Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Туризм

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - қызмет көрсету саласының бакалавры
 • Бiрiншi жоғары қысқартылған бiлiм - қызмет көрсету саласының бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация:
1) The Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA);
2) UNWTO. TedQual Certification System.
Бағдарлама: 5В090200 – Туризм.
Оқу деңгейі: бакалавриат.
Емтихандар: ҰБТ тестілері (бейіндік пән – география).
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 4 жыл
Кәсіби қызмет түрлері:
Біліктілік: бірінші жоғары білім – қызмет көрсету саласындағы бакалавр
Дайындықтың «Туризм» бағытының бакалавры кәсіби қызметтің келесі түрлері бойынша дайындалады:
1) операциялық және ұйымдастыру-басқару қызметі, оның ішінде:
• туристік-экскурсиялық қызмет көрсетуде гид-экскурсовод функцияларын орындау;
• көпкүндік ұзақ туристік саяхаттарды ұйымдастыру және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
• іскерлік қарым-қатынастар, серіктестерді іздестіру, келісімшарттарға тұру;
• заманауи ақпараттық жүйелердің көмегімен орындарды брондау және резервілеу;
• қонақжайлылық және туризм индустриясындағы ақпараттық технологияларды пайдалану;
• көліктік туристік қызмет көрсету, тамақтандыру, ойын-сауық ұйымдастыру, турдың материалдық-техникалық қамтамасыздандырылуы технологияларын пайдалану;
• туристік қызметтің мониторингі және бағалануы;
• туристік өнімдер мен қызмет көрсетулерді қалыптастыру және сату үдерістерін тұтынушылардың талаптарына және қонақжайлылық және туризм индустриясы кәсіпорындарының жұмысына сай ұйымдастыру және басқару;
• туристік өнімдер мен қызмет көрсетулерді әзірлеу және сату істерін ұйымдастыру және басқару;
• туристік-рекреациялық зоналар мен кешендерді ұйымдастыру және басқару;
• туристік өнімдерді әзірлеу және оларды туристік нарықта сату;
2) жобалау және ғылыми-зерттеу қызметі, оның ішінде:
• туристік жобаны әзірлеу және туристік қызметті жобалау;
• туристік өнімдер мен қызмет көрсетулер саласындағы қызметті ұлттық, аймақтық, жергілікті деңгейлерде болжау, жобалау және жоспарлау, сонымен қатар, туристік қызметтегі инновацияларды бағалау;
• қонақжайлылық және туризм индустриясы кәсіпорындарының қызметін жоспарлау және жобалау;
• аумақтың туристік-рекреациялық әлеуетін зерттеу және туристік-рекреациялық зоналарды, туристік кәсіпорындарды, маршруттарды жобалау;
• қонақжайлылық және туризм саласындағы кешенді ғылыми зерттеулерді жүргізу;
• туристік қызмет көрсетулер нарығын жүйелі түрде талдау және оның дамуын қонақжайлылық және туризм индустриясы тиімді жұмыс атқаруы үшін, сондай-ақ, тұтынушылардың талаптарын қанағаттандыру мақсатында болжау;
• қонақжайлылық және туризмдегі қызмет көрсету үдерістерінде инновациялық технологияларды әзірлеу және іске қосу, сонымен қатар, туристік қызметті ғылыми тұрғыдан қамтамасыз ету;
• Қазақстанның қонақжайлылық және туризм саласындағы нормативтік-заңнамалық, оның ішінде туристік формалдылықтар мен халықаралық ынтымақтастық құжаттарын талдау және әзірлеу;
3) білім беру және сараптау қызметі, оның ішінде:
• қонақжайлылық және туризм индустриясы үшін арнайы орта білім беру және мамандарды даярлау саласындағы жұмыс;
• қонақжайлылық және туризм саласын талдау жұмысымен айналысатын сарапшылық, салалық және мемлекеттік ұйымдардағы кәсіби қызмет.
• бизнес-жоспарларды және туристік өнімдер мен қызмет көрсетулердің бәсекеге қабілеттілігін сараптау.
Бейіндік пәндер:
• Туризм менеджменті;
• Туризмнің белсенді түрлерін ұйымдастыру;
• Туризмология негіздері;
• Экскурсиятану;
• Туризмге кіріспе;
• Рекреациялық география;
• Туризм тарихы;
• Туристік-рекреациялық картографиялау;
• Туристік-өлкетану жұмысының негіздері;
• Туристік елтану;
• Қазақстан туризмінің географиясы;
• Туризмдегі кәсіпкерлік қызмет негіздері;
• Туризм маркетингі;
• Халықаралық туризм географиясы;
• Туризмдегі тамақтандыру индустриясы;
• Қонақүй шаруашылығы;
• Туризмдегі көлік қызметі;
• Туризм индустриясы;
• Туроперейтинг;
• Туристік индустрияны басқарудың заңнамалық және нормативтік негіздері;
• Мемлекеттік реттеу және туристік саясат;
• Туризмді оқыту әдістемелігі;
• Туризмдегі инновациялық технологиялар;
• Жаһандық дистрибутивтік жүйелер;
• Туризмді ғылыми тұрғыдан зерттеу;
• Туристік қызмет;
• Туризмдегі жарнамалық қызмет;
• Туристік кәсіпорындарының қызметкерлерін басқару;
• Туризмдегі стандарттау және сертификаттау;
• Туризмдегі географиялық ақпараттық жүйелер;
• Туризмдегі баға қалыптастыру;
• Туристік қызмет көрсетулер сапасын басқару.
Білім алудың артықшылықтары:
• ең тәжірибелі ғылыми-білім беру мектебінің дәстүрлерімен бірге туризмдегі ең жаңа инновациялық үрдістерді зерттеу;
• элективтік модульдердің бірегей авторлық курстары, оқытудың ең жаңа әдістемеліктері, технологиялары және техникалық құралдары;
• туризм саласындағы өзекті мәселелер мен зерттеу тәжірибесінің кең ауқымы;
• академиялық мобильділік пен кәсіби білімдерін тәжірибе жағдайында бекіту үшін көптеген мүмкіндіктер мен оған қажетті серіктестердің болуы.
Халықаралық байланыстар: студенттер әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың отандық және шетелдік ЖОО-дағы бейіндік кафедраларда академиялық мобильділік ретінде оқу мүмкіндігіне ие.
Практикаларды өту және ықтимал жұмысқа орналасу орындары: қонақжайлылық және туризм саласының кәсіпорындары (туристік фирмалар, орналастыру, тамақтандыру кәсіпорындары, ақпараттық-туристік орталықтар, экскурсиялық бюро, спорттық-сауықтыру орталықтары, мұражайлар, демалыс пен мәдениет саябақтары, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар (ЕҚТА) т.б.); бейіндік білім беру және зерттеу ұйымдары; бейіндік мемлекеттік мекемелер; туризм дамуына ат салысатын қоғамдық және коммерциялық емес ұйымдар; қонақжайлылық және туризм саласының басқа органдары, мекемелері мен ұйымдары.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Туризм
Мамандық шифры
5B090200
Факультеті
География және табиғатты пайдалану
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм, Бiрiншi жоғары қысқартылған бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі
Таңдау пәні
Шет тілі
Бейіндік пән
Шет тілі
Өту балы
ҚАЗ
94
ОРЫС
109

пәндер

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлемнің табиғи рекреациялық ресурстары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: туристік-рекреациялық іс-әрекет аясында толыққанды, сапалы кәсіби білім беру, кәсіби біліктілікті игеру жағдайын туғызу. География ғылымының жалпы заңдарын игеру, алған білімдерді тәжірибеде қолдана білу, ішкі және халықаралық туризмді дамыту үшін туристік-рекреациялық ресурстарды (табиғи және тарихи – мәдени) зерттеу әдістемесін игеру болып табылады. Міндеттері: географиялық ортаның негізгі заңдылықтарын білу; географиялық орта мен қоғамның өзара әрекеттесуін түсіне білу; әлем аймақтарының географиялық ерекшеліктері мен рекреациялық ресурстарын білу; туристік – экскурсиялық қызмет көрсету үшін мамандарды даярлау нәтижесінде алатын орнымен таныстыру. Пәннің қысқаша сипаттамасы: табиғи рекреациялық ресурстардың мәні мен классификациясы. Географиялық қабықшаның дифференциалды тұрақтылығы. Еуразия, Африка, Солтүстік және Оңтүстік Америка, Австралия және Океания, Антарктиданың табиғи рек-реациялық ресурстары. Пәнді игеру нәтижесінде студент білуі тиіс: әлемнің табиғи рекреациялық ресурс-тары жайында хабардар болуы керек; материктер мен мұхиттардың физико-географиялық әртүрлі шарттар әсерінен пайда болуын; мемлекеттердің физико-географиялық келбетін, мұхиттардың, субконтинентердің, материктердің ішкі ауданының бірқалыптығын туғызатын заңдылықтарды және олардың ерекше-ліктерін; әлемнің табиғи рекреациялық ресурстарының ерекшеліктерін; қажетті географиялық номенклатураны білуі қажет; мемлекеттердің физико-географиялық, келбетін, мұхиттардың, субконтинентер-дің, материктердің ішкі аудандар табиға-тының бірқалыптылығын көрсететін заңдылықтарды анықтау; табиғи компо-нентердің жүйелі сараптау жүргізу негі-зінде ПТК және ПАК жайында ауқымды физико-географиялық көрсеткіштерді құрастыруды; географиялық карталарды сараптау және қажетті географиялық номенклатураны жаттап алу; қажетті білімді практикалық тұрғыда жүзеге асыруды игеру; тематикалық карталарды сараптауға; табиғи компоненттер арасындағы бай-ланысты көрсетуге қабілетті болуы керек; материктер мен мұхиттардың физико-географиялық шарттарының ерекшелік-теріне талғамды, сапалы сараптау мен сын жүргізуге; кәсіби іс-әрекет тұрғысы-нан физико-географиялық мәселелелерді шешу үшін ғылыми, анықтама, картогра-фиялық ақпараттарды шығармашылық және критикалық тұрғыдан қолдануға; аймақтардың табиғи құрылымдарының ұқсастықтары мен айырмашылықтарын ажырата білуге; қоршаған ортаны комплексті түсінуге және қабылдауға құзіретті болуы қажет.

Әлемнің туристік аймақтары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: туристік аймақ, туристік ағымдардың құрылу механизмі тура-лы студенттерде жүйелік көзқарас қалыптастыру, әлемдік түрлі аймақ-тарда туризм дамуын талдау техноло-гиясын игеру. Міндеттері: әлемдік аймақтардың туристік географиясын, олардың иерар-хиалық құрылымын оқыту; UNWTO шеңберінде бөлінген туристік аймақтардың фунционалды бағыттарын қарастыру. Пәннің қысқаша сипаттамасы: әлемдік аймақтардың туристік, туристік инфрақұрылым мүмкінші-ліктерің сипаттау. Ішкі және халық-аралық туристік ағымдарға табиғи-географиялық, тарихи-мәдени, гео-саяси және әлеуметтік әсер ету фак-торларын талдау. Пәнді игеру нәтижесінде студент білуі тиіс: негізгі әлем аймақтарының туристік статистикасын талдау және тәжербиелік туристік іс-әрекетте талдау нәтижелерін қолдану туралы хабардар болуы тиіс; географиялық аумақтар белгіленген ше-каралары бар туристік аймақ ретінде қарастыру және олардың ерекшіліктері-нің тиімділігін бағалай білуі тиіс; әлемдік аймақатрыдың туристік иерар-хиясын, UNWTO ұсынысын, олардың табиғи және рекреациялық мүмкіншілі-гін, аймақтың туристік бағытын білуі тиіс; салыстыру, талдау әдістемелерін, аймақтың туристік аудандастыру дағдыларын игеру; бағыттық туристік топтардың қажет-тіліктерін қамту мақсатында туристік аймақтардың болашағын бағалау мәсе-лелерде құзіретті болуы тиіс.

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Кәсіби қазақ тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақ (орыс) тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан туризмінің географиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: дамуға географиялық факторлардың әсер етуінің ерекшеліктері, туристік аудандастырудың негіздері, Қазақстанның ірі туристік орталықтарындағы ірі туристік ресурстардың географиясы, басқа елдердің азаматтарыныңҚазақстан шекарасынан өту ережелері туралы білім беру. Курстың міндеттері: елтануға қатысты анықтамалық және ақпараттық материалдармен жұмыс жасауды, туристік ресурстардың географиясын игеруі керек. Туристік оратылқтардың, экскурсиялық нысаналардың инфрақұрылымы, әртүрлі аймақтардағы туризмді ұйымдастыру ерекшеліктері мен шекарадан өту ережелерін туралы туралы өзекті ақпараттарын жинауы керек, Білуі керек: дамуға географиялық факторлардың әсер етуінің ерекшеліктерін, туристік аудандастырудың негіздерін, Қазақстанның ірі туристік орталықтарындағы ірі туристік ресурстардың географиясын, басқа елдердің азаматтарының Қазақстан шекарасынан өту ережелерін білуі керек. Қабілетті болуы керек: Елтануға қатысты анықтамалық және ақпараттық материалдармен жұмыс жасауға, туристік ресурстардың географиясына қанық болуы керек. Туристік орталықтардың, экскурсиялық нысаналардың инфрақұрылымы, әртүрлі аймақтардағы туризмді ұйымдастыру ерекшеліктері мен шекарадан өту ережелерін туралы туралы өзекті ақпараттарын жинауға қабілетті болуы керек.

Қазақстан туризмінің географиясы (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс органикалық дүниенің ежелгі заманда болуын зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық процестер мен зерттеулермен оның әдістерімен геологиялық тарихи ж/е эволюциялық теорияның сұрақтарына жауап іздеуді үйретеді. – негізгі биологиялық заңдылықтар негізінде эволюциялық процестердің жүруін қазба негізінде зерттелмейтін организмдерді олардың жалпы ерекшеліктерін, олардың өмір сүру ортасын тарихи дамуын геологиялық мағлұматтарды білуді үйретеді

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қонақүй шаруашылығы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қонақ үй шаруашылығы

Рекреациялық география
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: туризм облысына кең профильді, халыққа туристік-экскур-сиялық қызмет көрсетудің кез-келген саласында жұмыс істей алатын мамандарды дайындау. Міндеттері: рекреациялық геогра-фияның теориялық негіздерімен студенттерді таныстыру; халықтың өмір сүру әлементі ретінде рекреация-лық іс-әрекетпен студенттерді таныс-тыру; рекреациялық географияның негізгі ұғымдарымен студенттерді таныстыру; рекреациялық саланың дамуы мен территориялық ұйымдас-тырылуының шарттары мен фактор-ларымен студенттерді таныстыру; рекреациялық географияның ғылыми әдістерімен студенттерді таныстыру; Пәннің қысқаша сипаттамасы: рекреациялық іс-әрекет қазіргі заман-ның маңызды әлеуметтік-экономика-лық факторларының бірі. Рекреация-лық география курсы негізгі курс болып саналады. Мұнда рекреация-лық географияның теориялық-әдіс-темелік негіздері, рекреациялық іс-әрекеттің территориялық ұйымдас-тырылуы мәселелері қарастырылады. Рекреациялық география - қоғам-дық география тармақтарының бірі ретінде ұсынылатын кеңістік және күрделі әлеуметтік-экономикалық құбылыс туралы кешенді география-лық ғылым және қазіргі таңда туризмді біртұтас жүйе ретінде бейнелейтін ғылым болып табылады. Пәнді игеру нәтижесінде студент білуге тиіс: туристік рекреациялық географияның теориялық негіздерін білу; рекреациялық қажеттіліктерді дұрыс қанағаттандыру үшін шешім қабылдау. Рекреациялық география-ның ғылыми әдістерін игеру. Студенттердің өндіріс пен мүмкін болатын оқыту іс-әрекетінде жетісті жұмыс істеу үшін болашақ мамандарға керекті рекреациялық география облысындағы терең білімдерін бекіту. Рекреациялық географияның теориялық негіздері; демалыс, рекреация, туризм – негізгі түсініктердің ара қатынасы; рекреациялық географияда пайдаланылатын негізгі түсініктері мен атау сөздері; рекреациялық аумақтардың негізгі түрлерін білуі қажет; рекреациялық іс-әрекеттің жіктелуі; рекреациялық сала дамуының және территориялық ұйымдастырылуының шарттары мен факторлары қалыптасты-ру; рекреациялық жүйелерді зерттеу кезіндегі ғылымдардың өзара қатынасы; территориялық рекреациялық жүйелер және оларды зерттеу міндеттерін игеруі керек; рекреациялық қажеттіліктерді зерттеу; рекреациялық географияның ғылыми әдістерін қолдану; рекреация үшін мәліметтерді жинау және жүйелеу; әдеби, картографиялық, статистикалық және өзге де деректермен жұмыс жасау; рекреация мақсатында территорияны аудандастыруға қабілетті болу; рекреациялық іс-әрекетті ұйымдастыру барысында теориялық-әдістемелік сұрақтарды шешуге құзіретті болу керек.

Стандарттау және сертификаттау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Туризм маркетингі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді қазіргі нарық экономикасындағы құралдар-мен жұмыс істеуге дайындау, марке-тингтің мән-мағынасын, қағидаларын, функциясын және технологиясын ашу, туризм индустриясында марке-тингтік зерттеу жұмыстарын жүргі-зуді ұйымдастыру. Міндеттері: туристік нарықта қа-жетттіліктерді қанағаттандыру үшін студенттерді маркетингтік негіздерін қолдануға үйрету; іс-әрекетттердің барлық деңгейлерін түсіну және мар-кетингтің әдістерін игеріп, зерттеу; маркетингтік стратегиялардың қалып-тасуы, туристік өнімді нарыққа жыл-жыту туралы студенттердің білімін қалыптастыру; маркетингтік ақпарат-тардың жүйесі мен коммуникация туралы студенттерге хабар беру. Пәннің қысқаша сипаттамасы: маркетинг – бұл жаңа кәсіпкерлік философия, іскерлік қарым-қатынас-тың әлеуме-тік этикалық және мора-льдық нормалары, әділетті коммер-циялық қызметтердің халықаралық кодекстері мен ережелері, тұтынушы-лар мен жалпы қоғамның мүдделері негіз болып отырған өндірістің қоғамдық даму мен қазіргі заманғы қоғамдағы қөзқарастар жүйесі. Маркетинг қағидалары басқарудың қазіргі заманғы барлық бағыттары-ның негізі. Туристік фирманың сырт-қы ортамен өзара қарым-қатынасын фирманың бәсекелестік позицияла-рын, оның нарықтағы потенциалды мүмкіндік-терін анықтауға бағыттал-ған маркетингтік зерттеуді жүргізу арқылы айқындайды. Пәнді игеру нәтижесінде студент білуге тиіс: туризмдегі маркетингтің мәні, негізгі түсініктері; туризмдегі маркетингтің концепциясы; туризмдегі маркетинг қағидалары; туристік өнімнің маркетинг зерттеулері; нарықты сегменттеу, нысаналы нарықты анықтау бойынша хабардар болу; туризмдегі маркетингтің негізгі ереже-лерін, ұйымдастыру жолдарын, марке-тингтік зерттеулерді жүргізу; нарықты сегменттік белгілері бойынша бөлу; маркетингтік стратегияларды білу қажет; маркетинг зерттеулердің мазмұны мен бағыты; туристік мекеменің маркетинг стратегиясының қалыптасуы; маркетинг зерттеулерді ұйымдастыру; туристік меке-менің маркетинг комуникация стратегиясы; туристік мекеменің марке-тингтік баға және өнімді өткізу страте-гияларын қалыптас-тыруын игеру керек; туристік мекеменің маркетинг ортасын зерттеу; туристік нарықты сегменттеу; туристік мекеменің маркетинг ақпарат жүйесін қалыптастыру; туристік мекеме-нің фирмалық стилін жасау; жарнаманы ұйымдастыру; нарық жағдайына талдау жасай білуге қабілетті болу қажет; туристік нарықты жан-жақтан зерттей білу; жаңа туристік өнімді нарыққа жыл-жыта білу; маркетингтік зерттеулерді жүргізу үшін керекті әдістерді қолдана білуге құзіретті болуы тиіс.

Туризм маркетингі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді қазіргі нарық экономикасындағы құралдар-мен жұмыс істеуге дайындау, марке-тингтің мән-мағынасын, қағидаларын, функциясын және технологиясын ашу, туризм индустриясында марке-тингтік зерттеу жұмыстарын жүргі-зуді ұйымдастыру. Міндеттері: туристік нарықта қа-жетттіліктерді қанағаттандыру үшін студенттерді маркетингтік негіздерін қолдануға үйрету; іс-әрекетттердің барлық деңгейлерін түсіну және мар-кетингтің әдістерін игеріп, зерттеу; маркетингтік стратегиялардың қалып-тасуы, туристік өнімді нарыққа жыл-жыту туралы студенттердің білімін қалыптастыру; маркетингтік ақпарат-тардың жүйесі мен коммуникация туралы студенттерге хабар беру. Пәннің қысқаша сипаттамасы: маркетинг – бұл жаңа кәсіпкерлік философия, іскерлік қарым-қатынас-тың әлеуме-тік этикалық және мора-льдық нормалары, әділетті коммер-циялық қызметтердің халықаралық кодекстері мен ережелері, тұтынушы-лар мен жалпы қоғамның мүдделері негіз болып отырған өндірістің қоғамдық даму мен қазіргі заманғы қоғамдағы қөзқарастар жүйесі. Маркетинг қағидалары басқарудың қазіргі заманғы барлық бағыттары-ның негізі. Туристік фирманың сырт-қы ортамен өзара қарым-қатынасын фирманың бәсекелестік позицияла-рын, оның нарықтағы потенциалды мүмкіндік-терін анықтауға бағыттал-ған маркетингтік зерттеуді жүргізу арқылы айқындайды. Пәнді игеру нәтижесінде студент білуге тиіс: туризмдегі маркетингтің мәні, негізгі түсініктері; туризмдегі маркетингтің концепциясы; туризмдегі маркетинг қағидалары; туристік өнімнің маркетинг зерттеулері; нарықты сегменттеу, нысаналы нарықты анықтау бойынша хабардар болу; туризмдегі маркетингтің негізгі ереже-лерін, ұйымдастыру жолдарын, марке-тингтік зерттеулерді жүргізу; нарықты сегменттік белгілері бойынша бөлу; маркетингтік стратегияларды білу қажет; маркетинг зерттеулердің мазмұны мен бағыты; туристік мекеменің маркетинг стратегиясының қалыптасуы; маркетинг зерттеулерді ұйымдастыру; туристік меке-менің маркетинг комуникация стратегиясы; туристік мекеменің марке-тингтік баға және өнімді өткізу страте-гияларын қалыптас-тыруын игеру керек; туристік мекеменің маркетинг ортасын зерттеу; туристік нарықты сегменттеу; туристік мекеменің маркетинг ақпарат жүйесін қалыптастыру; туристік мекеме-нің фирмалық стилін жасау; жарнаманы ұйымдастыру; нарық жағдайына талдау жасай білуге қабілетті болу қажет; туристік нарықты жан-жақтан зерттей білу; жаңа туристік өнімді нарыққа жыл-жыта білу; маркетингтік зерттеулерді жүргізу үшін керекті әдістерді қолдана білуге құзіретті болуы тиіс.

Туризм менеджменті
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Туризм менеджменті

Туризм тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Туризмге кіріспе
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: халықаралық конвенция, Дүниежүзілік туристік ұйым, ұлттық заңнама мен актілер шеңберіне сәйкес, студенттерді туризм теория-сы, негізгі ұғымдары мен терминде-рімен таныстыру. Міндеттері: туризмнің негізгі ұғымдары мен мазмұнын, туризмді оқыту жүейсімен таныстыру, туризм-нің түрлерін қарастыру. Пәннің қысқаша сипаттамасы: оқытылатын пән студентерге әлеу-меттік-экономикалық тұрғыдан туризмнің ерекшелігі мен оның жал-пылама құрылысымен таныстырады, туризмді дамыту жолдары мен шарттарын қарастырады, туризмнің халық шаруашылығындағы алатын орны мен рөлін ашып көрсетеді, туристік ресурс, турөнімді нарыққа шығару және оны жылжыту жолдарын сипаттайды. Пәнді игеру нәтижесінде студент білуге тиіс: қазіргі таңдағы туризм жүйесі, оның мемлекеттік және аймақтық экономикалық даму тұрғысынан алатын орны мен рөлі жайында хабардар болуы тиіс; туристік терминологияны және оны ұқыпты қолдану аясын білуі қажет; ішкі және халықаралық туризм нарығының қалыпты өзгеріс жағдайына дағдылануды игеруі тиіс; ішкі және халықаралық нарық жағдайының өзгерістеріне сараптама жасауға қабілетті болуы тиіс; негізгі туристік заңнама, отандық және әлемдік экономика жүйесінде туризмді орнықты көрсете алу дағдыларына құзыретті болуы тиіс.

Туризмдегі ақпараттық технологиялар
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Туризмдегі бухгалтерлік есеп
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: туристтік ұйымдарда бухгалтерлік есепті жүргізудің тео-риялық және тәжірибелік білімдерін меңгеру. Міндеттері: туризм мамандарының бух-галтерлік есеп саласындағы жұмыстарды орындауы үшін қажетті білімдерін кеңейту; нормативті және нұсқаулық материалдарды меңгеру; туристік өнімдердің өзіндік құндарын қалыптастыру ерекшеліктерін қарас-тыру; шетел валютасында есеп айырысуларды ұйымдастыру ерекшеліктерін үйрену. Пәннің қысқаша сипаттамасы: бухгалтерлік есеп – қазіргі қоғамда маңызы бар арнайы экономикалық білімдер саласы; ол ұйымдастыру-құқықтық нысанына және оның қыз-метінің мақсатына байланыссыз әрбір ұйым үшін қажетті болып талыда; туризм саласындағы мамандарды дайындаудағы пәннің ерекше рөлі бүгінгі күні нарықты экономика дамыған барлық елдерде мойындалу-да; оны оқытудың қажеттілігі туризм саласындағы мамандан-дырылған кадрларға деген қажеттіліктермен негізделуде. Пәнді игеру нәтижесінде студент білуге тиіс: туризмдегі бухгалтерлік есептің тео-риялық және тәжірибелік негіздері туралы хабардар болуы керек;. туризмдегі бухгалтерлік есепті ұйым-дастыру және жүргізу бойынша теория-лық негіздерді білуі қажет; шаруашылық операцияларының есебін жүргізу, туристік ұйымдардың бухгал-терлік балансы мен қаржылық есептілік нысандарын құрастыруды игеруі керек; турфирма мүліктерінің есебін жүргізуге және ақпараттарды баланстық әдіспен көрсетуге, бухгалтерлік есеп шоттарында екі жақты жазба әдістемесін меңгеруге қабілетті болуы керек; туристік индустрия ұйымдарының қызметтерін ұйымдастыру бойынша шы-ғындарды есептей және бағалай алуға құзіретті болуы тиіс.

Туризмдегі жарнамалық іс-әрекет
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Туризмдегі кәсіпкерлік іс-әрекет негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: Туризмнің (туристік комплекстің, туристік қозғалыстың, туристік қызметтің және туристік нарықтың) дамуының негізгі принциптерін, тенденциясын, характерін, мазмұнын ашып көрсететін негізгі ережелерін, анықтамалары мен дефиницияларының жүйелі баяндау. Курстың міндеттері: - негізгі принциптерін, туризмнің тарихын, туристік саяхаттардың мотивациясын, туризм экономикасын үйрету. - туристік маркетингтің ерекшелігін, туристік нарықтың эволюциясын үйрету. Курстың соңында студент білуі керек: - туризмның негіздерін, оның әлемдік, ұлттық және аймақтық ерекшеліктері мен заңдылықтарын, философиясы мен технологиясын; қабілетті болуы керек: - туристік нарықтың қозғалысына бейімделуге.

Туризмдегі көліктік қызмет көрсету
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: түрлі жекелеген көлік түрлерінде туристерге қызмет көрсе-туді ұйымдастыру бойынша студент-терге кешенді білім беруді қалыптас-тыру. Міндеттер: ел экономикасында және турбизнесте көлік және көлік кешені рөлін ашу; туристік саяхат-тарда көліктік құралдарды қолдануды көрсету; техникалық-экономикалық ерекшеліктерін ашу, магистральды жолаушы көлігі негізгі түрлері бойынша артықшылықтары мен кемшіліктері; туристер көліктік тасымалдау құжаттамаларын қаматамасыз ету. Пәннің қысқаша сипаттамасы: пән туризмдегі көліктік әрекет негіздерін қалыптастырады; әртүрлі көлік түрле-ріндегі туристерге қызмет көрсету ерекшеліктері мен ұйымдастырылуы (әуе, су, құрлықпен, теміржол, авто-көлік); көліктік қызметтерді сату технологиясы мен брондау, сонымен бірге негізгі брондау жүйелерімен таныстырады. Пәнді игеру нәтижесінде студент білуге тиіс: турбизнесте негізгі көлік түрлерін қолдану ерекшеліктері мен специфика-сы, көлік кәсіпорындары мен турфирма өзара қатынасы арасындағы негізгі аспектілер туралы харбардар болу; турсаяхаттарда көлік құралдарын қол-дану ерекшеліктері; техникалық-эконо-микалық ерекшеліктерін ашу, магистра-льды жолаушы көлігі негізгі түрлері бойынша артықшылықтары мен кемші-ліктері; туртасымалдау құқықтық негіз-дерін ұйым-дастыру және құқықтық реттелу ерекшеліктерін білуі тиіс; халықаралық және ішкі туристік топтар тасымалдау талдауы бойынша алған білімді қолдану, тасымалдаушы мен турұйым арасындағы қатынастарды реттеуші құжат-тарды дұрыс рәсімдеуді игеру керек; турлар даярлау мен жүзеге асыру үдерісінде туындаған негізгі көліктік-мәселелер, оларды шешу жолдарын табуға қабілетті болуы тиіс; магистралды жолаушы көлігі негізгі түрлері бойынша артықшылықтары мен кемшіліктері; туристер көліктік тасымал-дау құжаттамаларын қаматамасыз ету; туристік саяхат қауіпсіздігі; тасымалдау-шы мен турұйым арасындағы қатынас-тарды іріктеуге құзыретті болуы тиіс.

Туризмдегі сақтандыру
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: сақтандыру процессі және туризм саласында сақтандыру ісін ұйымдастыру жайында студент-терде толық қамды жүйелі ой қалып-тастыру. Міндеттері: сақтандыру ісін сипат-тайтын негізгі түсіндірмелі-термино-логиялық білімді беру; сақтандыру ісінің технологиялық моделін көрсету арқылы, оның ішкі логистика, катего-рия, түсінігі арасындағы байланысты ашу; сақтандыру бизнесі жайында қажетті минималды теориялық білімді қалыптастыру. Пәннің қысқаша сипаттамасы: туризмде сақтандыруды ұйымдасты-ру методикасында туындайтын сұрақтар қарастырылады; туристердің қауіпсіздігін қамтамасыздандыру және тәуекелге бару классификация-сы көрсетілген; сақтандыру нарығы қарастырылады; туроператорлар мен туристердің кәсіби жауапкершілігін сақтандыру жұмыстары зерттелінеді. Пәнді игеру нәтижесінде студент білуі тиіс: туризмде сақтандырудың мәні мен оны ұйымдастыру жайында хабардар болу; туризмде сақтандыруды қамтамасыз ету жүйесінің құқықтық негіздері; туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуді қадағалау; сақтандыру жұмыста-рын жүргізудің прак-тикалық және психологиялық аспектілері; саяхаттардың әртүрлі түрлерінде сақтандыруды ұйымдастыруды білуі қажет; туристік саяхаттарды жобалау кезінде пайда болатын қауіп қатерлерді анықтау; практикалық тұрғыда қауіпсіздік шара-лар қағидаларын жүргізу; туристік мар-шрутты дайындау барысында қауіпсіздік шаралар жүйесін жоспарлау; туристік мекемеде жұмыс істеу барысында алған білімдерді практикалық тұрғыда қолдануды игеру. туристік саяхаттарды сақтандыруға; сақтандыру мекемелерімен жұмыс істеу-ге, келісім-шарт қағаздарын толтыруға қабілетті болуы керек; Қазақстан Республикасы және шет елдерде туристерді сақтандыру ісімен қамтамасыздандырып, ұйымдастыруға құзіретті болуы тиіс.

Туризмдегі тамақтандыру индустриясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: туристердің тамақтануын ұйымдастыру ісін жүйе ретінде қарас-тырып, оның заңдылықтары мен ерекшеліктерін зерттеу, осы істің негізгі формалары мен әдістерін қарастыру; туризмдегі тамақтандыру индустриясының маңызын анықтау, туристік жорықтарда дұрыс тамақтан-дыруды ұйымдастыру, санаторлық-курорттық мекемелердегі емдік тамақтандыру ерекшеліктерін зерт-теу, шетел туристерінің тамақтану ерекшеліктерін зерттеу. Міндеттері: тамақтандыру индуст-риясының ерекшеліктерін, оның міндеттері мен функцияларын, даму болашағын, тамақтандыру индустрия-сы субъектілерінің қызметін, тури-стерді тамақтандыру әдістерін, туристік жорықтардағы, санаторлық-курорттық мекемелердегі тамақтан-дыру және туристердің аймақтар бойынша тамақтану ерекшеліктерін қарастыру. Пәннің қысқаша сипаттамасы: туризмдегі тамақтандыру индустрия-сының рөлі, тамақтандыру кәсіпорын-дарының жалпы сипаттамасы, олардың жіктелуі; тамақтандыру кәсіпорындарындағы туристерге қыз-мет көрсету мәдениеті; туристерге қызмет көрсету жұмысының арнайы түрлері мен формалары; туризмнің белсенді түрлерімен айналысатын туристерді тамақтандыру және олар-дың рационы; емдік тамақтандыру; шетел туристерді тамақтандыру ерек-шеліктері; туристерді тамақтандыру қызметінің арнайы формалары т.б. Пәнді игеру нәтижесінде студент білуге тиіс: тамақтандыру кәсіпорындарының жұ-мысы, туристерді тамақтандыру қызметі-нің рөлі, туристерді тамақтан дыру кәсіпорындарындағы қызмет көрсету технологиялары, тамақтану режимы мен туристердің жорық кезіндегі, санатор-лық-курорттық мекемелердегі, төтенше жағдайлардағы дұрыс тамақтануы, ыстық тамақ пен туристердің су-тұз режимы туралы хабардар болуы тиіс; қоғамдық тамақтандыру кәсіпорында-рының жұмысын ұйымдастыру техноло-гияларының мән-мағынасын; туристерді тамақтандырудың негізгі технологияла-рын; туристерді жорық кезінде, санатор-лық-курорттық мекемелерде тамақтан-дыру және олардың рационын; арнайы тамақтандыру туралы мәліметтерді білуі тиіс; алған білімін жұмыс бабында пайдала-на білуі; тамақтандыру кәсіпорындары нары-ғындағы жағдайды кешенді түрде талдай білуі; туристерді, оның ішінде шетел туристерін тамақтандыру, арнайы тамақтандыру бағдарламаларын құрас-тыра білуі; туристердің әралуан топтарының тамақтану рационын құрастыру; турис-терді дұрыс тамақтандыру есебін жасау; шетел туристеріне қызмет көрсету бағдарламаларын құрастыру дағдыларын игеруі тиіс; туристерді дұрыс тамақтандыру, әртүр-лі топтарға жататын туристерді тамақ-тандыру, туристерді дұрыс тамақтанды-ру бағдарламаларын құрастыру тәжіри-бесін игеру жағынан құзіретті болуы тиіс.

Туризмнің белсенді түрлерін ұйымдастыру негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: кіру және шығу туризм-нің басты даму бағыты ретінде, бел-сенді туризм түрлерін ұйымдастыру ерекшеліктерімен, туризмнің техни-касы және тактикасымен таныстыру, негізгі техника-тактикалық әдістерді оқып-үйрету, стратегиялық және тактикалық ойлау қабілетін жоғарла-ту, туристік топтармен жұмыс істеу-дің практикалық тәжірбиесін қалып-тастыру. Пәнді игеру нәтижесінде студент білуге тиіс: белсенді туризмдегі турөнімнің құрылысы мен ерекшелігі жайында хабардар болуы тиіс; туристік жорықты ұйымдастыру барысында кездесетін негізгі табиғи кедергілерді тани біліп, олардан сақтану жолдарын білуі қажет; топ құрамында жұмыс істеп, келенсіз жағдайда дұрыс шешім қабылдауды игеруі керек;

Туризмнің белсенді түрлерінің техникасымен тактикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Туризмология негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: туризм облысында кең профильді, халыққа туристік-экскур-сиялық қызмет көрсетудің кез келген саласында жұмыс істей алатын мамандарды дайындау. Міндеттері: туризм географиясы-ның теориялық негіздерімен студент-терді таныстыру; туризмнің даму тарихымен студенттерді таныстыру; туризм географиясының негізгі ұғымдарымен студенттерді танысты-ру; туризмнің классификациясымен студенттерді таныстыру; туризм дамуының табиғи және әлеуметтік-экономикалық алғышарттарымен, туристік-рекреациялық ресурстары-мен студенттерді таныстыру; Пәннің қысқаша сипаттамасы: Территориалды ұйымдастыру ғылы-ми және практикалық негізі туралы студенттердің білімін қамтамасыз етеді. Туризм жүйесі үшін мамандар-ды дайындау негізінің фундаменті болып қана отырып, рекреациялық география және туризм географиясы саласында барлық жаңа ұсыныстар мен жетістіктерді өз бойына жинай-ды. Қоғамдық география тармақтары-ның бірі ретінде ұсынылатын кеңістік және күрделі әлеуметтік-экономика-лық құбылыс туралы кешенді гео-графиялық ғылым және қазіргі таңда туризмді біртұтас жүйе ретінде бейнелейді. Пәнді игеру нәтижесінде студент білуге тиіс: туризм географиясының теориялық негіздерін; рекреациялық қажеттіліктерді дұрыс қанағаттандыру үшін шешім қабылдауды; туризм географиясының ғылыми әдістерін игеру бойынша хабардар болу; рекреациялық география және туризм географиясы - ара қатынасын; туризмнің даму тарихы және оны география тұрғы-дан зерттелуін; туризм географиясында пайдаланылатын негізгі түсініктері мен атау сөздерді; туризм дамуының табиғи және әлеуметтік-экономикалық алғы-шарттар мен туристік-рекреациялық ресурстарыды; туризмнің дамуы және табиғатты қорғау ережелерін білуі қажет; туризмнің жіктелуі; территорияға рекреациялық баға берудің әдістемесі және критерийлері; туристік қызмет көрсету сапасының мәні; территорияның рекреациялық сыйымдылығын зерттеу мәселелері; туризм индустриясы және туристік нарық; туризм менеджменті және туризм маркетингі түсініктерін игеруі қажет; туризм саласының тәжірибелік іс-әре-кетінде игерілген теориялық-әдістемелік білімдерді қолдану; туристік шаруашы-лықты ұйымдастыру; туристік нарық жағдайына кешенді талдау жасау; дема-лыс пен туризм мақсатында территория-ны аудандастыруға қабілетті болуы қажет; туристік іс-әрекетті ұйымдастыру ба-рысында теориялық-әдістемелік сұрақ-тарды шешуге құзіретті болу керек.

Туристік елтану
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: халықаралық туризмнің заманауи даму тенденциясын қалып-тастыратын, алдыңғы қатарлы мем-лекеттер географиясы бойынша, студенттерге тұтастай ұғым беру. Міндеттері: мемлекеттерді геогра-фиялық зерттеу әдісімен таныстыру; әлем мемлекеттерінің типологиясы мен классификациясымен таныстыру; әлем мемлекеттерінің негізгі көрсет-кіштерін құрастыру бойынша ақпа-раттармен таныстыру; әлемде туризм жақсы дамыған мемлекеттердің туристік-рекреациялық мүмкіндігі бойынша білім беру; туризм тұрғы-сынан жоғары дамыған мемлекеттер экономикасының ерекшеліктері бойынша білім қалыптастыру, Қазақ-стан мен оны қоршаған орта арасын-дағы байланыс жайында студенттерді үйрету. Пәннің қысқаша сипаттамасы: тер-ритория және географиялық орнала-суы; табиғи-рекреациялық мүмкінді-гі; халқы – халық саны, туу көрсеткі-ші, этникалық және діни құрамы, өмір сүру деңгейі, мәдениеті және салт-дәстүрі; дүниежүзілік табиғи және мәдени құндылық объектілері; мемлекеттік басқару және саяси құрылымы; әлемдік экономикадағы мемлекеттін алатын орны; халық шаруашылығының ерекшелігі; өнер-кәсіп; транспорттық инфрақұрылым; туризм географиясы бойынша, келесі аталмыш мемлекеттер зерттелінеді: Франция, Германия, Ұлыбритания, Испания, Италия, Қытай, Жапония, Үндіствн, Түркия, АҚШ, ОАР, Мысыр және Австралия. Пәнді игеру нәтижесінде студент білуге тиіс: туризм саласындағы жетекші мемлекет-тер мен әлемнің географиялық бейнесі туралы хабардар болуы тиіс; әлемнің негізгі мемлекеттерінің гео-графиясын, олардың даму көрсеткіші мен факторларын; әлемдік шаруашылық құрылысында мемлекеттін алатын орнын; жекелеген мемлекетте орын алған процесстерді білуі қажет; мемлекет жайында ақпарат беретін негізгі ақпарат көздерін қолдануға, мем-лекет сипаттамасын жасауға; жекелеген мемлекет немесе аймақ бойынша толық сипаттама жасай білуге қабілетті болу керек; ғылыми әдебиеттерді, статикалық ақпараттарды шығармашылық және тиянақты түрде сараптауға, география-лық карталарды қолдануға; келесі атал-мыш әлем халықтарының мәдениеті мен әлеуметтік ерекшелік көрсеткіштері бойынша: тұрғылықты өмір, өмір сүру деңгейі, мәдениет, тұлғааралық қарым-қатынас, этикет қағидалары; қазіргі таңдағы әлемнің әртүрлі мемлекеттерін-де туризмнің дамуы мен оның өсу тенденциясы; ғылыми көзқарас тұрғы-сынан логикалық жүйеде елтану бойынша қажетті білімдерді қамтуға құзіретті болу керек.

Туристік қызметті стандарттау және сертификаттау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді ұлттық, аймақтық және халықаралық деңгей-де, лицензиялау, техникалық қадаға-лау-стандарттаудың негізгі элемент-терімен таныстыру. Міндеттері: «Стандарттау», «Сер-тификаттау» түсініктерінің негізгі теориялық қағидаларын қарастыру, олардың сипаттамаларын және қоғамның әлеуметтік өміріндегі олардың орнын анықтау; мемлекет-тік стандарттардың талаптарының орындалуы үшін мемлекеттік қадаға-лау мен бақылаудың ерекшеліктерін зерттеу; тауар мен қызметтерді стан-дарттау мен сертификаттаудың пайда болу тарихымен танысу; сертификат-таудың жағдайларын анализдеу. Пәннің қысқаша сипаттамасы: туризмде, қызмет көрсетуде, туристік қызметте қолданылатын мемлекеттік міндетті стандарттар; сертификаттау-ды басқару жұмыстары мәселелері, сертификаттау мен стандарттаудың мемлекеттік жүйесінің ұйымдастыру құрылымы; мемлекеттік бақылау жүргізу әдістемесін, кәсіпорындар-дың аккредитациядан өту үшін құжаттарды жүргізу ерекшеліктерін зерттеу және қарастыру; стандарттау мен сертификаттаудың заңды-норма-тивтік базасының қалыптасуы; сер-тификаттауды өткізудің ережелері мен реті; сертификаттау қызметте-рінің ерекшеліктері; сапа жүйелерін сертификаттау; туризмдегі сақтанды-ру мен лицензиялау. Пәнді игеру нәтижесінде студент білуге тиіс: туристік қызмет көрсету саласында негізгі мемлекеттік қағидаларды; стан-дарттау мен сертификаттаудың норма-тивті-құқықтық базасын; туристік қыз-мет көрсету саласындағы стандарттау ерекшелігін; туристік қызметті тұтыну-шылар құқығын қорғау қағидаларын; сертификаттаудың мақсаты, схемасы және жүйесін; туристік іс-әрекетті лицензиялау тәртібі туралы хабардар болу керек; туристік қызметті сертификаттауға қа-жетті қағаздарды толтыруды; өз бетінше жеке және кәсіби даму бағыттарын қоя білуді; өзін-өзі жетілдіру, кәсіби деңгейін жоғарлатуды; сәйкестік туралы декларация-ны толтыруды; ҚР Мемле-кеттік Стандарттар жүйесінде қызметті (жұмысты) сертификаттаудан өтуге өтініш дайындауды білуі қажет; туристік мекемені туристік қызметті мін-детті сертификаттаудан өтуге дайын-дауды игеру керек; туристік шаруашылықта кездесетін келеңсіз жағдайлар: апаттар, ақаулар, табиғи апаттардан қызметкерлердің тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін сапалы нормативті-құқықтық іс-қағаздармен жұмыс жасауға құзіретті болуы тиіс.

Туристік өлкетану жұмыстарының негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: өлкетанудың қажеттігі мен міндеттерін ашып көрсету, Қазақстан Республикасында туристік-экскурсиялық салада мамандарды даярлау жүйесінде өлкетанудың орнын анықтау, өлкетанудың түрлері мен формалары, комплексті және салалық өлкетану зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру. Міндеттері: өлкетанудың ғылыми және практикалық негіздерімен; міндеттері мен оның турлерімен таныстыру, қажеттіліктерін ашып көрсету; туристік экскурсиялық бағдарламаны құрастыруға қажетті негізгі өлкетану ақпараттары жайында білім беру; туристік бизнесте қолданысқа ие өлкетану жайында білімді қолдану үшін, ақпаратты іздеу және жүйелеу жайында қажеттілікті үйрету; туристік-экскурсиялық мекемелерде далалық туристік-өлкетану жұмыстарының қолданыс аясы мен әдістерін дағдылау. Пәннің қысқаша сипаттамасы: пән үш модульден тұрады. Бірінші модульде өлкетанудың маңызы мен түрлері, міндеті мен өлкетанудағы ғылыми жұмыстардың әдістері мен қайнар көздері қарастырылады. Екінші модульде географиялық өлкетану (физико-географиялық, әлеуметтік-экономикалық, топони-микалық өлкетану) негіздері оқыты-лады. Үшінші модульде тарихи өлкетану және мұражайтану негіздері қарастырылады. Пәнді игеру нәтижесінде студент білуге тиіс: өлкетанудың түрлері мен формалары жайында хабардар болуы тиіс; өлкетанудың жалпы қағидалары; табиғи, тарихи, өнерге лайық объектілер ерекшелік-терін; туған өлкені, соның ішінде: оның табиғаты, тарихы, тарихи және оқиғалы орындары, мәдени және экономикасы жайында зерттеу жүргізу кезіндегі қайнар көздерді; тұрғылықты жерді өлкетану тұрғысынан зерттеуді білуі қажет; өлкетану материалдарын жинап, жүйе жасауды; өлкетануда қолданылатын ақпарат тізімімен: әдебиет, архив, карталар, статистика және т.б. жұмыс жасай білуді; туристік-өлкетану және экскурсиялық объектілер мен территорияларға сипаттама беруді игеруі қажет; туған өлкесіне сипаттама құрастыруға қабілетті болуы керек; әртүрлі өлкетану ақпараттарының қайнар көздерімен жұмыс жасауға, қажет болған жағдайда рекреациялық және туристік-экскурсиялық мәселені шешу үшін тиянақты ақпаратты қолдануға; туристік-экскурсиялық істі дамыту мақсатында, мұражай мен өлкетану зерттеу жұмыстар мәліметтерін қолданылуын жүзеге асыруға құзіретті болуы тиіс.

Туристік-өлке-тану жұмыста-рының негіз-дері (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Туристік-рекреациялық карта құрастыру
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: туристік-рекреациялық карталар жайында білім қалыптасты-ру, ГАЖ аясында электрондық карталармен жұмыс жасап, туризм саласын зерттеуде картографиялық әдістерді қолдану. Міндеттері: рекреациялық-туристік карта жасаудың теориялық концеп-циялары мен қалыптасқан ғылыми бағыт дамуын қарастыру; осы бағыттағы жаңа ғылыми жетістіктер-мен таныстыру; туристік картаны құрастыруда теориялық бағдарды және лабораториялық процесстерді (камеральді және өндірістік) жүйелік сараптауды түсіндіру; туристік-рекреациялық бағыттағы карталарды құрастырудың негіздерімен таныс-тыру және оны безендірудің қағида-лары мен ерекшеліктерін ашып көр-сету; ГАЖ аясында туристік карта жасаудың мүмкіндігін көрсету. Пәннің қысқаша сипаттамасы: туризм индустриясын ұйымдастыру қолданысы - туризм саласындағы карта жасау қажеттілігі картография-лық білім негіздерін талап етеді, сон-дықтан, аталған пән студенттерді туристік-рекреациялық бағыттағы карталарды дәстүрлі және компью-терлік түрде жобалау, құрастыру, безендіру негіздерімен таныстырады. Пәнді игеру нәтижесінде студент білуге тиіс: туристік-рекреациялық карта жасаудың негізгі ғылыми бағыттары мен жетістік-терін, картографиялық өнім түрлерін; картография қағидаларын, туристік картада объектілерді түсіру және оған шартты белгі қою, генерализацияны қолдану және оның ерекшелігін; дема-лыс, рекреация және туризмнің атластық картасын жасау қағидаларын; камералды карта жасаудың теориясы мен практика-сын, оның негізгі кезеңдері – жобалау, құрастыру және басылымға дайындауды; туристік-рекреациялық карта құрастыру методикасында статикалық әдістерді қолдануды; туристік картаны құрасты-руда заманауи технологияларды қолдану қағидалары бойынша хабардар болуы тиіс; зерттеліп отырған территория бойынша қажетті топографиялық масштабты сараптап алуды, әртүрлі географиялық және туристік-рекреациялық карталарды дұрыс оқып, оған сараптама жасауды, туристік карталарда шартты белгілерді орынды қолдануды, жаңа туристік карта (схема) жасауда редакциялық жоспар құруды білуі қажет; түпнұсқалы авторлық карта безенді-руде карта жасау техникасын қолдануға, соның ішінде компьютерлік түрде; туристік карта құрастыруда картогра-фиялық негіздеме мен қажетті ақпаратты дұрыс пайдалануға; туризм және рекреа-ция тақырыбында орындалатын карта-ның картографиялық кескіндеменің әртүрлі түрлерін қолдануға; туризмді ұйымдастыру және бағдарлау мақсатын-да картаны қолдана отырып кез-келген практикалық тапсырмаларды орындауға қабілетті болуы тиіс; ГАЖ-технологияларында картография-лық білімнің негізгі сұрақтарына жауап беруге; туризм мен рекреацияны зерттеу шеңберінде картографиялық әдісті қолдануға; картаны оқи алуға; карта бойынша бағдарлануға; ғылыми-зерттеу нәтижелерін картаға түсіруге; әлемдік туристік нарықта мемлекет имиджін жылжытуда жарнама-ақпарат аясында картаны безендіру қажеттілігін түсіну бойынша құзіретті болу.

Туроперейтинг
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: бәсекеге қабілетті турис-тік өнімді құрастырудағы тәжірибелік қабілеттерді дамыту. Міндеттері: туризм түрлерінің белгілі бір бағытында туристік өнімді құрастырудың тәжірибелік жолдарын дамыту, потенциалды тұтынушылар-дың мақсатты топтарын анықтау, туристік қызметті жеткізушілермен; туристік қызметтерді жабдықтаушы-лармен келіссөздерді құрастыруды үйрету; Пәннің қысқаша сипаттамасы: тап-сырыстық турларды сату кезіндегі бағдарлама қалыптастырудың ерек-шеліктері мен қызметтердің құрамын жинақтау; белгіленген тұтынушылар сегментінің қажеттіліктерінің өзгеше-лігі және тур-оператор осы қажетті-ліктің қанағаты үшін ие болуға керек мүмкіндіктер; бәсекелестер ортасы-ның анализі, ұсынылатын туристік өнім мен қосымша қызметтердің артықшылықтары мен кемшіліктерін бағалау, турөнімді құрастыру мен өткізудегі заманауи компьютерлік жүйе және бағдарламалық кешендер-дің мүмкін-шіліктері, халықтың әлеу-меттік және жас топтарына байланыс-ты барынша мүмкіншілігі бар маршруттар мен арнайы мақсатты маршруттар үшін заманауи техноло-гиямен өңдеу. Пәнді игеру нәтижесінде студент білуге тиіс: қазіргі туроперейтингтік әдістер, тур-оператор жұмысын алғашқы ұйымдас-тыру ерекшіліктері, заманауи туропера-тор жұмысының негізгі бағыттарын көрсету және туристік қызмет атқарудың жеткізушілерімен, мемлекеттің орган-дармен, туристермен, турагенттермен оның қарым-қатынасын көрсету хабардар болуы тиіс; туристік іс-әрекетке қатысушылар ара-сындағы құқықтық және тұрмыстық қа-тынастарының ерекшеліктері, туропера-тор, турагент және туристік іс-әрекет контрагенттерінің қызметтерін ұйым-дастырудың технологиясы мен түрлері, ұғымдары; туристік өнім мен оның эле-менттерінің құрамы мен ерекшеліктері; Қазақстан Республикасындағы ішкі, кіру және шығу туризміндегі туристік іс-әрекеттерді ұйымдастырудың ерек-шеліктерін білуге тиіс; туристiк индустрия кәсiпорындары мен тұтынушылардың (клиенттердің) өзара iс-әрекет мәселелері мен негiзгi теория-лық және практикалық бағыттарды анализдеу; туристiк индустрияда тұтыну-шылардың, клиенттердің, бәсекелестер-дің өткізу нарығын бағалау қабілетті болуы тиіс; келісім құжаттамасын құрастыру мен талдау жасаудың дағдысы; туроперей-тинг негіздерін білу және туроператор-лар мен туристік іс-әрекеттің контрагент-терінің арасында жақсы қарым- қатынас механизмін қалыптастырудағы, Қазақ-стан мен шетелдегі туристік іс-әрекеттің жеке қатысушылардың (серіктестер және бәсекелестер) жағдайы туралы шұғыл ақпараттына ие болуға игеруі керек; туристік қызметтегі контрагенттер мен туроператорлар арасындағы қарым-қаты-настың нәтижелі; алдыңғы қатардағы туроператорлардың турөнімдерін зерттеу; тапсырыстық бағдарламалар мен туристік маршруттарды құрастыруда заманауи технологиялық өңдеуді қолдануды іріктеуге құзыретті болуы тиіс. Модуль 6 «Туризмдегі қарым-қатынасты реттеу» Пәнді игеру нәтижесінде студент білуге тиіс: туристік қызмет көрсету саласында негізгі мемлекеттік қағидаларды; стан-дарттау мен сертификаттаудың норма-тивті-құқықтық базасын; туристік қыз-мет көрсету саласындағы стандарттау ерекшелігін; туристік қызметті тұтыну-шылар құқығын қорғау қағидаларын; сертификаттаудың мақсаты, схемасы және жүйесін; туристік іс-әрекетті лицензиялау тәртібі туралы хабардар болу керек; туристік қызметті сертификаттауға қа-жетті қағаздарды толтыруды; өз бетінше жеке және кәсіби даму бағыттарын қоя білуді; өзін-өзі жетілдіру, кәсіби деңгейін жоғарлатуды; сәйкестік туралы декларация-ны толтыруды; ҚР Мемле-кеттік Стандарттар жүйесінде қызметті (жұмысты) сертификаттаудан өтуге өтініш дайындауды білуі қажет; туристік мекемені туристік қызметті мін-детті сертификаттаудан өтуге дайын-дауды игеру керек; туристік шаруашылықта кездесетін келеңсіз жағдайлар: апаттар, ақаулар, табиғи апаттардан қызметкерлердің тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін сапалы нормативті-құқықтық іс-қағаздармен жұмыс жасауға құзіретті болуы тиіс.

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Халықаралық туризмнің географиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Халықаралық туризмнің географиясы

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Шетел тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экскурсиятану
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Экскурсия жетекшісіне қойылатын талаптарды; «өлкетану» терминінің мағынасын, өлкетану мен экскурсияға байланысты әдебиеттерді; ұйымдастыру және өткізу жұмыстарының формасы мен тәсілдерін; аймақтың ескерткіштерін; олардың орналасқан жерлерін; олар туралы ақпаратты; эксурсанттардың психологиялық-жастық ерекшеліктерін білуі керек. Экскурсия нысанының, тарихи және мәдени ескерткіштің паспортын жасауға, нысананың орналасқан схемасын жасауға; конспект, тезис, тарихи анықтамалар жазуға; экскурсия тақырыбында сұрақтарға жауап бере білуге; экскурсия өткізуге; экскурсияға қатысушылардың қауіпсіздігін қамтамассыз етуге қабілетті болуы керек. Жаңа экскурсияны ұйымдастыру технологиясын; экскурциялық турларды ұйымдастыру және өткізді игеруі керек. Экскурсия жетекшісіне қойылатын талаптарды; «өлкетану» терминінің мағынасын, өлкетану мен экскурсияға байланысты әдебиеттерді; ұйымдастыру және өткізу жұмыстарының формасы мен тәсілдерін; аймақтың ескерткіштерін; олардың орналасқан жерлерін; олар туралы ақпаратты; эксурсанттардың психологиялық-жастық ерекшеліктерін білуі керек. Экскурсия нысанының, тарихи және мәдени ескерткіштің паспортын жасауға, нысананың орналасқан схемасын жасауға;конспект, тезис, тарихи анықтамалар жазуға; экскурсия тақырыбында сұрақтарға жауап бере білуге; экскурсия өткізуге; экскурсияға қатысушылардың қауіпсіздігін қамтамассыз етуге қабілетті болуы керек. Жаңа экскурсияны ұйымдастыру технологиясын; экскурциялық турларды ұйымдастыру және өткізді игеруі керек.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Агротуризм
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: ауыл шаруашылық тер-ритория-ларын дамытуда белсенді рөль алатын – агротуризмнің қазіргі таңғы анықтамасы мен түрлерін ашып көрсету. Міндеттері: агротуризмнің анық-тамасы мен оның шаруашылық және қоғамдық маңыздылығын қарастыру; «агротуристік кеңістік» түсініктеме-сіне анықтама беру; туризм нарығы-ның сегменті ретінде оның ерекшелігі мен салалық құрылымын ашып көрсе-ту; агротуризмнің бір түрі ретінде экотуризмге анықтама беру, оның дамуы мен территориялық ұйымдас-тырылуына сипаттама жасау; эноту-ризмнің қазіргі таңдағы даму бағыты-на, жекелеген мемлекеттерде оны дамыту тәжірбиелеріне сараптама жасау. Пәннің қысқаша сипаттамасы: агротуризм дамуының теориялық негіздері; агротуризм түсінігі мен мәні; агротуризмді ұйымдастыру модельдері; агротуризмді дамытуға қажетті алғы-шарттар; Еуропа мен Ресейде агротуризмді дамыту тәжірбиелері; агротуризмге деген сұраныс-ты сараптау; Қазақстанда агротуризмнің қазіргі жағдайы мен оны дамыту перспективалары. Пәнді игеру нәтижесінде студент білуі тиіс: адамның эмоционалдық, эстетикалық және әлеуметтік қажеттілігін қанағаттан-дыруға бағытталған агротуризм жайлы хабардар болуы керек; агротуризм; агротуристік кеңістік; оның шаруашылық және қоғамдық ма-ңыздылығы; әлемдік агротуризм және оның түрлері мен территориялық құрылымын білуі қажет. шет елдер тәжірбиесін сараптап, салыс-тырып және сол сараптау негізінде белгі-лі жобаларды жүзеге асыруды игеруі керек; қажетті ақпараттармен (әдебиет көзде-рін жинау және жинақтау, картография-лық және статистикалық ақпараттармен) жұмыс жасауға қабілетті болуы керек; агротуризм, оның қазіргі жағдайы мен даму перспективасы жайындағы сұрақ-тарға жауап беруге құзіретті болуы тиіс.

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Әлем мұражайлары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерге мұражай-лардың тарихи қалыптасқан жүйесі, мұражай тұжырымдамаларының қалыптасу негіздері, мұражайлардың жүйесі және мұражайлардың туристік бизнестегі рөлі жайлы білім беру. Міндеттері: коллекционерлік әре-кеттерінің даму тарихымен, мұражай-дың әлеуметтік-мәдени институты ретінде қалыптасуы мен коллекцио-нерлік әрекеттің уәждемесімен, негіз-гі мұражай кешендерімен танысу. Пәннің қысқаша сипаттамасы: «Мұражайтану» пәнін оқу барысын-да мұражай ісінің теориялық негізде-рі, дүниезжүзінің мұражайларының тарихы, дүниежүзінің түрлі аймақта-рында мұражайлардың пайда болу себептері, нақты тарихи кезеңде мұражайдың орны мен ролі, мұражай-лардың әлеуметтік функциялары, олардың ғылыми-зерттеу жұмыстары мен мәдени-ағарту әрекеті қарасты-рылады. Пәнді игеру нәтижесінде студент білуі тиіс: мұражай ісінің теориялық негіздері, мұражай жұмысының методикасы, мұра-жайдың әлеуметтік-мәдени институты ретінде қалаптасуы мен дамуы, дүние-жүзінің ең ірі мұражай кешендері туралы харбардар болу; мұражайтанудың негізгі түсініктері мен терминдерін, мұражайтанудың ғылым-дар жүйесіндегі рөлі мен орнын, мұра-жайлық кешендердің құрылымы жайлы негізгі білімдерді білу тиіс; мұражай экскурсиясын дайындау бары-сында қажетті ақпаратты алудың және табудың теориялық білімі мен дағдыла-рын игеру тиіс; теориялық білімдерді практикада тиім-ді қолдану, мұражайлардың профилдері, түрі бойынша жүйеленуді пайдалануға қабілетті болуы тиіс; дүниежүзілік мұражайлардың даму тарихы, мұражайлардың жүйесі, мұра-жай ісінің қазіргі күнде қалыптасуы жағдайын білуге құзыретті болуы тиіс.

Әлемдік мәдениет географиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлемнің табиғи рекреациялық ресурстары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлемнің тақырыптық саябақтары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: рекреациялық ресурстар-ды пайдаланудың әртүрлі формала-рын көрсету; Қазақстан Республика-сы мен шет елдерде ұлттық және тақырыптық саябақтарды рекреация-лық пайдаланудың мақсаты мен ұйымдастыру әдістері туралы көзқа-расты қалыптастыру. Міндеттері: студенттерді ұлттық саябақ-тардың әртүрлі ұйымдық фор-маларымен: табиғи, табиғи-тарихи, мемориалды және т.б. таныстыру; тематикалық саябақтарды ұйымдас-тыру қағидалары мен әдістемесі ту-ралы көзқарас қалыптастыру; ұлттық және тақырыптық саябақтардың ұйымдастырудағы және функциялау-дағы жағымды тәжірибелерді оқу. Пәннің қысқаша сипаттамасы: бос уақытты және демалуға қосымша аттрактивті ресурстар ретінде саябақ және қорықтық аймақтардың рөлі; рекреациялық аумаққа деген қажет-тіліктің өсуімен байланысты демалыс зоналары мен курорттарымен қатар, саябақтық және қорғалатын аумақ пен тематикалық саябақтар ерекше маңызға ие болуда, демалыс пен бос уақытты ұйымдастыруда ерекше қызығушылық танытатын және қосымша аттрактивті ресурс болып табылады; олардың пайда болу, қазіргі жағдайы мен болашақта даму тенденциясы қарастырылады; ірі саябақтық бизнестің операторлары-ның іс-әрекеті сарапталады; аймақ бойынша тематикалық саябақтардың дамуы қарастырылады; аймақтық эконо-миканы модернизациялау мен әлеуметтік саланы көтеруде тематикалық саябақтардың рөлі анықталады. Пәнді игеру нәтижесінде студент білуі тиіс: рекреациялық ресурстарды пайдалану-дың әртүрлі формаларын; Қазақстан Республикасы мен шет елдерде ұлттық және тематикалық саябақтарды рекреа-циялық пайдаланудың мақсаты мен ұйымдастыру әдістері туралы хабардар болуы тиіс; ұлттық және тақырыптық саябақтарды даму тарихы мен жіктелуін, табиғи ескерткіштердің орналасуының геогра-фиялық заңдылықтарын, ірі ерекше қорғалатын аумақтардың (ЕҚА) сипатта-масы мен ұйымдастыру ерекшеліктерін; саябақтық бизнестің ірі операторларын; аймақ бойынша тематикалық саябақта-рының даму тенденциясын білуге тиіс; ұлттық, мәдени-тарихи және тематика-лық саябақтардың негізгі функцияларын, жоспарлау мен аумақтық зоналарын; теориялық білімдерін саябақтар мен саябақтық зоналарын ұйымдастыруда қолдану, саябақтардың сипаттамалық тәжірибесін туристік-экскурсиялық жұмыста қолдана білу қабілетті болуы тиіс; аймақтардағы тақырыптық саябақтар-дың салыстырмалы мінездемесін құру, тақырып-тық саябақтардың әлсіз және күшті жақтарын көрсете білу игеруі тиіс; аймақтардағы ұлттық және тақырып-тық саябақтрдың дамуындағы сұрақтар жайлы іріктеуге құзыретті болуы тиіс

Әлемнің туристік аудандары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік өзгеру және саяси модернизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттердің әлеуметтік өзгерістер мен дамуды және саяси жанғырту теориялық ұғыну, талдау және бағалау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Берілген модульде теориялық пен эмпирикалық перспективалар нақты бағдарламалар/стратегия дайындаумен үйлестірілген. Модульде қазіргі заманғы қоғамның құрылымы, әлеуметтік тәжірибелері мен мәдениетіндегі әлеуметтік және саяси өзгерістердің түрлерін, мемлекеттердің жаһандық және жергілікті деңгейдегі социеталдық дамуының себептері мен үрдістерін ашып көрсетететін әлеуметтік трансформациялар мен саяси жанғырту теориялары қарастырылады. Әлеуметтік өзгеріс және даму. Әлеуметтік өзгерістердің әлеуметтанулық перспективалары. Көші-қон мен еңбек көші-қоны. Жаһандық әлеуметтік қозғалыстар мен азаматтық белсенділік. Әлеуметтік құрылымның өзгеруі. Жаңа технологиялар мен медианың әлеуметтік өзгерістерге әсері. Өзгеруші Орталық Азия: үдерістер мен мәселелер. Cаяси жаңару түсінігі және түрлері. Cаяси жаңару теориясының, олардың эволюция және саяси тәжірибеде қарым-қатынасының негізгі бағыттары. Саяси жаңару институционалдық факторлар мен саяси дағдарыстар жүйесінің рөлі мен маңызы. Жаһандану және саяси жаңару ел дамуының қазақстандық үлгісі. Бәсекеге қабілетті жаңа деңгейге еліміздің шығыс жолы ретінде Үшінші жаңғыртудың негізгі басымдықтары: жедел технологиялық жаңғырту; бизнес-ортаны ырықтандыру; макро тұрақтылық; адам капиталының сапасын арттыру; институционалдық өзгерістер, қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес болып табылады.

Әлеуметтік туризм
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Әлеуметтік туризм

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Діни туризм
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: әлемдегі діни туризм, соның ішінде, Қазақстан Республика-сындағы қазіргі жағдайы мен дамуын зерттеу. Міндеттері: діни туризмнің негізгі мәні мен құрылымын ұғыну; діни туризм түрлерін қарастыру; әлемдік діндер мен олардың басты орталықта-рын көрсету; Қазақстанның басты діндеріне сипаттама жасау; Оңтүстік Қазақстан облысының діни туризм мен қажылық орталықтарын және объетілерін зерттеу; Алматы қаласы-ның діни орындарын қарастыру; қажылық турларды ұйымдастыру ерекшеліктерін сипаттау; Қазақстан Республикасында діни туризмді дамытудың болашағын қарастыру; Оңтүстік Қазақстанда орналасқан әулие орындарға турлар ұйымдасты-ру. Пәннің қысқаша сипаттамасы: діни туризмнің түсінігі мен оның түрлері; экскурсиялық-танымдық бағытындағы діни туризм; қазіргі заман діндерінің типологиясы және діни туризм индустриясы; правосла-вия дініндегі қажылық; ТМД мен Ресей діни орталықтары; ислам дініндегі діни туризм, ислам дінінің ағымы және пайда болу тарихы, ислам дінінің таралу территориясы; буддизм дініндегі діни туризм, Үндістан мен Непал мемлекеттерін-дегі буддизм дініне қатысты әулие орын-дарының классификациясы. Пәнді игеру нәтижесінде студент білуі тиіс: діни туризм - қарапайым туристердің рухани, жан дүние қажеттілігін қанағат-тандыратын туризмнің негізгі түрі болып табылатындығы жайлы хабардар болуы керек; діни туризмнің түрлері мен ерекшелік-терін, әлемнің басты діни ағымдары мен олардың орталықтарын білуі қажет; қажылық және діни экскурсиялық турларды ұйымдастыруды игеруі қажет; әдебиеттерді жинау және сараптау, картографиялық және статистикалық қайнар көздермен жұмыс істеуге қабі-летті болуы керек; діни туризм мәселесі бойынша сұрақ-тарға жауап беруге, діндер мен олардың орталық-тарын ажырата алуға құзіретті болу тиіс.

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Кәсіби-бағытталған шетел тілі (оның ішінде түрік тілі)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Курорттық іс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: табиғи емдік ресурстар-ды пайдалану негізінде, ауруларды емдеу және алдын-алу, курорттық іс және рекреациялық қызмет туралы сауықтыру жұмыстарын ұйымдасты-ру саласындағы іс-әрекет түрлерінің жиынтығы ретінде білімді қалыптас-тыру. Міндеттері: санаторлық-курорттық іс-әрекеттің рекреациялық мәнін қарастыру, курорттар мен сауықтыру орталықтарында емделу, реабилита-ция және алдын-алу; студенттерді негізгі табиғи емдік ресурстармен және оларды курортта пайдаланумен; рекреациялық және курорттық практикада заманауи сауықтыру технологияларды (фитнес, веллнес, СПА) қолдана білу мен дағдыға ие болуды; курорттық істе менеджмент пен маркетинг негіздері туралы нақты көзқарасты қалыптастыру. Пәннің қысқаша сипаттамасы: курортологияның негізгі ұғымдары: табиғи емдік факторлар (ландшафт-тар, биоклимат, минералды сулар, емдік балшықтар дәне т.б.), санато-риялар, курорттар, емдік орындар, курорттық аудандар, курорттық зона-лар, емдік демалыс индустриясы; курорттық істің даму тарихы; курорт-тық істің рекреациялық мәні, курорт-тардағы емдік және рекреациялық қызметтер; санаторлық-курорттық мекемелер типтері; курорттық істің құқықтық қамтамасыздануы; курорт-тық орталықтың сипаттамасы; сауық-тыру-рекреациялық заманауи қызмет-тер. Пәнді игеру нәтижесінде студент білуі тиіс: рекреациялық мекемелер жағдайында курорттық емді ұйымдастырудың қағи-далары, әдістері және жаңа тәсілдері; курорттық тәжірибеде рекреациялық қызметтің мәні туралы; әлемдік туристік нарықта курорттық орталықтар дамуы-ның қазіргі тенденциялары; Қазақстанда санаторлық-курорттық саланың жағдайы мен даму перспективалары; туристік бизнес пен санаторлық-курорттық істің қарым-қатына-сы туралы хабардар болуы тиіс; курортологияның негізгі түсініктерін; табиғи емдік ресурстардың түрлерін, оның сандық және сапалық параметр-лерін; табиғи емдік факторларды пайда-ланудың заманауи тәслдерін; санатор-лық-курорттық тәжірбие-де ұсынылатын емдік және рекреациялық қызметтердің әр-түрлерін; курорттардың жіктелуін; курорттық істің мемлекеттік реттелу жүйесін мен табиғи курорттық фактор-ларды қорғау; емдік турларды ұйым-дастыру ерекшеліктерін; Қазақстанның санаторлық-курорттық индустрия құры-лымын; ресейлік және шетелдік курорт-тар географиясын білуге тиіс; аймақтардың курортологиялық әлеуе-тін сараптау, санаторлық-курортық саланың емдік турларды қалыптастыру мен жылжытуды игеруі тиіс; Қазақстанның, Ресейдің және шет ел-дердің курорттық аймақтарының табиғи емдік факторларының сипаттамасын беру; жаңа заманауи әдістер мен техно-логияларды ескере отырып, санаторлық-курорттық өнімді қалыптастыру дамуын-да басым бағыттарды анықтау; емдік турларды жобалау мен сатуға қабілетті болуы тиіс; ауруларды сауықтыру, емдеу және алдын-алуды ұйымдастыру саласындағы іс-әрекет түрлерінің жиынтығы ретінде курорттық іс пен рекреациялық қызметі мәселелерін іріктеуге құзыретті болуы тиіс.

Қазақ халқының этногенезі және этникалық тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – Қазақстан территориясы мен оның тарихи қалыптасқан аймақтарындағы этникалық және этномәдени үдерістер ерекшеліктерін таныстыру. Негізгі міндеті – қазақ халқының этногенезі мен этникалық тарихын теориялық тұрғыдан қарастыру; - қазақ халқының қалыптасуының тарихи алғышарттарын қарастыру; - Қазақстан территориясындағы ежелгі және ортағасырлардағы этникалық үдерістерді талдау; - моңғол шапқыншылығынан кейінгі кезеңдегі Қазақстан территориясындағы этнотерриториялық үдерістердің тежелу себептерін түсіндіру; -Қазақ хандығының құрылуына орай қазақ халқының қалыптасу үдерісінің аяқталуына тоқталу. -Қазақстандағы этникалық топтардың шығуына, пайда болуына, олардың өзара ықпалдастығына сараптама жасай білуі; -Этникалық тарих, тарихи деректер, жалпы мәдени-шаруашылық өзгерістерге және түркі халықтарының жалпы этногенетикалық бастауларына сараптама жасай білуі тиіс;

Қазақстан қалаларының рекреациялық географиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттердің қаланы экономикалық, саяси және рухани өмірінің орталығы ретінде түсінуін қалыптастыру . Міндеттері: студенттерді қаланың типологиясы мен классификациясы, тарихи қалыптасу кезеңі мен рекреа-циялық потенциалы, архитектурасы, ескерткіштері мен қаланың қазіргі жағдайымен таныстыру. Пәннің қысқаша сипаттамасы: курс үш модульден тұрады. Бірінші моду-льде негізгі Қазақстанның қалалары-ның даму тарихы кезеңдері. Класси-фикация мен қалалар типологиясы. Қазақстандағы қалалық елді мекен-дердің қалыптастыру және өсуі. Екін-шісінде Қазақстанның облыстық қалалары қалыптастыру кезеңдерін зерттеп, туризмді дамыту үшін олар-дың рекреациялық әлеуетін зерттеу. Үшінші модульде Қазақстандағы қалалық елді мекендердің қазіргі заманғы мәселелерімен айналысады. Пәнді игеру нәтижесінде студент білуі тиіс: қаланың классификациясы мен типо-логиясын және рекреациялық потен-циалы жайында хабардар болуы тиіс; қазақстанның қалаларына туристік-рекреациялық анализ жасап потенциа-лын анықтауды білуге тиіс; қалаларға мінездеме жасап, экскурсия-лық маршрутқа нысандарды тандап алу және оларды құрастырудың технология-сын білуді игеруі тиіс; теориялық білім негізінде қала потен-циалын ескере отырып, кәсіптік қызме-тінде практикалық мәселелерді шешуде құзыретті болуы тиіс.

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қазақстанның этнодемографиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Студенттерде статистикалық материалдармен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру, белгілі бір түсініктермен тарихи сананы қалыптастыру, мемлекет алдындағы міндеттерді шешуге белсенді қатысу керек. Мазмұны: Курс этностың, ұлттық сана сезімнің және индивидтердің этникалық мінез-құлық генезисі туралы түсінік қалыптастыру. Ұлттың, ұлттық топтардың, елдің даму заңдылықтары мен өзге этноқауымдастықтармен байланысын танудың құралы ретінде социологиялық зерттеуге ерекше назар аударылады. Модульді меңгеру барысында студенттер келесідей құзыреттіліктер түрін игереді: Ұлттың этикасы мен құндылықтар жүйесін, этникалық ерекшеліктері мен дәстүрлерін, олардың психология негіздерін білуі тиіс. Халықтардың этнологиясын сыни талдауды меңгеруі тиіс. Әлемдік және ұлттық құндылықтарды ескере отырып өзінің жеке пікірінді білдіруге дағдылануы тиіс.

Қаржылық сауаттылықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

Қонақ үй іс-әрекетін қамтамасыз етуде ақпараттық технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді мейманхана саласындағы заманауи броньдау жүйесіне үйрету болып табылады. Міндеттері: студенттер теориялық материалды оқиды және Fidelio-HOTEL бағдарламасымен жұмыс істеуде практикалық икемге ие болады. Пәннің қысқаша сипаттамасы: «Қонақжайлылық саласын қамсыз-дандырудағы ақпараттық техноло-гиялар» пәні негізгі түсініктерді, мейманхана шаруашылығы есебін автоматтандыру, әкімшілік жұмыс орнының функционалдық бөлігін оқып үйретеді, орналастырылу мен брондау есебі мен талдауын, төлем-дер есебін,дайындық пен мейманхана іс-қағаздар көшірмесі мен есеп беруінің есебін жүргізеді. Пәнді игеру нәтижесінде студент білуі тиіс: қонақүй ісінің қамсыздануының ақпа-раттық технологиялары жайлы, ақпарат-ты жинай білу, ақпаратты өңдеу жайын-да хабардар болуы тиіс; мейманханалық қызметтің маманданған ақпараттық қамсыздандырылуы бағдар-ламаларын (Fidelio, Hotel-2010, Эдель-вейси т.д.), ғаламтор-технологияны білуге тиіс; қонақүй іс есебін жүргізу, мейманхана әкімшілігінің жүмыс орны автоматтан-дыры-луын, есеп жүргізу, қоныстану және брондау талдауы, қаржылық есеп жүргізу және төлемдер талдауы, мейман-ханалық іс-қағаздар көшірмесін игеруі тиіс; есеп беру және автоматтандыру, нөмір-лердің жағдайы мен жұмысы жайлы есеп беру, қаржылық қозғалыс пен шығындар есебінде қабілетті болуы керек; қонақүй шаруашылығы есебін автомат-тандыру, әкімшілік жұмыс орнының функционалдық бөлігін оқып үйрете-ді,орналастырылу мен броньдау есебі мен талдауын,төлемдер есебін,дайындық пен мейманхана іс-қағаздар көшірмесі мен есеп беруінің қонақүйде, пансионат-тарда, санаторийлерде, баспаналық орна-ласу есебі мен брондау қажет кез-келген мекемеде есебін жүргізуде құзыретті болуы тиіс.

Қонақжайлық тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді қонақжай-лылық даму тарихымен және оның ғылыми зерттелу кезеңдерімен таныстыру. Міндеттері: адамзат тарихындағы қонақжайлылық дамуының әртүрлі кезеңдері жайлы, оның әр түрлі елдердегі пайда болуы мен дамуы жайлы түсінік бері; болашақта қажет болатын білімді бекіту. Қонақжайлы-лық индустриясын құраушыларымен таныстыру: орналастыру ортасы, тамақтандыру, қызмет көрсету, т.б. Пәннің қысқаша сипаттамасы: «Қонақжайлылық тарихы» пәні ту-ризм жүйесі мамандарын даярлауда-ғы ең бір маңызды болып табылады, студенттердің қонақжайлылық даму тарихы жинағын және соған қатысты құбылыстар мен қатынастарды үйренуге,соның ішінде, адамзат қоғамындағы әртүрлі кезеңде және әртрлі елде пайда болған мәдени мінезділікті үйретеді. Пәнді игеру нәтижесінде студент білуі тиіс: қонақжайлылық даму тарихының негізгі кезеңдері, көрнекті қайраткерлер және осы құбылысты ғылыми оқып үйренудегі қағидалар жайында хабардар болуы тиіс; қонақжайлылықтің әлемдегі, елдер мен аймақтардағы дамуының кезеңдерін; Қазақстандағы қонақжайлылық дамуы-ның негізгі кезеңдерін білуге тиіс; қонақжайлылықтың қалыптасу бары-сына және қонақжайлылықтың әлемде, бұрынғы КСРО, Қазақстанда дамуына бейімделуді игеруі тиіс; қонақжайлылық дамуы жайлы тарихи ақпараттар тенденциялары мен болжам-дарының анализдеуде қабілетті болуы керек; қонақжайлылық дамуы жайлы тарихи ақпарат анализі мәселелеріндегі негізгі сұрақтар мен тәртіптерде және сонымен тығыз байланысты туризмде құзыретті болуы тиіс.

Қонақжайлылық индустрия маркетингі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қонақжайлылық индустриясында анимациялық іс-әрекеттер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: болашақ туризм менед-жерлері туристік құрылым мен рекреация индустриясы мекемелерін-де анимациялық әрекеттерді ұйым-дастыру әдістерін қалыптастыру. Міндеттері: туристік анимацияны ұйым-дастыру менеджментін және теориялық негіздерін оқыту, анима-циялық бағдарламалардың сценарий-лерін жасауға қажетті білім мен дағдыларды даярлау, туристік объект ұйымдастыру құрылымына анима-цияны енгізу мақсаттарын көрсету; туристік анимациялық бағдарлама-ларды жүргізу және ұйымдастыру әдістерін практикада іске асыруға мүмкіндік беретін инструменталды әдістерін іс жүзіңде қолдануды үйрету. Пәннің қысқаша сипаттамасы: қазіргі даму кезеңінде туризмде ани-мациялық әрекет туристердің бос уақытын ұйымдастыруды қамтамасыз етуде ерекше орын алады. Анимация турөнімнің тартымдылығы бойынша қосымша табыстың мол көзі болып табылады, сондықтан, қазіргі барлық туристік мекемелер осы бағыттағы мамандарды қажет етеді. Курсты оқу кезінде берілетін білім және жүзеге асыру, туристік объекттерде және мекемелерде анимациялық бағдарла-маларды жасаудың теориялық негіздерін құрады, анимациялық әрекеттің түрлері мен ұйымдастыру қағидалары қарастырылады. Пәнді игеру нәтижесінде студент білуі тиіс: туристік анимацияның ұйымдастыру менеджменті және теориялық негіздері жайлы хабардар болуы тиіс; анимациялық бағдарламаларды құру-дың деректерін, туризмдегі анимация-лардың түрлері мен типтерінің жүйелену ерекшелік-терін; анимациялық қызмет-тердің жұмыс жасауы мен құрылуының негізгі заңдылығын; анимациялық іс-шараларды құру әдістерін білуге тиіс; анимациялық бағдарламаларды және іс- шараларды құру, туристік анимацияны дамыту үшін өлкетанулық, әдебиеттік және мұражайлық ақпараттарды пайда-лану қабілетті болуы тиіс; анимациялық іс-шараларды құрастыру мен өткізуді игеруі тиіс; туристік мекемелерде анимациялық қызметті ұйымдастыру жұмыстары сұрақтарын іріктеуге құзыретті болуы тиіс.

Қонақжайлылық саласында HR-менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Мәдениет және дін (есепке алу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мейрамхана бизнесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Қазақстан мен әлемдегі мей-рамхана бизнесі дамуының өзекті мәселелерін және болашағын қарас-тыру, туристік тамақтандыру орында-рына сипаттама беру. Міндеттері: әлемде және Қазақс-танда тамақтану индустриясын қалыптастырудың негiзгi кезеңдерiн зерттеу; қазіргі мейрамхана ісінің нарығын талдау; қоғамдық тамақтан-дыру кәсіпорындарының жіктелуін білу; Алматы, Астана және Қазақ-станның үлкен қалаларының мейрам-ханаларымен танысу, олар ұсынатын қызмет түрлеріне зерттеу өткізу; Қазақстанда мейрамхана ісінің болашақ дамуының мәселелері мен мүмкіндіктерін зерттеу. Пәннің қысқаша сипаттамасы: мейрамхана бизнесінің тарихы мен қазіргі заман тамақтандыру индуст-риясы; қонақжайлық индустриясы және мейрамхана бизнесі; мейрамха-на бизнесін ұйымдастыру мәселелері; қоғамдық тамақтандыру кәсіп-орын-дарының жіктелуі және мейрамхана ісін ұйымдастыру; өндiрiстiң класси-калық және заманауи ұйымдастыры-луы; қоғам-дық тамақтандыру кәсiпорындарында бақылау жұмыста-ры; лицензиялау, жарнама, мейрамха-на ісінің қауіпсіздігі, мейрамхана бизнесіндегі жаңа технологиялар мен инновациялар. Пәнді игеру нәтижесінде студент білуі тиіс: мейрамхана бизнес негiздерi жайлы, әлемдiк тәжiрибе туралы және тамақтан-дыру кәсiпорындарын ашу және жетiл-дiру мүмкiндiктері туралы хабардар болуы тиіс; нарық қатынастары нәтижесінде мей-рамхана бизнесінің даму мәселелері мен болашағы және туризм индустриясының ажырамас бөлiгi ретінде қоғамдық тамақтандыру кәсiпорындар дамуының өзектілігін білуге тиіс; мейрамхананың ашылу салтанатын эффективті бағалау, концепцияларды құрастыру және мейрамхана әрекетінің дамуында кепiлдi жетiстiк үшiн мейрам-хана бизнесінің барлық элементтерін кешенді енгізу реті; мейрамхананы да-мыту бағытын әзiрлеуде потенциалдық келушiлер сегментiн зерттеу, яғни оның концепциясын, оның имиджін және түрін; Қазақстанда мейранхана бизнесін зерттеу бойынша сұраунама өткiзуге икемдi болуға қабілетті болу; мейрамхана сервисінің түрлі қызметте-рін тұтынушыларға ұсыну, банкеттерге және өзге де салтанатты шараларға кел-ген қонақ-тардың санын және зал безен-дірілуін есептеу, жұмысшылардың кор-поративтік мәдениеті және қонақтарға қызмет көрсету мәдениетін игеруі тиіс; мейрамхана бизнесін басқаруға, жаңа тамақтану кәсіпорынның ашылуы немесе қолданыстағыны дамыту сұрақтарына құзырлы болу; қызметкерлердің ұжым-дық мәдениеті мен қонақтарға қызмет көрсету мәдениетін іріктеуге құзыретті болуы тиіс.

Оқиғалық туризм
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Қазақстандағы оқиғалы туризм нарығын зерттеу және event-туризмді дамыту мүмкіншіліктерін қарастыру. Міндеттері: оқиғалы туризм мәнін ашу; оны дамыту және таралу жол-дарын қарастыру; әлемдік ивенттер статистикасымен танысу; event-туризмнің ресурстық базасын және event-турларды ұйымдастыру-дың жағымды практикасын зерттеу; event-турларды ұйымдастыру ерекшелік-терімен танысу; мақсатты топтардың мотивацияларын зерттеу; Қазақстанда және шетелде оқиғалы туризмді дамыту мүмкіндіктерін қарастыру. Пәннің қысқаша сипаттамасы: оқиғалы туризм түсінігі, пайда болу тарихы және дамуы; event-турлардың жіктемесі; әлемдік оқиғалы ресурс-тар; event-туризмнің Қазақстан Рес-публикасындағы ресурстар базасы; event-менеджмент; Қазақстанда және шетелде event-турларды ұйымдасты-рудың табысты технологиясы; event-турларды жоспарлаудың ерекшелік-тері; Қазақстанда оқиғалы туризмді дамыту мүмкіндіктері мен мәселелері. Пәнді игеру нәтижесінде студент білуі тиіс: Қазақстандағы оқиғалы туризм нарығы туралы және осы бағытты дамыту мүмкін-діктері туралы хабардар болуы тиіс; еvent-туризм тұтынушыларының мақ-сатты аудиториясын және олардың әлеуметтік-психологиялық сипаттама-сын, халықаралық іс-шараларды өткізу және ұйымдастыру ерекшеліктерін, әлемдік оқиғалар күнтізбесін білуі тиіс; оқиғалы туризмді дамыту әлеуетін бағалау, тұтынушылардың әртүрлі мақ-сатты топтарына арналған event – тур-ларды ұйымдастыруды, кәсіптік сала-сындағы теориялық білімді пайдалана алуды жасай білу керек; клиенттерге қызмет көрсетудің комму-никативттік жолдарын, өнімді жылжыту-дағы ақпараттық технологияларды, event-туризмдегі қызметтерді брондау және іздестіру жолдарын, event–турлар-ды ұйымдастырудың замануи технолгия-ларын иегеруі тиіс; туризмнің спорттық-оқиғалы және маман-дандырылған іскерлік бағытында кеңес беруге, туристік event-өнімдерін құрастыруға және жылжытуға құзырет-ті болуы тиіс.

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Тау туризмі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тау туризм ерекшілікте-рін оқу; Қазақстандағы индустрия туризмнің бәсекеге қаблеттілігін құру стратегиясының мақсатын іске асыру кезеңдегі оның рөлі. Міндеттері: тау туризм нарығын, турис-тік ағымдардың статистикасын және географиясын зерттеу; тау туристік-спорт қатысышулар даярлау жүйесін; тау саяхатын ұйымдасты-рудың қауіпсіздік негізгі қағидаларын игеру. Пәннің қысқаша сипаттамасы: тау туризмінің даму дәстүрі және тарихы; Қазақстан Республикасы спорттық топтастыру бiрлiк жүйеде тау туризм-нің орны; тау саяхатты әзiрлеу, есеп-теу және ерекше қауiп-қатерлердi ескеру; арнаулы құралдарға және талаптарға сәйкестендіру; жорықтың қоректiк құрылымы; медициналық қамтамасыз ету; қатысушылардың психологиялық үйлесiмдiлiгі; жорық-тағы нұсқаушы/жетекшi рөлi. Пәнді игеру нәтижесінде студент білуі тиіс: тау туризмнің функциялау жүйесі туралы хабардар болуы; тау турларды ұйымдастыру нормативті-құқықтық базаларын және қағидаларын білуге тиіс; туристік жорықтарды басқару, арнайы туристік құрал-жабдықтармен және бивак жұмыстарын игеруі тиіс; тау турды жобалау, оның материалды-техникалық қамтуын есептеу; есеп жазу, бағыт бойынша іс құжаттар даярлау және аймақ бойынша тіркеуге қабілетті болуы тиіс; түрлі қонақтарға тау турларды ұйымдастыру және өткізу мәселерін іріктеуге құзыретті болуы тиіс.

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Туризмде оқыту әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: заманауи дидактиканың жетістіктерін ашу, болашақ оқыту-шылардың дидактикалық білімін жетілдіру, білім беру жүйесіндегі тапсырмаларды шешудегі шығаршы-лық жолдарды табу, туризмді оқыту-дағы дидактиканың жетістіктерін қолдануды көрсету. Міндеттері: дидактиканың ғылым ретінде қалыптасуының тарихы туралы көзқарасты қалыптастыру, педагогикалық феноменнің өткенімен танысу, әрі зерттеу, түсіну аппаратын жетілдіру, студенттерде оқудағы және мақсат қоюдағы әр түрлі жолдарын таңдаудағы түсінушілігін арттыру, студенттерде сәйкес үлгілерді (оқыту әдістемесін, білім беруді ұйымдастыру әдістемесін) қалыптастыруға дағдыландыру, студенттерде берілген оқу жоспары бойынша оқытушының іс әрекетін сипаттай алу. Пәннің қысқаша сипаттамасы: курстың мақсаты мен міндеті, оқытудың негізгі теориясы, білім бері жүйесінің негізгі құрылымы, оқу жүйесі кешенді жүйе, әдістер, формалар және оқу құралдар, инновациялық білім беру технологиясы. Оқу процесінің ұйымдастыру формалары. Пәнді игеру нәтижесінде студент білуі тиіс: туризмді оқыту әдістемесі дамуының заманауи деңгейі туралы, оқыту әдісте-месінің даму тарихынан; шетелдік алдыңғы қатарлы оқыту теориясы мен идеялары туралы, жаңашыл педагогтар-дың тәжірибесінен, оқытудың жаңа тех-нологияларының авторларымен, мектеп-тегі білім беру жүйесінің даму болашағы туралы хабардар болуы тиіс; заманауи дидактикалық үрдіс пен оның заңдарын, заңдылықтары мен қағидала-рын, құрылымдық компоненттері мен олардың фукнцияларын; оқыту әдістеме-сі мен заманауи мектептегі қайта құрылу жағдайын; оқытудың белсенді формала-ры мен әдістемелерін қолдану кезінде оқытушы мен оқушының іс-әрекетінің құрылымын; оқытуды ұйымдастыру әдістері мен формаларын; оқыту әдістері мен оқытудың заманауи технологияла-рын (соның ішінде инновациялық); педа-гогикалық диагностика негіздері мен оқушылардың оқу жетістіктерін баға-лауды білуі тиіс; оқушылардың және жеке оқу іс-әреке-тін жоспарлауды; дидактикалық зерттеу-лерді жүргізуді; педагогикалық мәселе-лерді шешуде оңтайлы әдістерді, тәсіл-дерді, оқытуды ұйымдастыру формала-рын таңдай білуді; дәстүрлі емес сабақ-тарды жасап және жүргізуді, оны талдай білу мен алынған нәтижелерге өзіндік баға беруді; мектеп оқушыларын оқыту-дың өзіндік әдістерін игеруі тиіс; өзіндік педагогикалық шеберлікті ескере отырып, педагогикалық іс-әреке-тінде оқытудың әртүрлі формаларын, әдістері мен тәсілдерін қолда алуға қабілетті болуы тиіс; кәсіби іс-әрекетті құрастыру мәселесін-де; педагогикалық технологияларды игеруде; алға қойылған педагогикалық мақсатқа жету үшін оқытудың түрлі формаларын, әдістері мен тәсілдерін тиімді қолдану мәселесінде құзыретті болуы тиіс.

Туризмдегі бос уақытты ұйымдастыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты-қазіргі заман талаптарына сай туристердің бос уақытың ұйым-дастырудың ерекше-ліктерін оқып уйрену. Міндеттері: - бос уақытты ұйымдастырудың құрылымынмен танысу; - бос уақытты ұйымдастырудың қазіргі заманға сай талаптарын анықтау; - ойын сауық индустриясының инфрақұрымын қарастыру. Пәннің қысқаша сипаттамасы: туристердің бос уақытың ұйымдас-тыру-қонақжайлық индустриясының қызметкерлерінің негізгі мақсаты; туристердің бос уақытың ұйымдас-тырудың бағдарламаларын құрастыру туризм менеджерлерінің негізгі мін-деттерінің бірі; заманауи менеджер туристік бос уақытты ұйымдастыруға қажетті барлық кешенді білімді иге-руі тиіс; бұл пәннің негізгі міндеттері: туристердің бос уақытын ұйымдасты-руда бар білімдерін қолдануға көмек-тесу; саяхат қауіпсіздігіне байланыс-ты сұрақтарға жауап беру; бос уақыт-ты ұйымдастырудағы экономикалық қаржылық білім беру, сонымен қатар осы сала мамандарына қойылатын кәсіби талаптарды қалыптастыру. Пәнді игеру нәтижесінде студент білуі тиіс: әлемдегі және Қазақстандағы бос уақытты ұйымдастырудағы заманауи тенденциялардан хабардар болу тиіс; туризмдегі бос уақытты ұйымдастыру-дың әдістері мен қағидаларын, туризмде-гі бос уақытты ұйымдастырудың әдісте-месін; бос уақыттық анимациялық бағдарламаларды құрастырудың әдісте-месін; ойын сауық бағдарламаларының сұранысының ерекшеліктерін; туристік бизнесті ұйымдастыру мен басқарудың ерекшеліктерін білуі қажет; туристің бос уақытын жоспарлауды; туристердің әр түрлі категориясына сай бағдарламаларды құрастыруды; анимациялық шараларды құрастыруды; әртүрлі туристер үшін кешенді қызметті құрастыруды; бос уақытқа арналған шараларға деген сұранысты анықтауды; қажетті ресурстар мен бос уақыт шарала-рының ассортиментін жоспарлауды игеруі тиіс; отандық және шетелдік туристер үшін бос уақытты ұйымдастыру мен өткізу және жүзеге асыру дағдыларына қабілетті болуы тиіс; туризмдегі бос уақыттағы негізгі бағ-дарламаларды ұйымдастыруға құзырет-ті болуы тиіс.

Туризмдегі сақтандыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: сақтандыру процессі және туризм саласында сақтандыру ісін ұйым-дастыру жайында студенттерде толық қамды жүйелі ой қалыптастыру. Міндеттері: сақтандыру ісін сипаттайтын негізгі түсіндірмелі-терминологиялық білім-ді беру; сақтандыру ісінің технологиялық моделін көрсету арқылы, оның ішкі логистика, категория, түсінігі арасындағы байланысты ашу; сақтандыру бизнесі жайында қажетті минималды теориялық білімді қалыптастыру. Пәннің қысқаша сипаттамасы: туризмде сақтандыруды ұйымдастыру методикасында туындайтын сұрақтар қарастырылады; туристердің қауіпсіздігін қамтамасыздан-дыру және тәуекелге бару классификациясы көрсетілген; сақтандыру нарығы қарас-тырылады; туроператорлар мен туристердің кәсіби жауапкершілігін сақтандыру жұмыс-тары зерттелінеді. Пәнді игеру нәтижесінде студент білуі тиіс: Туризмде сақтандырудың мәні мен оны ұйымдастыру жайында хабардар болу; Туризмде сақтандыруды қамтамасыз ету жүйесінің құқықтық негіздері; туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуді қадағалау; сақтандыру жұмыстарын жүргізудің прак-тикалық және психологиялық аспектілері; саяхаттардың әртүрлі түрлерінде сақтан-дыруды ұйымдастыруды білуі қажет; Туристік саяхаттарды жобалау кезінде пайда болатын қауіп қатерлерді анықтау; практикалық тұрғыда қауіпсіздік шаралар қағидаларын жүргізу; туристік маршрутты дайындау барысында қауіпсіздік шаралар жүйесін жоспарлау; туристік мекемеде жұмыс істеу барысында алған білімдерді практикалық тұрғыда қолдануды игеру. Туристік саяхаттарды сақтандыруға; сақтандыру мекемелерімен жұмыс істеуге, келісім-шарт қағаздарын толтыруға қабілетті болуы керек; Қазақстан Республикасы және шет елдерде туристерді сақтандыру ісімен қамтамасыздандырып, ұйымдастыруға құзіретті болуы тиіс.

Туризмдегі салық салу жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: ҚР-дағы салық жүйесі туралы түсінік беру және туристік саладағы оның механизмін ашу. Міндеттер: салық жүйесі негізгі қалып-тасуын қарастыру; Қазақстан Республикасы салықтық жүйесі ерек-шеліктерін анықтау; Қазақстан Рес-публикасы салық процедураларының сипаттамасы; экономика жүйесіндегі салық ұғымы; салық сферасындағы халықаралық қатынастар, салық төлеушілердің құқықтары мен міндеттері; туристік сферадағы салық салудың спецификасы Пәннің қысқаша сипаттамасы: са-лық салу басқарудың жалпы жүйелік сұрақтары; салық салудың әлеумет-тік-экономикалық функциялары; туристік іс-әрекет саласындағы салық салудың сипаттамасы; салық салу саласындағы халықаралық қатынас-тар, салық төлемшілерінің құқықтары мен міндеттері; туризм саласындағы салық салу жүйесінің ерекшеліктері. Пәнді игеру нәтижесінде студент білуі тиіс: туризм және қонақжайлылық саласын-да салықтық жүйе қызметі туралы хабардар болуы тиіс; туризм жүйесіндегі салық салу қағида-лары мен әдістері, құқықтық негіздері; бюджетке салық төлеу мен төлем әдіс-темесі; турқыз-меттерге сұраныс ерекше-ліктері; турбизнесті басқару, ұйымдас-тыру негіздерін білуге тиіс; нарық пен тұтынушылар сұранысы кешенді негізінде туризм саласында басқаруды өңдеу заманауи экономика-лық әдістерін қолдануды игеруі тиіс; негізгі салықтарды бөлу; практикада салық салушы құқықтары мен міндетте-рі; салық элементтерін анықтау; туристік салада оның практикалық маңыздылы-ғын көрсету қабілетті болуы тиіс; Қазақстан Республикасы салық заңды-лықтарын біліп, туристік ұйымдарда салық салу сұрақтары бойынша ой қалыптастыруға құзыретті болуы тиіс.

Туризмдегі этика және этикет
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерге негізгі этикалық білімдердің мағынасын, іс-әрекеттік сөлесу этикасының негізгі қағидаларын жеткізу, сервис саласы қызметкерлеріне қойылатын этика-лық талаптар жөнінде мәлімет беру. Міндеттері: туризм саласының келешек маманы болатын студентке кәсіби этика мен этикет, іскерлік этикет туралы терең әрі жүйелі білім беру; туризм саласы мамандарының рухани мәдениеті жөнінде, басқару-шы мен қызметкер арасындағы қатынастардың заманауи этикеті туралы білім беру; дипломатиялық протокол, іскерлік келіссөздердің, кездесулердің, телефон арқылы қатынас жасаудың этикеті, іскерлік хаттар мен іс-қағаздарды құ-растыру, визит карточкалар туралы мәлімет беру. Пәннің қысқаша сипаттамасы: кәсіби этика мен этикеттің - жүйе, ғылым және тәжірибелік іс-әрекет ретінде негізгі ұғымдары. Сәлемдесу, танысу, таныстыру, тілдесу, іскерлік сұхбат жүргізу, қоғамдық орындарда жүріп-тұру ережелері; іскер адамның киімі мен келбетіне қойылатын талаптар. Қызмет бабындағы кездесу-лер, қабылдаулар, қонақтарды күту, шақыру ережелері. Дастархан үстінде өзін-өзі ұстау мәдениеті. Пәнді игеру нәтижесінде студент білуі тиіс: негізгі этикалық ілімдердің мәнмағына-сын, этика мен этикеттің өзара байланы-сын, іскерлік және кәсіби қарым-қаты-настар этикеті жөнінде хабардар болу; кәсіби этика ұғымын, мән мағынасын, қағидаларын; этикет атрибутикасын; корпоративтік мәдениет қағидаларын; қызмет көрсету саласының маманына қойылатын талаптарды, ұжымды басқару және басқарушының этикетін білуі тиіс; жұмыс бабындағы келіссөздерді жүргі-зе білуі; ұжымдағы қарым-қатынастарды дұрыс ұйымдастыра білуі; әртүрлі жағ-дайларда өз-өзін этикетке сәйкес дұрыс ұстауды игеруі тиіс; келіссөз жүргізу, қонақтар мен клиент-терді қабылдау, телефон арқылы сұхбат-тасу, кәсіби қызмет бабында клиенттер-мен және серіктестермен қатынас жасауға қабілетті болу керек; этика, іскерлік және кәсіби қарым-қа-тынас, күнделікті, іскерлік, дипломатия-лық этикет және протокол мәселелерінде құзіретті болуы тиіс.

Туристік брендинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: туризм саласында бәсеке-ге қабілетті заманауи құрал ретінде қолданатын туристік брендинг туралы жалпылама көзқарас таныту. Міндеттері: студенттерді туристік брендті жылжыту рөлі мен жаңа тех-нологияларымен таныстыру; брендті дамытудың қиындықтары мен пер-спективасына тәжірибе мысалында ақпарат беру. Пәннің қысқаша сипаттамасы: «бренд», «брендинг», «сауда марка-сы», «туристік бренд» анықтамалары; нарықта сауда немесе қызметті жыл-жытудағы брендингтің рөлі; бренд стратегиясын құрастыру; бәсеке брендтарын сараптау; тұрғылықты бренд концепциясын жасау; бренд келбетін құрастыру; бренд пен тұтынушы арасындағы байланысты анықтау; брендингтің Қазақстан мен әлемдегі дамуы. Пәнді игеру нәтижесінде студент білуі тиіс: қазіргі таңда туризм саласындағы брендинг жайлы хабардар болуы тиіс; брендті зерттеу барысында оның келбеті мен тұжырымдамасын білуі тиіс; нарықтағы брендтің рөлін анықтап, оны жылжыту концепциясына сараптама жасау дағдыларын игеруі тиіс; бәсекелес брендтерге сараптама жасау, туризм саласындағы брендті қолдану және оны жүзеге асыру жолдарын жүргізуге қабілетті болу; брендингтегі жаңа технологиялармен жұмыс жасау, туризм саласын қосқанда, брендингті Қазақстанда және әлемде дамытудың болашағы мен қиындықтар тұғырында жұмыс істеуге құзіретті болуы тиіс.

Туристік геоорта
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Туристік рәсімдеулер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: саяхаттар жайлы сту-денттердің тұтас түсінігінің қалыпта-суы заңды факті келуші немесе кету-ші туристердің ерекше статусы жай-лы; біртұтас тамашаның құралымы туралы формалдылыктарда, дайын-дықта және сапардың барысында, сияқты жүйеге шарттың, рұқсаттар-дың және тыйымдардың - құқықтың және шығу немесе кіру туристің міндетінің құрамдары. Міндеттері: саяхаттардың ерекше-лік-терін заңдық факт ретінде анық-тау, саяхат жасау үшін негізгі фор-малдықтардың (кедендік, паспорттық, валюталық, визалық т.б.) зерттеу; Пәннің қысқаша сипаттамасы: туристік формалдықтардың теория-лық және ұйымдастыру негіздері; туристік іс-әрекеттінің формалдық-тардың негізгі ұлттық және халықара-лық деректері; халықаралық конвен-циялардың және туризм жайлы келі-сім шарттардың анализі; визалық, санитарлық-эпидемиологиялық, кедендік, валюталық, сақтандыру формалдықтар. Пәнді игеру нәтижесінде студент білуі тиіс: шетелге саяхатқа дайындалу кезінде туристермен барлық қажетті рәсімдер мен ережелерді орындау жайлы хабардар болуы тиіс; туристік формалдықтардың теориялық негізін: паспортты-визалық, кедендік, сани-тарлы-эпидемиологиялық және т.б., пәннің түсінік аппаратын білуге тиіс; туристік саяхаттарға өз бетінше құжат-тарды дайындау (виза жасау, миграция-лық картаны, кедендік декларацияны толтыру және т.б.) игеруі тиіс; топтарды шетелдік саяхаттарға дайын-даған кезде кәсіби іс-әрекетінде туристік формалдықтар жайлы білімін іске асыру қабілетті болуы тиіс; дүниежүзінің түрлі мемлекеттерінің туристік формалдық ескеру мәселелерін-де іріктеуге құзыретті болуы тиіс.

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Халықаралық ойын бизнесі және туризм
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді ойын бизне-сі пайда болуы тарихы мен ұйымдас-тыру әдістемесімен таныстыру. Міндеттері: азартты ойындар көп-түрлілігі, ойын сауық индустриясы бір бөлігі ретінде қарастыру; психо-логиялық және математикалық негіздері және аймақтық туризм дамуындағы ойын бизнесі маңызды-лығын көрсету; аймақтық туризмді дамытуда ойын бизнесі сұрақтарын ашу; Қазақстан Республикасын бизнесін реттейтін заңнаманы оқу, қазіргі жағдаймен таныстыру. Пәннің қысқаша сипаттамасы: құмар ойындардың тарихы, ережелері мен әдістері; жіктемесі; ойын бизне-сін ұйымдастыру; әлемдегі ірі ойын бизнес орталықтары. Пәнді игеру нәтижесінде студент білуі тиіс: ойын бизнесі саласының мемлекеттік реттеу тәсілдерінен хабардар болуы тиіс; ойын бизнесі лицензиялау ережелерін; ойын бизнесіне салық салу қағидалары; азарттық ойындар мен (немесе) пари ұйымдастыру мен жүргізу бойынша жарнама ерекшеліктері; ойын бизнесінің реформаларын; құмар ойын ережелерін білуге тиіс; жеңілу ықтималдығын ескеру, ойын бизнесін ұйымдастыру әдістемесін қолдануға қабілетті болуы тиіс; ойын мекемелерінде туристер бос уакытын ұйымдастыру жүзеге асыратын құралдардың тәржибелік қолданысын игеруі тиіс; Қазақстанда ойын бизнесінің жағдайы мен құқықтық негіздері сұрақтарын іріктеуге құзыретті болуы тиіс.

Шытырман-оқиғалы туризм
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: оқиғалық туризм мәні мен ерекшеліктері туралы кешенді білімді қалыптас тыру. Міндеттері: студенттерді оқиғалық туризм түсінігімен және түрлерімен таныстыру; оқиғалық турларды ұйымдастыру талаптары мен турис-тердің мотивацияларымен; оқиғалық турларды жобалау және өткізу әдістерімен танысу. Пәннің қысқаша сипаттамасы: пән келесідей мәселелерді ашады: оқиға-лық туризм түсінігінің мәнін және түрлерін; шытырман оқиғалы турлар жіктелуі; оқиғалық туризмді бағдар-ламалық туризм түрі ретінде; оқиға-лық тур менеджментін; оқиғалық туризмнің қазіргі нарығын, оқиғалық туризмді ұйымдастыру мен жоспар-лау; шытырман оқиғалы туризмдегі қауіпсіздік мәселелері; шытырман оқиғалы туризмнің әлемдегі және Қазақстандағы даму болашағы. Пәнді игеру нәтижесінде студент білуі тиіс: оқиғалық туризмнің қазіргі нарық жағдай ы мен оның даму перспективала-ры туралы хабардар болуы тиіс; шытырман оқиғалы туризм мен оның болашағының заманауи нарықтағы дамуы; тұтынушылардың қажеттіліктері-нің өзгеруін ескере отырып оқиғалық туризмнің қазіргі даму тенденцияларын; оқиғалық саяхаттардың дамуының әлемдік тәжірибесін білуге тиіс; белгіленген аймақтардың оқиғалық туризмнің даму мүмкіндіктерін анықтау; оқиғалық бағыттағы туристік саяхаттың аумағын жоспарлау, жобалау, картогра-фиялау, оқиғалық саяхаттың баға қалып-тасу ерекшеліктерін игеруі тиіс; оқиғалық турларды жоспарлау мен ұйымдастыру әдістемесін; турларды ұйым-дастырудың географиялық бағыт-тарын; шытырман оқиғалы туризмнің география-сын сараптауға қабілетті болуы тиіс; отандық және шетелдік тұтынушы үшін Қазақстан Республикасында оқиғалық туризмді бағалау мақсатында туристік әлеуетті пайдалану мүмкіндіктері мәсе-лелерін іріктеуге құзыретті болуы тиіс.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экологиялық туризм негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттердің экология-лық дүниетаным деңгейін арттыру; туристік қызметтің тұрақты дамуы-ның негізі болып табылатын эколо-гиялық туризм туралы білім деңгейін арттыру. Міндеттері: студенттерге елдердің тұрақты дамуы тұжырымдамасы; экологиялық туризм және елдердің тұрақты дамуындағы атқаратын рөлі туралы мәлімет беру; табиғатқа бағдарланған туризм сферасында экологиялық менеджмент техноло-гияларын пайдалану қажетінің себептерін түсіндіру; экологиялық туризмді ұйымдастыруды және басқару әдістерін, экотуризмнің әлемдегі қазіргі дамуы туралы мәлімет беру. Алғашқы экологиялық білімдерін толықтыру; кәсіби іс-әрекеттердің табиғи үрдістерге тигізетін әсерінің мүмкін болатын салдарларын болжау, экологиялық тәуекелдерді азайту іс-шараларын жоспарлау қабілетін қалыптастыру. Пәннің қысқаша сипаттамасы: ғаламдық тараптардағы қазіргі эко-логиялық жағдай, бұрын болған экологиялық дағдарыстар мен олар-дың себептері; экологиялық туризм анықтамасы, табиғатқа бағдарланған туризм саласында экологиялық менеджмент технологияларын пайда-лану қажетілігінің себептері; жер аймақтарындағы эколо-гиялық туризмнің табиғи әлеуеті және даму деңгейі; экологиялық саяхат этикасы мен қауіпсіздігі; Қазақстандағы экологиялық туризмнің қазіргі жағдайы мен даму перспективалары. Пәнді игеру нәтижесінде студент білуі тиіс: экологиялық туризм және оның негізгі ерекшеліктері жөнінде хабардар болуы тиіс; экологиялық туризмді географиялық және геоэкологиялық көзқарастар арқы-лы бағалау; туристік қызметтің қоршаған ортаға тигізетін әсерін геоэкологиялық көзқараспен бағалау тетігін; экологиялық менеджмент, экологиялық саяхат этика-сы мен қауіпсіздігі мәселелерін білуі тиіс; экологиялық маршруттарды ұйымдас-тыра білуі; экологиялық тәуекелдерді азайту іс-шараларын жоспарлауды игеруі керек; кәсіби іс-әрекеттердің табиғи үрдістер-ге тигізетін әсерінің мүмкін болатын салдар-ларын болжай алуға; экология-лық-туристік өнімді қалыптастырып, ілгері бастыруға қабілетті болуы қажет; Казақстандағы экологиялық туризмнің даму перспективаларын сараптауға құзірет-ті болуы тиіс.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

Этномәдени туризм
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Оқу (оқу-жаттығу жорығы)
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Оқу практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Оқу практикасы
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Өндірістік практика (халықаралық)
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение