Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Материалтану және жаңа материалдар технологиясы

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - философия докторы(PhD)

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ASIIN,2015.
Ұлттық аккредиттеу: АРТА, 2017. БСҚА, 2017.
Оқу формасы: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
Кәсіби қызмет түрлері:
6D071000 – материалтану және жаңа материалдар технологиясы мамандығының докторанттары келесідей кәсіби қызмет түрлерін орындайды:
- өндірістік-технологиялық;
- ұйымдастыру-басқармалық;
- есептік-жобалық;
- құрастыру-жобалау;
- эксперименттік-зертеу.
Кәсіби қызмет функцияларына жатады: өндірісті ұйымдастыру және басқару, технологиялық процестерді орындауды басқару, материалдардың сапасын басқару, өндіріс орындардың экологиялық және экономикалық көрсеткешін талдау. Технологиялық процестерді алу және материалдарды өңдеуді жетілдіру.
Кәсіби қызметтің типтік міндеттері:
- химиялық және фазалық құрамды, құрылымын және материалдардың қасиеттерін зерттеу;
- жаңа материалдарды алу, олардың термиялық және химия-термиялық өңделуін технологиялық жобалау, қысыммен өңдеу және оларды өндіріске енгізу;
- құрылғыларды және технологиялық құрылғылардың жұмысын және қондырғыларды зерттеу;
- материалдарды алудың және өңдеудің жаңа негізгі технологиялық процестерін жасау, өндіріске енгізу.
Кәсіби қызметтің бағыттары: ұйымдастыру-басқармалық жұмыс; өндірістік-технологиялық жұмыс; эксперименттік-зерттеу жұмыс; есептік-жобалық жұмыс.
Оқудың артықшылықтары:
• зерттеу жұмыстарын шет елдің ең үздік серіктес ЖОО-да жүргізу;
• зерттеу жұмыстарын ҚазҰУ-нің АТҰНЗ ең жақсы және дәл құрылғыларында жүргізу;
• ғылым мен техниканың әр түрлі салалары үшін жаңа материалдарды алу әдістерін зертеу;
• жаңа материалдарды синтездеудің жоғары технологиялық әдістерін меңгеру.
Халықаралық байланыстар:
PhD докторанттар Ватерлоо университеті (Канада), МГУ (Ресей), Лейбниц жоғары технология университеті, Ұлттық Сингапур Университеті, Stanisława Staszica атындағы тау-кен ісі және металлургия академиясы Кракове (Польша), Оңтустік Калифорния Университетінде (АҚШ), Орлеана университеті (Франция), Индия технологиялық университеті (Индия), Ла-Рошель Университеті (Франция), Дрекслер университеті (АҚШ), Массачусетс технологиялық институты секілді серіктес ЖОО-да білім алуға мүмкіндіктері бар.
Практиканы өту орны және мүмкін болатын жұмыс орындары: ЖОО, ғылыми-зерттеу институттары, ұжымдық пайдалану зертханалары, өндіріс орындары.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Материалтану және жаңа материалдар технологиясы
Мамандық шифры
6D071000
Факультеті
Физика-техникалық
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
161
ОРЫС
161

пәндер

Жаңа материалдaрды алудың ғылыми негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Жартылай өткізгіштік құрылымдардың технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

жартылай өткізгіштік материалдардің физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жартылайөткізгіш нанометриалдар мен құралдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жартылайөткізгіштік материалдар мен қондырғылар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен тапсырмалары: Модуль дискретті және интегралды орындаудағы әртүрлі жартылай өткізгіш қондырғылардың, оптоэлектронды қондырғылар мен құрылғыларды қосқанда, әсерлесу принципін, қасиетін, сипаттамалары мен параметрлерін анықтайтын физикалық процестерге; интегралдық микросхемалардың орналасуының технологиялық принциптерін, олардың дайындалуының технологиялық әдістерін, сондай-ақ олардың сапалары мен сенімділігін бағалауға бағытталған. Мазмұны: Жартылайөткізгішті материалдарды және құралдарды алудың әр түрлі технологиялық операциялары. Жартылайөткізгішті материалдар физикасы

Күн энергиясына арналған материалдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты күн энергиясына арналған материалдарды таңдау, энергияны үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру, білім, энергия ресурстарын ұтымды пайдалану үшін дағдылары мен қабілеттерін, энергоаудитті өткізуге, күн энергиясын арналған материалдарды әзірлеу тәжірибесінде осы білімдерді пайдалану саласындағы білімін дамыту болып табылады, әлеуетті энергия үнемдейтін кәсіпорындарды анықтау, энергиясын өндіру, тасымалдау және тұтыну ең тиімді шараларды таңдауды үйрену Бұл модуль докторанттарды «өзін-өзі тазалау» наномикроқұрылымды/силоксана қабат ұғымдарымен таныстырады Құрылымдар мен үлкен алаңды күн батареяларын және PV модульдер беріктігін, тегіс қатаң фотоэлектрлі модульдер тиімділігін арттыру, органикалық және полимерлік материалдар негізінде өндірістік күн батареяларын зертханалық эксперименттік әдістері. Икемді тегіс фотоэлектрлі модульдермен таныстырады

Қайта қалпына келтірілген энергия көздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты бакалаврда жаңғыратын энергия көздерімен жұмыс жасайтын жүйелер мен қондырғылар, меншікті және сандық энергетикалық сипаттамалары, экономикалық сипаттамалары, оларды қолданудың артықшылығы мен кемшілігі және де адам өмірі мен мемлекеттің қызметіндегі жаңғыратын энергия көздерінің ролі туралы түсінік қалыптастыру. Пәнді оқытудың міндеттері студенттерді жаңғыратын энергия қорларын және де дәстүрлі емес энергетиканы қолданудың қазіргі күйімен, энергетиканың осы бағытының даму келешегі мен мәселелерімен; энергияны қайта түзу құрылғысы негізгі элементтерінің конструкциялық орындалуымен және жұмыс істеу қағидасымен; жаңғыратын және дәстүрлі емес энергия көздерінің техникалық-экономикалық көрсеткіштерімен, олардың экологиялық қауіпсіздігімен таныстыру болып табылады. Пәнді игеру нәтижесінде студенттер: – пәннің негізгі түсінігіне қатысты терминологияны, дәстүрлі емес және жаңғыратын энергия көздерін туындау жағдайын, әрбір дәстүрлі емес және жаңғыратын энергия көздерінің сандық және сапалық сипаттамасын, әлемде дәстүрлі емес және жаңғыратын энергия көздерінің энергетикалық потенциалын білуі керек; – дәстүрлі емес және жаңғыратын энрегия көздерінің түрін жіктеуді, дәстүрлі әдістермен салыстыру бойынша энергияны дәстүрлі емес және жаңғыратын әдістермен алудың артықшылығын бағалауды, дәчтүрлі емес және жаңғыратын энергия көздерінің әрқайсысынан жылулық және электрлік энергияға қайта түзілуі кезінде алынатын энергия мөлшерін анықтауды істей алуы керек; – зерттеу, жобалық-конструкторлық жұмыстарды жүргізу, арнайы әдебиетпен жұмыс істеу технологиясын игеруі керек.

Қаттыденелік материалдардың электрофизикалық қасиеттері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Материалдардың оптикалық қасиеттері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Материалдардың фазалық диаграммаларының қасиеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -

Материалдардың электрондық қасиеттері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Наноматериалдарды компьютерлік модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Наноматериалдарды компьютерлік модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты болып : атом деңгейде материалдарды модельдеу негізінде жататын физикалық принциптерін жүйелі түсінігін - наножүйелердің компьютерлік модельдеу негізгі әдістері туралы студенттердің білімін қалыптастыру; - модельдеу нанотехнологиялар процестер үшін озық компьютерлік бағдарламаларды пайдалану жолын үйрету

Наноматериалдардың физикалық және техникалық қасиеттері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Радиациялық құбылыстар және қатты дененің қазіргі заманғы спектроскопиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Радиациялық материалтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен тапсырмалары: Модулды меңгеру мақсаты студенттерді қатты денемен радиоактивті сәулеленудің әсерлесуі кезіндегі қатты дененің электрофизикалық және механикалық қасиеттеррдің өзгеруін қарастыру және оларды зерттеу болып табылады. Мазмұны: Иондаушы бөлшектердің материалдардың модификациясын өзгерту тәсілдері зерттеледі. Иондаушы сәулелердің түрлері.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение