Оқуға түсушілерге 2017
KZ
RU
EN

Педагогика және психология

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - білім бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: AQA, Австрия
Бағдарлама: «5B010300- Педагогика және психология»
Оқыту деңгейі: бакалавриат
Емтихандар: тест, мамандыққа түсуге (жазбаша).
Оқу формасы: күндізгі, қысқартылған күндізгі, сырттай, қысқартылған сырттай.
Оқу көлемі: 4 жыл, 3 жыл (қысқартылған);
Кәсіби қызмет түрлері:
- әр түрлі типтегі оқу-тәрбие мекемелерінде педагог-психолог;
- колледжде педагогика және психология пәнінен оқытушы;
- интернаттарда, балалар үйлерінде, түзету және оңалту мекемелерінде педагог-психолог;
- әкімшілік органдарында маман ретінде;
- әр түрлі ұйымдарда кадрлық қызмет бойынша, кадрларды даярлау және қайта даярлау қызметтерінде менеджер;
Оқылатын пәндер:
Білім теориясы,
Педагогикалық психология және диагностика,
Кеңес беру және тренинг,
Отбасы мәселелері, тұрмысы төмен отбасыларемн жұмыс жасаудың психологиялық-педагогикалық технологиялары;
Девиантты мінез-құлықты балаларға психологиялық-педагогикалық кеңес беру;
Психологиялық-педагогикалық коррекция;
Мектептегі білім беру сапасының менеджменті;
Психологиялық-педагогикалық практикум.
Білім берудің артықшылықтары:
• психологиялық-педагогикалық біліктілік пен болашақ маманның кәсіби қызметінің педагогикалық мәдениетін біріктіретін бірегей мамандық;
• «Мектеп педагог-психологы» және «Практик педагог-психолог» траекториясын таңдау мүмкіндігіне ие болады.
• Жұмыс берушілермен келісілген авторлық (элективті курстар), оқытудың жаңа иннновациялық технологиялары мен әдістері;
• «5В010300 - Педагогика және психология» мамандығының бакалавриат деңгейін сәтті аяқтаған түлектер, университет магистратурасында «6М010300 – Педагогика және психология» мамандығы бойынша білімдерін жалғастыра алады.
Халықаралық байланыстар: серіктес ЖОО – Б.Н. Ельцин атындағы УрФУ, А.И. Герцен атындағы Ресей Мемлекеттік Педагогикалық университеті,
Тәжірибеден өту және жұмысқа орналасу орындары: мемлекеттік құрылымдарда (Балалардың құқығын қорғау комитеті ҚР БжҒМ, бала құқығын қорғау туралы облыстық департаменттері); білім беру мекемелерінде (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары, мектептер, балалар үйі, интернаттар, арнайы білім беру мекемелері); қоғамдық ортада өскелең ұрпақты тәрбиелеу мен дамыту мәселелерімен айналысатын мекемелерде (түзету және оңалту мекемелерінде, арнайы мектептер, колонияларда); балалардың бос уақытын ұйымдастырумен және балалар шығармашылығын қолдаумен, өскелең ұрпақтың толықтай әлеуметтенуімен және тұлғалық дамуымен айналысатын мекемелерде (қоғамдық ұйымдар, балалар клубы, студиялар, сауықтыру лагерлерінде) қызмет жасай алады.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Бiрiншi жоғары бiлiм

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Педагогика және психология
Мамандық шифры
5B010300
Факультеті
Философия және саясаттану
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі
Таңдау пәні
Биология
Профильдік пәні
Биология
Өту балы
ҚАЗ
89
ОРЫС
85

пәндер

Ақпараттық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: программалау тілінің синтаксисі мен семантикасы, негізгі модельдер, программалау жолдары мен тәсілдері; программалаудың тілінің негізгі конструкциялары үшін жазбаның алгоритмін, үлгілердің және деректердің құрылымдары; жобалар және бағдарламалар зерттемесінің технологияларын; Мазмұны: лексикалық талдау, синтаксистік талдау, бағдарламалық қамсыздандыруды тиімді жүзеге асуы; бірнеше қатарлас есептеуші қалыптың және аспаптың игерушіліктері; Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: программалаудың парадигмасын, программалау тілінің синтаксисы және семантикасын, негізгі модельдерді, программалаудың әдіс-айлаларын; Пайдалана білуі керек: программалау тілінің негізі конструкциялары үшін жазбаның алгоритмін, үлгілердің және деректердің құрылымдарын; Дағдылану керек: тиімді алгоритмдарды және оларды программалаудың түрлі тілдерінде іске асыру; лексикалық талдау, синтаксистік талдау, бағдарламалық қамсыздандыруды тиімді жүзеге асуы;

Ақпараттық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: программалау тілінің синтаксисі мен семантикасы, негізгі модельдер, программалау жолдары мен тәсілдері; программалаудың тілінің негізгі конструкциялары үшін жазбаның алгоритмін, үлгілердің және деректердің құрылымдары; жобалар және бағдарламалар зерттемесінің технологияларын; Мазмұны: лексикалық талдау, синтаксистік талдау, бағдарламалық қамсыздандыруды тиімді жүзеге асуы; бірнеше қатарлас есептеуші қалыптың және аспаптың игерушіліктері; Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: программалаудың парадигмасын, программалау тілінің синтаксисы және семантикасын, негізгі модельдерді, программалаудың әдіс-айлаларын; Пайдалана білуі керек: программалау тілінің негізі конструкциялары үшін жазбаның алгоритмін, үлгілердің және деректердің құрылымдарын; Дағдылану керек: тиімді алгоритмдарды және оларды программалаудың түрлі тілдерінде іске асыру; лексикалық талдау, синтаксистік талдау, бағдарламалық қамсыздандыруды тиімді жүзеге асуы;

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Арнайы педагогика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттерді арнайы педагогиканың негізгі теориялық мәліметтерімен, дизонтогенездің әртүрлі типтерінің барысында әлеуметтік-педагогикалық жұмыс мүмкіндіктерімен және психикалық дамудың жалпы заңдылықтарымен таныстыру. Сондай-ақ модульдің мақсаты девионтология негіздері бойынша білімді қалыптастыру, девиантты мінез-құлықты балаларды алдын алу және түзету жұмыстарының мазмұнын меңгеру. арнайы педагогиканың теориялық негіздері мен психикалық дамудың ауытқу заңдылықтарын білу; - девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс істеудің әлеуметтік-педагогикалық технологияларын, девиантологияның, теоретикалық негіздерін білу; - қоғамның қорғансыз категорияларына гуманитарлық-педагогикалық қолдау көрсетуге дайындығы; - балалар мен жеткіншектермен әртүрлі дизонтогенез барысында жұмыс жасаудың әлеуметтік-педагогикалық технологияларын жобалау біліктері мен дағдыларын меңгеру, әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологияларын пайдалану; - девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс істеудің алдын алу және коррекциялау дағдыларын меңгеру.

Арнайы педагогика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттерді арнайы педагогиканың негізгі теориялық мәліметтерімен, дизонтогенездің әртүрлі типтерінің барысында әлеуметтік-педагогикалық жұмыс мүмкіндіктерімен және психикалық дамудың жалпы заңдылықтарымен таныстыру. Сондай-ақ модульдің мақсаты девионтология негіздері бойынша білімді қалыптастыру, девиантты мінез-құлықты балаларды алдын алу және түзету жұмыстарының мазмұнын меңгеру. арнайы педагогиканың теориялық негіздері мен психикалық дамудың ауытқу заңдылықтарын білу; - девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс істеудің әлеуметтік-педагогикалық технологияларын, девиантологияның, теоретикалық негіздерін білу; - қоғамның қорғансыз категорияларына гуманитарлық-педагогикалық қолдау көрсетуге дайындығы; - балалар мен жеткіншектермен әртүрлі дизонтогенез барысында жұмыс жасаудың әлеуметтік-педагогикалық технологияларын жобалау біліктері мен дағдыларын меңгеру, әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологияларын пайдалану; - девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс істеудің алдын алу және коррекциялау дағдыларын меңгеру.

Әлеуметтік педагогика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттердің әлеуметтік педагогика мен психология пәні туралы, тұлға мен түрлі топтардың әлеуметтік мінез-құлық заңдылықтары мен феномендері туралы түсініктерін қалыптастыру. Студенттерді әлеуметтік педагогика мен психологияның теориялық және әдіснамалық негіздерімен; әлеуметтік педагогика мен психологияның жеке пән ретінде даму тарихымен; әлеуметтік-педагогикалық, әлеуметтік-психологиялық зерттеулер мен әрекеттердің негізгі әдістерімен; әлеуметтік педагог пен әлеуметтік психолог іс-әрекетінің құқықтық және этикалық нормаларымен таныстыру. әлеуметтік педагогика мен психологияның теориялық және әдіснамалық негіздерін; әлеуметтік педагогика мен психологияның жеке пән ретінде даму тарихын; әлеуметтік-педагогикалық, әлеуметтік-психологиялық зерттеулер мен әрекеттердің негізгі әдістерін; әлеуметтік педагог пен әлеуметтік психолог іс-әрекетінің құқықтық және этикалық нормаларын білу; - әлеуметтік әрекеттесе алу; сипатталған жағдаят бойынша әлеуметтік ықпал жасау түрін айқындай алу; - тұлғааралық рефлексия, кәсіби өзін-өзі бағалау, сын және өзін-өзі сынау, шешілетін міндетке өз көзқарасын білдіру дағдылары; жағымды коммуникативті дағдыларды меңгеру; - кикілжің жағдайларды шешу, топтық жұмыстарды ұйымдастыру, вербалды емес міне-құлықты түсіндіру, әлеуметтік әсер ету түрін айқындау дағдыларын меңгеру.

Әлеуметтік педагогика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттердің әлеуметтік педагогика мен психология пәні туралы, тұлға мен түрлі топтардың әлеуметтік мінез-құлық заңдылықтары мен феномендері туралы түсініктерін қалыптастыру. Студенттерді әлеуметтік педагогика мен психологияның теориялық және әдіснамалық негіздерімен; әлеуметтік педагогика мен психологияның жеке пән ретінде даму тарихымен; әлеуметтік-педагогикалық, әлеуметтік-психологиялық зерттеулер мен әрекеттердің негізгі әдістерімен; әлеуметтік педагог пен әлеуметтік психолог іс-әрекетінің құқықтық және этикалық нормаларымен таныстыру. әлеуметтік педагогика мен психологияның теориялық және әдіснамалық негіздерін; әлеуметтік педагогика мен психологияның жеке пән ретінде даму тарихын; әлеуметтік-педагогикалық, әлеуметтік-психологиялық зерттеулер мен әрекеттердің негізгі әдістерін; әлеуметтік педагог пен әлеуметтік психолог іс-әрекетінің құқықтық және этикалық нормаларын білу; - әлеуметтік әрекеттесе алу; сипатталған жағдаят бойынша әлеуметтік ықпал жасау түрін айқындай алу; - тұлғааралық рефлексия, кәсіби өзін-өзі бағалау, сын және өзін-өзі сынау, шешілетін міндетке өз көзқарасын білдіру дағдылары; жағымды коммуникативті дағдыларды меңгеру; - кикілжің жағдайларды шешу, топтық жұмыстарды ұйымдастыру, вербалды емес міне-құлықты түсіндіру, әлеуметтік әсер ету түрін айқындау дағдыларын меңгеру.

Әлеуметтік педагогика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттердің әлеуметтік педагогика мен психология пәні туралы, тұлға мен түрлі топтардың әлеуметтік мінез-құлық заңдылықтары мен феномендері туралы түсініктерін қалыптастыру. Студенттерді әлеуметтік педагогика мен психологияның теориялық және әдіснамалық негіздерімен; әлеуметтік педагогика мен психологияның жеке пән ретінде даму тарихымен; әлеуметтік-педагогикалық, әлеуметтік-психологиялық зерттеулер мен әрекеттердің негізгі әдістерімен; әлеуметтік педагог пен әлеуметтік психолог іс-әрекетінің құқықтық және этикалық нормаларымен таныстыру. әлеуметтік педагогика мен психологияның теориялық және әдіснамалық негіздерін; әлеуметтік педагогика мен психологияның жеке пән ретінде даму тарихын; әлеуметтік-педагогикалық, әлеуметтік-психологиялық зерттеулер мен әрекеттердің негізгі әдістерін; әлеуметтік педагог пен әлеуметтік психолог іс-әрекетінің құқықтық және этикалық нормаларын білу; - әлеуметтік әрекеттесе алу; сипатталған жағдаят бойынша әлеуметтік ықпал жасау түрін айқындай алу; - тұлғааралық рефлексия, кәсіби өзін-өзі бағалау, сын және өзін-өзі сынау, шешілетін міндетке өз көзқарасын білдіру дағдылары; жағымды коммуникативті дағдыларды меңгеру; - кикілжің жағдайларды шешу, топтық жұмыстарды ұйымдастыру, вербалды емес міне-құлықты түсіндіру, әлеуметтік әсер ету түрін айқындау дағдыларын меңгеру.

Әлеуметтік психология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттердің әлеуметтік педагогика мен психология пәні туралы, тұлға мен түрлі топтардың әлеуметтік мінез-құлық заңдылықтары мен феномендері туралы түсініктерін қалыптастыру. Студенттерді әлеуметтік педагогика мен психологияның теориялық және әдіснамалық негіздерімен; әлеуметтік педагогика мен психологияның жеке пән ретінде даму тарихымен; әлеуметтік-педагогикалық, әлеуметтік-психологиялық зерттеулер мен әрекеттердің негізгі әдістерімен; әлеуметтік педагог пен әлеуметтік психолог іс-әрекетінің құқықтық және этикалық нормаларымен таныстыру. әлеуметтік педагогика мен психологияның теориялық және әдіснамалық негіздерін; әлеуметтік педагогика мен психологияның жеке пән ретінде даму тарихын; әлеуметтік-педагогикалық, әлеуметтік-психологиялық зерттеулер мен әрекеттердің негізгі әдістерін; әлеуметтік педагог пен әлеуметтік психолог іс-әрекетінің құқықтық және этикалық нормаларын білу; - әлеуметтік әрекеттесе алу; сипатталған жағдаят бойынша әлеуметтік ықпал жасау түрін айқындай алу; - тұлғааралық рефлексия, кәсіби өзін-өзі бағалау, сын және өзін-өзі сынау, шешілетін міндетке өз көзқарасын білдіру дағдылары; жағымды коммуникативті дағдыларды меңгеру; - кикілжің жағдайларды шешу, топтық жұмыстарды ұйымдастыру, вербалды емес міне-құлықты түсіндіру, әлеуметтік әсер ету түрін айқындау дағдыларын меңгеру.

Әлеуметтік психология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттердің әлеуметтік педагогика мен психология пәні туралы, тұлға мен түрлі топтардың әлеуметтік мінез-құлық заңдылықтары мен феномендері туралы түсініктерін қалыптастыру. Студенттерді әлеуметтік педагогика мен психологияның теориялық және әдіснамалық негіздерімен; әлеуметтік педагогика мен психологияның жеке пән ретінде даму тарихымен; әлеуметтік-педагогикалық, әлеуметтік-психологиялық зерттеулер мен әрекеттердің негізгі әдістерімен; әлеуметтік педагог пен әлеуметтік психолог іс-әрекетінің құқықтық және этикалық нормаларымен таныстыру. әлеуметтік педагогика мен психологияның теориялық және әдіснамалық негіздерін; әлеуметтік педагогика мен психологияның жеке пән ретінде даму тарихын; әлеуметтік-педагогикалық, әлеуметтік-психологиялық зерттеулер мен әрекеттердің негізгі әдістерін; әлеуметтік педагог пен әлеуметтік психолог іс-әрекетінің құқықтық және этикалық нормаларын білу; - әлеуметтік әрекеттесе алу; сипатталған жағдаят бойынша әлеуметтік ықпал жасау түрін айқындай алу; - тұлғааралық рефлексия, кәсіби өзін-өзі бағалау, сын және өзін-өзі сынау, шешілетін міндетке өз көзқарасын білдіру дағдылары; жағымды коммуникативті дағдыларды меңгеру; - кикілжің жағдайларды шешу, топтық жұмыстарды ұйымдастыру, вербалды емес міне-құлықты түсіндіру, әлеуметтік әсер ету түрін айқындау дағдыларын меңгеру.

Әлеуметтік психология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттердің әлеуметтік педагогика мен психология пәні туралы, тұлға мен түрлі топтардың әлеуметтік мінез-құлық заңдылықтары мен феномендері туралы түсініктерін қалыптастыру. Студенттерді әлеуметтік педагогика мен психологияның теориялық және әдіснамалық негіздерімен; әлеуметтік педагогика мен психологияның жеке пән ретінде даму тарихымен; әлеуметтік-педагогикалық, әлеуметтік-психологиялық зерттеулер мен әрекеттердің негізгі әдістерімен; әлеуметтік педагог пен әлеуметтік психолог іс-әрекетінің құқықтық және этикалық нормаларымен таныстыру. әлеуметтік педагогика мен психологияның теориялық және әдіснамалық негіздерін; әлеуметтік педагогика мен психологияның жеке пән ретінде даму тарихын; әлеуметтік-педагогикалық, әлеуметтік-психологиялық зерттеулер мен әрекеттердің негізгі әдістерін; әлеуметтік педагог пен әлеуметтік психолог іс-әрекетінің құқықтық және этикалық нормаларын білу; - әлеуметтік әрекеттесе алу; сипатталған жағдаят бойынша әлеуметтік ықпал жасау түрін айқындай алу; - тұлғааралық рефлексия, кәсіби өзін-өзі бағалау, сын және өзін-өзі сынау, шешілетін міндетке өз көзқарасын білдіру дағдылары; жағымды коммуникативті дағдыларды меңгеру; - кикілжің жағдайларды шешу, топтық жұмыстарды ұйымдастыру, вербалды емес міне-құлықты түсіндіру, әлеуметтік әсер ету түрін айқындау дағдыларын меңгеру.

Әлеуметтік-психологиялық тренинг
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – болашақ мамандарды психологиялық-педагогикалық кеңес беру мен әлеуметтік-педагогикалық тренинг жүргізудің теориясы мен тәжірибелік құралдарымен қаруландыру. Топтық психологиялық жұмыстың жалпы теориялық негіздерімен, сонымен қатар әртүрлі тренингтік топтармен таныстыру; тренингті тиімді ұйымдастырудың рөлімен, түрлерімен, әдіс, тәсілдерімен, принциптерімен таныстыру. Курсты оқу барысында студенттер нәтижелі психологиялық-педагогикалық кеңес берудің теориялық негіздерін және әлеуметтік-психологиялық тренинг жүргізуді үйренеді; вербалды және вербалды емес тәсіл арқылы педагог-психолог пен клиент арасында сенімді қарым-қатынас орнатуды меңгереді; әртүрлі мәселелер бойынша жеке, отбасылық, топтық және өндірістік кеңес беру дағдыларын меңгереді. Сондай-ақ студенттер қарым-қатынастың тренингтік стилін ұстануды; бақыланатын үдерістер мен құбылыстарды белгілеуге, оларды іс-әрекетті ұйымдастыруда талдау мен есепке алуды; сенімді, сенімсіз және агрессиялық мінез-құлық танытуды ажырата білуді игереді. әлеуметтік-педагогикалық тренингтің негізгі принциптері мен ерекшеліктерін; топта жұмыс жасау ережелерін; өзінің тұлғалық жеке ерекшеліктерін; сенімді және сенімсіз мінез-құлық ерекшеліктерін; сенімді, сенімсіз міне-құлықтың қайнар көздерін білу; - қарым-қатынастың тренингтік стилін ұстану; бақыланатын үдерістер мен құбылыстарды белгілеуге, оларды іс-әрекетті ұйымдастыруда талдау мен есепке алуды; сенімді, сенімсіз және агрессиялық мінез-құлық танытуды ажырату; - рефлексивті талдау; бірегей әлеуметтік міне-құлық; сенімді мінез-құлық; тренингтегі релаксация; кеңес беру мен тренинг жүргізуді жобалау дағдыларын меңгеру.

Әлеуметтік-психологиялық тренинг
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – болашақ мамандарды психологиялық-педагогикалық кеңес беру мен әлеуметтік-педагогикалық тренинг жүргізудің теориясы мен тәжірибелік құралдарымен қаруландыру. Топтық психологиялық жұмыстың жалпы теориялық негіздерімен, сонымен қатар әртүрлі тренингтік топтармен таныстыру; тренингті тиімді ұйымдастырудың рөлімен, түрлерімен, әдіс, тәсілдерімен, принциптерімен таныстыру. Курсты оқу барысында студенттер нәтижелі психологиялық-педагогикалық кеңес берудің теориялық негіздерін және әлеуметтік-психологиялық тренинг жүргізуді үйренеді; вербалды және вербалды емес тәсіл арқылы педагог-психолог пен клиент арасында сенімді қарым-қатынас орнатуды меңгереді; әртүрлі мәселелер бойынша жеке, отбасылық, топтық және өндірістік кеңес беру дағдыларын меңгереді. Сондай-ақ студенттер қарым-қатынастың тренингтік стилін ұстануды; бақыланатын үдерістер мен құбылыстарды белгілеуге, оларды іс-әрекетті ұйымдастыруда талдау мен есепке алуды; сенімді, сенімсіз және агрессиялық мінез-құлық танытуды ажырата білуді игереді. әлеуметтік-педагогикалық тренингтің негізгі принциптері мен ерекшеліктерін; топта жұмыс жасау ережелерін; өзінің тұлғалық жеке ерекшеліктерін; сенімді және сенімсіз мінез-құлық ерекшеліктерін; сенімді, сенімсіз міне-құлықтың қайнар көздерін білу; - қарым-қатынастың тренингтік стилін ұстану; бақыланатын үдерістер мен құбылыстарды белгілеуге, оларды іс-әрекетті ұйымдастыруда талдау мен есепке алуды; сенімді, сенімсіз және агрессиялық мінез-құлық танытуды ажырату; - рефлексивті талдау; бірегей әлеуметтік міне-құлық; сенімді мінез-құлық; тренингтегі релаксация; кеңес беру мен тренинг жүргізуді жобалау дағдыларын меңгеру.

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Білім беру теориялары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – ХХ ғасыр теориялары мен педагогикалық ағымдары, педагог-психологтың кәсіби-педагогикалық мәдениет негіздерін, оның бойында кәсіби міндеттерді шығармашылықпен шешуге дайындығын қалыптасыру. Міндеттері – білім берудің теориялық және әдіснамалық негіздерімен; ХХ ғасырдың қазіргі теорияларының көптүрлілігімен және педагогикалық ағымдарымен таныстыру; педагогикалық теориялар мен тұжырымдамалардың көптүрлілігі бойынша педагогикалық мәселелер мен әртүрлі жағдаяттарды түсіндіру біліктерін қалыптастыру, педагогикалық теориялар мен тұжырымдамалардың көптүрлілігі бойынша педагогикалық үдерістің алдағы дамуын жобалау біліктерін қалыптастыру. ХХ ғасыр теориялары мен педагогикалық ағымдарын білу; - педагогикалық теориялар мен тұжырымдамалардың көптүрлілігі бойынша педагогикалық мәселелер мен әртүрлі жағдаяттарды түсіндіру, педагогикалық теориялар мен тұжырымдамалардың көптүрлілігі бойынша педагогикалық үдерістің алдағы дамуын жобалай алу.

Білім беру теориялары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – ХХ ғасыр теориялары мен педагогикалық ағымдары, педагог-психологтың кәсіби-педагогикалық мәдениет негіздерін, оның бойында кәсіби міндеттерді шығармашылықпен шешуге дайындығын қалыптасыру. Міндеттері – білім берудің теориялық және әдіснамалық негіздерімен; ХХ ғасырдың қазіргі теорияларының көптүрлілігімен және педагогикалық ағымдарымен таныстыру; педагогикалық теориялар мен тұжырымдамалардың көптүрлілігі бойынша педагогикалық мәселелер мен әртүрлі жағдаяттарды түсіндіру біліктерін қалыптастыру, педагогикалық теориялар мен тұжырымдамалардың көптүрлілігі бойынша педагогикалық үдерістің алдағы дамуын жобалау біліктерін қалыптастыру. ХХ ғасыр теориялары мен педагогикалық ағымдарын білу; - педагогикалық теориялар мен тұжырымдамалардың көптүрлілігі бойынша педагогикалық мәселелер мен әртүрлі жағдаяттарды түсіндіру, педагогикалық теориялар мен тұжырымдамалардың көптүрлілігі бойынша педагогикалық үдерістің алдағы дамуын жобалай алу.

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Ғылыми-педагогикалық зерттеулердің әдістері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Девиантология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттерді арнайы педагогиканың негізгі теориялық мәліметтерімен, дизонтогенездің әртүрлі типтерінің барысында әлеуметтік-педагогикалық жұмыс мүмкіндіктерімен және психикалық дамудың жалпы заңдылықтарымен таныстыру. Сондай-ақ модульдің мақсаты девионтология негіздері бойынша білімді қалыптастыру, девиантты мінез-құлықты балаларды алдын алу және түзету жұмыстарының мазмұнын меңгеру. арнайы педагогиканың теориялық негіздері мен психикалық дамудың ауытқу заңдылықтарын білу; - девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс істеудің әлеуметтік-педагогикалық технологияларын, девиантологияның, теоретикалық негіздерін білу; - қоғамның қорғансыз категорияларына гуманитарлық-педагогикалық қолдау көрсетуге дайындығы; - балалар мен жеткіншектермен әртүрлі дизонтогенез барысында жұмыс жасаудың әлеуметтік-педагогикалық технологияларын жобалау біліктері мен дағдыларын меңгеру, әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологияларын пайдалану; - девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс істеудің алдын алу және коррекциялау дағдыларын меңгеру.

Девиантология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттерді арнайы педагогиканың негізгі теориялық мәліметтерімен, дизонтогенездің әртүрлі типтерінің барысында әлеуметтік-педагогикалық жұмыс мүмкіндіктерімен және психикалық дамудың жалпы заңдылықтарымен таныстыру. Сондай-ақ модульдің мақсаты девионтология негіздері бойынша білімді қалыптастыру, девиантты мінез-құлықты балаларды алдын алу және түзету жұмыстарының мазмұнын меңгеру. арнайы педагогиканың теориялық негіздері мен психикалық дамудың ауытқу заңдылықтарын білу; - девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс істеудің әлеуметтік-педагогикалық технологияларын, девиантологияның, теоретикалық негіздерін білу; - қоғамның қорғансыз категорияларына гуманитарлық-педагогикалық қолдау көрсетуге дайындығы; - балалар мен жеткіншектермен әртүрлі дизонтогенез барысында жұмыс жасаудың әлеуметтік-педагогикалық технологияларын жобалау біліктері мен дағдыларын меңгеру, әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологияларын пайдалану; - девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс істеудің алдын алу және коррекциялау дағдыларын меңгеру.

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттерді жас ерекшелік анатомиясы мен физиологиясының, бүлдіршін және жеткіншек ағзасының даму ерекшеліктері туралы пән - мектеп гигиенасының теориялық және әдіснамалық негіздерімен; адам дамуына генетикалық және орта факторларының әсер ету ерекшеліктерімен; онтогенездегі адам дамуының негізгі заңдылықтарымен; адам дамуындағы дағдарыстың сипаттамалы ерекшеліктерімен; адамның когнитивті, эмоционалды және қажетті-мотивациялық сферасын диагностикалаудың негізгі әдістерімен таныстыру. – жас ерекшелік анатомиясы мен физиологиясының, бүлдіршін және жеткіншек ағзасының даму ерекшеліктері туралы пән - мектеп гигиенасының теориялық және әдіснамалық негіздерін білу; –ағзаның жетілу қызметі әрекетінің заңдылықтары мен механизмдерін; ағзаны сыртқы ортамен біртұтас ретінде және ағзаның жеке бөліктерінің өзараәрекеттесуін қамтамасыз ететін механизмдерді білу; – адам дамуы түсінігіне негізгі тұрғыдан келуді; адам дамуына орта мен генетикалық факторлардың әсер ету ерекшеліктерін; онтогенездегі адам дамуының негізгі заңдылықтарын; адам дамуындағы дағдарыстың сипаттамалы ерекшеліктерін; адамның когнитивті, эмоционалды және қажетті-мотивациялық сферасын диагностикалаудың негізгі әдістерін түсіну және білу; – адам дамуының ерекшеліктерін әртүрлі психологиялық теориялар арқылы талдай алу; әртүрлі өмір кезеңдеріндегі адамның белсенді және потенциалды мүмкіндіктерін; жасерекшелік дамудың түрлі кезеңдеріндегі жетекші іс-әрекеттердің түрлерін анықтай алу; диагностикалық әдістемелерді зерттеу міндеттерін іріктеу; – адамның белсенді даму деңгейлерін диагностикалау әдістемелерінің кәсіби міндеттерін шешу дағдылары; – жасерекшелік дамудың заңдылықтарын зерттеуді ұйымдастыру дағдыларын меңгеру.

Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттерді жас ерекшелік анатомиясы мен физиологиясының, бүлдіршін және жеткіншек ағзасының даму ерекшеліктері туралы пән - мектеп гигиенасының теориялық және әдіснамалық негіздерімен; адам дамуына генетикалық және орта факторларының әсер ету ерекшеліктерімен; онтогенездегі адам дамуының негізгі заңдылықтарымен; адам дамуындағы дағдарыстың сипаттамалы ерекшеліктерімен; адамның когнитивті, эмоционалды және қажетті-мотивациялық сферасын диагностикалаудың негізгі әдістерімен таныстыру. – жас ерекшелік анатомиясы мен физиологиясының, бүлдіршін және жеткіншек ағзасының даму ерекшеліктері туралы пән - мектеп гигиенасының теориялық және әдіснамалық негіздерін білу; –ағзаның жетілу қызметі әрекетінің заңдылықтары мен механизмдерін; ағзаны сыртқы ортамен біртұтас ретінде және ағзаның жеке бөліктерінің өзараәрекеттесуін қамтамасыз ететін механизмдерді білу; – адам дамуы түсінігіне негізгі тұрғыдан келуді; адам дамуына орта мен генетикалық факторлардың әсер ету ерекшеліктерін; онтогенездегі адам дамуының негізгі заңдылықтарын; адам дамуындағы дағдарыстың сипаттамалы ерекшеліктерін; адамның когнитивті, эмоционалды және қажетті-мотивациялық сферасын диагностикалаудың негізгі әдістерін түсіну және білу; – адам дамуының ерекшеліктерін әртүрлі психологиялық теориялар арқылы талдай алу; әртүрлі өмір кезеңдеріндегі адамның белсенді және потенциалды мүмкіндіктерін; жасерекшелік дамудың түрлі кезеңдеріндегі жетекші іс-әрекеттердің түрлерін анықтай алу; диагностикалық әдістемелерді зерттеу міндеттерін іріктеу; – адамның белсенді даму деңгейлерін диагностикалау әдістемелерінің кәсіби міндеттерін шешу дағдылары; – жасерекшелік дамудың заңдылықтарын зерттеуді ұйымдастыру дағдыларын меңгеру.

Жасерекшелік педагогикасы және психологиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби бағдарлы қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді қазақ (орыс) тілінде тұрмыстық, ғылыми және кәсіби қарым-қатынаста диалогтық және монологтық сөйлеуге үйрету. Қысқаша мазмұны. Қазақ (орыс) тілінде тұжырымдамалық негізделген филологиялық білім беру; Қазақстандағы және әлемдегі әлеуметтік-экономикалық, тарихи-мәдени, саяси жағдайлармен, ҚР конституциялық-құқықтық негіздерімен қазақ (орыс) тілінің қызмет ету мен даму үдерістерінің қатынасы. Оқыту нәтижесі: - қазақ (орыс) тілінің жүйесі, құрылымы және оның бірліктерінің қызмет етуі туралы іргелі білімдерді кәсіби дүниетанымын қалыптастыру мақсатында мамандық бойынша мәтіндермен жұмыс жасау үшін қолдана білу; - қосымша ғылыми мәтіндерді – аннотация мен рефераттық сипаттамаларды құрастыра білу; мәселелерді тезис түріндегі ғылыми ақпаратты қорытындылай білу.

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Когнитивті психология және педагогика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Когнитивті психология және педагогика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақстан және әлемдік психологиялық-педагогикалық ойлар тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – Қазақстан мен әлемдегі педагогикалық ойлар тарихын, Еуропа, Азия, ТМД елдеріндегі білім беру жүйесін салыстырмалы талдау контексінде қазіргі әлем мектебінде білім беру мен тәрбиелеудің негізгі даму тенденцияларын білуді қалыптастыру. Қазақстан мен әлемдегі психологиялық-педагогикалық ойлар тарихын; Ежелгі дәуір, орта ғасыр, ағарту дәуірінің, Жаңа кезеңнің педагогикалық тарихын; әртүрлі елдердегі білім беру жүйесін салыстырмалы талдау контексінде қазіргі әлем мектебінде білім беру мен тәрбиелеудің негізгі даму тенденцияларын білу; «Салыстырмалы педагогика» курсының кілттік ұғымдарын түсіну және білу; білім беру жүйесін салыстырмалы зерттеу әдіснамасын білу; білім беруде салыстырмалы талдау әдістерін қолдану; ұжымдық педагогикалық зерттеулерді өз бетінше ұйымдастыру мен жүргізу дағдыларын меңгеру.

Қазақстан және әлемдік психологиялық-педагогикалық ойлар тарихы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – Қазақстан мен әлемдегі педагогикалық ойлар тарихын, Еуропа, Азия, ТМД елдеріндегі білім беру жүйесін салыстырмалы талдау контексінде қазіргі әлем мектебінде білім беру мен тәрбиелеудің негізгі даму тенденцияларын білуді қалыптастыру. Қазақстан мен әлемдегі психологиялық-педагогикалық ойлар тарихын; Ежелгі дәуір, орта ғасыр, ағарту дәуірінің, Жаңа кезеңнің педагогикалық тарихын; әртүрлі елдердегі білім беру жүйесін салыстырмалы талдау контексінде қазіргі әлем мектебінде білім беру мен тәрбиелеудің негізгі даму тенденцияларын білу; «Салыстырмалы педагогика» курсының кілттік ұғымдарын түсіну және білу; білім беру жүйесін салыстырмалы зерттеу әдіснамасын білу; білім беруде салыстырмалы талдау әдістерін қолдану; ұжымдық педагогикалық зерттеулерді өз бетінше ұйымдастыру мен жүргізу дағдыларын меңгеру.

Қазақстан тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: білімалушылардытарихнегіздеріментәуелсізҚазақстанмемлекетініңқалыптасукезеңдеріменнақтыдеректерментарихиайғақтардыоқытуарқылыжаңатеориялықжәнеәдіснамалықкөзқарастартұрғысынантаныстыру. Қысқашамазмұны. ТарихнегіздеріжәнеҚазақстанмемлекетініңқалыптасукезеңдері. ӘртүрліөткентарихикезеңдеріменқалыптасқанҚазақстанмемлекетініңқазіргіжетістіктерінетарихи-салыстырмалыталдаужасау. БүкіләлемдікжәнееуразиялықтарихиүдерісконтексіндетәуелсізҚазақстанмемлекетініңқалыптасукезеңдеріментарихинегіздерінбілу; қазақстандықдамумоделініңимманенттікбасымдылықтарын, ерекшеліктеріменмаңызыншынайыжәнежан-жақтыбілу; күрделітарихиүдерістерді, құбылыстарменқазіргіҚазақстанныңтарихитұлғаларыноқытубарысындааналитикалықжәнеаксиологиялықталдаужасаудағдысынмеңгеру;

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс органикалық дүниенің ежелгі заманда болуын зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық процестер мен зерттеулермен оның әдістерімен геологиялық тарихи ж/е эволюциялық теорияның сұрақтарына жауап іздеуді үйретеді. – негізгі биологиялық заңдылықтар негізінде эволюциялық процестердің жүруін қазба негізінде зерттелмейтін организмдерді олардың жалпы ерекшеліктерін, олардың өмір сүру ортасын тарихи дамуын геологиялық мағлұматтарды білуді үйретеді

Оқушылардың даму физиологиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өзін-өзі тану
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – өзін-өзі тану негіздері бойынша білімдерді қалыптастыру. Модуль педагогикалық үдерістің ғылыми мәселелерін әртүрлі ұлттардың тәрбие үдерісіндегі этникалық специфика арқылы қарастыруға бағытталған. Сондай-ақ модульдің мақсаты - адамның ішкі және сыртқы әлемінің өзара байланысын түсіну қабілетін, оның Отан және табиғатпен бірлігін дамыту; өзін-өзі тануға деген; өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамытудағы қажеттілікті, дербестікті, жауапкершілікті, белсенділікті, шығармашылық ынтасын дамыту. адамның ішкі және сыртқы әлемінің өзара байланысын түсіну қабілетін, оның Отан және табиғатпен бірлігін түсіне алу; өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамытудағы қажеттілікті, дербестіктігін, жауапкершілігін, белсенділігін, шығармашылық ынтасын дамыту; - тәрбиелік тәжірибеде ұлттық білімдердің мәнін қолдану және негіздеу дағдылары; - заманауи тәрбие түрлерімен дәстүрлі этникалық әлеуметтендіру әдіс, тәсілдерін сәйкестендіру дағдылары; - оқушылардың өзін-өзі тануын ұйымдастыру шеңберінде олардың жеке-психологиялық ерекшеліктерін айқындау бойынша негізгі психодиагностикалық әдістемелерді жүргізу және түсіндіру; тиімді өзін-өзі тануға арналған сауалнамалар, сұрақтар құрастыру; өзін-өзі танудың жеке және топтық бағдарламаларын өңдеу дағдылары.

Өзін-өзі тану
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – өзін-өзі тану негіздері бойынша білімдерді қалыптастыру. Модуль педагогикалық үдерістің ғылыми мәселелерін әртүрлі ұлттардың тәрбие үдерісіндегі этникалық специфика арқылы қарастыруға бағытталған. Сондай-ақ модульдің мақсаты - адамның ішкі және сыртқы әлемінің өзара байланысын түсіну қабілетін, оның Отан және табиғатпен бірлігін дамыту; өзін-өзі тануға деген; өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамытудағы қажеттілікті, дербестікті, жауапкершілікті, белсенділікті, шығармашылық ынтасын дамыту. адамның ішкі және сыртқы әлемінің өзара байланысын түсіну қабілетін, оның Отан және табиғатпен бірлігін түсіне алу; өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамытудағы қажеттілікті, дербестіктігін, жауапкершілігін, белсенділігін, шығармашылық ынтасын дамыту; - тәрбиелік тәжірибеде ұлттық білімдердің мәнін қолдану және негіздеу дағдылары; - заманауи тәрбие түрлерімен дәстүрлі этникалық әлеуметтендіру әдіс, тәсілдерін сәйкестендіру дағдылары; - оқушылардың өзін-өзі тануын ұйымдастыру шеңберінде олардың жеке-психологиялық ерекшеліктерін айқындау бойынша негізгі психодиагностикалық әдістемелерді жүргізу және түсіндіру; тиімді өзін-өзі тануға арналған сауалнамалар, сұрақтар құрастыру; өзін-өзі танудың жеке және топтық бағдарламаларын өңдеу дағдылары.

Педагогика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Педагогика (1 б.)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика (1 б.)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика (2 б.)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика (2 б.)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика 1б.
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – педагог-психологтың кәсіби іс-әрекеті туралы түсінік қалыптастыру, білім беру аймағындағы психологиялық-педагогикалық іс-әрекеттің теориялық негіздерін меңгеру, сондай-ақ студенттерде педагогикалық білімдерді, дидактика, тәрбие теориясы, педагогикалық технология негіздерін қалыптастыру, оларды педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың заманауи технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқушы мен мұғалімнің субъект-субъектілік өзара әрекеттесу технологияларымен таныстыру. Міндеттері: - студенттерді педагогика ғылымының негіздерімен таныстыру; - педагогиканы ғылым ретінде, оқыту мен тәрбиелеу үдерісінің мәні туралы жалпы түсінік қалыптастыру; - педагогикалық технологиялар туралы жалпы түсінік қалыптастыру; - студенттердің білім беру жүйелерін басқарудың теориялық және ұйымдастырушылық негіздері туралы мәліметтерді меңгеруін қамтамасыз ету; - студенттер бойында кәсіби педагогикалық іс-әрекетті жүзеге асырудың бастапқы білік, дағдыларын қалыптастыру. Оқыту нәтижелері: Педагогиканы оқу барысында студент педагогиканың ұғымдары мен негізгі категорияларын, әдіснамалық негіздерін, іргелі идеяларды, тәрбиенің принциптері мен заңдылықтарын, заңдары мен тұжырымдамаларын, тәрбиелеудің түрлері мен әдістерін, мәні мен мазмұнын, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларының мәнін меңгеруі тиіс. – педагог-психолог іс-әрекетінің спецификасын, психологиялық-педагогикалық іс-әрекет негіздерін білу; біліктері: – педагогика бойынша алған білімдерін тәжірибеде өздігінен қолдану; – мектептегі педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыру; оқушыларды тәрбиелеудің мақсаты мен міндеттерін айқындау. Түсінік қалыптастырады: – педагогика ғылымының өзекті мәселелері; педагогикалық іс-әрекеттің мәні; – мектепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыру дағдылары; педагогикалық іс-әрекетті ұйымдастырудың тиімді әдістерін таңдау дағдылары.

Педагогика 2б.
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – педагог-психологтың кәсіби іс-әрекеті туралы түсінік қалыптастыру, білім беру аймағындағы психологиялық-педагогикалық іс-әрекеттің теориялық негіздерін меңгеру, сондай-ақ студенттерде педагогикалық білімдерді, дидактика, тәрбие теориясы, педагогикалық технология негіздерін қалыптастыру, оларды педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың заманауи технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқушы мен мұғалімнің субъект-субъектілік өзара әрекеттесу технологияларымен таныстыру. Міндеттері: - студенттерді педагогика ғылымының негіздерімен таныстыру; - педагогиканы ғылым ретінде, оқыту мен тәрбиелеу үдерісінің мәні туралы жалпы түсінік қалыптастыру; - педагогикалық технологиялар туралы жалпы түсінік қалыптастыру; - студенттердің білім беру жүйелерін басқарудың теориялық және ұйымдастырушылық негіздері туралы мәліметтерді меңгеруін қамтамасыз ету; - студенттер бойында кәсіби педагогикалық іс-әрекетті жүзеге асырудың бастапқы білік, дағдыларын қалыптастыру. Оқыту нәтижелері: Педагогиканы оқу барысында студент педагогиканың ұғымдары мен негізгі категорияларын, әдіснамалық негіздерін, іргелі идеяларды, тәрбиенің принциптері мен заңдылықтарын, заңдары мен тұжырымдамаларын, тәрбиелеудің түрлері мен әдістерін, мәні мен мазмұнын, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларының мәнін меңгеруі тиіс. – педагог-психолог іс-әрекетінің спецификасын, психологиялық-педагогикалық іс-әрекет негіздерін білу; біліктері: – педагогика бойынша алған білімдерін тәжірибеде өздігінен қолдану; – мектептегі педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыру; оқушыларды тәрбиелеудің мақсаты мен міндеттерін айқындау. Түсінік қалыптастырады: – педагогика ғылымының өзекті мәселелері; педагогикалық іс-әрекеттің мәні; – мектепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыру дағдылары; педагогикалық іс-әрекетті ұйымдастырудың тиімді әдістерін таңдау дағдылары.

Педагогикалық психология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттер бойында кәсіби іс-әрекеттің тәжірибелік аспектілерімен бірге педагогикалық психологияның негізгі ғылыми түсініктері туралы теориялық көзқарастырды және педагогикалық шынайылықты сауатты талдай алуға мүмкіндік беретін болашақ маманның спецификалық психологиялық білімдерін қалыптастыру. Студенттердің психологиялық дайындықтарын тереңдетуге мүмкіндік беретін теориялық білімдермен, тұлғаның психодиагностикасының ғылыми-теориялық негіздерін терең оқуға, психологиялық көмек көрсету бойынша жұмыс жасауға дайындықты жүзеге асыруға арналған тәжірибелік дағдыларды меңгеруді қамтамасыз ету. педагогикалық психологияның негізгі категориялары мен теорияларын; оқыту, тәрбиелеу, дамыту мәселелеріне негізгі психологиялық-педагогикалық тұрғыда келуді; педагогикалық психологияда қолданылатын әдістерді, әдістеме мен әдіснаманы білу; -аса танымал психодиагностикалық әдістемелерді, интерпретация нәтижелерінің тәсілдерін, зерттеу жүргізу ережелерін білу;оқу тәжірибелері мен оқу бақылау жағдайында жеке және кәсіби міндеттерді шешуге арналған теориялық білімдерді сауатты қолдана алу; педагогикалық психология бойынша теориялық білімдердің негізінде білім беру ортасы мен білім беру үдерісін жобалау дағдылары;психологиялық тәжірибенің түрлі аймақтарында психологиялық диагностиканы ұйымдастыру дағдыларын меңгеру.

Педагогикалық психология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттер бойында кәсіби іс-әрекеттің тәжірибелік аспектілерімен бірге педагогикалық психологияның негізгі ғылыми түсініктері туралы теориялық көзқарастырды және педагогикалық шынайылықты сауатты талдай алуға мүмкіндік беретін болашақ маманның спецификалық психологиялық білімдерін қалыптастыру. Студенттердің психологиялық дайындықтарын тереңдетуге мүмкіндік беретін теориялық білімдермен, тұлғаның психодиагностикасының ғылыми-теориялық негіздерін терең оқуға, психологиялық көмек көрсету бойынша жұмыс жасауға дайындықты жүзеге асыруға арналған тәжірибелік дағдыларды меңгеруді қамтамасыз ету. педагогикалық психологияның негізгі категориялары мен теорияларын; оқыту, тәрбиелеу, дамыту мәселелеріне негізгі психологиялық-педагогикалық тұрғыда келуді; педагогикалық психологияда қолданылатын әдістерді, әдістеме мен әдіснаманы білу; -аса танымал психодиагностикалық әдістемелерді, интерпретация нәтижелерінің тәсілдерін, зерттеу жүргізу ережелерін білу;оқу тәжірибелері мен оқу бақылау жағдайында жеке және кәсіби міндеттерді шешуге арналған теориялық білімдерді сауатты қолдана алу; педагогикалық психология бойынша теориялық білімдердің негізінде білім беру ортасы мен білім беру үдерісін жобалау дағдылары;психологиялық тәжірибенің түрлі аймақтарында психологиялық диагностиканы ұйымдастыру дағдыларын меңгеру.

Педагогикалық шеберлік
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – педагогикалық шеберлік пен конфликтологияның негіздерін қалыптастыру. Студенттер бойында кикілжіңді жағдаяттардың туындауын қадағалай алуды; педагогикалық және әлеуметтік ортада конфликтілік жағдаяттарды шешу мен алдын алу әдіс, тәсілдерін меңгеруді қалыптастыру, Модуль оқушы-оқушы, оқушы-мұғалім, мұғалім-мұғалім тәрізді әртүрлі жүйедегі тұлғааралық конфликтілердің түрлерімен, негізгі себептерімен таныстырады. Сондай-ақ, курс педагогикалық шеберлік негіздерін қалыптастыруға, педагогикалық іс-әрекеттердің барлық түрлерін оңтайландыруды кәсіби меңгеруге; тұлғаның гуманистикалық бағыттылығын, педагогикалық техниканы қалыптастыруға бағытталған. педагогикалық шеберліктің құрылымы мен мәнін, оның оқыту мен тәрбиелеудегі маңызын; педагогикалық іс-әрекеттің мазмұны мен мәнін білу; педагогикалық техниканың құрылымын педагогикалық шеберліктің элементі ретінде тану; педагогикалық өзара әрекетті ұйымдастыру технологиясын білу; - конфликтіні шешу мен басу, оның алдын алу әдіс, тәсілдерін қолдана алу; - бала тұлғасына мақсатты бағытталу әрекетін жүзеге асыру мен оқу-тәрбие үдерісін басқаруды; өзінің психофизикалық жағдайы мен көңіл-күйін басқаруды; педагогикалық әрекетте техникалық құрал, жабдықтарды қолдануды игеру; - конфликтіні шешу мен алдын алу дағдыларын меңгеру; - оқушылардың оқу үдерісінде, оқудан тыс әрекеттерде белсенді танымдық және даму іс-әрекеттерін ынталандыру тәсілдері мен дағдыларын; педагогтың кәсіби шеберлігін жетілдіру; студенттердің оқу-тәрбие іс-әрекеттерін ұйымдастыру дағдыларын меңгеру.

Педагогиканы оқыту әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – педагогика мен психологияның оқыту әдістемесінің негіздерімен, педагогика мен психологияны оқытуды сауатты әдістемелік жобалау негіздерімен таныстыру, психологиялық-педагогикалық мәдениет пен кәсіби міндеттерді шығармашылықпен шешуге дайындықты қалыптастыру. Модуль білім беру ұйымдарындағы болашақ мамандардың кәсіби психологиялық-педагогикалық мәдениетінің негіздерін және қазіргі жағдайда педагогика мен психологияны оқыту әдістемесін меңгеруді қарастырады. Сондай-ақ модуль тәрбие жұмыстарының теориялық және әдістемелік негіздерін сипаттайды, орта және жоғары оқу орындарындағы тәрбие үдерісін басқару мен ұйымдастыруға қажетті тәрбие жұмыстарының жалпы теориялық негіздерімен, тәжірибеде тәрбие жұмыстарын жүргізу әдістемесін меңгерумен таныстырады. орта және жоғары оқу орындарындағы оқу үдерісін басқару мен ұйымдастыруға қажетті теориялық және тәжірибелік білімдер; - педагогика мен психология бойынша оқу сабақтарын жоспарлау мен жүзеге асыру аймағында білімді жүйелендіру дағдыларын меңгеру, оқытудың белсенді әдіс, тәсілдерін қолдану; - тәрбие үдерісін жобалау, педагогикалық іс-әрекеттің нәтижелерін болжау, диагностикалау, жоспарлау және ұйымдастыра білу; үздіксіз білім беру жүйесінде бүлдіршін, жасөспірімдер мен жастардың тұлғалық дамуы мен толық әлеуметтенуін қамтамасыз ету; педагогика мен психологияның оқыту үдерісін бағалау.

Педагогиканы оқыту әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – педагогика мен психологияның оқыту әдістемесінің негіздерімен, педагогика мен психологияны оқытуды сауатты әдістемелік жобалау негіздерімен таныстыру, психологиялық-педагогикалық мәдениет пен кәсіби міндеттерді шығармашылықпен шешуге дайындықты қалыптастыру. Модуль білім беру ұйымдарындағы болашақ мамандардың кәсіби психологиялық-педагогикалық мәдениетінің негіздерін және қазіргі жағдайда педагогика мен психологияны оқыту әдістемесін меңгеруді қарастырады. Сондай-ақ модуль тәрбие жұмыстарының теориялық және әдістемелік негіздерін сипаттайды, орта және жоғары оқу орындарындағы тәрбие үдерісін басқару мен ұйымдастыруға қажетті тәрбие жұмыстарының жалпы теориялық негіздерімен, тәжірибеде тәрбие жұмыстарын жүргізу әдістемесін меңгерумен таныстырады. орта және жоғары оқу орындарындағы оқу үдерісін басқару мен ұйымдастыруға қажетті теориялық және тәжірибелік білімдер; - педагогика мен психология бойынша оқу сабақтарын жоспарлау мен жүзеге асыру аймағында білімді жүйелендіру дағдыларын меңгеру, оқытудың белсенді әдіс, тәсілдерін қолдану; - тәрбие үдерісін жобалау, педагогикалық іс-әрекеттің нәтижелерін болжау, диагностикалау, жоспарлау және ұйымдастыра білу; үздіксіз білім беру жүйесінде бүлдіршін, жасөспірімдер мен жастардың тұлғалық дамуы мен толық әлеуметтенуін қамтамасыз ету; педагогика мен психологияның оқыту үдерісін бағалау.

Психология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Психология және адам дамуы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Негізгі міндеті – психика дамуының негізгі заңдылықтарымен таныстыру, адам қызметі, санасы мен тұлғасының әртүрлі өмір кезеңдеріндегі спецификалық ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастыру. Курс адам психикасының әртүрлі жастық кезеңдердегі нақты материалмен танысуды қамтамасыз ету. Курсты оқу барысында студенттер тұлғаның ғылыми психологиялық білім жүйесіндегі орны туралы білім алуы тиіс; тұлғаны зерттеу әдіснамасы мен әдістері туралы білім; тұлғаның шетелдік және отандық теориялары; тұлғаның құрылымының қалыптасуы туралы ұстанымдарды; тұлға дамуының кезеңдері мен механизмдерін; тұлға ересектігінің критерийлері мен тұлғалық өсу туралы білуі тиіс. Сонымен қатар студенттерде тұлғалық дамуды бақылай білу мен дағдыларын; тұлғаның анализі мен өзіндік анализін; коорекциялық-дамытушылық жұмыс жасай білу және клиентке көмек көрсету дағдысын қалыптастыру.

Психология және адам дамуы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Негізгі міндеті – психика дамуының негізгі заңдылықтарымен таныстыру, адам қызметі, санасы мен тұлғасының әртүрлі өмір кезеңдеріндегі спецификалық ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастыру. Курс адам психикасының әртүрлі жастық кезеңдердегі нақты материалмен танысуды қамтамасыз ету. Курсты оқу барысында студенттер тұлғаның ғылыми психологиялық білім жүйесіндегі орны туралы білім алуы тиіс; тұлғаны зерттеу әдіснамасы мен әдістері туралы білім; тұлғаның шетелдік және отандық теориялары; тұлғаның құрылымының қалыптасуы туралы ұстанымдарды; тұлға дамуының кезеңдері мен механизмдерін; тұлға ересектігінің критерийлері мен тұлғалық өсу туралы білуі тиіс. Сонымен қатар студенттерде тұлғалық дамуды бақылай білу мен дағдыларын; тұлғаның анализі мен өзіндік анализін; коорекциялық-дамытушылық жұмыс жасай білу және клиентке көмек көрсету дағдысын қалыптастыру.

Психологиялық-педагогикалық диагностика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттер бойында кәсіби іс-әрекеттің тәжірибелік аспектілерімен бірге педагогикалық психологияның негізгі ғылыми түсініктері туралы теориялық көзқарастырды және педагогикалық шынайылықты сауатты талдай алуға мүмкіндік беретін болашақ маманның спецификалық психологиялық білімдерін қалыптастыру. Студенттердің психологиялық дайындықтарын тереңдетуге мүмкіндік беретін теориялық білімдермен, тұлғаның психодиагностикасының ғылыми-теориялық негіздерін терең оқуға, психологиялық көмек көрсету бойынша жұмыс жасауға дайындықты жүзеге асыруға арналған тәжірибелік дағдыларды меңгеруді қамтамасыз ету. педагогикалық психологияның негізгі категориялары мен теорияларын; оқыту, тәрбиелеу, дамыту мәселелеріне негізгі психологиялық-педагогикалық тұрғыда келуді; педагогикалық психологияда қолданылатын әдістерді, әдістеме мен әдіснаманы білу; -аса танымал психодиагностикалық әдістемелерді, интерпретация нәтижелерінің тәсілдерін, зерттеу жүргізу ережелерін білу;оқу тәжірибелері мен оқу бақылау жағдайында жеке және кәсіби міндеттерді шешуге арналған теориялық білімдерді сауатты қолдана алу; педагогикалық психология бойынша теориялық білімдердің негізінде білім беру ортасы мен білім беру үдерісін жобалау дағдылары;психологиялық тәжірибенің түрлі аймақтарында психологиялық диагностиканы ұйымдастыру дағдыларын меңгеру.

Психологиялық-педагогикалық диагностика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттер бойында кәсіби іс-әрекеттің тәжірибелік аспектілерімен бірге педагогикалық психологияның негізгі ғылыми түсініктері туралы теориялық көзқарастырды және педагогикалық шынайылықты сауатты талдай алуға мүмкіндік беретін болашақ маманның спецификалық психологиялық білімдерін қалыптастыру. Студенттердің психологиялық дайындықтарын тереңдетуге мүмкіндік беретін теориялық білімдермен, тұлғаның психодиагностикасының ғылыми-теориялық негіздерін терең оқуға, психологиялық көмек көрсету бойынша жұмыс жасауға дайындықты жүзеге асыруға арналған тәжірибелік дағдыларды меңгеруді қамтамасыз ету. педагогикалық психологияның негізгі категориялары мен теорияларын; оқыту, тәрбиелеу, дамыту мәселелеріне негізгі психологиялық-педагогикалық тұрғыда келуді; педагогикалық психологияда қолданылатын әдістерді, әдістеме мен әдіснаманы білу; -аса танымал психодиагностикалық әдістемелерді, интерпретация нәтижелерінің тәсілдерін, зерттеу жүргізу ережелерін білу;оқу тәжірибелері мен оқу бақылау жағдайында жеке және кәсіби міндеттерді шешуге арналған теориялық білімдерді сауатты қолдана алу; педагогикалық психология бойынша теориялық білімдердің негізінде білім беру ортасы мен білім беру үдерісін жобалау дағдылары;психологиялық тәжірибенің түрлі аймақтарында психологиялық диагностиканы ұйымдастыру дағдыларын меңгеру.

Психологиялық-педагогикалық зерттеулердегі әдістер мен әдіснамалар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – психологиялық-педагогикалық зерттеулердің әдістері мен әдіснамасымен, олардың тиімділігіне қойылатын психологиялық талаптармен, тұлға дамуына мүмкіндік беретін іргелі білім алудың қолданбалы міндеттерін шешуді пайдалану ережелерімен таныстыру. Психиканың эксперименталды зерттеу аймағындағы білімді, психологиялық экспериемент жүргізу және ұйымдастыру дағдыларын қалыптастыру, оның нәтижелерін талдау және өңдеу. педагогика мен психологиядағы зерттеулердің теориялық және әдіснамалық негіздерін; психологиялық зерттеу нәтижелерінің статистикалық маңыздылығын тексеру, түсіндіру, талдау әдістері; зертеу этикасының принциптерін; психологиялық зерттеу нәтижелерін ұсыну ережелерін білу; - эксперименталды жоспарлар мен эмпирикалық процедураларын құрастыра, өңдей білу; экспериментті процедуралардың тиімділігін бағалау; теориялық ақпарат болжамдары мен эксперименталдық процедуралардың байланысын бағалау; - психологиялық өлшемдердің нәтижесін талдау; психологиялық эксперимент жүргізу барысындағы өзгерістерді анық көрсету дағдыларын меңгеру.

Психологиялық-педагогикалық зерттеулердегі әдістер мен әдіснамалар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – психологиялық-педагогикалық зерттеулердің әдістері мен әдіснамасымен, олардың тиімділігіне қойылатын психологиялық талаптармен, тұлға дамуына мүмкіндік беретін іргелі білім алудың қолданбалы міндеттерін шешуді пайдалану ережелерімен таныстыру. Психиканың эксперименталды зерттеу аймағындағы білімді, психологиялық экспериемент жүргізу және ұйымдастыру дағдыларын қалыптастыру, оның нәтижелерін талдау және өңдеу. педагогика мен психологиядағы зерттеулердің теориялық және әдіснамалық негіздерін; психологиялық зерттеу нәтижелерінің статистикалық маңыздылығын тексеру, түсіндіру, талдау әдістері; зертеу этикасының принциптерін; психологиялық зерттеу нәтижелерін ұсыну ережелерін білу; - эксперименталды жоспарлар мен эмпирикалық процедураларын құрастыра, өңдей білу; экспериментті процедуралардың тиімділігін бағалау; теориялық ақпарат болжамдары мен эксперименталдық процедуралардың байланысын бағалау; - психологиялық өлшемдердің нәтижесін талдау; психологиялық эксперимент жүргізу барысындағы өзгерістерді анық көрсету дағдыларын меңгеру.

Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – болашақ мамандарды психологиялық-педагогикалық кеңес беру мен әлеуметтік-педагогикалық тренинг жүргізудің теориясы мен тәжірибелік құралдарымен қаруландыру. Топтық психологиялық жұмыстың жалпы теориялық негіздерімен, сонымен қатар әртүрлі тренингтік топтармен таныстыру; тренингті тиімді ұйымдастырудың рөлімен, түрлерімен, әдіс, тәсілдерімен, принциптерімен таныстыру. Курсты оқу барысында студенттер нәтижелі психологиялық-педагогикалық кеңес берудің теориялық негіздерін және әлеуметтік-психологиялық тренинг жүргізуді үйренеді; вербалды және вербалды емес тәсіл арқылы педагог-психолог пен клиент арасында сенімді қарым-қатынас орнатуды меңгереді; әртүрлі мәселелер бойынша жеке, отбасылық, топтық және өндірістік кеңес беру дағдыларын меңгереді. Сондай-ақ студенттер қарым-қатынастың тренингтік стилін ұстануды; бақыланатын үдерістер мен құбылыстарды белгілеуге, оларды іс-әрекетті ұйымдастыруда талдау мен есепке алуды; сенімді, сенімсіз және агрессиялық мінез-құлық танытуды ажырата білуді игереді. әлеуметтік-педагогикалық тренингтің негізгі принциптері мен ерекшеліктерін; топта жұмыс жасау ережелерін; өзінің тұлғалық жеке ерекшеліктерін; сенімді және сенімсіз мінез-құлық ерекшеліктерін; сенімді, сенімсіз міне-құлықтың қайнар көздерін білу; - қарым-қатынастың тренингтік стилін ұстану; бақыланатын үдерістер мен құбылыстарды белгілеуге, оларды іс-әрекетті ұйымдастыруда талдау мен есепке алуды; сенімді, сенімсіз және агрессиялық мінез-құлық танытуды ажырату; - рефлексивті талдау; бірегей әлеуметтік міне-құлық; сенімді мінез-құлық; тренингтегі релаксация; кеңес беру мен тренинг жүргізуді жобалау дағдыларын меңгеру.

Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – болашақ мамандарды психологиялық-педагогикалық кеңес беру мен әлеуметтік-педагогикалық тренинг жүргізудің теориясы мен тәжірибелік құралдарымен қаруландыру. Топтық психологиялық жұмыстың жалпы теориялық негіздерімен, сонымен қатар әртүрлі тренингтік топтармен таныстыру; тренингті тиімді ұйымдастырудың рөлімен, түрлерімен, әдіс, тәсілдерімен, принциптерімен таныстыру. Курсты оқу барысында студенттер нәтижелі психологиялық-педагогикалық кеңес берудің теориялық негіздерін және әлеуметтік-психологиялық тренинг жүргізуді үйренеді; вербалды және вербалды емес тәсіл арқылы педагог-психолог пен клиент арасында сенімді қарым-қатынас орнатуды меңгереді; әртүрлі мәселелер бойынша жеке, отбасылық, топтық және өндірістік кеңес беру дағдыларын меңгереді. Сондай-ақ студенттер қарым-қатынастың тренингтік стилін ұстануды; бақыланатын үдерістер мен құбылыстарды белгілеуге, оларды іс-әрекетті ұйымдастыруда талдау мен есепке алуды; сенімді, сенімсіз және агрессиялық мінез-құлық танытуды ажырата білуді игереді. әлеуметтік-педагогикалық тренингтің негізгі принциптері мен ерекшеліктерін; топта жұмыс жасау ережелерін; өзінің тұлғалық жеке ерекшеліктерін; сенімді және сенімсіз мінез-құлық ерекшеліктерін; сенімді, сенімсіз міне-құлықтың қайнар көздерін білу; - қарым-қатынастың тренингтік стилін ұстану; бақыланатын үдерістер мен құбылыстарды белгілеуге, оларды іс-әрекетті ұйымдастыруда талдау мен есепке алуды; сенімді, сенімсіз және агрессиялық мінез-құлық танытуды ажырату; - рефлексивті талдау; бірегей әлеуметтік міне-құлық; сенімді мінез-құлық; тренингтегі релаксация; кеңес беру мен тренинг жүргізуді жобалау дағдыларын меңгеру.

Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты –конфликтологияның негіздерін қалыптастыру. Студенттер бойында кикілжіңді жағдаяттардың туындауын қадағалай алуды; педагогикалық және әлеуметтік ортада конфликтілік жағдаяттарды шешу мен алдын алу әдіс, тәсілдерін меңгеруді қалыптастыру, Модуль оқушы-оқушы, оқушы-мұғалім, мұғалім-мұғалім тәрізді әртүрлі жүйедегі тұлғааралық конфликтілердің түрлерімен, негізгі себептерімен таныстырады. Сондай-ақ, курс педагогикалық шеберлік негіздерін қалыптастыруға, педагогикалық іс-әрекеттердің барлық түрлерін оңтайландыруды кәсіби меңгеруге; тұлғаның гуманистикалық бағыттылығын, педагогикалық техниканы қалыптастыруға бағытталған. конфликт теориясының негізгі жағдайын, оның туындау себептерін; педагогикалық және әлеуметтік ортада конфликтілік жағдаяттарды шешу мен алдын алу әдіс, тәсілдерін білу; - педагогикалық шеберліктің құрылымы мен мәнін, оның оқыту мен тәрбиелеудегі маңызын; педагогикалық іс-әрекеттің мазмұны мен мәнін білу; педагогикалық техниканың құрылымын педагогикалық шеберліктің элементі ретінде тану; педагогикалық өзара әрекетті ұйымдастыру технологиясын білу; - конфликтіні шешу мен басу, оның алдын алу әдіс, тәсілдерін қолдана алу; - бала тұлғасына мақсатты бағытталу әрекетін жүзеге асыру мен оқу-тәрбие үдерісін басқаруды; өзінің психофизикалық жағдайы мен көңіл-күйін басқаруды; педагогикалық әрекетте техникалық құрал, жабдықтарды қолдануды игеру; - конфликтіні шешу мен алдын алу дағдыларын меңгеру; - оқушылардың оқу үдерісінде, оқудан тыс әрекеттерде белсенді танымдық және даму іс-әрекеттерін ынталандыру тәсілдері мен дағдыларын; педагогтың кәсіби шеберлігін жетілдіру; студенттердің оқу-тәрбие іс-әрекеттерін ұйымдастыру дағдыларын меңгеру.

Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты –конфликтологияның негіздерін қалыптастыру. Студенттер бойында кикілжіңді жағдаяттардың туындауын қадағалай алуды; педагогикалық және әлеуметтік ортада конфликтілік жағдаяттарды шешу мен алдын алу әдіс, тәсілдерін меңгеруді қалыптастыру, Модуль оқушы-оқушы, оқушы-мұғалім, мұғалім-мұғалім тәрізді әртүрлі жүйедегі тұлғааралық конфликтілердің түрлерімен, негізгі себептерімен таныстырады. Сондай-ақ, курс педагогикалық шеберлік негіздерін қалыптастыруға, педагогикалық іс-әрекеттердің барлық түрлерін оңтайландыруды кәсіби меңгеруге; тұлғаның гуманистикалық бағыттылығын, педагогикалық техниканы қалыптастыруға бағытталған. конфликт теориясының негізгі жағдайын, оның туындау себептерін; педагогикалық және әлеуметтік ортада конфликтілік жағдаяттарды шешу мен алдын алу әдіс, тәсілдерін білу; - педагогикалық шеберліктің құрылымы мен мәнін, оның оқыту мен тәрбиелеудегі маңызын; педагогикалық іс-әрекеттің мазмұны мен мәнін білу; педагогикалық техниканың құрылымын педагогикалық шеберліктің элементі ретінде тану; педагогикалық өзара әрекетті ұйымдастыру технологиясын білу; - конфликтіні шешу мен басу, оның алдын алу әдіс, тәсілдерін қолдана алу; - бала тұлғасына мақсатты бағытталу әрекетін жүзеге асыру мен оқу-тәрбие үдерісін басқаруды; өзінің психофизикалық жағдайы мен көңіл-күйін басқаруды; педагогикалық әрекетте техникалық құрал, жабдықтарды қолдануды игеру; - конфликтіні шешу мен алдын алу дағдыларын меңгеру; - оқушылардың оқу үдерісінде, оқудан тыс әрекеттерде белсенді танымдық және даму іс-әрекеттерін ынталандыру тәсілдері мен дағдыларын; педагогтың кәсіби шеберлігін жетілдіру; студенттердің оқу-тәрбие іс-әрекеттерін ұйымдастыру дағдыларын меңгеру.

Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты –конфликтологияның негіздерін қалыптастыру. Студенттер бойында кикілжіңді жағдаяттардың туындауын қадағалай алуды; педагогикалық және әлеуметтік ортада конфликтілік жағдаяттарды шешу мен алдын алу әдіс, тәсілдерін меңгеруді қалыптастыру, Модуль оқушы-оқушы, оқушы-мұғалім, мұғалім-мұғалім тәрізді әртүрлі жүйедегі тұлғааралық конфликтілердің түрлерімен, негізгі себептерімен таныстырады. Сондай-ақ, курс педагогикалық шеберлік негіздерін қалыптастыруға, педагогикалық іс-әрекеттердің барлық түрлерін оңтайландыруды кәсіби меңгеруге; тұлғаның гуманистикалық бағыттылығын, педагогикалық техниканы қалыптастыруға бағытталған. конфликт теориясының негізгі жағдайын, оның туындау себептерін; педагогикалық және әлеуметтік ортада конфликтілік жағдаяттарды шешу мен алдын алу әдіс, тәсілдерін білу; - педагогикалық шеберліктің құрылымы мен мәнін, оның оқыту мен тәрбиелеудегі маңызын; педагогикалық іс-әрекеттің мазмұны мен мәнін білу; педагогикалық техниканың құрылымын педагогикалық шеберліктің элементі ретінде тану; педагогикалық өзара әрекетті ұйымдастыру технологиясын білу; - конфликтіні шешу мен басу, оның алдын алу әдіс, тәсілдерін қолдана алу; - бала тұлғасына мақсатты бағытталу әрекетін жүзеге асыру мен оқу-тәрбие үдерісін басқаруды; өзінің психофизикалық жағдайы мен көңіл-күйін басқаруды; педагогикалық әрекетте техникалық құрал, жабдықтарды қолдануды игеру; - конфликтіні шешу мен алдын алу дағдыларын меңгеру; - оқушылардың оқу үдерісінде, оқудан тыс әрекеттерде белсенді танымдық және даму іс-әрекеттерін ынталандыру тәсілдері мен дағдыларын; педагогтың кәсіби шеберлігін жетілдіру; студенттердің оқу-тәрбие іс-әрекеттерін ұйымдастыру дағдыларын меңгеру.

Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – педагог-психологтың кәсіби іс-әрекеті туралы түсінік қалыптастыру, білім беру аймағындағы психологиялық-педагогикалық іс-әрекеттің теориялық негіздерін меңгеру, сондай-ақ студенттерде педагогикалық білімдерді, дидактика, тәрбие теориясы, педагогикалық технология негіздерін қалыптастыру, оларды педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың заманауи технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқушы мен мұғалімнің субъект-субъектілік өзара әрекеттесу технологияларымен таныстыру. Міндеттері: - студенттерді педагогика ғылымының негіздерімен таныстыру; - педагогиканы ғылым ретінде, оқыту мен тәрбиелеу үдерісінің мәні туралы жалпы түсінік қалыптастыру; - педагогикалық технологиялар туралы жалпы түсінік қалыптастыру; - студенттердің білім беру жүйелерін басқарудың теориялық және ұйымдастырушылық негіздері туралы мәліметтерді меңгеруін қамтамасыз ету; - студенттер бойында кәсіби педагогикалық іс-әрекетті жүзеге асырудың бастапқы білік, дағдыларын қалыптастыру. Оқыту нәтижелері: Педагогиканы оқу барысында студент педагогиканың ұғымдары мен негізгі категорияларын, әдіснамалық негіздерін, іргелі идеяларды, тәрбиенің принциптері мен заңдылықтарын, заңдары мен тұжырымдамаларын, тәрбиелеудің түрлері мен әдістерін, мәні мен мазмұнын, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларының мәнін меңгеруі тиіс. – педагог-психолог іс-әрекетінің спецификасын, психологиялық-педагогикалық іс-әрекет негіздерін білу; біліктері: – педагогика бойынша алған білімдерін тәжірибеде өздігінен қолдану; – мектептегі педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыру; оқушыларды тәрбиелеудің мақсаты мен міндеттерін айқындау. Түсінік қалыптастырады: – педагогика ғылымының өзекті мәселелері; педагогикалық іс-әрекеттің мәні; – мектепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыру дағдылары; педагогикалық іс-әрекетті ұйымдастырудың тиімді әдістерін таңдау дағдылары.

Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – педагог-психологтың кәсіби іс-әрекеті туралы түсінік қалыптастыру, білім беру аймағындағы психологиялық-педагогикалық іс-әрекеттің теориялық негіздерін меңгеру, сондай-ақ студенттерде педагогикалық білімдерді, дидактика, тәрбие теориясы, педагогикалық технология негіздерін қалыптастыру, оларды педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың заманауи технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқушы мен мұғалімнің субъект-субъектілік өзара әрекеттесу технологияларымен таныстыру. Міндеттері: - студенттерді педагогика ғылымының негіздерімен таныстыру; - педагогиканы ғылым ретінде, оқыту мен тәрбиелеу үдерісінің мәні туралы жалпы түсінік қалыптастыру; - педагогикалық технологиялар туралы жалпы түсінік қалыптастыру; - студенттердің білім беру жүйелерін басқарудың теориялық және ұйымдастырушылық негіздері туралы мәліметтерді меңгеруін қамтамасыз ету; - студенттер бойында кәсіби педагогикалық іс-әрекетті жүзеге асырудың бастапқы білік, дағдыларын қалыптастыру. Оқыту нәтижелері: Педагогиканы оқу барысында студент педагогиканың ұғымдары мен негізгі категорияларын, әдіснамалық негіздерін, іргелі идеяларды, тәрбиенің принциптері мен заңдылықтарын, заңдары мен тұжырымдамаларын, тәрбиелеудің түрлері мен әдістерін, мәні мен мазмұнын, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларының мәнін меңгеруі тиіс. – педагог-психолог іс-әрекетінің спецификасын, психологиялық-педагогикалық іс-әрекет негіздерін білу; біліктері: – педагогика бойынша алған білімдерін тәжірибеде өздігінен қолдану; – мектептегі педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыру; оқушыларды тәрбиелеудің мақсаты мен міндеттерін айқындау. Түсінік қалыптастырады: – педагогика ғылымының өзекті мәселелері; педагогикалық іс-әрекеттің мәні; – мектепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыру дағдылары; педагогикалық іс-әрекетті ұйымдастырудың тиімді әдістерін таңдау дағдылары.

Психологияны оқыту әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – педагогика мен психологияның оқыту әдістемесінің негіздерімен, педагогика мен психологияны оқытуды сауатты әдістемелік жобалау негіздерімен таныстыру, психологиялық-педагогикалық мәдениет пен кәсіби міндеттерді шығармашылықпен шешуге дайындықты қалыптастыру. Модуль білім беру ұйымдарындағы болашақ мамандардың кәсіби психологиялық-педагогикалық мәдениетінің негіздерін және қазіргі жағдайда педагогика мен психологияны оқыту әдістемесін меңгеруді қарастырады. Сондай-ақ модуль тәрбие жұмыстарының теориялық және әдістемелік негіздерін сипаттайды, орта және жоғары оқу орындарындағы тәрбие үдерісін басқару мен ұйымдастыруға қажетті тәрбие жұмыстарының жалпы теориялық негіздерімен, тәжірибеде тәрбие жұмыстарын жүргізу әдістемесін меңгерумен таныстырады. "орта және жоғары оқу орындарындағы оқу үдерісін басқару мен ұйымдастыруға қажетті теориялық және тәжірибелік білімдер; - педагогика мен психология бойынша оқу сабақтарын жоспарлау мен жүзеге асыру аймағында білімді жүйелендіру дағдыларын меңгеру, оқытудың белсенді әдіс, тәсілдерін қолдану; - тәрбие үдерісін жобалау, педагогикалық іс-әрекеттің нәтижелерін болжау, диагностикалау, жоспарлау және ұйымдастыра білу; үздіксіз білім беру жүйесінде бүлдіршін, жасөспірімдер мен жастардың тұлғалық дамуы мен толық әлеуметтенуін қамтамасыз ету; педагогика мен психологияның оқыту үдерісін бағалау.

Психологияны оқыту әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – педагогика мен психологияның оқыту әдістемесінің негіздерімен, педагогика мен психологияны оқытуды сауатты әдістемелік жобалау негіздерімен таныстыру, психологиялық-педагогикалық мәдениет пен кәсіби міндеттерді шығармашылықпен шешуге дайындықты қалыптастыру. Модуль білім беру ұйымдарындағы болашақ мамандардың кәсіби психологиялық-педагогикалық мәдениетінің негіздерін және қазіргі жағдайда педагогика мен психологияны оқыту әдістемесін меңгеруді қарастырады. Сондай-ақ модуль тәрбие жұмыстарының теориялық және әдістемелік негіздерін сипаттайды, орта және жоғары оқу орындарындағы тәрбие үдерісін басқару мен ұйымдастыруға қажетті тәрбие жұмыстарының жалпы теориялық негіздерімен, тәжірибеде тәрбие жұмыстарын жүргізу әдістемесін меңгерумен таныстырады. "орта және жоғары оқу орындарындағы оқу үдерісін басқару мен ұйымдастыруға қажетті теориялық және тәжірибелік білімдер; - педагогика мен психология бойынша оқу сабақтарын жоспарлау мен жүзеге асыру аймағында білімді жүйелендіру дағдыларын меңгеру, оқытудың белсенді әдіс, тәсілдерін қолдану; - тәрбие үдерісін жобалау, педагогикалық іс-әрекеттің нәтижелерін болжау, диагностикалау, жоспарлау және ұйымдастыра білу; үздіксіз білім беру жүйесінде бүлдіршін, жасөспірімдер мен жастардың тұлғалық дамуы мен толық әлеуметтенуін қамтамасыз ету; педагогика мен психологияның оқыту үдерісін бағалау.

Салыстырмалы педагогика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – Қазақстан мен әлемдегі педагогикалық ойлар тарихын, Еуропа, Азия, ТМД елдеріндегі білім беру жүйесін салыстырмалы талдау контексінде қазіргі әлем мектебінде білім беру мен тәрбиелеудің негізгі даму тенденцияларын білуді қалыптастыру. Қазақстан мен әлемдегі психологиялық-педагогикалық ойлар тарихын; Ежелгі дәуір, орта ғасыр, ағарту дәуірінің, Жаңа кезеңнің педагогикалық тарихын; әртүрлі елдердегі білім беру жүйесін салыстырмалы талдау контексінде қазіргі әлем мектебінде білім беру мен тәрбиелеудің негізгі даму тенденцияларын білу; «Салыстырмалы педагогика» курсының кілттік ұғымдарын түсіну және білу; білім беру жүйесін салыстырмалы зерттеу әдіснамасын білу; білім беруде салыстырмалы талдау әдістерін қолдану;ұжымдық педагогикалық зерттеулерді өз бетінше ұйымдастыру мен жүргізу дағдыларын меңгеру.

Салыстырмалы педагогика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – Қазақстан мен әлемдегі педагогикалық ойлар тарихын, Еуропа, Азия, ТМД елдеріндегі білім беру жүйесін салыстырмалы талдау контексінде қазіргі әлем мектебінде білім беру мен тәрбиелеудің негізгі даму тенденцияларын білуді қалыптастыру. Қазақстан мен әлемдегі психологиялық-педагогикалық ойлар тарихын; Ежелгі дәуір, орта ғасыр, ағарту дәуірінің, Жаңа кезеңнің педагогикалық тарихын; әртүрлі елдердегі білім беру жүйесін салыстырмалы талдау контексінде қазіргі әлем мектебінде білім беру мен тәрбиелеудің негізгі даму тенденцияларын білу; «Салыстырмалы педагогика» курсының кілттік ұғымдарын түсіну және білу; білім беру жүйесін салыстырмалы зерттеу әдіснамасын білу; білім беруде салыстырмалы талдау әдістерін қолдану;ұжымдық педагогикалық зерттеулерді өз бетінше ұйымдастыру мен жүргізу дағдыларын меңгеру.

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: жоғары мектептегі тәрбиенің заманауи үрдістерін оқу, сонымен қатар студенттерде олардың тәрбие мәселесіне арналған әртүрлі тәсілдер бойынша бағыт алуға және тәрбие үдерісін бағалауға мүмкіндік беретін білім мен шеберлік қалыптастыру. Негізгі міндеттері: жоғары мектептегі тәрбие жүйесінің қалыптасуы мен даму ерекшеліктерімен танысу; студенттерді тәрбиелеудің мақсаты мен міндеттері туралы теориялық білімнің қолданыс аясын орнату. ЖОО тәрбиелеу үдерісін ұйымдастырудың психологиялық және педагогикалық ерекшеліктерін білу. Студенттермен тәрбиелеу бағытындағы іс-шараларды ұйымдастырудағы және өткізудегі танымал технологиялар мен әдістемені игеру.

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: жоғары мектептегі тәрбиенің заманауи үрдістерін оқу, сонымен қатар студенттерде олардың тәрбие мәселесіне арналған әртүрлі тәсілдер бойынша бағыт алуға және тәрбие үдерісін бағалауға мүмкіндік беретін білім мен шеберлік қалыптастыру. Негізгі міндеттері: жоғары мектептегі тәрбие жүйесінің қалыптасуы мен даму ерекшеліктерімен танысу; студенттерді тәрбиелеудің мақсаты мен міндеттері туралы теориялық білімнің қолданыс аясын орнату. ЖОО тәрбиелеу үдерісін ұйымдастырудың психологиялық және педагогикалық ерекшеліктерін білу. Студенттермен тәрбиелеу бағытындағы іс-шараларды ұйымдастырудағы және өткізудегі танымал технологиялар мен әдістемені игеру.

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: жоғары мектептегі тәрбиенің заманауи үрдістерін оқу, сонымен қатар студенттерде олардың тәрбие мәселесіне арналған әртүрлі тәсілдер бойынша бағыт алуға және тәрбие үдерісін бағалауға мүмкіндік беретін білім мен шеберлік қалыптастыру. Негізгі міндеттері: жоғары мектептегі тәрбие жүйесінің қалыптасуы мен даму ерекшеліктерімен танысу; студенттерді тәрбиелеудің мақсаты мен міндеттері туралы теориялық білімнің қолданыс аясын орнату. ЖОО тәрбиелеу үдерісін ұйымдастырудың психологиялық және педагогикалық ерекшеліктерін білу. Студенттермен тәрбиелеу бағытындағы іс-шараларды ұйымдастырудағы және өткізудегі танымал технологиялар мен әдістемені игеру.

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Эксперименталды психология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – психологиялық-педагогикалық зерттеулердің әдістері мен әдіснамасымен, олардың тиімділігіне қойылатын психологиялық талаптармен, тұлға дамуына мүмкіндік беретін іргелі білім алудың қолданбалы міндеттерін шешуді пайдалану ережелерімен таныстыру. Психиканың эксперименталды зерттеу аймағындағы білімді, психологиялық экспериемент жүргізу және ұйымдастыру дағдыларын қалыптастыру, оның нәтижелерін талдау және өңдеу. педагогика мен психологиядағы зерттеулердің теориялық және әдіснамалық негіздерін; психологиялық зерттеу нәтижелерінің статистикалық маңыздылығын тексеру, түсіндіру, талдау әдістері; зертеу этикасының принциптерін; психологиялық зерттеу нәтижелерін ұсыну ережелерін білу; - эксперименталды жоспарлар мен эмпирикалық процедураларын құрастыра, өңдей білу; экспериментті процедуралардың тиімділігін бағалау; теориялық ақпарат болжамдары мен эксперименталдық процедуралардың байланысын бағалау; - психологиялық өлшемдердің нәтижесін талдау; психологиялық эксперимент жүргізу барысындағы өзгерістерді анық көрсету дағдыларын меңгеру.

Эксперименталды психология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – психологиялық-педагогикалық зерттеулердің әдістері мен әдіснамасымен, олардың тиімділігіне қойылатын психологиялық талаптармен, тұлға дамуына мүмкіндік беретін іргелі білім алудың қолданбалы міндеттерін шешуді пайдалану ережелерімен таныстыру. Психиканың эксперименталды зерттеу аймағындағы білімді, психологиялық экспериемент жүргізу және ұйымдастыру дағдыларын қалыптастыру, оның нәтижелерін талдау және өңдеу. педагогика мен психологиядағы зерттеулердің теориялық және әдіснамалық негіздерін; психологиялық зерттеу нәтижелерінің статистикалық маңыздылығын тексеру, түсіндіру, талдау әдістері; зертеу этикасының принциптерін; психологиялық зерттеу нәтижелерін ұсыну ережелерін білу; - эксперименталды жоспарлар мен эмпирикалық процедураларын құрастыра, өңдей білу; экспериментті процедуралардың тиімділігін бағалау; теориялық ақпарат болжамдары мен эксперименталдық процедуралардың байланысын бағалау; - психологиялық өлшемдердің нәтижесін талдау; психологиялық эксперимент жүргізу барысындағы өзгерістерді анық көрсету дағдыларын меңгеру.

Этнопедагогика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаттары: - Ойлау мәдениетін, жалпыландыру, ақпаратты талдау, қабылдау қабілеттіліктерін, мақсат қою және оған жету жолдарын таңдауды қалыптастыру; - Әлеуметтік және мәдени айырмашылықтарын толеранттылықпен қабылдауға, тарихи мұра мен мәдени дәстүрлерге құрпетпен және ұқыптылықпен қарауға дайындықты қалыптастыру. Жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтардың өзара ықпалдастығын және өзара тәуелділігін білу, педагогикалық ғылымның, қазақстандық азаматтықтың, патриотизмнің дамуы үшін тәрбиелеудегі ұлттық идеялардың маңыздылығын сезіну. Мәдениеттің маңыздылығын адами өмір сүру формасы ретінде қабылдау және өз қызметінде заманауи толеранттылық, диалог және ынтымақтастық қағидаларын жетекшілікке ала білу.

Этнопедагогика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаттары: - Ойлау мәдениетін, жалпыландыру, ақпаратты талдау, қабылдау қабілеттіліктерін, мақсат қою және оған жету жолдарын таңдауды қалыптастыру; - Әлеуметтік және мәдени айырмашылықтарын толеранттылықпен қабылдауға, тарихи мұра мен мәдени дәстүрлерге құрпетпен және ұқыптылықпен қарауға дайындықты қалыптастыру. Жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтардың өзара ықпалдастығын және өзара тәуелділігін білу, педагогикалық ғылымның, қазақстандық азаматтықтың, патриотизмнің дамуы үшін тәрбиелеудегі ұлттық идеялардың маңыздылығын сезіну. Мәдениеттің маңыздылығын адами өмір сүру формасы ретінде қабылдау және өз қызметінде заманауи толеранттылық, диалог және ынтымақтастық қағидаларын жетекшілікке ала білу.

Этнопедагогика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаттары: - Ойлау мәдениетін, жалпыландыру, ақпаратты талдау, қабылдау қабілеттіліктерін, мақсат қою және оған жету жолдарын таңдауды қалыптастыру; - Әлеуметтік және мәдени айырмашылықтарын толеранттылықпен қабылдауға, тарихи мұра мен мәдени дәстүрлерге құрпетпен және ұқыптылықпен қарауға дайындықты қалыптастыру. Жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтардың өзара ықпалдастығын және өзара тәуелділігін білу, педагогикалық ғылымның, қазақстандық азаматтықтың, патриотизмнің дамуы үшін тәрбиелеудегі ұлттық идеялардың маңыздылығын сезіну. Мәдениеттің маңыздылығын адами өмір сүру формасы ретінде қабылдау және өз қызметінде заманауи толеранттылық, диалог және ынтымақтастық қағидаларын жетекшілікке ала білу.

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

12 жылдық білім берудің психологиялық-педагогикалық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс 12 жылдық орта білім беруге көшудің өзекті мәселелерін, шетелдің жетекші елдерінің (Батыс Еуропа, АҚШ және т.б.) орта білім беру жүйесін Қазақстанмен салыстырмалы талдауды, 12-жылдық білім берудің оқу жоспарлары мен принциптерін қарастырады. Қазақстанның білім беру аймағындағы стратегиялық саясатымен таныстырады. - 12-жылдық мектептің жаңа МЖМБС бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру түрлерін, оқытудың мақсатын, құрылымын, мазмұнын, әдістері мен құралдарын білу; - 12-жылдық мектептің тұжырымдамасын түсіну және білу; шетелдің орта білім беру жүйесімен танысу; - 12-жылдық мектепте оқу-тәрбие үдерісін бақылау мен түзетуді ұйымдастыру дағдыларын меңгеру.

12 жылдық білім берудің психологиялық-педагогикалық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс 12 жылдық орта білім беруге көшудің өзекті мәселелерін, шетелдің жетекші елдерінің (Батыс Еуропа, АҚШ және т.б.) орта білім беру жүйесін Қазақстанмен салыстырмалы талдауды, 12-жылдық білім берудің оқу жоспарлары мен принциптерін қарастырады. Қазақстанның білім беру аймағындағы стратегиялық саясатымен таныстырады. - 12-жылдық мектептің жаңа МЖМБС бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру түрлерін, оқытудың мақсатын, құрылымын, мазмұнын, әдістері мен құралдарын білу; - 12-жылдық мектептің тұжырымдамасын түсіну және білу; шетелдің орта білім беру жүйесімен танысу; - 12-жылдық мектепте оқу-тәрбие үдерісін бақылау мен түзетуді ұйымдастыру дағдыларын меңгеру.

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттерді жалпы білім беретін мекемелерде кеңес берушілік іс-әрекетіне даярлау. Педагог-психологтың жеке мәселелерді түсіндіруге, мәселелерді талдау, оларды шешу немесе реттеу бойынша ұсыныстар мен кеңес беру іс-әрекеттеріне арналған. Ақпараттық мақсаттардан басқа, кеңес беруде психокоррекциялық және психотерапиялық мақсаттар жүзеге асырылады: оқушыны ауыр-күйзеліс жағдайынан арылту, тынышталу, балалар мен т.б. психикалық жағдайын коррекциялау. Курстың тәжірибелік аспектісі мектепте әлеуметтік педагогикалық жұмыстың топтық түрлерін ұйымдастыру мәселелерімен және оқушылармен тұлғалық терең қарым-қатынас орнатуды ұйымдастырумен таныстырады. "өнімді әлеуметтік-психологиялық кеңес берудің теориялық негіздерін білу; - практикалық психологияның тиімді бағыттарын, жеке және топтық деңгейде әлеуметтік-психологиялық кеңес берудің әдіс, тәсілдерін игеру; - әртүрлі мәселелер бойынша жеке, отбасылық, топтық және өндірістік кеңес беру техникаларын, тәсілдерін меңгеру.

Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттерді жалпы білім беретін мекемелерде кеңес берушілік іс-әрекетіне даярлау. Педагог-психологтың жеке мәселелерді түсіндіруге, мәселелерді талдау, оларды шешу немесе реттеу бойынша ұсыныстар мен кеңес беру іс-әрекеттеріне арналған. Ақпараттық мақсаттардан басқа, кеңес беруде психокоррекциялық және психотерапиялық мақсаттар жүзеге асырылады: оқушыны ауыр-күйзеліс жағдайынан арылту, тынышталу, балалар мен т.б. психикалық жағдайын коррекциялау. Курстың тәжірибелік аспектісі мектепте әлеуметтік педагогикалық жұмыстың топтық түрлерін ұйымдастыру мәселелерімен және оқушылармен тұлғалық терең қарым-қатынас орнатуды ұйымдастырумен таныстырады. "өнімді әлеуметтік-психологиялық кеңес берудің теориялық негіздерін білу; - практикалық психологияның тиімді бағыттарын, жеке және топтық деңгейде әлеуметтік-психологиялық кеңес берудің әдіс, тәсілдерін игеру; - әртүрлі мәселелер бойынша жеке, отбасылық, топтық және өндірістік кеңес беру техникаларын, тәсілдерін меңгеру.

Білім беру аймағындағы жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – білім беру саласындағы жобалаудың теориялық және тәжірибелік аспектілерін, инновациялық өзгерістерін қарастыру, сондай-ақ педагог-психолог іс-әрекетінің жүйесіндегі жобалау мен үлгілеудің теориялық-әдіснамалық негіздерін меңгеру. - білім беру саласындағы жобалау мен үлгілеудің нормативтік-құқықтық негіздерін; инновациялық білім беру контексіндегі психологиялық-педагогикалық іс-әрекетті; жоба түрлері мен типтерін білу; - жобалаудың әдістемесі мен технологияларын игеру; - мониторингтік зерттеулердің әдістемесі мен технологияларын, жобаны жүзеге асыру нәтижелерін игеру; - жобалау, үлгілендіру мәселелері бойынша әдебиеттермен өздігінен жұмыс жасау дағдылары.

Білім беру аймағындағы жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – білім беру саласындағы жобалаудың теориялық және тәжірибелік аспектілерін, инновациялық өзгерістерін қарастыру, сондай-ақ педагог-психолог іс-әрекетінің жүйесіндегі жобалау мен үлгілеудің теориялық-әдіснамалық негіздерін меңгеру. - білім беру саласындағы жобалау мен үлгілеудің нормативтік-құқықтық негіздерін; инновациялық білім беру контексіндегі психологиялық-педагогикалық іс-әрекетті; жоба түрлері мен типтерін білу; - жобалаудың әдістемесі мен технологияларын игеру; - мониторингтік зерттеулердің әдістемесі мен технологияларын, жобаны жүзеге асыру нәтижелерін игеру; - жобалау, үлгілендіру мәселелері бойынша әдебиеттермен өздігінен жұмыс жасау дағдылары.

Білім берудегі педагогикалық технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты – студенттерді білім берудегі педагогикалық технологиялармен және олардың жан-жақты дамыған және бәсекеге қабілетті тұлғаны оқыту мен тәрбиелеудегі мәнімен таныстыру. Міндеттері: қазіргі педагогикалық технологиялардың теориялық сипаттамалары туралы; қазіргі педагогикалық технологиялардың мәні мен ерекшеліктері; педагогикалық технологияларды тиімді бағалау ерекшеліктері; студенттердің педагогикалық құзыреттілік деңгейлерін арттыру туралы түсінік қалыптастыру. "педагогикалық технология ұғымының мәнін; педагогикалық технологиялардың негізгі сипаттамалық ерекшеліктерін; «педагогикалық жағдаят» және «педагогикалық міндет» ұғымдарының мәнін; педагогикалық үдерісті жоспарлау, жобалау және диагностикалау технологияларын; іс-әрекетті дамытуды ұйымдастыру технологиясын; педагогикалық өзара әрекеттесу технологиясын; педагогикалық үдерісті талдау мен есепке алу технологиясын түсіну және білу; - оқыту технологиясын тиімділігін сауатты бағалай алу; - қазіргі педагогикалық технологияларды қолану арқылы оқушылардың оқу-тәрбиелік іс-әрекетін ұйымдастыру дағдыларын меңгеру.

Білім берудегі педагогикалық технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты – студенттерді білім берудегі педагогикалық технологиялармен және олардың жан-жақты дамыған және бәсекеге қабілетті тұлғаны оқыту мен тәрбиелеудегі мәнімен таныстыру. Міндеттері: қазіргі педагогикалық технологиялардың теориялық сипаттамалары туралы; қазіргі педагогикалық технологиялардың мәні мен ерекшеліктері; педагогикалық технологияларды тиімді бағалау ерекшеліктері; студенттердің педагогикалық құзыреттілік деңгейлерін арттыру туралы түсінік қалыптастыру. "педагогикалық технология ұғымының мәнін; педагогикалық технологиялардың негізгі сипаттамалық ерекшеліктерін; «педагогикалық жағдаят» және «педагогикалық міндет» ұғымдарының мәнін; педагогикалық үдерісті жоспарлау, жобалау және диагностикалау технологияларын; іс-әрекетті дамытуды ұйымдастыру технологиясын; педагогикалық өзара әрекеттесу технологиясын; педагогикалық үдерісті талдау мен есепке алу технологиясын түсіну және білу; - оқыту технологиясын тиімділігін сауатты бағалай алу; - қазіргі педагогикалық технологияларды қолану арқылы оқушылардың оқу-тәрбиелік іс-әрекетін ұйымдастыру дағдыларын меңгеру.

Гендерлік білім берудің психологиялық-педагогикалық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты - студенттерде гендерлік білім беру туралы тұтас түсінік қалыптастыру, психологиялық-педагогикалық іс-әрекетте гендерлік талдауды өздігінен қолданудың теориялық білімдерін, практикалық біліктер мен дағдыларын меңгерту, педагогикалық және психологиялық пәндерді гендерлік тұрғыдан оқытуды қолдану мүмкіндіктерімен таныстыру және болашақ мамандарды оқыту мен білім берудің өзекті мәселелерін шешу. - білім берудің гендерлік аспектілерін, гендерлік білім беру мазмұнының ерекшеліктерін, мақсаты мен міндеттерін, жастарды әлеуметтендірудің әдіснамалық негіздерін, тұлғаның әлеуметтенуі бойынша ғылыми-теориялық тұжырымдамаларды білу; - оқытушылық іс-әрекетте гендерлік білім беру әдістемесін қолдана алу; - психологиялық-педагогикалық іс-әрекетте гендерлік талдауды өздігінен қолдану дағдыларын игеру.

Гендерлік білім берудің психологиялық-педагогикалық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты - студенттерде гендерлік білім беру туралы тұтас түсінік қалыптастыру, психологиялық-педагогикалық іс-әрекетте гендерлік талдауды өздігінен қолданудың теориялық білімдерін, практикалық біліктер мен дағдыларын меңгерту, педагогикалық және психологиялық пәндерді гендерлік тұрғыдан оқытуды қолдану мүмкіндіктерімен таныстыру және болашақ мамандарды оқыту мен білім берудің өзекті мәселелерін шешу. - білім берудің гендерлік аспектілерін, гендерлік білім беру мазмұнының ерекшеліктерін, мақсаты мен міндеттерін, жастарды әлеуметтендірудің әдіснамалық негіздерін, тұлғаның әлеуметтенуі бойынша ғылыми-теориялық тұжырымдамаларды білу; - оқытушылық іс-әрекетте гендерлік білім беру әдістемесін қолдана алу; - психологиялық-педагогикалық іс-әрекетте гендерлік талдауды өздігінен қолдану дағдыларын игеру.

Дарынды балалар педагогикасы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттерді мектептің тұтас педагогикалық үдерісі жағдайында дарынды балалармен жүргізілетін жұмыс туралы теориялық және тәжірибелік білімдермен қаруландыру. Міндеттері – орта білім беру мекемелерінде дарынды балалармен жұмыс жүргізудің психологиялық-педагогикалық негіздерімен таныстыру; студенттерді білім беру мекемелерінде дарынды балалармен жұмыс жүргізуді ұйымдастырудың шығармашылық ғылыми-педагогикалық үдерісіне даярлау; педагог-психологтарды дарынды балалармен оқу және тәрбие жұмыстарын жүргізуге психологиялық-педагогикалық даярлығын қамтамасыз ету. дарынды балалар педагогикасының теориялық негіздерін білу; - дарынды балалар мен олардың ата-аналарымен жұмыс жасау; - білім беру мекемелерінде (жалпы білім беретін және арнайы мектептер) педагогикалық үдерісті ұйымдастыру және жүргізу дағдыларын меңгеру.

Дарынды балалар педагогикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттерді мектептің тұтас педагогикалық үдерісі жағдайында дарынды балалармен жүргізілетін жұмыс туралы теориялық және тәжірибелік білімдермен қаруландыру. Міндеттері – орта білім беру мекемелерінде дарынды балалармен жұмыс жүргізудің психологиялық-педагогикалық негіздерімен таныстыру; студенттерді білім беру мекемелерінде дарынды балалармен жұмыс жүргізуді ұйымдастырудың шығармашылық ғылыми-педагогикалық үдерісіне даярлау; педагог-психологтарды дарынды балалармен оқу және тәрбие жұмыстарын жүргізуге психологиялық-педагогикалық даярлығын қамтамасыз ету. дарынды балалар педагогикасының теориялық негіздерін білу; - дарынды балалар мен олардың ата-аналарымен жұмыс жасау; - білім беру мекемелерінде (жалпы білім беретін және арнайы мектептер) педагогикалық үдерісті ұйымдастыру және жүргізу дағдыларын меңгеру.

Девиантты мінез-құлықты балаларға психологиялық-педагогикалық кеңес беру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – болашақ педагог-психологтарды білім беру саласында кеңес беру іс-әрекетіне даярлау. Курс маманның девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жасауындағы кеңес беру блогын қарастырады. Қазіргі психологиялық-педагогикалық тұжырымдамаларға сүйене отырып, әлеуметтік-эканомикалық жағдайдағы кеңес беру іс-әрекетінде бірінші кездесудің өзінде сауатты әңгімелесу мен дұрыс диагностика өткізу және сенімді қатынас орнату мәселелері кеңінен қарастырылады. девиантты міне-құлықты балаларға психологиялық-педагогикалық кеңес берудің теориялық және тәжірибелік негіздерін білу; - бақылау, кеңес беру, әңгімелесу әдістерінің негізінде девиантты мінез құлықты балалардың алғашқы диагностикалау мәселелерін шеше білу, девиантты мінез-құлықты балалардың тұрақты туындайтын мәселелерінде психологиялық кеңес беру, даму міндеттерін шешуге бағытталған кеңес беру әдістерін қолдану, жас ерекшелік дамуға мүмкіндік беретін психологиялық ұсыныстар жасай білу; - девиантты мінез-құлықты балаларды алдын алу және түзету бойынша жұмыс дағдыларын меңгеру.

Девиантты мінез-құлықты балаларға психологиялық-педагогикалық кеңес беру
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – болашақ педагог-психологтарды білім беру саласында кеңес беру іс-әрекетіне даярлау. Курс маманның девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жасауындағы кеңес беру блогын қарастырады. Қазіргі психологиялық-педагогикалық тұжырымдамаларға сүйене отырып, әлеуметтік-эканомикалық жағдайдағы кеңес беру іс-әрекетінде бірінші кездесудің өзінде сауатты әңгімелесу мен дұрыс диагностика өткізу және сенімді қатынас орнату мәселелері кеңінен қарастырылады. девиантты міне-құлықты балаларға психологиялық-педагогикалық кеңес берудің теориялық және тәжірибелік негіздерін білу; - бақылау, кеңес беру, әңгімелесу әдістерінің негізінде девиантты мінез құлықты балалардың алғашқы диагностикалау мәселелерін шеше білу, девиантты мінез-құлықты балалардың тұрақты туындайтын мәселелерінде психологиялық кеңес беру, даму міндеттерін шешуге бағытталған кеңес беру әдістерін қолдану, жас ерекшелік дамуға мүмкіндік беретін психологиялық ұсыныстар жасай білу; - девиантты мінез-құлықты балаларды алдын алу және түзету бойынша жұмыс дағдыларын меңгеру.

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жасерекшелік педагогика және психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты - психофизикалық және психологиялық даму ерекшеліктерін, әртүрлі жастағы балалар тобының іс-әрекет түрлерін, жасерекшелік дамудың негізгі заңдылықтарын, адам психикасының жасерекшелік даму динамикасын, тұлғаның дамымалы психологиялық сапалары мен психикалық үдерістер онтогенезін оқыту. жасерекшелік дамудың негізгі заңдылықтарын, тұлғаның дамымалы психологиялық сапалары мен психикалық үдерістер онтогенезін білу; - оқушылардың жеке ерекшеліктерін байқау және назарға алу, оларды педагогикалық іс-әрекетте ескеруді меңгеру; - оқыту мен тәрбиелеу үдерісінің мәнін, олардың психологиялық негіздерін түсінуді игеру.

Жасерекшелік педагогика және психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты - психофизикалық және психологиялық даму ерекшеліктерін, әртүрлі жастағы балалар тобының іс-әрекет түрлерін, жасерекшелік дамудың негізгі заңдылықтарын, адам психикасының жасерекшелік даму динамикасын, тұлғаның дамымалы психологиялық сапалары мен психикалық үдерістер онтогенезін оқыту. жасерекшелік дамудың негізгі заңдылықтарын, тұлғаның дамымалы психологиялық сапалары мен психикалық үдерістер онтогенезін білу; - оқушылардың жеке ерекшеліктерін байқау және назарға алу, оларды педагогикалық іс-әрекетте ескеруді меңгеру; - оқыту мен тәрбиелеу үдерісінің мәнін, олардың психологиялық негіздерін түсінуді игеру.

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Кәсіби білім беру педагогикасы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби білім беру педагогикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көпмәдениетті тәрбиелеу педагогикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттерді қазіргі оқыту мен тәрбиелеудің өзекті мәселелерімен, заманауи гуманистикалық негіздер арқылы баланы тәрбиелеу мақсаты мен мүмкіндіктері туралы түсініктерді терең қарастыра отырып, тәрбиедегі полимәдениеттің әдістемесімен, технологиясымен және теориялық негіздерімен таныстыру. Міндеттері – шетел ғалымдары мен эксперттерінің зерттеулері арқылы студенттердің бойында полимәдениет тәрбиесі туралы түсінік қалыптастыру; жалпы мақсаты мен міндеттерін, мазмұнын айқындау; мектептегі білім берудің қазіргі деңгейі контекстінде қолдану қажеттілігі мен мүмкіндіктерін негіздеу; қазіргі отандық және шетел тәжірибесіне сүйеніп, студенттерді полимәдениет тәрбиесінің психологиялық-педагогикалық негіздерімен және технологиялық-әдістемелік қамтамасыз етілуімен таныстыру; студенттердің бойында полимәдениет құзыреттілігін дамытуға жағдай жасау: эмпатия, гуманизмді түсіну және кез келген этникалық мәдениетті өзіндік бағалау, балада әлемнің гуманистикалық көрінісін қалыптастыру әдістемесін меңгеру, жалпы адамзаттық құндылықтарға бағытталу және олардың бала тәрбиесіндегі басымдылығын түсіну. полимәдениет тәрбиесінің категориялары мен маңызды ұғымдарын білу (полимәдениет құзыреттілігі, полимәдениет тұлғасы, толеранттылық, плюрализм, білім берудегі мәдениаралық компонент, ұлтаралық қарым-қатынас мәдениеті және т.б.);- полимәдениет тәрбиесінің дағдыларын меңгеру; алған білімдерді білім беру тәжірибесінде қолдану ( мәдениаралық компонентті қолдану арқылы оқыту түрлерін жоспарлау, тәрбие жұмысының жоспарын құру және педагогтың полимәдени іс-әрекетін талдау).

Көпмәдениетті тәрбиелеу педагогикасы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттерді қазіргі оқыту мен тәрбиелеудің өзекті мәселелерімен, заманауи гуманистикалық негіздер арқылы баланы тәрбиелеу мақсаты мен мүмкіндіктері туралы түсініктерді терең қарастыра отырып, тәрбиедегі полимәдениеттің әдістемесімен, технологиясымен және теориялық негіздерімен таныстыру. Міндеттері – шетел ғалымдары мен эксперттерінің зерттеулері арқылы студенттердің бойында полимәдениет тәрбиесі туралы түсінік қалыптастыру; жалпы мақсаты мен міндеттерін, мазмұнын айқындау; мектептегі білім берудің қазіргі деңгейі контекстінде қолдану қажеттілігі мен мүмкіндіктерін негіздеу; қазіргі отандық және шетел тәжірибесіне сүйеніп, студенттерді полимәдениет тәрбиесінің психологиялық-педагогикалық негіздерімен және технологиялық-әдістемелік қамтамасыз етілуімен таныстыру; студенттердің бойында полимәдениет құзыреттілігін дамытуға жағдай жасау: эмпатия, гуманизмді түсіну және кез келген этникалық мәдениетті өзіндік бағалау, балада әлемнің гуманистикалық көрінісін қалыптастыру әдістемесін меңгеру, жалпы адамзаттық құндылықтарға бағытталу және олардың бала тәрбиесіндегі басымдылығын түсіну. полимәдениет тәрбиесінің категориялары мен маңызды ұғымдарын білу (полимәдениет құзыреттілігі, полимәдениет тұлғасы, толеранттылық, плюрализм, білім берудегі мәдениаралық компонент, ұлтаралық қарым-қатынас мәдениеті және т.б.);- полимәдениет тәрбиесінің дағдыларын меңгеру; алған білімдерді білім беру тәжірибесінде қолдану ( мәдениаралық компонентті қолдану арқылы оқыту түрлерін жоспарлау, тәрбие жұмысының жоспарын құру және педагогтың полимәдени іс-әрекетін талдау).

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қазіргі білімдендіру тұжырымдамалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Мектеп және отбасының өзара әрекетінің психологиялық педагогикалық негізі
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – педагог-психологтың ата-анамен психологиялық-педагогикалық іс-әрекетімен, педагог-психологтың отбасымен және білім беру мекемелерінің педагогикалық ұжымымен жұмыс жасаудың негізгі әдістемесімен және технологияларымен таныстырады. "қоғам дамуының заманауи кезеңіндегі отбасы тәрбиесінің ерекшеліктерін; мектеп пен отбасының өзара әрекеттесуінің негізгі даму кезеңдерін; дүниежүзілік тарихи үдеріс контекстінде отбасы мен мектептің өзара әрекеттесуінің психологиялық-педагогикалық негіздерін; мектеп пен отбасының өзара әрекеттесуінің негізгі бағыттарын білу; - әртүрлі жағдаяттарда педагог-психологтың отбасымен өзара әрекеттесуін жобалау; педагогикалық құжаттарды толтыру; ата-анамен ағартушылық жұмыс жүргізу біліктері; - мектеп пен отбасының өзара әрекеттесуінің психологиялық-педагогикалық негіздері бойынша білімдерін көрсету қабілеттерін; мектеп пен отбасының өзара әрекеттесуінің психологиялық-педагогикалық негіздері бойынша теориялық білімдерін қолдану қабілеттерін игеру; мектеп пен отбасының өзара әрекеттесуін психологиялық-педагогикалық диагностикалау білікдері мен дағдыларын меңгеру.

Мектеп және отбасының өзара әрекетінің психологиялық педагогикалық негізі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – педагог-психологтың ата-анамен психологиялық-педагогикалық іс-әрекетімен, педагог-психологтың отбасымен және білім беру мекемелерінің педагогикалық ұжымымен жұмыс жасаудың негізгі әдістемесімен және технологияларымен таныстырады. "қоғам дамуының заманауи кезеңіндегі отбасы тәрбиесінің ерекшеліктерін; мектеп пен отбасының өзара әрекеттесуінің негізгі даму кезеңдерін; дүниежүзілік тарихи үдеріс контекстінде отбасы мен мектептің өзара әрекеттесуінің психологиялық-педагогикалық негіздерін; мектеп пен отбасының өзара әрекеттесуінің негізгі бағыттарын білу; - әртүрлі жағдаяттарда педагог-психологтың отбасымен өзара әрекеттесуін жобалау; педагогикалық құжаттарды толтыру; ата-анамен ағартушылық жұмыс жүргізу біліктері; - мектеп пен отбасының өзара әрекеттесуінің психологиялық-педагогикалық негіздері бойынша білімдерін көрсету қабілеттерін; мектеп пен отбасының өзара әрекеттесуінің психологиялық-педагогикалық негіздері бойынша теориялық білімдерін қолдану қабілеттерін игеру; мектеп пен отбасының өзара әрекеттесуін психологиялық-педагогикалық диагностикалау білікдері мен дағдыларын меңгеру.

Мектеп психологының коррекциялық-дамытушылық жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – коррекциялық-дамытушылық жұмыс жасауға біртұтас тұрғыдан келуді қалыптастыру. Міндеттері – негізгі теориялық түсініктер мен категорияларды меңгеру; тәрбиелеу мен дамытудың, коррекциялық оқытудың негізгі мәселелерін интегративті көздеуді қалыптастыру; педагог-психолог іс-әрекетінің коррекциялық-дамушы жүйесінің негізгі жағдайы туралы түсініктер мен білімдерді: биологиялық және әлеуметтік интеллект пен аффектінің қатынасын қамту. келесі ғылыми-тәжірибелік ұғымдарды түсіну және білу керек: психологиялық-педагогикалық коррекция, оның мазмұны, психикалық норма, психологиялық диагноз, құзыреттілік шеңбері, диагностикалық-коррекциялық үдерістің бірлігі, диагностикалық-коррекциялық жұмыс кезеңдері, балалар мен жасөспірімдерге коррекциялық-дамытушылық көмек көрсету жүйесі, тұлға экологиясы, тұлғаның эмоционалды-ерік сферасын топтық коррекциялау әдістері; - жеке психологиялық-педагогикалық коррекция мен топтық жұмыс бағдарламаларын өңдеуді меңгеру; - балалар мен жасөспірімдерге психологиялық-педагогикалық көмек көрсетудің жүйелі сипаты туралы түсінікті, диагностикалық-коррекциялық әдістерді іріктеу принциптерін, психологиялық-педагогикалық коррекция мәселелерін шешуде өзіндік ғылыми және шығармашылық ізденіс дағдыларын меңгеру.

Мектеп психологының коррекциялық-дамытушылық жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – коррекциялық-дамытушылық жұмыс жасауға біртұтас тұрғыдан келуді қалыптастыру. Міндеттері – негізгі теориялық түсініктер мен категорияларды меңгеру; тәрбиелеу мен дамытудың, коррекциялық оқытудың негізгі мәселелерін интегративті көздеуді қалыптастыру; педагог-психолог іс-әрекетінің коррекциялық-дамушы жүйесінің негізгі жағдайы туралы түсініктер мен білімдерді: биологиялық және әлеуметтік интеллект пен аффектінің қатынасын қамту. келесі ғылыми-тәжірибелік ұғымдарды түсіну және білу керек: психологиялық-педагогикалық коррекция, оның мазмұны, психикалық норма, психологиялық диагноз, құзыреттілік шеңбері, диагностикалық-коррекциялық үдерістің бірлігі, диагностикалық-коррекциялық жұмыс кезеңдері, балалар мен жасөспірімдерге коррекциялық-дамытушылық көмек көрсету жүйесі, тұлға экологиясы, тұлғаның эмоционалды-ерік сферасын топтық коррекциялау әдістері; - жеке психологиялық-педагогикалық коррекция мен топтық жұмыс бағдарламаларын өңдеуді меңгеру; - балалар мен жасөспірімдерге психологиялық-педагогикалық көмек көрсетудің жүйелі сипаты туралы түсінікті, диагностикалық-коррекциялық әдістерді іріктеу принциптерін, психологиялық-педагогикалық коррекция мәселелерін шешуде өзіндік ғылыми және шығармашылық ізденіс дағдыларын меңгеру.

Мектептегі білім беру сапасының менеджменті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттерді басқару сапасымен және оларды жан-жақты дамыған және бәсекеге қабілетті тұлғаны оқыту мен тәрбиелеудегі мәнімен таныстыру. Міндеттері: - студенттердің басқарушылық-педагогикалық құзыреттілік деңгейлерін арттыру; - білім беру ұйымдарындағы менеджмент сапасы бойынша білімдерді жинақтау; - педагогтың басқарушылық шеберлігін жүзеге асыру; - сапа менеджмент технологияларын қолдану арқылы оқушылардың оқу-тәрбиелік іс-әрекетін ұйымдастыру. «сапа менеджменті» ұғымының мәнін және білім беру үдерісіндегі білім беру сапа менеджментінің орнын; жетекші сапасының үлгісі мен іс-әрекет мазмұнын; педагогикалық менеджменттің қызметі мен принциптерін; педагогикалық менеджменттің тиімді факторларын, білім берудегі менеджмент тұжырымдамаларының даму тарихын түсіну және білу; - өздігінен шынайы басқарушылық міндеттерді шешу, оқу-тәрбиелік, оқу-танымдық және өзіндік білім беру іс-әрекеттерінің төмен нәтижелілігін айқындай алу; - адамға бағыттау тұрғысынан келу негізінде кәсіби-педагогикалық іс-әрекетті жүзеге асыру; жағдаятқа сәйкес өзара әрекеттесудің түрлі стильдерін қолдану, білім беру мекемесінің әдістемелік жұмысына араласу, оқыту сапасының қазіргі бағалау әдістемесін қолдана отырып, оқу сабақтарының тиімділігін бағалау мен талдау дағдыларын меңгеру.

Мектептегі білім беру сапасының менеджменті
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттерді басқару сапасымен және оларды жан-жақты дамыған және бәсекеге қабілетті тұлғаны оқыту мен тәрбиелеудегі мәнімен таныстыру. Міндеттері: - студенттердің басқарушылық-педагогикалық құзыреттілік деңгейлерін арттыру; - білім беру ұйымдарындағы менеджмент сапасы бойынша білімдерді жинақтау; - педагогтың басқарушылық шеберлігін жүзеге асыру; - сапа менеджмент технологияларын қолдану арқылы оқушылардың оқу-тәрбиелік іс-әрекетін ұйымдастыру. «сапа менеджменті» ұғымының мәнін және білім беру үдерісіндегі білім беру сапа менеджментінің орнын; жетекші сапасының үлгісі мен іс-әрекет мазмұнын; педагогикалық менеджменттің қызметі мен принциптерін; педагогикалық менеджменттің тиімді факторларын, білім берудегі менеджмент тұжырымдамаларының даму тарихын түсіну және білу; - өздігінен шынайы басқарушылық міндеттерді шешу, оқу-тәрбиелік, оқу-танымдық және өзіндік білім беру іс-әрекеттерінің төмен нәтижелілігін айқындай алу; - адамға бағыттау тұрғысынан келу негізінде кәсіби-педагогикалық іс-әрекетті жүзеге асыру; жағдаятқа сәйкес өзара әрекеттесудің түрлі стильдерін қолдану, білім беру мекемесінің әдістемелік жұмысына араласу, оқыту сапасының қазіргі бағалау әдістемесін қолдана отырып, оқу сабақтарының тиімділігін бағалау мен талдау дағдыларын меңгеру.

Оқушылардың рухани-адамгершілік тәрбиесі
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттердің бойында тұлғаның рухани-адамгершілік даму үдерісі туралы тұлғаның тұтас-мағыналы сферасын келешекте нығайту мен кеңейту ретінде түсінік қалыптастыру, адам қабілетін өз-өзіне, басқа адамдарға, қоғамға, мемлекетке, Отанға, жалпы әлемге деген қатынасының дәстүрлі моральдік нормалары мен адамгершілік идеалдары негізінде бағалау мен саналы түрде бағыттауды қалыптастыру. Міндеттері: - рухани-адамгершілік тәрбиесінің теориялық-әдіснамалық негіздерін ашу, оқушылардың рухани-адамгершілік тәрбиесі үдерісінің түсініктік аппаратын негіздеу; - студенттердің бойындағы саналы адамгершілік танымын қамтамасыз ететін, адамгершілік, тұлғалық мәнді құндылықтарын дамыту; - болашақ педагогтың рухани-адамгершілік көзқарасын балаларды рухани-адамгершілікке тәрбиелеудің маңызды факторы ретінде қалыптастыру. рухани-адамгершілік тәрбиесінің мәнін, оның мазмұны мен педагогикалық шарттарын; рухани-адамгершілік тәрбиесінің принциптерін; базалық, ұлттық құндылықтарын білу; оқушылардың рухани-адамгершілік тәрбиесі үдерісін ұйымдастыра алу; адамгершілік бағыттағы арнайы жағдаяттарды құру; оқушылардың адамгершілік көзқарастарын қалыптастыру деңгейлерін бағалау; болашақ педагогтың оқушыларды рухани-адамгершілікке тәрбиелеу міндеттерін жүзеге асыруға дайындығын бағалаудың түрлі әдістемесін өңдеу дағдыларын меңгеру.

Оқушылардың рухани-адамгершілік тәрбиесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттердің бойында тұлғаның рухани-адамгершілік даму үдерісі туралы тұлғаның тұтас-мағыналы сферасын келешекте нығайту мен кеңейту ретінде түсінік қалыптастыру, адам қабілетін өз-өзіне, басқа адамдарға, қоғамға, мемлекетке, Отанға, жалпы әлемге деген қатынасының дәстүрлі моральдік нормалары мен адамгершілік идеалдары негізінде бағалау мен саналы түрде бағыттауды қалыптастыру. Міндеттері: - рухани-адамгершілік тәрбиесінің теориялық-әдіснамалық негіздерін ашу, оқушылардың рухани-адамгершілік тәрбиесі үдерісінің түсініктік аппаратын негіздеу; - студенттердің бойындағы саналы адамгершілік танымын қамтамасыз ететін, адамгершілік, тұлғалық мәнді құндылықтарын дамыту; - болашақ педагогтың рухани-адамгершілік көзқарасын балаларды рухани-адамгершілікке тәрбиелеудің маңызды факторы ретінде қалыптастыру. рухани-адамгершілік тәрбиесінің мәнін, оның мазмұны мен педагогикалық шарттарын; рухани-адамгершілік тәрбиесінің принциптерін; базалық, ұлттық құндылықтарын білу; оқушылардың рухани-адамгершілік тәрбиесі үдерісін ұйымдастыра алу; адамгершілік бағыттағы арнайы жағдаяттарды құру; оқушылардың адамгершілік көзқарастарын қалыптастыру деңгейлерін бағалау; болашақ педагогтың оқушыларды рухани-адамгершілікке тәрбиелеу міндеттерін жүзеге асыруға дайындығын бағалаудың түрлі әдістемесін өңдеу дағдыларын меңгеру.

Отбасы мәселесі және жағдайы төмен отбасыларымен жүргізілетін жұмыстың психологиялық – педагогикалық технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты - студенттерде отбасымен психологиялық-педагогикалық жұмыс жасаудың құзыретті қамтамасыз етілуі мен технологиялары, әдістері, түрлері, белгілері туралы біртұтас түсінік қалыптастыру. Курс педагог-психологтың отбасымен жұмыс жүргізудің психологиялық-педагогикалық әдістемесі мен негізгі технологияларымен танстырады қоғамның дамуына сай қазіргі кезеңдегі отбасылық тәрбиенің ерекшіліктерін; отбасының өзараәрекеттесуінің дамуының негізгі кезеңдерін білу; - педагог-психологтың отбасымен түрлі жағдайда өзара әрекеттесуін жобалауды; педагогикалық құжаттармен жұмыс жасауды игеру; - мектеп пен отбасының өзара әрекеттесуін психологиялық-педагогикалық диагностикалау дағдыларын; - педагог-психолог ретінде отбасына кеңес беру дағдыларын меңгеру.

Отбасы мәселесі және жағдайы төмен отбасыларымен жүргізілетін жұмыстың психологиялық – педагогикалық технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты - студенттерде отбасымен психологиялық-педагогикалық жұмыс жасаудың құзыретті қамтамасыз етілуі мен технологиялары, әдістері, түрлері, белгілері туралы біртұтас түсінік қалыптастыру. Курс педагог-психологтың отбасымен жұмыс жүргізудің психологиялық-педагогикалық әдістемесі мен негізгі технологияларымен танстырады қоғамның дамуына сай қазіргі кезеңдегі отбасылық тәрбиенің ерекшіліктерін; отбасының өзараәрекеттесуінің дамуының негізгі кезеңдерін білу; - педагог-психологтың отбасымен түрлі жағдайда өзара әрекеттесуін жобалауды; педагогикалық құжаттармен жұмыс жасауды игеру; - мектеп пен отбасының өзара әрекеттесуін психологиялық-педагогикалық диагностикалау дағдыларын; - педагог-психолог ретінде отбасына кеңес беру дағдыларын меңгеру.

Отбасылық кеңес беру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – отбасының қазіргі ерекшеліктерімен, қызметімен, құрылымымен, отбасы теориясының өмірлік ағымымен, таныстыру, студенттерге отбасына психологиялық кеңес берудің негізгі әдістерін оқыту. " меңгеретін білімдері: отбасының түрлері мен құрылымының негізгі қызметтерін, отбасының өмірлік ағымын, отбасының даму міндеттерін, жас отбасыларының, ажырасу мен қайта некеге тұру ерекшеліктерін, қазіргі отбасының дағдарысын және отбасы мәселелерін білу. - игеретін біліктер: отбасы тәрбиесінің қиындықтарын, отбасы мәселелерін талдау; отбасылық қарым-қатынасты түзету мен әлеуметтік-терапевтикалық көмек көрсетуді, ата-анамен ағартушылық жұмыс жүргізуді жүзеге асыру; - дағдылары: педагог-психолог ретінде отбасылық кеңес беруді меңгеру."

Отбасылық кеңес беру
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – отбасының қазіргі ерекшеліктерімен, қызметімен, құрылымымен, отбасы теориясының өмірлік ағымымен, таныстыру, студенттерге отбасына психологиялық кеңес берудің негізгі әдістерін оқыту. " меңгеретін білімдері: отбасының түрлері мен құрылымының негізгі қызметтерін, отбасының өмірлік ағымын, отбасының даму міндеттерін, жас отбасыларының, ажырасу мен қайта некеге тұру ерекшеліктерін, қазіргі отбасының дағдарысын және отбасы мәселелерін білу. - игеретін біліктер: отбасы тәрбиесінің қиындықтарын, отбасы мәселелерін талдау; отбасылық қарым-қатынасты түзету мен әлеуметтік-терапевтикалық көмек көрсетуді, ата-анамен ағартушылық жұмыс жүргізуді жүзеге асыру; - дағдылары: педагог-психолог ретінде отбасылық кеңес беруді меңгеру."

Педагогикалық аксиология негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – Қазақстан және әлемдегі педагогикалық ойлардың дамуы мен аксиологиялық мәселелерін, әлемдік білім беру кеңістігінің аксиологизациясын, білім беру парадигмасында авторитарлықтан гуманитарлыққа өту, білім беру құндылықтарының иерархиясын, білім беру құндылықтарының феномендері, қатынас құндылығын және жүріс-тұрыс құндылықтарын құруды оқыту. педагогиканың аксиологиялық негіздерін, аксиологияның жүйелік-категориялық аппаратын, педагогикалық аксиологияның тарихын білу; - білім беру әрекетінде аксиологиялық мақсатты білім беруді жүзеге асыруды; педагогикалық жағдаяттар мен білім беру тәжірибесінің мәселелерін талдауда, ұғымдардың мазмұнын ашуда құндылықты-мағыналы көзқарас білдіруді игеру;- білім беру іс-әрекеті мен білім беру тәжірибесінің қарама-қайшылығын талдау дағдыларын; педагогикалық мәселелер мен білім беру феномендерінің қатынасында құндылық-мазмұндық бағыттың дәлелді әдістерін игеру дағдысын меңгеру.

Педагогикалық аксиология негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – Қазақстан және әлемдегі педагогикалық ойлардың дамуы мен аксиологиялық мәселелерін, әлемдік білім беру кеңістігінің аксиологизациясын, білім беру парадигмасында авторитарлықтан гуманитарлыққа өту, білім беру құндылықтарының иерархиясын, білім беру құндылықтарының феномендері, қатынас құндылығын және жүріс-тұрыс құндылықтарын құруды оқыту. педагогиканың аксиологиялық негіздерін, аксиологияның жүйелік-категориялық аппаратын, педагогикалық аксиологияның тарихын білу; - білім беру әрекетінде аксиологиялық мақсатты білім беруді жүзеге асыруды; педагогикалық жағдаяттар мен білім беру тәжірибесінің мәселелерін талдауда, ұғымдардың мазмұнын ашуда құндылықты-мағыналы көзқарас білдіруді игеру;- білім беру іс-әрекеті мен білім беру тәжірибесінің қарама-қайшылығын талдау дағдыларын; педагогикалық мәселелер мен білім беру феномендерінің қатынасында құндылық-мазмұндық бағыттың дәлелді әдістерін игеру дағдысын меңгеру.

Педагогикалық техника және шеберлік
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – педагогикалық шеберліктің негізін қалыптастыру, педагогикалық іс-әрекеттің барлық түрінде кәсіби дағдыларын нығайту; тұлғаға ізгілікті бағыт негізіндегі педагогикалық техникасын қалыптастыру. Студенттерді қазіргі тұлғааралық коммуникация тенденциялары, теориялары, тұжырымдамаларымен таныстыру. педагогикалық шеберліктің құрылымы мен мәнін, оның оқыту мен тәрбиелеудегі маңызын; педагогикалық іс-әрекеттің мазмұны мен мәнін білу; педагогикалық техниканың құрылымын педагогикалық шеберліктің элементі ретінде тану; педагогикалық өзара әрекетті ұйымдастыру технологиясын білу. бала тұлғасына мақсатты бағытталу әрекетін жүзеге асыру мен оқу-тәрбие үдерісін басқаруды; өзінің психофизикалық жағдайы мен көңіл-күйін басқаруды; педагогикалық әрекетте техникалық құрал, жабдықтарды қолдануды игеру. педагогтың коммуникативті мәдениетінің амалдары мен дағдылары

Педагогикалық техника және шеберлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – педагогикалық шеберліктің негізін қалыптастыру, педагогикалық іс-әрекеттің барлық түрінде кәсіби дағдыларын нығайту; тұлғаға ізгілікті бағыт негізіндегі педагогикалық техникасын қалыптастыру. Студенттерді қазіргі тұлғааралық коммуникация тенденциялары, теориялары, тұжырымдамаларымен таныстыру. педагогикалық шеберліктің құрылымы мен мәнін, оның оқыту мен тәрбиелеудегі маңызын; педагогикалық іс-әрекеттің мазмұны мен мәнін білу; педагогикалық техниканың құрылымын педагогикалық шеберліктің элементі ретінде тану; педагогикалық өзара әрекетті ұйымдастыру технологиясын білу. бала тұлғасына мақсатты бағытталу әрекетін жүзеге асыру мен оқу-тәрбие үдерісін басқаруды; өзінің психофизикалық жағдайы мен көңіл-күйін басқаруды; педагогикалық әрекетте техникалық құрал, жабдықтарды қолдануды игеру. педагогтың коммуникативті мәдениетінің амалдары мен дағдылары

Педагогикалық шеберлік
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты – педагогикалық шеберлік пен конфликтологияның негіздерін қалыптастыру. Студенттер бойында кикілжіңді жағдаяттардың туындауын қадағалай алуды; педагогикалық және әлеуметтік ортада конфликтілік жағдаяттарды шешу мен алдын алу әдіс, тәсілдерін меңгеруді қалыптастыру, Модуль оқушы-оқушы, оқушы-мұғалім, мұғалім-мұғалім тәрізді әртүрлі жүйедегі тұлғааралық конфликтілердің түрлерімен, негізгі себептерімен таныстырады. Сондай-ақ, курс педагогикалық шеберлік негіздерін қалыптастыруға, педагогикалық іс-әрекеттердің барлық түрлерін оңтайландыруды кәсіби меңгеруге; тұлғаның гуманистикалық бағыттылығын, педагогикалық техниканы қалыптастыруға бағытталған. "педагогикалық шеберліктің құрылымы мен мәнін, оның оқыту мен тәрбиелеудегі маңызын; педагогикалық іс-әрекеттің мазмұны мен мәнін білу; педагогикалық техниканың құрылымын педагогикалық шеберліктің элементі ретінде тану; педагогикалық өзара әрекетті ұйымдастыру технологиясын білу; - конфликтіні шешу мен басу, оның алдын алу әдіс, тәсілдерін қолдана алу; - бала тұлғасына мақсатты бағытталу әрекетін жүзеге асыру мен оқу-тәрбие үдерісін басқаруды; өзінің психофизикалық жағдайы мен көңіл-күйін басқаруды; педагогикалық әрекетте техникалық құрал, жабдықтарды қолдануды игеру; - конфликтіні шешу мен алдын алу дағдыларын меңгеру; - оқушылардың оқу үдерісінде, оқудан тыс әрекеттерде белсенді танымдық және даму іс-әрекеттерін ынталандыру тәсілдері мен дағдыларын; педагогтың кәсіби шеберлігін жетілдіру; студенттердің оқу-тәрбие іс-әрекеттерін ұйымдастыру дағдыларын меңгеру."

Педагогикалық шеберлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты – педагогикалық шеберлік пен конфликтологияның негіздерін қалыптастыру. Студенттер бойында кикілжіңді жағдаяттардың туындауын қадағалай алуды; педагогикалық және әлеуметтік ортада конфликтілік жағдаяттарды шешу мен алдын алу әдіс, тәсілдерін меңгеруді қалыптастыру, Модуль оқушы-оқушы, оқушы-мұғалім, мұғалім-мұғалім тәрізді әртүрлі жүйедегі тұлғааралық конфликтілердің түрлерімен, негізгі себептерімен таныстырады. Сондай-ақ, курс педагогикалық шеберлік негіздерін қалыптастыруға, педагогикалық іс-әрекеттердің барлық түрлерін оңтайландыруды кәсіби меңгеруге; тұлғаның гуманистикалық бағыттылығын, педагогикалық техниканы қалыптастыруға бағытталған. "педагогикалық шеберліктің құрылымы мен мәнін, оның оқыту мен тәрбиелеудегі маңызын; педагогикалық іс-әрекеттің мазмұны мен мәнін білу; педагогикалық техниканың құрылымын педагогикалық шеберліктің элементі ретінде тану; педагогикалық өзара әрекетті ұйымдастыру технологиясын білу; - конфликтіні шешу мен басу, оның алдын алу әдіс, тәсілдерін қолдана алу; - бала тұлғасына мақсатты бағытталу әрекетін жүзеге асыру мен оқу-тәрбие үдерісін басқаруды; өзінің психофизикалық жағдайы мен көңіл-күйін басқаруды; педагогикалық әрекетте техникалық құрал, жабдықтарды қолдануды игеру; - конфликтіні шешу мен алдын алу дағдыларын меңгеру; - оқушылардың оқу үдерісінде, оқудан тыс әрекеттерде белсенді танымдық және даму іс-әрекеттерін ынталандыру тәсілдері мен дағдыларын; педагогтың кәсіби шеберлігін жетілдіру; студенттердің оқу-тәрбие іс-әрекеттерін ұйымдастыру дағдыларын меңгеру."

Психологиялық-педагогикалық басқарудың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – білім беру жүйесін басқару аймағындағы теориялық және тәжірибелік білімдерін, білім беру менеджмент жүйесінде ұйымдастырушылық қабілеттерін дамыту. Студенттер бойында басқарушылық іс-әрекетінің психологиялық-педагогикалық заңдылықтары туралы түсініктерін қалыптастыру. - басқару психологиясының мәнін кәсіби іс-әрекет аймағы мен ғылым ретінде, оның пәні мен міндеттерін, негізгі ұғымдарын, әдістері мен басқару туралы басқа ғылымдармен байланысын; басқару ғылымдарының даму перспективалары мен тарихи қалыптасу кезеңдерін; тиімді басқарудың қазіргі тұжырымдамаларын білу; - ұйымдастыру спецификасын ескере отырып, басқарудың түрлі стильдері мен тәсілдерін сауатты қолдануды; әртүрлі ұйымдастырушылық, жағдаяттық, оқиғалық және интерперсоналды контекстерде басқарудың психологиялық мәселелерін талдауды меңгеру; - басқару компоненттері мен психологиялық-педагогикалық аспектелерін жүйелі талдау; басқарушылық іс-әрекеттің психологиялық-педагогикалық негізделген стратегияларын жобалау дағдылары.

Психологиялық-педагогикалық басқарудың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – білім беру жүйесін басқару аймағындағы теориялық және тәжірибелік білімдерін, білім беру менеджмент жүйесінде ұйымдастырушылық қабілеттерін дамыту. Студенттер бойында басқарушылық іс-әрекетінің психологиялық-педагогикалық заңдылықтары туралы түсініктерін қалыптастыру. - басқару психологиясының мәнін кәсіби іс-әрекет аймағы мен ғылым ретінде, оның пәні мен міндеттерін, негізгі ұғымдарын, әдістері мен басқару туралы басқа ғылымдармен байланысын; басқару ғылымдарының даму перспективалары мен тарихи қалыптасу кезеңдерін; тиімді басқарудың қазіргі тұжырымдамаларын білу; - ұйымдастыру спецификасын ескере отырып, басқарудың түрлі стильдері мен тәсілдерін сауатты қолдануды; әртүрлі ұйымдастырушылық, жағдаяттық, оқиғалық және интерперсоналды контекстерде басқарудың психологиялық мәселелерін талдауды меңгеру; - басқару компоненттері мен психологиялық-педагогикалық аспектелерін жүйелі талдау; басқарушылық іс-әрекеттің психологиялық-педагогикалық негізделген стратегияларын жобалау дағдылары.

Психологиялық-педагогикалық коррекция (түзетулер енгізу)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – балалармен коррекциялық-дамытушылық жұмыс жасауға тұтас тұрғыдан келуді қалыптастыру. Міндеттері – негізгі теориялық түсініктер мен категорияларды меңгеру; коррекциялық оқыту, тәрбиелеу, дамытудың негізгі мәселелерін байқауды қалыптастыру; педагог-психолог іс-әрекетінің коррекциялық-дамушы жүйесінің негізгі жағдайы туралы түсініктер мен білімдерді: биологиялық және әлеуметтік интеллект пен аффектінің қатынасын қамту. келесі ғылыми-тәжірибелік ұғымдарды түсіну және білу керек: психологиялық-педагогикалық коррекция, оның мазмұны, психикалық норма, психологиялық диагноз, құзыреттілік шеңбері, диагностикалық-коррекциялық үдерістің бірлігі, диагностикалық-коррекциялық жұмыс кезеңдері, балалар мен жасөспірімдерге коррекциялық-дамытушылық көмек көрсету жүйесі, тұлға экологиясы, тұлғаның эмоционалды-ерік сферасын топтық коррекциялау әдістері; - жеке психологиялық-педагогикалық коррекция мен топтық жұмыс бағдарламаларын өңдеуді меңгеру; - балалар мен жасөспірімдерге психологиялық-педагогикалық көмек көрсетудің жүйелі сипаты туралы түсінікті, диагностикалық-коррекциялық әдістерді іріктеу принциптерін, психологиялық-педагогикалық коррекция мәселелерін шешуде өзіндік ғылыми және шығармашылық ізденіс дағдыларын меңгеру.

Психологиялық-педагогикалық коррекция (түзетулер енгізу)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – балалармен коррекциялық-дамытушылық жұмыс жасауға тұтас тұрғыдан келуді қалыптастыру. Міндеттері – негізгі теориялық түсініктер мен категорияларды меңгеру; коррекциялық оқыту, тәрбиелеу, дамытудың негізгі мәселелерін байқауды қалыптастыру; педагог-психолог іс-әрекетінің коррекциялық-дамушы жүйесінің негізгі жағдайы туралы түсініктер мен білімдерді: биологиялық және әлеуметтік интеллект пен аффектінің қатынасын қамту. келесі ғылыми-тәжірибелік ұғымдарды түсіну және білу керек: психологиялық-педагогикалық коррекция, оның мазмұны, психикалық норма, психологиялық диагноз, құзыреттілік шеңбері, диагностикалық-коррекциялық үдерістің бірлігі, диагностикалық-коррекциялық жұмыс кезеңдері, балалар мен жасөспірімдерге коррекциялық-дамытушылық көмек көрсету жүйесі, тұлға экологиясы, тұлғаның эмоционалды-ерік сферасын топтық коррекциялау әдістері; - жеке психологиялық-педагогикалық коррекция мен топтық жұмыс бағдарламаларын өңдеуді меңгеру; - балалар мен жасөспірімдерге психологиялық-педагогикалық көмек көрсетудің жүйелі сипаты туралы түсінікті, диагностикалық-коррекциялық әдістерді іріктеу принциптерін, психологиялық-педагогикалық коррекция мәселелерін шешуде өзіндік ғылыми және шығармашылық ізденіс дағдыларын меңгеру.

Психологиялық-педагогикалық практикум
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттерде психологиялық, кәсіби педагогикалық біліктерді, педагог-психологтың тәжірибелік іс-әрекет технологияларын қалыптастыру. - педагог-психолог іс-әрекетіндегі педагогикалық жағдаят пен педагогикалық міндеттің айырмашылығы мен мәнін; белсенді психологиялық-педагогикалық өзара әрекеттесудің ұйымдастырушылық формаларын: дискуссия, психологиялық-педагогикалық консилиум, педагогикалық шеберлік, іскерлік ойындар, ұйымдастырушылық-әрекеттік ойындар, оқыту тренингтерін білу; - психологиялық-педагогикалық міндеттерді шешу, психологиялық-педагогикалық іс-әрекеттерді құру, білім берушілік және педагогикалық жағдаяттарды үлгілендіру; түрлі жасерекшелік кезеңде диагностиканың психологиялық-педагогикалық әдістемелері мен технологияларын қолдануды меңгеру.

Психологиялық-педагогикалық практикум
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттерде психологиялық, кәсіби педагогикалық біліктерді, педагог-психологтың тәжірибелік іс-әрекет технологияларын қалыптастыру. - педагог-психолог іс-әрекетіндегі педагогикалық жағдаят пен педагогикалық міндеттің айырмашылығы мен мәнін; белсенді психологиялық-педагогикалық өзара әрекеттесудің ұйымдастырушылық формаларын: дискуссия, психологиялық-педагогикалық консилиум, педагогикалық шеберлік, іскерлік ойындар, ұйымдастырушылық-әрекеттік ойындар, оқыту тренингтерін білу; - психологиялық-педагогикалық міндеттерді шешу, психологиялық-педагогикалық іс-әрекеттерді құру, білім берушілік және педагогикалық жағдаяттарды үлгілендіру; түрлі жасерекшелік кезеңде диагностиканың психологиялық-педагогикалық әдістемелері мен технологияларын қолдануды меңгеру.

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Шағын жинақталған мектептегі педагог-психолог
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – шағын жинақталған мектептегі педагог-психологтың іс-әрекет ерекшеліктерін, шағын жинақталған мектеп спецификасының іс-әрекетін есепке алудың қажеттілігін айқындау. Курс шағын жинақталған мектептердің құрылу және даму тарихын, Қазақстан, АҚШ, Еуропаның шағын жинақталған мектептерінің дамуына салыстырмалы талдау жасау, заманауи тенденциялар; Қазақстандағы ШЖМ іс-әрекетін ұйымдастыру мен басқару ерекшеліктері; кәсіби-педагогикалық іс-әрекеттің тәжірибелік дағдыларын дамыту қарастырылады. шағын жинақталған мектепте педагог-психологтың іс-әрекет ерекшеліктерін, шағын жинақталған мектептердің құрылу және даму тарихын; психологиялық-педагогикалық іс-әрекет ерекшеліктерін білу; - Қазақстандағы ШЖМ іс-әрекетін ұйымдастыру мен басқара алу; - ШЖМ-те педагог-психолог іс-әрекеті мен құжаттарды жобалай алу; - шағын жинақталған мектепте педагог-психолог қызметін ұйымдастыру мен басқару.

Шағын жинақталған мектептегі педагог-психолог
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – шағын жинақталған мектептегі педагог-психологтың іс-әрекет ерекшеліктерін, шағын жинақталған мектеп спецификасының іс-әрекетін есепке алудың қажеттілігін айқындау. Курс шағын жинақталған мектептердің құрылу және даму тарихын, Қазақстан, АҚШ, Еуропаның шағын жинақталған мектептерінің дамуына салыстырмалы талдау жасау, заманауи тенденциялар; Қазақстандағы ШЖМ іс-әрекетін ұйымдастыру мен басқару ерекшеліктері; кәсіби-педагогикалық іс-әрекеттің тәжірибелік дағдыларын дамыту қарастырылады. шағын жинақталған мектепте педагог-психологтың іс-әрекет ерекшеліктерін, шағын жинақталған мектептердің құрылу және даму тарихын; психологиялық-педагогикалық іс-әрекет ерекшеліктерін білу; - Қазақстандағы ШЖМ іс-әрекетін ұйымдастыру мен басқара алу; - ШЖМ-те педагог-психолог іс-әрекеті мен құжаттарды жобалай алу; - шағын жинақталған мектепте педагог-психолог қызметін ұйымдастыру мен басқару.

Ынтымақтастық педагогикасы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттерді ынтымақтастық педагогикасының теориялық негіздері мен тәжірибесімен, педагогикалық коммуникация мәдениетімен, педагог-психологтың кәсіби іс-әрекетінде ынтымақтастық педагогикасының орны және рөлімен таныстыру. Міндеттері – студенттер бойында педагогикалық ынтымақтастық аймағында қажетті білім, білік, дағдыларын қалыптастыру; педагогикалық ынтымақтастықтың теориялары мен технологиялары туралы арнайы білімдерін, педагогикалық ынтымақтастықтың гуманистикалық құндылықтарын қалыптастыру; ынтымақтастық негізінде қарым-қатынас пен ұйымдастыру іс-әрекетіндегі педагогтың рөлімен таныстыру; педагог және т.б. кәсіби эткалық білімдерін қалыптастыру, студентке өз қабілеттерін тануға және оларды түрлі жаттығулар мен оқу жағдайларының көмегімен жүзеге асыруға мүмкіндік беру. ынтымақтастық педагогикасының теориясы мен технологияларын; гуманистикалық педагогика негіздерін; педагогикалық іс-әрекетте ынтымақтастық педагогикасының мәні мен мағынасын; педагог-психологтың этикалық кодексін білу; - ынтымақтастық педагогикасының технологияларын қолану; фасилитация технологиясын; гуманистикалық педагогика, вальдорф педагогикасы, жаңашыл педагогика негізінде тренинг технологияларын қолдануды меңгеру; - ынтымақтастық педагогикасының негізінде педагогикалық іс-әрекет әдістерін пайдалану білік, дағдыларын игеру.

Ынтымақтастық педагогикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттерді ынтымақтастық педагогикасының теориялық негіздері мен тәжірибесімен, педагогикалық коммуникация мәдениетімен, педагог-психологтың кәсіби іс-әрекетінде ынтымақтастық педагогикасының орны және рөлімен таныстыру. Міндеттері – студенттер бойында педагогикалық ынтымақтастық аймағында қажетті білім, білік, дағдыларын қалыптастыру; педагогикалық ынтымақтастықтың теориялары мен технологиялары туралы арнайы білімдерін, педагогикалық ынтымақтастықтың гуманистикалық құндылықтарын қалыптастыру; ынтымақтастық негізінде қарым-қатынас пен ұйымдастыру іс-әрекетіндегі педагогтың рөлімен таныстыру; педагог және т.б. кәсіби эткалық білімдерін қалыптастыру, студентке өз қабілеттерін тануға және оларды түрлі жаттығулар мен оқу жағдайларының көмегімен жүзеге асыруға мүмкіндік беру. ынтымақтастық педагогикасының теориясы мен технологияларын; гуманистикалық педагогика негіздерін; педагогикалық іс-әрекетте ынтымақтастық педагогикасының мәні мен мағынасын; педагог-психологтың этикалық кодексін білу; - ынтымақтастық педагогикасының технологияларын қолану; фасилитация технологиясын; гуманистикалық педагогика, вальдорф педагогикасы, жаңашыл педагогика негізінде тренинг технологияларын қолдануды меңгеру; - ынтымақтастық педагогикасының негізінде педагогикалық іс-әрекет әдістерін пайдалану білік, дағдыларын игеру.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Диплом алды
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Оқу (зерттеу)
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Оқу (мектептік) практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Оқу практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық (үздіксіз)
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық тәжірибе
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение