Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - білім бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ACQUIN, Германия
Бағдарлама: 5B012300 – Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану
Оқу деңгейі: бакалавриат
Емтихандар: тестілеу, оқуға түсу кезіндегі сұхбаттасу (шығармашылық емтихан).
Оқу формасы: күндізгі
Оқу мерзімі: 4 жыл.
Кәсіби қызмет алаңы: білім беру аумағындағы әлеуметтік-педагогикалық жұмыс
Кәсіби қызмет түрлері:
- білім беру ұйымдарындағы әлеуметтік педагог;
- мектепте, колледжде «Өзін-өзі тану» пәнінен оқытушы;
- тәрбиеші-ұйымдастырушы;
- білім беру ұйымдарындағы әлеуметтік қызмет бойынша әдіскер;
- педагог-аниматор
- ғылыми-зерттеу институттарындағы, зерттханалардағы кіші ғылыми қызметкер
Оқылатын пәндер:
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Девиантты балалармен жұмыс технологиясы
Конфликтология
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Коррекциялық педагогика
Өзін-өзі танудың оқыту әдістемесі
Жасөспірімдер мен жастардың суицидтік іс-әрекетін алдын-алу
Гендерлік білімнің психологиялық-педагогикалық негіздері
Пенитенциарлық педагогика
Білім берудің артықшылықтары:
• Кең профильді кіріктірілген мамандық;
• ҚР-ның барлық өңірлерінде мамандарға деген жоғары сұраныс және жұмысқа орналасудың кең аясы;
• Эллективті курстардың жоғары деңгейдегі тәжірибеге бағыттылығы, жұмыс берушілердің курстары;
• «Өзін-өзі тану мұғалімі», «Білім беру ұйымдарындағы әлеуметтік педагог» оқыту траекториясының таңдау мүмкіндігі;
• Болашақта аталған мамандық немесе ұқсас салалар бойынша магистратурада білім алу мүмкіндігі; («Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану», «Педагогика және психология», «Әлеуметтік жұмыс», «Психология»)
Халықаралық байланыстар: академиялық мобильділік бағдарламасы бойынша серіктес ЖОО-да білім алу мүмкіндігі (1семестр)
Тәжірибеден өту орындары:
«Бөбек» Ұлттық ғылыми-тәжірибелік, білім беру және сауықтыру орталығы (Алматы қаласы), Балалар үйі, Оқушылар сарайы, «Жанұя» арнайы комплексі, Алматы қаласындағы мектептер, кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығы, балалардың құқығын қорғау басқармасы.
Жұмысқа орналастыру орындары: жалпы білім беретін орта мектептер, арнайы білім беру ұйымдары, балалар үйі, интернат-үйі, қоғамға әлеуметтік-педагогикалық және әлеуметтік-психологиялық көмек көрсететін орталықтар, (қарттар үйі, паллиатвті мекмелер және т.б.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Бiрiншi жоғары бiлiм

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану
Мамандық шифры
5B012300
Факультеті
Философия және саясаттану
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі
Таңдау пәні
География
Бейіндік пән
География
Өту балы
ҚАЗ
93
ОРЫС
88

пәндер

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Арнайы педагогика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттерді арнайы педагогиканың негізгі теориялық мәліметтерімен, дизонтогенездің әртүрлі типтерінің барысында әлеуметтік-педагогикалық жұмыс мүмкіндіктерімен және психикалық дамудың жалпы заңдылықтарымен таныстыру. Сондай-ақ модульдің мақсаты девионтология негіздері бойынша білімді қалыптастыру, девиантты мінез-құлықты балаларды алдын алу және түзету жұмыстарының мазмұнын меңгеру. арнайы педагогиканың теориялық негіздері мен психикалық дамудың ауытқу заңдылықтарын білу; - девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс істеудің әлеуметтік-педагогикалық технологияларын, девиантологияның, теоретикалық негіздерін білу; - қоғамның қорғансыз категорияларына гуманитарлық-педагогикалық қолдау көрсетуге дайындығы; - балалар мен жеткіншектермен әртүрлі дизонтогенез барысында жұмыс жасаудың әлеуметтік-педагогикалық технологияларын жобалау біліктері мен дағдыларын меңгеру, әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологияларын пайдалану; - девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс істеудің алдын алу және коррекциялау дағдыларын меңгеру.

Арнайы педагогика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттерді арнайы педагогиканың негізгі теориялық мәліметтерімен, дизонтогенездің әртүрлі типтерінің барысында әлеуметтік-педагогикалық жұмыс мүмкіндіктерімен және психикалық дамудың жалпы заңдылықтарымен таныстыру. Сондай-ақ модульдің мақсаты девионтология негіздері бойынша білімді қалыптастыру, девиантты мінез-құлықты балаларды алдын алу және түзету жұмыстарының мазмұнын меңгеру. арнайы педагогиканың теориялық негіздері мен психикалық дамудың ауытқу заңдылықтарын білу; - девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс істеудің әлеуметтік-педагогикалық технологияларын, девиантологияның, теоретикалық негіздерін білу; - қоғамның қорғансыз категорияларына гуманитарлық-педагогикалық қолдау көрсетуге дайындығы; - балалар мен жеткіншектермен әртүрлі дизонтогенез барысында жұмыс жасаудың әлеуметтік-педагогикалық технологияларын жобалау біліктері мен дағдыларын меңгеру, әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологияларын пайдалану; - девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс істеудің алдын алу және коррекциялау дағдыларын меңгеру.

Әлеуметтік педагогика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттердің әлеуметтік педагогика мен психология пәні туралы, тұлға мен түрлі топтардың әлеуметтік мінез-құлық заңдылықтары мен феномендері туралы түсініктерін қалыптастыру. Студенттерді әлеуметтік педагогика мен психологияның теориялық және әдіснамалық негіздерімен; әлеуметтік педагогика мен психологияның жеке пән ретінде даму тарихымен; әлеуметтік-педагогикалық, әлеуметтік-психологиялық зерттеулер мен әрекеттердің негізгі әдістерімен; әлеуметтік педагог пен әлеуметтік психолог іс-әрекетінің құқықтық және этикалық нормаларымен таныстыру. әлеуметтік педагогика мен психологияның теориялық және әдіснамалық негіздерін; әлеуметтік педагогика мен психологияның жеке пән ретінде даму тарихын; әлеуметтік-педагогикалық, әлеуметтік-психологиялық зерттеулер мен әрекеттердің негізгі әдістерін; әлеуметтік педагог пен әлеуметтік психолог іс-әрекетінің құқықтық және этикалық нормаларын білу; - әлеуметтік әрекеттесе алу; сипатталған жағдаят бойынша әлеуметтік ықпал жасау түрін айқындай алу; - тұлғааралық рефлексия, кәсіби өзін-өзі бағалау, сын және өзін-өзі сынау, шешілетін міндетке өз көзқарасын білдіру дағдылары; жағымды коммуникативті дағдыларды меңгеру; - кикілжің жағдайларды шешу, топтық жұмыстарды ұйымдастыру, вербалды емес міне-құлықты түсіндіру, әлеуметтік әсер ету түрін айқындау дағдыларын меңгеру.

Әлеуметтік педагогтың педагогикалық шеберлігі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – педагогикалық шеберліктің негізін қалыптастыру, педагогикалық іс-әрекеттің барлық түрінде кәсіби дағдыларын нығайту; тұлғаға ізгілікті бағыт негізіндегі педагогикалық техникасын қалыптастыру. Студенттерді қазіргі тұлғааралық коммуникация тенденциялары, теориялары, тұжырымдамаларымен таныстыру. педагогикалық шеберліктің құрылымы мен мәнін, оның оқыту мен тәрбиелеудегі маңызын; педагогикалық іс-әрекеттің мазмұны мен мәнін білу; педагогикалық техниканың құрылымын педагогикалық шеберліктің элементі ретінде тану; педагогикалық өзара әрекетті ұйымдастыру технологиясын білу. бала тұлғасына мақсатты бағытталу әрекетін жүзеге асыру мен оқу-тәрбие үдерісін басқаруды; өзінің психофизикалық жағдайы мен көңіл-күйін басқаруды; педагогикалық әрекетте техникалық құрал, жабдықтарды қолдануды игеру. педагогтың коммуникативті мәдениетінің амалдары мен дағдылары

Әлеуметтік психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттердің әлеуметтік педагогика мен психология пәні туралы, тұлға мен түрлі топтардың әлеуметтік мінез-құлық заңдылықтары мен феномендері туралы түсініктерін қалыптастыру. Студенттерді әлеуметтік педагогика мен психологияның теориялық және әдіснамалық негіздерімен; әлеуметтік педагогика мен психологияның жеке пән ретінде даму тарихымен; әлеуметтік-педагогикалық, әлеуметтік-психологиялық зерттеулер мен әрекеттердің негізгі әдістерімен; әлеуметтік педагог пен әлеуметтік психолог іс-әрекетінің құқықтық және этикалық нормаларымен таныстыру. әлеуметтік педагогика мен психологияның теориялық және әдіснамалық негіздерін; әлеуметтік педагогика мен психологияның жеке пән ретінде даму тарихын; әлеуметтік-педагогикалық, әлеуметтік-психологиялық зерттеулер мен әрекеттердің негізгі әдістерін; әлеуметтік педагог пен әлеуметтік психолог іс-әрекетінің құқықтық және этикалық нормаларын білу; - әлеуметтік әрекеттесе алу; сипатталған жағдаят бойынша әлеуметтік ықпал жасау түрін айқындай алу; - тұлғааралық рефлексия, кәсіби өзін-өзі бағалау, сын және өзін-өзі сынау, шешілетін міндетке өз көзқарасын білдіру дағдылары; жағымды коммуникативті дағдыларды меңгеру; - кикілжің жағдайларды шешу, топтық жұмыстарды ұйымдастыру, вербалды емес міне-құлықты түсіндіру, әлеуметтік әсер ету түрін айқындау дағдыларын меңгеру.

Әлеуметтік психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттердің әлеуметтік педагогика мен психология пәні туралы, тұлға мен түрлі топтардың әлеуметтік мінез-құлық заңдылықтары мен феномендері туралы түсініктерін қалыптастыру. Студенттерді әлеуметтік педагогика мен психологияның теориялық және әдіснамалық негіздерімен; әлеуметтік педагогика мен психологияның жеке пән ретінде даму тарихымен; әлеуметтік-педагогикалық, әлеуметтік-психологиялық зерттеулер мен әрекеттердің негізгі әдістерімен; әлеуметтік педагог пен әлеуметтік психолог іс-әрекетінің құқықтық және этикалық нормаларымен таныстыру. әлеуметтік педагогика мен психологияның теориялық және әдіснамалық негіздерін; әлеуметтік педагогика мен психологияның жеке пән ретінде даму тарихын; әлеуметтік-педагогикалық, әлеуметтік-психологиялық зерттеулер мен әрекеттердің негізгі әдістерін; әлеуметтік педагог пен әлеуметтік психолог іс-әрекетінің құқықтық және этикалық нормаларын білу; - әлеуметтік әрекеттесе алу; сипатталған жағдаят бойынша әлеуметтік ықпал жасау түрін айқындай алу; - тұлғааралық рефлексия, кәсіби өзін-өзі бағалау, сын және өзін-өзі сынау, шешілетін міндетке өз көзқарасын білдіру дағдылары; жағымды коммуникативті дағдыларды меңгеру; - кикілжің жағдайларды шешу, топтық жұмыстарды ұйымдастыру, вербалды емес міне-құлықты түсіндіру, әлеуметтік әсер ету түрін айқындау дағдыларын меңгеру.

Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттерде білім беретін орта мектептерде әлеуметтік-педагогикалық диагностикалау жайлы жалпы түсінік қалыптастыру. Сондай-ақ модульдің мақсаты студенттердің білім беру ұйымдарында кеңес беру іс-әрекетіне дайындығын қалыптастыру. Білім беру үдерісін реттеу, талдау, туындаған мәселелерді шешу сұрақтары бойынша әлеуметтік педагогтің кәсіби дайындығын қалыптастыру. Ақпараттық мақсаттармен қоса кеңес беру іс-әрекетінде психокоррекциалық, психотеропиялық мақсаттар: мектеп оқушысының қысымды жағдайларын қалыпқа келтіру, оқушылардың психикалық күйлерін түзету жұмыстары жүзеге асырылады. Курстың практикалық аспектісі студенттерді мектеп ұжымы және оқушылармен топтық және индивидуалды кеңес беру жұмыстарын ұйымдасты жұмыстарын қарастырады. нәтижелі әлеуметтік-педагогикалық кеңес берудің теориясын білу;тұлғаны психодиагностикалаудың негізгі ғылыми-теориялық білімін қалыптастыруға психологиялық-педагогикалық дайындығын жоғарылату; кәсіби іс-әрекетте қажетті психодиагностикалық әдістер мен әлеуметтік-педагогикалық диагностикаларды қолдана білі білігі; психологиялық практикасының түрлі саласындағы әлеуметтік-педагогикалық диагностиканы ұйымдастыра білу дағдысы.

Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиялары
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік-педагогикалық жұмысты жобалау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – білім беру ұйымдары мен мектептерде сараптық және тәжірибелі-іздену жұмыстарын жүзеге асыруға қажетті негізгі кәсіби әлеуметтік педагогикалық білімдерді қалыптастыру Сондай-ақ модуль білім беру саласындағы әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекетті үлгілеу мен жобалаудың теориялық білімін меңгеру. Әлеуметтік-педагогикалық жобалау және оны жүзеге асырудың әлеуметтік педагогикалық технологиялары мен түрлерін, тарихын қарастырады. ғылыми әлеуметтік-педагогикалық зерттеудің әдістемесінің негізін білу; әлеуметтік-педагогикалық жұмысты жобалау және ғылыми әлеуметтік педагогикалық зерттеуді ұйымдастырудың арнайы ерекшеліктерін білу; зерттеу және диагностикалау білігі -білім беру ұйымдарында тәжірибелік-эксперименттік жұмыстарын ұйымдастыра білу дағдысы; умение проектировать научное социально-педагогическое исследование; әлеуметтік-педагогикалық зерттеу әдістерін практикада қолдана білу дағдысы.

Әлеуметтік-педагогикалық зерттеулердегі әдістер мен әдіснамалар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – білім беру ұйымдары мен мектептерде сараптық және тәжірибелі-іздену жұмыстарын жүзеге асыруға қажетті негізгі кәсіби әлеуметтік педагогикалық білімдерді қалыптастыру Сондай-ақ модуль білім беру саласындағы әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекетті үлгілеу мен жобалаудың теориялық білімін меңгеру. Әлеуметтік-педагогикалық жобалау және оны жүзеге асырудың әлеуметтік педагогикалық технологиялары мен түрлерін, тарихын қарастырады. ғылыми әлеуметтік-педагогикалық зерттеудің әдістемесінің негізін білу; әлеуметтік-педагогикалық жұмысты жобалау және ғылыми әлеуметтік педагогикалық зерттеуді ұйымдастырудың арнайы ерекшеліктерін білу; зерттеу және диагностикалау білігі -білім беру ұйымдарында тәжірибелік-эксперименттік жұмыстарын ұйымдастыра білу дағдысы; умение проектировать научное социально-педагогическое исследование; әлеуметтік-педагогикалық зерттеу әдістерін практикада қолдана білу дағдысы.

Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттерде білім беретін орта мектептерде әлеуметтік-педагогикалық диагностикалау жайлы жалпы түсінік қалыптастыру. Сондай-ақ модульдің мақсаты студенттердің білім беру ұйымдарында кеңес беру іс-әрекетіне дайындығын қалыптастыру. Білім беру үдерісін реттеу, талдау, туындаған мәселелерді шешу сұрақтары бойынша әлеуметтік педагогтің кәсіби дайындығын қалыптастыру. Ақпараттық мақсаттармен қоса кеңес беру іс-әрекетінде психокоррекциалық, психотеропиялық мақсаттар: мектеп оқушысының қысымды жағдайларын қалыпқа келтіру, оқушылардың психикалық күйлерін түзету жұмыстары жүзеге асырылады. Курстың практикалық аспектісі студенттерді мектеп ұжымы және оқушылармен топтық және индивидуалды кеңес беру жұмыстарын ұйымдасты жұмыстарын қарастырады. нәтижелі әлеуметтік-педагогикалық кеңес берудің теориясын білу;тұлғаны психодиагностикалаудың негізгі ғылыми-теориялық білімін қалыптастыруға психологиялық-педагогикалық дайындығын жоғарылату; кәсіби іс-әрекетте қажетті психодиагностикалық әдістер мен әлеуметтік-педагогикалық диагностикаларды қолдана білі білігі; психологиялық практикасының түрлі саласындағы әлеуметтік-педагогикалық диагностиканы ұйымдастыра білу дағдысы.

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Балалармен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс жасау технологиялары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты студенттер бойында арнайы педагогика және девиантология теорияларын қалыптастыру және арнайы көңіл бөлуді қажет ететін балардың тұлғалық әлеуметтенуіне әсер ететін тұлғалық қабілеттері, қасиеттері мен психикалық процестерінің даму заңдылықтары жайлы ғылыми білімін қалыптастыру. Модульде девиантты балалармен жұмыс жасаудың әлеуметтік-педагогикалық технологияларының жүйесі қарастырылады. арнайы педагогика саласында есту, көрі, тірек-қозғалыс аппараттыры, эмоционалды-ерік саласының дамуында ауытқушылығы бар балалар категориясын, олардың психологиялық сипаттамаларын және арнайы білім берудің педагогикалық жүйелерін білу; әлеуметтік педагог жұмыс технологияларының теориялық әдістемелік негізін білу; Арнайы педагогиканың теориялық негізін және психикалық даму ауытқушылықтарының заңдылықтарын білу тәжірибелік іс-әрекеттерде кәсіби іс-әрекеттерді жобалай білу білігі; әлеуметтік-педагогтың күрделі мәселелерін талдау; әлеуметтік қоғауды талап ететін азаматтарға гуманитарлы-педагогикалық қолдау көрсетуге дайындық; девиантологияның теориялық негізін білу; девиантты мінез құлықты балалармен алдын алу және түзету жұмыстарын жүргізу дағдысы; дамуында түрлі әлеуметтік ауытқушылықтары бар балалар, жеткіншектермен жүргізілетін әлеуметтік педагогикалық технологияларды жобалау және оларды қолдана алу білігі.

Балалармен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс жасау технологиялары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты студенттер бойында арнайы педагогика және девиантология теорияларын қалыптастыру және арнайы көңіл бөлуді қажет ететін балардың тұлғалық әлеуметтенуіне әсер ететін тұлғалық қабілеттері, қасиеттері мен психикалық процестерінің даму заңдылықтары жайлы ғылыми білімін қалыптастыру. Модульде девиантты балалармен жұмыс жасаудың әлеуметтік-педагогикалық технологияларының жүйесі қарастырылады. арнайы педагогика саласында есту, көрі, тірек-қозғалыс аппараттыры, эмоционалды-ерік саласының дамуында ауытқушылығы бар балалар категориясын, олардың психологиялық сипаттамаларын және арнайы білім берудің педагогикалық жүйелерін білу; әлеуметтік педагог жұмыс технологияларының теориялық әдістемелік негізін білу; Арнайы педагогиканың теориялық негізін және психикалық даму ауытқушылықтарының заңдылықтарын білу тәжірибелік іс-әрекеттерде кәсіби іс-әрекеттерді жобалай білу білігі; әлеуметтік-педагогтың күрделі мәселелерін талдау; әлеуметтік қоғауды талап ететін азаматтарға гуманитарлы-педагогикалық қолдау көрсетуге дайындық; девиантологияның теориялық негізін білу; девиантты мінез құлықты балалармен алдын алу және түзету жұмыстарын жүргізу дағдысы; дамуында түрлі әлеуметтік ауытқушылықтары бар балалар, жеткіншектермен жүргізілетін әлеуметтік педагогикалық технологияларды жобалау және оларды қолдана алу білігі.

Білім берудегі диагностика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде білім беру диагностикасы туралы жалпы түсінік қалыптастыру: Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі қабілеттіліктерді игереді: - кәсіби қызметте педагогикалық диагностиканы және психодиагностикалық әдістемелерді пайдалану; - әр түрлі білім беру салаларында әлеуметтік-педагогикалық диагностиканы ұйымдастыру; - зерттеу жүргізуде әр түрлі әдістемелерді қолдану мен этикалық нормаларды сақтау; - диагностикалық әдістер мен әдістемелер нәтижелері негізінде педагогикалық жағдайларды шешу; - психологиялық-педагогикалық диагностика нәтижелері мен объективті зерттеу деректерін экспресс-әдістер арқылы байланыстыру және интерпретациялау Пән психологиялық дайындықты күшейтуге ықпал ететін теориялық білімдерге, психодиагностика негіздерін терең зерттеудің ғылыми-теориясы мен тұлғаның практикалық дағдыларын жетілдіру үшін жұмысқа дайындық бойынша психологиялық көмек көрсетуді қалыптастыруға бағытталған . Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: - диагностикалық қызметтің ғылыми-теориялық негіздері ; -психологиялық-педагогикалық және әлеуметтік-педагогикалық диагностиканың негізгі ұғымдары, құрылымы, стратегиясы мен тактикалық міндеттері; - психодиагностикалық рәсімдерді жіктеу; - қазіргі заманғы ең көп тараған және тиімді диагностикалық әдістер.

Білім берудегі кеңес беру
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде беру білім берудегі кеңес беру туралы жалпы түсінік қалыптастыру; Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі қабілеттерді меңгереді: - мәселелерді талдау мен кеңестер әзірлеу немесе оларды шешу бойынша ұсыныстар даярлау; - консультациялық жұмыстар бойынша топтық жұмыстарды ұйымдастыру мен жоспарлау, балалармен терең қарым-қатынас орната отырып, жеке дербестендірілген кеңес беру. Пән психологиялық дайындықты күшейтуге ықпал ететін теориялық білімдерге, кеңес берудің ғылыми-теориялық негіздерін зерттеу. Пәннің практикалық аспекті проблемалары бар білім беру ұйымдарында, мектепте топтық жұмыс түрлерін ұйымдастыру барысында дербестендірілген жеке кеңестер мен қарым-қатынас орнатуды көздейді. Бұл курста мынадай аспектілер қамтылады: - жемісті кеңес берудің теориялық негіздері; - кеңес берудің негізгі теориялық концепциялары. Кеңес беру негізгі ережелері бойынша салыстырмалы талдау, теориялық тұжырымдамаларды, мақсаттары, кеңес беру жұмыстарының әдістері мен тәсілдерін зерттеу. - білім беру ұйымдарында кеңес беру қызметі; - кеңес бердуң негізгі кезеңдері дайындық және кеңес беруді өткізу.

Білім берудегі тренингтер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Девиантология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттерді арнайы педагогиканың негізгі теориялық мәліметтерімен, дизонтогенездің әртүрлі типтерінің барысында әлеуметтік-педагогикалық жұмыс мүмкіндіктерімен және психикалық дамудың жалпы заңдылықтарымен таныстыру. Сондай-ақ модульдің мақсаты девионтология негіздері бойынша білімді қалыптастыру, девиантты мінез-құлықты балаларды алдын алу және түзету жұмыстарының мазмұнын меңгеру. арнайы педагогиканың теориялық негіздері мен психикалық дамудың ауытқу заңдылықтарын білу; - девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс істеудің әлеуметтік-педагогикалық технологияларын, девиантологияның, теоретикалық негіздерін білу; - қоғамның қорғансыз категорияларына гуманитарлық-педагогикалық қолдау көрсетуге дайындығы; - балалар мен жеткіншектермен әртүрлі дизонтогенез барысында жұмыс жасаудың әлеуметтік-педагогикалық технологияларын жобалау біліктері мен дағдыларын меңгеру, әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологияларын пайдалану; - девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс істеудің алдын алу және коррекциялау дағдыларын меңгеру.

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттерді жас ерекшелік анатомиясы мен физиологиясының, бүлдіршін және жеткіншек ағзасының даму ерекшеліктері туралы пән - мектеп гигиенасының теориялық және әдіснамалық негіздерімен; адам дамуына генетикалық және орта факторларының әсер ету ерекшеліктерімен; онтогенездегі адам дамуының негізгі заңдылықтарымен; адам дамуындағы дағдарыстың сипаттамалы ерекшеліктерімен; адамның когнитивті, эмоционалды және қажетті-мотивациялық сферасын диагностикалаудың негізгі әдістерімен таныстыру. – жас ерекшелік анатомиясы мен физиологиясының, бүлдіршін және жеткіншек ағзасының даму ерекшеліктері туралы пән - мектеп гигиенасының теориялық және әдіснамалық негіздерін білу; –ағзаның жетілу қызметі әрекетінің заңдылықтары мен механизмдерін; ағзаны сыртқы ортамен біртұтас ретінде және ағзаның жеке бөліктерінің өзараәрекеттесуін қамтамасыз ететін механизмдерді білу; – адам дамуы түсінігіне негізгі тұрғыдан келуді; адам дамуына орта мен генетикалық факторлардың әсер ету ерекшеліктерін; онтогенездегі адам дамуының негізгі заңдылықтарын; адам дамуындағы дағдарыстың сипаттамалы ерекшеліктерін; адамның когнитивті, эмоционалды және қажетті-мотивациялық сферасын диагностикалаудың негізгі әдістерін түсіну және білу; – адам дамуының ерекшеліктерін әртүрлі психологиялық теориялар арқылы талдай алу; әртүрлі өмір кезеңдеріндегі адамның белсенді және потенциалды мүмкіндіктерін; жасерекшелік дамудың түрлі кезеңдеріндегі жетекші іс-әрекеттердің түрлерін анықтай алу; диагностикалық әдістемелерді зерттеу міндеттерін іріктеу; – адамның белсенді даму деңгейлерін диагностикалау әдістемелерінің кәсіби міндеттерін шешу дағдылары; – жасерекшелік дамудың заңдылықтарын зерттеуді ұйымдастыру дағдыларын меңгеру.

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс органикалық дүниенің ежелгі заманда болуын зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық процестер мен зерттеулермен оның әдістерімен геологиялық тарихи ж/е эволюциялық теорияның сұрақтарына жауап іздеуді үйретеді. – негізгі биологиялық заңдылықтар негізінде эволюциялық процестердің жүруін қазба негізінде зерттелмейтін организмдерді олардың жалпы ерекшеліктерін, олардың өмір сүру ортасын тарихи дамуын геологиялық мағлұматтарды білуді үйретеді

Отбасылық кеңес беру
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – отбасының қазіргі ерекшеліктерімен, қызметімен, құрылымымен, отбасы теориясының өмірлік ағымымен, таныстыру, студенттерге отбасына психологиялық кеңес берудің негізгі әдістерін оқыту. меңгеретін білімдері: отбасының түрлері мен құрылымының негізгі қызметтерін, отбасының өмірлік ағымын, отбасының даму міндеттерін, жас отбасыларының, ажырасу мен қайта некеге тұру ерекшеліктерін, қазіргі отбасының дағдарысын және отбасы мәселелерін білу.- игеретін біліктер: отбасы тәрбиесінің қиындықтарын, отбасы мәселелерін талдау; отбасылық қарым-қатынасты түзету мен әлеуметтік-терапевтикалық көмек көрсетуді, ата-анамен ағартушылық жұмыс жүргізуді жүзеге асыру; - дағдылары: педагог-психолог ретінде отбасылық кеңес беруді меңгеру.

Өзін-өзі тану
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – өзін-өзі тану негіздері бойынша білімдерді қалыптастыру. Модуль педагогикалық үдерістің ғылыми мәселелерін әртүрлі ұлттардың тәрбие үдерісіндегі этникалық специфика арқылы қарастыруға бағытталған. Сондай-ақ модульдің мақсаты - адамның ішкі және сыртқы әлемінің өзара байланысын түсіну қабілетін, оның Отан және табиғатпен бірлігін дамыту; өзін-өзі тануға деген; өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамытудағы қажеттілікті, дербестікті, жауапкершілікті, белсенділікті, шығармашылық ынтасын дамыту. адамның ішкі және сыртқы әлемінің өзара байланысын түсіну қабілетін, оның Отан және табиғатпен бірлігін түсіне алу; өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамытудағы қажеттілікті, дербестіктігін, жауапкершілігін, белсенділігін, шығармашылық ынтасын дамыту; - тәрбиелік тәжірибеде ұлттық білімдердің мәнін қолдану және негіздеу дағдылары; - заманауи тәрбие түрлерімен дәстүрлі этникалық әлеуметтендіру әдіс, тәсілдерін сәйкестендіру дағдылары; - оқушылардың өзін-өзі тануын ұйымдастыру шеңберінде олардың жеке-психологиялық ерекшеліктерін айқындау бойынша негізгі психодиагностикалық әдістемелерді жүргізу және түсіндіру; тиімді өзін-өзі тануға арналған сауалнамалар, сұрақтар құрастыру; өзін-өзі танудың жеке және топтық бағдарламаларын өңдеу дағдылары.

Өзін-өзі тану және әлеуметтік педагогика тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсат – Қазақстанда және әлемде әлеуметтік педагогикалық идеялардың және педагогикалық ойлардың тарихи білімдерін қалыптастыру, мектептегі білім берудің дамуы және заманауи әлемде тәрбиелеудің негізгі тенденциялары, әртүрлі мемлекеттің білім беру жүйелерінің салыстыра талдау мәтінінде. –Қазақстанда және әлемде әлеуметтік педагогикалық идеялардың және педагогикалық ойлардың тарихи білімдерін қалыптастыру, мектептегі білім берудің дамуы және заманауи әлемде тәрбиелеудің негізгі тенденциялары, әртүрлі мемлекеттің білім беру жүйелерінің салыстыра талдау мәтінінде. –салыстырмалы білім берудің теоретикалық тұрғысын білу және түсіну; әлем мемлекеттерінің білім беру жүйесін салыстыру қабілеті; –заманауи тұрғыдан тарихи фактілерді бағалау, Қазақстанда және шет елде білім берудің даму процесін салыстыру және талдау; даму бойынша ұсыныстар жасау; –өзіндік ұйымдастыру дағдысына ие болу және компаративті педагогикалық зерттеу жүргізу.

Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – педагогиканы оқытудың арнайы әдістемелері мен «Өзін-өзі тану» және педагогикалық білім беруді жобалаудың негізгі әдістемелерімен танысу, психологиялық-педагогикалық мәдениеттілік және кәсіби мәселелерді шығармашылық тұрғыда шешуге дайындықты қалыптастыру. Модуль білім беру ұйымындағы болашақ маманның кәсіби психологиялық-педагогикалқ мәдениетін қалыптастыруды және жаңашыл жағдайдағы педагогика мен өзін-өзі тану пәндерін оқытудың негізгі әдістемелерін міңгеруді қарастырады. Сондай-ақ модуль мазмұнына тәрбие жұмысының теориялық және әдістемелік негізін қосып, болашақ маманның орта, жоғары білім беру ұйымдарындағы тәрбие үдерісін басқару және тірбие жұмыстарын ұйымдастырудың практикалық методикалары, білік, дағдысын қарастырады. жоғары, орта білім беру ұйымдарында өзін-өзі тану пәнін оқытуды ұйымдастыру, басқару үдерісіне қажетті теориялық білімдер мен практикалық біліктіліктер; білім беру пәндерін жоспарлау, өткізужәне онда белсенді әдістерді қолдана білу саласындағы білімді жүйелеу білігі мен дағдысы; педагогикалық іс-әрекеттің нәтижесі тәрбиелеу үдерісін жобалай, болжай, жоспарлай білу білігі үздіксіз білім беру жүйесінде жастар, жеткіншектер, балалардың толық, жан-жақты әлеуметтенуі мен дамуына қамтамасыз ету

Педагогика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Педагогикалық мамандыққа кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген курстың студенттерді кәсіби дайындаудағы маңыздылығы оның педагогикалық мамандыққа «енгендегі» ең алғашқысы болуда. Курс болашақ ұстаздардың кәсіби таңдау жасаудағы саналылығының нығайтуына, педагогикалық мамандық туралы тұтас түсініктің қалыптасуына, педагогикалық қызметке бағытталған. Курстың мақсаты: боашақ педагогтарда педагогикалық мамандық туралы және өзінің педагогикалық еңбек субъектісі жайлы білім жүйесін қалыптастыру, сонымен қатар қоғам алдында балаларды оқыту мен тәрбиелеу жауаптылығын түсіндіру, баланы, тәрбиеленушіні білім беру үрдісінің субъектісі, өзіндік құндылық ретінде қабылдауға дайындық. Курстың міндеттері: - Болашақ тарих пәнінің мұғалімдерін кәсіби білім беру аясындағы бағалы бағыттарын саналы түрде қалыптастыру процесіне ендіру; - Студенттердің педагогикалық мамандықтың негіздеріне ие болуындағы нәтижелі тұлғалық алға қарай жүруі үшін алғышарттар қалыптастыру; - Бірінші курс студенттерінің педагогикалық кәсіпке бет алауының тереңдетілуі, олардың кәсіби қажеттілігін кемелдендіру, кәсіпті таңдау мотивтерінің және өзіндік кәсіби айқындалу қажеттіліктерінің дамуы. - Білім беру жүйесі мен құрылымы, үздіксіз білім беру кешені, заманауи жалпы білім беру мектептерінің негізгі типтері туралы білу; - Ұлттық білім беру жүйесінің аясындағы заманауи жетістіктермен танысуын көрсете білу; - Педагогтың өзіндік білім алуының кәсіби дағдыларына, тарих пәнінің мұғалімінің өзіндік білім деңгейі мен педагогикалық кәсібилік жетістіктерін арттыру мақсатында өзімен жұмыс жасау әдістері мен тәсілдерін игеру.

Педагогикалық мамандыққа кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген курстың студенттерді кәсіби дайындаудағы маңыздылығы оның педагогикалық мамандыққа «енгендегі» ең алғашқысы болуда. Курс болашақ ұстаздардың кәсіби таңдау жасаудағы саналылығының нығайтуына, педагогикалық мамандық туралы тұтас түсініктің қалыптасуына, педагогикалық қызметке бағытталған. Курстың мақсаты: боашақ педагогтарда педагогикалық мамандық туралы және өзінің педагогикалық еңбек субъектісі жайлы білім жүйесін қалыптастыру, сонымен қатар қоғам алдында балаларды оқыту мен тәрбиелеу жауаптылығын түсіндіру, баланы, тәрбиеленушіні білім беру үрдісінің субъектісі, өзіндік құндылық ретінде қабылдауға дайындық. Курстың міндеттері: - Болашақ тарих пәнінің мұғалімдерін кәсіби білім беру аясындағы бағалы бағыттарын саналы түрде қалыптастыру процесіне ендіру; - Студенттердің педагогикалық мамандықтың негіздеріне ие болуындағы нәтижелі тұлғалық алға қарай жүруі үшін алғышарттар қалыптастыру; - Бірінші курс студенттерінің педагогикалық кәсіпке бет алауының тереңдетілуі, олардың кәсіби қажеттілігін кемелдендіру, кәсіпті таңдау мотивтерінің және өзіндік кәсіби айқындалу қажеттіліктерінің дамуы. - Білім беру жүйесі мен құрылымы, үздіксіз білім беру кешені, заманауи жалпы білім беру мектептерінің негізгі типтері туралы білу; - Ұлттық білім беру жүйесінің аясындағы заманауи жетістіктермен танысуын көрсете білу; - Педагогтың өзіндік білім алуының кәсіби дағдыларына, тарих пәнінің мұғалімінің өзіндік білім деңгейі мен педагогикалық кәсібилік жетістіктерін арттыру мақсатында өзімен жұмыс жасау әдістері мен тәсілдерін игеру.

Педагогиканы оқыту әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – педагогика мен психологияның оқыту әдістемесінің негіздерімен, педагогика мен психологияны оқытуды сауатты әдістемелік жобалау негіздерімен таныстыру, психологиялық-педагогикалық мәдениет пен кәсіби міндеттерді шығармашылықпен шешуге дайындықты қалыптастыру. Модуль білім беру ұйымдарындағы болашақ мамандардың кәсіби психологиялық-педагогикалық мәдениетінің негіздерін және қазіргі жағдайда педагогика мен психологияны оқыту әдістемесін меңгеруді қарастырады. Сондай-ақ модуль тәрбие жұмыстарының теориялық және әдістемелік негіздерін сипаттайды, орта және жоғары оқу орындарындағы тәрбие үдерісін басқару мен ұйымдастыруға қажетті тәрбие жұмыстарының жалпы теориялық негіздерімен, тәжірибеде тәрбие жұмыстарын жүргізу әдістемесін меңгерумен таныстырады. орта және жоғары оқу орындарындағы оқу үдерісін басқару мен ұйымдастыруға қажетті теориялық және тәжірибелік білімдер; - педагогика мен психология бойынша оқу сабақтарын жоспарлау мен жүзеге асыру аймағында білімді жүйелендіру дағдыларын меңгеру, оқытудың белсенді әдіс, тәсілдерін қолдану; - тәрбие үдерісін жобалау, педагогикалық іс-әрекеттің нәтижелерін болжау, диагностикалау, жоспарлау және ұйымдастыра білу; үздіксіз білім беру жүйесінде бүлдіршін, жасөспірімдер мен жастардың тұлғалық дамуы мен толық әлеуметтенуін қамтамасыз ету; педагогика мен психологияның оқыту үдерісін бағалау.

Психология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Психология және адам дамуы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Негізгі міндеті – психика дамуының негізгі заңдылықтарымен таныстыру, адам қызметі, санасы мен тұлғасының әртүрлі өмір кезеңдеріндегі спецификалық ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастыру. Курс адам психикасының әртүрлі жастық кезеңдердегі нақты материалмен танысуды қамтамасыз ету. Курсты оқу барысында студенттер тұлғаның ғылыми психологиялық білім жүйесіндегі орны туралы білім алуы тиіс; тұлғаны зерттеу әдіснамасы мен әдістері туралы білім; тұлғаның шетелдік және отандық теориялары; тұлғаның құрылымының қалыптасуы туралы ұстанымдарды; тұлға дамуының кезеңдері мен механизмдерін; тұлға ересектігінің критерийлері мен тұлғалық өсу туралы білуі тиіс. Сонымен қатар студенттерде тұлғалық дамуды бақылай білу мен дағдыларын; тұлғаның анализі мен өзіндік анализін; коорекциялық-дамытушылық жұмыс жасай білу және клиентке көмек көрсету дағдысын қалыптастыру.

Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты –конфликтологияның негіздерін қалыптастыру. Студенттер бойында кикілжіңді жағдаяттардың туындауын қадағалай алуды; педагогикалық және әлеуметтік ортада конфликтілік жағдаяттарды шешу мен алдын алу әдіс, тәсілдерін меңгеруді қалыптастыру, Модуль оқушы-оқушы, оқушы-мұғалім, мұғалім-мұғалім тәрізді әртүрлі жүйедегі тұлғааралық конфликтілердің түрлерімен, негізгі себептерімен таныстырады. Сондай-ақ, курс педагогикалық шеберлік негіздерін қалыптастыруға, педагогикалық іс-әрекеттердің барлық түрлерін оңтайландыруды кәсіби меңгеруге; тұлғаның гуманистикалық бағыттылығын, педагогикалық техниканы қалыптастыруға бағытталған. конфликт теориясының негізгі жағдайын, оның туындау себептерін; педагогикалық және әлеуметтік ортада конфликтілік жағдаяттарды шешу мен алдын алу әдіс, тәсілдерін білу; - педагогикалық шеберліктің құрылымы мен мәнін, оның оқыту мен тәрбиелеудегі маңызын; педагогикалық іс-әрекеттің мазмұны мен мәнін білу; педагогикалық техниканың құрылымын педагогикалық шеберліктің элементі ретінде тану; педагогикалық өзара әрекетті ұйымдастыру технологиясын білу; - конфликтіні шешу мен басу, оның алдын алу әдіс, тәсілдерін қолдана алу; - бала тұлғасына мақсатты бағытталу әрекетін жүзеге асыру мен оқу-тәрбие үдерісін басқаруды; өзінің психофизикалық жағдайы мен көңіл-күйін басқаруды; педагогикалық әрекетте техникалық құрал, жабдықтарды қолдануды игеру; - конфликтіні шешу мен алдын алу дағдыларын меңгеру; - оқушылардың оқу үдерісінде, оқудан тыс әрекеттерде белсенді танымдық және даму іс-әрекеттерін ынталандыру тәсілдері мен дағдыларын; педагогтың кәсіби шеберлігін жетілдіру; студенттердің оқу-тәрбие іс-әрекеттерін ұйымдастыру дағдыларын меңгеру.

Салыстырмалы педагогика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – Қазақстан мен әлемдегі педагогикалық ойлар тарихын, Еуропа, Азия, ТМД елдеріндегі білім беру жүйесін салыстырмалы талдау контексінде қазіргі әлем мектебінде білім беру мен тәрбиелеудің негізгі даму тенденцияларын білуді қалыптастыру. Қазақстан мен әлемдегі психологиялық-педагогикалық ойлар тарихын; Ежелгі дәуір, орта ғасыр, ағарту дәуірінің, Жаңа кезеңнің педагогикалық тарихын; әртүрлі елдердегі білім беру жүйесін салыстырмалы талдау контексінде қазіргі әлем мектебінде білім беру мен тәрбиелеудің негізгі даму тенденцияларын білу; «Салыстырмалы педагогика» курсының кілттік ұғымдарын түсіну және білу; білім беру жүйесін салыстырмалы зерттеу әдіснамасын білу; білім беруде салыстырмалы талдау әдістерін қолдану;ұжымдық педагогикалық зерттеулерді өз бетінше ұйымдастыру мен жүргізу дағдыларын меңгеру.

Смарт технологиялар мен заттар интернеті
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студент пәнді жақсы аяқталғаннан кейін, келесі қабілетте болуы керек: - жан-жақты Интернетке Интернет білімдерін және оны қайта көрсету; - кешенді Интернет топталған, инновациялар арқылы бизнес бағыттарын түрлендіру жолдарын төрт элементпен түсіндіру; - IP қолдайтын және қолдамайтын желіде құрылғыларды біріктіру және интернет пен заттар арасындағы байланыс бойынша мүмкіндігін түсіну; - кешенді Интернет үшін шешімдерін құру кезінде ескеретін жағдай, кешенді Интернет үшін қауіпсіздік мәселелері жөніндегі шешімдерін іске асыру және бағалау қадамдарын түсіндіру Бұл курста сандық экономикаға байланысты негізгі ұғымдар мен мәселелерді зерттейді. Бұл курста интернеттің дәуірін қарастырады, сондай-ақ адам, процестер, деректер мен объектілер экономиканың барлық саласында түрлендіреді. Бұрын елестету мүмкін емес болған (IoT) интернет қазір адамдармен және осындай өлшемдегі объектілерменде байланысын жақсартуда. Осы курс Интернет затының әлеуетін іске асыру барысында өз рөлін тануға көмектесіп, студенттер үшін зерттеу құралы және қоршаған ортаны түсіну болып табылады. Бұл білім мен оқудың белсенді өзара әрекеттесуінің шығармашылық эксперименттің нақты тәжірибесіне назар аударып, білім беру моделінің көмегімен қолданылады.

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: жоғары мектептегі тәрбиенің заманауи үрдістерін оқу, сонымен қатар студенттерде олардың тәрбие мәселесіне арналған әртүрлі тәсілдер бойынша бағыт алуға және тәрбие үдерісін бағалауға мүмкіндік беретін білім мен шеберлік қалыптастыру. Негізгі міндеттері: жоғары мектептегі тәрбие жүйесінің қалыптасуы мен даму ерекшеліктерімен танысу; студенттерді тәрбиелеудің мақсаты мен міндеттері туралы теориялық білімнің қолданыс аясын орнату. ЖОО тәрбиелеу үдерісін ұйымдастырудың психологиялық және педагогикалық ерекшеліктерін білу. Студенттермен тәрбиелеу бағытындағы іс-шараларды ұйымдастырудағы және өткізудегі танымал технологиялар мен әдістемені игеру.

Тұлғааралық коммуникацияның педагогикасы мен психологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Қазіргі әлемде тұлғааралық коммуникация туралы психологиялық білімдердің орны мен рөлін студенттерге түсіндіру, таңдаған мамандығы бойынша кәсіби қалыптасу үдерісінде олардың маңызын анықтау. Қысқаша мазмұны. Студенттердің тұлғааралық коммуникацияның қазіргі психологиясының негізгі парадигмаларын, теориясы мен концепцияларын оқытуда білімдерін жүйелеу. Тұлғааралық коммуникацияның психологиялық мәселелерін танымдық үдерістерді, психикалық жағдайлар мен тұлғаның жеке-психологиялық ерекшеліктері негізінде теориялық және эмпирикалық зерттеу. Әлеуметтік психологияның негізгі категориялары мен ұғымдары, әдіснамалық негіздері, негізгі теориялары, тұжырымдамалары мен түрлері, даму заңдылықтары, әдістері мен тұлғааралық коммуникацияны зерттеу тәсілдері, жаңа психологиялық әдістер мен тұлғааралық коммуникацияны зерттеу технологиясы. . тұлғааралық коммуникацияның психикалық құбылыстар жүйесін танымдық үдерістер мен реттеуші жағдайлар бірлігінде білу; - тұлғааралық коммуникацияның қазіргі психологиясының теориялық-әдіснамалық негіздерін білу; - тұлғааралық коммуникацияның қазіргі психологиясыныңнегізгі ұғымдары мен категорияларын білу; - тұлғааралық қарым-қатынас жағдайында алынған психологиялық білімдерді нақты қолдана алу; - тұлғааралық қарым-қатынас жағдайында оның жеке тұлғалық қабілеттерін анықтау мен психологиялық мінездемесін қалыптастыруда адамның жеке өзіндік ерекшеліктерін зерттей алу; - тұлғааралық қарым-қатынас жағдайында және топтық өзараәрекеттесуде өзге адамдармен қарым-қатынас жасау жүйесін сауатты түрде орната білу; - тұлғааралық қарым-қатынаста психологиялық зерттеу жүргізудің дағдыларын меңгеру, оны өткізу, алынған мәліметтерді өңдеу мен нәтижелерін сауатты түрде көрсете білу; - тұлғааралық қарым-қатынас жағдайында тұлғаны жетілдіруге септігін тигізетін практикалық ұсыныстарды жасаудың дағдыларын меңгеру; - тұлғаның үйлесімді дамуы мен сыртқы ортамен қарым-қатынас мақсатында тұлғааралық қарым-қатынасты бағалау мен түзету дағдыларын меңгеру.

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Этнопедагогика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаттары: - Ойлау мәдениетін, жалпыландыру, ақпаратты талдау, қабылдау қабілеттіліктерін, мақсат қою және оған жету жолдарын таңдауды қалыптастыру; - Әлеуметтік және мәдени айырмашылықтарын толеранттылықпен қабылдауға, тарихи мұра мен мәдени дәстүрлерге құрпетпен және ұқыптылықпен қарауға дайындықты қалыптастыру. Жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтардың өзара ықпалдастығын және өзара тәуелділігін білу, педагогикалық ғылымның, қазақстандық азаматтықтың, патриотизмнің дамуы үшін тәрбиелеудегі ұлттық идеялардың маңыздылығын сезіну. Мәдениеттің маңыздылығын адами өмір сүру формасы ретінде қабылдау және өз қызметінде заманауи толеранттылық, диалог және ынтымақтастық қағидаларын жетекшілікке ала білу.

Этнопедагогика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаттары: - Ойлау мәдениетін, жалпыландыру, ақпаратты талдау, қабылдау қабілеттіліктерін, мақсат қою және оған жету жолдарын таңдауды қалыптастыру; - Әлеуметтік және мәдени айырмашылықтарын толеранттылықпен қабылдауға, тарихи мұра мен мәдени дәстүрлерге құрпетпен және ұқыптылықпен қарауға дайындықты қалыптастыру. Жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтардың өзара ықпалдастығын және өзара тәуелділігін білу, педагогикалық ғылымның, қазақстандық азаматтықтың, патриотизмнің дамуы үшін тәрбиелеудегі ұлттық идеялардың маңыздылығын сезіну. Мәдениеттің маңыздылығын адами өмір сүру формасы ретінде қабылдау және өз қызметінде заманауи толеранттылық, диалог және ынтымақтастық қағидаларын жетекшілікке ала білу.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Азаматтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Азаматтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – мемлекетті, құқықты, қоғамды, адамның құқықтары мен міндеттерін саясатпен, экономикамен, қоғаммен, мәдениетпен өзарабайланысты оқу, зерделеу. Міндеттері: - Жоғары құқықтық мәдениетті, тұрақты құқықтық сананы, орнықты құқықтық жүріс-тұрыс дағдысын қалыптастыру; - отансүйгіштік сезімді, ұлттық құқықтық мәдениет туралы, қазақ халқының рухани-өнегелік идеалдары туралы түсінікті қалыптастыру; - болашақ мамандардың бойында отансүйгіштік, отанға қызмет етушілік, түсіністік, ұқыптылық секілді жеке қасиеттерді қалыптастыру; - Қазақстан Республикасында адамдардың құқықтары мен бостандықтарын, міндеттерін зерделеу; - Мемлекеттің, құқықтың, азаматтық қоғамның даму ерекшеліктерін оқу; - қазіргі қазақстандық қоғам өмірінің психологиялық, социологиялық, саяси, тарихи, философиялық, құқықтық және өзге аспектілерін оқу; - студент жастардың азаматтық жауапкершілігін тәрбиелеу. - негізгі заңи категорияларды – мемлекет, құқық, адамның құқықтары мен міндеттері, азаматтық және т.с.с. - Қазақстан Республикасында адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын реттейтін конституциялық нормаларды; - қазіргі мемлекеттік-құқықтық шынайылықты; - адамның құқықтары мен бостандықтарына қатысты басты заңдардың ережелерін; дін туралы заңдың негізін білу; - адамның құқықтары мен бостандықтарын реттейтін нормативтік құқықтық актілердің мәні мен мазмұнын талдауды білу; - саяси-құқықтық құжаттардың, Қазақстан – 2050 Стратегиясының ережелерін түсіндіруді білу; - Қазақстан Республикасында құқықтық тәрбие процесіне баға беруді білу; - құқықтық нигилизмнің себептерін анықтап, қазақстандық қоғамның құқықтық мәдениетін көтеру жолдарын негіздеуді білу; - кәмелетке толмағандардың арасында құқықтық тәрбие жұмыстарын жүргізудің дағдыларын қалыптастыру; - адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарына қатысты ғылыми әдебиеттерді іздеу дағдыларын қалыптастыру игеру тиіс; - құқықтану, қоғамтану саласындағы категориялық-анықтамалық ұғымдарды игеру тиіс; - жалпыға құқықтық білім беру бойынша шаралар жүргізуге мүмкіндік беретін дағдыларды игеруі.

Арт-терапия: девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жасаудағы әлеуметтік-педагогикалық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттерді девиантты мінез-құлықтың пайда болу себептері және спецификасымен; адамның девиантты мінез-құлық типологиясы мен үлгілерімен; мінез-құлықтағы ауытқушылықтың көп тараған түрлерімен; арт-терапия көмегімен девиантты мінез-құлық мәселелерін шешу жолдары мен бағыттарының мүмкіндіктерімен; адамның мінез-құлқындағы ауытқушылықты коррекциялау мен диагностикалау әдістерімен таныстыру. девиантологияның негізгі ұғымдары мен терминдерін білу; арт-терапия көмегімен девиантты мінез-құлықты балалармен ағартушылық және түзету сабақтарын жоспарлау мен ұйымдастыру білігі; девиантты міне-құлықты балалармен заманауи әлеуметтік-педагогикалық жұмыс жүргізудің ғылыми-теориялық негіздерін қолдану; кәселетке толмағандардың девиация түрлерін бағалау жолдары мен тәсілдерін; арт-терапия көмегімен девиантты мінез-құлықтың алдын алу мен түзету әдістерін меңгеру дағдылары.

Әлеуметтік – педагогикалық тренинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – топтық психологиялық жұмыстың жалпы теориялық негіздерімен, сонымен қатар әртүрлі тренингтік топтармен таныстыру; тренингті тиімді ұйымдастырудың рөлімен, түрлерімен, әдіс, тәсілдерімен, принциптерімен таныстыру. әлеуметтік-педагогикалық тренингтің негізгі принциптері мен ерекшеліктерін; топта жұмыс жасау ережелерін; өзінің тұлғалық жеке ерекшеліктерін; сенімді және сенімсіз мінез-құлық ерекшеліктерін; сенімді, сенімсіз міне-құлықтың қайнар көздерін білу; - қарым-қатынастың тренингтік стилін ұстану; бақыланатын үдерістер мен құбылыстарды белгілеуге, оларды іс-әрекетті ұйымдастыруда талдау мен есепке алуды; сенімді, сенімсіз және агрессиялық мінез-құлық танытуды ажырату; - рефлексивті талдау; бірегей әлеуметтік міне-құлық; сенімді мінез-құлық; тренингтегі релаксация; кеңес беру мен тренинг жүргізуді жобалау дағдыларын меңгеру.

Әлеуметтік өзгеру және саяси модернизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттердің әлеуметтік өзгерістер мен дамуды және саяси жанғырту теориялық ұғыну, талдау және бағалау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Берілген модульде теориялық пен эмпирикалық перспективалар нақты бағдарламалар/стратегия дайындаумен үйлестірілген. Модульде қазіргі заманғы қоғамның құрылымы, әлеуметтік тәжірибелері мен мәдениетіндегі әлеуметтік және саяси өзгерістердің түрлерін, мемлекеттердің жаһандық және жергілікті деңгейдегі социеталдық дамуының себептері мен үрдістерін ашып көрсетететін әлеуметтік трансформациялар мен саяси жанғырту теориялары қарастырылады. Әлеуметтік өзгеріс және даму. Әлеуметтік өзгерістердің әлеуметтанулық перспективалары. Көші-қон мен еңбек көші-қоны. Жаһандық әлеуметтік қозғалыстар мен азаматтық белсенділік. Әлеуметтік құрылымның өзгеруі. Жаңа технологиялар мен медианың әлеуметтік өзгерістерге әсері. Өзгеруші Орталық Азия: үдерістер мен мәселелер. Cаяси жаңару түсінігі және түрлері. Cаяси жаңару теориясының, олардың эволюция және саяси тәжірибеде қарым-қатынасының негізгі бағыттары. Саяси жаңару институционалдық факторлар мен саяси дағдарыстар жүйесінің рөлі мен маңызы. Жаһандану және саяси жаңару ел дамуының қазақстандық үлгісі. Бәсекеге қабілетті жаңа деңгейге еліміздің шығыс жолы ретінде Үшінші жаңғыртудың негізгі басымдықтары: жедел технологиялық жаңғырту; бизнес-ортаны ырықтандыру; макро тұрақтылық; адам капиталының сапасын арттыру; институционалдық өзгерістер, қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес болып табылады.

Әлеуметтік педагог жұмысының заңнамалық аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты - студенттерді әлеуметтік педагогтың жұмысының заңды аспектілерімен, әлеуметтік-педагогикалық қызметтің нормативтік-құқықтық негізімен таныстыру. әлеуметтік педагог жұмысының заңдық аспектілерін; әлеуметтік педагогтың білім беру мекемелеріндегі іс-әрекетін реттейтін нормативті құжаттарды білу; - отбасы туралы заңнаманы, бала құқығы туралы Конвенциясын білу; - нормативтік-құқықтық актілердің мәні мен мазмұнын талдай білу; - әлеуметтік педагог жұмысының заңдық аспектісіне қатысты ғылыми әдебиеттің ізденіс дағдылары; - әлеуметтік-педагогикалық әрекеттегі құқықтық жағдайларды шешудегі дағдыларды қалыптастыру

Әлеуметтік педагогтың девиантты мінез-құлықты балалармен жүргізетін жұмыстарының әлеуметтік педагогикалық технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты - жасерекшелік дамудың негізгі заңдылықтарын, адам психикасының жасерекшелік даму динамикасын, тұлғаның дамымалы психологиялық сапалары мен психикалық үдерістер онтогенезін; психофизикалық және психологиялық даму ерекшеліктерін, әртүрлі жастағы балалар тобының іс-әрекет түрлерін оқыту. психофизикалық және психологиялық даму ерекшеліктерін, әртүрлі жастағы балалар тобының іс-әрекет түрлерін білу;- педагогикалық іс-әрекетті жоспарлау мен жобалау, оқушылардың жасерекшелік және жеке ерекщеліктерін ескере отырып, тәрбиенің мақсаты мен міндеттерін құру; түрлі жастағы топтарда тұлғаның жағымсыз даму себептерін айқындау білігі; - әртүрлі жаста оқытудың педагогикалық технологияларын меңгеру.

Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттерді әлеуметтік-мәдени сферасындағы кәсіби іс-әрекетке даярлау, оларды әлеуметтік-мәдени имитацияға әлеуметтік бағытталған ұйымдар аймағында арнайы білімдермен, білік, дағдылармен қаруландыру; әлеуметтік-мәдени сферасының мәселелерінің инновациялық шешімдерін іздеу, талдау, құжаттармен, мақалалармен өздігінен жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру. Курс әлеуметтік іс-әрекет пен қоғам мәдениетін қайта қалыпқа келтіру механизмдерін – әлеуметтік-мәдени имитацияны жан-жақты оқуға бағытталған. Курс әлеуметтік тәрбиедегі бірнеше үдерістердің өзара әрекеттесуін сипаттайды: тұлғаның рухани бейнесіне қойылатын жаңа талаптар арқылы әлеуметтендіру; адамдардың әрекеті мен сенімдері; тәрбиелеу мен ағартушылық. әлеуметтік-мәдени имитацияның мәні мен мазмұнын; әлеуметтік тәрбиенің спецификасы мен ерекшеліктерін; әлеуметтік-мәдени имитацияның дамуы мен қалыптасу тарихын; тәрбиелеу, ағартушылық, әлеуметтендіру аймағында әлеуметтік-мәдени үдерістердің мәні мен мағынасын; әлеуметтік-мәдени іс-әрекеттің теориялық-әдіснамалық негіздерін; әлеуметтік тәрбиедегі әлеуметтік-мәдени имитацияның көптүрлілігі мен көпмәнділігін; қоғамдық әлеуметтік-мәдени тәжірибенің маңыздылығын; рухани құндылықтар, нормалар, бағыттар мен қатынастардың қазіргі қоғамына арналған жүйелерді; әлеуметтік-мәдени имитациялардың субъектілері ретінде қарастырылатын әлеуметтік-мәдени институттар (мекемелер, бірлестіктер, ұйымдар т.б.) жүйесін білу; - тәрбиелеу, ағартушылық, әлеуметтендіру аймағында әлеуметтік-мәдени үдерістерді қамту; әлеуметтік-мәдени имитацияның негізгі әдістері мен технологияларын қолдану білігі; - білім беру, бос уақытты ұйымдастыру, спорт, түзету орталықтары және т.б. аймақтағы бағдарламалар мен әлеуметтік-мәдени жобаларды жүзеге асыру және өңдеудегі әлеуметтік-мәдени имитацияның технологиялық потенциалын қолдану дағдылары.

Әлеуметтік-педагогикалык коррекция
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты - педагогикалық және әлеуметтік педагогикалық түзетудің негізгі заңдылықтары, теорияларымен таныстыру. Болашақ мамандарды балалар және жеткіншектермен түзету жұмыстарын ұйымдастыруға қажетті әдіс тәсілдермен қамтамасыз ету. Курс түрлі контингент (кіші жас, орта жас және үлкен жастағылармен) балаларымен ұйымдастырылатын маманның түзеті жұмыстары блогы қарастырылады. Қазіргі жаңашыл психологиялық-педагогикалық тұжырымдамаларға сүйене әлеуметтік-эканомикалық жағдайда, әлеуметтік педагогикалық түзету саласында сенімді қатынас, сауатты әңгімелесуді ұйымдастыру, диагностика жүргізу мәселелеріне қатысты сурақтарға қарастырылады. төмендегі ғылыми-практикалық түсініктердің мәнін білу: әлеуметтік педагогикалық түзету және оның мазмұны, психологиялық қалып, психологиялық диагноз, құзіреттілік шектері, диагностикалық-түзетушілік үдерістің тұтастығы, диагностикалық-түзетушілік жұмыстың кезеңдері, балалар және жеткіншектермен ұйымдастырылатын дамытушы-түзетушілік жүйесі, тұлғаның эмоционалды-еріктік саласыныдағы тұлғалық түзеті әдістері; топтық және индивидуалды ұйымдастырылатын әлеуметтік педагогикалық түзету жұмысын ұйымдастыру және талдай білу, балаларға психологиялық-педагогикалық көмек көрсету жүйесі жайлы теорияны меңгеру.

Әлеуметтік-педагогикалық жүйелерді басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттерді «Әлеуметтік-педагогикалық жүйелерді басқару» курсының теориялық және тәжірибелік негіздерімен, оның түсініктік аппаратымен, ғылыми негіздерімен, зерттеудің әдістемесі мен әдіснамасымен, білікті маманның қалыптасуы мен дайындығындағы басқарушылық мәдениетінің мәнімен таныстыру.басқарушылық мәдениетінің ғылыми негіздерін, басқарудың негізгі категорияларын, құрылымын меңгеру. әлеуметтік педагогтың басқарушылық мәдениетін; әлеуметтік-педагогикалық жүйелерді басқару ерекшеліктерін; мамандарды даярлау мәселелері мен әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекетітің негізгі бағыттарын түсіну және білу; - әлеуметтік педагогтың басқарушылық іс-әрекетін талдау мен бағалау дағдылары.

Әлеуметтік-педагогикалық менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – әртүрлі деңгейлердің педагогикалық жүйелеріндегі басқару принциптерімен, заңдылықтарымен таныстыру; тиімді шешім қабылдау шарттарын айқындау мен басқару міндеттерін шешу үдерісін зерттеу. Курс басқарушылық ойды дамыту мен басқару мәдениетін тәрбиелеуге бағытталыған. Курста қарастырылатындар: әлеуметтік-педагогикалық менеджмент педагогикалық мәселе ретінде; әлеуметтік-педагогикалық менеджмент педагогтың басқарушылық іс-әрекетінің ерекше түрі ретінде; басқарудың теориялық негіздері; тұлғаға-бағытталған білім беру жағдайында әлеуметтік-педагогикалық менеджмент негіздері. әлеуметтік-педагогикалық менеджменттің теориялық негіздерін; педагогикалық менеджменттің қалыптасу тарихын ғылыми теория ретінде; әлеуметтік-педагогикалық үдерісті басқарудағы менеджмент принциптерін білу; - жобалау, ынталандыру, жоспарлау, талдау; кәсіби іс-әрекет стильдерін анықтау; өзін-өзі жүзеге сыру дағдылары мен білігі; - айналадағылардың іс-әрекеті мен өз іс-әрекеттерін жоспарлау мен ұйымдастыру; әлеуметтік-педагогикалық менеджментте ынталандыру дағдылары;

Әлеуметтік-педагогикалық практикум
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – әлеуметтік педагогикалық технологиялар мен әлеуметтік педагогткалық терапия әдістерін қолдана отырып әлеуметтік педагогикалық іс-әрекетте туындайтын мәселелерді шеше білуге үйрету. білім беру саласында білім беру субъектілерін қорғаудың теориялық мазмұнын білу; әлеуметтік педагогикалық технологиялар мен терапиялық әдістерді қолданудың әдіснамалық-теориясын білу; әлеуметтік педагогикалық іс-әрекетте туындайтын мәселелерді шеше білу; әлеуметтік педагог іс-әрекетінде қолданылатын арт-терапия, НТЖ, ертегі және анимало-терапия әдістерін арнайы қолдана білу; әлеуметтік педагогикалық тұжырымдамалар мен теорияларға сүйене білім беру саласында туындайтын мәселелерді талдай және шеше білу; әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекетте қажетті құзіреттілік технологияларын өңдеу; әлеуметтік–педагогикалық практикада әлеуметтік-педагогикалық техникалар мен әдістерін нәтижелі қолдана және бағалай білу.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Балалық шақ және отбасыны әлеуметтік қорғау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты- білім берудің іргелі құрам бөлігі ретінде әлеуметтік және білім беру құқықтарын білуге, Қазақстан Республикасының бала құқығын қорғау бойынша заңнамалық және нормативтік базасын зерделеуге және болашақ әлеуметтік педагог және өзін-өзі тану пәнінің мамандарына құқықтық мәдениет негіздерін үйретуге бағытталған. қазіргі кездегі бала құқығын қорғаудың нормативтік базасы мен заңнамаларына салыстырмалы сипаттама бере білу; балаларды әлеуметтік қорғау аймағының нормативтік базасы мен заңнамаларының ерекшелігін білу, болашақта дамуын болжай білу; жүзеге асырылып жатқан бағдарламалардың сапасына әрекет етуші заңнамалар мен нормативтік актілер негізінде бағалай білу; бала құқықығын қорғауда практикалық көмек көрсете білу.

Білім беру аймағындағы жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – білім беру саласындағы жобалаудың теориялық және тәжірибелік аспектілерін, инновациялық өзгерістерін қарастыру, сондай-ақ педагог-психолог іс-әрекетінің жүйесіндегі жобалау мен үлгілеудің теориялық-әдіснамалық негіздерін меңгеру. - білім беру саласындағы жобалау мен үлгілеудің нормативтік-құқықтық негіздерін; инновациялық білім беру контексіндегі психологиялық-педагогикалық іс-әрекетті; жоба түрлері мен типтерін білу; - жобалаудың әдістемесі мен технологияларын игеру; - мониторингтік зерттеулердің әдістемесі мен технологияларын, жобаны жүзеге асыру нәтижелерін игеру; - жобалау, үлгілендіру мәселелері бойынша әдебиеттермен өздігінен жұмыс жасау дағдылары.

Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – білім берудің әлеуметтік-психологиялық қызмет негіздерінде әлеуметтік педагогтың кәсіби іс-әрекетін жүйелі байқауды, қажетті кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру. білім беру мекемелерінде әлеуметтік-психологиялық қызмет құрамындағы әлеуметтік педагогтың іс-әрекет мазмұнын; білім беру мекемелерінің құрылымын, білім беру жүйесіндегі әлеуметтік-психологиялық қызметтің іс-әрекет формалары мен ұйымдастырылуын; әлеуметтік-педагогикалық және әлеуметтік-психологиялық тұжырымдамаларының даму тарихы мен тенденцияларын; қазіргі әлеуметтік-педагогикалық технологияларды; білім беру үдерісінің заңдылықтары мен принциптері туралы; адамның адамға, қоршаған ортаға қарым-қатынасын реттейтін этикалық және құқықтық нормаларын білу; - әлеуметтік-психологиялық қызмет құрамында ұжымның өзара қатынасын құру; өзіндік кәсіби іс-әрекетте басқарушылық шешімдерді табу, қолдану және жүзеге асыру; білім берудегі тәжірибелік міндеттерді шешуге байланысты әлеуметтік-психологиялық мәселелердің шешу жолдарын табу; алынған білімдерді тәжірибеде қолдану; - білім берудің әлеуметтік-психологиялық қызмет құрамындағы жұмыстың негізгі әдістерін; алдын алу, терапевтикалық, диагностикалық, дамушы кеңес берушілік және түзету жұмыстарын; бала, жасөспірім және жастардың түрлі категорияларын қолдану білігі; - мектептегі әлеуметтік-психологиялық қызмет жұмысын бағалау мен талдау білігі.

Білім берудегі тренингтер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты - теориялық білім беруді жобалауға қажетті білім, білік, құзіреттіліктерді қалыптастыру. Курс студенттердің кәсіби психологиялық-педагогикалық құзіреттіліктерінің қалыптасуына қажетті психологиялық-педагогикалық жаттығуларды қолдануына мүмкіндік беретін білім, білік, құзіреттіліктерді дамыту мәселелерін қарастырады. психологиялық-педагогикалық әдістер жүйесіндегі психологиялық тренингті ұйымдастырудың теориясы мен практикасын білу, тренингтік білім беруді жобалау бойынша білім, білік, құзіреттілікті қалыптастыру; психологиялық-педагогикалық сипаттағы жаттығуларды қолдана білу дағдысы

Девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жасаудағы әлеуметтік-педагогикалық технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Денсаулық психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – «денсаулық психологиясы» туралы білімді ғылыми білімнің жаңа бағыты ретінде жүйелендіру, студенттерде денсаулықты анықтауда биологиялық, психологиялық және әлеуметтік байланыс туралы нақты түсінікті бекіту, студенттерге денсаулық пен салауатты өмір салтының өзара байланысы туралы теориялық білім беру. «Денсаулық психологиясы» курсы педагог-психолог мамандарын даярлаудың маңызды элементі болып табылады. Денсаулық психологиясы денсаулық туралы, оны сақтаудың, дамыту мен нығайтудың әдістері мен құралдары туралы психологиялық білімдердің пәнаралық аймағын сипаттайды. Оның нысаны – «ауру» тұлға емес, «денсаулық» боып табылады. Денсаулық психологиясы студенттерге денсаулықты құрайтын рухани, психикалық, әлеуметтік қажеттіліктерді дамыту мен нығайтудың маңыздылығын түсіндіруге бағытталған. - денсаулық психологиялық жөнінде негізі түсініктерді түсіну мен қолдану; отандық және шетелдік зерттеулердің осы саладағы теориялық практикалық жағдайы; психологиялық әлеуметтік денсаулық критерилері; өзіндік регуляцияның негізгі принциптері; өзіндік регуляцияның теориялық негізі; әлеуметтік және психологиялық денсаулықты өзіндік бағалауды жүргізу; өзіндік регуляцияда стрестің психотехникасын қолдану; релаксации, жағымды эмоцияны басқару мен танымжы кеңейту; - жағымсыз психологиялық жағдайды жеңу дағдылары; өзіндік психологиялық регуляция дағдыларын меңгеру.

Дін және білім беру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – білім беру мен діннің өзара қатынасының құқықтық негіздері туралы түсінік қалыптастыру, тәрбиелік-білімдендірушілік іс-әрекет пен діни ағымдардың өзара әрекеттесуімен таныстыру, білім беру мекемелері мен діни ұйымдардың өзара әрекеттесуінің тиімді әдістерін сипаттау, жалпы адамзаттық құндылықтарға қайшы келмейтін діни постулаттарға деген құндылық-мағыналық қатынасты дамыту. Модульде білім беру мен діннің өзара қатынас мәселелері; балалардың діни тәрбиесі қарастырылады. Білім беру жүйесінің мекемелерінде білім мен діннің орны мен оқытылу мәселелері сипатталады. білім беру мен діннің өзара қатынасының құқықтық негіздерін; тәрбиелік-білімдендірушілік іс-әрекет пен діни ағымдардың өзара әрекеттесу аспектілерін білу; білім беру мекемелері мен діни ұйымдардың өзара әрекеттесуінің тиімді әдістерін сипаттау, жалпы адамзаттық құндылықтарға қайшы келмейтін діни постулаттарға деген құндылық-мағыналық қатынасты дамыту білігі; білім беру жүйесінің мекемелерінде білім мен діннің орны мен оқытылу мәселелерін айқындау дағдысы.

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жасерекшелік педагогика және психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты - психофизикалық және психологиялық даму ерекшеліктерін, әртүрлі жастағы балалар тобының іс-әрекет түрлерін, жасерекшелік дамудың негізгі заңдылықтарын, адам психикасының жасерекшелік даму динамикасын, тұлғаның дамымалы психологиялық сапалары мен психикалық үдерістер онтогенезін оқыту. жасерекшелік дамудың негізгі заңдылықтарын, тұлғаның дамымалы психологиялық сапалары мен психикалық үдерістер онтогенезін білу; - оқушылардың жеке ерекшеліктерін байқау және назарға алу, оларды педагогикалық іс-әрекетте ескеруді меңгеру; - оқыту мен тәрбиелеу үдерісінің мәнін, олардың психологиялық негіздерін түсінуді игеру.

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Инновациялық кәсіпкерлік (сала бойынша)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Зерттеу мақсаты: студенттің экономика сферасында кәсіпкерлікпен табысты жұмыс атқаруы үшін қажет дағдыларды және құзіретін қалыптастыру, нарық шарттары негізінде инновациялық кәсіпкерлікті жүзеге асыру, тәуекелді инвестицияларды басқару. Пәнді зерттеу міндеттері: инновациялық кәсіпкерліктің теориялық негіздерін студенттерге түсіндіру. Пәнді игеру нәтижесінде студент инновациялық кәсіпкерліктің мәнін, ғылыми-техникалық өнім нарығының негізгі элементтерін және құрылымын, инновациялық қызметтің дамуын қаржыландыру жүйесін, мемлекет тарапынан инновациялық кәсіпкерлікті қолдау және басқару құралдарын білуі тиіс және өнімнің инновациялық дәрежесін анықтауды, нақты кәсіпорын шартында инновациялық процесстің моделін құруды, берілген шарттар негізінде инновациялық кәсіпорынның ұйымдық түрін таңдауды, инновациялық жобалардың тиімділігінің көрсеткіштерін есептеу тәсілдерін және инновациялық кәсіпорынның капиталының құрылу тәсілдерін білуі керек.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Коррекциялық педагогика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – педагогикалық және әлеуметтік-педагогикалық коррекция негіздерімен таныстыру, болашақ мамандарды бала мен жасөспірімдерді психологиялық-педагогикалық дамыту мен түзету әдістерімен қамту. Курс әртүрлі контингенттегі (кіші, орта, жоғары) балалармен жұмыс жасауда маманның коррекциялық іс-әрекет блогын сипаттайды. Қазіргі психологиялық-педагогикалық тұжырымдамаларға сүйене отырып, пән әлеуметтік-экономикалық жағдайдағы қазіргі мәселелерді шешуге баса назар аударады. коррекциялық көмек көрсету аймағында педагогикалық білімдердің дамуы мен қалыптасуының теориялық және әдіснамалық негіздерін, оның әлеуметтік-мәдени аймағы мен мәнін; әлеуметтік, иклюзивті білім берудің әлеуметтік-мәдени мәнін және оны өзгертудің негізгі әлеуметтік-философиялық және әлеуметтік технологияларын білу; ғылыми-зерттеушілік және тәжірибелік міндеттерді шешуде алған білімдерді белсенді қолдану; коррекциялық-пелагогикалық технологияларды дамытудың басым бағыттарын анықтау; нақты әлеуметтік-мәдени жағдайда коррекциялық-педагогикалық іс-әрекетті жобалау негіздерін айқындау; коррекциялық-педагогикалық қызмет сапасының көрсеткіштерін анықтау білігі; - білім беру мекемелерінің мәдени потенциалын, оның коррекциялық-педагогикалық технологиялармен инновациялық білім беруді басқаруға арналған аймақтық спецификасын қолдану дағдылары; - арнайы және инклюзивті білім беруді дамытудың инновациялық стратегиясын өңдеу.

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қаржылық сауаттылықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Мектептегі әлеуметтік-психологиялық консультация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты – студенттерді жалпы білім беретін мекемелерде кеңес берушілік іс-әрекетіне даярлау. Әлеуметтік педагогтың жеке мәселелерді түсіндіруге, мәселелерді талдау, оларды шешу немесе реттеу бойынша ұсыныстар мен кеңес беру іс-әрекеттеріне арналған. Ақпараттық мақсаттардан басқа, кеңес беруде психокоррекциялық және психотерапиялық мақсаттар жүзеге асырылады: оқушыны ауыр-күйзеліс жағдайынан арылту, тынышталу, балалар мен т.б. психикалық жағдайын коррекциялау. Курстың тәжірибелік аспектісі мектепте әлеуметтік педагогикалық жұмыстың топтық түрлерін ұйымдастыру мәселелерімен және оқушылармен тұлғалық терең қарым-қатынас орнатуды ұйымдастырумен таныстырады. өнімді әлеуметтік-педагогикалық кеңес берудің теориялық негіздерін білу; практикалық психологияның тиімді бағыттарын, жеке және топтық деңгейде әлеуметтік-психологиялық кеңес берудің әдіс, тәсілдерін игеру; әртүрлі мәселелер бойынша жеке, отбасылық, топтық және өндірістік кеңес беру техникаларын, тәсілдерін меңгеру.

Мектептегі білім беру сапасының менеджменті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттерді басқару сапасымен және оларды жан-жақты дамыған және бәсекеге қабілетті тұлғаны оқыту мен тәрбиелеудегі мәнімен таныстыру. Міндеттері: - студенттердің басқарушылық-педагогикалық құзыреттілік деңгейлерін арттыру; - білім беру ұйымдарындағы менеджмент сапасы бойынша білімдерді жинақтау; - педагогтың басқарушылық шеберлігін жүзеге асыру; - сапа менеджмент технологияларын қолдану арқылы оқушылардың оқу-тәрбиелік іс-әрекетін ұйымдастыру. «сапа менеджменті» ұғымының мәнін және білім беру үдерісіндегі білім беру сапа менеджментінің орнын; жетекші сапасының үлгісі мен іс-әрекет мазмұнын; педагогикалық менеджменттің қызметі мен принциптерін; педагогикалық менеджменттің тиімді факторларын, білім берудегі менеджмент тұжырымдамаларының даму тарихын түсіну және білу; - өздігінен шынайы басқарушылық міндеттерді шешу, оқу-тәрбиелік, оқу-танымдық және өзіндік білім беру іс-әрекеттерінің төмен нәтижелілігін айқындай алу; - адамға бағыттау тұрғысынан келу негізінде кәсіби-педагогикалық іс-әрекетті жүзеге асыру; жағдаятқа сәйкес өзара әрекеттесудің түрлі стильдерін қолдану, білім беру мекемесінің әдістемелік жұмысына араласу, оқыту сапасының қазіргі бағалау әдістемесін қолдана отырып, оқу сабақтарының тиімділігін бағалау мен талдау дағдыларын меңгеру.

Отбасымен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттерде отбасымен әлеуметтік педагогикалық жұмыстың формасы, әдістері, технологиясы және компетентті қамтамасыз етілуімен, педагогикалық ағартушылық жүргізілуі туралы білімдер қалыптастыру. Курс әлеуметтік-педагогтың ата-аналармен, негізгі технологиялармен және әлеуметтік педагогтың отбасымен және білім беру мекемелерінің педагогикалық ұжымымен жұмыс жасау әдістерімен, әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекетпен таныстырады. "қоғамдық дамудың қазіргі кезеңіндегі отбасылық тәрбиелеудің ерекшеліктерін білу; отбасының өзара әрекеттестігінің негізгі даму кезеңдері; әлеуметтік педагогтың отбасымен әр түрлі жағдайларда өзара әрекеттестігін жобалауға қабілеттілігі; педагогикалық іс-қағаздарын толтыру; ата-аналармен ағартушылық жұмыс жүргізу. отбасындағы өзара әрекеттестіктің психолого-педагогикалық диагностикасын жүзеге асыру және жобалау дағдысы; әлеуметтік педагог ретінде отбасылық кеңес берудің дағдылары

Өзін-өзі тану: теория және практика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты - адамның ішкі және сыртқы әлемінің өзара байланысын түсіну қабілетін, оның Отан және табиғатпен бірлігін дамыту; студенттер бойында қоршаған әлеммен адамгершілік қарым-қатынасын қалыптастыру; өзін-өзі тануға, деген ынтасын дамыту; өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамытудағы қажеттілікті, дербестікті, жауапкершілікті, белсенділікті, шығармашылықты дамыту. Студенттердің бойында қоршаған әлемге деген адамгершілікті қалыптастыру Өзін-өзі тану: теория және тәжірибе» курсының теориялық-әдіснамалық негіздерін; тарихтың, отандық және әлемдік мәдени мұраның құндылық қатынас негіздерін білу;өзіне және қоршаған әлемге белсенділік таныту; адамгершілік критерийлермен өмірлік және кәсіби жағдайларда жетекшілік жасау; адамдармен белсенді қатынас орнату, адамдарға толерантты болу, кәсіби қатынас дағдыларын; салауатты өмір сүру салтын саналы ұстану, өзінің физикалық және эмоционалды-рухани жағдайының нормаларын ұстануды меңгеру.

Өзін-өзі тануды және өзін-өзі дамытуды педагогикалық қолдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты – студенттер бойында әлеуметтік-педагогикалық жұмыс әрекетінің құндылық-этикалық негіздері туралы тұтас, жүйелі түсініктерін қалыптастыру, орта мектепте білім алушыларды педагогикалық қолдау мәселелері бойынша білімдерін жетілдіру. Қолдау туралы, оқушылардың өзін-өзі дамытуды педагогикалық қолдаудың рөлі туралы, педагогикалық қолдаудың жетістік көрсеткіштері мен критерийлері туралы теориялық және құралдық түсінік береді. - орта мектепте білім алушыларды педагогикалық қолдау теорияларын білу; - оқушылардың өзін-өзі дамытуда педагогикалық қолдау көрсету білігін игеру; - өзін-өзі дамыту перспективаларын ұғынуға жағдай жасау алу; - адамның өзін қабылдауда, өз-өзімен жұмыс жасауда, яғни өзін-өзі анықтау мен өзін-өзі жүзеге асыруда, баланың субъектілік қалпын жетілдіруде көмек көрсету дағдыларын меңгеру.

Педагогикалық анимация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты - бакалаврды балалармен, жасөспірімдермен, жастармен сапалы тәрбие жұмыстарын жүргізуді қамтамасыз ету үдерісіне даярлау; мәдени және рухани жетілген тұлғаның бос уақытын саналы түрде өткізу әдістерін жүзеге асыру қабілеттерін дамыту. Курс мазмұнында төмендегі педагогикалық анимация негіздерін оқу қарастырылады: педагог-аниматордың кәсіби сапасына қойылатын талаптар; драматургия және режиссерлік педагогикалық анимациялық іс-әрекет; әртүрлі анимациялық бағдарламаларды құру мен жүргізу технологиялары: спорттық, театралды, конкурсты-ойын, шытырманды, шығармашылық, ойын-сауықтық. тұрғындарды әлеуметтік қорғау мен бос уақытының мәнін; анимациялық іс-әрекет ресурстарын қолдану арқылы жалпы педагогикалық жұмыс мүмкіндіктерінің іс-әрекетінің теориялық және тәжірибелік негіздерін; көркем шығармашылықтың дәстүрлі жанрлары мен түрлерін, қоғамдық рухани-мәдени құндылықтарды; педагог-аниматор іс-әрекетінің шығармашылық, денсаулықты сақтау, білім беру мен ойын-сауықтық түрлерін білу; адам мен қоғамның өзекті мәселелерін қалыптастыруды түсіну және талдау; мәдени-бос уақыт бағдарламалары мен іс-шаралардың әртүрлі тақырыптарын, түрлерін ұйымдастыру технологияларын өңдеу; білім беру мекемесінің оқу ұжымының бос уақытын ұйымдастыруға жағымды орта құру дағдылары;

Педагогтың кәсіптік өзін-өзі тануы және дамуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттерді педагогтың кәсіби құзыреттілігі мен тұлғалық сипатымен; педагог тұлғасының құрылымдық құзыреттіліктерімен; кәсіби өзін-өзі тану құрылымымен; кәсіби өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамытуды психологиялық-педагогикалық қолдау ерекшеліктерімен таныстыру. педагогтың кәсіби құзыреттілігі мен тұлғалық сипатын; педагог тұлғасының құрылымдық құзыреттіліктерін; кәсіби өзін-өзі тану құрылымын; кәсіби өзін-өзі тану әдіс, тәсілдерін; педагогтың өзін-өзі жетілдіру кезеңдерін білу; кәсіби өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамытуды психологиялық-педагогикалық қолдау ерекшеліктерін білу; педагогтың кәсіби өзін-өзі дамыту үлгісін құрастыру білігі; кәсіби өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамыту әдістерін, тәсілдері мен құралдарын қолдану дағдысы.

Пенитенциарлық педагогика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – пенитенциарлық мекемелердегі балалар мен жасөспірімдерді оқыту және тәрбиелеу әдістері туралы студенттерде білімдер жүйесін қалыптастыру, сондай-ақ әлеуметтік педагогтарды балалармен және ересектермен олардың жас ерекшеліктерін ескере отырып жұмыс жасауға кәсіби дайындау. Бұл модулде пенитенциарлы педагогиканың даму және қалыптасуының тарихи алғышарттары, ТМД және шет елдердегі құқықтық-атқарушылық жүйесіндегі түзету енгізу мәселесінің ретроспективті талдаулары қарастырылады. Пенитенциарлы мекемелерде сотталғандармен тәрбиелеу мәселелері, сотталғандарды тәрбиелеу жүйесі ұйымдарына әдіснамалық тұғырлар ашық қарастырылады. Модулдің кілттік түсінігі ретінде пенитенциарлы педагогика ғылым ретінде тұрады. пенитенциарлы педагогиканың теориялық әдіснамалық негізін білу; бас бостандығынан айрылған кәмілетке толмағандармен ұйымдастырылатын тәрбиелеу және білім беру саласындағы құқықтық құжаттарды білу; түзету мекемелерінде психологиялық-педагогикалық ықпал ету әдістерін қолдану талаптарын білу; психологиялық-педагогикалық ықпал ету әдістерінің жүйесінде өзара байланыс пен өзара шарттасушылық негізін айнықтай білу; бас бостандығынан айрылған жеткіншектерге психологиялық-педагогикалық ықпал ету әдістері мен шарттарын таңдай және талдай білу; пенитенциарлы педагогика тәжірибесінде бас бостандығынан айрылған жеткіншектерге психологиялық-педагогикалық ықпал ету әдістерінің тиімділігі мен нәтижелілігін бағалай білу

Психологиялық-педагогикалық диагностика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттердің психологиялық дайындықтарын күшейтуге мүмкіндік беретін теориялық білімдермен, тұлғаның психодиагностикасының ғылыми-теориялық негіздерімен; психологиялық көмек көрсету бойынша жұмыс жасауға дайындықтарын жүзеге асырудың тәжірибелік біліктерін меңгерумен таныстыру. - қазіргі психологиялық-педагогикалық диагностиканың ғылыми-теориялық негіздерін, аса танымал психодиагностикалық әдістемелерді, интерпретация нәтижелерінің тәсілдерін, зерттеу жүргізу ережелерін білу; - психодиагностикалық әдістемелерді психологиялық-педагогикалық диагностиканың кәсіби іс-әрекетінде қолдана алу; - психологиялық тәжірибенің түрлі аймақтарында психологиялық-педагогикалық диагностиканы ұйымдастыру дағдыларын меңгеру; - баланың диагностикалық мәліметтерін талдау; оқушылармен диагностикалық жұмыс жасау бағдарламасын жобалау.

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Тәрбие және жастарды әлеуметтендіру мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты- студенттерге жастарды әлеуметтендіру теориясын, қазіргі амалдары, жоспарлау, талдау және бағалау әдістемелерін меңгерту, жастарды әлеуметтендіруде социумның педагогикалық мүмкіндіктерін кіріктіру жолдарын кәсіби әрекетінде қолдана білу біліктерін дамыту. курсты игеру барысында студент білуі тиіс:жастардың әлеуметтік тәрбиесі және әлеуметтендірудің өзекті мәселелері мен қазіргі амалдарын; тұлға теориясын, тұлғаның әлеуметтік типологиясы мен әлеуметтік-демографиялық топ ретінде жастар категориясының өзіндік ерекшеліктерін; әлеуметтік-педагогикалық зерттеулердің ерекшеліктерін.жастарды әлеуметтендірудегі отандық және шет елдік озық тәжірибелерді. студент бойында қалыптасатын дағдылар:педагогикалық жағдаяттарды жобалау және болжам жасау;әлеуметтік –педагогикалық құбылыстарға талдау жасау;тұлғаның әлеуметтік дамуын диагностикалау және мониторинг жүргізу; әлеуметтендіру үдерісінде әдістемелік көмек көрсету;тәрбие субъектілерімен ынтымақтастық орнату дағдыларын игеру, диалогтық қарым-қатынас жасау;тәрбиелеуші және әлеуметтендіруші орта құра білу.

Театралды пеадгогика және педагогикалық артистизм
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Курстың мақсаты – қарым-қатынас пен сезінуді жарқын және тиянақты сипаттау қабілеттерін, баланы мәдениет байлығына бейімдеуге арналған логикалық және бейнелік мінез-құлқы мен ойын сәйкестендіруді дамыту; импровизацияға деген қабілеттердің, педагогикалық интуиция, педагогикалық логиканы дамыту тәсілдерімен таныстырады. Педагогикалық артистизм педагогтың ерекше сипатын, оның сыныптағы жүріс-тұрыс мәнерлігі мен ілтипаттылығын персоналды тартымдылықты дамыту контексінде қарастырады. Оқыту нәтижелері: педагогикалық артистизмнің негіздері, педагогикалық техника мен педагогикалық іс-әрекеттің барлық түрлерін жетілдіруді меңгереді. "педагог-психолог пен мұғалім тұлғасының кәсіби сапаларын, терминологиялары мен негізгі ұғымдарын; педагогика мен сахнаның заңдарын білу; - оқушылармен өзара әрекеттесу мен қарым-қатынасты жетістікпен ұйымдастыруды, өзіндік психофизикалық аппараттар мен өзін шығармашылықпен сезінуді; көпшілік алдында сөйлеу жағдайында тиімді әрекеттесуді басқару дағдылары.

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

Ювенология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – қазақстандық заңнама бойынша кәмелетке толмағандардың құқықтық жағдайының негіздерін меңгеру. Міндеттері: - студенттердің кәмелетке толмағандардың құқықтық жағдайының ерекшеліктерін, олардың отбасылық, азаматтық, еңбек және өмір сүру құқығының ерекшеліктерін меңгеру; - құқықтық реттеушілікті, кәмелетке толмағандардың қараусыз қалулары мен құқық бұзушылығының алдын алуды меңгеру; - кәмелетке толмағандарды нысан ретінде қарастыратын құқықтық жағдаяттарды тәжірибелі шешу біліктерін дамыту. ювеналогияның пәнін, әдістерін, кәмелетке толмағандардың конституциялық-құқықтық деңгейінің негіздерін; азаматтық, қылмыстық-құқықтық қарым-қатынас сферасында кәмелетке толмағандардың құқықтық жағдайын білу; - нысаны кәмелетке толмағандар болып табылатын нақты өмірлік жағдаяттарды шешуге арналған нормативтік актілерді дұрыс қолдану; ювенология бойынша алған білімдерді білім беру мен тәрбиелеу мекемелерінің тәжірибесінде қолдану біліктері; - кәмелетке толмағандарды субъект ретінде қарастыратын құқықтық жағдаяттарды шешу дағдылары.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Диплом алды
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Оқу (мектептік) практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Педагогикалық (үздіксіз)
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық практика (үздіксіз) психолого-педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение