Бакалавриат
Аймақтану

Аймақтану

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - әлеуметтік білім бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредиттеу: бар
Бағдарлама: 5В050500-Аймақтану
Оқу деңгейі: бакалавр
Емтихандар: қазақ тілі, орыс тілі, математика, Қазақстан тарихы, шет тілі
Оқу түрі: күндізгі
Оқу кезеңі: 4 жыл

5В050500 –Аймақтану мамандығы бойынша әлеуметтік білім бакалавры кәсіби қызметтің мынандай түрлеріне даярланады:

• Ұйымдастырушылық-коммуникациялық қызмет бойынша әлем елдері мен аймақтарымен дипломатиялық және басқа да қарым-қатынастарды, сондай-ақ мемлекетік билік органдардарының, Қазақстан Республикасы аумағындағы қызығушылық танытатын ведомстволар мен қоғамдық ұйымдардың әлем аймақтары елдерімен байланыстарын қамтамасыз етеді;
• Ақпараттық-сараптамалық қызмет бойынша шет елдер мен аймақтардың саяси жүйелері мен экономикасының негізгі даму үрдістерін, олардың Қазақстан Республикасымен саяси-әлеуметтік, әскери, сауда-экономикалық, мәдени байланыстарын зерттеумен және аймақтық ұйымдардың халықаралық қызметін зерттейді;
• Ғылыми-зерттеу және оқытушылық қызмет бойынша әлем аймақтары елдерінің, оларды мекендейтін халықтардың тілдерін, тарихын, саясатын, экономикасын, демографиясын, дінін, мәдени даму мәселелерін зерттеумен айналысады.
Кәсіби пәндер:
Халықаралық қатынастар жүйесіндегі аймақтардың қазіргі мәселелері
Мемлекеттік протокол және дипломатия
Келіссөздер шеберлігі
Аймақтық қауіпсіздік және аймақтық қақтығыстарды шешу мәселелері
Мамандану аймағы елдерінің тарихы
Мамандану аймағы елдерінің саси жүйесі
Мамандану аймағы елдерінің сыртқы саясаты
Мамандану аймағы елдерінің экономикасы
Мамандану аймағының тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Мамандану аймағының тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
Кәсіби бағытталған аударма тәжірибесінің курсы (бірінші шетел тілі)

Білім алудың артықшылықтары:
• Маманданатын аймақ елдерін кешенді оқыту барысында бірнеше шет тілін еркін меңгерумен үйлесетін жаңа жетілдірілген бағдарлама негізінде білім беру
• Аймақтану мамандығы бойынша магистратура, докторантурада бюджеттік негізде де білім алуды жалғастыру мүмкіншілігі туындайды
Халықаралық байланыстар: Студенттер Жапония, Польша, Италия және т.б. серіктес елдердің жоғары оқу орындарында білім алу мүмкіндігі бар

Тәжірибе өту орындары мен қызметке орналасу мүмкіндіктері:
• мемлекеттік билік және жергілікті басқару органдарында;
• ҚР СІМ;
• Шетелдік серіктестермен сыртқы экономикалық, мәдени, ақпараттық қызметпен айналысатын кәсіпорындар, ұйымдар, мекемелердің сараптамалық органдарында
• Қазақстандық және шетелдік компаниялардың консалтингті және ақпараттық-сараптамалық құрылымдарында;
• ғылыми-зерттеу және білім беру орталықтарында,

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Бiрiншi жоғары бiлiм

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Аймақтану
Мамандық шифры
5B050500
Факультеті
Халықаралық қатынастар
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі
Таңдау пәні
Дүниежүзі тарихы
Бейіндік пән
Дүниежүзі тарихы
Өту балы
ҚАЗ
121
ОРЫС
117

пәндер

Аймақтануға кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - вост.,

Аймақтық дамудың экономикалық сараптамасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерді төмендегідей үлгілер мен тәсілдер топтарымен таныстыру: аймақтық дамуды есептеу жүйесі, аумақтық бөлу және аймақтық өнімді пайдалануды сараптау тәсілдері, аймақтағы салааралық байланыстарды саралау әдістерімен, аймақтар мүдделерінің түйісу тәсілдерімен таныстыру. Пәннің міндеттері: аймақтық дамудың мәселелерін шешу үшін әртүрлі түрдегі модельдер мен әдіс-тәсілдердің мүмкіндіктерін оқыту. Пәнді меңгеру барысында студент аймақтық дамудың негізгі үлгілері мен тәсілдерін білуі тиіс; алынған нәтижелерді талдай отырып үлгілер мен тәсілдерді саралай алуы тиіс; аймақтық даму үлгілерін тиімді пайдалана алуы тиіс.

Аймақтық қатынастар жүйесіндегі Қазақстан
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерге жалпы мәдени және мемлекеттік стандарттарға сәйкес Еуропа, Азия, Африка мемлекеттерінің жаңа замандағы тарихы туралы толық мәлімет беру болып табылады. жергілікті өркениеттердің негізгі элементтерін, Еуропа және Америка елдері дамуының басты бағыттарын, шетелдердегі капитализм дамуының ерекшеліктерін, түрлі елдердегі иодернизациялық үдерістердің ерекшеліктерін, Еуропа және Америка елдері тарихының басты оқиғаларын, саяси идеологияның нагізгі қағидаларын, халықаралық қатынастар дамуының негізгі кезеңдерін, тарихи терминдер мен түсініктерді білуі тиіс; тарихи ақпаратты кешенді іздеу, жүйелеу және интерпретациялауды жүзеге асыру, өзіндік жұмыс жасау, тарихи ақпаратты электронды өңдеу әдістерін қолдану дағдысы болуы тиіс.

Аймақтық қатынастар жүйесіндегі Қазақстан
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерге жалпы мәдени және мемлекеттік стандарттарға сәйкес Еуропа, Азия, Африка мемлекеттерінің жаңа замандағы тарихы туралы толық мәлімет беру болып табылады. жергілікті өркениеттердің негізгі элементтерін, Еуропа және Америка елдері дамуының басты бағыттарын, шетелдердегі капитализм дамуының ерекшеліктерін, түрлі елдердегі иодернизациялық үдерістердің ерекшеліктерін, Еуропа және Америка елдері тарихының басты оқиғаларын, саяси идеологияның нагізгі қағидаларын, халықаралық қатынастар дамуының негізгі кезеңдерін, тарихи терминдер мен түсініктерді білуі тиіс; тарихи ақпаратты кешенді іздеу, жүйелеу және интерпретациялауды жүзеге асыру, өзіндік жұмыс жасау, тарихи ақпаратты электронды өңдеу әдістерін қолдану дағдысы болуы тиіс.

Аймақтық қауіпсіздік және аймақтық қақтығыстарды шешу мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: аймақтық және ұлттық қауіпсіздік, қақтығыс пен ынтымақтастық ұғымдарына, аймақтық қақтығыстарды реттеудегі мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың қызметімен таныстыру. Пәнді игеру барысында студент аймақтық қауіпсіздікті алдын алу және аймақтық қақтығыстарды бейбіт түрде реттеу мәселесіне қатысты өз ой қорытындылауға дағдылану.

Аймақтық үдерістердің саяси талауы мен болжамы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерді негізгі аймақтық үдерістермен және қазіргі халықаралық қатынастардың даму үдерістерімен таныстыра отырып, аймақтық үдерістердің ерекшеліктерін айқындау. Пәннің міндеті: студенттерде қазіргі халықаралық қатынастар және аймақтық үдерістер жөнінде жүйелі және кешенді түсінік қалыптастыру; студенттерді халықаралық қатынастардың аймақтық үдерістері мен мәселелерінің мәнін түсінуге дағдыландыру. Пәнді меңгеру барысында студент негізгі аймақтық үрдістерді талдай алуы тиіс. Қазіргі қоғамдағы жекелеген аймақтық үрдістердің маңыздылығын көрсете алуы және аймақтық мәселелерді алдын алу және шешу жолдарын сараптай алуы тиіс.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Әлем аймақтарының геосаяси тұжырымдамалары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән шеңберінде әлем аймақтардың геосаясат теориялар мен концепцияларды зерттеуге жобаланады. Пән зерттеу барысында студент геосаясаттың ұғымдар аппарат пен әдістемесін, ағылшын-саксон, неміс, италия, француз, орыс, жапон, қытай, үндә геосаясат мектептерін және халықаралық саяси, экономикалық пен мәдени процесстерді зерттеудегі геосаясаттың рөлі. Студент білуге тиіс: Геосаясаттың басты ұғымдары мен әдістемесі; Классикалық геосаясат мектептерінің тұжырымдамаларын; Заманауи геосаясат мектептерінің тұжырымдамаларын; Аймақтық геосаясат зерттеулерінің әдістемесін. Студент меңгеруге тиіс: Геосаясат оқуындағы әдістемелік анализдің дағдыларын; Түрлі геосаясат мектептерімен пайдаланылатын геосаясаттану зерттеулерінің басты тәсілдерін; Студент жасауға тиіс: Геосаясат процесстерін зерттеуге арналған саяси және статистикалық анализ әдістерін пайдалану; Геосаяси процесстерін классикалық және заманауи геосаясат мектептеріне бейімделе отырып, аймақтарда зерттеу.

Әлемдік саяси үдеріс
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мазмұны студенттерге Еуропа, Азия, Африка мемлекеттерінің қазіргі замандағы тарихы туралы толық мәлімет беруге бағытталған. Жалпы мәдени және мемлекеттік білім стандарттарына сәйкес. аймақтың діни-өркениеттік ерекшеліктерін айыра білуін, тарихи үдерістің динамикасын талдауды, Еуропа және Америка елдері тарихындағы құбылыстар мен үдерістерді ғылыми тұрғыда сипаттауды, оқиғалар мен үдерістердің себептері мен салдарларын түсіндіруді, идеологиялық мәселеде бейімделе білуді меңгеруі керек;

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Ғаламдану әлеміндегі ақпараттық қауіпсіздік
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: - жаһандану әлеміндегі ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің халықаралық құқықтық негіздерін студенттерге үйрету; - студенттерді жаһандану жағдайындағы ақпараттық қауіпсіздіктің тенденцияларымен, ақпараттық қауіпсіздіккке әсер ететін ықтималды қатерлердің модельдерімен, ақпараттық қауіпсіздіктің теорияларының басты ұғымдарымен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының нормативті құжаттарымен таныстыру. Міндеттері: - жаһандану жағдайында ақпараттық қауіпсіздік саясатын қалыптастыра білу; - ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бағдарламаларын меңгеруде тәжірибелік дағдыларды меңгеру; - ақпараттық ресуртарды сақтауп оларды қорғаудың тәсілдерін білу. модульді оқып білу нәтижесінде игерілетін құзыреттер: - білуі тиіс: қылмыстық-құқықтық циклдағы ғылыми, анықтамалық, әдістемелік әдебиеттерді қолдана білуі ; -меңгеруі тиіс: қылмыстық заңнамаларды тәжірибеде қолдана білуге машықтану; -машықтануы тиіс: қылмыстық құқықтың негізгі ережелері туралы түсінік

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Дипломатиялық қызмет негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты студенттердің Шығыстағы, сонымен қатар АТА –ғы интеграцияллық үдерістер ерекшеліктері мен заңдылықтары, олардың қалыптасу және даму кезеңдері, себептері туралы түсінігін қалыптастыру. Шығыстану факультеті студенттері үшін интеграция үдерістерін білу, ерекшелігін, интеграциялық институттар қызметінің практикалық механизмін білу міндетті. Аталған мақсатқа жету үшін мына міндеттерді шешу ұсынылып отыр: - түрлі интеграциялық ұйымдардың қалыптасу тарихы мен интеграция үдерісін оқу; - интеграция себептері мен факторларын айқындау; - интеграцияның пайдалы және тиімсіз жақтарын және оның болашағын көрсету. Шығыс елдеріндегі интеграция үрдісінің негізін, теориялық негізін, негізгі қозғаушы күші мен себебін, кезеңдерін, мәселелері мен нәтижелерін білу; Шығыстың экономикалық дамуының негізгі заңдылықтарын білуі тиіс. Тарихи деректер мен ғылыми еңбектерді өз бетімен оқу және талдау жасау; оқыған материалдарынан пайдалы тәжірибе жинақтау; шынайы өмірде, іскерлік қатнаста қолдануға болатын жолдарды таңдай білу; түрлі ақпараттарды тиімді пайдалануы, бағалауы және сараптама жасау дағдысын қалыптастыруы тиіс. Основы дипломатической службы Основы дипломатической службы

Еуропалық Одақтың тарихы мен саясаты
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - студенттерді еуропалық интеграция тарихы туралы толық ақпаратпен қамтамасыз ету, сондай-ақ ЕО-ның ресми өкілдері болу үшін жарыстарды қолдау үшін қажет. Студенттер еуропалық саясаттың динамикасын және ЕО саясатының түрлі салаларында еуропалық басқаруды сипаттайтын саяси шешімдерді қабылдау механизмдерінің жұмысын түсінеді. Ерекше орын Италияның еуропалық саясатын білуге арналған.

Жаңа кезеңдегi әлем халықтары және аймақтарының тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - New F

Жаңа кезеңдегі халықаралық қатынастардың жүйелі тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнде жаңа ғасырдың XIX-1914 жылдар аралығындағы халықаралық қарым қатынастардың даму тарихы оқытылады . Пәнді оқу қазіргі саяси және әлеуметтік- экономикалық үрдісті талдауға және халықаралық қатынастардың қазіргі жүйесінің құру мен даму үшін жаңа ғасырдағы халықаралық қатынастардың даму жүйесінің эволюциясын түсінуге септігін тигізеді. Ретроспективті тұрғыдағы мәмілегерлік пен мәмілегерлік қызметтің құрылу, даму спецификасы айқындалатын болады. Студент білу керек: Халықаралық қатынастағы Вестфальдық системаның құрылу мен даму тарихын; Халықаралық қатынастағы Вендік жүйесінің эволиялық тарихын; Батыс Еуропа мен Ресейдегі мәмілегерлік пен мәмілегерлік қызметінің құрылу мен даму тарихын; Отарлау ықпалы мен Шығыс елдерінің халықаралық қатынастар жүйесінің трансформация мен мәмілегерліктің ерекшеліктерін. Студент меңгеру керек: Жаңа ғасырдағы халықаралық қатынастар жүйесінің эволюциясының практикалық және теориялық талдауын; Жаңа ғасырдағы халықаралық қатынастардың тарихи мәліметтерін жаңарту, сақтау, алудың ерекше әдістері мен тәсілдерін; Тарихи талдау жүргізуге дағдылану Студент істей алу керек: Жаңа кезеңдегі xалықаралық қарым-қатынастар тариxындағы аналитикалық және зерттеудегі мәселелерді шешу үшін ақпараттық теxнологияларды колдануды; Жаңа кезеңдегі xалықаралық карым-қатынастардың эволюциялық құрылымының заңдылықтарындағы білімін пайдалануды;

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі-2 бөлім
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Келiссөздер шеберлегi
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: қазіргі келіссөздерді жүргізудің әдіс-тәсілдерін меңгеру, әлемдік тәжірибемен танысу. келіссөздер барысында орын алатын дипломатиялық протоколдың қыр-сырын игеру және оны тәжірибеде қолдана білуге дағдылану.

Қазiргi заман кезеңіндегі халықтар мен әлем аймақтарының тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазіргі әлемдегі ғаламдық және аймақтық үдерістер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты бүгінгі таңдағы әлемдегі аймақтық үрдістерге жан-жақты тоқтала отырып, ұлттық мемлекеттердің сыртқы саясатын қазіргі халықаралық қатынастың контекстінде саралау; аймақтардың сыртқы саясатының негізгі бағыттары мен қызметтерімен таныстыру Пәнді игеру барысында студент бүгінгі күнгі өзекті ғаламдық мәселелерге талдау жасай алуы керек.

Қазіргі заман кезеңіндегі халықаралық қатынастардың жүйелі тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты: Қазіргі заман кезіндегі халықаралық қатынастардың күрделі аспектілерін тануды тереңдету және кеңейту. Еуропа және Америка елдеріндегі әлеуметтік-экономикалық, ішкі саяси үрдістерді жаңа позициялар тұрғысынан қарастырып, Германия, Англия, Франция, Италия және Америка сияқты мемлекеттер дамуындағы үрдістер мен тенденцияларға ерекше көңіл бөлу. Пәнді оқытудағы міндеттер: -қазіргі заман кезіндегі дипломатия мен халықаралық қатынастардағы өзіндік орны мен ерекшелігін айқындау; -халықаралық қатынастар мен дипломатия тарихының маңызды аспектілерін тануды тереңдету; -халықаралық қауымдастықтағы өзіндік орнын көрсету; -қазіргі кездегі халықаралық қатынастардағы өзгерістер туралы тұтас мағұлмат алу мүмкіндігін беру. Жинақтауға қажетті білім: Еуропа және Американың өзіндік дамуындағы әлеуметтік-экономикалық, саяси өзгерістерін білу, осы аймақтағы елдердің дипломатиясы мен тарихындағы ерекшеліктерді түсіну, халықаралық келісім-шарттар мен келісімдерге, олардың халықаралық қауымдастықта бекітілу жолдарын білуі қажет. Сонымен бірге Еуропа және Американың экономикалық интеграциясы, ұжымдық қауіпсіздік проблемасын түсінуі қажет. Біліктілігі мен дағдысы: Қазіргі замандағы халықаралық қатынастардың кеңістік шеңберлерін білу; биполярлы әлемдік тәртіптің шеңберін білу; жаңа әлемдік тәртіптің әлеуметтік-экономикалық және саяси құрылысының қалыптасу жолдары мен түрлеріне сипаттама бере білу; Еуропа, Америка құрылығындағы өркениет аймақтарын білу және олардың маңызын ашып көрсете алу; Халықаралық қатынастардың дүниежүзілік тарихи үдерістің құрамдас бөлігі екендігін ұғыну. Семинар сабақтарының барысында тәуелсіз зерттеу дағдысын меңгеру. Жаңа дипломатияның қалыптасу жолдарын түсіну, тарихы мен даму жолдарының, қоғамдық үдерістің ерекшеліктері мен ортақ ұстанымдарын игеру.

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс органикалық дүниенің ежелгі заманда болуын зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық процестер мен зерттеулермен оның әдістерімен геологиялық тарихи ж/е эволюциялық теорияның сұрақтарына жауап іздеуді үйретеді. – негізгі биологиялық заңдылықтар негізінде эволюциялық процестердің жүруін қазба негізінде зерттелмейтін организмдерді олардың жалпы ерекшеліктерін, олардың өмір сүру ортасын тарихи дамуын геологиялық мағлұматтарды білуді үйретеді

Мамандану аймағының тілі (екінші шет тілі) 1 бөлім
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – оқып жатқан екінші шет тілінің фонетикасы мен грамматикасына басты түсініктеме беру, әртүрлі жағдайларда тіл тасымалшымен қарым-қатынас жасау үшін сөйлеу этикетінің басты нормаларын қолдану дағдыларын қалыптастыру. Оқылатын екінші шет тілінің фонетикасы мен грамматикасы туралы негізгі түсініктемелерді білу және өтілген материалдар көлеміндегі сөздердің тақырыптық топтарын білу Нақты ақпарат пен сөйлеу этикетінің тілдік құралдарын қолдана алу, өтілген материалдар көлемінде монологты және диалогты сөйлеу түрлерін жасай алу. Сөйлеу этикетінің негізгі түрлері мен оқып жатқан тілдің елтанымдық лексикасын меңгеру

Мамандану аймағының тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты –әртүрлі коммуникативті жағдайларда шет тілінде күрделі грамматикалық және лексикалық құрылымдарды қолдану дағдыларын қалыптастыру. Шет тілін шетелдік дереккөздерден кәсіби мазмұндағы ақпараттар ала алатын деңгейде білу; мамандыққа қатысты мәтіндерді ана тіліне аудару және оларға талдау жасай білу. Мамандыққа қатысты мәтіндерге талдау жасау, арнайы терминдерді қолданып, қоғамдық-саяси сипаттағы мәселелерді талқылауға қатысу; арнайы мәтіндерді екі тілге аудара алу. Мамандыққа қатысты негізгі терминдерді білу және өз көзқарасын жазбаша түрде жеткізу дағдыларын меңгеру.

Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – мамандану елінің екінші шет тілінің фонетикасы мен грамматикасына басты түсініктеме беру, әртүрлі жағдайларда тіл тасымалшымен қарым-қатынас жасау үшін сөйлеу этикетінің басты нормаларын қолдану дағдыларын қалыптастыру.Курсты сәтті бітірген соң студенттер келесі құзіреттіліктерді меңгеруі тиіс:мамандану елінің екінші шет тілінің фонетикасы мен грамматикасы туралы негізгі түсініктемелерді қалыптастыру; өтілген материалдар көлеміндегі сөздердің тақырыптық топтарын білу; нақты ақпарат пен сөйлеу этикетінің тілдік құралдарын қолдану; өтілген материалдар көлемінде монологты және диалогты сөйлеу түрлерін жасау.

Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәннің мақсаты үлгілер бойынша шетел тілінде халықаралық құжатнамаларды жасау (treaties, arrangements, protocols, agreements, letters of credens, recall letters, etc.) және ресми, іскерлік хат алыса алу. - Осы курсты меңгеру нәтижесінде студент: -оқу-әдістемелік кешенмен көрсетілген лексика мен грамматиканы білу; -ішінара адаптацияланған мәтіндерді оқи алу және мазмұнын айту; сұхбаттаса алу және ауызша тақырыптар бойынша ауызша хабарламалар жасай алу; өткен тақырыптарға сәйкес мәтіндерді қабылдау керек; үғымды-категориялық аппарат пен негізгі терминологияны білу керек.

Мамандық бойынша мәтінді аудару тәжірибесі (бірінші шетел тілі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – қоғамдық-саяси мазмұндағы ғылыми мәтіндерді ауызша және жазбаша аудару дағдыларын қалыптастыру Қоғамдық-саяси сипатта жазылған ғылыми мақалалардың стилі мен оларды ана тіліне аудару ерекшеліктерін білу. Мамандыққа қатысты тақырыптардағы ғылыми мақалаларға талдау жасау, олардың қысқаша мазмұнын жеткізу, ана тіліне аудару және болып жатқан қоғамдық-саяси жағдайларға шет тілінде ауызша және жазбаша түрде баға беру қабілеттеріне ие болу. Ауызша және жазбаша аударма жасау дағдыларын меңгеру

Мемлекеттiк протокол және дипломатия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді игерудің мақсаты: әлемдік және отандық этикалық ойлардың жетістігімен, этикет тарихымен танысу, тұлғааралық байланыс аясында этикет өлшемдерін пайдалана алу, - халықаралық қатынастар саласындағы мамандардың кәсіби құзыреттілігіне қатысты ұстанымдар мен біліктілікке ие болу. халықаралық қатынастардағы (ресми және бейресми) саяси инабатты қарым-қатынас мәдениетін игеру, келіссөздер арқылы мәмілеге келуге дағдылану.

Смарт технологиялар мен заттар интернеті
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студент пәнді жақсы аяқталғаннан кейін, келесі қабілетте болуы керек: - жан-жақты Интернетке Интернет білімдерін және оны қайта көрсету; - кешенді Интернет топталған, инновациялар арқылы бизнес бағыттарын түрлендіру жолдарын төрт элементпен түсіндіру; - IP қолдайтын және қолдамайтын желіде құрылғыларды біріктіру және интернет пен заттар арасындағы байланыс бойынша мүмкіндігін түсіну; - кешенді Интернет үшін шешімдерін құру кезінде ескеретін жағдай, кешенді Интернет үшін қауіпсіздік мәселелері жөніндегі шешімдерін іске асыру және бағалау қадамдарын түсіндіру Бұл курста сандық экономикаға байланысты негізгі ұғымдар мен мәселелерді зерттейді. Бұл курста интернеттің дәуірін қарастырады, сондай-ақ адам, процестер, деректер мен объектілер экономиканың барлық саласында түрлендіреді. Бұрын елестету мүмкін емес болған (IoT) интернет қазір адамдармен және осындай өлшемдегі объектілерменде байланысын жақсартуда. Осы курс Интернет затының әлеуетін іске асыру барысында өз рөлін тануға көмектесіп, студенттер үшін зерттеу құралы және қоршаған ортаны түсіну болып табылады. Бұл білім мен оқудың белсенді өзара әрекеттесуінің шығармашылық эксперименттің нақты тәжірибесіне назар аударып, білім беру моделінің көмегімен қолданылады.

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Француз тілі (ERASMUS)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: - университетте француз тілі мен француз мəдениетін кеңінен тарату; - университет студенттерінің француз тілін үйрену мүмкіндігін арттыру; - француз тілінің тəжірибелік деңгейін көтеру; Мәселелер: сәйкесті Дирак теңдеулерін жазу үшін Эйнштейн-Картан гравитациясының теориясын құрастыру. Қысқаша мазмұны: Эйнштейн-Картан гравитациясын құрастыру үшін спинорларды коварианттық дифференциалдау аппаратын құруға керек болған дифференциалды геометрияның негізгі ұғымдарына жалпы салыстырмалы теориясында енгізу

Халықаралық қатынастар жүйесіндегі аймақтардың қазіргі мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – отаршылық заманындағы бір әлемдік саяси құрылым үрдісінің ашып көрсетілуі, сонымен қатар құрылу механизмдері, отарлық империялардың қызметтеріне тоқталу. Отаршылық империяларының құрылуының себептері, әдістері, кезеңдеріне тоқталу; Шығыс елдеріне байланысты әлемнің жетекші мемлекеттерінің отарлық саясаттының ерекшеліктерін ашып көрсету, Батыс пен Шығыс елдерінің арасындағы тең емес келісімдерін халықаралық құқықтық негізін қарастыру. Негізгі «классикалық отаршылық» заманына байланысты ұғымдар мен категорияларын меңгеру, негізгі құжаттық көздерді ақпараттық сараптамалық әдістер арқылы қолданылуы, халықаралық қатынастарды сараптау және оның нақты тарих салдарынан жүйелік талдау дағдыларының қалыптасуына әсер етуі.

Халықаралық қатынастар теорияларына кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курстың мақсаты – студенттерді халықаралық қатынастардың қазіргі заманғы теорияларымен таныстыру, бірінші кезекте саяси идеализммен, саяси реализм және неореализммен, халықаралық институционализммен, сондай- ақ марксизм және неомарксизммен халықаралық қатынастар мен әлемдік саясаттың негізгі мәселелеріне қатысты: соғыс пен бейбітшілік, қақтығыстар мен ынтымақтастық, сонымен қатар адамзаттың жаһандық мәселелерін шешу мәселелеріне қатысты таныстыру. - халықаралық қатынастардың қазіргі заманғы теорияларын білу; - халықаралық қатынастар теорияларын әлемдік саясаттың негізгі мәселелеріне қатысты арақатыстығын белгілей білу; - халықаралық қатынастар саласындағы зерттеулердің әдіснамасына ие болу.

Халықаралық қатынастардың жаңа тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде отаршылдық үстемдігі дәуіріндегі бірыңғай дүниежүзілік саяси кеңістіктің қалыптасу үдерісінің, отаршыл империялардың пайда болу себептерінің, әдістері мен сатыларының; халықаралық қатынастар жүйесінің заңдылықтары мен қалыптасу және даму үрдістері логикасының кәсіби негіздегі түсінігін қалыптастыру. Пәнді игеру нәтижесінде студенттерде: - әлемнің жетекші елдерінің отарлау саясатының сипаты мен ерекшелігін талдау; - Шығыс пен Батыс арасындағы тең құқықсыз келісімдердің халықаралық құқықтық негізін талқылау; - «классикалық отарлау» кезеңіндегі халықаралық қатынастарға тән негізгі сипат, ұғымдар мен категорияларды меңгеру; - деректік-сараптамалық тәсілдер көмегімен негізгі құжаттық көздерді зерттеу; -халықаралық қатынастар жүйелі талдауын оның нақты тарихи сипатында көрсету қабілеттерін қалыптастыру.

Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілде құжаттармен іс жүргізуді және іскерлік хат алмасуды үйрету үшіншет тілінен тәжірибелік машықтарды қолдануға үйрету. Пәнді оқу нәтижесінде студент қабылетті болуы тиіс: - шет тілінің лексикасы мен грамматикасын қабылдай білу; - шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; - шет тілінде құжаттар жасай білуге.

Халықаралық қызметтегі шет тілі - 2 бөлім
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәннің мақсаты үлгілер бойынша шетел тілінде халықаралық құжатнамаларды жасау (treaties, arrangements, protocols, agreements, letters of credens, recall letters, etc.) және ресми, іскерлік хат алыса алу. - Осы курсты меңгеру нәтижесінде студент: -оқу-әдістемелік кешенмен көрсетілген лексика мен грамматиканы білу; -ішінара адаптацияланған мәтіндерді оқи алу және мазмұнын айту; сұхбаттаса алу және ауызша тақырыптар бойынша ауызша хабарламалар жасай алу; өткен тақырыптарға сәйкес мәтіндерді қабылдау керек; үғымды-категориялық аппарат пен негізгі терминологияны білу керек.

Халықаралық қызметтегі шет тілі -1 бөлім
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәннің мақсаты үлгілер бойынша шетел тілінде халықаралық құжатнамаларды жасау (treaties, arrangements, protocols, agreements, letters of credens, recall letters, etc.) және ресми, іскерлік хат алыса алу. - Осы курсты меңгеру нәтижесінде студент: -оқу-әдістемелік кешенмен көрсетілген лексика мен грамматиканы білу; -ішінара адаптацияланған мәтіндерді оқи алу және мазмұнын айту; сұхбаттаса алу және ауызша тақырыптар бойынша ауызша хабарламалар жасай алу; өткен тақырыптарға сәйкес мәтіндерді қабылдау керек; үғымды-категориялық аппарат пен негізгі терминологияны білу керек.

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Шетелдік аймақтану
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерді «аймақтану» ұғымымен, "аймақтанудың үдерістері», «аймақтық саяси үдеріс», аймақтардың инфрақұрылымдарымен, аймақтық нтеграции үдерістері, оның себептері мен маңыздылығымен таныстыру; Пәнді игеру барысында студент әлем аймақтары, олардың дамуы және әлемдік саясаттағы орын мен рөлі жөнінде сараптама жасауға дағдылануы тиіс.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

АҚШ және Канада елдерінің тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: АҚШ және Канада елдерінің тарихын орта ғасырлар кезеңінен бүгінгі күнге дейін оқыту болып табылады, олардың дамуының негізгі заңдылықтары қарастырылады, АҚШ және Канада елдері халықтарының тарихи мұрасы мен мәдени дәстүрлері, қарым-қатынастары да қарастырылады. Пәнді меңгеру барысында студент мамандандырылатын аймақ елдерінің негізгі физикалық, географиялық, тарихи, саяси, әлеуметтік, экономикалық, экологиялық, демографиялық, этномәдени, дәни ерекшеліктерін және мамандандырылатын аймақ елдерінің жалпыадамзаттық өркениет дамуындағы тарихи үлесін сипаттай алуы қажет.

АҚШ және Канададағы қауіпсіздік мәселесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты студенттерде АҚШ пен Канаданың аймақтық қауіпсіздік мәселелері туралы және олардың әлемдегі жаһандық қауіпсіздік мәселелерімен өзара байланысы туралы түсінік қалыптастыру. Курс міндеттері: американдық қауіпсіздік саясатының қалыптасу процесі, мазмұны және мәнін қарастыру және талдау. Курсты меңгеру нәтижесінде студент міндетті: - әр түрлі тақырыпқа әдеби тілмен құралған оқуда, жұмыста, бос уақытта әдетте пайда болатын айқын ақпараттардың негізгі идеяларын түсінуге; -үйренуші тіл елінде болу кезінде қалыптасуы мүмкін көпшілік жағдайларда қарым қатынас жасай алуға; -абстрактылы және нақты тақырыптардағы, сондай ақ таршеңберлі мамандық тақырыптардағы күрделі мәтіндердің, жалпы мазмұнын түсінуге.

АҚШ және Канададағы саяси, этникалық және әлеуметтік бірегейлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: студенттерді әлеуметтік бірегейлікті саяси мінез-құлық факторы ретінде қарастыруға үйрету; курс тематикасы бойынша студенттерге базалық білім беру, оларды кәсіби қызметі үшін қажетті қабілеттер мен дағдылармен қамтамасыз ету; әлеуметтік/мәдени антропология және әлеуметтану саласындағы дағдылар мен концепцияларды қолдана отырып студенттердің саясаттану және жалпыгуманитарлық ой-өрісін кеңейтуге ықпал жасау Әлеуметтік бірегейлікті және оның әртүрлі формаларын (этникалық, діни, ұлттық және аймақтық бірегейлік) оқытудың негізгі теориялық тәсілдері туралы нақты түсінігі болуы; әлеуметтік (ұлттық, аймақтық, этно-конфессиялық) бірігейлікке қатысты АҚШ пен Канададағы саяси дискурсты сыни бағалау және талдау жасай алуы тиіс; әлеуметтік бірігейлік концепциясын қолдану арқылы қазіргі саяси процестерін талдау жасауға дағдылануы тиіс.

АҚШ және Канаданың саяси жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: АҚШ және Канаданың тарихын орта ғасырлар кезеңінен бүгінгі күнге дейін оқыту болып табылады, олардың дамуының негізгі заңдылықтары қарастырылады, АҚШ және Канада халықтарының тарихи мұрасы мен мәдени дәстүрлері, қарым-қатынастары да қарастырылады. Пәнді меңгеру барысында студент маманданатын аймақ елдерінің негізгі физикалық-географиялық, тарихи, саяси, әлеуметтік, экономикалық, экологиялық, демографиялық, этномәдени, діни ерекшеліктерін және мамандандырылатын аймақ елдерінің жалпы адамзаттық өркениет дамуындағы тарихи үлесін сипаттай алуы қажет.

АҚШ және Канаданың мәдениеті, ғылымы және білімі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың негізгі мақсаты АҚШ пен Канаданың әлемдік тарихи үдерістегі орны мен рөлі жөнінде түсінік беру болып табылады. Алға қойылған мақсатты жүзеге асыру үшін курсты жүргізу барысында келесі міндеттер шешіледі: АҚШ пен Канаданың тарихи және мәдени дамуы ерекшеліктерін сараптау, студенттерде курстың негізгі мәселелелері бойынша өз пікірлерін негіздеу және сауатты және логикалық түрде білдіру қабілетін дамыту. Пәнді оқу нәтижесінде студент: аймақ елдерінің тарихи даму ерекшеліктерін білуі және аймақ елдерінің әлемдік дамуға қосқан мәдени үлесін түсінуі тиіс. Халықаралық ортада дұрыс бағдарлау үшін қолданбалы анализ әдістерін қолдана білуі тиіс және АҚШ пен Канаданың тарихы және мәдениетінің нақты аспектілері бойынша эссе дайындауы қажет. Шетел тілінде кәсіби қатынас жасау дағдыларына ие болуы тиіс.

АҚШ және Канаданың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты: бакалавриат студенттерінің мамандану аймағы елдерінің экономикалық жүйесінің сипаты мен ұлттық шаруашылық ерекшеліктері туралы тереңдетілген түсінігін қалыптастыру болып табылады. Пәннің міндеттері: АҚШ пен Канаданың экономикалық тарихын оқу; шаруашылық пен оның жеке салаларының қазіргі кездегі жағдайына ортақ сипат беру шеберлігін, сондай-ақ АҚШ пен Канаданың ұлттық экономикасының бірінші, екінші және үшінші секторларының даму деңгейі мен салыстырмалы салмағының ара қатыстығын белгілеу шеберлігін қалыптастыру. Пәнді ойдағыдай игерген жағдайда студенттер мамандану аймағы елдерінің негізгі экономикалық деректік материалдарымен, аймақ елдері үкіметтерінің құжаттарымен, сондай-ақ экономикалық және статистикалық материалдармен жұмыс істеу дағдысын үйренеді

Әлемдік экономика және халықаралық экономикалық қатынастар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – ХХ ғасырдың екінші жартысы-ХХІ ғасырдың басындағы әлемдік шаруашылықтың дамуының кезеңдері, ерекшеліктері және заңдылықтары туралы жүйелі білім беру. Бұл курста әлемдік шаруашылықтың қалыптасуының және эфолюциясының негізгі тенденцияларымен, қазіргі халықаралық экономикалық қатынастардың жүзеге асуының салалары және түрлерімен таныстырады. Курсты оқу нәтижесінде студент: - әлемдік экономиканың даму тенденцияларын және қазіргі кездегі оның көрінісін білуі тиіс; - әлемдік экономиканың интернационализациясы жағдайында жеке мемлекеттің оқшаулықта өмір сүруі мүмкін тігін түсіне алуы; халықаралық бәсекелеск және қаржылық тұрақсыздық жағдайын талдай алуы тиіс; - әлемдік экономиканың дамуын сипаттайтын статистикалық мәліметтерді жинау, өңдеу және талдау дағдысына ие болуы тиіс.

Әлеуметтік өзгеру және саяси модернизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттердің әлеуметтік өзгерістер мен дамуды және саяси жанғырту теориялық ұғыну, талдау және бағалау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Берілген модульде теориялық пен эмпирикалық перспективалар нақты бағдарламалар/стратегия дайындаумен үйлестірілген. Модульде қазіргі заманғы қоғамның құрылымы, әлеуметтік тәжірибелері мен мәдениетіндегі әлеуметтік және саяси өзгерістердің түрлерін, мемлекеттердің жаһандық және жергілікті деңгейдегі социеталдық дамуының себептері мен үрдістерін ашып көрсетететін әлеуметтік трансформациялар мен саяси жанғырту теориялары қарастырылады. Әлеуметтік өзгеріс және даму. Әлеуметтік өзгерістердің әлеуметтанулық перспективалары. Көші-қон мен еңбек көші-қоны. Жаһандық әлеуметтік қозғалыстар мен азаматтық белсенділік. Әлеуметтік құрылымның өзгеруі. Жаңа технологиялар мен медианың әлеуметтік өзгерістерге әсері. Өзгеруші Орталық Азия: үдерістер мен мәселелер. Cаяси жаңару түсінігі және түрлері. Cаяси жаңару теориясының, олардың эволюция және саяси тәжірибеде қарым-қатынасының негізгі бағыттары. Саяси жаңару институционалдық факторлар мен саяси дағдарыстар жүйесінің рөлі мен маңызы. Жаһандану және саяси жаңару ел дамуының қазақстандық үлгісі. Бәсекеге қабілетті жаңа деңгейге еліміздің шығыс жолы ретінде Үшінші жаңғыртудың негізгі басымдықтары: жедел технологиялық жаңғырту; бизнес-ортаны ырықтандыру; макро тұрақтылық; адам капиталының сапасын арттыру; институционалдық өзгерістер, қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес болып табылады.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Батыс Еуропа аймағы елдерінің саяси жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студентке Батыс Еуропа елдерінің мемлекеттік саяси жүйесінің қазіргі жағдайы туралы білім беру; бұл нақты шынайы материалды игеруді және Батыс Еуропа елдері қоғамының саяси жүйесінің қалыптасу және даму заңдылықтарын меңгеруді қамтиды. Пәнді сәтті меңгеру нәтижесінде студент: - елдің саяси жүйесінің экономикалық, сыртқы саяси, әлеуметтік, мәдени және басқа да үдерістер мен жағдайларға әсерін талдау үшін қажетті деңгейдегі теориялық білім алады; - қолданбалы талдауды жүргізе отырып, саяси жүйесін зерттеуге қажетті әр алуан әдістерді, әдістеме және зерттеу техникасын дайындап және пайдалануды үйренеді;

Батыс Еуропа аймағы елдерінің тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Батыс Еуропа елдерінің тарихын орта ғасырлар кезеңінен бүгінгі күнге дейін оқыту болып табылады, олардың дамуының негізгі заңдылықтары қарастырылады, Батыс Еуропа елдері халықтарының тарихи мұрасы мен мәдени дәстүрлері, қарым-қатынастары да қарастырылады. Пәнді меңгеру барысында студент мамандандырылатын аймақ елдерінің негізгі физикалық, географиялық, тарихи, саяси, әлеуметтік, экономикалық, экологиялық, демографиялық, этномәдени, дәни ерекшеліктерін және мамандандырылатын аймақ елдерінің жалпы адамзаттық өркениет дамуындағы тарихи үлесін сипаттай алуы қажет.

Батыс Еуропа аймағы елдерінің экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты -адамзаттық осы аймаққа үдеріс және мәселелердің әлеуметтік-экономикалық даму, оның себептерінің және шешімнің жолдарының шетелдік Еуропаның елінің экономикасының қазіргі күйін студенттің байқауы. Аймақ елдерінің және шет мемлекеттердің негізгі әлеуметтік, экономикалық өзгешеліктерін; негізгі нормативтік-құқықтықтың ақпардың бастауларының туралы арнайыландырудың аймағының елінің экономикалық жүйесінде қызмет ететін актілерінің, олардың/оның, сыртқыэкономикалық байланыстарын зерделеу.

Дипломатиялық тіл және мәдениетаралық қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Испан тілі (Erasmus)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қазіргі кездегі АҚШ және Канададағы дін және саясат
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс теориялық болып табылады және АҚШ пен Канададағы діннің рөлі мен оның салдарын, АҚШ пен Канададағы миграцияның әсерін, аталған елдердің қоғамындағы христиан, ислам және будда дінінің рөлін қарастырады және қазіргі әлемнің шынайылығын, сонымен қатар оларды айқындаушы факторларды анықтайды. қазіргі әлемдегі діни жағдайды анықтау және талдау дағдысын көрсету; - АҚШ пен Канада елдеріндегі дін мен саясаттың өзара әрекетінің негізгі теориялық мәселелеру туралы ақпаратты білу.

Қаржылық сауаттылықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Латын Америка елдерінің саяси жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты; студенттерге Латын Америкасы елдерінің қазіргі мемлекеттік саяси жүйелері туралы ақпарат беру; нақты дәлелді материалдарды қолдана отырып, Латын Америкасы елдерінің саяси саласының дамуы мен қалыптасуы жағдайларын түсіндіру. Пәнді меңгеру нәтижесінде студент: - Латын Америкасының елдерінің қоғамдық-саяси даму заңдылықтарының негіздерін көрсету; Латын Америкасы елдерінің әлеуметтік-саяси үрдістерін талдай білуі тиіс; Латын Америкасы елдерінің саяси жүйесі салаларында негізгі нақты мәліметтерді игеруі тиіс

Латын Америка елдерінің тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Латын Америкасы аймағы елдерінің тарихын орта ғасырлар кезеңінен бүгінгі күнге дейін оқыту болып табылады, олардың дамуының негізгі заңдылықтары қарастырылады, Латын Америкасы аймағы елдері халықтарының тарихи мұрасы мен мәдени дәстүрлері, қарым-қатынастары да қарастырылады. Пәнді меңгеру барысында студент мамандану аймағы елдерінің негізгі физикалық географиялық, тарихи, саяси, әлеуметтік, экономикалық, экологиялық, демографиялық, этномәдени, дәни ерекшеліктерін және мамандантын аймақ елдерінің жалпы адамзаттық өркениет дамуындағы тарихи үлесін сипаттай алуы қажет.

Латын Америка елдерінің экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты бас дағдының студенттерінің қозғаушы күштерін әлеуметтік-экономикалық үдеріс, оның заңдылығының жәнеөзара әсер ететін экономикалық шаруашылықтарын саралау мен зерттеу. Пәнді жіті меңгеру нәтижесінде игеруші студенттердің дағдыларды жұмыс мен негізгі экономикалық бастау, үкіметтің құжаттарының, аймақтың елінің экономикалық және статистикалық материалдарымен алады.

Мамандану аймағының тәжірибелік шетел тілі (екінші шетел тілі)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс тақырыбы қоғамның арнайы мәселелеріне, ғылым мен техникасына арналған. Оқу материалдары ретінде тек аутентивтік мәтіндер қолданылады. Пәнді меңгеру барысында студент білуге тиіс: шет тілінде әңгімелесу мен шетел әдебиетінен ақпарат ала алуы, сөздіктер мен анықтамалықтарды дұрыс пайдалана алуы.

Мамандану аймағының тәжірибелік шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс тақырыбы қоғамның арнайы мәселелеріне, ғылым мен техникасына арналған. Оқу материалдары ретінде тек аутентивтік мәтіндер қолданылады. Жасай алуы: шет тілінде әңгімелесу мен шетел әдебиетінен ақпарат ала алуы, сөздіктер мен анықтамалықтарды дұрыс пайдалана алуы.

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Мемлекеттің концептуалды дамуы: Қазақстан- 2050
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – Қазақстан Республикасының жаңа саяси бағыты туралы білім және шынайы пікір қалыптастыру болып табылады. ХХІ ғасырдағы жаһандық қатерлердің, пайда болуы жағдайында дамудың Қазақстандық үлгісін білуі тиіс; «Қазақстан-2050» стратегиясының негізгі баптарын сараптай алуы тиіс; «Қазақстан 2050» жаңа стратегиялық курсын жүзеге асыруды болжамдай алу дағдысына ие болуы тиіс.

Постотарлық дәуірдегі Африка мен Азиядағы геосаяси теңгерімдер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттер Африка мен Азиядағы деколонизация процестерін және бұл үдерістің екі құрлықтың геосаяси динамикасына әсері жөнінде білетін болады. Кандидаттың кандидаттық білімі Университеттің Регламентінің 23-тармағы бойынша енгізілген критерийлерге сәйкес өткізілетін түпкілікті ауызша тест арқылы жүргізіледі. Студент жобалық жұмыстардың нәтижелерін жазбаша баяндамада ұсына алады. Студент жобалық жұмыстың нәтижелерін көрсететін жазбаша баяндаманы дайындап, тапсырады. Студент топпен жобалық жұмысты орындауға жауапты болады.

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Халықаралық қатынастар және АҚШ және Канаданың сыртқы саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты: халықаралық қатынастар мен АҚШ пен Канаданың сыртқы саясаты бойынша білімдерін құрастыру болып табылады. Пәннің міндеттері: студенттерді негізгі қайнар көздермен, АҚШ пен Канаданың сыртқы саясаты бойынша отандық және қол жетімді шетелдік зерттеулермен таныстыру; АҚШ пен Канада сыртқы саяси институттары мен олардың өзара байланысы тетіктерін, солтүстікамерикандық елдердегі сыртқы саяси шешімдерді қабылдау ерекшеліктерін сипаттау; АҚШ пен Канада сыртқы саясатының басты бағыттары мен басымдықтарын, сыртқы саяси доктриналар мен құжаттар, дипломатияның принциптері мен құралдарын қарастыру. АҚШ пен Канада сыртқы саясатын сипаттайтын негізгі құжаттар, ғылыми ұстанымдар мен талқылауларды; басты сыртқы саяси институттар, сыртқы саяси шешімдерді қабылдау үрдісін, АҚШ пен Канада саясатының басты бағыттарын; ХХ ғ. екінші жартысы – ХХІ ғ. басындағы халықаралық қатынастардағы АҚШ пен Канада рөлін білу; халықаралық қатынастардың түрлі аспектілері бойынша АҚШ пен Канада ұстанымдарына бағытталу; алынған білімдер мен дағдыларды жалпылама шешімдер мен бағалау үшін қолдана білу; КСРО/РФ-ның АҚШ пен Канада өзара қатынастарының мәселелерін түсіне білу; түсіндірме құралына; сыртқы саясат бойынша қайнар көздер (құжаттар) сараптамасы дағдыларын игеру.

Халықаралық қатынастар және Батыс Еуропа аймағы елдерінің сыртқы саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ұсынылған курстың мақсаты - өзгешелікті сыртқы саясат қазіргі кезеңде Батыс Еуропа, сыртқы және ішкі саясаттың байланысының, ұлттық дипломатияның өзгешелігінің қарастыру. - адамзат өркениетінің дамуына мамандану аймағы елдерінің қосқан тарихи үлесін; - мамандану аймағының сыртқы саясатын, сондай-ақ, тарихи тұрғыдан қалыптасқан әлеуметтік-экономикалық, саяси және құқықтық жүйелердің осы аймақ халықтарының саяси мәдениеті мен менталитетінің қалыптасуына ықпалын сипаттай алу дағдысын иемденеді

Халықаралық қатынастар және Латын Америка елдерінің сыртқы саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: құралым бас біртұтас студенттерінің туралы рөл және мемлекеттің сыртқы саясатының кезінде халықаралық қатынастың дүниежүзілік жүйесінде, сонымен қатар тарихи негізгі бейбіт әдіс-айла және мемлекеттің сыртқы саясатының жүзеге асуының барысында студенттерге үйрету Пәнді сәтті игерудің нәтижесінде студент: білуі тиіс сыртқы саяси қатынастың, институттардың және ұстанымдарын білу тиіс; Басынан бастап себеп салдарлық байланыс, заңдық сипаттарды және үдерістің өзгешеліктерінің, оқиғаның және деректердің дүниежүзілік саяси жүйесін енгізу; меңгеру; саяси негіздің ғылыми сынының әдістемесін тарихи, және ақпараттық халықаралық деректерді және үдерістерді игеруі тиіс.

Халықаралық құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Халықаралық құқық курсының мақсаты - студенттерге халықаралық азаматтық құқық қатынастарының саласында қажетті қағидалы және тәжірибелі білім беру. Бағдарламаның мазмұнының игеру нәтижесінде студент білуге тиіс: - халықаралық құқықтық қатынастар түсінігін; әртүрлі нормаларды, институттарды, және олардың Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесіндегі мазмұндамасын; қолданыстағы халықаралық құқықтық келісімдерін игеру; - халықаралық өмірдің оқиғасына және деректеріне дұрыс құқықтықтың сараптама жасай алу; - қолданыстағы заңнамалар туралы білімін тәжірибеде қолдану.

Шет тіліндегі қоғамдық - саяси тақырып (бірінші шетел тілі)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қоғамдық- саяси айдарма тәжірибелік курсының мақсаты – студенттерде кәсіби жазба және ауызекі аударма икемі мен іскерлігін шынықтыру, сондай- ақ пресс- материалдарды ағылшын тілінде мазмұнын қысқаша баяндаумен таныстыру. Курс міндеті болып жазбаша аударма икеміне үйрету мен жан- жақты жетілдіру, кәсіби өзін ұстау мен аударманың ауызекі түрлеріне үйрету (абзацты- фразалық, ретті және синхрондық), сонымен қатар ағылшын тіліндегі пресс- материалдарды саралау қағидалары мен референттік өңдеу әдістерімен таныстыру.

Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – аудармышылық құзыретті қалыптастыру, мұндағы мағынасы – бір тілдегі мәтіннен ақпаратты шығара алу мен оны басқа тілдегі мәтінді құру арқылы жеткізе алу. Курс міндеті – халықаралық саладағы аудармашылық қызмет икеміне ие болып, дискурсивті, лексико- фразеологиялық, грамматикалық және стилистикалық қиындықтарды иелену және негізгі кәсіби қызмет саласына қатысты мәтіндерді аудару барысында аударма түрі, оның мақсаттары мен жүзеге асыру жағдайларын ескере отырып оларды жеңіп шығу.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Диплом алды
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Учебная
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - ФМО

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген