Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Менеджмент

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - экономика және бизнес бакалавры
 • Екiншi жоғары бiлiм - экономика және бизнес бакалавры
 • Бiрiншi жоғары қысқартылған бiлiм - экономика және бизнес бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредиттеу: бар
Бағдарлама: 5В050700 – Менеджмент
Оқыту деңгейі: бакалавриат
Емтихандар: ҰБТ, бейінді пән – география.
Оқыту формасы: күндізгі
Оқыту мерзімі : 4 жыл
«Менеджментті» дайындауға бағытталған бакалавр кәсіби қызметтің келесідей түрлеріне әзірленеді:
- ұлттық экономиканың түрлі салалары және аясындағы банктердің, кәсіпорындардың және ұйымдардың қызметін басқару және үйлестіру;
- сақтандыру,консалтингтік,логистикалық компанияларда,акционерлік қоғамдарда және жеке фирмаларда жұмыс;
- ғылыми-өндірістік,зерттеу,конструкторлық бірлестіктерде және жобалық ұйымдардағы басқарушылық қызмет;
- мемлекеттік басқарудың органдарында және халық шаруашылығының әлеуметтік инфрақұрылымындағы басқарушылық қызмет;
- кәсіпорында жұмыс: жоспарлы және кадрлық қызметте, өндірістік және жоспарлы-экономикалық бөлімшелерде, диспетчерлік қызметтерде, қаржылық-тұрмыстық бөлімшелерінде және т.б.
- жеке бизнес саласында жұмыс: шағын кәсіпорынды жасау және басқару, оның қаржысын, бағалық саясатын, салық салуды, бухесепті ұйымдастыруын, өндірісін басқару.
Бейінді пәндер:
- Менеджмент;
- Инновациялық менеджмент;
- Өндірістік менеджмент;
- Персоналды басқару;
- Жобаларды басқару;
- Сапаны басқару;
- Шығындарды басқару;
- Бизнесті ұйымдастыру;
- Стратегиялық менеджмент;
- Ұйымдастырушылық мінез-құлық және жетекшілік;
- Корпоративті басқару;
- Бухгалтерлік есеп;
- Қаржы;
- Салықтар және салық салу;
- Статистика.
Білім берудің артықшылықтары:
- бұрынғы ғылыми мектептердің дәстүрлерінің сабақтастығы;
- бірегей авторлық курстар, оқытудың жаңа әдіснамалары және техникалық тәсілдері;
- кәсіпорынды (ұйымды) басқарудың саласындағы мәселелер жиынтығының және зерттеу методологиясының кең спектрі;
- мамандықтың әмбебаптылығы – кәсіби білімді кез келген қызмет саласында қолданудың мүмкіндігі.
Халықаралық байланыстар: студенттер академиялық мобильділік бойынша 36 жоо-әріптестерінің біреуінде, АҚШ, Ұлыбритания, Германия, Франция, Испания, Турция, Қытай,Венгрия, Чехия, Польша, Ресей мемлекеттерінде оқытуды өтуге мүмкіндіктері бар.
Тәжірибеден өту орындары және жұмысқа орналастыру мүмкіндіктері: ұлттық экономиканың түрлі салаларындағы және аясындағы кәсіпорындар және ұйымдар

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Менеджмент
Мамандық шифры
5B050700
Факультеті
Экономика және бизнес жоғарғы мектебі
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм, Бiрiншi жоғары қысқартылған бiлiм, Екiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі, сырттай
Таңдау пәні
География
Бейіндік пән
География
Өту балы
ҚАЗ
124
ОРЫС
127

пәндер

Scientific Writing
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – «Scientific Writing» пәнінің мақсаты – ғылыми-педагогикалық бағытта даярланған болашақ мамандар ретіндегі студенттерді ғылыми ойлауға және заманауи экономиканың өзекті мәселелері бойынша экономикалық зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру негіздерін, әдістемесін, нысандарын және экономикалық теория категорияларының мәнін үйрету болып табылады. Ғылыми мақалалар жаза білу және қазақ,орыс, ағылшын тілдерінде дискусcиялар жүргізе алу.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Аудит
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы курста бухгалтерлiк есеп және аудиттiң теориялық және практикалық аспектiлерi; негiзгi қағидаттар; кәсiпорынның теңгерiмi; активтер және мiндеттеме;қаржылық есеп берудің құрылымы зерттеледі. Студент модульді оқу нәтижесінде бухгалтерлік есеп жүргізілуінің әдістері мен қағидаттарын,ұйымның бухгалтерлік есеп жургізілуі үшін компьютерді қолдану және оның аспаптық құралдармен қолдануының әдістерін білуі және түсінуі керек.

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Басқару шешімі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсат - басқарушылық шешiмдердi әзiрлеу басым бағыттар бойымен бiлiмдердiң кешеннiң студенттерiнде қалыптастыру Бағамның мiндеттерiмен мәннiң зерттеуiн болып көрiнедi және басқарушылық шешiмдердiң негiзгi сипаттамалары; әдiснамада шешiмнiң функциялары және басқару проценiң ұйымы. Бағамда басқарушылық шешiмдер, әзiрлеудiң процесi ұғым қаралады және басқарушылық шешiмдердi қабылдау, жiктеу және әзiрлеудiң үлгiсi және кәсiпорынды басқарудың жоғарғы деңгейi, әзiрлеудiң ерекшелiгi үшiн негiзгi басқарушылық шешiмдердi басқарушылық шешiмдердi қабылдау, құрам және тобында шешiм қабылдау. Студент зерттеудiң нәтижесiнде басқарушылық шешiмдердi қабылдаудың негiзгi ұғымдарды, құралдарын және дәрежелерін; басқарушылық шешiмдердi әзiрлеу және қабылдау процесiнiң негiзгi кезеңдерiн; басқарушылық шешiмдердi қабылдаудың әдiстерiн жiктеуiн білуі керек. Түрлі жеке меншiк түрлерi кәсіпорындардың есептерінде көрсетілген қаржы, бухгалтерлiк және әр түрлi басқа ақпаратты талдауды және түсініктеме беруді игеру керек, және сол нәтижелерге негізделіп басқарушылық шешiмдердi қабылдауда қолдана білуі тиіс. Басқарушылық шешімді жасауда ең тиімді әдісті таңдауда, қабылданған басқарушылық шешімнің экономикалық және әлеуметтік салдарын анықтауда практикалық дағдыларын меңгеру керек.

Басқару шешімі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсат - басқарушылық шешiмдердi әзiрлеу басым бағыттар бойымен бiлiмдердiң кешеннiң студенттерiнде қалыптастыру Бағамның мiндеттерiмен мәннiң зерттеуiн болып көрiнедi және басқарушылық шешiмдердiң негiзгi сипаттамалары; әдiснамада шешiмнiң функциялары және басқару проценiң ұйымы. Бағамда басқарушылық шешiмдер, әзiрлеудiң процесi ұғым қаралады және басқарушылық шешiмдердi қабылдау, жiктеу және әзiрлеудiң үлгiсi және кәсiпорынды басқарудың жоғарғы деңгейi, әзiрлеудiң ерекшелiгi үшiн негiзгi басқарушылық шешiмдердi басқарушылық шешiмдердi қабылдау, құрам және тобында шешiм қабылдау. Студент зерттеудiң нәтижесiнде басқарушылық шешiмдердi қабылдаудың негiзгi ұғымдарды, құралдарын және дәрежелерін; басқарушылық шешiмдердi әзiрлеу және қабылдау процесiнiң негiзгi кезеңдерiн; басқарушылық шешiмдердi қабылдаудың әдiстерiн жiктеуiн білуі керек. Түрлі жеке меншiк түрлерi кәсіпорындардың есептерінде көрсетілген қаржы, бухгалтерлiк және әр түрлi басқа ақпаратты талдауды және түсініктеме беруді игеру керек, және сол нәтижелерге негізделіп басқарушылық шешiмдердi қабылдауда қолдана білуі тиіс. Басқарушылық шешімді жасауда ең тиімді әдісті таңдауда, қабылданған басқарушылық шешімнің экономикалық және әлеуметтік салдарын анықтауда практикалық дағдыларын меңгеру керек.

Бизнес-жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бизнес-жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бизнесті бағалау
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бизнесті ұйымдастыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – студенттердің бойында кәсіпкерлік қызыметті ұйымдастыру технологиясының жүйелілік және тұтастық жайындағы көз қарастарын қалыптастыру, заманауи экономикада бизнесті ұйымдастырудың теориялық және практикалық қажетті білімдерін игеру, практикалық машыққа ие болу, алынған білімдерді қолдана білуі. Курс міндеті: бизнесті ұйымдастырудың заңнамалық базасын зерттеу; бизнесті ұйымдастырудың ұйымдастырушылық-құқықтық формаларының ерекшеліктерін түсіну; өзіңнің жеке кәсіпкерлігіңді қалыптастырудың шарттарын, қағидаттарын және кезеңдерін түсініп алу; бизнесті қалыптастырған кезде кәсіпкерлік идеяның мағынасы мен рөлін түсіну; бизнестің ресурстық қамтамасыз етудің құрылымы мен мазмұнын түсіну; бизнес планның қызыметін, құрылымын және мақмұнын түсіну; экономикалық шығындарды және бизнестің нәтижелерін есептеп үйрену; кәсіпкерлік тәуекелдерді қарастыру; бизнесті мемлекеттік реттеудің маңызды аспектілерін ұғыну. бесекеге қабілеттілікті қамтамасыз етумен байланысты ұлттық, аймақтық және халықаралық дәрежедегі мәселелердің мазмұнын білу; бизнес саласындағы шешімдерді қабылдау қағидаттары, экономикалық және басқарушылық шешімдерді жүзеге асыру; бизнесті ұйымдастырудың заманауи формалары және әдістері, бизнес саласында басқарудың заманауи әдістері; Қазақстандағы бизнестің заңнамалық негіздерін білу; бизнеста нақты жағдайларды талдау кезінде экономикалық сипаттағы мәселелерді анықтай білу, оларды шешуге қатысты әдстерді ұсыну және күтілетін нәтижелерді бағалау; ақпаратты жүйелеу және біріктіре білу; ақпаратты талдау кезінде басты және арнайы экономикалық әдістерді қолдану; тиімді шаруашылық шешімдерді қалыптастыру және нұсқаларды негіздеу;

Бизнесті ұйымдастыру
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – студенттердің бойында кәсіпкерлік қызыметті ұйымдастыру технологиясының жүйелілік және тұтастық жайындағы көз қарастарын қалыптастыру, заманауи экономикада бизнесті ұйымдастырудың теориялық және практикалық қажетті білімдерін игеру, практикалық машыққа ие болу, алынған білімдерді қолдана білуі. Курс міндеті: бизнесті ұйымдастырудың заңнамалық базасын зерттеу; бизнесті ұйымдастырудың ұйымдастырушылық-құқықтық формаларының ерекшеліктерін түсіну; өзіңнің жеке кәсіпкерлігіңді қалыптастырудың шарттарын, қағидаттарын және кезеңдерін түсініп алу; бизнесті қалыптастырған кезде кәсіпкерлік идеяның мағынасы мен рөлін түсіну; бизнестің ресурстық қамтамасыз етудің құрылымы мен мазмұнын түсіну; бизнес планның қызыметін, құрылымын және мақмұнын түсіну; экономикалық шығындарды және бизнестің нәтижелерін есептеп үйрену; кәсіпкерлік тәуекелдерді қарастыру; бизнесті мемлекеттік реттеудің маңызды аспектілерін ұғыну. бесекеге қабілеттілікті қамтамасыз етумен байланысты ұлттық, аймақтық және халықаралық дәрежедегі мәселелердің мазмұнын білу; бизнес саласындағы шешімдерді қабылдау қағидаттары, экономикалық және басқарушылық шешімдерді жүзеге асыру; бизнесті ұйымдастырудың заманауи формалары және әдістері, бизнес саласында басқарудың заманауи әдістері; Қазақстандағы бизнестің заңнамалық негіздерін білу; бизнеста нақты жағдайларды талдау кезінде экономикалық сипаттағы мәселелерді анықтай білу, оларды шешуге қатысты әдстерді ұсыну және күтілетін нәтижелерді бағалау; ақпаратты жүйелеу және біріктіре білу; ақпаратты талдау кезінде басты және арнайы экономикалық әдістерді қолдану; тиімді шаруашылық шешімдерді қалыптастыру және нұсқаларды негіздеу;

Брендинг
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: брендинг саласында кәсіби жұмыс дағдылары мен негізгі білімді үйрету; Студенттерде брендті құрудың практикалық дағдыларын, бренд пен оның тұтынушысы жайлы ғылыми түсінік құру. Пәннің міндеті: - брендингтің мәні, құрылымы мен маңызы жайлы базалық білімді игеру; - бренд даралығын талдау; - бренд саласындағы саясатты жүзеге асыру үшін құндық бағдар, мүдде, уәждеме, нұсқамаларды талдау. - брендтердің бағасын бағалаудың әр түрлі әдістерін, бренд-коммуникация жасаудың заманауи тәсілін, отандық брендтерді жасау жоспарын құру қабілетін білуі тиіс.

Брендинг
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: брендинг саласында кәсіби жұмыс дағдылары мен негізгі білімді үйрету; Студенттерде брендті құрудың практикалық дағдыларын, бренд пен оның тұтынушысы жайлы ғылыми түсінік құру. Пәннің міндеті: - брендингтің мәні, құрылымы мен маңызы жайлы базалық білімді игеру; - бренд даралығын талдау; - бренд саласындағы саясатты жүзеге асыру үшін құндық бағдар, мүдде, уәждеме, нұсқамаларды талдау. - брендтердің бағасын бағалаудың әр түрлі әдістерін, бренд-коммуникация жасаудың заманауи тәсілін, отандық брендтерді жасау жоспарын құру қабілетін білуі тиіс.

Бухгалтерлік есеп
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы курста бухгалтерлiк есеп және аудиттiң теориялық және практикалық аспектiлерi; негiзгi қағидаттар; кәсiпорынның теңгерiмi; активтер және мiндеттеме;қаржылық есеп берудің құрылымы зерттеледі.Студент модульді оқу нәтижесінде бухгалтерлік есеп жүргізілуінің әдістері мен қағидаттарын,ұйымның бухгалтерлік есеп жургізілуі үшін компьютерді қолдану және оның аспаптық құралдармен қолдануының әдістерін білуі және түсінуі керектеледі.

Бухгалтерлік есеп және аудит
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бухгалтерлік есеп және аудит
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дағдарыс-менеджмент
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Дене шынықтыру (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Еңбек экономикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: еңбек экономикасы саласында студенттерді ғылыми, әдiстемелiк және нақты бiлiмдермен қаруландыру. Міндеттері: ұйымдардағы еңбек жолының аспектiлерi және олардың мазмұнының ерекшелiгiн әлеуметтiк-еңбектi зерттеу; қызыметшiнiң еңбек жолының тиiмдiлiгiн бағасының қазiргi әдiстемелерiн қарап шығу; сала әлеуметтiк-еңбекке аудиттiң жүзеге асыруын әдiстеменi меңгеру; мәселе курсте бойымен шетел және алдынғы отандық тәжiрибесi қаралатын зерттеу. Білуі тиіс: еңбек және оның түрлері, категориялары, қызметтері, персоналдың классификациясы, кадрлар құрылымы мен оған әсер ететін факторларды,персоналдың қызмет етукөрсеткіштерін. Білу керек: ұйымның еңбек көрсеткіштерін талдау мен жоспарлау. Дағдылары: еңбек экономика саласындағы қалыпты жағдайларда кәсіби дәлелдеме.

Еңбекті ұйымдастыру және мөлшерлеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Еңбекті ұйымдастыру және мөлшерлеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: қазіргі қоғам туралы жалпы түсінігін қалыптастыру;әлемде және Қазақстанда болып жатқан әлеуметтік (стратификация мәселелерін, әлеуметтік теңсіздік, кедейлік пен байлық, әлеуметтік, діни, экономикалық және саяси қақтығыстарды) үдерістерді білу; Мазмұны: Адамдар арасындағы әлеуметтік өзараәрекеттер, олардың арасындағы әлеуметтік және топтық өзгешеліктер сипаттамасы. Қоғам дамуының заңдылықтары, негізгі социологиялық ұғымдар, социологиялық зерттеу әдістері, қазіргі социологиялық категориялар, әлеуметтану саласындағы негізгі бағыттар мен қазіргі зерттеулер нәтижесі. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: қоғамда болып жатқан үдерістер мен құбылыстарды өзбетінше талдай жасай алу; өз ойын ауызша және жазбаша дұрыс және дәлелді түрде тұжырымдай білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби мәселелерді шешуде балама, жаңа немесе инновациялық тұғырларды тұрақты қолдана білу; игерген білімдерін нақты жағдаяттарда қолдана білу; Дағдылану керек: әлеуметтік өзара қарым-қатынас дағдыларын меңгеру: серіктестік, төзімділік пен сыйласымдылық және т.б.; әлеуметтік болжау және жобалау, көпшілікке сөйлеу, дәлелдеу, пікірталас жүргізу және пікірталас тудыру дағдыларын меңгеру.

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормаларымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Мазмұны: Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысымен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: - негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; Пайдалана білуі керек: этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; Дағдылану керек: өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жобаларды басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - теорияларды, әдiстемелiк негiздерді және қазіргі заманғы шаруашылық қызметіндегі жобаларды басқарудың тәжірибелік әдістерін ашу. Мiндеттері: түлектерді жобаларды басқару төңiрегiнде бiлiмдермен қамтамасыз ету; кәсiпорынның ұйымдық құрылымына жобалық қызметтiң ықпалдасуының тәсiлдерiн қарастыру; жобаларды басқару функциялары мен ішкі жүйелерін қарастыру;жобалардың тиімділігін бағалау және жобалық талдау әдістерін меңгеру. Студент пәнді меңгеру нәтижесінде білуі тиіс: жобалардың түрлері мен негізгі белгілерін,жобалардың сипаттамаларын,жобаларды басқару қызметтерін. Білу керек: қызметтердің жеке өзара байланыс міндерттерін бөлуді,мнідеттерді аяқтауға қажетті ресурс пен уақытты бекіту,жобалардың жүзеге асуын талдау. Меңгеру керек: кешенді талдау әдістері мен инвестициялық жобалардың әлеуметтік-экономикалық тиімділігін бағалау.

Жобаларды басқару (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инвестициялық менеджмент
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инновациялық жобаларды басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инновациялық жобаларды басқару
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты кәсіпкерлік инновацияны құқықтық реттеу, себебі экономиканың даму деңгейінің өсуіне байланысты жаңаны енгізу және оны пайдаланудың маңызының өсуімен байланысты. Инновациялық кәсіпкерлік – бұл технико-технологиялық жаңаларды коммерциялық пайдалану. Инновациялар кәсіпкерліктің спецификалық құралы. Курс аясында инновациялық кәсіпкерлік субъектілерін, оның түрлерін, инновациялық кәсіпкерлікті жүзеге асыру ерекшеліктері, алыс, жақын шет мемлекеттер заңнамалары мен тәжірибесіне сәйкес әлемдік тәжірибедегі инновациялық кәсіпкерлікке салыстырмалы талдау. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиісь: инновациялық кәсіпкерліктің жалпы теоретикалық қағидалары мен әдістерін, түсігін, мазмұны мен инновациялық кәсіпкерліктің дамуы тарихын, инновациялық кәсіпкерлік мақсаттары мен міндеттерін, инновациялық қызметттің қағидаларын, нысанын және әдістерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді практикада саралай және қолдана білу. Инновациялық кәсіпкерлікті реттейтін нормативтік құқықтық базамен жұмыс жасау, алынған білімдіпрактикада қолдану және мемлекеттің инновациялық кәсіпкерлікке қатысты мсаясатын. Машықтануы тиіс инновациялық кәсіпкерлікті құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шешуге. Бітірушілер юриспруденцияның барлық аясындағы терң білімге ие болады және қазіргі ғылыми зерттеулерге сыналау саралау жүргізе білу.

Инновациялық менеджмент
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инновациялық менеджмент
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби-бағытталған шетел тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Консалтинг
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Корпоративтік басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты-студенттерде корпоративтік басқарудың Қазақстанда және шет елдердегі әдістерін, қызметтерін, стратегиялары мен мақсаттарын қалыптастыру. Міндеттері: -акционерлік қоғамдарды басқаруда теориялық және тәжірибелік негіздерді меңгеру; -әлемдік тәжірибедегі белгілі корпоративтік басқарудың негізгі үлгілерін меңгеру. Курстың қысқаша мазмұны: компания менеджерлері мен олардың иелері арасындағы негізгі теориялық және әдістемелік жүйелерді талдау және бағалау. Курсты меңгеру барысында студент білу керек: ұйымдастырушылық құрылым түрлерін; ҚР корпоративтік басқару негізіндегі заңнамаларын. Білу керек: корпоративтік басқару саласында негізгі білімін пайдалану. Дағдылар: корпоративтік бизнес стратегиясы аясында басқарушылық шешімдер қабылдау.

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақ (орыс) тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан құқығы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: Қазақстанның құқықтық жүйесінің ерекшеліктерін қарастыру, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілер базасының негізігі ережелерін қарастыру. Мазмұны: Қазақстанның құқықтық жүйесі, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілер базасының негізгі ережелері. Құқықтық мемлекет, демократиялық қоғам және әлеуметтік мемлекет құрудың теориялық негіздері. Қазақстанның 2010-2020 жж. арналған Тұжырымдамалық құқықтық саясатының негізгі бағыттары мен «Қазақстан – 2050 «Стратегиясы». Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: қазіргі жағдайларда тарихи-құқықтық контексте отандық заңнамалардың құқықтың әлемдік жүйесіне кірігуінде қазақстандық құқықтық жүйе ерекшеліктерін білу. Пайдалана білуі керек: ғылыми-теориялық білімдерді конституциялық құқық пен бостандықты қорғау және өміршеңдік жағдайында еркін қолдана білу.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + МЕК] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның қазіргі заман тарихы (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс органикалық дүниенің ежелгі заманда болуын зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық процестер мен зерттеулермен оның әдістерімен геологиялық тарихи ж/е эволюциялық теорияның сұрақтарына жауап іздеуді үйретеді. – негізгі биологиялық заңдылықтар негізінде эволюциялық процестердің жүруін қазба негізінде зерттелмейтін организмдерді олардың жалпы ерекшеліктерін, олардың өмір сүру ортасын тарихи дамуын геологиялық мағлұматтарды білуді үйретеді

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс органикалық дүниенің ежелгі заманда болуын зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық процестер мен зерттеулермен оның әдістерімен геологиялық тарихи ж/е эволюциялық теорияның сұрақтарына жауап іздеуді үйретеді. – негізгі биологиялық заңдылықтар негізінде эволюциялық процестердің жүруін қазба негізінде зерттелмейтін организмдерді олардың жалпы ерекшеліктерін, олардың өмір сүру ортасын тарихи дамуын геологиялық мағлұматтарды білуді үйретеді

Қаржы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста құрылыс және мемлекеттiк, муниципалдық қаржылардың қызмет етуінің заңдылығының қағидаттары, бюджеттік-салық билік органдарының әлеуметтік-экономикалық процестерге әсер ететін механизмі зерттеледі. Оқу зерттелуі нәтижесінде студенттің қаржы және қаржы нарығы дамуының міндеттері мен заңнамаларының негізгі түсінігі болуы, қазіргі жағдайда қаржылық ұйым ұйымдастырылуының мазмұны мен қағидаттарын және ерекше әсер етуін білуі керек. Студент қаржы және қаржы нарығындағы саланы реттейтiн заң шығару нормалары, қаржы нарығындағы теориялық және жаттығу есептерiнiң шешiмi, жүйелiк және салыстырмалы талдау үшiн бiлiмді тәжiрибеде негiзгi ғылыми-теориялық қолдана білуі керек.

Қаржы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста құрылыс және мемлекеттiк, муниципалдық қаржылардың қызмет етуінің заңдылығының қағидаттары, бюджеттік-салық билік органдарының әлеуметтік-экономикалық процестерге әсер ететін механизмі зерттеледі. Оқу зерттелуі нәтижесінде студенттің қаржы және қаржы нарығы дамуының міндеттері мен заңнамаларының негізгі түсінігі болуы, қазіргі жағдайда қаржылық ұйым ұйымдастырылуының мазмұны мен қағидаттарын және ерекше әсер етуін білуі керек. Студент қаржы және қаржы нарығындағы саланы реттейтiн заң шығару нормалары, қаржы нарығындағы теориялық және жаттығу есептерiнiң шешiмi, жүйелiк және салыстырмалы талдау үшiн бiлiмді тәжiрибеде негiзгi ғылыми-теориялық қолдана білуі керек.

Қаржы (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құқық негіздері (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Логистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - - заманауи экономикадағы логиятиканың орынын бағалау мен рөлі; - негізгі түсініктермен, міндеттерімен, қағидаттарымен, көрсеткіштері мен негізгі категориялармен танысу; - логистикалық жүйелерді саралау машықтарына ие болу, олардың құраушыларын модельдеу және нарық субъектілерінің арасындағы байланыс, сонымен қатар, логистиканың қағидаттарын қолданудың экономикалық тиімділігін бағалау логистикалық жүйені ұйымдастырудың теориялық негізгі білімдерін қалыптастыру; - тауар айналымын қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелерге талаптарды қалыптастыру; - логистикалық жүйеде логистикалық делдалдарды таңдауда оптимизациялау әдістеріне ие болу

Логистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - - заманауи экономикадағы логиятиканың орынын бағалау мен рөлі; - негізгі түсініктермен, міндеттерімен, қағидаттарымен, көрсеткіштері мен негізгі категориялармен танысу; - логистикалық жүйелерді саралау машықтарына ие болу, олардың құраушыларын модельдеу және нарық субъектілерінің арасындағы байланыс, сонымен қатар, логистиканың қағидаттарын қолданудың экономикалық тиімділігін бағалау логистикалық жүйені ұйымдастырудың теориялық негізгі білімдерін қалыптастыру; - тауар айналымын қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелерге талаптарды қалыптастыру; - логистикалық жүйеде логистикалық делдалдарды таңдауда оптимизациялау әдістеріне ие болу

Макроэкономика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль экономиканы біртұтас құрылым ретінде қарастыра отырып зерттейді. Тауарлар мен қызметтерді өндірудің жалпы көлемі, инфляция қарқыны мен жұмыссыздық деңгейі, айырбас бағамы мен төлем балансының жағдайын талдайды. Модулді оқу барысында студент макроэкономиканың негізгі түсініктері мен макроэкономиканың негізгі көрсеткіштерін және олардың халықаралық салыстырулардағы алатын орнын біру керек. Студент макроэкономикалық есептерді шешу, макроэкономикалық процестер жайлы ақпарат жинау, ұлттық және халықаралық деңгейлердегі макроэкономикалық көрсеткіштерді есепттеу дағдыларын игеру керек.

Макроэкономика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль экономиканы біртұтас құрылым ретінде қарастыра отырып зерттейді. Тауарлар мен қызметтерді өндірудің жалпы көлемі, инфляция қарқыны мен жұмыссыздық деңгейі, айырбас бағамы мен төлем балансының жағдайын талдайды. Модулді оқу барысында студент макроэкономиканың негізгі түсініктері мен макроэкономиканың негізгі көрсеткіштерін және олардың халықаралық салыстырулардағы алатын орнын біру керек. Студент макроэкономикалық есептерді шешу, макроэкономикалық процестер жайлы ақпарат жинау, ұлттық және халықаралық деңгейлердегі макроэкономикалық көрсеткіштерді есепттеу дағдыларын игеру керек.

Макроэкономика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль экономиканы біртұтас құрылым ретінде қарастыра отырып зерттейді. Тауарлар мен қызметтерді өндірудің жалпы көлемі, инфляция қарқыны мен жұмыссыздық деңгейі, айырбас бағамы мен төлем балансының жағдайын талдайды. Модулді оқу барысында студент макроэкономиканың негізгі түсініктері мен макроэкономиканың негізгі көрсеткіштерін және олардың халықаралық салыстырулардағы алатын орнын біру керек. Студент макроэкономикалық есептерді шешу, макроэкономикалық процестер жайлы ақпарат жинау, ұлттық және халықаралық деңгейлердегі макроэкономикалық көрсеткіштерді есепттеу дағдыларын игеру керек.

Макроэкономика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль экономиканы біртұтас құрылым ретінде қарастыра отырып зерттейді. Тауарлар мен қызметтерді өндірудің жалпы көлемі, инфляция қарқыны мен жұмыссыздық деңгейі, айырбас бағамы мен төлем балансының жағдайын талдайды. Модулді оқу барысында студент макроэкономиканың негізгі түсініктері мен макроэкономиканың негізгі көрсеткіштерін және олардың халықаралық салыстырулардағы алатын орнын біру керек. Студент макроэкономикалық есептерді шешу, макроэкономикалық процестер жайлы ақпарат жинау, ұлттық және халықаралық деңгейлердегі макроэкономикалық көрсеткіштерді есепттеу дағдыларын игеру керек.

Маркетинг
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән компанияның қатаң бәсекелестік жағдайындағы маркетингтік қызметі мен заманауи тұжырымдамаларын үйретеді, маркетологтың кәсіби жауапкершілігінің саласын анықтайды. Сегменттеумен, жайғастырумен, өндірілген өнімдерді жылжытумен, ассортимент пен бағаны басқарумен байланысты маркетингтік шешімдер қабылдауға көп көңіл бөлінеді. Курстың мақсаты – маркетингтің теориялық негіздері мен категорияларын, түсініктерін оқып зерттеу, компания қызметіндегі маркетингті пайдалану бойынша практикалық қабілеттерді игеру. кәсіпорында маркетингтік жоспарлау мен контроллингтің тиімділігін, сонымен қатар маркетингтік шешімдердің экономикалық бағасының тиімділігін анықтай білу. маркетингтік зерттеуді жүргізу, мәліметтерді жинақтау, талдау, өңдеу және қорытынды жасай білу, зерттеу және талдау жұмысының нәтижелерін кәсіби аудитория алдында ұсына алу; маркетингтік зерттеудің әдістерін тәжірибеде пайдалана білу, Интернет пен шетелдік әдебиеттерді қоса алғандағы әр түрлі ақпарат көздерінен алынған маркетинг тақырыбына байланысты мәліметтерді талдау әрі игеру.

Маркетинг
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән компанияның қатаң бәсекелестік жағдайындағы маркетингтік қызметі мен заманауи тұжырымдамаларын үйретеді, маркетологтың кәсіби жауапкершілігінің саласын анықтайды. Сегменттеумен, жайғастырумен, өндірілген өнімдерді жылжытумен, ассортимент пен бағаны басқарумен байланысты маркетингтік шешімдер қабылдауға көп көңіл бөлінеді. Курстың мақсаты – маркетингтің теориялық негіздері мен категорияларын, түсініктерін оқып зерттеу, компания қызметіндегі маркетингті пайдалану бойынша практикалық қабілеттерді игеру. кәсіпорында маркетингтік жоспарлау мен контроллингтің тиімділігін, сонымен қатар маркетингтік шешімдердің экономикалық бағасының тиімділігін анықтай білу. маркетингтік зерттеуді жүргізу, мәліметтерді жинақтау, талдау, өңдеу және қорытынды жасай білу, зерттеу және талдау жұмысының нәтижелерін кәсіби аудитория алдында ұсына алу; маркетингтік зерттеудің әдістерін тәжірибеде пайдалана білу, Интернет пен шетелдік әдебиеттерді қоса алғандағы әр түрлі ақпарат көздерінен алынған маркетинг тақырыбына байланысты мәліметтерді талдау әрі игеру.

Мемлекет және бизнес
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттің мемлекет пен бизнестің өзара қарым қатынасы мәселелері туралы жеткілікті деңгейде білу мен соның негізінде осы қарым қатынасты жетілдіру бойынша неғұрлым тиімді әрі ұтымды әдістер мен құралдарды таңдай білуінде болып отыр. Бұл міндеттердің күрделілігі мен сипаты мемлекеттің экономикалық саясатының бағытталуы мен оның жүзеге асыру әдісін анықтауға байланысты. кәсіби қызметтегі басқарудың әр түрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; экономикалық өсу мәселелерін шешу мен азаматтық қоғамның қалыптасуында мемлекеттің рөлін білу; - экономиканың әр түрлі салаларында бизнестің даму жағдайларын білу; - Кәсіпкерлікті, шағын және орта бизнесті реттейтін ҚР заңнамаларын білу; - басқару тиімділігінің критерийлерін білу; - мемлекеттік кәсіпкерліктің ұйымдастырушылық-құқықтық негіздері мен оның нарықтық экономикада алатын орнын білу.

Мемлекет және бизнес
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттің мемлекет пен бизнестің өзара қарым қатынасы мәселелері туралы жеткілікті деңгейде білу мен соның негізінде осы қарым қатынасты жетілдіру бойынша неғұрлым тиімді әрі ұтымды әдістер мен құралдарды таңдай білуінде болып отыр. Бұл міндеттердің күрделілігі мен сипаты мемлекеттің экономикалық саясатының бағытталуы мен оның жүзеге асыру әдісін анықтауға байланысты. кәсіби қызметтегі басқарудың әр түрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; экономикалық өсу мәселелерін шешу мен азаматтық қоғамның қалыптасуында мемлекеттің рөлін білу; - экономиканың әр түрлі салаларында бизнестің даму жағдайларын білу; - Кәсіпкерлікті, шағын және орта бизнесті реттейтін ҚР заңнамаларын білу; - басқару тиімділігінің критерийлерін білу; - мемлекеттік кәсіпкерліктің ұйымдастырушылық-құқықтық негіздері мен оның нарықтық экономикада алатын орнын білу.

Менеджмент
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Менеджмент
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Микроэкономика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модулдің мақсаты – жеке кәсіпорындағы, үй шаруашылығындағы, жеке саладағы ресурстардың шектеулілігін, балама таңдаулардың көптігін, ресурстарды тиімді пайдаланудың шарттарын ескере отырып шешім қабылдауды қажет ететін экономикалық құбылыстар туралы ғылыми түсінік қалыптастыру; микродеңгейдегі басқарушылық әрекеттерді іске асыру барысында экономикалық талдаудың фундаменталді қағидалары мен процедураларын қолдануға мүмкіндік туғызу. Экономиикалық жүйелер мен нарықтық жүйе туралы жалпы түсінік қалыптастыру. Курсты өту барысында студент экономиканың негізгі қағидаларын (ресурстардың шектеулілігі, экономикалық субъектілердің рационалдылығы, таңдаудың балама нұсқаларының болуы, эффективтілік), таза монополия мен монополиялық бәсеке, олигополия жағдайында фирманы экономикалық талдаудың қағидаларын білу керек. Сұраныс пен ұсыныс функциялары, сұраныс пен ұсыныс икемділігі белгілі болған кездегі нақты нарықтың жағдайын анықтап, бағалар өзгерісі кезінде табысты болжай алу керек.

Микроэкономика (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Микроэкономика (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өзгерістерді басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді ұйымды басқарудың өзгерісі аймағында дағды мен біліктілікті үйрету. Міндеті: - студенттердің басқаруды ұйымдастыру өзгерістерінің заңдылықтарын және қағидалар әрекетін, сыртқы орта өзгерістері мен ұйымның өмірлік оралымын және олардың өзара байланысын жете түсінуі. Курста қазіргі ұйымдардың өзгеру ауқымы,өзгеріс процестерінің табиғаты, ұйымдастыру процесінің өзгерістері,енгізу мәселелері және де өзгеріс кедергілері сұрақтары қарастырылады. Студент пәнді меңгеру нәтижесінде: заңдылықтарды, қағидалар мен ұйымның басқару өзгерістерінің техноло-гиялық параметрлерінің процесстерін білуі тиіс. Істей білу: ұйымның басқару өзгерістері тәжір-биесінің процестері мен мәселелерін талдай білу, басқару тәжiрибесінде тиiмдi жол табу; Дағдылануы: ұйымдастыру өзгерiстерiмен сабақтас басқарушылық шешiмдердi қабылдау.

Өзгерістерді басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді ұйымды басқарудың өзгерісі аймағында дағды мен біліктілікті үйрету. Міндеті: - студенттердің басқаруды ұйымдастыру өзгерістерінің заңдылықтарын және қағидалар әрекетін, сыртқы орта өзгерістері мен ұйымның өмірлік оралымын және олардың өзара байланысын жете түсінуі. Курста қазіргі ұйымдардың өзгеру ауқымы,өзгеріс процестерінің табиғаты, ұйымдастыру процесінің өзгерістері,енгізу мәселелері және де өзгеріс кедергілері сұрақтары қарастырылады. Студент пәнді меңгеру нәтижесінде: заңдылықтарды, қағидалар мен ұйымның басқару өзгерістерінің техноло-гиялық параметрлерінің процесстерін білуі тиіс. Істей білу: ұйымның басқару өзгерістері тәжір-биесінің процестері мен мәселелерін талдай білу, басқару тәжiрибесінде тиiмдi жол табу; Дағдылануы: ұйымдастыру өзгерiстерiмен сабақтас басқарушылық шешiмдердi қабылдау.

Өндірістік менеджмент
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – өндірістік жүйе саласында теориялық және тәжірибелік білімдермен жабдықтау; Курстың мiндеті: - ұйымның өндiрiстiк процестердегі негiзгi заңдылықтарын үйрету; -ұйымның өндірістік-техникалық дайындығын,өндірісті негізгі және қосалқы басқару әдістері мен қағидаларын қарастыру; Курстың қысқаша мазмұны:Өндірісті басқарудың мәні мен қызметтері. Кәсiпорынның өндiрiстiк құрылымы. Өндiрiстiк процестердің түрлері және олардың тиiмдi ұйымдық ұстанымдары. Ұйымның негiзгi және қосалқы өндiрiс әдістері. Өндiрiсті жоспарлау және өнiмдердi сату. Өндiрiсті жедел басқару. Білуі тиіс: -өндiрiстi басқарудын теориялық негiздерін білу; - өндiрiсті басқарудың әдiсiлері мен қағидаларын білу; -алынған білімді тәжірибеде нақты мәселелерді шешу үшін пайдала білу керек. -алынған білімді бизнес-логистиканы, реинжинирингті және бизнес-процестерді және т.б. мақсаттарды жетілдіруде пайдалана білу; Игеруі тиіс дағдылар: -экономикалық есептеулердi жүргiзу;деректерлердi талдау және кәсiпорын қызметiнiң жеке жақтарын нәтижелерін талдау;өндірістің жоспарын құру.

Өндірістік менеджмент (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өнімділікті басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсат: студенттердің білімін кешенді қалыптастыру және менеджменттің тәжірибелік дағдысын белгі негізінде басқару. Міндеттер: мына сұрақтар бойынша үйрену және жүйелендіру: өнімділікті басқару қағидасының негізгі түсініктері мен әдістемесі; өнімділікті жоғарылатуда негізгі бағыттардың қамтамасыз етілуін талдау; өнімділікті жоғарылатуда шет елдердің басқару үлгілерімен танысу. Білуі тиіс: менеджменттегі өнімділіктің рөлін,факторлары мен ұйымдағы өнім өндіруді жоғарылатудың технологиясын,өнімділік саласы мен қорының өсуін. Білу керек: өнімділікті басқару мақсаты мен стратегиясын қалыптастыру;өнімділікті жоғарылатуға бағытталған шешімдер қабылдау. Дағдылар: өнімділіктің қазіргі заманғы басқару жүйесін жобалау.

Персоналды басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты-қағидалар мен әдістерді үйренуді қалыптастыру,персоналды пайдалану мен дамытуды оқыту. Міндеттері-ұйымның мақсатқа жетуі үшін ұйымды қажетті білікті персоналдармен,қажетті уақытта,қажетті жерде қамтамасыз ету. Курстың мазмұны – персоналды басқарудың әдістері мен қағидалары,персоналды басқару жүйесінің теориялық және тәжірибелік қызметтер мәселесі, кадрлық саясатты жүзеге асыру жолы,басқару технологиясын максималды тиімді таңдау. Білуі тиіс: еңбек заңнамасы,кадрлық қор қалыптастыру жолдары,персоналды аттестациялау. Білуі керек: Персоналды басқару стратегиясын әзірлеу,кадрлық саясат пен кадрлық жұмысты жоспарлау. Дағдылары: -адам ресурстарын басқарудағы міндеттерді шешуде алынған білімді тиімді пайдалану -кадрлық жетіспеушілікті жоспарлау.

Персоналды басқару
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты-қағидалар мен әдістерді үйренуді қалыптастыру,персоналды пайдалану мен дамытуды оқыту. Міндеттері-ұйымның мақсатқа жетуі үшін ұйымды қажетті білікті персоналдармен,қажетті уақытта,қажетті жерде қамтамасыз ету. Курстың мазмұны – персоналды басқарудың әдістері мен қағидалары,персоналды басқару жүйесінің теориялық және тәжірибелік қызметтер мәселесі, кадрлық саясатты жүзеге асыру жолы,басқару технологиясын максималды тиімді таңдау. Білуі тиіс: еңбек заңнамасы,кадрлық қор қалыптастыру жолдары,персоналды аттестациялау. Білуі керек: Персоналды басқару стратегиясын әзірлеу,кадрлық саясат пен кадрлық жұмысты жоспарлау. Дағдылары: -адам ресурстарын басқарудағы міндеттерді шешуде алынған білімді тиімді пайдалану -кадрлық жетіспеушілікті жоспарлау.

Салаларды жүйелік талдау (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Саланы жүйелік талдау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: Саланы жүйелік талдау пәнінің зерттеу мәні болып экономикалық құбылыстардың және процестердің себеп-салдарлы қатынастары болып табылады. Саланы жүйелік талдау объектілеріне материалдар және сонымен байланысты ақпараттық ағымдар жатады. Бұл пәннің мақсаты болашақ мамандарды компаниялар немесе фирмалар өндірістегі, жабдықтаудағы және өткізудегі өнімнің барлық қор түрлерін қысқартуға, айналым капиталының айналымдылығын жеделдетуге, өндірістің өзіндік құнын төмендетуге, бөлуге тиісті шығындарды төмендетуге, тауарлар және қызметтермен тұтынушылардың толық қанағаттандырылуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Курстың/пәннің мазмұны: Қазіргі бизнесте логистика стратегиялық маңызды орынға ие. Логистика пәнінің зерттеу объектісі материалды және сонымен байланысты ақпараттық ағымдар болып табылады. Логистикалық әдістерді қолдану арқылы материал өткізуші жүйелердің тиімді қызмет етуінің жоғары әлеуетіне қол жеткізуге болады. Логистика шикізат пен жартылай фабрикаттарды сатып алу мен дайын өнімді тұтынушыға жеткізгенге дейінгі уақыт аралығын қысқартуға мүмкіндік береді, материалды қорлардың күрт қысқаруына әсер етеді. Пәнді оқып білу нәтижесінде тыңдаушылар білуі қажет: 1)көлік жүйесінің қазіргі жағдайын және даму перспективасын; 2)көліктік қызмет пен жүктерді жеткізу әдістерінің техникалық, технологиялық сипаттамаларын; 3)көлік қызметін бағалаудың экономикалық көрсеткіштерін; 4)коммерциялық шарт жасауда көлік таңдау қағидалары мен әдістерін; 5)тез құртылатын түрлі транспорттық құралдар ерекшеліктерін; 6)негізгі тасымалдау құжаттарын және есептеу ерекшеліктерін; Білуі қажет: 1)көлік қызметі нарығын зерттеу; 2)коммерциялық қызметті жүзеге асыруда көлік тасымалын модельдеу және жоспарлау; 3)жүк тасымалдаудың экономикалық негізделген оңтайлы нұсқасын таңдау; 4)көлік қызметін қолдануда келісімді білікті дайындау; Курсты оқу нәтижесінде студенттер оқу бағдарламма көлеміне сай, саланың жүйелік талдауын жоспарлауға мүмкіндік беретін мәліметтерге, сала қызметінің сандық және сапалы бағасының әдістеріне ие болады.

Салық және салық салу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульде экономикалық мән және салықтардың атқарымы, салық тетiгінің әрекетi, Қазақстанның салық жүйесі зерттеледі. Студент модульді зерттеу нәтижесінде ҚР салық заңнамаларын, салық тексермелері өткізілуінің мерзімі мен тәртібін, салықтық құқықбұзушылықтардың түрлерін және оларға қолданылатын санкцияларды білуі керек. Нормативтiк құжатты пайдалануға, жеке тұлғалар мен ұйымдар төлейтін салықтар мен жиындарды есептеуге икемі болуы керек.

Салық және салық салу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульде экономикалық мән және салықтардың атқарымы, салық тетiгінің әрекетi, Қазақстанның салық жүйесі зерттеледі. Студент модульді зерттеу нәтижесінде ҚР салық заңнамаларын, салық тексермелері өткізілуінің мерзімі мен тәртібін, салықтық құқықбұзушылықтардың түрлерін және оларға қолданылатын санкцияларды білуі керек. Нормативтiк құжатты пайдалануға, жеке тұлғалар мен ұйымдар төлейтін салықтар мен жиындарды есептеуге икемі болуы керек.

Сапаны басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты—дамыған шет елдердің тәжірибесі негізінде сапаны басқаруда теориялық және тәжірибелік біліммен қамтамасыз ету. Міндеттер: байқау және білім жүйесі бойынша келесі сұрақтарға:өнім сапасын басқаруда негізгі теория түсінігі мен әдістемесі;өнім сапасын қамтамасыз ететін негізгі бағыттарды талдау;макро және микро деңгейде өнім сапасын қамтамасыз етудегі негізгі аспектілермен танысу;өнім сапасын жоғарылату мақсатында негізгі жүүйелік әдістерді меңгеру,оның ішінде өнім сапасын жоғарылату үшін өлшемдер құру қағидалары мен әдістері. Білімі:өнім сапасын басқаруда негізгі міндеттерді білу,қағидалар мен процестерді білу,сапаны басқару концепциясын білу. Білу керек:өнім сапасын басқаруда маңызды факторларды анықтау. Дағдылары:өнім сапасын басқару,өнім сапасын басқаруда қазіргі заманғы мониторинг әдісін пайдалану,сапаны жоғарылату кешенінің іс-шараларын анықтау.

Сапаны басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты—дамыған шет елдердің тәжірибесі негізінде сапаны басқаруда теориялық және тәжірибелік біліммен қамтамасыз ету. Міндеттер: байқау және білім жүйесі бойынша келесі сұрақтарға:өнім сапасын басқаруда негізгі теория түсінігі мен әдістемесі;өнім сапасын қамтамасыз ететін негізгі бағыттарды талдау;макро және микро деңгейде өнім сапасын қамтамасыз етудегі негізгі аспектілермен танысу;өнім сапасын жоғарылату мақсатында негізгі жүүйелік әдістерді меңгеру,оның ішінде өнім сапасын жоғарылату үшін өлшемдер құру қағидалары мен әдістері. Білімі:өнім сапасын басқаруда негізгі міндеттерді білу,қағидалар мен процестерді білу,сапаны басқару концепциясын білу. Білу керек:өнім сапасын басқаруда маңызды факторларды анықтау. Дағдылары:өнім сапасын басқару,өнім сапасын басқаруда қазіргі заманғы мониторинг әдісін пайдалану,сапаны жоғарылату кешенінің іс-шараларын анықтау.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатына
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты: болашақ маманның кәсіби, әлеуметтік-мәдени қызметі барысында өзге қоғам мүшелерімен қазақ тілінде емін-еркін қарым-қатынасқа түсіуіне мүмкіндік беретін тілдік білік, дағдыларын шыңдау, қазіргі қазақ әдеби тілінің нормалары негізінде олардың кәсіби, мәдени-тілдік құзыретін қалыптастыру. Пәннің міндеттері: Қазақ әдеби тілі нормаларын игеру дағдыларын жетілдіру. • маманның тілдік құзіреттілігін қалыптастыру; • мамандық аясында кәсіби қарым-қатынас жасауға баулу; • қажетті ақпараттарды тауып, оларды талдау дағдыларын жетілдіру • кәсіби қызмет барысында кездесетін күрделі жағдайларға (келіссөз, дискуссия жүргізу) бейімдеу және олардың тілдік шеберлігін шыңдау • Өзара сыйластық негізінде тілдік тұлғаның ауызекі және жазба тілді меңгеру мәдениетін жетілдіру Аталған курста студенттер мәдениет құралы ретінде әдеби тілдің ауызша және жазбаша нормаларын игереді, сонымен бірге тілдесудің түрлі жағдайларын қажетті мәнерлі сөйлеу құралдарын меңгеретін болады. Студент төмендегідей жалпы-мәдени және арнайы құзіреттіліктерді меңгереді: - білуі тиіс: тілді қарым-қатынас үшін қажетті деңгейде меңгеріп, ақпарат көздерін іздеп табуды және оларға талдау жасауды; - жасай алуы тиіс: қазақ тілінің грамматикалық жүйесі мен лекикасына қатысты ұсынылатын білімді қажетті деңгейде игере отырып, тілдік қалыпты әлеуметтік-мәдени және мәдениетаралық қарым-қатынас барысында еркін қолдана алуды. - игеруі тиіс: тілді әлеуметтік және кәсіби мақсатқа сәйкес, атап айтқанда, түрлі жағдайларда, өзгелердің тілдік дайындығына қарай, басқаша айтқанда, сөйлеу әрекетінің прагматикасына сәйкес қолдана алуды игеру.

Статистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульде санақтың ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистикаға негізделген ортақ теориясының негiзгi жағдайлары қаралады. Статистикалық қатарлар ықтималдық теориясы және математикалық статистикаға негiзделген заңдылықтар зерттеледі, индекстер туралы ұғымды және факторларға әсер ететін индекстiк талдау әдiсi беріледі.Студент модулді зерттеу нәтижесінде статистикалық ақпараттың көрнекі ұсынысын, өңдеуін, қағидаттарын және жинау әдістерін; жалпылауыш статистикалық көрсеткiштердi мән - абсолюттiк, салыстырмалы және орташа мөлшерлер, вариация, дифференциация және шоғырландырудың көрсеткiштерiн білуі керек. Студент ұйымның белсендiлiгінің статистикалық экономикалық көрсеткiштер кiрушi осы бағдарламаларға үмiт артуға икемi болуы, сонымен бiрге олардың маңызды мағынасын түсiндiруi керек.

Статистика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульде санақтың ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистикаға негізделген ортақ теориясының негiзгi жағдайлары қаралады. Статистикалық қатарлар ықтималдық теориясы және математикалық статистикаға негiзделген заңдылықтар зерттеледі, индекстер туралы ұғымды және факторларға әсер ететін индекстiк талдау әдiсi беріледі.Студент модулді зерттеу нәтижесінде статистикалық ақпараттың көрнекі ұсынысын, өңдеуін, қағидаттарын және жинау әдістерін; жалпылауыш статистикалық көрсеткiштердi мән - абсолюттiк, салыстырмалы және орташа мөлшерлер, вариация, дифференциация және шоғырландырудың көрсеткiштерiн білуі керек. Студент ұйымның белсендiлiгінің статистикалық экономикалық көрсеткiштер кiрушi осы бағдарламаларға үмiт артуға икемi болуы, сонымен бiрге олардың маңызды мағынасын түсiндiруi керек.

Статистика (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Стратегиялық менеджмент
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Стратегиялық менеджмент» пәнінің мақсаты кәсіпорындар мен ұйымдарды стратегиялық басқару саласында магистранттарда базалық теориялық білімін және негізгі практикалық дағдыларын қалыптастыру. Курс міндеті: - Тұрақсыз, тез өзгеріс үстіндегі қоршаған орта шартында кәсіпорын немесе ұйымды стратегиялық басқару ерекшеліктері жайлы түсінік қалыптастыру; - Стратегиялық талдау негізінде кәсіпорынның миссиясы мен мақсатын құру ептілігін қалыптастыру. отандық және шет елдік зерттеушілердің нәтижесін сыни көзбен бағалап жалпылау; болашағы мол бағытты анықтау; зерттеу бағдарламасын құрастыру

Стратегиялық менеджмент
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Стратегиялық менеджмент» пәнінің мақсаты кәсіпорындар мен ұйымдарды стратегиялық басқару саласында магистранттарда базалық теориялық білімін және негізгі практикалық дағдыларын қалыптастыру. Курс міндеті: - Тұрақсыз, тез өзгеріс үстіндегі қоршаған орта шартында кәсіпорын немесе ұйымды стратегиялық басқару ерекшеліктері жайлы түсінік қалыптастыру; - Стратегиялық талдау негізінде кәсіпорынның миссиясы мен мақсатын құру ептілігін қалыптастыру. отандық және шет елдік зерттеушілердің нәтижесін сыни көзбен бағалап жалпылау; болашағы мол бағытты анықтау; зерттеу бағдарламасын құрастыру

Сыртқыэкономикалық қызметті басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты Қазақстан кәсіпорындарының сыртқы экономикалық қызметін зерттеу, СЭҚ-тің басқарылуы мен мелекеттік реттелуі және ғылыми-техникалық ынтымақтастықтың экспорт-импорттық операцияларының түрлі аспектілері болып табылады. Бұл пәнді игеру барысында студенттер кәсіпорындардың сыртқы экономикалық қызметін жүзеге асыру іс-әрекетінің теориялық және практикалық мәселелерімен танысады. Студент: - СЭҚ-тің мемлекет және кәсіпорын деңгейіндегі түсінігі мен мәнін білу; - Қазақстан кәсіпорындарының СЭҚ-тінің ерекшеліктерін білу; - мемлекеттің сыртқы экономикалық саясатының негіздерін білу; - халықаралық коммерциялы келісімдердің түрлі аспектілерін білуі тиіс.

Сыртқыэкономикалық қызметті басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты Қазақстан кәсіпорындарының сыртқы экономикалық қызметін зерттеу, СЭҚ-тің басқарылуы мен мелекеттік реттелуі және ғылыми-техникалық ынтымақтастықтың экспорт-импорттық операцияларының түрлі аспектілері болып табылады. Бұл пәнді игеру барысында студенттер кәсіпорындардың сыртқы экономикалық қызметін жүзеге асыру іс-әрекетінің теориялық және практикалық мәселелерімен танысады. Студент: - СЭҚ-тің мемлекет және кәсіпорын деңгейіндегі түсінігі мен мәнін білу; - Қазақстан кәсіпорындарының СЭҚ-тінің ерекшеліктерін білу; - мемлекеттің сыртқы экономикалық саясатының негіздерін білу; - халықаралық коммерциялы келісімдердің түрлі аспектілерін білуі тиіс.

Теориялық және қолданбалы саясаттану (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ұйымдастырушылық мінез-құлық
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - тұлғаның және ұйымдағы топтарының мiнез-құлығын басқару тәсiлдерiн бiлiмдерін, әдiстерін меңгерту. Курс мiндеттері: ұйымдастырушылық мiнез-құлығының қазiргi жағдайы мен тенденциялары туралы түсініктеме беру, жұмыскерлердiң және ұйымдардағы топтардың мiнез-құлығын басқару әдiстерін қарастыру, ұйымның тиімділігін жоғарлатуға бағытталған адамның және топтың мiнез-құлығының басқару дағдыларын меңгерту. Курста адамдардың ұйымдағы мiнез-құлығын анықтайтын негiзгi факторлары –ұйымның өмiрлiк циклының фазасы, ұйымдық құрылымы, мәдениет, байланыстар және ұйымдағы жетекшiлiк, фирмада қызметкердiң дара дамуы; қозғаушы күш және ұйымдастыру жүйесiн өзгерiстiң тетiктерi, команданың динамикасы және қалыптастыру ерекшелiктері қарастырылады. Студент зерттеудің нәтижесінде менеджмент жүйесіндегі ұйымдастыру мiнез-құлығын; топтық мiнез-құлықтың факторларын және кәсiби топтағы қарым-қатынастарды зерттеудің әдiстерiн; басшылықтың ұйымдастыру - басқарушылық әдiстерiн меңгереді. жетекшi мен қол астындағы әрiптестермен қарым-қатынасты басқара білу; нығайтылған еңбек ұжымын мақсаттылыққа қалыптастыра білу; ынталандыру әдістері мен уәждерін; адамдардың топтарын тиiмдi басқаруды меңгеру

Ұйымдастырушылық мінез-құлық
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - тұлғаның және ұйымдағы топтарының мiнез-құлығын басқару тәсiлдерiн бiлiмдерін, әдiстерін меңгерту. Курс мiндеттері: ұйымдастырушылық мiнез-құлығының қазiргi жағдайы мен тенденциялары туралы түсініктеме беру, жұмыскерлердiң және ұйымдардағы топтардың мiнез-құлығын басқару әдiстерін қарастыру, ұйымның тиімділігін жоғарлатуға бағытталған адамның және топтың мiнез-құлығының басқару дағдыларын меңгерту. Курста адамдардың ұйымдағы мiнез-құлығын анықтайтын негiзгi факторлары –ұйымның өмiрлiк циклының фазасы, ұйымдық құрылымы, мәдениет, байланыстар және ұйымдағы жетекшiлiк, фирмада қызметкердiң дара дамуы; қозғаушы күш және ұйымдастыру жүйесiн өзгерiстiң тетiктерi, команданың динамикасы және қалыптастыру ерекшелiктері қарастырылады. Студент зерттеудің нәтижесінде менеджмент жүйесіндегі ұйымдастыру мiнез-құлығын; топтық мiнез-құлықтың факторларын және кәсiби топтағы қарым-қатынастарды зерттеудің әдiстерiн; басшылықтың ұйымдастыру - басқарушылық әдiстерiн меңгереді. жетекшi мен қол астындағы әрiптестермен қарым-қатынасты басқара білу; нығайтылған еңбек ұжымын мақсаттылыққа қалыптастыра білу; ынталандыру әдістері мен уәждерін; адамдардың топтарын тиiмдi басқаруды меңгеру

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Халықаралық менеджмент
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты студенттің бойында менеджмент, соның ішінде халықаралық менеджмент ерекшеліктері, оның негізгі құраушылары бойынша білімдерді беру болып табылады. Пән шаруашылық байланыстардың жаһандануы жағдайындағы халықаралық менеджменттің заманауи жүйесін оқып-үйренуге бағытталған. Курсты оқу нәтижесінде студент: - менеджменттің негізгі құраушыларын, қағидалары мен түрлерін, халықаралық менеджмент ерекшеіктерін, менеджменттің қазіргі заманғы теорияларын білу; - халықаралық бизнестегі негізгі стратегияларды білуі; - халықаралық менеджменттің заманауи теорияларын білуі; - менеджменттегі басқарушылық шешімдерді және оларды практикада қолдана білу; - халықаралық менеджмент мәселелері бойынша өз болжамдары мен ойларын сауатты жеткізе білуі тиіс.

Халықаралық менеджмент
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты студенттің бойында менеджмент, соның ішінде халықаралық менеджмент ерекшеліктері, оның негізгі құраушылары бойынша білімдерді беру болып табылады. Пән шаруашылық байланыстардың жаһандануы жағдайындағы халықаралық менеджменттің заманауи жүйесін оқып-үйренуге бағытталған. Курсты оқу нәтижесінде студент: - менеджменттің негізгі құраушыларын, қағидалары мен түрлерін, халықаралық менеджмент ерекшеіктерін, менеджменттің қазіргі заманғы теорияларын білу; - халықаралық бизнестегі негізгі стратегияларды білуі; - халықаралық менеджменттің заманауи теорияларын білуі; - менеджменттегі басқарушылық шешімдерді және оларды практикада қолдана білу; - халықаралық менеджмент мәселелері бойынша өз болжамдары мен ойларын сауатты жеткізе білуі тиіс.

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Шетел тілі
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Шетел тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шығындарды басқару
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шығындарды басқару
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Эконометрика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты студентке эконометриканың мазмұнына ғылыми пән ретінде түсінік беру, экономикада оның негiзгi ұғымдары, әдiстемелiкпен және математикалық модельдердi құрылыстың әдiстерiмен көздестiру.Студент зерттеу нәтижесінде әлеуметтiк-экономикалық қызметтердің болжау және модельдеу әдістерін меңгеріп алуы керек, олардың перспективалы өзгеруiнiң заңдылықтарын iздеп табуы керек. Студенттің нәтиженің әр түрлi жетiстiкке қатысты есептерін жiктеуге икемi болуы керек.

Эконометрика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты студентке эконометриканың мазмұнына ғылыми пән ретінде түсінік беру, экономикада оның негiзгi ұғымдары, әдiстемелiкпен және математикалық модельдердi құрылыстың әдiстерiмен көздестiру.Студент зерттеу нәтижесінде әлеуметтiк-экономикалық қызметтердің болжау және модельдеу әдістерін меңгеріп алуы керек, олардың перспективалы өзгеруiнiң заңдылықтарын iздеп табуы керек. Студенттің нәтиженің әр түрлi жетiстiкке қатысты есептерін жiктеуге икемi болуы керек.

Экономика қағидалары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқудың мақсаты: базалық экономикалық категориялар туралы білімді игеру; әр түрлі экономикалық құбылыстардың микро- және макродеңгейдегі өзара байланыстары мен тенденцияларын анықтау; нарықтық экономика жағдайында экономикалық ойлауды жетілдіру мен экономикалық мәдениет пен экономикалық әрекет ету тәртібін тәрбиелеу. Пәнді игерудің негізінде студент экономикалық агенттердің микро- және макродеңгейдегі әрекеттерін талдау үшін негізгі экономикалық категорияларды, теориялық экономикалық моделдерді, нарық агенттерінің әрекеттерінің негізгі заңдылықтарын білу керек. Экономикалық болмыс пен қоғамның экономикалық жүйесіндегі болып жатқан процестерді өз бетінше талдау, экономикалық мәселелерді шешуде экономикалық талдаудың әдістерін қолдану, нарықтық қатынастарды талдау үшін заманауи экономикалық ғылымның әдістерін қолдану дағдыларын игеру керек.

Экономикадағы математика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: экономикалық факторлар мен заңдылықтардың сандық сипаттамасының негізгі әдістерін игеру; есептерді шешудің негізгі математикалық әдістерін оқыту; нақты экономикалық мәселелерді шешудің дағдылары мен математикалық операцияларды орындай білу дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқытудың мақсаттары: студенттерді есептерді шешу әдістеріне үйрету; экономикалық мәселелерді зерттеу әдістерімен таныстыру.Курсты оқудың нәтижесінде студент жоғарғы математиканың негізгі түсініктерін және есептерді шешудің негізгі әдістерін білу керек. Математикалық әдістердің ішінен біреуін таңдаудың логикасы мен экономикалық зерттеулерді қолдана білу керек. Экономикалық зерттеудерді талдаудың заманауи математика-статистикалық әдістерін қолдана білу керек.

Экономикадағы математика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: экономикалық факторлар мен заңдылықтардың сандық сипаттамасының негізгі әдістерін игеру; есептерді шешудің негізгі математикалық әдістерін оқыту; нақты экономикалық мәселелерді шешудің дағдылары мен математикалық операцияларды орындай білу дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқытудың мақсаттары: студенттерді есептерді шешу әдістеріне үйрету; экономикалық мәселелерді зерттеу әдістерімен таныстыру.Курсты оқудың нәтижесінде студент жоғарғы математиканың негізгі түсініктерін және есептерді шешудің негізгі әдістерін білу керек. Математикалық әдістердің ішінен біреуін таңдаудың логикасы мен экономикалық зерттеулерді қолдана білу керек. Экономикалық зерттеудерді талдаудың заманауи математика-статистикалық әдістерін қолдана білу керек.

Экономикадағы математика (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономикадағы математика (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономикалық теория
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономикалық теория
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономикалық ілімдер тарихы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономикалық ілімдер тарихы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономикалық ілімдер тарихы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің негізгі мақсаты - студенттердің жүйелік көрсетілімдерін құқықтық және экономикалық өміршеңдік негізінде түрлендіру. Студенттер мемлекет пен құқық теорияларының сұрақтарын оқып білумен қатар заманауи экономикалық теория негізін оқиды. Әлемдік экономикалық тарих ойларының негізгі кезеңдері, белгілі экономист – ғалымдардың негізгі жұмыстарының мазмұны қарастырылады. Қазақстандық экономика ғылымының түрленуі мен қалыптасу кезеңдері қарастырылады. Студент экономикалық ғылымдар жүйесіндегі экономикалық ілімдер тарихының орнын, негізгі ғылыми мектептердің өкілдері мен олардың ғылыми ізденістерінің бағыттарын және олардың зерттеулерінің заманауи экономикалық ғылымдағы орнын біліп шығу керек. Заманауи экономикалық теорияның негізгі концепцияларын жетік меңгеру, студенттік ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау барысында өздігінен ізденушілік танытқанда экономикалық ойдың эволюциясы мен экономикалық құбылыстарды зерттеуге қатысты теориялық тұжырымдардың көптігі жайлы теориялық білімдерін қолдана білу керек.

Экономиканы мемлекеттік реттеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттің мемлекетпен бизнестің өзара қарымқатынасы мәселелері туралы жеткілікті деңгейде білуімен соның негізінде осы қарымқатынасты жетілдіру бойынша неғұрлым тиімді әрі ұтымды әдістермен құралдарды таңдай білуін де болып отыр. Студент модульді зерттеу нәтижесінде кәсіби қызметтегі басқарудың әр түрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; экономикалық өсу мәселелерін шешу мен азаматтық қоғамның қалыптасуында мемлекеттің рөлін білу; экономиканың әр түрлі салаларында бизнестің даму жағдайларын білу. Кәсіпкерлікті, шағын және орта бизнесті реттейтін ҚР заңнамаларын білу; басқару тиімділігінің критерийлерін білу; мемлекеттік кәсіпкерліктің ұйымдастырушылық-құқықтық негіздері мен оның нарықтық экономикада алатын орнын білу.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі (есепке алу)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлемдік экономика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде әлемдік экономикалық жүйенің эндогендік және экзогендік факторлардың ықпалынан өзара әрекеттесетін институттардың жиынтығы ретіндегі дамуы жайлы түсінік қалыптастыру болып табылады. «Әлемді экономика» пәнінің оқыту пәні болып халықаралық экономикалық қатынастардың халықаралық сауда, халықаралық өндірістік мамандану сияқты бағыттары мен формалары табылады. Бағдарлама әлемдік экономиканың теориялық негіздерін, қағидалары мен ерекшеліктерін зерттеуге, оның қызмет етуінің маңызды механизмдерін меңгеруге бағытталған. Курс макро және микроэкономиканың базалық түсініктері негізінде оқытылады. әлемдік шарушылықтың дамуының негізгі қарқындары мен бағыттарын білу; әлемдік шаруашылықта экономикалық заңдылықтардың көрінуінің формалары жайлы білу; ТҰК-дың, халықаралық экономикалық ұйымдардың қызметі жайлы білу; халықаралық валюталық-қаржылық жүйеге бағдарлану; Әлемдік шаруашылықтың дамуының негізгі мәселелеріне арналған жетекші кәсіби журналдардағы жарияланымдар мен зерттеулердің нәтижелерін бәлу және қолдана білу.

Әлеуметтік өзгеру және саяси модернизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттердің әлеуметтік өзгерістер мен дамуды және саяси жанғырту теориялық ұғыну, талдау және бағалау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Берілген модульде теориялық пен эмпирикалық перспективалар нақты бағдарламалар/стратегия дайындаумен үйлестірілген. Модульде қазіргі заманғы қоғамның құрылымы, әлеуметтік тәжірибелері мен мәдениетіндегі әлеуметтік және саяси өзгерістердің түрлерін, мемлекеттердің жаһандық және жергілікті деңгейдегі социеталдық дамуының себептері мен үрдістерін ашып көрсетететін әлеуметтік трансформациялар мен саяси жанғырту теориялары қарастырылады. Әлеуметтік өзгеріс және даму. Әлеуметтік өзгерістердің әлеуметтанулық перспективалары. Көші-қон мен еңбек көші-қоны. Жаһандық әлеуметтік қозғалыстар мен азаматтық белсенділік. Әлеуметтік құрылымның өзгеруі. Жаңа технологиялар мен медианың әлеуметтік өзгерістерге әсері. Өзгеруші Орталық Азия: үдерістер мен мәселелер. Cаяси жаңару түсінігі және түрлері. Cаяси жаңару теориясының, олардың эволюция және саяси тәжірибеде қарым-қатынасының негізгі бағыттары. Саяси жаңару институционалдық факторлар мен саяси дағдарыстар жүйесінің рөлі мен маңызы. Жаһандану және саяси жаңару ел дамуының қазақстандық үлгісі. Бәсекеге қабілетті жаңа деңгейге еліміздің шығыс жолы ретінде Үшінші жаңғыртудың негізгі басымдықтары: жедел технологиялық жаңғырту; бизнес-ортаны ырықтандыру; макро тұрақтылық; адам капиталының сапасын арттыру; институционалдық өзгерістер, қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес болып табылады.

Әлеуметтік саланы басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: әлеуметтiк салада саясат және басқарудың негiзгi әлеуметтiк мәселелерімен танысу. Міндеті: әртүрлi елдерде әлеуметтiк саланың жеке салаларын, басқарудың ерекшелiктерiндегi әлеуметтiк саясатты, әдiстемелердің ретін және оның әзiрлеуiн, тәжiрибесін және өткiзуiн зерттеу . Қысқаша мазмұны: Әлеуметтiк даму ұғымы және тұжырымдама. Әлеуметтiк салада басқарудың тиiмдiлiгi. Мемлекеттiң әлеуметтiк саясатының негiзгi бағыттары. Білуі тиіс: елдiң экономикасы мен әлеуметтiк саясаттың теориялық негiздерi, оның тәжiрибеде және байланыста әзiрлеуiн. Білу керек: тәжiрибеде әлеуметтiк салада басқарудың облысында алған бiлiмдерді қолдану. дағдылар: әлеуметтiк саланың ғылыми және оқу әдебиетiмен жұмысы, тиiстi әлеуметтiк бағдарламалардың әзiрлеуiнiң жолында басқа елдердiң тәжiрибесін қосымшалап қолдану.

Әлеуметтік саланы басқару
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: әлеуметтiк салада саясат және басқарудың негiзгi әлеуметтiк мәселелерімен танысу. Міндеті: әртүрлi елдерде әлеуметтiк саланың жеке салаларын, басқарудың ерекшелiктерiндегi әлеуметтiк саясатты, әдiстемелердің ретін және оның әзiрлеуiн, тәжiрибесін және өткiзуiн зерттеу . Қысқаша мазмұны: Әлеуметтiк даму ұғымы және тұжырымдама. Әлеуметтiк салада басқарудың тиiмдiлiгi. Мемлекеттiң әлеуметтiк саясатының негiзгi бағыттары. Білуі тиіс: елдiң экономикасы мен әлеуметтiк саясаттың теориялық негiздерi, оның тәжiрибеде және байланыста әзiрлеуiн. Білу керек: тәжiрибеде әлеуметтiк салада басқарудың облысында алған бiлiмдерді қолдану. дағдылар: әлеуметтiк саланың ғылыми және оқу әдебиетiмен жұмысы, тиiстi әлеуметтiк бағдарламалардың әзiрлеуiнiң жолында басқа елдердiң тәжiрибесін қосымшалап қолдану.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Бәсекеге қабілеттілікті басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – бәсекеге қабілеттіліктің теориялық негіздерін игеру және отандық кәсіпорындар мен ұйымдардың рейтингін көтеруге мүмкіндік беретін басқару шешімдерін қабылдаудағы практикалық дағдыларды қалыптастыру. Пәнді оқу барасында келесідей міндеттер қойылады: бәсекеге қабілеттілік теориясының негізгі түсініктерін оқу; әр түрлі объектілердің бәсекеге қабілеттілігінің құрылуының арнайы тәсілдерін білу. Пәнді игеру нәтижесінде студент: бәсекенің негізгі түсініктері мен бәсекеге қабілеттіліктің иерархиялық құрылымын және оны басқаруды; жаңашыл зерттеулердің нәтижелерін, жаһандық даму, мемлекеттің, оның аймақтарының және салалық кешендерінің бәсекеге қабілеттілігін қамтамассыз ету контексіндегі Қазақстанның ұлттық мүдделерге тиісті ғылыми жобалар мен заманауи басылымдарды білуі тиіс. жаһандық даму мәселелерін ескеретін ұлттық экономиканың даму стратегиясын құрастыру және ұлттық артықшылықтарды қамтамассыз ету, адекватты шешімдер қабылдай алуы тиіс.

Бәсекеге қабілеттілікті басқару
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – бәсекеге қабілеттіліктің теориялық негіздерін игеру және отандық кәсіпорындар мен ұйымдардың рейтингін көтеруге мүмкіндік беретін басқару шешімдерін қабылдаудағы практикалық дағдыларды қалыптастыру. Пәнді оқу барасында келесідей міндеттер қойылады: бәсекеге қабілеттілік теориясының негізгі түсініктерін оқу; әр түрлі объектілердің бәсекеге қабілеттілігінің құрылуының арнайы тәсілдерін білу. Пәнді игеру нәтижесінде студент: бәсекенің негізгі түсініктері мен бәсекеге қабілеттіліктің иерархиялық құрылымын және оны басқаруды; жаңашыл зерттеулердің нәтижелерін, жаһандық даму, мемлекеттің, оның аймақтарының және салалық кешендерінің бәсекеге қабілеттілігін қамтамассыз ету контексіндегі Қазақстанның ұлттық мүдделерге тиісті ғылыми жобалар мен заманауи басылымдарды білуі тиіс. жаһандық даму мәселелерін ескеретін ұлттық экономиканың даму стратегиясын құрастыру және ұлттық артықшылықтарды қамтамассыз ету, адекватты шешімдер қабылдай алуы тиіс.

Бизнес-жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің оқу мақсаты – магистранттарда фирма қызметінің маңызды бағыты ретінде бизнес – жоспарлау жайлы түсінік қалыптастыру; нарық жағдайында бизнес– жоспарлау теориясы мен тәжірибесін, бизнес– жоспарлау түрлерін және оларды жасау мақсатын зерттеу; кәсіпорынның бизнес – жоспарын құру логикасы мен әдіснамасын, сонымен қатар бизнес – жоспардың типтік бөлімдерін құру әдіснамасын меңгеру. Бұл пән заманауи бизнес– жоспарлаудың теориялық аспектілерін және әр түрлі бизнес – жоспарлар құру әдіснамасына тәжірибелік нұсқауларын, сонымен қатар типтік және де арнайы бизнес – жоспарлардың жеке бөлімдерін қамтиды (арнайы мақсчаттар үшін құрылған). Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі біліктіліктерге ие болуы керек: • Жаңа ұйымдарды ашу бизнес – жоспарларын құру ерекшеліктерін білу (өнімдер, қызметтер бағыттары); • Ұйымдастыру – басқару шешімдерін шешу салдарлары мен шарттарын бағалай білу, балансталған басқару шешімдерін дайындау мақсатымен компанияның функциялық стратегиялар арасында өзара байланысын талдай білу; • Ұйымның операциялық қызметін басқаруда стратегиялық, тактикалық және оперативтік шешімдер қабылдау әдістерін үйрену; • Заманауи бағдарламалық қамсыздандыруды қолдану арқылы оларды жүзеге асыруға дайындықпен және жобаларды жасқару әдіснамаларын үйрену; • Бизнес – үрдістерді моделдей білу және бизнес – үрдістерді қайта ұйымдастыру әдістерін білу; • Нарықтық және арнайы тәуекелділіктерді талдай білу, оның нәтижелерін басқару шешімдерін шешу үшін қолдану; • Жаңа нарықтық мүмкіндіктерді таба және бағалай білу және бизнес идеяны қалыптастыру.

Бизнесті бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: курста кәсiпорынның құнының бағаға және басқаруға теориялық, әдiстемелiк және тәжірибелік тәсiлдемелерiн зерттеу болып табылады. Міндеті (бизнес ) кәсiпорын құнын бағалаудың өткiзуiн ұйымдастыру - нормативтiк базасын зерттеу; (бизнес ) кәсiпорынның негiзгi қағида бағасы; кәсiпорын құнын бағалаудың әдiсi және ұйымды игеру және активтердiң жеке топтарын зерттеу. Курста: бағаның ерекшелiгiнiң ақпарат және бизнестiң бағасының әдiс қажеттi ағындарын, бағаның негiзгi ұғымдары, бағалау қызметтiң реттелуi, уақытша ақшалай бағалау қайта құрылымдау, инвестиция салу қаралады, кәсiпорынды жою, жер учаскесi және тағы басқалар бағаланады. Білуі тиіс: бизнестi бағалауда шешімдер қабылдау қағидалары мен негiзгi үлгiлер. Істей білуі тиіс: кәсiпорынның қаржы ахуалына талдау жасау, бағаның негiзгi әдiстемелерiнiң қолдануымен бизнес құнын бағалауды өткiзу. Дағдылануы: активтер және коммерциялық ұйымның құрал-жабдықтарының көздерiн қатынаста қолданыстағы бухгалтерлiк есеп-қисаппен жұмысы, инвестициялық жобаларды бағаға, шешiм қабылдауға тәжірбие береді.

Бизнесті ұйымдастыру
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты– студенттердің бойында кәсіпкерлікқызыметті ұйымдастыру технологиясының жүйелілік және тұтастық жайындағы көзқарастарын қалыптастыру, заманауи экономикада бизнесті ұйымдастырудың теориялық және практикалық қажетті білімдерін игеру, практикалық машыққа ие болу, алынған білімдерді қолдана білуі.Курс міндеті:бизнесті ұйымдастырудың заңнамалық базасын зерттеу; бизнесті ұйымдастырудың ұйымдастырушылық-құқықтық формаларының ерекшеліктерін түсіну; өзіңнің жеке кәсіпкерлігіңді қалыптастырудың шарттарын, қағидаттарын және кезеңдерін түсініп алу; бизнестің ресурстық қамтамасыз етудің құрылымы мен мазмұнын түсіну; Курсты зерттеу нәтижесінде: бесекеге қабілеттілікті қамтамасыз етумен байланысты ұлттық, аймақтық және халықаралық дәрежедегі мәселелердің мазмұнын білу; бизнес саласындағы шешімдерді қабылдау қағидаттары, экономикалық және басқарушылық шешімдерді жүзеге асыру; бизнесті ұйымдастырудың заманауи формалары және әдістері, бизнес саласында басқарудың заманауи әдістері; Қазақстандағы бизнестің заңнамалық негіздерін білу; бизнеста нақты жағдайларды талдау кезінде экономикалық сипаттағы мәселелерді анықтай білу, оларды шешуге қатысты әдстерді ұсыну және күтілетін нәтижелерді бағалау; ақпаратты жүйелеу және біріктіре білу; ақпаратты талдау кезінде басты және арнайы экономикалық әдістерді қолдану; тиімді шаруашылық шешімдерді қалыптастыру және нұсқаларды негіздеу.

Венчурлық бизнесті ұйымдастыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерде кәсіпкерлік пен өндіріс саласы бойынша қажетті дағдыларды қалыптастыру, нарықтық жағдайда инновациялық кәсіпті жүргізу, материалдық өндірісте инвестициялық тәуекелдерді басқару. Міндеттері: Студенттердің инновациялық кәсіпкерлік туралы теориялық білімін жетілдіру, инновациялық кәсіпті басқару бойынша тәжірибелік дағдылардың пайда болуы, оларды жоспарлау мен ұйымдастыру. Білуі керек: инновациялық кәсіпкерлік түсінігі және оған әсер ететін өндірістік күштер, жаңа инновациялық кәсіпкерліктерді ашудың әдістері. Жасай білу керек: қажетті қаражаттың сомасын, болашақта кететін шығындарды, өзін өзі өтеуді, жаңалықтардың әлеуметтік экономикалық тиімділігін және тәуекелдердің санын білу керек. Дағдылану керек: инновациялық жобалардың ортақ және коммерциялық тиімділігінің көрсеткіштерінің әдістеріне.

Дағдарыс-менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: дағдарыстан кәсiпорындарының қорытындысы бойынша дағдарысқа қарсы басқарудың негiздерi, iс-шаралар әзiрлеумен таныстыру, кәсiпорынның дәрменсiздiгі және оларды жою. Міндеті: қағида, функциялар, әдiстер және кәсiпорындардың қаржылай сауығу технологиясын практикалық қолданудың әдiстемесiн үйрету; экономикалық жүйелер және жолдарындағы табиғи себептер және дағдарыстардың типологиясы туралы айқын ұсыныс беру. Білуі тиіс: банкроттық процедурасының кризиске қарсы процедуралардың экономикалық мәнi және олардыңның таңдауының себептерiн. Істей білу: кризиске қарсы басқару теориясының негізінде бiлiмін пайдалану; Дағдылану: дағдарыстық ахуалдардың iздеп табуының әдiстерiмен; төмендету және кәсiпкерлiк тәуекелдердiң бейтараптандыруы және кәсiпорынның төлем төлеуге қабiлетсiздiгiнiң әдiстерiн меңгеру керек.

Дағдарыс-менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: дағдарыстан кәсiпорындарының қорытындысы бойынша дағдарысқа қарсы басқарудың негiздерi, iс-шаралар әзiрлеумен таныстыру, кәсiпорынның дәрменсiздiгі және оларды жою. Міндеті: қағида, функциялар, әдiстер және кәсiпорындардың қаржылай сауығу технологиясын практикалық қолданудың әдiстемесiн үйрету; экономикалық жүйелер және жолдарындағы табиғи себептер және дағдарыстардың типологиясы туралы айқын ұсыныс беру. Білуі тиіс: банкроттық процедурасының кризиске қарсы процедуралардың экономикалық мәнi және олардыңның таңдауының себептерiн. Істей білу: кризиске қарсы басқару теориясының негізінде бiлiмін пайдалану; Дағдылану: дағдарыстық ахуалдардың iздеп табуының әдiстерiмен; төмендету және кәсiпкерлiк тәуекелдердiң бейтараптандыруы және кәсiпорынның төлем төлеуге қабiлетсiздiгiнiң әдiстерiн меңгеру керек.

Дауларды басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – студенттерге Қазақстан аймақтарындағы халықтың жұмысбастылығы саласындағы мәселелер турасында білім беру болып табылады. Оқу курсының міндеті: аймақтардағы жұмысбастылық мәселесінің ерекшеліктерін ашу, жұмыспен қамту қызметтері, олардың қызметтері, олардың жергілікті және аймақтық билік органдарымен қарым-қатынастары мәселелерін қамту. Аймақтардағы жұмысбастылықты қамтамасыз ету саласындағы түсінікт ер, категориялар мен қағидаларды білу, Қазақстандағы жіне аймақтардағы жұмыссыз халықты әлеуметтік қорғау бағыттарын білу, оқу ақпаратын игеру, арнайы және ғылыми әдебиеттерді талдай алу, халықтың жұмыспен қамтылуы саласындағы ниеленістердің шешілу жолдарын білу; әлеуметтік жеке зерттеулер жүргізу дағысын иеленуі тиіс.

Еңбек көрсеткіштерін жүйелі талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Еңбек көрсеткіштерін жүйелі талдау
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Еңбек ресурстары экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерде еңбек ресурсының әлеуметтік-экономикалық мәселелер зерттеулерінде теориялық білімді және тәжірибелік әдісті құру. Міндеті: қалыптастыру теориясында,бөлу, қайта бөлу,айырбастау және еңбек ресурсын қолдануы, онымен басқару әдістерінің тетігі туралы білім алуы, экономикалық-статистикалық ұдайы өндіріс еңбек ресурстарын есептеу және талдап тәжірбиелік әдістерді қалыптастыру мазмұны: Қоғамның еңбек ресурстары. Негізгі категориялары. Тұрғындардың еңбек ресрустарын қалыптастыруындағы ұдайы өндіріс ерекшелігінің әсері Білуі тиіс: қалыптастыру теориясында бөлу, қайта бөлу, айырбастау және еңбек ресурсын қолдануы,онымен басқару әдістерінің тетігін. Істей алу тиіс: экономикалық-статистикалық ұдайы өндіріс еңбек ресурстарын есептеу және талдап тәжірбиелік әдістерді өткізу. Игеруі тиіс дағдылар: үкіметтен кәсіпорындарға дейін халық шаруашылығы еңбек ресурстарының барлық деңгейінде басқару.

Еңбек экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: еңбек экономикасы саласында студенттерді ғылыми, әдiстемелiк және нақты бiлiмдермен қаруландыру. Міндеттері: ұйымдардағы еңбек жолының аспектiлерi және олардың мазмұнының ерекшелiгiн әлеуметтiк-еңбектi зерттеу; қызыметшiнiң еңбек жолының тиiмдiлiгiн бағасының қазiргi әдiстемелерiн қарап шығу; сала әлеуметтiк-еңбекке аудиттiң жүзеге асыруын әдiстеменi меңгеру; мәселе курсте бойымен шетел және алдынғы отандық тәжiрибесi қаралатын зерттеу. Білуі тиіс: еңбек және оның түрлері, категориялары, қызметтері, персоналдың классификациясы, кадрлар құрылымы мен оған әсер ететін факторларды,персоналдың қызмет етукөрсеткіштерін. Білу керек: ұйымның еңбек көрсеткіштерін талдау мен жоспарлау. Дағдылары: еңбек экономика саласындағы қалыпты жағдайларда кәсіби дәлелдеме.

Еңбек экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: еңбек экономикасы саласында студенттерді ғылыми, әдiстемелiк және нақты бiлiмдермен қаруландыру. Міндеттері: ұйымдардағы еңбек жолының аспектiлерi және олардың мазмұнының ерекшелiгiн әлеуметтiк-еңбектi зерттеу; қызыметшiнiң еңбек жолының тиiмдiлiгiн бағасының қазiргi әдiстемелерiн қарап шығу; сала әлеуметтiк-еңбекке аудиттiң жүзеге асыруын әдiстеменi меңгеру; мәселе курсте бойымен шетел және алдынғы отандық тәжiрибесi қаралатын зерттеу. Білуі тиіс: еңбек және оның түрлері, категориялары, қызметтері, персоналдың классификациясы, кадрлар құрылымы мен оған әсер ететін факторларды,персоналдың қызмет етукөрсеткіштерін. Білу керек: ұйымның еңбек көрсеткіштерін талдау мен жоспарлау. Дағдылары: еңбек экономика саласындағы қалыпты жағдайларда кәсіби дәлелдеме.

Еңбекті мөлшерлеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: әр кәсiпорындағы нарықтық жағдайлардағы әдiстеме және еңбек өлшемiнiң анықтауын тәжiрибелі зерттеу. Міндеттері: өнiм бiрлiгiне уақыттың нормативiнiң анықтауының әдiстерiн меңгеру; жабдықтың қолдануының өте тиiмдi тәртiбi, машиналар және тетiктер; өндiрiстiк процестi өте тиiмдi құрылымның әзiрлеуiн меңгеру. Бұл курсты меңгерген студент білу керек: жұмыс уақытын нормалауды, еңбек құрылымын әртүрлі микроэлементтер бойынша талдау жасауды.

Еңбекті ұйымдастыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: кәсiпорындардағы әдiстемелiк сұрақтар және еңбектi ұйымдастырудың негiзгi теориялық жағдайларының және әр кәсiпорындағы нарықтық жағдайлардағы әдiстеме және еңбек өлшемiнiң анықтауын тәжiрибелі зерттеу.Міндеттері: еңбектi ұйымдастырудың әдiстерiн меңгеру, еңбектi ұйымдастырудың деңгейiнiң талдауы, еңбектi ұйымдастырудың жобалауын меңгеру; өнiм бiрлiгiне уақыттың нормативiнiң анықтауының әдiстерiн меңгеру; жабдықтың қолдануының өте тиiмдi тәртiбi, машиналар және тетiктер; өндiрiстiк процестi өте тиiмдi құрылымның әзiрлеуiн меңгеру. Курстың мазмұны: Еңбектi ұйымдастырудың мән және мазмұны. Өндiрiс ұйымдастыру жүйесіндегі еңбектi ұйымдастырудың орыны. Еңбектi ғылыми ұйымдастырудың ерекшелiгi. Бiлуі тиіс: еңбектi ұйымдастырудың мәні мен мазмұнын және еңбекті ғылыми ұйымдастырудың негiзгi бағыттарын. Білу керек: ұйымда еңбектi ұйымдастыруды басқару, еңбекті ұйымдастыру деңгейін талдау; жұмыс уақытын нормалауды,еңбек құрылымын әртүрлі микроэлементтер бойынша талдау жасауды.

Еңбеқ әлеуметтануы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Модуль халықтың өндірістік салаға ену деңгейін, жұмыссыздық және оның алдын алу мәселелерін сипаттайтын әлеуметтік-экономикалық категорияларды зерттеуге бағытталған. Мазмұны: модульеңбек іс-әрекетін әлеуметтікүрдіс ретінде зерттеуге, еңбек өнімділігін арттырудың әлеуметтік факторларын талдауға және еңбек қатынасына техникалық және әлеуметтік шарттардың әсерін зерттеуге бағытталған. Модульді оқу негізінде студенттер: Қазіргі қоғамның жаһандық, ұлттық және жергілікті деңгейдегі күйін ескере отырып әлеуметтік-экономикалық және техникалық категорияларды білуі тиіс. Техникалық және әлеуметтік шарттардың еңбеқ қатынасына әсерін айқындай алу және еңбек ұжымындағы әлеуметтік қарым-қатынастарды меңгеруі тиіс. Еңбек нарығындағы әлуметтік құбылыстар мен үрдістер туралы социологиялық талдау негізінде біртұтас көзқарасты айқындауға дағдылануы тиіс.

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Жұмысбастылықты басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерде тұрғындарды жұмыспен қамтылуды басқарудың жүйелік ұсынысын қалыптастыру Міндеті: Тұрғындарды жұмыспен қамтылу пәнін және міндеттерін зерттеу, елде және аймақта тұрғындарды жұмыспен қамтылуды басқару мәселелері; - еңбек нарығында жұмыспен қамтылу әсерін ашып көрсету - мемлекеттік реттеу тетігінде жұмыспен қамтылуды зерттеу; -Қазақстанда жұмыссыз азамттарды қолдау әлеуметтік мәселелерін зерттеу; - жұмыспен қамтылу қызметіндегі ұйымдар мен мекемелердегі жұмыс істеу технологияларын қарастыру; -шетел тәжірбиесін зерттеу; Курстың қысқаша мазмұны: Еңбек ресурстары, оны қолдану және жұмыспен қамтылуы.Жұмыссыздық. Жұмыспен қамтылу және жұмыссыздықтың реттеуіші ретінде еңбек нарығы. Жұмыспен қамтылуды мемлекеттік реттеу.Жұмыспен қамтылу қызметінің өндіріспен өзара байланысы және олардың жұмыспен қамтамасыз етуі. Жұмыс күшінің қысқаруы: босатылатын жұмыскерлерді қорғаудағы саясат және шаралар.Әлеуметтік кепіл және өтемақы.Жұмыспен қамтылу процесін реттеудегі шетел тәжірбиесі. Білуі тиіс: Тұрғындардың жұмыспен қамтылу жүйесінің заманауи жүйесінің негізгі түсінігі, дәрежелері және қағидаттары. Қазақстан Республикасында жұмыссыз азаматтардың құқықтық мәселелерін мойындау және әлеуметтік қолдау; мекемелер мен ұйымдардағы жұмыспен қамтылу қызметінің жұмыс технологиясын; Істей алу: Ғылыми және арнайы әдебиеттерді жүйелеу; Әлеуметтік жұмыс отрасындағы тұрғындардың жұмыспен қамтылу және реттеу жанжалындағы сұрақтарға түсініктеме,дәлел беру және көндіре алу, әлеуметтік жұмыс ортасында түрлі әдістерді қолдану,анықтау барысындағы мәселен бойынша эксперимент жүргізу. Игеруі тиіс дағдылар: жұмыспен қамтылу ерекшелігін анықтау және оны реттей білу; өздік жұмысты ұйымдастыра алу; қолайлы әлеуметтік зерттеулер өткізу

Жұмысбастылықты басқару
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерде тұрғындарды жұмыспен қамтылуды басқарудың жүйелік ұсынысын қалыптастыру Міндеті: Тұрғындарды жұмыспен қамтылу пәнін және міндеттерін зерттеу, елде және аймақта тұрғындарды жұмыспен қамтылуды басқару мәселелері; - еңбек нарығында жұмыспен қамтылу әсерін ашып көрсету - мемлекеттік реттеу тетігінде жұмыспен қамтылуды зерттеу; -Қазақстанда жұмыссыз азамттарды қолдау әлеуметтік мәселелерін зерттеу; - жұмыспен қамтылу қызметіндегі ұйымдар мен мекемелердегі жұмыс істеу технологияларын қарастыру; -шетел тәжірбиесін зерттеу; Курстың қысқаша мазмұны: Еңбек ресурстары, оны қолдану және жұмыспен қамтылуы.Жұмыссыздық. Жұмыспен қамтылу және жұмыссыздықтың реттеуіші ретінде еңбек нарығы. Жұмыспен қамтылуды мемлекеттік реттеу.Жұмыспен қамтылу қызметінің өндіріспен өзара байланысы және олардың жұмыспен қамтамасыз етуі. Жұмыс күшінің қысқаруы: босатылатын жұмыскерлерді қорғаудағы саясат және шаралар.Әлеуметтік кепіл және өтемақы.Жұмыспен қамтылу процесін реттеудегі шетел тәжірбиесі. Білуі тиіс: Тұрғындардың жұмыспен қамтылу жүйесінің заманауи жүйесінің негізгі түсінігі, дәрежелері және қағидаттары. Қазақстан Республикасында жұмыссыз азаматтардың құқықтық мәселелерін мойындау және әлеуметтік қолдау; мекемелер мен ұйымдардағы жұмыспен қамтылу қызметінің жұмыс технологиясын; Істей алу: Ғылыми және арнайы әдебиеттерді жүйелеу; Әлеуметтік жұмыс отрасындағы тұрғындардың жұмыспен қамтылу және реттеу жанжалындағы сұрақтарға түсініктеме,дәлел беру және көндіре алу, әлеуметтік жұмыс ортасында түрлі әдістерді қолдану,анықтау барысындағы мәселен бойынша эксперимент жүргізу. Игеруі тиіс дағдылар: жұмыспен қамтылу ерекшелігін анықтау және оны реттей білу; өздік жұмысты ұйымдастыра алу; қолайлы әлеуметтік зерттеулер өткізу

Инвестициялық менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық қызметтерін басқару бойынша оның әдістерін, теорияларын және тәжірибелерін ашу. Міндеттері: инвестициялардың құрылымын қарастыру, инвестициялық және инновациялық менеджмент мазмұнына түсінік беру, инвестициялық және инновациялық менеджментте экономикалық тұрақтанудың әдістерін оқыту, Қазақстан Республикасының инвестициялық нарығын қарастыру, оған баға беру және оны болжау. Пәнді оқу барысында студент білу керек: инвестициялық және инновациялық жобалар мен бағдарламаларды жасаудың тиімді бағалау әдісі мен қазіргі заманғы үлгілері. Білу керек: жобада тиімді бағалауды жүргізу, әртүрлі міндеттердің тиімді шешімін табу үшін бағалау өлшемін жүргізу, компания үшін капиталды салым бюджетін құру. Дағдылар: инвестициялық және инновациялық жобалардың тиімділігін есептеу, жобалардың тәуекелін талдау, қаржыландыру қажеттілігін анықтау.

Инновациалық кәсіпкерлік (сала бойынша)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттердің бойында өндірістік саладағы кәсіпкерлік сферасында ұтымды сәтті қызмет атқару, нарық жағдайында инновациялық қызметпен айналысу, материалдық өндірістегі тәуекелді инвестицияларды басқару саласындағы қажетті құзіреттерді игеруді қамтамасыз ету болып табылады.Экономикалық өсудің заманауи нысандары мен үдерістері жайлы білуі тиіс; нарықтағы шаруашылық субъектісінің экономикалық ахуалын бағалай алуы керек, инновациялық тактиканы таңдай алуы тиіс, бәсекелестік артықшылықтарды иелену және сақтап қалу жолдарын игеруі тиіс.

Инновациялар негізінде дағдарысқа қарсы менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді негіздері дағдарысқа қарсы басқару іс-шаралар әзірлеумен шығару бойынша кәсіпорын дағдарыс туралы түсінік беру институты банкроттық кәсіпорындар және оларды жою. Міндеттері: оқыту әдістемесін практикада қолдану принциптерін, функцияларын, әдістерін және технологиясын кәсіпорындарын қаржылық сауықтыру; нақты ұсыну себептері туралы және типология дағдарыстар, экономикалық жүйелер мен оларды жеңу жолдары. Зерделеп тәртіпті студент білуі тиіс: түсінігі банкроттық рәсімін әдістері; мемлекеттік реттеу дәрменсіздік; істей білуі тиіс: делать талдамалық қорытындылар бағалау кезінде көрсеткіштердің төлем қабілетсіздігі. Дағды: әдістермен тәуекелдерін төмендету кәсіпорынның төлеуге қабілетсіздігі.

Инновациялық жобаларды басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерде инновациялық белсендiлiк саласы мен инновациялық жобаларды басқарудағы кәсіби біліктілік қалыптастыру. Міндеттері: ұйымдардағы жобалық басқару және жобалық бизнестiң ерекшелiктерiмен студенттерді таныстыру; инновациялық белсендiлiктiң ерекшелiктерiнiң түсiнуiн қалыптастыру және инновациялық жобалардың басқарудың ерекше сызықтары талдау аясы және инвестициялық инновациялық жобалардың бағалауда бiлiмдер мен дағдылар кешенін қалыптастыру; жобалық командада жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру. Пәнді үйрену нәтижесінде студент білуі керек: жобалық бизнес пен жобалық қызмет ерекшеліктерін; инновациялық жобалардың ерекшеліктерін. Жасай білу керек: жобаның тәуекелін талдауды және инвестициялық талдау жасауды, жобаны жүзеге асыру кестесін жасауды және жобалық қызметтің нәтижесін бағалауды білу керек. Дағдылары: қосымша құжаттар жасау мен жобалық инвестициялық талдау.

Инновациялық жобалардың құнын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: теориялық жағдайлардың дамуы және инновациялық жобалардың құнының жаттығу кепiлдемелерiн әзiрлеу. Курстың міндеттері: есептер мен құнды басқару, оның құнының басқару есебi бар жобаның орындалу әдiстерiн, әдiстердiң дәйектемесiн, жобалардың құнының басқарылуының қазiргi стандарттарының талдауын өткiзу, әзiрлеу болып табылады және инновациялық жобалардың құнының жаттығу кепiлдемелерiн әзiрлеу. Инновациялық жоба құнының бағалаудың негiзгi тәсiлдемелерін білу. Білу керек: құнның бағалауда экономика-математикалық әдiсті қолдану, инновациялық жобалардың тиімді көрсеткіштерін анықтау, инновациялық жоба құнының бағалау әдiстерін және үлгiлерiмен экономика-математикалық әдісті меңгеру.

Инновациялық жобалардың сапасын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Басқару сапасын түсіну. Жобаның сапа менеджменті жүйелерін дамытудың қазіргі заманғы үрдістерін зерттеу. Сапа менеджменті жобаларының тиімділігін бағалау үшін үлгі тәсілдер мен критерийлерін қалыптастыру. Инновациялық жобаларды басқарудың сапалық моделін әзірлеу. Пәнді игерудің нәтижесінде магистрант келесі құзыреттіліктерді білуі қажет: жобаның сапасын басқару тұжырымдамасын білу; сапа менеджменті жобаларының тиімділігін бағалау тәсілдері мен критерийлерін білу; инновациялық жобалардың сап

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Инновациялық маркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - кәсіпорындардың инновациялық қызметін арттыру үшін маркетингтік әдіс-тәсілдер мен инновациялық шешімдерді басқару жүйесі ретінде пайдалану, магистранттарда маркетинг туралы білімді қалыптастыру, біліктілігін арттыру. Кәсіпорынның инновациялық қызметті басқарудағы дағдылар мен қабілеттерді қалыптастыруға бағытталған, маркетинг қағидалары туралы пәнді оқып-үйрену. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай біліктілікке ие болуы тиіс: • экономикалық және нарықтық зерттеулерде

Инновациялық менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: экономикалық инновация саласы бойынша студенттердің жадында теориялық білімін қалыптастыру және өндірістік инновацияда үдерістерді басқару мен коммерциализациялау. Міндеттері: бұл пәнді оқу барысында студенттер инноватика саласы бойынша теориялық, әдістемелік және эмпирикалық білімді алу, ұлттық инновациялық үдерісте заңдылықты құру. Пән барысында келесі сұрақтарды зерттеу мен талдау жүргізіледі: Инновацияларды жіктеу, инновациялық жобаларды басқару, инновацияның тиімділігін бағалау, инновацияны қаржыландыру механизмдері, инновациялық кәсіпкерліктің мәселелерін басқару, инновация маркетингісі. Пәнді оқу барысында студент келесілерді Білу керек: салада және ұйымда инновацияны енгізу мен жоспарлау үдерістерді, талдау жүргізу әдістерін. Жасай білу керек: Инновацияның ішкі және сыртқы орталарына талдау жасау Инноватика саласы бойынша заманауи әдістері мен моделдерге негізделіп басқару шешімдерін табу Инновациямен айналысатын ұйымның және оның бөлімшелерін құру Дағдылары: ұйымда инновациялық үдерістердің әдісімен басқару, ұйымға жаңалықтар алып келіп, енгізу

Инновациялық стратегиялар мен тактика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерде жоғары технологиялы кәсіпорындар мен ғылымды қажет ететін өнім қалыптастыруды қамтамасыз ету мақсатында инновациялық қызмет аясында стратегиялар мен тактиканы жасау мен жүзеге асыру бойынша терең білімдер жүйесін, аналитикалық және практикалық дағдыларды қалыптастыру. Пәннің міндеттері: инновациялық стратегия мен тактиканың мазмұнын, негізгі бағыттарын, заманауи кешенді жүйелі кәсіпорынның маңызын ашу, инновацияларды басқару, кәсіпорынның ғылыми-техникалық және инновациялық әлеуетін қалыптастыру және бағалау әдістері мен тәсілдерін қарастыру, осы негізде оның даму статегиясын қалыптастыру, мемлекеттік ғылыми-техникалық және инновациялық сясаттың негізгі ережелерімен танысу. Нәтижесінде студент бiлу керек: инновациялардың басқару процесінiң мазмұны мен қызметін, кәсiпорынның инновациялық стратегиясының түрлерiн; мемлекеттiң инновациялық саясатының негiзгi бағыттарын; инновациялық белсендiлiктi қаржыландыру және бағалау әдiстерiн. Бiлу керек: кәсiпорындағы инновациялық процестiң мақсаттары құрастыру және олардыңның өткiзілуiн ұйымдастыру; кәсiпорындарда жаңалықтар жасау және қолдануды жоспарлау.

Интелектуалды меншікті басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәннің оқыту мақсаты интеллектуалды меншікті басқарудағы ерекшеліктер мен ол туралы жалпы түсінік қалыптасытру, инновациялық компанияларда интеллектуалды меншікің нәтижесіндегі коммерциализацияның қызметін зерттеуге бағытталған. Бүл пәнде инновацияны басқарудағы интеллектуалды басқару дың теоретикалық және практиалық аспектілері зерттеледі: инновациялық компаниядағы материалды және материалды емес активтер құрылымындағы интеллектуалды меншіктің ролі мен орны, интеллектуалды меншіктің объекті

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Ислам қаржыларының негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби қызметтің психофизиологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: адамға тән психофизиологияны зерттеу, нақты кәсіби салада сапасына және осы қызметте тиімді әсерін көрсету. Міндеті: адамның негізгі физиологиялық жеке психикалық алғышарттар ұсыныстарын қалыптастыру, әлеуметтік ортадағы тәрбие мінез ерекшеліктерін кәсіпқой тұлға рөлінде көрсету. мазмұны: Еңбек –адам қызметінің негізгі түрі және физио-психологиялық ерекшелігі. қазіргі Еңбек психологиясы және қазіргі физиология мәселелері мен даму тарихы. Білуі тиіс: психофизиологиялық негіздердің жеке ерекшеліктерін. Істей алу тиіс: : адамның жүріс-тұрыс ерекшеліктерін болжау. Игеруі тиіс дағдылар: кәсіби саралау және кәсіби жарамдылық міндетін шеше білу.

Кәсіпкерлік құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - МПәннің мақсаты — студенттерге кәсіпкерлікті реттейтін ҚР заңнамалық актілері мен заңдарын үйрету, сонымен қатар негізгі заңдық түсініктерді қалыптастыру мен тәжірибе жүзінде жұмыс жасап жатқан кәсіпкерлік құқық институттар жайлы үйрету. Пәннің міндеттері: - шағын және орта кәсіпкерлік облысындағы мемлекеттің рөлімен танысу, оны жүзеге асыру формалары мен әдістерін білу, кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мазмұнымен таныстыру; - кәсіпкерлік құқықтың жүйесі мен оның негізгі бөлімдерінің мазмұнымен таныстыру; - кәсіпкерлік құқық тың негізгі категориялары мен түсініктерін және олардың заңда қарастырылуын оқыту; - заңдық тұрғыда дәлелдерді жіктеу; студентте нормативтік құқықтық актілермен жұмыс жасауды дамыту. • Негізгі нормативтік құжаттар мен актілерді білу; • Кәсіби қызметінің нәтижелерін құжатта дұрыс әрі шынайы бейнелей білу; • Кәсіби қызметін дамыған құқықтық мәдениет жағдайында жүзеге асыра білу, оларды жүзеге асыруға кедергі жасайтын себептер мен жағдайларды анықтап, жоя білу; • Жеткілікті деңгейде кәсіби білімді меңгеру.

Консалтинг-менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: бiлу басқару консалтинг облысында үйренушi теориялық бiлiмдерiмен игеру олардың тәжiрибесiнде қолдана алуы. Міндеті: курстың зерттеу мәнімен және консультациялық белсендiлiктi мазмұнымен танысу болып табылады; кәсiби консультанттарды қолданумен теорияның үйренуi және басқару кеңес берудi, өткiзудiң тәжiрибесі. Курстың қысқаша мазмұны: дағдарыстық ахуал, кеңес берудiң ерекшелiгi, мақсаттар және кеңес берудiң есебi, негiзгi кезеңдер, тапсырысшы берушілердің түрлері, кеңес берудiң үлгiсі, түрлері және басқару консалтингтiң әдiстерi. Білуі тиіс: ұйым және басқару кеңес берудiң процестiң жүзеге асыруын әдiстемесі. Білуі керек: оңтайлы басқарушылық шешiмдердi қабылдау; кеңес беру - менеджментте қызметтер маркетингiн жүзеге асыру; кеңес беру - менеджменттің экономикалық тиiмдiлiгін бағалау. Дағдылану: мәселелердiң шешiм басқарушылық шешiмдерімен оптимизацияның әдiстерi және талдау әдiстерiмен.

Корпоративтік басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - корпоративтік басқарудың механизмін, моделін және қағидаларын үйрету болып табылады. Басты назарды қазақстандық компаниялардағы корпоративтік басқарудың тәжірибелік сапасына баға беруге және қоғамдағы заманауи әлеуметтік мәселелерді корпоративтік басқару бойынша шешуге аудару қажет. Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі тиіс: корпоративтік басқарудың негізгі теорияларын; корпоративтік басқарудың экономикалық және қаржылық негізін; корпоративтік басқарудың негізгі түсінігін және категорияларын; корпоративтік басқаруды ұйымдастырудың құрылымдық жүйесін; Корпоративтік басқарудың негізгі тұжырымдамаларына және моделіне теоретикалық талдау жасау; корпоративтік басқаруды зерттеу рейтингісіне бағдарлама құру және оны методологиялық өңдеу; ұйымның құрылымын талдау және оңтайландыру құзіреттеріне ие болуы тиіс.

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қызметкерлер маркетингі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсат: негiзгi қызметкерлер санаттары туралы теориялық бiлiм беру. Міндеттері: персонал маркетингінің мәнін зерттеу және персонал-маркетингтiң ерекшелiктерi — осы саладағы алдыңғы қатарлы шет елдерлің тәжiрибесі мен әлемнiң жетекшi серiктестiктерiндегi персонал-маркетингтің даму үрдiсiмен танысу. Игеруі тиіс дағдылар: қызметшiнiң функциялардың өткiзуiнiң позицияларымен ұйымдарды қызметшiнiң қызметi туралы лауазымдық нұсқаулықтарды талдау.

Логика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Логика" пәні студентке олардың оқып жатқан пәндеріндегі ақпараттарды меңгеруге дайындауға көмектесуге арналған. Ол келесілерді меңгеруге көмектесуі керек: - студенттің логикалық қабілеттерді меңгеру; - формалды логиканың негізгі мәселелері бойынша білім алу; - студентте танымның заманауи логикалық әдісі жайлы түсінік қалыптастыру; - студентті жалпы адамзаттың мәдениетінің маңызды бөлігімен таныстыру. • формалды логиканың классикалық қағидаларын білу; ойлау формлаарына анықтама беру және ажырата білу; классикалық емес логика жайлы түсінік болу және олардың бірнешеуін мысал ретінде келтіре алу; • пікірдің логикалық құрылымын талдай алу және осы талдаудың нәтижелерін жазу, қорытындының дұрыстығын анықтай алу.

Логистика
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Маркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - магистранттарға заманауи менеджменттің практикалық және теориялық негіздерін беру, менеджменттің элементарлы тәжірибесін жинақтап, басқару саласындағы теориялық және практикалық біліммен қамтамасыздандыру. Пәнді меңгеруден кейін магистрант:  Басқарудың функциялары мен жүйелерін ажырата біледі;  Менеджмент теориясының тәсілдерінің эволюциясында ориентация жасай алады;  Коммуникациялық процесстің негізгі құрылымы мен элементтерін құруды біледі;  Басқару шешімдерін қабылдау процесінің тиімді тәсілдерін таңдауды біледі;  Ұйымдағы дау жанжалды шешу тәсілдері мен әдістерін интеграция жасай алады;  Ұйымдағы өзгерістерді және күйзелістерді басқаруды біледі.

Микроэкономика
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өзгерістерді басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өнімді басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсат: сатуларды жоғарылату пiкiрінен өнiмдердiң балансы жасалған портфельдiң жасаулының теориялық және жаттығу сұрақтарымен таныстыру. Міндеттері: ассортиментті жоспарлауды меңгеру,жеке өнімдердің өмірлік айналымындағы барлық сатыда маркетингтік қолдау, Компанияның жалпы стратегияларымен байланыс,өнімнің сапасы мен бірегейлігінің әсер етуімен капиталды қалыптастыру. Бiлуі тиіс: өнiмдердiң баланс жасалған портфелін жасауының теориялық және тәжірибелік сұрақтарын бiлу; Білу керек: ассортиментті жоспарлауды, жеке өнiмдерге маркетинг қолдау көрсетуді. дағдылар: баға белгiлеуге, дистрибуция және өнiмдердiң алға басуы бойымен нарық, кепiлдемелерге жаңа өнiмдердiң қорытындысы бойымен iс-шаралар әзiрлеу.

Өнімді басқару
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсат: сатуларды жоғарылату пiкiрінен өнiмдердiң балансы жасалған портфельдiң жасаулының теориялық және жаттығу сұрақтарымен таныстыру. Міндеттері: ассортиментті жоспарлауды меңгеру,жеке өнімдердің өмірлік айналымындағы барлық сатыда маркетингтік қолдау, Компанияның жалпы стратегияларымен байланыс,өнімнің сапасы мен бірегейлігінің әсер етуімен капиталды қалыптастыру. Бiлуі тиіс: өнiмдердiң баланс жасалған портфелін жасауының теориялық және тәжірибелік сұрақтарын бiлу; Білу керек: ассортиментті жоспарлауды, жеке өнiмдерге маркетинг қолдау көрсетуді. дағдылар: баға белгiлеуге, дистрибуция және өнiмдердiң алға басуы бойымен нарық, кепiлдемелерге жаңа өнiмдердiң қорытындысы бойымен iс-шаралар әзiрлеу.

Өнімділікті басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Салық және салық салу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты салық түрлері мен функцияларын, салық салу қағидаларын, елдің салық жүйесінің құраушыларын, сондай-ақ мемлекеттің салық саясатының мазмұнын оқыту болып табылады. Қазақстандағы салық пен олардың негізгі түрлерін; салық салудың принциптері мн әдістерні; салықтық қатынастарды реттеуші ҚР нормативті-құқықтық актілерді білу. - салықтың түрлерін ажырата және олар бойынша төлемдерді есептей білу. салық салуды жоспарлау қабілеттерін игеру.

Сапаны басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Статистика
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Стратегиялық менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – студенттердің стратегиялық менеджменттің негізгі концепцияларын және стратегиялық талдаудың тәжірибелік дағдыларын меңгеру. Ол дағдылар тәжірибелік жұмыста қолданылауы мүмкін. Оқу пәні – ұйым даму стратегияларын таңдау барысында қалыптасатын қарым-қатынастар және таңдалған стратегияны қолдану кезінде өзгеретін процесстер. Пәнді оқу процесінде студент білуі тиіс: - «Стратегиялық менеджмент» курсының теориялық аспектілерін; - фирманың ішкі жағдайын бағалау тәсілдерін меңгеруді; компанияның бәсекелестік жағдайын анықтауға керекті тәжірибелік дағдыларды қабылдау және орын алуы мүмкін келеңсіз өзгерістерді болжауды; - ұйымның бәсекелестік жағдайын жақсарту мен тұрақтандыруға байланысты шараларды өңдеуге керекті білімді алуы тиіс; - мақсатты құрылымдауға керекті дағдыларды меңгеру және белгіленген мақсатқа жету үшін стратегияны анықтай алуы керек.

Стратегиялық менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – студенттердің стратегиялық менеджменттің негізгі концепцияларын және стратегиялық талдаудың тәжірибелік дағдыларын меңгеру. Ол дағдылар тәжірибелік жұмыста қолданылауы мүмкін. Оқу пәні – ұйым даму стратегияларын таңдау барысында қалыптасатын қарым-қатынастар және таңдалған стратегияны қолдану кезінде өзгеретін процесстер. Пәнді оқу процесінде студент білуі тиіс: - «Стратегиялық менеджмент» курсының теориялық аспектілерін; - фирманың ішкі жағдайын бағалау тәсілдерін меңгеруді; компанияның бәсекелестік жағдайын анықтауға керекті тәжірибелік дағдыларды қабылдау және орын алуы мүмкін келеңсіз өзгерістерді болжауды; - ұйымның бәсекелестік жағдайын жақсарту мен тұрақтандыруға байланысты шараларды өңдеуге керекті білімді алуы тиіс; - мақсатты құрылымдауға керекті дағдыларды меңгеру және белгіленген мақсатқа жету үшін стратегияны анықтай алуы керек.

Сыртқы экономикалық қызметті басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты : сыртқы экономикалық қызметтің шаруашылық жүргiзушi субъектiсі жағдайындағы әдістер, процедуралар мен формалар туралы теориялық бiлiмдердiң бүтiндiк жүйесiн студенттерге ұсыну. Міндеті : сыртқы экономикалық қызметті басқару механизмі мен негізгі түсініктерді үйрету, шет елден серiктестi таңдауда ұйым-дастырушылық-құқықтық және экономика-лық жағдайлардың негiзгi ұғымдары, сыртқы экономикалық шарттардың бөлiмдерiнiң мазмұны және ерекшелiктерi, сыртқы экономикалық мәмiлелердi қорытынды-ларының ретi және сыртқы эконо-микалық операцияларды, сонымен бiрге жабдықтау-лардың базистiк жағдайларын жүргізу. Білуі тиіс: сыртқы экономикалық шаруашылық жүргiзушi субъектi ұйымының жағдайын, процедурасын, әдiстерін. Білуі керек: тәжiрибеде сыртқы экономикалық белсендiлiктi басқаруда алған бiлiмдерді қолдану. Дағдылануы: шет тілде сыртқы экономикалық мәмiлелердi жасауды, сыртқы экономикалық операцияларды өткiзудi, келiссөздердi жүргiзуді және iс қағаздарын жүргiзу.

Тәуекелдерді басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты : тәуекелдерді басқару тәсілдерін үйрету. Міндеттері : тәуекелдi анықтау тәсiлдерi мен тәуекелдiң жiктелу тәсiлдерiн зерттеу; тәуекелді тәдыратын факторлардың идентификация-сын меңгеру.;тәуекелді басқару-да дағдыларды мелену;тәуекелді төмендету төмендету тәсiлдерiн талдау; Курстың мазмұны : курс мына сұрақтарды қарастырады: экономикалық белсендiлiктегі тәуекелдердiң ұғымы, тәуекел-дердi туғызатын факторларды, тәуекелдің жалпы қағидалары, тәуекелдердi басқару, тәуекелдi төмендету тәсiлдерi, жобаны қаржыландыруындағы есебi, тәуекел ұйым - менеджмент. Студент пәнді игеру нәтижесінде білуі тиіс: тәуекелдiң ұғымы және оның жiктелуi,зиян әкелген тәуекелдердi бағалау әдiстерi; белсендiлiктiң әр түрлi қызметіндегі тәуекелдi барынша азайтудың негiзгi тәсiлдерi . Білу керек: потенциалдық тәуекелдердi талдап анықтауды, оларға басқару механизмдерін қолдануды, ескертiлген шараларды ұйымдастыруды. Дағдылануы: тәуекелде тиiмдi басқару тәсiлдерін таңдауға.

Тәуекелдерді басқару
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты : тәуекелдерді басқару тәсілдерін үйрету. Міндеттері : тәуекелдi анықтау тәсiлдерi мен тәуекелдiң жiктелу тәсiлдерiн зерттеу; тәуекелді тәдыратын факторлардың идентификация-сын меңгеру.;тәуекелді басқару-да дағдыларды мелену;тәуекелді төмендету төмендету тәсiлдерiн талдау; Курстың мазмұны : курс мына сұрақтарды қарастырады: экономикалық белсендiлiктегі тәуекелдердiң ұғымы, тәуекел-дердi туғызатын факторларды, тәуекелдің жалпы қағидалары, тәуекелдердi басқару, тәуекелдi төмендету тәсiлдерi, жобаны қаржыландыруындағы есебi, тәуекел ұйым - менеджмент. Студент пәнді игеру нәтижесінде білуі тиіс: тәуекелдiң ұғымы және оның жiктелуi,зиян әкелген тәуекелдердi бағалау әдiстерi; белсендiлiктiң әр түрлi қызметіндегі тәуекелдi барынша азайтудың негiзгi тәсiлдерi . Білу керек: потенциалдық тәуекелдердi талдап анықтауды, оларға басқару механизмдерін қолдануды, ескертiлген шараларды ұйымдастыруды. Дағдылануы: тәуекелде тиiмдi басқару тәсiлдерін таңдауға.

Тәуекел-менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тәуекел менеджменті 3кредит/5ECTS Пререквизиттер: Men1405 Менеджмент 2+1+0 Мақсаты : тәуекелдерді басқару тәсілдерін үйрету. Міндеттері: тәуекелдi анықтау тәсiлдерi мен тәуекелдiң жiктелу тәсiлдерiн зерттеу; тәуекел тудыратын факторлардың идентификациясын меңгеру; тәуекелді басқаруда дағдыларды иелену; тәуекелді төмендету төмендету тәсiлдерiн талдау. Курстың мазмұны: курс мына сұрақтарды қарастырады: экономикалық белсендiлiктегі тәуекелдердiң ұғымы, тәуекелдердi туғызатын факторларды, тәуекелдің жалпы қағидалары, тәуекелдердi басқару, тәуекелдi төмендету тәсiлдерi, жобаны қаржыландыруындағы есебi, тәуекел ұйым - менеджмент. Студент пәнді игеру нәтижесінде білуі тиіс: тәуекелдiң ұғымы және оның жiктелуi,зиян әкелген тәуекелдердi бағалау әдiстерi; белсендiлiктiң әр түрлi қызметіндегі тәуекелдi барынша азайтудың негiзгi тәсiлдерi. Білу керек: әлеуетті тәуекелдердi талдап анықтауды, оларға басқару механизмдерін қолдануды, ескертiлген шараларды ұйымдастыруды. Дағдылануы: тәуекелде тиiмдi басқару тәсiлдерін таңдауға.

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Тұлғааралық коммуникацияның психологиясы (есепке алу)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ұйымның әлеуметтік дамуын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Халықаралық менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты : халықаралық корпорациялардың басқаруда қазiргi тәжiрибелерді меңгеру. Міндеті: Халықаралық менеджментті кешенді зерттеу , сыртқы ортаны талдау және оны бағалау, әр елдің мәдени ортасына талдау жасау және бағасын беру , фирманың шетел операцияларын жүзеге асыратын ұйымдастыру пiшiндерiн таңдау және жаттығу қолдануы шеңберінде. Курстың мазмұны : Халықаралық бизнес және халықаралық менеджмент. Халықаралық бизнестің ұйымдастырушылық-құқықтық формасы. Халықаралық фирмадағы стратегиялық жоспарлау. Халықаралық менеджменттегі қаржы және инвестициялық шешiмдер.Халықаралық инвестицияларды технологиясы. Халықаралық кәсiпкерлiкте адам ресурстары мен әдепті басқару. Білуі тиіс: теориялық сұрақтар және талдау, халықаралық кәсiпкерлiктiң сыртқы ортасының бағасы мен әдiстемелiк негiздерiн, халықаралық кәсiпкерлiктің ұйымдастырушылық-құқықтық формаларын, ұйымдастыру дамуының перспективалық заңға сүйенулері. Білу керек: кәсiпорындардың еңбек өнiмдiлiгiнiң жоғарылатуының есебiн және сыртқы экономикалық қызметтiң ауқымдарын кеңейтуiн тиiмдi шешілуін.

Шет елдерде еңбек ақы төлеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шет елдерде еңбек ақы төлеу
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шығындырды басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: кәсiпорындағы шығындардың басқаруының теориялық және тәжірибелік сұрақтарын қарастыру. Міндеттері: шығындардың ұғымы және мәнi жөніндегі экономикалық санаты , олардың жiктеуiнің тәсiлдемелерi, шығындардың басқаруын теориялық және заңдық негiздері талдаудың ерекшелiгi және өндiрiстiк кәсiпорындарда шығындарды күнделiктi жоспарлау, шығындармен және нәтижелермен қазiргi басқару жүйелерi. Курстың мазмұны: Шығындардың мәнi. Шығындардың жiктелуi. Шығындардың басқаруын заңға сүйенген негiздері. Шығындардың басқарудағы ақпаратпен қамтамасыз ету. Шығындардың басқаруын теориялық негiздер. Өнiмнiң өзiндiк құн. Өнiмнiң өзiндiк құнының калькуляциясы. Кәсiпорынның ағымдағы шығындары. Кәсiпорында шығын басқару жүйесi. Білуі тиіс: шығындардың мәнiн, олардың жiктеуiнің тәсiлдемелерiн, шығынмен басқарудың теориялық және заңға сүйенген негiздерiн, талдаудың ерекшелiгi және кәсiпорындардағы шығындарды күнделiктi жоспарлау, олардың төмендету бағыты. Білуі керек: тәжірбие жұмысында шығынмен басқару бойымен алған бiлiмдермен қолдану. Дағдылары: шығындарды талдау және басқару, өнiмнiң өзiндiк құнынын калькуляциялау.

Шығындырды басқару
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: кәсiпорындағы шығындардың басқаруының теориялық және тәжірибелік сұрақтарын қарастыру. Міндеттері: шығындардың ұғымы және мәнi жөніндегі экономикалық санаты , олардың жiктеуiнің тәсiлдемелерi, шығындардың басқаруын теориялық және заңдық негiздері талдаудың ерекшелiгi және өндiрiстiк кәсiпорындарда шығындарды күнделiктi жоспарлау, шығындармен және нәтижелермен қазiргi басқару жүйелерi. Курстың мазмұны: Шығындардың мәнi. Шығындардың жiктелуi. Шығындардың басқаруын заңға сүйенген негiздері. Шығындардың басқарудағы ақпаратпен қамтамасыз ету. Шығындардың басқаруын теориялық негiздер. Өнiмнiң өзiндiк құн. Өнiмнiң өзiндiк құнының калькуляциясы. Кәсiпорынның ағымдағы шығындары. Кәсiпорында шығын басқару жүйесi. Білуі тиіс: шығындардың мәнiн, олардың жiктеуiнің тәсiлдемелерiн, шығынмен басқарудың теориялық және заңға сүйенген негiздерiн, талдаудың ерекшелiгi және кәсiпорындардағы шығындарды күнделiктi жоспарлау, олардың төмендету бағыты. Білуі керек: тәжірбие жұмысында шығынмен басқару бойымен алған бiлiмдермен қолдану. Дағдылары: шығындарды талдау және басқару, өнiмнiң өзiндiк құнынын калькуляциялау.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

Экономикадағы статистикалық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономиканы мемлекеттік реттеу
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Диплом алды
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Оқу практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Учебная
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - ФМО

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение