Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Қоғамдық байланыс

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - әлеуметтік білім бакалавры
 • Екiншi жоғары бiлiм - әлеуметтік білім бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

«5B051400 - Қоғамдық байланыс» білім беру бағдарламасының сипаттамасы

Бағдарлама: Қоғамдық байланыс
Халықаралық аккредитация: FIBAA
Ұлттық аккредитация: НКАОКО
Оқу деңгейі: бакалавриат
Оқу түрі: күндізгі (бірінші жоғары білім), сырттай (екінші жоғары білім)
Оқу мерзімі: 4 жыл, 2 жыл

Кәсіби қызмет түрлері: қоғаммен байланыс теориясы білімі (PR); заманауи PR технологиялары мен құралдарын пайдалану мүмкіндігі; әртүрлі салаларда PR жобаларын іске асыру дағдылары; баспасөз орталықтарында, баспасөз қызметтерінде, бұқаралық ақпарат құралдарында (БАҚ), қоғаммен байланыс бөлімдерінде, қоғаммен байланыс орталықтарында, жарнама бөлімдерінде, коммуникациялық, консалтингтік және жарнама агенттіктерінде жұмыс істеуге дайындық; әртүрлі тілдерде ақпаратты басқару мен ақпараттық серіктестікті жолға қою әдісі; PR жобаларында «әлеуметтік маңызы бар ақпарат» пен «жаңалыққа себеп болар» тәсілдерді меңгеру; коммуникациялық үдерістерде ғылыми зерттеулерді жүзеге асыру; мемлекеттік, қоғамдық, коммерциялық құрылымдардың түрлі салаларында қоғаммен байланыс бойынша маманның функцияларын атқаруға қабілетті болу; кәсіби, ғылыми және тұлғалық деңгейді көтеруге ұмтылыс.
Білім беру бағдарламасының артықшылықтары: Әлемдік тәжірибені ескере отырып, қоғаммен байланыс (PR), коммуникация, ақпарат және жарнама саласында бәсекеге қабілетті мамандар даярлауда білім беру үдерісіндегі коммуникациялық тәжірибенің жаңа жетістіктерін пайдалану. Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде оқыту. Білім беруде жаңа техникалық құралдар мен әдістерді қолдану. Өндірістен қол үзбеген тәжірибелі мамандардың, шетелдік профессорлардың, мемлекет және қоғамдық ұйымдар ұсынған марапат иелерінің, «Үздік оқытушы» атағына ие болғандардың дәріс беруі. ТМД және шет елдерде академиялық ұтқырлықтан өту. Республикалық және халықаралық PR агенттіктерінің іс-тәжірибесін оқытуда қолдану. Студенттік ғылыми клубтар.
«Қоғамдық байланыс» білім беру бағдарламасы 2015, 2016 және 2017 жылдары NAAR және NKAOКО рейтингісінде І орынды иеленді.
Оқуға қабылдану үшін екі шығармашылық емтихан тапсыру керек.
Халықаралық байланыстар: А. Мицкевич атындағы Познань университеті (Польша), М.Ломоносов атындағы ММУ (Ресей), Стамбул университеті (Түркия), Гази университеті (Түркия), Огайо университеті (АҚШ), Ридинг университеті (Ұлыбритания), И. Федоров атындағы Мәскеу мемлекеттік педагогикалық университеті (Ресей), Санкт-Петербург мемлекеттік университеті (Ресей).
Тәжірибеден өту және жұмысқа орналасу мүмкіндігі: қоғаммен байланыс департаменттері, мемлекеттік, қоғамдық, коммерциялық ұйымдардың баспасөз қызметтері, коммуникациялық және консалтингтік агенттіктер, жарнама бөлімдері мен жарнама агенттіктері, газет, журнал, радио және телеарна редакциялары, компьютер орталықтары, баспалар мен баспаханалар, социологиялық және зерттеу агенттіктері, Қазақстан Республикасының елшіліктері, шетелдегі тілшілер қосыны, продюсерлік орталықтар, көрме ұйымдастырушы мекемелер, Қазақстан баспасөз клубы, Ұлттық баспасөз клубы.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Қоғамдық байланыс
Мамандық шифры
5B051400
Факультеті
Журналистика
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм, Екiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі, сырттай
Таңдау пәні
Шығармашылық емтихан2
Бейіндік пән
Шығармашылық емтихан2
Өту балы
ҚАЗ
115
ОРЫС
114

пәндер

"Қоғаммен байланысқа" (PR) кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

"Қоғаммен байланысқа" (PR) кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

«Қоғаммен байланысқа" кіріспе (PR)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

«Қоғаммен байланысқа" кіріспе (PR)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

PR әдебі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – PR әдебінің негіздерімен танысу. Міндеттері: этикалық принциптерді жүйлеу және жалпылау, норманы сақтау механаизмдерін таңдау, этиканы бұзудың себеп-салдарларын білу. Оқып-үйретіледі: жалпы кәсіби этиканың кодекстері, қолданыстағы тәжірибеде жиі тәртіп бұзушылықтар. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - мамандықтың негізгі этикалық принциптерін білу; - этикалық нормаларды сақтай отырып тұтынушылардың сенімін жаулап алуды үйрену; -кәсіби этиканы сақтау қабілеті.

PR әдебі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – PR әдебінің негіздерімен танысу. Міндеттері: этикалық принциптерді жүйлеу және жалпылау, норманы сақтау механаизмдерін таңдау, этиканы бұзудың себеп-салдарларын білу. Оқып-үйретіледі: жалпы кәсіби этиканың кодекстері, қолданыстағы тәжірибеде жиі тәртіп бұзушылықтар. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - мамандықтың негізгі этикалық принциптерін білу; - этикалық нормаларды сақтай отырып тұтынушылардың сенімін жаулап алуды үйрену; -кәсіби этиканы сақтау қабілеті.

PR және бұқаралық коммуникация құралдары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

PR және бұқаралық коммуникация құралдары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

PR консалтингі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – мамандық жүйесінде коммуникациялық консалтингті позициялау. Міндеттері: консалтингке жүгіну себептерін қарастыру, мониторингті жоспарлау механизмі түрінде меңгеру, нәтижелерге стртаегиялық міндеттерді пайдалану арқылы қол жеткізу, қызметтің түрлері мен формаларына талдау. Оқып-үйретіледі: қазіргі заманғы коммуникациялық консалтингтің негізгі әдістері, консалтингтік агенттіктердің қызметі, бизнес-кеңесшілер жұмысы. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - қоғаммен байланысқа қатысты консалтинг технологияларын білу; - PR нарығында консалтингтің өнімін алға жылжыту; - консалтинг саласындағы тұтынушының сұранысына сай кеңес беру қабілеті.

PR консалтингі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – мамандық жүйесінде коммуникациялық консалтингті позициялау. Міндеттері: консалтингке жүгіну себептерін қарастыру, мониторингті жоспарлау механизмі түрінде меңгеру, нәтижелерге стртаегиялық міндеттерді пайдалану арқылы қол жеткізу, қызметтің түрлері мен формаларына талдау. Оқып-үйретіледі: қазіргі заманғы коммуникациялық консалтингтің негізгі әдістері, консалтингтік агенттіктердің қызметі, бизнес-кеңесшілер жұмысы. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - қоғаммен байланысқа қатысты консалтинг технологияларын білу; - PR нарығында консалтингтің өнімін алға жылжыту; - консалтинг саласындағы тұтынушының сұранысына сай кеңес беру қабілеті.

PR құрылымдағы қаржылық механизм
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

PR құрылымдағы қаржылық механизм
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

PR технологиялары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – мамандық технологияларын толық көлемде меңгеру. Міндеттері: технологиялық циклмен бүтіндей танысу, жеке құралдарын қарастыру, мамандықты оқып үйрену. Оқып-үйретіледі: жоспарлау, бағдарлама жасау, нәтижені бағалау, зерттеу, шығармашылық және өндірістік сегменттер. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - дәстүрлі PR-технологиялардың барлық аспектілерін білу; - жеке технологияларды қолдана білу;- инновациялық технологияларды жасауға қабілеттілік таныту.

PR технологиялары
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – мамандық технологияларын толық көлемде меңгеру. Міндеттері: технологиялық циклмен бүтіндей танысу, жеке құралдарын қарастыру, мамандықты оқып үйрену. Оқып-үйретіледі: жоспарлау, бағдарлама жасау, нәтижені бағалау, зерттеу, шығармашылық және өндірістік сегменттер. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - дәстүрлі PR-технологиялардың барлық аспектілерін білу; - жеке технологияларды қолдана білу;- инновациялық технологияларды жасауға қабілеттілік таныту.

PR- технологиялары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

PR- технологиялары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

PR-дағы компьютерлік және телекоммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

PR-дағы компьютерлік және телекоммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

PR-дағы оқиғалы зерттеулер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты - дағдарыс жағдайларын болжап, алдын алудың жолдарын, PR-дағы оқиғалы зерттеулердің қағидалары мен технологияларын мәселені шешу жолын жасауды, дағдарысқа қарсы PR-дың тұрақты бағдарламасын қалыптастыратын кешенді PR-стратегияларын жасауды үйрету. Міндеттері: «зерттеу», «кейс», «оқиғалы зерттеу» деген түсініктерге сәйкесінше түсіндіре білу; деңгейлік және толық циклдік оқиғалы зерттеу жүргізудің тәжірибелік негіздерін үйрену; PR-менеджерге ұжымда жұмыс істеу мен мәселені ұжыммен шешуге дағдылану. Оқып үйретіледі: журналистика, ақпарат, PR-дағдарыстық жағдайлары, байланыс үрдістері. Оқыту нәтижесінде студенттер заманауи PR-дың жағдайын, PR-дағы оқиғалы зерттеу ерекшеліктерін, PR-сараптама жүргізудің әдісін, оқиғалы зерттеудің жалпы алгоритмін меңгеру, PR-сараптаманың әр деңгейінің ерекшеліктерін, жағдайды модельдеу, қолданбалы мәселелерді топппен шешу, PR-дың нақты жағдайлық мәселелерін шешу, жүзеге асыру.

PR-дағы оқиғалы зерттеулер
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты - дағдарыс жағдайларын болжап, алдын алудың жолдарын, PR-дағы оқиғалы зерттеулердің қағидалары мен технологияларын мәселені шешу жолын жасауды, дағдарысқа қарсы PR-дың тұрақты бағдарламасын қалыптастыратын кешенді PR-стратегияларын жасауды үйрету. Міндеттері: «зерттеу», «кейс», «оқиғалы зерттеу» деген түсініктерге сәйкесінше түсіндіре білу; деңгейлік және толық циклдік оқиғалы зерттеу жүргізудің тәжірибелік негіздерін үйрену; PR-менеджерге ұжымда жұмыс істеу мен мәселені ұжыммен шешуге дағдылану. Оқып үйретіледі: журналистика, ақпарат, PR-дағдарыстық жағдайлары, байланыс үрдістері. Оқыту нәтижесінде студенттер заманауи PR-дың жағдайын, PR-дағы оқиғалы зерттеу ерекшеліктерін, PR-сараптама жүргізудің әдісін, оқиғалы зерттеудің жалпы алгоритмін меңгеру, PR-сараптаманың әр деңгейінің ерекшеліктерін, жағдайды модельдеу, қолданбалы мәселелерді топппен шешу, PR-дың нақты жағдайлық мәселелерін шешу, жүзеге асыру.

PR-жобаларды ұйымдастыру
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

PR-жобаларды ұйымдастыру
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Scientific Writing
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – «Scientific Writing» пәнінің мақсаты – ғылыми-педагогикалық бағытта даярланған болашақ мамандар ретіндегі студенттерді ғылыми ойлауға және заманауи экономиканың өзекті мәселелері бойынша экономикалық зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру негіздерін, әдістемесін, нысандарын және экономикалық теория категорияларының мәнін үйрету болып табылады. Ғылыми мақалалар жаза білу және қазақ,орыс, ағылшын тілдерінде дискусcиялар жүргізе алу.

Ақпаратты (деректерді) өңдеудің математикалық әдістері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Бұқаралық коммуникацияның тілі мен стилі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Максаты: Тіл құралын баспасөзде, телевизия мен радио материалдарында орынды да сауатты қолдана білу шеберлігіне үйрету. Міндеті: Болашақ журналистерге публицистикалық жанрлардың тілі мен стилі туралы тиянақты білім беру. Қысқаша мазмұны: Студенттердің баспасөз тілінің ерекшеліктеріне, көңіл бөлу, ауызша және жазбаша жұмыста-рының лексикалық, грамматикалық, синтак-систік жағынан дұрыс болуымен қатар тілі мен стилі жағынан жатық әрі сауатты болуды мең геру. Меңгеру: Ақпараттық кеңістік – территория, потенциалды және шынайы аудитория ретінде қарастырылатын тұрғындар. Үйрену: Ақпараттық кеністікте қызмет атқаратын әртүрлі типтегі, әртүрлі дәрежедегі БАҚ. Білу: Баспасөзге шолудың мақсат-міндет, БАҚ көркемдік, идеялық, дизайндық дәрежесін көтеру.

Бұқаралық коммуникацияның тілі мен стилі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Максаты: Тіл құралын баспасөзде, телевизия мен радио материалдарында орынды да сауатты қолдана білу шеберлігіне үйрету. Міндеті: Болашақ журналистерге публицистикалық жанрлардың тілі мен стилі туралы тиянақты білім беру. Қысқаша мазмұны: Студенттердің баспасөз тілінің ерекшеліктеріне, көңіл бөлу, ауызша және жазбаша жұмыста-рының лексикалық, грамматикалық, синтак-систік жағынан дұрыс болуымен қатар тілі мен стилі жағынан жатық әрі сауатты болуды мең геру. Меңгеру: Ақпараттық кеңістік – территория, потенциалды және шынайы аудитория ретінде қарастырылатын тұрғындар. Үйрену: Ақпараттық кеністікте қызмет атқаратын әртүрлі типтегі, әртүрлі дәрежедегі БАҚ. Білу: Баспасөзге шолудың мақсат-міндет, БАҚ көркемдік, идеялық, дизайндық дәрежесін көтеру.

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дағдарыс PR-ы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – дағдарысқа қарсы PR-шараларының жүйесі зерделенеді. Міндеттері: дағдарыстың түрлерін дифференциялау, дағдарысқа қарсы PR қағидалары, дағдарыс жағдайындағы мамандардың негізгі жұмыс барысындағы қателігін анықтау. Оқытылады: дағдарыстың белгілері, дағдарысқа қарсы дайындық, дағдарысқа қарсы әрекет, шешім қабылдау моделі. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - өз уақытында дағдарысқа қарсы шара жасау; - уақыт және ресурс тапшылығы кезінде PR ресурстарын әзірлеу; - дағдарыс жағдайында ақпараттық үрдістерді бақылауға алу.

Дағдарыс PR-ы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – дағдарысқа қарсы PR-шараларының жүйесі зерделенеді. Міндеттері: дағдарыстың түрлерін дифференциялау, дағдарысқа қарсы PR қағидалары, дағдарыс жағдайындағы мамандардың негізгі жұмыс барысындағы қателігін анықтау. Оқытылады: дағдарыстың белгілері, дағдарысқа қарсы дайындық, дағдарысқа қарсы әрекет, шешім қабылдау моделі. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - өз уақытында дағдарысқа қарсы шара жасау; - уақыт және ресурс тапшылығы кезінде PR ресурстарын әзірлеу; - дағдарыс жағдайында ақпараттық үрдістерді бақылауға алу.

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Елдік брендинг және халықаралық PR
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Елдік брендинг және халықаралық PR
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жарнама
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – PR-дың аралас саласы ретіндегі жарнаманың негіздерін үйрету. Міндеттері: жарнаманың әдістерін үйрету, жарнама құралдаорын меңгерту, жарнама өнімдерін жасау. Оқып-үйретіледі: жарнаманың түрлері, технологиялық үдерістер, тиімділікті бағалау, жарнаманы сату әдістері. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - жарнама ісінің түрлері мен ерекшеліктерін білу; - жарнаманың белгілі бір құралдарын қолдануды үйрену; - жарнама қызметін бағалауды жүзеге асыра білу.

Жарнама
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – PR-дың аралас саласы ретіндегі жарнаманың негіздерін үйрету. Міндеттері: жарнаманың әдістерін үйрету, жарнама құралдаорын меңгерту, жарнама өнімдерін жасау. Оқып-үйретіледі: жарнаманың түрлері, технологиялық үдерістер, тиімділікті бағалау, жарнаманы сату әдістері. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - жарнама ісінің түрлері мен ерекшеліктерін білу; - жарнаманың белгілі бір құралдарын қолдануды үйрену; - жарнама қызметін бағалауды жүзеге асыра білу.

Жобаның бизнес-жоспарын құру
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жобаның бизнес-жоспарын құру
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Имиджелогия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Имиджелогия
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақ (орыс) тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + МЕК] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс органикалық дүниенің ежелгі заманда болуын зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық процестер мен зерттеулермен оның әдістерімен геологиялық тарихи ж/е эволюциялық теорияның сұрақтарына жауап іздеуді үйретеді. – негізгі биологиялық заңдылықтар негізінде эволюциялық процестердің жүруін қазба негізінде зерттелмейтін организмдерді олардың жалпы ерекшеліктерін, олардың өмір сүру ортасын тарихи дамуын геологиялық мағлұматтарды білуді үйретеді

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы коммуникацияның менеджменті және маркетингі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – жаңа заман коммуникацияларының менеджменті мен маркетингі ұғымдарымен, олардың қоғаммен байланысқа ықпалымен танысу. Міндеттері: жаңа заман менеджменті мен маркетингі әдістерін меңгеру, маңызды теоретикалық-әдіснамалық құрамдастарын көрсету, кәсібінде қолдану қабілеттерін қалыптастыру. Зерттеледі: дүниежүзі тарихындағы басқарудың үздік стратегиялары, ақпараттық жүйе ортасы, кәсіпті өз бетімен ұйымдастыру жүйелері. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - коммуни

Қазіргі заманғы коммуникацияның менеджменті және маркетингі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – жаңа заман коммуникацияларының менеджменті мен маркетингі ұғымдарымен, олардың қоғаммен байланысқа ықпалымен танысу. Міндеттері: жаңа заман менеджменті мен маркетингі әдістерін меңгеру, маңызды теоретикалық-әдіснамалық құрамдастарын көрсету, кәсібінде қолдану қабілеттерін қалыптастыру. Зерттеледі: дүниежүзі тарихындағы басқарудың үздік стратегиялары, ақпараттық жүйе ортасы, кәсіпті өз бетімен ұйымдастыру жүйелері. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - коммуни

Қаржылық сауаттылықтың негіздері (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоғамдық пікірді зерттеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоғамдық пікірді зерттеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоғаммен байланыстың жанрлары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоғаммен байланыстың жанрлары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Паблик рилейшнз теориясы мен практикасы
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – PR базалық категориялары бойынша студенттердің бойында білім кешені мен машықтарды қалыптастыру. Міндеттері: қоғаммен байланыс құралдарын қолданудың негізгі әдістерін үйрену, мамандықтың практикасын жүйелеу, базалық құралдардың қолданылу мәнін сипаттау.Оқып-үйретіледі: PR-дың типтік ұйымдастырушылық құрылымы, кәсіби орта, іс-шаралар түрлері, тиімділікті бағалау тәсілдері. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - қоғаммен байланыс қызмет етуінің негізгі принциптерін білу;- күнделікті қызметте PR-дың базалық білімін қолдана білу; - түрлі саладағы көшбасшы және топтық пікірлер мүддесін білдіру қабілеті.

Паблик рилейшнз теориясы мен практикасы
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – PR базалық категориялары бойынша студенттердің бойында білім кешені мен машықтарды қалыптастыру. Міндеттері: қоғаммен байланыс құралдарын қолданудың негізгі әдістерін үйрену, мамандықтың практикасын жүйелеу, базалық құралдардың қолданылу мәнін сипаттау.Оқып-үйретіледі: PR-дың типтік ұйымдастырушылық құрылымы, кәсіби орта, іс-шаралар түрлері, тиімділікті бағалау тәсілдері. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - қоғаммен байланыс қызмет етуінің негізгі принциптерін білу;- күнделікті қызметте PR-дың базалық білімін қолдана білу; - түрлі саладағы көшбасшы және топтық пікірлер мүддесін білдіру қабілеті.

Паблик рилейшнз теориясы мен практикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – PR базалық категориялары бойынша студенттердің бойында білім кешені мен машықтарды қалыптастыру. Міндеттері: қоғаммен байланыс құралдарын қолданудың негізгі әдістерін үйрену, мамандықтың практикасын жүйелеу, базалық құралдардың қолданылу мәнін сипаттау.Оқып-үйретіледі: PR-дың типтік ұйымдастырушылық құрылымы, кәсіби орта, іс-шаралар түрлері, тиімділікті бағалау тәсілдері. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - қоғаммен байланыс қызмет етуінің негізгі принциптерін білу;- күнделікті қызметте PR-дың базалық білімін қолдана білу; - түрлі саладағы көшбасшы және топтық пікірлер мүддесін білдіру қабілеті.

Саяси коммуникация жүйесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – саяси коммуникация тәсілдерін, соның ішінде электоральды әдіс-тәсілдерін PR қолдау. Міндеттері: саяси ахуалдар процесіндегі басшы мен бағынушы қарым-қатынасын талдау және басқару жүйесін сараптау. Бұқарамен байланыс қатынастары ісі жөніндегі мекеменің саяси жүйесін қарастыру. Сайлау кезіндегі жағдайды зерттеп қарастыру. Саяси коммуникация негіздерін қарастыру, әлеуметтік-саяси технологияларды зерттеу, саяси коммуникацияның субъектілері мен формалары. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - электоральды үдерістегі технологияларды білу; - түрлі саяси субъектілер пайдасына қоғамдық сұраныс қалыптастыра білу; - саяси технологияларды шығармашылық қолдана білуге қабілеттілік.

Саяси коммуникация жүйесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – саяси коммуникация тәсілдерін, соның ішінде электоральды әдіс-тәсілдерін PR қолдау. Міндеттері: саяси ахуалдар процесіндегі басшы мен бағынушы қарым-қатынасын талдау және басқару жүйесін сараптау. Бұқарамен байланыс қатынастары ісі жөніндегі мекеменің саяси жүйесін қарастыру. Сайлау кезіндегі жағдайды зерттеп қарастыру. Саяси коммуникация негіздерін қарастыру, әлеуметтік-саяси технологияларды зерттеу, саяси коммуникацияның субъектілері мен формалары. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - электоральды үдерістегі технологияларды білу; - түрлі саяси субъектілер пайдасына қоғамдық сұраныс қалыптастыра білу; - саяси технологияларды шығармашылық қолдана білуге қабілеттілік.

Смарт технологиялар мен заттар интернеті
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студент пәнді жақсы аяқталғаннан кейін, келесі қабілетте болуы керек: - жан-жақты Интернетке Интернет білімдерін және оны қайта көрсету; - кешенді Интернет топталған, инновациялар арқылы бизнес бағыттарын түрлендіру жолдарын төрт элементпен түсіндіру; - IP қолдайтын және қолдамайтын желіде құрылғыларды біріктіру және интернет пен заттар арасындағы байланыс бойынша мүмкіндігін түсіну; - кешенді Интернет үшін шешімдерін құру кезінде ескеретін жағдай, кешенді Интернет үшін қауіпсіздік мәселелері жөніндегі шешімдерін іске асыру және бағалау қадамдарын түсіндіру Бұл курста сандық экономикаға байланысты негізгі ұғымдар мен мәселелерді зерттейді. Бұл курста интернеттің дәуірін қарастырады, сондай-ақ адам, процестер, деректер мен объектілер экономиканың барлық саласында түрлендіреді. Бұрын елестету мүмкін емес болған (IoT) интернет қазір адамдармен және осындай өлшемдегі объектілерменде байланысын жақсартуда. Осы курс Интернет затының әлеуетін іске асыру барысында өз рөлін тануға көмектесіп, студенттер үшін зерттеу құралы және қоршаған ортаны түсіну болып табылады. Бұл білім мен оқудың белсенді өзара әрекеттесуінің шығармашылық эксперименттің нақты тәжірибесіне назар аударып, білім беру моделінің көмегімен қолданылады.

Спин-докторинг
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – спин-докторинг формасын қоғамдық пікірге ықпал етудің жаңа технологиясы ретінде қарастыру. Міндеттері: технологияның кескін-келбетінің қатысуымен епті іс жасау, интерпритация оқиғасы мен құбылысының спин-докторинг мүмкіндігін ұғыну. Оқып-үйретіледі: образ жасауда деректерді іріктеу, семиатикалық және когнетивті механизмін тәжірибеде қолдану осының айқын дәлелі. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - монтаж деректің негізінде қалыптасып кең тараған нұсқасын білу; - бейне және оқиғаларды түзете білу; - спин-докторингті қолдану арқасында рұқсат етілетін шекараны анықтай білу.

Спин-докторинг
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – спин-докторинг формасын қоғамдық пікірге ықпал етудің жаңа технологиясы ретінде қарастыру. Міндеттері: технологияның кескін-келбетінің қатысуымен епті іс жасау, интерпритация оқиғасы мен құбылысының спин-докторинг мүмкіндігін ұғыну. Оқып-үйретіледі: образ жасауда деректерді іріктеу, семиатикалық және когнетивті механизмін тәжірибеде қолдану осының айқын дәлелі. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - монтаж деректің негізінде қалыптасып кең тараған нұсқасын білу; - бейне және оқиғаларды түзете білу; - спин-докторингті қолдану арқасында рұқсат етілетін шекараны анықтай білу.

Фандрайзинг
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – тәжірибеде қолданылатын фандрейзинг әдістерін үйрену: қаржылай және басқа да ресурстарды тарту. Міндеттері: әр саладағы фандрейзингтің тәжірибесіне сүйенсек белсенді көздерді тарту бәсекелестікті ұлғайту коммерциялық және коммерциялық емес саладағы жағдайды модельдеуге дағдыландырады. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - коммерциялық және коммерциялық емес сектордағы фандрейзинг схемаларын білу; - нақты жағдайда ресурстарды ұлғайту жүйесін білу; - фандрейзинг іс-шараларын жүйелі ұйымдастыру.

Фандрайзинг
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – тәжірибеде қолданылатын фандрейзинг әдістерін үйрену: қаржылай және басқа да ресурстарды тарту. Міндеттері: әр саладағы фандрейзингтің тәжірибесіне сүйенсек белсенді көздерді тарту бәсекелестікті ұлғайту коммерциялық және коммерциялық емес саладағы жағдайды модельдеуге дағдыландырады. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - коммерциялық және коммерциялық емес сектордағы фандрейзинг схемаларын білу; - нақты жағдайда ресурстарды ұлғайту жүйесін білу; - фандрейзинг іс-шараларын жүйелі ұйымдастыру.

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Шетел тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Іскерлік қатынас принциптері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Іскерлік қатынас принциптері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

PR- ұсыныстардың дайындау және көрсету
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: студенттерге жаңа клиенттерді, инвесторларды тартудың ұтымды стратегияларына негізделген, халықаралық тәжірибеге негізделген қызмет түрлерін, орталықтарды, агенттіктерді жылжытуға бағытталған PR ұсыныстарды дайындап, ұсынуды үйрету. Міндеті: түрлі аудиторияларды игеруге арналған PRұсыныстарды тіркеудің және ұсынудың формаларын зерттеу, студенттерге жеке әрі топта PR жобалар жасауды үйрету. Тақырыпқа жаңа жобаларды креативті дайындау, PR және жарнама кампаниялары, ресми және бейресми ықпал етуді жасау, шешімдерді жеке әрі топпен әзірлеу, тіркеу құралдарын зерттеу кіреді. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - қазіргі компьютерлік, аудио-, бейне, сандық, оргтехника және түрлі презентациялар жасау үшін қолданылатын құралдарды білу; - PR-ұсыныстарды безендіру үшін стандарттық емес қағидаларды пайдалана білу; - PR-ұсыныстарды даярлау саласы мен нақты тапсырыс берушілерге бағытталған жеке жобаларды жасай білу қабілеті/

PR-дың жағымсыз құралдары («қара" және т.б.)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – бәсекелестердің беделге нұқсан келтіру құралдарына қарсы күресуді білу және әдіс-тәсілдерін игеру. Міндеттері: студенттерге қара PR әсері мен әдістерінің түрлілігімен танысуға мүмкіндік беру, «қара» және басқа PR-дың түрлеріне қарсы тұру әдістерін түсіндіру, жойқын жағымды әсері, негативті әсер етуді игерудің феноменін зерттеу. Бұл курста «қара», «сұр», «қоңыр» PR технологиялары оқытылады. Сондай-ақ заңға және этикалық, моральдік нормаларға қайшы тұстары қарастырылады. «Негативтік ньюсмекинг», «жалған-баспасөз-релизі» түрлері, баспасөзде жарнамаға қатыстылығы көрсетпей ақылы материалдар орналастыру немесе ақпараттарды жинаудың заңсыз түрімен алынған компроматтарды беру. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - «шабуыл жасау» және «қорғану» әдіс-тәсілдерін білу; - қоғамдық байланысты адам баласының нақтылы саласындағы қызметтеріне байланысты қолдана білу, сондай-ақ нақтылы бір ұйым аясында қолдана білу; - ақпараттық ағымды саралай, құлымын айқындай білу, белгілі ұйымның төңірегіндегі мәселені шешу үшін өзекті ақпаратты және релевантты ақпаратты таңдай білу.

PR-дың жағымсыз құралдары («қара" және т.б.)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – бәсекелестердің беделге нұқсан келтіру құралдарына қарсы күресуді білу және әдіс-тәсілдерін игеру. Міндеттері: студенттерге қара PR әсері мен әдістерінің түрлілігімен танысуға мүмкіндік беру, «қара» және басқа PR-дың түрлеріне қарсы тұру әдістерін түсіндіру, жойқын жағымды әсері, негативті әсер етуді игерудің феноменін зерттеу. Бұл курста «қара», «сұр», «қоңыр» PR технологиялары оқытылады. Сондай-ақ заңға және этикалық, моральдік нормаларға қайшы тұстары қарастырылады. «Негативтік ньюсмекинг», «жалған-баспасөз-релизі» түрлері, баспасөзде жарнамаға қатыстылығы көрсетпей ақылы материалдар орналастыру немесе ақпараттарды жинаудың заңсыз түрімен алынған компроматтарды беру. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - «шабуыл жасау» және «қорғану» әдіс-тәсілдерін білу; - қоғамдық байланысты адам баласының нақтылы саласындағы қызметтеріне байланысты қолдана білу, сондай-ақ нақтылы бір ұйым аясында қолдана білу; - ақпараттық ағымды саралай, құлымын айқындай білу, белгілі ұйымның төңірегіндегі мәселені шешу үшін өзекті ақпаратты және релевантты ақпаратты таңдай білу.

PR-дың шетелдік тәжірибесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – PR -индустриясындағы шетелдік тәжірибені зерттеу. Курс міндеттері: - PR саласындағы шетелдік тәжірибе мен білімді жүйелеу; - отандық PR-жылжытуды ерекшеліктерін зерттеу; - шешім қабылдаудың амалдарын зерттеу. Курс дамыған мемлекеттерде PR және жарнаманың тәжірибесін зерттеуге бағытталған. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - шетелдегі PR-саласындағы қызметтің қазіргі әдістерін білу; - үздік шетелдік аналогтарды сараптап, қолдана білу; - шетелдік тәжірибені шығармашылық тұрғыдан қолдану және кең тұрғыда енгізу.

PR-стратегияны даярлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерге жоба стратегиясы болып табылатын қоғаммен байланыстағы коммуникация мақсатына жетуді, іс әрекет модельдерін жасауды үйрету. Міндеттері: қоғаммен байланыстың басты мақсаттарын және өзіндік бағыттарын айқындау, PR мамандығындағы концептуалды амалдардың ерекшелігін ажырата білу, стратегияны қолдану үшін алғашқы мәліметтерге және эмпирикалық негізге ие болу. Типтік PR-стратегиялар және оларды ерекшелеп тұратын мүмкіндіктері ашылады. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - концепция жасаудың, соның ішінде кәсіби ортада негізгі формаларын, түрлерін және принциптерін білу; - бағытталған PR-акцияны жүзеге асыру үшін сегменттерді айыра білу; - қоғамдық пікірді қалыптастырудың PR-стратегиясын қызығушылық білдірген тұлғалардың, мекемелер мен қоғамдық қозғалыстардың мүддесіне орай жасау.

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Аймақтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - аймақтық дамудың негізгі кезеңдері, бағыттары, және ерекшеліктері туралы және аймақтық ұйымдар туралы жүйелі білім беру. - аймақтанудың ғылым ретіндегі қалыптасуы тарихын және оның теориялық негіздерін; -кеңістікте құрылымды қалыптастыру және шектесетін халықаралық аймақтардың ерекшеліктерін білу; - аймақтану жөніндегі деректі құжаттарды жүйелеу және талдауды үйрену.

Ақпараттық науқанды өткізу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: жобалау, құрылымдау, технологияларды қолдану негізінде ақпараттық кампанияларға (event) үйрету. Міндеті: жобаның өзіндік әрекет ету саласында қарастырылатын PRда ақпараттық кампания ұйымдастыру принциптерін тексеру, ақпараттық ағынның жүйелі таралуын тексеру. Тақырыпқа медиабейнелердің принциптері мен талдауын тексеру, біріккен ақпараттық құндылықты құру арқылы ақпараттық кеңістікте бірігу, ақпараттық кампания барысын бақылау және мониторингке алу кіреді. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - түрлі жоспарлы ақпарат тасқындарын біртекті ету үшін жоспарлай білу; - ақпараттық-коммуникациялық модельдеу технологияларын қолдана білу; - ақпараттық науқанның бүтіндей жүйесін жеке-дара құруға қабілеттілік.

Арнаулы іс-шаралар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – ақпарат ағымының жеделдігіне қарамастан ұйымның ақпараттық кеңістікке қатыстылығын айқындау мақсатында арнайы шаралар ұйымдастырудың технологияларын білу. Міндеттері: студенттерге арнайы шара ұйымдастырудың артықшылғын көрсету, осындай шараларды ұйымдастыруға мұрындық болатын жүйелі ерекшеліктерін айқындау. Бұл курста арнайы шара ұйымдастырудың принциптері мен себептері қарастырылады, компания жайлы қосымша ақпарат көздері шоғырландырылады, шығармашылық сценарийлер тәжірибесі қолданылады, арнайы шарларды бағалау түрі ұсынылады. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - әртүрлі салаларда арнайы шара ұйымдастыру технологияларын білу;- қосымша ақпараттану көзі арқылы қабылдауды басқару;- ақпараттық қарым-қатынас саласындағы коммуникациялық операцияларды жүргізе білу.

Арнаулы іс-шаралар
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – ақпарат ағымының жеделдігіне қарамастан ұйымның ақпараттық кеңістікке қатыстылығын айқындау мақсатында арнайы шаралар ұйымдастырудың технологияларын білу. Міндеттері: студенттерге арнайы шара ұйымдастырудың артықшылғын көрсету, осындай шараларды ұйымдастыруға мұрындық болатын жүйелі ерекшеліктерін айқындау. Бұл курста арнайы шара ұйымдастырудың принциптері мен себептері қарастырылады, компания жайлы қосымша ақпарат көздері шоғырландырылады, шығармашылық сценарийлер тәжірибесі қолданылады, арнайы шарларды бағалау түрі ұсынылады. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - әртүрлі салаларда арнайы шара ұйымдастыру технологияларын білу;- қосымша ақпараттану көзі арқылы қабылдауды басқару;- ақпараттық қарым-қатынас саласындағы коммуникациялық операцияларды жүргізе білу.

Әлем әдебиеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты нысаны осы күнге дейін ежелгі өнердің дамуының негізгі дәуірін студенттердің ғылыми түсінуі;олардың дәуірді қабылдауды және көркем ойлауды нақты ұлттық ерекшеліктерін түсінуге көмектесуі , әлем әдебиеті классиктерінің шығармаларын студенттерге таныстыру және әлемдік мәдениет контексінде қалыптастыру. әлемдік өнердің дамуының негізгі кезеңдері; Әрбір өнер нысанының ерекшеліктерін түсіну; қазіргі заманғы өнер және мәдениетті қабылдау; әдеби және көркем терминология негіздерін білу; тілдік құзыреттілікті жүзеге асыру үшін қажетті көлемде , қазақ тілінің грамматикалық жүйесін білімін пайдалана алу

Әлеуметтік желілердегі маркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – әлеуметтік желілер мен блогтағы маркетингтің жаңа формаларын үйрену. Міндеттері: құралдың инновациялық сипатын көрсету, тауар мен қызметті блогтар арқылы жылжытудың ерекшеліктерін білу, тиімділікті салыстыруды үйрену. Оқып-үйретіледі: блог пен әлеуметтік желілердегі жылжыту бойынша жұмыстар, әлеуметтік желілер мен блоктардағы маркетингтің дәстүрлі құралдарына жаңа сипаттама беру. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - виртуалды ортада жаңаша жұмыс жасау; - жоғары нәтижеге жету үшін алнған машықтарды қолдану; - жұмыс үрдісіне жаңа сипаттамаларды енгізе білу.

Әлеуметтік желілердегі маркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – әлеуметтік желілер мен блогтағы маркетингтің жаңа формаларын үйрену. Міндеттері: құралдың инновациялық сипатын көрсету, тауар мен қызметті блогтар арқылы жылжытудың ерекшеліктерін білу, тиімділікті салыстыруды үйрену. Оқып-үйретіледі: блог пен әлеуметтік желілердегі жылжыту бойынша жұмыстар, әлеуметтік желілер мен блоктардағы маркетингтің дәстүрлі құралдарына жаңа сипаттама беру. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - виртуалды ортада жаңаша жұмыс жасау; - жоғары нәтижеге жету үшін алнған машықтарды қолдану; - жұмыс үрдісіне жаңа сипаттамаларды енгізе білу.

Әлеуметтік өзгеру және саяси модернизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттердің әлеуметтік өзгерістер мен дамуды және саяси жанғырту теориялық ұғыну, талдау және бағалау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Берілген модульде теориялық пен эмпирикалық перспективалар нақты бағдарламалар/стратегия дайындаумен үйлестірілген. Модульде қазіргі заманғы қоғамның құрылымы, әлеуметтік тәжірибелері мен мәдениетіндегі әлеуметтік және саяси өзгерістердің түрлерін, мемлекеттердің жаһандық және жергілікті деңгейдегі социеталдық дамуының себептері мен үрдістерін ашып көрсетететін әлеуметтік трансформациялар мен саяси жанғырту теориялары қарастырылады. Әлеуметтік өзгеріс және даму. Әлеуметтік өзгерістердің әлеуметтанулық перспективалары. Көші-қон мен еңбек көші-қоны. Жаһандық әлеуметтік қозғалыстар мен азаматтық белсенділік. Әлеуметтік құрылымның өзгеруі. Жаңа технологиялар мен медианың әлеуметтік өзгерістерге әсері. Өзгеруші Орталық Азия: үдерістер мен мәселелер. Cаяси жаңару түсінігі және түрлері. Cаяси жаңару теориясының, олардың эволюция және саяси тәжірибеде қарым-қатынасының негізгі бағыттары. Саяси жаңару институционалдық факторлар мен саяси дағдарыстар жүйесінің рөлі мен маңызы. Жаһандану және саяси жаңару ел дамуының қазақстандық үлгісі. Бәсекеге қабілетті жаңа деңгейге еліміздің шығыс жолы ретінде Үшінші жаңғыртудың негізгі басымдықтары: жедел технологиялық жаңғырту; бизнес-ортаны ырықтандыру; макро тұрақтылық; адам капиталының сапасын арттыру; институционалдық өзгерістер, қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес болып табылады.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Баспа жарнамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – студенттерге жарнаманың көптүрлілігін бағдарлаудың әдіс-тәсілін үйрету. Міндеттері: жарнаманың құралын тұтынушының сұранысына қарай жан-жақты таңдау дағдысын қалыптастыру, біліктілікті талаптарға сай жарнаманың құралын таңдап құру. Оқып-үйретіледі: жарнаманың негізгі және қосымша құралы, тұтынушыға таныстырудың пішінін таңдау. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - жарнама категорияларын білу; - әртүрлі жобаларға жарнаманың барынша әсерлі құралдарын таңдай білу; - жарнама стратегиясының әдісіне баға беру.

Бизнес беделін басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – бизнес немесе компанияның имиджін жасаудың және ұстап тұрудың маңыздылығын көрсету. Міндеттері: әлеуметтік жауапкершілікті қарастыру, бизнесті қолдаудағы негізгі бағыттар, имидж саласындағы жаңашылдық. Оқып-үйретіледі: компанияның имидж факторларын нығайту, бизнестің беделіне нұқсан келтіретін жағымсыз жағдайларды игеру. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - икемділік жасау формаларын білу; - абыройға қатысты жағымсыз құбылыстарды жеңу; - әлеуметтік жауапкершілікті қолдау қабілеттілігі.

Бизнес беделін басқару
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – бизнес немесе компанияның имиджін жасаудың және ұстап тұрудың маңыздылығын көрсету. Міндеттері: әлеуметтік жауапкершілікті қарастыру, бизнесті қолдаудағы негізгі бағыттар, имидж саласындағы жаңашылдық. Оқып-үйретіледі: компанияның имидж факторларын нығайту, бизнестің беделіне нұқсан келтіретін жағымсыз жағдайларды игеру. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - икемділік жасау формаларын білу; - абыройға қатысты жағымсыз құбылыстарды жеңу; - әлеуметтік жауапкершілікті қолдау қабілеттілігі.

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жарнама агенттіктерінің жұмысын ұйымдастыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: жарнама агенттігінің өндірістік-шығармашылық қызметіне толық сипаттама беру. Міндеттері: ұжымның жұмыс барысын талқылау, жарнама акциясы кезіндегі жарнама бизнесіндегі әсерлілігін бағалау, сараптама жасау. Оқып-үйретіледі: агенттіктің типтік штаты тұтынушымен жұмыс істеу пішіні, жарнама жасаудағы өндірістік кезең. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - жарнама агенттігінің ұйымдастырушылық принциптерін білу; - қызметкерлердің арасында дайындық деңгейлеріне қарай функцияларды бөле білу; - жұмыста жоғары әсерлілікке жету қабілеті.

Жарнама құралдарын таңдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – студенттерді қазіргі жарнаманың құралдары мен әдістерінің көп түрлілігіне бағытталуға үйрету. Міндеттері: жарнама құралдарын клиенттердің сұранысына орай таңдай білуге үйрету, жарнама құралдарын іріктей білу үшін критерийлер таңдау. оқып- үйретіледі: жарнаманың негізгі және қосымша құралдары, артықшылықтары, клиенттерге таныстырылуы және таңдау формалары. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - жарнама категорияларын білу; -түрлі жобалар үшін ең тиімді жарнама түрін іріктей білу; -жарнама стратегиясына баға бере білу.

Жарнама нарығының конъюнктурасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: жарнама нарығында үнемі қалыптасқан жағдайда сәтті бизнестің мүмкіндігін көрсету. Міндеттері: жарнаманы зерттеудің пішінін түрлі мүмкіндіктермен ұлғайту, жарнаманың қалыптасқан жай-күйін, өзгерту себебін көрсету, жарнама арналарының, жарнаманың рейтингісі, әлеуметтік зерттеу, баға көлемі, жағдайды өзгерту пішіндерін оқыту. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - қалыптасқан жағдайдың негізгі конъюнктурасын білу;- жұмыстағы жағдайды жақсарту үшін өнімді жедел жөндей білуді үйрену;- әртүрлі зерттеуде нақты, сауатты қабілеттілікті үйрену.

Жарнама технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – жарнаманы жоғары әсерлі технология жолдарымен жасауды үйрену. Міндеттері: негізгі және қосымша технологиямен өңдеу, әсерлі пайдаланылғандарын қарастыру, мәтін арасында және кескінге сәйкес келу. Оқып-үйретіледі: жарнамалық хабарламаларды жасау принциптері, дәстүрлі, классикалық, инновациялық технологиялар, жарнама технологиясындағы себеп-салдар құбылысы. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - жарнаманың дәстүрлі және инновациялық технологияларын білу; - негізгі технология спектрін пайдаланып, жарнама жасай білу. - жүйеленген және идентификацияланған жарнама технологиясына қабілеттілік.

Жарнама түрлерінің тиімділігін талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – жарнаманың кешенді сараптамасын меңгеруде тауарды өткізу және қызмет көрсету. Міндеті: өзара салыстыру сегменттік жарнама сұрақтары баға саясатын салыстыру. Оқып-үйретіледі: SWOT-сараптама, аудиторияны қамту деңгейі, рейтингілеу, баға аспектісі. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - жарнаманы іріктеудің тиімділік – қолжетімділік бойынша принциптерін білу; - жарнамалық жоспарлауды білу; - неғұрлым өнімді жарнамалық нұсқаға негізделе білу.

Жарнама ісінің экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: жарнаманың қызмет етуіндегі экономикалық механизмдер оқытылады. Міндеттері: жарнама ісінің экономикалық қағидаларын түсіну, қажетті есептеулер, өзіндік құн және шығын негізінде таңдау жасай білу үйретіледі. Оқып-үйретіледі: жарнама үдерісіндегі экономикалық базис, нарыққа ықпал ету, жарнама агенттіктерінің қызметі, сату тиімділігінң пайданың өсуіне ықпалы. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - жарнама экономикасының құрылымының жеке ережелерінің құбылысын білу; - жарнаманы тұтынушыға тиімді түрде сата білу; - қызметкерлер үшін мақсатты мотивация жүйесін құру қабілеттілігі.

Жарнамалық мәтін: түрлері және ерекшеліктері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Әртүрлі мазмұндағы жарнамалық мәтіндерді құруды үйрету, шығармашылық хат және өз бетінше кәсіби деңгейде редакциялау. Қысқаша мазмұны. Жарнаманы түсіну, оның түсінігі, мақсаты, және қызметі. Жарнаманың өмірдегі рөлі. Жарнамалық мәтіндерді құрудың қағидалары. Жарнамаға қажетті талаптар. Жарнамалық мәтіндердің түрлері мен стилистикалық ерекшеліктері. Жарнамадағы көрнекілік. – Жарнамалық мәтін түрлерінің әртүрлі ерекшеліктерін білу; – Жарнамалық мәтіндердің құрылу қағидаларын, олардың қазіргі қоғамдағы рөлін білу – Әртүрлі тақырыпта жарнамалық мәтіндерді құрастыру және талдау

Жарнаманы қабылдау психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: жарнаманың әлеуметтік-психологиялық факторларын бағалау әдісін үйрету. Міндеттері: кодталған және кодтан шығарылған жарнамалық хабарландырулар, жарнаманың әсер етуінің негізгі және қосымша деңгейлері, аудиторияның қабылдау принциптерін үйрету. Оқып-үйретіледі: әлеуметтік топтардың дифференциясы, жарнама өнімінің ортадағы пішіні, жарнама өніміне тиімділікті ұлғайту. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - жарнаманың психологиялық әсер ету жолдары; - жарнаманың позитивті жағын ұлғайту; - жарнаманың белгілі бір түріндегі өзара байланысты анықтай және өлшей білу.

Жарнаманың инновациялық құралдары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – студенттерге жарнаманың инновациялық құралдарын қолдану және өзгертуді үйрету. Міндеттері: жаңа жарнама әдістерінің пайда болу принциптерін көрсету, құралдарға сипаттама беру, болашақ мамандардың арсеналын аралас салалар есебінен кеңейту. Оқып-үйретіледі: көзқарастар синтезі, жарнаманы жаңаша құрудың себеп-салдары, құралдар диапазонын кеңейту. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - жарнамадағы жаңа құралдардың пайда болу тенденциясын білу; - жаңа технологиялық құрылғылар арқылы өзін-өзі жетілдіре білу; - жарнама процесінде әртүрлі жоғары жетістікке жету қабілеттілігі.

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Жобаның бизнес-жоспарын құру
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: бизнес жоспардың технологиясын үйрену, соның ішінде PR-жобасын. Міндеті: бизнес жоспардың жоба құрылымының баламасын көрсету. Оқып-үйретіледі: бизнес-жоспарға мінездеме құрастыру, құжаттарды талапқа сай жобаның құралын пайдалану тәсілі. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - заманауи бизнес-жоспарлаудың ерекшеліктерін білу; - тәжірибеде бизнес-жоспардың есебін пайдалана білу; - PR-жобадағы шұғыл жобалау және верификация.

Жобаның бизнес-жоспарын құру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: бизнес жоспардың технологиясын үйрену, соның ішінде PR-жобасын. Міндеті: бизнес жоспардың жоба құрылымының баламасын көрсету. Оқып-үйретіледі: бизнес-жоспарға мінездеме құрастыру, құжаттарды талапқа сай жобаның құралын пайдалану тәсілі. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - заманауи бизнес-жоспарлаудың ерекшеліктерін білу; - тәжірибеде бизнес-жоспардың есебін пайдалана білу; - PR-жобадағы шұғыл жобалау және верификация.

Жоспарлау және бюджет жасау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: қоғаммен байланыстың әртүрлі саласында бюджетті қалыптастыру және жоспарлауды қарастыру; Міндеті: студенттерді PR-бюджетті қарастырудың қазіргі әдістерімен таныстыру, келешектегі қауіптің алдын-алу, техника құралдарын меңгеру, қаржылық жағдайды жоспарлау және бағалау. төлеудің стандартты кестесіне, жол жүру шығындарын бағалау Қазіргі PR бюджеттің ақша қаржылық жоспарлау моделі қарастырылады. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - қаржы және жоспарлау қызметінің негізгі принциптерін білу; - қолда бар құралдарды қолдана білу және қаржылық тәуекелді бағалау деңгейі; - қаржы жоспарын және түрлі PR-науқандардың бюджетін жасай білу.

Журналистердің қатысуымен өтетін PR-шараларды дайындау
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – қоғаммен байланыс маманы жұмысының базалық машықтарын меңгеру: пресс-релиздер жазу және журналистердің қатуымен PR-шараларды дайындау. Міндеттері: бірлесіп қызмет ету принциптерін анықтау, қызмет түрлері түсінігіімен танысу, бірлесіп материалдар дайндау формаларын меңгеру. Пән пресс-релиздің, сондай-ақ анонс, брифтер, пресс-папкалар (медиа кит) т.б. түрлерімен таныстырады. PR бөлімдердің БАҚ-пен қызметі үйретіледі: шақыру, үлестірмелі материалдар, кездесу түрлері. Берілген практикум бірлескен PR және промоакцияларды қарастырады: пресс-конференциялар, брифингтер, баспасөз материалдары, медиа-турлар дөңгелек үстелдер, көрмелер және т.б. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - журналистің қатысуымен ұйымдастырылатын PR-шаралардың негізгі түрлерін, ақпараттық жаңалықтар және талдамалы материалдарды беру формаларын білу; - кәсіби идеяларды қалыптастыра білу және кәсіби проблемалар бойынша пікірталастарға қатысу; - ресми және бейресми жағдайда адамдармен қарам-қатынасқа байланысты жеке кретивтік қызметке қабілетті болу.

Журналистердің қатысуымен өтетін PR-шараларды дайындау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – қоғаммен байланыс маманы жұмысының базалық машықтарын меңгеру: пресс-релиздер жазу және журналистердің қатуымен PR-шараларды дайындау. Міндеттері: бірлесіп қызмет ету принциптерін анықтау, қызмет түрлері түсінігіімен танысу, бірлесіп материалдар дайндау формаларын меңгеру. Пән пресс-релиздің, сондай-ақ анонс, брифтер, пресс-папкалар (медиа кит) т.б. түрлерімен таныстырады. PR бөлімдердің БАҚ-пен қызметі үйретіледі: шақыру, үлестірмелі материалдар, кездесу түрлері. Берілген практикум бірлескен PR және промоакцияларды қарастырады: пресс-конференциялар, брифингтер, баспасөз материалдары, медиа-турлар дөңгелек үстелдер, көрмелер және т.б. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - журналистің қатысуымен ұйымдастырылатын PR-шаралардың негізгі түрлерін, ақпараттық жаңалықтар және талдамалы материалдарды беру формаларын білу; - кәсіби идеяларды қалыптастыра білу және кәсіби проблемалар бойынша пікірталастарға қатысу; - ресми және бейресми жағдайда адамдармен қарам-қатынасқа байланысты жеке кретивтік қызметке қабілетті болу.

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Инновациялық кәсіпкерлік (сала бойынша)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Зерттеу мақсаты: студенттің экономика сферасында кәсіпкерлікпен табысты жұмыс атқаруы үшін қажет дағдыларды және құзіретін қалыптастыру, нарық шарттары негізінде инновациялық кәсіпкерлікті жүзеге асыру, тәуекелді инвестицияларды басқару. Пәнді зерттеу міндеттері: инновациялық кәсіпкерліктің теориялық негіздерін студенттерге түсіндіру. Пәнді игеру нәтижесінде студент инновациялық кәсіпкерліктің мәнін, ғылыми-техникалық өнім нарығының негізгі элементтерін және құрылымын, инновациялық қызметтің дамуын қаржыландыру жүйесін, мемлекет тарапынан инновациялық кәсіпкерлікті қолдау және басқару құралдарын білуі тиіс және өнімнің инновациялық дәрежесін анықтауды, нақты кәсіпорын шартында инновациялық процесстің моделін құруды, берілген шарттар негізінде инновациялық кәсіпорынның ұйымдық түрін таңдауды, инновациялық жобалардың тиімділігінің көрсеткіштерін есептеу тәсілдерін және инновациялық кәсіпорынның капиталының құрылу тәсілдерін білуі керек.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Интернет және e-PR
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: онлайн-ортада және PR-коммуникацииялардың қоғаммен арада қалыптасқан соңғы технологияларды көрсету. Міндеттері: -Интернет арқылы жобаларды жүзеге асырудың тәсілдері мен формаларын көрсету; - жаңа интерактивті PR-құралдарды зерттеу; - PR-жобаларды жүзеге асыру; - өнім мен қызметті жылжыту құралдарын, сайттар жайғасымын зерттейді. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - e-PR технологиясы саласын білу; - PR-дың дәстүрлі жүйелерімен өзара қызметті жүзеге асыра білу; - виртуалды ортада технологиялық жаңалықтарды қолдана отырып өнім өндіру және қызметтерді ұсына білу.

Интернеттегі жарнама
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – тауар өнімдерінің ең озық үлгісін интернет көмегімен, интернет құралдары арқылы алға жылжыту көзделеді. Міндеттері: интернет-жарнаманың артықшылықтарын негіздеу, жаңа концепциясын ұсыну, виртуалды кеңістіктегі жарнаманың жаңа пішіндерін үйрену. Оқып-үйретіледі: жарнамалық мәтіндік блок, сілтеме, интернет-микс, интернет-жарнаманың бағасы. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - интернеттегі жарнаманың негізін білу: - интернеттегі жарнаманың жаңа технологиясын пайдалана білу; - жарнаманың ақпараттық ортадағы қабілетін жаңа мүмкіндіктерін дамыту.

Исламдық қаржыландырудың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – исламдық қаржыландырудың түрлері, әдістері және құралдары, олардың жаңа экономикалық жағдайға бейімделу мүмкіндігі бойынша жүйелі білім беру. Міндеттер: қаржыландырудың балама көздерін іздеуге, жаңа қаржы құралдарын, әсіресе бизнес-құрылымдардағы исламдық қаржыландыруды қолдануға үйрету. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: Оқып-үйрену барысында студенттер білім алады: - исламдық қаржыландырудың құқықтық негіздерін, мұсылман елдеріндегі қаржылық институттарды, ислам қаржылық институттардың қаржылық өнімдерін білу; - исламдық қаржыландырудың Қазақстан жағдайындағы модельдерін қолдана білу; - исламдық қаржы құралдарын меңгеру – мурабаха, иджара, истисна, сукук аль мушарака, сукук аль иджара және корпоративтік исламдық қаржыландыру.

Коммерциялық PR
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – жаппай қолданыс тауарларын сатумен айналысатын компаниялардың ақпаратпен жұмыс істеуінде және коммуникациялық ағымдармен жұмыс істеуіндегі қоғаммен байланыс технологияларымен танысу. Міндеттері: жалпылама сатуға және өткізуге бағытталған технологиялық ерекшеліктерін қарастыру, қоғаммен байланыстың және жарнаманың үйлесімді қолданылуы, кесте және жылжыту арнасы бойынша ұсыныс пікірлер дайындау. Бұл курста: коммерциялық PR сегменті зерттеледі, тұтынушылар қорын кеңейтудегі классикалық және жасампаздық кестелер, нақтылы бизнес құрылым мәселесін шешудегі қарқынды әсер ету құралдарын санамалау. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - коммерциялық ұйымдардағы қоғаммен байланыс қызметінің ерекшеліктерін білу; - қоғам мен ұйымның қарым-қатынасын ұйымдастырып, оны қалыпты ұстап отыру; -коммерциялық PR-дың жаңа техникаларын қолдана білу.

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қазақстандық PR-агенттіктер қызметінің тәжірибесі
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – қазақстандық PR-агентіктердің коммуникациялық бағдарламаларын жүзеге асырудағы жұмыстардың жинақталған тәжірибесін үйрету. Міндеттері: қызмет түрлерін үйрену, шығармашылық және басқару мазмұндарын сәйкестендіру, ең тиімді жүзеге асырылған жобаларды қарастыру. Пән қазақстандық PR-агентіктердің қызметімен таныстырады: «PRomo Group Communications», «Ренессанс», «Tayniy Sovetnik Ogilvy PR», «Good!», «PNB Казахстан», «Медиа-Систем», «АГТ-Казахстан» агентіктері, Ұлттық баспасөз клубы және т.б. Ең сұранысқа ие қазақстандық PR өнім – медиарилейшнз оқытылады. Сондай-ақ, PR-мамандардың кәсіби өсуіне игі ықпал ететін түрлі кәсіби қоғамдастықтар (ҚБОА, PR-шы, Жас PR-мамандар ассоциоциясы және т.б.). Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: -отандық PR-агенттіктердің жұмыс істеу формасы, мақсаты, және әдістемесін білу, - қоғаммен байланыстың кең таралған құралдарын қолдана білуге машықтану; - қоғаммен байланыстың формаларын түрлі салада қолдана білуге қабілеттілік.

Қазақстандық PR-агенттіктер қызметінің тәжірибесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – қазақстандық PR-агентіктердің коммуникациялық бағдарламаларын жүзеге асырудағы жұмыстардың жинақталған тәжірибесін үйрету. Міндеттері: қызмет түрлерін үйрену, шығармашылық және басқару мазмұндарын сәйкестендіру, ең тиімді жүзеге асырылған жобаларды қарастыру. Пән қазақстандық PR-агентіктердің қызметімен таныстырады: «PRomo Group Communications», «Ренессанс», «Tayniy Sovetnik Ogilvy PR», «Good!», «PNB Казахстан», «Медиа-Систем», «АГТ-Казахстан» агентіктері, Ұлттық баспасөз клубы және т.б. Ең сұранысқа ие қазақстандық PR өнім – медиарилейшнз оқытылады. Сондай-ақ, PR-мамандардың кәсіби өсуіне игі ықпал ететін түрлі кәсіби қоғамдастықтар (ҚБОА, PR-шы, Жас PR-мамандар ассоциоциясы және т.б.). Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: -отандық PR-агенттіктердің жұмыс істеу формасы, мақсаты, және әдістемесін білу, - қоғаммен байланыстың кең таралған құралдарын қолдана білуге машықтану; - қоғаммен байланыстың формаларын түрлі салада қолдана білуге қабілеттілік.

Қазақстандық құқық (есепке алу)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстандық радио және телеарналардағы жарнама
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – аудивизуалды жарнаманың пішінімен танысу. Міндеттері: өндірістегі роликтердің тәжірибесін жан-жақты қарап көрсету. Оқып-үйретіледі: виртуальды кеңістіктегі жарнаманың пішінін жасау. Аудиоспот, бейнеспот, радио мен телевидениедегі жарнама пішіні, қазақ тіліндегі жарнаманың еркшелігі, жарнама сату бөліміндегі баға саясаты Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - радио және телефирге арналған жарнама және оның айырмашылықтары мен принциптері;- роликтің монтажы мен сюжетін жасау;- эфирдің қолайлы уақытын ұйымдастырып, сату.

Қазіргі баспасөз қызметі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – баспасөз қызметін оқыту. Міндеттері: студенттерде баспасөз қызметі туралы толық түсінік қалыптастыру, қызметкерлердің кәсіби жұмысы туралы білу, баспасөз қызметінің жұмысын ұйымдастыру туралы тәжіриебелік тренингтер өткізу. Бұл курста баспасөз қызметінің принципі, мемлекеттік құрылымдардағы және коммерциялық компаниялардағы баспасөз қызметі, баспасөз хатшысының жұмысы қарастырылады. Ұйым және компаниялардың, фирмалардың дамуындағы баспасөз қызметіне, баспасөз орталықтарының тәжірибесіне салыстырмалы талдау жасалады. Оқыту барысында әртүрлі мемлекеттік және мемлекеттік емес коммерциялық мекемелердегі баспасөз қызметінің коммуникативтік мүмкіндіктеріне және аудиториямен, тұрғындармен кері байланыс орнатуына, сондай-ақ жоспарлы және тұрақты ақпараттық коммуникациялық қызметке барлық басқарушылық үдеріске көңіл бөлу. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - баспасөз қызметтеріндегі ұйымдастырушылық, ақпараттық, талдамалық қызметтің ерекшелігін білу; - PR құралдардың негізгі пайдалану салаларын білу,ақпараттық жаңалықтарды және талдамалық материалдарды беруге шығармашылық тұрғыдан келу; - жекелеген ұйымдардың тұрғысынан концептуальді міндеттерді шешу үшін ақпараттар ағымын талдай білу, толықтыру, саралай білу.

Қазіргі баспасөз қызметі
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – баспасөз қызметін оқыту. Міндеттері: студенттерде баспасөз қызметі туралы толық түсінік қалыптастыру, қызметкерлердің кәсіби жұмысы туралы білу, баспасөз қызметінің жұмысын ұйымдастыру туралы тәжіриебелік тренингтер өткізу. Бұл курста баспасөз қызметінің принципі, мемлекеттік құрылымдардағы және коммерциялық компаниялардағы баспасөз қызметі, баспасөз хатшысының жұмысы қарастырылады. Ұйым және компаниялардың, фирмалардың дамуындағы баспасөз қызметіне, баспасөз орталықтарының тәжірибесіне салыстырмалы талдау жасалады. Оқыту барысында әртүрлі мемлекеттік және мемлекеттік емес коммерциялық мекемелердегі баспасөз қызметінің коммуникативтік мүмкіндіктеріне және аудиториямен, тұрғындармен кері байланыс орнатуына, сондай-ақ жоспарлы және тұрақты ақпараттық коммуникациялық қызметке барлық басқарушылық үдеріске көңіл бөлу. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - баспасөз қызметтеріндегі ұйымдастырушылық, ақпараттық, талдамалық қызметтің ерекшелігін білу; - PR құралдардың негізгі пайдалану салаларын білу,ақпараттық жаңалықтарды және талдамалық материалдарды беруге шығармашылық тұрғыдан келу; - жекелеген ұйымдардың тұрғысынан концептуальді міндеттерді шешу үшін ақпараттар ағымын талдай білу, толықтыру, саралай білу.

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциялары (есепке алу)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржылық сауаттылықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Логистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Медиа-рилейшнз
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Медиарилейшнз – бұл PR дың кейбір технологияларын журналистика саласында қолдану, сондай ақ, түрлі түсініктемелі жүйелердің бір біріне өзараенуі. Міндеті: PR ерекшеліктерін ақпарат құралдары саласында қолдану және осы машықтарды күнделікті өмірде пайдалану – бұл пәннің ерекшелігінің бірі болып табылады. Қысқаша мазмұны: Медиарилейшнз принциптері - бұл коммуникация жүйесі саласындағы демократиялы таңдау. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - мамандық аясында коммуникациялық ықпал ету техникаларын білу; - медиарилейшнз үшін «қоғамдық мәнді ақпарат» және «жаңалық анонстарына» себеп таба білу; - ұйымдастырудың ақпараттық тасқындарын жоспарлауға және түзетуге қабілеттілік таныту.

Медиа-рилейшнз
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Медиарилейшнз – бұл PR дың кейбір технологияларын журналистика саласында қолдану, сондай ақ, түрлі түсініктемелі жүйелердің бір біріне өзараенуі. Міндеті: PR ерекшеліктерін ақпарат құралдары саласында қолдану және осы машықтарды күнделікті өмірде пайдалану – бұл пәннің ерекшелігінің бірі болып табылады. Қысқаша мазмұны: Медиарилейшнз принциптері - бұл коммуникация жүйесі саласындағы демократиялы таңдау. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - мамандық аясында коммуникациялық ықпал ету техникаларын білу; - медиарилейшнз үшін «қоғамдық мәнді ақпарат» және «жаңалық анонстарына» себеп таба білу; - ұйымдастырудың ақпараттық тасқындарын жоспарлауға және түзетуге қабілеттілік таныту.

Продюсерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – жобаны дамыту қыры туралы толық білім салаларын игеру, қызғылықты тұлғаларды, әншілерді, топтарды қоғамға таныту –жылжыту, сұранысы бар адамдарға осы мақсатта менеджерлік қызмет ұсыну.Міндеттері: продюсерліктің негізгі түрлерін қарастыру, түрлі шығармашылық жобалардың бюджетін құру, әртүрлі салаларда жылжыту мақсатында болашағы бар жобаларды айқындай білу. Бұл курста мына мәселелер қарастырылады: шығармашылық тұлғаларды жұмылдыру принципі, субмәдениетті құруға қатысу, продюсерліктің ұйымдастырушылық және басқарушылық қыры, ресурстарды іздестіру принципі, кәсіпкерлік нышанды дамыту. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - продюсерлік үдерісті үздіксіз өзін өзі тану деп білу;- әртүрлі ұжымдарды ұйымдастырып және онда жұмыс істей білу;- ақпаратты басқара білу тәсілін пайдаланау, аудио-бейне, сандық, оргтехниканы және байланыс құралдарын білу.

Продюсерлік
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – жобаны дамыту қыры туралы толық білім салаларын игеру, қызғылықты тұлғаларды, әншілерді, топтарды қоғамға таныту –жылжыту, сұранысы бар адамдарға осы мақсатта менеджерлік қызмет ұсыну.Міндеттері: продюсерліктің негізгі түрлерін қарастыру, түрлі шығармашылық жобалардың бюджетін құру, әртүрлі салаларда жылжыту мақсатында болашағы бар жобаларды айқындай білу. Бұл курста мына мәселелер қарастырылады: шығармашылық тұлғаларды жұмылдыру принципі, субмәдениетті құруға қатысу, продюсерліктің ұйымдастырушылық және басқарушылық қыры, ресурстарды іздестіру принципі, кәсіпкерлік нышанды дамыту. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - продюсерлік үдерісті үздіксіз өзін өзі тану деп білу;- әртүрлі ұжымдарды ұйымдастырып және онда жұмыс істей білу;- ақпаратты басқара білу тәсілін пайдаланау, аудио-бейне, сандық, оргтехниканы және байланыс құралдарын білу.

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Салалық PR
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – сала бойынша сегменттелген PR, типтік траекторияларына баға беру, нақтылы сала бойынша әдістеме ұсыну. Міндеттері: студенттерге әртүрлі сала бойынша PR қолданысының еркшелігін оқыту, мақсатты аудитория мен әсер ету құралдарын анықтау, салалық ерекшеліктеріне қарай қолдану ұсыныс пікірлерін беру. Бұл курста мына мәселелер қарастырылады: белгілі бір салада PR технологияларды қолданудағы еркшелігі қарастырылады, қойылған мәселенің көлемі, ноу-хау әр сала бойынша қолданылуы, салалық PR қолданылуына байланысты тәжірибелік тренингтер: медицина, жоғары оқу орындары, көрме, авияция, ұялы телефон, спорттық, мұнайгаз саласы бойынша өткізіледі. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - қоғаммен байланысқа барлық салалар қатысты; - салалық ерекшеліктеріне байланысты PR тәсілдерін таңдай білу.

Салалық PR
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – сала бойынша сегменттелген PR, типтік траекторияларына баға беру, нақтылы сала бойынша әдістеме ұсыну. Міндеттері: студенттерге әртүрлі сала бойынша PR қолданысының еркшелігін оқыту, мақсатты аудитория мен әсер ету құралдарын анықтау, салалық ерекшеліктеріне қарай қолдану ұсыныс пікірлерін беру. Бұл курста мына мәселелер қарастырылады: белгілі бір салада PR технологияларды қолданудағы еркшелігі қарастырылады, қойылған мәселенің көлемі, ноу-хау әр сала бойынша қолданылуы, салалық PR қолданылуына байланысты тәжірибелік тренингтер: медицина, жоғары оқу орындары, көрме, авияция, ұялы телефон, спорттық, мұнайгаз саласы бойынша өткізіледі. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - қоғаммен байланысқа барлық салалар қатысты; - салалық ерекшеліктеріне байланысты PR тәсілдерін таңдай білу.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Теория және әдеби сын
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты: болашақ маманның кәсіби, әлеуметтік-мәдени қызметі барысында өзге қоғам мүшелерімен қазақ тілінде емін-еркін қарым-қатынасқа түсіуіне мүмкіндік беретін тілдік білік, әдеби дағдыларын шыңдау, қазіргі қазақ әдеби сынының негізінде олардың кәсіби, әдеби тілдік құзыретін қалыптастыру. Пәннің міндеттері: Қазақ әдеби сыны туралы мақалалрды талдау, жүйелеу. • маманның тілдік құзіреттілігін қалыптастыру; Студент төмендегідей жалпы-мәдени және арнайы құзіреттіліктерді меңгереді: - білуі тиіс: әдебиетті қажетті деңгейде меңгеріп, ақпарат көздерін іздеп табуды және оларға талдау жасауды; - жасай алуы тиіс: қазақ әдеби тілінің жүйесі мен лекикасына қатысты ұсынылатын білімді қажетті деңгейде игере отырып, тілдік қалыпты әдеби және мәдениетаралық қарым-қатынас барысында еркін қолдана алуды. - игеруі тиіс: әдебиет теориясы мен сыны туралы зерттеу еңбектерді игеру.

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Тұлғааралық коммуникацияның психологиясы (есепке алу)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі есепке алу
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Фандрайзинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Фирмалық және корпоративтік стиль құру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – фирмалық стиль қалыптастырудың принциптерін ішкі PR атрибуты ретінде оқыту, ұйымның негізгі құндылықтарын айқындайтын корпаративтік элементтердің рөлі. Міндеттері: студенттерге корпоративтік мәдениеттің құндылықтары мен нормаларын пайдалана білу мүмкіндіктерін беру болып табылады, фирмалық стильді имидж жасау арқылы қалыптастыра білуді үйрету. Курста PR-маманының фирмалық стильдің түрлерін ажырата білуді, сондай-ақ оны қалыптастырудың ең тиімді жолдарын игеруді білу оқытылады. Қазақстандық фирмалар мен корпарациялардың фирмалық стилі талданады. Компаниялар мен фирмаларда жағымды жағдай қалыптастыра отырып корпоративтік мәдениет пішіні жасалады. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - корпаративтік мәдениетті және фирмалық стильді қалыптастырудағы негізгі сегменттерді білу; әртүрлі ұжым құра білу және онда жұмыс істей білу; - фирмалық стиль және корпоративтік мәдениет құру арқылы ұйым немесе кәсіпорынның және оның тауарлары мен қызметтерінің бәсекелестік қабілетін арттыра білу.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Халықаралық PR лексиконы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: жалпы кәсіби жағдай, білім және тәжірибенің жаһандық теориясында тараған жаңа халықаралық PR терминдерін зерттеу.Міндеттері: концептуалды аппараттарды әлемді өзгерте алатын дәйектер және құбылыстармен байланыстыру үшін PR талдау бойынша жұмыста және халықаралық PR саласында жаңа техникаларды біріктіруде тілдік құралдарды қолдану. Халықаралық PR қолданылатын сөздіктің негізгі бөлігі әлеуметтік, техникалық өзараәрекеттесу, Қазақстанда және шетелде PR саласында жобаларды дамыту үшін әлеуметтік және мәдени оқиғалар, пәнаралық нормалар мен коммуникациялар. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - халықаралық ортада қоғаммен байланыс қызметі мен зерттеуде лексиконды білу; - қоғаммен байланыста терминологиялық және категориялық аппараттарды меңгере білу; - халықаралық ықпалдастық және жаһандану негізінде жаңа ақпараттық технологиялармен жұмыс істей білу машығы.

Халықпен коммуникация іс-тәжірибесі
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықпен коммуникация іс-тәжірибесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ХХ – XXI ғасырдың басындағы қазақ әдебиеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: XX ғасырдың аяғы – ХХІ ғасырдың басындағы әдеби мұралармен таныстыру; сол кезеңдегі қазақ қаламгерлерінің шығармаларының жанрларлық- көркемдік ерекшеліктерін, тақырыптық-идеялық мазмұнын, мәселелерін зерттеу. Қысқаша мазмұны. XX ғасырдың аяғы – ХХІ ғасырдың қазақ әдебиетінің негізгі үрдістері мен бағыттарын, сол кезеңдегі үлкен жазушылар мен белгілі шығармаларды зерттеу. ХХ ғасырдың аяғы – ХХІ ғасыр басындағы қазақ әдебиетін зерттеудің жаңа бағыттарын көркем шығармалар арқылы талдап, зерделей білу; ХХ ғасырдың аяғы – ХХІ ғасыр басындағы қазақ әдебиетіне қатысты жаңаша көзқарастар, тақырыптық-идеялық және көркемдік ерекшеліктердің зерттелінуі жүйелей білу.

Ішкі PR
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – ішкі қоғаммен байланыс құндылығы туралы көзқарас қалыптастыру.Міндеті: ішкі PR-ға тән ерекшелікті ашып көрсету, осы сегмент бойынша жиі сұранысқа ие PR-құралдардын игеру, коммуникативтік үзілісті жалғап, ұжым арасында толық түсіністікке ие болу. Бұл курста мына мәселелер оқытылады: ұйымдағы ішкі толыққанды коммуникациялық жүйе, қызметкерлердің бейтараптығын беріктеу, «кері байланыс» орнату, корпоративтік медианы дамыту. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - ішкі PR-дың ерекшеліктерін білу;- ұйымның жетістіктерге жету құндылықтарын арттыру;- мекемедегі және ұжымдағы ресми қарым-қатынастың түрлі стилін іске асыру және реттеу әрекеттері.

Ішкі PR
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – ішкі қоғаммен байланыс құндылығы туралы көзқарас қалыптастыру.Міндеті: ішкі PR-ға тән ерекшелікті ашып көрсету, осы сегмент бойынша жиі сұранысқа ие PR-құралдардын игеру, коммуникативтік үзілісті жалғап, ұжым арасында толық түсіністікке ие болу. Бұл курста мына мәселелер оқытылады: ұйымдағы ішкі толыққанды коммуникациялық жүйе, қызметкерлердің бейтараптығын беріктеу, «кері байланыс» орнату, корпоративтік медианы дамыту. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - ішкі PR-дың ерекшеліктерін білу;- ұйымның жетістіктерге жету құндылықтарын арттыру;- мекемедегі және ұжымдағы ресми қарым-қатынастың түрлі стилін іске асыру және реттеу әрекеттері.

Эвент ұйымдастыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерге ұйым немесе жеке тапсырыс бойынша шара ұйымдастыруды үйрету. Міндеттер: қазіргі шараларды ұйымдастырудың принциптерін, тәсілдердің ерекшеліктерін көрсету, тапсырыс берушіге түсіндіре алу, оқиғалы шараларды ұйымдастырудың практикалық тәсілдерін көрсету. Курс жоспар құруды, шақыруларды, басқа да қызметтер көрсетуді, дизайн принциптерін және олардың механизмдерін зерттейді. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - PR-қызмет көрсетуге тапсырыс берушілер үшін ірі оқиғаларды дайындап, өткізудің ерекшеліктерін білу;- түрлі іс-шараларды ұйымдастыру үшін ең тиімді жолдарды таңдай білу;- эвентті дайындап, жүзеге асыру үшін креативті машықтарды меңгеруге қабілеттілік таныту.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

Электронды медиаға арналған сандық қосымшалар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – электронды медианың сандық үлгілерін жасауды үйрену. Курс міндеттері: - қазіргі сандық бейнеформаттардың, фото және слайдтардың даму тенденцияларын көрсету; - жаңа сандық түрлерді қолдану барысында PR қызметтің тиімділігін арттыру концепциясын белгілеу. Курс презентация түрлерін, оларды жасау технологияларын және мультимедиялық өнімді қолдануды зерттейді. Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер машықтанады: - сандық қосымшалар арқылы мамандықта түрлі өнімдерді жасаудың принциптерін білу; - жаңа электронды ақпарат құралдарымен жұмыс істей білу; - кәсіби жоспарлаудың стртаегиялық міндеттерін технологиялар арқылы жүзеге асыра білу.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Диплом алды
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Оқу практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Учебная
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - ФМО

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение