Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Метеорология

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - жаратылыстану бакалавры
 • Екiншi жоғары бiлiм - жаратылыстану бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ASIIN v.e.
Бағдарлама: «5B061200-Метеорология»
Оқу деңгейі: Бакалавриат.
Емтихандар: Ұлттық Бірыңғай Тест қорытындысы.
Оқыту түрі: Күндізгі.
Оқу мерзімі: 4 жыл

Бакалавр дайындау бағыты бойынша «Метеорология» кәсіби қызметтің келесі түрлеріне дайындайды:
• метеорология саласының кәсіби қызметі, уақытылы ауа-райын болжау; ауа атмосферасының сапасына мониторинг; адамның түрлі шаруашылық салаларында қызмет көрсету және т.б.
• гидрометеорологиялық профил бойынша ғылыми-зерттеу институттардың және гидрометеорологиялық және экологиялық қызметтермен айналысатын мекемелерде кәсіби қызметі.
Бейінді пәндер:
• Физикалық метеорология
• Аэрология
• Динамикалық метеорология негіздері
• Климатология
• Синоптикалық метеорология
• Қысқа мерзімге ауа райын болжау
• Авиациалық метеорология
• Метеорологиядағы геоақпараттық жүйе
• Ұзақ мерзімді ауа райын болжау
Білім беру артықшылықтары:
• дәстүрлер сабақтастығы бар байырғы ғылыми мектеп пен метеорологияның дамуы мен қалыптасуына баға жетпес үлес қосқан ҚР жетекші профессорлары;
• метеорология саласында білім беру мен толық қызметтер көрсету: бакалавриат, магистратура, PhD докторантура;
• метеоролог мамандарын даярлаудың ең жақсы саласы климатология, синоптикалық метеорология, әртүрлі уақытқа ауа райын болжау, атмосфераның өзгеруін бақылау, ауа атмосферасын қорғау, табиғи апаттарды болжау, адамның түрлі шаруашылық салаларында қызмет көрсету.
Халықаралық байланыстары:
Ресейлік Гидрометеорологиялық Университет (Санкт-Петербург қ-сы, Ресей), М.В. Ломоносов атындағы Мәскеулік мемлекеттік университет (Москва қ-сы, Ресей), Рединг университеті (University of Reading) (Ұлыбритания), «Дубна» университеті (Дубна қ-сы, Ресей) және т.б.
Іс - тәжірибеден өту орны және жұмысқа қабылдану мүмкіндігі: РМҚ «Казгидромет», РМҚ «Қазаэронавигация», ҚР БжҒМ география институты.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Метеорология
Мамандық шифры
5B061200
Факультеті
География және табиғатты пайдалану
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм, Екiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі, сырттай
Таңдау пәні
География
Бейіндік пән
География
Өту балы
ҚАЗ
97
ОРЫС
83

пәндер

Авиациялық метеорология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Азаматтық авиация ауа кемесінің ұшуын метеорологиялық қамтамасыздандыру үшін, олардың ұшу қауіпсіздігін, жүйелі ұшудың және экономикалық тиімділігін жоғарлату үшін теоретикалық білімдерді және тәжірибелік дағдыларды беру. Қысқаша мазмұны. Аэродинамиканың теоретикалық негіздерін және әртүрлі биіктікте, әртүрлі географиялық аудандарда ауа кемесінің сипаттамаларына метеорологиялық жағдайлардың әсерін зерттеу. Аэродинамиканың негіздерін және ауа кемесіне метеорологиялық жағдайлардың әсерін; авиацияны метеорологиялық қамтамасыздандыруды ұйымдастыру негіздерін білу. Авиацияны нақты метеорологиялық ақпаратпен және ауа райының арнайы болжамдарымен қамтамасыздандырудың ерекшеліктерін ескере білу. Ауа кемесінің ұшуының метеорологиялық қамтамасыздандыру үшін практикалық дағдыларды меңгеру.

Авиациялық метеорология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Азаматтық авиация ауа кемесінің ұшуын метеорологиялық қамтамасыздандыру үшін, олардың ұшу қауіпсіздігін, жүйелі ұшудың және экономикалық тиімділігін жоғарлату үшін теоретикалық білімдерді және тәжірибелік дағдыларды беру. Қысқаша мазмұны. Аэродинамиканың теоретикалық негіздерін және әртүрлі биіктікте, әртүрлі географиялық аудандарда ауа кемесінің сипаттамаларына метеорологиялық жағдайлардың әсерін зерттеу. Аэродинамиканың негіздерін және ауа кемесіне метеорологиялық жағдайлардың әсерін; авиацияны метеорологиялық қамтамасыздандыруды ұйымдастыру негіздерін білу. Авиацияны нақты метеорологиялық ақпаратпен және ауа райының арнайы болжамдарымен қамтамасыздандырудың ерекшеліктерін ескере білу. Ауа кемесінің ұшуының метеорологиялық қамтамасыздандыру үшін практикалық дағдыларды меңгеру.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Атмосфера химиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Студенттерде атмосфера химиясы туралы жалпы көзқарасты және атом құрылымының квантомеханикалық теориясы, химиялық термодинамиканың элементтері, химиялық байланыстың заманауи теориялары, химиялық процесттердің кинетикасы, ерітінділердің теориясы сияқты химияның заманауи теориялық маңызды бөлімдерін игеруді қалыптастыру. Қысқаша мазмұны. Органикалық және органикалық емес қосындылардың негізгі кластарын; атом-молекулярлық білімнің көзқарасы бойынша стехиометрикалық негізгі заңдарын; атом құрылысын, химиялық байланысы мен молекула құрылысын; қышқылды-қалыпты процестерді; химиялық реакциялардың жылдамдығын; ерітінділер мен кешендік қосындыларды зерттеуді үйрену. Органикалық және органикалық емес қосындылардың негізгі кластарын; атом-молекулярлық білімнің көзқарасы бойынша стехиометрикалық негізгі заңдарын; атом құрылысын, химиялық байланысы мен молекула құрылысын; қышқылды-қалыпты процестерді; көмірқышқылдың, оттегінің, сутегінің, азоттың, күкірттің биогеохимиялық циклдерін білу. Химиялық теңдеулерді құрастыруды; қарапайым химиялық эксперименттерді жүргізуді істей білу. Атмосфера химиясы туралы жалпы көзқарас және заманауи теориялық маңызды бөлімдерін меңгеру;

Атмосфераның ластануы және оны қорғау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Атмосфералық ауаның ластану күйінің талдауы. ШМТ нормативтерінің есептеулері бойынша жұмыс түрлерін үйрену, атмосфералық ауаның сапасын қорғау бойынша бағдарламаны жүзеге асыру төңірегінде қауіпті жел жылдамдығы мен санитарлы-қорғау аймағының шекарасын анықтау. Қысқаша мазмұны. Атмосфералық ауаның құрамы мен қасиеттеріне әсерін тигізетін атмосферадағы процестердің ең жалпы заңдылықтары туралы көзқарас беру; атмосфералық ауаның сапасы мен климаттық қорлардың сақталуына бағытталған практикалық шаралар мен ұсыныстардың жиынтығымен таныстыру; ауа сапасын басқару саласындағы мәселелерді шешу үшін Қазақстанның табиғи-экологиялық жағдайының климаттық кесімділігін көрсету. Атмосфералық ауаның сапасын басқару бойынша берілген ұсыныстар төңірегіндегі халықаралық конвенциялар мен бағдарламаларды; атмосферадағы қоспалардың тасымалдануы мен шашырауының жалпы заңдылықтарын білу. Климаттық қорларды қолдану саласында қажетті басқармашылық шешімдерді қолдана білуді; атмосфералық ауаның ластану көздері үшін санитарлы-қорғау аймағының шекарасын анықтауды істей білу. Қолайсыз метеорологиялық жағдайлардың факторларын анықтауды және атмосфералық ауаның сапасын сақтауға бағытталған тиімді табиғи-қорғау шараларын анықтауды меңгеру.

Аэрология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Атмосфераны зондылаудың заманауи және болашақ әдістерінің теориялық және әдістемелік негіздерін, алынған ақпараттардың өңделу тәсілдері мен талдауын үйрену. Қысқаша мазмұны. Температуралық-желдік зондылау классикалық жүйелерін, олардың бақылау нәтижелерін өңдеу мен интерпретация әдістерін; радиолокациялық жауын-шашын өлшегіш жүйелердің ұйымдастырылуын; спутниктік метеорологиялық навигациялық жүйелерін, пассивті вертикалды барлауды; радиоакустикалық барлауды және т.б үйрену. Атмосфераны зондылаудың алынған ақпараттардың өңделу тәсілдері мен талдауын білу. Аэрологиялық ақпараттарды өңдеу және талдауды жүргізуді істей білу. Атмосфераны зондылаудың заманауи және болашақ әдістерінің теориялық және әдістемелік негіздерін меңгеру.

Аэрология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Атмосфераны зондылаудың заманауи және болашақ әдістерінің теориялық және әдістемелік негіздерін, алынған ақпараттардың өңделу тәсілдері мен талдауын үйрену. Қысқаша мазмұны. Температуралық-желдік зондылау классикалық жүйелерін, олардың бақылау нәтижелерін өңдеу мен интерпретация әдістерін; радиолокациялық жауын-шашын өлшегіш жүйелердің ұйымдастырылуын; спутниктік метеорологиялық навигациялық жүйелерін, пассивті вертикалды барлауды; радиоакустикалық барлауды және т.б үйрену. Атмосфераны зондылаудың алынған ақпараттардың өңделу тәсілдері мен талдауын білу. Аэрологиялық ақпараттарды өңдеу және талдауды жүргізуді істей білу. Атмосфераны зондылаудың заманауи және болашақ әдістерінің теориялық және әдістемелік негіздерін меңгеру.

Аэрология бойынша лабораториялық практикум
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Бақылаудың классикалық түрлерін орындауда, ең алдымен – биіктіктегі жел жылдамдығы мен бағыты туралы мәліметтер алу үшін, физикалық негіздерді меңгеру және практикалық дағдыларды алу керек. Қысқаша мазмұны. Доплерлік радарлардың, өңдеу әдістерінің және олардың бақылау нәтижелерінің интерпретациясын; радиолокациялық жауын-шашын өлшегіш жүйелердің ұйымдастырылуын; спутниктік метеорологиялық навигациялық жүйелерін, пассивті вертикалды барлауды; радиоакустикалық барлауды үйрену. Сәйкес техникалық құралдардың жұмыс істеу жағдайлары мен олармен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техника ережелерін білу. Радиометорологиялық және аэрологиялық өлшеулерді жүргізу мен өңдеуді және оларды дұрыс интерпретациялауды істей білу. Бақылаулардың нәтижесін интерпретациялау және талдау әдістерін меңгеру.

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Бұлттар және жауын-шашындар физикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Бұлттардың пайда болуының физикалық процестерін, олардың құрылысы мен құрылымын; бұлт элементтерінің ірілену процестерін және жауын-шашындардың пайда болуын зерттеу. Қысқаша мазмұны. Бұлттардың пайда болу физикасы, олардың микрофизикалық және макрофизикалық құрылымы туралы көзқарас беру; атмосферада судың фазалық өтуінің негізгі процестерінің маңыздылығын көрсету; жауын-шашынның пайда болу процестері, олардың классификациясы туралы көзқарас беру. Атмосферада судың фазалық өту жағдайларын, бұлттардың морфологиялық және генетикалық классификациясын, фронталды бұлттылықты, атмосфералық жауын-шашындардың пайда болу процестерін білу. Бұлттылықтың түрін және түршесін, атмосфералық жауын-шашындардың және бұлттылықтың пайда болу жағдайларын анықтай білу. Бұлттармен жауын шашындардың пайда болуының физикалық процестерінің білімдерін меңгеру.

Бұлттар және жауын-шашындар физикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Бұлттардың пайда болуының физикалық процестерін, олардың құрылысы мен құрылымын; бұлт элементтерінің ірілену процестерін және жауын-шашындардың пайда болуын зерттеу. Қысқаша мазмұны. Бұлттардың пайда болу физикасы, олардың микрофизикалық және макрофизикалық құрылымы туралы көзқарас беру; атмосферада судың фазалық өтуінің негізгі процестерінің маңыздылығын көрсету; жауын-шашынның пайда болу процестері, олардың классификациясы туралы көзқарас беру. Атмосферада судың фазалық өту жағдайларын, бұлттардың морфологиялық және генетикалық классификациясын, фронталды бұлттылықты, атмосфералық жауын-шашындардың пайда болу процестерін білу. Бұлттылықтың түрін және түршесін, атмосфералық жауын-шашындардың және бұлттылықтың пайда болу жағдайларын анықтай білу. Бұлттармен жауын шашындардың пайда болуының физикалық процестерінің білімдерін меңгеру.

Геоэкология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерге табиғатты пайдалану мен табиғатты қорғау саласындағы іргелі зерттеулердің негізін беру. Ол ландшафттық, аймақтық және жаһандық географиялық экожүйелердің жұмыс істеуі туралы деректерді қамтиды.. Пәннің міндеттері: студенттерде физико-геоэкологиялық және экономико-геоэкологиялық бағыттармен бірге геоэкологиялық зерттеулерді ұйымдастыру реті, әдістері және жолдары туралы қажетті білімді қалыптастыру. Пәннің негізгі бөлімдері: Геоэкологияның теориялық және әдіснамалық негіздері; Геожүйелердің баланстық теңдеулері. Биотаның геожүйелердегі ролі. Геоэкологияның негізгі әдістері. Негізгі жаһандық геожүйелік процестер. Келеңсіз табиғи және антропогенді процестер мен құбылыстардың геоэкологиялық аспектілері. Табиғатты пайдаланудың геоэкологиялық аспектілері. Қоршаған ортаның геоэкологиялық алқынуын бағалау критерийлеру. Атмосфера мен климатқа адам қызметінің әсері. Гидросфераға адам қызметінің әсері. Литосфераның геоэкологиялық функциялары. Биосфераның геоэкологиялық негізгі проблемалары. Геожүйелердің күйін басқару. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: Білу: геоэкологияның теоретикалық және әдіснамалық негіздерін және табиғатты пайдаланудың геоэкологиялық аспектілерін білу. Игере білу: өндірістің түрлі салаларының шаруашылық қызметінің ландшафттық, аймақтық және планетарлық деңгейде экологиялық процестерге әсерлерін бағалауды жүргізу. Меңгере білу: геоэкологиядағы қарастырылатын экологиялық заңдылықтарды олардың аутэкология және синэкологиямен байланыста қолдану дағдыларын.

Геоэкология (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Динамикалық метеорологияның негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Студенттерде атмоферада әртүрлі субстанциялардың сақаталу заңдарын – физика мен механика заңдарының өз динамикасына бағынатын атмосфералық процестерді түсіну үшін аналитикалық жолдарын қалыптастыру. Қысқаша мазмұны. Атмосферадағы қозғалыстардың және олармен байланысты қысымның, тығыздықтың, температураның және ауа ылғалдылығының таралуын; атмосферадағы физикалық заңдылықтардың сандық көзқарасын зерттеуді; гидротермодинамика теңдеулер жүйелерінің әртүрлі шешу әдістері негізінде негізгі метеорологиялық шамалардың кеңістік және уақыт бойынша өзгеруін сипаттайтын негізгі факторларды анықтау. Атмоферада әртүрлі субстанциялардың сақаталу заңдарын – физика мен механика заңдарының өз динамикасына бағынатын атмосфералық процестерді түсіну үшін аналитикалық жолдарын білу. Метеорологиялық құбылыстар мен процестердің физикалық табиғатын түсінуді; объект жағдайына әсер ететін негізгі физикалық факторларды анықтауды; гидротермодинамика теңдеулер жүйелерінің әртүрлі шешу әдістері негізінде негізгі метеорологиялық шамалардың кеңістік және уақыт бойынша өзгеруін сипаттайтын негізгі факторларды анықтауддды істей білу. Атмосфералық процестерді түсіну үшін аналитикалық жолдарының қалыптасуын меңгеру.

Динамикалық метеорологияның негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Студенттерде атмоферада әртүрлі субстанциялардың сақаталу заңдарын – физика мен механика заңдарының өз динамикасына бағынатын атмосфералық процестерді түсіну үшін аналитикалық жолдарын қалыптастыру. Қысқаша мазмұны. Атмосферадағы қозғалыстардың және олармен байланысты қысымның, тығыздықтың, температураның және ауа ылғалдылығының таралуын; атмосферадағы физикалық заңдылықтардың сандық көзқарасын зерттеуді; гидротермодинамика теңдеулер жүйелерінің әртүрлі шешу әдістері негізінде негізгі метеорологиялық шамалардың кеңістік және уақыт бойынша өзгеруін сипаттайтын негізгі факторларды анықтау. Атмоферада әртүрлі субстанциялардың сақаталу заңдарын – физика мен механика заңдарының өз динамикасына бағынатын атмосфералық процестерді түсіну үшін аналитикалық жолдарын білу. Метеорологиялық құбылыстар мен процестердің физикалық табиғатын түсінуді; объект жағдайына әсер ететін негізгі физикалық факторларды анықтауды; гидротермодинамика теңдеулер жүйелерінің әртүрлі шешу әдістері негізінде негізгі метеорологиялық шамалардың кеңістік және уақыт бойынша өзгеруін сипаттайтын негізгі факторларды анықтауддды істей білу. Атмосфералық процестерді түсіну үшін аналитикалық жолдарының қалыптасуын меңгеру.

Жалпы гидрология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Гидросфераның құрамы мен қасиеттері, оның жеке компонентерінің (жерасты суларрынан басқа), планетаның су қорлары мен бөлек құрамдары, су қорларын адаммен пайдаланылуы, сонымен қатар өзен гидрологиясы туралы көзқарасын қалыптастыру және мәлімет беру. Қысқаша мазмұны. Гидросфераның құрамын және компонентерін, гидрологиялық зерттеулердің жалпы әдістерін; су объектілерінің су және жылу баланстарының әдістері мен теңдеулерін; гидросфера компонентерінің гидрологиялық режимінің қасиеттері: әлемдік мұхиттың, мұздықтардың, өзендердің, көлдердің, батпақтардың; өзендік жүйелердің, өзендердің жазықтары мен арналарының, бассейндердің түсініктемелері мен сандық сипаттамалары; ауызсу көздерінің және өзеннің сулы режимінің фазасын зерттеу. Гидросфераның құрамын және компонентерін, гидрологиялық зерттеулердің жалпы әдістерін; су объектілерінің су және жылу баланстарының әдістері мен теңдеулерін; гидросфера компонентерінің гидрологиялық режимінің қасиеттерін білу. Гидрологиялық ақпараттарда бағытталуды; өзен ағындарының негізгі сипаттамаларын анықтауды және ағынның бір өлшем бірлігінен басқаларына өту теңдеулерін қолдануды; өзен жүйесінің сандық сипаттамаларын карта бойынша анықтауды; картада суды бөлетін сызықтарды жүргізу және өзен бассейнінің сандық сипаттамаларын анықтауды істей білу. Гидрологиялық зерттеулер әдістерін меңгеру.

Жалпы гидрология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Гидросфераның құрамы мен қасиеттері, оның жеке компонентерінің (жерасты суларрынан басқа), планетаның су қорлары мен бөлек құрамдары, су қорларын адаммен пайдаланылуы, сонымен қатар өзен гидрологиясы туралы көзқарасын қалыптастыру және мәлімет беру. Қысқаша мазмұны. Гидросфераның құрамын және компонентерін, гидрологиялық зерттеулердің жалпы әдістерін; су объектілерінің су және жылу баланстарының әдістері мен теңдеулерін; гидросфера компонентерінің гидрологиялық режимінің қасиеттері: әлемдік мұхиттың, мұздықтардың, өзендердің, көлдердің, батпақтардың; өзендік жүйелердің, өзендердің жазықтары мен арналарының, бассейндердің түсініктемелері мен сандық сипаттамалары; ауызсу көздерінің және өзеннің сулы режимінің фазасын зерттеу. Гидросфераның құрамын және компонентерін, гидрологиялық зерттеулердің жалпы әдістерін; су объектілерінің су және жылу баланстарының әдістері мен теңдеулерін; гидросфера компонентерінің гидрологиялық режимінің қасиеттерін білу. Гидрологиялық ақпараттарда бағытталуды; өзен ағындарының негізгі сипаттамаларын анықтауды және ағынның бір өлшем бірлігінен басқаларына өту теңдеулерін қолдануды; өзен жүйесінің сандық сипаттамаларын карта бойынша анықтауды; картада суды бөлетін сызықтарды жүргізу және өзен бассейнінің сандық сипаттамаларын анықтауды істей білу. Гидрологиялық зерттеулер әдістерін меңгеру.

Жоғарғы математика (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жоғары математика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби қазақ тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби орыс тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Климатология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Климатологияның пәні мен міндеттерін анықтау, климат, климаттық жүйе, климаты қалыптастыратын физикалық процесстер туралы; климаттың тербелісі мен өзгеру ерекшеліктері, климаттың сипаттамаларын ауа райының ұзақ мерзімді болжауына және шаруашылыққа қызмет көрсету үшін дайындау туралы түсініктерді алу. Қысқаша мазмұны. Климат қалыптасуының астрономиялық және геофизикалық факторларын, климаттың қалыптасуында төселме беттің ролін, климаттық классификацияларды оқу. Атмосфера мен мұхиттың жалпы циркуляцияларының климатқалыптастырушы мағынасы, ылғал айналымның климатқа әсері, климаттың қазіргі кезде өзгеру тенденцияларын оқу. Климат қалыптасуының астрономиялық және геофизикалық факторларын, климаттың қалыптасуында төселме беттің ролін, климаттық классификацияларды білу. Метеошамалар алқабтарына талдауды, ауа температурасы мен жауын-шашынның қазіргі кездегі өзгеру тенденцияларына талдауды; климаттың сипаттамаларын ауа райының ұзақ мерзімді болжауына және шаруашылыққа қызмет көрсету үшін дайындауды білу. Климаттың сипаттамаларын (ауа райының ұзақ мерзімді болжауына және шаруашылыққа және т.б.қызмет көрсету үшін) дағдыларын меңгеру.

Климатология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Климатологияның пәні мен міндеттерін анықтау, климат, климаттық жүйе, климаты қалыптастыратын физикалық процесстер туралы; климаттың тербелісі мен өзгеру ерекшеліктері, климаттың сипаттамаларын ауа райының ұзақ мерзімді болжауына және шаруашылыққа қызмет көрсету үшін дайындау туралы түсініктерді алу. Қысқаша мазмұны. Климат қалыптасуының астрономиялық және геофизикалық факторларын, климаттың қалыптасуында төселме беттің ролін, климаттық классификацияларды оқу. Атмосфера мен мұхиттың жалпы циркуляцияларының климатқалыптастырушы мағынасы, ылғал айналымның климатқа әсері, климаттың қазіргі кезде өзгеру тенденцияларын оқу. Климат қалыптасуының астрономиялық және геофизикалық факторларын, климаттың қалыптасуында төселме беттің ролін, климаттық классификацияларды білу. Метеошамалар алқабтарына талдауды, ауа температурасы мен жауын-шашынның қазіргі кездегі өзгеру тенденцияларына талдауды; климаттың сипаттамаларын ауа райының ұзақ мерзімді болжауына және шаруашылыққа қызмет көрсету үшін дайындауды білу. Климаттың сипаттамаларын (ауа райының ұзақ мерзімді болжауына және шаруашылыққа және т.б.қызмет көрсету үшін) дағдыларын меңгеру.

Космостық метеорология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. «Жер – атмосфера» жүйесін метеорологиялық серіктер көмегімен дистанциялық барлау саласында теоретикалық негіздерін оқу және спутниктік ақпаратты сапалы анықтап, оқуда және оны синоптикалық талдауда қолдануда практикалық дағдыға ие болу. Қысқаша мазмұны. Адамның шаруашылық қызметін метеорологиялық қамтамасыз ету үшін спутниктік ақпаратты синоптикалық талдауда қолдану. «Жер – атмосфера» жүйесін метеороло-гиялық серіктер көмегімен дистанциялық барлау саласында теоретикалық негіздерін білу. Спутниктік ақпаратты сапалы анықтап, оқуды және оны синоптикалық талдауда қолдануды жасай білу. Спутниктік ақпаратты сапалы анықтап, синоптикалық талдауда қолдануда практикалық дағдығыларды меңгеру.

Космостық метеорология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. «Жер – атмосфера» жүйесін метеорологиялық серіктер көмегімен дистанциялық барлау саласында теоретикалық негіздерін оқу және спутниктік ақпаратты сапалы анықтап, оқуда және оны синоптикалық талдауда қолдануда практикалық дағдыға ие болу. Қысқаша мазмұны. Адамның шаруашылық қызметін метеорологиялық қамтамасыз ету үшін спутниктік ақпаратты синоптикалық талдауда қолдану. «Жер – атмосфера» жүйесін метеороло-гиялық серіктер көмегімен дистанциялық барлау саласында теоретикалық негіздерін білу. Спутниктік ақпаратты сапалы анықтап, оқуды және оны синоптикалық талдауда қолдануды жасай білу. Спутниктік ақпаратты сапалы анықтап, синоптикалық талдауда қолдануда практикалық дағдығыларды меңгеру.

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақ (орыс) тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ тілі
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + МЕК] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның физикалық, экономикалық және әлеуметтік географиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Құрылық, ел, аймақ сияқты ірі таксономикалық рангтың табиғи геожүйелерінің шаруашылық қолдануы мен кеңістіктік дифференциациясының жұмыс істеуін, жалпы планеталық және аймақтық заңдылықтардың қалыптасуын тану; топырақ пен биотаның, ішкі сулардың, климаттың, рельефтің, геологиялық даму тарихының, яғни табиғаттың негізгі компонентерінің бір-бірімен байланысын және тәуелділігін ашу. Қазақстанның әлеуметтік және экономикалық географиясының ғылыми-теориялық және қолданбалы әдістерін зерттеу. Қысқаша мазмұны. Қазақстанның заманауи әлеуметтік және экономикалық, физикалық географиясы. Қазақстанның физикалық, экономикалық және әлеуметтік негіздеррін; құрылық ландшафтарының әртүрлілігін анықтайтын приоритетті ландшафт қалыптастыру факторларын: географиялық орналасу жағдайы, негізгі тектоникалық құрылымының даму тарихы, геологиялық және литологиялық құрылымы, олардың рельефтің вертикалды бөлінуімен, климатпен, өсімдік және топырақ жамылғысымен байланысын білу. Жерлердің антропогендік меңгерушілігін, қоршаған ортаны тиімді пайдаланумен, табиғатты пайдалануда қолайсыз жағдайлармен күресудің аймақтық мәселелермен байланысын зерттеу; құрылықтардың табиғи жүйелерінің аймақтық-белдеулік және секторлық құрылымын алдын ала анықтайтын табиғи орта компонентерініңөзара бағыныштылығын анықтау; Қазақстанның негізгі аймақтарының экономикалық географиялық спецификасын анықтай білу.

Қазақстанның физикалық, экономикалық және әлеуметтік географиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Құрылық, ел, аймақ сияқты ірі таксономикалық рангтың табиғи геожүйелерінің шаруашылық қолдануы мен кеңістіктік дифференциациясының жұмыс істеуін, жалпы планеталық және аймақтық заңдылықтардың қалыптасуын тану; топырақ пен биотаның, ішкі сулардың, климаттың, рельефтің, геологиялық даму тарихының, яғни табиғаттың негізгі компонентерінің бір-бірімен байланысын және тәуелділігін ашу. Қазақстанның әлеуметтік және экономикалық географиясының ғылыми-теориялық және қолданбалы әдістерін зерттеу. Қысқаша мазмұны. Қазақстанның заманауи әлеуметтік және экономикалық, физикалық географиясы. Қазақстанның физикалық, экономикалық және әлеуметтік негіздеррін; құрылық ландшафтарының әртүрлілігін анықтайтын приоритетті ландшафт қалыптастыру факторларын: географиялық орналасу жағдайы, негізгі тектоникалық құрылымының даму тарихы, геологиялық және литологиялық құрылымы, олардың рельефтің вертикалды бөлінуімен, климатпен, өсімдік және топырақ жамылғысымен байланысын білу. Жерлердің антропогендік меңгерушілігін, қоршаған ортаны тиімді пайдаланумен, табиғатты пайдалануда қолайсыз жағдайлармен күресудің аймақтық мәселелермен байланысын зерттеу; құрылықтардың табиғи жүйелерінің аймақтық-белдеулік және секторлық құрылымын алдын ала анықтайтын табиғи орта компонентерініңөзара бағыныштылығын анықтау; Қазақстанның негізгі аймақтарының экономикалық географиялық спецификасын анықтай білу.

Қазақстанның физикалық, экономикалық және әлеуметтік географиясы (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоршаған ортаны қорғаудың метеорологиялық негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Тұрғындардың денсаулығы мен табиғатқа қоғамның шаруашылық іс-әрекетінің зиянды әсерін ескерту мақсатында табиғи қорларды тиімді қолдануды, табиғи байлықты орнатуды, сақтауды қамтамасыздандыратын адамның іс-әрекеті мен қоршаған табиғи ортаның арасында тиімді қарымқатынасты қолдауға бағытталған іс-шаралар жүйесін қарастыру. Қысқаша мазмұны. Атмосфералық ауаның құрамы мен қасиеттеріне әсер ететін атмосферадағы процестердің ең жалпы заңдылықтары туралы көзқарас беру; қоршаған ортаның тұрақсыздығы және азушылығын қорғауға бағытталған практикалық шаралар мен ұсыныстардың жиынтығымен студенттерді таныстыру; табиғатты қорғау мәселелерін шешу үшін Қазақстанның табиғи-экологиялық жағдайларының климаттық кесімділігін көрсету. Атмосферада және гидросферада өтетін физикалық және химиялық процестерін, метеорологиялық терминологияның, номенклатураның, кодтардың, келісімдердің және бірліктеррінің негізгі аспектілерін түсіну және білу. Атмосфералық процестер мен құбылыстарды талдауды, эмпирикалық байланыстар мен заңдылықтарды анықтауды, қажетті гидрометеорологиялық ақпараттарды жинауды, және оның талдауын жүргізуді, арнайы метеорологиялық бақылауларды ұйымдастыру мен жүргізуді істей білу. Экологиялық және басқа да қауіпсіздік сұратарын шешу үшін қалыпты қоршаған орта туралы әлеуметтік-маңызды көзқарастарды меңгеру.

Қоршаған ортаны қорғаудың метеорологиялық негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Тұрғындардың денсаулығы мен табиғатқа қоғамның шаруашылық іс-әрекетінің зиянды әсерін ескерту мақсатында табиғи қорларды тиімді қолдануды, табиғи байлықты орнатуды, сақтауды қамтамасыздандыратын адамның іс-әрекеті мен қоршаған табиғи ортаның арасында тиімді қарымқатынасты қолдауға бағытталған іс-шаралар жүйесін қарастыру. Қысқаша мазмұны. Атмосфералық ауаның құрамы мен қасиеттеріне әсер ететін атмосферадағы процестердің ең жалпы заңдылықтары туралы көзқарас беру; қоршаған ортаның тұрақсыздығы және азушылығын қорғауға бағытталған практикалық шаралар мен ұсыныстардың жиынтығымен студенттерді таныстыру; табиғатты қорғау мәселелерін шешу үшін Қазақстанның табиғи-экологиялық жағдайларының климаттық кесімділігін көрсету. Атмосферада және гидросферада өтетін физикалық және химиялық процестерін, метеорологиялық терминологияның, номенклатураның, кодтардың, келісімдердің және бірліктеррінің негізгі аспектілерін түсіну және білу. Атмосфералық процестер мен құбылыстарды талдауды, эмпирикалық байланыстар мен заңдылықтарды анықтауды, қажетті гидрометеорологиялық ақпараттарды жинауды, және оның талдауын жүргізуді, арнайы метеорологиялық бақылауларды ұйымдастыру мен жүргізуді істей білу. Экологиялық және басқа да қауіпсіздік сұратарын шешу үшін қалыпты қоршаған орта туралы әлеуметтік-маңызды көзқарастарды меңгеру.

Қысқа мерзімге ауа райын болжау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Ауа райының қысқа мерзімді болжауларын құрастырудын теоретикалық негіздерін оқу. Қысқаша мазмұны. Студенттерге ауа райының болжамды жер картасын құрастыруды үйрету; жерге жақын қабатта ауа температурасы мен ылғалдылығын болжауды; ақ жауын мен сіркіреуік жауын-шашындарды болжауды; жер бетінде және биіктікте жел алқабының ерекшеліктерін ескеруді үйрету. Қысым, температура, ауа ылғалдылығы алқабтарының өзгеруін анықтайтын факторларды; жауын-шашындарды қалыптастыратын жағдайларды білу. Жерге жақын қабатта және еркін атмосферада ауа температурасы мен ылғалдылықтың, жауын-шашындардың қысқа мерзімге болжауларын құрастыра алу. Ауа райының қысқа мерзімді болжауларын құрастырудын теоретикалық негіздерін меңгеру.

Математика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: ГОСО талаптарына сәйкес мамандарды базалық математикалық дайындықпен қамтамасыз ету. Мамандықпен кейінгі жұмысы үшін қажетті студенттерді жоғары математиканың терең бөлімдеріне, математикалық көзқарасты құруына, ғылыми, логикалық ойлау қабілетінің дамуына үйрету; бакалаврлардың математикалық әдістерді жеткілікті мөлшерде игеру, математикалық моделдерді және есептеулерді жүргізе алудағы нақты қабілеттерін шыңдау.Мазмұны: Математикалық талдауға кіріспе. Дифференциялдық есептеу. Интегралдық есептеу. Бірнеше айнымалы функциялар. Дифференциялдық теңдеулер. Сандық және функционалдық қатарлар. Еселі интегралдар және өріс теориясы. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық:студент білуі керек: Инженерлік практикада қолданатын және практикада қолданылатын алгоритмдерді негіздеу үшін қызмет ететін, пәннің негізгі теориялық әдістерді.пайдалана білуі керек: Әдебиетте мазмұндалатын, РЭТ мамандығымен байланысты математикалық аппаратты өзіндік түсінуді.дағдылану керек: Практикалық тиімді нәтижеге жеткізумен математикалық талдау және дифференциялдық теңдеулердің теориясының есептерін шешу қабілеттеріне.

Математика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: ГОСО талаптарына сәйкес мамандарды базалық математикалық дайындықпен қамтамасыз ету. Мамандықпен кейінгі жұмысы үшін қажетті студенттерді жоғары математиканың терең бөлімдеріне, математикалық көзқарасты құруына, ғылыми, логикалық ойлау қабілетінің дамуына үйрету; бакалаврлардың математикалық әдістерді жеткілікті мөлшерде игеру, математикалық моделдерді және есептеулерді жүргізе алудағы нақты қабілеттерін шыңдау.Мазмұны: Математикалық талдауға кіріспе. Дифференциялдық есептеу. Интегралдық есептеу. Бірнеше айнымалы функциялар. Дифференциялдық теңдеулер. Сандық және функционалдық қатарлар. Еселі интегралдар және өріс теориясы. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық:студент білуі керек: Инженерлік практикада қолданатын және практикада қолданылатын алгоритмдерді негіздеу үшін қызмет ететін, пәннің негізгі теориялық әдістерді.пайдалана білуі керек: Әдебиетте мазмұндалатын, РЭТ мамандығымен байланысты математикалық аппаратты өзіндік түсінуді.дағдылану керек: Практикалық тиімді нәтижеге жеткізумен математикалық талдау және дифференциялдық теңдеулердің теориясының есептерін шешу қабілеттеріне.

Метеорология бойынша лабораториялық практикум
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Ұйымдастырудың негізгі принциптерін, сонымен қатар барлық өлшеулер мен бақылаулардың жүргізу және өңдеу әдістерін мазмұндай білу. Қысқаша мазмұны. Метеорологиялық бақылау мен өлшеуді жүргізу мерзімі мен тәртібі туралы нақты білім алу; метеорологиялық бақылауды жүргізу және өңдеу әдістемесін үйрену. Метеорологиялық бақылау мен өлшеуді жүргізу мерзімі мен тәртібін білу. Құралдар бойынша өлшем алу, оларды жазу, алғашқы метеорологиялық ақпараттарды өңдеу және кодтауды істей білу. Метеорологиялық өндірістік бақылауларды талдауды меңгеру.

Метеорология бойынша лабораториялық практикум
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Ұйымдастырудың негізгі принциптерін, сонымен қатар барлық өлшеулер мен бақылаулардың жүргізу және өңдеу әдістерін мазмұндай білу. Қысқаша мазмұны. Метеорологиялық бақылау мен өлшеуді жүргізу мерзімі мен тәртібі туралы нақты білім алу; метеорологиялық бақылауды жүргізу және өңдеу әдістемесін үйрену. Метеорологиялық бақылау мен өлшеуді жүргізу мерзімі мен тәртібін білу. Құралдар бойынша өлшем алу, оларды жазу, алғашқы метеорологиялық ақпараттарды өңдеу және кодтауды істей білу. Метеорологиялық өндірістік бақылауларды талдауды меңгеру.

Метеорология бойынша лабораториялық практикум (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Метеорологиядағы геоақпараттық жүйелер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. ГАЖ технология саласында ең көп тараған заманауи жолдарды зерттеу. Қысқаша мазмұны. Геоақпараттық жүйелердің тиімді алгоритмдерін құрастыруда білім мен дағдыларды алу, тәжірибеде алгоритмдердің оқылған барлық түрлерін жүзеге асыруға, жөндеуге және іске қосуға мүмкіндік беретін, аспаптық құралдарды қолдану. Жүйелердің жалпы теориясы негіздеріне ГАЖ талдау және құрастыру принциптерін, ГАЖ-ды эксперттік жүйелермен тығыз біріктіру негізінде құрастыру мүмкіндіктерін білу. ГАЖ-де кеңістіктік ақпараттың картографиялық бейнеленудің негізгі тәсілдерін талдай алу. Негізгі метеоақпараттық әдістерді геоақпараттық жүйелер арқылы көрсетуді меңгеру.

Метеорологиядағы геоақпараттық жүйелер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. ГАЖ технология саласында ең көп тараған заманауи жолдарды зерттеу. Қысқаша мазмұны. Геоақпараттық жүйелердің тиімді алгоритмдерін құрастыруда білім мен дағдыларды алу, тәжірибеде алгоритмдердің оқылған барлық түрлерін жүзеге асыруға, жөндеуге және іске қосуға мүмкіндік беретін, аспаптық құралдарды қолдану. Жүйелердің жалпы теориясы негіздеріне ГАЖ талдау және құрастыру принциптерін, ГАЖ-ды эксперттік жүйелермен тығыз біріктіру негізінде құрастыру мүмкіндіктерін білу. ГАЖ-де кеңістіктік ақпараттың картографиялық бейнеленудің негізгі тәсілдерін талдай алу. Негізгі метеоақпараттық әдістерді геоақпараттық жүйелер арқылы көрсетуді меңгеру.

Метеорологиядағы заманауи техникалық құралдар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Қоршаған орта жағдайының көптеген көрсеткіштерін бағалау үшін қолдануға болатын әртүрлі күрделілігі, сенімділігі, дәлдігі бойынша ерекшелінетін заманауи аспатар мен құрылғылар туралы түсінік беру. Қысқаша мазмұны. Аспаптық метеорологияның заманауи және болашақ жағдайы; метеорологиялық өлшеулерді автоматтандыру туралы көзқарас беру; атмосфералық ауаның сапасы мен жағдайын өлшеу үшін заманауи құралдардың негізгі техникалық сипаттамаларын игеру және құралдарды қолдану ережелері мен өлшенген мәліметтердің дәлдігін тексеруге үйрету. Қазақстанның метеорологиялық жүйесінде қолданатын заманауи құралдарын және олардың сенімділігі мен дәлдігін білу. Құралдарды орнатуды, метеорологиялық шамаларды өлшеуді және алынған нәтижелерді өңдеуді; зертханада өңдеу және талдау үшін әртүрлі ортада (ауа, су, топырақ) сынамаларды сұрыптауды іске асыруды; ауа сапасын анықтау үшін алқаптық жағдайда экспресс-талдауды істей білу. Метеорологиялық станциялар мен бекеттердің жұмыс сапасына бақылау жүргізуді меңгеру.

Метеорологиялық өлшеу әдістері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Атмосфераның негізгі параметрлерінің өлшеу принциптерін, құралдардың мағлұматтарын және техникалық сипаттамаларын, өлшеу дәлдігін және оларды пайдалану жағдайларын оқып үйрену. Қысқаша мазмұны. Метеорологиялық өлшеу әдістерінің даму этаптарын, Қазақстанда метеорологиялық өлшеулерді ұйымдас-тыруды, аспаптық метеорологияның заманауи күйін және болашақта дамуын зерттеу. Ауа және топырақ температураларының, ауа ылғалдылығының, ауа қысымының, жел сипаттамаларының және т.б.; автоматтандырылған метеорологиялық ақпараттық-өлшеу жүйелерінің мақсаттарын және жұмыс істеу принциптерін білу. Метеорологиялық аспаптар бойынша өлшеу жүргізуді; тиімді метеорологиялық бақылау жүйесін ұйымдастыруды істей білу.

Метеорологиялық өлшеу әдістері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Атмосфераның негізгі параметрлерінің өлшеу принциптерін, құралдардың мағлұматтарын және техникалық сипаттамаларын, өлшеу дәлдігін және оларды пайдалану жағдайларын оқып үйрену. Қысқаша мазмұны. Метеорологиялық өлшеу әдістерінің даму этаптарын, Қазақстанда метеорологиялық өлшеулерді ұйымдас-тыруды, аспаптық метеорологияның заманауи күйін және болашақта дамуын зерттеу. Ауа және топырақ температураларының, ауа ылғалдылығының, ауа қысымының, жел сипаттамаларының және т.б.; автоматтандырылған метеорологиялық ақпараттық-өлшеу жүйелерінің мақсаттарын және жұмыс істеу принциптерін білу. Метеорологиялық аспаптар бойынша өлшеу жүргізуді; тиімді метеорологиялық бақылау жүйесін ұйымдастыруды істей білу.

Оптика, атмосфералық электрлену
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Студенттерде атмосферадағы жарық сәулелерінің шашырауы және сынуымен; бұлт тамшылары мен кристалдарында жарық сәулелерінің сынуы және шағылуымен; тұман және бұлттарда жарық дифракциясымен пайда болатын оптикалық құбылыстар туралы білімді қалыптастыру. Қысқаша мазмұны. Аспан әлемінің түрі, поляризациясы және жарқырауы туралы; тәуліктің әртүрлі уақытында жер бетінің жарықтануы туралы; тропосфера мен атмосфераның жоғарғы қабаттарының электрлік өрісі туралы көзқарас беру; атмосферадағы жарық сәулелерінің рефракциясының маңыздылығын көрсету. Атмосферадағы оптикалық құбылыстарды (гало, венцы, глориялар, кемпірқосақ, сағымдар, көкжиектің кеңеюі мен сығылуы және т.б.) білу. Бір оптикалық құбылысты басқасынан ажыратуды; әртүрлі оптикалық құбылыстардың пайда болу табиғатын түсіндіруді істей білу. Оптикалық құбылыстардың айырым белгілерін, оның дағдыларының ұйғарымын және мәліметтердің физикалық мәнінің түсіндірмелерін меңгеру.

Оптика, атмосфералық электрлену
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Студенттерде атмосферадағы жарық сәулелерінің шашырауы және сынуымен; бұлт тамшылары мен кристалдарында жарық сәулелерінің сынуы және шағылуымен; тұман және бұлттарда жарық дифракциясымен пайда болатын оптикалық құбылыстар туралы білімді қалыптастыру. Қысқаша мазмұны. Аспан әлемінің түрі, поляризациясы және жарқырауы туралы; тәуліктің әртүрлі уақытында жер бетінің жарықтануы туралы; тропосфера мен атмосфераның жоғарғы қабаттарының электрлік өрісі туралы көзқарас беру; атмосферадағы жарық сәулелерінің рефракциясының маңыздылығын көрсету. Атмосферадағы оптикалық құбылыстарды (гало, венцы, глориялар, кемпірқосақ, сағымдар, көкжиектің кеңеюі мен сығылуы және т.б.) білу. Бір оптикалық құбылысты басқасынан ажыратуды; әртүрлі оптикалық құбылыстардың пайда болу табиғатын түсіндіруді істей білу. Оптикалық құбылыстардың айырым белгілерін, оның дағдыларының ұйғарымын және мәліметтердің физикалық мәнінің түсіндірмелерін меңгеру.

Орыс тілі
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Орыс тілі

Радиометеорология және радиолокация
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Атмосфераны барлаудың заманауи және перспективті әдістерінің, алынған ақпаратты өңдеу және талдау тәсілдерінің теоретикалық және әдістемелік негіздерін зерттеу. Қысқаша мазмұны. Конвективті бұлттылықтың, найзағайдың, дауылдың және торнадолардың пайда болуын болжау; еркін атмосферада өлшеудің заманауи техникалық құралдарын зерттеу. Конвективті бұлттылықтың, найзағайдың, дауылдың және торнадолардың пайда болуын болжауды істей білу. Атмосфераны зондылаудың заманауи және перспективті, теоретикалық және әдістемелік негіздерін меңгеру.

Радиометеорология және радиолокация
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Атмосфераны барлаудың заманауи және перспективті әдістерінің, алынған ақпаратты өңдеу және талдау тәсілдерінің теоретикалық және әдістемелік негіздерін зерттеу. Қысқаша мазмұны. Конвективті бұлттылықтың, найзағайдың, дауылдың және торнадолардың пайда болуын болжау; еркін атмосферада өлшеудің заманауи техникалық құралдарын зерттеу. Конвективті бұлттылықтың, найзағайдың, дауылдың және торнадолардың пайда болуын болжауды істей білу. Атмосфераны зондылаудың заманауи және перспективті, теоретикалық және әдістемелік негіздерін меңгеру.

Синоптикалық метеорология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Синоптикалық метеорология

Синоптикалық метеорология
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Синоптикалық метеорология

Синоптикалық метеорология II
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Атмосфералық процесстердің даму заңдылықтарын және олармен анықталатын ауа райы сипаттамаларының өзгеруін оқу. Қысқаша мазмұны. Уақыт пен кеңістікте байланысқан, атмосфераның күйін үшөлшемді физикалық талдау; ауа райы болжамын құрастырғанда ғылымның ең жаңа жетістіктері мен заманауи техникалық құралдарды қолдану. Атмосфералық процесстердің дамуының физикалық заңдылықтарын; ауа райын қалыптастыратын негізгі синоптикалық объектілердің жылжуын; атмосфералық процесстердің олардың даму тарихындағы табиғатын білу. Атмосфералық процесстердің дамуын және ауа райы жағдайларын дұрыс талдап, бағалауды жасай білу. Ауа райы болжамын құрастырғанда заманауи техникалық құралдарды қолдануды меңгеру.

Синоптикалық метеорология бойынша лабораториялық практикум
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Инженер-синоптиктің оперативті жұмысында дағдыларға ие болу, теоретикалық курстарда алынған білімдерін нығайту. Қысқаша мазмұны. Синоптикалық талдаудың барлық құралдарын сапалы безендіру; синоптикалық орналасу мен атмосфералық процессстердің дамуын үшөлшемді физикалық талдау; жер бетінде және биіктікте ауа райы жағдайлары мен атмосфералық процесстердің даму кезінде олардың уақыт бойынша өзгеруін талдау. Ауа райы карталарын, барикалық топография карталарын, аэрологиялық диаграммаларды, кеңістіктік вертикалды кескіндерді құрастыру және талдау тәсілдерін; алғашқы метеоақпараттарға қойылатын негізгі талаптарды; негізгі және қосымша синоптикалық құралдарды талдау жүйелілігін білу. Ауа райы болжамдарын құрастырғанда синоптикалық талдаудың барлық құралдарын сапалы талдауды; барлық метеошамалар алқабтарының қарқын-дылығын сапалы бағалауды істей білу. Инженер-синоптиктің оперативті жұмысының дағдыларын меңгеру.

Синоптикалық метеорология бойынша лабораториялық практикум
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Инженер-синоптиктің оперативті жұмысында дағдыларға ие болу, теоретикалық курстарда алынған білімдерін нығайту. Қысқаша мазмұны. Синоптикалық талдаудың барлық құралдарын сапалы безендіру; синоптикалық орналасу мен атмосфералық процессстердің дамуын үшөлшемді физикалық талдау; жер бетінде және биіктікте ауа райы жағдайлары мен атмосфералық процесстердің даму кезінде олардың уақыт бойынша өзгеруін талдау. Ауа райы карталарын, барикалық топография карталарын, аэрологиялық диаграммаларды, кеңістіктік вертикалды кескіндерді құрастыру және талдау тәсілдерін; алғашқы метеоақпараттарға қойылатын негізгі талаптарды; негізгі және қосымша синоптикалық құралдарды талдау жүйелілігін білу. Ауа райы болжамдарын құрастырғанда синоптикалық талдаудың барлық құралдарын сапалы талдауды; барлық метеошамалар алқабтарының қарқын-дылығын сапалы бағалауды істей білу. Инженер-синоптиктің оперативті жұмысының дағдыларын меңгеру.

Ұзақ мерзімді метеорологиялық болжаулар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Ауа райының ұзақ мерзімді өзгерістерінің физикалық заңдылықтарын; ауа райының ұзақ мерзімді аномалияларын анықтайтын атмосфераның жалпы циркуляциясын үйрену; ұзақ мерзімді метеорологиялық болжамдарда қолданыста бар әдістерді игеру. Қысқаша мазмұны. Ұзақ мерзімді болжамдарда қолданылатын атмосфераның жалпы циркуляциясының ерекшеліктерін, ұзақ мерзімді метеорологиялық болжамдардың ғылыми негіздерін оқып-үйрену; ұзақ мерзімді метеорологиялық болжамдардың негізгі әдістерін үйрену, атмосфераның интегралдық сипаттамаларын игеру. Ұзақ мерзімді метеорологиялық болжамдардың көкейкесті мәселелеріне жаңаша көзқарастарды; әдістерді және оларды болашақта тәжірибе жүзінде қолдануды білу. Ауа райы болжамдарын орта мерзімге, айға және маусымға құру, олардың эффективтілігін істей білу. Ұзақ мерзімді метеорологиялық болжамдардың негізгі әдістерінің құрылуын меңгеру.

Ұзақ мерзімді метеорологиялық болжаулар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Ауа райының ұзақ мерзімді өзгерістерінің физикалық заңдылықтарын; ауа райының ұзақ мерзімді аномалияларын анықтайтын атмосфераның жалпы циркуляциясын үйрену; ұзақ мерзімді метеорологиялық болжамдарда қолданыста бар әдістерді игеру. Қысқаша мазмұны. Ұзақ мерзімді болжамдарда қолданылатын атмосфераның жалпы циркуляциясының ерекшеліктерін, ұзақ мерзімді метеорологиялық болжамдардың ғылыми негіздерін оқып-үйрену; ұзақ мерзімді метеорологиялық болжамдардың негізгі әдістерін үйрену, атмосфераның интегралдық сипаттамаларын игеру. Ұзақ мерзімді метеорологиялық болжамдардың көкейкесті мәселелеріне жаңаша көзқарастарды; әдістерді және оларды болашақта тәжірибе жүзінде қолдануды білу. Ауа райы болжамдарын орта мерзімге, айға және маусымға құру, олардың эффективтілігін істей білу. Ұзақ мерзімді метеорологиялық болжамдардың негізгі әдістерінің құрылуын меңгеру.

Физика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Студенттерде әлемнің заманауи физикалық суреті және ғылыми дүниетану туралы қөз қарасын қалыптастыру; классикалық және заманауи физиканың теорияларын және фундаментальды заңдарын, сонымен қатар кәсіби қызмет жүйесінің негізінде физикалық зерттеу әдістерін қолдана білу. Қысқаша мазмұны. Физикалық заңдар мен түсініктемелердің, оларды нақты жағдайларда нәтижелі пайдалануға мүмкіндік беретін олардың қолданыс шекарасының иерархиясын игеру үшін классикалық және заманауи физиканың теорияларының, заңдарының негізгі көзқарасының, олардың ішкі қарымқатынасы мен тұтастығының маңыздылығын ашу. Классикалық және заманауи физиканың теорияларын, фундаментальды заңдарын, сонымен қатар кәсіби қызмет жүйесі ретінде физикалық зерттеу әдістерін білу. Физиканың әртүрлі салаларынан пәннің типтік есептерін шешуді, кәсіби есептерді шешуді; эксперименталды немесе теориялық зерттеу әдістері көмегімен алынған нәтижелердің дәлдік дәрежесін бағалауды істей білу; Компьютерді қолдана отырып, физикалық жағдайларды моделдеуді меңгеру.

Физика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Студенттерде әлемнің заманауи физикалық суреті және ғылыми дүниетану туралы қөз қарасын қалыптастыру; классикалық және заманауи физиканың теорияларын және фундаментальды заңдарын, сонымен қатар кәсіби қызмет жүйесінің негізінде физикалық зерттеу әдістерін қолдана білу. Қысқаша мазмұны. Физикалық заңдар мен түсініктемелердің, оларды нақты жағдайларда нәтижелі пайдалануға мүмкіндік беретін олардың қолданыс шекарасының иерархиясын игеру үшін классикалық және заманауи физиканың теорияларының, заңдарының негізгі көзқарасының, олардың ішкі қарымқатынасы мен тұтастығының маңыздылығын ашу. Классикалық және заманауи физиканың теорияларын, фундаментальды заңдарын, сонымен қатар кәсіби қызмет жүйесі ретінде физикалық зерттеу әдістерін білу. Физиканың әртүрлі салаларынан пәннің типтік есептерін шешуді, кәсіби есептерді шешуді; эксперименталды немесе теориялық зерттеу әдістері көмегімен алынған нәтижелердің дәлдік дәрежесін бағалауды істей білу; Компьютерді қолдана отырып, физикалық жағдайларды моделдеуді меңгеру.

Физика (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Физикалық метеорология I
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Сандық және сапалық сипатамалары негізінде атмосферада өтіп жатқан негізгі физикалық процестер туралы студенттерде негізгі фундаменталды білімдерді қалыптастыру. Қысқаша мазмұны. Атмосфералық ауаның құрамы, атмосфераның құрылысы; атмосфера статикасының негіздері, атмосферада күн радиациясын түрлендіру процестері; радиациялық баланс, су қоймаларының және топырақтың жылулық режимі туралы фундаменталды білім алу. Атмосфераның құрамын және жалпы қасиеттерін, атмосферада күн радиациясын түрлендіру процестерін; су қоймаларының және топырақтың жылулық режимін білу. Атмосферада өтетін негізгі физикалық процестердің табиғатын, олардың жер бетімен және жер айналымындағы кеңістікпен тығыз байланыстарын түсіне білу. Атмосферада негізгі физикалық процесстердің фундаменталды білімдерін меңгеру.

Физикалық метеорология I
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Сандық және сапалық сипатамалары негізінде атмосферада өтіп жатқан негізгі физикалық процестер туралы студенттерде негізгі фундаменталды білімдерді қалыптастыру. Қысқаша мазмұны. Атмосфералық ауаның құрамы, атмосфераның құрылысы; атмосфера статикасының негіздері, атмосферада күн радиациясын түрлендіру процестері; радиациялық баланс, су қоймаларының және топырақтың жылулық режимі туралы фундаменталды білім алу. Атмосфераның құрамын және жалпы қасиеттерін, атмосферада күн радиациясын түрлендіру процестерін; су қоймаларының және топырақтың жылулық режимін білу. Атмосферада өтетін негізгі физикалық процестердің табиғатын, олардың жер бетімен және жер айналымындағы кеңістікпен тығыз байланыстарын түсіне білу. Атмосферада негізгі физикалық процесстердің фундаменталды білімдерін меңгеру.

Физикалық метеорология II
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Атмосфераның жылулық режимі, атмосферадағы адиабаттық процестер, атмосферадағы су буы туралы студенттерде білімді қалыптастыру. Қысқаша мазмұны. Атмосферада өтіп жатқан термодинамикалық процестер, төселме беткей мен атмосфера арасындағы жылу, ылғал және қозғалыстар, атмосферадағы ауа ағындары туралы фундаментальды білім беру. Атмосферада өтіп жатқан термодинамикалық процестерді, Жер атмосферасының жылулық режимін, биіктік бойынша ылғалдылықтың өзгеруін, тұмандардын пайда болу жағдайларын, атмосферадағы ауа ағындары мен жел сипаттамаларын білу. Атмосфераның жылулық режимінің қалыптасу ерекшеліктерін, еркін атмосфера мен шекаралық қабатта ауа температурасының биіктік бойынша өзгеруін түсіне білу. Атмосферада негізгі физикалық процесстердің фундаменталды білімдерін меңгеру.

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Философия (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Шетел тілі
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Шетел тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономикалық метеорология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Халық шаруашылығының салаларын метеорологиялық қамтамасыз етудің қазіргі түрлері мен әдістерін оқу және шаруашылықтың әртүрлі салаларының тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін метеорологиялық ақпаратты қолданудың экономикалық эффектісін бағалау. Қысқаша мазмұны. Студенттерде метеорологиялық ақпаратты қолдануда экономикалық тәсілдемелерді қалыптастыру; осы қолданудың экономикалық эффектісімен және экономикалық тиімділікті бағалау әдістерін оқу; ауа райының әртүрлі қауіпті және өте қауіпті құбылыстары болғанда тұтынушыға үйлесімді шаруашылық стратегияны анықтау. Халық шаруашылығының әртүрлі салаларында метеоақпаратты оперативті қолданудың негіздерін; теория мен тәжірибемен анықталған метеоақпаратты ұсынудың түрлерін; экономиканың әртүрлі салаларында пайдалылық функциясын, ұтыс пен шығын функцияларын көрсету әдістерін; осы салалар үшін ұтыс пен шығынды есептеу жолдарын білу. Нарық экономика жағдайында метеоақпаратты тауар ретінде тиімді қолдана білу; Халық шаруашылығының салаларын метеорологиялық қамтамасыз етудің қазіргі түрлері және шаруашылықтың әртүрлі салаларының тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін метеорологиялық ақпаратты қолданудың экономикалық эффектісін бағалауды меңгеру.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Scientific writing (есепке алу)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Scientific Writing.
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Агрометеорология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Студенттермен ауыл шаруашылық дақылдардың өсуі мен дамуына ауа райы факторларының әсері туралы теоретикалық білімдерді алу; әртүрлі агроклиматтық есептерді шешуде практикалық дағдыға ие болу. Қысқаша мазмұны. Ауыл шаруашылығының өнімділігіне ауа райы мен климаттық факторлардың әсерін бағалау. Негізгі ауыл шаруашылық дақылдардың өсіп жетілуінің агрометеорологиялық жағдайларын бағалаған кезде практикалық білім мен дағдыға ие болу. Агрометеорологияның теоретикалық негіздерін және негізгі агрометео-рологиялық көрсеткіштерді есептеу әдістерін білу. Ауыл шаруашылық дақылдардың өсіп жетілуінің агрометеорологиялық жағдайларын талдағанда алынған білімдермен пайдалана алу. Агроклиматологиялық көрсеткіштерді есептеу әдістерін тәжірбиелік дағдыларын меңгеру.

Агрометеорология
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Студенттермен ауыл шаруашылық дақылдардың өсуі мен дамуына ауа райы факторларының әсері туралы теоретикалық білімдерді алу; әртүрлі агроклиматтық есептерді шешуде практикалық дағдыға ие болу. Қысқаша мазмұны. Ауыл шаруашылығының өнімділігіне ауа райы мен климаттық факторлардың әсерін бағалау. Негізгі ауыл шаруашылық дақылдардың өсіп жетілуінің агрометеорологиялық жағдайларын бағалаған кезде практикалық білім мен дағдыға ие болу. Агрометеорологияның теоретикалық негіздерін және негізгі агрометео-рологиялық көрсеткіштерді есептеу әдістерін білу. Ауыл шаруашылық дақылдардың өсіп жетілуінің агрометеорологиялық жағдайларын талдағанда алынған білімдермен пайдалана алу. Агроклиматологиялық көрсеткіштерді есептеу әдістерін тәжірбиелік дағдыларын меңгеру.

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі (есепке алу)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Азаматтық авиация ауа кемесінің ұшуын метеорологиялық қамтамасыздандыруын реттейтін құжаттар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Азаматтық авиация ауа кемесінің ұшуын метеорологиялық қамтамасыздандыруын реттейтін негізгі құжаттарды оқу. Қысқаша мазмұны. Қызмет көрсететін ауа кемесінің ұшуының қауіпсіздігін және жүйелілігін қамтамасыздандырудың нормативті және әдістемелік құжаттары туралы білу. Азаматтық авиация ауа кемесінің ұшуының негізгі ережелерін: құралдар бойынша ұшу, көзбен шолып, ұшыру, биіктікті өлшегішті орналастыру, бақылайтын ауа кеңістігінде вертикалды, бойлықтық және бүйір ұшуды, қонуға көзбен шолып, отыруды және т.б. білу. Алынған білімдерін тәжірибеде қолдана білу. Азаматтық авиация ауа кемесінің ұшуын метеорологиялық қамтамасыздандыруын реттейтін негізгі құжаттарды меңгеру.

Аймақтық синоптикалық метеорология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Студенттерді Қазақстан Республикасының аумағына тән синоптикалық процесстермен таныстыру; осы процесстердің пайда болу және даму шарттарымен және олардың Қазақстанның әртүрлі аудандарындағы ауа райы әрекеттерімен танысу. Қысқаша мазмұны. Қазақстан және оған көрші орналасқан территориялырға тән синоптикалық процесстер жайлы, жергілікті ауа райының және аймақтық синоптикалық процесстердің пайда болу ерекшеліктері жайлы мәліметтерді алу; атомсфералық процестердің орографиялық бағыныштылығынғ кеңістіктік-уақыттық біртексіздігін және меторолоиялық аудандардың өзгермелілігін түсіну. Қандай да бір синоптикалық процесс типінің басталу белгілерін және оның ары қарай дамуында орын алатын бағытын білу. Қазақстанның әртүрлі аймағында осымен байланысты күтілетін ауа райының өзгерістерін болжай алу. Қазақстан әртүрлі аудандарындағы ауа райы әрекеттерімен баланысты синоптикалық процесстердің әр түрлі дағдыларын меңгеру.

Аймақтық синоптикалық метеорология
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Студенттерді Қазақстан Республикасының аумағына тән синоптикалық процесстермен таныстыру; осы процесстердің пайда болу және даму шарттарымен және олардың Қазақстанның әртүрлі аудандарындағы ауа райы әрекеттерімен танысу. Қысқаша мазмұны. Қазақстан және оған көрші орналасқан территориялырға тән синоптикалық процесстер жайлы, жергілікті ауа райының және аймақтық синоптикалық процесстердің пайда болу ерекшеліктері жайлы мәліметтерді алу; атомсфералық процестердің орографиялық бағыныштылығынғ кеңістіктік-уақыттық біртексіздігін және меторолоиялық аудандардың өзгермелілігін түсіну. Қандай да бір синоптикалық процесс типінің басталу белгілерін және оның ары қарай дамуында орын алатын бағытын білу. Қазақстанның әртүрлі аймағында осымен байланысты күтілетін ауа райының өзгерістерін болжай алу. Қазақстан әртүрлі аудандарындағы ауа райы әрекеттерімен баланысты синоптикалық процесстердің әр түрлі дағдыларын меңгеру.

Аймақтық синоптикалық метеорология*
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Студенттерді Қазақстан Республикасының аумағына тән синоптикалық процесстермен таныстыру; осы процесстердің пайда болу және даму шарттарымен және олардың Қазақстанның әртүрлі аудандарындағы ауа райы әрекеттерімен танысу. Қысқаша мазмұны. Қазақстан және оған көрші орналасқан территориялырға тән синоптикалық процесстер жайлы, жергілікті ауа райының және аймақтық синоптикалық процесстердің пайда болу ерекшеліктері жайлы мәліметтерді алу; атомсфералық процестердің орографиялық бағыныштылығынғ кеңістіктік-уақыттық біртексіздігін және меторолоиялық аудандардың өзгермелілігін түсіну. Қандай да бір синоптикалық процесс типінің басталу белгілерін және оның ары қарай дамуында орын алатын бағытын білу. Қазақстанның әртүрлі аймағында осымен байланысты күтілетін ауа райының өзгерістерін болжай алу. Қазақстан әртүрлі аудандарындағы ауа райы әрекеттерімен баланысты синоптикалық процесстердің әр түрлі дағдыларын меңгеру.

Аймақтық синоптикалық метеорология.
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Студенттерді Қазақстан Республикасының аумағына тән синоптикалық процесстермен таныстыру; осы процесстердің пайда болу және даму шарттарымен және олардың Қазақстанның әртүрлі аудандарындағы ауа райы әрекеттерімен танысу. Қысқаша мазмұны. Қазақстан және оған көрші орналасқан территориялырға тән синоптикалық процесстер жайлы, жергілікті ауа райының және аймақтық синоптикалық процесстердің пайда болу ерекшеліктері жайлы мәліметтерді алу; атомсфералық процестердің орографиялық бағыныштылығынғ кеңістіктік-уақыттық біртексіздігін және меторолоиялық аудандардың өзгермелілігін түсіну. Қандай да бір синоптикалық процесс типінің басталу белгілерін және оның ары қарай дамуында орын алатын бағытын білу. Қазақстанның әртүрлі аймағында осымен байланысты күтілетін ауа райының өзгерістерін болжай алу. Қазақстан әртүрлі аудандарындағы ауа райы әрекеттерімен баланысты синоптикалық процесстердің әр түрлі дағдыларын меңгеру.

Атмосфераның ластануы және қорғау
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Атмосфераның трансшекаралық ластануы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Атмосфералық ауаның ластануының теориялары туралы, атмосфера мониторингісін ұйымдастырудың заманауи тәсілдері туралы, ауа ортасында ластаушы заттардың таралуының моделдену әдістемесі, соның ішінде трансшкаралық масштабта; экологиялық қауіпсіздік пен тұрақты даму мақсатында ауа ортасының сапасын басқарудың заманауи әдістері туралы білімдерді жетілдіру. Қысқаша мазмұны. Ауа бассейнінің ластануы туралы ақпараттарды жинау, тексеру, өңдеу және талдауы заманауи жүйесінде, атмосферадағы қоспалардың диффузия теориясында, өте қауіпті ластаушы заттармен атмосфераның ластануының есептелуінің негізгі әдістері және атмосфералық ауанының сапасын басқарудың заманауи әдістерінің зерттелуінде; ластанудың қауіпті деңгейінде болжамның заманауи әдістерінде; атмосфераның ластануының заманауи жаһандық мәселелерінде білімді жетілдіру. Ауа ортасындағы қоспалардың заманауи диффузия теориясында базалық аспектілерді; аса маңызды ластану көздерден пайда болатын ластану алқабын есептеудің негізгі тәсілдерін; атмосфераның ластануының метеорологиялық жағдайларын; атмосфералық ауаның сапасын басқару сұрақтарын білу. Атмосфераның ластануының мониторинг жүйелерінің ұйымдастыру саласында басқару сұрақтарын қабылдауды; атмосфераның ластануына жүргізілген бақылау нәтижелерінің жеке және кешенді талдауын жүргізуді; атмосфералық ауаның тазалығын, қоспалар мен ластану болжамының диффузиясын тексеру мәселелерін шешуді; заманауи экологиялық бағдарламалық кешендерді қолдануды; атмосфераның локальді ластану деңгейінің болжамын құрастыруды істей білу. Экологиялық қауіпсіздік пен тұрақты даму мақсатында ауа ортасының сапасын басқарудың заманауи әдістерін меңгеру.

Атмосфераның трансшекаралық ластануы.
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Атмосфералық ауаның ластануының теориялары туралы, атмосфера мониторингісін ұйымдастырудың заманауи тәсілдері туралы, ауа ортасында ластаушы заттардың таралуының моделдену әдістемесі, соның ішінде трансшкаралық масштабта; экологиялық қауіпсіздік пен тұрақты даму мақсатында ауа ортасының сапасын басқарудың заманауи әдістері туралы білімдерді жетілдіру. Қысқаша мазмұны. Ауа бассейнінің ластануы туралы ақпараттарды жинау, тексеру, өңдеу және талдауы заманауи жүйесінде, атмосферадағы қоспалардың диффузия теориясында, өте қауіпті ластаушы заттармен атмосфераның ластануының есептелуінің негізгі әдістері және атмосфералық ауанының сапасын басқарудың заманауи әдістерінің зерттелуінде; ластанудың қауіпті деңгейінде болжамның заманауи әдістерінде; атмосфераның ластануының заманауи жаһандық мәселелерінде білімді жетілдіру. Ауа ортасындағы қоспалардың заманауи диффузия теориясында базалық аспектілерді; аса маңызды ластану көздерден пайда болатын ластану алқабын есептеудің негізгі тәсілдерін; атмосфераның ластануының метеорологиялық жағдайларын; атмосфералық ауаның сапасын басқару сұрақтарын білу. Атмосфераның ластануының мониторинг жүйелерінің ұйымдастыру саласында басқару сұрақтарын қабылдауды; атмосфераның ластануына жүргізілген бақылау нәтижелерінің жеке және кешенді талдауын жүргізуді; атмосфералық ауаның тазалығын, қоспалар мен ластану болжамының диффузиясын тексеру мәселелерін шешуді; заманауи экологиялық бағдарламалық кешендерді қолдануды; атмосфераның локальді ластану деңгейінің болжамын құрастыруды істей білу. Экологиялық қауіпсіздік пен тұрақты даму мақсатында ауа ортасының сапасын басқарудың заманауи әдістерін меңгеру.

Ауа кемесінің ұшу қауіпсіздігіне метеорологиялық құбылыстардың әсері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Қауіпті метеорологиялық жағдайлардың авиаапаттарға әсерін оқып үйрену. Қысқаша мазмұны. Ауа райы жағдайларымен байланысты типтік авиациялық апаттар туралы мәліметтерді алу; авиаапаттарды қалыптастыратын табиғи құбылыстарды зерттеу. Ауа райы жағдайларымен байланысты авиациялық апаттардың негізгі түрлерін; метеорологиялық жағдайлармен болатын авиациялық апаттардың пайда болуы кезінле аэропорт қызметінің әрекетін білу. Метеорологиялық жағдайлардың авиаапаттарға әсерін талдай білу. Авиаапаттарды қалыптастыратын табиғи құбылыстарды меңгеру.

Ауа райын болжаудың арнайы әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Ауа райын болжаудың арнайы әдістерін оқу, оларды практика жүзінде қолдану. Қысқаша мазмұны. Синоптикалық жағдайды сараптау және бағалау; ауа райының арнайы болжамдарын құрастыру барысында ауа райының сипаттамаларын есептеу нәтижелерін қолдану. Нөсерлі жаңбыр, найзағай, бұршақ, үсік, қарлы боран, шаңды дауыл, шквалдарды болжау әдістерін білу. Шквал, шаңды дауыл, қарлы боран, бұршақ, найзағай, нөсерлі жаңбыр, үсік, атмосфера стратификациясы болжамдарын құрастыра білу. Ауа райын болжаудың арнайы әдістерін практика жүзінде қолдануды меңгеру.

Ауа райын болжаудың арнайы әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Ауа райын болжаудың арнайы әдістерін оқу, оларды практика жүзінде қолдану. Қысқаша мазмұны. Синоптикалық жағдайды сараптау және бағалау; ауа райының арнайы болжамдарын құрастыру барысында ауа райының сипаттамаларын есептеу нәтижелерін қолдану. Нөсерлі жаңбыр, найзағай, бұршақ, үсік, қарлы боран, шаңды дауыл, шквалдарды болжау әдістерін білу. Шквал, шаңды дауыл, қарлы боран, бұршақ, найзағай, нөсерлі жаңбыр, үсік, атмосфера стратификациясы болжамдарын құрастыра білу. Ауа райын болжаудың арнайы әдістерін практика жүзінде қолдануды меңгеру.

Аэродромдарда метеорологиялық бақылау құралдарын қолдану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Азаматтық авиацияның аэродромдарында метеорологиялық құралдар эксплуатациясын ұйымдастыру ережелерін оқу және техникалық эксплуатацияны жоспарлау. Қысқаша мазмұны. Метеорологиялық құралғылардың жұмыс істелуі, техникалық жабдықталуы мен жөнделуі туралы көзқарасы болу; метеорологиялық бақылауды ұйымдастыру мен өлшеу құралдарын тексеруді білу, метеорологиялық бақылау құралдарының жұмыс істелуін жүзеге асыру. Азаматтық авиация аэродромдарында метеорологиялық құралдарды қолдану ережелерін білу. Метеорологиялық құралдарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету, қолданысқа енгізе білу. Өлшеу құралдарының бақылау дағдыларын меңгеру.

Әлеуметтік өзгеру және саяси модернизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттердің әлеуметтік өзгерістер мен дамуды және саяси жанғырту теориялық ұғыну, талдау және бағалау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Берілген модульде теориялық пен эмпирикалық перспективалар нақты бағдарламалар/стратегия дайындаумен үйлестірілген. Модульде қазіргі заманғы қоғамның құрылымы, әлеуметтік тәжірибелері мен мәдениетіндегі әлеуметтік және саяси өзгерістердің түрлерін, мемлекеттердің жаһандық және жергілікті деңгейдегі социеталдық дамуының себептері мен үрдістерін ашып көрсетететін әлеуметтік трансформациялар мен саяси жанғырту теориялары қарастырылады. Әлеуметтік өзгеріс және даму. Әлеуметтік өзгерістердің әлеуметтанулық перспективалары. Көші-қон мен еңбек көші-қоны. Жаһандық әлеуметтік қозғалыстар мен азаматтық белсенділік. Әлеуметтік құрылымның өзгеруі. Жаңа технологиялар мен медианың әлеуметтік өзгерістерге әсері. Өзгеруші Орталық Азия: үдерістер мен мәселелер. Cаяси жаңару түсінігі және түрлері. Cаяси жаңару теориясының, олардың эволюция және саяси тәжірибеде қарым-қатынасының негізгі бағыттары. Саяси жаңару институционалдық факторлар мен саяси дағдарыстар жүйесінің рөлі мен маңызы. Жаһандану және саяси жаңару ел дамуының қазақстандық үлгісі. Бәсекеге қабілетті жаңа деңгейге еліміздің шығыс жолы ретінде Үшінші жаңғыртудың негізгі басымдықтары: жедел технологиялық жаңғырту; бизнес-ортаны ырықтандыру; макро тұрақтылық; адам капиталының сапасын арттыру; институционалдық өзгерістер, қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес болып табылады.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Геофизика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Геоэкология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Қазақстан климаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Қазақстан аумағында климат құрылуының шарттарын, атмосфераның жалпы циркуляциясының ерекшеліктерін оқу. Жалпы аумақ бойынша және де Қазақстан Республикасы аумағында өтетін құбылыстар мен процесстердің қайталанушылығын оқу. Қысқаша мазмұны. Қазақстан территориясының негізгі климаттық сипаттамаларын игеру; Климат құраушы факторлар Климаттық өзгеруіне байланысты халықаралыө бағдарламаларды; республиканың климатын, климаттық зоналарын білу. Климаттық ақпараттарды мүдделі мекемелерге және халыққа бере алу, Қазақстан облыстарының климаттық сипаттамаларын бере алу. Қазақстан аумағында негізгі климаттық сипаттамаларды меңгеру.

Қазақстан климаты
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Қазақстан аумағында климат құрылуының шарттарын, атмосфераның жалпы циркуляциясының ерекшеліктерін оқу. Жалпы аумақ бойынша және де Қазақстан Республикасы аумағында өтетін құбылыстар мен процесстердің қайталанушылығын оқу. Қысқаша мазмұны. Қазақстан территориясының негізгі климаттық сипаттамаларын игеру; Климат құраушы факторлар Климаттық өзгеруіне байланысты халықаралыө бағдарламаларды; республиканың климатын, климаттық зоналарын білу. Климаттық ақпараттарды мүдделі мекемелерге және халыққа бере алу, Қазақстан облыстарының климаттық сипаттамаларын бере алу. Қазақстан аумағында негізгі климаттық сипаттамаларды меңгеру.

Қазақстан климаты*
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Қазақстан аумағында климат құрылуының шарттарын, атмосфераның жалпы циркуляциясының ерекшеліктерін оқу. Жалпы аумақ бойынша және де Қазақстан Республикасы аумағында өтетін құбылыстар мен процесстердің қайталанушылығын оқу. Қысқаша мазмұны. Қазақстан территориясының негізгі климаттық сипаттамаларын игеру; Климат құраушы факторлар Климаттық өзгеруіне байланысты халықаралыө бағдарламаларды; республиканың климатын, климаттық зоналарын білу. Климаттық ақпараттарды мүдделі мекемелерге және халыққа бере алу, Қазақстан облыстарының климаттық сипаттамаларын бере алу. Қазақстан аумағында негізгі климаттық сипаттамаларды меңгеру.

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциялары (есепке алу)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржылық сауаттылықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

Қолданбалы климатология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Қолданбалы климатология бойынша қазіргі заманғы ғылыми жетістіктер мен тәжірибелік дағдылар кешенін қалыптастыру. Қысқаша мазмұны. Климаттық аудандастыру әдістерін, климаттық анықтамалықтарды, нормативтік климаттық құжаттарды оқу. Климаттық аудандастыру әдістерін, климаттық анықтамалықтарды, нормативтік климаттық құжаттарды білу. Экономиканың әртүрлі секторларына, әртүрлі әлеуметтік-экономикалық шарттарға орындайтын мақсаттарға байланысты территорияның климаттық сипаттамасын құра білу Климаттық аудандастыру дағдыларын меңгеру.

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Метеоақпараттарды климаттық өңдеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Метеорологиялық бақылауларды климатологиялық өндеу міндеттерін, метеобақылаулар мәліметтерінің жалпы сипаттамаларын және оларды өндеу әдістемелерін зерттеу. Қысқаша мазмұны. Әртүрлі географиялық жағдайларда климаты жақсы сипаттайтын климаттық көрсеткіштерді; осы көрсеткіштерді қажетті және жеткілікті дәлділігімен алу тәсілдерін, оларды уақыт пен аудан бойынша салыстыруды зерттеу. Негізгі климаттық көрсеткіштерді, оларды алу тәсілдерін, климатологиялық қатарларды статистикалық өндеу әдістерін білу. Алғашқы эксперименталды мәліметтерді талдай алу; бар ақпаратты статистикалық өндеу және талдау әдістерін қолдана алу; метеорлогиялық қатарларға климаттық өндеу жүргізе алу. Метеорологиялық бақылауларды климатологиялық өндеудің дағдыларын меңгеру.

Метеоқамтамассыздықты реттейтін халықаралық құжаттар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Азаматтық авиацияның әуе кемесінің ұшуын метеорологиялық қамтамсыздандыруды реттейтін негізгі халықаралық құжаттарды үйрену. Қысқаша мазмұны. Әуе кемесінің қауіпсіз және үздіксіз ұшуының қамтамасыздығына қызмет көрсету бойынша нормативті және әдістемелік құжаттар туралы көзқарасы болу. Азаматтық авиацияның халықаралық әуе кемесінің негізгі ережелерін; халықаралық, метеорологиялық авиациялық кодтарды; аэродромдық құжаттарды және аэронавигациядық ақпараттар бойынша құжаттарды білу. Алынған білімдерді практикада қолдана білу. Авиацияның әуе кемесінің ұшуын метеорологиялық қамтамсыздандыруды реттейтін халықаралық құжаттарды меңгеру.

Метеорологиядағы қауіптер мен тәуекелдер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Төтенше жағдайларда, өндірісте, тұрмыста адамдарға қауіп төндіретін метеорологиялық қауіптерді зерттеу. Қысқаша мазмұны. Метеорологиялық құбылыстардан туындайтын қауіптердің пайда болу себептерін оқу; олардың кеңістік және уақыт бойынша әсер етуін болжау және бағалау мүмкіндіктерін оқу. Қауіпті метеорологиялық құбылыстарды (құрғақшылық, күшті жел, қатты ыстық және суық, су тасу , сел және т.б.) және олардың пайда болу себептерін білу. Метеорологиялық қауіптерді бағалай білу. Метеорологиялық құбылыстардан туындайтын қауіптердің пайда болу себептерінің дағдыларын меңгеру.

Метеорологиядағы қауіптер мен тәуекелдер
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Төтенше жағдайларда, өндірісте, тұрмыста адамдарға қауіп төндіретін метеорологиялық қауіптерді зерттеу. Қысқаша мазмұны. Метеорологиялық құбылыстардан туындайтын қауіптердің пайда болу себептерін оқу; олардың кеңістік және уақыт бойынша әсер етуін болжау және бағалау мүмкіндіктерін оқу. Қауіпті метеорологиялық құбылыстарды (құрғақшылық, күшті жел, қатты ыстық және суық, су тасу , сел және т.б.) және олардың пайда болу себептерін білу. Метеорологиялық қауіптерді бағалай білу. Метеорологиялық құбылыстардан туындайтын қауіптердің пайда болу себептерінің дағдыларын меңгеру.

Метеорологиядағы менеджмент және маркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Нарық жағдайында ұйымның басқару жүйелерін қызмет істету және құрастыру принциптерін зерттеу; маркетингтік басқарудың принциптері мен әдістерін игеру, маркетингпен басқару шегінде стратегиялық және тактикалық (оперативті) шешімдерді қабылдау. Қысқаша мазмұны. Басқарудың негізгі әдістерін, техникасы мен технологиясын игеру; дамудың стратегиялық бағдарлану деңгейінде маркетингтік шешімдерді қабылдауда білім мен дағдыға ие болу; маркетингтік іс-әрекетті ұйымдастыру, жоспарлау және қадағалау сұрақтарын шешу. Маркетингтік басқару концепциясының теоретикалық және әдістемелік қағидаларын; басқарудың қолданылатын құралдары мен тәсілдерінің мүмкіндіктері мен тағайындалуы; жеке және қоғамдық қажеттіліктерін қанағаттандыруда басқарушылық маркетингтік шешімдерді қабылдағанда жауапты болуды білу. Маркетингтік шешімдерді қабылдауды және құрастырудың әдістемелік тәсілдері мен процедураларын, заманауи технологияларын қолдана білу; басқарушылық шешімдердің өзара байланыстарын талдап, түсіндіру; тәжірибеде басқаруды жетілдіру жолдарын таба білу. Нарық жағдайында ұйымның басқару жүйелерін қызмет істету және құрастыру принциптерін зерттеу; маркетингтік басқарудың принциптері мен әдістерін меңгеру.

Метеорологиядағы менеджмент және маркетинг*
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Метеорологиядағы менеджмент және маркетинг.
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Метеорологиядағы экологиялық қауіптер мен әрекеттер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Төтенше жағдайларда, өндірісте, тұрмыста адамдарға қауіп төндіретін метеорологиялық қауіптерді зерттеу. Қысқаша мазмұны. Метеорологиялық құбылыстардан туындайтын қауіптердің пайда болу себептерін оқу; олардың кеңістік және уақыт бойынша әсер етуін болжау және бағалау мүмкіндіктерін оқу. Қауіпті экологиялық құбылыстар және олардың пайда болу себептерін білу. Экологиялық қауіптерді бағалай білу. Экологиялық қауіптер мен тәуекелдердің туындау себептерінің анықтау дағдыларын меңгеру.

Метеорологиялық ақпараттарды ұсыну тәсілдері және өңдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Студенттерде шұғыл және күн тәртібіндегі метеорологиялық, аэрологиялық, сонымен қатар атмосфералық ауаның ластану күйіне арнайы бақылауларды жүргізу үшін автоматтандырылған өңдеу мен тексерудің жалпы принциптері бойынша кешенді білімді қалыптастыру. Қысқаша мазмұны. ТМД мен шет елдерде метеорологиялық ақпараттарды өңдеу және таныстыру тәсілдері туралы көзқарасы болу; ақпараттардың заманауи жүйелерін беруді, жинауды және сақтауды; ақпараттарды жинауды және сақтауды оптимизациялау, автоматтандыру бойынша мүмкіндіктерді үйрену. Метеорологиялық ақпараттарды өңдеу және таныстыру тәсілдерін; гидрометеоро-логиялық ақпараттарды сақтау тәсілдері мен жинау технологиясын және автоматтандырылған өңдеуді білу. Метеорологиялық бақылауларды көз мөлшермен өңдей білу; бағдарламалық құралдардың көмегімен метеорологиялық ақпараттардың автоматтандырылған өңдеуін жүргізе білу; метеорологиялық ақпараттарды тұтынушыларға қолайлы түрде көрсете білу. Режимдік ақпараттарды және шұғыл тексерістің автоматтандырылған өңдеулердің дағдыларын меңгеру.

Өнеркәсіп экологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Өнеркәсіп өнімдері технологиясы мен қоршаған ортаның әрекеттесуінің талдау тәсілдерін үйрену. Қысқаша мазмұны. Өнеркәсіп экологиясының концепциялары туралы көзқарас болу; өнеркәсіп экологиясының теориялық негіздерін меңгеру; өнеркәсіп экологиясының нысаны мен пәнін, өнеркәсіп көздерінің қоршаған ортаға әрекетін зерттеу. Өнеркәсіп экологиясының негізгі теориясын білу. Технологиялық құралдармен жабдықтау және апатты жағдайлар процесінде өнеркәсіп кәсіпорындарынан қоршаған ортаға түсетін зиянды заттарды анықтау әдістерін қолдануды анықтай білу. Табиғи қорлардың барлық түрлерін қорғау мен тиімді қолдануды қамтамасыздандыратын техникалық мүмкінді, экономикалық толық жинақталған және экологиялық тиянақты шаралардың практикалық жүзеге асуының қажетті тәсілдерін қолдануды; өнеркәсіп тасталымдарының жинақталған әрекетін бағалауды және олардың зардаптарын меңгеру.

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Тұлғааралық қарым-қатынас психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тұлға аралық қарым-қатынас психологиясының ғылыми негіздерін меңгеру. Тұлға аралық қарым-қатынастың әр түрлі формалары, жолдары, жақтары. Тұлға аралық қарым-қатынас психологиясын білу. Тұлғаның коммуникатитві деңгейлерін және қасиеттерін диагностикалау іскерліктері. Коммуникативті тренингтерді жүргізу дағдылары.

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Ұшуды метеорологиялық қамтамасыз ету
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Азаматтық авиацияны метеорологиялық қамтамасыздандырудың ерекшеліктерін және телекоммуникация құралдарын зерттеу. Қысқаша мазмұны. Авиацияны метеорологиялық қамтамасыздандырудың экономикалық модельдері туралы; авиациялық тұтынушылардың метеорологиялық хабардар болуларының көбеюі; метеоақпараттарды ұсынудың жылдамдығы мен нақтылығының өсуі туралы білу. Қоршаған табиғи орта туралы ақпаратпен алмасу бойынша Бүкіл дүниежүзілік метеорологиялық ұйымның тәжірибесі мен стандарттарын енгізу. Азаматтық және экспериментальды авиацияның ұшуларын метеорологиялық қамтамасыздандырудың ерекшеліктерін білу. Қоршаған ортаның күйіне жүйелі түрде бақылау жүргізе алу және авиациға қажет ауа райы болжамдарын құрастыруды; Бүкіл дүниежүзілік метеорологиялық ұйымның авиациялық метеорлогия бойынша Комиссиясы шегінде Азаматтық авиацияны метеорологиялық қамтамасызданды-руды жетілдіру сұрақтары бойынша халықаралық ынтымақтастыққа қатысу жасай алу. Ұшудың метеорологиялық қамтамасыз ету өзгешіліктерін меңгеру.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экологиялық жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Табиғатты пайдалану сферасында пайда болатын мәселелерді шұғыл шешу мақсатында келісімді және есептік түрдегі табиғатты қорғау құжаттарының пакетін зерттеу. Қысқаша мазмұны. Экологиялық жобалау бойынша негізгі құжаттар: Экологиялық бақылау бағдарламасы (ЭББ), Санитарлы қорғау аймағы (СҚА), Шығарылым паспорты, Шекті мүмкіндік тасталымдарының жобасы (МТЖ), Қоршаған ортаға әерлерді бағалау (ҚОӘБ), Шекті мүмкіндік тасталымдар (ШМТ) және т.б. туралы көзқарастары болу. Ұйымдармен жүргізілетін экологиядық қауіпсіздікті қамтамасыздандыру бойынша шаралар туралы мәліметтерді; уәкіл бақылаушы органдармен құжаттамалардың рәсімдерін білу. Қолжетімді экологиялық қаціпсіздіктің барлық ошақтарының инвентаризациясын жүргізуді, тапсырыс берушінің өкілімен бекітілу үшін жетіспейтін құжаттарды жинай және қарастыруды істей білу. Экологиялық жобалау бойынша негізгі құжаттардың дағдыларын меңгеру.

Экологиялық құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Табиғатты пайдалану сферасында пайда болатын мәселелерді шұғыл шешу мақсатында келісімді және есептік түрдегі табиғатты қорғау құжаттарының пакетін зерттеу. Қысқаша мазмұны. Экологиялық жобалау бойынша негізгі құжаттар: Экологиялық бақылау бағдарламасы (ЭББ), Санитарлы қорғау аймағы (СҚА), Шығарылым паспорты, Шекті мүмкіндік тасталымдарының жобасы (МТЖ), Қоршаған ортаға әерлерді бағалау (ҚОӘБ), Шекті мүмкіндік тасталымдар (ШМТ) және т.б. туралы көзқарастары болу. Ұйымдармен жүргізілетін экологиядық қауіпсіздікті қамтамасыздандыру бойынша шаралар туралы мәліметтерді; уәкіл бақылаушы органдармен құжаттамалардың рәсімдерін білу. Қолжетімді экологиялық қаціпсіздіктің барлық ошақтарының инвентаризациясын жүргізуді, тапсырыс берушінің өкілімен бекітілу үшін жетіспейтін құжаттарды жинай және қарастыруды істей білу. Экологиялық жобалау бойынша негізгі құжаттардың дағдыларын меңгеру.

Экологиялық мониторинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Қоршаған ортаның және оның компоненттерінің күйі туралы үйлесімді ақпаратты алу үшін экологиялық мониторингтің негізгі қағидаларын білуді қалыптастыру; негізгі табиғи объектілердің: атмосфераның, гидросфераның, литосфе-раның биосфераның күйіне мониторингті ұйымдастырудың ерекшеліктерін аудандарды шаруашылық игерудің әртүрінде түсіне білу Қысқаша мазмұны. Шығармашылық ойды қалыптастыру, экологиялық мониторингтің міндеттері туралы, оның мақсатың, мазмұнын, табиғатты қорғаудың типтік шараларын жобалау үшін зерттеулер нәтижелерін өндеп, талдап, шаруашылықтың әртүрлі іс-әрекетінің ерекшеліктерін ескеріп, мониторингті ұйымдастыру әдістері туралы фундаменталды білімдерді біріктіру; экологиялық және геоэкологиялық мониторингтің кешенді бағдарламаларын, аудандарды шаруашылық игерудің әртүрінде табиғи ортаны сақтау бойынша тәжірибелік нұсқамалар құрастыру. Экологиялық мониторингтің негізгі қағидаларын, жалпы құрылымын, мониторинг түрлерінің жіктеулерін; қоршаған ортаның ластануының негізгі бақыланатын параметрлерін және нормаға келтіруін; экологиялық мониторингтің бірыңғай мемлекеттік жүйесіне, қоршаған орта мониторингісінің глобальды жүйесіне кіретін мониторингтің жүйесі мен қызметін; табиғи орта күйінің мониторингісің ұйымдастыру принциптерін; табиғатты қорғаудың кешенді бағдарламаларын білу. Аудандарды шаруашылық игерудің әртүрінде қоршаған орта мониторингісінің бағдарламасын ұйымдастыруды білу; мониторингтің нәтижелерін өндеп, талдауды; табиғатты қорғау шараларын жобалауды жасай алу. Қоршаған ортаның күйі туралы үйлесімді ақпаратты алу үшін экологиялық мониторингтің негізгі қағидаларын меңгеру.

Экологиялық сараптау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл блок территориялардың табиғи және өндірістік потенциалдарын кешенді бағалау әдісін оқу негізінде жаңа пәнаралық геоэкологиялық білімді қолдану негізінде профессионалды компетенцияларға бағытталған. Экологиялық бағалау жоспарланған кәсіпорынның қоршаған ортаға әсерін қарастырады және бұл нәтижелерді экологиялық зиян болмау үшін қолдану. Табиғатты қолдануды басқарудың нормативті негіздеріне экологиялық жоспарлау, қоршаған ортаға әр түрлі шаруашылық әрекеттер әсерін бағалау жатады. Пәнді оқу н

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Диплом алды
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Учебная
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - ФМО

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение