Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Менеджмент

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: бар.
Бағдарлама: 6D051800 – Жобаларды басқару.
Оқу деңгейі: докторантура.
Емтихандар: шетел тілі, мамандық бойынша түсу емтихан (жазбаша).
Оқу формасы: күндізгі.
Оқу мерзімі: 3 жыл.
«Жобаларды басқару» даярлау бағыты бойынша доктор келесі кәсіби қызмет түрлеріне дайындаладыготовится к следующим видам профессиональной деятельности:
- әртүрлі бағдарлама мен жобалар әзірленетін мемлекеттік басқару органдарында және ірі компаниялар мен ұйымдарда қызмет істеу;
- жобаның өмірлік циклы бойы ресурстарды тиімді басқару мәселелерін зерттеп және әзірлеумен шұғылданатын ғылыми – зерттеу мен жобалау ұйымдарында жұмыс істеу;
- жобаларды басқару саласында білікті қызмет көрсететін сараптамалық пен кеңес беру ұйымдарында кәсіби қызмет атқару;
- білім беру аясында жұмыс істеу, жобаларды басқару саласына мамандарды даярлау.
Бейінді пәндер:
Жобаларды басқарудағы модельдер мен әдістер
Жобаларды басқаруда талдау және шешімдерді қабылдау
Жобаларды басқару бойынша ресурстарды пайдалану модельдері мен әдістер
Жоба сапасын және тәуекелдерін талдау
Ірі жобаларды басқару
Портфелдік талдау
Білім беру артықшылықтары:
- жобаларды басқарудың ең жаңа моделдері мен әдістерін зерттеп және меңгеруге бағытталыну;
- авторлық курстар, заманауи әдістемелер мен оқытудың техникалық құралдары;
- жобаларды басқару саласындағы зерттеулердің мәселенама мен әдіснамалардың кең спектрі;
- жобаларды басқарудың мамандырылған және талап етілген салаларын терең зерттеу.
Халықаралық байланыстар: докторанттар келесі серіктес-жоғары оқу орындарында тағалымдама өтуге мүмкіндік алады – Университет Васэд (Токио, Япония), Чех агротехникалық университет (Чехия), Университет Баязит (Анкара, Турция), Батыс-Лондон Университеті (Ұлы Британия), Университет Сидней (Австралия), Университет Эксетер (Ұлы Британия) және басқалары.
Тәжірибе өтуге және жұмысқа орналасуға мүмкіндігі бар орындар: Қазақстан жоба менеджерлер Одағы, мемлекеттік органдар, ұлттық государственные органы, елдегі ұлттық және ірі компаниялары, ғылыми-зерттеу жмен жобалау -конструкторлық институттары, жоғары оқу орындары және басқалар.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Менеджмент
Мамандық шифры
6D050700
Факультеті
Экономика және бизнес жоғарғы мектебі
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
0
ОРЫС
0

пәндер

Зерттеулерді басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Адам ресурстарын стратегиялық басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Басқарушылық экономика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жаһанды бизнес инновации
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Заманауй менеджменттің генезисі және концепциялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Персонал аудиті және контроллинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Стратегия және бизнес-саясат
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Стратегиялық менеджмент және бәсекеге қабілеттілікті талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тиімді бизнес құрылымды қайтару және құру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение