Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Қаржы

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - экономика және бизнес бакалавры
 • Екiншi жоғары бiлiм - экономика және бизнес бакалавры
 • Бiрiншi жоғары қысқартылған бiлiм - экономика және бизнес бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Международная аккредитация: бар FIBAA
Бағдарлама: 5В050900-Қаржы
Оқұ деңгейі: бакалавриат
Экзамен: ЕНТ, математика, география
Оқұ нысаны: күндігі, қашықтықтан оқыту
Оқұ уақыты: 4 жыл, 3 жыл
Мамандықтдардың түрі : ХСКО бойынша экономикалық қызметтердің түрлері, осы мамандықтың түрі бойынша
64.11.0 Орталық банктің қызметі
64.19.1 Банктік, вексельдік контарлар қызметі
64.19.2 Жинақтаушы банктер қызметі
64.19.9 Басқада қаржы орталықтарының қаржы делдалдары
й64.20.0 Холдингтік компаниялар қызметі
64.30.0 Трастар, қорлар және де басқа қаржылық объектілер
64.91.0 Қаржы лизингі
64.92.1 Ломбард қызметі
64.92.9 Несиелендірудің басқа да түрлері
64.99.0 Басқа да қаржылық қызметтер, басқа да қаржы топтарына қоспағанда сақтандыру дәне зейнетақы қорлары қызметі
65.11.1 Өмірді мемлекеттік сақтандыру
65.11.2 Өмірді мемлекеттік емес сақтандыру
65.12.1 Залалдарды мемлекеттік сақтандыру
65.12.2 Залалдарды мемлекеттік емес сақтандыру
65.30.1 Мемлекеттік зейнетақымен қамтамасыз ету
65.30.2 Мемлекеттік емес зейнетақымен қамтамасыз ету
66.11.0 Қаржы нарығын басқару
66.12.0 Бағалы қағаздармен тауарларға келісім бойынша брокерлік қызмет көрсету
66.19.0 Сақтандыру мен зейнетақымен қамтамасыз ету бойынша қосымша қаржылық қызмет көрсету
66.21.0 Тәуекел мен залалдарды бағалау
66.22.0 Сақтандыру агенттері мен брокерлік қызметі
66.29.0 Сақтандыру және зейнетақымен қамтамасыз ету бойынша қосымша қызметтер көрсету
66.30.0 Қорларды басқару
68.10.1 Көпқабатты және тұрғын үйлер (жер үй) сатып алу және сату
68.20.0 Жекеменшік немесе жалға алынған жылжымайтын мүлікті жалдау және эксплуатациялау
68.31.1 Өндірістік техникалық жылжымайтын мүлікті жалға беру және сатып алу кезіндегі делдалдық қызмет
68.31.2 Өндірістік емес жылжымайтын мүлікті жалға беру және сатып алу кезіндегі делдалдық қызмет

68.32.0 Сыйақы немесе келісімшарт негізінде жылжымайтын мүліктерді басқару
69.20.0 Бухгалтерлік есеп және аудит бойынша қызмет, салық салу бойынша кеңес беру
70.10.0 Бас компаниялардың қызметі
70.22.0 Коммерциялық қызмет және басқару сұрақтары бойынша кеңес беру
73.20.0 Нарық құрылымдарын зерттеу және қоғам қажеттілігін зерттеу
77.11.1 Автокөліктер мен жеңілавтокөліктерді жалға беру
77.12.1 Жүк көліктерін жалға беру
77.29.0 Прокат и аренда прочих предметов личного потребления и бытовых товаров Жеке тұтыну үшін және тұрмыстық тауарларды уақытша жалға және жалға алу
77.31.1 Ауылшаруашылық техникаларымен құралдарын жалға беру
77.32.1 Азаматтық құрылыс объектілер үшін құрылыс техникалары мен жабдықтарын жалға беру
77.33.1 Кеңсе машиналары мен құралдарын, сонымен қатар есептеуіш техникаларды жалға алу
77.34.1 Су көліктік тасымалдау құралдарымен жабдықтарын жалға алу
77.35.1 Әуе тасымалдау құралдарымен жабдықтарын жалға алу
77.39.1 Басқа да категорияларды қоспағандағы әр түрлі машиналар, құрылғылар мен материалдық құралдарды жалға алу
77.40.0 Авторлық құқықпен қорғалған жұмыстарды қоспағанда, жеке интелектуалдық және де соған ұқсас өнімдерді жалға алу
Кәсіби пәндер:
• ақша, несие, банктер;
• қаржы;
• салық және салық салу;
• банк ісі;
• сақтандыру ісі;
• биржалық іс;
• корпоративтік қаржы;
• бағалы қағаздар нарығы.
Білім артықшылықтары
• қаржы саласындағы мамандар - еңбек нарығында сұранысқа ие беделді және жоғары төленетін мамандықтар;
• еңбек нарығында сұранысқа ие беделді және жоғары ақылы мамандық :
• ғылыми мектептердің дәстүр жалғастығы;
• бірегей авторлық курстар, білім беру саласындағы соңғы әдістер мен техникалық құралдар;
• қаржы нарығының мәселелерінің кең ауқымын оқып білу:
Халықаралық қатынастар: студенттер Әл-Фараби (280-нен астам жоғары оқу орындары) атындағы ҚазҰУ-дың серіктес ЖОО-тағылымдамадан өтуге мүмкіндік бар
Практика өту және жұмысқа орналастыру мүмкіндіктері: Банктер, сақтандыру компаниялары, салық және кеден қызметтері; бағалы қағаздар нарығы

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Қаржы
Мамандық шифры
5B050900
Факультеті
Экономика және бизнес жоғарғы мектебі
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм, Бiрiншi жоғары қысқартылған бiлiм, Екiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі, сырттай
Таңдау пәні
География
Бейіндік пән
География
Өту балы
ҚАЗ
128
ОРЫС
131

пәндер

Scientific Writing
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – «Scientific Writing» пәнінің мақсаты – ғылыми-педагогикалық бағытта даярланған болашақ мамандар ретіндегі студенттерді ғылыми ойлауға және заманауи экономиканың өзекті мәселелері бойынша экономикалық зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру негіздерін, әдістемесін, нысандарын және экономикалық теория категорияларының мәнін үйрету болып табылады. Ғылыми мақалалар жаза білу және қазақ,орыс, ағылшын тілдерінде дискусcиялар жүргізе алу.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақша, несие, банктер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсты қалыптастыру мақсаты: осы курсты зерттейтiн студенттердегі қазiргi экономикалық жүйеде ақшаның теориясы, несие және банктердiң iргелi жағдайлардың ашылуы және мәселенің позицияларының теориялық талдауы, олардың мәнiнiң негiзi, функциялары, заңдары жөніндегі жалпы білім беру. Банктердiң зерттеу есептерiне қаржы делдалдарының ерекше түрлерін, экономикалық жүйенiң институттарының ерекше ақшалай-несие нарықтық түрлерін, олардың функцияларының ерекшелiктерiн, құрылымын, рөлін, экономиканың әр түрлi түрлерiндегi мәнін және орнын iздеп табу.Студент көрcетiлген салалардың мәселелерiн талдауға және ақша теориясын, несиенiң қазiргi теорияларын, банктердiң негiзгi бағыттары және жұмыс істеу тәсiлдерін бiлуi керек; «ақша», «несие», «банк» категорияларының түйінін түсінуі керек. Қазiргi экономикада әсер етудiң сыртқы пiшiндерi және ақша-кредит саласының қызмет етуi және банктiк жүйенiң терең iшкi процестерiн танып бiлуге икемi болуы керек, бұл процестердің нәтижесін болжау мен себептерін анықтауы керек

Ақша, несие, банктер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсты қалыптастыру мақсаты: осы курсты зерттейтiн студенттердегі қазiргi экономикалық жүйеде ақшаның теориясы, несие және банктердiң iргелi жағдайлардың ашылуы және мәселенің позицияларының теориялық талдауы, олардың мәнiнiң негiзi, функциялары, заңдары жөніндегі жалпы білім беру. Банктердiң зерттеу есептерiне қаржы делдалдарының ерекше түрлерін, экономикалық жүйенiң институттарының ерекше ақшалай-несие нарықтық түрлерін, олардың функцияларының ерекшелiктерiн, құрылымын, рөлін, экономиканың әр түрлi түрлерiндегi мәнін және орнын iздеп табу.Студент көрcетiлген салалардың мәселелерiн талдауға және ақша теориясын, несиенiң қазiргi теорияларын, банктердiң негiзгi бағыттары және жұмыс істеу тәсiлдерін бiлуi керек; «ақша», «несие», «банк» категорияларының түйінін түсінуі керек. Қазiргi экономикада әсер етудiң сыртқы пiшiндерi және ақша-кредит саласының қызмет етуi және банктiк жүйенiң терең iшкi процестерiн танып бiлуге икемi болуы керек, бұл процестердің нәтижесін болжау мен себептерін анықтауы керек

Ақша, несие, банктер (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аудит
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы курста бухгалтерлiк есеп және аудиттiң теориялық және практикалық аспектiлерi; негiзгi қағидаттар; кәсiпорынның теңгерiмi; активтер және мiндеттеме;қаржылық есеп берудің құрылымы зерттеледі. Студент модульді оқу нәтижесінде бухгалтерлік есеп жүргізілуінің әдістері мен қағидаттарын,ұйымның бухгалтерлік есеп жургізілуі үшін компьютерді қолдану және оның аспаптық құралдармен қолдануының әдістерін білуі және түсінуі керек.

Аудит
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы курста бухгалтерлiк есеп және аудиттiң теориялық және практикалық аспектiлерi; негiзгi қағидаттар; кәсiпорынның теңгерiмi; активтер және мiндеттеме;қаржылық есеп берудің құрылымы зерттеледі. Студент модульді оқу нәтижесінде бухгалтерлік есеп жүргізілуінің әдістері мен қағидаттарын,ұйымның бухгалтерлік есеп жургізілуі үшін компьютерді қолдану және оның аспаптық құралдармен қолдануының әдістерін білуі және түсінуі керек.

Аудит
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы курста бухгалтерлiк есеп және аудиттiң теориялық және практикалық аспектiлерi; негiзгi қағидаттар; кәсiпорынның теңгерiмi; активтер және мiндеттеме;қаржылық есеп берудің құрылымы зерттеледі. Студент модульді оқу нәтижесінде бухгалтерлік есеп жүргізілуінің әдістері мен қағидаттарын,ұйымның бухгалтерлік есеп жургізілуі үшін компьютерді қолдану және оның аспаптық құралдармен қолдануының әдістерін білуі және түсінуі керек.

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Бағалы қағаздар нарығы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульде бағалы қағаздар нарыгының құрамы, құрлымы қарастырылған, ҚР бағалы қағаздар Бұл курс бағалы қағаздар нарығының қызмет ету ерекшеліктері мен заңдылықтары туралы студенттерге кәсіби білімді қамтамасыз ету үшін, түрлі биржалық қызмет ұйымдары және түрлі инвестициялық құралдар мен стратегияларды тәжірибеде қолдану туралы теориялық және тәжірибелік бағыттылықтың мақсатына ие.Қаржы нарығының жаһандануы және бағалы қағаздар нарығының дамуы жағдайында Қазақстанда дамыған және дамушы елдердің ұйымдастырылған нарықтарының қызметі туралы, сондай-ақ қор нарығын мемлекеттік реттеудің қолданыстағы жүйесі, қор биржасы және салықтар туралы ақпараттың болуы ерекше маңызға ие.

Бағалы қағаздар нарығы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульде бағалы қағаздар нарыгының құрамы, құрлымы қарастырылған, ҚР бағалы қағаздар Бұл курс бағалы қағаздар нарығының қызмет ету ерекшеліктері мен заңдылықтары туралы студенттерге кәсіби білімді қамтамасыз ету үшін, түрлі биржалық қызмет ұйымдары және түрлі инвестициялық құралдар мен стратегияларды тәжірибеде қолдану туралы теориялық және тәжірибелік бағыттылықтың мақсатына ие.Қаржы нарығының жаһандануы және бағалы қағаздар нарығының дамуы жағдайында Қазақстанда дамыған және дамушы елдердің ұйымдастырылған нарықтарының қызметі туралы, сондай-ақ қор нарығын мемлекеттік реттеудің қолданыстағы жүйесі, қор биржасы және салықтар туралы ақпараттың болуы ерекше маңызға ие.

Банк ісі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Банк ісі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Банктік жүйе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - банктегі бухгалтерлік есепті ұйымдастыру (аналитикалық және синтетикалық) банктегі есеп бағыттары Банк берген банк сенімділігінің туралы пікір есептілік негізінде жасалады, осы банктің өзара ic-қимыл туралы шешімдер қабылданады. Банктердегі есепке алу жүйесі, яғни динамикалық өзгерістер күйінде ауыстыру халықаралық стандарттар (ХҚЕС).

Банктік жүйе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - банктегі бухгалтерлік есепті ұйымдастыру (аналитикалық және синтетикалық) банктегі есеп бағыттары Банк берген банк сенімділігінің туралы пікір есептілік негізінде жасалады, осы банктің өзара ic-қимыл туралы шешімдер қабылданады. Банктердегі есепке алу жүйесі, яғни динамикалық өзгерістер күйінде ауыстыру халықаралық стандарттар (ХҚЕС).

Банктің ақша ағымын реттеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Банктің қаржылық қызметер
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Банктің қаржылық қызметер
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биржалық іс
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биржалық іс
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бухгалтерлік есеп
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы курста бухгалтерлiк есеп және аудиттiң теориялық және практикалық аспектiлерi; негiзгi қағидаттар; кәсiпорынның теңгерiмi; активтер және мiндеттеме;қаржылық есеп берудің құрылымы зерттеледі.Студент модульді оқу нәтижесінде бухгалтерлік есеп жүргізілуінің әдістері мен қағидаттарын,ұйымның бухгалтерлік есеп жургізілуі үшін компьютерді қолдану және оның аспаптық құралдармен қолдануының әдістерін білуі және түсінуі керектеледі.

Бухгалтерлік есеп
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы курста бухгалтерлiк есеп және аудиттiң теориялық және практикалық аспектiлерi; негiзгi қағидаттар; кәсiпорынның теңгерiмi; активтер және мiндеттеме;қаржылық есеп берудің құрылымы зерттеледі.Студент модульді оқу нәтижесінде бухгалтерлік есеп жүргізілуінің әдістері мен қағидаттарын,ұйымның бухгалтерлік есеп жургізілуі үшін компьютерді қолдану және оның аспаптық құралдармен қолдануының әдістерін білуі және түсінуі керектеледі.

Бухгалтерлік есеп ( есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бюджет және бюджеттік жүйе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бюджет және бюджет жүйесінің экономикалық маңызын түсіндіру, әртүрлі деңгейдегі бюджеттердің жасалуы, қарастырылуы, бекітілуі, атқарылуы бойынша студенттердің теориялық және практикалық жағынан дайындығын қамтамасыз ету, бюджет жіктелуін, бюджет түсімдерін жоспарлау, шығыстарды қаржыландыру және жоспарлау әдістемесін оқыту. Жалпы құзырет: отандық және дүниежүзілік экономика дамуының қазіргі тенденцияларының қаржы ғылымы теориялық-әдістемелік негізімен өзара байланысын түсіне білу; Экономиканың жаһандану жағдайында дүние жүзінде болып жатқан әлеуметтік-экономикалық үдерістерді бағалай білу және Қазақстанның экономикалық практикасына өнеркәсібі жағынан дамыған елдердің озық тәжірибесін тиімді енгізу мүмкіндіктерін анықтай білу; Құралдық: экономикалық қаржылық талдау құралдарын, қағидаларын ғылыми және кәсіби қолданыс саласында жүйелі қолдана алу; Тұлғааралық: мінез-құлықтың және кәсіби этиканың жалпы адамзаттық нормаларын ұстану;

Бюджет және бюджеттік жүйе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бюджет және бюджет жүйесінің экономикалық маңызын түсіндіру, әртүрлі деңгейдегі бюджеттердің жасалуы, қарастырылуы, бекітілуі, атқарылуы бойынша студенттердің теориялық және практикалық жағынан дайындығын қамтамасыз ету, бюджет жіктелуін, бюджет түсімдерін жоспарлау, шығыстарды қаржыландыру және жоспарлау әдістемесін оқыту. Жалпы құзырет: отандық және дүниежүзілік экономика дамуының қазіргі тенденцияларының қаржы ғылымы теориялық-әдістемелік негізімен өзара байланысын түсіне білу; Экономиканың жаһандану жағдайында дүние жүзінде болып жатқан әлеуметтік-экономикалық үдерістерді бағалай білу және Қазақстанның экономикалық практикасына өнеркәсібі жағынан дамыған елдердің озық тәжірибесін тиімді енгізу мүмкіндіктерін анықтай білу; Құралдық: экономикалық қаржылық талдау құралдарын, қағидаларын ғылыми және кәсіби қолданыс саласында жүйелі қолдана алу; Тұлғааралық: мінез-құлықтың және кәсіби этиканың жалпы адамзаттық нормаларын ұстану;

Валюттық операциялар және қазіргі валюта жұйесі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Дене шынықтыру (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Инвистицияны қаржылынадыруды ұйымдастыру
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульде инвестицианы қаржыландыруды қарастырылған, ҚР инвестициялаудын дамуы Мамандарға инвестиция, инвестициялық қызмет, инвестициялық жобаларды қаржыландыру, олардың теориялық және тәжірибелік аспектілерінің мәнін ашу, Қазақстанның қазіргі нарықтық экономикасындағы рөлі мен қызметтерін айқындап беру болып табылады.

Инвистицияны қаржылынадыруды ұйымдастыру
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульде инвестицианы қаржыландыруды қарастырылған, ҚР инвестициялаудын дамуы Мамандарға инвестиция, инвестициялық қызмет, инвестициялық жобаларды қаржыландыру, олардың теориялық және тәжірибелік аспектілерінің мәнін ашу, Қазақстанның қазіргі нарықтық экономикасындағы рөлі мен қызметтерін айқындап беру болып табылады.

Ислам қаржылары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ислам қаржылары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Карточкалық бизнесті басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби-бағытталған шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Коммерциялық банктердің вексельдік операциялары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Коммерциялық банктердің вексельдік операциялары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Компанияның қаржылық саясаты
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Компанияның қаржылық саясаты
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Корпоративтік қаржы
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қаржылық көрсеткіштер мен кәсіпорындардың қаржылық қорлары оның құрамы Корпоративтік қаржының экономикалық мәні мен мағынасы. Корпорация және қаржылық нарық. Корпорация шығындары, табысы және пайдасы. Капитал бағасы және оның құрылымын басқару. Меншікті және қарыз капиталдарын басқару. Негізгі капиталға инвестицияларды қаржыландыру. Нақты инвестициялық жобалар портфелін басқару. Айналым капиталын инвестициялауды қаржыландыру. Ақшалай ағымдарды басқару. Корпоративті қаржылық бағалау.

Корпоративтік қаржы
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қаржылық көрсеткіштер мен кәсіпорындардың қаржылық қорлары оның құрамы Корпоративтік қаржының экономикалық мәні мен мағынасы. Корпорация және қаржылық нарық. Корпорация шығындары, табысы және пайдасы. Капитал бағасы және оның құрылымын басқару. Меншікті және қарыз капиталдарын басқару. Негізгі капиталға инвестицияларды қаржыландыру. Нақты инвестициялық жобалар портфелін басқару. Айналым капиталын инвестициялауды қаржыландыру. Ақшалай ағымдарды басқару. Корпоративті қаржылық бағалау.

Корпоративтік қаржы
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қаржылық көрсеткіштер мен кәсіпорындардың қаржылық қорлары оның құрамы Корпоративтік қаржының экономикалық мәні мен мағынасы. Корпорация және қаржылық нарық. Корпорация шығындары, табысы және пайдасы. Капитал бағасы және оның құрылымын басқару. Меншікті және қарыз капиталдарын басқару. Негізгі капиталға инвестицияларды қаржыландыру. Нақты инвестициялық жобалар портфелін басқару. Айналым капиталын инвестициялауды қаржыландыру. Ақшалай ағымдарды басқару. Корпоративті қаржылық бағалау.

Корпорацияны қаржылық жоспарлау мен болжау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақ (орыс) тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ (орыс) тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + МЕК] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі валюта жүйесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі валюта жүйесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс органикалық дүниенің ежелгі заманда болуын зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық процестер мен зерттеулермен оның әдістерімен геологиялық тарихи ж/е эволюциялық теорияның сұрақтарына жауап іздеуді үйретеді. – негізгі биологиялық заңдылықтар негізінде эволюциялық процестердің жүруін қазба негізінде зерттелмейтін организмдерді олардың жалпы ерекшеліктерін, олардың өмір сүру ортасын тарихи дамуын геологиялық мағлұматтарды білуді үйретеді

Қаржы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста құрылыс және мемлекеттiк, муниципалдық қаржылардың қызмет етуінің заңдылығының қағидаттары, бюджеттік-салық билік органдарының әлеуметтік-экономикалық процестерге әсер ететін механизмі зерттеледі. Оқу зерттелуі нәтижесінде студенттің қаржы және қаржы нарығы дамуының міндеттері мен заңнамаларының негізгі түсінігі болуы, қазіргі жағдайда қаржылық ұйым ұйымдастырылуының мазмұны мен қағидаттарын және ерекше әсер етуін білуі керек. Студент қаржы және қаржы нарығындағы саланы реттейтiн заң шығару нормалары, қаржы нарығындағы теориялық және жаттығу есептерiнiң шешiмi, жүйелiк және салыстырмалы талдау үшiн бiлiмді тәжiрибеде негiзгi ғылыми-теориялық қолдана білуі керек.

Қаржы
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста құрылыс және мемлекеттiк, муниципалдық қаржылардың қызмет етуінің заңдылығының қағидаттары, бюджеттік-салық билік органдарының әлеуметтік-экономикалық процестерге әсер ететін механизмі зерттеледі. Оқу зерттелуі нәтижесінде студенттің қаржы және қаржы нарығы дамуының міндеттері мен заңнамаларының негізгі түсінігі болуы, қазіргі жағдайда қаржылық ұйым ұйымдастырылуының мазмұны мен қағидаттарын және ерекше әсер етуін білуі керек. Студент қаржы және қаржы нарығындағы саланы реттейтiн заң шығару нормалары, қаржы нарығындағы теориялық және жаттығу есептерiнiң шешiмi, жүйелiк және салыстырмалы талдау үшiн бiлiмді тәжiрибеде негiзгi ғылыми-теориялық қолдана білуі керек.

Қаржы
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста құрылыс және мемлекеттiк, муниципалдық қаржылардың қызмет етуінің заңдылығының қағидаттары, бюджеттік-салық билік органдарының әлеуметтік-экономикалық процестерге әсер ететін механизмі зерттеледі. Оқу зерттелуі нәтижесінде студенттің қаржы және қаржы нарығы дамуының міндеттері мен заңнамаларының негізгі түсінігі болуы, қазіргі жағдайда қаржылық ұйым ұйымдастырылуының мазмұны мен қағидаттарын және ерекше әсер етуін білуі керек. Студент қаржы және қаржы нарығындағы саланы реттейтiн заң шығару нормалары, қаржы нарығындағы теориялық және жаттығу есептерiнiң шешiмi, жүйелiк және салыстырмалы талдау үшiн бiлiмді тәжiрибеде негiзгi ғылыми-теориялық қолдана білуі керек.

Қаржы (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржы нарығы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульде қаржы нарыгының құрамы, құрлымы қарастырылған, ҚР қаржы нарығының құрамы Қаржылық қатынастарды ұйымдастару түрі бойынша қаржы нарығы.Қаржы нарықтарының жұмыс істеуге қойған талаптарымен алғы шарттары.Қаржы нарығының құрамы және құрылымы.Қаржы нарығының табиғаты және жіктелуі.Қаржы нарығының қатысушылары және делдалдары.Инвестициялық институттар. Сақтандыру компаниялар.Ипотекалық компаниялар. Ломбардтар. Лизингтік компаниялар. Шағын несиелік мекемелер. Қаржы нарығының инфрақұрылымы.

Қаржы нарығы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульде қаржы нарыгының құрамы, құрлымы қарастырылған, ҚР қаржы нарығының құрамы Қаржылық қатынастарды ұйымдастару түрі бойынша қаржы нарығы.Қаржы нарықтарының жұмыс істеуге қойған талаптарымен алғы шарттары.Қаржы нарығының құрамы және құрылымы.Қаржы нарығының табиғаты және жіктелуі.Қаржы нарығының қатысушылары және делдалдары.Инвестициялық институттар. Сақтандыру компаниялар.Ипотекалық компаниялар. Ломбардтар. Лизингтік компаниялар. Шағын несиелік мекемелер. Қаржы нарығының инфрақұрылымы.

Қаржыға кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржыға кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржылық бақылау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - В курсе рассматриваются формы и методы финансового контроля Финансовый контроль, будучи составной частью контроля в деятельности хозяйствующего субъекта, является одной из функций управления. Он представляет собой систему действий уполномоченных лиц по проверке соблюдения управляемым субъектом: норм финансового права и решений, принятых управляющим субъектом, интересов управляющего субъекта.Фактически, выше названы две основные цели финансового контроля, которые можно назвать тактическими. При этом стратегические цели финансового контроля, как и любого другого.

Қаржылық бақылау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - В курсе рассматриваются формы и методы финансового контроля Финансовый контроль, будучи составной частью контроля в деятельности хозяйствующего субъекта, является одной из функций управления. Он представляет собой систему действий уполномоченных лиц по проверке соблюдения управляемым субъектом: норм финансового права и решений, принятых управляющим субъектом, интересов управляющего субъекта.Фактически, выше названы две основные цели финансового контроля, которые можно назвать тактическими. При этом стратегические цели финансового контроля, как и любого другого.

Қаржылық бақылау және мониторинг
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржылық бақылау және мониторинг
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржылық есеп
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді зерттеудің мақсаты халықаралық стандарттарға сәйкес ұйымдар тобының қаржылық есептілігін қалыптастуру үшін қажетті ақпараттарды жинақтау, тіркеу және өңдеу дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Пәнді зерттеу міндеттерінде курсты өту барысында іргелі тақырыптарды қарастырады, яғни қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын зерттеу, соның ішінде ақша қаражаттары мен дебиторлық берешек, қорлар, табыс салығы есебі, капитал мен резервтер, шоғырландырылған қаржылық есеп, валюта бағамдарының өзгеру әсерін өзінің құрамына кіріктіретін қысқа мерзімді активтер есебі қарастырады. Пәнді зерттеу нәтижесінде студент білуге тиіс: - қаржылық есептілікті талдау үшін қажетті бухгалтерлік қаржылық есеп принциптері жөніндегі білім жүйесін; - ХҚЕС-ке сәйкес құрастырылған қаржылық есепті оқи алуға; - оқытылатын пән бойынша дәлелдемелерді әзірлеу мен ұсынуға; - оқытылатын пәнге байланысты ақпараттарды жинау және талдауға; - ХҚЕС-ке байланысты ақпараттарды, идеялар мен мәселелердің шешу жолдарын ұсынуға

Қаржылық есеп
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді зерттеудің мақсаты халықаралық стандарттарға сәйкес ұйымдар тобының қаржылық есептілігін қалыптастуру үшін қажетті ақпараттарды жинақтау, тіркеу және өңдеу дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Пәнді зерттеу міндеттерінде курсты өту барысында іргелі тақырыптарды қарастырады, яғни қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын зерттеу, соның ішінде ақша қаражаттары мен дебиторлық берешек, қорлар, табыс салығы есебі, капитал мен резервтер, шоғырландырылған қаржылық есеп, валюта бағамдарының өзгеру әсерін өзінің құрамына кіріктіретін қысқа мерзімді активтер есебі қарастырады. Пәнді зерттеу нәтижесінде студент білуге тиіс: - қаржылық есептілікті талдау үшін қажетті бухгалтерлік қаржылық есеп принциптері жөніндегі білім жүйесін; - ХҚЕС-ке сәйкес құрастырылған қаржылық есепті оқи алуға; - оқытылатын пән бойынша дәлелдемелерді әзірлеу мен ұсынуға; - оқытылатын пәнге байланысты ақпараттарды жинау және талдауға; - ХҚЕС-ке байланысты ақпараттарды, идеялар мен мәселелердің шешу жолдарын ұсынуға

Қаржылық есеп (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржылық және валюталық диллинг
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржылық және валюталық диллинг
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржылық менеджмент
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсының пәнi материалдық өндiрiс саласында ақша қорлары мен қорлануды қалыптастыру, бөлу және пайдаланумен байланысты экономикалық ақша қатынастары болып табылады. Курсының мазмұны - меншiктi қаржы ресурстарының пайда болуы, қаржыландырудың сыртқы көздерiн тарту, оларды бөлу мен пайдалануда сонымен қатар өндiрiстiк негiзгi қорлармен айналым қаражаттарының қалыптасуымен өнiмдi (жұмыстар мен қызмет көрсету) процессiнде пайда болатын ақшалай қатынастар. Курсының пәнi материалдық өндiрiс саласында ақша қорлары мен қорлануды қалыптастыру, бөлу және пайдаланумен байланысты экономикалық ақша қатынастары болып табылады.

Қаржылық менеджмент
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсының пәнi материалдық өндiрiс саласында ақша қорлары мен қорлануды қалыптастыру, бөлу және пайдаланумен байланысты экономикалық ақша қатынастары болып табылады. Курсының мазмұны - меншiктi қаржы ресурстарының пайда болуы, қаржыландырудың сыртқы көздерiн тарту, оларды бөлу мен пайдалануда сонымен қатар өндiрiстiк негiзгi қорлармен айналым қаражаттарының қалыптасуымен өнiмдi (жұмыстар мен қызмет көрсету) процессiнде пайда болатын ақшалай қатынастар. Курсының пәнi материалдық өндiрiс саласында ақша қорлары мен қорлануды қалыптастыру, бөлу және пайдаланумен байланысты экономикалық ақша қатынастары болып табылады.

Қаржылық тәуекелділіктер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржылық тәуекелділіктер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржы-несие ұйымдарында ақпараттық жүйелер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржы-несие ұйымдарында ақпараттық жүйелер
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қосылу және жұмылдыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қосылу және жұмылдыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құқық негіздері (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Логистика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - - заманауи экономикадағы логиятиканың орынын бағалау мен рөлі; - негізгі түсініктермен, міндеттерімен, қағидаттарымен, көрсеткіштері мен негізгі категориялармен танысу; - логистикалық жүйелерді саралау машықтарына ие болу, олардың құраушыларын модельдеу және нарық субъектілерінің арасындағы байланыс, сонымен қатар, логистиканың қағидаттарын қолданудың экономикалық тиімділігін бағалау логистикалық жүйені ұйымдастырудың теориялық негізгі білімдерін қалыптастыру; - тауар айналымын қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелерге талаптарды қалыптастыру; - логистикалық жүйеде логистикалық делдалдарды таңдауда оптимизациялау әдістеріне ие болу

Макроэкономика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль экономиканы біртұтас құрылым ретінде қарастыра отырып зерттейді. Тауарлар мен қызметтерді өндірудің жалпы көлемі, инфляция қарқыны мен жұмыссыздық деңгейі, айырбас бағамы мен төлем балансының жағдайын талдайды. Модулді оқу барысында студент макроэкономиканың негізгі түсініктері мен макроэкономиканың негізгі көрсеткіштерін және олардың халықаралық салыстырулардағы алатын орнын біру керек. Студент макроэкономикалық есептерді шешу, макроэкономикалық процестер жайлы ақпарат жинау, ұлттық және халықаралық деңгейлердегі макроэкономикалық көрсеткіштерді есепттеу дағдыларын игеру керек.

Макроэкономика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль экономиканы біртұтас құрылым ретінде қарастыра отырып зерттейді. Тауарлар мен қызметтерді өндірудің жалпы көлемі, инфляция қарқыны мен жұмыссыздық деңгейі, айырбас бағамы мен төлем балансының жағдайын талдайды. Модулді оқу барысында студент макроэкономиканың негізгі түсініктері мен макроэкономиканың негізгі көрсеткіштерін және олардың халықаралық салыстырулардағы алатын орнын біру керек. Студент макроэкономикалық есептерді шешу, макроэкономикалық процестер жайлы ақпарат жинау, ұлттық және халықаралық деңгейлердегі макроэкономикалық көрсеткіштерді есепттеу дағдыларын игеру керек.

Макроэкономика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль экономиканы біртұтас құрылым ретінде қарастыра отырып зерттейді. Тауарлар мен қызметтерді өндірудің жалпы көлемі, инфляция қарқыны мен жұмыссыздық деңгейі, айырбас бағамы мен төлем балансының жағдайын талдайды. Модулді оқу барысында студент макроэкономиканың негізгі түсініктері мен макроэкономиканың негізгі көрсеткіштерін және олардың халықаралық салыстырулардағы алатын орнын біру керек. Студент макроэкономикалық есептерді шешу, макроэкономикалық процестер жайлы ақпарат жинау, ұлттық және халықаралық деңгейлердегі макроэкономикалық көрсеткіштерді есепттеу дағдыларын игеру керек.

Макроэкономика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль экономиканы біртұтас құрылым ретінде қарастыра отырып зерттейді. Тауарлар мен қызметтерді өндірудің жалпы көлемі, инфляция қарқыны мен жұмыссыздық деңгейі, айырбас бағамы мен төлем балансының жағдайын талдайды. Модулді оқу барысында студент макроэкономиканың негізгі түсініктері мен макроэкономиканың негізгі көрсеткіштерін және олардың халықаралық салыстырулардағы алатын орнын біру керек. Студент макроэкономикалық есептерді шешу, макроэкономикалық процестер жайлы ақпарат жинау, ұлттық және халықаралық деңгейлердегі макроэкономикалық көрсеткіштерді есепттеу дағдыларын игеру керек.

Маркетинг
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән компанияның қатаң бәсекелестік жағдайындағы маркетингтік қызметі мен заманауи тұжырымдамаларын үйретеді, маркетологтың кәсіби жауапкершілігінің саласын анықтайды. Сегменттеумен, жайғастырумен, өндірілген өнімдерді жылжытумен, ассортимент пен бағаны басқарумен байланысты маркетингтік шешімдер қабылдауға көп көңіл бөлінеді. Курстың мақсаты – маркетингтің теориялық негіздері мен категорияларын, түсініктерін оқып зерттеу, компания қызметіндегі маркетингті пайдалану бойынша практикалық қабілеттерді игеру. кәсіпорында маркетингтік жоспарлау мен контроллингтің тиімділігін, сонымен қатар маркетингтік шешімдердің экономикалық бағасының тиімділігін анықтай білу. маркетингтік зерттеуді жүргізу, мәліметтерді жинақтау, талдау, өңдеу және қорытынды жасай білу, зерттеу және талдау жұмысының нәтижелерін кәсіби аудитория алдында ұсына алу; маркетингтік зерттеудің әдістерін тәжірибеде пайдалана білу, Интернет пен шетелдік әдебиеттерді қоса алғандағы әр түрлі ақпарат көздерінен алынған маркетинг тақырыбына байланысты мәліметтерді талдау әрі игеру.

Маркетинг
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән компанияның қатаң бәсекелестік жағдайындағы маркетингтік қызметі мен заманауи тұжырымдамаларын үйретеді, маркетологтың кәсіби жауапкершілігінің саласын анықтайды. Сегменттеумен, жайғастырумен, өндірілген өнімдерді жылжытумен, ассортимент пен бағаны басқарумен байланысты маркетингтік шешімдер қабылдауға көп көңіл бөлінеді. Курстың мақсаты – маркетингтің теориялық негіздері мен категорияларын, түсініктерін оқып зерттеу, компания қызметіндегі маркетингті пайдалану бойынша практикалық қабілеттерді игеру. кәсіпорында маркетингтік жоспарлау мен контроллингтің тиімділігін, сонымен қатар маркетингтік шешімдердің экономикалық бағасының тиімділігін анықтай білу. маркетингтік зерттеуді жүргізу, мәліметтерді жинақтау, талдау, өңдеу және қорытынды жасай білу, зерттеу және талдау жұмысының нәтижелерін кәсіби аудитория алдында ұсына алу; маркетингтік зерттеудің әдістерін тәжірибеде пайдалана білу, Интернет пен шетелдік әдебиеттерді қоса алғандағы әр түрлі ақпарат көздерінен алынған маркетинг тақырыбына байланысты мәліметтерді талдау әрі игеру.

Маркетинг (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Маркетинг (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мемлекет және бизнес
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттің мемлекет пен бизнестің өзара қарым қатынасы мәселелері туралы жеткілікті деңгейде білу мен соның негізінде осы қарым қатынасты жетілдіру бойынша неғұрлым тиімді әрі ұтымды әдістер мен құралдарды таңдай білуінде болып отыр. Бұл міндеттердің күрделілігі мен сипаты мемлекеттің экономикалық саясатының бағытталуы мен оның жүзеге асыру әдісін анықтауға байланысты. кәсіби қызметтегі басқарудың әр түрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; экономикалық өсу мәселелерін шешу мен азаматтық қоғамның қалыптасуында мемлекеттің рөлін білу; - экономиканың әр түрлі салаларында бизнестің даму жағдайларын білу; - Кәсіпкерлікті, шағын және орта бизнесті реттейтін ҚР заңнамаларын білу; - басқару тиімділігінің критерийлерін білу; - мемлекеттік кәсіпкерліктің ұйымдастырушылық-құқықтық негіздері мен оның нарықтық экономикада алатын орнын білу.

Мемлекет және бизнес
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттің мемлекет пен бизнестің өзара қарым қатынасы мәселелері туралы жеткілікті деңгейде білу мен соның негізінде осы қарым қатынасты жетілдіру бойынша неғұрлым тиімді әрі ұтымды әдістер мен құралдарды таңдай білуінде болып отыр. Бұл міндеттердің күрделілігі мен сипаты мемлекеттің экономикалық саясатының бағытталуы мен оның жүзеге асыру әдісін анықтауға байланысты. кәсіби қызметтегі басқарудың әр түрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; экономикалық өсу мәселелерін шешу мен азаматтық қоғамның қалыптасуында мемлекеттің рөлін білу; - экономиканың әр түрлі салаларында бизнестің даму жағдайларын білу; - Кәсіпкерлікті, шағын және орта бизнесті реттейтін ҚР заңнамаларын білу; - басқару тиімділігінің критерийлерін білу; - мемлекеттік кәсіпкерліктің ұйымдастырушылық-құқықтық негіздері мен оның нарықтық экономикада алатын орнын білу.

Мемлекет және бизнес
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттің мемлекет пен бизнестің өзара қарым қатынасы мәселелері туралы жеткілікті деңгейде білу мен соның негізінде осы қарым қатынасты жетілдіру бойынша неғұрлым тиімді әрі ұтымды әдістер мен құралдарды таңдай білуінде болып отыр. Бұл міндеттердің күрделілігі мен сипаты мемлекеттің экономикалық саясатының бағытталуы мен оның жүзеге асыру әдісін анықтауға байланысты. кәсіби қызметтегі басқарудың әр түрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; экономикалық өсу мәселелерін шешу мен азаматтық қоғамның қалыптасуында мемлекеттің рөлін білу; - экономиканың әр түрлі салаларында бизнестің даму жағдайларын білу; - Кәсіпкерлікті, шағын және орта бизнесті реттейтін ҚР заңнамаларын білу; - басқару тиімділігінің критерийлерін білу; - мемлекеттік кәсіпкерліктің ұйымдастырушылық-құқықтық негіздері мен оның нарықтық экономикада алатын орнын білу.

Менеджмент
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Менеджмент
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Менеджмент
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Менеджмент (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Менеджмент (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Микроэкономика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модулдің мақсаты – жеке кәсіпорындағы, үй шаруашылығындағы, жеке саладағы ресурстардың шектеулілігін, балама таңдаулардың көптігін, ресурстарды тиімді пайдаланудың шарттарын ескере отырып шешім қабылдауды қажет ететін экономикалық құбылыстар туралы ғылыми түсінік қалыптастыру; микродеңгейдегі басқарушылық әрекеттерді іске асыру барысында экономикалық талдаудың фундаменталді қағидалары мен процедураларын қолдануға мүмкіндік туғызу. Экономиикалық жүйелер мен нарықтық жүйе туралы жалпы түсінік қалыптастыру. Курсты өту барысында студент экономиканың негізгі қағидаларын (ресурстардың шектеулілігі, экономикалық субъектілердің рационалдылығы, таңдаудың балама нұсқаларының болуы, эффективтілік), таза монополия мен монополиялық бәсеке, олигополия жағдайында фирманы экономикалық талдаудың қағидаларын білу керек. Сұраныс пен ұсыныс функциялары, сұраныс пен ұсыныс икемділігі белгілі болған кездегі нақты нарықтың жағдайын анықтап, бағалар өзгерісі кезінде табысты болжай алу керек.

Микроэкономика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модулдің мақсаты – жеке кәсіпорындағы, үй шаруашылығындағы, жеке саладағы ресурстардың шектеулілігін, балама таңдаулардың көптігін, ресурстарды тиімді пайдаланудың шарттарын ескере отырып шешім қабылдауды қажет ететін экономикалық құбылыстар туралы ғылыми түсінік қалыптастыру; микродеңгейдегі басқарушылық әрекеттерді іске асыру барысында экономикалық талдаудың фундаменталді қағидалары мен процедураларын қолдануға мүмкіндік туғызу. Экономиикалық жүйелер мен нарықтық жүйе туралы жалпы түсінік қалыптастыру. Курсты өту барысында студент экономиканың негізгі қағидаларын (ресурстардың шектеулілігі, экономикалық субъектілердің рационалдылығы, таңдаудың балама нұсқаларының болуы, эффективтілік), таза монополия мен монополиялық бәсеке, олигополия жағдайында фирманы экономикалық талдаудың қағидаларын білу керек. Сұраныс пен ұсыныс функциялары, сұраныс пен ұсыныс икемділігі белгілі болған кездегі нақты нарықтың жағдайын анықтап, бағалар өзгерісі кезінде табысты болжай алу керек.

Микроэкономика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модулдің мақсаты – жеке кәсіпорындағы, үй шаруашылығындағы, жеке саладағы ресурстардың шектеулілігін, балама таңдаулардың көптігін, ресурстарды тиімді пайдаланудың шарттарын ескере отырып шешім қабылдауды қажет ететін экономикалық құбылыстар туралы ғылыми түсінік қалыптастыру; микродеңгейдегі басқарушылық әрекеттерді іске асыру барысында экономикалық талдаудың фундаменталді қағидалары мен процедураларын қолдануға мүмкіндік туғызу. Экономиикалық жүйелер мен нарықтық жүйе туралы жалпы түсінік қалыптастыру. Курсты өту барысында студент экономиканың негізгі қағидаларын (ресурстардың шектеулілігі, экономикалық субъектілердің рационалдылығы, таңдаудың балама нұсқаларының болуы, эффективтілік), таза монополия мен монополиялық бәсеке, олигополия жағдайында фирманы экономикалық талдаудың қағидаларын білу керек. Сұраныс пен ұсыныс функциялары, сұраныс пен ұсыныс икемділігі белгілі болған кездегі нақты нарықтың жағдайын анықтап, бағалар өзгерісі кезінде табысты болжай алу керек.

Сақтандыру
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сақтандыру
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сақтандыру теория және тәжірибе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сақтандыру ұйымдары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульде стақтандыру нарыгының құрамы, құрлымы қарастырылған, ҚР сақтандыру үйымдары Сақтандыру экономикалық зерттеу объектісі ретінде, оның сыныпталуы. Сақтандырудың негізгі категориялары: сақтандыру қатынастарының субъектілері, сақтандыру тәуекелі, түрлері. Ұзақ мерзімді жеке сақтандырудың түрлері. Сақтандыруды жүргізу шарттары, өмірді сақтаныдру тарифтерін құру барысындағы сақтандыру көрсеткіштері және оны есептеудің математикалық әдістері.Өмірді сақтандыру бойынша жарналар резерві. Жазатайым жағдайдан сақтандыру. Сақтандыру ұғымы, объектьісі, субъектісі, жағдайы. Сақтандырушының сақтық жауапкершілік көлемі және сақтандыру мерзімі. Медициналық сақтандыру. Денсаулық және еңбек ету қабілетін жоғалтудан сақтандыру.

Сақтандыру ұйымдары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульде стақтандыру нарыгының құрамы, құрлымы қарастырылған, ҚР сақтандыру үйымдары Сақтандыру экономикалық зерттеу объектісі ретінде, оның сыныпталуы. Сақтандырудың негізгі категориялары: сақтандыру қатынастарының субъектілері, сақтандыру тәуекелі, түрлері. Ұзақ мерзімді жеке сақтандырудың түрлері. Сақтандыруды жүргізу шарттары, өмірді сақтаныдру тарифтерін құру барысындағы сақтандыру көрсеткіштері және оны есептеудің математикалық әдістері.Өмірді сақтандыру бойынша жарналар резерві. Жазатайым жағдайдан сақтандыру. Сақтандыру ұғымы, объектьісі, субъектісі, жағдайы. Сақтандырушының сақтық жауапкершілік көлемі және сақтандыру мерзімі. Медициналық сақтандыру. Денсаулық және еңбек ету қабілетін жоғалтудан сақтандыру.

Салық әкімшілігін жүргізу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - ҚР салық әкімшіліктендиру жүргізу механизімін талдау Салықтық әкімшіліктендіру. Салық төлеушілерді тіркеу, салықтық тексерулер. Салықтық тексерулерді жүргізуді тексеру. Камералды бақылау. Мониторинг. Салықтық әкімшілік.Салық төлеушіні тіркеу.Салықтық тексерулер.Салықты тексеру өткізудің тәртібі.Камеральдық бақылау.Мониторинг.Фискальдық ойы бар бақылау кассалық аппараттардың (машиналардың) қолдануы.Акциздендіруге жататын тауарларды бақылау,есептеу жүргізудің сақтау тәртібі, мемлекеттің жекеменшігіне айналысқан мүлікті өткізу және бақылау,өкілетті және жергілікті атқарушы органдарды бақылау.Салықты тексеру нәтижесіндегі шағыну және лауазымды адамдардың салықтық қызмет органдарына әрекеті.

Салық әкімшілігін жүргізу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - ҚР салық әкімшіліктендиру жүргізу механизімін талдау Салықтық әкімшіліктендіру. Салық төлеушілерді тіркеу, салықтық тексерулер. Салықтық тексерулерді жүргізуді тексеру. Камералды бақылау. Мониторинг. Салықтық әкімшілік.Салық төлеушіні тіркеу.Салықтық тексерулер.Салықты тексеру өткізудің тәртібі.Камеральдық бақылау.Мониторинг.Фискальдық ойы бар бақылау кассалық аппараттардың (машиналардың) қолдануы.Акциздендіруге жататын тауарларды бақылау,есептеу жүргізудің сақтау тәртібі, мемлекеттің жекеменшігіне айналысқан мүлікті өткізу және бақылау,өкілетті және жергілікті атқарушы органдарды бақылау.Салықты тексеру нәтижесіндегі шағыну және лауазымды адамдардың салықтық қызмет органдарына әрекеті.

Салық және салық салу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульде экономикалық мән және салықтардың атқарымы, салық тетiгінің әрекетi, Қазақстанның салық жүйесі зерттеледі. Студент модульді зерттеу нәтижесінде ҚР салық заңнамаларын, салық тексермелері өткізілуінің мерзімі мен тәртібін, салықтық құқықбұзушылықтардың түрлерін және оларға қолданылатын санкцияларды білуі керек. Нормативтiк құжатты пайдалануға, жеке тұлғалар мен ұйымдар төлейтін салықтар мен жиындарды есептеуге икемі болуы керек.

Салық және салық салу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульде экономикалық мән және салықтардың атқарымы, салық тетiгінің әрекетi, Қазақстанның салық жүйесі зерттеледі. Студент модульді зерттеу нәтижесінде ҚР салық заңнамаларын, салық тексермелері өткізілуінің мерзімі мен тәртібін, салықтық құқықбұзушылықтардың түрлерін және оларға қолданылатын санкцияларды білуі керек. Нормативтiк құжатты пайдалануға, жеке тұлғалар мен ұйымдар төлейтін салықтар мен жиындарды есептеуге икемі болуы керек.

Салықтық және басқада төлемдерді есептеу әдістері мен тәсілдері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Статистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульде санақтың ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистикаға негізделген ортақ теориясының негiзгi жағдайлары қаралады. Статистикалық қатарлар ықтималдық теориясы және математикалық статистикаға негiзделген заңдылықтар зерттеледі, индекстер туралы ұғымды және факторларға әсер ететін индекстiк талдау әдiсi беріледі.Студент модулді зерттеу нәтижесінде статистикалық ақпараттың көрнекі ұсынысын, өңдеуін, қағидаттарын және жинау әдістерін; жалпылауыш статистикалық көрсеткiштердi мән - абсолюттiк, салыстырмалы және орташа мөлшерлер, вариация, дифференциация және шоғырландырудың көрсеткiштерiн білуі керек. Студент ұйымның белсендiлiгінің статистикалық экономикалық көрсеткiштер кiрушi осы бағдарламаларға үмiт артуға икемi болуы, сонымен бiрге олардың маңызды мағынасын түсiндiруi керек.

Статистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульде санақтың ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистикаға негізделген ортақ теориясының негiзгi жағдайлары қаралады. Статистикалық қатарлар ықтималдық теориясы және математикалық статистикаға негiзделген заңдылықтар зерттеледі, индекстер туралы ұғымды және факторларға әсер ететін индекстiк талдау әдiсi беріледі.Студент модулді зерттеу нәтижесінде статистикалық ақпараттың көрнекі ұсынысын, өңдеуін, қағидаттарын және жинау әдістерін; жалпылауыш статистикалық көрсеткiштердi мән - абсолюттiк, салыстырмалы және орташа мөлшерлер, вариация, дифференциация және шоғырландырудың көрсеткiштерiн білуі керек. Студент ұйымның белсендiлiгінің статистикалық экономикалық көрсеткiштер кiрушi осы бағдарламаларға үмiт артуға икемi болуы, сонымен бiрге олардың маңызды мағынасын түсiндiруi керек.

Статистика (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Статистика (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Төлем жүйесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Төлем жүйесі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тіршілік әрекетінің қауіпсіздік негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіршілік әрекетінің қауіпсіздік негіздері

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Философия (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық қаржы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық қаржы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шет елдердің банк жүйесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шет елдердің банк жүйесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шет мемлекеттер салықтары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шет мемлекеттер салықтары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шет мемлекеттердің қаржысы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Шетел тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экология және тұрақты даму
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: экология мен тұрақты даму бойынша білім алушыларды кең профильдегі білікті мамандарды дайындау үшін жүйелі теориялық және практикалық білімдермен қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау мен табиғатты тиімді пайдалану. Мазмұны: Тірі организмдердің қоршаған ортамен өзараәрекеттесудің негізгі заңдылықтары; экожүйе мен биосфераның тұрақтылығы мен қызмет ету механизмдері; қазіргі экономикалық, саяси және әлеуметтік мәселелерді шешуде экологияның орны мен рөлі; қазіргі заманның жаһандық экологиялық мәселелері, себептері, қалыптасу кезеңдері мен салдары. Пәнде ең маңызды орынды табиғат пен қоғамның тұрақты дамуы мен қоршаған ортаны қорғау бойынша халықаралық серіктестік туралы мәселелер алады. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: табиғи және анторпогендік экологиялық үдерістерді және оны реттеудің мүмкіндік жолдарын анықтай алу мен талдау жасай алу; биосфераның тұрақтылығын сақтау мен социумды катастрофиялық тығырықсыз дамыту мақсатында шаруашылықтың және адамдардың өмір сүруінің дәстүрлі түрлерін жоспарлы өзгертуге бағытталған адамзаттың тұрақты дамуында қазіргі тұжырымдамада және стратегияда шешім таба білу; Пайдалана білуі керек: тірі организмдер мен қоршаған ортаның өзараәрекеттесу заңдылықтары туралы білімдерін тұрақты дамуды сақтау үшін практикалық қызметте қолдана білу; Дағдылану керек: экологиялық үдерістерді талдау, нақты міндеттерді, табиғат пен қоғамның түрақты даму басымдылықтарын қоя білу дағдыларын меңгеру.

Эконометрика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты студентке эконометриканың мазмұнына ғылыми пән ретінде түсінік беру, экономикада оның негiзгi ұғымдары, әдiстемелiкпен және математикалық модельдердi құрылыстың әдiстерiмен көздестiру.Студент зерттеу нәтижесінде әлеуметтiк-экономикалық қызметтердің болжау және модельдеу әдістерін меңгеріп алуы керек, олардың перспективалы өзгеруiнiң заңдылықтарын iздеп табуы керек. Студенттің нәтиженің әр түрлi жетiстiкке қатысты есептерін жiктеуге икемi болуы керек.

Экономика қағидалары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқудың мақсаты: базалық экономикалық категориялар туралы білімді игеру; әр түрлі экономикалық құбылыстардың микро- және макродеңгейдегі өзара байланыстары мен тенденцияларын анықтау; нарықтық экономика жағдайында экономикалық ойлауды жетілдіру мен экономикалық мәдениет пен экономикалық әрекет ету тәртібін тәрбиелеу. Пәнді игерудің негізінде студент экономикалық агенттердің микро- және макродеңгейдегі әрекеттерін талдау үшін негізгі экономикалық категорияларды, теориялық экономикалық моделдерді, нарық агенттерінің әрекеттерінің негізгі заңдылықтарын білу керек. Экономикалық болмыс пен қоғамның экономикалық жүйесіндегі болып жатқан процестерді өз бетінше талдау, экономикалық мәселелерді шешуде экономикалық талдаудың әдістерін қолдану, нарықтық қатынастарды талдау үшін заманауи экономикалық ғылымның әдістерін қолдану дағдыларын игеру керек.

Экономика қағидалары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқудың мақсаты: базалық экономикалық категориялар туралы білімді игеру; әр түрлі экономикалық құбылыстардың микро- және макродеңгейдегі өзара байланыстары мен тенденцияларын анықтау; нарықтық экономика жағдайында экономикалық ойлауды жетілдіру мен экономикалық мәдениет пен экономикалық әрекет ету тәртібін тәрбиелеу. Пәнді игерудің негізінде студент экономикалық агенттердің микро- және макродеңгейдегі әрекеттерін талдау үшін негізгі экономикалық категорияларды, теориялық экономикалық моделдерді, нарық агенттерінің әрекеттерінің негізгі заңдылықтарын білу керек. Экономикалық болмыс пен қоғамның экономикалық жүйесіндегі болып жатқан процестерді өз бетінше талдау, экономикалық мәселелерді шешуде экономикалық талдаудың әдістерін қолдану, нарықтық қатынастарды талдау үшін заманауи экономикалық ғылымның әдістерін қолдану дағдыларын игеру керек.

Экономикадағы математика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: экономикалық факторлар мен заңдылықтардың сандық сипаттамасының негізгі әдістерін игеру; есептерді шешудің негізгі математикалық әдістерін оқыту; нақты экономикалық мәселелерді шешудің дағдылары мен математикалық операцияларды орындай білу дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқытудың мақсаттары: студенттерді есептерді шешу әдістеріне үйрету; экономикалық мәселелерді зерттеу әдістерімен таныстыру.Курсты оқудың нәтижесінде студент жоғарғы математиканың негізгі түсініктерін және есептерді шешудің негізгі әдістерін білу керек. Математикалық әдістердің ішінен біреуін таңдаудың логикасы мен экономикалық зерттеулерді қолдана білу керек. Экономикалық зерттеудерді талдаудың заманауи математика-статистикалық әдістерін қолдана білу керек.

Экономикадағы математика (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономикадағы математика (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономикалық талдау негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – ұйымның шаруашылық қызметінің экономикалық талдауын өткізу үшін қажетті негізгі білімдер мен дағдыларға икемі болуы керек.Студент зерттеу нәтижесінде экономикалық талдаудың мәнін, қағидаттарын және әдістерін білуі керек. Санақ және бухгалтерлiк есептiң мәлiметтерiнің негiзінде ой тұжырымын және кепiлдемелердi өндiру, құрғақ цифрлар түрлендiре отырып «айғақ айтушылар» қалыптастыруға икемi болуы керек.

Экономикалық талдау негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – ұйымның шаруашылық қызметінің экономикалық талдауын өткізу үшін қажетті негізгі білімдер мен дағдыларға икемі болуы керек.Студент зерттеу нәтижесінде экономикалық талдаудың мәнін, қағидаттарын және әдістерін білуі керек. Санақ және бухгалтерлiк есептiң мәлiметтерiнің негiзінде ой тұжырымын және кепiлдемелердi өндiру, құрғақ цифрлар түрлендiре отырып «айғақ айтушылар» қалыптастыруға икемi болуы керек.

Экономикалық талдау негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – ұйымның шаруашылық қызметінің экономикалық талдауын өткізу үшін қажетті негізгі білімдер мен дағдыларға икемі болуы керек.Студент зерттеу нәтижесінде экономикалық талдаудың мәнін, қағидаттарын және әдістерін білуі керек. Санақ және бухгалтерлiк есептiң мәлiметтерiнің негiзінде ой тұжырымын және кепiлдемелердi өндiру, құрғақ цифрлар түрлендiре отырып «айғақ айтушылар» қалыптастыруға икемi болуы керек.

Экономикалық талдау негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – ұйымның шаруашылық қызметінің экономикалық талдауын өткізу үшін қажетті негізгі білімдер мен дағдыларға икемі болуы керек.Студент зерттеу нәтижесінде экономикалық талдаудың мәнін, қағидаттарын және әдістерін білуі керек. Санақ және бухгалтерлiк есептiң мәлiметтерiнің негiзінде ой тұжырымын және кепiлдемелердi өндiру, құрғақ цифрлар түрлендiре отырып «айғақ айтушылар» қалыптастыруға икемi болуы керек.

Экономикалық теория
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономикалық теория
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономикалық теорияның негіздері (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Ақша несиелік реттеу
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Қазақстан Республикасының Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес жоғары экономикалық білімді талабын түрлі басшылық лауазымдарда, банктердің кәсіби жұмыстарды орындауға жеткілікті монетарлық билік саласындағы білім денесін жасау. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның міндеті мен функциясың, ақша-кредит саясатының негізгі құралдарыны ұйымдастыруды білу керек.

Ақша несиелік реттеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Қазақстан Республикасының Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес жоғары экономикалық білімді талабын түрлі басшылық лауазымдарда, банктердің кәсіби жұмыстарды орындауға жеткілікті монетарлық билік саласындағы білім денесін жасау. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның міндеті мен функциясың, ақша-кредит саясатының негізгі құралдарыны ұйымдастыруды білу керек.

Ақша несиелік саясат
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Қазақстан Республикасының Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес жоғары экономикалық білімді талап түрлі басшылық лауазымдарда банктердің кәсіби жұмыстарың орындауға жеткілікті ақша-кредит саясатының саласында, білім денесі жасау. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның міндетті функциясы, ақша-кредит саясатының негізгі құралдарының ұйымдастыруды білу керек. Құралдары DCT шығыстар шоты, инфляцияны және елде ақша ұсынысын таңдау үшін өз шешімдер қабылдауға қабілетті болуы керек.

Ақша несиелік саясат
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Қазақстан Республикасының Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес жоғары экономикалық білімді талап түрлі басшылық лауазымдарда банктердің кәсіби жұмыстарың орындауға жеткілікті ақша-кредит саясатының саласында, білім денесі жасау. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның міндетті функциясы, ақша-кредит саясатының негізгі құралдарының ұйымдастыруды білу керек. Құралдары DCT шығыстар шоты, инфляцияны және елде ақша ұсынысын таңдау үшін өз шешімдер қабылдауға қабілетті болуы керек.

Әлеуметтік өзгеру және саяси модернизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттердің әлеуметтік өзгерістер мен дамуды және саяси жанғырту теориялық ұғыну, талдау және бағалау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Берілген модульде теориялық пен эмпирикалық перспективалар нақты бағдарламалар/стратегия дайындаумен үйлестірілген. Модульде қазіргі заманғы қоғамның құрылымы, әлеуметтік тәжірибелері мен мәдениетіндегі әлеуметтік және саяси өзгерістердің түрлерін, мемлекеттердің жаһандық және жергілікті деңгейдегі социеталдық дамуының себептері мен үрдістерін ашып көрсетететін әлеуметтік трансформациялар мен саяси жанғырту теориялары қарастырылады. Әлеуметтік өзгеріс және даму. Әлеуметтік өзгерістердің әлеуметтанулық перспективалары. Көші-қон мен еңбек көші-қоны. Жаһандық әлеуметтік қозғалыстар мен азаматтық белсенділік. Әлеуметтік құрылымның өзгеруі. Жаңа технологиялар мен медианың әлеуметтік өзгерістерге әсері. Өзгеруші Орталық Азия: үдерістер мен мәселелер. Cаяси жаңару түсінігі және түрлері. Cаяси жаңару теориясының, олардың эволюция және саяси тәжірибеде қарым-қатынасының негізгі бағыттары. Саяси жаңару институционалдық факторлар мен саяси дағдарыстар жүйесінің рөлі мен маңызы. Жаһандану және саяси жаңару ел дамуының қазақстандық үлгісі. Бәсекеге қабілетті жаңа деңгейге еліміздің шығыс жолы ретінде Үшінші жаңғыртудың негізгі басымдықтары: жедел технологиялық жаңғырту; бизнес-ортаны ырықтандыру; макро тұрақтылық; адам капиталының сапасын арттыру; институционалдық өзгерістер, қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес болып табылады.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Баға құру
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың басты мақсаты болып, бағақалыптастырудың қағидаттары мен тәсілдерін білу, кәсіпорынды басқаруда бағақалыптастырудың әдістері мен құралдарын оның тиімді әрекет етуіне қолдана білу. Пәннің міндеттері болып: Қазақстандағы дамып келе жатқан нарықтық қарым-қатынастардың өте маңызды бөлігі ретінде бағақалыптастыруды қарастыру; нарықтық бағақалыптастырудың шартты мәселелері бойынша білімдерді қалыптастыру, оларға әр түрлі бағақалыптастыру стратегиясы кезінде альтернативті баға қалыптастырушы ретінде; реттелетін және еркін баға кезінде қалыптастыру ерекшеліктері, нарықтың қалыптасуы кезінде және нарықтық жүйеде бағақалыптастырудың ерекшеліктері; - практикалық машықтарды дамыту кезінде нормативтік-құқықьтық материалдарды қолдану. бесекелестік күрестің тактикасы мен стратегиясын білу; маркетингтік бағақалыптастыру саласында жаңа білімдерді алу мен оны дұрыс қолдана біліуді игеру, отандық және бесекелестік жағдайларды ескере отырып практикалық машықтармен баға қалыптастурушы стратегия құра білу.

Баға құру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың басты мақсаты болып, бағақалыптастырудың қағидаттары мен тәсілдерін білу, кәсіпорынды басқаруда бағақалыптастырудың әдістері мен құралдарын оның тиімді әрекет етуіне қолдана білу. Пәннің міндеттері болып: Қазақстандағы дамып келе жатқан нарықтық қарым-қатынастардың өте маңызды бөлігі ретінде бағақалыптастыруды қарастыру; нарықтық бағақалыптастырудың шартты мәселелері бойынша білімдерді қалыптастыру, оларға әр түрлі бағақалыптастыру стратегиясы кезінде альтернативті баға қалыптастырушы ретінде; реттелетін және еркін баға кезінде қалыптастыру ерекшеліктері, нарықтың қалыптасуы кезінде және нарықтық жүйеде бағақалыптастырудың ерекшеліктері; - практикалық машықтарды дамыту кезінде нормативтік-құқықьтық материалдарды қолдану. бесекелестік күрестің тактикасы мен стратегиясын білу; маркетингтік бағақалыптастыру саласында жаңа білімдерді алу мен оны дұрыс қолдана біліуді игеру, отандық және бесекелестік жағдайларды ескере отырып практикалық машықтармен баға қалыптастурушы стратегия құра білу.

Банктегі есеп
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - банктегі бухгалтерлік есепті ұйымдастыру (аналитикалық және синтетикалық) банктегі есеп бағыттары Банк берген банк сенімділігінің туралы пікір есептілік негізінде жасалады, осы банктің өзара ic-қимыл туралы шешімдер қабылданады. Банктердегі есепке алу жүйесі, яғни динамикалық өзгерістер күйінде ауыстыру халықаралық стандарттар (ХҚЕС).

Банктегі есеп
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - банктегі бухгалтерлік есепті ұйымдастыру (аналитикалық және синтетикалық) банктегі есеп бағыттары Банк берген банк сенімділігінің туралы пікір есептілік негізінде жасалады, осы банктің өзара ic-қимыл туралы шешімдер қабылданады. Банктердегі есепке алу жүйесі, яғни динамикалық өзгерістер күйінде ауыстыру халықаралық стандарттар (ХҚЕС).

Банктік тәуекелдер
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - Банкинг тәуекел теориясының маңызы туралы білім қорының, қызметтерді тарихи және теориялық аспектілерінің қажеттілігі, сондай-ақ қазіргі заманғы нарықтық экономика маңызы туралы біліммен студенттерді қамтамасыз ету Нәтижесінде Студент білу керек: Банктік тәуекелдер заңдары; Тәуекелдерді азайтуда банктің әдістері; Орталық және коммерциялық банктер және дамыған елдердің білім беру тәжірибесінде банктік тәуекелдердің басқа ерекшеліктері;

Банктік тәуекелдер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - Банкинг тәуекел теориясының маңызы туралы білім қорының, қызметтерді тарихи және теориялық аспектілерінің қажеттілігі, сондай-ақ қазіргі заманғы нарықтық экономика маңызы туралы біліммен студенттерді қамтамасыз ету Нәтижесінде Студент білу керек: Банктік тәуекелдер заңдары; Тәуекелдерді азайтуда банктің әдістері; Орталық және коммерциялық банктер және дамыған елдердің білім беру тәжірибесінде банктік тәуекелдердің басқа ерекшеліктері;

Банкің қаржылық қызметері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты студенттерге теориялық білімдерді қамтамасыз ету және тәжірибелік дағдыларды бағалау және қаржылық тәуекелдерді басқаруды дамыту болып табылады. Студент зерттеу нәтижесінде жасай білуі керек- Қаржы тәуекелдерін және тәуекелдерді оқиғалар басталған кезде қаржы шығындарын деңгейін талдау және бағалау;- Қаржылық тәуекелдерді басқару саласындағы тиімді шешімдер қабылдау

Банкің қаржылық қызметері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты студенттерге теориялық білімдерді қамтамасыз ету және тәжірибелік дағдыларды бағалау және қаржылық тәуекелдерді басқаруды дамыту болып табылады. Студент зерттеу нәтижесінде жасай білуі керек- Қаржы тәуекелдерін және тәуекелдерді оқиғалар басталған кезде қаржы шығындарын деңгейін талдау және бағалау;- Қаржылық тәуекелдерді басқару саласындағы тиімді шешімдер қабылдау

Биржалық іс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Валюттық операциялар және қазіргі валюта жұйесі
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазіргі таңдағы валюталық жүйе, Валюталық жүйе және валюталық операциялар студент модульді зерттеу нәтижесінде банк жүйесін талдау барысында валюталық бағамдарды ескеру қажет

Валюттық операциялар және қазіргі валюта жұйесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазіргі таңдағы валюталық жүйе, Валюталық жүйе және валюталық операциялар студент модульді зерттеу нәтижесінде банк жүйесін талдау барысында валюталық бағамдарды ескеру қажет

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Инновациалық кәсіпкерлік (сала бойынша)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттердің бойында өндірістік саладағы кәсіпкерлік сферасында ұтымды сәтті қызмет атқару, нарық жағдайында инновациялық қызметпен айналысу, материалдық өндірістегі тәуекелді инвестицияларды басқару саласындағы қажетті құзіреттерді игеруді қамтамасыз ету болып табылады.Экономикалық өсудің заманауи нысандары мен үдерістері жайлы білуі тиіс; нарықтағы шаруашылық субъектісінің экономикалық ахуалын бағалай алуы керек, инновациялық тактиканы таңдай алуы тиіс, бәсекелестік артықшылықтарды иелену және сақтап қалу жолдарын игеруі тиіс.

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Ислам қаржылары
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты исламдық қаржы жүйесінің теориялық-экономикалық негіздерінің қалыптасуы мен қызметін, исламдық қаржыландырудың ерекшеліктері мен ұйымдастыру қағидаттарын қазіргі әлемдік қаржылық дағдарыс кезінде балама қаржыландыру құралы ретінде қарастыру болып табылады. Сонымен қатар исламдық қаржыландырудың заңнамалық негіздерін қалыптастыру, исламдық банкингті және Исламдық Даму банкінің әлемдегі және Қазақстандағы орны мен рөлі және олардың даму перспективасын анықтау көзделген.

Ислам қаржылары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты исламдық қаржы жүйесінің теориялық-экономикалық негіздерінің қалыптасуы мен қызметін, исламдық қаржыландырудың ерекшеліктері мен ұйымдастыру қағидаттарын қазіргі әлемдік қаржылық дағдарыс кезінде балама қаржыландыру құралы ретінде қарастыру болып табылады. Сонымен қатар исламдық қаржыландырудың заңнамалық негіздерін қалыптастыру, исламдық банкингті және Исламдық Даму банкінің әлемдегі және Қазақстандағы орны мен рөлі және олардың даму перспективасын анықтау көзделген.

Ислам қаржыларының негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіпкерлік құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - МПәннің мақсаты — студенттерге кәсіпкерлікті реттейтін ҚР заңнамалық актілері мен заңдарын үйрету, сонымен қатар негізгі заңдық түсініктерді қалыптастыру мен тәжірибе жүзінде жұмыс жасап жатқан кәсіпкерлік құқық институттар жайлы үйрету. Пәннің міндеттері: - шағын және орта кәсіпкерлік облысындағы мемлекеттің рөлімен танысу, оны жүзеге асыру формалары мен әдістерін білу, кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мазмұнымен таныстыру; - кәсіпкерлік құқықтың жүйесі мен оның негізгі бөлімдерінің мазмұнымен таныстыру; - кәсіпкерлік құқық тың негізгі категориялары мен түсініктерін және олардың заңда қарастырылуын оқыту; - заңдық тұрғыда дәлелдерді жіктеу; студентте нормативтік құқықтық актілермен жұмыс жасауды дамыту. • Негізгі нормативтік құжаттар мен актілерді білу; • Кәсіби қызметінің нәтижелерін құжатта дұрыс әрі шынайы бейнелей білу; • Кәсіби қызметін дамыған құқықтық мәдениет жағдайында жүзеге асыра білу, оларды жүзеге асыруға кедергі жасайтын себептер мен жағдайларды анықтап, жоя білу; • Жеткілікті деңгейде кәсіби білімді меңгеру.

Кәсіпорын экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль мақсаты болашақ мамандарда заманауи нарық жағдайында кәсіпорынның қызметі туралы толық түсінік қалыптастыру, кәсіпорынның өндірістік қорларының құрылымымен таныстыру және олардың тиімді қолдануын анықтау дағдыларына үйрену болып табылады. Модульді оқу нәтижесінде студенттер нарықтық экономиканың негізгі бөлігі ретінде кәсіпорынның негізгі сипаттамаларын, кәсіпорынның өндірістік және ұйымдастырушылық құрылымын білу қажет. Кәсіпорынның сыртқы және ішкі ортасының мәнін, кәсіпорынды басқарудың экономикалық тетіктері мен базалық және функционалды стратегиялардың мәнін аша алу қажет.

Кеден одағы елдерінің салық жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кеден одағы елдерінің салық жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кедендік іс
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - мақсаты Қазақстан Республикасының кеден қызметiн жетiлдiру тұжырымдамасы жинақталған тәжiрибенi жүйелеуге және осының базасында кеден органдары қызметiнiң негiзгi бағыттары бойынша реформалардың мейлiнше ықтимал барысын алдын ала болжауға, басымдықтарды айқындауға әрекеттену болып табылады кедендік істі басқару жүйесі

Кедендік іс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - мақсаты Қазақстан Республикасының кеден қызметiн жетiлдiру тұжырымдамасы жинақталған тәжiрибенi жүйелеуге және осының базасында кеден органдары қызметiнiң негiзгi бағыттары бойынша реформалардың мейлiнше ықтимал барысын алдын ала болжауға, басымдықтарды айқындауға әрекеттену болып табылады кедендік істі басқару жүйесі

Компанияның қаржылық саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль мақсаты экономиканы реттеудің мемлекеттік жақындаудың негізгі теориясын білу, әдістемесі мен ұйымдастырылуын, нақты табиғи тарихи және әлеуметтік-экономикалық жағдайларда оның тетіктерін қолдану саласы мен әдістерін оқу болып табылады. Студент әлеуметтік бағытталған нарықтық экономиканың қызмет ету үрдісіне мемлекеттік кірісудің теоретикалық, әдістемелік және ұйымдастырушылық мәселелерін білу қажет. Экономикаға мемлекеттік әсер ету құралдарын өңдеуді қосатын экономикалық болжау жүйесі, елдің әлеуметтік-экономикалық даму концепциясы, экономиканың даму бағдарламалары мен оны құрайтын ұлттық экономика дамуының индикативті жоспары сияқты мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық даму келешегін негіздей алу қажет.

Компанияның қаржылық саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль мақсаты экономиканы реттеудің мемлекеттік жақындаудың негізгі теориясын білу, әдістемесі мен ұйымдастырылуын, нақты табиғи тарихи және әлеуметтік-экономикалық жағдайларда оның тетіктерін қолдану саласы мен әдістерін оқу болып табылады. Студент әлеуметтік бағытталған нарықтық экономиканың қызмет ету үрдісіне мемлекеттік кірісудің теоретикалық, әдістемелік және ұйымдастырушылық мәселелерін білу қажет. Экономикаға мемлекеттік әсер ету құралдарын өңдеуді қосатын экономикалық болжау жүйесі, елдің әлеуметтік-экономикалық даму концепциясы, экономиканың даму бағдарламалары мен оны құрайтын ұлттық экономика дамуының индикативті жоспары сияқты мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық даму келешегін негіздей алу қажет.

Корпоративтік бағалы қағаздар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты болып қор нарығындағы қаржы операцияларын түсіну үшін теориялық базаны қалыптастыру, сондай-ақ, басқару шешімін қабылдар алдындағы және олардың есептеу тиімділігін және нарық экономикасындағы субъектілердің қаржы-экономикалық қатынасы құрылымындағы қаржы нарығын оқып үйрену. Бағалы қағаздар нарығындағы құралдар мен жүргізілетін операциялар, кәсіпкерлік қызметке инвестициялық ресурстарды мүмкіндігінше тарту және бағалы қағаздармен пайда табу мақсатында жеке қаржыны орналастыру; ба

Корпоративтік бағалы қағаздар
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты болып қор нарығындағы қаржы операцияларын түсіну үшін теориялық базаны қалыптастыру, сондай-ақ, басқару шешімін қабылдар алдындағы және олардың есептеу тиімділігін және нарық экономикасындағы субъектілердің қаржы-экономикалық қатынасы құрылымындағы қаржы нарығын оқып үйрену. Бағалы қағаздар нарығындағы құралдар мен жүргізілетін операциялар, кәсіпкерлік қызметке инвестициялық ресурстарды мүмкіндігінше тарту және бағалы қағаздармен пайда табу мақсатында жеке қаржыны орналастыру; ба

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қаржылық есеп
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль мақсаты экономиканы реттеудің мемлекеттік жақындаудың негізгі теориясын білу, әдістемесі мен ұйымдастырылуын, нақты табиғи тарихи және әлеуметтік-экономикалық жағдайларда оның тетіктерін қолдану саласы мен әдістерін оқу болып табылады. Студент әлеуметтік бағытталған нарықтық экономиканың қызмет ету үрдісіне мемлекеттік кірісудің теоретикалық, әдістемелік және ұйымдастырушылық мәселелерін білу қажет. Экономикаға мемлекеттік әсер ету құралдарын өңдеуді қосатын экономикалық болжау жүйесі, елдің әлеуметтік-экономикалық даму концепциясы, экономиканың даму бағдарламалары мен оны құрайтын ұлттық экономика дамуының индикативті жоспары сияқты мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық даму келешегін негіздей алу қажет.

Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - ХҚЕС пәннің мақсаты студенттерді халықаралық қаржылық есептілік стандартының мағынасымен, стандарттардың өңделуі мен өңдеуге әсер етуші факторлар тарихымен таныстыру; студенттерді ХҚЕС арнайы терминологиямен, құқықтар мен талаптамен таныстыру; ХҚЕС құрамы мен мазмұнын қарастыру. - «ХҚЕС және аудит» пәнін оқу барысында студент білуі тиіс: - бухгалтерлік есеп жүргізу тәртібіне сәйкес ХҚЕС талаптарын; - бухгалтерлік (қаржылық) есептілікті құрудағы ХҰЕС талаптарын; - ХҚЕС сәйкес бухгалтерлік (қаржылық) есептілік құрамын; - ХҚЕС сәйкес бухгалтерлік (қаржылық) есептілік көрсеткіштерін қалыптастыру; - ХҚЕС бойынша бухгалтерлік (қаржылық) есептіліктің трансформациялық әдісін. Қолынан келуі керек: ҚХЕС сәйкес бухгалтерлік (қаржылық) есептілік көрсеткіштерін қалыптастыру.

Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - ХҚЕС пәннің мақсаты студенттерді халықаралық қаржылық есептілік стандартының мағынасымен, стандарттардың өңделуі мен өңдеуге әсер етуші факторлар тарихымен таныстыру; студенттерді ХҚЕС арнайы терминологиямен, құқықтар мен талаптамен таныстыру; ХҚЕС құрамы мен мазмұнын қарастыру. - «ХҚЕС және аудит» пәнін оқу барысында студент білуі тиіс: - бухгалтерлік есеп жүргізу тәртібіне сәйкес ХҚЕС талаптарын; - бухгалтерлік (қаржылық) есептілікті құрудағы ХҰЕС талаптарын; - ХҚЕС сәйкес бухгалтерлік (қаржылық) есептілік құрамын; - ХҚЕС сәйкес бухгалтерлік (қаржылық) есептілік көрсеткіштерін қалыптастыру; - ХҚЕС бойынша бухгалтерлік (қаржылық) есептіліктің трансформациялық әдісін. Қолынан келуі керек: ҚХЕС сәйкес бухгалтерлік (қаржылық) есептілік көрсеткіштерін қалыптастыру.

Қаржылық және валюталық диллинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржылық және валюталық диллинг
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржылық институттарға салық салу
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульде экономикалық мән және салықтардың атқарымы, салық тетiгінің әрекетi, Қазақстанның салық жүйесі зерттеледі. Қаржылық институттарға салық салу ерекшеліктері Студент модульді зерттеу нәтижесінде ҚР салық заңнамаларын, салық тексермелері өткізілуінің мерзімі мен тәртібін, салықтық құқықбұзушылықтардың түрлерін және оларға қолданылатын санкцияларды білуі керек. Нормативтiк құжатты пайдалануға, жеке тұлғалар мен ұйымдар төлейтін салықтар мен жиындарды есептеуге икемі болуы керек.

Қаржылық институттарға салық салу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульде экономикалық мән және салықтардың атқарымы, салық тетiгінің әрекетi, Қазақстанның салық жүйесі зерттеледі. Қаржылық институттарға салық салу ерекшеліктері Студент модульді зерттеу нәтижесінде ҚР салық заңнамаларын, салық тексермелері өткізілуінің мерзімі мен тәртібін, салықтық құқықбұзушылықтардың түрлерін және оларға қолданылатын санкцияларды білуі керек. Нормативтiк құжатты пайдалануға, жеке тұлғалар мен ұйымдар төлейтін салықтар мен жиындарды есептеуге икемі болуы керек.

Қаржылық тәуекелділіктер
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты студенттерге теориялық білімдерді қамтамасыз ету және тәжірибелік дағдыларды бағалау және қаржылық тәуекелдерді басқаруды дамыту болып табылады Студент зерттеу нәтижесінде жасай білуі керек- Қаржы тәуекелдерін және тәуекелдерді оқиғалар басталған кезде қаржы шығындарын деңгейін талдау және бағалау;- Қаржылық тәуекелдерді басқару саласындағы тиімді шешімдер қабылдау

Қаржылық тәуекелділіктер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты студенттерге теориялық білімдерді қамтамасыз ету және тәжірибелік дағдыларды бағалау және қаржылық тәуекелдерді басқаруды дамыту болып табылады Студент зерттеу нәтижесінде жасай білуі керек- Қаржы тәуекелдерін және тәуекелдерді оқиғалар басталған кезде қаржы шығындарын деңгейін талдау және бағалау;- Қаржылық тәуекелдерді басқару саласындағы тиімді шешімдер қабылдау

Қәсіпкерлікке салық салу
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дәріс салық салу негіздерін және принциптерін зерттеу, салық элементтері және бюджеттік кәсіпкерлер төленуге жататын салықты есептеу қамтиды. «Салық салу кәсіпкер» пәні салықтар енгізу үшін экономикалық және әлеуметтік жағдайлардағы салық жүйесін дамыту перспективаларын, мазмұнды ұсыну үшін ағымдағы салық жүйесін зерттеуге арналған. Зерттеу нәтижесінде студент салық декларациясын толтыруға, салық кодексіне сәйкес салық есептеудегі жеке және заңды тұлғалардың салық салу нақты мәселелерің шешуде Қазақстан салық заңнамасының ережелерiн қолдану әдістерін меңгеру керек.

Қәсіпкерлікке салық салу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дәріс салық салу негіздерін және принциптерін зерттеу, салық элементтері және бюджеттік кәсіпкерлер төленуге жататын салықты есептеу қамтиды. «Салық салу кәсіпкер» пәні салықтар енгізу үшін экономикалық және әлеуметтік жағдайлардағы салық жүйесін дамыту перспективаларын, мазмұнды ұсыну үшін ағымдағы салық жүйесін зерттеуге арналған. Зерттеу нәтижесінде студент салық декларациясын толтыруға, салық кодексіне сәйкес салық есептеудегі жеке және заңды тұлғалардың салық салу нақты мәселелерің шешуде Қазақстан салық заңнамасының ережелерiн қолдану әдістерін меңгеру керек.

ҚР ҰБ қызметін ұйымдастыру
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты - Ұлттық Банк және экономикалық дамуындағы оның рөлін, операциялардың мазмұны сипаты мен функциялары туралы түсінік беру болып табылады. Ұлттық Банктің қызметі туралы презентация жүйелеу, курс тәжірибеге сәйкес оның банк жұмысты теориясын біріктіруге арналған. Нәтижесінде, студент, ақша-кредит саясатының негізгі құралдары, оның міндеті, функциясы, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ұйымдастыруын білуі тиіс. Құралдары DCT шығыстар шоты инфляцияны және елде ақша ұсынысын таңдау үшін өз шешімдер қабылдауға қабілетті болуы керек.Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның міндеті функциясы, ақша-кредит саясатының негізгі құралдарының ұйымдастыру білуі тиіс. Құралдары DCT шығыстар шоты инфляцияны және елде ақша ұсынысын таңдау үшін өз шешімдер қабылдауға қабілетті болуы керек.

ҚР ҰБ қызметін ұйымдастыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты - Ұлттық Банк және экономикалық дамуындағы оның рөлін, операциялардың мазмұны сипаты мен функциялары туралы түсінік беру болып табылады. Ұлттық Банктің қызметі туралы презентация жүйелеу, курс тәжірибеге сәйкес оның банк жұмысты теориясын біріктіруге арналған. Нәтижесінде, студент, ақша-кредит саясатының негізгі құралдары, оның міндеті, функциясы, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ұйымдастыруын білуі тиіс. Құралдары DCT шығыстар шоты инфляцияны және елде ақша ұсынысын таңдау үшін өз шешімдер қабылдауға қабілетті болуы керек.Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның міндеті функциясы, ақша-кредит саясатының негізгі құралдарының ұйымдастыру білуі тиіс. Құралдары DCT шығыстар шоты инфляцияны және елде ақша ұсынысын таңдау үшін өз шешімдер қабылдауға қабілетті болуы керек.

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қызметті қаржылық шаруашылық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – ұйымның шаруашылық қызметінің экономикалық талдауын өткізу үшін қажетті негізгі білімдер мен дағдыларға икемі болуы керек. Студент зерттеу нәтижесінде экономикалық талдаудың мәнін, қағидаттарын және әдістерін білуі керек. Санақ және бухгалтерлiк есептiң мәлiметтерiнің негiзінде ой тұжырымын және кепiлдемелердi өндiру, құрғақ цифрлар түрлендiре отырып «айғақ айтушылар» қалыптастыруға икемi болуы керек.

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Мәдениет және дін (есепке алу
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Несиелік органдардағы информациялық жүйе
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - кредиттік мекемедегі ақпараттық жүйелердің негіздерін білу, бакалаврлар мен мамандарды даярлау болып табылады. Кредиттік мекемелердің ұмтылуы банк мүдделері мен тапсырыс берушінің операцияларды жүргізуге себеп болып табылады. Зерттеу бірліктің нәтижесінде студент қабілетті болуы тиіс: - Олардың сипаттамаларын қарастыру, кредиттік ұйымдар мен реттеуші органдардың қызметіне қатысты ақпаратты тәуекелдерді басқару әдістері мен құралдарының егжей-тегжейлі талдау жүргізу

Несиелік органдардағы информациялық жүйе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - кредиттік мекемедегі ақпараттық жүйелердің негіздерін білу, бакалаврлар мен мамандарды даярлау болып табылады. Кредиттік мекемелердің ұмтылуы банк мүдделері мен тапсырыс берушінің операцияларды жүргізуге себеп болып табылады. Зерттеу бірліктің нәтижесінде студент қабілетті болуы тиіс: - Олардың сипаттамаларын қарастыру, кредиттік ұйымдар мен реттеуші органдардың қызметіне қатысты ақпаратты тәуекелдерді басқару әдістері мен құралдарының егжей-тегжейлі талдау жүргізу

Несиелік іс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән «несиелік іс» екінші деңгейдегі банктердің, кредиттік инвестициялық басқару ерекшеліктері кредиттеу үрдісін ұйымдастыру, атап айтқанда, банк активтерінің басқару тексереді. Банктердің қаржылық қызметің ашып көрсету. Пәннің мақсаты. Қарыз алушы мен қарыз тиімділігін кредиттік бағалау, кредит ұйымдастыру, кредиттік ресурстарды пайдалануда несие саласын білу. Зерттеу нәтижесінде студент міндетті түрде білу керек: -Экономиканы кредиттеу әдістерін білу; - өз әдістері мен экономиканың кредиттік реттеу құралдары; - Кредиттік банктер жүйесін болжау және талдауға қабілетті болу.

Несиелік іс
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән «несиелік іс» екінші деңгейдегі банктердің, кредиттік инвестициялық басқару ерекшеліктері кредиттеу үрдісін ұйымдастыру, атап айтқанда, банк активтерінің басқару тексереді. Банктердің қаржылық қызметің ашып көрсету. Пәннің мақсаты. Қарыз алушы мен қарыз тиімділігін кредиттік бағалау, кредит ұйымдастыру, кредиттік ресурстарды пайдалануда несие саласын білу. Зерттеу нәтижесінде студент міндетті түрде білу керек: -Экономиканы кредиттеу әдістерін білу; - өз әдістері мен экономиканың кредиттік реттеу құралдары; - Кредиттік банктер жүйесін болжау және талдауға қабілетті болу.

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Салық есебі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - студенттер білімі теориялық және әдіснамалық негізде қалыптасу, Қазақстан Республикасының салық жүйесі және практикалық дағдылардағы салық төлемдерің есептеу және есепке алу, сондай-ақ салық есептілік нысандарын жасау. Студент зерттеу нәтижесінде білу керек: -салық есебін теориялық және әдістемелік негіздерін білу; -есепке алуды реттейтін өз зерттеу ережелерді жасай білу керек; -бюджетке және бюджеттен тыс қорларға үлесті есептеп, салық сомасын есептей білу керек; -салықтарды есептеу үшін салық есептілік нысандарын білу және оларды толтыруға 4қабілетті болу; -Елімізге келіп жатқан және кәсіпорындар мен жеке тұлғалардың салық салу құқықтық қолдау бойынша қолданыстағы ақпараттық деректер базасын пайдалана алуы керек.

Салық есебі
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - студенттер білімі теориялық және әдіснамалық негізде қалыптасу, Қазақстан Республикасының салық жүйесі және практикалық дағдылардағы салық төлемдерің есептеу және есепке алу, сондай-ақ салық есептілік нысандарын жасау. Студент зерттеу нәтижесінде білу керек: -салық есебін теориялық және әдістемелік негіздерін білу; -есепке алуды реттейтін өз зерттеу ережелерді жасай білу керек; -бюджетке және бюджеттен тыс қорларға үлесті есептеп, салық сомасын есептей білу керек; -салықтарды есептеу үшін салық есептілік нысандарын білу және оларды толтыруға 4қабілетті болу; -Елімізге келіп жатқан және кәсіпорындар мен жеке тұлғалардың салық салу құқықтық қолдау бойынша қолданыстағы ақпараттық деректер базасын пайдалана алуы керек.

Салық менеджменті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты міндетті салықтық көлемді және салықтық төлемдер ағымын жоспарлай білуді үйрену; салықтық талдауға сәйкесінше әдістерді қолдана білу, сондай-ақ өндірісте салықтық менеджмент жүйесінің қалыптасу принциптерін білу болып табылады. Магистрлік бағдарламаны бітірушілерді жоғары кәсіби деңгейдегі біліммен қамтамасыз ету; салықтық менеджмент саласындағы компанияның қаржылық және салықтық жүйесін жасауды, қаржы және салықтық саясатын құруды, сондай-ақ оларды тиімді жүзеге асыру керек.

Салық менеджменті
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты міндетті салықтық көлемді және салықтық төлемдер ағымын жоспарлай білуді үйрену; салықтық талдауға сәйкесінше әдістерді қолдана білу, сондай-ақ өндірісте салықтық менеджмент жүйесінің қалыптасу принциптерін білу болып табылады. Магистрлік бағдарламаны бітірушілерді жоғары кәсіби деңгейдегі біліммен қамтамасыз ету; салықтық менеджмент саласындағы компанияның қаржылық және салықтық жүйесін жасауды, қаржы және салықтық саясатын құруды, сондай-ақ оларды тиімді жүзеге асыру керек.

Салық органдарында информациялық жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты болып:- Нормативтік есептік компанияларда пайдала-натын экономикалық ақпаратты автоматтан-дырылған өңдеу құрылымы / ұйымдастыру бойынша теориялық білімдермен студенттерді қамтамасыз ету;- Жұмыс орнында салықтық ақпаратты автоматты түрде өңдеу үшін қолданбалы шешімдерді әзірлеу үшін тәжірибелік дағдыларды дамыту.Мақсаты: Студенттермен мақсаттары айқындалған саласында іргелі теориялық базаны және практикалық дағдыларға ие болуы тиіс. Пәнді оқып-үйрену: жобалау және «Компьютерлік-экономист» экономикалық іс-біліктілік сипаттамаларындағы білімін қалыптастырады.

Салық органдарында информациялық жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты болып:- Нормативтік есептік компанияларда пайдала-натын экономикалық ақпаратты автоматтан-дырылған өңдеу құрылымы / ұйымдастыру бойынша теориялық білімдермен студенттерді қамтамасыз ету;- Жұмыс орнында салықтық ақпаратты автоматты түрде өңдеу үшін қолданбалы шешімдерді әзірлеу үшін тәжірибелік дағдыларды дамыту.Мақсаты: Студенттермен мақсаттары айқындалған саласында іргелі теориялық базаны және практикалық дағдыларға ие болуы тиіс. Пәнді оқып-үйрену: жобалау және «Компьютерлік-экономист» экономикалық іс-біліктілік сипаттамаларындағы білімін қалыптастырады.

Салықсалудағы жоспарлау және жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Салықсалудағы жоспарлау және жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Салықтық бақылау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - салықтық бақылаудың теориялық негіздерін жан- жақты зерделеу; салықтық бақылаудың нысандары мен әдістерімен таныстыру;салықтық бақылауды жүргізу механизмін игеру; салықтық бақылауды жетілдірудің негізгі бағыттарын айқындау бойынша практикалық қабілеттерін игеру. курсын оқу нәтижесінде студент: түрлі меншікті нысандағы кәсіпорындар мен халыққа салық салу ерекшеліктері бойынша, соынмен бірге салықтық әкімшіліктендіру бойынша теориялық және тәжірибелік білімге ие болу керек; әртүрлі меншік нысанындағы субъектілердің қаржылық жағдайын бағалай біліп, салықтық болжау мен жоспарлау бойынша дұрыс қаржылық шешімдер қабылдай білуі керек.

Салықтық бақылау
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - салықтық бақылаудың теориялық негіздерін жан- жақты зерделеу; салықтық бақылаудың нысандары мен әдістерімен таныстыру;салықтық бақылауды жүргізу механизмін игеру; салықтық бақылауды жетілдірудің негізгі бағыттарын айқындау бойынша практикалық қабілеттерін игеру. курсын оқу нәтижесінде студент: түрлі меншікті нысандағы кәсіпорындар мен халыққа салық салу ерекшеліктері бойынша, соынмен бірге салықтық әкімшіліктендіру бойынша теориялық және тәжірибелік білімге ие болу керек; әртүрлі меншік нысанындағы субъектілердің қаржылық жағдайын бағалай біліп, салықтық болжау мен жоспарлау бойынша дұрыс қаржылық шешімдер қабылдай білуі керек.

Салықтық консалтинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Салықтық консалтинг
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Халықаралық қаржылар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: құрылымдық жолмен, ең күрделі банктік саласындағы банк саласы туралы білімдерін қамтамасыз ету. Екінші деңгейдегі банктердің, кредиттік инвестициялық басқару ерекшеліктері, кредит беру процесінің, атап айтқанда ұйымдастыру, банк активтерін басқару тіркеледі. Банктердің қаржылық қызмет көрсету сұрақтарын ашу. Студент қаржы нарығында банктік қызметтердің өнім ауқымын стратегиялық маркетингтік зерттеу және талдауды жүзеге асыруда практикалық тәжірибесі болуы керек.

Халықаралық қаржылар
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: құрылымдық жолмен, ең күрделі банктік саласындағы банк саласы туралы білімдерін қамтамасыз ету. Екінші деңгейдегі банктердің, кредиттік инвестициялық басқару ерекшеліктері, кредит беру процесінің, атап айтқанда ұйымдастыру, банк активтерін басқару тіркеледі. Банктердің қаржылық қызмет көрсету сұрақтарын ашу. Студент қаржы нарығында банктік қызметтердің өнім ауқымын стратегиялық маркетингтік зерттеу және талдауды жүзеге асыруда практикалық тәжірибесі болуы керек.

Шет елдердің банк жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет мемлекет банктерінің нарықтық экономика жағдайында рөлі өте жоғары қаржы делдалы ретінде жалпы экономикалық процестерді реттеу ісінде маңызы зор. Банктерді қазіргі кездегі несиелік мекемелер деп те, қаржы делдалы деп те атап көрсету қалыптасқан. “Шет мемлекеттердің банк жүйесі ” пәнінде коммерциялық банктердің қызметтерінің мән-мазмұнын аша түсетін әр түрлі экономикалық заңдылықтардың табиғатын зерттеп, терең түсінуге болады. дүние жүзінде болып жатқан әлеуметтік-экономикалық үдерістерді бағалай білу және Қазақстанның экономикалық практикасына өнеркәсібі жағынан дамыған елдердің озық тәжірибесін ендіру; қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын білу және экономиканың жаһандану жағдайында отандық практикаға енгізу,

Шет елдердің банк жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет мемлекет банктерінің нарықтық экономика жағдайында рөлі өте жоғары қаржы делдалы ретінде жалпы экономикалық процестерді реттеу ісінде маңызы зор. Банктерді қазіргі кездегі несиелік мекемелер деп те, қаржы делдалы деп те атап көрсету қалыптасқан. “Шет мемлекеттердің банк жүйесі ” пәнінде коммерциялық банктердің қызметтерінің мән-мазмұнын аша түсетін әр түрлі экономикалық заңдылықтардың табиғатын зерттеп, терең түсінуге болады. дүние жүзінде болып жатқан әлеуметтік-экономикалық үдерістерді бағалай білу және Қазақстанның экономикалық практикасына өнеркәсібі жағынан дамыған елдердің озық тәжірибесін ендіру; қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын білу және экономиканың жаһандану жағдайында отандық практикаға енгізу,

Шет елдердің салықтары
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы курстың мақсаты - студенттерге салық салу принциптерін жүйелі, терең білім беру, және басқа дамыған елдерде салық жүйесі туралы білім беру. Студенттер әр түрлі елдерде мемлекеттік бюджетті қалыптастыру кезінде салық рөлі мен адам қызметінің басқа салаларында салық жүйесінің әсерін зерделеу. Бұл бағытты зерттеу барысында, студенттер теориялық негіздері, принциптері, функциялары мен дамыған елдерде жұмыс істейтін салық жүйелері туралы білім алуға тиіс. Қолданыстағы салық заңнамасын талдау және салыстыру әдісін пайдалана отырып артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтау керек.

Шет елдердің салықтары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы курстың мақсаты - студенттерге салық салу принциптерін жүйелі, терең білім беру, және басқа дамыған елдерде салық жүйесі туралы білім беру. Студенттер әр түрлі елдерде мемлекеттік бюджетті қалыптастыру кезінде салық рөлі мен адам қызметінің басқа салаларында салық жүйесінің әсерін зерделеу. Бұл бағытты зерттеу барысында, студенттер теориялық негіздері, принциптері, функциялары мен дамыған елдерде жұмыс істейтін салық жүйелері туралы білім алуға тиіс. Қолданыстағы салық заңнамасын талдау және салыстыру әдісін пайдалана отырып артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтау керек.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экономикадағы статистикалық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Диплом алды
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Оқу практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Учебная
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - ФМО

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение