Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Кадастр

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - қызмет көрсету саласының бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ASIIN v.e. 2014-2019.
Бағдарлама: «5В090700 – Кадастр».
Оқу деңгейі: Бакалавриат.
Емтихандар: Ұлттық Бірыңғай Тест қорытындысы.
Оқыту түрі: Күндізгі және қашықтықтан оқыту.
Оқу мерзімі: 4 жыл (күндізгі), 2 жыл (қашықтықтан оқыту).
Бакалавр дайындау бағыты бойынша «Жерге орналастыру» кәсіби қызметтің келесі түрлеріне дайындайды:
• жерге орналастыру саласының кәсіби қызметі, жер және қалалық кадастр;
• жерге орналастыру саласының кәсіби қызметі, жер және қалалық кадастр;
• жер ресурстарын басқару және жер нарығы саласындағы мамандарды даярлау, жер және жылжымайтын мүлік бағалаушыларды дайындау;
• ҚР жер ресурстарын басқару Комитетінің «Жер ресурстары мен жерге орналастырудың мемлекеттік ғылыми-өндірістік орталығы
• мемлекеттік жобалау және ғылыми-зерттеу институттарында жерге орналастыру жөніндегі жұмыс және кәсіби қызметі, сондай-ақ жер қатынастары саласындағы кәсіпорындар мен ұйымдарында экономикалық және құқықтық қызметпен айналысу.
Бейінді пәндер:
• кадастрдағы геодезия;
• жер кадастры;
• жерді және жылжымайтын мүлік мемлекеттік тіркеу және есепке алу;
• аумақты инженерлік жабдықтау;
• фотограмметрия;
• кадастрдағы геоақпараттық технологиялар;
• кадастрлық аймақтау, жерді бағалау және салық салу;
• жер кадастрындағы нормативтік құжаттар;
• мемлекеттік жер кадастрының ААЖ;
• Жылжымайтын мүлікпен мәмілелерді тіркеу.
Білім беру артықшылықтары:
• Дәстүрлер сабақтастығы бар байырғы ғылыми мектеп пен жерге орналастырудың дамуы мен қалыптасуына баға жетпес үлес қосқан ҚР жетекші профессорлары;
• жерге орналастыру саласында білім беру мен толық қызметтер көрсету;
• жер кадастры мен инженер-жерге орналастыру мамандарды даярлаудың ең жақсы базасы, жерге орналастыруды жобалау, экономика және ауыл шаруашылық өндірісін ұйымдастыру, топырақтану, мелиорация, геодезия, аэрофотогеодезии.
Халықаралық байланыстары:
Зальцбург университетінің ГАЖ және геоинформатика орталығы (Аустрия), Ноттингем, Бирмингем, Глазго, Суррей университеттері (Ұлыбритания), Ролланд (Калифорния, АҚШ), Оңтүстік Коннектикут (АҚШ), Лейбниц елтану институты (Германия), Шығыс Венгрия университеті Венгрия), Лодз университеті (Польша) және т.б.
Іс - тәжірибеден өту орны және жұмысқа қабылдану мүмкіндігі:
«Казгипроград 1» жобалау институты, ЕМК шаруашылық жүргізу құқығындағы "Садпроект, О.Ө. Оспанов атындағы Қазақ топырақтану және агрохимия ғылыми-зерттеу институты, Іле-Алатау мемлекеттік ұлттық паркі Мемлекеттік ауылшаруашылық аэрофотогеодезиялық зерттеулер институты (ГИСХАГИ), Қазақстан қолданбалы экология агенттігі (КАПЭ), Ауыл шаруашылық министірлігі, Облыстық және аудандық әкімшіліктердегі жер бөлімдері.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Бiрiншi жоғары бiлiм

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Кадастр
Мамандық шифры
5B090700
Факультеті
География және табиғатты пайдалану
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі
Таңдау пәні
География
Бейіндік пән
География
Өту балы
ҚАЗ
116
ОРЫС
117

пәндер

Агрохимия
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық менеджмент және мәліметтерді өңдеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: информатика бағытында, қазіргі компьтерлік және ақпараттық технологиялар туралы білім беру, геоақпарттық технологиялар мен географиялық ақпарттық жүйелерді қолдану мен құру әдістерін үйрету, географиялық зерттеулер кезінде алынған білімдер мен дағдылар негізінде әдістемелік және практикалық әдеттерді қалыптастыру. Міндеттері: мәліметтер мен алынған ілімдермен жұмыс жасау жүйелік талдаушылық дағдыларын, жер-кадастрлық картографиялау жүргізу үшін ақпараттық сипаттағы мәліметтерді талдау дағдыларын дамыту Пәнді оқу барысында студент: Білу: геоинформатика мен геоақпараттық технологиялардың теориялық негіздері, географиялық ақпараттық жүйелердің қызмет етуі; Жер туралы ғылымдарда ГАЖ-ды қолдану негізгі идеялары, қағидалары мен әдістері Істей білу: кәсіби міндеттерді шешуде әртүрлі көздерден алынған аұпараттармен жұмыс жасау дағыдыларын қолдану, міндеттерді шешуде ГАЖ тиімділігін бағалау және мүмкіндіктер шегін айқындау; Меңгеру: базалық компьтерлік технологияларды және ақпараттық бағдарламаларды игеру, географиялық ақпараттарды бейнелеу және өңдеу технологияларын, ақпараттық бағдарламалармен жұмыс жасау дағыдыларын игеру

Ақпараттық менеджмент және мәліметтерді өңдеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: информатика бағытында, қазіргі компьтерлік және ақпараттық технологиялар туралы білім беру, геоақпарттық технологиялар мен географиялық ақпарттық жүйелерді қолдану мен құру әдістерін үйрету, географиялық зерттеулер кезінде алынған білімдер мен дағдылар негізінде әдістемелік және практикалық әдеттерді қалыптастыру. Міндеттері: мәліметтер мен алынған ілімдермен жұмыс жасау жүйелік талдаушылық дағдыларын, жер-кадастрлық картографиялау жүргізу үшін ақпараттық сипаттағы мәліметтерді талдау дағдыларын дамыту Пәнді оқу барысында студент: Білу: геоинформатика мен геоақпараттық технологиялардың теориялық негіздері, географиялық ақпараттық жүйелердің қызмет етуі; Жер туралы ғылымдарда ГАЖ-ды қолдану негізгі идеялары, қағидалары мен әдістері Істей білу: кәсіби міндеттерді шешуде әртүрлі көздерден алынған аұпараттармен жұмыс жасау дағыдыларын қолдану, міндеттерді шешуде ГАЖ тиімділігін бағалау және мүмкіндіктер шегін айқындау; Меңгеру: базалық компьтерлік технологияларды және ақпараттық бағдарламаларды игеру, географиялық ақпараттарды бейнелеу және өңдеу технологияларын, ақпараттық бағдарламалармен жұмыс жасау дағыдыларын игеру

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Аумақты жоспарлау, ұйымдастыру және елді мекендер кадастры
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль мақсаты студенттерге өндіріс түйіндерінің пайда болуы, халыққа мәдени-тұрмыстық қызмет ету торын құру, аудандарды архитектуралық-кеңістіктік құру және ұйымдастыру туралы түсінік беру. Курс мақсаты жерге орналастыру, қала құрылысы және т.б. жер пайдалану жобаларды кезекпен игеру ұстанымдарын, сондай-ақ қала мен елді-мекендер аумақтарының дамуы. елді-мекендер жер-шаруашылық жабдықтаудың және оларды кадастрлық бағалаудың негізін игеру; ауыл шаруашылық және өндірістік пайдалану аудандарын анықтауды меңгеру; қажетті ауыл шаруашылық жайылымжар, егіншіліктер, шабындықтар ауданын анықтай алу, елді-мекен сипатын жоспарлай алу қабілеті.

Аумақты жоспарлау, ұйымдастыру және елді мекендер кадастры
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль мақсаты студенттерге өндіріс түйіндерінің пайда болуы, халыққа мәдени-тұрмыстық қызмет ету торын құру, аудандарды архитектуралық-кеңістіктік құру және ұйымдастыру туралы түсінік беру. Курс мақсаты жерге орналастыру, қала құрылысы және т.б. жер пайдалану жобаларды кезекпен игеру ұстанымдарын, сондай-ақ қала мен елді-мекендер аумақтарының дамуы. елді-мекендер жер-шаруашылық жабдықтаудың және оларды кадастрлық бағалаудың негізін игеру; ауыл шаруашылық және өндірістік пайдалану аудандарын анықтауды меңгеру; қажетті ауыл шаруашылық жайылымжар, егіншіліктер, шабындықтар ауданын анықтай алу, елді-мекен сипатын жоспарлай алу қабілеті.

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Бейімделген-ландшафттық егіншілік
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: ауыл шаруашылығы экономикасының теориялық білімдерін, ауыл шаруашылық өндіріс дамуының маңызды экономикалық көрсеткіштерін есептеу әдістерін және оның тиімділігін арттыруды үйрету. Міндеттері: жүйелік нысан ретінде экономика салалары туралы түсінік қалыптастыру; АӨК салаларының экономикалық көрсеткіштерін есептеу мен бағалау әдістемелерін үйренуге дайындау. Пәнді оқу барысында студент: Білу: ауыл шаруашылық өндірістің техникалық-өндірістік ерекшеліктерін қолданудың әдістемелік амалдары мен ұстанымдарын білу; Істей білу: аграномияда инновациялық технологияларды қолданудың әдістемелері мен ұйымдастыру ұстанымдарын қолдануды игеру.

Геоботаникалық ізденістер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Геодезия
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді топографиялық-геодезиялық жұмыстардың негізгі түрлерін ұйымдастыру мен жасау бағытында теориялық және практикалық дайындау. Міндеттері: ізденіс, геодезиялық өлшеулер кезінде іске асырылатын геодезиялық жұмыстар кешені бойынша басты дағдылар қалыптастыру, топографиялық-геодезиялық жұмыстар өндірісі кезіндегі қажетті теориялық және практикалық білімдерді қалыптастыру Пәнді оқу барысында студент: Білу: геодезиядағы басты түсініктер мен ұғымдар, геоедезиялық координата жүйесі мен биіктік координатасы; Істей білу: геоедзиялық түсірістер мен топографиялық түсірістар нәтижесін өңдеу және топопландар мен географиялық жоспарлар, мекен кескінін құру. Меңгеру: геоедезиялық құралдарды рәсімдеу, журанлдар толтыруды, бақылау кестесін құруды игеру

Геодезиялық құралдар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Студент геодезиялық құралдарды қолдана алуы тиіс, әрі ол құралдар мен жабдықтарды сауатты қолдана алып, онымен жергеорналастыру және кадастр саласында әртүрлі мәселерді шеше алуы тиіс. Міндеттері: опкалық, оптика-электрондық системалар теориясын үйрету, заманауи геодезиялық құрал жабдықтармен жұмыс істеу, құрал жабдықтарды зерттеу әдістерің үйрету. Пәнді оқу барысында студент: Білу: геодезиялық құралдардың қолдану мақсатын; теодолит, нивелир, тахеометр, дальномер, GPS.т.б құралдардың құрылымын білу керек. Істей білу: құралдардың техникалық документациясын еркін игеріп, олармен жұмыс істей алу керек; құрал жабдықтардың схемасын білу керек, негізгі тексерулер мен зерттеулерді орындай алу керек; геодезиялық құралдарды жасақтаудың техникалық тапсырмаларын құру, қателіктерді жоюды игеру, құрал жабдықтарды тексеру және дәлдемліктерін келтіруді жасау. Меңгеру: электр тахеометрлер, GPS қабылдағыштар, иеженерлік комунникациялық ізденістер жасау құралдарын, инженерлік геодезиялық лицензиялық бағдарламалы компьютерлік техникалар сияқты жаңа құрал жабдықтарды қолдану арқылы топопграфиялық түсірілім және геодезиялық ізденістер жүргізу әдістерін меңгеру.

Геодезиялық құралдар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Студент геодезиялық құралдарды қолдана алуы тиіс, әрі ол құралдар мен жабдықтарды сауатты қолдана алып, онымен жергеорналастыру және кадастр саласында әртүрлі мәселерді шеше алуы тиіс. Міндеттері: опкалық, оптика-электрондық системалар теориясын үйрету, заманауи геодезиялық құрал жабдықтармен жұмыс істеу, құрал жабдықтарды зерттеу әдістерің үйрету. Пәнді оқу барысында студент: Білу: геодезиялық құралдардың қолдану мақсатын; теодолит, нивелир, тахеометр, дальномер, GPS.т.б құралдардың құрылымын білу керек. Істей білу: құралдардың техникалық документациясын еркін игеріп, олармен жұмыс істей алу керек; құрал жабдықтардың схемасын білу керек, негізгі тексерулер мен зерттеулерді орындай алу керек; геодезиялық құралдарды жасақтаудың техникалық тапсырмаларын құру, қателіктерді жоюды игеру, құрал жабдықтарды тексеру және дәлдемліктерін келтіруді жасау. Меңгеру: электр тахеометрлер, GPS қабылдағыштар, иеженерлік комунникациялық ізденістер жасау құралдарын, инженерлік геодезиялық лицензиялық бағдарламалы компьютерлік техникалар сияқты жаңа құрал жабдықтарды қолдану арқылы топопграфиялық түсірілім және геодезиялық ізденістер жүргізу әдістерін меңгеру.

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Жер жылжымайтын мүліктерін кадастрлық зоналау, бағалау және салық салу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерге жер кадастры және ерге орналастыруы саласы жағынан теориялық білім беру және жылжымайтын мүлікті және жерді кадастрлық зоналау, бағалау және салық салу саласында практикалық навыктарды және әдістерді пайдалануды меңерту. Міндеттері: жер кадастры әдісін, оның құрылымы мен құрамыдық бөлігінің әрбір функциясын, жердің сапалық және сандық есебін жүргізу әдісі мен мазмұнын, топырақты бонититтеу, жерді кадастрылық бағалау және зоналау, әр санаттарға байланысты жер бағасы ерекшелігінің әдістемесін және жер учаскесімен байланысты жылжымайтын мүлік объектілерін оларға салық салу сұақтары туралы білім қалыптастыру. Пәнді оқу барысында студент: Білу: әртүрлі санаттағы жерлерді кадастрылық зоналау және бағалау мақсаттары мен міндеттері және оларды бағалауды білу; жерге салық салу мазмұны мен басқада жер төлемдерін білу; әртүрлі санаттағы жерлерді бағалаудың әдістемелік тәсілдері және қағидалары, кадастрлық зоналау және салық салудың тәсілдері мен әдістерін білу; Істей білу: есептеулер жүргізу және әртүрлі санаттағы жерлері үшін кадастрлық зоналалуын анықтау; жылжымайтын мүлік объектілері мен әртүрлі санаттағы жер учаскесін кадастрлық бағалау есептік әдісін дұрыс жүргізу; жер категориясы бойынша жер салығының базалық ставкасын анықтау. Меңгеру: ауылшаруашылық мақсаттағы жер - бағалық аудандастыру принциптерін, жер – бағалық аудандар және елді – мекен жерлерін зоналаудың қалыптасуы принциптерін меңгеру.

Жер жылжымайтын мүліктерін кадастрлық зоналау, бағалау және салық салу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерге жер кадастры және ерге орналастыруы саласы жағынан теориялық білім беру және жылжымайтын мүлікті және жерді кадастрлық зоналау, бағалау және салық салу саласында практикалық навыктарды және әдістерді пайдалануды меңерту. Міндеттері: жер кадастры әдісін, оның құрылымы мен құрамыдық бөлігінің әрбір функциясын, жердің сапалық және сандық есебін жүргізу әдісі мен мазмұнын, топырақты бонититтеу, жерді кадастрылық бағалау және зоналау, әр санаттарға байланысты жер бағасы ерекшелігінің әдістемесін және жер учаскесімен байланысты жылжымайтын мүлік объектілерін оларға салық салу сұақтары туралы білім қалыптастыру. Пәнді оқу барысында студент: Білу: әртүрлі санаттағы жерлерді кадастрылық зоналау және бағалау мақсаттары мен міндеттері және оларды бағалауды білу; жерге салық салу мазмұны мен басқада жер төлемдерін білу; әртүрлі санаттағы жерлерді бағалаудың әдістемелік тәсілдері және қағидалары, кадастрлық зоналау және салық салудың тәсілдері мен әдістерін білу; Істей білу: есептеулер жүргізу және әртүрлі санаттағы жерлері үшін кадастрлық зоналалуын анықтау; жылжымайтын мүлік объектілері мен әртүрлі санаттағы жер учаскесін кадастрлық бағалау есептік әдісін дұрыс жүргізу; жер категориясы бойынша жер салығының базалық ставкасын анықтау. Меңгеру: ауылшаруашылық мақсаттағы жер - бағалық аудандастыру принциптерін, жер – бағалық аудандар және елді – мекен жерлерін зоналаудың қалыптасуы принциптерін меңгеру.

Жер кадастрлық геодезиялық жұмыстар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студентті әртүрлі тәмілдер арқылы жоғарғын межелік белгілерді қалыпна келтіру үшін геодезиялық мәліметтерді дайындауды үйрету, қажетті нақты сызықтық және бұрыштық өлшеулерді айқындай алуды көрсету. Міндеттері: жылжымайтын мүліктің және қоныстандырушылықтың кадастрының көптеген мақсатының шешімі деректерлерде базаланады, және басқа көптеген жер телімнің шекаралық нүктесінің орналасқан орнын және оның аудандарының ақпараттарынан тұрады. Көрсетілген параметрді алу үшін геодезиялық өзгеріске сейкезтендіру мүмкін емес, ауданға да,және сонымен қатар топографиялық жоспарларда(карталарда). Геодезиялық жұмыстар жерге орналастыру және кадастрлік мақсаттарда орындалады, оларды өңдеуде және өзгерістер жүргізуде әдістерін өзгерту ерекшеліктерін анықтап көрсетеді. Пәнді оқу барысында студент: Білу: жоспарлы-картографиялық деректердің сапасына қойылатын талапты; жерге орналастыру жобалық-зерттеу жұмыстарындағы техникалық құралдарын, оның жұмыстың сапасына әсерін, әдістерін білуі керек, түсірілімнің ерекшелігіе және жердің қолданылған шекарасын қалпына келтіруді; жердің қолданылған аумақ санын есептей білу; Істей білу: әртүрлі мақсатағы әдістерді орнатуды, жерге орналастыру жұмыстарының іздестіру проектілеріне қатысты геодезиялық әрекеттің орындалуының әдіс-айлаларын, жоспарлы-картографиялық деректердің сапасын, және геодезиялық жұмыстардың орындалуын есепке ала отырып, оның соңғы қорытындысына әсерін бағалай білуі керек; жерге орналастыру проектілерін дайындау; проектілік ұсынылған шешімдерді есепке алуы керек; керекті проектілік документтерді толтыра білуі керек; заманауи техникаларды білуі жен жерге орналастыру проектілеріндегі технологиялар мен проектілерді шешу әдістерін білуі керек. Меңгеру: әртүрлі амалдар арқылы аудандарды анықтау дағдыларын меңгеру және де әртүрлі тәсілдер арқылы жерлерді жобалау техникалық құралдарын қолдану, геодезиялық мәліметерді дайындау және жобаны нақты іске асыра алуды меңгеру.

Жер кадастрлық геодезиялық жұмыстар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студентті әртүрлі тәмілдер арқылы жоғарғын межелік белгілерді қалыпна келтіру үшін геодезиялық мәліметтерді дайындауды үйрету, қажетті нақты сызықтық және бұрыштық өлшеулерді айқындай алуды көрсету. Міндеттері: жылжымайтын мүліктің және қоныстандырушылықтың кадастрының көптеген мақсатының шешімі деректерлерде базаланады, және басқа көптеген жер телімнің шекаралық нүктесінің орналасқан орнын және оның аудандарының ақпараттарынан тұрады. Көрсетілген параметрді алу үшін геодезиялық өзгеріске сейкезтендіру мүмкін емес, ауданға да,және сонымен қатар топографиялық жоспарларда(карталарда). Геодезиялық жұмыстар жерге орналастыру және кадастрлік мақсаттарда орындалады, оларды өңдеуде және өзгерістер жүргізуде әдістерін өзгерту ерекшеліктерін анықтап көрсетеді. Пәнді оқу барысында студент: Білу: жоспарлы-картографиялық деректердің сапасына қойылатын талапты; жерге орналастыру жобалық-зерттеу жұмыстарындағы техникалық құралдарын, оның жұмыстың сапасына әсерін, әдістерін білуі керек, түсірілімнің ерекшелігіе және жердің қолданылған шекарасын қалпына келтіруді; жердің қолданылған аумақ санын есептей білу; Істей білу: әртүрлі мақсатағы әдістерді орнатуды, жерге орналастыру жұмыстарының іздестіру проектілеріне қатысты геодезиялық әрекеттің орындалуының әдіс-айлаларын, жоспарлы-картографиялық деректердің сапасын, және геодезиялық жұмыстардың орындалуын есепке ала отырып, оның соңғы қорытындысына әсерін бағалай білуі керек; жерге орналастыру проектілерін дайындау; проектілік ұсынылған шешімдерді есепке алуы керек; керекті проектілік документтерді толтыра білуі керек; заманауи техникаларды білуі жен жерге орналастыру проектілеріндегі технологиялар мен проектілерді шешу әдістерін білуі керек. Меңгеру: әртүрлі амалдар арқылы аудандарды анықтау дағдыларын меңгеру және де әртүрлі тәсілдер арқылы жерлерді жобалау техникалық құралдарын қолдану, геодезиялық мәліметерді дайындау және жобаны нақты іске асыра алуды меңгеру.

Жер кадастры
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерге мемлекеттік жер кадасры туралы теориялық және практикалық білім беру, негізгі жер кадастрлық жұмыстарды жүргізу әдістемелерін үйрету, мемлкеттік жер кадастрының әртүрлі блоктары мен бөлімдерін жүргізу туралы практикалық дағдылар қалыптастыру.Міндеттер: жоспарлау, игеру, құрылыс жүргізу, қоршаған ортаны қорғау секілді зерттеу, ізденістік, қолданысқа кіргізу жұмыстарын жүргізу, жерге орналастыру мен жер кадастры ұстанымдарын практикалық міндеттерді шешу үшін білім беру міндеттерін көрсету. Пәнді оқу барысында студент:Білу: жерге орналастыру мен табиғи ресурстар кадастрын жүргізудің қазіргі әдістеру мен әдістемелері, негізгі түсініктері мен ұғымдарын білу, сондай-ақ жер ресурстар кадастры мен жылжымайтын мүлік кадастрын білу; республиканың табиғи территориялық-кешендерін, аумақтары мен табиғи-шаруашылық аудандарын білу; карталар, кестелер мен сызбалар, кескіндер мен қималарды рәсімдеу әдістерін білу;Істей білу: жасаған жұмысты бағалай алу, оларды кесте, графика, диаграммалармен рәсімдеуді қолдану, жобалау дағдыоаны қолдана алу және кадастрлық тіркеу және жерлерді зерттеудің математикалық-статистикалық әдістерін игеру; адамның шаруашылық іс-әрекетінің қоршаған ортаға деген әсері және республиканың жер ресурстарының бағалығы мен құнарлығын сақтау;Меңгеру: жер қатынастарын реттеудің ғылыми әдістерін, жер ресурстарын мемлкеттік тіркеу мен есепке алу әдістерін меңгеру.

Жер кадастры
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерге мемлекеттік жер кадасры туралы теориялық және практикалық білім беру, негізгі жер кадастрлық жұмыстарды жүргізу әдістемелерін үйрету, мемлкеттік жер кадастрының әртүрлі блоктары мен бөлімдерін жүргізу туралы практикалық дағдылар қалыптастыру.Міндеттер: жоспарлау, игеру, құрылыс жүргізу, қоршаған ортаны қорғау секілді зерттеу, ізденістік, қолданысқа кіргізу жұмыстарын жүргізу, жерге орналастыру мен жер кадастры ұстанымдарын практикалық міндеттерді шешу үшін білім беру міндеттерін көрсету. Пәнді оқу барысында студент:Білу: жерге орналастыру мен табиғи ресурстар кадастрын жүргізудің қазіргі әдістеру мен әдістемелері, негізгі түсініктері мен ұғымдарын білу, сондай-ақ жер ресурстар кадастры мен жылжымайтын мүлік кадастрын білу; республиканың табиғи территориялық-кешендерін, аумақтары мен табиғи-шаруашылық аудандарын білу; карталар, кестелер мен сызбалар, кескіндер мен қималарды рәсімдеу әдістерін білу;Істей білу: жасаған жұмысты бағалай алу, оларды кесте, графика, диаграммалармен рәсімдеуді қолдану, жобалау дағдыоаны қолдана алу және кадастрлық тіркеу және жерлерді зерттеудің математикалық-статистикалық әдістерін игеру; адамның шаруашылық іс-әрекетінің қоршаған ортаға деген әсері және республиканың жер ресурстарының бағалығы мен құнарлығын сақтау;Меңгеру: жер қатынастарын реттеудің ғылыми әдістерін, жер ресурстарын мемлкеттік тіркеу мен есепке алу әдістерін меңгеру.

Жер құқығы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: кәсіби мамандарды дайындау мақсатында жер құқығының негізгі ережелері мен мазмұны, білімдерінің жүйесі қарастырылған. Міндеттері: жер құқығының жалпы ережелерінен басқа жер құқығының пәні, әдісі, жүйесі, жер қатынастары түсінігі мен ерекшеліктері, жер құқығының тарихы мен негізгі көздері, әдістемелік және теориялық негіздері, қалыптасуы мен дамуы қарастырылады. Сондай-ақ, заңнамалық арнайы бөлім, шетелдегі жер қатынастарын құқықтық реттеу көрсетілген. Пәнді оқу барысында студент: Білу: жер пайдалану мен қорғау аясында мемлекеттік саясаттың бағыттарын білу; Істей білу: жер-құқықтық нормалары бар көптеген құқықтық актілерде дұрыс бағдарлана алуды игеру; құқықтық құжаттар жасай алу мен жер-құқықтық сұрақтардың шешімін іздестіру жұмыстарын жасау алуды игеру. Меңгеру: жер пайдалану мен қорғауды құқықтық реттеу механизмдерін және жер құқығы ғылымдарының негізгі жетістіктерін меңгеру; өз кәсіби әрекет аясында нормативтік материалдарды қолдану.

Жер ресурcтарын басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жер ресурстарын басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерде жер ресурстары мен жылжымайтын мүлікті басқару жүйелері туралы түсінік қалыптастыру, басқарушылық шешімдерін қабылдау амалдарын таңдау дағдыларын қалыптастыру мен жер ресурстары мен жылжымайтын мүлікті басқару бойынша экономикалық, саяси және әлеуметтік тиімділік туралы анықтама беру. Міндеттер: Жер қатынасының қазіргі даму заңдылықтары мен ерекшеліктерін зерттеу, жерге деген құқықтық меншік түрлері мен басқада құқықтарды қарастыру; әртүрлі санаттағы жерлер үшін құқықтық режим ерекшеліктерін анықтау Пәнді оқу барысында студент: Білу: жер ресурстары мен нысандарын басқарудың түсінігі, ұстанымы, мақсаты, міндеттері, қызметі, әдістерін білу; жер ресурстарын басқаруға деген қазіргі заманғы көзқарастар жүйесін білу; кадастрлық іс-әрекет барысында басқарушылық шешімдерді қабылдау ерекшеліктерін білу; жер ресурстарын және жылжымайтын мүлікті басқарудың ақпараттық қамтамассыз етілу негіздерін білу. Істей білу: мониторингтің қажетті әртүрлі түлері мен типтерін ұйымдастыруды және экологиялық ақпарат негізінде шешуді қажетсінетін міндеттер аясында бағдырлануды игеру, ақпараттардың бастапқы және математикалық-картографиялық өңдеу режимін, мәліметтерді енгізуді ұйымдастыруды игеру . Меңгеру: режимдік мониторингтік бақылау экологиялық ақпарат мәліметтерінің базасын енгізу мен ұйымдастыру дағдыларын меңгеру; геожүйелер жағдайын бағалауды меңгеру; станционарлық мониторинг бақылау бойынша табиғи құбылыстар динамикасынның болжамын жасау дағдыларын меңгеру.

Жерге орналастыру және жерге орналастырудағы жобалау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: жерге орналастырудағы өндірістік үрдістің басты және ең қиын бөлігі - жобалаудың әдістемесін үйретеді, теориялық және практикалық дағдылар қалыптастырады. Міндеттер: жерге орналастырудың әдістемелік негіздемелеріне сүйене қазіргі жер-құқықтық қатынастарды ескере Қазақстан Республикасының әртүрлі табиғи жағдайларына қолданыла алатын жер-кадастрлық құжаттар негізінде шаруааралық және ішкі шаруашылық жерге орналастыру әдістемелерін құруды және негіздеуді зерттеу. Пәнді оқу барысында студент: Білу: жерге орналастыруды жобалау ұстанымдарын, жобалардың жіктемесін, жерге орналастыру жобаларының мазмұнын, жобалық шешімдердің экономикалық тиімділік түсініктерін, жерге орналастыру құжаттарының құрамын білу. Істей білу: жерге орналастыру жобаларын құру үшін дайындық жұмыстарын жүргізу; аумақты ұйымдастыру бойынша жобалық шешімдерді құру және негіздеу; жерге орналастыру жобалары үшін текстік және графикалық құжаттарды жинақтау және рәсімдеуді игеру. Меңгеру: шаруааралық жерге орналастыру жобаларын құру әдістемесін, жерді пайдалану мен жерге иелік етуді қйымдастыру амалдарын, әртүрлі мақсаттағы жер пайдалануды жобалау ерекшеліктерін меңгеру; ішкі шаруашылық жерге орналастыру жобаларын құру әдістерін, жерлерді трансформациялау және жақсарту бағыттарын, ауыл шаруашылық жерлердің аумақтарын ұйымдастыру амалдарын меңгеру.

Жерге орналастыру және жерге орналастырудағы жобалау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: жерге орналастырудағы өндірістік үрдістің басты және ең қиын бөлігі - жобалаудың әдістемесін үйретеді, теориялық және практикалық дағдылар қалыптастырады. Міндеттер: жерге орналастырудың әдістемелік негіздемелеріне сүйене қазіргі жер-құқықтық қатынастарды ескере Қазақстан Республикасының әртүрлі табиғи жағдайларына қолданыла алатын жер-кадастрлық құжаттар негізінде шаруааралық және ішкі шаруашылық жерге орналастыру әдістемелерін құруды және негіздеуді зерттеу. Пәнді оқу барысында студент: Білу: жерге орналастыруды жобалау ұстанымдарын, жобалардың жіктемесін, жерге орналастыру жобаларының мазмұнын, жобалық шешімдердің экономикалық тиімділік түсініктерін, жерге орналастыру құжаттарының құрамын білу. Істей білу: жерге орналастыру жобаларын құру үшін дайындық жұмыстарын жүргізу; аумақты ұйымдастыру бойынша жобалық шешімдерді құру және негіздеу; жерге орналастыру жобалары үшін текстік және графикалық құжаттарды жинақтау және рәсімдеуді игеру. Меңгеру: шаруааралық жерге орналастыру жобаларын құру әдістемесін, жерді пайдалану мен жерге иелік етуді қйымдастыру амалдарын, әртүрлі мақсаттағы жер пайдалануды жобалау ерекшеліктерін меңгеру; ішкі шаруашылық жерге орналастыру жобаларын құру әдістерін, жерлерді трансформациялау және жақсарту бағыттарын, ауыл шаруашылық жерлердің аумақтарын ұйымдастыру амалдарын меңгеру.

Жерге салық салу жүйесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: жер пайдаланушы ретінде жеке және заңды тұлғалардан жер салығын және басқада міндетті төлемдерді алу теориясы мен практикасын зерттеу. Міндеттері: студенте мемлекеттің жер-салықтық саясатын қалыптастыру облысында теориялық және практикалық білімдерді қалыптастыру, салық салу жүйесіндегі және басқада маңызды салық түрлерін алудағы оның маңызы. Пәнді оқу барысында студент: Білу: құндық іс-әрекет пен жер қатынасын реттейтін нормативтік-құқықтық актілер мен заңдамаларды білу; Істей білу: өз кәсіби әрекет аясында нормативтік материалдарды қолдана білу; жүйелік талдау және математикалық үлгілеу әдістерін қолдана кәсіби міндеттерді шешу мен әлеуметтік-экономикалық үрдістер мен мәселелерді талдау қабілетін дамыту; Меңгеру: жердің нарықтық немесе басқада бағасын жіктеу үшін, жер телімдерін бағлау бойынша есеп беруге қажетті дағдыларды меңгеру; жердің нарықтық құнының негізгі қағидаларын қолдану (сұраныс, ұсыныс, күту, ең тиімді және табысты пайдалану ұстанымдары және т.б.).

Жерді арақашықтықтан зерделеу негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Жер бетін және атмосфераның электромагниттік сеулелеу арқылы арақашықтықтан зерделеу ұстанымдары туралы білім беру.Міндеттер: түсіріліген нысандардың түсірілімдер қасиетін зерттеу, аэрофотосуреттің және жердегі фототеодолиттік суреттердің анықтау, фотограмметриялық құралдардың мәні мен құрылысымен таныстыру. Бұл курста жерге орналастырудағы міндеттерді шешу амалдары мен әдістері қарастырылады, әуәғарыштық құралдар арқылы арақашықтықтан зерделеу негізінде қоршаған орта мониторингісін жүргізу, әуә және ғарыштық түсірілімдер әдістері туралы толықтай түсініктер беріледі. Пәнді оқу барысында студент: Білу: арақашықтан зоналаудың физикалық негіздерін; арақашықтан зоналаудың классификациялық әдістерін; ақпаратты алуға әсер ететін факторларды; түсірілім жүйесінің негізгі типтерін; суреттерді алдын ала өңдеу әдістері; автоматтандырылған дешифрировандық аэроғарыштық түсірілімдердің негізгі әдісін білу.Істей білу: арақашықтан зоналау деректерінің мінездемесін анықтау; арақашықтан зоналау деректерінің бұрмалаушылықтарына реттеу жүргізу; аналогиялық және сандық әдістермен стереосурет алуды қолдану; аэроғарыштық түсірілімдерді өңдеуде автоматтандырылған әдістерді қолдану; тақырыптық карталар құрастырғанда ГАЖ-пакетінің мүмкіндіктерін қолдану.Меңгеру: арақашықтан зоналаудың деректерін өңдеуге арналған бағдарламаларын меңгеру.

Жерді арақашықтықтан зерделеу негіздері
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Жер бетін және атмосфераның электромагниттік сеулелеу арқылы арақашықтықтан зерделеу ұстанымдары туралы білім беру.Міндеттер: түсіріліген нысандардың түсірілімдер қасиетін зерттеу, аэрофотосуреттің және жердегі фототеодолиттік суреттердің анықтау, фотограмметриялық құралдардың мәні мен құрылысымен таныстыру. Бұл курста жерге орналастырудағы міндеттерді шешу амалдары мен әдістері қарастырылады, әуәғарыштық құралдар арқылы арақашықтықтан зерделеу негізінде қоршаған орта мониторингісін жүргізу, әуә және ғарыштық түсірілімдер әдістері туралы толықтай түсініктер беріледі. Пәнді оқу барысында студент: Білу: арақашықтан зоналаудың физикалық негіздерін; арақашықтан зоналаудың классификациялық әдістерін; ақпаратты алуға әсер ететін факторларды; түсірілім жүйесінің негізгі типтерін; суреттерді алдын ала өңдеу әдістері; автоматтандырылған дешифрировандық аэроғарыштық түсірілімдердің негізгі әдісін білу.Істей білу: арақашықтан зоналау деректерінің мінездемесін анықтау; арақашықтан зоналау деректерінің бұрмалаушылықтарына реттеу жүргізу; аналогиялық және сандық әдістермен стереосурет алуды қолдану; аэроғарыштық түсірілімдерді өңдеуде автоматтандырылған әдістерді қолдану; тақырыптық карталар құрастырғанда ГАЖ-пакетінің мүмкіндіктерін қолдану.Меңгеру: арақашықтан зоналаудың деректерін өңдеуге арналған бағдарламаларын меңгеру.

Жерді арақашықтықтан зерделеу негіздері
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Жер бетін және атмосфераның электромагниттік сеулелеу арқылы арақашықтықтан зерделеу ұстанымдары туралы білім беру.Міндеттер: түсіріліген нысандардың түсірілімдер қасиетін зерттеу, аэрофотосуреттің және жердегі фототеодолиттік суреттердің анықтау, фотограмметриялық құралдардың мәні мен құрылысымен таныстыру. Бұл курста жерге орналастырудағы міндеттерді шешу амалдары мен әдістері қарастырылады, әуәғарыштық құралдар арқылы арақашықтықтан зерделеу негізінде қоршаған орта мониторингісін жүргізу, әуә және ғарыштық түсірілімдер әдістері туралы толықтай түсініктер беріледі. Пәнді оқу барысында студент: Білу: арақашықтан зоналаудың физикалық негіздерін; арақашықтан зоналаудың классификациялық әдістерін; ақпаратты алуға әсер ететін факторларды; түсірілім жүйесінің негізгі типтерін; суреттерді алдын ала өңдеу әдістері; автоматтандырылған дешифрировандық аэроғарыштық түсірілімдердің негізгі әдісін білу.Істей білу: арақашықтан зоналау деректерінің мінездемесін анықтау; арақашықтан зоналау деректерінің бұрмалаушылықтарына реттеу жүргізу; аналогиялық және сандық әдістермен стереосурет алуды қолдану; аэроғарыштық түсірілімдерді өңдеуде автоматтандырылған әдістерді қолдану; тақырыптық карталар құрастырғанда ГАЖ-пакетінің мүмкіндіктерін қолдану.Меңгеру: арақашықтан зоналаудың деректерін өңдеуге арналған бағдарламаларын меңгеру.

Жерді бағалау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: жерге орналастыру және кадастр мамандығының студенттерінің қажетті теориялық білімдерін, жерлерді кадастрлық зоналау, бағалау, салық салу аясында тәжірибелік жұмыстарын меңгеру. Міндеттері: мемлекеттік жер кадастрын жүргізу міндеттері, оның құрылымы мен әрбір бөлігінің функциялары, жерлердің сандық және сапалық есебін жүргізудің мазмұны мен әдістері, топырақ бонитеттеу, жерлерді бағалау және кадастрлық зоналау, әр түрлі категориядағы жерлер мен жылжымайтын мүлікті бағалаудың әдістемелік ерекшеліктері және оларға салық салыну сұрақтары бойынша білім беру. Пәнді оқу барысында студент: Білу: әр түрлі категориядағы жерлерді кадастрлық зоналау және бағалау мақсаттары мен міндеттерін білу; жерге салынатын салық мазмұны және жер үшін төленетін өзге де төлемдерді; әр түрлі категориялы жерлерді бағалаудағы әдістемелік тәсілдер мен принциптер, оларды кадастрлық зоналау мен салық салудың амал-тәсілдерін білу; Істей білу: әр түрлі категориялы жерлер үшін кадастрлық зоналау мен бағалау шешімдерін анықтау және есептеулер жүргізу; әр түрлі категориядағы жерлер мен жылжымайтын мүліктерді кадастрлық бағалау бойынша дұрыс әдістемелік есептеулер жүргізу; әдістемелік нұсқауларға сәйкес, жер категориясы бойынша жер салығының базалық ставкаларын анықтау; Меңгеру: ауыл шаруашылық мақсаттағы жерлерді жер-бағалаушылық аудандастырудағы, жер-бағалаушылық аудандардың қалыптасуының принциптері мен елді-мекен жерлерін зоналау принциптерін меңгеру.

Жерді бағалау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: жерге орналастыру және кадастр мамандығының студенттерінің қажетті теориялық білімдерін, жерлерді кадастрлық зоналау, бағалау, салық салу аясында тәжірибелік жұмыстарын меңгеру. Міндеттері: мемлекеттік жер кадастрын жүргізу міндеттері, оның құрылымы мен әрбір бөлігінің функциялары, жерлердің сандық және сапалық есебін жүргізудің мазмұны мен әдістері, топырақ бонитеттеу, жерлерді бағалау және кадастрлық зоналау, әр түрлі категориядағы жерлер мен жылжымайтын мүлікті бағалаудың әдістемелік ерекшеліктері және оларға салық салыну сұрақтары бойынша білім беру. Пәнді оқу барысында студент: Білу: әр түрлі категориядағы жерлерді кадастрлық зоналау және бағалау мақсаттары мен міндеттерін білу; жерге салынатын салық мазмұны және жер үшін төленетін өзге де төлемдерді; әр түрлі категориялы жерлерді бағалаудағы әдістемелік тәсілдер мен принциптер, оларды кадастрлық зоналау мен салық салудың амал-тәсілдерін білу; Істей білу: әр түрлі категориялы жерлер үшін кадастрлық зоналау мен бағалау шешімдерін анықтау және есептеулер жүргізу; әр түрлі категориядағы жерлер мен жылжымайтын мүліктерді кадастрлық бағалау бойынша дұрыс әдістемелік есептеулер жүргізу; әдістемелік нұсқауларға сәйкес, жер категориясы бойынша жер салығының базалық ставкаларын анықтау; Меңгеру: ауыл шаруашылық мақсаттағы жерлерді жер-бағалаушылық аудандастырудағы, жер-бағалаушылық аудандардың қалыптасуының принциптері мен елді-мекен жерлерін зоналау принциптерін меңгеру.

Жерді және жылжымайтын мүлікті мемлекеттік тіркеу және есепке алу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жерді және жылжымайтын мүлікті мемлекеттік тіркеу және есепке алу (V)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: есептеу техникасын қолдана жер және жер телімдерін есепке алу мен тіркеудің теориялық негіздері мен практикалық дағдыларын игеру, жер-кадастрлық жұмыстардың негізгі түрлерінің әдістемесін үйрету, жер телімдер құқығын тіркеу мақсатында жерді сандық және сапалық есепке алу дағдыларын беру және жер кадастры автоматтандырылған жүйелерінің мәліметтер базасынан ақпарат алуды көрсету. Міндеттері: жерді сандық және сапалық есепке алу әдістемесін игеру, жер телімдеріне құқықты тіркеу жұмыстарын жүргізу және тіркеуді атқару әдістемесін көрсету. Пәнді оқу барысында студент: Білу: жер телімдерін есепке алу мен тіркеудің мәні мен міндеттерін; жер кадастрын жүргізу ұстанымдарын; жер телімдерін есепке алу мен тіркеудің жерге орналастырумен байланысын білу. Істей білу: тіркеу мақсатында жер және жылжымайтын мүлік нысандарын есепке алуды игеру, жер және басқада зағнамаларда рұқсат етілген салық салу мен жермен келісім жүргізу үшін жылдық жер есебін, жерлерді зоналау сызбаларын жасауды қолдану. Меңгеру: агроқұрылымдар мен басқада өндіріс орындары және мекемелердегі, жер ресрустарын басқару мен жерге орналастыру комитеттеріндегі жерді есепке алу әдістемесін меңгеру.

Жылжымайтын мүлік экономикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты кәсіпкерлік әрекеттің маңызды аясы ретінде жылжымайтын мүлік нарығы қызметінің теориясы мен практикасын зерттеу. Негізгі міндеттер студентке жеке және заңды тұлғалардың жылжымайтын мүлікпен байланысты экономикалық үрдістері туралы жүйелі мәліметтер беру, осы іс-әрекет асының тиімділігін қатамассыз етуді үйрету. жылжымайтын мүлік нарығын зерттеу ерекшеліктері мен әдістерін, жылжымайтын мүлік нысаны мен экономикалық даму ресурсы ретінде жердің қасиеттерін білу; жылжымайтын мүлік нарығын зерттеу амалдарын, жылжымайтын мүлікті бағалауды және оларды тиімді пайдаланудың ең оңтайлы варианттарын таңдауды игеру.

Кадастрдағы бейімделген-ландшафтық егіншілік
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кадастрдағы геоақпараттық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: мемлекеттік жер кадастры жөнінде студенттерге теориялық және практикалық білім беру, негізгі жер-кадастрлық жұмыстарының автоматтандырылған жүргізу әдістемесіне үйрету, әр түрлі блоктарды мемлекеттік жер кадастрының ААЖ бөлімдерін жүргізу бойынша практикалық дағдыларын беру. Міндеттері: әр түрлі эмпирикалық байланыстарды орнату және теориялық қорытындыларды алу үшін негізгі көзқарастар – салыстырмалы кадастрлық (карталар талдауын қоса алғанда), жүйелі және тарихи, сонымен қатар, математикалық және статистикалық әдістер, компьютерлік технологиялар негізінде оқыту. Пәнді оқу барысында студент: Білу: қазіргі компьютерлік әдістер және жер құрылысы және жер құрылысының және республиканың жылжымайтын мүлігінің кадастрын жүргізудің әдістемесі; алынған физикалық-географиялық, кадастрлық және статистикалық әдістер негізінде карталар құру, кестелер, графиктер, диаграммалар, профильдер дайындауды білу; Істей білу: жұмыс нәтижелерін бағалау, білімдер мен алынған біліктілік негізінде кестелер, графиктер, диаграммалар, профильдерді рәсімдеу; Меңгеру: кадастрлық тіркеу және жерлерді зерттеудің обьектілерінің жағдайын жобалау және математикалық-статистикалық әдістерін қолдану.

Кадастрдағы геодезия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: кадастрлық жұмыстарды орындауда пайдаланылатын геодезиялық әдістер туралы білім беру және студенттерді жер кадастрын, жерге орналастыруды және елді-мекендерді жоспарлау мен құруды жүргізу жұмыстарын жасауда қазіргі геодезиялық құралдарды қолдануды үйрету. Міндеттері: геодезияның тарихи этаптарын және басқа ғылыми байланыстарын көрсету, жер қорын ұтымды пайдалану міндеттерін шешуде геодезиялық рөлін ашу, жерге орналастыру мен кадастрдағы геодезиялық қызмет орны, топографиялық жоспарлар мен карталарды пайдалана алу, сондай-ақ, ғарыштық және әуә суреттер материалдарымен жұмыс жасау, далалық және камеральдық кезеңдегі геодезиялық жұмыстарды білу, ғылыми-зерттеу және геодезиялық ізденістік жұмыстарды атқару үшін ғылыми-техникалық ақпараттарды іздестіру және талдау. Пәнді оқу барысында студент: Білу: топографиялық-геодезиялық ізденістердегі геодезиялық жұмыстар құрамы мен техникасын, жерлерді бөлу мен жобалық нүктелерді жергілікті жерге көшіре алуды білу; жерге орналастыру практикасында көп кездесетін типтік инженерлік-геодезиялық топсырмаларды, олардың геометриялық мәнін шешу негізгі талаптарын білу. Істей білу: топографиялық мәліметтерді қолдану, топографиялық картаны еркін оқи алу, топографиялық-геодезиялық ізденістерді жүргізумен байланысты геодезиялық есептеулерді өзінше атқара алу, топопланды жасау мен түзетулер енгізу, жерлерді бөлу мен жобалық нүктелерді жергілікті жерге көшіру және де басқада топографиялық ақпараттарды әртүрлі жерге орналастыру және кадастрлық міндеттерді шешу үшіндайын жоспарлық-картографиялық материалдарды қолдана білу. Меңгеру: жерге орналастырушылық жұмыстарды жасаудағы инженерлік-геодезиялық әдістерді меңгеру.

Кадастрдағы геодезия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: кадастрлық жұмыстарды орындауда пайдаланылатын геодезиялық әдістер туралы білім беру және студенттерді жер кадастрын, жерге орналастыруды және елді-мекендерді жоспарлау мен құруды жүргізу жұмыстарын жасауда қазіргі геодезиялық құралдарды қолдануды үйрету. Міндеттері: геодезияның тарихи этаптарын және басқа ғылыми байланыстарын көрсету, жер қорын ұтымды пайдалану міндеттерін шешуде геодезиялық рөлін ашу, жерге орналастыру мен кадастрдағы геодезиялық қызмет орны, топографиялық жоспарлар мен карталарды пайдалана алу, сондай-ақ, ғарыштық және әуә суреттер материалдарымен жұмыс жасау, далалық және камеральдық кезеңдегі геодезиялық жұмыстарды білу, ғылыми-зерттеу және геодезиялық ізденістік жұмыстарды атқару үшін ғылыми-техникалық ақпараттарды іздестіру және талдау. Пәнді оқу барысында студент: Білу: топографиялық-геодезиялық ізденістердегі геодезиялық жұмыстар құрамы мен техникасын, жерлерді бөлу мен жобалық нүктелерді жергілікті жерге көшіре алуды білу; жерге орналастыру практикасында көп кездесетін типтік инженерлік-геодезиялық топсырмаларды, олардың геометриялық мәнін шешу негізгі талаптарын білу. Істей білу: топографиялық мәліметтерді қолдану, топографиялық картаны еркін оқи алу, топографиялық-геодезиялық ізденістерді жүргізумен байланысты геодезиялық есептеулерді өзінше атқара алу, топопланды жасау мен түзетулер енгізу, жерлерді бөлу мен жобалық нүктелерді жергілікті жерге көшіру және де басқада топографиялық ақпараттарды әртүрлі жерге орналастыру және кадастрлық міндеттерді шешу үшіндайын жоспарлық-картографиялық материалдарды қолдана білу. Меңгеру: жерге орналастырушылық жұмыстарды жасаудағы инженерлік-геодезиялық әдістерді меңгеру.

Кадастрдағы қазіргі геодезиялық аспаптар
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кадастрдың оңтайландыру үлгілері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль мақсаты студенттерді жер-кадастрлық ақпарат мазмұнымен таныстыру, қала құрылысының негізгі ережелерін, селитебті және өндірістік зоналардың, тұрғылықты аудандардың, ықшам аудандардың, өндіріс түйіндерінің пайда болуы туралы түсінік беру. Курс мақсаты жерге орналастыру, қала құрылысы және т.б. жер пайдалану жобаларды кезекпен игеру ұстанымдарын, сондай-ақ қала мен елді-мекендер аумақтарының дамуы. жер қорының оңтайландыруды талдау және экономикалық әдістері мен құралдарын және жер-кадастрлық үрдістерді үлгілеудің теорияылқ негіздерін білу; жерді нақты пайдалануды талдауды, жерді пайдйлану құрылымы және динамикасы, оңтайландыру шарттарын білу; қажетті ауыл шаруашылық жайылымжар, егіншіліктер, шабындықтар ауданын анықтай алу, елді-мекен сипатын жоспарлай алу қабілеті.

Кадастрлық жұмыс менеджменті
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кадастрлық жұмыстарды ұйымдастыру мен жоспарлау (I) (V)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: кадастр менеджментін құру мәселелері, және де шаруашылықты нарықтық жағдайда жүргізуде өндіріс пен ұйымдардың басқармашылық мүмкіндіктерін іске асыруды зерттеу. Міндеттері: жерге орналастыру мен кадастр жұмыстарының менеджментін басқарудың практикасы мен өнерінің ғылымы ретінде қарастыру. Пәнді оқу барысында студент: Білу: нарықтық жағдайда жүргізілетін өндіріс пен ұйымдардың басқармашылық мүмкіндіктерін білу; Істей білу: басқару менеджментінің амалдары мен біліктер жиынтығын қодана білу; Меңгеру: ғылым мен практикада жерге орналастыру мен кадастр жұмыстарының менеджментін пайдалануды меңгеру.

Кадастрлық жұмыстарды ұйымдастыру мен жоспарлау (II) (V)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: кадастр менеджментін құру мәселелері, және де шаруашылықты нарықтық жағдайда жүргізуде өндіріс пен ұйымдардың басқармашылық мүмкіндіктерін іске асыруды зерттеу. Міндеттері: жерге орналастыру мен кадастр жұмыстарының менеджментін басқарудың практикасы мен өнерінің ғылымы ретінде қарастыру. Пәнді оқу барысында студент: Білу: нарықтық жағдайда жүргізілетін өндіріс пен ұйымдардың басқармашылық мүмкіндіктерін білу; Істей білу: басқару менеджментінің амалдары мен біліктер жиынтығын қодана білу; Меңгеру: ғылым мен практикада жерге орналастыру мен кадастр жұмыстарының менеджментін пайдалануды меңгеру.

Картография
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерге географиялық карта және басқа картографиялық щығармалар, оларды ғылыми және практикалық жұмыста құру, қолдану мен зерттеу жөнінде білім беру. Міндеттері: жалпы географиялық және тематикалық карталарды классикалық және заманауи әдістермен құруды, картометрикалық, морфометрикалық және басқа да географиялық объекттерді алу мақсатымен картографиялық шығармаларды тиімді қолдануды үйрету. Пәнді оқу барысында студент: Білу: картографиялық туындылардың негізгі қасиеттері мен ерекшеліктері, олардың жіктелуі; карталардың масштабына, тағайындалуына, тақырыбына, аймақты қамтуына және т.б. байланысты әртүрлі картографиялық жобалауларды пайдалана отырып, жазықтықтағы Жердің сфералық бетін сипаттау ерекшеліктері; масштабы, тағайындалуы, тақырыбы, картографияланатын аймақтың ерекщеліктері және т.б. бойынша карталарды салыстыру кезінде өткізілетін картографиялық жалпылау ерекшеліктері; маңызды картографиялық туындылар, библиографиялық туындылар. Істей білу: игерген білімді картографиялық жобалаулардың қажетті масштабтарды, құбылыстарды, жалпылау принциптерін сипаттау әдістерін таңдау және карталар мен атластарды құру кезінде жалпылау үшін қолдану; Меңгеру: географиялық карталардың өрістік және камералы құру әдістемесін меңгеру, алынған білімдерді картографияланатын обьектілер мен құбылыстардың арасындағы географиялық заңдылықтарды, өзара байланыстарын және өзара тәуелділіктерін енгізу үшін қолдану, дұрыс болжамдар жасау.

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақстан Республикасының экономикалық және әлеуметтік географиясы (V)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсат: Қазақстанның географиялық ортасы, оның экономикасы мен мәдениетінің дамуын анықтайтын, табиғи-экономикалық берілістері мен тарихи шарттары көрсетіледі. Оның қазіргі заманғы экономикалық және социальды түрде, үлкен потенциалы, және де ары қарай дамудағы жағдайы мен жетістіктері, ТМД-дағы және әлемдік бірлестіктегі Қазақстанның орны мен еңбек бөлісіндегі оның халықаралық рөлі қарастырылған. Әрбір бес экономикалық ауданына мінездеме берілген, және оның ерекшеліктері көрсетілген. Міндеттер: ПТК мен ТПК тұратын күрделі құрылымдық кешен ретінде Қазақстан Республикасының экономикасы мен табиғатына түпкілікті анализ беру; ТПК және табиғи комплекстердің жүйелері мен мәндерін зерттеу, елдің жеке аумақтарының экономикалық географиялық негіздерін уйрену. Пәнді оқу барысында студент: Білу: Қазақстанның экономикалық географиясының негізгі мәні мен мағынасын, қазіргі заманғы әдісі мен әдістемелерін;Қазақстанның табиғи-аумақтық кешендерін; экономикалық-географиялық зерттеу әдісін; Қазақстан картасындағы экономикалық-географиялық нысандарды (номенклатурасын) білу; Істей білу: жұмыс нәтижесін бағалау, алған білім негізінде және статистикалық әдістер арқылы алынған кескіндер, диаграммалар, сызбалар, кестелер жасауды; қоршаған ортаның адамның шаруашылық жағдайы мен денсаулығына әсерін; аумақтардың экономикалық және әлеуметтік өзара байланысын аша білу. Меңгеру: статистикалық әдістер негізінде жұмыс нәтижесін құрастыру, диаграммаларды, графиктерді, профильдерді, таблицаларды жасау дағдыларын меңгеру.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс органикалық дүниенің ежелгі заманда болуын зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық процестер мен зерттеулермен оның әдістерімен геологиялық тарихи ж/е эволюциялық теорияның сұрақтарына жауап іздеуді үйретеді. – негізгі биологиялық заңдылықтар негізінде эволюциялық процестердің жүруін қазба негізінде зерттелмейтін организмдерді олардың жалпы ерекшеліктерін, олардың өмір сүру ортасын тарихи дамуын геологиялық мағлұматтарды білуді үйретеді

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс органикалық дүниенің ежелгі заманда болуын зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық процестер мен зерттеулермен оның әдістерімен геологиялық тарихи ж/е эволюциялық теорияның сұрақтарына жауап іздеуді үйретеді. – негізгі биологиялық заңдылықтар негізінде эволюциялық процестердің жүруін қазба негізінде зерттелмейтін организмдерді олардың жалпы ерекшеліктерін, олардың өмір сүру ортасын тарихи дамуын геологиялық мағлұматтарды білуді үйретеді

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаланы әрлендіру және дамыту
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: қала құрылысын жоспарлау, қызметтік зоналау, аумақтарды жоспарлауды игерту. Міндеттері: елді-мекендерде қала құру амалдарын ұйымдастыру және жеке нысандардың сәулет-ландшафттық ұйымдастыру. Пәнді оқу барысында студент: Білу: басқару менеджментін құру мәселелерін, амалдар мен дағдыларды қолдана білу. Істей білу: қала аумақтарын құруда қала құрылысы мен жер заңнамаларын, нормалары мен ережелерін қолдануды игеру; Меңгеру: қала құрылысы амалдарын, орналастыру жүйесін, орналастыру түрлері мен формаларын меңгеру;

Қаланы әрлендіру және дамыту
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: қала құрылысын жоспарлау, қызметтік зоналау, аумақтарды жоспарлауды игерту. Міндеттері: елді-мекендерде қала құру амалдарын ұйымдастыру және жеке нысандардың сәулет-ландшафттық ұйымдастыру. Пәнді оқу барысында студент: Білу: басқару менеджментін құру мәселелерін, амалдар мен дағдыларды қолдана білу. Істей білу: қала аумақтарын құруда қала құрылысы мен жер заңнамаларын, нормалары мен ережелерін қолдануды игеру; Меңгеру: қала құрылысы амалдарын, орналастыру жүйесін, орналастыру түрлері мен формаларын меңгеру;

Ландшафттану негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: ландшафтарды қорғау мен ұтымды пайдалану аймағында теориялық және тәжірибелік бағытта білім беру. Міндеттері: зат айналым принциптерін білу,ландшафтағы энергия мен ақпаратты,үдерістерді үлгілеу үрдістерін және ландшафтық кеңістіктік құрылымын білу. Пәннің қысқаша мазмұны: курста табиғи-антропогендік ландшафттардың әр түрлі қызмет атқарушы заңдылықтары қаралады, физикалық-географиялық биіктік белдеулерде және әр түрлі табиғат зоналарында адам шаруашылығына әсер етуі. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: географиялық қабықтың аумақтық физикалық-географиялық заңдылықтарының негізін, табиғи ландшафт көрінісін, морфологиялық құрылымын, табиғи және антропогендік факторлардың жіктемесі, геожүйелердің табиғи өзара байланысының иерархиялық қатынастарын құру; істеу: ландшафттанудың теориялық жағдайы мен табиғи аудандастыруды өндірістік практика өту аясында табиғи аумақтық кешендерді табиғи аудандастыруын тұрыс таңдау мен картаға түсіруде қолдануды, курстық және бітіру жұмыстарын орындау барысында ландшафттану мен ландшафттық эколгияның мәселелерін түсінуді; меңгеру: геоақпараттық, геофизикалық, геохимиялық, математикалық, әуеғарыштық әдістер негізінде ландшафттарды зерттеу, әр-түрлі масштабтарда физикалық-географиялық аудандастыру мен ландшафттық карталарды құрастыра алу, территорияның ландшафттық құралымын зерттеу және тәжірибеде қолдануды, материктердің ландшафттық құрылымы мен құрылысын талдау, табиғи геожүйелерді шаруашылықта қолдана алуды.

Мемлекеттік жер мониторингі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Территорияны инженерлік жабдықтау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: инженерлік жабдықтау элементтерін орналастыру мен жобалау және аумақты инженерлік жабдықтау бойынша теориялық және практикалық білім беру. Міндеттері: жобалаудың негізгі түсініктерін, әдістерін, құрылыс негіздері мен техникалық регламенттерін және аумақты инженерлік жабдықтау нысандарын эксплуатациялауды зерттейді; инженерлік-транспорттық инфрақұрылым нысандарын жобалау, құрылыс жүргізу және эксплуатациялаумен байланысты міндеттерді шешу үшін ақпараттық технологиялардың бағдарламалары мен техникалық құралдарын пайдалану. Пәнді оқу барысында студент: Білу: ауданда жол торын тиімді орналастыру бағыттарын техникалық-экономикалық талдауды білу; құрылыс мақсатында аумақты инженерлік жабдықтау талаптарын білу; Істей білу: елді мекендер рекреациялық аумақтарын жобалауды игеру; елді мекендерде су және энергия тұтыну көлемдерін анықтауды игеру; Меңгеру: аумақты тік орналастыру ұстанымдары мен әдістерін меңгеру; сыртқы магистральды торларды орналастыру мен жолды тарту және олар үшін жер бөлу амалдары мен әдістерін меңгеру.

Территорияны инженерлік жабдықтау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: инженерлік жабдықтау элементтерін орналастыру мен жобалау және аумақты инженерлік жабдықтау бойынша теориялық және практикалық білім беру. Міндеттері: жобалаудың негізгі түсініктерін, әдістерін, құрылыс негіздері мен техникалық регламенттерін және аумақты инженерлік жабдықтау нысандарын эксплуатациялауды зерттейді; инженерлік-транспорттық инфрақұрылым нысандарын жобалау, құрылыс жүргізу және эксплуатациялаумен байланысты міндеттерді шешу үшін ақпараттық технологиялардың бағдарламалары мен техникалық құралдарын пайдалану. Пәнді оқу барысында студент: Білу: ауданда жол торын тиімді орналастыру бағыттарын техникалық-экономикалық талдауды білу; құрылыс мақсатында аумақты инженерлік жабдықтау талаптарын білу; Істей білу: елді мекендер рекреациялық аумақтарын жобалауды игеру; елді мекендерде су және энергия тұтыну көлемдерін анықтауды игеру; Меңгеру: аумақты тік орналастыру ұстанымдары мен әдістерін меңгеру; сыртқы магистральды торларды орналастыру мен жолды тарту және олар үшін жер бөлу амалдары мен әдістерін меңгеру.

Топография
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді топографиялық жоспарлар және карталармен, оларды құру және қолданумен таныстыру, топографиялық түсірілімдер әдістерін және қазіргі геодезиялық құралдар мен жабдықтарды көресту. Міндеттер: қазіргі топотүсірістерді жүргізудің қазіргі әдістерін және қазіргі геодезиялық құралдар мен жабдықтарды меңгерту, оларды өндірісте, жерге орналастырушылық жұмыстар мақсатында топографиялық түсірімдер жүргізуде қолдана білу, қазіргі геодезиялық құраодар жұмыс жасау дағдылар сіңірту, геодезиялық құралдарды тексеруді үйрету және далалық жұмыстарға дайындау, оны транспорттау мен сақтауды игерту. Пәнді оқу барысында студент: Білу: топографиялық карталарды құру мен жаңартудың негізгі әдістерін, топографиялық және әуеғарыштық түсірілімдер әдістерін, геодезиялық өлшеулер мен мекеннің координаталық нүктелерін анықтау әдістерін білу. Істей білу: топографиялық карталарды оқи алу, координаталарды тауып, шартты белгілер бойынша кеңістіктік ақпараттарды қайта қалпына келтіруді, жазғы топографиялық практикада қолдана алу үшін геодезиялық құрлардармен жұмыс істеуді игеру, топографиялық жоспралар мен карталарды құру. Меңгеру: топографиялық түсірілімдердің бастапқы материалдарын өңдеу дағдыларын; топографиялық карта арқылы өлшеулер жүргізу дағдысын; тұрғылықты жердегі нүктенің координатасын анықтау және спутниктік жайғасу қабылдағыштары арқылы навигация біліктерін меңгеру.

Топырақтану
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – студенттерді қазіргі экологиялық топырақтану саласының негізгі теориялық түсініктермен таныстыру, топырақ жабынының генезисі мен эволюциясы туралы жалпы түсінікті, нақты тарихи кезеңдердегі табиғи-тарихи нысандар жайында ғылыми көзқарасты, педосфера ғылымының даму жолдарының мүмкіндіктері жөнінде білімді қалыптастыру. Курстың міндеттері: торпырақ жабынын зерттеудің ғылыми әдістерін үйрену; жаңа экологиялық топырақтанудың негізгі заңдарын меңгеру; студенттердің топырақ экологиясына қатысты жаратылыстану ғылымдарынан алған шашыраңқы білімін жүйелі біріктіру; жаратылыстанушылық дүниетаным мен табиғатты пайдалануда қорғаушылық көзқарасты қалыптастыру. Курстың мазмұны: Топырақтың экологиялық, биоценотикалық, биогесфералық функциялары. Топырақ пен өсімдіктің физикалық қасиеттері. Топырақтың гранулометриялық құрамы мен жылулық қасиеті, топырақтың ұйымдасу деңгейі, элементар топырақ бөлшектеріне сай қасиеттері; өсімдіктің шектеуші және өнімділігін реттеуші топырақтың сулы режимі; топырақтың тұздануы, карбонаттануы, саздануы, топырақтану процесіндегі өсімдіктер, жануарлар және микроағзалар;топырақтағы тотығу-тотықсыздану процесі; геоэкожүйенің тұрақты тіршілігінің шарты; органикалық заттар мен элементтердің ең маңызды биогеохимиялық айналымдарының бұзылуына байланысты қазіргі топырақ жабынының күйі. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: - қазіргі экологиялық топырақтанудың іргелі негіздерін; қазіргі экологиялық топырақтанудың басты жетістіктері мен болашақтағы даму мүмкіндіктерін; экологиялық факторлар және олардың жіктелуі; сыртқы фактордың әсеріне топырақ және топырақ жабынының флорасы мен фаунасы рекциясының заңдылықтарын, топырақтың экологиялық ролі, қасиеті мен функциясын; топырақтың ластануы мен антропогенді деградациясын, сонымен қатар биосфераның маңызды компоненттері бірі ретінде топырақтың қорғауын, сақтауын және қалпына келтіруін білуі тиіс. - Адам өміріндегі экологиялық фактор өнімділікті топырақтың басты қасиеттері ретінде анықтап, қарастыруды қолдана алуы керек. Өсімдіктің және жануарлардың негізгі экологиялық үлгісін анықтауда және олардың топыраққа қатысты негізгі сипаттарына байланысты материалдармен жұмыс істей алуды, конспектілеу дағдысын, текстті жеке өзбетінше сараптауды және топтық пікіралмасуды меңгеруі тиіс.

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Фотограмметрия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерге қазіргі арақашықтықтан зерделеу мәліметтерінен картографиялау мақсатында жер беті нысандарының, табиғи үрдістердің және құбылыстардың сандық мағұлматтарын алудың теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын беру. Міндеттер: студенттерге түсірілетін нысандардың перспективті суреттерінің қасиеттерін зерттеуге, әуә суреттер мен жер беті фототеодолиттік түсірілістердің бағытталу элементерін табуды, фотограмметриялық құралдардың әні мен құрылысын, стереоқос әуесурттерін өңдеуді үйрету. Пәнді оқу барысында студент: Білу: аэрофототүсіріс процессін; аэро фото аппарат пен аэрофотоқондырғы жайлы; түсіріс түрлері мен масштабтарын; түсіріс параметрлерін білу Істей білу: аэрофото түсіріс матераилының сапасың бағалай алу керек; монтаж жасай алу керек; түсіріс параметрлерін білу керек. Меңгеру: топографиялық аэротүсіріс тхниалық құралдарын; аэротүсірістерді монтаждау; фотоплан мен фотосхема жасау технологиясын меңгеру.

Фотограмметрия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерге қазіргі арақашықтықтан зерделеу мәліметтерінен картографиялау мақсатында жер беті нысандарының, табиғи үрдістердің және құбылыстардың сандық мағұлматтарын алудың теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын беру. Міндеттер: студенттерге түсірілетін нысандардың перспективті суреттерінің қасиеттерін зерттеуге, әуә суреттер мен жер беті фототеодолиттік түсірілістердің бағытталу элементерін табуды, фотограмметриялық құралдардың әні мен құрылысын, стереоқос әуесурттерін өңдеуді үйрету. Пәнді оқу барысында студент: Білу: аэрофототүсіріс процессін; аэро фото аппарат пен аэрофотоқондырғы жайлы; түсіріс түрлері мен масштабтарын; түсіріс параметрлерін білу Істей білу: аэрофото түсіріс матераилының сапасың бағалай алу керек; монтаж жасай алу керек; түсіріс параметрлерін білу керек. Меңгеру: топографиялық аэротүсіріс тхниалық құралдарын; аэротүсірістерді монтаждау; фотоплан мен фотосхема жасау технологиясын меңгеру.

Фотограмметрия және арақашықтықтан зерделеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Scientific writing
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Scientific Writing.
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Scientific Writing.
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Ақпараттық ресурстар мен жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: экономикалық, басқарушылық және т.б. міндеттерді шешуде ақпараттық ресурстарды пайдалану, талдау жүргізу мен қалыптастыруды үйрету. Жаңа ақпараттық қоғамда жұмыс жасау теориялық-практикалық дайындығын жүргізу. Міндеттері: ақпараттық ресурстар негізгі түсініктерін және ақпарат параметрлерін зерттеу; ақпаратты қалыптастыру, талдау мен өңдеу, қолдану әдістерімен танысу; ғаламдық ақпараттық жүйелер мен негізгі сервистерінің қалыптасу принциптерімен танысу Пәнді оқу барысында студент: Білу: ақпараттық ресурстар нарығының қызмет етуі мен дамуы; Ғаламтордың негізгі хаттамалары және желінің қызмет етуін қамтамассыз етудегі рөлі; Істеу білу: Web беттерді жобалау мен жасау; кәсіби аяда қажетті ақпарат алу әдістерінің тиімділігін бағалау. Меңгеру: қазіргі білім беру технологияларын пайдалану туралы жаға білімдер дағдысын дамыту

Аумақтық жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: қала кеңістігін ұйымдастыруды жоспралау туралы тоериялық білім алу және аумақтық жоспарлау және аумақты орналастыру құжаттарын жасау әдістерін игеру болып табылады. Міндеттері: қала кадастр, аумақты кадастрлық зоналау ақпаратын жинастыру, жер және қалалық кадастрдың автоматтандырылған ақпараттық жүйелерін жүргізудің алғышарттарын белгілеу, кадастр, жерлер мен жылжымайтын мүлікті кадастрлық бағалауды құқықтық қамтаамссыз ету правового. Пәнді оқу барысында студент: Білу: экономикалық жоспарлау және болжау, математикалық статистика негізгі түсініктерін білу; аумақтық жоспарлау және қала кеңістігін ұйымдастыру заңнамасын есепке алумен негізделген толық әдіс ретінде аумақты орналастыру туралы білу; Істей білу: аумақты дамыту шешімдерін қабылдау бойынша жобалық амалдарды қолдана білу; Меңгеру: жер ресурстарын пайдалану мен қорғау сызбаларын, жерге орналастыру сызбаларын құрастыру әдістерін меңгеру.

Аумақтық жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: қала кеңістігін ұйымдастыруды жоспралау туралы тоериялық білім алу және аумақтық жоспарлау және аумақты орналастыру құжаттарын жасау әдістерін игеру болып табылады. Міндеттері: қала кадастр, аумақты кадастрлық зоналау ақпаратын жинастыру, жер және қалалық кадастрдың автоматтандырылған ақпараттық жүйелерін жүргізудің алғышарттарын белгілеу, кадастр, жерлер мен жылжымайтын мүлікті кадастрлық бағалауды құқықтық қамтаамссыз ету правового. Пәнді оқу барысында студент: Білу: экономикалық жоспарлау және болжау, математикалық статистика негізгі түсініктерін білу; аумақтық жоспарлау және қала кеңістігін ұйымдастыру заңнамасын есепке алумен негізделген толық әдіс ретінде аумақты орналастыру туралы білу; Істей білу: аумақты дамыту шешімдерін қабылдау бойынша жобалық амалдарды қолдана білу; Меңгеру: жер ресурстарын пайдалану мен қорғау сызбаларын, жерге орналастыру сызбаларын құрастыру әдістерін меңгеру.

Ауыл елді мекендерді жоспарлау және жер шаруашылығын құру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ауылшаруашылық және далалық топографиялық дешифрлеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: ауылшаруашылық жерлер жағдайы мен өзгерістері туралы тақырыптық ақпараттар алуда аэроғарыштық суреттерді қолдану білімін, теориясын және технологиясын қалыптастыру Міндеттері: байжайлаудың бар әдістемелік амалдарын зерттеу және алынған нәтижелер нақтылығын бағалау Пәнді оқу барысында студент: Білу: жер жағдайы туралы аэроғарыштық кеңістіктік ақпаратты өңдеу технологиясы мен әдістері Істеу білу: ғылыми-практикалық іс әрекетте танымның картографиялық әдістерін қолдану Меңгеру: автоматтандырылған байжайлау әдістерін игеру, автоматтандырылған классификация әдістерін игеру

Ауылшаруашылық жерлерді түгендеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: ауылшаруашылық мақсаттағы жерлерді түгендеу мен есепке алуды жүргізудің практикалық дағдылары мен теориялық білімдерін қалыптастыру. Міндеттері: мемлекеттік кадастр мен жерлерді түгендеу жұмыстарының негізгі ережелерін зерттеу; түгендеу кезінде алынған нәтижелерді алу, өңдеу мен қолдану әдістерін қарастыру. Пәнді оқу барысында студент: Білу: түгендеуді жүргізудің басты қағидалары мен әдістерін білу; Істей білу: әртүрлі әкімшілік-аумақтық деңгейдегі территорияларды жоспарлау жоба құжаттарын жасау; кадастрлық паспорт пен түгендеу құжаттарын толтыру. Меңгеру: жылжымайтын мүлік нысандарын түгендеу бойынша жұмыстарды жүргізу мен ұйымдастыру қабілеттерін меңгеру.

Аэротүсіріс және сандық картография негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: жер-кадастрлық және арнайы тақырыптық картографиялық ақпараттарды кодтаудың негізгі қағидалары туралы жалпы және арнайы білім беру, ғарыштық суреттерді және аэрофототүсірістерді камералдық өңдеу әдістемелік және практикалық дағдыларын қалыптастыру. Міндетері: сандық карталарды құрудың техникалық амалдарын үйрету, картографиялық ақпаратты сандыққа ауыстыру әдістерін негіздеу және таңдауды үйрету; топографиялық және тақырыптық карталарды жаңалауда аэроғарыштық түсірістерді қолдануды үйрету. Пәнді оқу барысында студент: Білу: аэроғарыштық суреттердің қасиеті мен факторлары, оларды анықтауыш байжайлау нысан белгілері, байжайлаудың және нәтиже нақтылығын бағалаудың әдістемелік амалдары; Істей білу: сандық топографиялық карталарда берілген ақпараттарды орындылықпен түсіндіру; Меңгеру: арақашықтықтан зерделеу және стереофотограмметриялық өлшеулер мәліметтерін өңдеу дағдысын игеру

Әлеуметтік өзгеру және саяси модернизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттердің әлеуметтік өзгерістер мен дамуды және саяси жанғырту теориялық ұғыну, талдау және бағалау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Берілген модульде теориялық пен эмпирикалық перспективалар нақты бағдарламалар/стратегия дайындаумен үйлестірілген. Модульде қазіргі заманғы қоғамның құрылымы, әлеуметтік тәжірибелері мен мәдениетіндегі әлеуметтік және саяси өзгерістердің түрлерін, мемлекеттердің жаһандық және жергілікті деңгейдегі социеталдық дамуының себептері мен үрдістерін ашып көрсетететін әлеуметтік трансформациялар мен саяси жанғырту теориялары қарастырылады. Әлеуметтік өзгеріс және даму. Әлеуметтік өзгерістердің әлеуметтанулық перспективалары. Көші-қон мен еңбек көші-қоны. Жаһандық әлеуметтік қозғалыстар мен азаматтық белсенділік. Әлеуметтік құрылымның өзгеруі. Жаңа технологиялар мен медианың әлеуметтік өзгерістерге әсері. Өзгеруші Орталық Азия: үдерістер мен мәселелер. Cаяси жаңару түсінігі және түрлері. Cаяси жаңару теориясының, олардың эволюция және саяси тәжірибеде қарым-қатынасының негізгі бағыттары. Саяси жаңару институционалдық факторлар мен саяси дағдарыстар жүйесінің рөлі мен маңызы. Жаһандану және саяси жаңару ел дамуының қазақстандық үлгісі. Бәсекеге қабілетті жаңа деңгейге еліміздің шығыс жолы ретінде Үшінші жаңғыртудың негізгі басымдықтары: жедел технологиялық жаңғырту; бизнес-ортаны ырықтандыру; макро тұрақтылық; адам капиталының сапасын арттыру; институционалдық өзгерістер, қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес болып табылады.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

ГАЖ талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: кеңістіктік талдау үшін ГАЖ аппаттық-бағдарламалық құралында теориялық және практикалық негіздерді, дағдылар мен іскерлікті дамыту. Міндеттері: есептеу ортасында мәліметерді өңдеу мен беру формасының әдістемесі мен әдіснамасын, түсінктік-терминологиялық аппаратты үйрену Пәнді оқу барысында студент: Білу: растрлық және векторлық ГАЖ-талдаудың негізгі түрлері мен операциялары; Істеу білу: ГАЖ үш өлшемдік үлгісін жасау. Меңгеру: ГАЖ-да жер-кадастрлық ақпараттарды кеңістігкте визуализациялау дағдыларын игеру

Ғарыштық навигациялық жүйе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Әртүрлі тақырыптардағы карталар құрастыруда әуеғарыштық түсірістердің әдістерін пайдалануды қарастыруды зерттеу. Қазіргі уақытта ғарыштық түсірістер бойынша әрқилы тақырыптық карталар құрастыру әдістерімен таныстыру. Әуеғарыштық түсірістер арқылы көптеген тақырыптық карталар өңдеу, жаңарту, сонымен қатар геологиялық ландшафттық және басқа да жаңа типті карталар құрастыру әдістерін зерттеуді үйрету. Міндеті: Тақырыптық карталар құрастыруда әртүрлі спектрлер зонасында алынған түс

Ғарыштық суреттерді өңдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: жаңа түсіріс жүйелерімен және арнайы жүйелермен алынатын жаңа типтегі ғарыштық суреттерді өңдеу теориясы мен практикасын қалыптастыру Міндеттері: Жерді ғарыштан түсіру саласындағы жаңа жетістіктер туралы түсінік қалыптастыру,жаңа ғарыштық суреттер типін ажырата алу, берілген сурет типінің компьтерлік өңдеу үшін оңтайлы әдістер мен бағдарламалар пакетін таңдай алу Пәнді оқу барысында студент: Білу: аэроғарыштық суреттерді жіктеу принципі, ENVI бағдарламасында аэротүсіріс суреттерін өңдеу. Істеу білу: аэрофототүсіріс материалы сапасын бағалай алу; аэрофототүсіріс параметрлерін есептей білу. Меңгеру: аэроғарыштық суреттерді байжайлау әдістерін игеру, жаңа түсірістерді алу, практикалық жағдайда алынған білімдерді қолдану дағдыларын игеру.

Елді мекен аумағын топографиялық дешифрлеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: аэроғарыштық суреттермен жұмыс жасау дағдалыран қалыптастыру, жер бетіннің нысандарын ажырату дағдалырын дамыту. Міндеттері: Жерді ғарыштан түсіру саласындағы жаңа жетістіктер туралы түсінік қалыптастыру,жаңа ғарыштық суреттер типін ажырата алу, берілген сурет типінің компьтерлік өңдеу үшін оңтайлы әдістер мен бағдарламалар пакетін таңдай алу Пәнді оқу барысында студент: Білу: аэроғарыштық суреттерді жіктеу принципі, ENVI бағдарламасында аэротүсіріс суреттерін өңдеу. Істеу білу: аэрофототүсіріс материалы сапасын бағалай алу; аэрофототүсіріс параметрлерін есептей білу. Меңгеру: аэроғарыштық суреттерді байжайлау әдістерін игеру, жаңа түсірістерді алу, практикалық жағдайда алынған білімдерді қолдану дағдыларын игеру.

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Жер кадастры облысындағы нормативтік құжатта.
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: болып кадастрда нормативтік құжаттарды қолдануды білу, дағдылану және меңгеру қабілеттерін қалыптастыру, басқару нысаны ретінде құқықтық үрдісті талдай алу. Міндеттері: маркетинг және бизнес-жоспарлар құру әрекетін білу мен ұжым жұмысын ұйымдастыру, атқарушылық міндеттерді атқару қарастырылады. Пәнді оқу барысында студент: Білу: ер кадастрындағы барлық нормативтік-құқықтық құжаттарды білу; Істей білу: жер кадастрлық нормативтік-құқықтық құжаттарды кәсіби іс-әрекетте қолдануды игеру; Меңгеру: кәсіби жер құқықтық-нормативтік міндеттерді шешуді меңгеру.

Жер кадастры облысындағы нормативтік құжатта.
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: болып кадастрда нормативтік құжаттарды қолдануды білу, дағдылану және меңгеру қабілеттерін қалыптастыру, басқару нысаны ретінде құқықтық үрдісті талдай алу. Міндеттері: маркетинг және бизнес-жоспарлар құру әрекетін білу мен ұжым жұмысын ұйымдастыру, атқарушылық міндеттерді атқару қарастырылады. Пәнді оқу барысында студент: Білу: ер кадастрындағы барлық нормативтік-құқықтық құжаттарды білу; Істей білу: жер кадастрлық нормативтік-құқықтық құжаттарды кәсіби іс-әрекетте қолдануды игеру; Меңгеру: кәсіби жер құқықтық-нормативтік міндеттерді шешуді меңгеру.

Жер кадастры облысындағы нормативтік құжаттар
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: болып кадастрда нормативтік құжаттарды қолдануды білу, дағдылану және меңгеру қабілеттерін қалыптастыру, басқару нысаны ретінде құқықтық үрдісті талдай алу. Міндеттері: маркетинг және бизнес-жоспарлар құру әрекетін білу мен ұжым жұмысын ұйымдастыру, атқарушылық міндеттерді атқару қарастырылады. Пәнді оқу барысында студент: Білу: жер кадастрындағы барлық нормативтік-құқықтық құжаттарды білу; Істей білу: жер кадастрлық нормативтік-құқықтық құжаттарды кәсіби іс-әрекетте қолдануды игеру; Меңгеру: кәсіби жер құқықтық-нормативтік міндеттерді шешуді меңгеру.

Жер кадастры облысындағы нормативтік құжаттар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: болып кадастрда нормативтік құжаттарды қолдануды білу, дағдылану және меңгеру қабілеттерін қалыптастыру, басқару нысаны ретінде құқықтық үрдісті талдай алу. Міндеттері: маркетинг және бизнес-жоспарлар құру әрекетін білу мен ұжым жұмысын ұйымдастыру, атқарушылық міндеттерді атқару қарастырылады. Пәнді оқу барысында студент: Білу: жер кадастрындағы барлық нормативтік-құқықтық құжаттарды білу; Істей білу: жер кадастрлық нормативтік-құқықтық құжаттарды кәсіби іс-әрекетте қолдануды игеру; Меңгеру: кәсіби жер құқықтық-нормативтік міндеттерді шешуді меңгеру.

Жер құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жер мониторингі және жерді қорғау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: ҚР жер қорының сапалық жағдайына кері әсер ететін үрдістерді анықтау мен тарату бойынша теориялық білімдер, әдістемелік амалдар мен практикалық дағдыларды қалыптастыру. Міндеттері: жер қорының құрылымынның өзгеруі мен жердің жағдайын дер кезінде анықтау жұмыстарын жүргізу әдістерін анықтау, жерді бағалау, болжау және кері әсерлердін алдын алу мен қалпына келтіру бойынша нұсқаулар жасау; мемлекеттік жер кадастрын ақпараттық қамтамассыз ету, жерді тиімді пайдалану, бақылау және қорғау мәселелерін қарастыру. Пәнді оқу барысында студент: Білу: жер ресурстарын тиімді пайдалану жолдарын, жерді пайдалану тиімділігін арттыру жүйелік көрсеткіштерін білу; Істей білу: жер қорының сапалық жағдайын талдауды игеру; жерлерді тиімді пайдалану мен қорғау сұрақтары бойынша қажетті дағдыларды қолдана білу; Меңгеру: жер қорының сапалық жағдайына кері әсерлерді анықтау мен болдырмаудың қажетті әдістемелік амалдары мен практикалық дағдыларын және болған өзгерістерді бағалауды меңгеру.

Жер ресурстарын және басқа жылжымайтын мүлік нысандарын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жер ресурстарын және басқада жылжымайтын мүлік нысандарын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: жер ресурстарын басқару туралы теориялық түсініктерді және практикалық дағдыларды қалыптастыру, жылжымайтын мүлікті басқару облысындағы бар концепцияларды түсіндіру, жер ресурсы мен басқада жылжымайтын мүлік нысандары туралы ақпарат көздерімен және оларды тіркеу туралы ақпарат беру. Міндеті: басқару жүйесінде теориялық ережлердің негізгі түсініктерін, жылжымайтын мүлік және жер нысандарын жіктеу және ұғымдарын анықтау; жылжымайын мүлік нысандарын басқару негізгі әдістерін ерекшелеу: мемлекеттік жылжымайтын мүлік кадастры, жылжымайтын мүлік құқығын тіркеу және олармен келісім жүргізу, жерді бақылау, жылжымайын мүлік нысандарын техникалық тіркеу мен инвентаризациялау, кадастрлық іс-әрекеттер; жер-мүліктік кешенді басқару жүйесінің тиімділігін анықтау әдістерін зерттеу. Пәнді оқу барысында студент: Білу: жерді пайдалану, жерді иелену мен жер телімдерін жалға алу, ҚР жерге төлем ұстанымдары және жер ресурстарын басқару түсініктерін білу; Істей білу: жер ресурстары мен жылжымайтын мүлікті басқару ұстанымдарын қолдана білу; жер ресурстарын тиімді пайдалану туралы білімді игеру; Меңгеру: жерді пайдаланудың тиімділігін көтеру жүйелік көрсеткіштерін анықтауды, бағдарламалардың экологиялық экономикалық сараптамасын жүргізу, аумақтың әлеуметтік-экономикалық даму жобаларын және сызбаларын жасауды меңгеру.

Жер ресурстарын және басқада жылжымайтын мүлік нысандарын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: жер ресурстарын басқару туралы теориялық түсініктерді және практикалық дағдыларды қалыптастыру, жылжымайтын мүлікті басқару облысындағы бар концепцияларды түсіндіру, жер ресурсы мен басқада жылжымайтын мүлік нысандары туралы ақпарат көздерімен және оларды тіркеу туралы ақпарат беру. Міндеті: басқару жүйесінде теориялық ережлердің негізгі түсініктерін, жылжымайтын мүлік және жер нысандарын жіктеу және ұғымдарын анықтау; жылжымайын мүлік нысандарын басқару негізгі әдістерін ерекшелеу: мемлекеттік жылжымайтын мүлік кадастры, жылжымайтын мүлік құқығын тіркеу және олармен келісім жүргізу, жерді бақылау, жылжымайын мүлік нысандарын техникалық тіркеу мен инвентаризациялау, кадастрлық іс-әрекеттер; жер-мүліктік кешенді басқару жүйесінің тиімділігін анықтау әдістерін зерттеу. Пәнді оқу барысында студент: Білу: жерді пайдалану, жерді иелену мен жер телімдерін жалға алу, ҚР жерге төлем ұстанымдары және жер ресурстарын басқару түсініктерін білу; Істей білу: жер ресурстары мен жылжымайтын мүлікті басқару ұстанымдарын қолдана білу; жер ресурстарын тиімді пайдалану туралы білімді игеру; Меңгеру: жерді пайдаланудың тиімділігін көтеру жүйелік көрсеткіштерін анықтауды, бағдарламалардың экологиялық экономикалық сараптамасын жүргізу, аумақтың әлеуметтік-экономикалық даму жобаларын және сызбаларын жасауды меңгеру.

Жер ресурстарын пайдалануды болжау әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: курсының негізгі міндеттері мемлекеттік және мемлекет аралық деңгейде жер ресурстарын есепке алу үшін арналған үдеріс ретінде жер кадастрын жүргізудің құқықтық және әдістемелік негіздерін зерттеу, жерлерді есепке алу мен кадастрлық бағалауды өз бетінше жүргізе алу үшін қажетті білім мен дағдыларды қалыптастыру. Міндеттері: жер кадастрын жүргізудің ұйымдастырушылық-құқықтық және әдістемелік негіздерін зерттеу, мемлекеттік және мемлекет аралық деңгейде жер ресурстарының есебін ескеру, жерді есепке алу мен кадастрлық бағалау үшін қажетті білімдерді қалыптастыру. Пәнді оқу барысында студент: Білу: жерлерді пайдалануды жоспарлау мен болжау мақсаты мен міндеттерін білу; Істей білу: шаруашылық әрекетті талдау мен ауыл шаруашылық өндіріс қорларын анықтауда жерді бағалау мәліметтерін қолдану; жер қорының жағдайының өзгеруін талдау мен дұрыс шешім қабылдауды игеру. Меңгеру: әртүрлі мақсаттағы жерлерді есепке алу мен бағалауда қолданылатын әдістемелік амалдарды, ақпараттық және техникалық және бағдарламалық құралдарды қолдану дағдыларын меңгеру;

Жер ресурстарын пайдалануды болжау әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: курсының негізгі міндеттері мемлекеттік және мемлекет аралық деңгейде жер ресурстарын есепке алу үшін арналған үдеріс ретінде жер кадастрын жүргізудің құқықтық және әдістемелік негіздерін зерттеу, жерлерді есепке алу мен кадастрлық бағалауды өз бетінше жүргізе алу үшін қажетті білім мен дағдыларды қалыптастыру. Міндеттері: жер кадастрын жүргізудің ұйымдастырушылық-құқықтық және әдістемелік негіздерін зерттеу, мемлекеттік және мемлекет аралық деңгейде жер ресурстарының есебін ескеру, жерді есепке алу мен кадастрлық бағалау үшін қажетті білімдерді қалыптастыру. Пәнді оқу барысында студент: Білу: жерлерді пайдалануды жоспарлау мен болжау мақсаты мен міндеттерін білу; Істей білу: шаруашылық әрекетті талдау мен ауыл шаруашылық өндіріс қорларын анықтауда жерді бағалау мәліметтерін қолдану; жер қорының жағдайының өзгеруін талдау мен дұрыс шешім қабылдауды игеру. Меңгеру: әртүрлі мақсаттағы жерлерді есепке алу мен бағалауда қолданылатын әдістемелік амалдарды, ақпараттық және техникалық және бағдарламалық құралдарды қолдану дағдыларын меңгеру;

Жер ресурстарын пайдалануды кеңістіктік жоспарлау, болжау
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: «Жер ресурстарын пайдалануды кеңістіктік жоспарлау, болжау» курсының негізгі міндеттері мемлекеттік және мемлекет аралық деңгейде жер ресурстарын есепке алу үшін арналған үдеріс ретінде жер кадастрын жүргізудің құқықтық және әдістемелік негіздерін зерттеу, жерлерді есепке алу мен кадастрлық бағалауды өз бетінше жүргізе алу үшін қажетті білім мен дағдыларды қалыптастыру. Міндеттері: жер кадастрын жүргізудің ұйымдастырушылық-құқықтық және әдістемелік негіздерін зерттеу, мемлекеттік және мемлекет аралық деңгейде жер ресурстарының есебін ескеру, жерді есепке алу мен кадастрлық бағалау үшін қажетті білімдерді қалыптастыру. Пәнді оқу барысында студент: Білу: жерлерді пайдалануды жоспарлау мен болжау мақсаты мен міндеттерін білу; Істей білу: шаруашылық әрекетті талдау мен ауыл шаруашылық өндіріс қорларын анықтауда жерді бағалау мәліметтерін қолдану; жер қорының жағдайының өзгеруін талдау мен дұрыс шешім қабылдауды игеру. Меңгеру: әртүрлі мақсаттағы жерлерді есепке алу мен бағалауда қолданылатын әдістемелік амалдарды, ақпараттық және техникалық және бағдарламалық құралдарды қолдану дағдыларын меңгеру;

Жер ресурстарын пайдалануды кеңістіктік жоспарлау, болжау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: «Жер ресурстарын пайдалануды кеңістіктік жоспарлау, болжау» курсының негізгі міндеттері мемлекеттік және мемлекет аралық деңгейде жер ресурстарын есепке алу үшін арналған үдеріс ретінде жер кадастрын жүргізудің құқықтық және әдістемелік негіздерін зерттеу, жерлерді есепке алу мен кадастрлық бағалауды өз бетінше жүргізе алу үшін қажетті білім мен дағдыларды қалыптастыру. Міндеттері: жер кадастрын жүргізудің ұйымдастырушылық-құқықтық және әдістемелік негіздерін зерттеу, мемлекеттік және мемлекет аралық деңгейде жер ресурстарының есебін ескеру, жерді есепке алу мен кадастрлық бағалау үшін қажетті білімдерді қалыптастыру. Пәнді оқу барысында студент: Білу: жерлерді пайдалануды жоспарлау мен болжау мақсаты мен міндеттерін білу; Істей білу: шаруашылық әрекетті талдау мен ауыл шаруашылық өндіріс қорларын анықтауда жерді бағалау мәліметтерін қолдану; жер қорының жағдайының өзгеруін талдау мен дұрыс шешім қабылдауды игеру. Меңгеру: әртүрлі мақсаттағы жерлерді есепке алу мен бағалауда қолданылатын әдістемелік амалдарды, ақпараттық және техникалық және бағдарламалық құралдарды қолдану дағдыларын меңгеру;

Жер үшін төлем
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: жерді пайдаланудың төлемділігін анықтау, жер қатынастарын реттеу ұстанымдарын зерттеу, жер төлемдерінің түрлері туралы түсінік беру, жер үшін төлем ретінде түсетін қаражаттарды пайдалану негізгі бағыттарын түсіндіру. Міндетер: Жерге деген төлемдер түсінігі мен түрлерін, жерді пайдалану үшін төлем жүргізу сұрақтарын нормативтік реттеуді қарастыру, жер салығын төлеу мен бөлу кезегін, салық базасы құрылымын, жер салығын анықтау коэфециентін зерттеу. Пәнді оқу барысында студент: Білу: табиғатты пайдалану үшін төлемдер орнату мен алуды құқықтық реттеумен байланысты негізгі сұрақтарды білу; Істей білу: табиғи ресурстарды пайдалану төлемдері туралы заңнамаларды практикада кеңінен қолдану және оларды талдауды игеру; жер нарығында шаруашылық субъектілерінің әрекетін сипаттайтын экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есепке алу үшін бастапқы мәліметтерді жинай алу және талдау жүргізуді игеру; Меңгеру: жер үшін төлемдердің теориялық және практикалық мәселелерін шешу амалдарын және кадастрлық, жерге орналастыру бойынша мәліметтер базасын құрастыруды меңгеру.

Жер үшін төлем
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: жерді пайдаланудың төлемділігін анықтау, жер қатынастарын реттеу ұстанымдарын зерттеу, жер төлемдерінің түрлері туралы түсінік беру, жер үшін төлем ретінде түсетін қаражаттарды пайдалану негізгі бағыттарын түсіндіру. Міндетер: Жерге деген төлемдер түсінігі мен түрлерін, жерді пайдалану үшін төлем жүргізу сұрақтарын нормативтік реттеуді қарастыру, жер салығын төлеу мен бөлу кезегін, салық базасы құрылымын, жер салығын анықтау коэфециентін зерттеу. Пәнді оқу барысында студент: Білу: табиғатты пайдалану үшін төлемдер орнату мен алуды құқықтық реттеумен байланысты негізгі сұрақтарды білу; Істей білу: табиғи ресурстарды пайдалану төлемдері туралы заңнамаларды практикада кеңінен қолдану және оларды талдауды игеру; жер нарығында шаруашылық субъектілерінің әрекетін сипаттайтын экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есепке алу үшін бастапқы мәліметтерді жинай алу және талдау жүргізуді игеру; Меңгеру: жер үшін төлемдердің теориялық және практикалық мәселелерін шешу амалдарын және кадастрлық, жерге орналастыру бойынша мәліметтер базасын құрастыруды меңгеру.

Жерге орналастыру мен кадастрдағы ГАЖ және сандық картография
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген курсты оқудың мақсаты кеңістіктік таралған және атрибутивтік мәліметтерді бір жүйеде жинау, өңдеу мен сақтау әдістері мен алгоритмдері бар геоақпараттық жүйелерді зерттеу болып табылады. Сондай-ақ ГАЖ-дың кең таралған бағдарламалық өнімдерін, ГАЖ ортасындағы әдістер мен құралдарды зерттейді. Практикалық міндеттерді шешуде алынған білімдерді іс жүзінде қолдана білуді үйретеді, ГАЖ ортасында картографиялау мен мәліметтерді талдауды, кеңістіктік ақпараттарды өңдеуді жүзеге асырады. ГАЖ арқылы мәліметтерді статистикалық талдау әртүрлі әдістерін қарастыру мен қолдануды игеру; ГАЖ базасында жердің аумақтық және жергілікті мониторингін жүргізуді ұйымдастыру ұстанымдарын меңгеру.

Жерге салық салу жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жерді пайдалану және қорғауды мемлекеттік бақылау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жер-кадастрлық және табиғи мәліметерді өңдеудің автоматтандырылған жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерде басқарудың автоматтандырылған жүйелері туралы теориялық және практикалық білімдер кешенін қалыптастыру, кадастрдың автоматтандырылған жүйесін құру мен жүргізу амалдары мен әдістерін зерттеу, жер нысандарының мәліметтер базасын құруды және мәліметтер базасын басқаруды үйрету. Міндеттері: басқарудың негізгі құрамы ретінде ақпарат туралы теориялық ережелерді зерттеу; басқарудың автоматтандырылған жүйелері туралы теориялық ережелерді қарастыру; жылжымайтын мүлік кадастрының автоматтандырылған жүйесін құру мен жүргізу әдістерін, қазіргі заманғы амалдарын зерттеу; мәліметтер базасын құру амалдары мен әдістерін, мәліметтер базасын басқару жүйесін зерттеу. Пәнді оқу барысында студент: Білу: басқару жүйесінің негізі ретінде автоматтандырылған жүйелерді қателіктерден кодтау мен ақапаратты қорғау құрылымын, әдістерін және амалдарын білу; Істей білу: автоматтандырылған жүйелерді бейімдеуді игеру; мәліметтер базасын құруда алынған ақпараттарды дайындауды игеру; Меңгеру: кадастр мен жерге орналастырудың автоматтандырылған жүйелерін құру мен жүргізудің қазіргі әдістерін меңгеру; Мемлекеттік жылжымайтын мүлік кадастры, аумақтық жоспарлау, жерге орналастыру, жерді бөлу сияқты жұмыстармен байланысты жобаларды автоматтандырудың қазіргі технологияларын қолдануды меңгеру.

Жобалар мен карталарды компьютерлік графиялық безендіру
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): сызу құралдары, материалдар, жабдықтар, шрифт және оны құру әдістемесі, әріп және сан сызу, шартты белгілер сызу, сызу жұмыстарын карталар мен сызбаларда орындау. Графикалық құжаттарды безендіру талаптары. Оқу нәтижесі: жерге орналастырудың өндірістік құжаттарын штрихтық, шрифттік және түстік графикалық безендірудің әдістемелері мен амалдарын меңгеру.кадастрлық және жерге орналастырушылық жұмыстарды, жобалар мен басқада картографиялық өнімдерді құру мен безендіру амалдарын қолдана білу; картада географиялық және тік бұрышты координаталарды анықтауды меңгеру.

Жобалық-ізденістік және картографиялық-геодезиялық жұмыстардың технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: инженерлік жобаларды жүргізудің теориялық және қолданбалы дағдыларын қалыптастыру, ақпарат алу, аэро ізденіс әдістерін қолдану, картографиялық-геодезиялық жабдықтарды қолдану Міндеттері: жобалық және ізденістік зерттеулер жүргізудің әртүрлі технологияларын зерттеу, геодещиялық және картографиялық материалдарды қолдана әртүрлі жағдайларды үлгілеу Пәнді оқу барысында студент: Білу: жобалық жұмыстарды жүргізудің экономикалық және зерттеушілік ерекшеліктері; Істеу білу: қазіргі техникалық құралдарды қолдану арқылы жобалық-ізденістік жұмыстардың экономикалық тиімділігін есептеу. Меңгеру: жобалаушы нысандардың техникалық-экономикалық деңгейін анықтау дағыдысын игеру, еңбек өнімділігін өсіру мен материалдық ресурстар шығынын азайтуды игеру

Жылжымайтын мүлік кадастры және жер мониторингі
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: жылжымайтын мүлік кадастрының негізгі әдістерімен, теориялық ережелерімен, технологияларымен таныстыру, экологиялық қауіпсіздікті және табиғатты қорғау іс-әрекеттерін басқарудың ақпараттық қамтамассыз ету мен жылжымайтын мүліктің мемлекеттік кадастрын жүргізудің дағдыларын қалыптастыру. Міндеттері: оларды орнынан жылжыту оларға зақым келтірусіз жүзеге аспайтын жер телімдері мен олармен байланысты жылжымайтын мүлік насындарын (ғимараттар, құрылыс, байланыс пен басқада нысандар) зерттеу. Пәнді оқу барысында студент: Білу: жылжымайтын мүлік кадастрын құру мен жүргізудің қазіргі технологияларын білу; жылжымайтын мүлікпен байланысты операциялар мен жерге орналастыру жұмыстарындағы келісімдерді ақпараттық-кадастрлық және құқықтық әдістерін білу; Істей білу: басқарушылық шешімдерді жасау үшін біртұтас жылжымайтын мүлік насындары туралы білімді қолдануды игеру; Меңгеру: кадастрлық әрекетті ұйымдастыру амалдарын меңгеру; құрылыс нысандарын кадастрлық есепке алу технологиясын қолдана білуді меңгеру.

Жылжымайтын мүлік кадастры және жер мониторингі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: жылжымайтын мүлік кадастрының негізгі әдістерімен, теориялық ережелерімен, технологияларымен таныстыру, экологиялық қауіпсіздікті және табиғатты қорғау іс-әрекеттерін басқарудың ақпараттық қамтамассыз ету мен жылжымайтын мүліктің мемлекеттік кадастрын жүргізудің дағдыларын қалыптастыру. Міндеттері: оларды орнынан жылжыту оларға зақым келтірусіз жүзеге аспайтын жер телімдері мен олармен байланысты жылжымайтын мүлік насындарын (ғимараттар, құрылыс, байланыс пен басқада нысандар) зерттеу. Пәнді оқу барысында студент: Білу: жылжымайтын мүлік кадастрын құру мен жүргізудің қазіргі технологияларын білу; жылжымайтын мүлікпен байланысты операциялар мен жерге орналастыру жұмыстарындағы келісімдерді ақпараттық-кадастрлық және құқықтық әдістерін білу; Істей білу: басқарушылық шешімдерді жасау үшін біртұтас жылжымайтын мүлік насындары туралы білімді қолдануды игеру; Меңгеру: кадастрлық әрекетті ұйымдастыру амалдарын меңгеру; құрылыс нысандарын кадастрлық есепке алу технологиясын қолдана білуді меңгеру.

Жылжымайтын мүлік келісімдерін тіркеу
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тіркеу іс-әрекеті аясында шығатын құқықтық қатынастар ерекшелігін айқындау, жылжымайтын мүлік және онымен келісім жүргізудегі құқықтарын тіркеу кезегі мен негіздемелерін зерттеу, келісімді тіркеу, жеке меншік құқығын тіркеу және т.б. құқықтарды тіркеу ерекшеліктерін ескере жылжымайтын мүлік сферасында келісімдер жүргізу. Міндеттері: жеке меншік құқығын тіркеу және т.б. құқықтарды тіркеуді зерттеу, жылжымайтын мүлікке меншік құқығын тіркеумен байланысты сұрақтармен таныс болу Пәнді оқу барысында студент: Білу: ел жер қорының құрамын, пайдалануға рұқсат берілген жерлер түрлерін білу; құқықтық тіркеуде құқықтық мәнін білу; Істей білу: жер ресурстарын басқаруда шетелдік қолдану тәжірибелерін анықтауды игеру; жер ресурстарын басқару жүйесін құру мен негізгі ұстанымдарын жасау бойынша теориялық білімдерін қолдану; Меңгеру: жер телімдерінің жеке меншік кластарының қалыптасуы жағдайында жерлерді басқару тұрақты мехнизмін қолдану дағдыларын меңгеру.

Жылжымайтын мүлік келісімдерін тіркеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тіркеу іс-әрекеті аясында шығатын құқықтық қатынастар ерекшелігін айқындау, жылжымайтын мүлік және онымен келісім жүргізудегі құқықтарын тіркеу кезегі мен негіздемелерін зерттеу, келісімді тіркеу, жеке меншік құқығын тіркеу және т.б. құқықтарды тіркеу ерекшеліктерін ескере жылжымайтын мүлік сферасында келісімдер жүргізу. Міндеттері: жеке меншік құқығын тіркеу және т.б. құқықтарды тіркеуді зерттеу, жылжымайтын мүлікке меншік құқығын тіркеумен байланысты сұрақтармен таныс болу Пәнді оқу барысында студент: Білу: ел жер қорының құрамын, пайдалануға рұқсат берілген жерлер түрлерін білу; құқықтық тіркеуде құқықтық мәнін білу; Істей білу: жер ресурстарын басқаруда шетелдік қолдану тәжірибелерін анықтауды игеру; жер ресурстарын басқару жүйесін құру мен негізгі ұстанымдарын жасау бойынша теориялық білімдерін қолдану; Меңгеру: жер телімдерінің жеке меншік кластарының қалыптасуы жағдайында жерлерді басқару тұрақты мехнизмін қолдану дағдыларын меңгеру.

Жылжымайтын мүлік нысандарын техникалық инвентаризациялау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: пәнді игеруде техникалық инвентаризациялау мен елді мекендер құрылыс нысандарын есепке алу жұмыстарын жүргізу бойынша дағдыларды қалыптастыру көзделген. Міндеттері: құрылыс нысандарының мемлекеттік кадастрының ережесін зерттеу; жылжымайтын мүлік нысандарын техникалық инвентаризациялау нәтижесінде алынған мәліметтерді алу, өңдеу және қолдану әдістерін қарастыру. Пәнді оқу барысында студент: Білу: жерді техникалық инвентаризациялау ұстанымдарын білу; Істей білу: әртүрлі әкімшілік-аумақтық деңгейдегі аумақтарды жоспарлауда жобалық құжаттарды дайындауды игеру; инвентарлық құжаттарды жасау, соның ішінде кадастрлық паспорт құра алуды игеру. Меңгеру: жылжымайтын мүлік нысандарын техникалық инвентаризациялау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру мен жүргізу дағдыларын меңгеру;

Жылжымайтын мүлік нысандарын техникалық инвентаризациялау
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: пәнді игеруде техникалық инвентаризациялау мен елді мекендер құрылыс нысандарын есепке алу жұмыстарын жүргізу бойынша дағдыларды қалыптастыру көзделген. Міндеттері: құрылыс нысандарының мемлекеттік кадастрының ережесін зерттеу; жылжымайтын мүлік нысандарын техникалық инвентаризациялау нәтижесінде алынған мәліметтерді алу, өңдеу және қолдану әдістерін қарастыру. Пәнді оқу барысында студент: Білу: жерді техникалық инвентаризациялау ұстанымдарын білу; Істей білу: әртүрлі әкімшілік-аумақтық деңгейдегі аумақтарды жоспарлауда жобалық құжаттарды дайындауды игеру; инвентарлық құжаттарды жасау, соның ішінде кадастрлық паспорт құра алуды игеру. Меңгеру: жылжымайтын мүлік нысандарын техникалық инвентаризациялау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру мен жүргізу дағдыларын меңгеру;

Жылжымайтын мүлікті тіркеу жүйесіндегі инвентарлық жұмыстар
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: жылжымайтын мүлікті техникалық инвентаризациялау мен тіркеуді жүргізу бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыруға арналған. Міндеттері: жылжымайтын мүлік нысандарының мемлекеттік кадастрын жүргізудің негізгі ережелерін зерттеу; жылжымайтын мүлікті техникалық инвентаризациялау нәтжесінде алынған мәліметтерді жинау, өңдеу мен қолдану әдістерін қарастыру; жылжымайтын мүлік нысандары бойынша ақпаратты жинастыру мен жүйелеу технологиясын қалыптастыруды көресту, инвентаризациялау бойынша құжаттар толтыруды, жылжымайтын мүлік мемлекеттік кадастры үшін текстік және графикалық материадармен жұмыс жасауды үйрету. Пәнді оқу барысында студент: Білу: жылжымайтын мүліктің техникалық жағдайын анықтай білу; Істей білу: инвентарлық өзгерістерді ағымдағы тіркеуді жасауды игеру. Меңгеру: елдің экономикасын мемлекеттік бақылау мен реттеу жүйесін меңгеру; экономикалық және басқармашылық шешімдерді жүзеге асыру ұстанымдарын қолдануды меңгеру.

Жылжымайтын мүлікті тіркеу жүйесіндегі инвентарлық жұмыстар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: жылжымайтын мүлікті техникалық инвентаризациялау мен тіркеуді жүргізу бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыруға арналған. Міндеттері: жылжымайтын мүлік нысандарының мемлекеттік кадастрын жүргізудің негізгі ережелерін зерттеу; жылжымайтын мүлікті техникалық инвентаризациялау нәтжесінде алынған мәліметтерді жинау, өңдеу мен қолдану әдістерін қарастыру; жылжымайтын мүлік нысандары бойынша ақпаратты жинастыру мен жүйелеу технологиясын қалыптастыруды көресту, инвентаризациялау бойынша құжаттар толтыруды, жылжымайтын мүлік мемлекеттік кадастры үшін текстік және графикалық материадармен жұмыс жасауды үйрету. Пәнді оқу барысында студент: Білу: жылжымайтын мүліктің техникалық жағдайын анықтай білу; Істей білу: инвентарлық өзгерістерді ағымдағы тіркеуді жасауды игеру. Меңгеру: елдің экономикасын мемлекеттік бақылау мен реттеу жүйесін меңгеру; экономикалық және басқармашылық шешімдерді жүзеге асыру ұстанымдарын қолдануды меңгеру.

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Кадастр мен тіркеудің ақпараттық жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты геоақпараттық технологиялар бойынша теориялық және практикалық сұрақтарды қарастыру мен оның негізінде жер және қала кадастрлық міндеттерді шешу болып табылады. Пәнді зерттеу міндеттері студенттердің топогеодезиялық (соның ішінде аэрофототүсірілімдік) және атрибутивтік ақпараттарды өңдеу дағдыларын қарастыру, оларды Мемлекеттік жер кдастрының автоматтандырылған жүйелерінде жерлердің біртұтас мемлекеттік реестрін ұйымдастыру үшін ГАЖ-жоба ұйымдастыруды үйрету. қазіргі географиялық және жер-ақпараттық жүйелерді білу; жердлердің сандық үлгілерін құрастыруды, олардың мәліметтер базасын, кадастрлық және жерге орналастырушылық ақпараттарды жүргізуді меңгеру; жер телімдері мен жылжымайтын нысандар туралы ақпартты жинау, жүйелеу, өңдеу және есепке алу автоматтандырылған технологиясын игеру; Қазақстанның мемлекеттік жер кадастры ақпарттық жүйелерін қолдана білу.

Кадастрдағы ГАЖ және сандық картография
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: геоақпараттық технологиялар бойынша теориялық және практикалық сұрақтарды қарастыру мен оның негізінде жер және қала кадастрлық міндеттерді шешу болып табылады. Міндеттері: студенттердің топогеодезиялық (соның ішінде аэрофототүсірілімдік) және атрибутивтік ақпараттарды өңдеу дағдыларын қарастыру, оларды Мемлекеттік жер кадастрының автоматтандырылған жүйелерінде жерлердің біртұтас мемлекеттік реестрін ұйымдастыру үшін ГАЖ-жоба ұйымдастыруды үйрету. Пәнді оқу барысында студент: Білу: қазіргі географиялық және жер-ақпараттық жүйелерді білу; Істей білу: Қазақстанның мемлекеттік жер кадастры ақпараттық жүйелерін қолдана білу. Меңгеру: жерлердің сандық үлгілерін құрастыруды, олардың мәліметтер базасын, кадастрлық және жерге орналастырушылық ақпараттарды жүргізуді меңгеру; жер телімдері мен жылжымайтын нысандар туралы ақпартты жинау, жүйелеу, өңдеу және есепке алу автоматтандырылған технологиясын меңгеру.

Кадастрдағы экономикалық-математикалық үлгілеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: халық шаруашылығы салаларында және жерге орналастыруда жер ресурстарын қолданудың экономикалық үрдістерін математикалық үлгілеу әдістерін қолдануды үйрету. Міндеттері: жерге орналастыру мен кадастр практикасында экономикалық-математикалық үлгілеу мен әдістерді кеңінен қолданумен сипатталатын математикалық аппаратты қолдануды негіздеу; жерге орналастыру, жер кадастры мен жер мониторингі мақсаттында математикалық статистикалық әдістерді пайдалану дағдыларын беру. Пәнді оқу барысында студент: Білу: жерге орналастыру мен кадастрда практикасында қолданылатын негізгі экономикалық-математикалық әдістер; жерге орналастыруда пайдаланылатын математикалық үлгілер типтері, түрлері және классы; Істей білу: жерге орналастыру міндеттерін математикалық негіздеу; экономикалық үрдістің экономикалық-математикалық үлгілерін оңтайландыруға мүмкіндік беретін критерийлер мен жағдайларды (шектеулер) тұжырымдау. Меңгеру: жерге орналастыру мақсатында математикалық статистика әдістерін игеру; ішкі шаруашылық және шаруашылық аралық жерге орналастыру шешімдерін қабылдауда экономикалық-математикалық үлгілерді қолдану.

Кәсіби әрекеттегі автоматтандырылған жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерде басқарудың автоматтандырылған жүйелері туралы теориялық және практикалық білімдер кешенін қалыптастыру, кадастрдың автоматтандырылған жүйесін құру мен жүргізу амалдары мен әдістерін зерттеу, жер нысандарының мәліметтер базасын құруды және мәліметтер базасын басқаруды үйрету. Міндеттері: басқарудың негізгі құрамы ретінде ақпарат туралы теориялық ережелерді зерттеу; басқарудың автоматтандырылған жүйелері туралы теориялық ережелерді қарастыру; жылжымайтын мүлік кадастрының автоматтандырылған жүйесін құру мен жүргізу әдістерін, қазіргі заманғы амалдарын зерттеу; мәліметтер базасын құру амалдары мен әдістерін, мәліметтер базасын басқару жүйесін зерттеу. Пәнді оқу барысында студент: Білу: басқару жүйесінің негізі ретінде автоматтандырылған жүйелерді қателіктерден кодтау мен ақапаратты қорғау құрылымын, әдістерін және амалдарын білу; Істей білу: автоматтандырылған жүйелерді бейімдеуді игеру; мәліметтер базасын құруда алынған ақпараттарды дайындауды игеру; Меңгеру: кадастр мен жерге орналастырудың автоматтандырылған жүйелерін құру мен жүргізудің қазіргі әдістерін меңгеру; Мемлекеттік жылжымайтын мүлік кадастры, аумақтық жоспарлау, жерге орналастыру, жерді бөлу сияқты жұмыстармен байланысты жобаларды автоматтандырудың қазіргі технологияларын қолдануды меңгеру.

Кәсіби әрекеттегі автоматтандырылған жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерде басқарудың автоматтандырылған жүйелері туралы теориялық және практикалық білімдер кешенін қалыптастыру, кадастрдың автоматтандырылған жүйесін құру мен жүргізу амалдары мен әдістерін зерттеу, жер нысандарының мәліметтер базасын құруды және мәліметтер базасын басқаруды үйрету. Міндеттері: басқарудың негізгі құрамы ретінде ақпарат туралы теориялық ережелерді зерттеу; басқарудың автоматтандырылған жүйелері туралы теориялық ережелерді қарастыру; жылжымайтын мүлік кадастрының автоматтандырылған жүйесін құру мен жүргізу әдістерін, қазіргі заманғы амалдарын зерттеу; мәліметтер базасын құру амалдары мен әдістерін, мәліметтер базасын басқару жүйесін зерттеу. Пәнді оқу барысында студент: Білу: басқару жүйесінің негізі ретінде автоматтандырылған жүйелерді қателіктерден кодтау мен ақапаратты қорғау құрылымын, әдістерін және амалдарын білу; Істей білу: автоматтандырылған жүйелерді бейімдеуді игеру; мәліметтер базасын құруда алынған ақпараттарды дайындауды игеру; Меңгеру: кадастр мен жерге орналастырудың автоматтандырылған жүйелерін құру мен жүргізудің қазіргі әдістерін меңгеру; Мемлекеттік жылжымайтын мүлік кадастры, аумақтық жоспарлау, жерге орналастыру, жерді бөлу сияқты жұмыстармен байланысты жобаларды автоматтандырудың қазіргі технологияларын қолдануды меңгеру.

Компьютерлік графика және есептеуіш геометрия
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Компьютерлік графика және есептеуіш геометрия» пәнінің мақсаты мен міндеттері болып бірімен тығыз байланысты екі облыстардың – компьютер және графика, қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолданудың негізгі принциптері мен әдістерін игеру болып табылады. Оның негізгі элементтері математикалық, алгоритмдік, бағдарламалық қамтамасыз ету, аппараттық және әдістемелік, бағдарламалық қамтамасыз ету. Компьютерлік геометрия мен графиканың негіздерін білу қажет. Өз мамандығна байланысты компьютерлік бағдарламаларды қолданудың негіздерімен танусы, сонымен қатар дипломдық жұмыс және жобаларды құрастыруды еркін қолдану керек. Қазіргі заманғы растрлық және векторлық графика пакеттерімен жұмыс істей білу, жергілікті елді-мекеннің цифрлық моделдерін құрастырып және түзетулер енгізуді білу қажет. Өнеркәсіптік құтқару аумақтардың жоспарлары мен өнеркәсіптік нысандарды жүргізу нысандарын, азаматтық құрылыс және транспорттық, макет, олардың жан-жақты талдау картасын құру үшін жобалау, сызбаларды және есептіліктің түрінде жұмыс алаңы жүйелерді қорытынды нәтижелерін құру және басып шығару үшін шеберлік жоспарларын жобалау дағдыларын меңгеру.

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қала аумақтарын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді жеке аумақтық ресрустарды және қала аумақтарын басқаруға үйрету.Міндеттері: болашақ маман қала аумақтарын пайдалану облысында жалпы тенденцияларды және экономикалық заңдарды қолдана тарихи, ұлттық, құрылыстық және басқада қала ерекшеліктерін ескере отырып қала аумақтарын қолдану негізгі бағыттарын анықтауды және бағалауды үйрету, қала меншіктерін басқару формасын негіздеу, қала аумақтарын басқару тиімділіктерін бағалау. Пәнді оқу барысында студент: Білу: қала аумақтарын басқару облысындағы нормативтік-құқықтық базаларды және әлеуметтік-экономикалық ақпараттарды білу.Істей білу: жеке қызметтік жүйешелердің, жоспарланған жеке бөліктер мен жалпы қала аумағының дамуындағы жетіспеушіліктер мен тепе-теңсіздікті анықтай алу қабілетін игеру;Меңгеру: қала территорияларын басқару негізгі элементтерінің әдістемесін және жүйесін, сондай-ақ олардың даму концепциясын меңгеру.

Қала аумақтарын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді жеке аумақтық ресрустарды және қала аумақтарын басқаруға үйрету.Міндеттері: болашақ маман қала аумақтарын пайдалану облысында жалпы тенденцияларды және экономикалық заңдарды қолдана тарихи, ұлттық, құрылыстық және басқада қала ерекшеліктерін ескере отырып қала аумақтарын қолдану негізгі бағыттарын анықтауды және бағалауды үйрету, қала меншіктерін басқару формасын негіздеу, қала аумақтарын басқару тиімділіктерін бағалау. Пәнді оқу барысында студент: Білу: қала аумақтарын басқару облысындағы нормативтік-құқықтық базаларды және әлеуметтік-экономикалық ақпараттарды білу.Істей білу: жеке қызметтік жүйешелердің, жоспарланған жеке бөліктер мен жалпы қала аумағының дамуындағы жетіспеушіліктер мен тепе-теңсіздікті анықтай алу қабілетін игеру;Меңгеру: қала территорияларын басқару негізгі элементтерінің әдістемесін және жүйесін, сондай-ақ олардың даму концепциясын меңгеру.

Қала аумақтарын басқарудағы ГАЖ
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: қаланың типтік кеңістіктік үлгісін құратын ақпараттық қабаттарын жобалау қарастырылады. Міндеттері: қаланың шаруашылық әрекетін ақпараттық қамтамассыз етуде инфрақұрылымның дамуын, қауіп-қатерлерге жауап қайтару жағдайларын, қалалық инфрақұрылымды жоспарлауда географиялық ақпараттық жүйелерді қолдану қарастырылады. Пәнді оқу барысында студент: Білу: ГАЖ технологияларын, қала мәліметтер базасын жүргізуді, оларды өзгертуді, өңдеу мен қалыптастыруды білу; Істей білу: мәліметтер базасын құруда ақпараттарды жалпылау мен жүйелеуді игеру; Меңгеру: қала аумақтарын басқару жүйесін талдау мен үлгілеуде бағдарламалық қамтамассыз ету құралдарын меңгеру.

Қала аумақтарын басқарудағы ГАЖ
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: қаланың типтік кеңістіктік үлгісін құратын ақпараттық қабаттарын жобалау қарастырылады. Міндеттері: қаланың шаруашылық әрекетін ақпараттық қамтамассыз етуде инфрақұрылымның дамуын, қауіп-қатерлерге жауап қайтару жағдайларын, қалалық инфрақұрылымды жоспарлауда географиялық ақпараттық жүйелерді қолдану қарастырылады. Пәнді оқу барысында студент: Білу: ГАЖ технологияларын, қала мәліметтер базасын жүргізуді, оларды өзгертуді, өңдеу мен қалыптастыруды білу; Істей білу: мәліметтер базасын құруда ақпараттарды жалпылау мен жүйелеуді игеру; Меңгеру: қала аумақтарын басқару жүйесін талдау мен үлгілеуде бағдарламалық қамтамассыз ету құралдарын меңгеру.

Қала жерлерінің бағалық құны
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: болашақ бакалаврда жерді басқару мен бағалау облысында іргелі білімдер қалыптастыру, экономикалық бағалаудың нысаны ретінде жер телімдерінің ерекшеліктерін анықтау, қала жер телімдерін құнын бағалау бойынша нақты кәсіби білім қалыптастыру. Міндеттері: жер телімдерінің бағасын анықтау үдерістерімен таныстыру, нысанның бағалық нарықтық немесе т.б. құнын анықтайтын жерді бағалау құралдарымен қарастыру. Пәнді оқу барысында студент: Білу: жерді кадастрлық бағалау жұмыстары жүргізуді меңгеру және қала құрылысы және елді мекендерді орналастырудың концертуальдық негіздерін білу; Істей білу: урбанизация жағдайында жер ресурстарының экономикалық құнын анықтауды игеру; Меңгеру: қала жерлерін пайдалану тиімділігін анықтайтын әртүрлі экономикалық-әлеуметтік факторларды бағалау амалдарын қолдана білу.

Қала жерлерінің бағалық құны
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: болашақ бакалаврда жерді басқару мен бағалау облысында іргелі білімдер қалыптастыру, экономикалық бағалаудың нысаны ретінде жер телімдерінің ерекшеліктерін анықтау, қала жер телімдерін құнын бағалау бойынша нақты кәсіби білім қалыптастыру. Міндеттері: жер телімдерінің бағасын анықтау үдерістерімен таныстыру, нысанның бағалық нарықтық немесе т.б. құнын анықтайтын жерді бағалау құралдарымен қарастыру. Пәнді оқу барысында студент: Білу: жерді кадастрлық бағалау жұмыстары жүргізуді меңгеру және қала құрылысы және елді мекендерді орналастырудың концертуальдық негіздерін білу; Істей білу: урбанизация жағдайында жер ресурстарының экономикалық құнын анықтауды игеру; Меңгеру: қала жерлерін пайдалану тиімділігін анықтайтын әртүрлі экономикалық-әлеуметтік факторларды бағалау амалдарын қолдана білу.

Қаржылық сауаттылықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Құрылыс аумақтарының кадастры
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: білім алушыны құрылыс аумақтарының мазмұнымен таныстыру; оны ұйымдастыру, ақпарттық қамтамассыз ету және құқықтық базасы, жұмыс түрлері мен олардың кезегімен таныстыру. Міндеттері: қаланың кадастрлық ақпаратын, аумақты кадастрлық зоналау, қала жерлерін инфентаризациялау, жер және қала кадстрының жүргізудің автоматтандырылған ақпараттық жүйесін жүргізу үшін бастапқы негіз құру, кадастрлық құқықтық қамтамассыз ету, жер мен жылжымайтын мүлікті бағалау жұмыстарын қарастырады. Пәнді оқу барысында студент: Білу: қала кадастры мен құрылыс аумақтарының кадастрының құрама бөліктері мен ұстанымдарын, мазмұнын білу; қала аумақтарын жоспарлау мен құрылыс жүргізу бойынша қала құру құжаттарының түрлерін білу; Істей білу: кадастрлық құжаттарды жіктей білу және елді мекендер аумақтары үшін кадастрлық құжаттар мен кадастрлық жоспарларды дайындауды игеру; Меңгеру: қала жерлерін инвентаризациялауды жүргізу, кадастрлық зоналау технологиясын меңгеру; елді мекендер аумақтарында кадастрлық шаралардағы құқықтық бағалауды меңгеру.

Құрылыс аумақтарының кадастры
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: білім алушыны құрылыс аумақтарының мазмұнымен таныстыру; оны ұйымдастыру, ақпарттық қамтамассыз ету және құқықтық базасы, жұмыс түрлері мен олардың кезегімен таныстыру. Міндеттері: қаланың кадастрлық ақпаратын, аумақты кадастрлық зоналау, қала жерлерін инфентаризациялау, жер және қала кадстрының жүргізудің автоматтандырылған ақпараттық жүйесін жүргізу үшін бастапқы негіз құру, кадастрлық құқықтық қамтамассыз ету, жер мен жылжымайтын мүлікті бағалау жұмыстарын қарастырады. Пәнді оқу барысында студент: Білу: қала кадастры мен құрылыс аумақтарының кадастрының құрама бөліктері мен ұстанымдарын, мазмұнын білу; қала аумақтарын жоспарлау мен құрылыс жүргізу бойынша қала құру құжаттарының түрлерін білу; Істей білу: кадастрлық құжаттарды жіктей білу және елді мекендер аумақтары үшін кадастрлық құжаттар мен кадастрлық жоспарларды дайындауды игеру; Меңгеру: қала жерлерін инвентаризациялауды жүргізу, кадастрлық зоналау технологиясын меңгеру; елді мекендер аумақтарында кадастрлық шаралардағы құқықтық бағалауды меңгеру.

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Мемлекеттік аумақтық басқару жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты аумақтық басқару мен стратегиялық жоспарлау туралы жалпы және арнайы білімдер қалыптастыру, болашақ маманда аумақтық жүйелерді қалыптастыру мен дамытудың факторларын талдаудың және оларды стратегиялық жоспарлаудың әдістемелік, әдіснамалық және практикалық дағдыларын қалыптастыру. мемлекеттік басқарудың теориялық және әдістемелік негіздерін, мемлекеттік басқару жүйесінің қалыптасуы мен дамуының және оларды жүзеге асыру мәселелерінің өзекті аспектілерін, урбандалған аумақтардың мәліметтер базасын сандық ерекшелеу және қалыптастыруды білу; республикалық, аймақтық және аумақтық деңгейдегі мемлекеттік әкімшілік басқаруда бағыт-бағдарларды меңгеру; аймақтың экономикасын, қаражаттық жүйесін мемлкеттік реттеуді, әлеуметтік мемлекеттік басқарудың құқықтық аспектілерін қолдана білу.

Мемлекеттік жер кадастырының автоматтандырылған ақпараттық жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерде басқарудың автоматтандырылған жүйелері туралы теориялық және практикалық білімдер кешенін қалыптастыру, кадастрдың автоматтандырылған жүйесін құру мен жүргізу амалдары мен әдістерін зерттеу, жер нысандарының мәліметтер базасын құруды және мәліметтер базасын басқаруды үйрету. Міндеттері: басқарудың негізгі құрамы ретінде ақпарат туралы теориялық ережелерді зерттеу; басқарудың автоматтандырылған жүйелері туралы теориялық ережелерді қарастыру; жылжымайтын мүлік кадастрының автоматтандырылған жүйесін құру мен жүргізу әдістерін, қазіргі заманғы амалдарын зерттеу; мәліметтер базасын құру амалдары мен әдістерін, мәліметтер базасын басқару жүйесін зерттеу. Пәнді оқу барысында студент: Білу: басқару жүйесінің негізі ретінде автоматтандырылған жүйелерді қателіктерден кодтау мен ақапаратты қорғау құрылымын, әдістерін және амалдарын білу; Істей білу: автоматтандырылған жүйелерді бейімдеуді игеру; мәліметтер базасын құруда алынған ақпараттарды дайындауды игеру; Меңгеру: кадастр мен жерге орналастырудың автоматтандырылған жүйелерін құру мен жүргізудің қазіргі әдістерін меңгеру; Мемлекеттік жылжымайтын мүлік кадастры, аумақтық жоспарлау, жерге орналастыру, жерді бөлу сияқты жұмыстармен байланысты жобаларды автоматтандырудың қазіргі технологияларын қолдануды меңгеру.

Мемлекеттік жер кадастырының автоматтандырылған ақпараттық жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерде басқарудың автоматтандырылған жүйелері туралы теориялық және практикалық білімдер кешенін қалыптастыру, кадастрдың автоматтандырылған жүйесін құру мен жүргізу амалдары мен әдістерін зерттеу, жер нысандарының мәліметтер базасын құруды және мәліметтер базасын басқаруды үйрету. Міндеттері: басқарудың негізгі құрамы ретінде ақпарат туралы теориялық ережелерді зерттеу; басқарудың автоматтандырылған жүйелері туралы теориялық ережелерді қарастыру; жылжымайтын мүлік кадастрының автоматтандырылған жүйесін құру мен жүргізу әдістерін, қазіргі заманғы амалдарын зерттеу; мәліметтер базасын құру амалдары мен әдістерін, мәліметтер базасын басқару жүйесін зерттеу. Пәнді оқу барысында студент: Білу: басқару жүйесінің негізі ретінде автоматтандырылған жүйелерді қателіктерден кодтау мен ақапаратты қорғау құрылымын, әдістерін және амалдарын білу; Істей білу: автоматтандырылған жүйелерді бейімдеуді игеру; мәліметтер базасын құруда алынған ақпараттарды дайындауды игеру; Меңгеру: кадастр мен жерге орналастырудың автоматтандырылған жүйелерін құру мен жүргізудің қазіргі әдістерін меңгеру; Мемлекеттік жылжымайтын мүлік кадастры, аумақтық жоспарлау, жерге орналастыру, жерді бөлу сияқты жұмыстармен байланысты жобаларды автоматтандырудың қазіргі технологияларын қолдануды меңгеру.

Мемлекеттік жер мониторингі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: ҚР жер қорының сапалық жағдайына кері әсер ететін үрдістерді анықтау мен тарату бойынша теориялық білімдер, әдістемелік амалдар мен практикалық дағдыларды қалыптастыру. Міндеттері: жер қорының құрылымынның өзгеруі мен жердің жағдайын дер кезінде анықтау жұмыстарын жүргізу әдістерін анықтау, жерді бағалау, болжау және кері әсерлердін алдын алу мен қалпына келтіру бойынша нұсқаулар жасау; мемлекеттік жер кадастрын ақпараттық қамтамассыз ету, жерді тиімді пайдалану, бақылау және қорғау мәселелерін қарастыру. Пәнді оқу барысында студент: Білу: жер ресурстарын тиімді пайдалану жолдарын, жерді пайдалану тиімділігін арттыру жүйелік көрсеткіштерін білу; Істей білу: жер қорының сапалық жағдайын талдауды игеру; жерлерді тиімді пайдалану мен қорғау сұрақтары бойынша қажетті дағдыларды қолдана білу; Меңгеру: жер қорының сапалық жағдайына кері әсерлерді анықтау мен болдырмаудың қажетті әдістемелік амалдары мен практикалық дағдыларын және болған өзгерістерді бағалауды меңгеру.

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Табиғатты пайдалану экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста табиғатты пайдалану экономикасының мәселелері қарастыралады, табиғатты пайдаланудың экономиалық міндеттерін шешудің ғылыми жолдары анықталады. Курсты оқу нәтижесінде студенттер табиғатты пайдаланудың эколого –экономикалық негіздерін, табиғатты рационалды пайдаланудың шаруашылық механизмінің негізгі мазмұнын білулері керек. Қоршаған ортадағы шаруашылықтық іс – әрекеттің зардаптарын алдын ала көріп, бағалай алулары, шаруашылықтық іс – әрекеттердің экономикалық зардабын және табиғатты қорғаудың тиімділігін бағалай білуі керек.

Табиғатты пайдалану экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста табиғатты пайдалану экономикасының мәселелері қарастыралады, табиғатты пайдаланудың экономиалық міндеттерін шешудің ғылыми жолдары анықталады. Курсты оқу нәтижесінде студенттер табиғатты пайдаланудың эколого –экономикалық негіздерін, табиғатты рационалды пайдаланудың шаруашылық механизмінің негізгі мазмұнын білулері керек. Қоршаған ортадағы шаруашылықтық іс – әрекеттің зардаптарын алдын ала көріп, бағалай алулары, шаруашылықтық іс – әрекеттердің экономикалық зардабын және табиғатты қорғаудың тиімділігін бағалай білуі керек.

Табиғи ресурстар кадастры
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: жылжымайтын мүлік кадастры мен жер кадастры жүйесінде табиғи ресурстар кадастрының негізгі ережелері туралы білімдерін игеруге бағытталған, табиғи ресурстар кадастрының мәліметтерін қолдаудың мақсатын, сипатын және мазмұнын анықтау, оның негізінде табиғи ресурстарды тиімді қолдану, табиғи ортаны сақтау мен жерді пайдалануды тиімді қолдану бағыттары анықталады. Міндеттері: табиғи ресурстар кадастрының негізгі ережелерін зерттеу, табиғи ресурстардың кадастрлық мәліметтерін және техникалық құжаттарын дайындау, табиғи ресурстар кадастр ақпараттық базасын қолдану жолдарын қарастыру; мемлекеттік жылжымайтын мүлік кадастрының ақпараттық базасын қалыптастыру үшін табиғи ресурстардың кадастрлық мәліметтерін қолдану түсініктерін қалыптастыру. Пәнді оқу барысында студент: Білу: табиғи ресурстардың жіктелуін және орналасу аумақтарын білу, кадастр ақпараттың берілуінің көлемі мен формасына талаптарды жасауды және табиғи ресурстар туралы мәліметтердің тізімі мен мемлекеттік тіркелуін, жеке аумақ ресурстары мен қала аумақтарын басқару облысында студенттерді дайындауды білу; Істей білу: табиғи ресурстар кадастры бағыты мен міндеттері аясындағы теориялық мәліметтерді және кадастрлық жұмыстарды атқаруда бастапқы ақпаратты талдау; қала аумақтарын қолдану және жағдайын талдау практикалық амалдарын игеру; Меңгеру: экологиялық жағдайлар бойынша аумақтарды аудандастыру әдістері мен ұстанымдарын, табиғи нысандарда кадастрлық жұмыстарды жүргізуді басқара алу дағдысын меңгеру.

Табиғи ресурстар кадастры
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: жылжымайтын мүлік кадастры мен жер кадастры жүйесінде табиғи ресурстар кадастрының негізгі ережелері туралы білімдерін игеруге бағытталған, табиғи ресурстар кадастрының мәліметтерін қолдаудың мақсатын, сипатын және мазмұнын анықтау, оның негізінде табиғи ресурстарды тиімді қолдану, табиғи ортаны сақтау мен жерді пайдалануды тиімді қолдану бағыттары анықталады. Міндеттері: табиғи ресурстар кадастрының негізгі ережелерін зерттеу, табиғи ресурстардың кадастрлық мәліметтерін және техникалық құжаттарын дайындау, табиғи ресурстар кадастр ақпараттық базасын қолдану жолдарын қарастыру; мемлекеттік жылжымайтын мүлік кадастрының ақпараттық базасын қалыптастыру үшін табиғи ресурстардың кадастрлық мәліметтерін қолдану түсініктерін қалыптастыру. Пәнді оқу барысында студент: Білу: табиғи ресурстардың жіктелуін және орналасу аумақтарын білу, кадастр ақпараттың берілуінің көлемі мен формасына талаптарды жасауды және табиғи ресурстар туралы мәліметтердің тізімі мен мемлекеттік тіркелуін, жеке аумақ ресурстары мен қала аумақтарын басқару облысында студенттерді дайындауды білу; Істей білу: табиғи ресурстар кадастры бағыты мен міндеттері аясындағы теориялық мәліметтерді және кадастрлық жұмыстарды атқаруда бастапқы ақпаратты талдау; қала аумақтарын қолдану және жағдайын талдау практикалық амалдарын игеру; Меңгеру: экологиялық жағдайлар бойынша аумақтарды аудандастыру әдістері мен ұстанымдарын, табиғи нысандарда кадастрлық жұмыстарды жүргізуді басқара алу дағдысын меңгеру.

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Территорияны инженерлік жабдықтау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: инженерлік жабдықтау элементтерін орналастыру мен жобалау және аумақты инженерлік жабдықтау бойынша теориялық және практикалық білім беру. Міндеттері: жобалаудың негізгі түсініктерін, әдістерін, құрылыс негіздері мен техникалық регламенттерін және аумақты инженерлік жабдықтау нысандарын эксплуатациялауды зерттейді; инженерлік-транспорттық инфрақұрылым нысандарын жобалау, құрылыс жүргізу және эксплуатациялаумен байланысты міндеттерді шешу үшін ақпараттық технологиялардың бағдарламалары мен техникалық құралдарын пайдалану. Пәнді оқу барысында студент: Білу: ауданда жол торын тиімді орналастыру бағыттарын техникалық-экономикалық талдауды білу; құрылыс мақсатында аумақты инженерлік жабдықтау талаптарын білу; Істей білу: елді мекендер рекреациялық аумақтарын жобалауды игеру; елді мекендерде су және энергия тұтыну көлемдерін анықтауды игеру; Меңгеру: аумақты тік орналастыру ұстанымдары мен әдістерін меңгеру; сыртқы магистральды торларды орналастыру мен жолды тарту және олар үшін жер бөлу амалдары мен әдістерін меңгеру.

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Шет елдердің жер кадастрлық жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: аумақтық басқару мен стратегиялық жоспарлау туралы жалпы және арнайы білімдер қалыптастыру, болашақ маманда аумақтық жүйелерді қалыптастыру мен дамытудың факторларын талдаудың және оларды стратегиялық жоспарлаудың әдістемелік, әдіснамалық және практикалық дағдыларын қалыптастыру. Міндеттері: әртүрлі мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда жерге орналастыруды жүргізудің ерекшеліктерін зерттеу; ауыл шаруашылық жерлер мен өндіріс жерлерін басқарудың әдістері мен ұстанымдарын үйрету. Пәнді оқу барысында студент: Білу: мемлекеттік басқарудың теориялық және әдістемелік негіздерін, мемлекеттік басқару жүйесінің қалыптасуы мен дамуының және оларды жүзеге асыру мәселелерінің өзекті аспектілерін, урбандалған аумақтардың мәліметтер базасын сандық ерекшелеу және қалыптастыруды білу; Істей білу: республикалық, аймақтық және аумақтық деңгейдегі мемлекеттік әкімшілік басқаруда бағыт-бағдарларды иегру; Меңгеру: аймақтың экономикасын, қаражаттық жүйесін мемлекеттік реттеуді, әлеуметтік мемлекеттік басқарудың құқықтық аспектілерін қолдануды меңгеру.

Шетелдің жер-кадастрлық жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: аумақтық басқару мен стратегиялық жоспарлау туралы жалпы және арнайы білімдер қалыптастыру, болашақ маманда аумақтық жүйелерді қалыптастыру мен дамытудың факторларын талдаудың және оларды стратегиялық жоспарлаудың әдістемелік, әдіснамалық және практикалық дағдыларын қалыптастыру. Міндеттері: әртүрлі мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда жерге орналастыруды жүргізудің ерекшеліктерін зерттеу; ауыл шаруашылық жерлер мен өндіріс жерлерін басқарудың әдістері мен ұстанымдарын үйрету. Пәнді оқу барысында студент: Білу: мемлекеттік басқарудың теориялық және әдістемелік негіздерін, мемлекеттік басқару жүйесінің қалыптасуы мен дамуының және оларды жүзеге асыру мәселелерінің өзекті аспектілерін, урбандалған аумақтардың мәліметтер базасын сандық ерекшелеу және қалыптастыруды білу; Істей білу: республикалық, аймақтық және аумақтық деңгейдегі мемлекеттік әкімшілік басқаруда бағыт-бағдарларды иегру; Меңгеру: аймақтың экономикасын, қаражаттық жүйесін мемлекеттік реттеуді, әлеуметтік мемлекеттік басқарудың құқықтық аспектілерін қолдануды меңгеру.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Диплом алды
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Оқу практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Учебная
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - ФМО

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение