Оқуға түсушілерге 2017
KZ
RU
EN

Мұрағаттану, құжаттар жүргізу және құжаттамалық қамтамасыз ету

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - әлеуметтік білім бакалавры
 • Бiрiншi жоғары қысқартылған бiлiм - әлеуметтік білім бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ACQUIN
Бағдарлама: 5В051500 - Мұрағаттану, құжаттар жүргізу және құжаттамалық қамтамасыз ету
Оқыту деңгейі бакалавриат
Емтихандар: Қазақстан тарихы, дүние жүзі тарихы, математика, қазақ (орыс) тілдері
Оқыту формасы: күндізгі
Оқыту мерзімі: 4 жыл

Құжаттану және мұрағаттану салаларындағы жоғары кәсіби білікті мамандар қазіргі кезеңде бизнес, мемлекеттік сала, басқару құрылымдарында cұранысқа ие

Кәсіби қызмет түрлері:
Ақпаратпен жұмыс жасайтын салаларда біздің түлектеріміз сұранысқа ие:
• Басқаруды құжаттамамен қамтамасыз ету;
• Архив ісі;
• Персоналды басқару;
• Ақпараттық менеджмент;
• Менеджмент және маркетинг;
• Ақпараттық-аналитикалық қызмет;
• Тарих және мәдениет ескерткіштерін қорғау;
• Ғылым және білім;
• Архив құжаттарын сақтау және өңдеуден өткізуді қызмет көрсететін аутсорсингтік ұйымдар
Бейіндік пәндер:
• Мұрағаттану;
• Құжаттану;
•Археография;
• Автоматтандырылған ақпараттық технологиялар;
•Аудиовизуалды құжаттар;
• Құжаттаманы басқаруды қамтамасыз ету технологиясы және ұйымдастырылуы
• Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметін құжаттау
• Басқаруды құжаттамамен қамтамасыз ету саласындағы ақпараттық технологиялар
Білім берудің артықшылығы:
• Оқыту үдеріснде теория және практиканың байланысы;
• Дуалды білім беру, сабақтарды жұмысберушілер өтеді ( ҚР Президент архиві, ҚР Орталық мемлекеттік архиві базаларында өтеді);
• Студенттердің шетелдік жоғары оқу орындарында оқу мүмкіншіліктері бар ( академиялық ұтқырлық):
Адам Мицкеевич атындағы университет ( Познань, Польша), «Архивтану және құжаттану» мамандығы;
Коперник атындағы университет (Торунь, Польша) «Архив және құжаттаманы басқару» мамандығы
• Құжаттану, мұрағаттану, археография және автоматтандырылған архив технологиялар бойынша қызықты авторлық курстар;
• Жұмысберушілердің курстары: «Электронды құжаттар және архивтер», «Автоматтандырылған архив технологиялары», «Құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету, консервация және реставрация»
• Жоғары білікті профессор-оқытушылық құрам;
• Университеттің мәдени өмірінің ортасында болу мүмкіншіліктері: концерттер, театр, көркем көрмелер;
♦ Халықаралық жас мұрағатшылардың жазғы мектебіне қатысу;
♦ «Жас мұрағатшы» студенттік клубының жұмысына, жыл сайын ҚР Президент архивінің базасында өтетін архивтану және құжаттану бойынша республикалық олимпиада жұмысына қатысу
Халықаралық байланыстар:
• Ресей мемлекеттік гуманитарлық университеті (РМГУ)
• Коперник атындағы университеті (Польша)
• Адам Мицкеевич атындағы университеті ( Польша)
• Алтай Мемлекеттік универстеті (Россия)
Практика өтетін орындар:
• Алматы қаласының акиматы
• ҚР Президент архиві,
• ҚР Орталық мемлекеттік архиві,
• ҚР Орталық мемлекеттік ғылыми –техникалық құжаттама архиві,
• ҚР Орталық мемлекеттік кинофотоқұжаттар және дыбысжазбалар архиві,
• «Хоум кредит» банкі,
• Төтенше жағдайлар комитетінің «Қазселденқорғау» мемлекеттік мекемесінің құжаттаманы басқаруды қамтамасыз ету бөлімі
Жұмыспен қамту:
Біздің түлектер жұмыс жасайды:
• Басқаруды құжаттамамен қамтамасыз ету бөлімінің, кадрлік қызметтін, архив бөлімінің басшысы
• Құжаттанушы
• Архивист
• Аналитик
• Ақпараттық-аналитикалық орталықтардың қызметкері
• Хатшы-референт
• Менеджер (hr-менеджер)»
• Қор сақтаушы
• Іс жүргізуші
• Стенографист
• Оқытушы

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Мұрағаттану, құжаттар жүргізу және құжаттамалық қамтамасыз ету
Мамандық шифры
5B051500
Факультеті
Тарих, археология және этнология
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм, Бiрiншi жоғары қысқартылған бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі, сырттай
Таңдау пәні
Дүниежүзілік тарих
Профильдік пәні
Дүниежүзілік тарих
Өту балы
ҚАЗ
89
ОРЫС
86

пәндер

Автоматтандырылған ақпараттық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - “Автоматтандырылған мұрағаттық технологиялар” курсының мақсаты мұрағат ісінің дамуындағы автоматтандырылған технологиялардың рөлін зерттеу және ашып көрсету болмақ. Курстың негізгі міндеттері: студенттерді курс бойынша терминологиямен және мұрағат ісін ақпараттандыру кезеңдерімен таныстыру; мұрағат ісін ақпараттандырудың объектілері және мақсаттарымен таныстыру; - ақпараттық технологиялармен және оларды мұрағаттарға енгізуді ұйымдастырумен таныстыру;- электрондық құжаттар және электрондық мұрағаттардың жұмыс әдістемесімен таныстыру. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер білуі тиіс: - ақпараттық ресурстарды жасау және пайдалану саласындағы заңдарды және нормативтік актілерді; автоматтандырылған және телекоммуникация жүйелерін; Істей білуі тиіс:- мұрағаттану және құжаттану саласындағы нормативтік-әдістемелік құжаттарды іс жүзінде қолдануды;- есепке алатын мәліметтер базасының бағдарламалармен қамтамасыз етудегі қолданатын технологияларды құру және оның құрылымын игеру;- мұрағатта автоматтандырылған ақпараттық-іздестіру жүйесін жасау әдістемесін игеріп қолдануды. - электронды құжаттар және электронды мұрағаттармен жұмыс жасаудың негізгі бағыттарын білу.

Ақпараттар қауіпсіздігі және ақпараттарды қорғау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттерге ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғаумен қамтамасыз ету бойынша негізгі білімдер беру. Курстың негізгі міндеттері: ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау негіздері бойынша мәліметтер беру; теминологиялық аппаратпен таныстыру;- ақпаратты шығу каналдарының пайда болу себептерін, оларды тоқтату әдістері мен тәсілдерін көрсету; ақпаратты кешенді қорғау жүйесінің құрылымы мен ұйымдастыру принциптері туралы білім алу. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер білуі тиіс: - коммерциялық ақпаратты қорғаудың құқықтық және нормативті қамтамасыз етеуін, жүйелілік методологиясын; Істей білуі тиіс: коммерциялық ақпаратқа ақпараттық қауіпсіздіктің қауіпі төнуін; ақпаратты таратудың каналдарын; ақпараты тарату каналдарын тоқтату әдістері мен тәсілдерін; рұқсат берілмеген келсімнен коммерциялық ақпаратты қорғаудың ұсыныстарын жасау; ақпаратты қорғаудың қазіргі тәсілдерінің техникалық жабдықталуы.

Ақпараттық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: программалау тілінің синтаксисі мен семантикасы, негізгі модельдер, программалау жолдары мен тәсілдері; программалаудың тілінің негізгі конструкциялары үшін жазбаның алгоритмін, үлгілердің және деректердің құрылымдары; жобалар және бағдарламалар зерттемесінің технологияларын; Мазмұны: лексикалық талдау, синтаксистік талдау, бағдарламалық қамсыздандыруды тиімді жүзеге асуы; бірнеше қатарлас есептеуші қалыптың және аспаптың игерушіліктері; Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: программалаудың парадигмасын, программалау тілінің синтаксисы және семантикасын, негізгі модельдерді, программалаудың әдіс-айлаларын; Пайдалана білуі керек: программалау тілінің негізі конструкциялары үшін жазбаның алгоритмін, үлгілердің және деректердің құрылымдарын; Дағдылану керек: тиімді алгоритмдарды және оларды программалаудың түрлі тілдерінде іске асыру; лексикалық талдау, синтаксистік талдау, бағдарламалық қамсыздандыруды тиімді жүзеге асуы;

Ақпараттық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: программалау тілінің синтаксисі мен семантикасы, негізгі модельдер, программалау жолдары мен тәсілдері; программалаудың тілінің негізгі конструкциялары үшін жазбаның алгоритмін, үлгілердің және деректердің құрылымдары; жобалар және бағдарламалар зерттемесінің технологияларын; Мазмұны: лексикалық талдау, синтаксистік талдау, бағдарламалық қамсыздандыруды тиімді жүзеге асуы; бірнеше қатарлас есептеуші қалыптың және аспаптың игерушіліктері; Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: программалаудың парадигмасын, программалау тілінің синтаксисы және семантикасын, негізгі модельдерді, программалаудың әдіс-айлаларын; Пайдалана білуі керек: программалау тілінің негізі конструкциялары үшін жазбаның алгоритмін, үлгілердің және деректердің құрылымдарын; Дағдылану керек: тиімді алгоритмдарды және оларды программалаудың түрлі тілдерінде іске асыру; лексикалық талдау, синтаксистік талдау, бағдарламалық қамсыздандыруды тиімді жүзеге асуы;

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Археография
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсты оқыту барысында археографияға байланысты терминологиялық апппарат, археографияның даму тарихы және оның дамуындағы мұрағатпен ғылыми мекемелердың рөлі, басылымдардың функциялары, олардың жіктеуі, жарияланатын деректерді баспаға дайындау, басылымдарды дайындауда материалдарды іріктер және таңдау принциптері, мәтінтанудың принциптері мен әдістері, басылымдардың ақпараттық құралдары, басылымдарда дерек материалдарын жүйелеу мәселелері қарастырылады. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер білуі тиіс:- археографияның даму тарихын және оның дамуындағы мұрағаттық, ғылыми мекемелердің рөлін;- басылымның функцияларын және оның жіктелуін. Істей білуі тиіс:- материалдарды басылымға әзірлеуде іздестіру мен іріктеп алудың принциптері мен әдістерін іс жүзінде қолдануды; - мәтінді түрлі әдістермен берудің әдістемесін меңгеруді. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер білуі тиіс:- археографияның даму тарихын және оның дамуындағы мұрағаттық, ғылыми мекемелердің рөлін;- басылымның функцияларын және оның жіктелуін. Істей білуі тиіс:- материалдарды басылымға әзірлеуде іздестіру мен іріктеп алудың принциптері мен әдістерін іс жүзінде қолдануды; - мәтінді түрлі әдістермен берудің әдістемесін меңгеруді.

Археография
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсты оқыту барысында археографияға байланысты терминологиялық апппарат, археографияның даму тарихы және оның дамуындағы мұрағатпен ғылыми мекемелердың рөлі, басылымдардың функциялары, олардың жіктеуі, жарияланатын деректерді баспаға дайындау, басылымдарды дайындауда материалдарды іріктер және таңдау принциптері, мәтінтанудың принциптері мен әдістері, басылымдардың ақпараттық құралдары, басылымдарда дерек материалдарын жүйелеу мәселелері қарастырылады. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер білуі тиіс:- археографияның даму тарихын және оның дамуындағы мұрағаттық, ғылыми мекемелердің рөлін;- басылымның функцияларын және оның жіктелуін. Істей білуі тиіс:- материалдарды басылымға әзірлеуде іздестіру мен іріктеп алудың принциптері мен әдістерін іс жүзінде қолдануды; - мәтінді түрлі әдістермен берудің әдістемесін меңгеруді. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер білуі тиіс:- археографияның даму тарихын және оның дамуындағы мұрағаттық, ғылыми мекемелердің рөлін;- басылымның функцияларын және оның жіктелуін. Істей білуі тиіс:- материалдарды басылымға әзірлеуде іздестіру мен іріктеп алудың принциптері мен әдістерін іс жүзінде қолдануды; - мәтінді түрлі әдістермен берудің әдістемесін меңгеруді.

Архивтануға кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Архивтануға кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аудиовизуалды құжаттар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Аудиовизуалды құжаттар" курсының қажеттiлiгi төменгi факторлармен туындалады: -Студеттерге құжаттардың мәнi, әлеуметтiк саладағы ролi, сондай-ақ оларды құрастыру, өңдеу, сақтау және пайдаланумен байланысты процестер туралы түсiнiк беру қажеттiлiгiмен;- Құжаттармен қамтамасыз ету жұмысының негiзгi түрлерiмен, оларды ұйымдастыру барысын таныстырумен;- Болашақ мамандықтың өзгешелiгiн ескере отырып, студенттердi құжаттық байланысқа үйрету және теориялық iлiмдерiн тәжiрибелiк қызметте барынша пайдаланумен байланысты. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер білуі тиіс: -Aудиовизуалды құжаттар бойынша ұғымдарды, негiзгi нормативтiк-әдiстемелiк құжаттарды;- құжаттардың құрамы мен құрылысымен, құжаттау әдiс-тәсiлдерiн, құжаттама жүйелерiнiң қалыптасуын және олардың дамуының негiзгi кезеңдерiн; -Iстей бiлуi тиiс:- аудиовизуалды құжаттар бойынша нормативтiк-әдiстемелiк құжаттарды iс жүзiнде қолдануы;- аудиовизуалды мұрағаттардың жұмыс iстеу тәсiлдерiн меңгеру;-ғылыми-анықтамалық аппаратын, сараптау жүргізудің, жүйелеу, құжаттарды есепке алу тәсілдерін меңгеру.

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Деректану
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста деректанудың теориясы және әдістері, тарихи деректердің анықтамасы, тарихи деректерді сыныптау, деректанудың негізгі методологиялық принциптері, зерттеушілердің тарихи деректермен жұмыс жасаудың кезеңдері, жазба деректердің түрлері қарастырылады. Курсты оқытудың нәтижесінде студенттер мынандай ілімдерді игеруі тиіс: деректанудың теориялық және методологиялық мәселелерін, әдіс-тәсілдерін, принциптерін; деректерді анықтау әдістемесін; түрі және типіне байланысты деректерді сыныптау; деректердің деректанулық сыннан өткізуді білу тиіс. Студенттер меңгеру тиіс: - деректерді жан-жақты талдау;- деректерді сыни тұрғыдан талдау; деректерді бір бірімен салыстыра білу; әр түрлі тарихи деректермен жұмыс жасау; семинар сабақтарында студенттердің шығармашылық қабілеттіктерін арттыру;оқу-ізденіс жұмыстар дағдысын жетілдіру.

Дүниежүзілік тарих
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың барысында маңызды мақсат әлем елдерінің тарихи дамуын оқыту болып табылады. Оқыту барысында басты тарихи оқиғалар олардың себептері мен жүргізулері қазіргі халықаралық системаның даму тенденцияларын маңызы оқытылады. - маңызды тарихи оқиғалар мен олардың себептерін білу, -әлеуметтік саяси ауысу кезіндегі тарихи шарттарды білу.

Жалпы тарих
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби бағдарлы қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді қазақ (орыс) тілінде тұрмыстық, ғылыми және кәсіби қарым-қатынаста диалогтық және монологтық сөйлеуге үйрету. Қысқаша мазмұны. Қазақ (орыс) тілінде тұжырымдамалық негізделген филологиялық білім беру; Қазақстандағы және әлемдегі әлеуметтік-экономикалық, тарихи-мәдени, саяси жағдайлармен, ҚР конституциялық-құқықтық негіздерімен қазақ (орыс) тілінің қызмет ету мен даму үдерістерінің қатынасы. Оқыту нәтижесі: - қазақ (орыс) тілінің жүйесі, құрылымы және оның бірліктерінің қызмет етуі туралы іргелі білімдерді кәсіби дүниетанымын қалыптастыру мақсатында мамандық бойынша мәтіндермен жұмыс жасау үшін қолдана білу; - қосымша ғылыми мәтіндерді – аннотация мен рефераттық сипаттамаларды құрастыра білу; мәселелерді тезис түріндегі ғылыми ақпаратты қорытындылай білу.

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Классикалық тілдер (латын, фраб, парсы)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Классикалық тіл пәні бакалавр мамандарды дайындау барысында шығыс тілінің бастапқы практикалық және теориялық негіздерін меңгеруге бағытталған.Курстың мақсаты - таңдалған шығыс тілінің практикалық грамматикасы, сөйлем құрылымы, фонетикалық құрылымын үйрену; оқытушының тілдік хабардарлығын қалыптастыру; комуникациялық хабардарлықты қалыптастыру мен дамыту болып табылады. Студент мына дағдыларды меңгеруі керек Тыңдау(аудирование) – оқытушы-тіл иеленушінің сөйлегенін, сонымен қатар оқытушылар мен студенттердің сөйлегенін тыңдау мен түсінуге негізгі дайындық жасау. Сөйлеу - тәжірибелік жұмыс кезінде дұрыс дыбыстауға және ырғақты интонацияға дағдылану, оқып жатқан тілде дайындалған мәтіндерді айтуға бейімдеу; Оқу - аудару, мазмұндама, сұраққа жауап, студенттің шет тілдегі мәтінді оқу техникасын қалыптастырып, дамыту; сонымен қоса әртүрлі ақпарат көздерінен алған ақпараттарды жеткізу қабілетін арттыру; Жазу - графикалық, пунктуациялық және орфографиялық ережелерді сақтап, сауатты жазу, жаттығуларды жазбаша орындау.

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақ (орыс) тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: білімалушылардытарихнегіздеріментәуелсізҚазақстанмемлекетініңқалыптасукезеңдеріменнақтыдеректерментарихиайғақтардыоқытуарқылыжаңатеориялықжәнеәдіснамалықкөзқарастартұрғысынантаныстыру. Қысқашамазмұны. ТарихнегіздеріжәнеҚазақстанмемлекетініңқалыптасукезеңдері. ӘртүрліөткентарихикезеңдеріменқалыптасқанҚазақстанмемлекетініңқазіргіжетістіктерінетарихи-салыстырмалыталдаужасау. БүкіләлемдікжәнееуразиялықтарихиүдерісконтексіндетәуелсізҚазақстанмемлекетініңқалыптасукезеңдеріментарихинегіздерінбілу; қазақстандықдамумоделініңимманенттікбасымдылықтарын, ерекшеліктеріменмаңызыншынайыжәнежан-жақтыбілу; күрделітарихиүдерістерді, құбылыстарменқазіргіҚазақстанныңтарихитұлғаларыноқытубарысындааналитикалықжәнеаксиологиялықталдаужасаудағдысынмеңгеру;

Қазақстан тарихы бойынша деректер
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль қолданбалық және тәжіриби-бағытталған және білім алушыларға деректанулық талдаудың әдістемесін ұғыну қабілеттерін дамытуға көмектеседі. Курста Қазақстанның ежелгі, ортағасырлар, жаңа және қазіргі заман тарихы деректеріне жалпы шолу және сипаттамасы, кезең бойынша деректік базасының жағдайы, негізгі деректерді жариялау, деректерді сыныптау және жазба деректерді деректанулық талдау жасау мәселелері, XX ғ. деректерідің типологиялық өзгеріске ұшырауы, кеңестік деректерінің түрлері мен ерекшеліктері қарастырылады. Курсты оқыту барысында студенттер білуге тиіс: -деректерді анықтау және талдау әдістемесін; -түрлері мен типтері бойынша деректерді жіктелуін; деректерді ішкі және сыртқы сыннан өткізуін; Меңгеру тиіс: деректанулық талдау жасау; салыстырмалы-тарихи тұрғыда деректерге талдау жасау; әр түрлі тарихи деректермен жұмыс жасауды; семинар сабағында студенттердің белсенділігін арттыру; оқу-ізденіс қабілеттерін жетілдіру.

Қазақстан тарихының тарихнамасы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тарихнама тарих ғылымының пайда болу, қалыптасу, даму және өзгеріске ұшырау процестерін қарастырады. Тарихи білімнің мазмұнымен формасын ашып, тарих ғылымының дамуына мүмкіншіліктер жасап, негізгі кезеңдерін анықтайды. Тарихи танымның әр түрлі әдістерінің жетілдіру процестерін, балама тарихи тұжырымдардың мәні мен мазмұнын, әр түрлі кезеңдегі қазақстандық тарих ғылымының даму тарихын, оның даму денгейлерін анықтап, әр түрлі мәселелер бойынша тұжырымдамалық шешімдерді қалыптастырады. Қазақстан аймағындағы тарихи дамудың проблемалары мен бағыттарын, қазіргі кезеңдегі саяси, экономикалық және мәдени жағдайдың қалыптасуының заңдылықтарын, тарихи процестің аймақтық ерекшеліктерін білу тиіс; фактілік және теориялық материалдарды игеру; Қазақстан тарихын бағыттау, оқытылатын пәннің жалпы және нақты проблемаларын ажырата білу; ҚР қазіргі кезеңіндегі жағдайын талдауда алынған ілімдерді пайдалана білу.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазақстанның мемлекеттік мекемелер тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты студенттерге мемлекеттік мекемелер тарихы туралы бойынша жалпылама материал беру, олардың тарихи дамудағы мемлекеттің қызметіндегі рөлін, ұйымдастыру ерекшеліктерін, құрылымы мен штатын көрсету. Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер білуі тиіс: Қазақстанның мемлекеттік мекемелер жүйесін және олардың тарихын; Қазақстанның мемлекеттік мекемелер жүйесінің тарихи дамуын, олардың құзыреттерін және қызметін; Істей білуі тиіс: - мемлекеттік мекемелердің қоғамның саяси жүйесіндегі барлық өзгерістер кезеңіндегі даму үдерістеріне талдау жасау; Дағдыларды меңгеруі тиіс: мемлекеттік мекемелер жүйесі туралы негізгі білімді кеңейту; тарихи ақпараттарды сыни тұрғыда талдау және баяндау.

Қазақстанның мемлекеттік мекемелер тарихы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты студенттерге мемлекеттік мекемелер тарихы туралы бойынша жалпылама материал беру, олардың тарихи дамудағы мемлекеттің қызметіндегі рөлін, ұйымдастыру ерекшеліктерін, құрылымы мен штатын көрсету. Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер білуі тиіс: Қазақстанның мемлекеттік мекемелер жүйесін және олардың тарихын; Қазақстанның мемлекеттік мекемелер жүйесінің тарихи дамуын, олардың құзыреттерін және қызметін; Істей білуі тиіс: - мемлекеттік мекемелердің қоғамның саяси жүйесіндегі барлық өзгерістер кезеңіндегі даму үдерістеріне талдау жасау; Дағдыларды меңгеруі тиіс: мемлекеттік мекемелер жүйесі туралы негізгі білімді кеңейту; тарихи ақпараттарды сыни тұрғыда талдау және баяндау.

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс органикалық дүниенің ежелгі заманда болуын зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық процестер мен зерттеулермен оның әдістерімен геологиялық тарихи ж/е эволюциялық теорияның сұрақтарына жауап іздеуді үйретеді. – негізгі биологиялық заңдылықтар негізінде эволюциялық процестердің жүруін қазба негізінде зерттелмейтін организмдерді олардың жалпы ерекшеліктерін, олардың өмір сүру ортасын тарихи дамуын геологиялық мағлұматтарды білуді үйретеді

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс органикалық дүниенің ежелгі заманда болуын зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық процестер мен зерттеулермен оның әдістерімен геологиялық тарихи ж/е эволюциялық теорияның сұрақтарына жауап іздеуді үйретеді. – негізгі биологиялық заңдылықтар негізінде эволюциялық процестердің жүруін қазба негізінде зерттелмейтін организмдерді олардың жалпы ерекшеліктерін, олардың өмір сүру ортасын тарихи дамуын геологиялық мағлұматтарды білуді үйретеді

Қосалқы тарихи пәндер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тарих ғылымының маңызды бөлімдерінің бірі болып табылаты палеография, хронология, метрология, нумизматика, сфрагистика, геральдика және генеалогия сияқты пәндердің тарихы қарастырылады. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер қосалқы тарихи пәндердің пәннің, зерттеу объектісін, ұғымдық аппаратын; қосалқы тарихи пәндердің дамуының негізгі кезеңдерін; тарихи зерттеулерде қосалқы тарихи пәндердің қолдану теорияларын білу тиіс. Тарихи деректермен жұмыс жасаудың қажетті әдістемесін білу тиіс. Түрлі типтегі тарихи деректерді талдауда қосалқы тарихи пәндерді кешенді қолданудағы әдістемесін меңгеру.

Қосалқы тарихи пәндер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тарих ғылымының маңызды бөлімдерінің бірі болып табылаты палеография, хронология, метрология, нумизматика, сфрагистика, геральдика және генеалогия сияқты пәндердің тарихы қарастырылады. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер қосалқы тарихи пәндердің пәннің, зерттеу объектісін, ұғымдық аппаратын; қосалқы тарихи пәндердің дамуының негізгі кезеңдерін; тарихи зерттеулерде қосалқы тарихи пәндердің қолдану теорияларын білу тиіс. Тарихи деректермен жұмыс жасаудың қажетті әдістемесін білу тиіс. Түрлі типтегі тарихи деректерді талдауда қосалқы тарихи пәндерді кешенді қолданудағы әдістемесін меңгеру.

Құжаттаманы басқаруды қамтамасыз ету сапасындағы ақпараттық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – құжаттаманы басқаруды қамтамасыз ету саласындағы ақпараттық технологиялардың теориялық және қолданбалық негіздерін зерттеу. Курстың міндеттері:- құжаттаманы басқаруды қамтамасыз ету саласындағы ақпараттық технологиялардың рөлін анықтау; құжаттаманы басқаруды қамтамасыз ету саласындағы ақпараттық технологияларды қолданудың негізгі бағыттарын зерделеу; құжаттаманы басқаруды қамтамасыз ету саласын автоматтандыру үшін бағдарламалық қамтамсыз ету; арнайы бағдарламалармен жұмыс жасауда тәжірибелік дағдыларды меңгеру. Курсты оқыту нәтижесінде студент білуі тиіс: құжаттаманы басқаруды қамтамасыз ету саласындағы автоматтандырудың бағдарламалық-техникалық құралдарын; құжаттарды жасаудағы заманауи компьютерлік технологиялар және оларды безеңдіру ережелерін. Істей білуі тиіс: өзінің кәсіби қызметінде заманауи компьютерлік технологиялар құралдарын қолдануды; Дағдылай білу:- ақпараттық технологиялар және ақпараттық жүйелер саласында негізгі білімді игеру; әдебиеттер мен деректерді іздеуде ақпараттық технологиялар және компьютерлік техниканы қолдану, библиографиялық және мұрағаттық шолуларды құрастыруда құқықтық мәліметтер базасын пайдалану.

Құжаттаманы басқаруды қамтамасыз ету технологиясы және ұйымдастыруы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталмыш курстың оқыту мақсаты: құжаттамалық қамтамасыз ету саласында студенттерді нормативтік-әдістемелік құжаттармен, құжаттарды тіркеу, орындалуын және сақталуын қадағалау; құжаттамалық қамтамасыз ету жетекшісі еңбегінің сипаты және мазмұнымен таныстыру, автоматтандырылған құжаттамалық жүйені ендіру жағдайында түрлі құжаттармен жұмыс жасауды құрастыру және безеңдірудің тәсілдері мен дағдыларын үйрету. Курсты оқыту барысында студент құжаттау мәселелері бойынша негізгі нормативтік құқықтық актілер мен нормативтік-әдістемелік құжаттарды, басқаруды құжаттамалық қамтамасыз етуді ұйымдастырылуымен технологиясын білу тиіс. Құжаттау және құжаттаманы басқару мәселелері бойынша заңды күші бар нормативтік-әдістемелік құжаттарды практикада қолдана білу тиіс. Басқаруды қамтамасыз етуді үйымдастыру және технологиясы бойынша білімдерді қолдану, кәсіби деңгейде түсіне білу тиіс.

Құжаттаманы басқарудың құқықтық негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – студенттерді шетел мемлекеттеріндегі құжаттаманы басқарудың жағдайы, құжаттаманы басқарудың нормативтік-құқықтық реттелу мәселелері және шетел мемлекеттерінің озық тәжірибелерімен таныстыру. Курстың міндеттері құжаттаманы басқарудың мәселелері бойыншаотандық және шетелдік нормативтік-әдістемелік базаны терең зерттеу негізінде әлемдік тәжірибеге сай тұжырымдамалар мен ұсыныстар жасау. Курсты оқыту барысында студенттер құжаттаманы басқарудың негізгі нормативтік құқықтық актілерімен ғылыми-әдістемелік негіздерін; құжаттаманы басқарудағы құқықтық реттелу мәселелерін білу тиіс. Істей білу: құжаттаманы басқару бойынша маңызды нормативті құқықтық актілерінің негізгі ережелерін; Республика және шет елдердегі құжаттаманы басқарудың құқықтық негіздері бойынша ілімдерді кенейтуге; құжаттаманы басқару бойынша жобаларды, негізгі маңызды нормативтік құқықтық актілерді және ғылыми-әдістемелік ұсыныстарды талдауға дағдылау.

Құжаттану
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – студенттерге құжаттық байланыс пен құжаттық қорлардың негізін құрайтын құжаттардың мәні, құрылымы, қызметі және көп түрлілігі туралы жүйелі түсінік беру, сондай-ақ студенттерді құжаттарды құрастыру, өңдеу, сақтау және пайдалану үдерісімен таныстыру. Курсты оқыту нәтижесінде студент білуі тиіс: - құжаттану тарихын, құжаттарды біріздеу мен стандарттау әдістерін;- құжат функцияларын, құжаттау әдіс-тәсілдерін. Істей білуі тиіс:- құжаттың даму тарихын, құжаттау әдістері мен құралдарын талдауды және бағалауды; - құжаттану бойынша базалық ақпаратты баяндауды. Дағдыларды меңгеруі тиіс:- құжаттарды біріздеу мен стандарттау әдістерін, құжаттау әдіс-тәсілдерін пайдалануды.

Құжаттану
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – студенттерге құжаттық байланыс пен құжаттық қорлардың негізін құрайтын құжаттардың мәні, құрылымы, қызметі және көп түрлілігі туралы жүйелі түсінік беру, сондай-ақ студенттерді құжаттарды құрастыру, өңдеу, сақтау және пайдалану үдерісімен таныстыру. Курсты оқыту нәтижесінде студент білуі тиіс: - құжаттану тарихын, құжаттарды біріздеу мен стандарттау әдістерін;- құжат функцияларын, құжаттау әдіс-тәсілдерін. Істей білуі тиіс:- құжаттың даму тарихын, құжаттау әдістері мен құралдарын талдауды және бағалауды; - құжаттану бойынша базалық ақпаратты баяндауды. Дағдыларды меңгеруі тиіс:- құжаттарды біріздеу мен стандарттау әдістерін, құжаттау әдіс-тәсілдерін пайдалануды.

Құжаттануға кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құжаттануға кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құжаттармен жұмыс жасаудың әдістері мен технологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсты оқыту барысында қолданбалы сипаттағы терминологиялық аппарат, құжаттарды безеңдіру және құрастыру ережелері мен әдістері, құжатайналымын ұйымдастыру әдістемесі, іс номенклатурасын жасау және жіктеуші анықтамалықтарын құрастыру, ұйымдастырушылыұ техника құралдарын қолдану негізінде құжаттарды өңдеу технологиялары қарастырылады. Курсты оқыту нәтижесінде студент білуі тиіс:Құжаттарды құрастыру және безеңдіру тәсілдері мен ережелерін; іс номенклатурасын жасау және жіктеуші анықтамалықтарды құрастыру, құжатайналымын ұйымдастыру әдістемесін.Істей білуі тиіс: құжаттармен жұмыс жасаудың әдістемесі және технологиясы бойынша іс тәжірибесінде нормативтік-әдістемелік құжаттарды қолдануды.Дағдыларды меңгеруі тиіс: құжаттарды құрастыру және безеңдіруде тәсілдері мен ережелерін; құжаттамамен қамтамасыз ету бойынша барлық жұмыстардың түрлерін орындау.

Құжаттармен жұмыс жасаудың әдістері мен технологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсты оқыту барысында қолданбалы сипаттағы терминологиялық аппарат, құжаттарды безеңдіру және құрастыру ережелері мен әдістері, құжатайналымын ұйымдастыру әдістемесі, іс номенклатурасын жасау және жіктеуші анықтамалықтарын құрастыру, ұйымдастырушылыұ техника құралдарын қолдану негізінде құжаттарды өңдеу технологиялары қарастырылады. Курсты оқыту нәтижесінде студент білуі тиіс:Құжаттарды құрастыру және безеңдіру тәсілдері мен ережелерін; іс номенклатурасын жасау және жіктеуші анықтамалықтарды құрастыру, құжатайналымын ұйымдастыру әдістемесін.Істей білуі тиіс: құжаттармен жұмыс жасаудың әдістемесі және технологиясы бойынша іс тәжірибесінде нормативтік-әдістемелік құжаттарды қолдануды.Дағдыларды меңгеруі тиіс: құжаттарды құрастыру және безеңдіруде тәсілдері мен ережелерін; құжаттамамен қамтамасыз ету бойынша барлық жұмыстардың түрлерін орындау.

Құжаттық лингвистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс үдерісі барысында студент түрлі сипаттағы іскерлік құжаттарды құрастыру әдістемесін, редакциялау ерекшеліктерін меңгереді. Пәнде ресми-іскерлік стильге тән тілдік параметрлер жан-жақты қарастырылған. Іскерлік коммуникация ұғымының теориялық мәселелері, тілдік ерекшеліктерді пайдалану аясы, құжаттарды стандарттау және біріздеу мәселесі қамтылған. Курсты оқу барысында студенттер білуі тиіс: - көп жағдайда «ресми-іскерлік» деп ұғынатын функционалдық стиль мәтіндерін қарастыруда көпаспектілікті қолдану қажеттілігін; - құжат үлгілерін, олардың реквизиттік-позициялық модельдерін; Істей алуы тиіс: -іскерлік белседіліктегі коммуникациялық үрдістің ерекшелітерін;- қазіргі әдеби тілге тән іскерлік коммуникациялық ерекшеліктерді өз қызметінде пайдалана алуды;- қазіргі заманғы іскерлік құжаттаманың қолданыс аясының құрылымын және соған сәйкес іскерлік мәтіндерді құрастырудың лингвистикалық ерекшеліктерін жасауды.

Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметін құжаттау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдардың қызметін құжаттау» курсында мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдардың қызметінің негізгі бағыттарын құжаттау мәселелері қарастырылады. Курсты оқыту барысында студенттер Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдардың қызметінің құқықтық негіздерімен танысып, олардың қызмет барысын және нәтижелерін құжаттау үшін құрылу және жойылу тәртібін қарастырады. Курсты оқу нәтижесінде студенттер білуі тиіс:- мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдардың қызметін құжаттау бойынша негізгі ұғымдарды; Істей білуі тиіс: - мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдардың қызметінде қалыптасатын құжаттардың негізгі түрлерін жасауды және ресімдеуді; Дағдыларды меңгеруі тиіс:- мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдардың құрылымын, функциялары мен мақсаттарын, олардың қызмет ерекшеліктерін.

Мұрағаттану
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста пәннің терминологиялық аппараты, Қазақстан Республикасының Ұлттық мұрағаттық қорының қалыптасуы (ҚР ҰМҚ), мұрағаттарды құжаттармен толықтыру, мұрағат құжаттарын сараптаудан өткізу, құжаттарды есепке алу, мұрағат құжаттарының ғылыми-анықтамалық аппараты, мұрағат құжаттарын пайдаланудың мақсаттары мен формалары, мұрағаттық құқық және мұрағаттық заңнамалар қарастырылады. Курсты оқу барысында студент: - мұрағаттану кешенді ғылыми пән ретінде ұғымын, оның объектісі мен пәннің, мұрағаттанудың басқа ғылыми пәндермен байланысын білу тиіс. Істей алуы тиіс:- мұрағаттанудың ғылыми-әдістемелік негіздерін мұрағат құжаттармен жұмыс жасауда барлық үдерісте, яғни, сақталуын ұйымдастыруда, есепке алуда, толықтыруды және пайдалануды; Мұрағат ісінде және мұрағат құжаттарын реттеудегі технологиялық үдерісте қолданылатын негізгі ұғымдарды меңгеру тиіс.

Мұрағаттану теориясы мен әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы пәнді оқытуда студенттер қазіргі кезеңдегі мұрағат ісінің ұйымдастыруымен танысады: мұрағат ісінің басқару органдары және олардың функцияларымен, ҚР Ұлттық мұрағат қорының қазіргі құрамымен және оның жіктелуімен, мемлекеттік мұрағаттар жүйесі және функцияларымен, біріккен мұрағат қорларының, коллекциялардағы құжаттардың ұйымдастыруымен. Курсты оқу барысында студент: - мұрағат ісінің теориясы мен әдістемесі саласындағы терминдерді және нормативтік құқықтық актілерді; ҰМҚ құжаттарының ғылыми-анықтамалық жүйесін білу тиіс. Игеруі тиіс: - іс жүзінде мемлекеттік және ведомстволық сақтауға қабылданған құжаттарды сұрыптауға қойылатын талаптарды, құжаттардың құндылығын анықтауға қойылатын критерилер мен принциптерді қолдануды. Студенттерді ғылыми-анықтамалық аппараты құрастыруға, есептік құжаттармен жұмыс жасауға, құжаттарды сараптаудан өткізуге, тұрақты сақтауға құжаттарды іріктеуге, мұрағат құжаттарымен жұмыс жасауға және оларды сыни тұрғыдан бағалауға дағдылау.

Шетел мұрағаттарының тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста ежелгі дәуір мемлекеттерінің және феодализм кезеңінің мұрағаттарының (ІІІ мың. б.д.д –ХҮ ғ. б.д. –мұрағаттанудың тәжірибелік кезеңі); жаңа кезең мұрағаттарының ( XVI-XIX –әдістемелік мұрағаттанудың кезеңі); қазіргі кезеңдегі мұрағаттар және мұрағат ісінің ( ХХ ғ. – ғылыми мұрағаттанудың кезеңі) қалыптасуы және дамуы қарастырылады. Студенттер пәнді оқыту барысында мұрағат ісінің қазіргі кездегі жағдайымен және өткен тарихымен таныстырады; маңызды мұрағат қоймаларында сақталған құжаттардың мазмұнымен, құрамымен және оларды тізімдеу, жинақтау, сақталуын қамтамасыз ету және пайдалану мәселелеріне байланысты іс-әрекеттермен танысады. Болашақ мамандыққа тән ерекшеліктерді ескере отырып, студенттер әлемдік мұрағаттардың даму тарихының теориялық ілімдерін тәжірибеде пайдалану ерекшеліктерін білулері тиіс.

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Шетел тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетелдердің архивтері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетелдердің архивтері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Іс жүргізу тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста ХYI ғасырдан бастап қазіргі уақытқа дейінгі құжаттама және іс жүргізу жүелерінің тарихы, құжаттарды сақтау формасының қалыптасу, өзгеру себептері, әртүрлі тарихи кезеңде іс жүргізуді ұйымдастырудың ерекшеліктері қарастырылады. Курсты оқытудың нәтижесінде студенттер білу тиіс: - әр түрлі тарихи кезеңдерде мемлекеттік басқару аппаратында іс жүргізудің даму тенденцияларын; Істей білуі тиіс:- барлық тарихи кезеңдердегі іс жүргізудің қалыптасуы мен дамуы үдерісін талдауды;- қазіргі іс жүргізу жүйесінің дәстүрлі іс жүргізуден негізгі ерекшеліктерін айқындауды; -Дағдыларды меңгеруі тиіс:- іс жүргізу үдерісіне алдыңғы кезеңдегі іс жүргізу тәжірибесін ендіру;- жеке іс жүргізу процедураларының мәнін ашып көрсету

Іс жүргізу тарихы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста ХYI ғасырдан бастап қазіргі уақытқа дейінгі құжаттама және іс жүргізу жүелерінің тарихы, құжаттарды сақтау формасының қалыптасу, өзгеру себептері, әртүрлі тарихи кезеңде іс жүргізуді ұйымдастырудың ерекшеліктері қарастырылады. Курсты оқытудың нәтижесінде студенттер білу тиіс: - әр түрлі тарихи кезеңдерде мемлекеттік басқару аппаратында іс жүргізудің даму тенденцияларын; Істей білуі тиіс:- барлық тарихи кезеңдердегі іс жүргізудің қалыптасуы мен дамуы үдерісін талдауды;- қазіргі іс жүргізу жүйесінің дәстүрлі іс жүргізуден негізгі ерекшеліктерін айқындауды; -Дағдыларды меңгеруі тиіс:- іс жүргізу үдерісіне алдыңғы кезеңдегі іс жүргізу тәжірибесін ендіру;- жеке іс жүргізу процедураларының мәнін ашып көрсету

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Азаматтық құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы саласы бойынша студенттердің білімдері мен практикалық дағдыларын қалыптастыру. Міндеттері: студенттерді азаматтық заңнамасымен, азаматтық құқыққатынастардың субъектісі мен объектісімен, жеке және заңды тұлғалардың құқықтық қабілеттерімен, заңды тұлғалардың түрлерімен, келісім, шарттарды құрастыру, міндеттемелік құқықпен таныстыру. Курсты оқыту нәтижесінде студенттер ҚР азаматтық құқық ғылымының негізгі ұғымдары мен категорияларын білу тиіс; азаматтық-құқықтық түсініктері мен категорияларын еркін менгеруді; азаматтық-құқықтық мәселелер бойынша өз көзқарастарын сауатты негіздеуді; азаматтық құқық саласында нормативтік-құқықтық актілерді қолдану және талдауды; заңи тұрғыда маңызды оқиғаларды сауатты бағалауды және заңды фактілерді жіктеуді үйрету.

Әкімшілік құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттердің әкімшілік құқықтың негізгі институттары туралы білімдерін, тәжірибелік қызметтерде әкімшілік-құқықтық нормаларды қолдану дағдыларын қалыптастыру. Негізгі міндеттері:оқытылып отырған пән бойынша базалық білімдерін игеру; әкімшілік құқық саласында студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарына деген қабілеттерін қалыптастыру; нақты өмірлік жағдайда әкімшілік нормаларды қолдануда студенттердің дағдыларын қалыптастыру; әкімшілік құқықтың өзекті мәселелерін зерттеу. Курсты оқыту нәтижесінде студенттер әкімшілік құқықтың негізгі ұғымдары мен анықтамаларын; әкімшілік заңнамасының құрылымын білу тиіс; алынған білімдері практикалық сабақтар мен практикада қолдануды; нормативтік-анықтамалық материалдар, құқықтық актілермен жұмыс жасауды және күнделікті жұмыста дұрыс қолдана білуді істей білу тиіс. Нормативтік актілермен, әкімшілік құқықтың негізгі ұғымдарымен жұмыс жасауды, әкімшілік құқық негізінде қабылданған шешімдердің нәтижелерін талдауды меңгеру.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Банктік құжаттама
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – банктік салада іс жүргізудің теориялық және практикалық негіздерін оқып үйрену, студенттердің қазіргі заманның талаптарына сай банктік құжаттарды рәсімдеуде тәжірибелік машықтарын қалыптастыру; банктік жүйесінде құжаттарды басқару мәселелерін шешуге студенттерді бағыттау.Курстың мақсаты – банктік салада іс жүргізудің теориялық және практикалық негіздерін оқып үйрену, студенттердің қазіргі заманның талаптарына сай банктік құжаттарды рәсімдеуде тәжірибелік машықтарын қалыптастыру; банктік жүйесінде құжаттарды басқару мәселелерін шешуге студенттерді бағыттау. Банктің құжаттамалық қамтамасыз ету қызметінің міңдеттері мен ұйымдастыру принциптерін; банктің БҚҚ реттейтын нормативті-әдістемелік құжаттарын білу тиіс. Меңгеру тиіс: тәжірибелік міндеттерді шешу үшін ұйымның іс жүргізуінің тарихи тәжірибесін шебер қолдануды; ұйымдастырушылық-нұсқаулық құжаттардың жобаларын құрастыруды; банктің құжатайналымын ұйымдастыруды; аталмыш міндеттерді шешуде заманауи аппараттық және бағдарламалық құралдарды қолдануды; алынған білімдерді құжаттану және басқаруды құжаттамамен қамтамасыз ету салаларында қолдануды.

Бизнес мұрағаттар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттерді бизнес мұрағаттарының қалыптастыру және даму тарихымен таныстыру және ұлттық мұрағаттық қорларды қалыптастыруда олардың ерекшеліктерін көрсету. Курста бизнес мұрағат, кәсіпкерлік мұрағат туралы түсінік, бизнес мұрағаттары дамуының негізгі кезеңдері, осы салада жұмыс жасаудың ерекшеліктері, даму жолдары, проблемалары, ғылыми және әдістемелік қамтамасыз ету мәселелері, қазіргі кезеңдегі бизнес мұрағаттардың заңдық-құқықтық негіздері қарастырылады. Курсты оқыту барысында студенттер білу тиіс: бизнес мұрағаттардың құрылымы мен құрамын; құжаттама жүйесінің қалыптасуын және дамуының негізгі кезеңдерін. Бизнес мұрағаттар бойынша қолданылатын нормативтік-әдістемелік құжаттарды іс жүзінде қолдану; бизнес мұрағат құжаттармен жұмыс жасау саласында қолданатын негізгі ұғымдарды меңгеру; бизнес мұрағаттар құжаттарына ғылыми-анықтамалық аппараты құрастыруды білу.

Ведомстволық мұрағаттар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль қолданбалық және тәжіриби-бағытталған және білім алушыларға ғылыми зерттеу жұмысын жазу қабілеттерін дамытуға көмектеседі. Курста ғылыми зерттеу жұмысының ғылыми-анықтамалық аппаратымен жұмыс жасау әдістемесі, ғылыми зерттеулердің әдістері және методологиясы, түрлері және жобалау қарастырылады. Курсты оқыту барысында студенттер ұйымдағы зерттеу процессінің негіздерін, ғылыми зерттеулердің методологиясының негіздерін білу тиіс. Алынған ілімдерін ғылыми зерттеулерді жүргізуде пайдалану, презентациямен аудитория алдына қорғауды білу, ғылыми зерттеулерінің нәтижелерін талдай білу, кәсіби машықтарын іске асыруда ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізуде алынған білімдерін пайдалану.

Ғылыми-техникалық құжаттама мұрағаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - мұрағат мекемелерінің негізгі желісінде Parham ғылыми-техникалық құжаттама маңызды орын алады, әлеуметтік ақпаратты сақтау және беру қазіргі заманғы құралы болып табылады. мынадай факторлармен курсы «Ғылыми-техникалық құжаттарды» ТЭН: - біріншіден, ол студенттерге құжаттар мен әлеуметтік салада олардың рөлін, сондай-ақ құру, қайта өңдеу және сақтауға байланысты процестерді, құжаттарды пайдалану сипаты мен ерекшеліктерін түсіну беруге қажет; - Екіншіден, олармен жұмыс істейтін негізгі түрлерін, ұйымдар енгізу; Үшіншіден, тәжірибеде теориялық білімдерін қолдануға үйрету, олардың болашақ мамандығының ерекшелігі берілген. Пәннің бакалавр дамыту нәтижесінде білуі тиіс: ғылыми-техникалық құжаттама мұрағат қалыптастыру және дамыту тарихын; ANTD құрамы мен құрылымы: құжаттар ANTD жұмыс істеу қабілеті; ANTD құжаттарды жіктеу қабілеті; мұрағаттық құжаттардың жұмыс білімі бар; Зерттеудің жинағы - мұрағаттық құжаттарды, сараптама, жүйелеу, есепке алу құжаттарының ғылыми-анықтамалық.

Деректану
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Еңбек құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты- студенттер кәсіби құзыреттіліктерін еңбек құқығын қазақстандық құқықтын саласы ретінде жүйелі және жан-жақты зерттеу негізінде игереді, сонымен қатар, салалық ғылымның негізгі ұғымдары мен категорияларын; қазіргі таңдағы еңбек құқығын және еңбек туралы заңнамаларды талдауды, олардың даму бағыттарын үйрету. Пәннің міндеттері: - студенттер еңбек құқығын ғылым ретінде теориялық негіздерін оқып үйрету, еңбек құқығы қазақстандық құқық жүйесінің элементі ретінде толық түсінік қалыптастыру; еңбек құқығының теориясын, сонымен қатар оны болашақ кәсіби және еңбек қызметтерінде іс тәжірибесінде қолдану Курсты оқыту нәтижесінде студенттер еңбек құқығының теориялық және заңнамалық негіздерін білу тиіс. Нормативтік құқықтық актілерімен, еңбек құқығы бойынша ғылыми және пратикалық әдебиеттермен жұмыс жасауды, заң тұрғысынан еңбектің құқықтық реттеу саласына жататын фактілермен болған жағдайларды дұрыс жіктеуді істей білу тиіс. -

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жеке құрам мұрағаттары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты Қазақстан Рестпубликасының жеке құрам құжаттары мұрағатының ұйымдастырылуы, жұмысы туралы студенттердің жүйелі білімдерін қалыптастыру. Міндеттері: жеке құрам құжаттарын мұрағаттық сақтауға тапсыруда құқықтық және ұйымдастырушылық негіздерінің қалыптасу үдерісін көрсету; түрлі деңгейдегі жеке құрам мұрағатының ұйымдастыру ерекшеліктерін сипаттау: олардың жұмыстарының негізгі бағыттарын ашып көрсету; жеке құрам бойынша мұрағат құжаттарымен жұмыс жасау тәсілдерін меңгеру тиіс. Курсты оқыту нәтижесінде студенттер: Жеке құрам құжаттар мұрағатының тарихи ретроспекивада қалыптасу және даму үдерісін; олардың ұйымдастыру және қалыптасу ерекшеліктерін; мұрағаттарда жеке құрам бойынша құжаттардың сақталуын ұйымдастыруға реттейтын ҚР заңнамалар негіздерін білу тиіс, Жеке құрам құжаттарын сақталуын ұйымдастырудағы мәліметтерді талдау және жүйелеу;жеке құрам құжаттарының ағымды сақталуын ұйымдастыру және іске асыру; жеке құрам құжаттарының құндылығын сараптау, оларды мұрағатқа өткізу және сақтауға байланысты басқа да жұмыстарды істей білу тиіс; Ағымды және мұрағаттық сақтау деңгейінде жеке құрам құжаттармен жұмыс жасау дағдыларын меңгеру.

Жеке тектік мұрағаттар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульде жеке текті мұрағатының құрылу және қалыптасу тарихы, құжаттардың түрлік құрамы, мұрағатты жеке текті құжаттармен толықтыру, құжаттарды жіктеу, жеке текті мұрағаттың құжаттарын деректанулық тұрғыда талдау және оларды сақтау ерекшеліктері қарастырылады. Жеке текті құжаттарды ерекше тарихи дерек ретінде маңызын, олардың басқа құжатармен байланысын, олардың құқықтық статусын білу. Істей білу тиіс: Мұрағаттанудың ғылыми-әдістемелік негіздерін жеке текті құжаттармен жұмыс жасаудағы үдерісте қолдануды; жеке текті құжаттармен жұмыс жасау саласында және оларды технологиялық үдерісте жүйелеуде қолданатын негізгі ұғымдарын меңгеру.

Инновациалық кәсіпкерлік (сала бойынша)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттердің бойында өндірістік саладағы кәсіпкерлік сферасында ұтымды сәтті қызмет атқару, нарық жағдайында инновациялық қызметпен айналысу, материалдық өндірістегі тәуекелді инвестицияларды басқару саласындағы қажетті құзіреттерді игеруді қамтамасыз ету болып табылады.Экономикалық өсудің заманауи нысандары мен үдерістері жайлы білуі тиіс; нарықтағы шаруашылық субъектісінің экономикалық ахуалын бағалай алуы керек, инновациялық тактиканы таңдай алуы тиіс, бәсекелестік артықшылықтарды иелену және сақтап қалу жолдарын игеруі тиіс.

Инновациялық кәсіпкерлік (сала бойынша)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Зерттеу мақсаты: студенттің экономика сферасында кәсіпкерлікпен табысты жұмыс атқаруы үшін қажет дағдыларды және құзіретін қалыптастыру, нарық шарттары негізінде инновациялық кәсіпкерлікті жүзеге асыру, тәуекелді инвестицияларды басқару. Пәнді зерттеу міндеттері: инновациялық кәсіпкерліктің теориялық негіздерін студенттерге түсіндіру. Пәнді игеру нәтижесінде студент инновациялық кәсіпкерліктің мәнін, ғылыми-техникалық өнім нарығының негізгі элементтерін және құрылымын, инновациялық қызметтің дамуын қаржыландыру жүйесін, мемлекет тарапынан инновациялық кәсіпкерлікті қолдау және басқару құралдарын білуі тиіс және өнімнің инновациялық дәрежесін анықтауды, нақты кәсіпорын шартында инновациялық процесстің моделін құруды, берілген шарттар негізінде инновациялық кәсіпорынның ұйымдық түрін таңдауды, инновациялық жобалардың тиімділігінің көрсеткіштерін есептеу тәсілдерін және инновациялық кәсіпорынның капиталының құрылу тәсілдерін білуі керек.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Кадрлық іс жүргізу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттерге еңбек қатынастарын құжаттау ерекшеліктері туралы түсінік беру; кадрлық құжатаманың бірыңғай формаларын толтыру және кадрлық қызмет құжаттармен жұмыс жасауды ұйымдастыруды дағдылау; алынған білімдерімен дағдыларын өңдірістік және диплом алдыңдағы практикаларды өткізу барысында, сонымен қатар мекеменің кадрлық қызметінің жұмысында қолдана білу. Курсты оқыту нәтижесінде студенттер:Кадрлық құжаттамамен жұмыс жасауды реттейтын нормативтік құжаттардың құрамы мен мазмұнын, жеке құрам құжаттарының ерекшеліктерін білу; мекеменің кадрлық қызметінің жеке нормативтік актілерін құрастыру және безеңдіруды; кадрлық құжаттардың біріңғай формаларын толтырудыды, еңбек қатынастарын құжаттық негізде рәсімдеуды; мекеменің қызметкерлерінің жеке істерін қалыптастыру және безеңдіруды істей білу тиіс.

Конфиденциальды іс-жүргізу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттерді конфиденциалды іс-жүргізу әкімшілік іс-жүргізудің бөлігі ретінде ерекшеліктерімен таныстыру. Конфиденциалды іс-жүргізуге байланысты негізгі нормативті құқықтық актілерді талдау және олармен жұмыс жасау әдістерін үйрету. Құпия мәліметтері бар құжаттармен жұмыс жасау, құжаттарды құпиясыздандыру. Курсты оқыту барысында бакалавр білу тиіс: конфиденциалды іс –жүргізу саласында негізгі білімдерді; конфиденциалды ақпаратпен жұмыс жасауды ұйымдастыруды; конфиденциалды іс –жүргізу тәртібін жүргізуді. Істей білу тиіс: конфиденциалды мәліметтер бар құжаттармен жұмыс жасауды; конфиденциалды іс –жүргізу саласында нормативті құжаттарды талдауды; конфиденциалды құжаттар құрамын біріктіру принциптері мен әдістерін меңгеру; конфиденциалды құжаттарды ұйымдастырудың құқықтық негіздерін меңгеру.

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қазақстанның шетелдік архивистикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттерді шетел мұрағаттарындағы Қазақстан туралы ақпараттармен таныстыру. Курста Қазақстанның шетелдік архивистикасының қалыптасу тарихы қарастырылады. Курсты меңгеру барысында студенттер қазақ эмиграциясы туралы мәліметтер шоғырланған орталықтар туралы, олардың тарихи дерек ретіндегі ерекшеліктерін, әр түрлі мұрағаттардан алынған мәліметтермен жұмыс жасаудың әдіс – тәсілдерін үйренеді. Курсты оқытудың нәтижесiнде студенттер мынандай iлiмдердi игеру тиiс: Қазақстан тарихына қатысты шетелдердегі мұрағат қорлары мен коллекциялардың қалыптастыру тарихын, мұрағат құжаттармен жұмыс жасаудың принциптерін, әдістері мен әдістемесін қолдана білу, құжаттарды жіктеуден өткізу, мұрағат құжаттарды іздеу және олармен жұмыс жасау әдістемесін меңгеру. Меңгеру тиіс: деректанулық талдау жасау; салыстырмалы-тарихи тұрғыда деректерге талдау жасау; әр түрлі тарихи деректермен жұмыс жасауды; семинар сабағында студенттердің белсенділігін арттыру; оқу-ізденіс қабілеттерін жетілдіру.

Құжаттама жүргізудің тәжірибесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталмыш пән құжат-таманы жүргізудің теориялық, әдістемелік және тәжірибелік негіздерін ашып көрсетеді, құжаттанулық ақпараттың қалыптасуының негізгі ережелерін түсінуге, басқарушылық шешімдерді қолдана алу мүмкіндіктеріне, сонымен қатар құжаттау техникасын түсінуге бағытталған. Курсты оқыту барысында студенттер құжаттама жүйесін, құжаттардың сыныпталуын, кадрлік құжаттардың түрлерін, құрамын білу тиіс. Мекеменің нормативтік құжаттарын жасау және безеңдіру, ұйымдастырушылық-нұсқаушылық құжаттар және еңбек үдерісін анықтайтын құжаттар, кадрларды есепке алу құжаттарын құрастыру және безеңдіруді істей білу тиіс.

Құжаттаманы және мұрағаттарды басқару жөніндегі стандарттар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің негізгі мақсаты стандарттау және сертификаттаудың мәнімен, осы саладағы қызметтің негізгі бағыттарымен, стандарттау бойынша нормативтік құжаттар түрлерімен, стандарттау принциптермен және әдістерімен таныстыру. Стандарттау және сапаны басқару саласындағы халықаралық тәжірибені зерттеу. ISO 9000 сериясының стандарттары, олардың мазмұны және қолдану саласы. БҚҚ стандарттау құжаттармен жұмыс процедураларын ұйымдастыруды құқықтық бекітудің формасы. Құжаттаманы басқарудың халықаралық және мемлекеттік стандарттары. Курсты оқыту барысында студенттер құжаттардың отандық стандарттаудың қалыптасу және қазіргі кезеңдегі процестерінің нақты-тарихи ерекшеліктерін, құжаттарды басқару саласындағы, соның ішінде мемлекеттік ақпараттық ресурстар жүйесінде мемлекеттік, халықаралық стандартардың рөлі мен тағайындалуын, БҚҚ стандарттау негіздерін білу тиіс. Құжаттарды басқаруда ресей және шет мемлекеттерінің тәжірибелерін қолдану, құжаттарды жасауда практикада стандарттаудың әдістерін, принциптерін пайдалана білу.

Құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету, реставрациялау және консервациялау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттерді конфиденциалды іс-жүргізу әкімшілік іс-жүргізудің бөлігі ретінде ерекшеліктерімен таныстыру. Конфиденциалды іс-жүргізуге байланысты негізгі нормативті құқықтық актілерді талдау және олармен жұмыс жасау әдістерін үйрету. Құпия мәліметтері бар құжаттармен жұмыс жасау, құжаттарды құпиясыздандыру. Курсты оқыту барысында бакалавр білу тиіс: конфиденциалды іс –жүргізу саласында негізгі білімдерді; конфиденциалды ақпаратпен жұмыс жасауды ұйымдастыруды; конфиденциалды іс –жүргізу тәртібін жүргізуді. Істей білу тиіс: конфиденциалды мәліметтер бар құжаттармен жұмыс жасауды; конфиденциалды іс –жүргізу саласында нормативті құжаттарды талдауды; конфиденциалды құжаттар құрамын біріктіру принциптері мен әдістерін меңгеру; конфиденциалды құжаттарды ұйымдастырудың құқықтық негіздерін меңгеру.

Құжаттық лингвистика
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Құжаттық лингвистика» курсы іс-қағаздар стилінің мәтіндерінің қолданысы, қызметі мен теориялық және практикалық негізімен таныстырады. Курстың негізгі мақсаты – студенттерге мәтінмен жұмыс жасауды, оларды өңдеу жұмыстарын жүргізуді үйрету арқылы лингвистикалық, тарихи, мәдениеттану, мәтіннің әлеуметтік анализін жасауда білім жинау. Курстың міндеттері: тіл мен сөйлеу туралы таным-түсінік беру, заңдылықтары мен қызметін анықтау; лингвистикалық, психологиялық және әлеуметтік факторлардың бір-бі

Мәдени мұра
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттерді «Мәдени мұра» бағдарламасы аясында жинастырылған деректермен таныстыру. Баса назар «Мәдени мұра» бағдарламасының теориялық-методологиялық мәселелеріне, деректеррдің түрлік жіктелуіне, деректерді жариялау мәселелеріне аударылады. «Мәдени мұра» бағдарламасы аясында көптеген деректер ғылыми айналымға алғашқы рет енгізіліп отыр, тарихи-мәдени мұраның сақталуы мен пайдалануы мемлекеттің әлеуметтік және экономикалық дамуының маңызды ресурсы ретінде қарастырылады. Курсты оқыту барысында студенттер білуге тиіс: -деректерді анықтау және талдау әдістемесін; Меңгеру тиіс: деректанулық талдау жасау; салыстырмалы-тарихи тұрғыда деректерге талдау жасау; әр түрлі тарихи деректермен жұмыс жасауды; семинар сабағында студенттердің белсенділігін арттыру; оқу-ізденіс қабілеттерін жетілдіру.

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Мәліметтер базасын құру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталмыш курстың мақсаты ақпаратты сақтау және өңдеуде замануи әдістер туралы студенттердің жүйелі білімдерін және жоғарғы кәсіби мамандарды даярлауда оқытушының дағдыларын қалыптастыру. МБ жобалаудың автоматтандыру мәселелеріне, МББЖ мақсатты таңдалған саласындағы практикалық жұмыстарына (жобалау, мәліметтер базасын ендіру және пайдалану) баса назар аударылады. Пәннің негізгі мақсаты мәліметтер базасын жобалаудың міндеттері мен функциялары туралы студенттерге нақты түсінік қалыптастыру. Курсты оқыту нәтижесінде студенттер замануи базасы және білім банкілері туралы түсінік алу қажет. МБ негізгі ұғымдарын; МБ құру және әркет жасау негіздерін; SQL мәліметтерін және құрастыру тілін; мәліметтерді қорғау тәсілдерін білу тиіс. МББЖ AСCESS және SQL SERVER сәйкес мәліметтер базасының моделін құрастыру; пәндік саланың моделін құрастыра білу тиіс.

Мемлекеттік қызмет тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты- Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметтің құру, рәсімдеу және іс әрекет жасау үдерісі туралы жүйелі білімдер меңгеру. Пәннің міндеттері: - Мемлекеттік қызметтің даму тенденциялары мен жалпы заңдылықтарын зерттеу; - Мемлекеттік қызметтің ұйымдастырушылық механизмі және құзыреттіліктерін, олардың функцияларын іске асырудағы әдістері мен тәсілдерін зерттеу; - Мемлекеттік биліктің түрлі сатысында қалыптасқан ақпараттық ағымдарды зерттеу. Курсты оқыту нәтижесінде студенттер қазіргі таңдағы Қазақстанның мемлекеттік қызметтің даму ерекшеліктерін және негізгі кезеңдерін; мемлекеттік билік органдарының құзыреттіліктерін, функцияларын іске асырудың әдістері мен тәсілдерін; мемлекеттік биліктің құжатарын жариялауда ресми деректерін білу тиіс. Мемлекеттік биліктің ресми құжаттарымен, құқықтық мәліметтер базасымен, ресми сайттармен және мемлекеттік биліктің интернет-порталдарымен жұмыс жасауды; өзінің кәсіби қызметтерінде мемлекеттік биліктің ресми ақпараттарымен актілерін қолдана білу тиіс.

Менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - магистранттарға заманауи менеджменттің практикалық және теориялық негіздерін беру, менеджменттің элементарлы тәжірибесін жинақтап, басқару саласындағы теориялық және практикалық біліммен қамтамасыздандыру. Пәнді меңгеруден кейін магистрант:  Басқарудың функциялары мен жүйелерін ажырата біледі;  Менеджмент теориясының тәсілдерінің эволюциясында ориентация жасай алады;  Коммуникациялық процесстің негізгі құрылымы мен элементтерін құруды біледі;  Басқару шешімдерін қабылдау процесінің тиімді тәсілдерін таңдауды біледі;  Ұйымдағы дау жанжалды шешу тәсілдері мен әдістерін интеграция жасай алады;  Ұйымдағы өзгерістерді және күйзелістерді басқаруды біледі.

Мұрағаттанулық және құжаттамалық зерттеулердің жүргізудің формалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты жетілдіру шешуге дайындықты кешенді кәсіби зерттеу міндеттерін өз бетінше жүзеге асыру зерттеу. Міндеттері: дағдыларын жетілдіру, теориялық зерттеу пән саласындағы кәсіби қызметін жетілдіру; дағдыларын практикалық-бағдарланған зерттеу пән саласындағы кәсіби қызметін Түсіну эвристическое мәні ғылыми зерттеу әдістері. Жүзінде қолдана жалпы ғылыми зерттеу әдістері. Қолдана білу, деректанулық талдау архивоведческих және документоведческих зерттеулерде. Әдістерін меңгеруі, жаңа жұмыс жарияланған ақпарат.

Мұрағаттық басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты- мұрағат қызметтің басқаруда әр қызметкер жұмысының ұйымдастырылуын және персоналдарды басқару жөнінде түсінік беру. Жақсы менеджменттің негізінде мұрағатта еңбек өнімділігі көтеріліп, уақыт үнемділігі, клиенттермен жұмыс жасаудың тиімділігі ұлғаяды. Міндеттері: мұрағаттық басқаруда студенттерге теориялық білімдер беріледі және тәжірибелік дағдылар қалыптастырылады. Курсты оқыту нәтижесінде студенттер: мұрағаттық басқарудың мәні, талаптарын, принциптерін білу тиіс. Бизнес және кәсіби қызмет салаларында жалпы адамгершілік және кәсіби-бағытталған принциптерін саналы қолдана білу тиіс; мұрағаттық басқарудың дағдыларын, маңызды терминдер мен түсініктерін меңгеру тиіс.

Мұрағаттық менеджмент және маркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттерді мұрағаттық менеджмент және маркетингтің дамуының негізгі кезеңдерімен таныстыру. Курста мұрағаттық менеджмент және маркетингтің қалыптасу және даму тарихы, маркетингтің түрлері, менеджментегі интеграциялық процестер, менеджмент жүйесіндегі ұйымдастыру формалары, құжаттық ақпарат нарығының құрылуы, мұрағат ісінің ақпараттанырылуы қарастырылады. Курсты оқыту барысында студенттер білу тиіс: - басқару және нарықтық экономиканы сипаттайтын ұғымдық-терминологиялық аппараты; басқару мен маркетингтің негіздерін; Істей білу тиіс: - алынған білімдерді мұрағаттық менеджмент және маркетинг салаларында қолдануды; алынған білімдерді теориялық талдауда, компьютерлік моделдеуде және экспериментік зерттеулерде қолдануда; алынған білімдер туралы ақпараттарды меңгеру.

Презентациялық құжаттарды даярлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты студенттерге презентация-лық құжаттардың технологиясы туралы мағлұмат беру. Міндет-тері: тақырып бойынша терминологияны оқып үйрету, презентация-лардың түрлері мен бағыттарын анықтау, презентациялардың негізгі кезеңдерін қарастыру; презентацияларды жасауда және оларды көрсетуде бағдарламалық және техникалық құралдарды қарастыру. Курсты оқыту нәтижесінде студенттер тиімді презентацияларды жүргізу және жоспарлаудың принциптері мен заңдылық-тарын білу тиіс; мультимедиялық презента-циялық бағдарламаларды істей білу тиіс; түрлі бағдарламалық құралдар негізінде оқу материалдарын құрастыру дағдыларын меңгеру.

Сирек кездесетін қолжазбалар қорымен жұмыс жасау әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттерді сирек кездесетін қолжазбалар қорымен жұмыс жасау әдістемесімен таныстыру. Курста сирек кездесетін қолжазбалар қорымен жұмыс жасау әдістемесі, сирек кездесетін қолжазбалар қорының қалыптасу тарихы, олардың сақталуы, ғылыми – анықтамалық аппараты, жүйелеуі және сыныпталуы қарастырылады. Сирек кездесетін қолжазбалардың құрамын, құрылымын, ғылыми-анықтамалық аппаратының қалыптасуын, құжаттық ағымның қасиеттері мен нышандарын білу.Тұтынушылардың сұраныстарына сай ақпараттық ресурстарды замануи ақпараттық технологиялар негізінде іздеуды істей білу тиіс. Ақпараттық ресустарды анықтау, талдау және бағалау әдістерін, әр түрлі салада кәсіби қызметтің ақпараттық ілеспе әдістерін меңгеру.

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Хатшы-референт жұмысын ұйымдастыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттерді іс жүргізудің ұйымдастырылу формаларымен таныстырады. Курста басқарудың құжаттамалық қамтамасыз ету құрылымындағы хатшы – референттің рөлі, хатшылардың категориялары: әр түрлі категорияларға қойылатын кәсіби талаптар, хатшы – референттің білімі, іскерлігі, тұлғалық касиеттері, хатшы жұмысының нормативті - әдістемелік негізі, хатшы жұмысының ұйымдастырылуы, жұмыс орны, құжаттарды құрастыру және безендірілудегі хатшының жұмысы, оларды сақтау және пайдалануды ұйымдастырудағы хатшының міндеттері, келісім – шарттарды, сұхбаттарды, презентацияларды, мәжілістерді ұйымдастыру жолдары қарастырылады. Курсты оқытудың нәтижесiнде студенттер мынандай iлiмдердi игеру тиiс: - хатшы жұмысына қажетті нормативті-әдістемелік негізін; хатшы жұмысын жоспарлау, жетекші жұмысын тиімді жоспарлау және ұйымдастыра білу; мәжіліс, презентация, қызметтік іс-сапарларды ұйымдастыруды; Курсты оқытудың нәтижесiнде студенттер қазіргі таңдағы ұйымның қызметтің тиімді қамтамасыз ету үшін хатшыға қажетті білім кешенің және машықтарын игеру тиіс.

Іскерлік қарым-қатынас мәдениеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - лингвистика, риторика, психология, этика, логика, менеджмент сияқты пәндердің ғылыми және тәжірибелік мәселелеріне негізделген іскерлік қатынастардың принциптері туралы түсінік беру. Міндеттері –іскерлік қатынастардың теориялық білімдер беріп, тәжірибелік дағдыларына үйрету. Курсты оқыту нәтижесінде студенттер іскерлік қарым-қатынастың мәні, талаптары, принциптерін білу тиіс. Бизнес және кәсіби қызмет салаларында жалпы адамгершілік және кәсіби-бағытталған принциптерін саналы қолдана білу тиіс; мұрағаттық басқарудың дағдыларын, маңызды терминдер мен түсініктерін меңгеру тиіс.

Іскерлік құжаттама
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль қолданбалық және тәжіриби-бағытталған және білім алушыларға іскерлік құжаттаманы жүргізу қабілеттерін дамытуға көмектеседі. Баса назар іскерлік құжаттаманың түрлері мен құрамын талдауға бөлінген. Стандарттың талаптарына сай әр түрлі іскерлік құжаттаманың құрастыру және рәсімделуде студенттердің дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқыту барысында студент білу тиіс: іскерлік құжаттаманы құрастыру тәсілдерін және ережелерін; Істей білуі тиіс: іскерлік құжаттармен жұмыс жасаудың әдістемесі және технологиясы бойынша іс тәжірибесінде нормативтік-әдістемелік құжаттарды қолдануды. Дағдыларды меңгеруі тиіс: компьютерлік технологиялар тәсілдерін қолдану негізінде іскерлік құжаттарды өңдеу әдістерімен технологиясын меңгеру.

Іскерлік хат алмасу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: қазіргі ағылшын тілді елдерінде қолданатын ағылшын тілінде іс жүргізу туралы студенттерге білім беру. Курстың міндеттері:- ағылшын тілді елдеріндегі хат алмасудың жалпы ережеелерімен студенттерді таныстыру; Ұлыбритания, АҚШ, Канада, Австралия сияқты ағылшын тілді елдерде қабылданған мұрағат ісінің дәстүрлері мен ережелеріне объективті баға беруді қалыптастыру; студенттердің аналитикалық талдауын дамыту; ауызша және жазбаша аудармалар негізінде ағылшын тілін жетілдіру, сөйлеу дағдыларын дамыту. Курсты оқыту барысында алатын біліктілікпен дағдылары: - кәсіби бағытталған мәтіндердің негізгі мазмұның түсіне білу; - ағылшын тілінде әр түрлі іскерлік хаттарды жазуға дағдылау; - ағылшын тіліндегі мәтіндерді ауызша және жазбаша аударуға дағдылау; - семинар сабақтарының барысында студент ағылшын тілінде ауызша сөйлеу дағдысын меңгеру қажет, - кәсіби салада дәріс, семинар, әңгімелесудің негізгі мазмұның түсіне білу.

Іскерлік этикет
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - бірлескен жұмыс бойынша серіктестердің тұлғаны құрметтейтын және құқықтық, қаржылық және этикалық міндеттемелер мүлтіксіз орындаудың қамтамасыз ететін мінез-құлқы және нормалардың еркіндігі туралы түсінік беру. Міндеттері – бизнес және кәсіби қызмет салаларында туындаған мәселелерді талдауда иманды жалпыадами және кәсіби-бағытталған принциптерді саналы қолдануда студенттерге теориялық білімдермен тәжірибелік дағдылар жөнінде білім беру. Курсты оқыту нәтижесінде студенттер: іскерлік этикеттің мәні, талаптары, принциптерін білу тиіс. Бизнес және кәсіби қызмет салаларында иманды жалпыадами және кәсіби-бағытталған принциптерді қолдана білу тиіс.Пәннің терминдерімен түсініктерін, іскерлік қатынастың дағдыларын меңгеру тиіс.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

Электронды құжаттар және мұрағаттар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Электронды мұрағат құжаттары электронды құжатайналымы және түрлі ұйымдардың бизнес процестерін автоматтандыру жүйесінің негізгі элементі болып табылады. Электронды мұрағатсыз ақпаратты тиімді басқаруды ұйымдастыру мүмкін емес, одан бөлімдердің байланыстылығы, еңбектің өнімділігін байқауға болады. Курста электронды мұрағаттар жүйесінің ерекшеліктері, құқықтық негіздері, функциялары, электронды құжаттаррды жасаудың негізгі кезеңдері қарастырылады. Курсты оқыту барысында студенттер білу тиіс: мұрағаттық электронды ресурстардың негізгі түрлерін, ұғымдарын, түсініктерін, мұрағаттық сақтаудың объектісі ретінде электронды құжаттардың ерекшеліктерін, электронды мұрағаттар саласында нормативті-әдістемелік негіздерін; электронды мәліметтерді сақтауда тасымалдауыштардың заманауи түрлері мен аппаратық-бағдарламалық құралдарын. Істей білу тиіс: арнайы әдебиеттерді жеке зерттеу, мұрағатқа электронды құжаттарды тапсыру үдерісін құжаттау, мемлекеттік мұрағаттарда электронды құжаттармен жұмыс жасаудың негізгі кезеңдерін құжаттауды.

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Учебная
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - ФМО

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение