Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Саясаттану

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - әлеуметтік білім бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: AQUIN (2019 жылға дейін жарамды)
Программа: 6М050200 – Саясаттану
Білім деңгейі: бакалавр
Емтихандар: ағылшын тілі (тест), мамандығы бойынша түсу емтиханы (жазбаша)
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 2 жыл

«Саясаттану» бағыты бойынша бакалаврды дайындауда кәсіби қызметтің келесідей түрлеріне бағытталады:
• Мемелекеттік билік органдарында және басқару жұмысы (ҚР Президент әкімшілігі, Парламент, Діни істер мен азаматтық қоғам және оның құрылымы жөніндегі министрлік, Сыртқы істер министрлігі және оның құрылымы мәслихаттар, әкімдіктер );
• cаяси партияларың жұмыс аппаратында, қоғамдық қорларда, бірлестіктер мен қозғалыстарда, үкіметтік емес ұйымдарда;
• кәсіби қызмет агенттіктері, сайлау науқанымен айналысатын ұйымдар да, болжау және саяси кеңес беру;
• ғылыми талдау және ғылыми-зерттеу орталықтары мен институттарында;
• білім беру саласында;
• ақпараттық және PR-агенттіктерінде қызмет, БАҚ.

Бейінді пәндер:
Cаясат теориясы
Кратология
Саяси ілімдер тарихы
Саяси жүйелер мен режимдер
Саяси технологиялар
Саяси конфликтология
Халықаралық қатынастар теориясы
Салыстырмалы саясаттану
Саяси ғылымды зерттеу әдістері


Білім берудің басымдықтары:

• білім беру бағдарламалары, халықаралық саясаттанушыларды дайындау бағдарламаларын, қазіргі заманғы саяси зерттеулер мен инновациялық әзірлемелер зерттеу бағыттары және саяси процестер мен институттарды ескере отырып жасалған;
• жеке білім беру траекториясын "Саяси қызмет және басқару"; "Саяси технологиялар"; "Саясаттану, халықаралық қатынастар. "Саяси институттар мен процестер", "Саясаттану, халықаралық қатынастар";
• білім беру бағдарламасын іске асыруға жұмыс берушілер, халықаралық және отандық сарапшылар қатысады

Халықаралық байланыс: Васэда (Япония)университеті, Кагнам (Южная Корея)университеті, Ханьянь (Южная Корея, New School For Social Research (США) университеті, Принстон университеті (США),Калифорния университеті (США), РФ Президенті жанындағы Ресей мемлекеттік қызмет академиясы, СпбМУ және т. б.

Практикадан өту орны және жұмысқа орналасу мүмкіндігі: ҚР Бжғм Философия, саясаттану және дінтану институты, саясаттану және дінтану, ҚР Президенті жанындағы ҚСЗИ, "Альтернатива" орталығы, Орталығы-гуманитарлық-саяси конъюнктура ӘЭСИ ҚР Тұңғыш Президенті Қоры жанындағы институты әлеуметтік-экономикалық ақпарат және болжау.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Бiрiншi жоғары бiлiм

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Саясаттану
Мамандық шифры
5B050200
Факультеті
Философия және саясаттану
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі
Таңдау пәні
Дүниежүзі тарихы
Бейіндік пән
Дүниежүзі тарихы
Өту балы
ҚАЗ
115
ОРЫС
113

пәндер

Cаяси ғылымның зерттеу әдістері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қысқаша мазмұны. Оқыту тәртібі саяси ғылымдардың методология-сының жүйелендірілген ғылыми білімдерін қалыптастыруға бағыт-талған, саясатты зерттеудегі жалпы специфика ережелерін және мазмұ-нын, жалпы логикалық және эмпирикалық әдістерді саяси зерттеу шеңберінде қолдана білу туралы, ұйымдардың талаптары мен саяси зерттеуді жүргізу, оның методика және методолгияны таңдауы, құрал-жабдықтарды ұйымдастыру, алынған қорытындыны өңдеу. • ғылыми-зерттеу жұмыстары-ның методолгиясын білу; • әдістердің құрамы мен мазмұнымен таныс болу, яғни олар саяси зерттеу шеңберінде қолданылуы тиіс; • ұйымдар талабы және ғылыми зерттеулер жүргізу, алынған қорытындыны өңдеу; • ғылыми жұмысты жоспарлай білу, ғылыми зерттеулердің бағдарламасын құрастыра білу; • зерттеу процесінің нақты логикалық тұсын және басты талаптарын айқындай білу, тәжірибелі жиынтықтың мазмұнына ие болу, кез келген проблемаға байланысты гипотеза және интерпретация құрастыра білу; • құрал-жабдықтар дайындап және эмпирикалық зерттеулер жүргізу; • ақпаратты іздеуде және өңдеу процесінде ұтқыр болу, саяси ғылым құралдарын жан-жақты және тереңдете зерттеу.

Cаяси ғылымның зерттеу әдістері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қысқаша мазмұны. Оқыту тәртібі саяси ғылымдардың методология-сының жүйелендірілген ғылыми білімдерін қалыптастыруға бағыт-талған, саясатты зерттеудегі жалпы специфика ережелерін және мазмұ-нын, жалпы логикалық және эмпирикалық әдістерді саяси зерттеу шеңберінде қолдана білу туралы, ұйымдардың талаптары мен саяси зерттеуді жүргізу, оның методика және методолгияны таңдауы, құрал-жабдықтарды ұйымдастыру, алынған қорытындыны өңдеу. • ғылыми-зерттеу жұмыстары-ның методолгиясын білу; • әдістердің құрамы мен мазмұнымен таныс болу, яғни олар саяси зерттеу шеңберінде қолданылуы тиіс; • ұйымдар талабы және ғылыми зерттеулер жүргізу, алынған қорытындыны өңдеу; • ғылыми жұмысты жоспарлай білу, ғылыми зерттеулердің бағдарламасын құрастыра білу; • зерттеу процесінің нақты логикалық тұсын және басты талаптарын айқындай білу, тәжірибелі жиынтықтың мазмұнына ие болу, кез келген проблемаға байланысты гипотеза және интерпретация құрастыра білу; • құрал-жабдықтар дайындап және эмпирикалық зерттеулер жүргізу; • ақпаратты іздеуде және өңдеу процесінде ұтқыр болу, саяси ғылым құралдарын жан-жақты және тереңдете зерттеу.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Әлемдік қауымдастықтағы ҚР саяси-дипломатиялық қызметы (ағылшын тілінде )
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - - Мақсаты: мемлекеттік іс-әрекеттің ерекше түрі ретінде сыртқы саяси функцияларды атқаратын дипломатия туралы ғылыми танымды қалып-тастыру. Міндеттері: - қызметтің мемлекеттің сыртқы саясатынлдағы міндеттерді атқарудағы дипломатия мен дипломатиялық қызметтің орны мен рөлін анықтау; - дипломатиялық қарым-қатынас-тардың жетекші принциптерімен таныстыру; - дипломатиялық қызметтің ұйымдасуы мен функционалды міндеттерін зерттеу; - дипломатиялық жұмыстың негізгі әдістері мен техникалық амалдарын зерттеу; - дипломатиялық және консулдық қызметтің ерекшеліктері, өзіне тән қаситеттері, стратегиясы мен тактикасын көрсету. Қысқаша мазмұны. Аталған курс дипломатияның дамуын мемлекеттің сыртқы саясатын жүзеге асыратын, мемлекет пен үкімет басшыларының мемлекеттің сыртқы саясатының мақсаты мен міндеттерін жүзеге асыру бойынша ресми әрекеті ретінде қабылданатын, сонымен қатар мемлекеттің мүдделерін қорғау, азаматтырын шетелде қорғау сияқты қызметтерді атқаруда құрал ретінде қарастырады. • дипломатия мен дипломатиялық қызметтің халықаралық-құқықтық негіздерін; дипломатиялық іс-әрекеттің ұйымдасуының ерек-шеліктерін, қазіргі дипломатия-ның формалары мен әдістерін білетін болады; • дипломатия мен диплома-тиялық қызмет жөнінде алған білімді тәжірибе жүзінде пайдалана; дипломатиялық құжаттарынды тал-дай және түрлі мемлекеттермен дипломатиялық амалдар арқылы пайдалану қырынан халықаралық жағдайларға сараптама жасай алатын болады; • дипломатия мен дипломатия-лық қызметтің негіздері бойынша жария сөз сөйлеу, аналитикалық баяндамалар жазу, іскер және ресми құжаттамаларды жүргізе алу; • келіссөздер арқылы компромис-сті табу; • тәжірибеде дипломатиялық және іскер хаттамалар мен этикет негіздерін пайдалану машықтарына ие болады.

Әлемдік қауымдастықтағы ҚР саяси-дипломатиялық қызметы (ағылшын тілінде )
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - - Мақсаты: мемлекеттік іс-әрекеттің ерекше түрі ретінде сыртқы саяси функцияларды атқаратын дипломатия туралы ғылыми танымды қалып-тастыру. Міндеттері: - қызметтің мемлекеттің сыртқы саясатынлдағы міндеттерді атқарудағы дипломатия мен дипломатиялық қызметтің орны мен рөлін анықтау; - дипломатиялық қарым-қатынас-тардың жетекші принциптерімен таныстыру; - дипломатиялық қызметтің ұйымдасуы мен функционалды міндеттерін зерттеу; - дипломатиялық жұмыстың негізгі әдістері мен техникалық амалдарын зерттеу; - дипломатиялық және консулдық қызметтің ерекшеліктері, өзіне тән қаситеттері, стратегиясы мен тактикасын көрсету. Қысқаша мазмұны. Аталған курс дипломатияның дамуын мемлекеттің сыртқы саясатын жүзеге асыратын, мемлекет пен үкімет басшыларының мемлекеттің сыртқы саясатының мақсаты мен міндеттерін жүзеге асыру бойынша ресми әрекеті ретінде қабылданатын, сонымен қатар мемлекеттің мүдделерін қорғау, азаматтырын шетелде қорғау сияқты қызметтерді атқаруда құрал ретінде қарастырады. • дипломатия мен дипломатиялық қызметтің халықаралық-құқықтық негіздерін; дипломатиялық іс-әрекеттің ұйымдасуының ерек-шеліктерін, қазіргі дипломатия-ның формалары мен әдістерін білетін болады; • дипломатия мен диплома-тиялық қызмет жөнінде алған білімді тәжірибе жүзінде пайдалана; дипломатиялық құжаттарынды тал-дай және түрлі мемлекеттермен дипломатиялық амалдар арқылы пайдалану қырынан халықаралық жағдайларға сараптама жасай алатын болады; • дипломатия мен дипломатия-лық қызметтің негіздері бойынша жария сөз сөйлеу, аналитикалық баяндамалар жазу, іскер және ресми құжаттамаларды жүргізе алу; • келіссөздер арқылы компромис-сті табу; • тәжірибеде дипломатиялық және іскер хаттамалар мен этикет негіздерін пайдалану машықтарына ие болады.

Әлемдік саясат және халықаралық қатынастар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерде халықаралық қатынастар мен әлемдік саясаттың негізгі принциптері мен тенден-циялары және даму заңдылықтары туралы түсініктерін қалыптастырады, оны оқуда әлемдік саясатта қалыптасқан негізгі концепциялары мен тәсілдерін және ең маңызды мәселелерін түсінуге бағытталады. Міндеті: - білімнің жаңаша бағыты ретінде халықаралық мәселелер мен халықаралық тарихты оқудағы әлемдік саяси процестердегі негізгі тұжырымдар мен мәселелерді оқу; - қазіргі саяси процестер мен уақиғаларды түсіну үшін әлемдік саясат пен халықаралық қатынастардағы маңызды зерттеу бағыттары мен оның қолданбалы мәнін талдауда негізгі теориялық тәсілдерді қайта талдау; - халықаралық қатынастар мен әлемдік саясаттың мәселелері мен ерекшеліктері туралы ғылыми түсініктерді қалыптастыру. Қысқаша мазмұны. «Әлемдік саясат және халықаралық қатынастар» курсы халықаралық аренадағы негізгі акторлардың өзара қатынасының практикалық даму тенденциясын және білім берудің негізгі аспектісін қалыптастыру мүмкіндігіне ие; халықаралық қатынастардың табиғаты мен характерінің өзгеруін; халықаралық қатынастар жүйесі құрылымының жағдайын; әлемдік саясаттың орталық мәселесін қарастырады. • «халықаралық қатынастар», «әлемдік саясат» категорияларының мазмұнын ашатын, негізгі терминдердің ішкі мазмұны мен анықтамасын; • халықаралық қатынастар жүйе-сінің типологиясы мен олардың қызмет етуінің құрылымдық заңдылықтарын; • мемлекеттің сыртқы саяси іс әрекеттері, халықаралық ұйымдар, қоғамдық және саяси қозғалыстар және басқа да әлемдік саясаттың субъектілері; • халықаралық саяси өмірдің процестерін; • халықаралық қатынастардағы дипломатиялық орта; • ҚР-ның сыртқы саяси басымдықтары; • берілген тапсырма бойынша оқу-зерттеу барысында инновация-лық әдістерді қолдану; • шағын топтарда жұмыс жасай білу; • тақырып бойынша баяндамалар мен хабарламалар дайындау; • рефераттар дайындау мен оны қорғау; • оқу материалына презентация дайындау; • халықаралық қатынастар жүйесіндегі мемлекетаралық реттеу әдісін талдау; • әлемдік аренада орын алып отырған қазіргі халықаралық процестерді зерттеу, бұқаралық ақпарат құралдарының материал-дарымен жұмыс жасай білу, берілген тақырып бойынша прессаға шолу жасай білу, негізделген тұжырым-дарға сүйене отырып, материалдар жинау және нақты материалдар ауқымын кеңейту; • халықаралық қатынастар негізіндегі заңдылықтарды анықтау; • түпнұсқалар мен әдебиеттерді талдау, оларды әлемдік саясаттың жағдайын болжауда және оны анықтауда қолдану; • халықаралық қатынастардың негізгі құрамдас бөліктері болып табылатын жергілікті, аймақтық, жаһандық мәселелерін зерттеуде уақыттық-кеңістіктік тәсілдерін меңгеру.

Әлемдік саясат және халықаралық қатынастар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерде халықаралық қатынастар мен әлемдік саясаттың негізгі принциптері мен тенден-циялары және даму заңдылықтары туралы түсініктерін қалыптастырады, оны оқуда әлемдік саясатта қалыптасқан негізгі концепциялары мен тәсілдерін және ең маңызды мәселелерін түсінуге бағытталады. Міндеті: - білімнің жаңаша бағыты ретінде халықаралық мәселелер мен халықаралық тарихты оқудағы әлемдік саяси процестердегі негізгі тұжырымдар мен мәселелерді оқу; - қазіргі саяси процестер мен уақиғаларды түсіну үшін әлемдік саясат пен халықаралық қатынастардағы маңызды зерттеу бағыттары мен оның қолданбалы мәнін талдауда негізгі теориялық тәсілдерді қайта талдау; - халықаралық қатынастар мен әлемдік саясаттың мәселелері мен ерекшеліктері туралы ғылыми түсініктерді қалыптастыру. Қысқаша мазмұны. «Әлемдік саясат және халықаралық қатынастар» курсы халықаралық аренадағы негізгі акторлардың өзара қатынасының практикалық даму тенденциясын және білім берудің негізгі аспектісін қалыптастыру мүмкіндігіне ие; халықаралық қатынастардың табиғаты мен характерінің өзгеруін; халықаралық қатынастар жүйесі құрылымының жағдайын; әлемдік саясаттың орталық мәселесін қарастырады. • «халықаралық қатынастар», «әлемдік саясат» категорияларының мазмұнын ашатын, негізгі терминдердің ішкі мазмұны мен анықтамасын; • халықаралық қатынастар жүйе-сінің типологиясы мен олардың қызмет етуінің құрылымдық заңдылықтарын; • мемлекеттің сыртқы саяси іс әрекеттері, халықаралық ұйымдар, қоғамдық және саяси қозғалыстар және басқа да әлемдік саясаттың субъектілері; • халықаралық саяси өмірдің процестерін; • халықаралық қатынастардағы дипломатиялық орта; • ҚР-ның сыртқы саяси басымдықтары; • берілген тапсырма бойынша оқу-зерттеу барысында инновация-лық әдістерді қолдану; • шағын топтарда жұмыс жасай білу; • тақырып бойынша баяндамалар мен хабарламалар дайындау; • рефераттар дайындау мен оны қорғау; • оқу материалына презентация дайындау; • халықаралық қатынастар жүйесіндегі мемлекетаралық реттеу әдісін талдау; • әлемдік аренада орын алып отырған қазіргі халықаралық процестерді зерттеу, бұқаралық ақпарат құралдарының материал-дарымен жұмыс жасай білу, берілген тақырып бойынша прессаға шолу жасай білу, негізделген тұжырым-дарға сүйене отырып, материалдар жинау және нақты материалдар ауқымын кеңейту; • халықаралық қатынастар негізіндегі заңдылықтарды анықтау; • түпнұсқалар мен әдебиеттерді талдау, оларды әлемдік саясаттың жағдайын болжауда және оны анықтауда қолдану; • халықаралық қатынастардың негізгі құрамдас бөліктері болып табылатын жергілікті, аймақтық, жаһандық мәселелерін зерттеуде уақыттық-кеңістіктік тәсілдерін меңгеру.

Әлемдік саяси үдеріс
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мазмұны студенттерге Еуропа, Азия, Африка мемлекеттерінің қазіргі замандағы тарихы туралы толық мәлімет беруге бағытталған. Жалпы мәдени және мемлекеттік білім стандарттарына сәйкес. аймақтың діни-өркениеттік ерекшеліктерін айыра білуін, тарихи үдерістің динамикасын талдауды, Еуропа және Америка елдері тарихындағы құбылыстар мен үдерістерді ғылыми тұрғыда сипаттауды, оқиғалар мен үдерістердің себептері мен салдарларын түсіндіруді, идеологиялық мәселеде бейімделе білуді меңгеруі керек;

Әлемдік саяси үдеріс
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мазмұны студенттерге Еуропа, Азия, Африка мемлекеттерінің қазіргі замандағы тарихы туралы толық мәлімет беруге бағытталған. Жалпы мәдени және мемлекеттік білім стандарттарына сәйкес. аймақтың діни-өркениеттік ерекшеліктерін айыра білуін, тарихи үдерістің динамикасын талдауды, Еуропа және Америка елдері тарихындағы құбылыстар мен үдерістерді ғылыми тұрғыда сипаттауды, оқиғалар мен үдерістердің себептері мен салдарларын түсіндіруді, идеологиялық мәселеде бейімделе білуді меңгеруі керек;

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Геосаясат
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Курстың қысқаша мазмұны: «Геосаясат»пәнін оқу барысында студенттер геосаяси идеялар мен концепциялардың даму эволюциясын, геосаяси мектептердің қалыптасу процесін, олардың негізгі категориялары, сонымен қатар, әлемдік геосаяси процестің даму заңдылығы мен заманауи негізгі геосаяси тенденцияларды оқып, біледі. Студенттер жаңа тарихи факторлар контекстінде геосаяси процесстерді сараптауды, әлемнің негізгі аймақтарының даму тенденцияларын және ғылыми әдебиеттермен және әлемдік саяси картамен жұмыс істеуді үйренеді; бірыңғай әлемдік процестерді анықтаудағы саяси даму мәселелері мен оның жағдайларын сараптауды үйренеді; жазбаша жұмыстарды сапалы жасауға назар аудару керек; Power Point бағдарламасында презентация жасау. Қурстың мақсаты: o Тарихи шындық пен жахандық даму контекстіндегі әлемдік геосаяси үрдістердің дамуындағы маңызды аспектілерді айқындау. Қайшылықтарды шешу аясындағы заманауи әлемдік үрдістердің негізгі геосаяси тенденциялары мен бірыңғай, біріккнен және бір-біріне тәуелді әлемді айқындау. o «Түрлі-түсті революция» сынды төмен интенсивті жаңа геосаяси феномендерді зерттеу. o Студенттерде мемлекет үшін оның саяси мағынасы мен кеңістігі жайлы жүйеленген білімдерді қалыптасытру; қоғамдық-саяси үрдістердің және географиялық жағдайлардың өзара байланысы жайлы; ертеден бүгінгі күнге дейінгі әлемдегі геосаяси процестердің мазмұнын анықтау. • Курстың міндеттері: o геосаяси мектептердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуын сараптау; o Заманауи әлемдік дамудағы геосаяси тенденцияларды зерттеу. o Студенттерде заманауи геосаясат тұрғысынан алғандағы заманауи қоғамдық-саяси үрдістерді жандандыру; o халықаралық қауіпсіздік мәселелсіне заманауи геосаясаттың ерекшеліктерін көрсету, саяси шындықты сараптаудағы геосаяси тәсілдерді қолдану; • -қазақстанның ұлттық мүдделері мен заманауи саяси үрдістерді зерттеу; • - геосаяси деңгейдегі мәселелерді шешуде ақпараттық ықпалдың рөлін сараптау. " "Білуге тиіс: o пәннің негізгі теориялық тұжырымдары мен категориалды аппараты; o геосаясат саласындағы жетекші мамандарды; o өркениеттің тарихи дамуындағы негізгі кезеңдері; o геосаяси ойдың негізгі бағыттары; o геосаясаттың әлемдік тарихи үрдіспен байланысы. Суреттеу алу: • - Негізгі геосаяси концепциялар; • - алдыңғы қатарлы әлем мемлекеттерінің геосаяси ерекшеліктері • Сараптай алу: o алдыңғы қатарлы әлем мемлекеттерінің геосаяси дамуының ерекшеліктері o мемлекет, билік, құқық және саясат ара-қатынасы, олардың өзгеруі • Дағдыға және сапаға ие болады: • - геосаясат саласындағы ойлаудың дұрыстығы мен аргументтеу • - геосаяси докториналардың сараптамасы; • - саясат пен мемлекет ара-қатынасының анализі; o саяси дискуссияларға қатысу."

Геосаясат
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Курстың қысқаша мазмұны: «Геосаясат»пәнін оқу барысында студенттер геосаяси идеялар мен концепциялардың даму эволюциясын, геосаяси мектептердің қалыптасу процесін, олардың негізгі категориялары, сонымен қатар, әлемдік геосаяси процестің даму заңдылығы мен заманауи негізгі геосаяси тенденцияларды оқып, біледі. Студенттер жаңа тарихи факторлар контекстінде геосаяси процесстерді сараптауды, әлемнің негізгі аймақтарының даму тенденцияларын және ғылыми әдебиеттермен және әлемдік саяси картамен жұмыс істеуді үйренеді; бірыңғай әлемдік процестерді анықтаудағы саяси даму мәселелері мен оның жағдайларын сараптауды үйренеді; жазбаша жұмыстарды сапалы жасауға назар аудару керек; Power Point бағдарламасында презентация жасау. Қурстың мақсаты: o Тарихи шындық пен жахандық даму контекстіндегі әлемдік геосаяси үрдістердің дамуындағы маңызды аспектілерді айқындау. Қайшылықтарды шешу аясындағы заманауи әлемдік үрдістердің негізгі геосаяси тенденциялары мен бірыңғай, біріккнен және бір-біріне тәуелді әлемді айқындау. o «Түрлі-түсті революция» сынды төмен интенсивті жаңа геосаяси феномендерді зерттеу. o Студенттерде мемлекет үшін оның саяси мағынасы мен кеңістігі жайлы жүйеленген білімдерді қалыптасытру; қоғамдық-саяси үрдістердің және географиялық жағдайлардың өзара байланысы жайлы; ертеден бүгінгі күнге дейінгі әлемдегі геосаяси процестердің мазмұнын анықтау. • Курстың міндеттері: o геосаяси мектептердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуын сараптау; o Заманауи әлемдік дамудағы геосаяси тенденцияларды зерттеу. o Студенттерде заманауи геосаясат тұрғысынан алғандағы заманауи қоғамдық-саяси үрдістерді жандандыру; o халықаралық қауіпсіздік мәселелсіне заманауи геосаясаттың ерекшеліктерін көрсету, саяси шындықты сараптаудағы геосаяси тәсілдерді қолдану; • -қазақстанның ұлттық мүдделері мен заманауи саяси үрдістерді зерттеу; • - геосаяси деңгейдегі мәселелерді шешуде ақпараттық ықпалдың рөлін сараптау. " "Білуге тиіс: o пәннің негізгі теориялық тұжырымдары мен категориалды аппараты; o геосаясат саласындағы жетекші мамандарды; o өркениеттің тарихи дамуындағы негізгі кезеңдері; o геосаяси ойдың негізгі бағыттары; o геосаясаттың әлемдік тарихи үрдіспен байланысы. Суреттеу алу: • - Негізгі геосаяси концепциялар; • - алдыңғы қатарлы әлем мемлекеттерінің геосаяси ерекшеліктері • Сараптай алу: o алдыңғы қатарлы әлем мемлекеттерінің геосаяси дамуының ерекшеліктері o мемлекет, билік, құқық және саясат ара-қатынасы, олардың өзгеруі • Дағдыға және сапаға ие болады: • - геосаясат саласындағы ойлаудың дұрыстығы мен аргументтеу • - геосаяси докториналардың сараптамасы; • - саясат пен мемлекет ара-қатынасының анализі; o саяси дискуссияларға қатысу."

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Демография және саясат
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – ғылым ретіндегі демография туралы ғылыми түсініктердің қалыптасуы. Курстың міндеттері: демография мен саясаттың өзара байланысын көрсету, тұрғын халықтың демографиясы мен саясатының негізгі мәселелері; Қазақстан Республикасының негізгі демографиялық тенденциялары; қазіргі кезеңдегі мемлекеттердің демографиялық саясатының негізгі бағыттары. Оқу нәтижесінде студент: Демографияның негізін білу; тұрғын халықтың демографиясының және саясатының негізгі мәселелерін; Қазақстан Республикасының негізгі демографиялық тенденцияларын; қазіргі кезеңдегі мемлекеттердің демографиялық саясатының негізгі бағыттарын; елдегі және әлемдегі қазіргі демографиялық жағдайлар туралы хабардар болу; халық саны туралы қарапайым болжам жасай алу; демографиялық үрдістердің тенденциялары мен факторларын талдау.

Демография және саясат
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – ғылым ретіндегі демография туралы ғылыми түсініктердің қалыптасуы. Курстың міндеттері: демография мен саясаттың өзара байланысын көрсету, тұрғын халықтың демографиясы мен саясатының негізгі мәселелері; Қазақстан Республикасының негізгі демографиялық тенденциялары; қазіргі кезеңдегі мемлекеттердің демографиялық саясатының негізгі бағыттары. Оқу нәтижесінде студент: Демографияның негізін білу; тұрғын халықтың демографиясының және саясатының негізгі мәселелерін; Қазақстан Республикасының негізгі демографиялық тенденцияларын; қазіргі кезеңдегі мемлекеттердің демографиялық саясатының негізгі бағыттарын; елдегі және әлемдегі қазіргі демографиялық жағдайлар туралы хабардар болу; халық саны туралы қарапайым болжам жасай алу; демографиялық үрдістердің тенденциялары мен факторларын талдау.

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Кратология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: саясаттанудың басты категориясы ретінде биліктің мәнін, қоғамдық қатынастар жүйесіндегі қажеттілігі мен маңызын оқып үйрену, сонымен қатар, саяси биліктің қызмет етуі саласындағы теориялық ілімдер мен тәсілдерді игеру. Міндеттері: - саяси ғылымның орталық категориясы саналатын билік ұғымы-ның табиғатын, қайнар көздерін, ұстанымдары мен атрибуттық белгі-лерін зерделеу; - қоғамдық қатынастар жүйесін-дегі саяси биліктің қажеттілігі мен маңызын түсіндіру, оның әмбебап және айрықша белгілерін ашып көрсету; - билік қатынастарының психологиялық ерекшеліктерін зерттеу; - саяси билік легитимділігі мен оның типтерінің мән-мағынасын ашу; - саяси биліктің заң шығарушы, атқарушы және сот биліктері болып бөлінуінің ұстанымдарын зерделеу; - саяси биліктің өзіндік түрі саналатын саяси режимнің мәнін, демократиялық, тоталитарлық және авторитарлық режимдердің сипаттық белгілерін зерттеу. - Қысқаша мазмұны: жалпы билік құбылысымен байланысты мәселелер жиынтығын оқып үйрену, сондай-ақ, саяси билікті түсіндірудің теориялық-әдіснамалық ағымдарын, оның ерекшеліктері мен тұжырымдау тәсілдерін білу, билік қатынастарын қолданбалы талдау. • биліктің заманауи тұжырым-дамалары, әлеуметтік мәнін, ұста-нымдары мен құрылымын; • саяси биліктің этосын; • саяси биліктің егеменді ұстанымдары мен легитимділігін; • саяси биліктің дамуындағы жаңа үрдістерді; • саяси билікті экономикалық, теократиялық, әскери, бюрократия-лық сияқты биліктің өзге типтерінен айыра білу; • сипаттық белгілеріне қарап, саяси режимнің типтерін ажырату (заңнаманың дамуы, мемлекет басшысы мен жергілікті билік органдарының өкілеттігі, көппартия-лықтың болуы және т.б.); • түрлі заманауи саяси режимдердегі саяси биліктің леги-тимділік типін анықтай алу; • демократиялық мемлекеттегі саяси биліктің дербестенуінің зияны мен оған жол бермеу қажеттігін рационалды бағалай алу; • саясаттанулық ілімнің ғылыми идеяларын, теорияларын, тұжырым-дамаларын, категориялық аппаратын пайдалануға; • ғылыми әдебиетті талдауға, тарихи дереккөздерге комментарий жасауға; • бұрынғы саяси ілімдермен ұштастыра отырып жаңа ақпаратты интерпретациялауға; • қазіргі заманғы саяси ілімдерді, саяси ғылымның теориясы мен тәжірибесінің жаңа жетістіктерін түсіну мен сыни бағалауға.

Кратология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: саясаттанудың басты категориясы ретінде биліктің мәнін, қоғамдық қатынастар жүйесіндегі қажеттілігі мен маңызын оқып үйрену, сонымен қатар, саяси биліктің қызмет етуі саласындағы теориялық ілімдер мен тәсілдерді игеру. Міндеттері: - саяси ғылымның орталық категориясы саналатын билік ұғымы-ның табиғатын, қайнар көздерін, ұстанымдары мен атрибуттық белгі-лерін зерделеу; - қоғамдық қатынастар жүйесін-дегі саяси биліктің қажеттілігі мен маңызын түсіндіру, оның әмбебап және айрықша белгілерін ашып көрсету; - билік қатынастарының психологиялық ерекшеліктерін зерттеу; - саяси билік легитимділігі мен оның типтерінің мән-мағынасын ашу; - саяси биліктің заң шығарушы, атқарушы және сот биліктері болып бөлінуінің ұстанымдарын зерделеу; - саяси биліктің өзіндік түрі саналатын саяси режимнің мәнін, демократиялық, тоталитарлық және авторитарлық режимдердің сипаттық белгілерін зерттеу. - Қысқаша мазмұны: жалпы билік құбылысымен байланысты мәселелер жиынтығын оқып үйрену, сондай-ақ, саяси билікті түсіндірудің теориялық-әдіснамалық ағымдарын, оның ерекшеліктері мен тұжырымдау тәсілдерін білу, билік қатынастарын қолданбалы талдау. • биліктің заманауи тұжырым-дамалары, әлеуметтік мәнін, ұста-нымдары мен құрылымын; • саяси биліктің этосын; • саяси биліктің егеменді ұстанымдары мен легитимділігін; • саяси биліктің дамуындағы жаңа үрдістерді; • саяси билікті экономикалық, теократиялық, әскери, бюрократия-лық сияқты биліктің өзге типтерінен айыра білу; • сипаттық белгілеріне қарап, саяси режимнің типтерін ажырату (заңнаманың дамуы, мемлекет басшысы мен жергілікті билік органдарының өкілеттігі, көппартия-лықтың болуы және т.б.); • түрлі заманауи саяси режимдердегі саяси биліктің леги-тимділік типін анықтай алу; • демократиялық мемлекеттегі саяси биліктің дербестенуінің зияны мен оған жол бермеу қажеттігін рационалды бағалай алу; • саясаттанулық ілімнің ғылыми идеяларын, теорияларын, тұжырым-дамаларын, категориялық аппаратын пайдалануға; • ғылыми әдебиетті талдауға, тарихи дереккөздерге комментарий жасауға; • бұрынғы саяси ілімдермен ұштастыра отырып жаңа ақпаратты интерпретациялауға; • қазіргі заманғы саяси ілімдерді, саяси ғылымның теориясы мен тәжірибесінің жаңа жетістіктерін түсіну мен сыни бағалауға.

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты мен ұлттық қауіпсіздігі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Студенттерді ұлттық және саяси қауіпсіздік ұғымымен, оның өзара байланысымен таныстыру, мемлекеттің әлеуметтік саясатының ерекшелігін көрсету және нақты қоғам жағдайы мен оның қауіпсіздік деңгейінің өлшемін ескере отырып халық мүддесін, сонымен қатар, саяси тұрақтылық жолын нығайту, жеке тұлға, қоғам және мемлекеттің әлеуметтік және саяси қауіптерге қарсы тұру мүмкіндігі. Міндеттері: - студенттердің азаматтық жауапкершіліктері мен танымдық іс-әрекеттерін ынталандыру, заманауи Қазақстанның қиын, қайшылықты саяси процестерінде бағыт-бағдар ұстау, мемлекет пен азаматтық қоғамды дамытудың өткен және заманауи саяси шындығын творчествалық ойлау, саяси сана-сезімді қалыптастыру, саяси қызметті шынайы қабылдау; - қоғамдағы ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізі, мағынасы және қамтамасыз ету жолдары, оның мемлекет қауіпсіздігіндегі орны, оның дамуындағы ішкі және сыртқы саяси факторлардың ықпалының байланысы. жеке тұлғаның, түрлі әлеуметтік топтардың мүдделерін қорғайтын әлеуметтік және саяси қауіпсіздіктің ықпалы мен даму эволюциясы, жаханданудың әлеуметтік нәтижеле-рінің адам және қоғам қауіпсіздігіне ықпалы; - қауіпсіздікті қамтамасыз ету механизмдері, оның мән-мағынасы мен байланысы, қызмет ету ерекшеліктері; - қауіпсіздік сараптамасына пәнаралық әдісті қолдану. • курстың ұғымдық және терминологиялық аппаратын; • «ұлттық» қауіпсіздік ұғымының мәні; ұлттық қауіпсіздік негіздері; • ұлттық қауіпсіздік жүйесінің негізгі элементтері; • мемлекетіміздің ұлттық қауіпсіздігінің қорғалғаны мен қауіптердің алдын-алудың негізгі бағыттары неде; • ұлттық қауіпсіздікті қамтама-сыз ету аясындағы мемлекеттік саясаттың бағыттары; • жеке аудандардың қауіпсіздік жүйесін ұйымдастыру (шетелдер мысалында); • ҚР ұлттық қауіпсіздігінің мәселелері; • ұлттық қауіпсіздік қауіптерінің классификациясын жасау; • мемлекеттің ұлттық қауіпсіз-дігінің ішкі және сыртқы қауіптері мен Қазақстан Республикасының ұлттық мүдделерінің қаупін ажырата білу; • ұлттық қауіпсіздікке қауіптерді тани білу; • ұлттық қауіпсіздік жүйесі мен жекелеген аймақтар қауіпсіздігінің мүмкін қауіптерін анықтау (шетелдер мысалында); • төтенше жағдайлардың пайда болуымен байланысты мемлекеттің қауіпсіздігіне мүмкін шарттарды анықтау мен болжау; • ақпараттың мазмұны мен сапасын бағалау, нақты фактілерді, теориялар мен концепцияларды бөліп көрсету, оларға жеке баға беру; • берілген тапсырмаға стандартқа сай келмейтін талаптар табу, творчествалық қабілетті айқындау мен гипотезаны дәлелдеу; • ұлтық қауіпсіздікке байланысты мәселелерге жеке пікірі мен ойларын ғылыми аргументтеу дағдысы; • пән ретіндегі ұлттық қауіпсіз-діктің негізгі түсініктерін түсіну; • заманауи саяси жағдайда ғылыми сараптама дағдысына ие болу.

Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты мен ұлттық қауіпсіздігі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Студенттерді ұлттық және саяси қауіпсіздік ұғымымен, оның өзара байланысымен таныстыру, мемлекеттің әлеуметтік саясатының ерекшелігін көрсету және нақты қоғам жағдайы мен оның қауіпсіздік деңгейінің өлшемін ескере отырып халық мүддесін, сонымен қатар, саяси тұрақтылық жолын нығайту, жеке тұлға, қоғам және мемлекеттің әлеуметтік және саяси қауіптерге қарсы тұру мүмкіндігі. Міндеттері: - студенттердің азаматтық жауапкершіліктері мен танымдық іс-әрекеттерін ынталандыру, заманауи Қазақстанның қиын, қайшылықты саяси процестерінде бағыт-бағдар ұстау, мемлекет пен азаматтық қоғамды дамытудың өткен және заманауи саяси шындығын творчествалық ойлау, саяси сана-сезімді қалыптастыру, саяси қызметті шынайы қабылдау; - қоғамдағы ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізі, мағынасы және қамтамасыз ету жолдары, оның мемлекет қауіпсіздігіндегі орны, оның дамуындағы ішкі және сыртқы саяси факторлардың ықпалының байланысы. жеке тұлғаның, түрлі әлеуметтік топтардың мүдделерін қорғайтын әлеуметтік және саяси қауіпсіздіктің ықпалы мен даму эволюциясы, жаханданудың әлеуметтік нәтижеле-рінің адам және қоғам қауіпсіздігіне ықпалы; - қауіпсіздікті қамтамасыз ету механизмдері, оның мән-мағынасы мен байланысы, қызмет ету ерекшеліктері; - қауіпсіздік сараптамасына пәнаралық әдісті қолдану. • курстың ұғымдық және терминологиялық аппаратын; • «ұлттық» қауіпсіздік ұғымының мәні; ұлттық қауіпсіздік негіздері; • ұлттық қауіпсіздік жүйесінің негізгі элементтері; • мемлекетіміздің ұлттық қауіпсіздігінің қорғалғаны мен қауіптердің алдын-алудың негізгі бағыттары неде; • ұлттық қауіпсіздікті қамтама-сыз ету аясындағы мемлекеттік саясаттың бағыттары; • жеке аудандардың қауіпсіздік жүйесін ұйымдастыру (шетелдер мысалында); • ҚР ұлттық қауіпсіздігінің мәселелері; • ұлттық қауіпсіздік қауіптерінің классификациясын жасау; • мемлекеттің ұлттық қауіпсіз-дігінің ішкі және сыртқы қауіптері мен Қазақстан Республикасының ұлттық мүдделерінің қаупін ажырата білу; • ұлттық қауіпсіздікке қауіптерді тани білу; • ұлттық қауіпсіздік жүйесі мен жекелеген аймақтар қауіпсіздігінің мүмкін қауіптерін анықтау (шетелдер мысалында); • төтенше жағдайлардың пайда болуымен байланысты мемлекеттің қауіпсіздігіне мүмкін шарттарды анықтау мен болжау; • ақпараттың мазмұны мен сапасын бағалау, нақты фактілерді, теориялар мен концепцияларды бөліп көрсету, оларға жеке баға беру; • берілген тапсырмаға стандартқа сай келмейтін талаптар табу, творчествалық қабілетті айқындау мен гипотезаны дәлелдеу; • ұлтық қауіпсіздікке байланысты мәселелерге жеке пікірі мен ойларын ғылыми аргументтеу дағдысы; • пән ретіндегі ұлттық қауіпсіз-діктің негізгі түсініктерін түсіну; • заманауи саяси жағдайда ғылыми сараптама дағдысына ие болу.

Қазақстан Республикасының ішкі саясаты
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қысқаша мазмұны. Ұсынылып отырған пәнге Қазақстан Республика-сының ішкі саясатының негізгі кезеңдері мен бағыттары енгізілген. Пәнді зерттеу аясында студенттер ішкі саясаттың теориялық-әдістемелік негіздерін қарастырады. Мақсаты: бүгінгі күні қазақстандық саяси басқарушылардың алдында тұрған басымды мәселелерді зерттеу, сонымен қатар ішкісаяси және сыртқы саяси құбылыстардың ажырамас өзара байланысын түсіне отырып, проблемаларды шешудің мүмкін жолдарын талдау. Міндеттер: - Қазақстандағы саяси үрдістердің айқындалуы мен өту ерекшеліктерін талдау; - саяси дамудың отандық моделінің, «қазақстандық жолдың» спецификасы туралы дұрыс ой-пікір туғызатын мемлекеттік құжаттарды зерттеуге мән беру. • саяси ғылымның негізгі ұғымдары мен категорияларын, саясаттың негізгі түрлерін және мүмкіндіктерін, ішкі және сыртқы саяси проблемаларды талдауды, оларды шешудің жолдарын ойластыруды; • елдің мүддесін сақтау және қорғау үшін өзінің саяси сана-сезімімен қатар, азаматтық және біліктілік парызын дамытуды жасай алу; • саяси өмірдің құбылыстары мен тенденцияларын өз бетімен талдай алу дағдысына ие болу.

Қазақстан Республикасының ішкі саясаты
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қысқаша мазмұны. Ұсынылып отырған пәнге Қазақстан Республика-сының ішкі саясатының негізгі кезеңдері мен бағыттары енгізілген. Пәнді зерттеу аясында студенттер ішкі саясаттың теориялық-әдістемелік негіздерін қарастырады. Мақсаты: бүгінгі күні қазақстандық саяси басқарушылардың алдында тұрған басымды мәселелерді зерттеу, сонымен қатар ішкісаяси және сыртқы саяси құбылыстардың ажырамас өзара байланысын түсіне отырып, проблемаларды шешудің мүмкін жолдарын талдау. Міндеттер: - Қазақстандағы саяси үрдістердің айқындалуы мен өту ерекшеліктерін талдау; - саяси дамудың отандық моделінің, «қазақстандық жолдың» спецификасы туралы дұрыс ой-пікір туғызатын мемлекеттік құжаттарды зерттеуге мән беру. • саяси ғылымның негізгі ұғымдары мен категорияларын, саясаттың негізгі түрлерін және мүмкіндіктерін, ішкі және сыртқы саяси проблемаларды талдауды, оларды шешудің жолдарын ойластыруды; • елдің мүддесін сақтау және қорғау үшін өзінің саяси сана-сезімімен қатар, азаматтық және біліктілік парызын дамытуды жасай алу; • саяси өмірдің құбылыстары мен тенденцияларын өз бетімен талдай алу дағдысына ие болу.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазіргі әлемдегі жаһандану және даму
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: кәсіби білім қалыптастыру және қазіргі заман жаһанды үдерістерді түсіну және оның әлемдік қауымдастықтың дамуына ықпалы. Курстың тапсырмасы: жаһандану аясындағы әлемдік қауымдастықтың даму мәселелерін зерттеу. Әлем болып жатқан жаһандану үдерісіне концептуалды түсініктеме беру, осы үдерістерді талдауғ үйрену, өзіндік ғылыми көзқарас қалыптастыру. Қысқаша мазмұны: курс барысында студент әлемдік қауымдастық дамуының негізгі себептерімен, мазмұнымен және түрлерімен қағидалық мәселелерімен танысады, терминдердің негізгі түсінігін және мазмұнын ашу, жаһандану үдерісінің рөлін, оның акторларын, субъектілерін және объектілерін, сонымен қатар олардың өзарабайланыс және өзараәрекет мағынасын, әлемдік саясаттың және халықаралық қатынастың түсінік аппаратының білу үшін қолданған жүйе. • қазіргі заманның жаһанды мәселелерін және егеменді Қазақстанның дамуына ықпалы; • қазіргі әлемде болып жатқан өзгерістерге өзінше баға бере алуы, алған білімді қолдану арқылы негізгі тенденцияларды және құбылыстарды талдай алу; • кәсіби қызметтің өзіндік зерттеу жұмыстың негізгі бағыттары бойынша негізгі қағидаларын және әдістерін енгізу.

Қазіргі әлемдегі жаһандану және даму
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: кәсіби білім қалыптастыру және қазіргі заман жаһанды үдерістерді түсіну және оның әлемдік қауымдастықтың дамуына ықпалы. Курстың тапсырмасы: жаһандану аясындағы әлемдік қауымдастықтың даму мәселелерін зерттеу. Әлем болып жатқан жаһандану үдерісіне концептуалды түсініктеме беру, осы үдерістерді талдауғ үйрену, өзіндік ғылыми көзқарас қалыптастыру. Қысқаша мазмұны: курс барысында студент әлемдік қауымдастық дамуының негізгі себептерімен, мазмұнымен және түрлерімен қағидалық мәселелерімен танысады, терминдердің негізгі түсінігін және мазмұнын ашу, жаһандану үдерісінің рөлін, оның акторларын, субъектілерін және объектілерін, сонымен қатар олардың өзарабайланыс және өзараәрекет мағынасын, әлемдік саясаттың және халықаралық қатынастың түсінік аппаратының білу үшін қолданған жүйе. • қазіргі заманның жаһанды мәселелерін және егеменді Қазақстанның дамуына ықпалы; • қазіргі әлемде болып жатқан өзгерістерге өзінше баға бере алуы, алған білімді қолдану арқылы негізгі тенденцияларды және құбылыстарды талдай алу; • кәсіби қызметтің өзіндік зерттеу жұмыстың негізгі бағыттары бойынша негізгі қағидаларын және әдістерін енгізу.

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс органикалық дүниенің ежелгі заманда болуын зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық процестер мен зерттеулермен оның әдістерімен геологиялық тарихи ж/е эволюциялық теорияның сұрақтарына жауап іздеуді үйретеді. – негізгі биологиялық заңдылықтар негізінде эволюциялық процестердің жүруін қазба негізінде зерттелмейтін организмдерді олардың жалпы ерекшеліктерін, олардың өмір сүру ортасын тарихи дамуын геологиялық мағлұматтарды білуді үйретеді

Қазіргі саяси жүйелер және тәртіптер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді сәтті меңгеру нәтижесінде студент саяси тәртіп және саяси жүйе теориясы туралы білімін көрсете біледі, қазіргі мемлекеттердің саяси жүйе ерекшелігін түсіндіруді, қазіргі саяси режимдердің түрлерін, саясатта жүйелік тәсілді пайдалануды, саяси мектептер мен бағыттарда бағдарлануды, сяаси жүйе мен саяси тәртіптің жүзеге асуындағы фактілер, жағдайлар мен құбылыстарға баға беру мен тануда дербес тәсілді қалыптастыруға қабілетті болады. Қазіргі саяси жүйелер және тәртіптер» курсы негізгі міндетті пән болып табылады, жүйелік тәсілдің мәніне еніп, оны саясатқа қоғамдық құбылыс ретінде қолдануына ықпал етеді, құрылымдық элементтерді микро және макро деңгейде, ішкі және сыртқы байланысты, қарым-қатынасты, сан түрлі саяси жүйеде қолданыстағы негізгі үрдістер мен заңдылықтарды анықтау, саяси жүйені өлшеудің объективтік критерийлерін қалыптастыруды; қазіргі саяси жүйенің моделін, саяси тәртіп түрлері мен алуан түрлілігін зерттеу, саяси жүйенің легитимділік, тұрақтылық, бейімделулі қалыптастыратын факторларын; Қазақстан Республикасының, халық пен мемлекеттердің саяси өмірімен, олардың демократияға өту ерекшеліктерін зерттеуге мүмкіндік береді.

Қазіргі саяси жүйелер және тәртіптер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді сәтті меңгеру нәтижесінде студент саяси тәртіп және саяси жүйе теориясы туралы білімін көрсете біледі, қазіргі мемлекеттердің саяси жүйе ерекшелігін түсіндіруді, қазіргі саяси режимдердің түрлерін, саясатта жүйелік тәсілді пайдалануды, саяси мектептер мен бағыттарда бағдарлануды, сяаси жүйе мен саяси тәртіптің жүзеге асуындағы фактілер, жағдайлар мен құбылыстарға баға беру мен тануда дербес тәсілді қалыптастыруға қабілетті болады. Қазіргі саяси жүйелер және тәртіптер» курсы негізгі міндетті пән болып табылады, жүйелік тәсілдің мәніне еніп, оны саясатқа қоғамдық құбылыс ретінде қолдануына ықпал етеді, құрылымдық элементтерді микро және макро деңгейде, ішкі және сыртқы байланысты, қарым-қатынасты, сан түрлі саяси жүйеде қолданыстағы негізгі үрдістер мен заңдылықтарды анықтау, саяси жүйені өлшеудің объективтік критерийлерін қалыптастыруды; қазіргі саяси жүйенің моделін, саяси тәртіп түрлері мен алуан түрлілігін зерттеу, саяси жүйенің легитимділік, тұрақтылық, бейімделулі қалыптастыратын факторларын; Қазақстан Республикасының, халық пен мемлекеттердің саяси өмірімен, олардың демократияға өту ерекшеліктерін зерттеуге мүмкіндік береді.

Қоғамдық-саяси пәндерді оқытудың әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Пәннің методологиясына сүйене отырып, білім жүйесіне саяси тәртіптерді орнату, олардың өзгешеліктерін анықтау. Міндетері: Заманауи технология-ларды қолдана отырып, теориялық және тәжірибелік білім беруді қоғамдық – құқықтық спектр бойынша үйрету. • білім жүйесіндегі теория – методологиялық маңызын үйренеді; • шетелдердің және Қазақстан Республикасының білім жүйесін біледі; • оқу процесінің методологиялық құжаттарын қамтамасыз ету,оны құраудың принциптері; • кредитті технологияның білім жүйесін құру; • саяси білім берудің заманауи үлгілерін үйренеді; • тақырыптық – календарьлы жоспар құру; • оқу бағдарламаларын құру; оқытылушыларға өзіндік жұмыс үшін тапсырмалар дайындау; методологиялық лекциялар мен семинарлар дайындауға, инновациялық әдістерді қолдануды үйренеді; • заманауи білім жүйесінің тапсырмаларына сай педагогикалық этика мен педагогикалық дағдыларға үйрену.

Қолданбалы саясаттану
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: саясаттанулық зерттеудің әдістемелік қағидаларын игеру және саяси процестерді қолданбалы талдау саласында негізгі әдістерді үйрену. Міндеттері: студенттерді қолданбалы саясаттанудың қазіргі әдістерімен таныстыру; саяси талдау, болжау, модельдеу және жобалау әдістерін игеру. Қысқаша мазмұны. Курста қолданбалы зерттеудің әдістері мен үрдістерін, теоретикалық модельдерін, әдістемелік қағидаларын зерттеуге бағытталған. • қолданбалы саясаттанудың әдістерін, зерттеудің негізгі түрлерін, зерттеудің кезеңдерін; • саяси талдау мен болжаудың қағидалары мен әдістерін. қолданбалы саясаттанудың негізгі категориялары мен ұғымдарына сүйене алады; • қазіргі саяси процестерді талдау барысында қолданбалы саясаттану-дың әдістерін қолана алады; • қолданбалы зерттеудің бағдарламаларын жасап құрастыра алады; • дағдыларға ие болады: қазіргі саяси процестерді талдау; • саяси ақпаратпен дербес жұмыс жасау және болжау-талдау қорытындыларын дайындау; • сайлау науқандарын жүргізу.

Мемлекеттік-әкімшілік басқару жүйесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қысқаша мазмұны. Ұсынылып отырған пән Қазақстан Республика-сының мемлекеттік-әкімшілік басқа-руының қалыптасуы мен қызмет ету ерекшеліктерімен, сонымен қатар мемлекеттік-әкімшілік басқару жүйесі-нің әлемдік теориясы мен тәжірибесінің қазіргі тенденциялары-мен таныстырады. Пән Қазақстан Республикасының мемлекеттік-әкімшілік басқару жүйесінің қалыпта-суы мен қызмет ету заңдылықтарын зерттеуді, демократиялық Қазақстан-ның қажеттіліктерін көздейтін жоғары басқару стандартын және кәсіби этикасының негізінде әрекет ететін саясаттанушы студенттерді білікті маман етіп оқытуды мақсат етіп қойды. • қазіргі әлемдегі мемлекеттік-әкімшілік басқару жүйесінің негізгі теорияларын, ҚР мемлекеттік-әкімшілік басқару жүйесінің негізгі функцияларын және құрылымын, шешім қабылдауда рационалды дискуссия әдістерін, стратегиялық мемлекеттік менеджменттің негізгі принциптерін құрастыра алуы; • мемлекеттік-әкімшілік теориясы мен тәжірибесінің теоретиялық және қолданбалы, аксиологиялық және құралды компоненттерін бөліп шығара алуы; • ҚР мемлекеттік құрылымдар мен институттардың қалыптасуы мен қызмет етуінің саяси-құқықтық негіздерін талдай алуы; • басқару әдістерін өңдеу және қолдану, стратегиялық мемлекеттік менеджменттің негізгі принциптері мен стратегиялық басқарудың жобасын қалыптастыру.

Мемлекеттік-әкімшілік басқару жүйесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қысқаша мазмұны. Ұсынылып отырған пән Қазақстан Республика-сының мемлекеттік-әкімшілік басқа-руының қалыптасуы мен қызмет ету ерекшеліктерімен, сонымен қатар мемлекеттік-әкімшілік басқару жүйесі-нің әлемдік теориясы мен тәжірибесінің қазіргі тенденциялары-мен таныстырады. Пән Қазақстан Республикасының мемлекеттік-әкімшілік басқару жүйесінің қалыпта-суы мен қызмет ету заңдылықтарын зерттеуді, демократиялық Қазақстан-ның қажеттіліктерін көздейтін жоғары басқару стандартын және кәсіби этикасының негізінде әрекет ететін саясаттанушы студенттерді білікті маман етіп оқытуды мақсат етіп қойды. • қазіргі әлемдегі мемлекеттік-әкімшілік басқару жүйесінің негізгі теорияларын, ҚР мемлекеттік-әкімшілік басқару жүйесінің негізгі функцияларын және құрылымын, шешім қабылдауда рационалды дискуссия әдістерін, стратегиялық мемлекеттік менеджменттің негізгі принциптерін құрастыра алуы; • мемлекеттік-әкімшілік теориясы мен тәжірибесінің теоретиялық және қолданбалы, аксиологиялық және құралды компоненттерін бөліп шығара алуы; • ҚР мемлекеттік құрылымдар мен институттардың қалыптасуы мен қызмет етуінің саяси-құқықтық негіздерін талдай алуы; • басқару әдістерін өңдеу және қолдану, стратегиялық мемлекеттік менеджменттің негізгі принциптері мен стратегиялық басқарудың жобасын қалыптастыру.

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Салыстырмалы саясаттану
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қысқаша мазмұны. Пән Батыс пен Шығыстағы әр түрлі елдердің саяси дамуының әр қилы ұлттық нұсқаларын салыстырмалы талдауға, саяси жүйелер мен құралдарды, саяси элита мен саяси көшбасшылықты салыстыруға бағытталған. Қазіргі заманғы саяси ғылымның маңызды бағыты ретінде батыстық және шығыстық компаративистиканың негізгі концепцияларымен және теорияларымен таныстыру. • формациялық (К.Маркс), өркениеттік-мәдени (О.Шпенглер, А. Тойнби, Ф. Икэда) және әлем-жүйелік (И.Валлерстайн) саяси салыстырмалы тәсілдерді білу; • гомогенді мәдени-өркениетті ортада саяси салыстыруларды қолдана білу; • саяси жүйелер мен дәстүрлерді салыстыруда әдістемені дәлме-дәл ғылыми таңдай білу.

Салыстырмалы саясаттану
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қысқаша мазмұны. Пән Батыс пен Шығыстағы әр түрлі елдердің саяси дамуының әр қилы ұлттық нұсқаларын салыстырмалы талдауға, саяси жүйелер мен құралдарды, саяси элита мен саяси көшбасшылықты салыстыруға бағытталған. Қазіргі заманғы саяси ғылымның маңызды бағыты ретінде батыстық және шығыстық компаративистиканың негізгі концепцияларымен және теорияларымен таныстыру. • формациялық (К.Маркс), өркениеттік-мәдени (О.Шпенглер, А. Тойнби, Ф. Икэда) және әлем-жүйелік (И.Валлерстайн) саяси салыстырмалы тәсілдерді білу; • гомогенді мәдени-өркениетті ортада саяси салыстыруларды қолдана білу; • саяси жүйелер мен дәстүрлерді салыстыруда әдістемені дәлме-дәл ғылыми таңдай білу.

Саясат теориясы
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қысқаша мазмұны. Пәннің басты бағыты пән бойынша студенттердің қисынды ғылыми білімін және саясат қағидасының әдістерін, саясатты оқудың эволюциясын, принцип-терін, саясаттың санаттарын, оның мәселе-лері мен құндылықтарын, саяси өмірдің заңдылықтарын, саяси про-цесстің үрдістерін және оның белгілі елдердегі өзгешеліктерін жаһандық ауқымда қалыптастыру. Тәртіптің игерілуі тұлғаның өзін көрсете білуіне себепші болатын факторларды анықтауға, Қазақстан Республикасы-ның, мемлекеттер мен халықтардың саясатын ізгілендіру және демо-краттандыруға, ұйымдастырушылық, басқарушылық және функционалды саяси өзра байланыстарды тануға, олардың тиімділігін жоғарылатуға көмектеседі. • саясаттың негізгі жүйелік сипаттамаларын, құрылымын және зерттеу әдістерін; саясаттың заңдылық мәні мен даму мінезін, оның түрлі салалардағы рөлін; • саяси ғылымның заманауи тұжырымдамаларын; • саяси институттардың жаһан-дық әлеуметтік – саяси үдерістердің субъектісі ретінде ұйымдастырылуы мен қызмет етуін танып – білуге мүмкіндік береді; • саясат теориясына байланысты сұрақтарға икемі болуы үшін іс жүзінде олардың қолданылуына; • саяси ғылымның негiзгi санаттарымен, ұғымдарымен әрекет жасауға; • саяси жүйелер мен процесстердің өзара байланысын, өзара тәуелдiлiгін және даму заңдылығын анықтауға; • саяси ғылымның әдiстерiн қазiргi саяси процестердi талдауда пайдалануға; • саясат әлемінде өздігінен икемделуге; • жаңа білімдер алуға және оларды нақты саяси шынайылықта қолдануға мүмкіндік береді; • кәсіби ойлануға дағдылануға, орынды түсіндіруге және алынған білімді саясат теориясы аумағында қолдануға, белсенді өмірлік айқын-дама құрауға мүмкіндік береді.

Саясат теориясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қысқаша мазмұны. Пәннің басты бағыты пән бойынша студенттердің қисынды ғылыми білімін және саясат қағидасының әдістерін, саясатты оқудың эволюциясын, принцип-терін, саясаттың санаттарын, оның мәселе-лері мен құндылықтарын, саяси өмірдің заңдылықтарын, саяси про-цесстің үрдістерін және оның белгілі елдердегі өзгешеліктерін жаһандық ауқымда қалыптастыру. Тәртіптің игерілуі тұлғаның өзін көрсете білуіне себепші болатын факторларды анықтауға, Қазақстан Республикасы-ның, мемлекеттер мен халықтардың саясатын ізгілендіру және демо-краттандыруға, ұйымдастырушылық, басқарушылық және функционалды саяси өзра байланыстарды тануға, олардың тиімділігін жоғарылатуға көмектеседі. • саясаттың негізгі жүйелік сипаттамаларын, құрылымын және зерттеу әдістерін; саясаттың заңдылық мәні мен даму мінезін, оның түрлі салалардағы рөлін; • саяси ғылымның заманауи тұжырымдамаларын; • саяси институттардың жаһан-дық әлеуметтік – саяси үдерістердің субъектісі ретінде ұйымдастырылуы мен қызмет етуін танып – білуге мүмкіндік береді; • саясат теориясына байланысты сұрақтарға икемі болуы үшін іс жүзінде олардың қолданылуына; • саяси ғылымның негiзгi санаттарымен, ұғымдарымен әрекет жасауға; • саяси жүйелер мен процесстердің өзара байланысын, өзара тәуелдiлiгін және даму заңдылығын анықтауға; • саяси ғылымның әдiстерiн қазiргi саяси процестердi талдауда пайдалануға; • саясат әлемінде өздігінен икемделуге; • жаңа білімдер алуға және оларды нақты саяси шынайылықта қолдануға мүмкіндік береді; • кәсіби ойлануға дағдылануға, орынды түсіндіруге және алынған білімді саясат теориясы аумағында қолдануға, белсенді өмірлік айқын-дама құрауға мүмкіндік береді.

Саяси әлеуметтану
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Курстың мақсаты – саясаттану бөлімі студенттеріне қоғамның қазіргі саяси өмірінің негізгі әлеуметтанулық мәселелері бойынша жүйелі білім беру. Курстың міндеті – студенттердің сараптамалық жұмыс барысында қолдана алулары үшін және қоғамдық өмірдің әлеуметтік және саяси салаларының органикалық байланысын сезіну үшін саясаттың, саяси қатынастар мен үрдістердің әлеуметтік шарттылығы мәселесін зерттеу. Курстың қысқаша мазмұны. Курс студенттердің билік, азаматтық қоғам, құқықтық мемлекет, саясат, саяси мәдениет және т.б. сияқты қазіргі заманғы қоғам мен қоғамдық дамудың негізгі институттары, құбылыстары және проблемаларын түсінулеріне көмектесуі керек. " "Құзыреттер (оқу нәтижесінде студенттер) 1. субъектілердің әлеуметтік мүдделері мен олардың саясат саласында бірігуіне ерекше назар аудара отырып, қоғамның саяси өмірін, саяси институттарды, үдерістерді, іс-әрекеттерді сипаттайтын негізгі құрылымдардың әлеуметтік негізін білу. 2. студент тек білім, ғылыми талдау әдістерін иеленіп қана қоймай, сонымен қатар, қоғам мен мемлекет дамуының болашағын болжау үшін өткен мен бүгінгі күннің саяси құбылыстарын шығармашылық зерттей алу. 3. әлеуметтанудың әдістері мен ғылыми құралдарын пайдалану дағдысын иелену."

Саяси әлеуметтану
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Курстың мақсаты – саясаттану бөлімі студенттеріне қоғамның қазіргі саяси өмірінің негізгі әлеуметтанулық мәселелері бойынша жүйелі білім беру. Курстың міндеті – студенттердің сараптамалық жұмыс барысында қолдана алулары үшін және қоғамдық өмірдің әлеуметтік және саяси салаларының органикалық байланысын сезіну үшін саясаттың, саяси қатынастар мен үрдістердің әлеуметтік шарттылығы мәселесін зерттеу. Курстың қысқаша мазмұны. Курс студенттердің билік, азаматтық қоғам, құқықтық мемлекет, саясат, саяси мәдениет және т.б. сияқты қазіргі заманғы қоғам мен қоғамдық дамудың негізгі институттары, құбылыстары және проблемаларын түсінулеріне көмектесуі керек. " "Құзыреттер (оқу нәтижесінде студенттер) 1. субъектілердің әлеуметтік мүдделері мен олардың саясат саласында бірігуіне ерекше назар аудара отырып, қоғамның саяси өмірін, саяси институттарды, үдерістерді, іс-әрекеттерді сипаттайтын негізгі құрылымдардың әлеуметтік негізін білу. 2. студент тек білім, ғылыми талдау әдістерін иеленіп қана қоймай, сонымен қатар, қоғам мен мемлекет дамуының болашағын болжау үшін өткен мен бүгінгі күннің саяси құбылыстарын шығармашылық зерттей алу. 3. әлеуметтанудың әдістері мен ғылыми құралдарын пайдалану дағдысын иелену."

Саяси конфликтология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - - Мақсаты: саяси конфликтілер теориясы және оның реттеу әдістерімен көріну ерекшеліктері туралы, студенттерде жүйеленген білімдерді қалыптастыру. Міндеттері: - саяси конфликтілер саласында теоретикалық және тәжірибелік білімдерді студенттердің кешенді игеруі; - саяси конфликтілерді реттеу мен алдын-алудың конструктивті техноло-гияларын зерттеу; - саяси конфликтілерді талдау әдістерін, дағдарыстық құбылыстар мен жағдайларды бағалауды, келіссөз жүргізудің тәжірибелік дағдыларын және делдалдық қызметтерді оқу. Қысқаша мазмұны. «Саяси конфлик-тология» курсы саяси конфликтілердің теориясын, түрлерін, динамикасын және оларды реттеудің технология-ларын оқуға бағытталған. • саяси конфликтілер теориясы мен саяси конфликтілер түрлерін; • саяси конфликтілер факторларын; • саяси конфликтілердің алдын алудың, реттеудің және шешудің теоретикалық амалдарын; • саяси конфликтілердің түрлерін, динамикасын анықтай алады; • қоғамдағы саяси шиеленістің деңгейін анықтай алады; • саяси конфликтілерді реттеу технологияларын қолданудың тиімділігін бағалай алады; • саяси конфликтілердің индикаторларын жүйелеу; • келіссөз жүргізу мен делдалдық қызмет көрсету; • саяси конфликтілердің алдын алу мен реттеудің конструктивті технологияларын қолдану.

Саяси конфликтология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - - Мақсаты: саяси конфликтілер теориясы және оның реттеу әдістерімен көріну ерекшеліктері туралы, студенттерде жүйеленген білімдерді қалыптастыру. Міндеттері: - саяси конфликтілер саласында теоретикалық және тәжірибелік білімдерді студенттердің кешенді игеруі; - саяси конфликтілерді реттеу мен алдын-алудың конструктивті техноло-гияларын зерттеу; - саяси конфликтілерді талдау әдістерін, дағдарыстық құбылыстар мен жағдайларды бағалауды, келіссөз жүргізудің тәжірибелік дағдыларын және делдалдық қызметтерді оқу. Қысқаша мазмұны. «Саяси конфлик-тология» курсы саяси конфликтілердің теориясын, түрлерін, динамикасын және оларды реттеудің технология-ларын оқуға бағытталған. • саяси конфликтілер теориясы мен саяси конфликтілер түрлерін; • саяси конфликтілер факторларын; • саяси конфликтілердің алдын алудың, реттеудің және шешудің теоретикалық амалдарын; • саяси конфликтілердің түрлерін, динамикасын анықтай алады; • қоғамдағы саяси шиеленістің деңгейін анықтай алады; • саяси конфликтілерді реттеу технологияларын қолданудың тиімділігін бағалай алады; • саяси конфликтілердің индикаторларын жүйелеу; • келіссөз жүргізу мен делдалдық қызмет көрсету; • саяси конфликтілердің алдын алу мен реттеудің конструктивті технологияларын қолдану.

Саяси мәдениет пен әлемдік идеологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қысқаша мазмұны. Аталған пәннің оқытылуы студентке саяси мәдениет пен саяси идеология бағытында білімін жетілдіруге жәрдемдеседі. Сонымен қатар бұл пәнді оқуда алған білімі студентке кез келген қоғам немесе жеке тұлғаның саяси мәдениетттілігінің деңгейін бағалауға мүмкіндік береді. Бұл курсты оқу арқылы студент жастар қоғам мен саясат арасындағы жағдайды бақылап қана қоймай, оларды гуманисттік және демократиялық тұрғыдан шешудің жолдарын анықтауды үйренеді, жастар Қазақстандағы идеологиялық саясатты да барлай алатын болады. • саяси мәдениет және саяси идеология теориясын; • заманауи идеология құралдары, түрлі ағымдар мен қозғалыстарды; саяси мәдениет пен саяси әлеуметтену; • қоғамдағы әр түрлі иеологиялық ағымдарды таңдау; • қоғам мен мемлекет арасындағы қарым-қатынас; • біздің еліміз демократиялы мемлекет болғандықтан, демократиялық саяси мәдениет секілді құбылыстар жөнінде білім ін толықтырып, ары қарай жетілдіре алады.

Саяси мәдениет пен әлемдік идеологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қысқаша мазмұны. Аталған пәннің оқытылуы студентке саяси мәдениет пен саяси идеология бағытында білімін жетілдіруге жәрдемдеседі. Сонымен қатар бұл пәнді оқуда алған білімі студентке кез келген қоғам немесе жеке тұлғаның саяси мәдениетттілігінің деңгейін бағалауға мүмкіндік береді. Бұл курсты оқу арқылы студент жастар қоғам мен саясат арасындағы жағдайды бақылап қана қоймай, оларды гуманисттік және демократиялық тұрғыдан шешудің жолдарын анықтауды үйренеді, жастар Қазақстандағы идеологиялық саясатты да барлай алатын болады. • саяси мәдениет және саяси идеология теориясын; • заманауи идеология құралдары, түрлі ағымдар мен қозғалыстарды; саяси мәдениет пен саяси әлеуметтену; • қоғамдағы әр түрлі иеологиялық ағымдарды таңдау; • қоғам мен мемлекет арасындағы қарым-қатынас; • біздің еліміз демократиялы мемлекет болғандықтан, демократиялық саяси мәдениет секілді құбылыстар жөнінде білім ін толықтырып, ары қарай жетілдіре алады.

Саяси модернизация
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерде саяси модернизацияның мазмұны мен мәні туралы ғылыми түсінікті қалыптастыру болып табылады. Міндеттері: - саяси модернизация категориялары, мәселелері мен қайшылықтары туралы ғылыми түсініктерді қалыптастыру; - қазіргі саяси процестерде ғылыми бағытын таңдауға үйрету; - саяси модернизация процесінің тиімділігіне ықпал ететін факторларды анықтау. Қысқаша мазмұны. Курсты оқу барысында студент саяси молернизацияның мазмұны мен мәні туралы ғылыми түсініктер, Қазақстандық саяси модернизацияның ерекшеліктерітмен саяси реформа жасаудағы қиындықтар мен жетістіктер туралы ғылыми түсініктерге ие болады. • саяси модернизацияның мәнін; • қазақстандық шынайылықта алынған теоретикалық білімдерін қолдана алады; • саяси модернизацияны оқу барысында талдау мен болжау.

Саяси модернизация
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерде саяси модернизацияның мазмұны мен мәні туралы ғылыми түсінікті қалыптастыру болып табылады. Міндеттері: - саяси модернизация категориялары, мәселелері мен қайшылықтары туралы ғылыми түсініктерді қалыптастыру; - қазіргі саяси процестерде ғылыми бағытын таңдауға үйрету; - саяси модернизация процесінің тиімділігіне ықпал ететін факторларды анықтау. Қысқаша мазмұны. Курсты оқу барысында студент саяси молернизацияның мазмұны мен мәні туралы ғылыми түсініктер, Қазақстандық саяси модернизацияның ерекшеліктерітмен саяси реформа жасаудағы қиындықтар мен жетістіктер туралы ғылыми түсініктерге ие болады. • саяси модернизацияның мәнін; • қазақстандық шынайылықта алынған теоретикалық білімдерін қолдана алады; • саяси модернизацияны оқу барысында талдау мен болжау.

Саяси технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қысқаша мазмұны. Пән саясатта қолданылатын қазіргі заманғы технологияларды қарастырады. Пән саяси технологиялардың мәні мен принциптерін олардың формалары мен әдістерін оқытады. • саясаттағы технологияның рөлін; • технологияны жасау мен бағдарлаудың негізгі принциптерін; • саяси технологиялардың кезеңдерін анықтау; • саяси технологияларды өңдеу мен іске асыру процесін талдау; • саяси тұрақтылықты қамтамасыз етуде, сайлау компания-ларының қалыптасуында, саяси шешім шығаруға мүмкіндік беретін саяси технологиялардың тәжірибелік қолданылуы.

Саяси технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қысқаша мазмұны. Пән саясатта қолданылатын қазіргі заманғы технологияларды қарастырады. Пән саяси технологиялардың мәні мен принциптерін олардың формалары мен әдістерін оқытады. • саясаттағы технологияның рөлін; • технологияны жасау мен бағдарлаудың негізгі принциптерін; • саяси технологиялардың кезеңдерін анықтау; • саяси технологияларды өңдеу мен іске асыру процесін талдау; • саяси тұрақтылықты қамтамасыз етуде, сайлау компания-ларының қалыптасуында, саяси шешім шығаруға мүмкіндік беретін саяси технологиялардың тәжірибелік қолданылуы.

Саяси ілімдер тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: әлемдік саяси ілімдер тарихының қайнар бастауларынан бүгінгі күндерге дейінгі кезеңде туындаған сан алуан тұжырым-дамаларын, теориялары мен тұлға-ларын біртұтас жүйелі мазмұндау. Міндеттері: - саяси ілімдер тарихын әлемдік әлеуметтік-саяси ойдың тарихи даму процесінің органикалық құрамдас бөлігі ретінде оқып үйрену; - саяси ілімдер тарихының базалық түсіктемелік аппаратын меңгеру; - саяси ойдың дамуындағы негізгі кезеңдерді мазмұнды интерпрета-циялау; - заманауи саяси ілімнің классикалық өзегін құрайтын ғылыми тұжырым-дамаларды, ілімдерді, теорияларды зерделеу. Қысқаша мазмұны. Адамзат қоғамы-ның эволюциясы барысында саяси ілімдердің туындауы мен дамуының тарихи процесін оқып үйрену. • саяси ілімдердің дамуының ұстанымдарын, заңдылықтарын, негізгі деңгейлерін, ғылымның қалыптасу тарихын сипаттаудың дәстүрлі тәсілдерін; • әлеуметтік-саяси пәндердің жүйесіндегі саяси ілімдер тарихы-ның орнын; • саяси ойдың дамуының негізгі кезеңдері мен оның адамзат қоғамы дамуының тарихымен байланысын; • ХХ ғасырдың соңына дейінгі кезеңдегі батыс еуропалық және отандық жетекші ойшылдардың идеяларын, негізгі теориялық ағымдар мен тұжырымдамаларды (мектептерді); • нақты әлеуметтік-саяси жағ-дайды талдау барысында қолданылатын әдіснамалық бағыттар мен әдіс-тәсілдерді; • саяси ойдың дамуының негізгі кезеңдері мен оның адамзат қоғамы дамуының тарихымен байланысын айқындауды; • еуропалық және отандық саяси ойдың мәселесінде бағыт-бағдарды еркін алуды; • бұрынан қалыптасқан еуропа-лық және отандық саяси ғылымның түрлі типтерінің заманауи саяси тұжырымдамалармен қисынды байланысын айқындауды және осының негізінде қолданбалы саяси талдауды жүзеге асыруды; • түрлі саяси күштердің идеологияларын бейнелейтін саяси ілімдердің мәні мен мазмұнын объективті бағалауды; • дерек көздерді іріктеу мен талдауды дербес жүргізуді, ішкі және сыртқы саяси процестерді талдау үшін қажетті ілімдерді қолдануды.

Саяси ілімдер тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: әлемдік саяси ілімдер тарихының қайнар бастауларынан бүгінгі күндерге дейінгі кезеңде туындаған сан алуан тұжырым-дамаларын, теориялары мен тұлға-ларын біртұтас жүйелі мазмұндау. Міндеттері: - саяси ілімдер тарихын әлемдік әлеуметтік-саяси ойдың тарихи даму процесінің органикалық құрамдас бөлігі ретінде оқып үйрену; - саяси ілімдер тарихының базалық түсіктемелік аппаратын меңгеру; - саяси ойдың дамуындағы негізгі кезеңдерді мазмұнды интерпрета-циялау; - заманауи саяси ілімнің классикалық өзегін құрайтын ғылыми тұжырым-дамаларды, ілімдерді, теорияларды зерделеу. Қысқаша мазмұны. Адамзат қоғамы-ның эволюциясы барысында саяси ілімдердің туындауы мен дамуының тарихи процесін оқып үйрену. • саяси ілімдердің дамуының ұстанымдарын, заңдылықтарын, негізгі деңгейлерін, ғылымның қалыптасу тарихын сипаттаудың дәстүрлі тәсілдерін; • әлеуметтік-саяси пәндердің жүйесіндегі саяси ілімдер тарихы-ның орнын; • саяси ойдың дамуының негізгі кезеңдері мен оның адамзат қоғамы дамуының тарихымен байланысын; • ХХ ғасырдың соңына дейінгі кезеңдегі батыс еуропалық және отандық жетекші ойшылдардың идеяларын, негізгі теориялық ағымдар мен тұжырымдамаларды (мектептерді); • нақты әлеуметтік-саяси жағ-дайды талдау барысында қолданылатын әдіснамалық бағыттар мен әдіс-тәсілдерді; • саяси ойдың дамуының негізгі кезеңдері мен оның адамзат қоғамы дамуының тарихымен байланысын айқындауды; • еуропалық және отандық саяси ойдың мәселесінде бағыт-бағдарды еркін алуды; • бұрынан қалыптасқан еуропа-лық және отандық саяси ғылымның түрлі типтерінің заманауи саяси тұжырымдамалармен қисынды байланысын айқындауды және осының негізінде қолданбалы саяси талдауды жүзеге асыруды; • түрлі саяси күштердің идеологияларын бейнелейтін саяси ілімдердің мәні мен мазмұнын объективті бағалауды; • дерек көздерді іріктеу мен талдауды дербес жүргізуді, ішкі және сыртқы саяси процестерді талдау үшін қажетті ілімдерді қолдануды.

Смарт технологиялар мен заттар интернеті
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студент пәнді жақсы аяқталғаннан кейін, келесі қабілетте болуы керек: - жан-жақты Интернетке Интернет білімдерін және оны қайта көрсету; - кешенді Интернет топталған, инновациялар арқылы бизнес бағыттарын түрлендіру жолдарын төрт элементпен түсіндіру; - IP қолдайтын және қолдамайтын желіде құрылғыларды біріктіру және интернет пен заттар арасындағы байланыс бойынша мүмкіндігін түсіну; - кешенді Интернет үшін шешімдерін құру кезінде ескеретін жағдай, кешенді Интернет үшін қауіпсіздік мәселелері жөніндегі шешімдерін іске асыру және бағалау қадамдарын түсіндіру Бұл курста сандық экономикаға байланысты негізгі ұғымдар мен мәселелерді зерттейді. Бұл курста интернеттің дәуірін қарастырады, сондай-ақ адам, процестер, деректер мен объектілер экономиканың барлық саласында түрлендіреді. Бұрын елестету мүмкін емес болған (IoT) интернет қазір адамдармен және осындай өлшемдегі объектілерменде байланысын жақсартуда. Осы курс Интернет затының әлеуетін іске асыру барысында өз рөлін тануға көмектесіп, студенттер үшін зерттеу құралы және қоршаған ортаны түсіну болып табылады. Бұл білім мен оқудың белсенді өзара әрекеттесуінің шығармашылық эксперименттің нақты тәжірибесіне назар аударып, білім беру моделінің көмегімен қолданылады.

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Халықаралық қатынастар теориясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерде халықаралық қатынастар теориясындағы қалып-тасқан негізгі концептуалды тәсілдердің мәнін түсінуге; халық-аралық қатынастар теориясының ең маңызды түсініктерінің мазмұнын білуге; халықаралық қатынастар бойынша ғылымның теориялық-әдіснамалық тұжырымдарының мәнін өздігінен салыстыра және бағалай алу; әртүрлі бағыттағы концептуалды тәсілдердің халықаралық уақиғаларды бағалауларын анықтай алу қабілеті. Міндеті. - халықаралық қатынастар бойынша әлемдік ғылыми саладағы және оқу-әдістемелік әдебиеттердегі негізгі парадигмалар мен теориялық мектептерін оқу; - халықаралық қатынастардың құрылымдық және функцияналдық аспектілерін ашу; халықаралық қатынастарды оқудағы әртүрлі концептуалды тәсілдер мен бағыттардың өзіндік ерекшелігі мен мәні; - халықаралық реттілік мәселесін қарастыру. Қысқаша мазмұны. Аталған курста халықаралық өмірді тану мен терістеудің осы және басқа да деңгейіне мүмкіндік беретін саяси-халықаралық оқу пәнінің ғылыми аппаратын құрайтын теориясы, парадигмасы, концепциясы түсін-дірілді және өз көрінісін берді. • халықаралық қатынастардың негізгі концептуалды теориялық бастамаларын; • халықаралық қатынастар теориясындағы негізгі тұжырымдар мен парадигмаларының әртүрлілігін; • халықаралық қатынастарды құқықтық реттеудің формасын; • саяси-халықаралық ғылымдағы теориялық мектептер мен бағыттардың айырмашылықтарын; • халықаралық процестердің негізгі мазмұны мен бағыттарын біледі; • халықаралық қатынастарды оқуда әртүрлі концептуалды тәсілдер мен бағыттардың ерекшелігі мен мәнін анықтау; ғылымның әдістемелік құралдарын ажырата алу; • халықаралық қатынастар теориясы бойынша әртүрлі ғылыми мектеп өкілдерінің ұсынған теориялық тұжырымдарын бағалау және салыстыру; • халықаралық қатынастар теориясының мәселесі бойынша ғылыми әдебиеттерге өз бетімен бағдар жасау; халықаралық қатынастар мен әлемдік саясаттағы көрініс беретін маңызды проблемалардың дискуссиялық мәселелерін талдау бойынша жазбаша үй тапсырмаларын және эссе жазуды жасай алады; • оқу материалдарын зерттеу; түпнұсқалар мен әдебиеттерді талдау, оларды оқуда және халықаралық саясат жағдайын болжам жасауда қолдана білу; • халықаралық уақиғаларды талдай білу; • зерттеу процесінің әдісін жасау.

Халықаралық қатынастар теориясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерде халықаралық қатынастар теориясындағы қалып-тасқан негізгі концептуалды тәсілдердің мәнін түсінуге; халық-аралық қатынастар теориясының ең маңызды түсініктерінің мазмұнын білуге; халықаралық қатынастар бойынша ғылымның теориялық-әдіснамалық тұжырымдарының мәнін өздігінен салыстыра және бағалай алу; әртүрлі бағыттағы концептуалды тәсілдердің халықаралық уақиғаларды бағалауларын анықтай алу қабілеті. Міндеті. - халықаралық қатынастар бойынша әлемдік ғылыми саладағы және оқу-әдістемелік әдебиеттердегі негізгі парадигмалар мен теориялық мектептерін оқу; - халықаралық қатынастардың құрылымдық және функцияналдық аспектілерін ашу; халықаралық қатынастарды оқудағы әртүрлі концептуалды тәсілдер мен бағыттардың өзіндік ерекшелігі мен мәні; - халықаралық реттілік мәселесін қарастыру. Қысқаша мазмұны. Аталған курста халықаралық өмірді тану мен терістеудің осы және басқа да деңгейіне мүмкіндік беретін саяси-халықаралық оқу пәнінің ғылыми аппаратын құрайтын теориясы, парадигмасы, концепциясы түсін-дірілді және өз көрінісін берді. • халықаралық қатынастардың негізгі концептуалды теориялық бастамаларын; • халықаралық қатынастар теориясындағы негізгі тұжырымдар мен парадигмаларының әртүрлілігін; • халықаралық қатынастарды құқықтық реттеудің формасын; • саяси-халықаралық ғылымдағы теориялық мектептер мен бағыттардың айырмашылықтарын; • халықаралық процестердің негізгі мазмұны мен бағыттарын біледі; • халықаралық қатынастарды оқуда әртүрлі концептуалды тәсілдер мен бағыттардың ерекшелігі мен мәнін анықтау; ғылымның әдістемелік құралдарын ажырата алу; • халықаралық қатынастар теориясы бойынша әртүрлі ғылыми мектеп өкілдерінің ұсынған теориялық тұжырымдарын бағалау және салыстыру; • халықаралық қатынастар теориясының мәселесі бойынша ғылыми әдебиеттерге өз бетімен бағдар жасау; халықаралық қатынастар мен әлемдік саясаттағы көрініс беретін маңызды проблемалардың дискуссиялық мәселелерін талдау бойынша жазбаша үй тапсырмаларын және эссе жазуды жасай алады; • оқу материалдарын зерттеу; түпнұсқалар мен әдебиеттерді талдау, оларды оқуда және халықаралық саясат жағдайын болжам жасауда қолдана білу; • халықаралық уақиғаларды талдай білу; • зерттеу процесінің әдісін жасау.

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Этносаясат
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді ғылыми білімнің бір бөлігі ретінде этникалық саясаттанудың негізгі түсінігі және заңдылықтарымен таныстыру; қолдан-балы этносаясат проблемаларына тереңінен үңілу, сонымен қатар әлемдік және қазақстандық тәжірибедегі этносаралық келісімді қамтамасыз ету саласындағы қазіргі саясаттың негізгі бағыттарына сипаттама беру. Міндеті: - қазіргі заманғы этносаяси процестердің дамуындағы негізгі тенденциялармен танысу; - студенттердің қазіргі этникалық мәселелер бойынша теориялық білімдерінің қалыптасуы; - ұлттық-мәдени қоғамдық ұйымдардың іс әрекеттерін қарастыру; - қазіргі қоғамдағы этносаралық қатынастардың ерекшеліктерін талдау; - этникалық процестерді реттеу үшін этнологиялық білімді пайдалана отырып дағдылар мен төзімділікті қалыптастыру. Курсты оқу нәтижесінде студенттерде этносаясаттың пән ретіндегі саласы мен категориялық аппараты (этникалық теория, этникалық және ұлтшылдық, этносаралық қатынас, этносаралық қақтығыс, этникалық өзінтану және т.б.) жөніндегі түсінігі қалыптасады. • этносаясаттың пәнін, әдісін, қызметін, концепциясын; • ҚР-дағы этносаясаттың мәнін, принципін, мақсаты мен міндеттерін; этникалық пен ұлтшылдық түсінігінің негізгі тәсілдерін; • этникалық саясаттың специфи-калық белгілері мен жалпы заңдылықтарын логикалық талдау және осының негізінде ҚР-дағы этносаралық және конфессияаралық мәселелерді шешу жолдарын бағдарлау; • этносаралық келісім мен этноконфессияналды бейбітшілікті тұрақсыздандыратын рисктарды талдау; • жеке этникалық топтардың көңіл күйлеріне саяси институт-тардың, бағдарламалық күйі мен саяси тәсілдерінің ықпалының деңгейін бағалау; • этносаралық қатынастар сала-сындағы саяси және нормативті, әлеуметтік-экономикалық ақпарат-тарды сүзгіден өткізу және талдау, соңғы жаңаша әдістерді меңгеру; • этнологиялық мониторинг жүргізу; • этнологиялық экспертиза жасау, елдегі этносаралық жағдайға сүйене отырып, мемлекеттік билік қызметкерлерінің іс-әрекетін бағалау.

Этносаясат
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді ғылыми білімнің бір бөлігі ретінде этникалық саясаттанудың негізгі түсінігі және заңдылықтарымен таныстыру; қолдан-балы этносаясат проблемаларына тереңінен үңілу, сонымен қатар әлемдік және қазақстандық тәжірибедегі этносаралық келісімді қамтамасыз ету саласындағы қазіргі саясаттың негізгі бағыттарына сипаттама беру. Міндеті: - қазіргі заманғы этносаяси процестердің дамуындағы негізгі тенденциялармен танысу; - студенттердің қазіргі этникалық мәселелер бойынша теориялық білімдерінің қалыптасуы; - ұлттық-мәдени қоғамдық ұйымдардың іс әрекеттерін қарастыру; - қазіргі қоғамдағы этносаралық қатынастардың ерекшеліктерін талдау; - этникалық процестерді реттеу үшін этнологиялық білімді пайдалана отырып дағдылар мен төзімділікті қалыптастыру. Курсты оқу нәтижесінде студенттерде этносаясаттың пән ретіндегі саласы мен категориялық аппараты (этникалық теория, этникалық және ұлтшылдық, этносаралық қатынас, этносаралық қақтығыс, этникалық өзінтану және т.б.) жөніндегі түсінігі қалыптасады. • этносаясаттың пәнін, әдісін, қызметін, концепциясын; • ҚР-дағы этносаясаттың мәнін, принципін, мақсаты мен міндеттерін; этникалық пен ұлтшылдық түсінігінің негізгі тәсілдерін; • этникалық саясаттың специфи-калық белгілері мен жалпы заңдылықтарын логикалық талдау және осының негізінде ҚР-дағы этносаралық және конфессияаралық мәселелерді шешу жолдарын бағдарлау; • этносаралық келісім мен этноконфессияналды бейбітшілікті тұрақсыздандыратын рисктарды талдау; • жеке этникалық топтардың көңіл күйлеріне саяси институт-тардың, бағдарламалық күйі мен саяси тәсілдерінің ықпалының деңгейін бағалау; • этносаралық қатынастар сала-сындағы саяси және нормативті, әлеуметтік-экономикалық ақпарат-тарды сүзгіден өткізу және талдау, соңғы жаңаша әдістерді меңгеру; • этнологиялық мониторинг жүргізу; • этнологиялық экспертиза жасау, елдегі этносаралық жағдайға сүйене отырып, мемлекеттік билік қызметкерлерінің іс-әрекетін бағалау.

Этносаясат
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді ғылыми білімнің бір бөлігі ретінде этникалық саясаттанудың негізгі түсінігі және заңдылықтарымен таныстыру; қолдан-балы этносаясат проблемаларына тереңінен үңілу, сонымен қатар әлемдік және қазақстандық тәжірибедегі этносаралық келісімді қамтамасыз ету саласындағы қазіргі саясаттың негізгі бағыттарына сипаттама беру. Міндеті: - қазіргі заманғы этносаяси процестердің дамуындағы негізгі тенденциялармен танысу; - студенттердің қазіргі этникалық мәселелер бойынша теориялық білімдерінің қалыптасуы; - ұлттық-мәдени қоғамдық ұйымдардың іс әрекеттерін қарастыру; - қазіргі қоғамдағы этносаралық қатынастардың ерекшеліктерін талдау; - этникалық процестерді реттеу үшін этнологиялық білімді пайдалана отырып дағдылар мен төзімділікті қалыптастыру. Курсты оқу нәтижесінде студенттерде этносаясаттың пән ретіндегі саласы мен категориялық аппараты (этникалық теория, этникалық және ұлтшылдық, этносаралық қатынас, этносаралық қақтығыс, этникалық өзінтану және т.б.) жөніндегі түсінігі қалыптасады. • этносаясаттың пәнін, әдісін, қызметін, концепциясын; • ҚР-дағы этносаясаттың мәнін, принципін, мақсаты мен міндеттерін; этникалық пен ұлтшылдық түсінігінің негізгі тәсілдерін; • этникалық саясаттың специфи-калық белгілері мен жалпы заңдылықтарын логикалық талдау және осының негізінде ҚР-дағы этносаралық және конфессияаралық мәселелерді шешу жолдарын бағдарлау; • этносаралық келісім мен этноконфессияналды бейбітшілікті тұрақсыздандыратын рисктарды талдау; • жеке этникалық топтардың көңіл күйлеріне саяси институт-тардың, бағдарламалық күйі мен саяси тәсілдерінің ықпалының деңгейін бағалау; • этносаралық қатынастар сала-сындағы саяси және нормативті, әлеуметтік-экономикалық ақпарат-тарды сүзгіден өткізу және талдау, соңғы жаңаша әдістерді меңгеру; • этнологиялық мониторинг жүргізу; • этнологиялық экспертиза жасау, елдегі этносаралық жағдайға сүйене отырып, мемлекеттік билік қызметкерлерінің іс-әрекетін бағалау.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

АҚШ саясаты мен әкімшілігі
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: американдық президент-терінің әкімшілік құзырындағы Дж.Буш-улкенен бастап қазіргі заманға дейін сыртқы саяси басымдықтарын біртұтас жүйілік мазмұндама жасау. Міндеттері: - АҚШ-тың сыртқы саясатына қатысты халықаралық қатынастар теорияларындағы негізгі үрдістерімен тәсілдерін зерттеу; - Дж.Буш-улкеннен бастап Барак Обаманың екінші әкімшілігіне дейін сыртқы саяси басымдықтар эволюциясын зерттеу; - американдық саясатындағы геосаяси басымдықтарын мен АҚШ-тың әр-түрлі әлемдік аймақтарындағы стратегиялық рөлінің өсуін зерттеу; - АҚШ-тың стратегиялық мүдде-лерінің эволюциясының болашағы мен негізгі мәселелерін зерттеу. Қысқаша мазмұны. Американдық президенттерінің әкімшілік құзырын-дағы Дж.Буш-улкеннен бастап қазіргі заманға дейін саяси басымдық-тарының эволюциясын зерттеу • АҚШ-тың ұлттық қауіпсіздігінің концептуалдық негіздерін; • АҚШ-тың сыртқы саяси басымдықтарының негізгі ұстанымдары мен даму заңдылықтарын; • АҚШ-тың сыртқы саясатының негізгі әдістері мен формаларын жүзеге асыру; • қазіргі замандағы АҚШ-тың геосаяси мүдделерін; • АҚШ-тың саясатын жүзеге асырудағы мәселелерін білу; • АҚШ-тың сыртқы саясат саласындағы халықаралық қатынастардың теориялық мектептері дамуының негізгі кезеңдерін айқындау; • ХХI ғасырдағы АҚШ-тың сыртқы саяси басымдықтарының мәселелерін еркін бағдарлау; • әртүрлі әкімшіліктерде АҚШ-тың қазіргі заманғы сыртқы саяси концепцияларының логикалық байланысын бақылау және осының негізінде қолданбалы саяси сараптама жасау.

АҚШ саясаты мен әкімшілігі (ағылшын тілінде)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік өзгеру және саяси модернизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттердің әлеуметтік өзгерістер мен дамуды және саяси жанғырту теориялық ұғыну, талдау және бағалау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Берілген модульде теориялық пен эмпирикалық перспективалар нақты бағдарламалар/стратегия дайындаумен үйлестірілген. Модульде қазіргі заманғы қоғамның құрылымы, әлеуметтік тәжірибелері мен мәдениетіндегі әлеуметтік және саяси өзгерістердің түрлерін, мемлекеттердің жаһандық және жергілікті деңгейдегі социеталдық дамуының себептері мен үрдістерін ашып көрсетететін әлеуметтік трансформациялар мен саяси жанғырту теориялары қарастырылады. Әлеуметтік өзгеріс және даму. Әлеуметтік өзгерістердің әлеуметтанулық перспективалары. Көші-қон мен еңбек көші-қоны. Жаһандық әлеуметтік қозғалыстар мен азаматтық белсенділік. Әлеуметтік құрылымның өзгеруі. Жаңа технологиялар мен медианың әлеуметтік өзгерістерге әсері. Өзгеруші Орталық Азия: үдерістер мен мәселелер. Cаяси жаңару түсінігі және түрлері. Cаяси жаңару теориясының, олардың эволюция және саяси тәжірибеде қарым-қатынасының негізгі бағыттары. Саяси жаңару институционалдық факторлар мен саяси дағдарыстар жүйесінің рөлі мен маңызы. Жаһандану және саяси жаңару ел дамуының қазақстандық үлгісі. Бәсекеге қабілетті жаңа деңгейге еліміздің шығыс жолы ретінде Үшінші жаңғыртудың негізгі басымдықтары: жедел технологиялық жаңғырту; бизнес-ортаны ырықтандыру; макро тұрақтылық; адам капиталының сапасын арттыру; институционалдық өзгерістер, қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес болып табылады.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Дағдарыстық басқару және болжам
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қысқаша мазмұны. Ұсынылып отырған пән дағдарыс пен тұрақсыздық жағдайында басқару жүйесі туралы, дағдарысқа тойтарыс бере алатын басқарудың негізгі бағыттары туралы, әлеуметтік-саяси тұрақтылықтың ішкі және сыртқы қауіптерін анықтау және болжау туралы, саяси басқарудың жағымсыз факторларын алдын алудың оперативті және стратегиялық кешенін құрастыру жайында білім алуды қамтамасыз етеді. Пән дағдарыс жағдайындағы проблемаларды анықтау мүмкіндіктерін, саяси сауаттылықты қалыптастыру, сонымен қатар дағдарыс және тұрақсыздық жағдайындағы саяси шешімнің рөлін анықтау және түсіну мүмкіндіктерін дамытады. • саяси басқару жүйесіндегі әр түрлі құбылыстар мен үрдістегі ғылыми талдаудың және болжамның негізін; • тұрақты дамудың әлеуметтік-саяси және экономикалық индикаторларына сапалық және сандық талдауды; • қалыпсыз жағдайда білімді тәжірибеде қолдана алу дағдысын, даму стратегиясын қалыптастыру және болжау дағдысын, қазіргі саяси ғылымның теоретикалық фундаментіне сүйене отырып міндеттер мен модельдерді анықтауды біліп шығады.

Демократияның теория мен практикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: демократия теориясының негізгі парадигмасы мен теориясы жайында, азаматтық қоғам мен халықтық билік концепциясының қазіргі және классикалық теориясы жайында, трансформациялық процесс-тегі азаматтық қоғамның рөлі, сонымен қатар Қазақстан Республика-сының демократиялану процесі жайында студенттерге түсініктер беру. Міндеті: - демократияның пайда болу тарихы және дамуымен танысу; - демократияның маңызды элементтерін анықтау; демократиялық саяси режимнің құрылымдық және функционалдық аспектісін ашу; - демократия теориясының негізгі концептуалды тұжырымдарын зерттеу. Қысқаша мазмұны. Курс қазіргі заманғы демократияның даму тенденциясы мен көрініс беру факторларына, демократияның негізгі моделдері мен демократияның табиғатын түсіну үшін қажетті білімдер мен дағыларды қалыптастыруға бағытталған, сонымен қатар демократиялық тәжірибенің көптүрлігімен және ҚР-дағы және жалпы әлемдегі демократияның спецификалық процестерін таныстыруға арналған. • демократиялық саяси режимнің тарихи концепциясын; • демократия моделдерін; идентитарлы демократияның негізгі тұжырымдары; • қазіргі бәсекелік демократия; • ҚР-дағы демократизация процесі; • төзімділік пен этносаралық диалог принциптері бойынша түсініктерге ие болу; • салыстырмалы-тарихи талдауды қолдана отырып, түпнұсқалар мен әдебиеттерді анализ жасау; • ғылымның әдіснамалық құралын ажырата білу; • эссе жазу; • әртүрлі елдердегі демокртиялану процесінің маңызды мәселелеріне, дискуссиялық мәселелердің анализі бойынша жазбаша үй жұмыстарын орындау; • оқу материалдарын шығармашылық зерттеу; • түпнұсқалар мен әдебиеттерді талдау, оларды демократияландыру процесін оқытуда қолдану; • саяси жағдайларды талдау дағдылары мен оларды теориялық білімде қолдану, сендіру, аргумент келтіру, қоыртынды жасау.

Демократияның теория мен практикасы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: демократия теориясының негізгі парадигмасы мен теориясы жайында, азаматтық қоғам мен халықтық билік концепциясының қазіргі және классикалық теориясы жайында, трансформациялық процесс-тегі азаматтық қоғамның рөлі, сонымен қатар Қазақстан Республика-сының демократиялану процесі жайында студенттерге түсініктер беру. Міндеті: - демократияның пайда болу тарихы және дамуымен танысу; - демократияның маңызды элементтерін анықтау; демократиялық саяси режимнің құрылымдық және функционалдық аспектісін ашу; - демократия теориясының негізгі концептуалды тұжырымдарын зерттеу. Қысқаша мазмұны. Курс қазіргі заманғы демократияның даму тенденциясы мен көрініс беру факторларына, демократияның негізгі моделдері мен демократияның табиғатын түсіну үшін қажетті білімдер мен дағыларды қалыптастыруға бағытталған, сонымен қатар демократиялық тәжірибенің көптүрлігімен және ҚР-дағы және жалпы әлемдегі демократияның спецификалық процестерін таныстыруға арналған. • демократиялық саяси режимнің тарихи концепциясын; • демократия моделдерін; идентитарлы демократияның негізгі тұжырымдары; • қазіргі бәсекелік демократия; • ҚР-дағы демократизация процесі; • төзімділік пен этносаралық диалог принциптері бойынша түсініктерге ие болу; • салыстырмалы-тарихи талдауды қолдана отырып, түпнұсқалар мен әдебиеттерді анализ жасау; • ғылымның әдіснамалық құралын ажырата білу; • эссе жазу; • әртүрлі елдердегі демокртиялану процесінің маңызды мәселелеріне, дискуссиялық мәселелердің анализі бойынша жазбаша үй жұмыстарын орындау; • оқу материалдарын шығармашылық зерттеу; • түпнұсқалар мен әдебиеттерді талдау, оларды демократияландыру процесін оқытуда қолдану; • саяси жағдайларды талдау дағдылары мен оларды теориялық білімде қолдану, сендіру, аргумент келтіру, қоыртынды жасау.

Еуропа мемлекеттерінің саясаты мен әкімшілігі (ағылшын тілінде )
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Еуропа мемлекеттерінің саясаты мен әкімшілігінің негізгі қасиеттері, тенденциялары мен ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастыру. Міндеттері: - Қазіргі заманауи кезеңде Еуропа мемлекеттерінің экономикалық, әлеуметтік және саяси дамуындағы негізгі жаңа бағыттарды анықтау; - Еуропа мемлекеттерінің әкімшілігінің жалпы заңдылықтары мен ұлттық ерекшеліктерін бақылау; - Еуропаның жетекші мемлекеттеріндегі заманауи саяси және әлеуметтік-экономикалық жағдайға сипаттама беру. • Еуропа мемлекеттеріндегі саяси жүйелердің қалыптасу және дауының негізгі кезеңдерін білетін болады; • қазіргі саяси жағдайларды сараптауда алынған білім мен тәжірибені кәсіби әрекетінде пайдалана алатын болады; • Еуропа мемлекеттерінде орын алып отырған саяси үдерістердің ерекшеліктерін талдай алу машығына ие болады.

Еуропа мемлекеттерінің саясаты мен әкімшілігі (ағылшын тілінде )
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Еуропа мемлекеттерінің саясаты мен әкімшілігінің негізгі қасиеттері, тенденциялары мен ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастыру. Міндеттері: - Қазіргі заманауи кезеңде Еуропа мемлекеттерінің экономикалық, әлеуметтік және саяси дамуындағы негізгі жаңа бағыттарды анықтау; - Еуропа мемлекеттерінің әкімшілігінің жалпы заңдылықтары мен ұлттық ерекшеліктерін бақылау; - Еуропаның жетекші мемлекеттеріндегі заманауи саяси және әлеуметтік-экономикалық жағдайға сипаттама беру. • Еуропа мемлекеттеріндегі саяси жүйелердің қалыптасу және дауының негізгі кезеңдерін білетін болады; • қазіргі саяси жағдайларды сараптауда алынған білім мен тәжірибені кәсіби әрекетінде пайдалана алатын болады; • Еуропа мемлекеттерінде орын алып отырған саяси үдерістердің ерекшеліктерін талдай алу машығына ие болады.

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Инновациялық кәсіпкерлік (сала бойынша)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Зерттеу мақсаты: студенттің экономика сферасында кәсіпкерлікпен табысты жұмыс атқаруы үшін қажет дағдыларды және құзіретін қалыптастыру, нарық шарттары негізінде инновациялық кәсіпкерлікті жүзеге асыру, тәуекелді инвестицияларды басқару. Пәнді зерттеу міндеттері: инновациялық кәсіпкерліктің теориялық негіздерін студенттерге түсіндіру. Пәнді игеру нәтижесінде студент инновациялық кәсіпкерліктің мәнін, ғылыми-техникалық өнім нарығының негізгі элементтерін және құрылымын, инновациялық қызметтің дамуын қаржыландыру жүйесін, мемлекет тарапынан инновациялық кәсіпкерлікті қолдау және басқару құралдарын білуі тиіс және өнімнің инновациялық дәрежесін анықтауды, нақты кәсіпорын шартында инновациялық процесстің моделін құруды, берілген шарттар негізінде инновациялық кәсіпорынның ұйымдық түрін таңдауды, инновациялық жобалардың тиімділігінің көрсеткіштерін есептеу тәсілдерін және инновациялық кәсіпорынның капиталының құрылу тәсілдерін білуі керек.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Кореяның мәдени дипломатиясы
 • Бақылау түрі - Аудит
 • Сипаттамасы - Аудит - востоковедения

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қазақстан Республикасының ұлттық мүдделері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Қысқаша мазмұны: Аталған курсты оқуда ұлттық мүдделерді қалыптастырудағы саяси механизмдердің мәні мен мазмұнын зерттеуге, әсіресе саяси мүдделерді модельдеу, сонымен қатар, жахандық мүдделердің обьектілері мен жахандық қауіптерді зерттеу маңызды болып табылады. Осы ретте саяси өзгерістердің жылжымалы факторларын анықтау және ұлттық мүдделерді іске асырудағы мүмкін қауіптерді анықтау өте маңызды болып табылады. Қурстың мақсаты: студенттерде ұлттық қауіпсіздік ұғымы мен ұлттық мүдделер туралы білімді қалыптастыру, аймақтық және ұлттық қауіпсіздік ұғымдарын зерттеу, халықаралық қатынастардағы жанжал мен ынтымақтастық ара-қатынасы, ұлттық мүдделерді қамтамасыз етудегі теориялық және практикалық аспектілерді қамту. Міндеттер: • - студенттерде ұлттық мүдделер құрылымын қалыптастыру, ұлттық қауіпсіздікті қалыптастырудағы олардың рөлі, ұлттық мүдделердің ішкі және сыртқы элементтері; • -бұқаралық саясат аясы ретіндегі ұлттық мүдделерді анықтау мен іске асырудағы саяси механизмдерін анықтау; • -аймақтық және ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі халықаралық ұйымдардың рөлін ашып көрсету; • -заманауи жағдайда ұлттық қауіпсіздікке жету жолдары мен әдістері туралы түсінік беру. " "Білуге тиіс: o ""Қазақстан Республикасының ұлттық қавуіпсіздігі туралы"" заңның негізгі тұжырымдары; o Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін қамстамасыз етудегі саяси-құқықтық құжаттарды білу; Істей алу: Қазақстан республикасының ұлттық мүдделерін түсіндірудегі жаңа геосаяси жағдай. Меңгеру: o Өзекті мәселелерге байланысты жеке пікірі мен ойларын ғылыми аргументтеу дағдысы; o Заманауи саяси жағдайда ғылыми сараптама дағдысына ие болу."

Қазақстан Республикасының ұлттық мүдделері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Қысқаша мазмұны: Аталған курсты оқуда ұлттық мүдделерді қалыптастырудағы саяси механизмдердің мәні мен мазмұнын зерттеуге, әсіресе саяси мүдделерді модельдеу, сонымен қатар, жахандық мүдделердің обьектілері мен жахандық қауіптерді зерттеу маңызды болып табылады. Осы ретте саяси өзгерістердің жылжымалы факторларын анықтау және ұлттық мүдделерді іске асырудағы мүмкін қауіптерді анықтау өте маңызды болып табылады. Қурстың мақсаты: студенттерде ұлттық қауіпсіздік ұғымы мен ұлттық мүдделер туралы білімді қалыптастыру, аймақтық және ұлттық қауіпсіздік ұғымдарын зерттеу, халықаралық қатынастардағы жанжал мен ынтымақтастық ара-қатынасы, ұлттық мүдделерді қамтамасыз етудегі теориялық және практикалық аспектілерді қамту. Міндеттер: • - студенттерде ұлттық мүдделер құрылымын қалыптастыру, ұлттық қауіпсіздікті қалыптастырудағы олардың рөлі, ұлттық мүдделердің ішкі және сыртқы элементтері; • -бұқаралық саясат аясы ретіндегі ұлттық мүдделерді анықтау мен іске асырудағы саяси механизмдерін анықтау; • -аймақтық және ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі халықаралық ұйымдардың рөлін ашып көрсету; • -заманауи жағдайда ұлттық қауіпсіздікке жету жолдары мен әдістері туралы түсінік беру. " "Білуге тиіс: o ""Қазақстан Республикасының ұлттық қавуіпсіздігі туралы"" заңның негізгі тұжырымдары; o Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін қамстамасыз етудегі саяси-құқықтық құжаттарды білу; Істей алу: Қазақстан республикасының ұлттық мүдделерін түсіндірудегі жаңа геосаяси жағдай. Меңгеру: o Өзекті мәселелерге байланысты жеке пікірі мен ойларын ғылыми аргументтеу дағдысы; o Заманауи саяси жағдайда ғылыми сараптама дағдысына ие болу."

Қазақстандағы азаматтық қоғамның институттары
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Қазақстандағы азаматтық қоғам институттарының мәнімен, тарихымен және маңыздылығымен студенттерді таныстыру. Міндеттері: - азаматтық қоғам ұғымының негізгі мән-мазмұнын ашу; - Қазақстан Республикасының үкіметтік емес секторының қалыптасу кезеңдері мен оның мемлекетпен өзара әрекеттесуін қарастыру; - Қазақстандағы азаматтық қоғам институттарының елді демократияландырудағы маңызын көрсету. Қысқаша мазмұны. Мемлекеттік емес бірлестіктердің сан алуан түрлерінің туындауы мен дамуы. Қоғамдық бірлестіктердің ұйымдық-құқықтық түрлерінің ортақ және ерекше белгілері. Қазақстандағы қоғамдық бірлестіктердің ассоциациясы. Қазақ-стандағы азаматтық қоғамның тарихы мен қалыптасу ерекшеліктері. • азаматтық қоғам ұғымының мазмұнын; • мемлекеттік емес институттардың типологиясы мен жіктемесін; • Қазақстандағы азаматтық қоғам институттарының қалыптасу ерекшеліктерін; • пән бойынша бар білімді жүйелеп, қорыта білуді (ауызша, рефераттар, эссе); • Қазақстанның аймақтарындағы азаматтық бастамашылықты дамытуға қажетті шарттарды болжауды; • Қазақстанның ҮЕҰ мәліметтер базасымен жұмыс істеуді; • мемлекеттік емес сектордың қызметі мен жаңашылдығын талдауда әдіснамалық және әдіс-тәсілдік ілімдерді қолдануға; • ҮЕҰ мақсаттары мен мүдделерін айқындауға; • азаматтық қоғам институт-тарының мәселелері бойынша конференция-ларда, симпозиумдарда, дөңгелек столдарда, пікірсайыстар мен диспуттарда сөйлеп, баяндама жасауға.

Қазақстандағы азаматтық қоғамның институттары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Қазақстандағы азаматтық қоғам институттарының мәнімен, тарихымен және маңыздылығымен студенттерді таныстыру. Міндеттері: - азаматтық қоғам ұғымының негізгі мән-мазмұнын ашу; - Қазақстан Республикасының үкіметтік емес секторының қалыптасу кезеңдері мен оның мемлекетпен өзара әрекеттесуін қарастыру; - Қазақстандағы азаматтық қоғам институттарының елді демократияландырудағы маңызын көрсету. Қысқаша мазмұны. Мемлекеттік емес бірлестіктердің сан алуан түрлерінің туындауы мен дамуы. Қоғамдық бірлестіктердің ұйымдық-құқықтық түрлерінің ортақ және ерекше белгілері. Қазақстандағы қоғамдық бірлестіктердің ассоциациясы. Қазақ-стандағы азаматтық қоғамның тарихы мен қалыптасу ерекшеліктері. • азаматтық қоғам ұғымының мазмұнын; • мемлекеттік емес институттардың типологиясы мен жіктемесін; • Қазақстандағы азаматтық қоғам институттарының қалыптасу ерекшеліктерін; • пән бойынша бар білімді жүйелеп, қорыта білуді (ауызша, рефераттар, эссе); • Қазақстанның аймақтарындағы азаматтық бастамашылықты дамытуға қажетті шарттарды болжауды; • Қазақстанның ҮЕҰ мәліметтер базасымен жұмыс істеуді; • мемлекеттік емес сектордың қызметі мен жаңашылдығын талдауда әдіснамалық және әдіс-тәсілдік ілімдерді қолдануға; • ҮЕҰ мақсаттары мен мүдделерін айқындауға; • азаматтық қоғам институт-тарының мәселелері бойынша конференция-ларда, симпозиумдарда, дөңгелек столдарда, пікірсайыстар мен диспуттарда сөйлеп, баяндама жасауға.

Қазақстанның саяси ойы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты – ежелгі Қазақстанның ұлы ғұламаларының саяси идеяларынан бастап қазіргі кезеңге дейінгі саяси ойды терең зерделеу болып табылады. Пәннің міндеттері: • Қазақстанның тарихында саяси ойды, философияны, өнер мен ғылымды дамытуға үлес қосқан ғұлама ойшылдардың идеяларын, көзқарастары мен тұжырымдарын оқып үйрену; • қазіргі заманғы саяси ғылымның мәні мен ерекшеліктері туралы, ҚР саяси процесс туралы білім жинақтау. • алынған білімді еліміздің саяси өміріне білікті араласуда, саясаттанудың кәсіби қызметінде қолдану, қоғамның саяси жүйесінің тұрақты дамуына септігін тигізетін ұсыныстар әзірлей білу." "Бұл пән болашақ саясаттанушы маманның бойына аса қажетті теориялық-методологиялық іргелі білім қалыптастырады. Пәнін оқыту нәтижесінде студент: • -Қазақстан жеріндегі саяси ойдың кешегісі мен бүгінгісі жайлы кешенді білім алып шығады; • -және оның келешегіне бағдар жасайды, өзін осы үздіксіз тарихи процестің қатысушысы ретінде сезінеді; • -бұл өз кезегінде студенттің бойында ұлттық мақтаныш сезімін ұялатып, патриоттық рухқа тәрбиелейді."

Қазіргі әлемдегі ақпараттық саясат пен қауіпсіздік
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: ақпараттық саясат пен ақпаратты қорғау туралы студенттердің бойында жүйелі көзқарастар қалыптастыру. Міндеттері: - ақпараттық саясат пен ақпаратты қорғаудың теориялық-әдіснамалық негіздерін оқып үйрену; - саяси процестердегі ақпаратты қорғаудың негізгі әдістерін көрсету; - саяси коммуникациялардағы ақпараттық қауіпсіздіктің рөлін ашу. Қысқаша мазмұны. Ақпараттық саясаттың мәні. Саяси коммуника-циялардағы ақпаратты қорғаудың ерекшеліктері. Ақпаратты қорғаудың әдістері. Ақпаратты қорғаудың зама-науи технологиялары. • ақпараттық саясаттың негіздерін; • саяси коммуникациялардағы ақпаратты қорғаудың әдістерін; қазіргі заманғы қоғамдағы ақпараттық қауіпсіздіктің маңызы; • ақпараттық қауіпсіздікке төнетін қатерлердің негізгі түрлері; • пән бойынша бар білімді жүйелеп, қорыта білуді (ауызша, рефераттар, эссе); • саяси коммуникациялардағы ақпаратты қорғауды қамтамасыз етудің әдістерін пайдалануды; • интернеттің коммунитарлық әлеуетін қолдануды; • коммуникациялық процестерді талдау мен бағалауда әдіснамалық және әдіс-тәсілдік білімді қолдануға; • ақпараттың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге; • ақпаратты қорғаудың технологияларымен жұмыс істеуге.

Қазіргі әлемдегі саясат пен дін
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: қазіргі заманғы әлемдегі дін мен саясаттың өзара әрекеттесуін талдаудың теориялық-әдіснамалық негіздері туралы студенттердің бойында жүйелі көзқарастар қалыптастыру. Міндеттері: - дінді талдаудың теориялық-әдіснамалық негіздерін оқып-үйрену, оның заманауи саясаттағы маңызын қарастыру; - дін мен саясаттың өзара ықпал етуінің негізгі формаларын көрсету; қазіргі заманғы әлемдегі саяси-діни тұжырымдамаларға талдауды жүзеге асыру. Қысқаша мазмұны. Постиндус-триальды қоғамдағы дін мен саясат. Дін және мемлекет. Қазіргі заманғы әлемдегі дін мен саясаттың өзара ықпал етуінің негізгі формалары мен арналары. Заманауи діни саясат-танудың негізгі бағыттары. Қазақ-стандағы дінді саясаттанулық зерттеулер. • дінді саясаттанулық талдаудың теориялық ағымдары мен әдіснамасын; • қазіргі заманғы саяси-діни тұжырымдамалардың мәнін; дін мен саясаттың өзара әрекеттесу формаларын; • пән бойынша бар білімді жүйелеп, қорыта білуді (ауызша, рефераттар, эссе); • дін мен саясаттың өзара әрекеттесуінің түрлі процестерін кешенді және жағдайға сай талдауды; талыптасқан теориялық ағымдар мен әдіснаманы нақты оқиғалар мен діни-саяси сипаттағы процестерге қолдануды; • діни-саяси процестерге талдау жүргізуде әдіснамалық және әдіс-тәсілдік білімді қолдануға; қазіргі заманғы әлемдегі саяси процестерге діннің ықпалын талдауға; • дін мен саясат мәселелері бойынша конференция-ларда, симпозиумдарда, дөңгелек столдарда, пікірсайыстар мен диспуттарда сөйлеп, баяндама жасауға.

Қазіргі заманғы мемлекеттердің экономикалық саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қысқаша мазмұны. Пән саясат пен экономика байланысының, саясаттың экономикалық саламен, экономикалық қатынастармен және мүдделермен қатынасының мәселелерін қарас-тырады. Сонымен қатар «үлкен жетілік» елдерінің экономикалық саясаты мен экономикалық басым-дықтарының негізігі бағыттарымен, ұлттық экономиканың макро-экономикалық процестердің заңды-лықтарына тәуелдігі мәселерімен таныстырады. • қазіргі экономикалық жүйенің қалыптасу мен дамуының негізгі бағыттарын, нарықтық экономи-каның негізгі принциптерін; • постиндустриалды типті эконо-миканың даму тенденцияларын және мәнді сипаттама бере алу; • қазіргі экономикалық жүйеге және оның көптараптандырылуы, ғылымға нрегізделген, энергияны және еңбекті үнемдейтін, өндірістің деконцентрациясы және жекелену.

Қаржылық сауаттылықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Лоббистік қызмет технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: сайлау технологияларын жүргізудің теориясы мен тәжірибесін игеру болып табылады. Міндеттері: - студенттерде сайлау жүйелері туралы білімдерді қалыптастыру; - сайлау технологиялардың әртүрлі модельдерінің ерекшеліктерін зерттеу; - үміткердің сайлау науқанының технолгияларын игеру. Қысқаша мазмұны. Курс сайлау науқаны технолгияларын зерттеуге бағытталған. • сайлау технология ұғымын және түрлерін; • сайлау технологиялар модельдерін; • үміткердің имиджін қалыптастыру технологияларын; • сайлау алды бағдарламаларын жасауды; • электоралды мінез-құлық түрлерін және электоралды қатысу себептерін анықтауды; • сайлау науқанын жүргізу мен ұйымдастыру технологияларын қолдануды; • сайлау науқандарының стратегиясы мен тактикаларын жасау; • сайлау науқандарын жүргізу; • үміткер имиджін қалыптастыру.

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Мемлекет және жергілікті өзін-өзі басқару
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Пән мемлекеттік басқару органдары мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының бейнесінде мемлекеттің қызмет етуі мен қатынас жасау сұрақтарына, аймақтарда бұқаралық билік жүйелерінің қызмет етуі мен даму сұрақтарына, Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару мен өзін-өзі басқарудың мәселелеріне және даму жолдарының сұрақтарына арналған. " "Студенттердің білетіндері: • мемлекеттік билік органдары мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қызмет етуінің саяси-құқықтық, заңнамалық және ұйымдастырушылық негіздерін білу; • мемлекеттік басқару органдары мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қызметтері мен құзыреттерін жіктей білу, жалпы және арнайы түрлерін анықтай білу; • - елеулі мәселелерді шешу үшін азаматтардың өзіндік ұйымдасуына жәрдем ету, әлеуметтік экономикалық жағдайды жетілдіру бойынша ұсыныстарға бастама жасау, жергілікті деңгейде мемлекеттік басқару органдарына заң арқылы әсер ету дағдыларына ие болу. "

Мемлекет және жергілікті өзін-өзі басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Пән мемлекеттік басқару органдары мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының бейнесінде мемлекеттің қызмет етуі мен қатынас жасау сұрақтарына, аймақтарда бұқаралық билік жүйелерінің қызмет етуі мен даму сұрақтарына, Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару мен өзін-өзі басқарудың мәселелеріне және даму жолдарының сұрақтарына арналған. " "Студенттердің білетіндері: • мемлекеттік билік органдары мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қызмет етуінің саяси-құқықтық, заңнамалық және ұйымдастырушылық негіздерін білу; • мемлекеттік басқару органдары мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қызметтері мен құзыреттерін жіктей білу, жалпы және арнайы түрлерін анықтай білу; • - елеулі мәселелерді шешу үшін азаматтардың өзіндік ұйымдасуына жәрдем ету, әлеуметтік экономикалық жағдайды жетілдіру бойынша ұсыныстарға бастама жасау, жергілікті деңгейде мемлекеттік басқару органдарына заң арқылы әсер ету дағдыларына ие болу. "

Нақты әлеуметтік зерттеулер әдісі мен техникасы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: әлеуметтік факттар жайлы ақпаратты талдау және жинау процедурасымен және әдісімен таныстыру. Міндеттері: әлеуметтік мәселелерді әлеуметтік зерттеудің актуалдылығы жайлы, қолданбалы әлеуметтанудың даму тарихы жайлы, зерттеу базасының қазіргі жағдайы және әлеуметтік зерттеу әдістерін пайдалану аясы жайлы пікір қалыптастыру. қысқаша мазмұны: Пән әлеуметтік ғылымның әдістері және қолданбалы аспекттер жайлы білімді нақтылауға және тереңдетуге ықпал етеді. • қоғамның қызметтену ерекшеліктерін біледі, қоғам және ұйым деңгейінде әлеуметтік құрылымды талдай біледі; • әлеуметтік құрылымдарды қалыптасу кезеңдерін біледі; • әлеуметтік зерттеу жобасын жасаудағы дағдыларға ие болады, микро және макро топтар ішіндегі әлеуметтік мәселелерді айқындау.

Оңтүстік-Шығыс Азия мемлекеттерінің саясаты және саяси жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: кейстер әдісін (case-study) пайдалану арқылы студенттерге Оңтүстік-Шығыс Азия мемле-кеттерінің саясаты, саяси жүйелері және процестері туралы терең түсінік беру. Курс тыңдаушыларына салыстырмалы саясаттану және транзитология бойынша білім негіздерін беруге бағытталған жалпы дисциплиналар кешенінің бір бөлігі болып табылады. Міндеттері: - аймақ елдеріндегі саяси процестерді талдау; - аймақ мемлекеттерінің саяси, экономикалық және әлеуметтік дамуындағы жалпы және жалқы құбылыстарды айыруға үйрету; -салыстырмалы талдау машықтары мен тәсілдерін игеру; -арнайы терминологияны игеру. • дүниежүзілік қарым-қатынастар жүйесі мен әлемдік саясаттың қалыптасу үрдістерін және Оңтүстік-Шығыс Азияның осы жүйедегі алатын орнын білетін болады; • ұлттық және аймақтық мәселелерді, олардың әлемдік саясат және халықаралық қатынастар мәселелерімен байланысын талдай алатын болады; • құрылымдық-саясаттану және салыстырмалы талдау машықтарын игереді; • оқылып жатқан елдердің саяси-идеологиялық тұжырымдамаларынан хабардар болады.

ОРта және Таяу Шығыс мемлекеттерінің саясаты және саяси жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: кейстер әдісін (case-study) пайдалану арқылы студенттерге Орта және Таяу Шығыс мемлекеттерінің саясаты, саяси жүйелері және процестері туралы терең түсінік беру. Курс тыңдаушыларына салыстырмалы саясаттану және транзитология бойынша білім негіздерін беруге бағытталған жалпы дисциплиналар кешенінің бір бөлігі болып табылады. Міндеттері: - аймақ елдеріндегі саяси процестерді талдау; - аймақ мемлекеттерінің саяси, экономикалық және әлеуметтік дамуындағы жалпы және жалқы құбылыстарды айыруға үйрету; - салыстырмалы талдау машықтары мен тәсілдерін игеру; - арнайы терминологияны игеру. Курстың қысқаша мазмұны. Орта және Таяу Шығыс мемлекеттерінің ішкі және сыртқы саясатының ерекшеліктерін және осыған байланысты этникалық, экономии-калық, экологиялық және геосаяси процестерді оқу. • дүниежүзілік қарым-қатынастар жүйесі мен әлемдік саясаттың қалыптасу үрдістерін және Орта және Таяу Шығыс осы жүйедегі алатын орнын білетін болады; • ұлттық және аймақтық мәселелерді, олардың әлемдік саясат және халықаралық қатынастар мәселелерімен байланысын талдай алатын болады; • құрылымдық-саясаттану және салыстырмалы талдау машықтарын игереді; • оқылып жатқан елдердің саяси-идеологиялық тұжырымдамаларынан хабардар болады.

ОРта және Таяу Шығыс мемлекеттерінің саясаты және саяси жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: кейстер әдісін (case-study) пайдалану арқылы студенттерге Орта және Таяу Шығыс мемлекеттерінің саясаты, саяси жүйелері және процестері туралы терең түсінік беру. Курс тыңдаушыларына салыстырмалы саясаттану және транзитология бойынша білім негіздерін беруге бағытталған жалпы дисциплиналар кешенінің бір бөлігі болып табылады. Міндеттері: - аймақ елдеріндегі саяси процестерді талдау; - аймақ мемлекеттерінің саяси, экономикалық және әлеуметтік дамуындағы жалпы және жалқы құбылыстарды айыруға үйрету; - салыстырмалы талдау машықтары мен тәсілдерін игеру; - арнайы терминологияны игеру. Курстың қысқаша мазмұны. Орта және Таяу Шығыс мемлекеттерінің ішкі және сыртқы саясатының ерекшеліктерін және осыған байланысты этникалық, экономии-калық, экологиялық және геосаяси процестерді оқу. • дүниежүзілік қарым-қатынастар жүйесі мен әлемдік саясаттың қалыптасу үрдістерін және Орта және Таяу Шығыс осы жүйедегі алатын орнын білетін болады; • ұлттық және аймақтық мәселелерді, олардың әлемдік саясат және халықаралық қатынастар мәселелерімен байланысын талдай алатын болады; • құрылымдық-саясаттану және салыстырмалы талдау машықтарын игереді; • оқылып жатқан елдердің саяси-идеологиялық тұжырымдамаларынан хабардар болады.

Партия және партиялық жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - " Мақсаты: саяси партиялар мен саяси жүйелер туралы білімдерді қалыптастыру. Курс мақсат: саяси партиялар, мен саяси жүйелер, саяси әрекеттің түрлері мен әдістері және Қазақстандағы партиялық жүйенің қалыптасып дамуы туралы жүйелі түсініктерді қалыптастыру. Курстың міндеттері: саяси партияның түсініктерін, мәндерін, құрылымын, белгілері мен қызметтерін зерттеу. Курстың қысқаша мазмұны: саяси партиялар институтының мәнін, саяси жүйенің маңызды элементі туралы, мемлекет пен қоғамның арасындағы делдал институт ретінде мемлекеттік билік, механизмнің шешуші факторы туралы, әртүрлі әлеуметтік қауымдастықтар мүдделерінің шынайы мемлекеттік саясат жасаудың амалы ретінде. " "Біліктіліктер (оқытудың нәтижесінде студенттер алады) Біледі: саяси партия генезисі мен институционалдану феномендерінің теоретикалық негіздерін; әртүрлі елдердегі партиялық жүйелердің ортақ және жеке ерекшеліктерін; Істей алады: қазіргі партиялық жүйелердегі саяси шынайылықта бағыттала алады; партиялық жүйелердің әралуандығын талдай алады; Дағдыға ие болады: партиялық сектордағы саяси оқиғаларды талдайды және Қазақстан Республикасындағы партиялық

Партия және партиялық жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - " Мақсаты: саяси партиялар мен саяси жүйелер туралы білімдерді қалыптастыру. Курс мақсат: саяси партиялар, мен саяси жүйелер, саяси әрекеттің түрлері мен әдістері және Қазақстандағы партиялық жүйенің қалыптасып дамуы туралы жүйелі түсініктерді қалыптастыру. Курстың міндеттері: саяси партияның түсініктерін, мәндерін, құрылымын, белгілері мен қызметтерін зерттеу. Курстың қысқаша мазмұны: саяси партиялар институтының мәнін, саяси жүйенің маңызды элементі туралы, мемлекет пен қоғамның арасындағы делдал институт ретінде мемлекеттік билік, механизмнің шешуші факторы туралы, әртүрлі әлеуметтік қауымдастықтар мүдделерінің шынайы мемлекеттік саясат жасаудың амалы ретінде. " "Біліктіліктер (оқытудың нәтижесінде студенттер алады) Біледі: саяси партия генезисі мен институционалдану феномендерінің теоретикалық негіздерін; әртүрлі елдердегі партиялық жүйелердің ортақ және жеке ерекшеліктерін; Істей алады: қазіргі партиялық жүйелердегі саяси шынайылықта бағыттала алады; партиялық жүйелердің әралуандығын талдай алады; Дағдыға ие болады: партиялық сектордағы саяси оқиғаларды талдайды және Қазақстан Республикасындағы партиялық

Президент институты және парламентаризм
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қысқаша мазмұны. Пән президент институты мен парламентаризмнің классикалық модельдерімен, қазіргі заманғы демократияларда президент институты мен парламентаризмнің теориялық және тәжірибелік ережелерімен, президенттің парла-ментпен және үкіметпен қатынасының конституциялық құрылысының, мәр-тебесінің және тәртібінің жалпы ережелерімен таныстырады. • президент институты мен парламентаризм құқықтық мемлекет-тің бастамасы, мемлекеттің негізгі заңы мен қоғамның либералды демократиялық құндылықтарының органикалық қосындысы екенін білу; • президент институты мен парламентаризмнің қызмет етуінің тиімді механизмдерін анықтай білу; • демократиялық өзгерістердің қайтымсыздығы ретінде мемлекет пен халық мүдделерінің тұтастығына барынша кепіл беру үшін биліктің барлық тармақтарының үйлесуін қамтамасыз ететін байланысты сараптау және анықтау дағдыларына ие болу.

Президент институты және парламентаризм
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қысқаша мазмұны. Пән президент институты мен парламентаризмнің классикалық модельдерімен, қазіргі заманғы демократияларда президент институты мен парламентаризмнің теориялық және тәжірибелік ережелерімен, президенттің парла-ментпен және үкіметпен қатынасының конституциялық құрылысының, мәр-тебесінің және тәртібінің жалпы ережелерімен таныстырады. • президент институты мен парламентаризм құқықтық мемлекет-тің бастамасы, мемлекеттің негізгі заңы мен қоғамның либералды демократиялық құндылықтарының органикалық қосындысы екенін білу; • президент институты мен парламентаризмнің қызмет етуінің тиімді механизмдерін анықтай білу; • демократиялық өзгерістердің қайтымсыздығы ретінде мемлекет пен халық мүдделерінің тұтастығына барынша кепіл беру үшін биліктің барлық тармақтарының үйлесуін қамтамасыз ететін байланысты сараптау және анықтау дағдыларына ие болу.

Ресей мен Қытай – Қазақстан Республикасының стратегиялық серіктестіктері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Пәннің мақсаты – студенттердің санасында Ресей мен Қытай секілді ҚР стратегиялық серіктестіктері туралы түсінікті қалыптастыру. Курстың міндеттері: • -ҚР мен Ресей мен Қытай арасындағы экономикалық, әлеуметтік және саяси ынтымақтастықтың ерекшеліктерін көрсету; • -Ресей мен Қытай сыртқы саясатының жалпы заңдылықтары мен ұлттық ерекшеліктерін бақылау; • -Қазақстан мен Ресей, Қазақстан мен Қытай арасындағы заманауи дипломатиялық қарым-қатынастарға сипаттама беру. Оқу пәні Ресей мен Қытайдың саяси курсы, сасия жүйесінің ерекшеліктері туралы мағлұмат алуға, ҚР стратегиялық мүдделерін анықтауға, аталған мемлекеттердің ШЫҰ, АСШӨК (СВМДА) сияқты ұйымдар шеңберінде өзара қатынастарын анықтауға мүмкіндік береді." "Студенттердің білетіндері: • -ҚР мен Ресей, ҚР мен Қытай елдері арасындағы дипломатиялық қатынастардың қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдерін білетін болады; • -Қазақстанның сыртқы саясаты мәселелері бойынша, Ресей мен Қытай секілді ҚР экономикалық және саяси стратегиялық серіктестіктері бойынша бағдарлана алатын болады; • ҚР сыртқы саяси басымдықтарын, сондай–ақ саяси жағдайды талдай алатын болады.

Ресей мен Қытай – Қазақстан Республикасының стратегиялық серіктестіктері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Пәннің мақсаты – студенттердің санасында Ресей мен Қытай секілді ҚР стратегиялық серіктестіктері туралы түсінікті қалыптастыру. Курстың міндеттері: • -ҚР мен Ресей мен Қытай арасындағы экономикалық, әлеуметтік және саяси ынтымақтастықтың ерекшеліктерін көрсету; • -Ресей мен Қытай сыртқы саясатының жалпы заңдылықтары мен ұлттық ерекшеліктерін бақылау; • -Қазақстан мен Ресей, Қазақстан мен Қытай арасындағы заманауи дипломатиялық қарым-қатынастарға сипаттама беру. Оқу пәні Ресей мен Қытайдың саяси курсы, сасия жүйесінің ерекшеліктері туралы мағлұмат алуға, ҚР стратегиялық мүдделерін анықтауға, аталған мемлекеттердің ШЫҰ, АСШӨК (СВМДА) сияқты ұйымдар шеңберінде өзара қатынастарын анықтауға мүмкіндік береді." "Студенттердің білетіндері: • -ҚР мен Ресей, ҚР мен Қытай елдері арасындағы дипломатиялық қатынастардың қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдерін білетін болады; • -Қазақстанның сыртқы саясаты мәселелері бойынша, Ресей мен Қытай секілді ҚР экономикалық және саяси стратегиялық серіктестіктері бойынша бағдарлана алатын болады; • ҚР сыртқы саяси басымдықтарын, сондай–ақ саяси жағдайды талдай алатын болады.

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Сайлау технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты сайлау технологияларын жүргізудің теориясы мен тәжірибесін игеру болып таыблады. Курс міндеттері: o студенттерде сайлау жүйелері туралы білімдерді қалыптастыру; o сайлау технологиялардың әртүрлі модельдерінің ерекшеліктерін зерттеу; o үміткердің сайлау науқанының технолгияларын игеру. Курстың қысқаша мазмұны «Сайлау технологиялары» курсы сайлау науқаны технолгияларын зерттеуге бағытталған. " "Студенттердің білетіндері: • -сайлау технология ұғымын және түрлерін; • - сайлау технологиялар модельдерін; • -үміткердің имиджін қалыптастыру технологияларын. Істей алады: • -сайлау алды бағдарламаларын жасауды; o электоралды мінез-құлық түрлерін және электоралды қатысу себептерін анықтауды; o сайлау науқанын жүргізу мен ұйымдастыру технологияларын қолдануды. Дағдыларға ие болады: • - сайлау науқандарының стратегиясы мен тактикаларын жасау; • - сайлау науқандарын жүргізу.- үміткер имиджін қалыптастыру."

Сайлау технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты сайлау технологияларын жүргізудің теориясы мен тәжірибесін игеру болып таыблады. Курс міндеттері: o студенттерде сайлау жүйелері туралы білімдерді қалыптастыру; o сайлау технологиялардың әртүрлі модельдерінің ерекшеліктерін зерттеу; o үміткердің сайлау науқанының технолгияларын игеру. Курстың қысқаша мазмұны «Сайлау технологиялары» курсы сайлау науқаны технолгияларын зерттеуге бағытталған. " "Студенттердің білетіндері: • -сайлау технология ұғымын және түрлерін; • - сайлау технологиялар модельдерін; • -үміткердің имиджін қалыптастыру технологияларын. Істей алады: • -сайлау алды бағдарламаларын жасауды; o электоралды мінез-құлық түрлерін және электоралды қатысу себептерін анықтауды; o сайлау науқанын жүргізу мен ұйымдастыру технологияларын қолдануды. Дағдыларға ие болады: • - сайлау науқандарының стратегиясы мен тактикаларын жасау; • - сайлау науқандарын жүргізу.- үміткер имиджін қалыптастыру."

Саясат және ТМД елдерінің саяси жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қысқаша мазмұны. Оқу тәртібі саяси курстың бағытын, ТМД елдерінің саяси жүйесін, мәнін анықтауға, құрамдық элементтерін шығаруға, ішкі және сыртқы қатынастағы байланыста, посткеңестік республика-лардың жүйесіндегі басты үрдістер мен заңдылықтарды анықтауға көмектеседі; ТМД елдерінің саяси жүйелерін анықтауға, олардың түрлерін анықтауға, легитимділікке, бірқалыптылыққа әсер ететін фактор-ларды шығаруға көмектеседі. • ТМД елдерінің жүйелерінің құрылуын, дамуын олардың өзгешеліктерін білетін болады; • ТМД елдерінің саяси жүйесі мен тәртібіне баға бере отырып, күнделікті өмірмен қатар кәсіби өмірде шешім қабылдаған сәтте өзіндік шешім қабылдауға үйренеді; • посткеңестік аумақтағы қоғаммен саяси – құқықтық нормалармен қарым – қатынасты түзеуді үйренеді.

Саясат және ТМД елдерінің саяси жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қысқаша мазмұны. Оқу тәртібі саяси курстың бағытын, ТМД елдерінің саяси жүйесін, мәнін анықтауға, құрамдық элементтерін шығаруға, ішкі және сыртқы қатынастағы байланыста, посткеңестік республика-лардың жүйесіндегі басты үрдістер мен заңдылықтарды анықтауға көмектеседі; ТМД елдерінің саяси жүйелерін анықтауға, олардың түрлерін анықтауға, легитимділікке, бірқалыптылыққа әсер ететін фактор-ларды шығаруға көмектеседі. • ТМД елдерінің жүйелерінің құрылуын, дамуын олардың өзгешеліктерін білетін болады; • ТМД елдерінің саяси жүйесі мен тәртібіне баға бере отырып, күнделікті өмірмен қатар кәсіби өмірде шешім қабылдаған сәтте өзіндік шешім қабылдауға үйренеді; • посткеңестік аумақтағы қоғаммен саяси – құқықтық нормалармен қарым – қатынасты түзеуді үйренеді.

Саясат саласындығы қоғаммен байланыс
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: қоғам өмірінің саяси саласындағы жұртшылықпен байланыс жасауды және PR қызметтің ерекшеліктерін оқып үйренудің қажеттілігі мен өзектілігін ашып көрсету. Міндеттері: - кәсіби қызметтің саласы ретінде PR қалыптасу тарихын зерделеу; - PR түсініктік аппаратын меңгеру; - жұртшылықпен байланыс жасаудың қазіргі жағдайын ашу; - саясаттағы PR қызметтің жетекші салаларымен таныстыру; - қазіргі саяси PR-акциялардың, жобалар мен бағдарламалардың жүзеге асу ерекшеліктерін, олардың саяси шешімдер қабылдау үшін маңызын зерттеу. Қысқаша мазмұны: PR теориясы мен практикасының шешуші қырлары, саяси PR саласындағы кәсіби қызметтің негізгі тұжырымдамалық ағымдары. • тиімді коммуникациялық жұмысты жүргізудің негіздерін; • жұртшылықпен байланыс жасау саласындағы ұстанымдар мен заңдылықтарды; • саяси PR-тәжірибенің базалық сипаттамаларын, заңдарын, формалары мен әдістерін; • жұртшылықпен байланыс жасауды басқарудың ұйымдастырушылық формаларын, оның ішінде құрылымын, мақсатын, міндеттері мен қызметтерін; • БАҚ өзара әрекеттесудің жетекші тәсілдерін; • шетелдердегі және посткеңестік кеңістіктегі қоғамдық байланыстарды ұйымдастырудың негізгі тұжырымдамаларын; • жұртшылықпен байланыс жасаудың теориясы мен практика-сында қолданылатын категориалды аппаратты қолдануды; • жұртшылықпен байланыс жасауды реттеудің түрлі тетіктерін бағдарлауды; • саясаттағы жұртшылықпен байланыс жасаудың әдістері мен технологияларын пайдалануды; • халықаралық байланыстарды ұйымдастыру саласында алынған ілімді тәжірибелік қолдана білу; • PR технологияларды тиімді қолдануға; • саяси имидж қалыптастыруға бағытталған нәтижелі PR-мәтінді құрастыруға; • саяси PR науқандарды жоспарлаудың, ұйымдастыру мен іске асырудың күрделі тетіктерін пайдалануға; • саяси PR саласындағы талдамалық және болжамдық жұмыстарды шығармашылық дербес жасауға.

Саяси жарнама және PR
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Саяси жарнама және PR Пререквизиттер: Саяси ілімдер тарихы, Кратология, Қазақстан Республикасының дипломатиясы мен дипломатиялық қызметі, Саяси мәдениет пен әлемдік идеологиялар, Қолданбалы саясаттану, Саяси технологиялар, Саяси коммуникациялар, Саяси шешімдерді қабылдау мен жүзеге асыру технологиялары, Сайлау технологиялары, Саяси күрес пен бәсекелестік, Саяси имиджелогия." "Мақсаты – саяси жарнаманың теориясы мен тәжірибесінің негіздерін оқып үйрену, PR тәжірибесі саласында тарихи қалыптасып дамыған саяси жарнама туралы жүйелі ілім беру. Міндеттері: • -жарнаманың алуан түрлерінің қалыптасу тарихын, сондай-ақ, жарнамалық әсер етудің негізгі тәсілдерін зерделеу; • -жарнамалық қызметке деген кәсіби көзқарасты қалыптастыру; • -саясаттағы жарнамалық қызметті ұйымдастырумен және басқарумен байланысты стратегиялық және тактикалық қызметтерді талдау; • -саяси жарнамалық науқандарды ұйымдастыру мен жүзеге асырудың соңғы теориялық жетістіктерімен, сонымен қатар, тәжірибелік әдістерімен танысу; • -қазіргі заманғы саяси жарнаманың шетелдік және отандық тәжірибесін қорыту. Қысқаша мазмұны: заманауи ақпараттық қоғам жағдайындағы саясат саласында жарнамалық коммуникацияның рөлі туралы тұтас көзқарас."

Саяси имиджеология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты – имиджелогияның пәнін, құралдары мен қызметтерін, саяси ғылым жүйесіндегі алатын орнын, саяси биліктің, саяси лидер мен мемлекеттің имидждерін жасаудың түрлері мен әдістерін оқып үйрену; имиджмейкерлік жұмыстың негіздерін. Міндеттері: • -«имидж» ұғымының генезисімен және дамуымен танысу; • -имиджелогияның қолданбалы ғылыми пән ретінде қалыптасу процесін аып көрсету; • -саяси қатынастарды талдау барысында саяси имиджелогияның өзге де саяси пәндермен өзара байланысын қарастыру; • -саяси имидждің құрамдас бөліктерін талдау мен оның ерекшеліктерін тану; • -тәжірибедегі саяси имиджді жасау мен модельдеудің заңдылықтарын зерделеу. • Курстың қысқаша мазмұны: саяси имиджелогияның пәнін, міндеттері мен қызметтерін, басты категорияларын, бағыттары мен одан әрі даму тенденцияларын оқып үйрену" "Студенттердің білетіндері: • -саяси имиджелогияның түсініктік-категориалдық аппаратын; • -саяси имидж қалыптасуының объективті және субъективті көрсеткіштерін; • -имиджелогияның инструментариін; • -саяси имиджді модельдеу мен жасаудың ұстанымдары; o имиджмейкинтің негізгі кезеңдерін; • -имиджелогиялық ілім дамуының жетекші және перспективті даму бағыттарын. Жасай алуы керек: • -саяси биліктің, саяси лидер мен мемлекеттің имидждерін талдаудың құралдарын пайдалануды; • -имидж-әсерді жасаудың заңдылықтарын анықтауды; • -имиджелогияның мәселелерін тану мен оларды шешу жолдарын; • -имиджмейкинг пен имиджирлеудің негізгі тәсілдерін, әдістері мен технологияларын қолдануды. Дағдылануы тиіс: • -имиджелогияның құралдарын пайдалануды; • -имидждің түрлі типтерінің психологиялық ерекшеліктерін анықтауға; • -саясаттағы имидж жасаушы ақпаратты қолдануға."

Саяси имиджеология
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты – имиджелогияның пәнін, құралдары мен қызметтерін, саяси ғылым жүйесіндегі алатын орнын, саяси биліктің, саяси лидер мен мемлекеттің имидждерін жасаудың түрлері мен әдістерін оқып үйрену; имиджмейкерлік жұмыстың негіздерін. Міндеттері: • -«имидж» ұғымының генезисімен және дамуымен танысу; • -имиджелогияның қолданбалы ғылыми пән ретінде қалыптасу процесін аып көрсету; • -саяси қатынастарды талдау барысында саяси имиджелогияның өзге де саяси пәндермен өзара байланысын қарастыру; • -саяси имидждің құрамдас бөліктерін талдау мен оның ерекшеліктерін тану; • -тәжірибедегі саяси имиджді жасау мен модельдеудің заңдылықтарын зерделеу. • Курстың қысқаша мазмұны: саяси имиджелогияның пәнін, міндеттері мен қызметтерін, басты категорияларын, бағыттары мен одан әрі даму тенденцияларын оқып үйрену" "Студенттердің білетіндері: • -саяси имиджелогияның түсініктік-категориалдық аппаратын; • -саяси имидж қалыптасуының объективті және субъективті көрсеткіштерін; • -имиджелогияның инструментариін; • -саяси имиджді модельдеу мен жасаудың ұстанымдары; o имиджмейкинтің негізгі кезеңдерін; • -имиджелогиялық ілім дамуының жетекші және перспективті даму бағыттарын. Жасай алуы керек: • -саяси биліктің, саяси лидер мен мемлекеттің имидждерін талдаудың құралдарын пайдалануды; • -имидж-әсерді жасаудың заңдылықтарын анықтауды; • -имиджелогияның мәселелерін тану мен оларды шешу жолдарын; • -имиджмейкинг пен имиджирлеудің негізгі тәсілдерін, әдістері мен технологияларын қолдануды. Дағдылануы тиіс: • -имиджелогияның құралдарын пайдалануды; • -имидждің түрлі типтерінің психологиялық ерекшеліктерін анықтауға; • -саясаттағы имидж жасаушы ақпаратты қолдануға."

Саяси кеңес беру
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - В рамках курса студент знакомится с историей и теорией консалтинга в политических кампаниях, изучает практику применения аналитических, специальных, организационных, политико-коммуникационных технологий политического консультирования, способствует реализации стратегических и тактических планов воздействия на политическую ситуацию. В ходе изучения данного курса студент должен: • знать аналитические технологии политического консультирования, технику спичрайтинга и фанд-рейзинга, основы маркетинга консалтинговых услуг; • уметь готовить тексты политического заявления, политических выступлений, докладов и др.; уметь участвовать и организовывать массовые политические акции и различные политические кампании; • иметь навыки разумной критичности, интеллектуального и организационного обеспечения политических кампаний, навыки создания стиля кандидата.,В рамках курса студент знакомится с историей и теорией консалтинга в политических кампаниях, изучает практику применения аналитических, специальных, организационных, политико-коммуникационных технологий политического консультирования, способствует реализации стратегических и тактических планов воздействия на политическую ситуацию. В ходе изучения данного курса студент должен: • знать аналитические технологии политического консультирования, технику спичрайтинга и фанд-рейзинга, основы маркетинга консалтинговых услуг; • уметь готовить тексты политического заявления, политических выступлений, докладов и др.; уметь участвовать и организовывать массовые политические акции и различные политические кампании; • иметь навыки разумной критичности, интеллектуального и организационного обеспечения политических кампаний, навыки создания стиля кандидата.,В рамках курса студент знакомится с историей и теорией консалтинга в политических кампаниях, изучает практику применения аналитических, специальных, организационных, политико-коммуникационных технологий политического консультирования, способствует реализации стратегических и тактических планов воздействия на политическую ситуацию. В ходе изучения данного курса студент должен: • знать аналитические технологии политического консультирования, технику спичрайтинга и фанд-рейзинга, основы маркетинга консалтинговых услуг; • уметь готовить тексты политического заявления, политических выступлений, докладов и др.; уметь участвовать и организовывать массовые политические акции и различные политические кампании; • иметь навыки разумной критичности, интеллектуального и организационного обеспечения политических кампаний, навыки создания стиля кандидата.,В рамках курса студент знакомится с историей и теорией консалтинга в политических кампаниях, изучает практику применения аналитических, специальных, организационных, политико-коммуникационных технологий политического консультирования, способствует реализации стратегических и тактических планов воздействия на политическую ситуацию. В ходе изучения данного курса студент должен: • знать аналитические технологии политического консультирования, технику спичрайтинга и фанд-рейзинга, основы маркетинга консалтинговых услуг; • уметь готовить тексты политического заявления, политических выступлений, докладов и др.; уметь участвовать и организовывать массовые политические акции и различные политические кампании; • иметь навыки разумной критичности, интеллектуального и организационного обеспечения политических кампаний, навыки создания стиля кандидата.

Саяси коммуникациялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Пәннің мақсаты: коммуникацияға байланысты талдаулардың теориялық-әдіснамалық негіздері мен саяси процестерді тұжырымдаудың жүйелі көзқарастарын студенттердің бойында қалыптастыру. Курстың міндеттері: • саяси коммуникациялық процестерді талдаудың теориялық-әдіснамалық негіздерін оқып үйрену, оның замануи саясаттағы маңызын қарастыру; • саяси коммуникациялардың институтталған негізгі арналарын көрсету; • Қазақстан Респкубликасы үшін тәжірибесі өзекті болып табылатын бәсекеге анағұрлым қабілетті елдердің саяси коммуникацияларын талдау. Курстың қысқаша мазмұны: Саяси коммуникация ұғымының мазмұны. Саяси коммуникациялардың негізгі теориялары. Саяси коммуникацияның түрлері. Интернет саяси ұйымдардың қызметіндегі коммуникация құралы ретінде." "Студенттердің білетіндері: • саяси коммуникацияның теориялары мен әдіснамаларын; • саяси коммуникацияның мәні мен қызметтерін; • саяси коммуникацияның құрылымы мен модельдерін; Жасай алуы керек: • пән бойынша алған білімін жүйелеп, қорытындылай алуы (ауызша, рефераттар, эссе); • түрлі саяси коммуникацияларды кешенді және жағдайға сай талдауы; • интернеттің коммунитарлық әлеуетін пайдалануды; • талыптасқан теориялық ағымдар мен әдіснаманы нақты саяси оқиғаларға, процестерге қолдануды; Дағдылануы тиіс: • коммуникациялық процестерді талдау мен бағалауда әдіснамалық және әдіс-тәсілдік білімді қолдануға; • қазіргі заманғы әлемдегі саяси акторлардың ақпараттық-коммуникативтік ортасын талдауға; • саясат саласындағы интернет технологиялармен жұмыс істеуге; • - саяси коммуникация мәселелері бойынша конференцияларда, симпозиумдарда, дөңгелек столдарда, пікірсайыстар мен диспуттарда сөйлеп, баяндама жасауға."

Саяси коммуникациялар
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Пәннің мақсаты: коммуникацияға байланысты талдаулардың теориялық-әдіснамалық негіздері мен саяси процестерді тұжырымдаудың жүйелі көзқарастарын студенттердің бойында қалыптастыру. Курстың міндеттері: • саяси коммуникациялық процестерді талдаудың теориялық-әдіснамалық негіздерін оқып үйрену, оның замануи саясаттағы маңызын қарастыру; • саяси коммуникациялардың институтталған негізгі арналарын көрсету; • Қазақстан Респкубликасы үшін тәжірибесі өзекті болып табылатын бәсекеге анағұрлым қабілетті елдердің саяси коммуникацияларын талдау. Курстың қысқаша мазмұны: Саяси коммуникация ұғымының мазмұны. Саяси коммуникациялардың негізгі теориялары. Саяси коммуникацияның түрлері. Интернет саяси ұйымдардың қызметіндегі коммуникация құралы ретінде." "Студенттердің білетіндері: • саяси коммуникацияның теориялары мен әдіснамаларын; • саяси коммуникацияның мәні мен қызметтерін; • саяси коммуникацияның құрылымы мен модельдерін; Жасай алуы керек: • пән бойынша алған білімін жүйелеп, қорытындылай алуы (ауызша, рефераттар, эссе); • түрлі саяси коммуникацияларды кешенді және жағдайға сай талдауы; • интернеттің коммунитарлық әлеуетін пайдалануды; • талыптасқан теориялық ағымдар мен әдіснаманы нақты саяси оқиғаларға, процестерге қолдануды; Дағдылануы тиіс: • коммуникациялық процестерді талдау мен бағалауда әдіснамалық және әдіс-тәсілдік білімді қолдануға; • қазіргі заманғы әлемдегі саяси акторлардың ақпараттық-коммуникативтік ортасын талдауға; • саясат саласындағы интернет технологиялармен жұмыс істеуге; • - саяси коммуникация мәселелері бойынша конференцияларда, симпозиумдарда, дөңгелек столдарда, пікірсайыстар мен диспуттарда сөйлеп, баяндама жасауға."

Саяси көшбасшы және элита
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Ұсынылып отырған пән елдің ұлттық ерекшеліктерін, элита тобына ұсынылу үшін бұқаралық психология мен билікті, тарихты ескеретін қазіргі элита мен көшбасшының қалыптасу заңдылықтары, түрлері және құрылымы туралы тәжірибелік білім береді. Сараптамалық ой-өріс қабілеттерін қалыптастыру және дамыту, Қазақстанның саяси өмірі туралы бағдарлы болу және саяси ғылым мен өзгермелі тәжірибені дамытуда жинақталған тәжірибені қолдана білу,мемлекеттік, жергілікті және т.б. басқару процесінде өзінің интеллектуалды потенциалын тиімді қолдану. Мақсаты: саяси көшбасшы мен элитаның мағынасын, демократиялық қоғамның саяси өмірінде алатын рөлін және мәнін зерттеу. Міндеттер: • студенттерді саяси көшбасшының және элитаның қалыптасуының қазіргі теорияларымен, саяси көшбасшының және элитаның негізгі тұжырымдарымен, мәнімен және қызметтерімен таныстыру, • -саяси көшбасшысы пен элитаның түрін, саяси көшбасшыны пен элитаны баулудың тәсілдерін қарастыру, • -қазіргі көшбасшының әлеуметтік-психологиялық суретін анықтау." "Саяси көшбасшының мәнін және көшбасшының әр түрлі әлеуметтік топтардың мүддесін көздейтін, біріктіретін және басқаратын тұлға ретінде анықтауды, қоғамның ажырамас бөлігі ретіндегі саяси элитаның мәнін, саяси көшбасшының түрлерін, саяси элитаның қаситтерін және қазіргі Қазақстанның негізгі саяси көшбасшысын мен элитасын, саяси элитаны баулудың тәсілдері білу. Көшбасшылыққа ұмтылатын тұлға ие болатын қасиеттерді талдау, әрекетінің нәтижелері бойынша көшбасшының түрін анықтау, Қазақстанның саяси элитасының ерекшеліктерін бөліп қарастыру, элитаны баулудың ашық және жабық тәсілдерін ажырата білуді жасай алу. Басқаратын топтарына, ұйымына немесе қоғамына және мемлекетке атқарған қызметі мен әкелген пайдасының нәтижесі бойынша Қазақстандағы саяси көшбасшының және элитаның мәнін талдау дағдысын меңгеру"

Саяси күрес және бәсекелестік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: саяси шешімдерді дайын-даудың, қабылдаудың және жүзеге асырудың негізгі түсініктерін, теорияларын, әдістерін ашып көрсету. Міндеттері: - студенттердің саяси шешімдерді қабылдау тоерияларын игеру; саяси шешімдерді жүзеге асырудың және қабылдаудың саяси техноло-гияларын зерттеу; - тиімді саяси шешімдерді қабылдаудың әдістерін үйрету. Қысқаша мазмұны. «Саяси шешім-дерді қабылдау мен жүзеге асырудың технлогиялары» курсы саяси шешімдерді қабылдаудың әдістемелік амалдарын, концептуалды модель-дерін және оны жүзеге асырудың технологияларын зерттеуге бағыт-талған. • саяси шешімдерді қабыдау теорияларын; • саяси шешімдерді қабылдауда оптимизациялау әдістерін; • саяси шешімдерді қабылдау процесінде «рационалды» таңдау модельдерін; • саяси шешімдерді жіктей алады; • саяси шешімдерді қабылдау үшін саяси жағдайды талдай алады; • саяси шешімдерді қабылдау мен жүзеге асырудың кезеңдерін анықтай алады; • қабылданған саяси шешімдердің тиімділігін анықтай алалды; • саяси шешімдерді дайындау, қабылдау және жүзеге асыру процестерін талдау; • саяси шешімдердің тәуекелділігін бағалау; • саяси шешімдерді қабылдау мен жүзеге асырудың техноло-гияларын қолдану; • саяси шешімдерді қабылдау үшін тәжірибелік ұсыныстар дайындауды.

Саяси менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерге саяси менеджменттің теориясы мен практикасының негізгі қағидаларымен және заңдылықтарымен таныстыру. Міндеттері: - студенттерде Қазақстанның ішкі саяси процестерін талдау және негізгі саяси субъектілер мен объектілер арасындағы қарым-қатынасты модельдеу мүмкіндігін дамыту; - саяси менеджменттің диалогтық амалдарындағы тәжірибелік икемдерді беру; - саяси субъектілердің қоғамдық бейнесін қалыптастыру негіздерін үйрету; - саясаттанушының кәсібилігін арттыру үшін коммуникативті амалдар мен әдістерді оқыту. Қысқаша мазмұны: саяси менеджмент-ті оқыту барысында қазіргі таңдағысаяси нарықтың негізгі ерекшеліктері, өндіріс жүйесі, саяси товарлар мен қызметтердің бөлінуі көрсетіледі. • саяси менеджменттің негізгі теориялары; • саяси менеджменттің жіктелуі (типологиясы); • жаңа бағыттағы саяси менеджменттің ерекшелігі; • саяси менеджментке сараптама жүргізу; • қарама-қайшылықты әлемде кризисті құбылыстар мен жағдайларды бағалап, бейімделу; • саяси менеджментті талдауда негізгі методологиялық принциптер мен тәсілдерді қолдану: • саяси менеджментті талдау стратегиясы және жолдарын; саяси менеджментті ұйымдастыру дағдыларын ие болу керек; саяси шешім қабылдау менеджментін қолдану.

Саяси процестегі Еуразия
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты студенттер түсінігінде еуразияшылдық идеяларының жүзеге асуы туралы таным қалыптастыру, қзаіргі заманғы халықаралық қатынастар жүйесіндегі Еуразияның, Еуразия кеңістігіндегі интеграциялық үрдістердің рөлін түсіндіру. Курс Еуразиялық кеңістіктегі саяси экономикалық процесстер мен тенденцияларға қатысты негізгі түсініктердің мән мазмұнын ашады, студенттерді Еуразияшылдық мәселелерінің теориялық және концептуалдық негіздерімен таныстырыады. Курс Еуразияның саяси экономикалық үрдістері талдауын қарастыруды жоспарлайды. • Орталық Азия елдеріндегі саяси үрдістердің ерекшеліктерін; Еуразияшылдықтың классикалық теорияларын; интеграциялық үдерістерді зерттеудегі негізгі заманауи бағыттарды білу мен түсіну; • Еуразияның мәселелерін анықтау мен талдау; аймақтағы әлеуметтік саяси үрдістерді сараптай алу; • аймақтық дамудың келешегіне қатысты болжалдық бағаларға бағыттала алу; Еуразиялық кеңістіктегі кірігу үрдістері жағдайындағы Қазақстанның ұлттық мүдделерін бөлектей білуі және олардың жүзге асуының мүмкін болар нұсқаларын болжай алуы тиіс.

Саяси психология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты - қазіргі жағдайдағы саяси психологияның генезисі туралы түсінік қалыптастыру, оның басты мәселелері мен шешу жолдарын оқып үйрену. Міндеттері: • -саяси психологияның пәнін, әдіснамасы мен тарихын оқытып үйрету; • -саяси психологияны зерттеудің нысаны мен пәні туралы кәсіби ілімді қалыптастыру; • -бұқаралық санадағы саяси-психологиялық құбылыстармен таныстыру; • -саясаттағы жеке тұлға құбылысын қарастыру; • -саяси көшбасшыларды, процестерді, құбылыстарды, саяси қызметті психологиялық зерттеудің технологияларын меңгеру. Қысқаша мазмұны: жеке адам мен тұтас қоғамның саяси мінез-құлқын айқындайтын саяси сананы қалыптастыру факторларын психология тұрғысынан қарастыруға қажет ілім қалыптастыру; сонымен қатар, адам-билік-саясат күрделі қарым-қатынас жүйесін түсіну." "Студенттердің білетіндері: • -саяси психология саласындағы отандық және шетелдік ғалымдардың теориялық, әдістемелік және тәжірибелік жұмыстарын; • -саяси әрекеттердің, құбылыстар мен процестердің ерекшеліктері мен негізгі психологиялық заңдылықтарын; • -саяси процестегі психологиялық ілімнің қолданылу саласын; • -саяси сананы тәжірибелік зерттеудің, саяси әрекетті психологиялық талдаудың әдістерін. Жасай алуы керек: • -жеке тұлға мен бұқараның саяси мінез-құлқын басқару стратегиясын әзірлеуді; • -саяси құбылыстарға тиянақты психологиялық интерпретация беруді; • -қоғамның мақсаты, құрылымы, стратегиясы мен оның мүшелерінің мінез-құлқы арасындағы өзара байланысты табуды; • -саяси құбылыстарды зерттеу үшін психологиялық және әлеуметтанулық зерттеу әдістерін пайдалануды. Дағдылануы тиіс: • -саясат пен саяси құбылыстарды зерделеуде психологиялық зерттеу әдістерін дербес таңдауға; • -қоғамның психологиялық-саяси тұрақтылығын диагностикалау мен бұқараны саяси мотивациялаудың әдістерін меңгеруге; • -саяси науқандарды жүргізуде психологиялық ілімдерді, дағдылар мен әдістерді пайдалануға; • -пәнаралық психологиялық-саясаттанулық зерттеулерді дайындауға."

Саяси психология
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты - қазіргі жағдайдағы саяси психологияның генезисі туралы түсінік қалыптастыру, оның басты мәселелері мен шешу жолдарын оқып үйрену. Міндеттері: • -саяси психологияның пәнін, әдіснамасы мен тарихын оқытып үйрету; • -саяси психологияны зерттеудің нысаны мен пәні туралы кәсіби ілімді қалыптастыру; • -бұқаралық санадағы саяси-психологиялық құбылыстармен таныстыру; • -саясаттағы жеке тұлға құбылысын қарастыру; • -саяси көшбасшыларды, процестерді, құбылыстарды, саяси қызметті психологиялық зерттеудің технологияларын меңгеру. Қысқаша мазмұны: жеке адам мен тұтас қоғамның саяси мінез-құлқын айқындайтын саяси сананы қалыптастыру факторларын психология тұрғысынан қарастыруға қажет ілім қалыптастыру; сонымен қатар, адам-билік-саясат күрделі қарым-қатынас жүйесін түсіну." "Студенттердің білетіндері: • -саяси психология саласындағы отандық және шетелдік ғалымдардың теориялық, әдістемелік және тәжірибелік жұмыстарын; • -саяси әрекеттердің, құбылыстар мен процестердің ерекшеліктері мен негізгі психологиялық заңдылықтарын; • -саяси процестегі психологиялық ілімнің қолданылу саласын; • -саяси сананы тәжірибелік зерттеудің, саяси әрекетті психологиялық талдаудың әдістерін. Жасай алуы керек: • -жеке тұлға мен бұқараның саяси мінез-құлқын басқару стратегиясын әзірлеуді; • -саяси құбылыстарға тиянақты психологиялық интерпретация беруді; • -қоғамның мақсаты, құрылымы, стратегиясы мен оның мүшелерінің мінез-құлқы арасындағы өзара байланысты табуды; • -саяси құбылыстарды зерттеу үшін психологиялық және әлеуметтанулық зерттеу әдістерін пайдалануды. Дағдылануы тиіс: • -саясат пен саяси құбылыстарды зерделеуде психологиялық зерттеу әдістерін дербес таңдауға; • -қоғамның психологиялық-саяси тұрақтылығын диагностикалау мен бұқараны саяси мотивациялаудың әдістерін меңгеруге; • -саяси науқандарды жүргізуде психологиялық ілімдерді, дағдылар мен әдістерді пайдалануға; • -пәнаралық психологиялық-саясаттанулық зерттеулерді дайындауға."

Саяси риторика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты – шешендік өнер ретінде риториканың негіздері мен саяси тілдің ерекшеліктерін оқып үйрену. Міндеттері: • -риторика тарихы мен оның өкілдерін қарастыру; • -саяси моральданудың түрлерімен танысу; • -саяси сөз сөйлеуді рәсімдеу, оған дайындалу мен құрастырудың маңызды заңдылықтарын үйрену; • -саяси лексиканы дұрыс және тиімді қолдануды үйрену; • -үгіт-насихат пен пікірталастың психологиялық негіздерін игеру; • -реципиентке әсер етудің тілдік тактикасы мен құралдарын зерделеу. Қысқаша мазмұны: саяси билік барысында орын алатын заманауи саяси көсемсөздің негізгі мәселелері." "Студенттердің білетіндері: • -риторика тарихын, өткен мен осы кезеңнің белді саяси шешендерін; • -саяси тілдің риторикалық қызмет ету ерекшеліктері мен деңгейлерін; • -саяси мәтіннің даулы және нақты мағынасы; • -саяси риториканың әдістік жиынтығын; • -риторикалық коммуникацияда қызмет ететін түрлі мәтін типтерінің лингво-прагматикалық және стилистикалық сипаттамаларын; • -шешендік өнердің әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктерін, жеке және бұқаралық сананың стереотиптерін, олардың риторикаға әсерін. Жасай алуы керек: • -әлеуметтік-саяси коммуникация процесі аясында мақсат қою мен оған риторикалық құралдар арқылы қол жеткізуді; • -мәтінде риторикалық тәсілдерді табу мен мәтін авторының аудиторияға ықпал етуінің нақты тәсілдерін талдауды; • -риторикалық дискурта мәтін жасаудың оңтайлы стратегиясын таңдауды; • -зерделенетін мәтінге қатысты рефлексивті риторикалық ұстанымды қорғауды. Дағдылануы тиіс: • -саяси мәтіндердің мазмұнын ұғыну процесіне риторикалық комментарий жасауға; • -пікірталас жүргізудің, аудиторияға ықпал ету мен қарсыластарды залалсыздандырудың тәсілдерін қолдануға; • -тыңдаушыларға вербальды емес ықпал етудің құралдарын меңгеруге; • -түрлі саяси мәтіндердің ерекшеліктерін ескере отырып дайындауға."

Саяси шешімдерді қабылдау мен жүзеге асырудың технлогиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: саяси шешімдерді дайындаудың, қабылдаудың және жүзеге асырудың негізгі түсініктерін, теорияларын, әдістерін ашып көрсету. Міндеттері: - студенттердің саяси шешімдерді қабылдау тоерияларын игеру; - саяси шешімдерді жүзеге асырудың және қабылдаудың саяси технологияларын зерттеу; - тиімді саяси шешімдерді қабылдаудың әдістерін үйрету. Қысқаша мазмұны. «Саяси шешімдер-ді қабылдау мен жүзеге асырудың технлогиялары» курсы саяси шешімдер-ді қабылдаудың әдістемелік амалдарын, концептуалды модель-дерін және оны жүзеге асырудың технологияларын зерттеуге бағыт-талған. • саяси шешімдерді қабыдау теорияларын; • саяси шешімдерді қабылдауда оптимизациялау әдістерін; • саяси шешімдерді қабылдау процесінде «рационалды» таңдау модельдерін: • саяси шешімдерді жіктей алады; • саяси шешімдерді қабылдау үшін саяси жағдайды талдай алады; • саяси шешімдерді қабылдау мен жүзеге асырудың кезеңдерін анықтай алады; • қабылданған саяси шешімдердің тиімділігін анықтай алалды; • саяси шешімдерді дайындау, қабылдау және жүзеге асыру процестерін талдау; • саяси шешімдердің тәуекелділігін бағалау; • саяси шешімдерді қабылдау мен жүзеге асырудың технологияларын қолдану; • саяси шешімдерді қабылдау үшін тәжірибелік ұсыныстар дайындауды.

Саяси шешімдерді қабылдау мен жүзеге асырудың технлогиялары
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: саяси шешімдерді дайындаудың, қабылдаудың және жүзеге асырудың негізгі түсініктерін, теорияларын, әдістерін ашып көрсету. Міндеттері: - студенттердің саяси шешімдерді қабылдау тоерияларын игеру; - саяси шешімдерді жүзеге асырудың және қабылдаудың саяси технологияларын зерттеу; - тиімді саяси шешімдерді қабылдаудың әдістерін үйрету. Қысқаша мазмұны. «Саяси шешімдер-ді қабылдау мен жүзеге асырудың технлогиялары» курсы саяси шешімдер-ді қабылдаудың әдістемелік амалдарын, концептуалды модель-дерін және оны жүзеге асырудың технологияларын зерттеуге бағыт-талған. • саяси шешімдерді қабыдау теорияларын; • саяси шешімдерді қабылдауда оптимизациялау әдістерін; • саяси шешімдерді қабылдау процесінде «рационалды» таңдау модельдерін: • саяси шешімдерді жіктей алады; • саяси шешімдерді қабылдау үшін саяси жағдайды талдай алады; • саяси шешімдерді қабылдау мен жүзеге асырудың кезеңдерін анықтай алады; • қабылданған саяси шешімдердің тиімділігін анықтай алалды; • саяси шешімдерді дайындау, қабылдау және жүзеге асыру процестерін талдау; • саяси шешімдердің тәуекелділігін бағалау; • саяси шешімдерді қабылдау мен жүзеге асырудың технологияларын қолдану; • саяси шешімдерді қабылдау үшін тәжірибелік ұсыныстар дайындауды.

Саяси этика
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: саяси этиканың қалыптасу тарихы мен негізгі мәселелерін, сонымен қатар, саясат пен моральдың конвергенциялану түрлерін оқып үйрену. Міндеттері: - саяси этика пәнінің даму тарихын зерделеу; - саяси қатынастарды талдау барысында саяси этиканың өзге де саясаттанулық пәндермен өзара байланысын түсіну; - саясат саласындағы этикалық ой өкілдерінің көзқарастарын зерттеу; қазіргі заманғы қоғамның саяси саласындағы мораль мен саясаттың арақатынасын ашу. Қысқаша мазмұны. Саяси этиканың пәні, қызметі мен негізгі мәселелері, қоғам өмірінің саяси саласының адамгершілік қырлары. • адам мен қоғам үшін этиканың, моральдың, адамгершіліктің маңызын; • саясаттың сан алуан қырларының адамгершілік мазмұнын; • саяси этиканың пәнін, қызметі мен нобайын; • саяси этиканың дәстүрлі және өзекті мәселелерін; • саяси өмірді гуманды етудің перспективаларын; • саяси өмірді бағалауда саяси этика жөніндегі теориялық ілімді қолдануды; • саяси және өзге де әлеуметтік құбылыстардың моральдық аспектілерін айқындауды, олардың себептерін табуды және бұл құбылыстарға моральдық баға беруді; • саяси моральдың қарама-қайшылықтарын көруді және оларды шешу жолдарын табуды; • саясаттағы моральдың көрініс-терін талдау мен сыни бағалауды; • саяси құбылыстарды талдауда аксиологиялық әдісті қолдануға; • нақты мәселенің моральдық маңызын айқындауға, оған білікті баға беруге және тиісті моральдық шешім қабылдауға; • қазіргі саяси-әлеуметтік процес-тердегі моральдық мәселе-лерді шешу үшін этикалық • ілімдерді қолдануға; • саяси компромистің этикалық шекараларын анықтауға.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Терроризм мен экстремизмге қарс тұрудың саяси технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты терроризм мен экстремизмге қарсы тұрудың саяси технологияларын зерттеу болып табылады. Курс міндеттері: o ұлттық қауіпсіздікке қауіп ретінде терроризм мен экстремизмді зерттеуде теоретикалық амалдарын зерттеу; o терроризм мен экстремизмге қарсы күресуде шетелдік және қазақстандық ерекшеліктерді зерттеу. Курстың қысқаша мазмұны «Терроризм мен экстремизмге қарсы тұрудың саяси технологиялары» курсы терроризм мен экстремизмнің мәнін, оның негіздерін қазіргі әлемде оған қарсы тұрудың саяси технологияларын зерттеуге бағытталған. " "Студенттердің білетіндері: o терроризм мен экстремизмнің мәнін, қайнар көздерін; o терроризм мен экстремизмге қарсы тұрудың шетелдік тәжірибесін; o терроризм мен экстремизмге қарсы тұрудың технологияларын және оларды Қазақстан Республикасында қолданудың ерекшеліктерін. Істей алады: o қазіргі терроризм мен экстремизмнің әралуандығын, түрлерін жәктеуді; o терроризм мен экстремизмге қарсы күресуде саяси технологияларды жүзеге асырудың отандық және шетелдік тәжірибелерін талдауды; o терроризм мен экстремизмге қарсы күресу процесінде пайда болған мәселелерді анықтауды. Дағдыларға ие болады: o терроризм мен экстремизмге қарсы күресу саласында мемлекет пен азаматтық қоғамның өзара әрекеттесу механизмдерін анықтау; o терроризм мен экстремизмге қарсы күресуде қоғамдық ұйымдардың, мемлекеттік саясаттың әдістері мен қағидаларын талдау; o қазіргі жағдайда терроризм мен экстремизмге қарсы күресудің саяси технологияларын жетілдіру бойынша аналитикалық құжаттарды жинау мен дайындау."

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Халықаралық келіссөздер технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты: студенттерде халықаралық келісім сөздер теориялары мен оларды жүргізудің әдістері туралы жүйеленген білімдерді қалыптастыру. Курс міндеттері: • халықаралық келісім сөздер туралы студенттердің теоретикалық білімдерді игеруі; • халықаралық келісім сөздер жүргізудің стратегиялық және тактикалық амалдарын зерттеу; • келісім сөздер жүргізу мен делдалдық қызмет көрсетудің тәжірибелік дағдыларын зерттеу. Курстың қысқаша мазмұны «Халықаралық келісім сөздер технологиялары» курсы халықаралық келісім сөздер технологиялар теорияларын және олардың технологияларын зерттеуге бағытталған. " "Студенттердің білетіндері: • келісім сөздер процесінің теорияларын; • халықаралық келісім сөздер жүргізудің модельдерін; • келісім сөздер жүргізудің ұлттық стильдердің ерекшеліктерін; • -келісім сөздер жүргізудің мәдениетін. Істей алады: • халықаралық келісім сөздердің түрлері мен динамикасын анықтауды; • халықаралық келісім сөздерде қолданылатын технологиялардың тиімділігін бағалауды. Дағдыларға ие болады: • келісім сөздер жүргізуде конструктивті саяси технологияларды қодану; • - делдалдық қызмет көрсету. "

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Диплом алды
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Оқу практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение