Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - техника және технологиялар бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ASIIN (2016)
Бағдарлама: 5В070400 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Оқыту деңгейі: бакалавриат
Емтихандар: ҰБТ, АКТ нәтижелері бойынша
Оқыту формасы: күндізгі
Оқыту мерзімі: 4 жыл

Бакалавр «5В070400 – ЕТ және БҚ» бағыты, келесі түрдегі кәсіби қызметтерді атқару бойынша дайындайды:
• IT компанияларда программалық өнімді өңдеу және енгізу, телекоммуникациялық компанияларда инженер программист ретінде жобалық-конструктивті қызметтер атқаруға;
• Мемлекеттік және жеке меншік кәсіпорындардың және организациялардың өндірістік-технологиялық қызметтерінің әр салаларында есептеу техникаларын және бағдарламалық қамтамаларды пайдаланушы және енгізуші программист ретінде өндірістік-технологиялық қызмет атқаруға;
• Ғылыми зерттеу орталықтарында, технопарктарда, білім беру мекемелерінде программист және ақпараттық қауіпсіздік инженері ретінде эксперименталды-зерттеу кызмет атқаруға;
• Әкімшілік мекемелерінде инженер-программист ретінде және ақпараттық қауіпсіздікті камтамасыз ету администраторы ретінде ұйымдастыру- басқару қызметін істеуге;
• Денсаулық сақтау ұйымдарында, бизнеске қызмет ету сферасында, программист және ақпараттық қауіпсіздік маманы ретінде эксплутационды қызмет атқаруға дайындайды.

Профильді пәндер: Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, Электр тізбектерінің теориясы, Схемотехника, Математикалық талдау, Алгебра және геометрия, Дискреттік математика және математикалық логика, Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика, Алгоритмдер және деректер құрылымы, Тілдер мен автоматтар теориясы,Алгоритмдік тілде программалау (С++), Жүйелік программалау, Объектіге-бағытталған программалау, Программаны құрудың инструменталды құралдары, Компьютерлік архитектура негіздері, Ақпараттық қауіпсіздік негіздері, Операциялық жүйелер, Деректер қорын басқару жүйелері, Биоинформатика, Сенімділік пен тұрақтылық, Комбинациялық логикалық схемалар, Сигналдарды сандық өңдеу, Адамның компьютермен өзара байланысының негіздері, Үлестірілген жүйелер моделдері, Компьютерлік желілер,Сұлбалар мен желілер, Кластерлік жүйелерді ұйымдастыру, Деректерді зияткерлік талдау және моделдеу, Нақты уақыттағы операциялық жүйелер, Параллелді есептеулерді ұйымдастыру, Деректердің электрондық қоймалары,VLSI жобалау және моделдеу, Мәліметтерді сақтау және қалпына келтіру, Объектіге- бағытталған талдау мен жобалау, Кірістірілген мультипроцессорлар, Интернет-технологиялар, UML моделдеу, Программалық қамтама мен компьютерлік жүйелерді верификациялау технологиясы, Параллельді программалау және бұлтты платформалар, Компьютерлік жүйелерді тексеру мен тестілеу, LAN және WAN желілерін жобалау, Биоинформатика алгоритмдерi, Программалық қамтама архитектурасы, Грид-жүйелер, Мультиагентті программалау, Веб-программалау, Сенімді жүйелерді жобалау, Көпесепті программалаудың платформасы, Программалық қамтаманы талдау және модельдеу, Бейнелерді тану, Телекоммуникациялық жүйелердіқорғау құралдары, Web- қосымшаларды құру, Бейненіцифрлықөңдеу, Жасанды интелект жүйелері, Криптографиялық жүйелерді құру технологиялары.

Білім берудің артықшылықтары:
• Халықаралық аккредитация;
• Компьютерлік жүйелердің аппараттық қамтамасын және сандық логиканы тереңдетіп оқыту;
• Бұлттық, мобильдік, желілік технологияларды тереңірек білу;
• Тиімді және сенімді программалық қосымшаларды өңдеу және жобалау білімдеріне дағдылану;
• Есептеу жүйелерін және программалауды верификациялау технологияларын, программа құрудың құрал-саймандық құрылғыларын терең үйрену.

Халықаралық байланыс: Студенттер академиялық мобильдік бағдарламасы бойынша шетелдік серіктес-жоғары оқу орындарында ИТМО (Сангкт-Петербург, Ресей), НГТУ (Новосибирск, Ресей), Лиссабон жоғары инженерлік институтында (Португалия) т.б. ЖОО-ында оқи алады.

Жұмысқа орналасу мүмкіндігі мен практикадан өту орындары: «ҚазМұнайГаз» АҚ, «Қазақтелеком» АҚ, «Самрұк-Қазына» ұлттық әл ауқат қоры АҚ, «Қазатомпром» АҚ, KAZ Minerals компаниясы, Қазцинк компаниясы, Казкоммерцбанк, Қарашығанак Петролиум Оперейтинг консорциумы, Қазақстан халық банкы, Қазына Капитал Менеджмент, Тұрғынүй Құрылыс жинақ банкі, "Банк ЦентрКредит" АҚ.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Бiрiншi жоғары бiлiм

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Мамандық шифры
5B070400
Факультеті
Механика-математика
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі
Таңдау пәні
Физика
Бейіндік пән
Физика
Өту балы
ҚАЗ
103
ОРЫС
95

пәндер

Scientific Writing
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – «Scientific Writing» пәнінің мақсаты – ғылыми-педагогикалық бағытта даярланған болашақ мамандар ретіндегі студенттерді ғылыми ойлауға және заманауи экономиканың өзекті мәселелері бойынша экономикалық зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру негіздерін, әдістемесін, нысандарын және экономикалық теория категорияларының мәнін үйрету болып табылады. Ғылыми мақалалар жаза білу және қазақ,орыс, ағылшын тілдерінде дискусcиялар жүргізе алу.

Адамның компьютермен өзара байланысының негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты мен міндеттері: студенттердің теориялық және тәжірибелік білімдерін жетілдіру, қолданушы ретінде интерактивтк компьютерлік жүйені пайдалану және дамыту; баса назар аудара отырып компьютерлік технологияларды зерттеу, пайдаланушы интерфейсін жобалау және дамыту; адам-машина өзара іс-қимыл мәселелерін зерттеу және талдау, олардың айналасындағы әлемді ойлау мен қабылдауды қалыптастыру принциптері; Компьютерлік жүйелердің техникалық аспектілерін және адам өзара іс-қимыл және компьютерлік жүйелердің принциптерін анықтау; пайдаланушы интерфейсі, олардың жұмыс істеуін бағалау жобалау және даму жиынтығы; адам және машиналық интерфейс, деректерді визуализациялау принциптері, топтарды ұйымдастыру жүйелерін қолдау жұмысы, медиа қоршаған ортаны қорғау және мультисенсорлық жүйелер мен виртуалды шындық жүйелердің принциптерінің жұмыс істеуі, даму проблемалары мен үрдістерін зерттеу.

Адамның компьютермен өзара байланысының негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты мен міндеттері: студенттердің теориялық және тәжірибелік білімдерін жетілдіру, қолданушы ретінде интерактивтк компьютерлік жүйені пайдалану және дамыту; баса назар аудара отырып компьютерлік технологияларды зерттеу, пайдаланушы интерфейсін жобалау және дамыту; адам-машина өзара іс-қимыл мәселелерін зерттеу және талдау, олардың айналасындағы әлемді ойлау мен қабылдауды қалыптастыру принциптері; Компьютерлік жүйелердің техникалық аспектілерін және адам өзара іс-қимыл және компьютерлік жүйелердің принциптерін анықтау; пайдаланушы интерфейсі, олардың жұмыс істеуін бағалау жобалау және даму жиынтығы; адам және машиналық интерфейс, деректерді визуализациялау принциптері, топтарды ұйымдастыру жүйелерін қолдау жұмысы, медиа қоршаған ортаны қорғау және мультисенсорлық жүйелер мен виртуалды шындық жүйелердің принциптерінің жұмыс істеуі, даму проблемалары мен үрдістерін зерттеу.

Адамның компьютермен өзара байланысының негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпарат теориясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты мен міндеттері: студенттерде ақпараттарды өлшеу негіздері теориясын қалыптастыру, студенттерге а 0қпарат өлшеу теориялық негіздерін қалыптастыру, ақпарат беру, сынамаларды алу және ақпаратты кванттау, адам-машина жүйелерінде ақпаратты ұсыну. Курстың қысқаша мазмұны: 1. Автоматтандырылған жүйелерде ақпаратты кезеңдерді қарастыру. 2. Ақпарат және хабарлама. Ақпаратты қабылдау. Ақпаратты жіберу. Сигнал сипатталуының спектралды және уақытша формасы. 3. Ақпаратты өңдеу. Ақпаратты баяндау. Жабық және ашық ақпараттық жүйелер. Ақпаратты қорғау. 4. Ақпаратты өлшеу. Ақпарат көлемінің құрылымдық өлшемі. Ақпарат көлемінің алгоритмдік өлшемі. 5. Ақпараттарды каналдармен кедергісіз беру. 6. Ақпаратты беру кезіндегі шешілетін негізгі есептер. Ақпаратты беру каналдарының түрлері 7. Механикалық каналдар. Акустикалық каналдар. Электрлік каналдар. Радиоканалдар. Оптикалық каналдар. 8. Сигналдар түрленуінің бұрмаланбайтындығы туралы теоремы. Каналдың ақпаратты жалпылама моделі. Каналдың кедергісіз түсінігі. Кедергісіз дискретті каналды жіберу қабілеті. Кедергісіз дискретті канал үшін кодтау туралы Шеннон теоремасы (дәлелдеусіз). Эффективті кодтау. Мәліметтерді сығу алгоритмдерін жіктеу. 9. Хаффман алгоритмі, арифметикалық кодалау алгоритмдері, Лемпела-Зива-Велча (LZW) алгоритмі, 10. JPEG –сіз қайталаманы сығу. 11. Кедергісіз канал бойымен ақпаратты жіберу. 12. Кедергісімен дискретті канал. Кедергісімен дискретті каналдың жіберу қабілеттілігі. 13. Кедергісімен дискретті канал үшін Шеннон кодтау теоремасы (дәлелдеусіз). 14. Жіберу және қабылдау кедергітұрақтылығын жоғарылату әдісі. Кедергітұрақтылық кодтарының жіктелуі. Блокты кодтарда артық пайдаланудың

Ақпарат теориясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты мен міндеттері: студенттерде ақпараттарды өлшеу негіздері теориясын қалыптастыру, студенттерге а 0қпарат өлшеу теориялық негіздерін қалыптастыру, ақпарат беру, сынамаларды алу және ақпаратты кванттау, адам-машина жүйелерінде ақпаратты ұсыну. Курстың қысқаша мазмұны: 1. Автоматтандырылған жүйелерде ақпаратты кезеңдерді қарастыру. 2. Ақпарат және хабарлама. Ақпаратты қабылдау. Ақпаратты жіберу. Сигнал сипатталуының спектралды және уақытша формасы. 3. Ақпаратты өңдеу. Ақпаратты баяндау. Жабық және ашық ақпараттық жүйелер. Ақпаратты қорғау. 4. Ақпаратты өлшеу. Ақпарат көлемінің құрылымдық өлшемі. Ақпарат көлемінің алгоритмдік өлшемі. 5. Ақпараттарды каналдармен кедергісіз беру. 6. Ақпаратты беру кезіндегі шешілетін негізгі есептер. Ақпаратты беру каналдарының түрлері 7. Механикалық каналдар. Акустикалық каналдар. Электрлік каналдар. Радиоканалдар. Оптикалық каналдар. 8. Сигналдар түрленуінің бұрмаланбайтындығы туралы теоремы. Каналдың ақпаратты жалпылама моделі. Каналдың кедергісіз түсінігі. Кедергісіз дискретті каналды жіберу қабілеті. Кедергісіз дискретті канал үшін кодтау туралы Шеннон теоремасы (дәлелдеусіз). Эффективті кодтау. Мәліметтерді сығу алгоритмдерін жіктеу. 9. Хаффман алгоритмі, арифметикалық кодалау алгоритмдері, Лемпела-Зива-Велча (LZW) алгоритмі, 10. JPEG –сіз қайталаманы сығу. 11. Кедергісіз канал бойымен ақпаратты жіберу. 12. Кедергісімен дискретті канал. Кедергісімен дискретті каналдың жіберу қабілеттілігі. 13. Кедергісімен дискретті канал үшін Шеннон кодтау теоремасы (дәлелдеусіз). 14. Жіберу және қабылдау кедергітұрақтылығын жоғарылату әдісі. Кедергітұрақтылық кодтарының жіктелуі. Блокты кодтарда артық пайдаланудың

Ақпараттық қауіпсіздік негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль мақсаты: ақпараттық кайіпсіздікті қамтамассыз етудің негізгі түсініктері; ақпарат қауіпсіздігінің қауіп көзі; ақпарат әлсіздігін бағалау әдісі; ақпаратты комплексті қорғау жүйесін реттеуді құру, ұйымдастыру қамтамассыз ету әдістері; құпия ақпараттарды таратудың қилысу әдістері; компьютерлік бұзақылықтың белгілері мен түрлері; желілік топологиялардың негізгі типтері, компьютерлік желілерде жұмыс істеу жолдары; компьютерлік желілерді құру принциптері; желіде деректерді жіберудің технологиялары мен хаттамалары; Интернет- технологияларды жүйелілеу құрамы мен принциптері; ақпараттық және интерактивті Интернет ресурстарды құрастыру мен қолдану принциптері; адами-машиналық жүйелерді жобалаудың инженерлі-психологиялық және эргономикалық әдістер.

Ақпараттық қауіпсіздік негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль мақсаты: ақпараттық кайіпсіздікті қамтамассыз етудің негізгі түсініктері; ақпарат қауіпсіздігінің қауіп көзі; ақпарат әлсіздігін бағалау әдісі; ақпаратты комплексті қорғау жүйесін реттеуді құру, ұйымдастыру қамтамассыз ету әдістері; құпия ақпараттарды таратудың қилысу әдістері; компьютерлік бұзақылықтың белгілері мен түрлері; желілік топологиялардың негізгі типтері, компьютерлік желілерде жұмыс істеу жолдары; компьютерлік желілерді құру принциптері; желіде деректерді жіберудің технологиялары мен хаттамалары; Интернет- технологияларды жүйелілеу құрамы мен принциптері; ақпараттық және интерактивті Интернет ресурстарды құрастыру мен қолдану принциптері; адами-машиналық жүйелерді жобалаудың инженерлі-психологиялық және эргономикалық әдістер.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Алгебра және геометрия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Алгебра және геометрия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Алгоритмдер және деректер структурасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: сызықты тізімдер, стектер, кезектер, хэш-кестелер, екілік ағаштар, бинарлы іздеу ағашы және графтар сияқты мәліметтер құрылымы көмегімен есептерді шешу; оңжақты грамматика және кері бағытта ақырлы автоматты құру алгоритмін және контексті-тегін грамматика және кері бағытта магазинді автоматты жүзеге асыру; алгоритмдердің күрделілігін уақытша бағалау функцияларымен жұмыс. Білім: алгоритмдерді құрудың негізгі қағидалары: бөлу және басқару әдістері, графтардағы алгоритмдер, мәліметтер құрылымы; мәліметтерді және компьютерлік жүйелерді қолданатын құрылымды ескере алгоритмдерді құрудың заманауи технологиялары.

Алгоритмдер және деректер структурасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: сызықты тізімдер, стектер, кезектер, хэш-кестелер, екілік ағаштар, бинарлы іздеу ағашы және графтар сияқты мәліметтер құрылымы көмегімен есептерді шешу; оңжақты грамматика және кері бағытта ақырлы автоматты құру алгоритмін және контексті-тегін грамматика және кері бағытта магазинді автоматты жүзеге асыру; алгоритмдердің күрделілігін уақытша бағалау функцияларымен жұмыс. Білім: алгоритмдерді құрудың негізгі қағидалары: бөлу және басқару әдістері, графтардағы алгоритмдер, мәліметтер құрылымы; мәліметтерді және компьютерлік жүйелерді қолданатын құрылымды ескере алгоритмдерді құрудың заманауи технологиялары.

Алгоритмдеу және бағдарламалау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Алгоритмдік тілде бағдарламалау
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Алгоритмдік тілде бағдарламалау
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Бағдарламаларды құрудың инструментальды құралдары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль мақсаты: бағдарламалық инстурменттер классификациясын оқу; бағдарламалық қамтаманың инстурментальды құралдары, құрамы және әдістері; заманауи кәсіпкерлік мекеменің эканомикалық негізі, ұйымдастырудың теориялық негізі, заманауи кәсіпкерлілікті басқару, әр түрлі өндірісті жобалау. Жұмысты жоспарлау мен жобалаудың әдісі мен техникасы. Білімі: құрастыру инстурменттерімен жұмыс, компиляциялау, бағдарламаны орнату; олардың ақпараттық қаматамасының инстурменттерін қолдану мүмкіндіктері мен мінездемесін талдау; Білуі тиіс деректер моделін құру және есептеу әдісі; функционалдылықты сипаттау; деректер құрылымы анықтамасы.

Бағдарламаларды құрудың инструментальды құралдары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль мақсаты: бағдарламалық инстурменттер классификациясын оқу; бағдарламалық қамтаманың инстурментальды құралдары, құрамы және әдістері; заманауи кәсіпкерлік мекеменің эканомикалық негізі, ұйымдастырудың теориялық негізі, заманауи кәсіпкерлілікті басқару, әр түрлі өндірісті жобалау. Жұмысты жоспарлау мен жобалаудың әдісі мен техникасы. Білімі: құрастыру инстурменттерімен жұмыс, компиляциялау, бағдарламаны орнату; олардың ақпараттық қаматамасының инстурменттерін қолдану мүмкіндіктері мен мінездемесін талдау; Білуі тиіс деректер моделін құру және есептеу әдісі; функционалдылықты сипаттау; деректер құрылымы анықтамасы.

Бағдарламалау технологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты мен есебі: студенттерде программалық жабдықтамалауды өңдеу технологиясы мен құрылымын, әдістерін, теориясы аумағында дағдылану мен жүйелік білім қалыптастыру. Курстың қысқаша мазмұны: 1. Негізгі жағдай: ЕЖ түрлері, прогрм 2. амма түсінігі, программалау технологиясы түсінігі (программалық инженерия). Өнеркәсіптік ПЖ ерекшеліктері және оның өңдеудегі тапшылық, ПЖ кризисі, үмітсіз жобалар. ПЖ өңдеудің күрделілігінің негізгі себептері. 3. Программалақ жабдық характеристикалары. 4. Программалық өнімнің өмірлік циклі. ISO/IEC 12207 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207) стандарты бойынша өмірлік цикл процестері; өңдеудің негізгі процестері; өмірлік цикл моделдері (парадигмалар). ПЖ өңдеудің негізгі әдістері: ЕСПД, MSF, RUP, agile-әдістері. 5. Өңдеу әдістерін таңдау және адаптация. 6. Жобаны басқару. Жоспарлауға кіріспе. «сымды үшбұрыш». 7. Талаптарды талдау. Негізгі жұмыстар: зерттеу, жүйелік талдау, талаптар спецификациясын құру (техникалық тапсырма). 8. Программалақ жабдық құрылымын жобалау. 9. Программаның ақпараттылығын арттыру әдістері: кодтау стилі, атау жүйесі. 10. Тестілеу және отладка. 11. алгоритмдерді формальды верификациялау түсінігі. Тестілеуді автоматтандыру құрылғысы. 12. Программалақ жабдықты құжаттау 13. Программалақ жабдықты шығару. Программалақ жабдықты бағалау. Берілген пәнді игеру нәтижесінде студент білу керек: - программа сапасының критерилерін; - Программалақ жабдық өңдеу аймағында заманауи концепциялар; - фазлар және программалақ жабдықтың өмірлік циклінің этаптары; - Программалақ жабдықтың негізгі әдістері мен өңдеу құрылғылары. жасай алу керек: - Программалақ жабдықты өңдеу процесін ұйымдастыру; - жүйелік талдауларды қатесіз орыдау, жобалау, кодтау, тестілеу, программалық өнімді шығару; - ұжымдық өнімді шығару; - құрылған программалақ жабдықтың негізгі критерилерін бағалау.

Бағдарламалау технологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты мен есебі: студенттерде программалық жабдықтамалауды өңдеу технологиясы мен құрылымын, әдістерін, теориясы аумағында дағдылану мен жүйелік білім қалыптастыру. Курстың қысқаша мазмұны: 1. Негізгі жағдай: ЕЖ түрлері, прогрм 2. амма түсінігі, программалау технологиясы түсінігі (программалық инженерия). Өнеркәсіптік ПЖ ерекшеліктері және оның өңдеудегі тапшылық, ПЖ кризисі, үмітсіз жобалар. ПЖ өңдеудің күрделілігінің негізгі себептері. 3. Программалақ жабдық характеристикалары. 4. Программалық өнімнің өмірлік циклі. ISO/IEC 12207 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207) стандарты бойынша өмірлік цикл процестері; өңдеудің негізгі процестері; өмірлік цикл моделдері (парадигмалар). ПЖ өңдеудің негізгі әдістері: ЕСПД, MSF, RUP, agile-әдістері. 5. Өңдеу әдістерін таңдау және адаптация. 6. Жобаны басқару. Жоспарлауға кіріспе. «сымды үшбұрыш». 7. Талаптарды талдау. Негізгі жұмыстар: зерттеу, жүйелік талдау, талаптар спецификациясын құру (техникалық тапсырма). 8. Программалақ жабдық құрылымын жобалау. 9. Программаның ақпараттылығын арттыру әдістері: кодтау стилі, атау жүйесі. 10. Тестілеу және отладка. 11. алгоритмдерді формальды верификациялау түсінігі. Тестілеуді автоматтандыру құрылғысы. 12. Программалақ жабдықты құжаттау 13. Программалақ жабдықты шығару. Программалақ жабдықты бағалау. Берілген пәнді игеру нәтижесінде студент білу керек: - программа сапасының критерилерін; - Программалақ жабдық өңдеу аймағында заманауи концепциялар; - фазлар және программалақ жабдықтың өмірлік циклінің этаптары; - Программалақ жабдықтың негізгі әдістері мен өңдеу құрылғылары. жасай алу керек: - Программалақ жабдықты өңдеу процесін ұйымдастыру; - жүйелік талдауларды қатесіз орыдау, жобалау, кодтау, тестілеу, программалық өнімді шығару; - ұжымдық өнімді шығару; - құрылған программалақ жабдықтың негізгі критерилерін бағалау.

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Деректер қорларын басқару жүйелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Деректерді интеллектуалдық талдау (Data Mining)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дискретті математика және математикалық логика
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Есептеу техникасының басқарудың модельдері мен әдістері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты мен міндеттері: студенттердің математикалық құзыретінің негіздерін қалыптастыру және дамыту, модельдер және ақпараттық технологиялар мен компьютерлік инжиниринг негізінде әлеуметтік-экономикалық жүйенің басқару әдістерін үйрету. Курстың қысқаша мазмұны: 1.Ақпаратты басқару технологиялары негіздері. Бағдарламалық қамтамасыз етуді басқару жүйелерінің жалпы принциптері. 2.Автоматтандырылған жобалау және автоматтандырылған автоматты басқару технологиясы мен жүйелерін басқару процестері негіздері. 3. Автоматтандырылған жобалау жүйелерінің түсінігі. Терминдер мен анықтамалар. Жіктелуі, тағайындау, міндеттері. 4. АЖЖ қолдану тиімділігін қамтамасыз ету.

Есептеу техникасының басқарудың модельдері мен әдістері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты мен міндеттері: студенттердің математикалық құзыретінің негіздерін қалыптастыру және дамыту, модельдер және ақпараттық технологиялар мен компьютерлік инжиниринг негізінде әлеуметтік-экономикалық жүйенің басқару әдістерін үйрету. Курстың қысқаша мазмұны: 1.Ақпаратты басқару технологиялары негіздері. Бағдарламалық қамтамасыз етуді басқару жүйелерінің жалпы принциптері. 2.Автоматтандырылған жобалау және автоматтандырылған автоматты басқару технологиясы мен жүйелерін басқару процестері негіздері. 3. Автоматтандырылған жобалау жүйелерінің түсінігі. Терминдер мен анықтамалар. Жіктелуі, тағайындау, міндеттері. 4. АЖЖ қолдану тиімділігін қамтамасыз ету.

Жүйелік программалау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің жүйелік білімін қазіргі компьютерде, тіркелімдерінде процессордың адрестеу тәсілдері, ұйымдарда, жады, сыртқы құрылғылар әдістерінде деректерді ұсыну. Міндеттері: Ассемблер тілін үйрету туралы түсініктің негізгі принциптері мен құрылымдарда, жобалау көп функциялы қосымшалар әзірлеуге арналған драйверлер-сыртқы құрылғыларды беру. Курстың қысқаша мазмұны: Ассемблер тіліне кіріспе. Компьютерде деректердің берілуі. Процессордың регистрлері. Жалпы мақсаттағы тіркелімдер. Сегментті регистрлер. Стек. Негізгі айрықша емес командаға қатысты. Битті және байтты операциялар. Басқаруды беру командалары. Элман желісі. Басқармасы туларымен. Санның қалқыма үтірі. FPU деректер типтері. FPU тіркелімдері. FPU болдырмау. FPU деректерді алып-орналастыру командалары. FPU базалық арифметика. Ассемблер операторлары және директивалары. Бағдарламаның құрылымы. Бағдарламалық оқшаулаудың басқару директивалары. Жаһандық хабарландыру. Шартты ассемблерлеу. Макрооператорлар. Графикалық видеорежимдер. Тінтуір жұмысы. Басқа да құрылғылар. VGA-режимдеріндегі жұмыс. Тінтуір функцияларының жұмысы. Жүйелік таймер. Білуге тиіс: Ассемблер тілінің негізгі ұғымдары мен анықтамалар негіздері; сыртқы-драйверлер құру үшін құрылғылар негіздері; кітапханалық бағдарламаларды сипаттау және құру; Ассемблердің негізгі ережелер семантикасы; машиналық тілдер тәсілдерінің математикалық моделін оңтайландыру коды. Меңгеру: ассемблерде бағдарламалауға көп функциялы қосымша; таңдауды жүзеге асыруға қажетті схемасының драйвері; DLL кітапханаларын қолдануды құру әдістері. Дағды: компиляторлар, интерпретаторлар және трансляторлар әдіснамалық негіздерін құру; есептеу процестер мен құрылымдардың принциптер мен тәсілдермен техникалық модельдерін іске асыру.

Жүйелік программалау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің жүйелік білімін қазіргі компьютерде, тіркелімдерінде процессордың адрестеу тәсілдері, ұйымдарда, жады, сыртқы құрылғылар әдістерінде деректерді ұсыну. Міндеттері: Ассемблер тілін үйрету туралы түсініктің негізгі принциптері мен құрылымдарда, жобалау көп функциялы қосымшалар әзірлеуге арналған драйверлер-сыртқы құрылғыларды беру. Курстың қысқаша мазмұны: Ассемблер тіліне кіріспе. Компьютерде деректердің берілуі. Процессордың регистрлері. Жалпы мақсаттағы тіркелімдер. Сегментті регистрлер. Стек. Негізгі айрықша емес командаға қатысты. Битті және байтты операциялар. Басқаруды беру командалары. Элман желісі. Басқармасы туларымен. Санның қалқыма үтірі. FPU деректер типтері. FPU тіркелімдері. FPU болдырмау. FPU деректерді алып-орналастыру командалары. FPU базалық арифметика. Ассемблер операторлары және директивалары. Бағдарламаның құрылымы. Бағдарламалық оқшаулаудың басқару директивалары. Жаһандық хабарландыру. Шартты ассемблерлеу. Макрооператорлар. Графикалық видеорежимдер. Тінтуір жұмысы. Басқа да құрылғылар. VGA-режимдеріндегі жұмыс. Тінтуір функцияларының жұмысы. Жүйелік таймер. Білуге тиіс: Ассемблер тілінің негізгі ұғымдары мен анықтамалар негіздері; сыртқы-драйверлер құру үшін құрылғылар негіздері; кітапханалық бағдарламаларды сипаттау және құру; Ассемблердің негізгі ережелер семантикасы; машиналық тілдер тәсілдерінің математикалық моделін оңтайландыру коды. Меңгеру: ассемблерде бағдарламалауға көп функциялы қосымша; таңдауды жүзеге асыруға қажетті схемасының драйвері; DLL кітапханаларын қолдануды құру әдістері. Дағды: компиляторлар, интерпретаторлар және трансляторлар әдіснамалық негіздерін құру; есептеу процестер мен құрылымдардың принциптер мен тәсілдермен техникалық модельдерін іске асыру.

Интернет технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль мақсаты: ақпаратты өңдеуді автоматтандырудың негізгі түсінігін оқу; компьютерлік және ұйымдастыру техникасының негізгі мінездемелік құрамын тағайындау; ақпаратты жинау, жіберу және сақтаудың негізгі әдістері мен құралдары; қолданбалы және жүйелік бағдарламалық қамтаманы қолдану принциптері мен тағайындалуы; есепті алгоритмдеу негізі; компьютерлік жерілердің негізгі компоненттері, деректерді пакеттік жіберудің пинциптері, желіаралық қатынасты ұйымдастыру; интернет желісінде ақпаратты іздеу технологиясы.

Интернет технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль мақсаты: ақпаратты өңдеуді автоматтандырудың негізгі түсінігін оқу; компьютерлік және ұйымдастыру техникасының негізгі мінездемелік құрамын тағайындау; ақпаратты жинау, жіберу және сақтаудың негізгі әдістері мен құралдары; қолданбалы және жүйелік бағдарламалық қамтаманы қолдану принциптері мен тағайындалуы; есепті алгоритмдеу негізі; компьютерлік жерілердің негізгі компоненттері, деректерді пакеттік жіберудің пинциптері, желіаралық қатынасты ұйымдастыру; интернет желісінде ақпаратты іздеу технологиясы.

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Кәсіби-бағытталған шетел тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Комбиннациялық логикалық схемалар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Компьютерлік желілер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: компьютерлік желілер үйрету жобалау және қолдау, қауіпсіздік проблемалары шешімдері. Міндеттері: архитектура туралы түсінік беру, негізгі тәсілдер мен жобалау салаларында қолдану желілерді қолдануды үйрету бұл тәсілдерді іске асыру үшін желілік шешімдер. Курстың қысқаша мазмұны: Коммуникация негіздері. Байланыс элементтері. Коммуникация қатынас. Желі компоненттері: құрылғы, медиа, сервистер. Ақырғы құрылғылар және олардың желідегі рөлі. Құрылғы делдалдары және олардың желідегі рөлі. Медиа қосу. Жергілікті желі алаңы – LAN. Жаһандық желі алаңы – WAN. Хаттамалар. Желілік хаттамалар. Өзара іс-қимыл хаттамалар. TCP/IP моделі. Коммуникациялық процесс. OSI жүйесіндегі аралық ашық моделді қосылу. Салыстыру моделі OSI және TCP/IP. Презентациялар деңгейі. Сессия деңгейі. Хаттамалары моделі TCP/IP. Адрестеу порттары.

Компьютерлік желілер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: компьютерлік желілер үйрету жобалау және қолдау, қауіпсіздік проблемалары шешімдері. Міндеттері: архитектура туралы түсінік беру, негізгі тәсілдер мен жобалау салаларында қолдану желілерді қолдануды үйрету бұл тәсілдерді іске асыру үшін желілік шешімдер. Курстың қысқаша мазмұны: Коммуникация негіздері. Байланыс элементтері. Коммуникация қатынас. Желі компоненттері: құрылғы, медиа, сервистер. Ақырғы құрылғылар және олардың желідегі рөлі. Құрылғы делдалдары және олардың желідегі рөлі. Медиа қосу. Жергілікті желі алаңы – LAN. Жаһандық желі алаңы – WAN. Хаттамалар. Желілік хаттамалар. Өзара іс-қимыл хаттамалар. TCP/IP моделі. Коммуникациялық процесс. OSI жүйесіндегі аралық ашық моделді қосылу. Салыстыру моделі OSI және TCP/IP. Презентациялар деңгейі. Сессия деңгейі. Хаттамалары моделі TCP/IP. Адрестеу порттары.

Компьютерлік жүйе архитектурасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: компьтерлік жүйелер архтектурасы құрылымының негізгі принциптерін және базалық түсініктерді үйрену. Міндеттері: студентті компьютерлік жүйелерінің негізгі типтерімен және олардың архитектуралық ерекшеліктерін, ақпаратты өңдеу процессімен, компьютерлік жүйелерінің негізгі компоненттерімен, әртүрлі параллелділік түрлерімен (командалық деңгейде, мәліметтер деңгейінде, ағымдық деңгейінде) таныстыру. Курстың қысқаша мазмұны: Есептеуіш жүйелер типтері және олардың архитектуралық ерекшеліктері. RISC және CISC - архитектурасының процессорлары. Компьютерлік жүйелердің негізгі логикалық блоктарының ұйымдастырылуы және жұмыс істеу принципі. Есте сақтау құрылғыларының иерархиясы. Виртуалды жады. Ақпаратты өңдеу процесінің компьютерлік архитектурасындағы барлық деңгейі. Компьютерлік жүйелері бағдарламалық қамтамасыз етуінің негізгі компоненттері. Ресурстарды басқару негізгі принциптері және бұл ресурстарға қол жеткізуді ұйымдастыру. Компьютерлік жүйелер параллелдік архитектурасы. Графикалық процессорлар. Виртуалды машиналар. Білуге тиіс: компьютерлік жүйелер архитектурасының принциптері, оларды құру және жұмыс түрлері; компьютерлік жүйелердің және олардың архитектуралық ерекшеліктері; ұйымдастыру және жұмыс істеу принципі, компьютерлік жүйелердің негізгі логикалық блоктарының ұйымдастырылуы және жұмыс істеу принципі; ақпаратты өңдеу процесінің компьютерлік архитектурасындағы барлық деңгейі; компьютерлік жүйелері бағдарламалық қамтамасыз етуінің негізгі компоненттері; ресурстарды басқару негізгі принциптері және бұл ресурстарға қол жеткізуді ұйымдастыру. Меңгеру: компьютерлік жүйесі параметрлері туралы ақпарат алуға; қосымша құрал-жабдықтарды қосу және компьютерлік жүйе элементтері арасындағы байланыс жүргізуге; инсталляция өндіру және компьютерлік жүйелерде бағдарламалық қамтамасыз етуін баптауды. Дағды: әр түрлі мақсаттағы компьютерлер дағдыларын кескіндеу; перифериялық құрылғылар іске қосу және пайдалану; құралдарымен диагностикалау және компьютерлік жүйелерді баптау.

Компьютерлік жүйе архитектурасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: компьтерлік жүйелер архтектурасы құрылымының негізгі принциптерін және базалық түсініктерді үйрену. Міндеттері: студентті компьютерлік жүйелерінің негізгі типтерімен және олардың архитектуралық ерекшеліктерін, ақпаратты өңдеу процессімен, компьютерлік жүйелерінің негізгі компоненттерімен, әртүрлі параллелділік түрлерімен (командалық деңгейде, мәліметтер деңгейінде, ағымдық деңгейінде) таныстыру. Курстың қысқаша мазмұны: Есептеуіш жүйелер типтері және олардың архитектуралық ерекшеліктері. RISC және CISC - архитектурасының процессорлары. Компьютерлік жүйелердің негізгі логикалық блоктарының ұйымдастырылуы және жұмыс істеу принципі. Есте сақтау құрылғыларының иерархиясы. Виртуалды жады. Ақпаратты өңдеу процесінің компьютерлік архитектурасындағы барлық деңгейі. Компьютерлік жүйелері бағдарламалық қамтамасыз етуінің негізгі компоненттері. Ресурстарды басқару негізгі принциптері және бұл ресурстарға қол жеткізуді ұйымдастыру. Компьютерлік жүйелер параллелдік архитектурасы. Графикалық процессорлар. Виртуалды машиналар. Білуге тиіс: компьютерлік жүйелер архитектурасының принциптері, оларды құру және жұмыс түрлері; компьютерлік жүйелердің және олардың архитектуралық ерекшеліктері; ұйымдастыру және жұмыс істеу принципі, компьютерлік жүйелердің негізгі логикалық блоктарының ұйымдастырылуы және жұмыс істеу принципі; ақпаратты өңдеу процесінің компьютерлік архитектурасындағы барлық деңгейі; компьютерлік жүйелері бағдарламалық қамтамасыз етуінің негізгі компоненттері; ресурстарды басқару негізгі принциптері және бұл ресурстарға қол жеткізуді ұйымдастыру. Меңгеру: компьютерлік жүйесі параметрлері туралы ақпарат алуға; қосымша құрал-жабдықтарды қосу және компьютерлік жүйе элементтері арасындағы байланыс жүргізуге; инсталляция өндіру және компьютерлік жүйелерде бағдарламалық қамтамасыз етуін баптауды. Дағды: әр түрлі мақсаттағы компьютерлер дағдыларын кескіндеу; перифериялық құрылғылар іске қосу және пайдалану; құралдарымен диагностикалау және компьютерлік жүйелерді баптау.

Компьютерлік жүйелер интерфейсі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль мақсаты: ақпараттық кайіпсіздікті қамтамассыз етудің негізгі түсініктері; ақпарат қауіпсіздігінің қауіп көзі; ақпарат әлсіздігін бағалау әдісі; ақпаратты комплексті қорғау жүйесін реттеуді құру, ұйымдастыру қамтамассыз ету әдістері; құпия ақпараттарды таратудың қилысу әдістері; компьютерлік бұзақылықтың белгілері мен түрлері; желілік топологиялардың негізгі типтері, компьютерлік желілерде жұмыс істеу жолдары; компьютерлік желілерді құру принциптері; желіде деректерді жіберудің технологиялары мен хаттамалары; Интернет- технологияларды жүйелілеу құрамы мен принциптері; ақпараттық және интерактивті Интернет ресурстарды құрастыру мен қолдану принциптері; адами-машиналық жүйелерді жобалаудың инженерлі-психологиялық және эргономикалық әдістер.

Компьютерлік жүйелер интерфейсі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль мақсаты: ақпараттық кайіпсіздікті қамтамассыз етудің негізгі түсініктері; ақпарат қауіпсіздігінің қауіп көзі; ақпарат әлсіздігін бағалау әдісі; ақпаратты комплексті қорғау жүйесін реттеуді құру, ұйымдастыру қамтамассыз ету әдістері; құпия ақпараттарды таратудың қилысу әдістері; компьютерлік бұзақылықтың белгілері мен түрлері; желілік топологиялардың негізгі типтері, компьютерлік желілерде жұмыс істеу жолдары; компьютерлік желілерді құру принциптері; желіде деректерді жіберудің технологиялары мен хаттамалары; Интернет- технологияларды жүйелілеу құрамы мен принциптері; ақпараттық және интерактивті Интернет ресурстарды құрастыру мен қолдану принциптері; адами-машиналық жүйелерді жобалаудың инженерлі-психологиялық және эргономикалық әдістер.

Компьютерлік жүйелердің архитектурасы және ұйымдастыру
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Математика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: ГОСО талаптарына сәйкес мамандарды базалық математикалық дайындықпен қамтамасыз ету. Мамандықпен кейінгі жұмысы үшін қажетті студенттерді жоғары математиканың терең бөлімдеріне, математикалық көзқарасты құруына, ғылыми, логикалық ойлау қабілетінің дамуына үйрету; бакалаврлардың математикалық әдістерді жеткілікті мөлшерде игеру, математикалық моделдерді және есептеулерді жүргізе алудағы нақты қабілеттерін шыңдау.Мазмұны: Математикалық талдауға кіріспе. Дифференциялдық есептеу. Интегралдық есептеу. Бірнеше айнымалы функциялар. Дифференциялдық теңдеулер. Сандық және функционалдық қатарлар. Еселі интегралдар және өріс теориясы. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық:студент білуі керек: Инженерлік практикада қолданатын және практикада қолданылатын алгоритмдерді негіздеу үшін қызмет ететін, пәннің негізгі теориялық әдістерді.пайдалана білуі керек: Әдебиетте мазмұндалатын, РЭТ мамандығымен байланысты математикалық аппаратты өзіндік түсінуді.дағдылану керек: Практикалық тиімді нәтижеге жеткізумен математикалық талдау және дифференциялдық теңдеулердің теориясының есептерін шешу қабілеттеріне.

Математикалық логика-І
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль мақсаты:«Математикалық логика» пәнінде пікірлер есептеуінің және графтар теориясының негіздері қарастырылады. Жоғарыда аталып өткен тақырыптарға қатысты негізгі тұжырымдарды дәлелдеп үйрету мақсат болып қойылған. Және осы тақырыптарға қатысты есептерді шығару барысында берілген теорияны қолданып үйрету де мақсат болып қойылған. Міндеті: Бұл пәнде қорытуларды құру, қорытындыларды дәлелдеу, және графтарға қолданатын амалдарға, графтардағы арағашықтыққа, байланыстыққа, эйлерлікке қатысты есептерді шығару үйретіледі. Қысқаша мазмұны: Монотонды функциялар. Сызықты функциялар. Базис түсінігі.Аксиомалар нұсқалары. Қорыту, теорема және салдар ұғымдары. Дедукция теоремасы. Логикалық амаладарды енгізу және аластау. Пікірлер есептеунің қайшылықсыздығы. Пікірлер есептеуінің толықтығы. Резолюция әдісі. Графтраға қолданатын амаладар. Мультиграф. Графтардағы арақашықтық. Эйлерлік және гамильтондық графтар.Өлшенген графтар. Ағаштар. Графтарды бояу. Білуі тиіс: студенттер қорытындыларды құрып, теоремаларды дәлелдеп, графтарға амалдарды қолданып, графтардағы арағашықтықты есептеп, графтардың байланыстығын және эйлерлігін анықтап, графтардың хроматикалық санын тауып, ағаштарға және графтардағы маршруттарға қатысты негізгі есептерді шығарып білу керек. Меңгеруі тиіс: жоғарыда атап өтілген тақырыптардың негізгі тұжырымдарын дәлелдеп, есептерді шығару барысында негізгі тұжырымдарды қолданып білу керек. Меңгеру: графтардағы ара қашықтықты есептеп, графтардың байланыстығын және эйлерлігін анықтау.

Математикалық логика-І
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль мақсаты:«Математикалық логика» пәнінде пікірлер есептеуінің және графтар теориясының негіздері қарастырылады. Жоғарыда аталып өткен тақырыптарға қатысты негізгі тұжырымдарды дәлелдеп үйрету мақсат болып қойылған. Және осы тақырыптарға қатысты есептерді шығару барысында берілген теорияны қолданып үйрету де мақсат болып қойылған. Міндеті: Бұл пәнде қорытуларды құру, қорытындыларды дәлелдеу, және графтарға қолданатын амалдарға, графтардағы арағашықтыққа, байланыстыққа, эйлерлікке қатысты есептерді шығару үйретіледі. Қысқаша мазмұны: Монотонды функциялар. Сызықты функциялар. Базис түсінігі.Аксиомалар нұсқалары. Қорыту, теорема және салдар ұғымдары. Дедукция теоремасы. Логикалық амаладарды енгізу және аластау. Пікірлер есептеунің қайшылықсыздығы. Пікірлер есептеуінің толықтығы. Резолюция әдісі. Графтраға қолданатын амаладар. Мультиграф. Графтардағы арақашықтық. Эйлерлік және гамильтондық графтар.Өлшенген графтар. Ағаштар. Графтарды бояу. Білуі тиіс: студенттер қорытындыларды құрып, теоремаларды дәлелдеп, графтарға амалдарды қолданып, графтардағы арағашықтықты есептеп, графтардың байланыстығын және эйлерлігін анықтап, графтардың хроматикалық санын тауып, ағаштарға және графтардағы маршруттарға қатысты негізгі есептерді шығарып білу керек. Меңгеруі тиіс: жоғарыда атап өтілген тақырыптардың негізгі тұжырымдарын дәлелдеп, есептерді шығару барысында негізгі тұжырымдарды қолданып білу керек. Меңгеру: графтардағы ара қашықтықты есептеп, графтардың байланыстығын және эйлерлігін анықтау.

Математикалық логика-ІІ
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: Графтар теориясы туралы түсінік беру, теоремаларды дәлелдеу қабілетін қалыптастыру, іздеу әдістерін қолдану және графтар теориясын оңтайландыру. Міндеті: Графтар теориясы есептерін шешуді үйрену, теоремаларды дәлелдеу және кәсіби салада графтарды пайдалану. Қысқаша мазмұны: Графтармен таныс. Графтардың элементарлы алгебрасы. Байналыс және маршруттар. Эйлер және гамильтон циклдері. Қосбайланыстылық. Ағаштар. Жазық графтар. Графтарды бояу. Хроматикалық сандардың жоғары бағалануы. Жазық графтарды бояу. Оргграфтар. Торлар. Ағындар. Білуі тиіс: Графтар теориясының негізгі ұғымдары мен іргелі фактілерін, графтардың метрикалық және құрылымды анализ тәсілдерін, графтардағы экстремальды есептерді шешу алгоритмдерін, графтар теориясындағы алгоритмикалық бағыттарды білуі тиіс. Жасауы тиіс: графтардағы оңтайландыру есептерін шешу үшін графтарды зерттеу әдістерін қолдану, графтардағы алгоритмдерді жүзеге асыру, графтардағы ең төменгі және ең қысқа жолдарды табу, графтардың медианасы мен центрін, оларды бояудың ең тиімдісін табу, желілік график құру және талдау, алгоритмдер құру және шешу, практикалық есептерді шешудің алгоритмдерін жазу, тұжырымдамаларды білу. Меңгеру: графтардағы оңтайландыру есептерін шешу әдістерін, есептеуіш алгоритмдер күрделілігін бағалау әдістерін, алгоритмдері құру дағдыларын және олардың негізделуін.

Математикалық логика-ІІ
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: Графтар теориясы туралы түсінік беру, теоремаларды дәлелдеу қабілетін қалыптастыру, іздеу әдістерін қолдану және графтар теориясын оңтайландыру. Міндеті: Графтар теориясы есептерін шешуді үйрену, теоремаларды дәлелдеу және кәсіби салада графтарды пайдалану. Қысқаша мазмұны: Графтармен таныс. Графтардың элементарлы алгебрасы. Байналыс және маршруттар. Эйлер және гамильтон циклдері. Қосбайланыстылық. Ағаштар. Жазық графтар. Графтарды бояу. Хроматикалық сандардың жоғары бағалануы. Жазық графтарды бояу. Оргграфтар. Торлар. Ағындар. Білуі тиіс: Графтар теориясының негізгі ұғымдары мен іргелі фактілерін, графтардың метрикалық және құрылымды анализ тәсілдерін, графтардағы экстремальды есептерді шешу алгоритмдерін, графтар теориясындағы алгоритмикалық бағыттарды білуі тиіс. Жасауы тиіс: графтардағы оңтайландыру есептерін шешу үшін графтарды зерттеу әдістерін қолдану, графтардағы алгоритмдерді жүзеге асыру, графтардағы ең төменгі және ең қысқа жолдарды табу, графтардың медианасы мен центрін, оларды бояудың ең тиімдісін табу, желілік график құру және талдау, алгоритмдер құру және шешу, практикалық есептерді шешудің алгоритмдерін жазу, тұжырымдамаларды білу. Меңгеру: графтардағы оңтайландыру есептерін шешу әдістерін, есептеуіш алгоритмдер күрделілігін бағалау әдістерін, алгоритмдері құру дағдыларын және олардың негізделуін.

Математикалық талдау-1
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: нақты сандар теориясын; сандар жиынтығы дәл жоғарғы және төменгі беттерін; сандық тізбек шегін; сәйкес келген тізбектердің негізгі қасиеттерін, шексіз үлкен тізбектердің шексіз аз тізбектермен байланысы; монотонды тізбек шегін; функция шегінің бар болуының Коши критерийі; шексіз аз және шексіз үлкен функциялар қасиеттерін, тамаша шектерді оқып үйрену. Білім: дифференциалдық есептеу негізгі теоремаларының дифферен-циалданатын функцияларының, көптікте үзіліссіздік қасиеттері Тейлор формуласының қалған мүшенің әртүрлі формалары. Функция графигін сызудың тәжірибелік дағдылары. Интеграцияның түрлі әдістерін қолдана білу және геометрия, механика және физика белгілі интегралдар пайдалану.

Математикалық талдау-1
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: нақты сандар теориясын; сандар жиынтығы дәл жоғарғы және төменгі беттерін; сандық тізбек шегін; сәйкес келген тізбектердің негізгі қасиеттерін, шексіз үлкен тізбектердің шексіз аз тізбектермен байланысы; монотонды тізбек шегін; функция шегінің бар болуының Коши критерийі; шексіз аз және шексіз үлкен функциялар қасиеттерін, тамаша шектерді оқып үйрену. Білім: дифференциалдық есептеу негізгі теоремаларының дифферен-циалданатын функцияларының, көптікте үзіліссіздік қасиеттері Тейлор формуласының қалған мүшенің әртүрлі формалары. Функция графигін сызудың тәжірибелік дағдылары. Интеграцияның түрлі әдістерін қолдана білу және геометрия, механика және физика белгілі интегралдар пайдалану.

Математикалық талдау-II
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Математикалық талдау-II
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Микроэлектроника
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты мен есебі: Ақпараттарды өңдеуде математикалық әдістерді қолдану, ақпараттарды басқару құрылғысы ретінде компьютермен жұмыс жасау, ақпаратты өңдеу, сақтау, негізгі әдістерді қолдана алу. Ақпаратты коммуникациялық технологиялар мен заманауи электронды құрылғыларды кәсіби қызметкерлікте қолдануды қалыптастыру. Курстың қысқаша мазмұны: 1. Микроэлектрониканың даму бағыты мен негізгі күйі. Жартылайөткізгіштік құрылғылардағы процестер мен физикалық құбылыстар. 2. Жартылайөткізгішті микроэлектрониканың элементтері. Триггерлер. 3. Сандық электроника түйіндері: базалық логикалық элементтер. 4. Сандық электроника түйіндері: дешифраторлар, шифраторлар, мультиплексорлар, демультиплексорлар. 5. Сандық электроника түйіндері: счетчики, регистры. Сумматорлар және АЛҚ. 6. Жады құрылғысы. Еске сақтау құрылғыларының классификациясы. 7. Үлкен разрядты жадыны құру принциптері және RAM интегралдық схемасының адрестік кеңістігін. 8. Ұзақ уақытты жады. Әртүрлі тасымалдаушыларда ақпаратты сақтаудың физикалық принциптері. 9. ИМС класификациясы. ҮИС және ОҮИС құру әдістері мен технологияларының ерекшеліктері.

Микроэлектроника
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты мен есебі: Ақпараттарды өңдеуде математикалық әдістерді қолдану, ақпараттарды басқару құрылғысы ретінде компьютермен жұмыс жасау, ақпаратты өңдеу, сақтау, негізгі әдістерді қолдана алу. Ақпаратты коммуникациялық технологиялар мен заманауи электронды құрылғыларды кәсіби қызметкерлікте қолдануды қалыптастыру. Курстың қысқаша мазмұны: 1. Микроэлектрониканың даму бағыты мен негізгі күйі. Жартылайөткізгіштік құрылғылардағы процестер мен физикалық құбылыстар. 2. Жартылайөткізгішті микроэлектрониканың элементтері. Триггерлер. 3. Сандық электроника түйіндері: базалық логикалық элементтер. 4. Сандық электроника түйіндері: дешифраторлар, шифраторлар, мультиплексорлар, демультиплексорлар. 5. Сандық электроника түйіндері: счетчики, регистры. Сумматорлар және АЛҚ. 6. Жады құрылғысы. Еске сақтау құрылғыларының классификациясы. 7. Үлкен разрядты жадыны құру принциптері және RAM интегралдық схемасының адрестік кеңістігін. 8. Ұзақ уақытты жады. Әртүрлі тасымалдаушыларда ақпаратты сақтаудың физикалық принциптері. 9. ИМС класификациясы. ҮИС және ОҮИС құру әдістері мен технологияларының ерекшеліктері.

Микроэлектроника
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты мен есебі: Ақпараттарды өңдеуде математикалық әдістерді қолдану, ақпараттарды басқару құрылғысы ретінде компьютермен жұмыс жасау, ақпаратты өңдеу, сақтау, негізгі әдістерді қолдана алу. Ақпаратты коммуникациялық технологиялар мен заманауи электронды құрылғыларды кәсіби қызметкерлікте қолдануды қалыптастыру. Курстың қысқаша мазмұны: 1. Микроэлектрониканың даму бағыты мен негізгі күйі. Жартылайөткізгіштік құрылғылардағы процестер мен физикалық құбылыстар. 2. Жартылайөткізгішті микроэлектрониканың элементтері. Триггерлер. 3. Сандық электроника түйіндері: базалық логикалық элементтер. 4. Сандық электроника түйіндері: дешифраторлар, шифраторлар, мультиплексорлар, демультиплексорлар. 5. Сандық электроника түйіндері: счетчики, регистры. Сумматорлар және АЛҚ. 6. Жады құрылғысы. Еске сақтау құрылғыларының классификациясы. 7. Үлкен разрядты жадыны құру принциптері және RAM интегралдық схемасының адрестік кеңістігін. 8. Ұзақ уақытты жады. Әртүрлі тасымалдаушыларда ақпаратты сақтаудың физикалық принциптері. 9. ИМС класификациясы. ҮИС және ОҮИС құру әдістері мен технологияларының ерекшеліктері.

Объектіге бағытталған программалау
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: С# тілі негізіндегі обьектіге-бағытталған парадигманың негізгі принциптерін зерттеу. Обьектіге-бағытталған программалау-дың негізгі элементтерін – тапсырмаларды обьектіге декомпози-циялау, класспен сипатталатын обьектінің ішкі жағдайы мен мінез-құлқын инкапсуляциялау, класстар иерархиясын құру, полиморфизм, көпше мұралау, параметрлік полиморфизм, ерекшелікті өңдеу механизмін зерттеу. Білім:обьектіге-бағытталған программалау принциптерін; мұралау-дың негізгі формаларын; С# тілінде плоиморфизмді жүзеге асыру әдістерін; мұралау мен композициялаудың артықшылықтары мен кемшіліктерін; С#-та көпше мұралауды жүзеге асыру әдістерін. Дағды: тапсырманы агенттер мен міндеттер терминдерінде сипаттау; С#-та класстар құру және оларды қолдану, С#-та операторларды қайта іске қосуды жүзеге асыру,; С#-та класстар иерархиясын құру; полиморфизмді қолдану; көпше мұралауды ескеріп жобалау; функциялар мен класттар шаблондарын құру; ерекшеліктерді өңдеу механизмдерін пайдалану; ағымдар кітапханасын қолдану.

Операциялық жүйелер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: операциялық жүйелерінің зерттеу тұжырымдамасын, іргелі принциптерді жобалау және әзірлеуді оқыту Міндеттері: беру туралы негізгі ұғымдар тағайындау, функциялары, қазіргі заманғы операциялық жүйелер классификациясы; операциялық жүйелерді орнату, әзірлеу бойынша тәжірибелік дағдылар, операциялық жүйелерде мәселелерді шешу бойынша қауіпсіздікпен таныстыру, операциялық жүйелерді құру қазіргі заманғы үрдістеріне. Курстың қысқаша мазмұны: Компьютердің аппараттық қамтамасыз етуіне шолу . Процестерді басқару. Жоспарлау жүйелерінде бір процессор. Ағындарын басқару. Процестер мен ағындардың өзара іс-қимылы және синхрондау . Асинхронды параллель процестер және үлестірілген есептеулер. Байланыстар және синхрондау. Шығу. Мониторлар. Взаимоблокировки. Жадыны басқару. Виртуалды жады. Түрлендіру виртуалды адрестерді физикалық. Алгоритмдер алмастыру виртуалды бет. Енгізу және шығаруды басқару. Дискілік жоспарлау. RAID-массивтер. Файлдық жүйелер. Қауіпсіздікті басқару. Желілік операциялық жүйелер. Үлестірілген жүйелер. Білуге тиіс: операциялық жүйелердің іргелі принциптерін жобалау; операциялық жүйелердің мақсаты, функциясы және жіктелуі; операциялық жүйенің басқару принциптері есептеуіш ресурстарын; процесстердің және ағындардың мультипрограммалық тұжырымдамасы,; операциялық жүйелер мен ортасының қауіпсіздігін, диагностикалау, қалпына келтіру, сұрақтар тиімділігінің мониторингі және оңтайландыру. Меңгеру: операциялық жүйелердің базалық алгоритмдер жоспарлау процестерін іске асыру, операциялық жүйелер және ортасында виртуалды беттерді алмастыруды жүргізуге; инсталляция, конфигурациялау және жүктеу, оның ішінде желілік; диагностикалау және қалпына келтіру операциялық жүйесінің істен шығу кезінде және істен шыққанда бағдарламалық құралдар мониторингі операциялық құралдар мен утилиттер желілік хаттамалар мүддесі үшін тиімділігі пайдалану мен оңтайландыру. Дағды: операциялық жүйелер мен орталарының дағдыларын орнату және сүйемелдеу, операциялық жүйелер бағдарламалық модельдер есептеу процесіндегі көппрограммалығы.

Операциялық жүйелер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: операциялық жүйелерінің зерттеу тұжырымдамасын, іргелі принциптерді жобалау және әзірлеуді оқыту Міндеттері: беру туралы негізгі ұғымдар тағайындау, функциялары, қазіргі заманғы операциялық жүйелер классификациясы; операциялық жүйелерді орнату, әзірлеу бойынша тәжірибелік дағдылар, операциялық жүйелерде мәселелерді шешу бойынша қауіпсіздікпен таныстыру, операциялық жүйелерді құру қазіргі заманғы үрдістеріне. Курстың қысқаша мазмұны: Компьютердің аппараттық қамтамасыз етуіне шолу . Процестерді басқару. Жоспарлау жүйелерінде бір процессор. Ағындарын басқару. Процестер мен ағындардың өзара іс-қимылы және синхрондау . Асинхронды параллель процестер және үлестірілген есептеулер. Байланыстар және синхрондау. Шығу. Мониторлар. Взаимоблокировки. Жадыны басқару. Виртуалды жады. Түрлендіру виртуалды адрестерді физикалық. Алгоритмдер алмастыру виртуалды бет. Енгізу және шығаруды басқару. Дискілік жоспарлау. RAID-массивтер. Файлдық жүйелер. Қауіпсіздікті басқару. Желілік операциялық жүйелер. Үлестірілген жүйелер. Білуге тиіс: операциялық жүйелердің іргелі принциптерін жобалау; операциялық жүйелердің мақсаты, функциясы және жіктелуі; операциялық жүйенің басқару принциптері есептеуіш ресурстарын; процесстердің және ағындардың мультипрограммалық тұжырымдамасы,; операциялық жүйелер мен ортасының қауіпсіздігін, диагностикалау, қалпына келтіру, сұрақтар тиімділігінің мониторингі және оңтайландыру. Меңгеру: операциялық жүйелердің базалық алгоритмдер жоспарлау процестерін іске асыру, операциялық жүйелер және ортасында виртуалды беттерді алмастыруды жүргізуге; инсталляция, конфигурациялау және жүктеу, оның ішінде желілік; диагностикалау және қалпына келтіру операциялық жүйесінің істен шығу кезінде және істен шыққанда бағдарламалық құралдар мониторингі операциялық құралдар мен утилиттер желілік хаттамалар мүддесі үшін тиімділігі пайдалану мен оңтайландыру. Дағды: операциялық жүйелер мен орталарының дағдыларын орнату және сүйемелдеу, операциялық жүйелер бағдарламалық модельдер есептеу процесіндегі көппрограммалығы.

Операциялық жүйелер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: операциялық жүйелерінің зерттеу тұжырымдамасын, іргелі принциптерді жобалау және әзірлеуді оқыту Міндеттері: беру туралы негізгі ұғымдар тағайындау, функциялары, қазіргі заманғы операциялық жүйелер классификациясы; операциялық жүйелерді орнату, әзірлеу бойынша тәжірибелік дағдылар, операциялық жүйелерде мәселелерді шешу бойынша қауіпсіздікпен таныстыру, операциялық жүйелерді құру қазіргі заманғы үрдістеріне. Курстың қысқаша мазмұны: Компьютердің аппараттық қамтамасыз етуіне шолу . Процестерді басқару. Жоспарлау жүйелерінде бір процессор. Ағындарын басқару. Процестер мен ағындардың өзара іс-қимылы және синхрондау . Асинхронды параллель процестер және үлестірілген есептеулер. Байланыстар және синхрондау. Шығу. Мониторлар. Взаимоблокировки. Жадыны басқару. Виртуалды жады. Түрлендіру виртуалды адрестерді физикалық. Алгоритмдер алмастыру виртуалды бет. Енгізу және шығаруды басқару. Дискілік жоспарлау. RAID-массивтер. Файлдық жүйелер. Қауіпсіздікті басқару. Желілік операциялық жүйелер. Үлестірілген жүйелер. Білуге тиіс: операциялық жүйелердің іргелі принциптерін жобалау; операциялық жүйелердің мақсаты, функциясы және жіктелуі; операциялық жүйенің басқару принциптері есептеуіш ресурстарын; процесстердің және ағындардың мультипрограммалық тұжырымдамасы,; операциялық жүйелер мен ортасының қауіпсіздігін, диагностикалау, қалпына келтіру, сұрақтар тиімділігінің мониторингі және оңтайландыру. Меңгеру: операциялық жүйелердің базалық алгоритмдер жоспарлау процестерін іске асыру, операциялық жүйелер және ортасында виртуалды беттерді алмастыруды жүргізуге; инсталляция, конфигурациялау және жүктеу, оның ішінде желілік; диагностикалау және қалпына келтіру операциялық жүйесінің істен шығу кезінде және істен шыққанда бағдарламалық құралдар мониторингі операциялық құралдар мен утилиттер желілік хаттамалар мүддесі үшін тиімділігі пайдалану мен оңтайландыру. Дағды: операциялық жүйелер мен орталарының дағдыларын орнату және сүйемелдеу, операциялық жүйелер бағдарламалық модельдер есептеу процесіндегі көппрограммалығы.

Өндіріс экономикасы және оны ұйымдастыру
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль мақсаты: бағдарлмалық құралдар классификациясын оқу; бағдарламалық қамтаманың инстурменттік құралдары мен әдістері құрамы; заманауи мекеменің эканомикалық негізім, ұйымдастырудың теориялық негізі, әр түрлі өндірісте жобалау мен заманауи мекемені басқару; жұмысты жоспарлау мен жобалаудың техникасы мен әдісі.Білімі: өндірістік іскерлікті жақсартуда нақты ұйымдастыру-техникалық шараларын құру. Заманауи құралдарды құруды практикада қолдану, жүзеге асыру жіне бағдарламалық қамтаманы қолдау; үлкен өндірістік мекемелерде практикалық қолдану үшін басқару технологияларының адаптациясы.

Өндіріс экономикасы және оны ұйымдастыру
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль мақсаты: бағдарлмалық құралдар классификациясын оқу; бағдарламалық қамтаманың инстурменттік құралдары мен әдістері құрамы; заманауи мекеменің эканомикалық негізім, ұйымдастырудың теориялық негізі, әр түрлі өндірісте жобалау мен заманауи мекемені басқару; жұмысты жоспарлау мен жобалаудың техникасы мен әдісі.Білімі: өндірістік іскерлікті жақсартуда нақты ұйымдастыру-техникалық шараларын құру. Заманауи құралдарды құруды практикада қолдану, жүзеге асыру жіне бағдарламалық қамтаманы қолдау; үлкен өндірістік мекемелерде практикалық қолдану үшін басқару технологияларының адаптациясы.

Робототехника
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль мақсаты: роботтехникалық жүйелерді құрастырушы бөліктерін математикалық сипаттау және іс әрекеттерінің принциптерін оқу (ақпараттық, электромеханикалық, электрогидралық, электрондық элементтер және есептеу техникасы құралдары). Білімі: кәсіби сала объектілерінің құрастырушы бөліктерін автоматтандырылған басқару теориясы әдістерімен математикалық моделін құру; роботтехникалық жүйелерді құрастырушы бөліктерінің математикалық сипаттауы және іс әрекеттерінің принциптері үшін қажетті модель құру (ақпараттық, электромеханикалық,

Сандық сұлбатехника
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сенімділік пен төзімділік
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сигналдарды сандық өңдеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: Анықталынған және кездейсоқ дискреттi сигналдар, үзiктi жүйелердi математикалық модельдердi құрылысты талдау әдiстерiнiң зерттеуi, сонымен бiрге дискреттi және цифрларға жүйелердегi сигналдардың өзгертуiнiң заңдары. Мазмұны: Дискретті және цифрлік сигналдарының өзгертуiмен сонымен бiрге дискретті және цирлік жүйе талдауға қатысты есептеулердi өткiзудiң сұрақтарын қаралады. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: студент білуі керек: дискреттi сигналдар теорияның негiзi және математикалық модельдерді; мұндай жүйелердiң үзiктi жүйелер және сигналдардың өзгертуiнiң процестерi, сигналдардың өңдеуiнiң цифрларға жүйелерiндегi сандарды көрсетудiң түпкi дәлдiгiмен сабақтас негiзгi оқиғалар теорияның негiзi және математикалық модельдерді. пайдалана білуі керек: уақыттық және жиіліктік аумақтарында дискретті және цифрлік сигналдарды талдау; сәйкесінше ғылыми-техникалық әдебиетті қолдану; дағдылану керек: таңдау және сигналдардың цифрларға өңдеуiнiң алгоритмдарын жаттығу өткiзуiнiң дағдылары, сигналдардың дискреттi және цифрларға өңдеуiнiң негiзгi алгоритмдарын компьютер пiшiндеуiнiң дағдылары.

Смарт-технология және автоматтандыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Схемотехника
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: электронды схемалардың талдау және есептеу әдістері полупроводникті аспаптар жұмысының принципін қамтианалогті сандық схемотехниканың теориялық негіздерін оқу; классикалық электрондық схемалардың жұмыс істеу принципін қарау: күшейткіштер, генераторлар, түрлендіргіштер, есте сақтау құрылғылары; заманауи қарапайым электроника негіздерін үйрену: диодтар, транзисторлар, операциалыкүшейткіштер, интегралды схемалар, сонымен қатар, программалатын логика базасында құрастырылғандар; электронды схемалардың моделдеудің программалық жабдықтарымен танысу. Білім: электрониканың аналогті және сандық элементері функционалдаудың теориялық негіздері; электрондық схемаларды есептеу және талдау әдістері; классикалық электрондық схемалардың жұмыс істеу принциптері. Аппаратты комплекстерді құру бойынша инновациялы жобаларға қатысуда тәжірибеде алған білімдерді қолдана білу.

Физика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Студенттерде әлемнің заманауи физикалық суреті және ғылыми дүниетану туралы қөз қарасын қалыптастыру; классикалық және заманауи физиканың теорияларын және фундаментальды заңдарын, сонымен қатар кәсіби қызмет жүйесінің негізінде физикалық зерттеу әдістерін қолдана білу. Қысқаша мазмұны. Физикалық заңдар мен түсініктемелердің, оларды нақты жағдайларда нәтижелі пайдалануға мүмкіндік беретін олардың қолданыс шекарасының иерархиясын игеру үшін классикалық және заманауи физиканың теорияларының, заңдарының негізгі көзқарасының, олардың ішкі қарымқатынасы мен тұтастығының маңыздылығын ашу. Классикалық және заманауи физиканың теорияларын, фундаментальды заңдарын, сонымен қатар кәсіби қызмет жүйесі ретінде физикалық зерттеу әдістерін білу. Физиканың әртүрлі салаларынан пәннің типтік есептерін шешуді, кәсіби есептерді шешуді; эксперименталды немесе теориялық зерттеу әдістері көмегімен алынған нәтижелердің дәлдік дәрежесін бағалауды істей білу; Компьютерді қолдана отырып, физикалық жағдайларды моделдеуді меңгеру.

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Ықтималдық теориясы және математикалық статистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: ықтимал-статистикалық түсініктерді үйрену, яғни, келесі секілді ұғымдар: ықтималдық және оның бағасы; ықтимал шама, сандық сипаттама және оның бағасы; бағалаудың негізгі әдістері. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистикамен байланысты қойылған есептерді бірге шеше білу; жүйелік: ықтимал-статистикалық ойлау және қойылған есепті шығаруды студенттерде қалыптастыру.

Ықтималдық теориясы және математикалық статистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: ықтимал-статистикалық түсініктерді үйрену, яғни, келесі секілді ұғымдар: ықтималдық және оның бағасы; ықтимал шама, сандық сипаттама және оның бағасы; бағалаудың негізгі әдістері. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистикамен байланысты қойылған есептерді бірге шеше білу; жүйелік: ықтимал-статистикалық ойлау және қойылған есепті шығаруды студенттерде қалыптастыру.

Электрлік тізбектер теориясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – студенттерді электр тізбегі теориясының қазіргі әдістерімен оқыту. Пәнді оқытудың есептері студенттердің: радиоэлектроника тізбегінің элементтерін, резонансты сыйымдылық фильтрларын және тербеліс контурлары мен танысу; электр тізбегінің теориясының есептерін шешуден білім алуларынан тұрады. Берілген курста студенттер негізгі заңдарды, тұрақты тоқтың электр тізбегінің құрамын және есептеу әдістерін, электр тізбегіндегі резонансты тәртібін, электр сүзгілері туралы оқытады. Электр тізбегінің теориясының негізін, радиоэлектроникалық аппаратураның әсер ету принцпін білуі керек. Электрондық аппаратураларды қолдануды, физикалық тәжірибеде электронды өлшеуіш құралдарын қолдана алулары керек. ДЭМ құралдарымен, электро және радиоөлшеуіш құралдарымен жұмыс істеу дағдысына ие болуы керек.

Электрлік тізбектерінің теориясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты:тұрақты және синусоидалы тоқтың электрлік цептерінде орнатылған процесстерді есептеу және талдау әдістерін оқу, синусоидалы емес периодты әрекеттесуде, электрлік цептердегі резонанстық режимдер, электрлік фильтрлер. Білім: электрлік цептардың негізгі заңдары мен талдау әдістері; сызықты емес электрлік цептердің негізгі теориялары; гармоникалық шиеленіс режимінде электрлік цептардың негізгі талдау әдістері; гармоникалық емес әрекеттесуде электрлік цептардың талдау әдістері; электрлік цептардың жиілік сипаттамалары; электрлі аналогты және дискретті фильтрлердің негізгі теориялары.

Электроника
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: электрондық жабдықтар Конспект жұмыс істеу, қажетті дағдылар мен дағдыларды қалыптастыру: оқу пәндер тақырыбы негізгі электроника. Міндеттері: жалпы теориялық оқыту студенттерді қамтамасыз ету. Электрон-тесік көшу. Биполярлық және далалық-транзисторлар. Микроэлектроника. Вакуумдық электроника құрылғылары. Білу: электроника негіздері бойынша теориялық білім алады, электрондық жабдықтарды пайдалану дағдыларын алу, физикалық эксперимент электр-радио өлшеу құрылғылары, дене негіздері және құрылғылар операциялық қағидаттары туралы rрадиожлектр-электрон құрылғыларды жеткілікті ақпарат алуға, компьютерлер мен басқа да құралдары үшін дағдылары. Қазіргі заманғы электрондық құрылғылар, олардың жіктелуі, таңбалау және таңбалау негізгі элементтерін пайдаланыңыз. Физикалық негіздері мен құрылғыларында жеткілікті ақпарат, электрондық жабдықтарды, компьютерлер мен басқа да құралдардың жұмысын алыңыз.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

LAN және WAN желілерін жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

LAN және WAN желілерін жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

LAN және WAN желілерін жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

UML моделдеу
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

UML моделдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

VLSI жобалау және модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Web бағдарламалау
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Веб технологияның негізгі ұғымдар білімі және веб сайттар құру негіздерін оқыту. Студенттерде веб бағдарламалау ортасында жұмыс жасау дағдысын қалыптастыру, веб қосымша құруа білу және оған дағдылану. Міндеті: жұмыс барысы негіздерін оқыту, баптау және бағдарламалық қамтамаларды жүзеге асыратын қызметтерді администрациялау, веб қызметтерді іске асыру, веб технологиялардың құрылымы және принципі негіздері. Қысқаша мазмұны: Курста веб технологиялар негіздері оқытылады, олар: XML технологиялары, DTD, Xpath, XSL, XSD, DOM, XSLT тілдерін сонымен бірге, веб-сайттың дамуына HTML, XHTML, XSL SVG, Docbook тілдерін оқиды, басқа да тақырыптар қамтылады, мысалы XML және СSS, JavaScript, DOM тілдер байланысы, құрылымы мен XML-дің Web 2.0-дегі рөлін көрсететін ашық бастапқы код, деректерді жеткізу және оларды веб-қызмет арқылы іске асыру. Осы технологияларды қолдану арқылы студенттер веб-сайттар және веб-қосымшаларды құрады. Бұл веб қосымшалар желіге қосылаған мобильді құрылғыларға, қалта компьютерлеріне және де компьютерлерге арналып жазылады.

Web бағдарламалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Веб технологияның негізгі ұғымдар білімі және веб сайттар құру негіздерін оқыту. Студенттерде веб бағдарламалау ортасында жұмыс жасау дағдысын қалыптастыру, веб қосымша құруа білу және оған дағдылану. Міндеті: жұмыс барысы негіздерін оқыту, баптау және бағдарламалық қамтамаларды жүзеге асыратын қызметтерді администрациялау, веб қызметтерді іске асыру, веб технологиялардың құрылымы және принципі негіздері. Қысқаша мазмұны: Курста веб технологиялар негіздері оқытылады, олар: XML технологиялары, DTD, Xpath, XSL, XSD, DOM, XSLT тілдерін сонымен бірге, веб-сайттың дамуына HTML, XHTML, XSL SVG, Docbook тілдерін оқиды, басқа да тақырыптар қамтылады, мысалы XML және СSS, JavaScript, DOM тілдер байланысы, құрылымы мен XML-дің Web 2.0-дегі рөлін көрсететін ашық бастапқы код, деректерді жеткізу және оларды веб-қызмет арқылы іске асыру. Осы технологияларды қолдану арқылы студенттер веб-сайттар және веб-қосымшаларды құрады. Бұл веб қосымшалар желіге қосылаған мобильді құрылғыларға, қалта компьютерлеріне және де компьютерлерге арналып жазылады.

Web қосымшаларды әзірлеу
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Web қосымшаларды әзірлеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Ақырлы элементтер әдісі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - механика есептерін шешу үшін ақырғы элементтер әдісін қолдану туралы білім беру. Пәнді оқытудың есептері - студенттерді ақырғы элементтердің практикалық және теориялық әдісін (АЭӘ), АЭӘ қолданбалы механиканың нақты есептерін шығару үшін қолдануды оқыту. Берілген курста студенттер ақырғы элементтер әдісінің теориялық негізімен танысып және қазіргі заманғы программалар пакетін қолдана отырып конструкциялардың кернеулі-деформацияланған күйін анықтауды қарастыру жолдарын оқиды. Ақырғы элементтер әдісінің теориялық және практикалық негіздерін, АЭӘ алгоритмін және компьютерлік іске асуын, АЭӘ қазіргі заманғы программалық қамтамассыз етілуін білуі керек. Ақырғы элементтер саласын бөлуге, дербес туындының нақты теңдеулерінде АЭӘ қолдануды, АЭӘ қолданыстағы программалық қамтаманың көмегімен тапсырмаларды орындай алулары керек. Ақырғы элементтер әдісімен механиканың практикалық есептерін шығару дағдысына ие болуы керек.

Әлеуметтік өзгеру және саяси модернизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттердің әлеуметтік өзгерістер мен дамуды және саяси жанғырту теориялық ұғыну, талдау және бағалау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Берілген модульде теориялық пен эмпирикалық перспективалар нақты бағдарламалар/стратегия дайындаумен үйлестірілген. Модульде қазіргі заманғы қоғамның құрылымы, әлеуметтік тәжірибелері мен мәдениетіндегі әлеуметтік және саяси өзгерістердің түрлерін, мемлекеттердің жаһандық және жергілікті деңгейдегі социеталдық дамуының себептері мен үрдістерін ашып көрсетететін әлеуметтік трансформациялар мен саяси жанғырту теориялары қарастырылады. Әлеуметтік өзгеріс және даму. Әлеуметтік өзгерістердің әлеуметтанулық перспективалары. Көші-қон мен еңбек көші-қоны. Жаһандық әлеуметтік қозғалыстар мен азаматтық белсенділік. Әлеуметтік құрылымның өзгеруі. Жаңа технологиялар мен медианың әлеуметтік өзгерістерге әсері. Өзгеруші Орталық Азия: үдерістер мен мәселелер. Cаяси жаңару түсінігі және түрлері. Cаяси жаңару теориясының, олардың эволюция және саяси тәжірибеде қарым-қатынасының негізгі бағыттары. Саяси жаңару институционалдық факторлар мен саяси дағдарыстар жүйесінің рөлі мен маңызы. Жаһандану және саяси жаңару ел дамуының қазақстандық үлгісі. Бәсекеге қабілетті жаңа деңгейге еліміздің шығыс жолы ретінде Үшінші жаңғыртудың негізгі басымдықтары: жедел технологиялық жаңғырту; бизнес-ортаны ырықтандыру; макро тұрақтылық; адам капиталының сапасын арттыру; институционалдық өзгерістер, қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес болып табылады.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Бағдарламалық қамтаманы талдау және модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бағдарламалық қамтаманы талдау және модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бағдарламалық қамтамасыз етудің сәулеті
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: Веб-қосымшалар, қанық Интернет-қосымшалар (RIA), қанық клиенттік қосымшалар, қызметтер және мобилді қосымшалар сияқты жалпылама типті қосымшалардың дизайны және архитектурасы бойынша ұсыныстарды жасап үйрену. Сәтті шешімді өңдеуге арналған дизайн мен архитектураны құру шаблондары мен негізгі принциптерін түсіну. Міндеті: Жоба архитектурасын құрудың базалық принциптері мен шаблондарын үйрету; Жобалаудың стратегиясы мен шаблонын дұрыс қолдануды уйрету; Негізгі техникалық шешімдерді анықтауды және жүзеге асыруды үйрету. Қысқаша мазмұны: Бағдарламалық қамтама архитектурасы. Архитектуралық шаблондар және тәсілдер. Архитектураны құру және дизайн әдістемесі. Жобалау сатылары. Сервистер және қабаттар. Көп қабатты құрылымды жобалау сатылары. Бизнес қабатты жобалау бойынша ұсыныстар. Сервис қабатын жобалау бойынша ұсыныстар. Проектирование компонентов представления. Ұсыну компоненттерін жобалау. Копоненттерді жобалау бойынша ұсыныстар. Офистік бизнес қосымшалардың компонеттері. Бірлескен ақпаратты басқару.

Бағдарламалық қамтамасыз етудің сәулеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: Веб-қосымшалар, қанық Интернет-қосымшалар (RIA), қанық клиенттік қосымшалар, қызметтер және мобилді қосымшалар сияқты жалпылама типті қосымшалардың дизайны және архитектурасы бойынша ұсыныстарды жасап үйрену. Сәтті шешімді өңдеуге арналған дизайн мен архитектураны құру шаблондары мен негізгі принциптерін түсіну. Міндеті: Жоба архитектурасын құрудың базалық принциптері мен шаблондарын үйрету; Жобалаудың стратегиясы мен шаблонын дұрыс қолдануды уйрету; Негізгі техникалық шешімдерді анықтауды және жүзеге асыруды үйрету. Қысқаша мазмұны: Бағдарламалық қамтама архитектурасы. Архитектуралық шаблондар және тәсілдер. Архитектураны құру және дизайн әдістемесі. Жобалау сатылары. Сервистер және қабаттар. Көп қабатты құрылымды жобалау сатылары. Бизнес қабатты жобалау бойынша ұсыныстар. Сервис қабатын жобалау бойынша ұсыныстар. Проектирование компонентов представления. Ұсыну компоненттерін жобалау. Копоненттерді жобалау бойынша ұсыныстар. Офистік бизнес қосымшалардың компонеттері. Бірлескен ақпаратты басқару.

Бағдарламалық қаптама мен компьютерлік жүйелерді верификациялар технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бағдарламалық қаптама мен компьютерлік жүйелерді верификациялар технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бейнелерді сандық өңдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль мақсаты: параллельді есептеудің стандартты құралдарын оқу; нақты айнымалылардан жоғарыөнімді функцияларды үлестірудің кестелі-алгоритмдік әдістері; үлестірмеліпаралелдеу алгоритмдерін теориялық аспектілері; деректерді өңдеудің танымал алгоритмдерін үлестірмеліпараллелдеу әдістері; кластерлерді ұйымдастыру технологиясы және кластерлі есептеу; суперскалярлы микроархитектуралар мен векторлы-конвейрлі процесстер және деректерді өңдеу алгоритмдерін аппаратты үлестіру әдістер.

Бейнелерді тану
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бейнелерді тану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биоинформатика алгоритмдері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биоинформатика алгоритмдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Вейвлет және спектралды талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс функция мен сигналдарды өңдеу практикасы мен теориясындағы ең жаңа бағытқа арналған. Вейвлеттер теориясы өткен ғасырдың 90-шы жылдарында пайда болды және жылдам қарқында алыс шетел елдерінде дами бастады. Ол сигналдар мен суреттерді сығу мен түрлендірудің ең жаңа әдістері мен технологиясына арналған негізді құрастырды, медицина, геология, телекоммуникацияда өз қолданымын тапты. өзінің қолданбалы мәні бойынша вейвлет-анализ бірнеше артықшылықтар қатарына ие болу арқылы Фурье түрлендіру мен реттері мәнімен бірге қойылады. Курста негізгі вейвлет – талдаудың түсініктері қарастырылады және оған ұқсас мысалдарда вейвлет – талдаудың қолданылуының характерлі ерекшеліктері мен мүмкіндіктері көрсетіледі. Сонымен қатар курста уақытша қатарлардың, фильтрлер түсінігінің спектральдік талдау әдістері, спектральдік әдістерді көп өлшемді сызықты есептерді сандық - функционалдық және вейвлет талдауды негіздерін білу, сигналдардың жіктеулері сигналдық мәліметтің, қағидалардың өрнектеулер және құрастырулар процесстерін, сигналдардың орамды, сигналдардың жиілік ұсыныстарын білу; - үздіксіз сигналдардың интерполяциялау әдістерін білу, дискретизациялар және қалпына келтірулер әдістерін білу;

Грид жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Грид жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Деректерді зияткерлік талдау және модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Деректерді зияткерлік талдау және модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Деректердің электрондық қоймалары
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль мақсаты: осы класс жүйелерінің аппараттық және бағдарламалық құралдарының қатынасын оқу; жадыны басқару әдістері; жадыны басқарудың әдістері; қатынас процесстерінің синхронизациясы; нақты уақыт жүйелерінде ақпарат өңдеудің дәлдігін бақылау қағидаттары; нақты уақыт жүйелерін талдау және құрудың теориялық әдістерінің негізі; процесстерді синхрондау тәсілдері;

Деректердің электрондық қоймалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль мақсаты: осы класс жүйелерінің аппараттық және бағдарламалық құралдарының қатынасын оқу; жадыны басқару әдістері; жадыны басқарудың әдістері; қатынас процесстерінің синхронизациясы; нақты уақыт жүйелерінде ақпарат өңдеудің дәлдігін бақылау қағидаттары; нақты уақыт жүйелерін талдау және құрудың теориялық әдістерінің негізі; процесстерді синхрондау тәсілдері;

Есептеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: есептеу алгоритмдерін құрастыру және зерттеу, оларды нақтылы есептерді шығарғанда пайдалану; есептерді сандық шығаруда тиімді стратегияны пайдалану; бейнені өңдеу әдістерін қолдану, бейненің концептуалды және қолданбалы модельдерін құрастыру, алынған модельдерді жүзеге асырудың алгоритмдерін құрастыру; негізгі алгоритмдердің бағдарламаларын жүзеге асыру, реттеу(дұрыстау) және жүргізу; есептеу математикасының типтік есептерін шығаруда параллельдеу әдістерін әдістерін қолдану; Міндеті: Өз мамандығы бойынша табысты жұмыс жасау үшін информатик маманында болуға тиісті негізгі дағдыларды қалыптастыру: - есептеу әдістерін қолданбалы есептерді зерттеуде қолдану және оларды бағдарламалық жүзеге асыру; - параллельді архитектура есептерін есептеу жүйелерінде ұтымды шығару әдістерін үйрету; - алгоритмдердің құрылымын және олардың ұтымды жүзеге асатын бағдарламаларға әсерін оқып үйрету; Қысқаша мазмұны: Кіріспе. Есептеу қателіктері. Компьютерлік арифметика. Математикалық есептердің келісілгенділігі. Конструктивті математиканың элементтері. Есептердің күрделілігі және алгоритмдердің жұмыс жасау уақыттары. Есептеу жүйесінде есептеу дәлелдері. Анлиздің сандық әдістері. Функцияларды интерполяциялау. Чебышёв полиномдары. Интерполяциялық кубтық сплайндар.

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жасанды интелект жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жасанды интелект жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Жобалау және модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Зияткерлік модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инновациалық кәсіпкерлік (сала бойынша)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттердің бойында өндірістік саладағы кәсіпкерлік сферасында ұтымды сәтті қызмет атқару, нарық жағдайында инновациялық қызметпен айналысу, материалдық өндірістегі тәуекелді инвестицияларды басқару саласындағы қажетті құзіреттерді игеруді қамтамасыз ету болып табылады.Экономикалық өсудің заманауи нысандары мен үдерістері жайлы білуі тиіс; нарықтағы шаруашылық субъектісінің экономикалық ахуалын бағалай алуы керек, инновациялық тактиканы таңдай алуы тиіс, бәсекелестік артықшылықтарды иелену және сақтап қалу жолдарын игеруі тиіс.

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Интернет технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Интернет технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кластеризациялау жүйелерін ұйымдастыру
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кластеризациялау жүйелерін ұйымдастыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Компьютерлік жүйелердің тексеру мен тестілеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Компьютерлік жүйелердің тексеру мен тестілеу
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көпесепті бағдарламалаудың платформасы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көпесепті бағдарламалаудың платформасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Криптографиялық жүйелерді құру технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: мақсаты криптографиялық қорғау тәсілдері, қауіпсіздік моделін құру әдістері, жүйеде несанкционалдық болатынын анықтау тәсілі, ақпараттық жүйені диагностикалық әдістері, ақпараттық қауіпсіздіктің қатерінің негізгі түрлерін оқыту болып табылады. Міндеті: Операциялық жүйелерді қорғау.ОЖ шабуылы және ОЖ қауіпсіздігінің қаупі. Шабуыл құралын қолдана отырып, ОЖ-де ықпал ету қағидатымен, шабуыл нысанына әсер ету қабілетімен классификация мақсатының қаупі орындалады. Қысқаша мазмұны: Ақпараттың қауіпі. Криптография.Ақпараттарды криптографиялық қорғау. Криптографиялық әдістерді топтастыру. Классикалық криптожүйелер, Компьютерлік вирустардан қорғау. Компьютердің зақымдалу белгілері. Компьютерлік ақпаратты қорғаудың әдіс-тәсілдері. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыздандыру әдісі.Қатынасты тоқтату.Рұқсатсыз алудың рұқсаттылығын алудың қорғаудың технологиясы.Жүйеге шеттету мүмкіндігін және шектеу құқығы рұқсатымен, шектеу құқығы рұқсатының моделдері, ақпараттың маңызды сынын (жабылу) шифрлеу және сақтау.

Кірістірілген мультипроцессорлар
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кірістірілген мультипроцессорлар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қаржылық сауаттылықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Мәлеметтерді сақтау және индекстеу
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәлеметтерді сақтау және индекстеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мультиагентті бағдарламалау
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мультиагентті бағдарламалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Нақты уақыт режиміндегі операциялық жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Нақты уақыт режиміндегі операциялық жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Объекті бағытталған талдау және жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль мақсаты: CASE – құралдарын, бағдарламалық комплексті құру технологиясын, бағдарламалық өнімнің сапасын бағалау әдісін және бағдарламаның өмірлік циклын оқу; объектіге-бағытталған бағдарламалау алгоритмдері мен әдістері; өнімді қолдаудың (CALS-технологиясы) өмірлік циклының әр түрлі этаптарында ақпараттық стандарттары, тілдері және әдістері; деректерді қорғаудың криптографиялық принциптері; бағдарламалық жүйелерді жобалау әдістері мен құру принциптері; бағдарламалық жүйелерді жобалаудың басқару әдістері; бағдарламалық жүйелерді құру процесстерінің мемлекеттік стандарттары және олардың сипаттамасы; бағдарламалық қамтаманы құру әдістерінің теориялық негізі; функционалды спецификацияларды құрудың тәсілдері; бағдарламалық комплекстерді жобалаудың әдістері, деректердің абстрактілі типін құру, бағдарламаның дұрыстығын дәлелдеу, тестлерді ұйымдастыру.

Объекті бағытталған талдау және жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль мақсаты: CASE – құралдарын, бағдарламалық комплексті құру технологиясын, бағдарламалық өнімнің сапасын бағалау әдісін және бағдарламаның өмірлік циклын оқу; объектіге-бағытталған бағдарламалау алгоритмдері мен әдістері; өнімді қолдаудың (CALS-технологиясы) өмірлік циклының әр түрлі этаптарында ақпараттық стандарттары, тілдері және әдістері; деректерді қорғаудың криптографиялық принциптері; бағдарламалық жүйелерді жобалау әдістері мен құру принциптері; бағдарламалық жүйелерді жобалаудың басқару әдістері; бағдарламалық жүйелерді құру процесстерінің мемлекеттік стандарттары және олардың сипаттамасы; бағдарламалық қамтаманы құру әдістерінің теориялық негізі; функционалды спецификацияларды құрудың тәсілдері; бағдарламалық комплекстерді жобалаудың әдістері, деректердің абстрактілі типін құру, бағдарламаның дұрыстығын дәлелдеу, тестлерді ұйымдастыру.

Параллелді бағдарламалау және бұлтты платформалар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Параллелді бағдарламалау және бұлтты платформалар
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Параллельді есептеуді ұйымдастыру
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль мақсаты: параллельді есептеудің стандартты құралдарын оқу; нақты айнымалылардан жоғарыөнімді функцияларды үлестірудің кестелі-алгоритмдік әдістері; үлестірмеліпаралелдеу алгоритмдерін теориялық аспектілері; деректерді өңдеудің танымал алгоритмдерін үлестірмеліпараллелдеу әдістері; кластерлерді ұйымдастыру технологиясы және кластерлі есептеу; суперскалярлы микроархитектуралар мен векторлы-конвейрлі процесстер және деректерді өңдеу алгоритмдерін аппаратты үлестіру әдістер.

Параллельді есептеуді ұйымдастыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль мақсаты: параллельді есептеудің стандартты құралдарын оқу; нақты айнымалылардан жоғарыөнімді функцияларды үлестірудің кестелі-алгоритмдік әдістері; үлестірмеліпаралелдеу алгоритмдерін теориялық аспектілері; деректерді өңдеудің танымал алгоритмдерін үлестірмеліпараллелдеу әдістері; кластерлерді ұйымдастыру технологиясы және кластерлі есептеу; суперскалярлы микроархитектуралар мен векторлы-конвейрлі процесстер және деректерді өңдеу алгоритмдерін аппаратты үлестіру әдістер.

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Сенімді жүйелерді жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сенімді жүйелерді жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Сұлбалар және желілер
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сұлбалар және желілер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Телекоммуникациялық жүйелерді қорғау құралдары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Диплом алды
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Оқу практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Учебная
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - ФМО

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение