ішінде емес, ашық территорияда орналасқан экспозициялар мен негізгі обьектілерді көрсетуге негізделген, мұражай топтары. Ашық аспан астындағы мұражай жылжымайтын тарихи және мәдени ескерткіштердің табылау орнымен немесе басқа арнайы территориядан ауыстыруға байланысты негізделіп құрылады. Студенттер мұндай мұражай түрінің қызметінің ерекшеліктерін, олардың классификациясын және басқа мұражай мекеме жүйесіндегі олардың маңызы туралы ақпарат беру. - ашық аспан астындағы мұражайлардың құрылу тарихы мен олардың негізгі ерекше белгілерін білу; -мұндай мұражайлардың экспозициялық қызметінің мақсаты туралы мағлұмат білу.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Галерея және көркем ісі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты-болашақ маманға мұражай-көрме қызмет саласында мұражайтанудың негізгі теориясын, мұражай және галерия ісін, сонымен қоса құрастыру шеңберінде мұражайда мерекелік әртүрлі шараларын өткізіп, ұйымдастыруда, халыққа мұражай-көрме қызметін көрсеуде жаңалықтар қолдануға қалыптастырады. - есеп құжаттарымен, мұражайдағы көрмелер мен экспозицияларға арналған жоба құжаттарымен жұмыс жасай білу; - мұражай классификациясын біліп және олардың міндетін анықтау; - мұражай құралдарына ғылыми зерттеуді (деректер, анықтамамен жұмыс) жүзеге білу,

Европа музейлері тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты- Еуропа елдеріндегі мұражай ісінің дамуы мен қалыптасу жағдайын анықтау, ғылым мен мәдениет саласындағы мұражайдің рөлі мен орнын көрсету, шетелдік мұражайтану ойларының дамуы мен қалыптасуын бақылау. Қарастырылып отырған Италия, Франция, Испания, Германия және басқа елдердің ірі мұражайлары. - Еуропадағы мұражай ісінің даму ерекшеліктері мен заңдылығы, кезеңделуі, тарихының қалуыптасуын білу; - мұражай ісі тарихы бойынша зерттеу әдебиеттерін талдай білу; - мұражай ісі мен жеке мұражайлар тарихы бойынша деректерді пайдалану және табу.

Ежелгі дүние және ортағасырдағыпротомузейлер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты- антикалық және ортағасыр дәуіріндегі протомұражайлық мекемелердің тарихын зерттеу болып табылады. Студенттер олардың түрлері туралы, мұражайға дейінгі жинақтаудың мақсаты және сол кездегі ірі коллекционерлердің қызметі туралы танысады. - мұражайға дейінгі антикалық және ортағасырлық мекемелердің айрықша ерекшеліктерін білу, - мәдени деңгейдің көтерілуіне, интеллектуалды дамыту үшін таным құралы мен тәсілін қолдану

Есенткіштерді классификациялау, жүйелеу және ғылыми өңдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студентерге тарихи-мәдени мұраларды топтастырып, ғылыми жұйелеу, ғылыми сараптап, ғылыми атрибуциялауды үйренеді. Тарих және мәдениет ескерткіштерін жүйелеуге қатысты материалдарды игереді, ескерткіштерді лабороториялық сараптау жасауды үйренеді, ғылыми терминологиясын игереді. - мұражай құралдарына классификация жасай білу; -құралдарға ғылыми төлқұжат(паспорт) жасағанда жаңалықтарды қолдана білу - мұражай ескерткіштерін анықтау барысында қолданылатын тәртіптер мен тәсілдерді білу; - мұражай деректерін жүйелеудің принципітерін білу.

Ескерткіштерді қорғаудың құқықтық және ұйымдық іс-шаралары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тарихи және мәдени ескерткіштерді қорғау-ескерткіштерді насихаттау және қолдану, қайта қалпына келтіру, сақтау шаралары туралы халықаралық, мемлекеттік және қоғамдық жүйе. Мәдени құндылықтарды қорғаумен, кең шеңбердегі мәселерерді шешумен шұғылданатын мәдени және ғылыми одақтастық және негізгі халықаралық үкіметаралық ұйым ЮНЕСКО болып табылады. Тарихи және мәдени ескерткіштерді қорғау мәселесімен Халықаралық мұражайлар кеңесі, мәдени құндылықтарды қалпына келтіру және қорғау туралы Халықаралық зерттеу орталығы, қасиетті жерлер мен ескерткіштерді қорғау туралы Халықаралық кеңес шұғылданады. Студенттер тарихи, мәдени және табиғи мұраны қорғауға шақырған, ұйымдастырылған іс шара мен негізгі заң шығарушы актылармен танысады. - тарихи және мәдени ескерткіштерді қорғау бойынша халықаралық құқық саласын жақсы білу; -ескерткіштерді қорғау мәселесін шешудегі үкіметтік, үкіметаралық және үкіметтік емес ұйымдардың өзара түсінушіліктің қажеттігі; - өзінің музеология және ескерткіштану саласындағы танымдық кәсіби қызметі нәтижесінде алынған, ғылыми қортындысы, бақылау және тәжірбиесіне басшылық етіп, жеке әрекет етуге дайындығы.

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Инновациалық кәсіпкерлік (сала бойынша)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттердің бойында өндірістік саладағы кәсіпкерлік сферасында ұтымды сәтті қызмет атқару, нарық жағдайында инновациялық қызметпен айналысу, материалдық өндірістегі тәуекелді инвестицияларды басқару саласындағы қажетті құзіреттерді игеруді қамтамасыз ету болып табылады.Экономикалық өсудің заманауи нысандары мен үдерістері жайлы білуі тиіс; нарықтағы шаруашылық субъектісінің экономикалық ахуалын бағалай алуы керек, инновациялық тактиканы таңдай алуы тиіс, бәсекелестік артықшылықтарды иелену және сақтап қалу жолдарын игеруі тиіс.

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Коллекциялаудың тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Алғашқы мұражайлардың құрылу тарихы, протомұражай мәдениет формасының қалыптасу ерекшеліктерін ашу, жинау мақсаты, мұражайлық мекемесіне мұражайға дейінгі жинау жолы, жеке ірі жинауларды (коллекциялауды) қарастыратын боламыз. Коллекциялау тарихы мәдениет және мұражай ісі негізінде қарастырылады. Коллекциялық қызығушылықтың дамуы, коллекциялаудың мақсаты, сонымен қатар мәдениеттің дамуына байланысты құралдарды коллекциялайтындар тобының кенейуі мәселесі талданатын болады. XVIII-XXI ғ басындағы коллекциялардың маңызды тағдыры мен құрамы көрініс тапқан - жинақтаудың негізгі даму кезеңдерін білу; - мұражай құралының негізгі құрылымын анықтап, оны талдай білу; - коллекциялаудың негізгі бағыты мен белгілерін білу.

Көне түріктердің мәдени феномені
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - студенттерді ірі қалалар мен ықпалды мемлекеттерді құрған, өнер, шаруашылық, мәдениетте өзіндік ерекшеліктерімен танысу керек. - көне түріктердің тарихы мен мәдениетін зерттеудің негіздерін білу; - көне түрік мемлекетінің саяси және мәдени тарихын білу керек; - көне түркі мәдениетінің жергілікті ерекшеліктерін білу.

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қазақстандағы және шетелдегі мәдениет және табиғат құндылықтарын қорғау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мәдени мұраға деген қарым-қатынас күннен күнге идеологиялық, саяси-қоғамдық сипатқа ие болуда. Қазіргі таңда қайта өрлеу және тарихи-мәдени мұраны сақтау, анықтау бойынша әртүрлі мекемелер мен ұйымдардың жұмысын кеңейтуде, тарихи және мәдени ескерткіштерді қолданып, қайта қалпына келтіруге байланысты көптеген тәжірибе жинақталған болатын. Бұл қызмет тұрғындар бөлігінің қызығушылығын тудыруда. Студенттер ескерткіштерді сақтау, қорғау ұйымдардың қызметін көрсететін құжаттармен танысуда әлемдік және отандық білім тәжірибесін алады. - ескерткіштерді қорғауға байланысты негізгі заң шығарушы актыларды білу; - ескерткішке төлқұжат (паспорт) жасағанда жаңалықтарды қолдана білу; - әртүрлі типтегі ескерткіштерді классификациялап, жүйелей білу; - ҚР да және шетелдер де ескерткішті қорғау қызметінің негізгі бағытын білу

Қазақстандағы қазіргі этнотілдік үдерістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Орталық Азия республикаларында тілдік жағдайды, тілдік саясат пен тілдік заң шығаруды қарастыра отырып, мемлекеттік және ресми тілдер түсінігін талдауды жүзеге асырады. Соңғы жылдардағы Қазақстандағы миграциялық процесске байланысты халықтың этникалық құрамы өзгергені сипатталады. -этникалық мәдениетті дамыту мен сақтау үшін тілдің маңызы мен рөлі туралы білу; -билингвизм және көптілдік туралы білу; - қазіргі Қазақстандағы этонтілдік талдауда жаңалықтарды қолдану;

Қазақстандағы музей ісі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәннің мақсаты студенттердің Қазақстан аумағында музейлік іспен шұғылданатын тарихи аумақты оқып танысып білу. -Қазақстан аумағы бойынша негізгі заңдылықпен музейлікпен қоғам ортасында біліп тану, - тарихи принциптерді дұрыс қолдану және музеи ісімен шұғылдану;

Қазіргі әлемдік өнер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қарастырылып отырған пән студенттерге қазіргі өнердің даму кезеңдерін, пластикалық өнердің негізгі теориясын (кескіндеме, мүсін, архитектура), әлемдік өнер мектебінің бағыттарын, негізгі стилдерін қарастырып, өнертанудың негізгі түсініктерімен таныстырып, үйретуді болжайды. Студенттер өнертану терминологиясын, сонымен қоса өнертанудың негізгі зерттеу тәсілдерін үйрене алады; қазіргі өнердің (Поп-арт, элиталы өнер, компьютерлік графика) бағыттары мен негізгі стилдерін меңгереді. - ғылыми музеологиялық зерттеудің кешендік процессін жоспарлап, құрап, іске асырып және түзей білу; - ғылыми мәселелерді орындағанда және ойды негіздегенде қазіргі ақпараттық мәдениет жетістіктерін, қазіргі тәсілдерді және мұражайтану саласында ғылыми түсінік құралын қолдана білу.

Қаржылық сауаттылықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

Қоғамның әлеуметтік өзгеруі және саяси модернизациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қосалқы тарихи пәндер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Негізгі аспектілерді зерттеу барысында қосалқы тарихи пәннен студенттер монета тарихын, ақшаға қатынасы, георгафиялық атаулар, олардың қазіргі және бұрынғы атының шығуын зерттейтін, нумизматика мен топонимика туралы білім алады. Пән сонымен қоса, география, тарих және лингвистика сияқты ғылыми білім саласында, нумизматика мен топонимика материалдарын классификациялау мен типологизациялауды қарастырады. -Қазақстан территориясында өмір сүрген ақша сарайлары арқылы, әртүрлі тарихи кезеңдерде қандай ақша түрлері жүргенін білуге болады; - Қазақстан мен жақын және алыс шетелдердегі түрлі аймақтар мен қалалардың, өзендер мен туған өлке тарихын білу; - Қазақстан мен Еуразия даласындағы топонимикасына тарихи-салыстырмалы талдау жасай білу.

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Материалдық мәдениеттегі тарихи технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудағы мақсаты-материалдық мәдени ескерткіштегі тарихи кезеңдерін құру технологиялары жайлы технологияларды қалыптастыру – материалдық мәдениет тарихының негізгі мәселелерін білу; - алғышқы қоғам, орта ғасыр және жаңа заманда қолданылған технологиялар жайлы түсінік қалыптастыру; - халықтардың дәстүрлі материалдық мәдениетінің ерекшеліктерін білу.

Мәдени мұра ескерткіштерін музеефикациялау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Музеефикациялау - мұражай қызметінің бағыты, тарихи-мәдени немесе табиғи обьектілердің қайта өндеп, олардың тарихи-мәдени, ғылыми, көркемдік құндылығын жоймай, ұзақ уақытқа сақталып мұражайлық көрмеде көрсету мақсатымен шұғылданады. Берілген модул барысында студенттер тарихи-мәдени мұра обьектілерінің музеефикациялау тәртібімен танысады. Музеефикацияның тарихи мәселесі, сонын ішінде археологиялық және этнографиялық ескерткіштерді, ескерткіштерді қорғау және мұражай қызметінің спецификалық бағыты ретінде қарастырылатын болады. - әртүрлі ескерткіштердің музеефикациялау процесінің ерекшелік сипатын білу; - музеефикациялау обьектісінің жоспарын жасай білу; - ескерткішті музеефикациялау қызметінің айрықша белгілерін білу

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Музей білімдері жүйесіндегі музеография
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттер музейлік істің ұзақ уақыт орталығында жасалатын іс-құжаттарымен танысып музейдің құрылуының музейдің эволюциясы түпкілікті нақты деңгейде білуге болады. Музеография – ол музейдің түсініктемесі ең маңызды мән мағынасы болып табылады. Музеография 20 ғ бастап ғылыми дисциплинамен қатар құрылғанын ділелдеді. -музейдің обьективтік жағы осы болып табылады, - музей лерді зерттеп танып білу, ол әдебиеттердің зерттеу негізіне байланысты музей бойынша негізгі көзі ол тедис болып табылады.

Музей мекемелерінің ғылыми-зерттеу қызметі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мұражайдағы ғылыми зерттеу жұмысы- бұл белгілі қызмет бағыттарының бірі, ол қормен, ғылыми және жалпы мәдени материалдар мен мұраларды енгізу мен өндеуге байланысты. Кез келген мұражайдағы ғылыми зерттеу оның міндетті функциялық жағдайы болып табылады, себебі нәтижесі олардың деңгейін ғылыми-қор, экспозициялық, ағартушылық және мұражайдің білім қызметін анықтайды. - мұражайдағы зерттеу жұмысының тәсілін білу; - ғылыми-зерттеу жұмысының теориялық және тәжірибелік кезеңдерін білу; - нақты тәжірибелік тапсырмаларды орындауда теориялық білімді қолдану; - зерттеу обьектісін анықтау, мақсатты қалыптастыру, зерттеуді орындау үшін жоспар құрай білу.

Музей ісіндегі компьютерлік технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттер мұражай қызметіне қолданылатын қазіргі информатиканың жалпы теориялық жағдайын үйреніп, мәтін мен суреттерді өндеуде компьютер принциптерімен танысып, компьютерлік технологияны есеп-сақтау, ғылыми және реставрациялау, экспозициялық, көрмелік және мұражайдың баспа қызметінде қолдану тәжірибесін зерттеу, мұражайда нақты қолданылатын жүйемен және шетел мұражайларында, халықаралық ұйымдардың жұмысында қолданылатын жаңа ақпараттық технология енгізудегі тәжірибесімен танысады. - күрделі ақпаратты қарама-қайшы қойып, талдап және қортынды жасай білу; - мұражай қорын компьютерлеу саласындағы жалпы теориялық мәселелер мен оларды шешу жолдарын білу; - мұражай қызметінің ерекшелігін, оның ішінде мағұлматты тіркеу(мұражай құралы мен коллекциясы), талдау және жоспарлауды білу;

Ономастиканың теориясы мен практикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студент пәнді оқу барысында ономастиканың қалыптасуы мен даму тарихы, зерттеу аспектілері мен әдістері, сонымен қатар ономасиканың өзегі болып табылатын антропоним, топоним, космонимдермен қатар шектік өрістегі онимдермен таныса алады. - ономастикалық зерттеудің тілін және тәсілін білу керек; - топонимикалық материалдарға негізделген, этномәдени ақпараттың спецификсын білу; - ономастиканың ғылым ретінде дамып, қалыптасу тарихын білу.

Палеография және нумизматика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты - нумизматика мен палеография пәндерінің ескерткіштану және музей ісіндегі рөлін айқындау. Сонымен қатар тарихи қосалқы пәндердің бір түрі ретінде ерекшеліктерін қалыптастыру. -палеография ескерткіштері жайлы зерттеудің ерекшеліктерін білу; - нумизматикалық заттарды зерттеу жұмыстарында қолдана білу; - нумизматика мен палеография ескерткіштерінің репрезентативтілігі жайлы түсінігін қалыптастыру;

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Тарихи-мәдени мұра менеджменті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – студенттерде тарихи мәдени мұраның ескерткіштерін басқару ерекшеліктерінің ережелері мен принциптерін қалыптастыру . - тарихи-мәдени ескерткіштердің түрлерін басқару ерекшеліктерін білу керек; - мәдениет және тарих ескерткіштерінің көбеюіне байланысты іс-шаралардың дайындығы мен бағалай білу, алдын ала талдау жасауды үйрену; – еңбекті ұйымдастырудың ғылыми негіздемесімен коллективті басқару принциптерін білу.

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Ұлы Жібек жолы бойы өркениеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ұлы Жібек жолы - Қытайдан бастап Таяу Шығыс пен Еуропа елдеріне жүретін керуен жол жүйесі. Бұл тармақтың маңызды бөлігіктерінің бірі Орталық Азия және Қазақстан территориясынан өткен. Жібек жолының бағыты сөнбеген, мыңдаған жыл бойы әртүрлі себептерге байланысты өзгеріп, маңызға ие болып отырған немесе керісінше де болып, ал сауда және қала бекеттері қираған. Ұлы Жібек жолы Еуразия және Африка халықтарының тарихында үлкен рөл ойнаған. Бұл жол көптеген ежелгі мемлекеттер мен халықтардың өзара экономикалық қатынасына әсер еткен. Бұл жол арқылы тек қана сауда тауарлары ғана емес, сонымен қатар рухани құндылықтар да алмасқан. - оқу, оқу-зерттеу, ғылым қызметінде қолдану мақсатында пән аралық білімді жоспарлап, концептуалдай білу; - ескерткіштерді қорғау мәселесіндегі үкіметтік, үкімет аралық және үкіметтік емес үйымдармен өзара қимылдау керектігін түсіну.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Халықаралық туризмнің географиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Туризмнің аймақтарындағы даму ерекшеліктеріне қарай нақты географиялық материалды сараптай алу; Әлемдегі негізгі туристік ерекшеліктер: табиғи, тарихи-мәдени, әлеуметтік-экономикалық, геосаяси, экологиялық ерекшеліктерін білу; Географиялық туризмнің теориялық және әдістемелік негіздерін білу; - әртүрлі аймақтағы туризмді дамыту мәселесі бойынша нақты географиялық материалдарды(визуалды, картографиялық және т.б.) талдай білу; - әлемдегі табиғи, тарихи-мәдени, әлеуметті-экономикалық, геосаяси және экологиялық туристік аймақтары негізгі ерекшеліктері туралы білу; -географиялық туризмнің негізгі теоретик-методологиясын білу

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экомузейлер және олардың қызметі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазіргі күндегі Қазақстанда және әлемдегі экологиялық жағдай өте ауыр. Экомұражай экологиялық мәселелерді шешуге қоғамдық ролді көбейту үшін экологиялық ақпараттарды жинап, таратады. Экологиялық мұражай- қазіргі кезеңдегі қоғам дамуында қызметі аса маңызды мұражайлық мекеме типі. Ол халық пен мемлекетті табиғатты қорғауда белсенді қызметке шақырады. - экомұражай ерекшелігін мұражай мекемесінің жаңа түрі ретінде білу; - экомұражайдың даму тарихын, негізгі кезеңдерін және олардың құрылу принциптерін білу; - экомұражай қызметінің негізгі бағыттарын білу; - «жасыл бағыт» құрай білу

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

Экскурсиялық жұмыстың әдісі мен практикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты- студенттерді мұражай-педагогикалық процесс заңдылығымен, экскурсиялық істе жаңа технологияны қолданумен, келушілермен қазіргі коммуникацияның жаңа қырымен жұмыс жасауды таныстыру. -шолу және тақырыптық экскурсияларды құрау тәсілін білу, -мұражай құндылықтарына және мұражай құралдары мен коллекцияларына, тарихи-мәдени ескерткіштеріне қатысты мәселелерге өз ойын білдіру қабілеті,

Экскурсиятану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты- экскурсия өткізуде жаңалықтар мен технологияны қолдану, экскурсиялық істегі теориялық және тәжірибелік саласында негізгі білімнің студенттерде қалыптасуы. Қатысушылар экскурсияның классификациясын, экскурсоводтың кәсіби шеберлігін, экскурсияны жүргізудің тәсілі мен техникасын, оны көрсетіп, түсіндірілуі туралы біледі. - экскурсиялық істердің дамуына байланысты, тарихи оқиғалар мен негізгі түсініктерді білу; - жағдайы мемлекеттік стандартқа негізделген, жаңа экскурсия тәсілін қалыптастыра білу; - экскурсанттар тобының қалауын талдап, олармен ыңғайлы жұмыс түрін қолдана білу керек; - жеке экскурсияны және оған қатысты құжаттарды дайындай білу.

Экскурсия-туристік қызметтегі менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты- мұражайға келушілермен тұрақты қатынас орнықтырып, оларды қызықтырып және мұражайдың достары қылатын, мұражайлык ұйымдардың белгілі бағыттарының бірі мәдени-ағартушылық бағыттын зерттеу. -туризм саласындағы халықаралық және қазақстандық заңдылықтарды меңгеру, - экскурсияны жүйелеп, классификациялай білу.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Оқу (археологиялық-этнографиялық)
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Оқу практикасы (дала)
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік практика (мұражайлық)
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение