Бакалавриат
Дизайн

Дизайн

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - өнер бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Кәсіби білім беру бағдарламасының паспорты «5B042100 - Дизайн»

Білім беру бағдарламасының атауы: 5В042100 – Дизайн
Халықаралық аккредитация: FIBAA
Ұлттық аккредитация: НКАОКО
Оқыту деңгейі: бакалавр
Оқыту нысаны: күндізгі
Оқу мерзімі: 5 жыл

Кәсіби қызметтің түрлері: кәсіби қызметтің төменгі түрлерін оорындау алу: жобалау-конструкторлық (маман дизайнер басшылығымен): жаңа нысандар, ансамбльдер, бұйымдар мен өнімдер тұжырымдамаларын, жобаларын, макеттерін жасау кіреді; ұйымдастыру-басқару: жобалау қызметін ұйымдастыру және басқару саласында кәсіби компьютерлік бағдарламаларды игеруді көздейді, бәсеке және бизнес жағдайында кәсіпкерлік және қаржылық қызмет түрлерін, қағидаттары мен стратегиясын зерттеу; ғылыми-педагогикалық: оған ғылыми және білім беру ұйымдарындағы жұмыс кіреді.
Білім беру артықшылықтары: жаңа формациядағы мамндардың кадр әлеуетін даярлау. Білім бағдарламасы кәсіби дизайнерлердің жаңа білім, дағды, машық пен шеберлік алуын жандандырады. Оқу бағдарламасы студенттерді жаһандану және цифрлық стандартқа көшу заманында ақпараттық нарық талаптары бағытына бағдарлайды. Осыған орай студенттер 3D-дизайнды жедел игереді – арнайы компьютерлік бағдарламалар көмегімен анимациялар, тұсаукесерлер, макеттер жасауды үйренеді, графикалық болса-компьютерік графиканы пайдалана отырып, сауда маркалары мен белгілерін, жарнама роликтерін жасайды. Бүгінде суретші-безендірушінің қызмет өрісі орасан зор, өйткені жыл сайын аталған өнердің жаңа бағыттары өмірге келуде (фитодизайнер, түс корректоры, витражист, т.б.). Дизайн өнері бір орында тұрған жоқ. Жыл сайын жаңа материалдар, шедеврлер жасаудың тәсілдері мен әдістері өмірге келуде. Әл-Фараби ат. ҚазҰУ оқу бағдарламасы шақырылған маман-практиктер, шетелдік профессорлар арқылы студенттердің тұрақты оқуына, өз дағдысын жетілдіруіне және жаңа трендтерді білуіне мүмкіндік береді.
Оқу қазақ, орыс тілдерінде жүргізіледі. Оқу түсу үшін екі шығармашылық емтиханнан ьтұратын шығармашылық конкурстан өту керек.
Халықаралық байланыс: А. Мицкевич ат. Познань университеті (Польша), Еуразия академиялық және халықаралық ынтымақтастық орталығы, Стамбол университеті (Түркия), Гази университеті (Түркия), Огайо Университеті (АҚШ), Рединг университеті (Ұлыбритания), И.Федоров ат. Мәскеу мемлекеттік баспа университеті (Россия), Санкт-Петербург мемлекеттік университеті (Россия).
Жұмысқа қабылдану мүмкіндігі және практикдан өту орны: Әр дизайнер алдында қызметтің кең өрісі ашылған. Ол өзіне ғана жұмыс істеп, интернет пен бұқаралық ақпарат құралдарында өз қызметін ұсына алады. Мұндай дизайнер-фрилансердің табыстылығы оның кәсібилігіне және тиімді әрі жоғары төлемді тапсырыстар алуына байлынысты. Студенттер тәжірибені ірі компаниялардың мамандандырылған бөлімдерінде өтеді, олардың қызметі дизайн өнерімен қатысты. Бұл орайда компания беделді болған сайын жұмысқа орналасу мүмкіндігі де артады. Ірі компаниялармен қатар тар өрісті дизайнер студиялары да болады. Дизайнер кәсібі бірқалыпты қарапайым жұмысқа көндікпеген, туынды жасағысы, әлемді әдемі еткісі және жақсы ақша табуды армандайтын шығармашыл және креативті адамдар үшін өте тиімді.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Бiрiншi жоғары бiлiм

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Дизайн
Мамандық шифры
5B042100
Факультеті
Журналистика
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі
Таңдау пәні
Шығармашылық емтихан2
Бейіндік пән
Шығармашылық емтихан2
Өту балы
ҚАЗ
118
ОРЫС
118

пәндер

Ақпаратты (деректерді) өңдеудің математикалық әдістері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Арнайы кескіндеме
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Арнайы живопись арқылы көркемдік ойлау қабілетін дамытып, жетілдіру, көркемдеп жазудың өзіндік қолтаңбасын қалыптастырып, арнайы живописьтің техникалық әдістерін орындаудың негізі туралы түсінігін қалыптастыру қажет. Живопись өнері тілінің маңызды заңдылықтары мен танысып, живопись технологиясы бойынша практикалық білім алудың қыр-сырын менгерту. Қысқаша мазмұны. Арнайы живописьті жазудың техникалық жақтарын игеру, живописьте қолданылатын заңдылықтарымен танысу. Живописьтен көрінетін сезімдік-маңызды аспектілер туралы практикалық білімді менгерту. Арнайы живописьте шығармашылық туралы ұғымын қалыптастыру. арнайы живопись пәні сабағында студенттердің көркемөнер материалдарымен жұмыс істеудегі білімін практикада қолданып, түсінігін тәжірибеге бейімдеп іске асыру;; – арнайы живопистік бейнелеудің заңдылықтарына суйене отырып кезең-кезеңімен күрделі сатыларын меңгертуге алып келетін жүйе жасау қабілетін жетілдіру; – арнайы живопись пәнінің сабақ барысында көркемдік материалдармен жұмыс істеудің қажетті дағдыларын игеріп, кәсіпқой суретшілер шығармашылығының қыр-сырына қанығып көзқарасын қалыптастыруға дағдыландыру.

Арнайы кескіндеме 1
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Арнайы кескіндеме 2
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Арнайы сурет
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Арнайы сурет пәні арқылы кәсіпқой шығармашылық қызметке дайындап, эстетикалық талғамдарын қалыптастыру, затты бейнелеудің теориялық және практикалық тәсілдерін меңгерту, композициялық шығармашылық қызметтерін дамыту. Арнайы сурет техникасы мен технологиясын және заңдылықтарын еркін меңгерту. Қысқаша мазмұны. Академиялық сурет – реалистік бейнелеу өнерінің (фундаменті) түп қазығы-негізі, студенттердің көркемдік таным, эстетикалық талғамын қалыптастыруда маңызды роль атқару мен қатар бұл пән графиктер, мүсіншілер, архитекторлар, безендірушілер және қолданбалы өнер шеберлері үшін – ең басты пәннің бірі болып саналады. Арнайы сурет өнерін үйрету қарапайым заттарды суретін контурлы штрихты сызықтармен, өзара салыстырмалы әр түрлі айырым қатыстылықтары арқылы жазықтыққа (көбінесе қағазға) қарындашпен, қаламұшпен, қылқаламмен, көмірмен, бормен т.б. салуға дағдыландыру. Арнайы сурет пәні студенттерге эстетикалық талғамдарын қалыптастыруда, бейнелеудің теориялық және практикалық тәсілдерін меңгертуге, композициялық шығармашылық қызметтерін дамытуға білімін практикада қолдана білуіне көмектеседі; дағдыландыру. – сурет өнерінің алғашқы қадамдары – қарапайым геометриялық денелер арқылы арнайы сурет заңдылықтары бойынша форматқа композициялық шешімде орналастыру, құрылысын, жарық пен көлеңкесін, бейненің көлемі (объем), көрініс тереңдігін ( ауа перспективасы), заттың аралық қатысын (планновость) орындау қабілетін жетілдіру; жекелей және жалпылай алғандағы реңдік қатысы, (тональность) және заттың материалдығын айқындап, бір жүйеге түсіріп, жалпы тұтастықпен көркемдеп салуға дағдыландыру.

Арнайы сурет 2
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Арнайы сурет I
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Арнайы сурет I

Балаларға арналған ойыншық кітаптар дизайны
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Басудың арнайы түрлері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Басудың арнайы түрлері"пәні баспа жоспарының объектлерін дайындалу және шығару кезеңдеріне жататын басылымдар, сонымен қатар материалдық және қаржылық ресурстарынан септігін тигізетін баспа технологиясының негізгі принциптерін, арнайы баспа түрлеріндегі жұмысты жоспарлаудағы маңызды қадамдардан білім алуы; Қысқаша мазмұны. Арнайы баспа түрлерінен шығарылып отырған басылым жоспары- белгілеген уақытқа сай, бспадан шығарылатын басылымдардың тізімі мен әр басылымның өзіне тән ерекшеліктері, баспа түрі, шығарылатын мерзімі, басылатын типографиясы, жоспар жасаған кездегі басылымның дайындық кезеңдеріне талдау жасап дағдыланады. баспа жоспарының объектлерін дайындау және шығару кезеңдеріне жататын басылымдардан, материалдық және қаржылық ресурстарына септігін тигізетін баспа технологиясының негізгі принциптерін, арнайы баспа түрлеріндегі жұмысты жоспарлаудағы маңызды қадамдардан білім беру; - арнайы баспа түрлерінен шығарылып отырған басылымдарды белгілеген уақытқа сай, бспадан шығарылатын басылымдардың тізімі мен әр басылымның өзіне тән ерекшеліктері білуге қабілетті болуы; - баспа түрі, шығарылатын мерзімді, басылым типографиясы, жоспар жасаған кездегі басылымның дайындық кезеңдеріне талдау жасап дағдылануы.

Басылым композициясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Басылым композициясы" пәнінің негізгі түйіні суретпен мәтіннің үйлесімдігін әсерлі етіп белгілі бір заңдылықтармен ретпен ыңғайластырып орналастыру. Бастыру композициясында қаріптерді көркемдеп бейнелеудің негізгі және өте керекті компоненттерімен танысып технологиясы мен техникасы бойынша практикалық білім алады. Қысқаша мазмұны. Сонымен қатар композицияның орындалу түрлері мен қаріптің формасын қалыптастыратын факторлар туралы (каллиграфияда қолданатын құралдар, компоновка, композиция, «структура», «конструкция» т.б. да, композиция перспектива заңдылықтарына сүйене отырып өрбиді. Бастыру композициясында негізі көркем құрастырулар туралы, композициялық-шығармашылық жұмысты баспа және полиграфияның шарттарын түсіністік пен саналы пайдалануға септігін тигізетін баспа технологиясының негізгі принциптеріне дағдыланадыру. суретпен мәтіннің үйлесімдігін әсерлі етіп белгілі бір заңдылықтармен ретпен ыңғайластырып орналастыру жайлы технологиясы мен техникасы бойынша практикалық білім алады. - композицияның орындалу түрлері мен қаріптің формасын қалыптастыратын факторлар туралы (каллиграфияда қолданатын құралдар, компоновка, композиция, «структура», «конструкция» т.б. да, композиция перспектива заңдылықтарына сүйене отырып қабілетін жетілдіру; бастыру композициясында негізі көркем құрастырулар туралы, композициялық-шығармашылық жұмысты баспа және полиграфияның шарттарын түсіністік пен саналы пайдалануға септігін тигізетін баспа технологиясының негізгі принциптеріне дағдыланадыру.

Гравюра
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Графикалық дизайнды жобалау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Дизайн және бренд СМИ
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ұсынылған үлгілер бойынша петроглифтерді терудің графикалық орындалуы. Белгілі шебер- лердің баспалық графикалық шығармаларының көшірмесін орындау. Қазіргі дайын үлгілерде сөзбен берілген тауар белгілерін орындау. Әріп- тік тауар белгілерін адам бейнесінде, жануар- лар, өсімдік әлемінен алынған бейнелерде тауар белгілерін дайындау.Бүгінгі күні журналдардың түрлері. Ғылыми журналда және көпшілікке арналған өндірістік журналдар. Ғылыми журналдар мазмұны мен ақпараттық қажеттілігне қарай үшке бөлінеді. Аз таралыммен шығатын ғылыми журналдар белгілі бір мамандықтарға ғана арналып дайындалады. Академиялық ғылыми журналдардың мұқабасының дизайны қарапайым классикалық мәнерде жасалады.

Дизайн және коммуникация
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 1) дизайнер жұмысының мәселелерін түсіну; 2) өндірістің және технологиялардың мүмкіндігін есепке алу; 3) Қоғамның тұтастай дамуы және тұтыну мәдениетін түйсіну.Пәнді оқып білім алған студенттер жарнамаға арналған графикалық және медиа дизайндарымен жұмыс істеу, анимациялық және 3D-модельдеу, интерактивті дизайнды жасау тәсілдерін үйреніп шығуы керек. Алған білімдерін жарнамалау ісінде қолдана білуі керек.

Дизайн және макеттеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дизайн және макеттеу пәні тұрғысында студенттерді қазіргі талаптар жиынтығына сәйкес келетін шығармашылық әрекеттің технологиялық білімі мен түсінігін тәжірибеге бейімдеп іске асыруда қабілетті болуы үшін дизайнан және макеттеудің теориялық, практикалық тәжірибелерінен тыңғылықты білім беру. Қысқаша мазмұны. Студенттерді дизайн және макетті көркем жобалау әдістеріне және принциптеріне шығармашылық процес кезінде құрылымы мен эстетикалық мәнінен қабілетті болуына және дизайн және макеттеу өнерінің көркем тілінің заңдылықтарын тәжірибелік әрекеттеріне дағдылануы. жалпы тұрғыда студенттерді қазіргі талаптар жиынтығына сәйкес келетін шығармашылық әрекетпен затты4 дизайнын және макеттеудің теориялық, практикалық тәжірибелерінен тыңғылықты білім беру; - студенттерге заттың дизайнын және макетті көркем жобалау әдістеріне байланысты шығармашылық процесінің құрылымы және эстетикалық түсіну қабілетті болуы; - дизайн және макеттеу өнерінің көркем тілінің заңдылықтарын тәжірибелік әрекеттеріне дағдылануы.

Дизайн негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дизайнердің негізі өнердің көркемдік тілінің заңдылықтарын, ерекшеліктерін, қоғамдық өмірдегі саяси-әлеуметтік және мәдени-әлеуметтік тәрбие роліндегі функциялардың мағаналы сұрақтарының қазіргі талаптар жиынтығына сәйкес келетін шығармашылық әрекетпен көркем жобалау әдістері мен принциптеріне оқыту. Қысқаша мазмұны. Дизайнердің шығармашылық процесінің құрылымы және эстетикалық мәні туралы түсінікті және графиканың көркем тілінің заңдылықтарын тәжірибелік әрекеттерде студенттерде қалыптастыру. дизайн негіздеріндегі принциптерді және білімі мен түсінігін тәжірибеге бейімдеп іске асыру ; - озық компьютерлік және телекоммуникациялық технологиялардың негізінде өнімдерінің қажетті дизайнын әзірлеуге қабілеті; - дизайнерлік қызметінде компьютерлік және коммуникациялық технологияларды игеруі .

Дизайндағы маркетинг және менеджмент
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Дизайндағы маркетинг және менеджмент"пәні арқылы маркетинг және менеджмент деген сөздің қолданылу тарихынан, білім беруді қарастыру мен қатар менеджмент деген атаудың ұғымы – бұл өндірістің тиімділігін жоғарылату мақсатында қолданылатын принциптер, әдістер және өндірісті басқару амалдарының жиынтығы «Жоспарлау», «Ұйымдастыру», «Мотивация (ынталандыру)», «Бақылау» және нәтижелері арқылы тексеретіндігінен және маркетинг атауының тауарларды сауда орталығындағы қажеттіліктен, өнімді өндіретін және өткізетін өндірістік орталықтағы дизайн саласына байланысты болатындығынан білім беру. Қысқаша мазмұны. Әлемдік тәжірибеге сүйеніп менеджментінің негізгі элементтері ақпарат, мақсат пен міндет, басқарушылық шешім, ұйымдастыру құрылымы мен қызметі, маман, тұлға – адамдар, ресурстар, уақыт, кері байланыс – есеп, өнімді өндіретін және өткізетін өндірістік орталықтағы дизайн саласын бақылай білу қабілетінің болуы. дизайн маркетинг және менеджмент пәні арқылы маркетинг және менеджмент деген сөздерде өндірістің тиімділігін жоғарылату мақсатында қолданылатын принциптер, әдістер және өндірісті басқара білуі;- «Жоспарлау», «Ұйымдастыру», «Мотивация (ынталандыру)», «Бақылау» нәтижелері арқылы басқара білуге қабілетті болуы; - әлемдік тәжірибеге сүйеніп дизайн, маркетинг, менеджменттің негізгі элементтері, өнім өндіретін және өткізетін өндірістік орталықтағы дизайн саласын бақылай білуге дағдылануы.

Живопись
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Живопись -1 (студиялық) пәні сабағында студенттердің көркемөнер материалдарымен жұмыс істеуге білік пен білімін қалыптастыруына, шыншыл живопистік бейнелеудің заңдылықтарын кезең-кезеңімен меңгеруге; сөйтіп бейнелеу өнерінің күрделі сатыларын меңгеруге алып келетін жүйе жасауға, оны живописьтің төрт жылдық курсынан жалпы білім беру негізінде игеру көзделген. Сабақ барысында студент акварельдік живописьтің техникасы мен технологиясын игереді. Оқу тапсырмалары жедел және ұзақ жүретін жұмыс түрінде орындалып, семестр көрсетіліміне қойылады. Сабақ курстарында студент көркемдік материалдармен жұмыс істеудің қажетті дағдыларын игеріп, әңгімелесу барысында кәсіпқой суретшілер шығармашылығының қыр-сырына қанығады, жанр ерекшелігімен танысады. Оқу тапсырмалары практиаклық шығармашылық деңгейде орындалып, семестрлік емтихан кезінде көрме түрінде қойылып бағаланады. адамдардың практикалық әрекетінде және өмірдегі живопистің орны және рөлі туралы білім; мәдениеттің дамуы және живопистің, өнеркәсіп және өнердегі рөлі туралы; живопись дамуының негізгі тарихи кезеңдері туралы; форма қалыптастыру заңдылықтары туралы; композиция түрлері; форма қалыптастыратын факторлар туралы (живописте қолданатын құралдар, композиция); композициялау әрекетіндегі арнайы ерекшелік, негізгі көркем құрастырулар туралы; живописьтегі композициялық-шығармашылық жұмыс туралы ұғымын жетілдіру туралы; портрет, пейзаж, сюжетті-тақырыптық картина жазуын дамыту туралы;

Живопись 1
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Живопись 2
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Заманауи газет, журнал, жарнама дизайны
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Зияткерлік меншікті қорғау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Зияткерлік меншікті қорғау, кәсіпкерлік қызметте құқық нормаларымен жұмыс істеп, заң талаптарын сақтау қабілетін қалыптастыру . Міндеті: Дизайн саласында кәсіпкерлік қызметте қолданылатын құқық жүйелері, салық төлеу, заманауи құқық талаптары жайлы білім беру. Білімі: Пәнді оқып үйрену нәтижесінде негізгі заңнамалық және нормативтік актілерді, дизайн ісіндегі мемлекеттік стандарттарды, қаржы-шаруашылық жұмыстарындағы құқықтық реттеу жұмыстарын білуі керек. Үйренуі: Алған білімін нақты істе қолдана білуі, заңнамалық-нормативтік құжаттарды анықтамалық-ақпараттық база мәліметтерін қолданып құқық талаптарын сақтауды қамтамасыз ету.

Инженерлік графика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -Пәннің мақсаты мен міндеттері: Оқу орны шеңберінде инженерлік графика студенттерге конструкторлық құжаттаманы орындау мен ресімдеу ережелері бойынша бастапқы білім беру сатысы болып табылады. Сызбаның көмегімен техникалық ойларды беру тәсілдері; геометриялық конструкциялау аппаратының негіздері; нүктелердің, сызықтардың, жазықтықтардың, беттердің кескіндерін салудың теориялық негіздері туралы түсінігі болуы керек; Жазықтыққа кеңістіктегі кескіндеудің негізгі проекциялық модельдерін, Г.Монждың екі, үш қырлы кешенді сызбасының аппаратын, жазық және кеңістіктік пішіндердің құрылу заңдарын, олардың кескіндерін салу тәсілдерін, ҚҚБЖ негізгі талаптарын білуі керек; Геометриялық фигуралардың өзара тиесілігіне және өзара қиылысуына арналған есептерді оқуды, шешуді; олардың бейнелері бойынша қарапайым тетіктердің геометриялық пішіндерін анықтауды және осы кескіндерді құрама бірліктің өзінен де, сызбасы бойынша да орындауды; құрама бірліктер сызбаларын оқуды; сәулеттік-құрылыс сызбаларын және құрылыс конструкциялары түйіндерін оқуды жасай білу.

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Композиция 1
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Композиция II
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Компьютерлік графика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Компьютерлік графика пәні арқылы озық компьютерлік және телекоммуникациялық технологиялардан білімі мен түсінігін тәжірибеге бейімдеп іске асыруда қабілетті болуын және баспа, полиграфияның шарттарын түсіністік пен саналы пайдалануға септігін тигізетін баспа технологиясының негізгі принциптерін білім алуы. Қысқаша мазмұны. Баспа және полиграфияның шарттарын түсіністік пен саналы пайдалануға септігін тигізетін баспа технологиясының негізгі принциптерін білу мен қатар баспа қызметін пайдалану үшін компьютерлік графиканың маркетингтік зерттеулер нәтижелерін жүйелеп игеру қабілетін сондай-ақ кітап принциптеріне сәйкес ойластырылған композицияны компьютерлік графикада әзірлеу компьютерлік графика арқылы озық компьютерлік және телекоммуникациялық технологиялардан білімі мен түсінігін тәжірибеге бейімдеп іске асыруда қабілетті болуын және баспа, полиграфияның шарттарын түсіністік пен саналы пайдалануға септігін тигізетін баспа технологиясының негізгі принциптерінен білім алуы; - баспа және полиграфияның шарттарын түсіністік пен саналы пайдалануға септігін тигізетін баспа технологиясының негізгі принциптерінен қабілеті болуы; - компьютерлік графиканың маркетингтік зерттеулер нәтижелерін жүйелеп игеру қабілетін сондай-ақ кітап принциптеріне сәйкес ойластырылған композицияны компьютерлік графикада әзірлеуге дағдылануы;.

Кітап графикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Кітап графикасы - графикалық өнердің бір түрі. Кітап иллюстрациялары, виньеткалар, заставкалар, әріптер, мұқабалар, супер мұқабалар т.б. Ертедегі және орта ғасырлардағы қолжазба кітаптар тарихымен сурет тарихы байланысты, ал баспа кітап тарихымен гравюра және литографияның дамуы байланысты. кітапты безендіру және иллюстрациялау негіздерін білу; шрифті жазу және кітапты кең көлемде иллюстрациялауды үйрену; әртүрлі материалдарды меңгеру.

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазіргі дизайн
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі дизайнның материалдары
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазіргі дизайнның материалдары

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс органикалық дүниенің ежелгі заманда болуын зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық процестер мен зерттеулермен оның әдістерімен геологиялық тарихи ж/е эволюциялық теорияның сұрақтарына жауап іздеуді үйретеді. – негізгі биологиялық заңдылықтар негізінде эволюциялық процестердің жүруін қазба негізінде зерттелмейтін организмдерді олардың жалпы ерекшеліктерін, олардың өмір сүру ортасын тарихи дамуын геологиялық мағлұматтарды білуді үйретеді

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаріп
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қолданбалы графика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Материалдық мәдениет пен дизайнның тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Материалдық мәдениет пен дизайнның тарихы

Медиадизайн және web –дизайн
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Пәнді оқытудың мақсаты Медиадизайн және web –дизайн, векторлық және растрлық бейнематериалдарды өңдеу, өзгерту тәсілдері жайлы білім беру. Маңызы: Медиадизайн және web –дизайн графикалық элементтердің концепциялары, қағидалары мен әдіс-тәсілдері жайлы жүйеленген түсінік қалыптастыру. Web-дизайн және жарнама. Негізгі принцип- тері, Web-сайттың құрылымы. Негізгі сипатта- масы, қолдануы. Медиадизайн және web –дизайн негіздерін, бағдарламалық құралдарды, түс беру негіздерін, графикалық форматтар мен олардың құрылымдары жайлы білуі керек. Графикалық суреттерді, әріптерді, растрлық және векторлық материалдарды қалыптастыру, оларға талдау жасап, бағалай білулері керек. Компьютерлік дизайн жасалатын ақпараттар мен өңделетін графикалық материалдармен жұмыс істеу қабілетін игеруі керек. Web-сайттың дизайн-бағдар- ламасын жасау, виртологиялық технологиялар.

Мультимедиялық басылымдардағы композициялық дизайн
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ертеде өнердің бір түрі ретінде есептелген композициялық дизайн элитарлықтар үшін ғана пайдаланылса, қазіргі кезде бұл өнер түрі өзінің жеке меншік қайталанбас кеңістігін құру үшін әрбір адамға қажет. Бұл өнертүрін насихаттау заманауи стильдік жаңа өнер құбылыстарының пайда болуына зор мүмкіндіктер ашуда. Неоклассика, Loft, High-Tech, Fusion және т.б. бағыттар күн өткен сайын жаңа бір өзіндік сипаттарымен халық арасына кеңінен таралуда. өзін-өзі ұйымдастырудың және өз бетінше білімін жетілдірудің әдістері мен құралдарын; абстрактілі ойлаудың, ақпаратты талдау мен жүйелеудің әдістерін білуі тиіс. өзінің қызметін өзі ұйымдастыру үшін: абстрактілі ойлау, түскен ақпартты талдау және қорытындылау. өзін-өзі ұйымдастыру қабылетін;өзін-өзі жетілдіру, абстрактілі ойлау, талдау және қорытындылау қабылетін меңгеру.

Мультимедиялық форматтар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудағы мақсат білімгерлерге теориялық біліммен қатар мультимедиа элементтері және мультимедиа қосымшаларды жасау технологияларының негіздері бойынша дағдыларын қалыптастыру. Пәнді оқытудағы негізгі міндеттер: мультимедиа қосымшаларын пайдалану салаларын зерттеу; оқыту барысында мультимедиа өнімдерін зерттеу; мультимедиа технологияларының аппараттық құралдарын таңдау және талдау; файлдардың : мәтіндік файлдардың, растрлық және векторлық графиканың, дыбыстық файлдардың негізгі түрлері мен көлемдерін таңдау; мультимедиа технологиясының негізгі элементтерін: анимация, дыбыс, видео, виртуалды нақтылық. дыбыспен, гипермәтінмен, анимациямен жұмыс істейтін жүйелерді жүйелі түрде үйрену; гипермәтінді, дыбыстық, бейне мәліметтерді және анимацияны редакциялау мақсатында бағдарламалық жағынан қамтамасыз ету. мультимедиа мәліметтерді құрастыру, редакциялау және конвертациялау сияқты негізгі әдістерді; мультимедиа ақпараттың бірыңғай ақпараттық кеңістікке біріктіру дағдыларын меңгеру.

Өндірістік дизайн
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Өндірістік дизайн" пәні бұл тұрмыстық заттарды, приборларды, мебельдерді, ыдыстарды, станоктарды т.б. заттардың сыртқы көрнісі мен пішінін қоғамға ыңғайлы жағын дизайнер қарастырып жасайтындығы туралы түсінігін және орындалу техникасы мен технологиясынан және заңдылықтарынан білім алуын қарастыру. Қысқаша мазмұны Өнеркәсіп дизайны заттардың адамдар қолданысында қаншалықты ыңғайлы әсем көрінетінін қарастыратындығын және завод, фабрика өнеркәсібінде заттың пішіні мен сапасы, әдемілігі бір-біріне сайлылығы қарастырылып шығарылатындығын, әртүрлі материалдың эстетикалық құрамының сапасы да қарастырылатындығына талдау жасалады. заттың дизайынында қаралатын нәрсе құрлысымен технологиясын сараптауы мен теориялық, практикалық тәсілдерін орындау үшін үлкен кеңістік масштабында жұмысты атқара білуі; - ол заттың барлық бөлшектерінің механизмін жоғары денгейде дәлме-дәл даярлап және тұтас заттың көрнісінің сызбасын көрсетуге қабілетті болуы; - заттың жобасын орындау үшін, жасап құрастырып отырған заттың инженерлік, дизайнерлік және жалпы мәдени эстетикалық жағын толықтай қарастыру, ұсыну немесе ұсынылған заттың жобасына өз шешімін айта алауына дағдылануы.

Өнер тарихы
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Өнер тарихы әлемді тануға көмектеседі, адамның рухани образын, сезімі мен ойын қалыптастырады, адамды тәрбиелейді, дүниетанымды кеңейтеді, шығармашылық қабілеттілікті оятады. Өнер тарихын оқытудағы негізгі мақсаттар: - Өнер туралы тұтас түсінік, оның мәні мен ерекшеліктері, түрлері, жанрлары, адам өмірі мен қоғамындағы орны мен рөлі, оның тарихи эволюциядағы бағыттары мен эволюциясы жайында түсінік беру; теориялық материал, очерктер, естеліктер және т.б. жүйелеу және жалпыландыру, әлем тарихы мен өнердің дамуы арасындағы себеп-салдарлы байланысты айқындау; - Орыс мәдениетінің діни-адамгершілік және рухани негіздерін, оның әлемдік сурет мәдениетімен байланысын, дәстүрлі және заманауи бейнелеу үрдісімен байланысын айқындау; - Бейнелеу өнерінің әлемдік көркем мәдениетпен – дінмен, философиямен, әдебиетпен, психологиямен, театрмен өзара байланысын анықтау; - Студенттерді өнер жетістіктерін бағалауға, көркем мәдениеттің негізгі ескерткіштерін талдауға үйрету. Әлемдік өнердің мәдени және көркем-рухани дамуының негізгі кезеңдерін, стильдердің эстетикалық спецификасын, ағымдарын, өнертанулық атауларын, терминдерін білу; - Өнертанушылық деректерден ақпарат ала білу, оны танымдық міндеттерді шешу үшін қолдана білу; суретшілердің шығармашылығын, өнер стильдері мен бағыттарын сипаттау әдістерін игеру, өнердің даму заңдылықтарын, белгілі бір өнердің түрі мен жанрының қалыптасуының себптері мен салдарларын түсіндіру, олардағы ортақтық пен рекшеліктерді айқындау, өнердің этногеографиялық ерекшеліктерін айыру;

Өнер тарихы 1
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өнер тарихы 2
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Пленэр
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Принтмедиа басылымдарын электронды беттеу технологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән электронды басылымдарды даярлау, безендірудің заманауи тәсілдері жайлы ақпараттар береді. Пәнді оқытудың мақсаты электронды басылымдарды жобалауда қолданылатын арнайы бағдарламалық пакеттерді қолдану Пәнді оқып үйрену нәтижесінде студент электронды басылымдарды даярлаудың әртүрлі технологиялары мен әдіс-тәсілдерін үйреніп шығуы керек. Гипермәтінді және гиперграфикалық электронды басылымдарды даярлаудың әдіс-тәсілдерін үйрету және олардың мүмкіншіліктермен таныстыру.

Пропедевтика (Композиция негіздері)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пропедевтика (Композиция негіздері) пәнінің негізгі түйіні салынған заттардың картинадағы үйлесімдігін табуда қолданылатын «композиция», «структура», «конструкция», «компоновка» заңдылықтары мен тәсілдерін үйретіп, қалыптастыру болып табылады. Студент композицияны көркемдеп үйлестірудің негізгі және өте керекті компоненттерімен танысып, композицияны орындаудың технологиясы мен техникасы бойынша практикалық білім алады. Қысқаша мазмұны. Сонымен қатар композицияның орындалу түрлері мен қаріптің формасын қалыптастыратын факторлар туралы (каллиграфияда қолданатын құралдар, композиция), композициялау әрекетіндегі арнайы ерекшелік, негізгі көркем құрастырулар туралы, композициялық-шығармашылық жұмысты баспа ұғымымен жетілдіріп қабілетін қалыптастыру. өнімнің дизайнын жақсарту үшін білім теориясын практикада қолданып, түсінігін тәжірибеге бейімдеп іске асыру; баспа қызметін пайдаланып нарықтык өнімді жылжыту үшін маркетингтік зерттеулер нәтижелерін жүйелеп игеру қабілеті; қоғамдық пікірді зерттеп түрлі нысандардың теориялық және практикалық тәсілдерін және композициялық шығармашылық тұрғысында орындауға дағдылану;

Смарт технологиялар мен заттар интернеті
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студент пәнді жақсы аяқталғаннан кейін, келесі қабілетте болуы керек: - жан-жақты Интернетке Интернет білімдерін және оны қайта көрсету; - кешенді Интернет топталған, инновациялар арқылы бизнес бағыттарын түрлендіру жолдарын төрт элементпен түсіндіру; - IP қолдайтын және қолдамайтын желіде құрылғыларды біріктіру және интернет пен заттар арасындағы байланыс бойынша мүмкіндігін түсіну; - кешенді Интернет үшін шешімдерін құру кезінде ескеретін жағдай, кешенді Интернет үшін қауіпсіздік мәселелері жөніндегі шешімдерін іске асыру және бағалау қадамдарын түсіндіру Бұл курста сандық экономикаға байланысты негізгі ұғымдар мен мәселелерді зерттейді. Бұл курста интернеттің дәуірін қарастырады, сондай-ақ адам, процестер, деректер мен объектілер экономиканың барлық саласында түрлендіреді. Бұрын елестету мүмкін емес болған (IoT) интернет қазір адамдармен және осындай өлшемдегі объектілерменде байланысын жақсартуда. Осы курс Интернет затының әлеуетін іске асыру барысында өз рөлін тануға көмектесіп, студенттер үшін зерттеу құралы және қоршаған ортаны түсіну болып табылады. Бұл білім мен оқудың белсенді өзара әрекеттесуінің шығармашылық эксперименттің нақты тәжірибесіне назар аударып, білім беру моделінің көмегімен қолданылады.

Сурет 2
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Сурет 2» пәнінің мақсаты - графика өнерінің негізгі заңдыдлықтары мен тәсілдерін және түрлерін үйретіп, қалыптастыру болып табылады. Заттың бейнесін графитті қарындашты қолданып көркемдеп бейнелеудің негізгі техникасымен және өте керекті компоненттерімен танысады, графика технологиясы мен техникасы бойынша практикалық жұмысты орындаумен қатар графиканың эмоциональдық – мазмұндық аспектерінің ерекше түрлері жайлы білім алады. Қысқаша мазмұны. «Сурет 2» пәнінің негізгі болып ссаналатын графика өнері арқылы көркемдеп ойлау мен көркемдеп сурет салудың манерасын, тәсілін қалыптастыру, қарындаш, тушь, акварель, гуашь, пастель, сангина т.б. да құралдардың техникасы мен технологиясын меңгеруін, қажетті деңгейде білім беру. Графика өнері саласында жұмыс істейтін маман суретшілер шығармасындағы әртүрлі графика техникасында орындалған ерекшеліктерді үйреніп, графикалық суретті орындауда дұрыс жұмыс орындай білуге дағдыланады. графика өнерінің негізгі заңдыдлықтары мен тәсілдерін қолдану мен көркемдеп бейнелеудің негізгі техникасын және өте керекті компоненттерін орындаумен қатар графиканың эмоциональдық – мазмұндық аспектерінің ерекше түрлері жайлы білім алады. - графика өнері арқылы көркемдеп ойлау мен көркемдеп сурет салудың манерасын, тәсілін, техникасы мен технологиясын меңгеру қабілетін жетілдіру; - графика өнері шығармасында орындалатын әртүрлі графика техникасын орындап дағдыланады.

Сурет1
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пән эстетикалық талғамдарын қалыптастыру, сызба суретпен бейнелеудің теориялық және практикалық тәсілдерін, композициялық шығармашылық қызметтерін академиялық талап заңдылықтарын оқыту арқылы жаңа теориялық және әдіснамалық көзқарастар тұрғысынан таныстырып білім меңгерту. Қысқаша мазмұны. Суреттің техникасы мен технологиясын және заңдылықтарын еркін меңгерту. Академиялық суретте – реалистік бейнелеу өнерінің (фундаменті) түп қазығы-негізінде, студенттердің көркемдік таным, эстетикалық талғамын қалыптастыруда маңызды роль қарастырылады. Білім алушыларға графика өнерінің өзіндік ерекше көркемдік қолтаңбасы таныстырылады. практикалық әрекетте суреттің қоғамдағы, мәдениеттегі, өнеркәсіп және өнердегі орны және рөлі туралы білуі; суреттен композициялық-шығармашылық жұмыста сюжетті-тақырыптық картина жазу қабілеті; эстетикалық талғамын қалыптастыру, бейнелеудің теориялық және практикалық тәсілдерін және композициялық шығармашылық тұрғысында орындауға дағдылану;

Типографика және каллиграфия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Типографика және каллиграфия техникасы мен технологиясын игерумен қатар шығармашылық шеберлігін шыңдай отырып, көркемдік материалдармен жұмыс орындай білуге және желіде пайда болған мәтінді типографикалық безендірудің үш негізгі бағытымен практикалық жұмыс орындау барысында кәсіби шеберлігін шыңдап, каллиграфия шығармашылығының қыр-сырын менгерту. Қысқаша мазмұны. Ттипографика және каллиграфия тарихын, қалыптасуы мен дамуына қатысты теориялық және практикалық білімді менгерту. Типографика және каллиграфияға арналған пәндердің өзара байланысы туралы және практикалық тұрғыда көркемдеп жазу, шығармашылық қабілетін, эстетикалық, тәрбиелiк көзқарасын қалыптастыру қарастырылады. типографика және каллиграфия тарихын, қалыптасуы мен дамуына қатысты теориялық білім беру; - арнайы пәндердің өзара байланысын түсінуін және каллиграфия пәні арқылы қаріпті көркемдеп жазу шығармашылық қабілетін жетілдіру;- типографика және каллиграфия пәні арқылы қаріпті көркемдеп жазуды және эстетикалық, тәрбиелiк көзқарасын қалыптастыруға дағдыландыру.

Түрлі түсті графика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Түр-түс тану
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Түстану және колористика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Түстанут және колористика пәні арқылы «рең», «түс», «өң», «суық түс», «жылы түс», «бейтарап түс», «ахроматикалық, хроматикалық түстер» және түстердің реңдік қатынастары мен қарама-қарсылықтағы үйлесімін зерттеп колористика ғылымынан практикалық білім алудың қыр-сырын менгерту. Қысқаша мазмұны. Бір мезгілдегі түстер қарама-қарсылығын және табиғаттағы түстер қарама-қарсылығын қадағалап-байқауға және оларды жалпы түстер шешімінің тұтастығына бағындыруға баса назар аудара отырып көркемдік ойлау қабілетін дамытып, практикалық жұмыс орындаудың қыр-сырын меңгеруге дағдыландыру. Түстану және колористика пәні арқылы «рең», «түс», «өң», «суық түс», «жылы түс», «бейтарап түс», «ахроматикалық, хроматикалық түстер» және түстердің реңдік қатынастарынан білімі болуы; - түстану және колористика арқылы түстердің үйлесімін зерттеп колористика ғылымынан практикалық білім алудың қыр-сырын менгерту. - бір мезгілдегі түстер қарама-қарсылығын және табиғаттағы түстер қарама-қарсылығын қадағалап-байқауға және оларды жалпы түстер шешімінің тұтастығына бағындыруға баса назар аудара отырып көркемдік ойлау қабілетін дамытып, практикалық жұмыс орындаудың қыр-сырын меңгеруге дағдыландыру.

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Фотографика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Фотографиялық материалдарды өңдеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Фотография материалдарын өңдеумен жұмыс жасау, кітапты беттеудің ерекшеліктері, OpenType форматындағы қаріпті қолдану мүмкіндігі, Photoshop және Illustrator форматындағы графикалық обьектілерді қою жолдары, ақпараттық құралдардың сыртқы бетін жасау және түрін келтіру тәсілдері. Қысқаша мазмұны. Бағдарламаның жұмыс аймағы және құрал саймандар тақтасы. Көп беттік құжат құру. Графика және мәтінмен жұмыс. Форматтау. Обьектілердің трансформациялануы және олармен жұмыс жасау. Кестелермен жұмыс жасау. Стильмен жұмыс жасау: стильді жүктеу, стильді енгізу. Түстермен жұмыс жасау. Градиент, үлгілермен жұмыс жасау. Баспаға жіберу, алдын ала тексеру, типографияға тасымалдауды жинастыру. «Басып шығару» терезесі. Экспорт, әртүрлі форматта жұмыс жасау. жалпы тұрғыда фотография материалдарын өңдеумен жұмыс жасау, кітапты беттеудің ерекшеліктері, OpenType форматындағы қаріпті қолдану мүмкіндігі, Photoshop және Illustrator форматындағы графикалық обьектілерді қою жолдары, ақпараттық құралдардың сыртқы бетін жасау және түрін келтіру тәсілдерінен білімі болу; - көп беттік құжат құру. Графика және мәтінмен жұмыс. Форматтау. Обьектілердің трансформациялануы және кестелермен жұмыс жасау қабілеті болуы; - стильмен жұмыс жасау: стильді жүктеу, стильді енгізу. Түстермен жұмыс жасау. Градиент, үлгілермен жұмыс жасау. Баспаға жіберу, алдын ала тексеру, типографияға тасымалдауды жинастыру. «Басып шығару» терезесі. Экспорт, әртүрлі форматта жұмыс жасауға дағдылану;

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Электронды басылымдарды редакциялау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

3-өлшемді компьютерлік жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты үш өлшемді компьютерлік жобалаудың әдіс-тәсілдерін, видео және аудио ақпараттарды жайлы, оларды сандық өңдеу арқылы кеңістікте жобалауда қолданылатын ақпараттық бағдарламалар жайлы білім беру. Видео және аудио ақпараттарды сандық өңдеу жайлы жалпы үдеріс технологияларына да көптеген өзгерістер енді. Білім алушылар пәнді оқу нәтижесінде осы әдіс-тәсілдерді үйреніп шығуы керек. Цифрлық басу әдістерінің заманауи жетістіктері жайлы білім беру.

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Web-дизайнер шығармашылығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Абайдың шығармашылық мұрасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Абай Құнанбаев орыс мәдениет тарихында тамаша құбылыс , және ол Қазақстандағы әдебиеттану ғылымының салаларының бірін құрды, ол - абайтану. Пәннің мақсаты студенттерге Абай мен зерттеушілердің назарына лайық мәселелерді зерттеу нәтижелерін кейбір болжамды осы саладағы жұмыстарды зерттеу. ірі ұлттық дәстүрлер мен кеден , мәдениеті, қазақ халқының адами құндылықтарын қалыптасуына ықпал ететуін зерттеу; мәтіндік материалының негізгі мәнін бөлектеу; ассоциативті ойлау дағдылары.

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Аймақтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - аймақтық дамудың негізгі кезеңдері, бағыттары, және ерекшеліктері туралы және аймақтық ұйымдар туралы жүйелі білім беру. - аймақтанудың ғылым ретіндегі қалыптасуы тарихын және оның теориялық негіздерін; -кеңістікте құрылымды қалыптастыру және шектесетін халықаралық аймақтардың ерекшеліктерін білу; - аймақтану жөніндегі деректі құжаттарды жүйелеу және талдауды үйрену.

Акциденттік өнімдердің дизайны
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты – акциденттік өнімдерді безендіру барысында туындайтын түрлі мүмкіндіктер мен мәселелерді зерттеу. Оларды безндіріп, дизайнын жасауда қолданылатын әдіс-тәсілдер мен заңдылықтарды іс-жүзінде зерттеп-үйрету. Акциденттік өнімдерге сәйкес келетін дизайн негіздерін оқып үйрету. Студенттер акциденттік өнімдерді безендіруге қажетті ақпараттарды - әріптану, графика, дизайн, фирмалық стильдерді меңгеріп шығуы керек. Білуі керек:- акциденттік өнімдердің дизайнына қойылатын талаптарды; - акциденттік өнімдерге тән дизайн негіздерін;- әріптерді қолдану мәдениетін. Жұмыс істей білуі керек:- сараптама жасап өз бетімен шығармашылық жұмыс жасай білуді;- акциденттік өнімдерге қойылатын технологиялық талаптар мен дайындау мүмкіншіліктерін ескеріп жұмысты кәсіби біліктілікпен атқара білуді.- компо¬зициялармен жұмыс істеуді.Құзіреттілігі: - заманауи графикалық редакторда жұмыс істеп, акциденттік өнімдерге тән дизайн қағидаларын меңгеруі керек.

Аудио және видеокітап-тарды дайындау технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты видео және аудио ақпараттарды сандық өңдеу жайлы жалпы ақпараттар беру. Цифрлық басу әдістерінің заманауи жетістіктері жайлы білім беру Видео және аудио ақпараттарды сандық өңдеу жайлы жалпы үдеріс технологияларына да көптеген өзгерістер енді. Білім алушылар пәнді оқу нәтижесінде осы әдіс-тәсілдерді үйреніп шығуы керек.

Әлем әдебиеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты нысаны осы күнге дейін ежелгі өнердің дамуының негізгі дәуірін студенттердің ғылыми түсінуі;олардың дәуірді қабылдауды және көркем ойлауды нақты ұлттық ерекшеліктерін түсінуге көмектесуі , әлем әдебиеті классиктерінің шығармаларын студенттерге таныстыру және әлемдік мәдениет контексінде қалыптастыру. әлемдік өнердің дамуының негізгі кезеңдері; Әрбір өнер нысанының ерекшеліктерін түсіну; қазіргі заманғы өнер және мәдениетті қабылдау; әдеби және көркем терминология негіздерін білу; тілдік құзыреттілікті жүзеге асыру үшін қажетті көлемде , қазақ тілінің грамматикалық жүйесін білімін пайдалана алу

Әлеуметтік өзгеру және саяси модернизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттердің әлеуметтік өзгерістер мен дамуды және саяси жанғырту теориялық ұғыну, талдау және бағалау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Берілген модульде теориялық пен эмпирикалық перспективалар нақты бағдарламалар/стратегия дайындаумен үйлестірілген. Модульде қазіргі заманғы қоғамның құрылымы, әлеуметтік тәжірибелері мен мәдениетіндегі әлеуметтік және саяси өзгерістердің түрлерін, мемлекеттердің жаһандық және жергілікті деңгейдегі социеталдық дамуының себептері мен үрдістерін ашып көрсетететін әлеуметтік трансформациялар мен саяси жанғырту теориялары қарастырылады. Әлеуметтік өзгеріс және даму. Әлеуметтік өзгерістердің әлеуметтанулық перспективалары. Көші-қон мен еңбек көші-қоны. Жаһандық әлеуметтік қозғалыстар мен азаматтық белсенділік. Әлеуметтік құрылымның өзгеруі. Жаңа технологиялар мен медианың әлеуметтік өзгерістерге әсері. Өзгеруші Орталық Азия: үдерістер мен мәселелер. Cаяси жаңару түсінігі және түрлері. Cаяси жаңару теориясының, олардың эволюция және саяси тәжірибеде қарым-қатынасының негізгі бағыттары. Саяси жаңару институционалдық факторлар мен саяси дағдарыстар жүйесінің рөлі мен маңызы. Жаһандану және саяси жаңару ел дамуының қазақстандық үлгісі. Бәсекеге қабілетті жаңа деңгейге еліміздің шығыс жолы ретінде Үшінші жаңғыртудың негізгі басымдықтары: жедел технологиялық жаңғырту; бизнес-ортаны ырықтандыру; макро тұрақтылық; адам капиталының сапасын арттыру; институционалдық өзгерістер, қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес болып табылады.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

БАҚ-тағы компьютерлік технология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты - мамандық бойынша білім алып жатқан студенттерге нақты кәсіби жұмыстарын орындау барысында ақпараттарды қалыптастыратын БАҚ- құралдары мен компьютерлік технологиялардың даму барысымен таныстыру. Компьютер мен Интернетте жұмыс істеу құзыреттілігін қалыптастыру. Жаңа ақпараттық технологиялардың қоғам санасын қалыптастырудағы ролін зерттеу. информатика негіздерін, ақпаратты қабылдаудың әдіс-тәсілдерін біліп шығуы керек. кәсіби жұмыс барысында техника мен ақпараттық бағдарламалармен жұмыс істеуді; қажетті мәліметтер базасын дайындауды; Интернет ресурстарын қолдана білуді үйреніп шығуы керек; нақты жағдайда компьютерлік графика құрылғыларымен (енгізу, шығару, көрсету, қайта өңдеу және редакциялау құзыреттілігін игеріп шығуы керек.

Балаларға арналған ойыншық-кітаптар дизайны
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - студенттердің көркем мәдениетін қалыптастыру, көркем мәдениет рухани мәдениеттің ажырамас бөлігі ретінде қарастырылады. Өнер арқылы сусындап отыратын адамзат өркениетінің ең жоғары құндылықтары ретінде жастардың бойына адамгершілік пен эстетикалық әдеміліктің нәрін себуді, өнерде де, өмірде де рухани байлыққа ұмтылуды бірінші кезекке қояды. әртүрлі материалдарды өңдеудің /саз, пластилин/ әдістері мен тәсілдерін білуі тиіс; әйгілі суретшілер мен халық шеберлерінің жеке туындыларын; кескіндеудің негізгі көркемдеуіш құралдарын; құралдармен жұмыс істеу кезінде /қайшы, ине, біз / техникалық қауіпсіздік ережелерін сақтай білуі тиіс. алдын ала суретсіз жанды табиғат өрнектерінің элементтерін.. сала білу; адамды қоршаған тұрмыстық заттардың моделін жасай білуі және сурет негіздерін білуі тиіс;

Баспа ісінің ерекшеліктері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Газет пен журналдың көркемдік құрылымы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты - студенттерге газет - журналдарды көркемдеп безендіру тәсілдері жайлы теориялық және тәжірибелік білім беру. Газет-журнал өнімдерінің ішкі және сыртқы безендірілуінің ерекшеліктері және оларға қойылатын талаптар жайлы ақпарат беру. Студенттер өнімдерді жарыққа шығаруда орындалатын газет-журнал өнімдерінің көркемдік құрылымы мен жалпы өндірістік үдерістердегі редактор мен дизайнердің ролін анықтап шығуы керек. Пәнді оқып-үйренудің нәтижесінде студент газет-журнал өнімдерінің көркемдеу-безендіру тәсілдерін жете меңгеріп шығуы керек. студент оқу барысында орындалатын технологиялық үрдістерді - қолжазбаны өңдеу, газет-журнал өнімдерінің құрылымын көркемдеу барысында сәйкес келетін стандартты пішімдер мен терілген беттің өлшемдерін таңдауды, макет жасауды, көркемдеу-безендірудің әдіс-тәсілдерін үйреніп шығуы керек. баспа-редакциялық үдерістердің сипаттамаларын, баспа өнімдерін жарыққа шығаруда оларды көркемдеу-безендіру тәсілдерін біліп шығуы керек құзыреттіліктері: газет-журналдарды жарыққа дайындап шығару барысында орындалатын жұмыстардың қыр-сырын, жалпы редакциялық әдіс-тәсілдерді нақты жұмыста қолдана білуді игеруі керек.

Газет-журналдағы қазіргі дизайн
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дизайнда қолданылатын полиграфиялық материалдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты өндірістегі технологиялық үдерістердің ерекшеліктеріне қарай полиграфиялық материалдарды ұтымды таңдай білудің теориялық негіздерін қалыптастыру. Полиграфияда қолданылатын материалдардың құрылымдары мен қасиеттерінің негізгі заңдылықтарын ескере отырып нақты өнімге сәйкес келетін түрлерін таңдау жолдарын зерттеу. Білуі керек: дизайнда қолданылатын полиграфиялық материалдардың ассортиментін, олардың даму барысы мен заманауи жетістіктерін; полиграфиялық материалдардың стандарт талаптарына сәйкестіліктері мен басты сипаттамаларын; Үйренуі: полиграфиялық материалдардың нақты технологиялық үдеріске сәйкес келетін ұтымды түрлерін таңдауды; полиграфиялық материалдардың қасиеттерін бағалап, қажетті жағдайда керектісін таңдауды. Құзыреттілігі: - пән тақырыбына сай арнайы кәсіби терминологияны; -дизайнға қажетті полиграфиялық материалдарды таңдаудың басты тәсілдерін игеруі керек.

Дизайндағы ұлттық нақыштар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты: егеменді еліміздің болашақ баспагерлері мен журналистерінің редакторлық білімін жетілдіру, сондай ақ баспа қызметінің сауатты мамандарын даярлау, дизайнда пайдаланатын ұлттық нақыштарды насихаттау, олардың көркемдік қасиетін көрсету. суретшілерді кәсіби шығармашылық қызметке дайындауда ұлттық нақыштарды пайдалану. Классикалық графикалық өнері, кітап өнері, баспа полиграфиялық өнімдерді безендіру, анимация және компьютерлік графика, фирмалық белгілерді, жүйелерді және логотиптерді істеу, календарлар, плакаттар, проспектілер дизайны, сонымен бірге өндірістік бұйымдардың сыртқы түрлерін жобалау мен эстетикалық және қайталанбайтын өнер туындысына айналдыру.

Дизайнердің көркемдік шығармашылығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жарнамалық өнімдердің безендіру ерекшелігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - жарнама саласында қолданылатын дизайн-технологиялар жайлы теориялық түсінік қалыптастыру. Дизайн саласы мен заманауи жарнамалық технологиялар жайлы кешенді білім беру. Студенттердің тәжірибелік біліктілігін қалыптастыру. Жарнама , жарнамалық технологиялар, дизайн жайлы ақпарат беру. Жарнама мазмұнын, жарнаманың психологиялық әсерін, жарнамалық өнімдерге дизайн жасайтын өндірістік үдерістер жайлы мәліметтер беру. Студент білуі керек: - заманауи дизайн-технологияларды; Үйренуі керек: -берілген түпнұсқаға сай дизайн жасауды; - дизайн-технологиялардың қағидалары мен ережелерін; - жарнама саласында қолданылатын заманауи дизайн-технологияларды негізге ала отырып макет дизайнының нұсқаларын дайындауды; Құзіреттілігі: - заманауи дизайн-технологияларды негізге ала отырып жұмыс істей білу.

Жарнамалық технология және графикалық дизайн
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Жобалау графикасының негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді игерудің мақсаты Дизайнның кез келген саласында қызмет істей алатындай етіп, кәсіби машықтандыру. 4 семестрден тұратын 2 курстағы жобалау композициялық негіздерге сүйенеді. Графикалық жобалауды кәсіби тұрғыдан жетілдіру. Осы пәннің нәтижесінде студент берілген кез келген тапсырманы шығармашылық тұрғыдан орындай білуі қажет. білуі тиіс: - жобалау графиасын технологиялық әдістермен орындай білу основные средства графического решения проектов - композиция негіздері мен заңдылықтарын үйренуі қажет: - сапалы графикалық композицияда өз ойын еркін жеткізе білу - сапалы әрі сауатты түрде эскизді жобалай білу меңгеруі тиіс: - алған білімдерін тәжірибе жүзінде көрсете білу

Инновациалық кәсіпкерлік (сала бойынша)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттердің бойында өндірістік саладағы кәсіпкерлік сферасында ұтымды сәтті қызмет атқару, нарық жағдайында инновациялық қызметпен айналысу, материалдық өндірістегі тәуекелді инвестицияларды басқару саласындағы қажетті құзіреттерді игеруді қамтамасыз ету болып табылады.Экономикалық өсудің заманауи нысандары мен үдерістері жайлы білуі тиіс; нарықтағы шаруашылық субъектісінің экономикалық ахуалын бағалай алуы керек, инновациялық тактиканы таңдай алуы тиіс, бәсекелестік артықшылықтарды иелену және сақтап қалу жолдарын игеруі тиіс.

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Интерактивті дизайн ерекшеліктері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Интернет-құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің негізгі мақсаты студенттердің санасына ақпараттық құқықтық байланыстарды сіңдіру, олардың түрі мен қолданылу аясын түсіндіру нормативтік актілер мен басқа да құқықтық құжаттармен сауатты жұмыс істей алуы; оларды қабылдау, сақтау, ақпаратты өңдей білуі керек. Internet-бағдарламаларын қолдана отырып, өз Web-сайттарын жобалай білу, және тәжірибеде қолдана білуі керек. Internet-бағдарламалармен жұмыс істеуде авторлық құқықты қолдана отырып, тәжірибе жинақтауды меңгеруі тиіс:

Кітап дизайны
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кітап иллюстрациясының теориясы мен тәжірибесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қазіргі көркемөнер тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі Креатив-дизайн
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - курс бағдарламасының мақсаты мен міндеті: креатив-дизайнның теориялық және әдіснамалық негіздерін, менеджменттің мәні мен қағидаттарын, креатив-дизайнның қалыптасуы мен дамуының саяси және экономикалық алғы шарттарын түсіндіредікурсын оқып білім алған студенттер басқару стилі, дизайнер имиджі, ұйымның дизайндық қ саясатын білуі керек. Басқарушылық қызметтің этикасы мен мәдениетін, еңбек өнімділігі мен ұйым тиімділігін қамтамасыз етуді, өнімділік мәселелерін шешу тәсілдерін үйреніп шығуы керек. дизайн этикасы, корпоративті мәдениет пен менеджмент тиімділігін бағалаудағы әдістемелік тәсілдерді игеруі керек..

Қаржылық сауаттылықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Макеттеу және қалыптау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты – басылымдарды жарыққа шығару барысында қолжазбаны өңдеп-беттеудің техникалық әдіс-тәсілдерін қолдана білуді, арнайы бағдарламаларды қолданып қолжазбадағы терілген беттерді беттеу-өңдеу тәсілдерін, басылымға сәйкес келетін пішімдер мен терілген беттің өлшемдерін таңдай білуді, түпнұсқа макетін жасаудың әдіс-тәсілдерін үйрету. Пәнді оқып-үйренудің нәтижесінде студент басуға дейінгі баспада орындалатын технологиялық үдерістерді жете меңгеріп шығуы керек. Студент: баспа-редакциялық үрдістерді, беттеу және макет жасау тәсілдерін біліп шығуы керек. қолжазбаны өңдеу, басылымға сәйкес пішімдер мен терілген беттің өлшемдерін таңдай білу, түпнұсқа макетіне сай басылым беттерін беттей білуді үйреніп шығуы керек. құзыреттіліктері: басылымды жарыққа дайындап шығару барысында орындалатын жұмыстардың қыр-сырын, қолжазбаның кітап болып қалыптасуын қамтамасыз ету барысында орындалатын редакциялық әдіс-тәсілдерді нақты жұмыста қолдана білуі керек

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Мәтіндік ақпараттарды өңдеу бағдарламалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Мәтіндік ақпараттарды өңдеу бағдарламалары»- пәнін оқытудың мақсаты, студенттерге жалпы ақпараттық технологиялар, арнайы мәтіндік ақпараттық технологиялар жайлы, мәтіндік ақпараттарды өңдеуге арналған құрылғылар жайлы білім беріп, нақты түсінік қалыптастыру. Студенттерге компьютерде мәтіндік ақпараттармен жұмыс істеуді, теру, өңдеу жұмыстарының ұтымды тәсілдерін үйрету. Арнайы бағдарламалық информатикалық тілдер жайлы білім беру. Студент: ақпараттық, мәтіндік, аппараттық және бағдарламалық қамтамасыздандыру жайлы ақпараттарды біліп біліп шығуы керек. мәтіндік ақпараттарды өңдеу барысында қолданылатын түрлі әдіс-тәсілдерді үйреніп біліп шығуы керек. мәтіндік ақпараттарды өңдеу барысында қажетті ақпараттық құрылғыларды іске қосып, мәтіндік ақпараттарды өңдеудің әдіс-тәсілдерін толық игеріп шығады.

Мерзімді басылым безендірудегі кәсіби ерекшеліктер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Онлайн - дизайн
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Орама өнімдері және промграфика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - орап-қаптау өнімдерінің ерекшеліктерін ескере отырып, олардың графикалық дизайнын жасау барысында қолданылатын әдіс-тәсілдердерді үйрету. Орап-қаптау өнімдерінің дизайнын жасауға қойылатын талаптар мен оның көркемдік ұтымдылығын арттыру жолдарын зерттеу. Орап-қаптау өнімдерінің сыртқы безендірілуі тауардың бәсекелестік қабілетін арттырып, оларды жарнамалауға кететін шығын көлемін азайтатындықтан өнімнің дизайнын барынша ұтымды безендіру жолдарын зерттеу. Пән орама өнімдерінің графикалық безендіру тәсілдерін, көлемді және графикалық кешен қалыптастыратын немесе құрастыратын құрал-жабдықтар мен әдіс-тәсілдер жайлы ақпараттар береді Студент: орап-қаптау өнімдерін безендіру негіздері мен орап-қаптау өнімдерінің графикалық дизайнының басты қағидаларын біліп шығуы керек; орап-қаптау өнімдерінің дизайнын жасай білуді үйреніп шығуы керек. орап-қаптау өнімдерінің құрылымдық ерекшеліктеріне сәйкес дизайнын өндіріске дайындау құзіреттілігін игеріп шығуы керек.

Орап-қаптау өнімдерінің дизайны
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - орап-қаптау өнімдерінің ерекшеліктерін ескер отырып, олардың дизайнын жасау барысында қолданылатын әдіс-тәсілдердерді үйрету. Орап-қаптау өнімдерінің дизайнын жасауға қойылатын талаптар мен оның көркемдік ұтымдылығын арттыру жолдарын зерттеу. Орап-қаптау өнімдерінің сыртқы безендірілуі тауардың бәсекелестік қабілетін арттырып, оларды жарнамалауға кететін шығын көлемін азайтатындықтан өнімнің дизайнын барынша ұтымды безендіру жолдарын зерттеу. Студент білуі керек: - орап-қаптау өнімдерін безендіру негіздерін; орап-қаптау өнімдерінің графикалық дизайнының басты қағидаларын біліп шығуы керек; Жұмыс жасай білуі: - орап-қаптау өнімдерінің дизайнын жасай білуі керек. Құзіреттілігі: Орап-қаптау өнімдерінің құрылымдық ерекшеліктеріне сәйкес дизайнын өндіріске дайындай білуі керек.

Перспектива
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Пластикалық анотомия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Редакторлық шеберлік машығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Саяси лингвистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Саяси лингвистика» курсы магистранттарға тіл білімінің жаңа салалары – тіл саясаты, саяси лингвистиканың методологиялық статусы және онтологиялық сипаттарын ғылыми бағыттағы теорретикалық пән ретінде оқытуды мақасат етеді. Курс бөліміне саяси лингвистиканың әдістерін сипаттау және Қазақстан саяси лингвистикасының пайда болуы, құрылу этаптары тарих пен саясаттану ғылымдарының озық үлгілері тұрғысынан оқыту; республикадағы көптілділік жағдайындағы саяси коммуникацияның ерекшеліктері туралы мәліме

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Студия дизайн
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Теория және әдеби сын
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты: болашақ маманның кәсіби, әлеуметтік-мәдени қызметі барысында өзге қоғам мүшелерімен қазақ тілінде емін-еркін қарым-қатынасқа түсіуіне мүмкіндік беретін тілдік білік, әдеби дағдыларын шыңдау, қазіргі қазақ әдеби сынының негізінде олардың кәсіби, әдеби тілдік құзыретін қалыптастыру. Пәннің міндеттері: Қазақ әдеби сыны туралы мақалалрды талдау, жүйелеу. • маманның тілдік құзіреттілігін қалыптастыру; Студент төмендегідей жалпы-мәдени және арнайы құзіреттіліктерді меңгереді: - білуі тиіс: әдебиетті қажетті деңгейде меңгеріп, ақпарат көздерін іздеп табуды және оларға талдау жасауды; - жасай алуы тиіс: қазақ әдеби тілінің жүйесі мен лекикасына қатысты ұсынылатын білімді қажетті деңгейде игере отырып, тілдік қалыпты әдеби және мәдениетаралық қарым-қатынас барысында еркін қолдана алуды. - игеруі тиіс: әдебиет теориясы мен сыны туралы зерттеу еңбектерді игеру.

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Тіл және мәдениаралық қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мәдениетаралық коммуникация саласындағы нақты құзыреттіліктерді қалыптастыру, дамыту және жетілдіру.Түрлі салалардағы ( басқару , саясат саласы , бизнес, ғылым ) кәсіби қарым-қатынас негіздерінмен танысу .Шет тілі мәтін нақты лингвистикалық дискурс талдау әдістемесін меңгеру , ұлттық-мәдени, прагматикалық , коммуникативті орындау жеткілікті деңгейде тілді , сондай-ақ ақпарат көздерін іздеу және талдай білу;тіл құзыретін жүзеге асыру үшін қажетті шамада , мәдениетаралық коммуникация өзара іс-қимыл әлеуметтік-мәдени параметрлеріне сәйкес тілдік нысандарын пайдалану мүмкіндігін қазақ тілінің грамматикалық жүйесі туралы білімін пайдалана алуды үйрену;әлеуметтік және кәсіби өзара іс-қимыл ерекшеліктеріне қарай нақты функционалдық мақсаттарда тілді пайдалануды білу : ахуал, сұхбаттасушы мәртебесі , адресаттың , және сөйлеу байланыс прагматикасына қатысты басқа да факторларды білу.

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Фирмалық стиль графикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Пәнді оқытудың мақсаты компьютерлік дизайн мен графика, векторлық және растрлық бейнематериалдарды өңдеу, өзгерту тәсілдері жайлы білім беру Компьютерлік дизайн мен графика негіздерін, бағдарламалық құралдарды, түс беру негіздерін, графикалық форматтар мен олардың құрылымдары жайлы білуі керек. Графикалық суреттерді, әріптерді, растрлық және векторлық материалдарды қалыптастыру, оларға талдау жасап, бағалай білулері керек.

Фирмалық стильдің графикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Фирмалық стильдің графикасы

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Фотографика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ХХ – XXI ғасырдың басындағы қазақ әдебиеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: XX ғасырдың аяғы – ХХІ ғасырдың басындағы әдеби мұралармен таныстыру; сол кезеңдегі қазақ қаламгерлерінің шығармаларының жанрларлық- көркемдік ерекшеліктерін, тақырыптық-идеялық мазмұнын, мәселелерін зерттеу. Қысқаша мазмұны. XX ғасырдың аяғы – ХХІ ғасырдың қазақ әдебиетінің негізгі үрдістері мен бағыттарын, сол кезеңдегі үлкен жазушылар мен белгілі шығармаларды зерттеу. ХХ ғасырдың аяғы – ХХІ ғасыр басындағы қазақ әдебиетін зерттеудің жаңа бағыттарын көркем шығармалар арқылы талдап, зерделей білу; ХХ ғасырдың аяғы – ХХІ ғасыр басындағы қазақ әдебиетіне қатысты жаңаша көзқарастар, тақырыптық-идеялық және көркемдік ерекшеліктердің зерттелінуі жүйелей білу.

Шетелдік басылымдар дизайны
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: шетелдік басылымдарды жарыққа шығаруға дайындау, кітапты басып шығару барысында қолданылатын дизайн ерекшеліктері жайлы жүйелі білім беру. - шетелдік басылымдар дизайндық ерекшеліктерін зерттеу, артықшылықтары мен кемшіліктерін талдау. Біліктілігі: Кітап ісінің даму тарихындағы шетелдік дизайн жайлы тарихи ақпараттар мен зерттеулерді негізге ала отырып өз бетімен жұмыс істей білуі.

Шрифт өнері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты Дыбыс - семантикалық белгілі символы ретінде хат * Қаріп стилі ерекшеліктері * Қаріп және мәтіндік мазмұны қарым-қатынасы Қысқа мәтінді жазып кейін орнатылған түрлі кейіпкерлердің құрамын жасау дағдылары *Бастапқы қалыптастыру. шрифтілік қалыптардың жіктелуін; шрифтің анатомиясын, морфологиясын және эстетикасын білуі; шрифтілік қалыптардың түрлерін ажыратуды; қолданылу мақсатына қарай шрифтілерді дұрыс қолдануды үйрену.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

Электронды дизайн
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Диплом алды
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Оқу практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Учебная
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - ФМО

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген