Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Халықаралық құқық

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - құқық бакалавры
 • Екiншi жоғары бiлiм - құқық бакалавры
 • Бiрiншi жоғары қысқартылған бiлiм - құқық бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

«Халықаралық құқық» білім беру бағдарламасы

Халықаралық аккредитация: Fibaa, QS
Бағдарлама: 5В030200 – «Халықаралық құқық»
Оқу деңгейі: Бакалавриат
Емтихандар: ҰБЕ, КТА нәтижелері бойынша
Оқу нысаны: күндізгі
Оқу мерзімі: 4 жыл

5В030200 – «Халықаралық құқық» бағыты бойынша бакалаврларды дайындау келесідей кәсіптік қызмет түрлері үшін жүзеге асырылады:
• өндірістік – кәсіпорындар, мемлекеттік және мемлекеттік емес бағыттағы мекемелерде маман – заңгер ретінде;
• кеңес берушілік – мемлекеттік басқару органдарының заң бөліміндерінде ұйымдастырушылық–басқарушылық қызмет;
• ақпараттық-талдау – халықаралық құқық және сыртқы саясат мәселелерімен айналысатын министрліктер мен ведомстваларда;
• құқық қорғау – құқық қорғау органдарындағы жұмыс істеу: халықаралық жіне ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етумен айналысатын сот, прокуратура, ішкі істер органдары, кеден органдары;
• құқық қорғаушы - адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау мәселелері бойынша заңи кеңес беру, адвокаттық және нотариалдық кеңселер мен т.б. жұмыс істеу;
• білім беру – (орта және орта арнайы оқу мекемелеріндегі педагогикалқ қызмет).

Бейіндік пәндер: Мемлекет және құқық теориясы; Шет елдердің мемлекет және құқық тарихы; ҚР және шет елдердің конституциялық құқығы; ҚР және шет елдердің еңбек құқығы; ҚР және шет елдердің әкімшілік құқығы; Халықаралық жария құқық; Дипломатиялық және консулдық құқық; ҚР және шет елдердің азаматтық құқығы; ҚР және шет елдердің қылмыстық құқығы; ҚР және шет елдердің қылмыстық іс жүргізу құқығы; ҚР және шет елдердің азаматтық іс жүргізу құқығы; Халықаралық азаматтық іс жүргізу; Халықаралық экономикалық құқық негіздері; Халықаралық қаржы құқығы; Халықаралық сауда құқығы; ҚР кеден құқығы; Халықаралық және ҚР ішкімемлекеттік құқықғындағы нотариат; Халықаралық банк құқығы; Зияткерлік меншіктің халықаралық құқығы; Халықаралық коммерциялық құқық; Отбасы құқығы; Халықаралық гуманитарлық құқық; Қылмысты саралау теориясы; Халықаралық қылмыстық құқық; Заңгер этикасы; Сот сараптамасы: ұйымдастыру және өндіріс; Халықаралық энергетикалық құқық; Халықаралық қатынастардың қазіргі мәселелері; Дипломатиялық хаттама және этикет және т.б.

Білім алудың артықшылықтары:
• Әлемдік деңгейде білім беру: ұлттық және халықаралық аккредитация;
• Қазақстан Республикасындағы халықаралық танылған үздік жоо дипломы;
• Студент алмасу, қос диплом және жазғы мектеп бағдарламалары бойынша әлемнің әртүрлі елдерінде білім алу мүмкіндігі;
• Шет тілдерін тереңдете оқу, IELTS емтихандарын тапсыру мүмкіндігі;
• Қазақстан Республикасы, ТМД елдері мен алыс шет елдердегі халықаралық студенттік ғылыми конференцияларға қатысу;
• Ғылыми жобаларға қатысу;
• Білім алудың барлық сатыларында жұмыс берушілермен өзара әрекеттесуі;
• Мелекеттік және ішкі гранттар мен Университет жеңілдіктері;
• Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Ғылыми кітапханасы қорына қол жетімділік.

Халықаралық байланыстар: студенттер академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша әлемнің ірі университеттерінде білім алу мүмкіндігіне ие. Соның ішінде әріптес-жоо: Ресей – Мәскеу халықаралық қатынастар мемлекеттік институты (МГИМО), РУДН–әл-Фараби атындағы ҚазҰУ қос диплом бағдарламасы бойынша ТМД Желілік университеті Ресей халықтар достығы университеті (РУДН); Франция – Гавр университеті; Ұлыбритания – Кембридж университетінің Кембридж-Қазақстан Форумы; Испания – Кадис университеті; Польша – Варшава университеті; Болгария – Экономика және политология институты, әлемдік экономика және халықаралық қатынастар университеті; Индия – ICAF (The India-Central Asia Foundation), New Delhi, India, ORF (Observe Research Foundation) New Delhi, India; Жапония – Цукуба университеті; Түркия –Мимар Синан университеті, Стамбул қ.; Мальтепе университеті, Кипр Ұлттық университеті; Қытай – Шанхайский университеті, Харбин технологиялық институты.

Тәжірибеден өту және ықтимал жұмыспен қамту орындары: Сыртқы істер мнистрлігі, Әділет министрлігі, шет елдердің өкілдіктері мен консылдық мекемелері, Парламент комитеттері мен комиссиялары, әкімшіліктер, органы прокуратура органдары, сот органдары, ішкі істер органдары, заң фирмалары, ұлттық және шет елдік компаниялар мен т.б.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Халықаралық құқық
Мамандық шифры
5B030200
Факультеті
Халықаралық қатынастар
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм, Бiрiншi жоғары қысқартылған бiлiм, Екiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі, сырттай
Таңдау пәні
Адам.Қоғам.Құқық
Бейіндік пән
Адам.Қоғам.Құқық
Өту балы
ҚАЗ
128
ОРЫС
122

пәндер

Scientific Writing
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – «Scientific Writing» пәнінің мақсаты – ғылыми-педагогикалық бағытта даярланған болашақ мамандар ретіндегі студенттерді ғылыми ойлауға және заманауи экономиканың өзекті мәселелері бойынша экономикалық зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру негіздерін, әдістемесін, нысандарын және экономикалық теория категорияларының мәнін үйрету болып табылады. Ғылыми мақалалар жаза білу және қазақ,орыс, ағылшын тілдерінде дискусcиялар жүргізе алу.

Ақпараттық коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – студенттердің қазіргі ақпараттық – коммуникациялық технологияларды болашақ кәсіби қызметтерінде қолдануының іс-тәжірибелік қабілеттерін қалыптастыру. ақпараттық технологиялардың, ақпарат жинақтау, жинау, өңдеу, жеткізу және тарату технологияларының мәні мен түрлерін білу; - қолданбалы бағдарлама дестесі құралдарын қолдана отырып, ақпаратты өңдей білу; - ақпараттық технологиялардың құрамын, құрылымын, оларды қолдану және қызмет ету ұстанымдарын зерттеу қабілеті.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ауызша аударма негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: студенттердің шетел тілін ақпарат көзі ретіндегі және басқа тілдік байланыс құралы ретінде қабылдауын дамыту. Курс тәжірибелік грамматиканы және шетел тілінің лексикасын ауызша және жазбаша нысанда ауызекі сөйлей алу үшін , сонымен қатар белсенді түрде шетел тілін күнделікті және де кәсіптік тілдесуде де қолдану үшін арнайы терминологияны үйренуді қамтиды. Деңгейлер: ( Elementary, Pre-intermediate, Intermediate және Upper-Intermediate). - Осы курсты меңгерген кезде студент: оқу-әдістемелік кешенмен ескерілген лексиканы және грамматиканы білу керек ішінара адаптацияланған мәтіндерді оқи алу және мазмұнын айту; сұхбаттаса алу және ауызша тақырыптар бойынша ауызша хабарламалар жасай алу; өткен тақырыптарға сәйкес мәтіндерді қабылдау керек; үғымды-категориялық аппарат пен негізгі терминологияны білу керек.

Ауызша аударма негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: студенттердің шетел тілін ақпарат көзі ретіндегі және басқа тілдік байланыс құралы ретінде қабылдауын дамыту. Курс тәжірибелік грамматиканы және шетел тілінің лексикасын ауызша және жазбаша нысанда ауызекі сөйлей алу үшін , сонымен қатар белсенді түрде шетел тілін күнделікті және де кәсіптік тілдесуде де қолдану үшін арнайы терминологияны үйренуді қамтиды. Деңгейлер: ( Elementary, Pre-intermediate, Intermediate және Upper-Intermediate). - Осы курсты меңгерген кезде студент: оқу-әдістемелік кешенмен ескерілген лексиканы және грамматиканы білу керек ішінара адаптацияланған мәтіндерді оқи алу және мазмұнын айту; сұхбаттаса алу және ауызша тақырыптар бойынша ауызша хабарламалар жасай алу; өткен тақырыптарға сәйкес мәтіндерді қабылдау керек; үғымды-категориялық аппарат пен негізгі терминологияны білу керек.

Әкімшілік кұқық және әкімшілік іс жүргізу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «ҚР әкімшілік құқығы және әкімшілік іс жүргізу» пәнінің зерттеу мақсаты студенттердің мемлекеттік басқару аясындағы қоғамдық қатынастарды реттейтін әкімшілік-құқықтық нормалардың мазмұны туралы қажетті білімді меңгеру болып табылады. Пәнрді оқытудың міндеті болып: - тиісті заң шығару, әкімшілік тәжірибелерді зерттеу; - тиісті құжаттарды, олардың құқықтық мазмұны мен дамуының негізгі тенденцияларын зерттеу; - ҚР құқық қорғау органдарының басқару аясындағы құқықбұзушылық фактілерді анықтау және дәлелдеу бойынша жүзеге асырылып жатқан тәжірибелерді талдаулар табылады. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: аталған пән бойынша негізгі және қосымша әдебиеттерді әкімшілік құқықтың мазмұнын қамтитын негізгі теориялық тұжырымдамалырды, курсты оқу кезінде қолданылатын негізгі терминологияларды білу керек. Келесілерді түсіну және білу керек: осы курста оқытылатын негізгі түсініктер мен басқару аясын құқықтық реттеу саласындағы құқықтық тұжырымдардың даму тенденциясын талдау, ақпаратты білімге айналдыру, алынған білімді қолдану және ұсыну, ғылыми пікірталас жүргізу. ,

Әкімшілік кұқық және әкімшілік іс жүргізу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «ҚР әкімшілік құқығы және әкімшілік іс жүргізу» пәнінің зерттеу мақсаты студенттердің мемлекеттік басқару аясындағы қоғамдық қатынастарды реттейтін әкімшілік-құқықтық нормалардың мазмұны туралы қажетті білімді меңгеру болып табылады. Пәнрді оқытудың міндеті болып: - тиісті заң шығару, әкімшілік тәжірибелерді зерттеу; - тиісті құжаттарды, олардың құқықтық мазмұны мен дамуының негізгі тенденцияларын зерттеу; - ҚР құқық қорғау органдарының басқару аясындағы құқықбұзушылық фактілерді анықтау және дәлелдеу бойынша жүзеге асырылып жатқан тәжірибелерді талдаулар табылады. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: аталған пән бойынша негізгі және қосымша әдебиеттерді әкімшілік құқықтың мазмұнын қамтитын негізгі теориялық тұжырымдамалырды, курсты оқу кезінде қолданылатын негізгі терминологияларды білу керек. Келесілерді түсіну және білу керек: осы курста оқытылатын негізгі түсініктер мен басқару аясын құқықтық реттеу саласындағы құқықтық тұжырымдардың даму тенденциясын талдау, ақпаратты білімге айналдыру, алынған білімді қолдану және ұсыну, ғылыми пікірталас жүргізу. ,

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Дене шынықтыру (есепке алу)
 • Кредит саны - 8
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Дипломатиялық және консулдық кұқық
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Дипломатиялық және консулдық құқық» пәнінің міндеттері: сыртқы қатынастар құқығының даму тарихы, негізгі қағидалары мен институттарымен танысу; сыртқы қатынастар құқығының қазіргі қалпы және даму тенденцияларын талдау; сыртқы қатынастар құқығының саласындағы негізгі теориялар мен доктриналар, халықаралық және ішкі мемлекеттік құқықтық актілер, сот тәжірибесін зерттеу; сыртқы қатынастарды халықаралық және ішкі мемлекеттік құқықтық реттеудің арақатынасын, дипломатиялық және консулдық құқықтың басқа да өзекті мәселелерін қарастыру болып табылады. Құзыреттер:: «Дипломатиялық және консулдық құқық» пәнін өту нәтижесінде студент: дипломатиялық және консулдық құқықтың жалпы құрылымын, оның халықаралық жария құқық құрамындағы орнын, басқа құқық салаларымен арақатынасын білуге; мемлекеттердің сыртқы қатынастарын жүзеге асыруына байланысты мәселелерді игерген білім контекстінде бағалай алуға; оқытылған мәселелер бойынша ғылыми, талдау жұмыстарын атқару, жария баяндама жасау, негізгі дипломатиялық және консулдық құжаттарды құрастыру машықтарын игеруге тиісті.

Дипломатиялық және консулдық кұқық
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Дипломатиялық және консулдық құқық» пәнінің міндеттері: сыртқы қатынастар құқығының даму тарихы, негізгі қағидалары мен институттарымен танысу; сыртқы қатынастар құқығының қазіргі қалпы және даму тенденцияларын талдау; сыртқы қатынастар құқығының саласындағы негізгі теориялар мен доктриналар, халықаралық және ішкі мемлекеттік құқықтық актілер, сот тәжірибесін зерттеу; сыртқы қатынастарды халықаралық және ішкі мемлекеттік құқықтық реттеудің арақатынасын, дипломатиялық және консулдық құқықтың басқа да өзекті мәселелерін қарастыру болып табылады. Құзыреттер:: «Дипломатиялық және консулдық құқық» пәнін өту нәтижесінде студент: дипломатиялық және консулдық құқықтың жалпы құрылымын, оның халықаралық жария құқық құрамындағы орнын, басқа құқық салаларымен арақатынасын білуге; мемлекеттердің сыртқы қатынастарын жүзеге асыруына байланысты мәселелерді игерген білім контекстінде бағалай алуға; оқытылған мәселелер бойынша ғылыми, талдау жұмыстарын атқару, жария баяндама жасау, негізгі дипломатиялық және консулдық құжаттарды құрастыру машықтарын игеруге тиісті.

ДСҰ-ң құқығы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жазбаша аударма негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: студенттердің шетел тілін ақпарат көзі ретіндегі және басқа тілдік байланыс құралы ретінде қабылдауын дамыту. Курс тәжірибелік грамматиканы және шетел тілінің лексикасын ауызша және жазбаша нысанда ауызекі сөйлей алу үшін , сонымен қатар белсенді түрде шетел тілін күнделікті және де кәсіптік тілдесуде де қолдану үшін арнайы терминологияны үйренуді қамтиды. Деңгейлер: ( Elementary, Pre-intermediate, Intermediate және Upper-Intermediate). - Осы курсты меңгерген кезде студент: оқу-әдістемелік кешенмен ескерілген лексиканы және грамматиканы білу керек ішінара адаптацияланған мәтіндерді оқи алу және мазмұнын айту; сұхбаттаса алу және ауызша тақырыптар бойынша ауызша хабарламалар жасай алу; өткен тақырыптарға сәйкес мәтіндерді қабылдау керек; үғымды-категориялық аппарат пен негізгі терминологияны білу керек.

Жазбаша аударма негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: студенттердің шетел тілін ақпарат көзі ретіндегі және басқа тілдік байланыс құралы ретінде қабылдауын дамыту. Курс тәжірибелік грамматиканы және шетел тілінің лексикасын ауызша және жазбаша нысанда ауызекі сөйлей алу үшін , сонымен қатар белсенді түрде шетел тілін күнделікті және де кәсіптік тілдесуде де қолдану үшін арнайы терминологияны үйренуді қамтиды. Деңгейлер: ( Elementary, Pre-intermediate, Intermediate және Upper-Intermediate). - Осы курсты меңгерген кезде студент: оқу-әдістемелік кешенмен ескерілген лексиканы және грамматиканы білу керек ішінара адаптацияланған мәтіндерді оқи алу және мазмұнын айту; сұхбаттаса алу және ауызша тақырыптар бойынша ауызша хабарламалар жасай алу; өткен тақырыптарға сәйкес мәтіндерді қабылдау керек; үғымды-категориялық аппарат пен негізгі терминологияны білу керек.

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі-2 бөлім
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби бағдарлы шетел тілі-2 бөлім
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Көліктік тасымалдауды халықаралық-қүқықтық реттеу
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақ (орыс) тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ (орыс) тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан Республикасы және шет елдердің азаматтық кұқығы-Жалпы бөлiм
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - New F

Қазақстан Республикасы және шет елдердің азаматтық кұқығы-Жалпы бөлiм
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - New F

Қазақстан Республикасы және шет елдердің еңбек құқығы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - FMO77155

Қазақстан Республикасы және шет елдердің еңбек құқығы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - FMO77155

Қазақстан Республикасы және шетелдердің қылмыстық кұқығы-Жалпы бөлiм
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - нов F

Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (ерекше бөлім)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: тараптардың теңдігіне негізделген мүліктік және мүліктік емес қатынастарды зерттейді. Курс барысында азаматтық құқықтық қатынастардың ерекшеліктері, олардың элементтері және түрлері, субъектілері,объектілері, мәмілелер, заттық құқықтар, міндеттемелік құқық, шарт институттары қарастырылады. Модульды игеру нәтижесінде қалыптасқан өкілеттіктер: студент білуі тиіс: азаматтық құқықтың жалпы теориялық әдістері мен қағидалары, азаматтық құқықтық қатынастардың түсінігі мен мазмұны, азаматтық құқықтық қатынастардың объектілері мен субъектілері, міндеттемелік құқықтың негізгі институттарын, оның ішінде сатып алу сату шарты, жалға алу, мердігерлік және тағы басқа, алынған білімдерін тәжірибеде қолдана білу. Азаматтық құқық субъектілерінің мүліктік және мүліктік емес қатынастарын реттейтін нормативтік құқықтық базамен жұмыс жасай білу, алған білімдерін іс жүзіне асыру. Мүліктік және мүліктік емес құқықтарды реттеу саласындағы ғылыми және тәжірибелік мәселелерді шешу дағдысына ие болу.

Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (жалпы бөлім)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: азаматтық құқықтың негізгі ғылыми теориялық негіздері туралы түсінік қалыптастыру, азаматтық заңнаманы білу және түсіндіру қабілетің қалыптастыру. Модульді оқу нәтижесінде қалыптасқан өкілеттіктер: студент білуі тиіс: азаматтық құқықтық цикл бойынша ғылыми, анықтамалық және әдістемелік әдебиеттерді қолдана білу, азаматтық заңнаманы қолдану тәжірибесін білу,азаматтық құқық туралы негізгі мәселелер туралы түсінік қалыптастыру.

Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (жалпы бөлім)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: азаматтық құқықтың негізгі ғылыми теориялық негіздері туралы түсінік қалыптастыру, азаматтық заңнаманы білу және түсіндіру қабілетің қалыптастыру. Модульді оқу нәтижесінде қалыптасқан өкілеттіктер: студент білуі тиіс: азаматтық құқықтық цикл бойынша ғылыми, анықтамалық және әдістемелік әдебиеттерді қолдана білу, азаматтық заңнаманы қолдану тәжірибесін білу,азаматтық құқық туралы негізгі мәселелер туралы түсінік қалыптастыру.

Қазақстан Республикасының және шет елдердiң конституциялық құқығы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - F

Қазақстан Республикасының және шет елдердiң конституциялық құқығы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - F

Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс шеңберінде ҚР-ң кеден ісінің тарихы, құрылымы және мазмұны, кеден органдары жүйесіндегі басқарудың түсінігі, мақсаттары, құрылымы, әдістері қарастырылады, кеден органдарының кеден ісін жүзеге асырудағы атқаратын қызметі, олардың міндеттері, сонымен қатар, олардың атқаратын қызметінің әдістері және т.б. оқытылады. Кеден органдарымен кеден ісін жүзеге асыру барысында туындайтын қатынастарды реттейтін заңнамаларды білу; қарастыруға берілген мәселелерге байланысты ғылыми және оқу-әдістемелік әдебиеттерді білу; ҚР және КО кеден органдарының НҚА білу. Модульді оқытудың нәтижесінде студент міндетті: білуге кеден органдарының кеден ісін жүзеге асырумен байланысты ҚР және КО заңнамасын; ғылыми және оқу әдебиеттерінде ұсынылатын сұрақтарды қарастыру, сонымен қатар, КО және ҚР кеден органдарының НҚА. Үйренуге кеден органдары қызметінің мәселелері бойынша КО және ҚР әрекет ететін заңнаманы талдауды, кеден органдары қызметін жүзеге асырумен байланысты шешім қабылдай білу. Қабілетті болуға кеден органдары қызметін жүзеге асыру, сонымен қатар, КІ аясындағы өз құқықтары мен міндеттері бойынша кеден ісі аясындағы нақты тапсырмаларды шеше білуге.

Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс шеңберінде ҚР-ң кеден ісінің тарихы, құрылымы және мазмұны, кеден органдары жүйесіндегі басқарудың түсінігі, мақсаттары, құрылымы, әдістері қарастырылады, кеден органдарының кеден ісін жүзеге асырудағы атқаратын қызметі, олардың міндеттері, сонымен қатар, олардың атқаратын қызметінің әдістері және т.б. оқытылады. Кеден органдарымен кеден ісін жүзеге асыру барысында туындайтын қатынастарды реттейтін заңнамаларды білу; қарастыруға берілген мәселелерге байланысты ғылыми және оқу-әдістемелік әдебиеттерді білу; ҚР және КО кеден органдарының НҚА білу. Модульді оқытудың нәтижесінде студент міндетті: білуге кеден органдарының кеден ісін жүзеге асырумен байланысты ҚР және КО заңнамасын; ғылыми және оқу әдебиеттерінде ұсынылатын сұрақтарды қарастыру, сонымен қатар, КО және ҚР кеден органдарының НҚА. Үйренуге кеден органдары қызметінің мәселелері бойынша КО және ҚР әрекет ететін заңнаманы талдауды, кеден органдары қызметін жүзеге асырумен байланысты шешім қабылдай білу. Қабілетті болуға кеден органдары қызметін жүзеге асыру, сонымен қатар, КІ аясындағы өз құқықтары мен міндеттері бойынша кеден ісі аясындағы нақты тапсырмаларды шеше білуге.

Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше бөлім)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Әрекет етіп жүрген қылмыстық заңнамалардың нормаларын талқылау және саралау, өзекті мәселерді анықтау және талқылауға студенттерді үйрету. Мазмұны: курс қылмыстық құқықтың теоретикалық мәселелерін және қылмыстық-құқықтық қатынастарды реттейтін қолдану тәжірибесін оқытады. Модульді оқып білу нәтижесінде игерілетін құзыреттер: - білуі тиіс: қылмыстық-құқықтық циклдағы ғылыми, анықтамалық, әдістемелік әдебиеттерді қолдана білуі ; -меңгеруі тиіс: қылмыстық заңнамаларды тәжірибеде қолдана білуге машықтану; - Машықтануы тиіс : қылмыстық құқықтың негізгі ережелері туралы түсінік

Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше бөлім)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Әрекет етіп жүрген қылмыстық заңнамалардың нормаларын талқылау және саралау, өзекті мәселерді анықтау және талқылауға студенттерді үйрету. Мазмұны: курс қылмыстық құқықтың теоретикалық мәселелерін және қылмыстық-құқықтық қатынастарды реттейтін қолдану тәжірибесін оқытады. Модульді оқып білу нәтижесінде игерілетін құзыреттер: - білуі тиіс: қылмыстық-құқықтық циклдағы ғылыми, анықтамалық, әдістемелік әдебиеттерді қолдана білуі ; -меңгеруі тиіс: қылмыстық заңнамаларды тәжірибеде қолдана білуге машықтану; - Машықтануы тиіс : қылмыстық құқықтың негізгі ережелері туралы түсінік

Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: қылмыстық құқықтың ғылыми-теоретикалық ережелері туралы фундаментальды білім ұсыну, қылмыстық заңнамаларды қолдануға үйрету және оларды талқылау мен қолдана білуге машықтандыру Модульді оқып білу нәтижесінде игерілетін құзыреттер: - білуі тиіс: қылмыстық-құқықтық циклдағы ғылыми, анықтамалық, әдістемелік әдебиеттерді қолдана білуі; - меңгеруі тиіс: қылмыстық заңнамаларды тәжірибеде қолдануға бейімделуі - Машықтануы тиіс : қылмыстық құқықтың негізгі ережелері болжаулары.

Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: қылмыстық құқықтың ғылыми-теоретикалық ережелері туралы фундаментальды білім ұсыну, қылмыстық заңнамаларды қолдануға үйрету және оларды талқылау мен қолдана білуге машықтандыру Модульді оқып білу нәтижесінде игерілетін құзыреттер: - білуі тиіс: қылмыстық-құқықтық циклдағы ғылыми, анықтамалық, әдістемелік әдебиеттерді қолдана білуі; - меңгеруі тиіс: қылмыстық заңнамаларды тәжірибеде қолдануға бейімделуі - Машықтануы тиіс : қылмыстық құқықтың негізгі ережелері болжаулары.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + МЕК] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның қазіргі заман тарихы (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс органикалық дүниенің ежелгі заманда болуын зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық процестер мен зерттеулермен оның әдістерімен геологиялық тарихи ж/е эволюциялық теорияның сұрақтарына жауап іздеуді үйретеді. – негізгі биологиялық заңдылықтар негізінде эволюциялық процестердің жүруін қазба негізінде зерттелмейтін организмдерді олардың жалпы ерекшеліктерін, олардың өмір сүру ортасын тарихи дамуын геологиялық мағлұматтарды білуді үйретеді

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР және шетелдердің қылмыстық іс жүргізу құқығы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «ҚР және шетелдердің Қылмыстық іс жүргізу құқығы» пәнінің міндеттері болып мыналар табылады: студенттерді Қылмыстық іс жүргізу қағидаларымен таныстыру; -Әртүрлі іс жүргізу әрекеттеріне қатысу машықтарын иелену; -Қылмыстық іс жүргізудің негізгі нысандары мен түрлерін зерттеу; -Қылмыстық іс жүргізудің әрекет етуші тәжірибелік проблемаларын зерделеу және оларды шешу тәсілдері Құзыреттілік: «ҚР және шетелдердің Қылмыстық іс жүргізу құқығы» пәнін оқыту шеңберінде студент келесі машықтарды иеленуі тиіс: -нақты заңды казус жағдайларында қылмыстық іс жүргізу нормаларын қолдану; -нақты қылмыстық істер шеңберінде қорғау тараптарын және айыптау тараптарының ұстанымын ұстай білу; -қарсы тараптың әлсіз жақтарын табу.

ҚР және шетелдердің қылмыстық іс жүргізу құқығы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «ҚР және шетелдердің Қылмыстық іс жүргізу құқығы» пәнінің міндеттері болып мыналар табылады: студенттерді Қылмыстық іс жүргізу қағидаларымен таныстыру; -Әртүрлі іс жүргізу әрекеттеріне қатысу машықтарын иелену; -Қылмыстық іс жүргізудің негізгі нысандары мен түрлерін зерттеу; -Қылмыстық іс жүргізудің әрекет етуші тәжірибелік проблемаларын зерделеу және оларды шешу тәсілдері Құзыреттілік: «ҚР және шетелдердің Қылмыстық іс жүргізу құқығы» пәнін оқыту шеңберінде студент келесі машықтарды иеленуі тиіс: -нақты заңды казус жағдайларында қылмыстық іс жүргізу нормаларын қолдану; -нақты қылмыстық істер шеңберінде қорғау тараптарын және айыптау тараптарының ұстанымын ұстай білу; -қарсы тараптың әлсіз жақтарын табу.

ҚР мен шетелдердің азаматтық іс жүргізу құқығы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Азаматтық-құқықтық дауларды шешуге студенттерді дағдыландыру, материалдық және моральдық зиянды өтеу, азаматтық-құқықтық қатынастардағы барлық субъектілердің құқықтарын және заңды мүдделерін қамтамасыз ету -пәнінiң мақсаты болып табылады. Пәннің міндеттері азаматтық істер бойынша әділеттілікті жүзеге асыру облысында студентерің іс жүргізу білімдерін қалыптастыру, субъективтік құқықтардың қорғанысының әр түрлі нысандарын реттейтін құқық нормаларын студенттердің меңгеруі, яғни, соттың азаматтық істерді қарау және шешу тәртiбiн, құқық нормаларын тиісті органдардың практикалық қолдануының тығыз байланысы деп қарау қажет. Құзыретілік: оқу барысында студенттер азаматтық іс жүргізу құқығының теориялық ережелері, негізгі құқықтық институттар, азаматтық істердің жеке санаттарын қарастыру тәртібі аясында білім алуы қажет, сонымен бірге нормативтік құқықтық актілерді талдау және қолдану, практикалық жағдайларды шешу дағдыларына ие болулары қажет.

ҚР мен шетелдердің азаматтық іс жүргізу құқығы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Азаматтық-құқықтық дауларды шешуге студенттерді дағдыландыру, материалдық және моральдық зиянды өтеу, азаматтық-құқықтық қатынастардағы барлық субъектілердің құқықтарын және заңды мүдделерін қамтамасыз ету -пәнінiң мақсаты болып табылады. Пәннің міндеттері азаматтық істер бойынша әділеттілікті жүзеге асыру облысында студентерің іс жүргізу білімдерін қалыптастыру, субъективтік құқықтардың қорғанысының әр түрлі нысандарын реттейтін құқық нормаларын студенттердің меңгеруі, яғни, соттың азаматтық істерді қарау және шешу тәртiбiн, құқық нормаларын тиісті органдардың практикалық қолдануының тығыз байланысы деп қарау қажет. Құзыретілік: оқу барысында студенттер азаматтық іс жүргізу құқығының теориялық ережелері, негізгі құқықтық институттар, азаматтық істердің жеке санаттарын қарастыру тәртібі аясында білім алуы қажет, сонымен бірге нормативтік құқықтық актілерді талдау және қолдану, практикалық жағдайларды шешу дағдыларына ие болулары қажет.

ҚР-ң және шет елдердің азаматтық құқығы – Ерекше бөлім
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Азаматтық-құқықтық шарттар құрастыру дағдыларын дамыту, құқықтық ғылымның, соның ішінде жалпы теорясының, азаматтық заннамасындағы дау, таластарды шешудің құқықтық негіздерінің, әр түрлi салаларында бағдарлау, тәжірибесінен алған азаматтық-құқықтық ғылымы бойынша білімін пайдалану білу, АК жалпы бөлімнің нормаларын АК ерекше бөлімнің нормаларын қолданылу кезінде байланыстыра білу, жиналған эмпирикалық материалды жүйелеу білу, олардың арасындағы өзара байланыстарды таба білу, тәжірибелік есептерді шығара білу- пәннiң мiндеттерi болып табылады Құзыреттер: пәнді зерттеу барысында студент азаматтық қатынастардың құқықтық реттеуiнiң негiзгi теориялық мәселелерi туралы едәуір көлемдi білім және азаматтық-құқықтық реттеудің ұғымын құрайтын мазмұны әр түрлі қатынастардың құқықтық реттеуінің көптеген ерекшеліктерімен өз білімін байытуы қажет: студенттер азаматтық-құқықтық нормалардың сараптамасы бойынша практикалық дағдыларды алу, оларды шаруашылық және басқа да азаматтық-құқықтық дауларды қарастыру барысында қолдануы, мүліктік және басқа да қатынастардың құқықтық реттеу мәселелерін анықтау дағдыларына ие болуы, оларды ғылыми тұрғыдан негiздеу және шешу әрекеттерін, материалды бiлiктi баяндауға үйренуі.

ҚР-ң және шет елдердің азаматтық құқығы – Ерекше бөлім
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Азаматтық-құқықтық шарттар құрастыру дағдыларын дамыту, құқықтық ғылымның, соның ішінде жалпы теорясының, азаматтық заннамасындағы дау, таластарды шешудің құқықтық негіздерінің, әр түрлi салаларында бағдарлау, тәжірибесінен алған азаматтық-құқықтық ғылымы бойынша білімін пайдалану білу, АК жалпы бөлімнің нормаларын АК ерекше бөлімнің нормаларын қолданылу кезінде байланыстыра білу, жиналған эмпирикалық материалды жүйелеу білу, олардың арасындағы өзара байланыстарды таба білу, тәжірибелік есептерді шығара білу- пәннiң мiндеттерi болып табылады Құзыреттер: пәнді зерттеу барысында студент азаматтық қатынастардың құқықтық реттеуiнiң негiзгi теориялық мәселелерi туралы едәуір көлемдi білім және азаматтық-құқықтық реттеудің ұғымын құрайтын мазмұны әр түрлі қатынастардың құқықтық реттеуінің көптеген ерекшеліктерімен өз білімін байытуы қажет: студенттер азаматтық-құқықтық нормалардың сараптамасы бойынша практикалық дағдыларды алу, оларды шаруашылық және басқа да азаматтық-құқықтық дауларды қарастыру барысында қолдануы, мүліктік және басқа да қатынастардың құқықтық реттеу мәселелерін анықтау дағдыларына ие болуы, оларды ғылыми тұрғыдан негiздеу және шешу әрекеттерін, материалды бiлiктi баяндауға үйренуі.

ҚР-ң және шет елдердің азаматтық құқығы – Жалпы бөлім
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мазмұны азаматтық-құқықтық қатынастардың барлық жиынтығының құқықтық тәртібі, оның көп жақтылығынан, азаматтық құқық теориясынан мәлімет келтіру арқылы және соттардың, нотариаттың, прокуратура органдарының аралық соттардың және заң қызметінің заңнама қолдану тәжірибесі арқылы ашылады Құзыреттер: пәнді зерттеу барысында студент азаматтық қатынастардың құқықтық реттеуiнiң негiзгi теориялық мәселелерi туралы едәуір көлемдi білім және азаматтық-құқықтық реттеудің ұғымын құрайтын мазмұны әр түрлі қатынастардың құқықтық реттеуінің көптеген ерекшеліктерімен өз білімін байытуы қажет: студенттер азаматтық-құқықтық нормалардың сараптамасы бойынша практикалық дағдыларды алу, оларды шаруашылық және басқа да азаматтық-құқықтық дауларды қарастыру барысында қолдануы

ҚР-ң және шет елдердің еңбек құқығы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «ҚР және шетелдегі еңбек құқығы» пәндерін оқу кезінде келесі міндеттері шешуі керек: ҚР және шетелдегі еңбек құқығы» пәнін құқық саласы ретінде де, оқу пәні ретінде де қарастыру, ҚР және шетелдегі еңбек қатынасын реттейтін заңдар нормалары мен өзге де нормативті құқықтық актілер мазмұнын саралау керек; ҚР және шетелдегі еңбек құқығының орнын құқық жүйесінде анықтау, еңбек құқығы теориясы және еңбек заңнамасының негізгі проблемалары, ҚР және шетелдегі заңнамалар дамуының үрдісі, ҚР және шетелдегі еңбек құқығы доктринасын, әртүрлі құқық қайнар көздерін оқыту, еңбек және онымен байланысты қатынасты құқықтық реттеу аясындағы құқық қолдану; еңбек құқығы аймағындағы құқық қолдану қызметі Құзыреттілік: «ҚР және шетелдегі еңбек құқығы» пәндерін оқу үдерісінде студент білуі тиіс: еңбек құқығын құқық саласы ретінде түсінігі, мәні сущность, понятие трудового права как отрасли права, ҚР және шетелдегі еңбек заңнамасының түсініктемелік аппараты, еңбек дауларының табиғаты және оны шешу нысаны, еңбекпен қамту нысаны, еңбекпен қамту аясындағы мемлекеттік бағдарлама. қолдана білуі: Еңбек шартын жасасу, өзгерістер енгізу және тоқтатылуын рәсімдеу; жеке және ұжымдық еңбек дауларының себебін анықтау; тәртіптік әрекеттердің заңнамасына құқықтық бағалау беру; еңбекті қорғау бойынша нормалардың бұзылуын анықтау; игеруі: еңбек шартын, ұжымдық шарт, салалық келісім жасасу машықтарын, еңбек құқығын қорғаудың заңды әрекеттерін жасау машықтарын.

ҚР-ң және шет елдердің еңбек құқығы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «ҚР және шетелдегі еңбек құқығы» пәндерін оқу кезінде келесі міндеттері шешуі керек: ҚР және шетелдегі еңбек құқығы» пәнін құқық саласы ретінде де, оқу пәні ретінде де қарастыру, ҚР және шетелдегі еңбек қатынасын реттейтін заңдар нормалары мен өзге де нормативті құқықтық актілер мазмұнын саралау керек; ҚР және шетелдегі еңбек құқығының орнын құқық жүйесінде анықтау, еңбек құқығы теориясы және еңбек заңнамасының негізгі проблемалары, ҚР және шетелдегі заңнамалар дамуының үрдісі, ҚР және шетелдегі еңбек құқығы доктринасын, әртүрлі құқық қайнар көздерін оқыту, еңбек және онымен байланысты қатынасты құқықтық реттеу аясындағы құқық қолдану; еңбек құқығы аймағындағы құқық қолдану қызметі Құзыреттілік: «ҚР және шетелдегі еңбек құқығы» пәндерін оқу үдерісінде студент білуі тиіс: еңбек құқығын құқық саласы ретінде түсінігі, мәні сущность, понятие трудового права как отрасли права, ҚР және шетелдегі еңбек заңнамасының түсініктемелік аппараты, еңбек дауларының табиғаты және оны шешу нысаны, еңбекпен қамту нысаны, еңбекпен қамту аясындағы мемлекеттік бағдарлама. қолдана білуі: Еңбек шартын жасасу, өзгерістер енгізу және тоқтатылуын рәсімдеу; жеке және ұжымдық еңбек дауларының себебін анықтау; тәртіптік әрекеттердің заңнамасына құқықтық бағалау беру; еңбекті қорғау бойынша нормалардың бұзылуын анықтау; игеруі: еңбек шартын, ұжымдық шарт, салалық келісім жасасу машықтарын, еңбек құқығын қорғаудың заңды әрекеттерін жасау машықтарын.

ҚР-ң және шет елдердің конституциялық құқығы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «ҚР және шетелдегі конституциялық құқық» пәндерінің міндеттері: Құқық саласы ретінде ҚР және шетелдегі конституциялық құқық қалыптасу мәселелерімен танысу, тұлғаның құқықтық жағдайы, мемлекеттік құрылыс, заң, атқарушы және сот биліктерінің, саяси партиялардың қызмет жасау қағидалары, сайлау құқығы, жергілікті өзін-өзі басқару, халық билігі, адам және азамат құқығын қорғау; Адам құқығын қорғау жөніндегі негізгі халықаралық актілердің нормаларын, ҚР және шетелдердің конституциялық заңнамалық нормаларын саралау; Конституция мәні мен түсінігі, әр мемлекеттерде және қоғамда нақты әлеуметтік мәнді үдерістерді қараудағы конституцияның түптегі туралы ғылыми ұсыныстарын дамуын зерттеу: Конституция түсінігі, Конституцияда, референдумда, Үкімет басшысын сайлауда, ұлықтауда азаматтардың негізгі құқықтары мен бостандықарын бекіту. Құзыреттілік: «ҚР және шетелдегі конституциялық құқық» пәнін оқу үдерісі студент: білуі тиіс: «Конституция» түсінігін, тұлғаның құқықтық ережелерінің проблемаларын, мемлекеттік құрылым нысандарын, анықтау, заң, атқарушы және сот биліктерін қызмет ету қағидалары, саяси партияның ролі, Сайлау құқығы, жергілікті өзін-өзі басқару, халық билігі, адам және азамат құқығын қорғау; қолдана білуі: ҚР және шетелдегі конституция ережелерін анық және дәлелді түрде түсіндіру, ҚР және шетелдегі конституция нормаларын саралау, құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет дамуы негізінде кәсіби қызметті жүзеге асыру; ауызша және жазбаша сөйлемдерді логикалық дұрыс құрастыру; игеруі: конституциялық – құқықтық түсініктер мен санаттарды еркін меңгеру; конституциялық – құқықтық проблемалық мәселелер бойынша өз көзқарасыңды негіздеу және сауатты түрде жеткізу.

ҚР-ң және шет елдердің қылмыстық құқығы – Ерекше бөлім
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «ҚР және шетелдердің Қылмыстық құқық-Ерекше бөлімі» пәнін оқыту шеңберінде келесі міндеттерді шешу: Бір қылмысты өзге қылмыстан шектеуге мүмкіндік беретін және саралауда мәні бар қылмыстық қолсұғушылықтың нақты белгілерін қарастыру. Қандай да бір құқық қорғау құндылығына заңшығарушының қатыстылығын анықтау үшін ерекше бөлім жүйенін зерттеу, қылмыстық құқық үшін олардың мәні; Қылмыстық құқық ғылымы үшін қылмыстық құқықтың ерекше бөлімі (және ҚР ҚК); Ұлттық заңнамада қылмыстық құқық нормаларының қолдану тәжірибесін және қылмыстық құқық нормалар мазмұнын және шетел қылмыстық құқығы бойынша мемлекетке, тұлғаға және меншікке қарсы қылмыстың негізгі құрамының құрылымын оқыту. Құзыреттілік: «ҚР және шетелдердің Қылмыстық құқық-Ерекше бөлімі» пәнін оқыту шеңберінде студент : білуі тиіс: жалпыға қауіпті жүріс тұрыс нысандарының түрлері мен құрамын белгілейтін құқықтық ұйғарымды, сонымен қатар, қылмыстық-құқықтық тиым салуды бұзған жағдайда жаза мөлшері мен түрлері. қолдана білуі: ҚР Қылмыстық құқықтың ерекше бөлімінің жеке нормалары ретінде де нормалар жүйесі ретінде құқықтық саралау мен тиімділікті жүзеге асыру, құқық бұзушылық фактілерін ашу және белгілеу, кінәлілерге қатысты жауапқа тарту және жазалау шараларын анықтау, Бұзылған құқықты қалпына келтіруге қажетті шараларды жүзеге асыру, арнайы отандық және шетел әдебиеттеріне бейімделеуді; игеруі: қылмыстық-құқықтық проблемалары бойынша өз көзқарастарын дәлелді және логикалы сауатты білдіру машықтары, сонымен қатар, шетелдік қылмыстық заңдарға салыстырмалы саралауды, заңды түсініктерді және санаттарды еркін талдау, заңнаманың бір-біріне қатысты жетістіктері мен жетіспеушіліктерін анықтау

ҚР-ң және шет елдердің қылмыстық құқығы – Ерекше бөлім
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «ҚР және шетелдердің Қылмыстық құқық-Ерекше бөлімі» пәнін оқыту шеңберінде келесі міндеттерді шешу: Бір қылмысты өзге қылмыстан шектеуге мүмкіндік беретін және саралауда мәні бар қылмыстық қолсұғушылықтың нақты белгілерін қарастыру. Қандай да бір құқық қорғау құндылығына заңшығарушының қатыстылығын анықтау үшін ерекше бөлім жүйенін зерттеу, қылмыстық құқық үшін олардың мәні; Қылмыстық құқық ғылымы үшін қылмыстық құқықтың ерекше бөлімі (және ҚР ҚК); Ұлттық заңнамада қылмыстық құқық нормаларының қолдану тәжірибесін және қылмыстық құқық нормалар мазмұнын және шетел қылмыстық құқығы бойынша мемлекетке, тұлғаға және меншікке қарсы қылмыстың негізгі құрамының құрылымын оқыту. Құзыреттілік: «ҚР және шетелдердің Қылмыстық құқық-Ерекше бөлімі» пәнін оқыту шеңберінде студент : білуі тиіс: жалпыға қауіпті жүріс тұрыс нысандарының түрлері мен құрамын белгілейтін құқықтық ұйғарымды, сонымен қатар, қылмыстық-құқықтық тиым салуды бұзған жағдайда жаза мөлшері мен түрлері. қолдана білуі: ҚР Қылмыстық құқықтың ерекше бөлімінің жеке нормалары ретінде де нормалар жүйесі ретінде құқықтық саралау мен тиімділікті жүзеге асыру, құқық бұзушылық фактілерін ашу және белгілеу, кінәлілерге қатысты жауапқа тарту және жазалау шараларын анықтау, Бұзылған құқықты қалпына келтіруге қажетті шараларды жүзеге асыру, арнайы отандық және шетел әдебиеттеріне бейімделеуді; игеруі: қылмыстық-құқықтық проблемалары бойынша өз көзқарастарын дәлелді және логикалы сауатты білдіру машықтары, сонымен қатар, шетелдік қылмыстық заңдарға салыстырмалы саралауды, заңды түсініктерді және санаттарды еркін талдау, заңнаманың бір-біріне қатысты жетістіктері мен жетіспеушіліктерін анықтау

ҚР-ң және шет елдердің қылмыстық құқығы – Жалпы бөлім
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «ҚР және шетелдердің Қылмыстық құқық-Жалпы бөлімі» пәнінің міндеттері : Қылмыстық құқық, қылмыс және әрекетті жазалау, жазаның түрлері, жүйесі және тағайындау, сонымен қатар, шетелдердегі қылмыстық заңнаманың қалыптасуының жалпы қағидалары;қылмыстық жауаптан босату негіздері және жаза тағайындау ережелері мен негізгі қағидаларын анықтайтын заң нормалары жиынтығымен таныстыру; Қазақстан Республикасы қылмыстық саясатының негізгі бағыттарын саралау, сонымен қатар негізгі құқықтық жүйелерге: ағылшын-американдық, роман-германдық, мұсылмандық, сонымен қатар Қиыр Шығыс елдері (Қытай) жататын шетелдік қылмыстық құқықпен таныстыру: Қылмыстық-құқықтық нормалардың мазмұнын, құрылымын зерттеу және қазақстандық ұқсастықтармен салыстырмалы түрде шетел заңнамаларындағы қылмыстық құқықтың негізгі институттарының ерекшеліктерін қолдану;қазақстандық қылмыстық құқық пәні мен тәсілдерін қарау, құқық жүйесіндегі оның орны мен міндеті, Құзыреттілік: «ҚР және шетелдердің Қылмыстық құқық-Жалпы бөлімі» пәнін оқыту шеңберінде студент : білуі тиіс: ҚР ҚК пайдалану ережесі және құру ережесін, құрылымын, қылмыстық жауапкершілік түсінігі және пайдалану ережесі, қылмыс мәні, қылмыс түсінігі және оның негізгі белгілері, жазалау түсінігі, түрі, негізгі белгілері, мақсаты және оны қолдану, қылмыстық жауапкершіліктен және жазалаудан босату тәртібі және шарты; қолдана білуі: ҚР ҚК еркін бейімделуі, қылмыстың жағдайы туралы материалдарды жан-жақты және икемді зерттеуді үйрену, жекелеген тұлғалардың нақты әрекеттердегі (әрекетсіздігі) қылмыс құрамының бар екендігін нақты дұрыс анықтау, Қылмыстық жауапкершілікті немесе жазалауды болдырмайтын жағдайларды анықтау немесе жоқ болуын белгілеу; игеруі: қылмыстық жауапкершілікке және жаза тағайындауға тарту тәртібі мен жағдайын заңдық және әлеуметтік бағалау машықтарын, қылмыстық заң нормаларын қолдану және талқылау.

ҚР-ң және шет елдердің қылмыстық құқығы – Жалпы бөлім
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «ҚР және шетелдердің Қылмыстық құқық-Жалпы бөлімі» пәнінің міндеттері : Қылмыстық құқық, қылмыс және әрекетті жазалау, жазаның түрлері, жүйесі және тағайындау, сонымен қатар, шетелдердегі қылмыстық заңнаманың қалыптасуының жалпы қағидалары;қылмыстық жауаптан босату негіздері және жаза тағайындау ережелері мен негізгі қағидаларын анықтайтын заң нормалары жиынтығымен таныстыру; Қазақстан Республикасы қылмыстық саясатының негізгі бағыттарын саралау, сонымен қатар негізгі құқықтық жүйелерге: ағылшын-американдық, роман-германдық, мұсылмандық, сонымен қатар Қиыр Шығыс елдері (Қытай) жататын шетелдік қылмыстық құқықпен таныстыру: Қылмыстық-құқықтық нормалардың мазмұнын, құрылымын зерттеу және қазақстандық ұқсастықтармен салыстырмалы түрде шетел заңнамаларындағы қылмыстық құқықтың негізгі институттарының ерекшеліктерін қолдану;қазақстандық қылмыстық құқық пәні мен тәсілдерін қарау, құқық жүйесіндегі оның орны мен міндеті, Құзыреттілік: «ҚР және шетелдердің Қылмыстық құқық-Жалпы бөлімі» пәнін оқыту шеңберінде студент : білуі тиіс: ҚР ҚК пайдалану ережесі және құру ережесін, құрылымын, қылмыстық жауапкершілік түсінігі және пайдалану ережесі, қылмыс мәні, қылмыс түсінігі және оның негізгі белгілері, жазалау түсінігі, түрі, негізгі белгілері, мақсаты және оны қолдану, қылмыстық жауапкершіліктен және жазалаудан босату тәртібі және шарты; қолдана білуі: ҚР ҚК еркін бейімделуі, қылмыстың жағдайы туралы материалдарды жан-жақты және икемді зерттеуді үйрену, жекелеген тұлғалардың нақты әрекеттердегі (әрекетсіздігі) қылмыс құрамының бар екендігін нақты дұрыс анықтау, Қылмыстық жауапкершілікті немесе жазалауды болдырмайтын жағдайларды анықтау немесе жоқ болуын белгілеу; игеруі: қылмыстық жауапкершілікке және жаза тағайындауға тарту тәртібі мен жағдайын заңдық және әлеуметтік бағалау машықтарын, қылмыстық заң нормаларын қолдану және талқылау.

Құқықтық және саяси ілімдер тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құқықтық және саяси ілімдер тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мемлекет және құқық теориясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мемлекет және құқық теориясы – нақты заң ғылымдары мен құқық салаларына қатысты аса маңызды жалпытеориялық және әдіснамалық қызмет атқаратын іргіелі заң ғылымдарының бірі.ол өзіне ғана емес, басқада заң ғылымдарына сөзсіз қажетті ұғымдар мен категорияларды қамтиды. Солардың біразы мыналар – жариялық билік, егемендік, мемлекеттік тәуелсіздіктің атрибуттары, мемлекеттілік, өкілетті және тікелей демократия, құқық субъектілік, құқықтық мәртебе, құқықты пайдалану, құқықтық қатынастар, заңды мінез-құлық, құқық нормалары, құқықтық сана, құқық аясы және тағы басқалар. Мұның сыртында, мемлекет және құқық теориясы тұжырымдайтын қортындылар мен ережелер нақты заң ғылымдарына өз пәнін ғылыми тұрғыдан танып білуге бағдар болады. Бұл курстың мақсаты- студенттерді мемлекет және құқық туралы, олардың әлеуметтік тағайыны, тарихи дамудағы функциялары мен рөлі жайындағы іргелі біліммен қамтамасыз ету. Курстың міндеттері: Модульді оқып үйрену нәтижесінде жүзеге асырылатын құзыреттілік: - Білу керек: болашақ заңгерлердің кәсіби ойлау қабілетін, кәсіби құқықтық мәдениетін қалыптастыру; - студенттерді нормативтік-құқықтық актілерді дұрыс түсініп, қолдану машығына дағдыландыру; жасай білуі: мемлекет және құқық теориясы адам мүддесін қорғайтын аса маңызды әлеуметтік игілік ретінде пайымдауға көмектесу; - құқықққа, заңдылыққа құрметпен қарауды және құқықтық немқұрайлықтың кез келген көрінісіне төзбеушілік сезімін қалыптастыру; - қазіргі қоғамда болып жатқан саяси-құқықтық үдерісті өз алдына талдап, оларға түсініктеме бере білу қабілетін дамыту. Машықтануы тиіс: Мемлекет және құқық теориясы – шығармашылық ғылым. Өз мәселелерін тұжырымдай отырып, ол салалық заң ғылымдары мен басқа да ғылымдардың ережелерін және қорытындыларын, сол ғылымдар жинақтаған нақты материалдарды, сондай-ақ олардың теориялық ережелері мен қорытындыларын пайдаланады. Егер салалық ғылымдар осы заманғы мемлекеттік тәжірибеге, қолданыстағы қүқыққа басымдық беретін болса, мемлекет пен құқық теориясы да өз зерттеулерінде кеңестік пен уақыт шеңберінде шектелмейді. Сондықтан осы аталған барлық заң ғылымдарының олардың өзара баюына бастайды, ал мемлекеттік-құқықтық шындықтан көрінісі неғұрылым анық және жинақы бола түседі.

Мемлекет және құқық теориясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мемлекет және құқық теориясы – нақты заң ғылымдары мен құқық салаларына қатысты аса маңызды жалпытеориялық және әдіснамалық қызмет атқаратын іргіелі заң ғылымдарының бірі.ол өзіне ғана емес, басқада заң ғылымдарына сөзсіз қажетті ұғымдар мен категорияларды қамтиды. Солардың біразы мыналар – жариялық билік, егемендік, мемлекеттік тәуелсіздіктің атрибуттары, мемлекеттілік, өкілетті және тікелей демократия, құқық субъектілік, құқықтық мәртебе, құқықты пайдалану, құқықтық қатынастар, заңды мінез-құлық, құқық нормалары, құқықтық сана, құқық аясы және тағы басқалар. Мұның сыртында, мемлекет және құқық теориясы тұжырымдайтын қортындылар мен ережелер нақты заң ғылымдарына өз пәнін ғылыми тұрғыдан танып білуге бағдар болады. Бұл курстың мақсаты- студенттерді мемлекет және құқық туралы, олардың әлеуметтік тағайыны, тарихи дамудағы функциялары мен рөлі жайындағы іргелі біліммен қамтамасыз ету. Курстың міндеттері: Модульді оқып үйрену нәтижесінде жүзеге асырылатын құзыреттілік: - Білу керек: болашақ заңгерлердің кәсіби ойлау қабілетін, кәсіби құқықтық мәдениетін қалыптастыру; - студенттерді нормативтік-құқықтық актілерді дұрыс түсініп, қолдану машығына дағдыландыру; жасай білуі: мемлекет және құқық теориясы адам мүддесін қорғайтын аса маңызды әлеуметтік игілік ретінде пайымдауға көмектесу; - құқықққа, заңдылыққа құрметпен қарауды және құқықтық немқұрайлықтың кез келген көрінісіне төзбеушілік сезімін қалыптастыру; - қазіргі қоғамда болып жатқан саяси-құқықтық үдерісті өз алдына талдап, оларға түсініктеме бере білу қабілетін дамыту. Машықтануы тиіс: Мемлекет және құқық теориясы – шығармашылық ғылым. Өз мәселелерін тұжырымдай отырып, ол салалық заң ғылымдары мен басқа да ғылымдардың ережелерін және қорытындыларын, сол ғылымдар жинақтаған нақты материалдарды, сондай-ақ олардың теориялық ережелері мен қорытындыларын пайдаланады. Егер салалық ғылымдар осы заманғы мемлекеттік тәжірибеге, қолданыстағы қүқыққа басымдық беретін болса, мемлекет пен құқық теориясы да өз зерттеулерінде кеңестік пен уақыт шеңберінде шектелмейді. Сондықтан осы аталған барлық заң ғылымдарының олардың өзара баюына бастайды, ал мемлекеттік-құқықтық шындықтан көрінісі неғұрылым анық және жинақы бола түседі.

Мемлекеттік тілдегі дипломатиялық аударудың негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерді мемлекеттік тілде дипломатиялық құжаттармен іс жүргізуді үйрету. Қазақ тілінің лексика грамматикалық жүйесі мен орфографиялық нормаларын ескере отырып ресми іс құжаттарда кең қолданылуы мен шарттарда кең қолданылуын қамтамасыз етеді. - Осы курсты меңгеру нәтижесінде студент: -оқу-әдістемелік кешенмен көрсетілген лексика мен грамматиканы білу; -ішінара адаптацияланған мәтіндерді оқи алу және мазмұнын айту; сұхбаттаса алу және ауызша тақырыптар бойынша ауызша хабарламалар жасай алу; өткен тақырыптарға сәйкес мәтіндерді қабылдау керек; үғымды-категориялық аппарат пен негізгі терминологияны білу керек.

Мемлекеттік тілдегі дипломатиялық аударудың негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерді мемлекеттік тілде дипломатиялық құжаттармен іс жүргізуді үйрету. Қазақ тілінің лексика грамматикалық жүйесі мен орфографиялық нормаларын ескере отырып ресми іс құжаттарда кең қолданылуы мен шарттарда кең қолданылуын қамтамасыз етеді. - Осы курсты меңгеру нәтижесінде студент: -оқу-әдістемелік кешенмен көрсетілген лексика мен грамматиканы білу; -ішінара адаптацияланған мәтіндерді оқи алу және мазмұнын айту; сұхбаттаса алу және ауызша тақырыптар бойынша ауызша хабарламалар жасай алу; өткен тақырыптарға сәйкес мәтіндерді қабылдау керек; үғымды-категориялық аппарат пен негізгі терминологияны білу керек.

Оқу практикасы (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Смарт технологиялар мен заттар интернеті
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студент пәнді жақсы аяқталғаннан кейін, келесі қабілетте болуы керек: - жан-жақты Интернетке Интернет білімдерін және оны қайта көрсету; - кешенді Интернет топталған, инновациялар арқылы бизнес бағыттарын түрлендіру жолдарын төрт элементпен түсіндіру; - IP қолдайтын және қолдамайтын желіде құрылғыларды біріктіру және интернет пен заттар арасындағы байланыс бойынша мүмкіндігін түсіну; - кешенді Интернет үшін шешімдерін құру кезінде ескеретін жағдай, кешенді Интернет үшін қауіпсіздік мәселелері жөніндегі шешімдерін іске асыру және бағалау қадамдарын түсіндіру Бұл курста сандық экономикаға байланысты негізгі ұғымдар мен мәселелерді зерттейді. Бұл курста интернеттің дәуірін қарастырады, сондай-ақ адам, процестер, деректер мен объектілер экономиканың барлық саласында түрлендіреді. Бұрын елестету мүмкін емес болған (IoT) интернет қазір адамдармен және осындай өлшемдегі объектілерменде байланысын жақсартуда. Осы курс Интернет затының әлеуетін іске асыру барысында өз рөлін тануға көмектесіп, студенттер үшін зерттеу құралы және қоршаған ортаны түсіну болып табылады. Бұл білім мен оқудың белсенді өзара әрекеттесуінің шығармашылық эксперименттің нақты тәжірибесіне назар аударып, білім беру моделінің көмегімен қолданылады.

Сыртқы экономикалық қызметті құқықтық реттеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Сыртқы экономикалық қызметті құқықтық реттеу» пәнінің міндеттері: - Қазақстан Республикасы заңнамасы бойынша сыртқы экономикалық сауда және өзге де операциялардың жүзеге асырылуын құқықтық реттеу ерекшеліктерімен танысу; - сыртқы экономикалық қызметті құқықтық реттеу аясындағы негіз қалаушы құжаттарды талдау; - Қазақстан Республикасы сыртқы экономикалық заңнамасының қалыптасуы мен даму үдерісін зерттеу; - жекелеген, неғұрлым маңызды сыртқы экономикалық операцияларды жүзеге асыру ерекшеліктерін қарастыру. Құзыреттілік: «Сыртқы экономикалық қызметті құқықтық реттеу» пәнін оқу нәтижесінде студент төмендегілерді білуі тиіс: - Қазақстан Республикасы заңнамасы бойынша сыртқы экономикалық сауда және өзге де операциялардың жүзеге асырылуын құқықтық реттеу ерекшеліктерін білуі; - сыртқы экономикалық қызметті құқықтық реттеу аясындағы негіз қалаушы құжаттарды талдай білуі; - жекелеген, неғұрлым маңызды сыртқы экономикалық операцияларды жүзеге асыру ерекшеліктеріне байланысты өз білімін қолдануға дағдылауы тиіс.

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Халықаралық азаматтық процесc
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Халықаралық азаматтық іс жүргізу» пәнінің міндеттері: шетелдік элемент қамтитын жеке құқықтық қатынастардан туындайтын даулар бойынша соттық және арбитраждық өндірістің ерекшеліктерімен танысу; Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу және арбитраж салаларындағы заңнамасын қоғамдық қатынастардың қазіргі даму деңгейінің талаптарына сәйкестігін анықтау мақсатында шетелдік мемлекеттердің заңнамаларымен, сондай-ақ, халықаралық құқықтық актілермен салыстырмалы талдау; шетелдік элемент қамтитын жеке құқықтық қатынастардан туындайтын даулар бойынша соттық және арбитраждық өндіріс саласындағы негізгі теориялар мен доктриналар, сот тәжірибесін зерттеу; Халықаралық азаматтық іс жүргізу саласындағы заңнама мен ғылымның әрі қарай дамуы мәселелерін қарастыру болып табылады. Құзіреттілік: «Халықаралық азаматтық іс жүргізу» пәнін өту нәтижесінде студент: халықаралық азаматтық іс жүргізудің негізгі түсініктер аппаратын, осы саладағы Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ережелерін, шетелдік мемлекеттердің халықаралық азаматтық іс жүргізу құқықтарының негіздерін білуге; шетелдік элементпен шиеленіскен казустарды іс жүргізу аспектінде шеше алуға; шетелдік элемент қамтитын жеке құқықтық даулар бойынша құқықтық құжаттар (рекламациялар, талап арыздар, талап арыз бойынша қарсылықтар, өтінімдер ж.т.б.) дайындау, ауызша баяндама жасау машықтарын игеруге тиісті.

Халықаралық азаматтық процесc
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Халықаралық азаматтық іс жүргізу» пәнінің міндеттері: шетелдік элемент қамтитын жеке құқықтық қатынастардан туындайтын даулар бойынша соттық және арбитраждық өндірістің ерекшеліктерімен танысу; Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу және арбитраж салаларындағы заңнамасын қоғамдық қатынастардың қазіргі даму деңгейінің талаптарына сәйкестігін анықтау мақсатында шетелдік мемлекеттердің заңнамаларымен, сондай-ақ, халықаралық құқықтық актілермен салыстырмалы талдау; шетелдік элемент қамтитын жеке құқықтық қатынастардан туындайтын даулар бойынша соттық және арбитраждық өндіріс саласындағы негізгі теориялар мен доктриналар, сот тәжірибесін зерттеу; Халықаралық азаматтық іс жүргізу саласындағы заңнама мен ғылымның әрі қарай дамуы мәселелерін қарастыру болып табылады. Құзіреттілік: «Халықаралық азаматтық іс жүргізу» пәнін өту нәтижесінде студент: халықаралық азаматтық іс жүргізудің негізгі түсініктер аппаратын, осы саладағы Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ережелерін, шетелдік мемлекеттердің халықаралық азаматтық іс жүргізу құқықтарының негіздерін білуге; шетелдік элементпен шиеленіскен казустарды іс жүргізу аспектінде шеше алуға; шетелдік элемент қамтитын жеке құқықтық даулар бойынша құқықтық құжаттар (рекламациялар, талап арыздар, талап арыз бойынша қарсылықтар, өтінімдер ж.т.б.) дайындау, ауызша баяндама жасау машықтарын игеруге тиісті.

Халықаралық жария құқық
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - халықаралық жария құқықтың даму тарихы, негізгі қағидалары мен жалпы (салааралық) институттарымен танысу; халықаралық құқықтың жалпы дамуына ықпал ететін факторлады талдау; халықаралық құқықтың жалпы бөлімі саласындағы негізгі теориялар мен доктриналарды зерттеу; Пәнді оқу нәтижесінде студент қабылетті болуы тиіс: халықаралық жария құқықтың жалпы құрылымын, оның басқа құқық салаларымен арақатынасын білуге; халықаралық аренадағы оқиғаларды игерген білім контекстінде бағалай алуға;оқытылған мәселелер бойынша ғылыми, талдау жұмыстарын атқару, жария баяндама жасау машықтарын игеруге; нормативтік актілердің халықаралық бұқаралық құқық нормаларына сәйкестігіне талдау жасауға.

Халықаралық жария құқық
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - халықаралық жария құқықтың даму тарихы, негізгі қағидалары мен жалпы (салааралық) институттарымен танысу; халықаралық құқықтың жалпы дамуына ықпал ететін факторлады талдау; халықаралық құқықтың жалпы бөлімі саласындағы негізгі теориялар мен доктриналарды зерттеу; Пәнді оқу нәтижесінде студент қабылетті болуы тиіс: халықаралық жария құқықтың жалпы құрылымын, оның басқа құқық салаларымен арақатынасын білуге; халықаралық аренадағы оқиғаларды игерген білім контекстінде бағалай алуға;оқытылған мәселелер бойынша ғылыми, талдау жұмыстарын атқару, жария баяндама жасау машықтарын игеруге; нормативтік актілердің халықаралық бұқаралық құқық нормаларына сәйкестігіне талдау жасауға.

Халықаралық жария құқық – Ерекше бөлім
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Халықаралық жария құқық. Ерекше бөлім» пәнінің міндеттері: халықаралық жария құқықтың дербес салалары мен салалық институттарымен танысу; халықаралық жария құқықтың дербес салаларының негіздерін қалаушы халықаралық шарттар және басқа да халықаралық құжаттарды талдау; халықаралық жария құқықтың дербес салалары бойынша негізгі теориялар мен доктриналарды зерттеу; халықаралық жария құқықтың дербес салаларының болашақта даму, халықаралық құқықтың жаңа салаларының қалыптасу мәселелерін қарастыру болып табылады. Құзыреттер: «Халықаралық жария құқық. Ерекше бөлім» пәнін өту нәтижесінде студент: халықаралық жария құқықтың дербес салаларының мазмұны, қағидалары, негізгі қайнаркөздері және институттарын, олардың арақатынастарын білуге; халықаралық аренадағы оқиғаларды игерген білім контекстінде бағалай алуға; оқытылған мәселелер бойынша ғылыми, талдау жұмыстарын атқару, жария баяндама жасау машықтарын игеруге тиісті.

Халықаралық жария құқық – Ерекше бөлім
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Халықаралық жария құқық. Ерекше бөлім» пәнінің міндеттері: халықаралық жария құқықтың дербес салалары мен салалық институттарымен танысу; халықаралық жария құқықтың дербес салаларының негіздерін қалаушы халықаралық шарттар және басқа да халықаралық құжаттарды талдау; халықаралық жария құқықтың дербес салалары бойынша негізгі теориялар мен доктриналарды зерттеу; халықаралық жария құқықтың дербес салаларының болашақта даму, халықаралық құқықтың жаңа салаларының қалыптасу мәселелерін қарастыру болып табылады. Құзыреттер: «Халықаралық жария құқық. Ерекше бөлім» пәнін өту нәтижесінде студент: халықаралық жария құқықтың дербес салаларының мазмұны, қағидалары, негізгі қайнаркөздері және институттарын, олардың арақатынастарын білуге; халықаралық аренадағы оқиғаларды игерген білім контекстінде бағалай алуға; оқытылған мәселелер бойынша ғылыми, талдау жұмыстарын атқару, жария баяндама жасау машықтарын игеруге тиісті.

Халықаралық жария құқық – Ерекше бөлім
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Халықаралық жария құқық. Ерекше бөлім» пәнінің міндеттері: халықаралық жария құқықтың дербес салалары мен салалық институттарымен танысу; халықаралық жария құқықтың дербес салаларының негіздерін қалаушы халықаралық шарттар және басқа да халықаралық құжаттарды талдау; халықаралық жария құқықтың дербес салалары бойынша негізгі теориялар мен доктриналарды зерттеу; халықаралық жария құқықтың дербес салаларының болашақта даму, халықаралық құқықтың жаңа салаларының қалыптасу мәселелерін қарастыру болып табылады. Құзыреттер: «Халықаралық жария құқық. Ерекше бөлім» пәнін өту нәтижесінде студент: халықаралық жария құқықтың дербес салаларының мазмұны, қағидалары, негізгі қайнаркөздері және институттарын, олардың арақатынастарын білуге; халықаралық аренадағы оқиғаларды игерген білім контекстінде бағалай алуға; оқытылған мәселелер бойынша ғылыми, талдау жұмыстарын атқару, жария баяндама жасау машықтарын игеруге тиісті.

Халықаралық жария құқық – Жалпы бөлім
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Халықаралық жария құқық. Жалпы бөлім» пәнінің міндеттері: халықаралық жария құқықтың даму тарихы, негізгі қағидалары мен жалпы (салааралық) институттарымен танысу; халықаралық құқықтың жалпы дамуына ықпал ететін факторлады талдау; халықаралық құқықтың жалпы бөлімі саласындағы негізгі теориялар мен доктриналарды зерттеу; халықаралық және ішкі мемлекеттік құқықтың арақатынасы мәселелерін, халықаралық құқықтың болашақта даму тенденцияларын қарастыру болып табылады. тиісті. Құзыреттілік: «Халықаралық жария құқық. Жалпы бөлім» пәнін өту нәтижесінде студент: халықаралық жария құқықтың жалпы құрылымын, оның басқа құқық салаларымен арақатынасын білуге; халықаралық аренадағы оқиғаларды игерген білім контекстінде бағалай алуға; оқытылған мәселелер бойынша ғылыми, талдау жұмыстарын атқару, жария баяндама жасау машықтарын игеруге

Халықаралық жария құқық – Жалпы бөлім
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Халықаралық жария құқық. Жалпы бөлім» пәнінің міндеттері: халықаралық жария құқықтың даму тарихы, негізгі қағидалары мен жалпы (салааралық) институттарымен танысу; халықаралық құқықтың жалпы дамуына ықпал ететін факторлады талдау; халықаралық құқықтың жалпы бөлімі саласындағы негізгі теориялар мен доктриналарды зерттеу; халықаралық және ішкі мемлекеттік құқықтың арақатынасы мәселелерін, халықаралық құқықтың болашақта даму тенденцияларын қарастыру болып табылады. тиісті. Құзыреттілік: «Халықаралық жария құқық. Жалпы бөлім» пәнін өту нәтижесінде студент: халықаралық жария құқықтың жалпы құрылымын, оның басқа құқық салаларымен арақатынасын білуге; халықаралық аренадағы оқиғаларды игерген білім контекстінде бағалай алуға; оқытылған мәселелер бойынша ғылыми, талдау жұмыстарын атқару, жария баяндама жасау машықтарын игеруге

Халықаралық жеке құқық
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Халықаралық жеке құқық» пәнінің міндеттері: шетелдік элемент қамтитын жеке құқықтық қатынастарды құқықтық реттеудің ерекшеліктерімен танысу; Қазақстан Республикасының шетелдік элемент қамтитын жеке құқықтық қатынастарды реттеу саласындағы заңнамасын қоғамдық қатынастардың қазіргі даму деңгейінің талаптарына сәйкестігін анықтау мақсатында шетелдік мемлекеттердің заңнамаларымен, сондай-ақ, халықаралық құқықтық актілермен салыстырмалы талдау; шетелдік элемент қамтитын жеке құқықтық қатынастарды құқықтық реттеу саласындағы негізгі теориялар мен доктриналар, сот тәжірибесін зерттеу; халықаралық жеке құқық саласындағы заңнама мен ғылымның әрі қарай дамуы мәселелерін қарастыру болып табылады. Құзыреттер: «Халықаралық жеке құқық» пәнін өту нәтижесінде студент: халықаралық жеке құқықтың негізгі түсініктер аппаратын, Қазақстан Республикасының заңнамасындағы барлық коллизиялық нормалар мен оларды қолдану ережелерін, шетелдік мемлекеттердің халықаралық жеке құқықтарының негіздерін білуге; шетелдік элементпен шиеленіскен казустарды шеше алуға; шетелдік элемент қамтитын жеке құқықтық даулар бойынша құқықтық құжаттар (рекламациялар, талап арыздар, талап арыз бойынша қарсылықтар, өтінімдер ж.т.б.) дайындау, ауызша баяндама жасау машықтарын игеруге тиісті.

Халықаралық жеке құқық
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Халықаралық жеке құқық» пәнінің міндеттері: шетелдік элемент қамтитын жеке құқықтық қатынастарды құқықтық реттеудің ерекшеліктерімен танысу; Қазақстан Республикасының шетелдік элемент қамтитын жеке құқықтық қатынастарды реттеу саласындағы заңнамасын қоғамдық қатынастардың қазіргі даму деңгейінің талаптарына сәйкестігін анықтау мақсатында шетелдік мемлекеттердің заңнамаларымен, сондай-ақ, халықаралық құқықтық актілермен салыстырмалы талдау; шетелдік элемент қамтитын жеке құқықтық қатынастарды құқықтық реттеу саласындағы негізгі теориялар мен доктриналар, сот тәжірибесін зерттеу; халықаралық жеке құқық саласындағы заңнама мен ғылымның әрі қарай дамуы мәселелерін қарастыру болып табылады. Құзыреттер: «Халықаралық жеке құқық» пәнін өту нәтижесінде студент: халықаралық жеке құқықтың негізгі түсініктер аппаратын, Қазақстан Республикасының заңнамасындағы барлық коллизиялық нормалар мен оларды қолдану ережелерін, шетелдік мемлекеттердің халықаралық жеке құқықтарының негіздерін білуге; шетелдік элементпен шиеленіскен казустарды шеше алуға; шетелдік элемент қамтитын жеке құқықтық даулар бойынша құқықтық құжаттар (рекламациялар, талап арыздар, талап арыз бойынша қарсылықтар, өтінімдер ж.т.б.) дайындау, ауызша баяндама жасау машықтарын игеруге тиісті.

Халықаралық жеке құқық
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Халықаралық жеке құқық» пәнінің міндеттері: шетелдік элемент қамтитын жеке құқықтық қатынастарды құқықтық реттеудің ерекшеліктерімен танысу; Қазақстан Республикасының шетелдік элемент қамтитын жеке құқықтық қатынастарды реттеу саласындағы заңнамасын қоғамдық қатынастардың қазіргі даму деңгейінің талаптарына сәйкестігін анықтау мақсатында шетелдік мемлекеттердің заңнамаларымен, сондай-ақ, халықаралық құқықтық актілермен салыстырмалы талдау; шетелдік элемент қамтитын жеке құқықтық қатынастарды құқықтық реттеу саласындағы негізгі теориялар мен доктриналар, сот тәжірибесін зерттеу; халықаралық жеке құқық саласындағы заңнама мен ғылымның әрі қарай дамуы мәселелерін қарастыру болып табылады. Құзыреттер: «Халықаралық жеке құқық» пәнін өту нәтижесінде студент: халықаралық жеке құқықтың негізгі түсініктер аппаратын, Қазақстан Республикасының заңнамасындағы барлық коллизиялық нормалар мен оларды қолдану ережелерін, шетелдік мемлекеттердің халықаралық жеке құқықтарының негіздерін білуге; шетелдік элементпен шиеленіскен казустарды шеше алуға; шетелдік элемент қамтитын жеке құқықтық даулар бойынша құқықтық құжаттар (рекламациялар, талап арыздар, талап арыз бойынша қарсылықтар, өтінімдер ж.т.б.) дайындау, ауызша баяндама жасау машықтарын игеруге тиісті.

Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілде құжаттармен іс жүргізуді және іскерлік хат алмасуды үйрету үшіншет тілінен тәжірибелік машықтарды қолдануға үйрету. Пәнді оқу нәтижесінде студент қабылетті болуы тиіс: - шет тілінің лексикасы мен грамматикасын қабылдай білу; - шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; - шет тілінде құжаттар жасай білуге.

Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілде құжаттармен іс жүргізуді және іскерлік хат алмасуды үйрету үшіншет тілінен тәжірибелік машықтарды қолдануға үйрету. Пәнді оқу нәтижесінде студент қабылетті болуы тиіс: - шет тілінің лексикасы мен грамматикасын қабылдай білу; - шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; - шет тілінде құжаттар жасай білуге.

Халықаралық қызметтегі шет тілі - 2 бөлім
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәннің мақсаты үлгілер бойынша шетел тілінде халықаралық құжатнамаларды жасау (treaties, arrangements, protocols, agreements, letters of credens, recall letters, etc.) және ресми, іскерлік хат алыса алу. - Осы курсты меңгеру нәтижесінде студент: -оқу-әдістемелік кешенмен көрсетілген лексика мен грамматиканы білу; -ішінара адаптацияланған мәтіндерді оқи алу және мазмұнын айту; сұхбаттаса алу және ауызша тақырыптар бойынша ауызша хабарламалар жасай алу; өткен тақырыптарға сәйкес мәтіндерді қабылдау керек; үғымды-категориялық аппарат пен негізгі терминологияны білу керек.

Халықаралық қызметтегі шет тілі - 2 бөлім
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәннің мақсаты үлгілер бойынша шетел тілінде халықаралық құжатнамаларды жасау (treaties, arrangements, protocols, agreements, letters of credens, recall letters, etc.) және ресми, іскерлік хат алыса алу. - Осы курсты меңгеру нәтижесінде студент: -оқу-әдістемелік кешенмен көрсетілген лексика мен грамматиканы білу; -ішінара адаптацияланған мәтіндерді оқи алу және мазмұнын айту; сұхбаттаса алу және ауызша тақырыптар бойынша ауызша хабарламалар жасай алу; өткен тақырыптарға сәйкес мәтіндерді қабылдау керек; үғымды-категориялық аппарат пен негізгі терминологияны білу керек.

Халықаралық қызметтегі шет тілі -1 бөлім
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәннің мақсаты үлгілер бойынша шетел тілінде халықаралық құжатнамаларды жасау (treaties, arrangements, protocols, agreements, letters of credens, recall letters, etc.) және ресми, іскерлік хат алыса алу. - Осы курсты меңгеру нәтижесінде студент: -оқу-әдістемелік кешенмен көрсетілген лексика мен грамматиканы білу; -ішінара адаптацияланған мәтіндерді оқи алу және мазмұнын айту; сұхбаттаса алу және ауызша тақырыптар бойынша ауызша хабарламалар жасай алу; өткен тақырыптарға сәйкес мәтіндерді қабылдау керек; үғымды-категориялық аппарат пен негізгі терминологияны білу керек.

Халықаралық қызметтегі шетел тілі (2 бөлім)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – студенттердің кәсіби салада шет тілінде ауызекі және жазба түрінде қарым-қатынас жасауында тілді тәжірибелік тұрғыда меңгеру дағдыларын қалыптастыру(қоғамдық-саяси сипаттағы мәтіндерден алынған ақпараттарды дұрыс қолдану), негізгі лексика мен мамандыққа қатысты терминдерді білу, шет тілінде коммуникативті құзыреттіліктерді дамыту. Шет тілін шетелдік дереккөздерден кәсіби сипаттағы ақпараттарды алуға жетерлік деңгейде білу, қоғамдық-саяси сипаттағы мәтіндерді аудару техникалары мен оларға талдау жасау дағдыларын білу; Мамандық бойынша берілген мәтіндерге талдау жасай алу; арнайы терминдерді қолдана отырып, қоғамдық-саяси мәселелерге қатысты талқылауларға қатысу, мамандыққа қатысты мәтіндерді екіжақты аударма жасай алу. Шет тілінде мамандыққа қатысты негізгі терминдерді игеру және өз көзқарасын дәйекті түрде жазбаша жеткізе алу дағдыларын меңгеру.

Халықаралық сауда кұқығы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Халықаралық сауда құқығы» пәнін оқу барысында келесі міндеттер шешілуі тиіс: - қазіргі халықаралық сауда-экономикалық жүйесінің қызмет ету ерекшеліктерін қарастыру; - халықаралық сауда аясында қолданылатын негіз қалаушы құжаттарды талдаудан өткізу; - халықаралық сауда жүргізудің қазіргі ережелерінің ерекшеліктерін анықтау; - әлемдік сауда-экономикалық жүйесінің қалыптасуы мен даму үдерісін зерделеу. Құзыреттілік: «Халықаралық сауда құқығы» пәнін оқу нәтижесінде студент: - қазіргі халықаралық сауда-экономикалық жүйесінің қызмет ету ерекшеліктерін, әлемдік сауда-экономикалық жүйесінің қалыптасуы мен даму үдерісін білуі тиіс; - халықаралық сауда аясында қолданылатын негіз қалаушы құжаттарды талдай алуы керек; - халықаралық сауда жүргізудің қазіргі ережелерінің ерекшеліктеріне қатысты қол жеткізілген білімін қолдану дағдысына ие болуы қажет.

Халықаралық шарттар құқығы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - халықаралық құқықтың мемлекеттер арасындағы қатынастарды дамытудағы шарттық байланыстардың барлық түрін оқыту. Пәнді оқу нәтижесінде студент қабылетті болуы тиіс: халықаралық шарттардың түрлерін, нысанын, субъектілері мен объектілерін білуі тиіс; халықаралық келісім-шарттарды жасай білуге; халықаралық құжаттарды жүзеге асыру мәселелерін талдай білуге.

Халықаралық шарттар құқығы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - халықаралық құқықтың мемлекеттер арасындағы қатынастарды дамытудағы шарттық байланыстардың барлық түрін оқыту. Пәнді оқу нәтижесінде студент қабылетті болуы тиіс: халықаралық шарттардың түрлерін, нысанын, субъектілері мен объектілерін білуі тиіс; халықаралық келісім-шарттарды жасай білуге; халықаралық құжаттарды жүзеге асыру мәселелерін талдай білуге.

Шет тілдегі іскерлік хат алмасу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәннің мақсаты шет тілінде іс жүзінде қол жеткізген білімді шет тіліндегі іскерлік жөнелтімдер мен ресми құжаттармен жұмыс істей білу қабілетін қалыптастыруда пайдалана білуге үйрету. - Студент осы курсты игерудің нәтижесінде міндетті: Оқу – әдістемелік кешенімен қарастырылған лексика мен грамматиканы білу. Орта қиындықтағы мәтіннің мазмұнын оқып, аударып және қысқаша түсініктеме бере алу; Тақырыпта қарастырылған жалпы қолданылатын лексикаға ие болу.

Шет тілдегі іскерлік хат алмасу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәннің мақсаты шет тілінде іс жүзінде қол жеткізген білімді шет тіліндегі іскерлік жөнелтімдер мен ресми құжаттармен жұмыс істей білу қабілетін қалыптастыруда пайдалана білуге үйрету. - Студент осы курсты игерудің нәтижесінде міндетті: Оқу – әдістемелік кешенімен қарастырылған лексика мен грамматиканы білу. Орта қиындықтағы мәтіннің мазмұнын оқып, аударып және қысқаша түсініктеме бере алу; Тақырыпта қарастырылған жалпы қолданылатын лексикаға ие болу.

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Шетел тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетелдердің мемлекет және құқық тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты мен міндеті – әлемдік өркениеттің тарихи-құқықтық өзіндік бейнесінің студенттерге кешенді көрінісін қалыптастыру; шетел мемлекеті мен құқығының негізгі сатыларының туындауы мен дамуы үдерісінің түсінігі мен және білімін жүйелеуді қалыптастыру; тарихи-құқықтық ақпаратты алу, саралау және жинақтауды дайындау. Білуі тиіс: шетел мемлекеті мен құқығы тарихының проблемалары, негізгі бағыттары және әдістері; мемлекет пен құқықтың тарихи дамуының ерекшелігі мен заңдылығы; мемлекет пен құқықты бағалаудағы және кезеңділігіндегі әртүрлі тәсіл; қолдана білуі: Логикалық ойлау, ғылыми дисскусиялар жүргізу; Әртүрлі жоспардағы құқықтық қайнар көздермен жұмыс жасау; Тарихи-құқықтық үдерістер, құбылыстар мен оқиғалардың мәнді белгілерін анықтау; Басқа заң ғылымдарын игеру кезінде алынған білімді қоғамдық-саяси өміріндегі тәжірибеде қолдану. игеруі: тарихи қайнар көздерді саралау машықтарын; Сұқпаттар мен пікірталас жүргізу әдістері.

Шетелдердің мемлекет және құқық тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты мен міндеті – әлемдік өркениеттің тарихи-құқықтық өзіндік бейнесінің студенттерге кешенді көрінісін қалыптастыру; шетел мемлекеті мен құқығының негізгі сатыларының туындауы мен дамуы үдерісінің түсінігі мен және білімін жүйелеуді қалыптастыру; тарихи-құқықтық ақпаратты алу, саралау және жинақтауды дайындау. Білуі тиіс: шетел мемлекеті мен құқығы тарихының проблемалары, негізгі бағыттары және әдістері; мемлекет пен құқықтың тарихи дамуының ерекшелігі мен заңдылығы; мемлекет пен құқықты бағалаудағы және кезеңділігіндегі әртүрлі тәсіл; қолдана білуі: Логикалық ойлау, ғылыми дисскусиялар жүргізу; Әртүрлі жоспардағы құқықтық қайнар көздермен жұмыс жасау; Тарихи-құқықтық үдерістер, құбылыстар мен оқиғалардың мәнді белгілерін анықтау; Басқа заң ғылымдарын игеру кезінде алынған білімді қоғамдық-саяси өміріндегі тәжірибеде қолдану. игеруі: тарихи қайнар көздерді саралау машықтарын; Сұқпаттар мен пікірталас жүргізу әдістері.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Scientific writing
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Адам құқықтарын қорғаудың халықаралық механизмдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Адам құқықтарының халықаралық құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - FMO

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Әлемдік экономика және халықаралық экономикалық қатынастар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – ХХ ғасырдың екінші жартысы-ХХІ ғасырдың басындағы әлемдік шаруашылықтың дамуының кезеңдері, ерекшеліктері және заңдылықтары туралы жүйелі білім беру. Бұл курста әлемдік шаруашылықтың қалыптасуының және эфолюциясының негізгі тенденцияларымен, қазіргі халықаралық экономикалық қатынастардың жүзеге асуының салалары және түрлерімен таныстырады. Курсты оқу нәтижесінде студент: - әлемдік экономиканың даму тенденцияларын және қазіргі кездегі оның көрінісін білуі тиіс; - әлемдік экономиканың интернационализациясы жағдайында жеке мемлекеттің оқшаулықта өмір сүруі мүмкін тігін түсіне алуы; халықаралық бәсекелеск және қаржылық тұрақсыздық жағдайын талдай алуы тиіс; - әлемдік экономиканың дамуын сипаттайтын статистикалық мәліметтерді жинау, өңдеу және талдау дағдысына ие болуы тиіс.

Әлеуметтік өзгеру және саяси модернизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттердің әлеуметтік өзгерістер мен дамуды және саяси жанғырту теориялық ұғыну, талдау және бағалау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Берілген модульде теориялық пен эмпирикалық перспективалар нақты бағдарламалар/стратегия дайындаумен үйлестірілген. Модульде қазіргі заманғы қоғамның құрылымы, әлеуметтік тәжірибелері мен мәдениетіндегі әлеуметтік және саяси өзгерістердің түрлерін, мемлекеттердің жаһандық және жергілікті деңгейдегі социеталдық дамуының себептері мен үрдістерін ашып көрсетететін әлеуметтік трансформациялар мен саяси жанғырту теориялары қарастырылады. Әлеуметтік өзгеріс және даму. Әлеуметтік өзгерістердің әлеуметтанулық перспективалары. Көші-қон мен еңбек көші-қоны. Жаһандық әлеуметтік қозғалыстар мен азаматтық белсенділік. Әлеуметтік құрылымның өзгеруі. Жаңа технологиялар мен медианың әлеуметтік өзгерістерге әсері. Өзгеруші Орталық Азия: үдерістер мен мәселелер. Cаяси жаңару түсінігі және түрлері. Cаяси жаңару теориясының, олардың эволюция және саяси тәжірибеде қарым-қатынасының негізгі бағыттары. Саяси жаңару институционалдық факторлар мен саяси дағдарыстар жүйесінің рөлі мен маңызы. Жаһандану және саяси жаңару ел дамуының қазақстандық үлгісі. Бәсекеге қабілетті жаңа деңгейге еліміздің шығыс жолы ретінде Үшінші жаңғыртудың негізгі басымдықтары: жедел технологиялық жаңғырту; бизнес-ортаны ырықтандыру; макро тұрақтылық; адам капиталының сапасын арттыру; институционалдық өзгерістер, қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес болып табылады.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Дипломатиялық хаттама және этикет
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Дипломатиялық хаттама және этикет» пәні дипломатиялық этикеттің түсінігі мен қалыптасу тарихын, сонымен қатар этикеттің басты номаларын: киім, сөйлеу мәнері, хат алысу, қонақта өзін ұстау, т.б. оқытады. Ұлттық этикет нормалары және халықаралық этикет нормаларымен таныстырады. Пәнді оқу нәтижесінде студент дипломатикалық хаттама мен этикетті дайындау ерекшелігі, пәннің сыртқы нысанының адамға әсер ету тетігінің мазмұны, дипломатикалық шаралар мен салтанатты жиындарды дайындау және өткізу ерекшелігі, дипломатиялық қатынасты дамыту ережесі, әдісі және қабылдауы, дипломатиялық байланыстар, қабылдаулар, келіссөздер ұйымдастыру және жүзеге асыру ережелерін игеру және сәйкесті машықтарды иелену туралы анық көрініс алуы тиіс

Еуропалық құқықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: Ерекше құқық жүйесі ретінде Еуропалық құқықтың, тар мағынада Еуропалық Одақ (ЕО) құқығының қағидалары, қайнар көздері мен жүйесі; 2007 ж. Лиссабон шартына сәйкес ЕО кәзіргі заманғы құрылымы және институттары туралы негізгі ұғымдарды алу Міндеттері: - интеграция құқығы ретіндегі Еуропалық құқықтың табиғатымен танысу; - ЕО институттарының қазіргі құрылымын және олардың құқықтық актілерінің заңды күші мәселелерін қарастыру; - ЕО құқығы қағидалары, қайнар көздері мен жүйесін талдау; - ЕО ішкі нарықтың құқықтық режимін зерттеу; - ЕО сот жүйесіне талдау жүргізу; - ЕО компетенциясы мен құқықтық реттеу салаларын қарастыру; - студенттерде құқық аналитикалық қабілеттерді қалыптастыру. Құзыреттер: - ЕО құқығының негізгі ұғымдарын білу және олады дұрыс түсінідіре алу; - методикалық тұрғыдан курстың барлық негізгі сұрақтарына базалық модельді жауап бере алу; - Еуропалық құқықтың мәні мен проблемалары туралы сұрақтарды қалыптастыра білу және оларды бағалай алу; - негізгі мәселелерді белгілей алу, проблеманы толық және терең ашу үшін не қажет екендігін білу; - жауап беру кезінде сөзді дәлелдер ретінде құқықтық нормалар, аргументтер, фактілер, комментарий, иллюстрация және өзіндік жеке пікірімен нақтылай алу қабілеттерінің болуы.

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жаһандық коммуникациялық желідегі құқықбұзышылықпен куресудің құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы пәнді оқытудың мақсаты студенттердің әшкерелейтін материалдарды таратуына қатысы бар қылмыстар; қылмыс арқылы жиналған капиталды аудару; «спам» арқылы желілерге кіру кодтар мен құпия сөздерді ұрлауы; салықсыз қаржы опреациялары; сауда, құпия, жеке өмірінің құпиясына қатысы бар ақпаратты көшіруі; хакерлік шабуылдар; қорқытып алушылық; компьютерлік құралдарын қолдануымен жасаланатын алаяқтық; «кибертерроризм» деген терроризмнің жаңа жетілген түрі және басқа қоғамдық-қауіпті әрекеттер сияқты Интернет желісіндегі құқық бұзушылықтарымен күресу бойынша мемлекеттердің қатынастарын реттейтін халықаралық құқықтық нормалары мен қағидаттарының мазмұны бойынша қажетті білім алуы. Пәнді оқу міндеттері: -киберқылмыстықпен күресу саласындағы қазіргі халықаралық келісімдерінің анализі; -азаматтардың конституциялық құқықтарын бұзатын ғаламдық коммуникациялық желілердегі құқық-бұзушылық факттарын анықтау мен дәлелдеу бойынша ҚР-нің құқық қорғау органдарының тәжірибесінің анализі; - Интернет желісі арқылы жеке өмірінің тиіспеушілігін бұзу саласындағы халықаралық қоғамдастықтың құқықтық позицияларының салыстырмалы анализі. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: Осы пән бойынша негізгі мен қосымша әдебиетті, қазіргі ақпараттық құқықтың мазмұнын жасайтын негізгі теориялық тұжырымдамаларын, курстың оқу үдерісінде қолданылатын негізгі терминологиясын білуге тиісті. Осы курста оқылатын негізгі ұғымдар мен киберқылмыстықпен күресу саласындағы мемлекеттердің құқықтық позицияларының даму тенденцияларын талдай білу, ақпаратты білімге айналдыра білу, алынған білімді тиімді сақтай, қолдана мен ұсына білу, ғылыми ортасында тиімді пікірсайыс жүргізе білу, өз жазба жұмыстарын ұсына және қорғай білу мен түсінуге тиісті.

Жаһандық коммуникациялық желідегі қызметті құқықтық реттеудің перспективалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы пәнді оқытудың мақсаты студенттердің Интернет желісінің құқықтық реттеу саласындағы мемлекеттердің қатынастарын реттейтін халықаралық құқықтық нормалары мен қағидаттарының мазмұны бойынша қажетті білім алуы. Пәнді оқу міндеттері: -мемлекеттердің тиісті заңнамалық, соттық пен әкімшілік тәжірибесін зерттеуі; -тиісті халықаралық құжаттарын, олардың құқықтық мазмұны мен негізгі даму тенденцияларын зерттеу; - Интернет желісіндегі азаматтық-құқықтық мәмілелерін реттеу саласындағы шетел мемлекеттердің құқықтық позицияларының салыстырмалы анализі. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: Осы пән бойынша негізгі мен қосымша әдебиетті, қазіргі ақпараттық құқықтың мазмұнын жасайтын негізгі теориялық тұжырымдамаларын, курстың оқу үдерісінде қолданылатын негізгі терминологиясын білуге тиісті. Осы курста оқылатын негізгі ұғымдар мен Интернет желісінің құқықтық реттеу саласындағы мемлекеттердің құқықтық позицияларының даму тенденцияларын талдай білу, ақпаратты білімге айналдыра білу, алынған білімді тиімді сақтай, қолдана мен ұсына білу, ғылыми ортасында тиімді пікірсайыс жүргізе білу, өз жазба жұмыстарын ұсына және қорғай білу мен түсінуге тиісті.

Жаһандық коммуникациялық желідегі қызметті құқықтық реттеудің перспективалары
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы пәнді оқытудың мақсаты студенттердің Интернет желісінің құқықтық реттеу саласындағы мемлекеттердің қатынастарын реттейтін халықаралық құқықтық нормалары мен қағидаттарының мазмұны бойынша қажетті білім алуы. Пәнді оқу міндеттері: -мемлекеттердің тиісті заңнамалық, соттық пен әкімшілік тәжірибесін зерттеуі; -тиісті халықаралық құжаттарын, олардың құқықтық мазмұны мен негізгі даму тенденцияларын зерттеу; - Интернет желісіндегі азаматтық-құқықтық мәмілелерін реттеу саласындағы шетел мемлекеттердің құқықтық позицияларының салыстырмалы анализі. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: Осы пән бойынша негізгі мен қосымша әдебиетті, қазіргі ақпараттық құқықтың мазмұнын жасайтын негізгі теориялық тұжырымдамаларын, курстың оқу үдерісінде қолданылатын негізгі терминологиясын білуге тиісті. Осы курста оқылатын негізгі ұғымдар мен Интернет желісінің құқықтық реттеу саласындағы мемлекеттердің құқықтық позицияларының даму тенденцияларын талдай білу, ақпаратты білімге айналдыра білу, алынған білімді тиімді сақтай, қолдана мен ұсына білу, ғылыми ортасында тиімді пікірсайыс жүргізе білу, өз жазба жұмыстарын ұсына және қорғай білу мен түсінуге тиісті.

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Заңгердің этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс міндеті болып табылады: - Этика теориясының негізгі ережелерімен тыңдаушыларды таныстыру; - құқық қорғау органдары қызметкерлерінің қызмет аясындағы моралдық және қызметтік лауазымдану ретіндегі қайнар көздері болып табылатын халықаралық және қазақстандық құқықтық актілерді оқыту; - құқықтық жүйе мамандарын маңызды өнегелілік сапаға тәрбиелеу: гуманизм, әділеттілік, жоғары азаматтық жауапкершілік, борышты, арды, сөз адалдығын сезіну және т.б.; - құқық қорғау тәжірибесінде жағымсыз құбылыстардың алдын алу әрекеттеріне және жүйелі өнегелілік өзін-өзі тәрбиелеу қажеттілігін қалыптастыру. Құзыреттер: - «заңгер этикасы» курсының пәні мен міндеттерін түсіну; - мораль мәнін, құрылымы мен қызметі туралы көрніске ие болу; - құқық қорғау органдары қызметшілерінің кәсіби моральдарының қалыптасу үдерісін және ерекшеліктерін түсіну; - құқық қорғау қызметі, құқықтың өнегелілік негізін түсіндіре білу; - қызметтік этикеттің негізгі талаптарын білу, оларды адал орындай білу; - құқық қорғау органдары қызметшілерінің кәсіби-өнегелілік өзгеру белгілерін, бағыттарын және негізгі себептерін білу

Заңгердің этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс міндеті болып табылады: - Этика теориясының негізгі ережелерімен тыңдаушыларды таныстыру; - құқық қорғау органдары қызметкерлерінің қызмет аясындағы моралдық және қызметтік лауазымдану ретіндегі қайнар көздері болып табылатын халықаралық және қазақстандық құқықтық актілерді оқыту; - құқықтық жүйе мамандарын маңызды өнегелілік сапаға тәрбиелеу: гуманизм, әділеттілік, жоғары азаматтық жауапкершілік, борышты, арды, сөз адалдығын сезіну және т.б.; - құқық қорғау тәжірибесінде жағымсыз құбылыстардың алдын алу әрекеттеріне және жүйелі өнегелілік өзін-өзі тәрбиелеу қажеттілігін қалыптастыру. Құзыреттер: - «заңгер этикасы» курсының пәні мен міндеттерін түсіну; - мораль мәнін, құрылымы мен қызметі туралы көрніске ие болу; - құқық қорғау органдары қызметшілерінің кәсіби моральдарының қалыптасу үдерісін және ерекшеліктерін түсіну; - құқық қорғау қызметі, құқықтың өнегелілік негізін түсіндіре білу; - қызметтік этикеттің негізгі талаптарын білу, оларды адал орындай білу; - құқық қорғау органдары қызметшілерінің кәсіби-өнегелілік өзгеру белгілерін, бағыттарын және негізгі себептерін білу

Зияткерлік меншіктің халықаралық құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: студенттерге зияткерлік меншіктің (ЗМ) халықаралық жүйесі және ЗМ объектілерін құқықтық реттеу ерекшеліктері туралы білім беру Міндеттері: – ЗМ саласындағы: ЗМ объектілерін қорғау; ЗМ объектілерін тіркеу; ЗМ объектілері классификациясы бойынша халықаралық шарттар нормаларын зерттеу; – ЗМ құқығының сауда қырлары бойынша Келісім нормаларын және оларға сәйкес ҚР заңнамасы нормаларына талдау жүргізу; – ЗМДҰ (ВОИС), ДСҰ (ВТО), ЮНЕСКО, ХЕҰ (МОТ) және Селекциялық жетістіктерді қорғау бойынша халықаралық одақтың (УПОВ) ЗМ саласындағы халықаралық шарттар тарапына әкімшілік функцияларын жүзеге асыру механизмін қарастыру; – ҚР-дағы ЗМ саласын мемлекеттік реттеу мәселелерін және ҚР Әділет министрлігінің ЗМ құқығы бойынша Комитеті қызметін зерттеу; – ЗМ саласындағы халықаралық шарттардың нормалары мен оларды қолдануды және ҚР ұлттық заңнамасының нормалары мен оларды қолдану тәжірибесімен салыстырмалы талдау жүргізу қабілеттерін қалыптастыру. Құзыреттер: – ЗМ жүйесінің, ЗМ халықаралық құқығының негізгі ережелерін және де ЗМ қоғамдағы орны мен рөлін білу; – авторлық және сабақтас құқықтарды реттеу мен қорғау; патенттік құқықтарды қорғау мәселелерін; патент пен куәлікті алу тәртібін білу; – ЗМ ерекше құқықтарын берудің заңды мәселелеріне шешім таба алу; – ДЗМҰ жаңа шарттарымен еңгізілген құқықтардың мазмұнын түсінуде жаңа тәсілдерді қолдана алу; – ҚР Әділет министрлігінің ЗМ құқығы бойынша Комитетінің Ұлттық Институтына ЗМ тіркеу бойынша өтінімдерді; халықаралық өтінімдерді, соның ішінде Патенттік кооперация Шарты бойынша, Еуропалық (Еуропатент) және Еуразиялық патенттік ұйымға өтінімдерді беру қабілеттеріне ие болу.

Зияткерлік меншіктің халықаралық құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: студенттерге зияткерлік меншіктің (ЗМ) халықаралық жүйесі және ЗМ объектілерін құқықтық реттеу ерекшеліктері туралы білім беру Міндеттері: – ЗМ саласындағы: ЗМ объектілерін қорғау; ЗМ объектілерін тіркеу; ЗМ объектілері классификациясы бойынша халықаралық шарттар нормаларын зерттеу; – ЗМ құқығының сауда қырлары бойынша Келісім нормаларын және оларға сәйкес ҚР заңнамасы нормаларына талдау жүргізу; – ЗМДҰ (ВОИС), ДСҰ (ВТО), ЮНЕСКО, ХЕҰ (МОТ) және Селекциялық жетістіктерді қорғау бойынша халықаралық одақтың (УПОВ) ЗМ саласындағы халықаралық шарттар тарапына әкімшілік функцияларын жүзеге асыру механизмін қарастыру; – ҚР-дағы ЗМ саласын мемлекеттік реттеу мәселелерін және ҚР Әділет министрлігінің ЗМ құқығы бойынша Комитеті қызметін зерттеу; – ЗМ саласындағы халықаралық шарттардың нормалары мен оларды қолдануды және ҚР ұлттық заңнамасының нормалары мен оларды қолдану тәжірибесімен салыстырмалы талдау жүргізу қабілеттерін қалыптастыру. Құзыреттер: – ЗМ жүйесінің, ЗМ халықаралық құқығының негізгі ережелерін және де ЗМ қоғамдағы орны мен рөлін білу; – авторлық және сабақтас құқықтарды реттеу мен қорғау; патенттік құқықтарды қорғау мәселелерін; патент пен куәлікті алу тәртібін білу; – ЗМ ерекше құқықтарын берудің заңды мәселелеріне шешім таба алу; – ДЗМҰ жаңа шарттарымен еңгізілген құқықтардың мазмұнын түсінуде жаңа тәсілдерді қолдана алу; – ҚР Әділет министрлігінің ЗМ құқығы бойынша Комитетінің Ұлттық Институтына ЗМ тіркеу бойынша өтінімдерді; халықаралық өтінімдерді, соның ішінде Патенттік кооперация Шарты бойынша, Еуропалық (Еуропатент) және Еуразиялық патенттік ұйымға өтінімдерді беру қабілеттеріне ие болу.

Зияткерлік меншіктің халықаралық құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - F76292

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс сыртқысауда опреацияларын жүзеге асыру аспектілерін, осы қызметтің ұйымдастырушылық нысаны мен әдістерінің тиімділігін арттыру мен жетілдіру мәселелеоін оқытады. Сондай-ақ курс шегінде сыртқыэкономикалық саясат және сыртқы сауда операцияларын реттеу, валюталық жүйедегі халықаралық валюталық қатынастар, сыртқы саудамен байланысты шаруашылық қызметі және тағы басқа да мәселелерді қарастырады. Пәнді игеру нәтижесінде студент білім нәтижесінің келесі нәтижелерін көрсету керек: Нарық кәсіпорын СЭҚ түсінігі, түрлері және мазмұны. Ұлттық және әлемдік нарықтың дамуындағы үрдісті есепке ала отырып кәсіпорынның СЭҚ жүзеге асыруының экономикалық және ұйымдық талаптарын білуі тиіс. Халықаралық сыртқы экономикалық реттеу әдістері . СЭҚ аймағында экономикалық-басқарушылық шешім қабылдауды қолдануы, халықаралық байланыстарды орнатуды тиіс. Кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметіне жеке зерттеу жүргізу және талдау жасау машықтарын иеленуі тиіс

Көліктік тасымалдауды халықаралық-қүқықтық реттеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы пәнін оқу барысында студенттер халықаралық жүк тасымалына қатысты қатынастардың құқықтық қырларын оқып үйренеді. - халықаралық көлік құқығының негізгі түсініктері, салалары және институттары, - осы салада халықаралық конвенциялардың ережелерін талдау машықтарын және көліктік құжаттаманың үлгілерін иелену.

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциялары (есепке алу)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциялары (есепке алу)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржылық сауаттылықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

ҚР-ң және шет елдердің әлеуметтік қамсыздандыру құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталған курсты оқыту мақсаты ҚР және шетелдегі әлеуметтік қамтамасыз ету аясында қатынастарды реттейтін құқықтық нормалар мәні мен мазмұнын, атап айтқанда жасына, ауруына, мүгедектігіне, асыраушысынан айырылуға, балаларды тәрбиелеу үшін және заңнамалармен белгіленген медициналық көмек және өзге де жағдайларға байланысты әлеуметтік қамтамасыз ету. студенттердің түсіндіруінен тұрады. Аталған курс міндеті әлеуметтік қамтамасыз ету - экономикалық және құқықтық түсініктердің негізгі тұжырымдамасын; ҚР және шетелдердегі әлеуметтік қамтамасыз ету аясында заңнаманы оқыту болып табылады. - әлеуметтік қамсыздандыру туралы заңды талқылау және қолдану, теориялық мәселелерді білу; - қажетті құқықтық нормаларды іздеу және қолдану үшін әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы нақты жылдық жағдайларды талдау және бақылай білу; - қандай да бір қамсыздандыру түріндегі нақты азаматтың құқығын анықтай білу; еңбекақы көлемі, зейнетақы, жәрдемақы, басқа да төлмдерді есептеу; - әлеуметтік қамсызандырудағы құқық туралы дауларды шешу дағдысын білу.

ҚР-ң және шет елдердің әлеуметтік қамсыздандыру құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталған курсты оқыту мақсаты ҚР және шетелдегі әлеуметтік қамтамасыз ету аясында қатынастарды реттейтін құқықтық нормалар мәні мен мазмұнын, атап айтқанда жасына, ауруына, мүгедектігіне, асыраушысынан айырылуға, балаларды тәрбиелеу үшін және заңнамалармен белгіленген медициналық көмек және өзге де жағдайларға байланысты әлеуметтік қамтамасыз ету. студенттердің түсіндіруінен тұрады. Аталған курс міндеті әлеуметтік қамтамасыз ету - экономикалық және құқықтық түсініктердің негізгі тұжырымдамасын; ҚР және шетелдердегі әлеуметтік қамтамасыз ету аясында заңнаманы оқыту болып табылады. - әлеуметтік қамсыздандыру туралы заңды талқылау және қолдану, теориялық мәселелерді білу; - қажетті құқықтық нормаларды іздеу және қолдану үшін әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы нақты жылдық жағдайларды талдау және бақылай білу; - қандай да бір қамсыздандыру түріндегі нақты азаматтың құқығын анықтай білу; еңбекақы көлемі, зейнетақы, жәрдемақы, басқа да төлмдерді есептеу; - әлеуметтік қамсызандырудағы құқық туралы дауларды шешу дағдысын білу.

ҚР-ң кеден құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «ҚР кеден құқығы» пәнінің зерттеу мақсаты студенттердің кеден ісі аясындағы қоғамдық қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың мазмұны туралы қажетті білімді меңгеру болып табылады. Пәнрді оқытудың міндеті болып: - тиісті заң шығару, кедендік тәжірибелерді зерттеу; - тиісті құжаттарды, олардың құқықтық мазмұны мен дамуының негізгі тенденцияларын зерттеу; - ҚР құқық қорғау органдарының кеден ісі аясындағы құқықбұзушылық фактілерді анықтау және дәлелдеу бойынша жүзеге асырылып жатқан тәжірибелерді талдаулар табылады. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: аталған пән бойынша негізгі және қосымша әдебиеттерді, кедендік құқықтың мазмұнын қамтитын негізгі теориялық тұжырымдамалырды, курсты оқу кезінде қолданылатын негізгі терминологияларды білу керек. Келесілерді түсіну және білу керек: осы курста оқытылатын негізгі түсініктер мен кеден ісі аясын құқықтық реттеу саласындағы құқықтық тұжырымдардың даму тенденциясын талдау, ақпаратты білімге айналдыру, алынған білімді қолдану және ұсыну, ғылыми пікірталас жүргізу.

ҚР-ң кеден құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «ҚР кеден құқығы» пәнінің зерттеу мақсаты студенттердің кеден ісі аясындағы қоғамдық қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың мазмұны туралы қажетті білімді меңгеру болып табылады. Пәнрді оқытудың міндеті болып: - тиісті заң шығару, кедендік тәжірибелерді зерттеу; - тиісті құжаттарды, олардың құқықтық мазмұны мен дамуының негізгі тенденцияларын зерттеу; - ҚР құқық қорғау органдарының кеден ісі аясындағы құқықбұзушылық фактілерді анықтау және дәлелдеу бойынша жүзеге асырылып жатқан тәжірибелерді талдаулар табылады. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: аталған пән бойынша негізгі және қосымша әдебиеттерді, кедендік құқықтың мазмұнын қамтитын негізгі теориялық тұжырымдамалырды, курсты оқу кезінде қолданылатын негізгі терминологияларды білу керек. Келесілерді түсіну және білу керек: осы курста оқытылатын негізгі түсініктер мен кеден ісі аясын құқықтық реттеу саласындағы құқықтық тұжырымдардың даму тенденциясын талдау, ақпаратты білімге айналдыру, алынған білімді қолдану және ұсыну, ғылыми пікірталас жүргізу.

ҚР-ң халықаралық шарттық құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құқық әлеуметтануы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Әлеуметтік құқықты оқыту мақсаты - мемлекет пен құқықтың мәнін, заңды көзқарасын және әлеуметтік маңызын студенттердің түсінуін қалыптастыру болып табылады. Курсты оқу нәтижесінде студент мыналарды білуі тиіс: - құқықты оқытудағы философиялық және әлеуметтік тәсілдердің ерекшеліктерін түсіну; - құқықтық түсініктің негізгі типтерін және оған сәйкес мемлекет түсінігін білу, мемлекет және құқықтың нақты тұжырымдарын олармен сәйкестендіре білу; - философиялық-құқықтық және әлеуметтік-құқықтық ұғымдарды иелену; - философиялық-құқықтық ой классиктарының және заманауи құқық философтары туындыларына жеке зерттеу машықтарын иеленуі тиіс.

Құқық әлеуметтануы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Әлеуметтік құқықты оқыту мақсаты - мемлекет пен құқықтың мәнін, заңды көзқарасын және әлеуметтік маңызын студенттердің түсінуін қалыптастыру болып табылады. Курсты оқу нәтижесінде студент мыналарды білуі тиіс: - құқықты оқытудағы философиялық және әлеуметтік тәсілдердің ерекшеліктерін түсіну; - құқықтық түсініктің негізгі типтерін және оған сәйкес мемлекет түсінігін білу, мемлекет және құқықтың нақты тұжырымдарын олармен сәйкестендіре білу; - философиялық-құқықтық және әлеуметтік-құқықтық ұғымдарды иелену; - философиялық-құқықтық ой классиктарының және заманауи құқық философтары туындыларына жеке зерттеу машықтарын иеленуі тиіс.

Құқық қорғау органдар қызметінің халықаралық стандарттары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстан Республикасы құқық қорғау органдары қызметінің халықаралық стандарттары» курсын оқу барысында құқық қорғау қызметі және оны жүзеге асыратын мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелер туралы негізгі және жалпы мәліметтер беріледі. Бұл пәнді оқу мақсаты – халықаралық заңгерлерге құқық қорғау органдары қызметінің жалпы стандарттарын бекітетін қандай халықаралық-құқықтық нормалар бар екендігіне түсінік береді. Осы мекемелердің қызметі, олардың басқа мемлекеттік және мемлекеттік емес мек

Құқық қорғау органдар қызметінің халықаралық стандарттары
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстан Республикасы құқық қорғау органдары қызметінің халықаралық стандарттары» курсын оқу барысында құқық қорғау қызметі және оны жүзеге асыратын мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелер туралы негізгі және жалпы мәліметтер беріледі. Бұл пәнді оқу мақсаты – халықаралық заңгерлерге құқық қорғау органдары қызметінің жалпы стандарттарын бекітетін қандай халықаралық-құқықтық нормалар бар екендігіне түсінік береді. Осы мекемелердің қызметі, олардың басқа мемлекеттік және мемлекеттік емес мек

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Құқықтық және саяси ілімдер тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты бұрынғы дәуірдегі мемлекет пен құқықтың аса мәнді және әсер етуші теориялық тұжырымдамасы мазмұнын және тарихын оқыту болып табылады. Аталған мәселелерді оқытудың жоғары білікті құқықтанушы дайындауда өте маңызды орны бар. Құзыреттер: - бұрынғы дәуірдегі мемлекет және құқықтың аса мәнін және теориялық тұжырымдарын білу; Мемлекеттік-құқықтық мәселлер бойынша әртүрлі дәуір тұжырымдарын айта білуі және негіздеп қолдана білуі тиіс

Құқықтық және саяси ілімдер тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты бұрынғы дәуірдегі мемлекет пен құқықтың аса мәнді және әсер етуші теориялық тұжырымдамасы мазмұнын және тарихын оқыту болып табылады. Аталған мәселелерді оқытудың жоғары білікті құқықтанушы дайындауда өте маңызды орны бар. Құзыреттер: - бұрынғы дәуірдегі мемлекет және құқықтың аса мәнін және теориялық тұжырымдарын білу; Мемлекеттік-құқықтық мәселлер бойынша әртүрлі дәуір тұжырымдарын айта білуі және негіздеп қолдана білуі тиіс

Қылмыстарды квалификациялау теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталған курсты оқыту мақсаты – құқық қорғау органдарының лауазымды тұлғаларының қылмысты санаттарына байланысты кәсіби қызметі туралы және қылмысты саралаудың ғылыми негізі туралы студенттерге тереңдетілген білім беру, осы қызметті бейнелейтін жағдайларда және тәжірибеде сәйкесті білімді қолдана білуді үйрету Аталған курстың міндеттері болып мыналар табылады: ҚР және шетел қылмыстық құқығының жалпы және Ерекше бөлімінің жалпы теориялық білімін тереңдету - әртүрлі қылмыс түрі мен басқа да құқық бұзушылықтарың квалфикациялау және шек қою әдістемесі білу; - процесуалды құжаттардағы қылмыс квалификациясын өзгерту және қылмыс квалификациясы туралы тұжырымдарды ресімдеу және негіздеу дағдысын білу; - құқық қорғау органдарындағы лауазымдық тұлға қызметін боямалайтын жағдайларда және практикада білімін қолдана білу.

Қылмыстық сот әділдігінің халықаралық стандарттары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты болып қылмыстық сот өндірісі аймағында тұлға құқығын реттейтін халықаралық құқықтық нормалар мен қағидалар мазмұны туралы қажетті білімдерді студенттерге беру табылады. Пәнді оқыту міндеттері болып мыналар табылады: -қылмыстық іс жүргізу шеңберінде жол берілмейтін жүгінуден қорғанудың тұлғалық құқығын оқыту; -жеке қолсұқпаушылық және еркіндікке құқықтың қылмыстық – іс жүргізушілік аспекталарын оқыту; - қылмыстық іс жүргізуде күдікті және айыпталушы құқығын оқыту; - қылмыстық іс жүргізу жеке қағидаларын оқыту.

Қылмыстық сот әділдігінің халықаралық стандарттары
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты болып қылмыстық сот өндірісі аймағында тұлға құқығын реттейтін халықаралық құқықтық нормалар мен қағидалар мазмұны туралы қажетті білімдерді студенттерге беру табылады. Пәнді оқыту міндеттері болып мыналар табылады: -қылмыстық іс жүргізу шеңберінде жол берілмейтін жүгінуден қорғанудың тұлғалық құқығын оқыту; -жеке қолсұқпаушылық және еркіндікке құқықтың қылмыстық – іс жүргізушілік аспекталарын оқыту; - қылмыстық іс жүргізуде күдікті және айыпталушы құқығын оқыту; - қылмыстық іс жүргізу жеке қағидаларын оқыту.

Лаңкестікпен халықаралық-құқықтық күрес
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс халықаралық қылмыстық құқық ерекшелігін, сонымен қатар шет мемлекеттердің заңнамалық қатарын, олардың қазақстандық қылмыстық заңнамамен салыстырмалы зерттеуді оқытуды ұсынады - осы саланы ретке келтіретін халықаралық құжаттарды білу; - лаңкестік қылмыстар түрін білу; - лаңкестікпен күрестегі халықаралық практикаға талдау жасау дағдысын білу; - лаңкестікпен күрестегі халықаралық нормалар мен ұлттық заңнамалар қатынасына талдау жүргізе білу;

Лаңкестікпен халықаралық-құқықтық күрес
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс халықаралық қылмыстық құқық ерекшелігін, сонымен қатар шет мемлекеттердің заңнамалық қатарын, олардың қазақстандық қылмыстық заңнамамен салыстырмалы зерттеуді оқытуды ұсынады - осы саланы ретке келтіретін халықаралық құжаттарды білу; - лаңкестік қылмыстар түрін білу; - лаңкестікпен күрестегі халықаралық практикаға талдау жасау дағдысын білу; - лаңкестікпен күрестегі халықаралық нормалар мен ұлттық заңнамалар қатынасына талдау жүргізе білу;

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Отбасы құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты студенттерге Қазақстан Республикасындағы неке және отбасылық қатынастардың құқықтық реттелуін таныстыру және оқыту. Курс міндеті: неке және отбасылық заңнаманың, ҚР-дағы неке және отбасы қатынастарының реттелуінін тәртібімен әдістерінің мазмұнын және мәнін ашу. Курстың аяқталуынан кейін студент: некеге тұрудың ерекшеліктерін, шарттарын және тәртіптерін, некенің тоқтатылуы және оны заңсыз деп тану, отбасы мүшелері(жұбайлар, ата-аналар және балалар) арасындағы жеке және мүліктік қатынастарды, басқа туған-туыстар және басқа да адамдар арасындағы қатынастарды құқықтық реттеу, әсіресе, алименттік қатынастар, неке және отбасы қатынастарын құрамын құрайтын ата-ана мен баланың негізгі құқықтары мен бостандықтары, ата-анасынан айырылған балаларды отбасыға жайластыру нысандары мен тәртібі, неке және отбасы заңнамаларының нормаларын шетел азаматтарымен азаматтығы жоқ тұлғаларға қолдану және өзге де маңызды сұрақтарды білу керек; алған білімдерін тәжірибиде пайдалана алу керек.

Отбасы құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты студенттерге Қазақстан Республикасындағы неке және отбасылық қатынастардың құқықтық реттелуін таныстыру және оқыту. Курс міндеті: неке және отбасылық заңнаманың, ҚР-дағы неке және отбасы қатынастарының реттелуінін тәртібімен әдістерінің мазмұнын және мәнін ашу. Курстың аяқталуынан кейін студент: некеге тұрудың ерекшеліктерін, шарттарын және тәртіптерін, некенің тоқтатылуы және оны заңсыз деп тану, отбасы мүшелері(жұбайлар, ата-аналар және балалар) арасындағы жеке және мүліктік қатынастарды, басқа туған-туыстар және басқа да адамдар арасындағы қатынастарды құқықтық реттеу, әсіресе, алименттік қатынастар, неке және отбасы қатынастарын құрамын құрайтын ата-ана мен баланың негізгі құқықтары мен бостандықтары, ата-анасынан айырылған балаларды отбасыға жайластыру нысандары мен тәртібі, неке және отбасы заңнамаларының нормаларын шетел азаматтарымен азаматтығы жоқ тұлғаларға қолдану және өзге де маңызды сұрақтарды білу керек; алған білімдерін тәжірибиде пайдалана алу керек.

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Салыстырмалы құқықтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу мақсаты ең маңызды шетелдік құқықтық жүйелерді қоса алғанда қазіргі әлемнің құқықтық жүйелері туралы, сондай-ақ олардың халықаралық құқық жүйесімен арақатынасы жөнінде қажетті білім алу болып табылады. «Салыстырмалы құқықтану» пәнінің міндеттері: - салыстырмалы құқықтанудың негізгі қағидаларымен және санаттарымен танысу; - қазіргі заманның ең маңызды құқықтық жүйелерін талдау; - салыстырмалы құқықтану мен халықаралық құқық арасындағы байланысты зерделеу; - әлемнің құқықтық картасындағы Қазақстан құқықтық жүйесінің ерекшеліктерін қарастыру Құзыреттер: «Салыстырмалы құқықтану» пәнін оқу нәтижесінде студент: - салыстырмалы құқықтанудың негізгі қағидалары мен санаттарын білуі тиіс; - қазіргі заманның ең маңызды құқықтық жүйелерін талдай алуы керек; - салыстырмалы құқықтану мен халықаралық құқық арасындағы байланысты түсінуі шарт; - қол жеткізген білімін Қазақстан құқықтық жүйесіне қатысты қолдана алу дағдысын иеленуі тиіс.

Салыстырмалы құқықтану
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу мақсаты ең маңызды шетелдік құқықтық жүйелерді қоса алғанда қазіргі әлемнің құқықтық жүйелері туралы, сондай-ақ олардың халықаралық құқық жүйесімен арақатынасы жөнінде қажетті білім алу болып табылады. «Салыстырмалы құқықтану» пәнінің міндеттері: - салыстырмалы құқықтанудың негізгі қағидаларымен және санаттарымен танысу; - қазіргі заманның ең маңызды құқықтық жүйелерін талдау; - салыстырмалы құқықтану мен халықаралық құқық арасындағы байланысты зерделеу; - әлемнің құқықтық картасындағы Қазақстан құқықтық жүйесінің ерекшеліктерін қарастыру Құзыреттер: «Салыстырмалы құқықтану» пәнін оқу нәтижесінде студент: - салыстырмалы құқықтанудың негізгі қағидалары мен санаттарын білуі тиіс; - қазіргі заманның ең маңызды құқықтық жүйелерін талдай алуы керек; - салыстырмалы құқықтану мен халықаралық құқық арасындағы байланысты түсінуі шарт; - қол жеткізген білімін Қазақстан құқықтық жүйесіне қатысты қолдана алу дағдысын иеленуі тиіс.

Сот сараптамасы: ұйымдастыру және өндіріс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталған пәнді оқыту мақсаты қылмыстық, азаматтық және әкімшілік іс жүргізу қажеттілігін қанағаттандыратын арнайы ғылыми білім институттарында заңмен қарастырылған тиімді қолдануды танитын білім берудің арнайы саласы ретінде сот сараптамасы туралы жүйеленген ұсынымдарды студенттерге қалыптастыру. Аталған пәннің міндеттері болып мыналар табылады: Аудиторияны терең таныстыру қарастырылады: сот сараптамасының мәнін ғылыми білімнің және тәжірибелік қызметтің жеке саласы ретінде; сот сарапшысы зерттеу қызметінің әдістемесі мен олардың санаттарын, сонымен қатар сот сараптамасын белгілеудің, ұйымдастырудың және өндірісін құқықтық реттеу ерекшеліктерімен; сараптама зерттеуі әдістемелерінің мүмкіндіктерімен; сот дәлелдемесі ретінде сот сараптамасын бекітуді пайдалану бағасымен. - Қазақстан Республикасы мен шет ел соты мен тексеру қызметіндегі сот сараптамасының мағынасын білу; Процессуалды реттеу мәні мен сот сараптама ісі тәртібі; сот сараптама мәні мен процеске қатысушы құқығы және міндеттері; дәстүрлі сот сраптамасы әдістемелері мүмкіндіктері; -Сот сраптамасы саласындағы түсінік аппаратын дұрыс талдай білу; тергеуші (сот), сот сарапшылары мен мамандарының арнайы білімін сауатты түрде жіктеу; сот сараптамасын тағайындау қаулысын шығару; сарапшының қорытындысын талдау және оған дұрыс құқықтық және процессуалды баға беру; - сараптама тағайындау туралы қаулы шығару дағдысы болу; дәлелдеу жүйесіндегі сараптама қорытындысын бағалау және құқықтық біліктілік дағдысы болуы.

Сот сараптамасы: ұйымдастыру және өндіріс
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталған пәнді оқыту мақсаты қылмыстық, азаматтық және әкімшілік іс жүргізу қажеттілігін қанағаттандыратын арнайы ғылыми білім институттарында заңмен қарастырылған тиімді қолдануды танитын білім берудің арнайы саласы ретінде сот сараптамасы туралы жүйеленген ұсынымдарды студенттерге қалыптастыру. Аталған пәннің міндеттері болып мыналар табылады: Аудиторияны терең таныстыру қарастырылады: сот сараптамасының мәнін ғылыми білімнің және тәжірибелік қызметтің жеке саласы ретінде; сот сарапшысы зерттеу қызметінің әдістемесі мен олардың санаттарын, сонымен қатар сот сараптамасын белгілеудің, ұйымдастырудың және өндірісін құқықтық реттеу ерекшеліктерімен; сараптама зерттеуі әдістемелерінің мүмкіндіктерімен; сот дәлелдемесі ретінде сот сараптамасын бекітуді пайдалану бағасымен. - Қазақстан Республикасы мен шет ел соты мен тексеру қызметіндегі сот сараптамасының мағынасын білу; Процессуалды реттеу мәні мен сот сараптама ісі тәртібі; сот сараптама мәні мен процеске қатысушы құқығы және міндеттері; дәстүрлі сот сраптамасы әдістемелері мүмкіндіктері; -Сот сраптамасы саласындағы түсінік аппаратын дұрыс талдай білу; тергеуші (сот), сот сарапшылары мен мамандарының арнайы білімін сауатты түрде жіктеу; сот сараптамасын тағайындау қаулысын шығару; сарапшының қорытындысын талдау және оған дұрыс құқықтық және процессуалды баға беру; - сараптама тағайындау туралы қаулы шығару дағдысы болу; дәлелдеу жүйесіндегі сараптама қорытындысын бағалау және құқықтық біліктілік дағдысы болуы.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Сыртқы экономикалық қызметті реттеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - FMO

Сыртқы экономикалық қызметті реттеу
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - FMO

Сыртқыэкономикалық қызметті құқықтық реттеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Сыртқы экономикалық қызметті құқықтық реттеу» пәнінің міндеттері: - Қазақстан Республикасы заңнамасы бойынша сыртқы экономикалық сауда және өзге де операциялардың жүзеге асырылуын құқықтық реттеу ерекшеліктерімен танысу; - сыртқы экономикалық қызметті құқықтық реттеу аясындағы негіз қалаушы құжаттарды талдау; - Қазақстан Республикасы сыртқы экономикалық заңнамасының қалыптасуы мен даму үдерісін зерттеу; - жекелеген, неғұрлым маңызды сыртқы экономикалық операцияларды жүзеге асыру ерекшеліктерін қарастыру. Құзыреттілік: «Сыртқы экономикалық қызметті құқықтық реттеу» пәнін оқу нәтижесінде студент төмендегілерді білуі тиіс: - Қазақстан Республикасы заңнамасы бойынша сыртқы экономикалық сауда және өзге де операциялардың жүзеге асырылуын құқықтық реттеу ерекшеліктерін білуі; - сыртқы экономикалық қызметті құқықтық реттеу аясындағы негіз қалаушы құжаттарды талдай білуі; - жекелеген, неғұрлым маңызды сыртқы экономикалық операцияларды жүзеге асыру ерекшеліктеріне байланысты өз білімін қолдануға дағдылауы тиіс.

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Халықаралық банк ісі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық банктік құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқып білудің мақсаты студенттерге халықаралық банк құқығындағы өзекті теориялық мәселелерді соның ішінде түсінігі, генезисі мен халықаралық банк құқығының табиғаты, халықарлық банк құқығының субьектісі ретіндегі халықаралық валюталық – қаржылық және кредиттік ұйымдар, банктік қатынастарды реттейтін нормалардың мазмұны мен мағынасына байланысты білім беру. Пәнді оқудағы негізгі міндеттер: -банк қызметтері мен ұйымдардың халықаралық құқықтық реттелуі, сонымен қатар олардың банктық қызметтерді орындалу ретін, халықарылық банк құқығы саласындағы арнайы субъектілердің қызметтері, субъектілердің жауапкершілігіне байланысты мәселелерді қарастыру; -сәйкес халықаралық құжаттарды анализ жасау, олардың құқықтық мазмұны және дамуының ХБҚ қайнар көздерінің негізгі тенденциялары, оларды дұрыс талқылай білу; -банктық қатынастар саласында шетел мемлекеттерінің нормативтік құжаттарының құқықтық орнын салыстыру анализ жолы арқылы анықтау; -ХВҚ, ХҚДБ ұйымдарының құықтық мәртебесін оқып білу, ҚР мен шет елде жасалған бағалы қағазды мәмілелердің құқықтық реттелуі, валюталық реттеу және басқа да мәселелерді оқып білу Құзыреттер: студенттер міндетті: -банктық құқық бойынша нормативтік құжаттарды, сонымен қатар шет ел элементімен шиеленіскен банктық қатынастарды реттейтін ұлттық заңнамаларды білу; -алынған білімдерді тәжірибеде қолдана білу; -халықаралық банк құқығы саласындағы аналитикалық материалдармен және ғылыми әдебиеттермен, халықаралық нормативтік – құқықтық актілермен жұмыс істеу дағдысы болуы керек.

Халықаралық банктік құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқып білудің мақсаты студенттерге халықаралық банк құқығындағы өзекті теориялық мәселелерді соның ішінде түсінігі, генезисі мен халықаралық банк құқығының табиғаты, халықарлық банк құқығының субьектісі ретіндегі халықаралық валюталық – қаржылық және кредиттік ұйымдар, банктік қатынастарды реттейтін нормалардың мазмұны мен мағынасына байланысты білім беру. Пәнді оқудағы негізгі міндеттер: -банк қызметтері мен ұйымдардың халықаралық құқықтық реттелуі, сонымен қатар олардың банктық қызметтерді орындалу ретін, халықарылық банк құқығы саласындағы арнайы субъектілердің қызметтері, субъектілердің жауапкершілігіне байланысты мәселелерді қарастыру; -сәйкес халықаралық құжаттарды анализ жасау, олардың құқықтық мазмұны және дамуының ХБҚ қайнар көздерінің негізгі тенденциялары, оларды дұрыс талқылай білу; -банктық қатынастар саласында шетел мемлекеттерінің нормативтік құжаттарының құқықтық орнын салыстыру анализ жолы арқылы анықтау; -ХВҚ, ХҚДБ ұйымдарының құықтық мәртебесін оқып білу, ҚР мен шет елде жасалған бағалы қағазды мәмілелердің құқықтық реттелуі, валюталық реттеу және басқа да мәселелерді оқып білу Құзыреттер: студенттер міндетті: -банктық құқық бойынша нормативтік құжаттарды, сонымен қатар шет ел элементімен шиеленіскен банктық қатынастарды реттейтін ұлттық заңнамаларды білу; -алынған білімдерді тәжірибеде қолдана білу; -халықаралық банк құқығы саласындағы аналитикалық материалдармен және ғылыми әдебиеттермен, халықаралық нормативтік – құқықтық актілермен жұмыс істеу дағдысы болуы керек.

Халықаралық гуманитарлық құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталған курсты оқыту мақсаты халықаралық қарулы қақтығыс санаттары, соғысты жүргізуге тиым салынған құралдар мен әдістері , сонымен қатар қарулы қақтығыстар құрбандарын халықаралық құқықтық қорғау бағыттарында студенттерге білім беру Аталған курстың міндеттері болып мыналар табылады: - қарулы қақтығыстар құқық аймағында әрекет етуші халықаралық шарттарды саралау; - қарулы қақтығыстар санаттарын, тәжірибелік проблемаларды зерттеу; - ахалықаралық гуманитарлық құқық аймағында ҚР халықаралық әріптестігіне саралау жасау; - ҚР қылмыстық заңнама нормаларын халықаралық гуманитарлық құқық нормаларымен салыстыру, олардың әрекет етуші заңнамаларда пәндерін имплементациялау - осы пән бойынша негізгі және қосымша әдебиетті, курсты оқу кезінде қолданылатын негізгі терминологияны, негізгі теориялық концепцияларды білу; - халықаралық гуманитарлы құқық тенденциясы мен негізгі ұғымын талдай білу, ақпаратты білімге айналдыру, алынған білімді тиімді сақтау, қолдану, ғылыми ортада тиімді пікірталас жүргізу, өзінің жазба жұмыстарын ұсыну және қорғау;

Халықаралық гуманитарлық құқық
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталған курсты оқыту мақсаты халықаралық қарулы қақтығыс санаттары, соғысты жүргізуге тиым салынған құралдар мен әдістері , сонымен қатар қарулы қақтығыстар құрбандарын халықаралық құқықтық қорғау бағыттарында студенттерге білім беру Аталған курстың міндеттері болып мыналар табылады: - қарулы қақтығыстар құқық аймағында әрекет етуші халықаралық шарттарды саралау; - қарулы қақтығыстар санаттарын, тәжірибелік проблемаларды зерттеу; - ахалықаралық гуманитарлық құқық аймағында ҚР халықаралық әріптестігіне саралау жасау; - ҚР қылмыстық заңнама нормаларын халықаралық гуманитарлық құқық нормаларымен салыстыру, олардың әрекет етуші заңнамаларда пәндерін имплементациялау - осы пән бойынша негізгі және қосымша әдебиетті, курсты оқу кезінде қолданылатын негізгі терминологияны, негізгі теориялық концепцияларды білу; - халықаралық гуманитарлы құқық тенденциясы мен негізгі ұғымын талдай білу, ақпаратты білімге айналдыру, алынған білімді тиімді сақтау, қолдану, ғылыми ортада тиімді пікірталас жүргізу, өзінің жазба жұмыстарын ұсыну және қорғау;

Халықаралық және ҚР-ң ішкі мемлекеттік құқығындағы адвокатура
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген курстың оқу мақсаты мынадан турады, студенттер адвокаттық істерді реттейтін нормалармен танысып, адвокатураның заңдылықтағы мағынасын түсініп, және халықаралық – құқықтық адвокаттық аспектілермен танысу. Берілген курстың міндеті болып, адвокатураның жүйесін зерттеп, және адвокатураның халықаралық стандарттарымен танысып, адвокаттық көмектермен танысу, мемлекеттік органдар мен адвокатураның арақатынасымен танысу, және осы білімдерді белгілі бір сұрақтарды шешу кезінде қолдана білу. Студенттер теориялық білімді тәжірибеде қолдана білу керек, адвокаттардың әр түрлі сот істерімен танысып, адвокаттардың нақты құқық және міндеттері туралы білуін, оларға берілген жұмысты құқық ретінде тануы болып табылады.

Халықаралық және ҚР-ң ішкі мемлекеттік құқығындағы адвокатура
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген курстың оқу мақсаты мынадан турады, студенттер адвокаттық істерді реттейтін нормалармен танысып, адвокатураның заңдылықтағы мағынасын түсініп, және халықаралық – құқықтық адвокаттық аспектілермен танысу. Берілген курстың міндеті болып, адвокатураның жүйесін зерттеп, және адвокатураның халықаралық стандарттарымен танысып, адвокаттық көмектермен танысу, мемлекеттік органдар мен адвокатураның арақатынасымен танысу, және осы білімдерді белгілі бір сұрақтарды шешу кезінде қолдана білу.

Халықаралық және ҚР-ң ішкі мемлекеттік құқығындағы нотариат
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық және ҚР-ң ішкі мемлекеттік құқығындағы нотариат
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы пәннің мақсаты студенттер субъективті құқықтарды қорғайтын нотариалды нысандарды реттейтін құқық нормаларының мағынасын анықтаудан, азаматтық, билік етушілік пен өзге де қатынастарда заңдылықты бекіту ісінде нотариаттың өсуші рөлі, нотариалдық әрекеттердің орындалуының тәртібі, құқық нормаларының нотариалды органдардың тәжірибелік қолданумен үзілмес байланысы, сонымен қатар нотариалды қызметтің халықаралық-құқықтық аспектілерінен тұрады. - нотариатты, нотариаттың халықаралық жүйелерін, жекелеген нотариалдық әрекеттердің мазмұнын ұйымдастыру және оның құрылымын білу; - нотариалды іс-әрекеттерді жүзеге асыру машықтарын білу; - нотариустердің (нотариалды іс-әрекеттерді жргізетін лауазымды тұлғалардың) құқықтары мен міндеттерін білу.

Халықаралық және ҚР-ң ішкі мемлекеттік құқығындағы нотариат
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы пәннің мақсаты студенттер субъективті құқықтарды қорғайтын нотариалды нысандарды реттейтін құқық нормаларының мағынасын анықтаудан, азаматтық, билік етушілік пен өзге де қатынастарда заңдылықты бекіту ісінде нотариаттың өсуші рөлі, нотариалдық әрекеттердің орындалуының тәртібі, құқық нормаларының нотариалды органдардың тәжірибелік қолданумен үзілмес байланысы, сонымен қатар нотариалды қызметтің халықаралық-құқықтық аспектілерінен тұрады. - нотариатты, нотариаттың халықаралық жүйелерін, жекелеген нотариалдық әрекеттердің мазмұнын ұйымдастыру және оның құрылымын білу; - нотариалды іс-әрекеттерді жүзеге асыру машықтарын білу; - нотариустердің (нотариалды іс-әрекеттерді жргізетін лауазымды тұлғалардың) құқықтары мен міндеттерін білу.

Халықаралық коммерциялық құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталған курсты оқыту міндеті: Келешек заңгерлердің бойына сауда кәсіпкерлігін құқықтық реттеу туралы, осы аймақта негізгі заңнамалық белгілеулер туралы, коммерциялық қызметті құқықтық ұйымдастыру кезінде туындайтын типтік міндеттер мен қиындықтар туралы, сонымен қатар, оларды шешу үшін құқықтық құралдарды қолдану әдістері туралы кешенді білім беруді қалыптастыру. - заманауи халықаралық сауда-экономикалық жүйесі қызметінің ерекшеліктерін білу, сонымен қатар әлемдік сауда-экономикалық жүйесін қалыптастыру және дамыту процесі; - халықаралық сауда саласында қолданылатын негізгі құжаттарға талдау жүргізе білу; - халықаралық сауданы жүзеге асырудың ережесі ерекшелігі қатынастары бойынша алған білімін қолдану дағдысын білу

Халықаралық коммерциялық іс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - FMO

Халықаралық қаржы құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - - Пәнді оқып білудің мақсаты қаржылық – экономикалық қызметті халықаралық құқықтық реттеу саласында студенттерге қажетті білім беру және осы қатынастарды реттейтін құқық нормасының мазмұны мен түсінігін анықтау, халықаралық – қаржылық қатынастардың дамуының тарихы мен диалектикасын және олардың даму болашағы туралы түсінтерінің болуы. Пәнді оқытудың міндеттері: халықаралық қаржы құқығының тұжырымдамалық мәселелерін қарастыратын сұрақтарды, маңызды деген халықаралық келісімдерді, конвенцияларды, оның ұлттық құқықпен қатынасын меңгеру, халықаралық қаржы құқығының субъектілерінің құқықтық мәртебесіне байланысты сұрақтарды қарастыру; экономикалық дауларды шешудің тәжірибесін сараптау, халықаралық сот және арбитраждардың белгілі бір дауды шешу кезіндегі шешімдердің құқықтық салдарына баға беру және оларды дұрыс түсіну; шет ел нормативтік құжаттарын салыстырмалы анализі көмегімен қаржы-экономикалық әрекеттерді реттеуде олардың құқықтық орнын анықтау; халықаралық қаржы құқығы қайнар көздер ерекшеліктерін оқу, тәжірибеде халықаралық қаржы құқығының принциптері мен нормаларын қолдану. Оқу негізінде студент мәндетті: - халықаралық қаржы қатынастары және оның қағидалары, міндеттері мен құрылымы туралы түсінік қалыптастыруы керек; - халықаралық қаржы қатынастарының дамуының тарихы мен диалектикасын және оларды жетілдіру келешегі туралы білуі керек; халықаралық келісімшарттарды іске асыру ерекшеліктерін және халықаралық қаржы құқықтары нормаларын бұзған үшін заң жауапкершілігі түрлерін білуі керек; - болашақта өз білімін Қазақстанда не одан тыс жерлерде белгілі бір қаржы экономикалық істің халықаралық құқықтық тәжірибелік аспектісін халықаралық құқық маманының заңгері ретінде шешуді қолдана білу.

Халықаралық қаржы құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - - Пәнді оқып білудің мақсаты қаржылық – экономикалық қызметті халықаралық құқықтық реттеу саласында студенттерге қажетті білім беру және осы қатынастарды реттейтін құқық нормасының мазмұны мен түсінігін анықтау, халықаралық – қаржылық қатынастардың дамуының тарихы мен диалектикасын және олардың даму болашағы туралы түсінтерінің болуы. Пәнді оқытудың міндеттері: халықаралық қаржы құқығының тұжырымдамалық мәселелерін қарастыратын сұрақтарды, маңызды деген халықаралық келісімдерді, конвенцияларды, оның ұлттық құқықпен қатынасын меңгеру, халықаралық қаржы құқығының субъектілерінің құқықтық мәртебесіне байланысты сұрақтарды қарастыру; экономикалық дауларды шешудің тәжірибесін сараптау, халықаралық сот және арбитраждардың белгілі бір дауды шешу кезіндегі шешімдердің құқықтық салдарына баға беру және оларды дұрыс түсіну; шет ел нормативтік құжаттарын салыстырмалы анализі көмегімен қаржы-экономикалық әрекеттерді реттеуде олардың құқықтық орнын анықтау; халықаралық қаржы құқығы қайнар көздер ерекшеліктерін оқу, тәжірибеде халықаралық қаржы құқығының принциптері мен нормаларын қолдану. Оқу негізінде студент мәндетті: - халықаралық қаржы қатынастары және оның қағидалары, міндеттері мен құрылымы туралы түсінік қалыптастыруы керек; - халықаралық қаржы қатынастарының дамуының тарихы мен диалектикасын және оларды жетілдіру келешегі туралы білуі керек; халықаралық келісімшарттарды іске асыру ерекшеліктерін және халықаралық қаржы құқықтары нормаларын бұзған үшін заң жауапкершілігі түрлерін білуі керек; - болашақта өз білімін Қазақстанда не одан тыс жерлерде белгілі бір қаржы экономикалық істің халықаралық құқықтық тәжірибелік аспектісін халықаралық құқық маманының заңгері ретінде шешуді қолдана білу.

Халықаралық қатынастардың қазіргі мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталған пән Қазақстанның тәуелсіздігін алған сәттен бастап, ҚР сыртқы саясаты және ҚР мемлекеттілінің қалыптасуындағы сыртқы саясатының және сыртқысаяси ведомствосының қалыптасуының сипатты ерекшелігі бойынша ой түйіндеу бағытында студенттер машықтарын дамыту болжанады. Студенттердің мемлекеттің билік құрылымында, қоғамдық бірлестіктер, саяси институттар аясындағы үдерістерге зерттеу жүргізе білуін жетілдіру. Модуль қазіргі заманғы сыртқы саясатты, халықаралық ұйымдармен ҚР өзара әрекеттестігін дамыту мәселелері бойынша ерекше назар аудартады.

Халықаралық қауіпсіздікті құқықтық қамтамасыз ету
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің алдына қойылатын негізгі міндет - әрбір мемлекеттің қауіпсіздігінің кепілдігі халықаралық қауіпсіздікті жан-жақты бекіту, халықаралық қауіпсіздік құқығының заңи негіздерін игеру заңдылықтарын білу. Құзыреттер: - халықаралық қауіпсіздікті құқығы ерекшеліктері мен негізгі институттарын оқу; - халықаралық қауіпсіздікті құқықтық қамтамасыз етумен байланысты проблемалық аспектілерді анықтай білу; Қауіпсіздік және олардың ұлттық заңнамасымен сәйкестігіне қатысты халықаралық шарттарды талдау дағдысын білу.

Халықаралық қауіпсіздікті құқықтық қамтамасыз ету
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің алдына қойылатын негізгі міндет - әрбір мемлекеттің қауіпсіздігінің кепілдігі халықаралық қауіпсіздікті жан-жақты бекіту, халықаралық қауіпсіздік құқығының заңи негіздерін игеру заңдылықтарын білу. Құзыреттер: - халықаралық қауіпсіздікті құқығы ерекшеліктері мен негізгі институттарын оқу; - халықаралық қауіпсіздікті құқықтық қамтамасыз етумен байланысты проблемалық аспектілерді анықтай білу; Қауіпсіздік және олардың ұлттық заңнамасымен сәйкестігіне қатысты халықаралық шарттарды талдау дағдысын білу.

Халықаралық құқық және геосаясат
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерді геосаясат пен халықаралық құқықтың арақатынасымен таныстыру, олардың халықаралық құқықтың белгілі бір институттарының негізіне жатқызылған геосаяси тұжырымдар бойынша теориялық білімге қол жеткізуі, сондай-ақ «Халықаралық құқық» мамандығы түлектерінің кәсіби мамандануын күшейту болып табылады. «Халықаралық құқық және геосаясат» пәнінің міндеттері: - геосаясаттың негізгі қағидаларымен және санаттарымен танысу; - негізгі халықаралық құқықтық құжаттарды геосаясат тұрғысынан талдау; - геосаяси санаттар мен халықаралық құқықтық құжаттар арасындағы байланыстарды зерделеу; - қазіргі заманның жетекші геосаяси тенденцияларын және олардың халықаралық құқықпен байланысын қарастыру Құзыреттер: «Халықаралық құқық және геосаясат» пәнін оқу нәтижесінде студент: - геосаясат пен халықаралық құқықтың байланыстары мен арақатынасы ерекшеліктерін білуі тиіс; - негізгі халықаралық құқықтық құжаттарды геосаясат тұрғысынан талдай алуы, халықаралық құқықтық актілердің геосаяси негіздері арасында бағыт бағдар таба алуы тиіс; - геосаясаттың негізгі ережелерін және олардың әртүрлі халықаралық құқықтық тетіктерге әсерін түсінуі керек; - қол жеткізілген білімді геосаясат пен халықаралық құқықтың байланысына қатысты қолдану дағдысына ие болуы қажет. .

Халықаралық құқық және геосаясат
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерді геосаясат пен халықаралық құқықтың арақатынасымен таныстыру, олардың халықаралық құқықтың белгілі бір институттарының негізіне жатқызылған геосаяси тұжырымдар бойынша теориялық білімге қол жеткізуі, сондай-ақ «Халықаралық құқық» мамандығы түлектерінің кәсіби мамандануын күшейту болып табылады. «Халықаралық құқық және геосаясат» пәнінің міндеттері: - геосаясаттың негізгі қағидаларымен және санаттарымен танысу; - негізгі халықаралық құқықтық құжаттарды геосаясат тұрғысынан талдау; - геосаяси санаттар мен халықаралық құқықтық құжаттар арасындағы байланыстарды зерделеу; - қазіргі заманның жетекші геосаяси тенденцияларын және олардың халықаралық құқықпен байланысын қарастыру Құзыреттер: «Халықаралық құқық және геосаясат» пәнін оқу нәтижесінде студент: - геосаясат пен халықаралық құқықтың байланыстары мен арақатынасы ерекшеліктерін білуі тиіс; - негізгі халықаралық құқықтық құжаттарды геосаясат тұрғысынан талдай алуы, халықаралық құқықтық актілердің геосаяси негіздері арасында бағыт бағдар таба алуы тиіс; - геосаясаттың негізгі ережелерін және олардың әртүрлі халықаралық құқықтық тетіктерге әсерін түсінуі керек; - қол жеткізілген білімді геосаясат пен халықаралық құқықтың байланысына қатысты қолдану дағдысына ие болуы қажет. .

Халықаралық құқық және ислам
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Халықаралық құқық және ислам» пәнін оқу барысында мұсылмандық құқықтың институттары мен нормалар ерекшелігін халықаралық құқықпен салыстыра талдау жасау көзделеді Құзыреттер: - исламның дін ретінде және құқықтық жүйе ретінде қалыптасуы мен даму тарихын үйрену; - заманауи халықаралық қатынастарда ислам мен мұсылман мемлекеттерінің рөлін анықтай білу; - әлемдік тәртіптегі ислам концепциясының халықаралық-құқықтық аспектілерін үйрену; - мұсылмандық құқығы бар халықаралық қоғамдық құқық нормаларына салыстырма талдау жүргізе білу

Халықаралық құқық және ислам
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Халықаралық құқық және ислам» пәнін оқу барысында мұсылмандық құқықтың институттары мен нормалар ерекшелігін халықаралық құқықпен салыстыра талдау жасау көзделеді Құзыреттер: - исламның дін ретінде және құқықтық жүйе ретінде қалыптасуы мен даму тарихын үйрену; - заманауи халықаралық қатынастарда ислам мен мұсылман мемлекеттерінің рөлін анықтай білу; - әлемдік тәртіптегі ислам концепциясының халықаралық-құқықтық аспектілерін үйрену; - мұсылмандық құқығы бар халықаралық қоғамдық құқық нормаларына салыстырма талдау жүргізе білу

Халықаралық қылмыстық құқық
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Халықаралық қылмыстық құқық» пәні мақсаты қылмыстық сот әділдігінің халықаралық стандарттары мен қылмыспен халықаралық күресті реттеудің құқықтық нормалары мен қағидалары мазмұны туралы қажетті білімді студенттерге беру болып табылады. Пәндерді оқыту міндеті болып: -халықаралық қылмыс түсінігі мен құрамын оқыту; -халықаралық сипаттағы қылмыс түсінігі мен құрамын оқыту; -қылмыстық істер бойынша құқықтық көмектің негізгі қағидаларын оқыту; -қылмыстық іс жүргізуде тұлға құқығының халықаралық стандарттарын оқыту. -қазіргі заманғы қылмыстық құқықтың негізгі ерекшеліктері, осы пән бойынша негізгі және қосымша әдебиеттерді, курс оқу кезінде қолданылатын негізгі теориялық концепцияны, негізгі терминологияны білу; - қандай да бір қылмыстық істерді дұрыс жіктеу және тәжірибеде қоланыстағы құқықтық нормаларды және нақты құқықтық жағдайлардағы сот прецедентерін қолдана білу.

Халықаралық қылмыстық құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Халықаралық қылмыстық құқық» пәні мақсаты қылмыстық сот әділдігінің халықаралық стандарттары мен қылмыспен халықаралық күресті реттеудің құқықтық нормалары мен қағидалары мазмұны туралы қажетті білімді студенттерге беру болып табылады. Пәндерді оқыту міндеті болып: -халықаралық қылмыс түсінігі мен құрамын оқыту; -халықаралық сипаттағы қылмыс түсінігі мен құрамын оқыту; -қылмыстық істер бойынша құқықтық көмектің негізгі қағидаларын оқыту; -қылмыстық іс жүргізуде тұлға құқығының халықаралық стандарттарын оқыту. -қазіргі заманғы қылмыстық құқықтың негізгі ерекшеліктері, осы пән бойынша негізгі және қосымша әдебиеттерді, курс оқу кезінде қолданылатын негізгі теориялық концепцияны, негізгі терминологияны білу; - қандай да бір қылмыстық істерді дұрыс жіктеу және тәжірибеде қоланыстағы құқықтық нормаларды және нақты құқықтық жағдайлардағы сот прецедентерін қолдана білу.

Халықаралық сауда құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Халықаралық сауда құқығы» пәнін оқу барысында келесі міндеттер шешілуі тиіс: - қазіргі халықаралық сауда-экономикалық жүйесінің қызмет ету ерекшеліктерін қарастыру; - халықаралық сауда аясында қолданылатын негіз қалаушы құжаттарды талдаудан өткізу; - халықаралық сауда жүргізудің қазіргі ережелерінің ерекшеліктерін анықтау; - әлемдік сауда-экономикалық жүйесінің қалыптасуы мен даму үдерісін зерделеу. Құзыреттілік: «Халықаралық сауда құқығы» пәнін оқу нәтижесінде студент: - қазіргі халықаралық сауда-экономикалық жүйесінің қызмет ету ерекшеліктерін, әлемдік сауда-экономикалық жүйесінің қалыптасуы мен даму үдерісін білуі тиіс; - халықаралық сауда аясында қолданылатын негіз қалаушы құжаттарды талдай алуы керек; - халықаралық сауда жүргізудің қазіргі ережелерінің ерекшеліктеріне қатысты қол жеткізілген білімін қолдану дағдысына ие болуы қажет.

Халықаралық сауда құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Халықаралық сауда құқығы» пәнін оқу барысында келесі міндеттер шешілуі тиіс: - қазіргі халықаралық сауда-экономикалық жүйесінің қызмет ету ерекшеліктерін қарастыру; - халықаралық сауда аясында қолданылатын негіз қалаушы құжаттарды талдаудан өткізу; - халықаралық сауда жүргізудің қазіргі ережелерінің ерекшеліктерін анықтау; - әлемдік сауда-экономикалық жүйесінің қалыптасуы мен даму үдерісін зерделеу. Құзыреттілік: «Халықаралық сауда құқығы» пәнін оқу нәтижесінде студент: - қазіргі халықаралық сауда-экономикалық жүйесінің қызмет ету ерекшеліктерін, әлемдік сауда-экономикалық жүйесінің қалыптасуы мен даму үдерісін білуі тиіс; - халықаралық сауда аясында қолданылатын негіз қалаушы құжаттарды талдай алуы керек; - халықаралық сауда жүргізудің қазіргі ережелерінің ерекшеліктеріне қатысты қол жеткізілген білімін қолдану дағдысына ие болуы қажет.

Халықаралық сот және квазисот органдар шешімдеріндегі адам құқықтарының қазіргі моделінің дамуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты адам құқығы аймағында халықаралық сот және квазисот органдары қабылдаған шешімге негізделген қажетті білімді студенттерге беру болып табылады. Пәндерді оқыту міндеттері болып мыналар табылады: -адам құқығының халықаралық үлгісінде азаптауды болдырмау және өмір сүру құқығын дамытудың негізгі үрдісіне оқыту; - адам құқығының халықаралық үлгісінде әділетті сот талқысы құқығын дамытудың негізгі үрдісіне оқыту; - адам құқығының халықаралық үлгісінде жеке өмірді құрметтеу құқығын дамыту үрдісіне оқыту; - адам құқығының халықаралық үлгісінде басқа құқықтарды дамыту үрдісіне оқыту; - курсты оқу кезінде қолданылатын аталған пән бойынша негізгі және қосымша әдебиеттерді, негізгі теориялық концепцияны, негізгі терминологияны, адам құқығы саласындағы халықаралық соттық және квазисоттық органдарының негізгі шешімдері мазмұны мен мағынасын білу; - адам құқығының халықаралық стандарт көқарасымен қандай да бір сот шешімдерін бағалай білу және нақты құқықтық жағдайларда қолданыстағы құқықтық нормаларды тәжірибеде қолдана білу

Халықаралық ұйымдар құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Халықаралық ұйымдар құқығы» атты оқытатын пәннің басты мақсаты: студенттерді халықаралық ұйымдар құқығының халықаралық құқықтық реттеу негіздерін, халықаралық ұйым құқығының түсінігін, белгілерін, мақсаттарын, құзыреттілігін, қызметтерін, құрамын, құқықсубъектілігін, олардың құқық шығармашылық үрдісіне қатысу мәселесі, іс жүргізу ережелері, ұлттық құқық, халықаралық құқықтық жауапкершілік және басқа халықаралық ұйымдарды қоса алғанда түсінуді оқыту. Сонымен қатар Біріккен Ұлттар Ұйымы, БҰҰ-ның арнайы мекемелері (ИКАО, ИМО, ВПС, МОТ, ИФАД, МСЭ және т.б.), Дүниежүзілік сауда ұйымы, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, Солтүстік-Атлантикалық шарттар ұйымы (НАТО) және Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы (ТМД), ШЫҰ және басқалары, осындай мемлекетаралық ұйымдардың құрылуы, қызметтері және құқық шығармашылығы сияқты мәселелерді зерттеп қарастыру. Курстың міндеті: халықаралық ұйымдардың мәртебесін, олардың субъективтік құрамын, құрылымын және органдарының қызмет тәртібін, олардың актілерінің заңи күшін регламенттейтін, халықаралық ұйымдардың әрекет ететін құқықтарын оқыту. Студенттер: «Халықаралық ұйымдар құқығы» пәнінің мазмұнын, мемлекетаралық және үкіметаралық емес халықаралық ұйымдардың айырмашылығын түсіну керек; Жоғарыда аталып кеткен халықаралық ұйымдардың құрылтай құжаттарының мазмұнын; Жоғарыда аталып кеткен халықаралық ұйымдардың ұйымдық құрылымы, құру тәртібін және құзыреттіліні жайлы білу керек; Жоғарыда аталып кеткен халықаралық ұйымдардың жеке норма шығармашылық немесе квази норма шығармашылық қызметтерінің нәтижесінде қабылданған негізгі халықаралық нормативтік актілерін білу тиіс. Студенттер: Халықаралық ұйымның резолюцияларымен, ішкі құжаттарымен, ұлттық заңнаманың тиісті актілерімен жұмыс істей білу керек; Халықаралық ұйымдардың шешімдерін халықаралық құқықтың қағидаларымен салыстыру; Халықаралық ұйымдарының шешімдерін дұрыс талқылай алу керек.

Халықаралық ұйымдар құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Халықаралық ұйымдар құқығы» атты оқытатын пәннің басты мақсаты: студенттерді халықаралық ұйымдар құқығының халықаралық құқықтық реттеу негіздерін, халықаралық ұйым құқығының түсінігін, белгілерін, мақсаттарын, құзыреттілігін, қызметтерін, құрамын, құқықсубъектілігін, олардың құқық шығармашылық үрдісіне қатысу мәселесі, іс жүргізу ережелері, ұлттық құқық, халықаралық құқықтық жауапкершілік және басқа халықаралық ұйымдарды қоса алғанда түсінуді оқыту. Сонымен қатар Біріккен Ұлттар Ұйымы, БҰҰ-ның арнайы мекемелері (ИКАО, ИМО, ВПС, МОТ, ИФАД, МСЭ және т.б.), Дүниежүзілік сауда ұйымы, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, Солтүстік-Атлантикалық шарттар ұйымы (НАТО) және Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы (ТМД), ШЫҰ және басқалары, осындай мемлекетаралық ұйымдардың құрылуы, қызметтері және құқық шығармашылығы сияқты мәселелерді зерттеп қарастыру. Курстың міндеті: халықаралық ұйымдардың мәртебесін, олардың субъективтік құрамын, құрылымын және органдарының қызмет тәртібін, олардың актілерінің заңи күшін регламенттейтін, халықаралық ұйымдардың әрекет ететін құқықтарын оқыту. Студенттер: «Халықаралық ұйымдар құқығы» пәнінің мазмұнын, мемлекетаралық және үкіметаралық емес халықаралық ұйымдардың айырмашылығын түсіну керек; Жоғарыда аталып кеткен халықаралық ұйымдардың құрылтай құжаттарының мазмұнын; Жоғарыда аталып кеткен халықаралық ұйымдардың ұйымдық құрылымы, құру тәртібін және құзыреттіліні жайлы білу керек; Жоғарыда аталып кеткен халықаралық ұйымдардың жеке норма шығармашылық немесе квази норма шығармашылық қызметтерінің нәтижесінде қабылданған негізгі халықаралық нормативтік актілерін білу тиіс. Студенттер: Халықаралық ұйымның резолюцияларымен, ішкі құжаттарымен, ұлттық заңнаманың тиісті актілерімен жұмыс істей білу керек; Халықаралық ұйымдардың шешімдерін халықаралық құқықтың қағидаларымен салыстыру; Халықаралық ұйымдарының шешімдерін дұрыс талқылай алу керек.

Халықаралық шарттар құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - халықаралық құқықтың мемлекеттер арасындағы қатынастарды дамытудағы шарттық байланыстардың барлық түрін оқыту. Пәнді оқу нәтижесінде студент қабылетті болуы тиіс: халықаралық шарттардың түрлерін, нысанын, субъектілері мен объектілерін білуі тиіс; халықаралық келісім-шарттарды жасай білуге; халықаралық құжаттарды жүзеге асыру мәселелерін талдай білуге.

Халықаралық экономикалық құқықтын негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Халықаралық экономикалық құқық негізі» атты оқытатын пәннің басты мақсаты болып халықаралық экономикалық қатынастарды халықаралық құқықтық реттеу негіздеріне қатысты студенттердің кешенді мағлұматтармен меңгеруі. Сонымен қатар, халықаралық сауда құқығы, халықаралық қаржы құқығы, халықаралық инвестиция, миграциялық құқықтарының негіздері және т.б. жатады. Курстың міндеті – халықаралық экономикалық қатынастарды халықаралық құқықтық реттеудегі барлық аса маңызды теориялық және қолданбалы мәселелерді қарастыру және игеру, халықаралық заңгерді жалпы кәсіби біліктілігін күшейту. Халықаралық экономикалық құқықтың халықаралық қатынастардағы орны мен рөлі; халықаралық экономикалық құқықтың ерекшеліктері мен қайнар көздері, оның ұлттық құқықпен ара қатынасы, халықаралық құқықсубъектілігінің құрамы, халықаралық құқықтың қағидалары; халықаралық экономикалық құқықтың басты даму кезеңдері; халықаралық экономикалық құқықтың қағидалары, дәрежесі, түсінігі, институттары туралы студенттер білуі тиіс. Экономика саласындағы халықаралық құқықтық әрекет етуші нормаларды талқылау; халықаралық экономикалық құқықтың басты мәселелерін ұғыну, оның түсінігімен және терминологиялық ұғымдарын игеру; экономикалық дауларды шешу тәжірибесін талдау, нақты даулар бойынша халықаралық соттар мен арбитраждардың шығарған шешімдерінің құқықтық салдарын бағалауын білу керек. Халықаралық экономикалық құқықтың қайнар көздерін саралау дағдыларына ие болу керек. Сонымен қатар, халықаралық экономикалық құқықтың қағидаларын мен нормаларын әдеттегі қызметте пайдалануды білу керек.

Халықаралық экономикалық құқықтын негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Халықаралық экономикалық құқық негізі» атты оқытатын пәннің басты мақсаты болып халықаралық экономикалық қатынастарды халықаралық құқықтық реттеу негіздеріне қатысты студенттердің кешенді мағлұматтармен меңгеруі. Сонымен қатар, халықаралық сауда құқығы, халықаралық қаржы құқығы, халықаралық инвестиция, миграциялық құқықтарының негіздері және т.б. жатады. Курстың міндеті – халықаралық экономикалық қатынастарды халықаралық құқықтық реттеудегі барлық аса маңызды теориялық және қолданбалы мәселелерді қарастыру және игеру, халықаралық заңгерді жалпы кәсіби біліктілігін күшейту. Халықаралық экономикалық құқықтың халықаралық қатынастардағы орны мен рөлі; халықаралық экономикалық құқықтың ерекшеліктері мен қайнар көздері, оның ұлттық құқықпен ара қатынасы, халықаралық құқықсубъектілігінің құрамы, халықаралық құқықтың қағидалары; халықаралық экономикалық құқықтың басты даму кезеңдері; халықаралық экономикалық құқықтың қағидалары, дәрежесі, түсінігі, институттары туралы студенттер білуі тиіс. Экономика саласындағы халықаралық құқықтық әрекет етуші нормаларды талқылау; халықаралық экономикалық құқықтың басты мәселелерін ұғыну, оның түсінігімен және терминологиялық ұғымдарын игеру; экономикалық дауларды шешу тәжірибесін талдау, нақты даулар бойынша халықаралық соттар мен арбитраждардың шығарған шешімдерінің құқықтық салдарын бағалауын білу керек. Халықаралық экономикалық құқықтың қайнар көздерін саралау дағдыларына ие болу керек. Сонымен қатар, халықаралық экономикалық құқықтың қағидаларын мен нормаларын әдеттегі қызметте пайдалануды білу керек.

Халықаралық энергетикалық құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы курсты меңгерудің мақсаты халықаралық энергетикалық құқықтың халықаралық құқықтың жаңа саласы ретінде түсінігін, пәнін, мақсатын, міндетін анықтау, сонымен бірге оның басқа салалар мен институттарымен арақатынасы. Курстың міндеті энергетика аясында халықаралық ынтымақтастықтың құқықтық реттеу сұрақтарын меңгеру. «Халықаралық энергетикалық құқық» оқу курсын меңгеру нәтижесінде студенттер: Энергетикалық құқық бойынша халықаралық нормативтік құжаттарды, сонымен қатар энергетика аясында қатынастарды реттейтін ұлттық заңнаманы білу; Алған білімдерді тәжірибеде қолдана алу; халықаралық сипаттағы нормативті-құқықтық актілермен, ғылыми еңбектермен және аналитикилық материалдармен жұмыс істеу дағдысына ие болу керек.

Халықаралық энергетикалық құқық
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы курсты меңгерудің мақсаты халықаралық энергетикалық құқықтың халықаралық құқықтың жаңа саласы ретінде түсінігін, пәнін, мақсатын, міндетін анықтау, сонымен бірге оның басқа салалар мен институттарымен арақатынасы. Курстың міндеті энергетика аясында халықаралық ынтымақтастықтың құқықтық реттеу сұрақтарын меңгеру. «Халықаралық энергетикалық құқық» оқу курсын меңгеру нәтижесінде студенттер: Энергетикалық құқық бойынша халықаралық нормативтік құжаттарды, сонымен қатар энергетика аясында қатынастарды реттейтін ұлттық заңнаманы білу; Алған білімдерді тәжірибеде қолдана алу; халықаралық сипаттағы нормативті-құқықтық актілермен, ғылыми еңбектермен және аналитикилық материалдармен жұмыс істеу дағдысына ие болу керек.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Учебная
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - ФМО

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение