Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Әлеуметтік жұмыс

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - қызмет көрсету саласының бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ACQUIN
Бағдарлама: 5В090500 - Әлеуметтік жұмыс
Білім беру деңгейі: бакалавриат
Экзамендер: География, Ағылшын тілі
Білім беру формасы: күндізгі
Білім алу мерзімі: 4 жыл
Кәсіби қызмет түрлері:
• әлеуметтік қызмет орындарының қызметкері, аудандық денсаулық сақтау орталықтарының қызметкері;
• түрлі зиянды заттарды шамадан тыс пайдалану бойынша бағдарламалардың қатысушысы, отбасыға қызмет көрсету агенттіктерінің маманы, адам құқықтары бойынша агенттіктердің қызметкері;
• егде адамдармен, мүгедектер, дамуда артта қалғандармен, шартты түрде сотталғандармен жұмыс жасау орындарының қызметкері.
Профильдік пәндер:
• Әлеуметтік жұмыстың тарихы мен теориясы
• Әлеуметтік жұмыстың әдістері мен технологиялары
• Әлеуметтік жұмыстың құқықтық қамсыздандырылуы
• Әлеуметтік қызмет көрсетудегі стандарттар мен мониторинг
• Әлеуметтік жұмыстағы жанжал
• Отбасы және балалармен әлеуметтік жұмыс
• Жастармен әлеуметтік жұмыс
• Тұрын-халықтың жұмысбастылығы және оны реттеу
• Әлеуметтік саясат
Білім берудің артықшылықтары:
• классикалық және заманауи ғылыми мектептерінің тоғысқан дәстүрі;
• бірегей авторлық курстар мен білім беру методикаларының қолданылуы;
• шетелдік мамандардың қатысуы.
Халықаралық байланыстар: бакалавриат студенттері АҚШ, Германия, Жапония, Венгрия, Польша елдерінің жетекші жоо-да білім алу бойынша мүмкіндікке ие.
Тәжірибе өту орындары және және жұмыспен қамту мүмкіндіктері:
• Аудандық және қалалық әкімдіктер, ХҚКО;
• Мемлекеттік басқару органдары;
• Жұмыспен қамту орталықтары;
• Халыққа әлеуметтік қызмет көрсету орындары;
• Білім беру және денсаулық сақтау мекемелері;
• Зейнетақы қоры бөлімдері;
• Құқық қорғау орындары: қарулы күштер, ішкі істер бөлімі, пенитенциарлық жүйе;
• Өндірістік орындар, коммерциялық орындар, әлеуметтік саясат бөлімдері;
• Қоғамдық ұйымдар (қайырымдылық қорлар, еріктілер ұйымы, коммерциялық емес ұйымдар);
• Ғылыми-зерттеу орталықтары, институтттары.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Бiрiншi жоғары бiлiм

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Әлеуметтік жұмыс
Мамандық шифры
5B090500
Факультеті
Философия және саясаттану
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі
Таңдау пәні
Шет тілі
Бейіндік пән
Шет тілі
Өту балы
ҚАЗ
91
ОРЫС
104

пәндер

Адам мінез-құлқы және әлеуметтік орта
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Әлеуметтік антропология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеті: әлеуметтік антропологияның негізі болып студенттерді қазіргі әлеуметтік және мәдени антропологияның жағдайымен; мәдениеттің әлеуметтік тұрмыстық механизмдерімен, қазіргі қоғамдағы адамдық өмір сүру константын жүзеге асыру мәселесімен таныстыру. Мазмұны: әлеуметтік (мәдени) антропологияның классикалық курс мәселелері ғылым тарихын, неке және отбасын, экономикалық, саяси ақпараттық жүйе және т.б. қамтиды. Бұл модульды меңгеру нәтижесінде студент тиіс: білуі: әлеуметтік антроплогияның категориялары мен әдістері істей білуі: әлеуметтік антропологияның теориялық принциптері мен әдістерін тәжірибе жүзінде қолдану дағдылануы: адамның мінез-құлқына ықпал ететін этномәдени жүйелерді талдау; әлеуметтік антроплогия мәселесін талдауға ықпал ететін негізгі теориялық бағыттарды анықтау

Әлеуметтік антропология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеті: әлеуметтік антропологияның негізі болып студенттерді қазіргі әлеуметтік және мәдени антропологияның жағдайымен; мәдениеттің әлеуметтік тұрмыстық механизмдерімен, қазіргі қоғамдағы адамдық өмір сүру константын жүзеге асыру мәселесімен таныстыру. Мазмұны: әлеуметтік (мәдени) антропологияның классикалық курс мәселелері ғылым тарихын, неке және отбасын, экономикалық, саяси ақпараттық жүйе және т.б. қамтиды. Бұл модульды меңгеру нәтижесінде студент тиіс: білуі: әлеуметтік антроплогияның категориялары мен әдістері істей білуі: әлеуметтік антропологияның теориялық принциптері мен әдістерін тәжірибе жүзінде қолдану дағдылануы: адамның мінез-құлқына ықпал ететін этномәдени жүйелерді талдау; әлеуметтік антроплогия мәселесін талдауға ықпал ететін негізгі теориялық бағыттарды анықтау

Әлеуметтік геронтология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Курс әлеуметтік геронтология және әлеуметтік геронтологияның қазіргі қоғамдағы орны туралы, оның басқа қоғамдық жүйелермен байланысы жайлы түсінік қалыптастырады. Мазмұны: геронтология – кәрілік, өмір сүру ұзақтығы және қарт адам мен оны қоршаған орта туралы ғылым. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: курс жайлы толық ақпаратты, курстың теориялық- методологиялық негізін; меңгеруі тиіс: егде жастағы адамдарға сапалы, дұрыс кеңес беру; дағдылануы тиіс: егде жастағы адамдарға алынған білімді тәжірибеде дұрыс қолдана білу.

Әлеуметтік геронтология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Курс әлеуметтік геронтология және әлеуметтік геронтологияның қазіргі қоғамдағы орны туралы, оның басқа қоғамдық жүйелермен байланысы жайлы түсінік қалыптастырады. Мазмұны: геронтология – кәрілік, өмір сүру ұзақтығы және қарт адам мен оны қоршаған орта туралы ғылым. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: курс жайлы толық ақпаратты, курстың теориялық- методологиялық негізін; меңгеруі тиіс: егде жастағы адамдарға сапалы, дұрыс кеңес беру; дағдылануы тиіс: егде жастағы адамдарға алынған білімді тәжірибеде дұрыс қолдана білу.

Әлеуметтік жұмыс теориясы
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік жұмысқа кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: болашақ мамандық, кәсіби қызығушылықты дамыту туралы студенттерге теориялық-әдістемелік ақпараттар беру. Мазмұны: әлеуметтік жұмыс қоғамдық феномен және іс-әрекеттің түрі ретінде көзқарастардың эволюциясы. Әлеуметтік қызметкердің тұлғасы: кәсіби және рухани-адамгершіліктік қасиеттер, кәсібилікті қалыптастыру мәселесі. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: әлеуметтік мамандық негіздері; меңгеруі тиіс: әлеуметтік қызметкер қолданатын технологияларға бағытталу; дағдылануы тиіс: әлеуметтік жұмыс бойынша болашақ маманның әлеуметтік тіл табысуы мен қабілеттері.

Әлеуметтік жұмысқа кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: болашақ мамандық, кәсіби қызығушылықты дамыту туралы студенттерге теориялық-әдістемелік ақпараттар беру. Мазмұны: әлеуметтік жұмыс қоғамдық феномен және іс-әрекеттің түрі ретінде көзқарастардың эволюциясы. Әлеуметтік қызметкердің тұлғасы: кәсіби және рухани-адамгершіліктік қасиеттер, кәсібилікті қалыптастыру мәселесі. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: әлеуметтік мамандық негіздері; меңгеруі тиіс: әлеуметтік қызметкер қолданатын технологияларға бағытталу; дағдылануы тиіс: әлеуметтік жұмыс бойынша болашақ маманның әлеуметтік тіл табысуы мен қабілеттері.

Әлеуметтік жұмыстағы басқару, ұйымдастыру және әкімшілендіру
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: курс әлеуметтік жұмыстағы басқарудың әдіснамалық мәселелерін және әлеуметтік жұмыс саласындағы әлеуметтік мекемелер, орталықтар, қызметтер бойынша әлеуметтік іс-әрекеттерді ұйымдастырудың және жүзеге асырудың тәсілдерін оқып-меңгеруге бағытталған. Мазмұны: басқарудағы принциптер, құрылымы мен қызметтері, ұйымдағы менеджмент, әлеуметтік мекемелерде еңбекті ұйымдастыру. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: маман жұмысының әдіснамасы мен техникасын, әлеуметтік жұмыс жүйесіндегі басқарудың формалары мен әдістері; меңгеруі тиіс: алынған білімді тәжірибеде қолдана білу; дағдылануы тиіс: басқару қызметтеріне кәсіби әлеуметтік жұмыс жүргізу.

Әлеуметтік жұмыстағы басқару, ұйымдастыру және әкімшілендіру
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: курс әлеуметтік жұмыстағы басқарудың әдіснамалық мәселелерін және әлеуметтік жұмыс саласындағы әлеуметтік мекемелер, орталықтар, қызметтер бойынша әлеуметтік іс-әрекеттерді ұйымдастырудың және жүзеге асырудың тәсілдерін оқып-меңгеруге бағытталған. Мазмұны: басқарудағы принциптер, құрылымы мен қызметтері, ұйымдағы менеджмент, әлеуметтік мекемелерде еңбекті ұйымдастыру. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: маман жұмысының әдіснамасы мен техникасын, әлеуметтік жұмыс жүйесіндегі басқарудың формалары мен әдістері; меңгеруі тиіс: алынған білімді тәжірибеде қолдана білу; дағдылануы тиіс: басқару қызметтеріне кәсіби әлеуметтік жұмыс жүргізу.

Әлеуметтік жұмыстағы жанжал
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттерде қоғамдық ғылымдардың қазіргі заманғы даму сатысындағы конфликтологияның принциптері мен мақсаттары, олардың әлеуметтік жұмыс саласындағы ерекшелігі және жанжалдың дамуы, шешідуі және пайда болуының психологиялық аспектілері жайлы ой қалыптастыру. Мазмұны: конфликтология және оның әлеуметтік жұмыс тәжірибесіндегі орны, жанжалдың құрылымы мен ерекшелігі, жанжалдың детерминациясы Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: қоғамдық ғылымдардың қазіргі заманғы даму сатысындағы жанжалтанудың принциптері мен мақсаттары, олардың әлеуметтік жұмыс саласындағы ерекшелігі жайлы; жанжалдың пайда болуы, дамуы және аяқталуы жайлы; жанжалды шешудегі психологиялық ерекшеліктер туралы; меңгеруі тиіс: әлеуметтік жұмыс саласындағы жанжалдың дамуы мен пайда болу табиғаты жайлы; жанжалға қатысушылардың тұлғааралық қарым-қатынас стилі жайлы; дағдылануы тиіс: клиентпен жұмыс барысында жанжалдан құтылу технологияларын.

Әлеуметтік жұмыстағы жанжал
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттерде қоғамдық ғылымдардың қазіргі заманғы даму сатысындағы конфликтологияның принциптері мен мақсаттары, олардың әлеуметтік жұмыс саласындағы ерекшелігі және жанжалдың дамуы, шешідуі және пайда болуының психологиялық аспектілері жайлы ой қалыптастыру. Мазмұны: конфликтология және оның әлеуметтік жұмыс тәжірибесіндегі орны, жанжалдың құрылымы мен ерекшелігі, жанжалдың детерминациясы Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: қоғамдық ғылымдардың қазіргі заманғы даму сатысындағы жанжалтанудың принциптері мен мақсаттары, олардың әлеуметтік жұмыс саласындағы ерекшелігі жайлы; жанжалдың пайда болуы, дамуы және аяқталуы жайлы; жанжалды шешудегі психологиялық ерекшеліктер туралы; меңгеруі тиіс: әлеуметтік жұмыс саласындағы жанжалдың дамуы мен пайда болу табиғаты жайлы; жанжалға қатысушылардың тұлғааралық қарым-қатынас стилі жайлы; дағдылануы тиіс: клиентпен жұмыс барысында жанжалдан құтылу технологияларын.

Әлеуметтік жұмыстағы кеңес беру негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Курс кеңес беру негіздерін оқып-меңгеруге арналған. Мазмұны: Кеңес беру стратегия ретінде, кәсіби көмек берудің технологиясы. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: психологиялық мектептердің іргелі теорияларына негізделген кеңес берудің негізгі амалдары; меңгеруі тиіс: клиентпен жұмыс барысында алынған білімді қолдану; дағдылануы тиіс: клиентпен жұмыс барысында кеңес берушілік көмегін көрсету.

Әлеуметтік жұмыстағы кеңес беру негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Курс кеңес беру негіздерін оқып-меңгеруге арналған. Мазмұны: Кеңес беру стратегия ретінде, кәсіби көмек берудің технологиясы. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: психологиялық мектептердің іргелі теорияларына негізделген кеңес берудің негізгі амалдары; меңгеруі тиіс: клиентпен жұмыс барысында алынған білімді қолдану; дағдылануы тиіс: клиентпен жұмыс барысында кеңес берушілік көмегін көрсету.

Әлеуметтік жұмысты зерттеудің әдістері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: курс алғашқы әлеуметтанулық ақпараттарды алудың әдістемелерін оқып-меңгеруге, оларды түсінуге, сәйкесінше қорытындылар жасау, сонымен қатар алынған мәліметтерді қолдануға бағытталған. Мазмұны: әлеуметтік жұмысты зерттеудің әдіснамасы, олардың түрлері, зерттеулер нәтижелерін өңдеу, оларды тәжірибеде пайдалану, статистикалық әдіс және олардың әлеуметтік жұмыста қолданылуы. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: алғашқы әлметтанулық ақпараттарды алудың әдіснамасы; меңгеруі тиіс: әлеуметтік жұмыста қолданылатын зерттеулердің әдіснамасы мен техникасы; дағдылануы тиіс: алғашқы әлметтанулық ақпараттарды жинау және талдау.

Әлеуметтік жұмысты зерттеудің әдістері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: курс алғашқы әлеуметтанулық ақпараттарды алудың әдістемелерін оқып-меңгеруге, оларды түсінуге, сәйкесінше қорытындылар жасау, сонымен қатар алынған мәліметтерді қолдануға бағытталған. Мазмұны: әлеуметтік жұмысты зерттеудің әдіснамасы, олардың түрлері, зерттеулер нәтижелерін өңдеу, оларды тәжірибеде пайдалану, статистикалық әдіс және олардың әлеуметтік жұмыста қолданылуы. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: алғашқы әлметтанулық ақпараттарды алудың әдіснамасы; меңгеруі тиіс: әлеуметтік жұмыста қолданылатын зерттеулердің әдіснамасы мен техникасы; дағдылануы тиіс: алғашқы әлметтанулық ақпараттарды жинау және талдау.

Әлеуметтік жұмысты құқықтық камтамасыз ету
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Курс ҚР-сы азаматтарының әлеуметтік салада негізгі принциптері мен құқықтары туралы, ҚР-ның әлеуметтік саясатының және ҚР-ның әлеуметтік қамсыздандыруын дамытудың перспективасының негізгі бағыттары туралы, азаматтардың әлеуметтік қамсыздандыруындағы конституциялық құқықтарды жүзеге асыру туралы студенттерге білім беруге бағытталған. Мазмұны: әлеуметтік қамсыздандыру, оның түрлері, жәрдемақы, зейнетақы, компенсация Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: ҚР-да әлеуметтік қамсыздандыруды жүзеге асыратын органдардың құрылымы мен компетенцияларын; меңгеруі тиіс: алынған білімдерді әлеуметтік қамсыздандыру саласында қолдана білу; дағдылануы тиіс: әлеуметтік қамсыздандырудың белгілі түрлері бойынша азаматтарға көмек көрсету.

Әлеуметтік жұмысты құқықтық камтамасыз ету
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Курс ҚР-сы азаматтарының әлеуметтік салада негізгі принциптері мен құқықтары туралы, ҚР-ның әлеуметтік саясатының және ҚР-ның әлеуметтік қамсыздандыруын дамытудың перспективасының негізгі бағыттары туралы, азаматтардың әлеуметтік қамсыздандыруындағы конституциялық құқықтарды жүзеге асыру туралы студенттерге білім беруге бағытталған. Мазмұны: әлеуметтік қамсыздандыру, оның түрлері, жәрдемақы, зейнетақы, компенсация Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: ҚР-да әлеуметтік қамсыздандыруды жүзеге асыратын органдардың құрылымы мен компетенцияларын; меңгеруі тиіс: алынған білімдерді әлеуметтік қамсыздандыру саласында қолдана білу; дағдылануы тиіс: әлеуметтік қамсыздандырудың белгілі түрлері бойынша азаматтарға көмек көрсету.

Әлеуметтік жұмыстың әдістері мен технологиялары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттерге қоғамдық өмірдің технологизация процестері саласындағы теориялық білімді қалыптастыру, клиентпен жұмыс барысында әлеуметтік жұмыстың тиімді әдістері мен технологияларын пайдалануға дағдыландыру. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: тұрғын-халықтың әр түрлі категорияларымен әлеуметтік жұмыстың жалпы теориялық мәселелері мен технологиясының мазмұны; меңгеруі тиіс: әлеуметтік жұмыстың объектісін анықтай білу, әлеуметтік диагнозды дұрыс қоя білу, қажетті әлеуметтік көмектің сипаты мен көлемін анықтау; дағдылануы тиіс: әр түрлі категорияларымен әлеуметтік жұмыс, жазылған ғылыми жұмыстары бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізудің тәжірибелік дағдыларын меңгеру.

Әлеуметтік жұмыстың әдістері мен технологиялары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттерге қоғамдық өмірдің технологизация процестері саласындағы теориялық білімді қалыптастыру, клиентпен жұмыс барысында әлеуметтік жұмыстың тиімді әдістері мен технологияларын пайдалануға дағдыландыру. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: тұрғын-халықтың әр түрлі категорияларымен әлеуметтік жұмыстың жалпы теориялық мәселелері мен технологиясының мазмұны; меңгеруі тиіс: әлеуметтік жұмыстың объектісін анықтай білу, әлеуметтік диагнозды дұрыс қоя білу, қажетті әлеуметтік көмектің сипаты мен көлемін анықтау; дағдылануы тиіс: әр түрлі категорияларымен әлеуметтік жұмыс, жазылған ғылыми жұмыстары бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізудің тәжірибелік дағдыларын меңгеру.

Әлеуметтік жұмыстың кәсіби-этикалық негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік жұмыстың кәсіби-этикалық негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік жұмыстың тарихы мен теориясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: курс әлеуметтік жұмыстың ғылыми негіздерін, социономиялық іс-әрекеттердің қазіргі тұжырымдамаларын сипаттау, әлеуметтік жұмыстың басқа ғылымдармен байланысын анықтауды қамтиды. Мазмұны: Әлеуметтік жұмыс қазіргі әлемдік феномен ретінде, әлеуметтік жұмыстың қазіргі тұжырымдамалары, әлеуметтік жұмыстың өзекті мәселелері Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: әлеуметтік жұмыстың пәндік аумағы, басқа пәндермен байланысы; меңгеруі тиіс: әлеуметтік жұмыс теориясының ұғымдық аппаратына бағытталу; дағдылануы тиіс: алынған білімдерді тәжірибеде қолдану.

Әлеуметтік жұмыстың тарихы мен теориясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: курс әлеуметтік жұмыстың ғылыми негіздерін, социономиялық іс-әрекеттердің қазіргі тұжырымдамаларын сипаттау, әлеуметтік жұмыстың басқа ғылымдармен байланысын анықтауды қамтиды. Мазмұны: Әлеуметтік жұмыс қазіргі әлемдік феномен ретінде, әлеуметтік жұмыстың қазіргі тұжырымдамалары, әлеуметтік жұмыстың өзекті мәселелері Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: әлеуметтік жұмыстың пәндік аумағы, басқа пәндермен байланысы; меңгеруі тиіс: әлеуметтік жұмыс теориясының ұғымдық аппаратына бағытталу; дағдылануы тиіс: алынған білімдерді тәжірибеде қолдану.

Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: әлеуметтік қызметті шаруашылық жүргізуші объект ретінде қызмет атқарудың ортақ экономикалық жүйесін түсіндіру, әртүрлі меншіктегі (мемлекеттік, муниципалды, жеке) әлеуметтік қызметтердің ерекшеліктерін анықтау, сонымен қатар, әлеуметтік стационарлардың, муниципалды орталықтардың, зейнетақы қорларының, т.б. жұмыстарының бағыттарын анықтау. Мазмұны: әлеуметтік қызметтерді қаржыландыру көздері мен түрлері, әлеуметтік жұмыс мекемелерін бақылау, қызметін атқару және жоспарлау механизмдері. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: осы курсқа байланысты терминдерді, түсініктерді және категорияларды; әртүрлі меншіктегі кәсіпорындардың экономикалық жүйелерін басқарудағы ерекшеліктерін анықтайтын заңнамалық актілерді, фирмалар мен кәсіпорындардың экономикалық жұмыстары жайлы негізгі мағлұматтарды; меңгеруі тиіс: кеңес беруде, жұмыспен қамту, жұмысбастылыққа байланысты мәселелерде клиентке әдістер мен техникаларды тәжірибе барысында қолдана білу; дағдылануы тиіс: тәжірибеде жұмыссыздық мәселесіне және оның қазіргі қоғамдағы түрлеріне байланысты жанжақты көзқарас қалыптастыру, еңбек нарығында профессионалды көзқарас қалыптастыру, әртүрлі деңгейдегі халықты жұмыспен қамтуды басқарудағы мәселелерді ұғыну.

Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: әлеуметтік қызметті шаруашылық жүргізуші объект ретінде қызмет атқарудың ортақ экономикалық жүйесін түсіндіру, әртүрлі меншіктегі (мемлекеттік, муниципалды, жеке) әлеуметтік қызметтердің ерекшеліктерін анықтау, сонымен қатар, әлеуметтік стационарлардың, муниципалды орталықтардың, зейнетақы қорларының, т.б. жұмыстарының бағыттарын анықтау. Мазмұны: әлеуметтік қызметтерді қаржыландыру көздері мен түрлері, әлеуметтік жұмыс мекемелерін бақылау, қызметін атқару және жоспарлау механизмдері. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: осы курсқа байланысты терминдерді, түсініктерді және категорияларды; әртүрлі меншіктегі кәсіпорындардың экономикалық жүйелерін басқарудағы ерекшеліктерін анықтайтын заңнамалық актілерді, фирмалар мен кәсіпорындардың экономикалық жұмыстары жайлы негізгі мағлұматтарды; меңгеруі тиіс: кеңес беруде, жұмыспен қамту, жұмысбастылыққа байланысты мәселелерде клиентке әдістер мен техникаларды тәжірибе барысында қолдана білу; дағдылануы тиіс: тәжірибеде жұмыссыздық мәселесіне және оның қазіргі қоғамдағы түрлеріне байланысты жанжақты көзқарас қалыптастыру, еңбек нарығында профессионалды көзқарас қалыптастыру, әртүрлі деңгейдегі халықты жұмыспен қамтуды басқарудағы мәселелерді ұғыну.

Әлеуметтік жұмыстың этикалық негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік квалиметрия, әлеуметтік қызмет көрсету сапасын бағалау және стандартизациялау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: адамның кез-келген іс-әрекетінің сапасын өлшеу және сандық бағалау мәселесіне қатысты, жаңа ғылым саласы ретінде әлеуметтік квалиметрия туралы студенттерге жүйелі білім беру. Мазмұны: квалиметрия категориясы, өлшеудің әдістері мен амалдарын таңдау, іс-әрекет түрлерінің сапасын бағалау. білуі тиіс: квалиметрияның ғылым ретіндегі негіздері, принциптері, тұжырымдамалары; әлеуметтік жұмыстағы стандартизацияның негіздері; меңгеруі тиіс: стандарттарға сәйкес әлеуметтік қызмет көрсетудің сапасын бағалау; дағдылануы тиіс: тұрғын-халыққа әлеуметтік қызмет көрсетудің амалдары мен әдістерін қолдану.

Әлеуметтік квалиметрия, әлеуметтік қызмет көрсету сапасын бағалау және стандартизациялау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: адамның кез-келген іс-әрекетінің сапасын өлшеу және сандық бағалау мәселесіне қатысты, жаңа ғылым саласы ретінде әлеуметтік квалиметрия туралы студенттерге жүйелі білім беру. Мазмұны: квалиметрия категориясы, өлшеудің әдістері мен амалдарын таңдау, іс-әрекет түрлерінің сапасын бағалау. білуі тиіс: квалиметрияның ғылым ретіндегі негіздері, принциптері, тұжырымдамалары; әлеуметтік жұмыстағы стандартизацияның негіздері; меңгеруі тиіс: стандарттарға сәйкес әлеуметтік қызмет көрсетудің сапасын бағалау; дағдылануы тиіс: тұрғын-халыққа әлеуметтік қызмет көрсетудің амалдары мен әдістерін қолдану.

Әлеуметтік қызмет көрсетудегі стандарттар және мониторинг
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Курс стандарттау жүйесімен, қызмет көрсету саласында мониторингтік зерттеулердің мазмұны мен әдістерімен таныстыруға бағытталған. Мазмұны: әлеуметтік қызмет нарығы, әлеуметтік стандарттар, әлеуметтік мониторинг. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: зерттеудің әдістері мен техникаларын, әлеуметтік құбылыстар мен процестер анализінде жаңа теорияларды пайдалануа; ғылыми зерттеудің әдіснамалық негізін, алған білімдер мен тәжірибелерді профессионалды және әлеуметтік салада қолдануға; меңгеруі тиіс: ғылыми зерттеулердің нәтижелерін әлеуметтік және профессионалды салада нәтижелілікті арттыру үшін қолдану; дағдылануы тиіс: әртүрлі дегейде әлеуметтік қызмет көрсету бөлімшелерінде және жеке қызметкерлердің жұмыстарында бақылау және мониторинг жүргізу.

Әлеуметтік қызмет көрсетудегі стандарттар және мониторинг
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Курс стандарттау жүйесімен, қызмет көрсету саласында мониторингтік зерттеулердің мазмұны мен әдістерімен таныстыруға бағытталған. Мазмұны: әлеуметтік қызмет нарығы, әлеуметтік стандарттар, әлеуметтік мониторинг. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: зерттеудің әдістері мен техникаларын, әлеуметтік құбылыстар мен процестер анализінде жаңа теорияларды пайдалануа; ғылыми зерттеудің әдіснамалық негізін, алған білімдер мен тәжірибелерді профессионалды және әлеуметтік салада қолдануға; меңгеруі тиіс: ғылыми зерттеулердің нәтижелерін әлеуметтік және профессионалды салада нәтижелілікті арттыру үшін қолдану; дағдылануы тиіс: әртүрлі дегейде әлеуметтік қызмет көрсету бөлімшелерінде және жеке қызметкерлердің жұмыстарында бақылау және мониторинг жүргізу.

Әлеуметтік медицинаның негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Бұл пәннің мақсаты болып студенттерге тәжірибеде қолданатын медициналық білімнің негізгі ережелерін пайдалануды, осының негізінде шешімдер қабылдауға үйрету табылады. Мазмұны: әлеуметтік медицина тарихы, жалпы әлеуметтік медицина, қолданбалы әлеуметтік медицина. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: әлеуметтік бірлестіктердің түрлері мен формалары, әлеуметтік адамдардың байланыстары мен қарым-қатынастары; - әлеуметтік медицина негізгі категориялары; - тұрғын-халыққа әлеуметтік-медициналық көмектің формалары; - әлеуметтік-медициналық саладағы әлеуметтік жұмыстың кезеңдері мен ерекшеліктері; меңгеруі тиіс: жеке адамның, отбасы мен топтардың өмірлерінің әлеуметтік-медициналық жағдайларын талдау, әлеуметтік-медициналық мәселерді анықтау; - әлеуметтік-медициналық мәселелерді шешу үшін отандық денсаулық сақтау және әлеуметтік қорғау жүйесі құрылымдарының өзара байланыстарын жүзеге асыру. дағдылануы тиіс: әлеуметтік-медициналық жұмыстың әр түрлі бағыттары бойынша іс-шаралар жүргізу; әлеуметтік-медициналық бағыттағы бағдарламаларды құру.

Әлеуметтік медицинаның негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Бұл пәннің мақсаты болып студенттерге тәжірибеде қолданатын медициналық білімнің негізгі ережелерін пайдалануды, осының негізінде шешімдер қабылдауға үйрету табылады. Мазмұны: әлеуметтік медицина тарихы, жалпы әлеуметтік медицина, қолданбалы әлеуметтік медицина. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: әлеуметтік бірлестіктердің түрлері мен формалары, әлеуметтік адамдардың байланыстары мен қарым-қатынастары; - әлеуметтік медицина негізгі категориялары; - тұрғын-халыққа әлеуметтік-медициналық көмектің формалары; - әлеуметтік-медициналық саладағы әлеуметтік жұмыстың кезеңдері мен ерекшеліктері; меңгеруі тиіс: жеке адамның, отбасы мен топтардың өмірлерінің әлеуметтік-медициналық жағдайларын талдау, әлеуметтік-медициналық мәселерді анықтау; - әлеуметтік-медициналық мәселелерді шешу үшін отандық денсаулық сақтау және әлеуметтік қорғау жүйесі құрылымдарының өзара байланыстарын жүзеге асыру. дағдылануы тиіс: әлеуметтік-медициналық жұмыстың әр түрлі бағыттары бойынша іс-шаралар жүргізу; әлеуметтік-медициналық бағыттағы бағдарламаларды құру.

Әлеуметтік саясат
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: курс Қазақстан Республикасының әлеуметтік асаясат негіздерін зерттеуге бағытталған. Мазмұны: әлеуметтік саясат және экономика, еңбек нарығындағы әлеуметтік саясат, халықтың жұмыспен қамтылуы, жұмыссыздық. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: мақсатын, міндетін, заңдылықтарын, әлеуметтік саясаттың даму ерекшелігі мен сабақтастығын; меңгеруі тиіс: категориялық аппаратты пайдалана білу; дағдылануы тиіс: арнайы әдебиетті пайдалана білу.

Әлеуметтік саясат
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: курс Қазақстан Республикасының әлеуметтік асаясат негіздерін зерттеуге бағытталған. Мазмұны: әлеуметтік саясат және экономика, еңбек нарығындағы әлеуметтік саясат, халықтың жұмыспен қамтылуы, жұмыссыздық. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: мақсатын, міндетін, заңдылықтарын, әлеуметтік саясаттың даму ерекшелігі мен сабақтастығын; меңгеруі тиіс: категориялық аппаратты пайдалана білу; дағдылануы тиіс: арнайы әдебиетті пайдалана білу.

Әлеуметтік этнография және демография
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: әлеуметтік этнография және демография негіздерін оқып-меңгеру демографиялық ақпараттармен жұмыс бойынша білімді, білікті және дағдыларды қалыптастыруға, сонымен қатар, этнография дамуының қазіргі тенденцияларымен танысуға бағытталған. Мазмұны: тұрғын-халықтың дамуының негізгі тенденциялары, олардың табиғи қозғалыстары, миграциялық процестер. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: әлемдегі демографиялық жағдайлардың тарихи өзгерістері; негізгі демографиялық заңдылықтар; тұрғын-халықтың дамуының механизмдері демографиялық қауымдастық ретінде; меңгеруі тиіс: әлемдік қауымдастықтың глобалды мәселелері мен тұрғын-халықтың демографиялық дамуы арасындағы өзара тәуелділікті орнату; дағдылануы тиіс: демографиялық көрсеткіштер жүйесін талдау.

Әлеуметтік этнография және демография
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: әлеуметтік этнография және демография негіздерін оқып-меңгеру демографиялық ақпараттармен жұмыс бойынша білімді, білікті және дағдыларды қалыптастыруға, сонымен қатар, этнография дамуының қазіргі тенденцияларымен танысуға бағытталған. Мазмұны: тұрғын-халықтың дамуының негізгі тенденциялары, олардың табиғи қозғалыстары, миграциялық процестер. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: әлемдегі демографиялық жағдайлардың тарихи өзгерістері; негізгі демографиялық заңдылықтар; тұрғын-халықтың дамуының механизмдері демографиялық қауымдастық ретінде; меңгеруі тиіс: әлемдік қауымдастықтың глобалды мәселелері мен тұрғын-халықтың демографиялық дамуы арасындағы өзара тәуелділікті орнату; дағдылануы тиіс: демографиялық көрсеткіштер жүйесін талдау.

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Девиантология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттерді арнайы педагогиканың негізгі теориялық мәліметтерімен, дизонтогенездің әртүрлі типтерінің барысында әлеуметтік-педагогикалық жұмыс мүмкіндіктерімен және психикалық дамудың жалпы заңдылықтарымен таныстыру. Сондай-ақ модульдің мақсаты девионтология негіздері бойынша білімді қалыптастыру, девиантты мінез-құлықты балаларды алдын алу және түзету жұмыстарының мазмұнын меңгеру. арнайы педагогиканың теориялық негіздері мен психикалық дамудың ауытқу заңдылықтарын білу; - девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс істеудің әлеуметтік-педагогикалық технологияларын, девиантологияның, теоретикалық негіздерін білу; - қоғамның қорғансыз категорияларына гуманитарлық-педагогикалық қолдау көрсетуге дайындығы; - балалар мен жеткіншектермен әртүрлі дизонтогенез барысында жұмыс жасаудың әлеуметтік-педагогикалық технологияларын жобалау біліктері мен дағдыларын меңгеру, әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологияларын пайдалану; - девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс істеудің алдын алу және коррекциялау дағдыларын меңгеру.

Девиантология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттерді арнайы педагогиканың негізгі теориялық мәліметтерімен, дизонтогенездің әртүрлі типтерінің барысында әлеуметтік-педагогикалық жұмыс мүмкіндіктерімен және психикалық дамудың жалпы заңдылықтарымен таныстыру. Сондай-ақ модульдің мақсаты девионтология негіздері бойынша білімді қалыптастыру, девиантты мінез-құлықты балаларды алдын алу және түзету жұмыстарының мазмұнын меңгеру. арнайы педагогиканың теориялық негіздері мен психикалық дамудың ауытқу заңдылықтарын білу; - девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс істеудің әлеуметтік-педагогикалық технологияларын, девиантологияның, теоретикалық негіздерін білу; - қоғамның қорғансыз категорияларына гуманитарлық-педагогикалық қолдау көрсетуге дайындығы; - балалар мен жеткіншектермен әртүрлі дизонтогенез барысында жұмыс жасаудың әлеуметтік-педагогикалық технологияларын жобалау біліктері мен дағдыларын меңгеру, әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологияларын пайдалану; - девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс істеудің алдын алу және коррекциялау дағдыларын меңгеру.

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық сақтау жүйесіндегі әлеуметтік жұмыс
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: курс студенттерді денсаулық сақтау жүйесіндегі әлеуметтік жұмыстың ерекшеліктерімен таныстыруға бағытталған. Мазмұны: Денсаулық сақтау жүйесіндегі әлеуметтік жұмыс кәсіби білім беру бағыты ретінде. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: денсаулық сақтау мекемелеріндегі әлеуметтік жұмыстың ерекшеліктері; меңгеруі тиіс: жеке адамның, отбасы мен топтардың өмірлерінің әлеуметтік-медициналық жағдайларын талдау, әлеуметтік-медициналық мәселерді анықтау; әлеуметтік-медициналық мәселелерді шешу үшін отандық денсаулық сақтау және әлеуметтік қорғау жүйесі құрылымдарының өзара байланыстарын жүзеге асыру; дағдылануы тиіс: әр түрлі категориядағы клиенттерге әлеуметтік-медициналық көмек беру.

Денсаулық сақтау жүйесіндегі әлеуметтік жұмыс
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: курс студенттерді денсаулық сақтау жүйесіндегі әлеуметтік жұмыстың ерекшеліктерімен таныстыруға бағытталған. Мазмұны: Денсаулық сақтау жүйесіндегі әлеуметтік жұмыс кәсіби білім беру бағыты ретінде. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: денсаулық сақтау мекемелеріндегі әлеуметтік жұмыстың ерекшеліктері; меңгеруі тиіс: жеке адамның, отбасы мен топтардың өмірлерінің әлеуметтік-медициналық жағдайларын талдау, әлеуметтік-медициналық мәселерді анықтау; әлеуметтік-медициналық мәселелерді шешу үшін отандық денсаулық сақтау және әлеуметтік қорғау жүйесі құрылымдарының өзара байланыстарын жүзеге асыру; дағдылануы тиіс: әр түрлі категориядағы клиенттерге әлеуметтік-медициналық көмек беру.

Ересектер және егде адамдармен әлеуметтік жұмыс
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жалпы және әлеуметтік психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: курс студенттердің адамдармен сөйлесу мен қарым-қатынас психологиясы бойынша негізгі ғылыми ережелерді, жеке адам мен топ арасындағы қарым-қатынастардың, әлеуметтік топтардың жұмыс істеуінде орын алатын психологиялық заңдылықтарды меңгеруге арналған. Мазмұны: әлеуметтік және психологиялық ғылымдар жүйесіндегі әлеуметтік психология, қарым-қатынастың құрылымы мен қызметтері, оның интерактивті жақтары, әлеуметтік психологиядағы топтар. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: адамдар арасындағы қарым-қатынастың негізгі заңдылықтарын білу; әлеуметтік қауымдастықтардың – үлкен және кіші топтардың жұмыс істеу заңдылықтарын білу; меңгеруі тиіс: ұйымдарда әлеуметтік-психологиялық мәселелерді анықтау және оларды талдау; дағдылануы тиіс: клиентке психологиялық көмек көрсету дағдыларын меңгеру.

Жалпы және әлеуметтік психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: курс студенттердің адамдармен сөйлесу мен қарым-қатынас психологиясы бойынша негізгі ғылыми ережелерді, жеке адам мен топ арасындағы қарым-қатынастардың, әлеуметтік топтардың жұмыс істеуінде орын алатын психологиялық заңдылықтарды меңгеруге арналған. Мазмұны: әлеуметтік және психологиялық ғылымдар жүйесіндегі әлеуметтік психология, қарым-қатынастың құрылымы мен қызметтері, оның интерактивті жақтары, әлеуметтік психологиядағы топтар. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: адамдар арасындағы қарым-қатынастың негізгі заңдылықтарын білу; әлеуметтік қауымдастықтардың – үлкен және кіші топтардың жұмыс істеу заңдылықтарын білу; меңгеруі тиіс: ұйымдарда әлеуметтік-психологиялық мәселелерді анықтау және оларды талдау; дағдылануы тиіс: клиентке психологиялық көмек көрсету дағдыларын меңгеру.

Жастармен әлеуметтік жұмыс
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: жастарды ерекше әлеуметтік топтар ретінде, олардың құқықтары туралы, жастармен әлеуметтік жұмыс жүргізудің ұйымдастырушылық негіздері мен түрлері туралы жалпы түсінікті қалыптастыру. Мазмұны: жастар – әлеуметтік портрет, қазіргі жастардың әлеуметтік мәселелері, мемлекеттік жастар саясаты Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: қазіргі жастардың негізгі әлеуметтік және психологиялық мәселелері; жастармен әлеуметтік жұмыс жүргізудің принциптері мен амалдары; меңгеруі тиіс: жастармен тәжірибелік әлеуметтік жұмыстың қазіргі жағдайын талдау; дағдылануы тиіс: жастармен әлеуметтік жұмыстың негізгі технологиялары мен әдістерін меңгеру.

Жастармен әлеуметтік жұмыс
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: жастарды ерекше әлеуметтік топтар ретінде, олардың құқықтары туралы, жастармен әлеуметтік жұмыс жүргізудің ұйымдастырушылық негіздері мен түрлері туралы жалпы түсінікті қалыптастыру. Мазмұны: жастар – әлеуметтік портрет, қазіргі жастардың әлеуметтік мәселелері, мемлекеттік жастар саясаты Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: қазіргі жастардың негізгі әлеуметтік және психологиялық мәселелері; жастармен әлеуметтік жұмыс жүргізудің принциптері мен амалдары; меңгеруі тиіс: жастармен тәжірибелік әлеуметтік жұмыстың қазіргі жағдайын талдау; дағдылануы тиіс: жастармен әлеуметтік жұмыстың негізгі технологиялары мен әдістерін меңгеру.

Жеке тұлғалармен және отбасымен өзара әрекет
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс органикалық дүниенің ежелгі заманда болуын зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық процестер мен зерттеулермен оның әдістерімен геологиялық тарихи ж/е эволюциялық теорияның сұрақтарына жауап іздеуді үйретеді. – негізгі биологиялық заңдылықтар негізінде эволюциялық процестердің жүруін қазба негізінде зерттелмейтін организмдерді олардың жалпы ерекшеліктерін, олардың өмір сүру ортасын тарихи дамуын геологиялық мағлұматтарды білуді үйретеді

Мүмкіндігі шектеулі балалар мен жасөспірімдерді интеграциялау
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: курс мүмкіндігі шектеулі балалар және жасөспірімдермен жүргізілетін әлеуметтік жұмыс әдістемелерін интеграциялауға бағытталған Мазмұны: мүмкіндігі шектеулі балалар мен жасөспірімдермен жүргізілетін әлеуметтік жұмыс әдістемелерін интеграциялауға бағытталған Курс аяқталуына байланысты студенттер білуге тиіс: Білуі тиіс: клиенттердің осы категориясымен жұмыс істеу әдістемелерін Меңгеруі тиіс: мүмкіндігі шектеулі балалар мен жасөспірімдермен жүргізілетін әлеуметтік жұмыста зерттеу әдістері мен техникасы қолдану Дағдылануы тиіс: Алынған білімді тәжірибеде қолдана алу

Мүмкіндігі шектеулі балалар мен жасөспірімдерді интеграциялау
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: курс мүмкіндігі шектеулі балалар және жасөспірімдермен жүргізілетін әлеуметтік жұмыс әдістемелерін интеграциялауға бағытталған Мазмұны: мүмкіндігі шектеулі балалар мен жасөспірімдермен жүргізілетін әлеуметтік жұмыс әдістемелерін интеграциялауға бағытталған Курс аяқталуына байланысты студенттер білуге тиіс: Білуі тиіс: клиенттердің осы категориясымен жұмыс істеу әдістемелерін Меңгеруі тиіс: мүмкіндігі шектеулі балалар мен жасөспірімдермен жүргізілетін әлеуметтік жұмыста зерттеу әдістері мен техникасы қолдану Дағдылануы тиіс: Алынған білімді тәжірибеде қолдана алу

Отбасы және балалар мен әлеуметтік жұмыс
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Курс балалар мен отбасынының әлеуметтік жұмыс проблематикасымен студенттерді таныстыруға арналған. Мазмұны: балалар мен отбасынының әлеуметтік жұмыстағы принциптері, отбасы мен балаларды әлеуметтік қорғау. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: отбасы мәселелері бойынша мемлекеттік саясаттың мақсаты мен принциптері; меңгеруі тиіс: әлеуметтік көмекке, әлеуқорғауға мұқтаж отбасылар мен балаларды анықтау; отбасы мәселесіне қатысты ақпараттарды жинау, талдау; дағдылануы тиіс: отбасы мүшелерімен қарым-қатынасты кәсіби тұрғыда құру; өзінің іс-әрекетінің нәтижесін талдай білу; көрсетілетін көмектің сапасын бақылау.

Отбасы және балалар мен әлеуметтік жұмыс
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Курс балалар мен отбасынының әлеуметтік жұмыс проблематикасымен студенттерді таныстыруға арналған. Мазмұны: балалар мен отбасынының әлеуметтік жұмыстағы принциптері, отбасы мен балаларды әлеуметтік қорғау. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: отбасы мәселелері бойынша мемлекеттік саясаттың мақсаты мен принциптері; меңгеруі тиіс: әлеуметтік көмекке, әлеуқорғауға мұқтаж отбасылар мен балаларды анықтау; отбасы мәселесіне қатысты ақпараттарды жинау, талдау; дағдылануы тиіс: отбасы мүшелерімен қарым-қатынасты кәсіби тұрғыда құру; өзінің іс-әрекетінің нәтижесін талдай білу; көрсетілетін көмектің сапасын бақылау.

Смарт технологиялар мен заттар интернеті
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студент пәнді жақсы аяқталғаннан кейін, келесі қабілетте болуы керек: - жан-жақты Интернетке Интернет білімдерін және оны қайта көрсету; - кешенді Интернет топталған, инновациялар арқылы бизнес бағыттарын түрлендіру жолдарын төрт элементпен түсіндіру; - IP қолдайтын және қолдамайтын желіде құрылғыларды біріктіру және интернет пен заттар арасындағы байланыс бойынша мүмкіндігін түсіну; - кешенді Интернет үшін шешімдерін құру кезінде ескеретін жағдай, кешенді Интернет үшін қауіпсіздік мәселелері жөніндегі шешімдерін іске асыру және бағалау қадамдарын түсіндіру Бұл курста сандық экономикаға байланысты негізгі ұғымдар мен мәселелерді зерттейді. Бұл курста интернеттің дәуірін қарастырады, сондай-ақ адам, процестер, деректер мен объектілер экономиканың барлық саласында түрлендіреді. Бұрын елестету мүмкін емес болған (IoT) интернет қазір адамдармен және осындай өлшемдегі объектілерменде байланысын жақсартуда. Осы курс Интернет затының әлеуетін іске асыру барысында өз рөлін тануға көмектесіп, студенттер үшін зерттеу құралы және қоршаған ортаны түсіну болып табылады. Бұл білім мен оқудың белсенді өзара әрекеттесуінің шығармашылық эксперименттің нақты тәжірибесіне назар аударып, білім беру моделінің көмегімен қолданылады.

Тұрғын - халықтың жұмысбастылығы және оны реттеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттерді адамдармен, олардың материалдық және рухани игилігін қалыптастырудағы қызметімен, маңызды әлеуметтік-экономикалық мәселелермен таныстыру. Мазмұны: жұмысбастылық категория және әлеуметтік жағдай ретінде, жұмыссыздық, жұмысбастылықты басқару, әлеуметтк гарантиялар мен компенсациялар. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: жұмысбастылық пен еңбекке мінездеме беру мен жұмыссыздық динамика анализінің икем-машықтарын; меңгеруі тиіс: жұмыссыздармен әлеуметтік жұмыста, жұмыспен қамту мекемелерінде алынған білімдерді тәжірибеде қолдану; дағдылануы тиіс: жұмысбастылық мәселесі бойынша клиенттерге консультациялық қызмет көрсете білу.

Тұрғын - халықтың жұмысбастылығы және оны реттеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттерді адамдармен, олардың материалдық және рухани игилігін қалыптастырудағы қызметімен, маңызды әлеуметтік-экономикалық мәселелермен таныстыру. Мазмұны: жұмысбастылық категория және әлеуметтік жағдай ретінде, жұмыссыздық, жұмысбастылықты басқару, әлеуметтк гарантиялар мен компенсациялар. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: жұмысбастылық пен еңбекке мінездеме беру мен жұмыссыздық динамика анализінің икем-машықтарын; меңгеруі тиіс: жұмыссыздармен әлеуметтік жұмыста, жұмыспен қамту мекемелерінде алынған білімдерді тәжірибеде қолдану; дағдылануы тиіс: жұмысбастылық мәселесі бойынша клиенттерге консультациялық қызмет көрсете білу.

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Аддиктивті бұзылулардың алдын-алу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: аддиктивті бұзылуларға ұшыраған адамдарға қолданылатын аддиктивті мінез-құлық және әдістеме түрлерін меңгеруге бағытталған. Мазмұны: Аддиктивті мінез-құлық, аддиктивті жүзеге асырудың түрлері, аддиктивті мінез-құлықтың деструктивті мәні, аддикцияның қалыптасу кезеңдері, аддиктивті тұлғаға тән сипаттар, аддиктивті механизмдердің қалыптасуына социумның ықпалы. Модульді меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: аддиктивті мінез-құлық кезеңдері мен бағыттары; меңгеруі тиіс: аддикцияның қалыптасуына диагностика жасау және кезеңдерін анықтау; дағдылануы тиіс: аддиктивті мінез-құлықты түзетудің әдістемесі мен техникасы.

Аддиктивті бұзылулардың алдын-алу
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: аддиктивті бұзылуларға ұшыраған адамдарға қолданылатын аддиктивті мінез-құлық және әдістеме түрлерін меңгеруге бағытталған. Мазмұны: Аддиктивті мінез-құлық, аддиктивті жүзеге асырудың түрлері, аддиктивті мінез-құлықтың деструктивті мәні, аддикцияның қалыптасу кезеңдері, аддиктивті тұлғаға тән сипаттар, аддиктивті механизмдердің қалыптасуына социумның ықпалы. Модульді меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: аддиктивті мінез-құлық кезеңдері мен бағыттары; меңгеруі тиіс: аддикцияның қалыптасуына диагностика жасау және кезеңдерін анықтау; дағдылануы тиіс: аддиктивті мінез-құлықты түзетудің әдістемесі мен техникасы.

Арнайы білім беру мекемелеріндегі әлеуметтік жұмыс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: арнайы білім беру мекемелеріндегі әлеуметтік осал топтармен әлеуметтік жұмыс жүргізу мәселесін қамтиды. Мазмұны: білім беру мекемелеріндегі әлеуметтік қызмет көрсету ерекшеліктері. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: арнайы білім беру мекемелерінде білім алушылар категориясын, осы салада қызмет көрсетуге мұқтаж адамдар үшін білім беру мекемелерінің классификациясы; меңгеруі тиіс: арнайы білім беру мекемелеріндегі кеңес беруді ұйымдастыру және жүргізу; дағдылануы тиіс: клиенттің мәселесіне байланысты арнайы білім беру мекемелерінде жұмыс істеудің әлеуметтік технологияларды қолдануға дағдылану.

Арнайы білім беру мекемелеріндегі әлеуметтік жұмыс
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: арнайы білім беру мекемелеріндегі әлеуметтік осал топтармен әлеуметтік жұмыс жүргізу мәселесін қамтиды. Мазмұны: білім беру мекемелеріндегі әлеуметтік қызмет көрсету ерекшеліктері. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: арнайы білім беру мекемелерінде білім алушылар категориясын, осы салада қызмет көрсетуге мұқтаж адамдар үшін білім беру мекемелерінің классификациясы; меңгеруі тиіс: арнайы білім беру мекемелеріндегі кеңес беруді ұйымдастыру және жүргізу; дағдылануы тиіс: клиенттің мәселесіне байланысты арнайы білім беру мекемелерінде жұмыс істеудің әлеуметтік технологияларды қолдануға дағдылану.

Әлеуметтік дағдарыстар мен апаттар теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: курс әлеуметтік дағдарыстар мен апаттар теориясын, әлеуметтік саясаттың дағдарыс жағдайындағы рөлін оқып-меңгеруге арналған. Мазмұны: трансформациялық жағдайлардың тұжырымдамаларын талдау, трансформациялық жағдайлардың теориялары, экономикалық трансформациялар теориясы, дағдарыстар мен апаттар теориясы Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: әлеуметтік дағдарыстар мен апаттар теориясының негізгі ұғымдары, апаттардың құрамы, апаттар теориясының физикалық жағдайлары; меңгеруі тиіс: әлеуметтік дағдарыстар мен апаттардың түрлерін талдау; дағдылануы тиіс: әлеуметтік дағдарыстар, апаттар туралы ақпараттар.

Әлеуметтік дағдарыстар мен апаттар теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: курс әлеуметтік дағдарыстар мен апаттар теориясын, әлеуметтік саясаттың дағдарыс жағдайындағы рөлін оқып-меңгеруге арналған. Мазмұны: трансформациялық жағдайлардың тұжырымдамаларын талдау, трансформациялық жағдайлардың теориялары, экономикалық трансформациялар теориясы, дағдарыстар мен апаттар теориясы Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: әлеуметтік дағдарыстар мен апаттар теориясының негізгі ұғымдары, апаттардың құрамы, апаттар теориясының физикалық жағдайлары; меңгеруі тиіс: әлеуметтік дағдарыстар мен апаттардың түрлерін талдау; дағдылануы тиіс: әлеуметтік дағдарыстар, апаттар туралы ақпараттар.

Әлеуметтік диагностика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: бұл курс әлеуметтік объектінің зерттеу ерекшеліктерін танып-білуге, оның себеп-салдарлық байланыстарын зерттеуге және әлеуметтік саладағы диагностикалық процедураның спецификациясын оқып-меңгеруге арналған. Мазмұны: Әлеуметтік диагностика ұғымы, мәні мен сипаттамасы. Оның негізгі принциптері, мәні және ерекшелігі. Әлеуметтік диагностика әдістері және олардың сипаттамасы мен мәні. Әлеуметтік диагностиканы жүзеге асыру тәсілдері, олардың түрлері. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: әлеуметтік диагностиканың принциптері, заңдылықтары, негізгі үлгілері; меңгеруі тиіс: әлеуметтік мәселе бойынша сауатты диагностика процедурасын жүргізу; дағдылануы тиіс: әлеуметтік объект диагностикасын және әлеуметтік ақпараттарды өз бетінше талдауға дағдылану.

Әлеуметтік диагностика
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: бұл курс әлеуметтік объектінің зерттеу ерекшеліктерін танып-білуге, оның себеп-салдарлық байланыстарын зерттеуге және әлеуметтік саладағы диагностикалық процедураның спецификациясын оқып-меңгеруге арналған. Мазмұны: Әлеуметтік диагностика ұғымы, мәні мен сипаттамасы. Оның негізгі принциптері, мәні және ерекшелігі. Әлеуметтік диагностика әдістері және олардың сипаттамасы мен мәні. Әлеуметтік диагностиканы жүзеге асыру тәсілдері, олардың түрлері. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: әлеуметтік диагностиканың принциптері, заңдылықтары, негізгі үлгілері; меңгеруі тиіс: әлеуметтік мәселе бойынша сауатты диагностика процедурасын жүргізу; дағдылануы тиіс: әлеуметтік объект диагностикасын және әлеуметтік ақпараттарды өз бетінше талдауға дағдылану.

Әлеуметтік жұмыс жүйесіндегі психоәлеуметтік жұмыстың мазмұны мен әдіснамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: психоәлеуметтік іс-әрекеттердің мазмұны мен әдістері туралы жүйелі түсінікті қалыптастыруға, дағдарыстық жағдайдағы әр түрлі топтармен индивидуалды-психологиялық амалдарды жүзеге асыруға мүмкіндік тудыратын білімді, дағдыларды, технологиялар мен әдістерді меңгеруге арналған. Мазмұны: әлеуметтік жұмыс жүйесіндегі психоәлеуметтік жұмыстың рөлі мен орны, психотехника және психотерапевтік мектептер, психоәлеуметтік көмек және оны қолданудың ерекшеліктері. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: негізгі психоәлеуметтік технологиялардың мазмұны және олардың психотерапевтік мектептер мен техникалар жүйесіндегі орны; психотерапевтік техникалар және әлеуметтік қызметкер, психолог, психотерапевттердің өзара әрекеттестігі туралы жалпы түсініктер; меңгеруі тиіс: психоәлеуметтік жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу; дағдылануы тиіс: мынандай психоәлеуметтік әдістемелер мен технологияларды қамтиды: тұлғаралық қарым-қатынасты диагностикалаудың әлеуметтік- психологиялық әдістемелерін және оның нәтижелерін клиенттермен жұмыс барысында қолдана білуді қамту; клиенттердің отбасылық және психологиялық жағдайын ескере отырып, олармен және олардың отбасыларына кеңес беру жұмыстарын жүргізудің әдістері мен технологиялары; топтық психоәлеуметтік және әлеуметтік-психологиялық тренингтер жүргізудің технологиясы.

Әлеуметтік жұмыстағы еңбектік даулар және оларды реттеу
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: еңбектік дау-жанжалдарды шешу дағдысын игеру. Мазмұны: Бұл курс еңбектік дау-жанжалдарды, оның ерекшеліктерін, пайда болу себептерін оқып-меңгеруге бағытталған. Жеке еңбектік дау-жанжалдардың түрлері (классификация). Еңбектік дау-жанжалдарды шешудің және олардың әлеуметтік жұмыста шешудің ерекшеліктері. Модульді меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: әлеуметтік жұмыста клиенттермен туындайтын жанжалдардың негізгі ұғымдары, пайда болудың негізгі шарттары мен себептерін, еңбектік дау-жанжалдарды шешудің кепілдерін; меңгеруі тиіс: клиенттің жағдайын ескере отырып, еңбектік дау-жанжалдарды шешу ерекшеліктері бойынша сапалы кеңестер беру; дағдылануы тиіс: клиенттің жағдайын ескере отырып, жеке еңбектік дау-жанжалдарды қарастыру және шешуді реттеу барысында қазіргі заңдық актілер мен ережелерді қолдануға дағдылану.

Әлеуметтік жұмыстағы еңбектік даулар және оларды реттеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: еңбектік дау-жанжалдарды шешу дағдысын игеру. Мазмұны: Бұл курс еңбектік дау-жанжалдарды, оның ерекшеліктерін, пайда болу себептерін оқып-меңгеруге бағытталған. Жеке еңбектік дау-жанжалдардың түрлері (классификация). Еңбектік дау-жанжалдарды шешудің және олардың әлеуметтік жұмыста шешудің ерекшеліктері. Модульді меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: әлеуметтік жұмыста клиенттермен туындайтын жанжалдардың негізгі ұғымдары, пайда болудың негізгі шарттары мен себептерін, еңбектік дау-жанжалдарды шешудің кепілдерін; меңгеруі тиіс: клиенттің жағдайын ескере отырып, еңбектік дау-жанжалдарды шешу ерекшеліктері бойынша сапалы кеңестер беру; дағдылануы тиіс: клиенттің жағдайын ескере отырып, жеке еңбектік дау-жанжалдарды қарастыру және шешуді реттеу барысында қазіргі заңдық актілер мен ережелерді қолдануға дағдылану.

Әлеуметтік жұмыстағы жобалау және болжау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттерді әлеуметтік жұмыстағы болжау, жобалау және модельдеудің тұжырымдамалары мен теорияларымен таныстыру; әлеуметтік жұмыс бойынша болашақ маманның әлеуметтік-жобалық іс-әрекеттері бойынша теориялық білімі мен дағдыларын дамыту; әлеуметтік сала мекемелері негізінде әлеуметтік жобаларды құруға студенттердің кәсіби дайындығын қалыптастыру. Мазмұны: әлеуметтік жұмыс болжау, жобалау және модельдеудің объектісі мен субъектісі ретінде, әлеуметтік жұмыстағы болжау, жобалау және модельдеуді техникалық қамтамасыз ету. Бұл курс нәтижесінде студент төмендегілерді меңгеруі тиіс: Білуі тиіс: әлеуметтік болжаудың объектісі, пәні, оның түрлері; әлеуметтік жұмысты болжаудың қызметтері мен принциптері; әлеуметтік жұмысты болжаудың технологиялық кезеңдері мен әдістері; әлеуметтік жұмысты жобалаудың мәні мен технологиялары. Игеруі тиіс: курс барысында алынған теориялық білімді тәжірибеде әлеуметтік-жобалық іс-әрекеттерді ұйымдастыру бойынша жүзеге асыра білу. Меңгеруі тиіс: әлеуметтік іс-әрекеттің тиімділігін арттыру мақсатында болжамдық-экспертті және мониторингтік жұмысты жүргізу әдістерін.

Әлеуметтік жұмыстағы жобалық іскерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: тұрғын-халықтың әлеуметтік мәселелерін шешудің инновациялық жобалық іс-әрекетінің мәні. Мазмұны: Әлеуметтік-жобалық іс-әрекет. Әлеуметтік жобалау: мәні, негізгі ұғымдар. Әлеуметтік жобалаудың субъектісі, объектісі және пәні. Әлеуметтік жобалардың классификациясы. Әлеуметтік жобалаудың әдістері. Әлеуметтік жобалаудың кезеңдері. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: Әлеуметтік жобалаудың теориялық негіздері, бұл технологияның мазмұны мен әдіснамасы, және олардың әлеуметтік жұмыста қолдану ерекшеліктері; меңгеруі тиіс: жұмыстың жалпыға ортақ, дәстүрлі дамуын талап ететін және қандай да тәуекел шамасын қамтитын жобалық инновацияны өңдеу және енгізу дайындығын көрсету; дағдылануы тиіс: топта (топтық жоба) және жекелей түрде инновациялық әлеуметтік жобаларды өңдеуге дағдылану, оларды кәсіби қауымдастық және мақсаттық топтар субъектілеріне ұсыну; әлеуметтік жобаларды өңдеу мен табысты жүзеге асыруға ықпал ететін және кедергі тудыратын кәсіби және жеке тұлғалық ерекшеліктерді талдау және бағалау.

Әлеуметтік жұмыстағы жобалық іскерлік
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: тұрғын-халықтың әлеуметтік мәселелерін шешудің инновациялық жобалық іс-әрекетінің мәні. Мазмұны: Әлеуметтік-жобалық іс-әрекет. Әлеуметтік жобалау: мәні, негізгі ұғымдар. Әлеуметтік жобалаудың субъектісі, объектісі және пәні. Әлеуметтік жобалардың классификациясы. Әлеуметтік жобалаудың әдістері. Әлеуметтік жобалаудың кезеңдері. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: Әлеуметтік жобалаудың теориялық негіздері, бұл технологияның мазмұны мен әдіснамасы, және олардың әлеуметтік жұмыста қолдану ерекшеліктері; меңгеруі тиіс: жұмыстың жалпыға ортақ, дәстүрлі дамуын талап ететін және қандай да тәуекел шамасын қамтитын жобалық инновацияны өңдеу және енгізу дайындығын көрсету; дағдылануы тиіс: топта (топтық жоба) және жекелей түрде инновациялық әлеуметтік жобаларды өңдеуге дағдылану, оларды кәсіби қауымдастық және мақсаттық топтар субъектілеріне ұсыну; әлеуметтік жобаларды өңдеу мен табысты жүзеге асыруға ықпал ететін және кедергі тудыратын кәсіби және жеке тұлғалық ерекшеліктерді талдау және бағалау.

Әлеуметтік жұмыстағы зерттеулердің сандық және сапалық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: курс студенттердің алғашқы әлеуметтік ақпараттарды алуына, оларды түсінуіне, сәйкесінше қорытындылар жасауға, сонымен қатар алынған ақпараттарды мақсаты бойынша пайдалана алуына бағытталған. Мазмұны: әлеуметтік жұмыстағы зерттеулердің әдістемесі, зерттеу әдістерін таңдаудың ерекшеліктері, ақпараттарды өңдеудің әдістері Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: әлеуметтік зерттеулер жүргізудің әдістемесін таңдау және клиентпен жұмыс барысында оларды пайдалана білу ерекшеліктері; меңгеруі тиіс: клиентпен жұмыс барысында зерттеулерден алынған нәтижелерді пайдалану; дағдылануы тиіс: әлеуметтік жұмыста сандық және сапалық зерттеу жүргізудің әдістемесі.

'Әлеуметтік жұмыстағы зерттеулердің сандық және сапалық әдістері'
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: курс студенттердің алғашқы әлеуметтік ақпараттарды алуына, оларды түсінуіне, сәйкесінше қорытындылар жасауға, сонымен қатар алынған ақпараттарды мақсаты бойынша пайдалана алуына бағытталған. Мазмұны: әлеуметтік жұмыстағы зерттеулердің әдістемесі, зерттеу әдістерін таңдаудың ерекшеліктері, ақпараттарды өңдеудің әдістері. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: әлеуметтік зерттеулер жүргізудің әдістемесін таңдау және клиентпен жұмыс барысында оларды пайдалана білу ерекшеліктері; меңгеруі тиіс: клиентпен жұмыс барысында зерттеулерден алынған нәтижелерді пайдалану; дағдылануы тиіс: әлеуметтік жұмыста сандық және сапалық зерттеу жүргізудің әдістемесі.

Әлеуметтік қауіпсіздік
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Курс әлеуметтік қауіпсіздіктің негізгі ұғымдары, тұжырымдамалары туралы түсінікті қалыптастыруға бағытталған. Мазмұны: әлеуметтік қауіпсіздікті қамтамасыз етудің мақсаттары мен міндеттері, қазіргі әлемдегі әлеуметтік қауіпсіздікті қамтамасыз етудің құқықтық негіздері. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: қауіпсіздік мәселесіндегі, социеталды қауіпсіздік, жалпы қауіпсіздік тұжырымдамасындағы негізгі тұжырымдамалық амалдар; меңгеруі тиіс: әлеуметтік қауіпсіздік критерилерін анықтау; дағдылануы тиіс: осы мәселе бойынша категориялық аппаратты меңгеру.

Әлеуметтік қауіпсіздік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Курс әлеуметтік қауіпсіздіктің негізгі ұғымдары, тұжырымдамалары туралы түсінікті қалыптастыруға бағытталған. Мазмұны: әлеуметтік қауіпсіздікті қамтамасыз етудің мақсаттары мен міндеттері, қазіргі әлемдегі әлеуметтік қауіпсіздікті қамтамасыз етудің құқықтық негіздері. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: қауіпсіздік мәселесіндегі, социеталды қауіпсіздік, жалпы қауіпсіздік тұжырымдамасындағы негізгі тұжырымдамалық амалдар; меңгеруі тиіс: әлеуметтік қауіпсіздік критерилерін анықтау; дағдылануы тиіс: осы мәселе бойынша категориялық аппаратты меңгеру.

Әлеуметтік қорғау және әлеуметтік қызмет көрсету
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Әлеуметтік қорғау саласының теориялық және тәжірибелік негіздерін оқып-меңгеру: тұрғын-халыққа әлеуметтік қызмет көрсету, зейнетақылық қызмет көрсету, әлеуметтік көмек, тұрғын-халықтың өмір сүру деңгейі және осы сала бойынша мемлекеттік кепілдемелер. Мазмұны: әлеуметтік қызмет көрсету, зейнетақылық қызмет көрсету, әлеуметтік көмек. Модульді меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: әлеуметтік қорғау жүйесінің ерекшеліктері, әлеуметтік қорғау және әлеуметтік қызмет көрсету институттарының жұмыс істеу ерекшеліктері (негізгі сипаттамалар), ҚР-ның әлеуметтік қорғау жүйесінің жағдайы мен перспективасы; меңгеруі тиіс: клиенттің жағдайын ескере отырып, әлеуметтік қорғау және әлеуметтік қызмет көрсету мәселелері бойынша білікті кеңестер беру; дағдылануы тиіс: әлеуметтік қорғауды жүзеге асырудың негізгі әдістері мен механизмдерін, әлеуметтік қорғау және тұрғын-халыққа әлеуметтік қызмет көрсету органдарының инфрақұрылымының жұмыс істеуін түсінуге дағдылану.

Әлеуметтік қызмет көрсету клиенттерін сотта және мемлекеттік органдарда қорғау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: әлеуметтік қызмет көрсету клиенттерін сотта және мемлекеттік органдарда қорғау пәні бойынша теориялық және тәжірибелік негіздерді оқып-меңгеру. Мазмұны: мемлекеттік органдармен келіспеушілікті реттеу, дау-жанжалдық мәселелерді шешу барысында клиенттің мақсатқа жетуіне бағытталған қызмет көрсетулердің кешені. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: сотта және мемлекеттік органдарда әлеуметтік қызмет көрсету клиенттерін қорғаудың теориялық және тәжірибелік негіздерін меңгеру меңгеруі тиіс: сотта және мемлекеттік органдарда әлеуметтік қызмет көрсету клиенттерін қорғау бойынша кеңестік көмек беру. дағдылануы тиіс: сотта және мемлекеттік органдарда әлеуметтік қызмет көрсету клиенттерін қорғау бойынша кеңестік көмек беруге дағдылану.

Әлеуметтік қызмет көрсету мекемелерінің жұмысын құжаттық қамтамасыз ету
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: әлеуметтік қызмет көрсету, кадрлық қызмет көрсету мекемелерінің жұмысын құжаттық қамтамасыз етуге қатысты негізгі білімдерді меңгеру; электронды түрде құжаттарды құрастыру технологиясы; құжаттарды құрастыру және рәсімдеу, ұйымдардың құжат айналымын меңгеру. Мазмұны: әлеуметтік қызмет көрсету мекемелерінің жұмысын құжаттық қамтамасыз ету, құжаттарды құру технологиясы, құжаттарды рәсімдеу. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: басқарудың құжаттық қамтамасыз етілуін реттейтін қазіргі нормативтік-әдістемелік құжаттарды талап ету; басқаруды құжаттық қамтамасыз ету қызметтерінің құрылымы, оның қызметкерлерінің міндеттері, құқықтары, жауапкершілігі; кадрлық қызмет көрсету жұмысын ұйымдастыру; ұйымның негізгі ұйымдастырушы-құрастырушы құжаттарының құрамы мен рәсімделуі; ұйымның құрылымы, басқаруы, құжат айналымына байланысты құжаттарды жүргізудің өзіндік ерекшеліктері; - басқарудың құжаттық қамтамасыз етілуін жетілдірудің қазіргі мәселелері мен негізгі бағыттары; меңгеруі тиіс: ұйымдық-өкімдік құжаттарды құрастыру және рәсімдеу, құрылымдық бөлімдерде құжаттарды жедел сақтауды ұйымдастыру, құжаттарды ұйым мұрағатына өткізуді дайындау; дағдылануы тиіс: құжаттарды құрастыру, жіберу, қабылдау, тіркеу және мұрағаттау, желілер бойынша ақпараттармен алмасу, мәліметтер базасынан ақпараттарды іздеу бойынша офистік жұмыстарды орындауға дағдылану.

Әлеуметтік қызмет көрсету мекемелерінің жұмысын құжаттық қамтамасыз ету
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: әлеуметтік қызмет көрсету, кадрлық қызмет көрсету мекемелерінің жұмысын құжаттық қамтамасыз етуге қатысты негізгі білімдерді меңгеру; электронды түрде құжаттарды құрастыру технологиясы; құжаттарды құрастыру және рәсімдеу, ұйымдардың құжат айналымын меңгеру. Мазмұны: әлеуметтік қызмет көрсету мекемелерінің жұмысын құжаттық қамтамасыз ету, құжаттарды құру технологиясы, құжаттарды рәсімдеу. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: басқарудың құжаттық қамтамасыз етілуін реттейтін қазіргі нормативтік-әдістемелік құжаттарды талап ету; басқаруды құжаттық қамтамасыз ету қызметтерінің құрылымы, оның қызметкерлерінің міндеттері, құқықтары, жауапкершілігі; кадрлық қызмет көрсету жұмысын ұйымдастыру; ұйымның негізгі ұйымдастырушы-құрастырушы құжаттарының құрамы мен рәсімделуі; ұйымның құрылымы, басқаруы, құжат айналымына байланысты құжаттарды жүргізудің өзіндік ерекшеліктері; - басқарудың құжаттық қамтамасыз етілуін жетілдірудің қазіргі мәселелері мен негізгі бағыттары; меңгеруі тиіс: ұйымдық-өкімдік құжаттарды құрастыру және рәсімдеу, құрылымдық бөлімдерде құжаттарды жедел сақтауды ұйымдастыру, құжаттарды ұйым мұрағатына өткізуді дайындау; дағдылануы тиіс: құжаттарды құрастыру, жіберу, қабылдау, тіркеу және мұрағаттау, желілер бойынша ақпараттармен алмасу, мәліметтер базасынан ақпараттарды іздеу бойынша офистік жұмыстарды орындауға дағдылану.

Әлеуметтік мониторинг жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: пән әлеуметтік мониторингтің теориялық негіздерін меңгеруге және кәсіби іс-әрекет контекстінде тікелей тәжірибелік негізде пайдалануға бағытталған. Мазмұны: әлеуметтік саладағы мониторинг, әлеуметтік жүйелердің мониторингі, әлеуметтік мониторингтің әдіснамасы Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: әлеуметтік саладағы мониторинг нәтижелерін жобалау, жүзеге асыру және талдау барысында қолданылатын принциптер, амалдар мен әдістерді; меңгеруі тиіс: әр түрлі жүйелерде әлеуметтік зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізуге ықпал ету; дағдылануы тиіс: әлеуметтік саладағы мониторинг нәтижелерін жобалау, жүзеге асыру және талдау барысында қолданылатын принциптер, амалдар мен әдістерге дағдылану.

Әлеуметтік мониторинг жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: пән әлеуметтік мониторингтің теориялық негіздерін меңгеруге және кәсіби іс-әрекет контекстінде тікелей тәжірибелік негізде пайдалануға бағытталған. Мазмұны: әлеуметтік саладағы мониторинг, әлеуметтік жүйелердің мониторингі, әлеуметтік мониторингтің әдіснамасы Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: әлеуметтік саладағы мониторинг нәтижелерін жобалау, жүзеге асыру және талдау барысында қолданылатын принциптер, амалдар мен әдістерді; меңгеруі тиіс: әр түрлі жүйелерде әлеуметтік зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізуге ықпал ету; дағдылануы тиіс: әлеуметтік саладағы мониторинг нәтижелерін жобалау, жүзеге асыру және талдау барысында қолданылатын принциптер, амалдар мен әдістерге дағдылану.

Әлеуметтік оңалту
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Курс тұрғын-халықтың әлеуметтік осал топтарына оңалту жүргізуге бағытталған. Мазмұны: әлеуметтік оңалту әлеуметтік жұмыстың технологиясы ретінде, әлеуметтік оңалтудың мақсаты, принциптері және құралдары, әлеуметтік-медициналық оңалту. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: әлеуметтік оңалту іс-әрекетінің негізгі бағыттары, ережелері, белгілері; меңгеруі тиіс: тәжірибеде клиенттің жағдайына сай әр түрлі әлеуметтік оңалту түрлерін пайдалану; дағдылануы тиіс: клиенттің мәселесіне лайықты көмек көрсетуге дағдылану.

Әлеуметтік өзгеру және саяси модернизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттердің әлеуметтік өзгерістер мен дамуды және саяси жанғырту теориялық ұғыну, талдау және бағалау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Берілген модульде теориялық пен эмпирикалық перспективалар нақты бағдарламалар/стратегия дайындаумен үйлестірілген. Модульде қазіргі заманғы қоғамның құрылымы, әлеуметтік тәжірибелері мен мәдениетіндегі әлеуметтік және саяси өзгерістердің түрлерін, мемлекеттердің жаһандық және жергілікті деңгейдегі социеталдық дамуының себептері мен үрдістерін ашып көрсетететін әлеуметтік трансформациялар мен саяси жанғырту теориялары қарастырылады. Әлеуметтік өзгеріс және даму. Әлеуметтік өзгерістердің әлеуметтанулық перспективалары. Көші-қон мен еңбек көші-қоны. Жаһандық әлеуметтік қозғалыстар мен азаматтық белсенділік. Әлеуметтік құрылымның өзгеруі. Жаңа технологиялар мен медианың әлеуметтік өзгерістерге әсері. Өзгеруші Орталық Азия: үдерістер мен мәселелер. Cаяси жаңару түсінігі және түрлері. Cаяси жаңару теориясының, олардың эволюция және саяси тәжірибеде қарым-қатынасының негізгі бағыттары. Саяси жаңару институционалдық факторлар мен саяси дағдарыстар жүйесінің рөлі мен маңызы. Жаһандану және саяси жаңару ел дамуының қазақстандық үлгісі. Бәсекеге қабілетті жаңа деңгейге еліміздің шығыс жолы ретінде Үшінші жаңғыртудың негізгі басымдықтары: жедел технологиялық жаңғырту; бизнес-ортаны ырықтандыру; макро тұрақтылық; адам капиталының сапасын арттыру; институционалдық өзгерістер, қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес болып табылады.

Әлеуметтік сақтандыру
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Оқу пәні әлеуметтік сақтандырудың негізгі институтын ұйымдастыру, экономика және құқық бойынша теориялық-әдістемелік ережелерін жүйелі оқып-меңгеруге, сондай-ақ әлеуметтік сақтандырудың халықаралық және отандық тәжірибесін қалыптастыруға арналған. Мазмұны: Әлеуметтік сақтандыру мемлекеттің әлеуметтік саясатының бір бөлігі ретінде, әлеуметтік сақтандырудың теориясы мен әдістемесі, әлеуметтік сақтандырудың институционалды негіздері. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: осы сала бойынша жалпы қабылданған теориялар мен тұжырымдамалық амалдардағы, сондай-ақ Халықаралық еңбек ұйымы және әлеуметтік қамсыздандырудың Халықаралық ассоциациясының позициясы қамтитын, әлеуметтік сақтандыру субъектілерінің өзара қарым-қатынасын реттейтін заңнамалық тәжірибеде қолданылатын әлеуметтік қолдау элементтері мен сақтандыру механизмдерін; меңгеруі тиіс: клиентке кеңестік көмек беру үшін әлеуметтік сақтандыру жүйесіне бағытталу; дағдылануы тиіс: клиентке кеңестік көмек беру.

Әлеуметтік серіктестік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: курс серіктестік принципіне негізделген профилактикалық, реабилитациялық көмек көрсетудің ғылыми және әдістемелік-ұйымдастырушылық негіздерін меңгеруге бағытталған. Мазмұны: әлеуметтік серіктестік қоғамдық құбылыс ретінде, оның жағдайлары мен факторы, әлеуметтік серіктестіктің субъектілері, әлеуметтік серіктестік жүйесі арқылы басқару механизмі. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: әлеуметтік серіктестік институтының жүйесі; меңгеруі тиіс: әлеуметтік саладағы әлеуметтік серіктестіктің түрлі формаларын талдау; дағдылануы тиіс: адам өмірінің түрлі саласындағы әлеуметтік серіктестік туралы ақпараттар.

Әлеуметтік түзету және социотерапия
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: курс әлеуметтік түзету және социотерапия мәселелерін әлеуметтік жұмыстың технологиясы ретінде қарастырады. Мазмұны: әр түрлі топтағы клиенттермен әлеуметтік жұмыс жүргізуде қолданылатын әлеуметтік түзету, социотерапия, әдістемелер. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: халыққа социокоррекциялық және социотерапевтік көмек көрсетудің теориялық негіздері; меңгеруі тиіс: халыққа әлеуметтік-медициналық көмек және қызмет көрсету; - халықпен әлеуметтік-медициналық жұмыс жүргізуді ұйымдастыру және үлестіру; психокоррекция және социотерапия әдістемелерін пайдалана отырып, клиенттердің әлеуметтік-медициналық мәселелері бойынша талдамалы-зерттеу жұмысын жүргізу; дағдылануы тиіс: клиенттерге социокоррекциялық және социотерапевтік көмек көрсетуге дағдылану.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Гендерология және феменология
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: қазақстандық қоғамды реформалау жағдайында әлеуметтік жұмыстың гендерлік ерекшеліктерін жүйелі түсінуді қалыптастыру және әйелдердің өзін-өзі жүзеге асыру үшін теңдей мүмкіндіктерінің жоқ болуын ескеру. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: Қазақстанда және шетелдерде гендерология мен феминологияның негізгі тенденциялары мен қалыптасу тәжірибелерін; гендерология мен феминологияның негізгі әдістемелік принциптерін, ұғымдарын, категориялары мен тұжырымдамаларын; еңбек саласында және қоғамдық институттар жүйесіндегі әйелдердің рөлі мен ережесі; меңгеруі тиіс: қажетті әлеуметтік-психологиялық түзету, бейімделу және оңалту істері бойынша кешенді жұмыстармен қамтамасыз ету; өзекті және халыққа қатысты мәселелер бойынша дұрыс әлеуметтік-психологиялық кеңес жүргізу; дағдылануы тиіс: гендерлік ерекшеліктерді ескере отырып, ерлер және әйелдермен әлеуметтік жұмыс жүргізудің негізгі технологиялары мен әдістерін; әр түрлі зорлық көрген клиенттердің ерекшеліктеріне сәйкес кеңестік және профилактикалық іс-шараларды жүргізудің әдістемесі

Денсаулық социологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттерді күрделі ғылыми үрдістер мен құбылыстарды ғылыми талқалауға дайындау. Мазмұны: курс шеңберінде қазіргі медицина әлеуметтануының жаңа тенденциялары қарастырылады. Осы саладағы эмпирикалық ақпараттар мен әдістемелік бағыттар зерттелінеді. Модульді меңгеру барысында студенттер келесідей құзыреттіліктер түрін игереді: Медициналық – социологиялық зерттеу бағдарламасын жасауды және зерттеуді сатылы жүргізуді білуі тиіс. Медициналық мекеменің іс-әрекетін талдай алуы керек және оған объективті бағалау, медициналық сақтандыруды және денсаулық сақтаудың өзге де құрылымдық бөлімдерін талдауды меңгеруі тиіс. Денсаулықсақтауды дамыту және осы саланың жұмыс тиімділігін жоғарылату приоритеттерін айқындауға дағдылануы тиіс

Денсаулықтың әлеуметтік детерминанттары
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Курс адамдар туылатын, өмір сүретін, жұмыс істейтін және қартаятын жағдайларды, сонымен қатар денсаулық сақтау жүйесін зерттеуге бағытталған. Мазмұны: денсаулықтың әлеуметтік детерминанттары: адамның өмір сүру ұзақтығына ықпал ететін факторлар. Отбасыдағы әлеуметтік детерминанттары және олардың көрініс табуы. Әлеуметтік детерминанттың қалыптасуының механизмдері. Өзін-өзі жүзеге асыру, әлеуметтік шығармашылық, әлеуметтік миссия. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: денсаулықтың әлеуметтік детерминанттарының негізгі құраушылары, әлеуметтік денсаулық жетістігі контекстіндегі тұлға мінез-құлқының түрлері; меңгеруі тиіс: денсаулықтың әлеуметтік детерминанттарының негізгі құраушыларын талдау, клиенттің жағдайына қатысты тұлға мінез-құлқының түрлері; дағдылануы тиіс: әр түрлі өмірлік жағдайларда клиенттерге көмек көрсетуге дағдылану.

Еңбек құқығы және оның азаматтардың әлеуметтік құқықтарын қорғаудағы рөлі
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: курс жұмыс беруші мен жұмысшының еңбектік арақатынасын реттеудегі басты рөлді атқаратын, құқықтың негізгі саласы болып табылатын еңбек құқығы туралы түсінікті қалыптастыруға бағытталған. Мазмұны: еңбектік құқық іс-әрекетінің саласы, ҚР-ның еңбектік құқық принциптері. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: ҚР-ның еңбек туралы заңның негізгі ережесі; дағдылануы тиіс: еңбек туралы заң мәселесі бойынша клиенттерге алғашқы көмек беру; меңгеруі тиіс: клиенттерге кеңес беру үшін еңбек заңы туралы ақпараттарды.

Жалпы және әлеуметтік педагогика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: әлеуметтік педагогика адам және қоғам, әлеуметтік тәжірибенің нақты қажеттіліктері туралы ғылым ретінде дамуының қазіргі деңгейлерін оқып-меңгеру. Мазмұны: әлеуметтік педагогиканың теориялық негіздері, тәрбие қоғамдық құбылыс ретінде, әлеуметтік педагогиканың категория мен принциптері. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекеттің мәні; әлеуметтенудің негізгі тұжырымдамалары; халықтың әр түрлі категорияларымен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс; меңгеруі тиіс: қазіргі ғылыми-педагогикалық тұжырымдамаларға теориялық талдау жүргізу; әлеуметтік-педагогикалық зерттеулерді ұйымдастыру үшін дұрыс диагностикалық әдістемелер кешенін таңдау; өзара әрекет ету және серіктестікте корпоративті студенттік мәдениеттің қалыптасуына ықпал ету; дағдылануы тиіс: әлеуметтік- педагогикалық жұмыс жүйесін тәжірибелік ұйымдастыру бойынша тәжірибелік дағдыларды меңгеру.

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Зейнетақылық қамсыздандыру
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: курс ҚР-да зейнетақылық қамсыздандыру негіздерін студенттермен меңгеруге бағытталған. Мазмұны: ҚР-да зейнетақылық қамсыздандыру негіздері, зейнетақылық төлемдерді алу құқығы, еңбек өтілі, зейнетақы төлемдерін есептеу. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: ҚР-да зейнетақылық қамсыздандыру негіздерін, өмірлік қиын жағдайға түскен адамдардарды құқықтық қамтамасыз етудің негізгі ережелерін; меңгеруі тиіс: қиын өмірлік жағдайларға тап болған адамдарды құқықтық қамсыздандыру мәселелерін шешуге бағытталған; дағдылануы тиіс: клиентке кеңестік көмек беруге дағдылану.

Зерттеудің әлеуметтанулық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: әлеуметтанушылардың әлеуметтанулық зерттеулерді жүргізудің әдістемелік, технологиялық және ұйымдастырушылық негізін меңгеруі, сонымен қатар әлеуметтік қызметкерлердің кәсіби іс-әрекеттерінде пайдалануы. Мазмұны: әлеуметтанулық зерттеулердің негізгі әдістемесі мен техникасы, әлеуметтанулық зерттеулерді ұйымдастыру, бағдарламаларды өңдеу, іріктемелі әдіс, инструментарий, есеп жазу. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: тиімді әлеуметтанулық зерттеулерді ұйымдастыру үшін әлеуметтанулық зерттеулердің әдіснамасын, әдістемесін және техникасын; әлеуметтанулық зерттеулердің мүмкіндіктерінің мәні мен қызметін; қолданбалы және эмпирикалық зерттеулердің әдіснамасы мен техникасының ерекшеліктері; меңгеруі тиіс: әлеуметтанулық зерттеулердің бағдарламасын өз бетінше дайындау; зерттеліп отырған мәселеге қатысты әлеуметтанулық зерттеулердің әдістерін негіздеу; математикалық әдістер мен қазіргі есептегіш құралдарды қолдануға бағытталған әлеуметтанулық ақпараттарды жинау, өңдеу және талдау технологиясы; дағдылануы тиіс: әлеуметтанулық зерттеулердің әлеуметтік және экономикалық тиімділігін негіздеуге дағдылану.

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Инновациялық кәсіпкерлік (сала бойынша)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Зерттеу мақсаты: студенттің экономика сферасында кәсіпкерлікпен табысты жұмыс атқаруы үшін қажет дағдыларды және құзіретін қалыптастыру, нарық шарттары негізінде инновациялық кәсіпкерлікті жүзеге асыру, тәуекелді инвестицияларды басқару. Пәнді зерттеу міндеттері: инновациялық кәсіпкерліктің теориялық негіздерін студенттерге түсіндіру. Пәнді игеру нәтижесінде студент инновациялық кәсіпкерліктің мәнін, ғылыми-техникалық өнім нарығының негізгі элементтерін және құрылымын, инновациялық қызметтің дамуын қаржыландыру жүйесін, мемлекет тарапынан инновациялық кәсіпкерлікті қолдау және басқару құралдарын білуі тиіс және өнімнің инновациялық дәрежесін анықтауды, нақты кәсіпорын шартында инновациялық процесстің моделін құруды, берілген шарттар негізінде инновациялық кәсіпорынның ұйымдық түрін таңдауды, инновациялық жобалардың тиімділігінің көрсеткіштерін есептеу тәсілдерін және инновациялық кәсіпорынның капиталының құрылу тәсілдерін білуі керек.

Инновациялық технологиялар және олардың әлеуметтік жұмыста қолданылуы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: қазіргі заманғы әлемдік технологияларды ескере отырып, тұрғын-халықтың әлеуметтік осал топтарымен жұмыс барысында қолданылатын технологияларды меңгеруге бағытталған. Мазмұны: Инновациялық технология ұғымы. Әлеуметтік жұмыстағы инновациялық технология мазмұны. Әр түрлі категориядағы клиенттермен әлеуметтік жұмыстағы инновациялар. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: әр түрлі категориядағы клиенттермен инновациялық әдістемелердің спецификасын; меңгеруі тиіс: әлеуметтік қақтығыстарды өз уақытысында алдын-алу және шешу үшін клиенттермен жұмыс барысында, әлеуметтік шиеліністерді шешу, тиімді басқару шешімдерін қабылдау барысында инновациялық әдістемелерді қолдану; дағдылануы тиіс: клиенттің мәселесіне байланысты инновациялық технологияларды пайдалану әдістемесі.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Клиникалық психология
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: курс адамның бейімделу мүмкіндіктерін, өзін-өзі жетілдіруін көтеру, оңалту, сондай-ақ адамның, отбасының, ұйымның, қоғамның мәнді мазмұнын дамыту мақсатында психологиялық араласу бойынша әлеуметтік қызметкердің кәсіби құзырлығын дамытуға бағытталған. Мазмұны: қазіргі психологияның теориясы мен тәжірибесінің өзекті мәселелері, дағдарыстық жағдайдағы психология; аддиктивті жағдайда психологиялық кеңес беру; отбасы мен балаға клиникалық-психологиялық кеңес беру; клиникалық-психологиялық экспертизаның әдіснамасы мен әдістері; психотерапияның қазіргі әдістері; аутопсихотерапияның әдістері; балалар мен жасөспірімдер психотерапиясы; Модульді меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: психологияның әдіснамалық мәселелері, қазіргі клиникалық психологияның ғылыми теориялары мен мектептері, әдіснамалық мәселелері; меңгеруі тиіс: адамның психикалық және жеке тұлғалық жағдайының қалыпты және ауытқушылығын бағалау үшін тәжірибеде диагностикалық әдістер мен процедураларды қолдану; төтенше және дағдарыстық жағдайларда жедел психологиялық көмек көрсету барысында іс-әрекетті және өз бетінше жұмыс істеуді жоспарлау; дағдылануы тиіс: пәндік ерекшелігіне сай психологиялық экспертиза жүргізудің теориясы мен әдістемесі; өз бетінше тәжірибелік және зерттеу міндеттерін атқару, диагностикалық зерттеу бағдарламаларын құрастыру әдістемесі; психотерапия, түзету және оңалтудың тұлғалық және әлеуметтік бағдарламаларын құрастыруға дайын болу.

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қаржылық сауаттылықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Мүмкіндігі шектеулі адамдарды әлеуметтік оңалту
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Курс мүмкіндігі шектеулі адамдарға оңалту жұмыстарын жүргізудің негізін меңгеруге бағытталған. Мазмұны: әлеуметтік оңалту әлеуметтік жұмыстың технологиясы ретінде, әлеуметтік оңалтудың мақсаты, принциптері және құралдары, әлеуметтік-медициналық оңалту. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: мүмкіндігі шектеулі адамдармен әлеуметтік оңалту іс-әрекетінің негізгі бағыттары, ережелері, белгілері; меңгеруі тиіс: тәжірибеде клиенттің жағдайына сай әр түрлі әлеуметтік оңалту түрлерін пайдалану; дағдылануы тиіс: клиенттің мәселесіне сай құқықтық, психологиялық, әлеуметтік-медициналық көмек көрсетуге дағдылану.

Отбасы құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты студенттерге Қазақстан Республикасындағы неке және отбасылық қатынастардың құқықтық реттелуін таныстыру және оқыту. Курс міндеті: неке және отбасылық заңнаманың, ҚР-дағы неке және отбасы қатынастарының реттелуінін тәртібімен әдістерінің мазмұнын және мәнін ашу. Курстың аяқталуынан кейін студент: некеге тұрудың ерекшеліктерін, шарттарын және тәртіптерін, некенің тоқтатылуы және оны заңсыз деп тану, отбасы мүшелері(жұбайлар, ата-аналар және балалар) арасындағы жеке және мүліктік қатынастарды, басқа туған-туыстар және басқа да адамдар арасындағы қатынастарды құқықтық реттеу, әсіресе, алименттік қатынастар, неке және отбасы қатынастарын құрамын құрайтын ата-ана мен баланың негізгі құқықтары мен бостандықтары, ата-анасынан айырылған балаларды отбасыға жайластыру нысандары мен тәртібі, неке және отбасы заңнамаларының нормаларын шетел азаматтарымен азаматтығы жоқ тұлғаларға қолдану және өзге де маңызды сұрақтарды білу керек; алған білімдерін тәжірибиде пайдалана алу керек.

Персоналды басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттерге персоналды басқару бойынша білім беру және оларды тәжірибеде пайдалана алуларына дағдыландыру. Мазмұны: Персоналды басқару негіздері, қызметкердің мінез-құлқына әсер ету факторлары, адамдық ресурстарды басқарудың тәжірибелік аспектілері. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: кадрлармен жұмыс істеудің жаңа түрлері, оқытудың жаңа тұжырымдамалары, біліктілікті жоғарылату, жұмыс баспалдағы бойынша көтерілу; персоналды ұйымға қабылдаудың, іріктеудің негізгі принциптері; ұйым персоналының принциптері, әдістері және жүйесі; меңгеруі тиіс: жұмыстың тиімділігін көтеретін, кадрлық жоспарлаудың әр түрлі схемаларын қолдануға мүмкіндік тудыратын персоналды басқарудың қазіргі формалары мен әдістерін пайдалану; ағымдық және болашақтағы кезеңдерге жалпы және қосымша қажеттіліктерді анықтау; басшы және мамандар штатын жоспарлау; дағдылануы тиіс: алынған нәтижелерді клиентпен жұмыста қолдана білу.

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Соттық медицина
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: әлеуметтік дәрігердің сотқа қатысуын қажет еткен жағдайларда құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне клиентпен жұмыс барысында ықпал етуге әлеуметтік дәрігердің қабілетін және дайындығын қалыптастыру. Мазмұны: соттық-медициналық қызметтің құрылымы мен ұйымы, әлеуметтік дәрігердің процессуалды іс-әрекеттерге қатысуындағы құқықтық және ұйымдастырушылық аспектілер; медициналық куәландыру жүргізудің тәртібі мен ұйымдастырылуы; медициналық құжаттамалардың құқықтық аспектілері. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: әлеуметтік дәрігердің процессуалды іс-әрекеттерге қатысуындағы құқықтық және ұйымдастырушылық аспектілері; меңгеруі тиіс: дәйекті талдау, бұқара алдында сөйлей білу, пікір-талас жүргізу; медициналық құжаттардағы мәліметтерді талдау және жүйелі бағалай білу, маман немесе сараптамашы ретінде сот ісіне қатысқан жағдайда өз позициясын орынды және дәйекті мазмұндау; дағдылануы тиіс: сот құжаттарындағы медициналық сипаттағы мәліметтерді жүйелі сараптамалық талдауға дағдылану.

Соттық медицина
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: әлеуметтік дәрігердің сотқа қатысуын қажет еткен жағдайларда құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне клиентпен жұмыс барысында ықпал етуге әлеуметтік дәрігердің қабілетін және дайындығын қалыптастыру. Мазмұны: соттық-медициналық қызметтің құрылымы мен ұйымы, әлеуметтік дәрігердің процессуалды іс-әрекеттерге қатысуындағы құқықтық және ұйымдастырушылық аспектілер; медициналық куәландыру жүргізудің тәртібі мен ұйымдастырылуы; медициналық құжаттамалардың құқықтық аспектілері. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: әлеуметтік дәрігердің процессуалды іс-әрекеттерге қатысуындағы құқықтық және ұйымдастырушылық аспектілері; меңгеруі тиіс: дәйекті талдау, бұқара алдында сөйлей білу, пікір-талас жүргізу; медициналық құжаттардағы мәліметтерді талдау және жүйелі бағалай білу, маман немесе сараптамашы ретінде сот ісіне қатысқан жағдайда өз позициясын орынды және дәйекті мазмұндау; дағдылануы тиіс: сот құжаттарындағы медициналық сипаттағы мәліметтерді жүйелі сараптамалық талдауға дағдылану.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Ұйымдастырушылық мінез-құлық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Курс индивидуум мен нәтижесінде ұйым жұмысының көрсеткіштерін түсіну, жоспарлау және жақсарту мақсатында топтар мен ұйымдардың, жеке тұлғаның мінез-құлқын жүйелі және ғылыми талдауға қатысты білім игеруді қамтиды. Мазмұны: индивидтер мен ұйымдардың динамикасы, ұйымдастырушылық мінез-құлықтың үлгілері, ұйымдастырушылық мінез-құлықтың тұжырымдамасы, ұйымдастырушылық мінез-құлықтың теориялық амалдары. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: ұйымдардағы индивидуалды мінез-құлық мәселелері, ұйымдардағы топтарды қалыптастыру және дамыту процесі; меңгеруі тиіс: әр түрлі жағдайларға тап болған адамдардың мінез-құлықтарын сипаттау; дағдылануы тиіс: тұлғаралық және топаралық қарым-қатынастарды басқарудағы, тиімді индивидуалды мінез-құлықты қалыптастыруға, сонымен қатар ұйымдастыруда өзгертулер енгізуге дағдылану.

Ұйымдастырушылық мінез-құлық
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Курс индивидуум мен нәтижесінде ұйым жұмысының көрсеткіштерін түсіну, жоспарлау және жақсарту мақсатында топтар мен ұйымдардың, жеке тұлғаның мінез-құлқын жүйелі және ғылыми талдауға қатысты білім игеруді қамтиды. Мазмұны: индивидтер мен ұйымдардың динамикасы, ұйымдастырушылық мінез-құлықтың үлгілері, ұйымдастырушылық мінез-құлықтың тұжырымдамасы, ұйымдастырушылық мінез-құлықтың теориялық амалдары. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: ұйымдардағы индивидуалды мінез-құлық мәселелері, ұйымдардағы топтарды қалыптастыру және дамыту процесі; меңгеруі тиіс: әр түрлі жағдайларға тап болған адамдардың мінез-құлықтарын сипаттау; дағдылануы тиіс: тұлғаралық және топаралық қарым-қатынастарды басқарудағы, тиімді индивидуалды мінез-құлықты қалыптастыруға, сонымен қатар ұйымдастыруда өзгертулер енгізуге дағдылану.

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

Экономикалық дамудың қазіргі теориялары
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: курс экономикалық дамудың негізгі тенденцияларын меңгеруге бағытталған. Мазмұны: негізгі зерттеу бағдарламалары: экономикадағы әдіснама, теория, эмпирикалық айналым, эксперименталды экономика, аксиоматика, неортодоксалды экономика. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: әлемдік экономикалық ойдың негізгі бағыттары; меңгеруі тиіс: экономикалық салада эмпирикалық өңдеулерге жүгіну; дағдылануы тиіс: экономикалық пәннің категориялық аппараттын меңгеру.

Экономикалық дамудың қазіргі теориялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: курс экономикалық дамудың негізгі тенденцияларын меңгеруге бағытталған. Мазмұны: негізгі зерттеу бағдарламалары: экономикадағы әдіснама, теория, эмпирикалық айналым, эксперименталды экономика, аксиоматика, неортодоксалды экономика. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: әлемдік экономикалық ойдың негізгі бағыттары; меңгеруі тиіс: экономикалық салада эмпирикалық өңдеулерге жүгіну; дағдылануы тиіс: экономикалық пәннің категориялық аппараттын меңгеру.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Диплом алды
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Оқу практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Учебная
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - ФМО

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение