Оқуға түсушілерге 2017
KZ
RU
EN

Жарылғыш заттар мен пиротехникалық құралдардың химиялық технологиясы

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: бар
Бағдарлама: 6D073400 - Жарылғыш заттар мен пиротехникалық кұралдардың химиялық технологиясы
Оқу деңгейі: докторантура.
Емтихандар: шетел тілі (тест), мамандық бойынша түсу емтихандары (жазбаша).
Оқу формасы: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
«Жарылғыш заттар мен пиротехникалық кұралдардың химиялық технологиясы» бағытындағы докторантады дайындық келесі мамандандырылған жұмыстар бойынша жүргізіледі:
• жарылғыш заттар мен пиротехникалық құрамдарды жобалау, өңдеу мен жасау жұмыстармен айналысатын ғылыми-зерттеу мен жобаландыру институтарда, жоғары оқу орындарда, сот сараптамалық мекемелерде, тау-кен қазу, кен-байыту мен қорғаныс өнеркәсптереде жұмыс;
• жарылғыш заттар мен пиротехникалық құрамдарды өңдеу, жасау, тасымалдау мен сақтау жұмыстармен байланысты сараптамалық, салалық және мемлекеттік ғылыми-зерттеу мекемелерде кәсіптік қызметі;
• жарылыс жұмыстар мен қоршаған ортаға экологиялық әсер ету саласындағы бақылау жүргізудің кәсіби қызмет көрсету.
Мамандандыру пәндері:
• Жарылғыш заттардың жағдайы және перспективті өндіру мен қолдану;
• Өндірісте пиротехникалық құралдардың қауіпті және зиянды факторлары;
• Жарылғыш заттардың сезімталдығы және бастапқы импульс;
• Өндірісте пиротехникалық құралдардың қауіпті және зиянды факторлары;
• Оқ-дәрі мен жарылғыш заттар;
• Пиротехникалық заттар мен бұйымдарды өңдеу, өндіру мен қолданудың заманауи жағдайы мен перспективтілігі.
Білім берудің артықшылығы:
• жоғары білікті оқытушылық-профессорлық құрам;
• оқу зертханалар заманауи технологиялық, оқу және ғылыми-зерттеу қондырғылармен жабдықталған;
• тереңдетілген углубленное изучение физико-химических процессов получения взрывчатых веществ и пиротехнических средств.
Халықаралық байланыстар: магистранттар ҒЗТУ БҚМИ, "Дубна" халықаралық университетінде, Ла Рошель университетінде оқуға мүмкіндік бар.
Тәжірибелерді өту орындары мен болашақтағы жұмысқа орналастыру: тау-кен қазу кәсіпорындар, ғылыми-зерттеу мекемелер, сот сараптамалық мекемелер.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Жарылғыш заттар мен пиротехникалық құралдардың химиялық технологиясы
Мамандық шифры
6D073400
Факультеті
Химия және химиялық технология
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
158
ОРЫС
158

пәндер

Жану, детонация, жарылыс үдерісінің заманауи мәселесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Гомогенді және аралас отындардың жану диффузиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Зерттеу мақсаты – жарылғыш қоспалардың диффузионды жануы туралу түсініктерді айту. Жану шаңы. Көмір шаңы. Көмірсутекті тамшылардың жануы. Алюминий шаңы. Газдың диффузионды жануы. Коаксильді қыздырғыштың жалыны. Қайнау қабатындағы жану. Фильтрациялау режимі. Жалған сұйылту режимі. Қайнаған қабатта температураның түсіп кетуі. Бөлшектер арасындағы әсерлесу. Үйілген қабат. Пайдалы қазбадар үшін қайнаған қабатты пайдалану. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі құзірлықтарды игеру керек: білу к

Жанғыш пиротехникалық құрамдардың физикалық химиялық қасиеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Зерттеу мақсаты– физикалық-химиялық қасиеттер облысындағы жанарғы құрамдар туралы ұсыныстарды қалыптастыру. Суға тұрақтылық. Физикалық тұрақтылық. Химиялық тұрақтылық. Физикалық-механикалық қасиеттері. Реологиялық қасиеттері. Ескіру. Соққыға және үйкелiске құрамның сезімталдығы. Докторант пәнді зерттеу нәтижесінде келесі құзіреттілікті білу қажет: Білу керек: пиротехникалық бұйымдардың негiзгi физикалық қасиеттері. Біліктілігі болу керек: пироқұрамдардың физика-химиялық қасиетін iс жүзiнде

Жану толқынында материалдар мен бұйымдар алу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жарылғыш заттарды өндірудің өнеркәсіптік технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жарылғыш заттардың жағдайы және перспективті өндіру мен қолдану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жарылғыш заттардың жұмыс істеу қабілеті мен бризанттылығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Зерттеу мақсаты – жарылғыш заттардың бризанттығы және жұмысқа қабілеттілігі туралы нақты түсініктерді құрастыру. ЖЗ потенциалды энергиясы. ЖЗ потенциалы. ЖЗ жұмысқа қабілеттілігін анықтау үшін қорғасын бомбасы. А.Ф. Беляев бойынша ЖЗ тәжірибелік жұмысқа қабілеттілігі. Жарылғш заттардың бризанттылығы. Жарылыс кезінде энергетикалық қуат. Қорғасын цилиндрлерін қысып сығып бризанттылығын анықтау үшін қондырғы. ЖЗ жарқыншақық әсері. Бризанттық критериі.Пироксилин, Нитроглицерин. Тэн. Флегматизатор

Жарылғыш заттардың сезімталдығы және бастапқы импульс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 1. Жану және жарылыс теориясының негізі 2. Пиротехникалық заттар мен құралдар: классификациясы, есебі, өндіріс ерекшелігі. 3. Жарылғыш заттар мен құралдар: классификациясы, есебі, өндіріс ерекшелігі. 4. Пиротехникалық және жарылғыш заттар өндірісін технология үдерісінде физикалық сараптау және бақылу әдісі Зерттеу мақсаты – жарылғыш заттардың сезімталдығы туралы нақты түсінікті құрастыру. Бастапқы импульс. ЖЗ сезімталдығы. ЖЗ активация энергиясы. Бастапқы импультің түрлері. Механикалы

Жарылысқа айналулардың жылдамдығы және жарылғыш заттардың тұрақтылығын анықтау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Зерттеу мақсаты – жарылысқа айналу жылдамдығын зерттеу және жарылғыш заттардың тұрақтылығын анықтау. Физикалық тұрақтылығы. Химиялық тұрақтылығы. Химиялық құрылысы. Абеля байқауы бойынша сынау үшін приборлар. Вьеля сынағы. Түтінсіз порохтардың химиялық тұрақтылығы. Қауіпсіздік мерзімі. Жарылыстық айналулардың жылдамдығы. Порохтардың және ЖЗ өздігінен таралатын химиялық айналуларының екі формасы. Жарылыстың таралу жылдамдығы. Порохтың жану үдерісі. Газ тәрізді жүйеде жарылыстың таралуы және па

Жарылыстар туындауының жағдайы мен параметрлері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жарылыстың макрокинетикалық параметрлері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Зерттеу мақсаты – жарылғыш заттардың микрокинетикасы туралы айту. Оттектік баланс және оттектік коэффициент. Оң, нөлдік және теріс оттектік балансты жарылғыш заттар. Оң және нөлдік оттектік балансты жарылғыш заттар. Бертло жылуының ең кқп бөліну ережесі. Көміртегі, сутегі, азот және оттегі арасындағы жылулық эффект реакциялары. Теріс оттектік балансты жарылғыш заттар. ЖЗ жарылыстық айналуының жылуын есептеу. ЖЗ жарылыстық айналуының жылуын тәжірибілік есептеу. Пәнді оқу нәтижесінде доктора

Жаугерлікте қолдану бойынша пиротехникалық құралдардың классификациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Зерттеу мақсаты – әскери қолданыс бойынша пиротехникалық құрамдарды жіктеу туралы түсінікті қалыптастыру; Тотықтырғыштар. Тотықтырғыштарды таңдау және олардың жiктелуі. Тотықтырғыштардың қасиетi. Тотықтырғыштардың ылғалдылығы. Тотықтырғыштарға қойылатын техникалық талаптар. Отын. Таңдау және классификация;Жоғарғы каллориялық отын. Ұнтақты металдарға қойылатын техникалық талаптар.Ұнтақты металдардың өндірісі. Орташа каллориялы бейорганикалық отындар. Органикалық отындар. Докторант пәнді зертте

Иницирленген жарылғыш заттардың химиясы және технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Зерттеу мақсаты – иницирленетін жарылғыш заттар технологиясы туралы нақты ұсыныстарды топтау. Улы сынап – алу және қасиеті. Қорғасын азиді. Алу және қасиеті. Қарулы зарядтардың тұтану заттары және тұтану капсюлалары. Детонатор - капсюлалары. Электрлік орамалар және электрлік детонаторлар. Өртөткізгіш шнұрлар. Стопин. Фитиль. Каплюла түрлері. Тұтандырғыш – капсюлалар. Оқ дәрі және түтікшелі тұтандырғыш – капсюлалар. Дистанциалы және соққы беретін тұтандырғыш – капсюлалар. Докторант пәнді зерттеу нәтижесінде келесі құзіреттілікті білу қажет: Білу керек: Иницирлеу қүралы. Иницирлеуіш ЖЗ жұмыс істегенде қауіпсіздігін анықтауды және ылғалдығын және температура өзгерісіне тұрақтылығын, тұтану қабілетін анықтауды. Біліктілігі болу керек: оқ дәрінің тұтандырғыш – капсюлаларға сынақ жүргізуден. Соққыға сезімталдығын анықтау(қисық сезімталдығын). Өрт өткізгіш шнұрын дайындау. Детонирлеуші шнұрлар дайындау.

Иницирлеуші жарылғыш заттар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 1. Жану және жарылыс теориясының негізі 2. Пиротехникалық заттар мен құралдар: классификациясы, есебі, өндіріс ерекшелігі. 3. Жарылғыш заттар мен құралдар: классификациясы, есебі, өндіріс ерекшелігі. 4. Пиротехникалық және жарылғыш заттар өндірісін технология үдерісінде физикалық сараптау және бақылу әдісі Зерттеу мақсаты – инцирлеуші ЖЗ қарқынды жұмыс ұйымдастыру туралы нақты түсінікті құрастыру. Екпінді құрамдарды қаптау.Төстік капсюлалар-тұтанғыштар. Капсюлалар – детонаторларға т

Қатты жарылыс толқындарының бұзу әсері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Зерттеу мақсаты – екпінді толқынның қиратқыштық әсері туралы түсінік беру. Белсенді заряд. Пассивті заряд. Детонация берілуінің арақашықтығына әсер ететін себептер: табиғат, тығыздық, көлем, белсенді және пассивті зарядтардың пішіні мен орналасуы, қабықша, орта қасиеті, бөлуші заряд. Екпінді толқынның қиратушы әсерә мен қауіпсіз арақышықтық. Қарқындылығына қарай жарылыстың үш түрі: күшті, орташа, әлсіз. Қауіпті аймақ, қауіпсіз аймақ, шекті аймақ. Кумулятивті әсер және кумулятивті снаряд. Пәнді

Оқшауланған экзотермиялық әсер етуші заттардың жылу жарылысы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Зерттеу мақсаты – экзотермиялық оқшаулана әсерлесетін заттар туралы айту. Реакция жылдамдығының температураға тәуелділігі. Аррениус заңы. Идеалды жылу беру. Адиабаталық жылулық жарылыс. Жылу беру реакциясы кезіндегі жылулық жарылыс. Идеалды жылу беру кезіндегі реакция. Жылу беру жағдайлары. Жарылғыш заттарға әсер ету үшін уаұыттың температураға тәуелділігі. Жылу бөлу арқылы жүретін жылулық жарылыс. Жілу беру кезіндегі жылулық жарылыс құрылғысы. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі құзірлықта

Өндірісте жарылғыш заттардың қауіпті және зиянды факторлары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндірісте пиротехникалық құралдардың қауіпті және зиянды факторлары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндірістік қызмет кезінде экологиялық қалдықтарды болжау сараптамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Зерттеу мақсаты– пиротехникалық заттарды өндіру бойынша кәсіпорын бөлімшелерінде қарқынды жұмысты ұйымдастыру бойынша нақты ұсыныстарды топтау. Экологиялық апаттар мен зілзаланың болу себептерін сараптау; газ қалдықтарын, науалардың, қатты қалдықтардың жою әдістерін, технологиялын және аппараттарын таңдау; шығарылған өнімнің экологиялық жарамдылығын анықтау; өндіріс аймағанда қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Өнеркәсіптік қалдықтар мен шығындылардың негізгі құрамы; өнеркәсіптік ағынды суларды тазалау әдісі; зарарсыздандыру аппараттар жұмысының қағидаттары және газ қалдықтары мен химиялық өндірістердің ағындылрын тазалау; газ қалдықтарын, ағындыларын, қатты қалдықтарын негізгі жою технологиясы; әртүрлі типтегі өндірістерді орналастыру қағидаттары. Докторант пәнді зерттеу нәтижесінде келесі құзіреттілікті білу қажет: Білуі керек: табиғи көздердің түрлері мен классификайиясын; экожүйе күйінің тұрақтылық жағдайын; өндіріс қалдықтарының түзілу негіз көздері мен шамасы; қоршаған ортаға технологенді әсер етудің негізгі көздерін. Біліктілігі болу керек: өндірістік қызметтердің экологиялық салдарын төмендету үшін алған білімін қолдануда.

Өнеркәсіптік жарылғыш заттардың теориясы мен қасиеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Пиротехникада өздігінен таралатын жоғары температуралы синтезді қолдану технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Пиротехникалық бұйымдарды жою әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Зерттеудiң мақсаты - жарамсыз пиротехникалық бұйымдарды жоюдың әдістері туралы нақты түсініктерді қалыптастыру. Қолданыстық қаситтерін және техникалық регламенттерге сәйкес келмейтін, өзнің тұтынушылық қасиет жоғалтқан пиротехникалық бұйымдарды жою; электрбалқытқыштардың істен шығуы; құрамдардың тұтанбауы; бұйымдардың толық істемеуі; электрбалқытқыш сымның үзiлуі; жарамдылық мерзiмінің аяқталуы; сәйкестендiру белгiлердің (жоғалту) жоқтығы; бұзылудың iздерiн табу; контрафакт пиротехникалық б

Пиротехникалық бұйымдарды құрастыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 1. Жану және жарылыс теориясының негізі 2. Пиротехникалық заттар мен құралдар: классификациясы, есебі, өндіріс ерекшелігі. 3. Жарылғыш заттар мен құралдар: классификациясы, есебі, өндіріс ерекшелігі. 4. Пиротехникалық және жарылғыш заттар өндірісін технология үдерісінде физикалық сараптау және бақылу әдісі. Зерттеу мақсаты – құрылыстық пиротехникалық бұйымдардың қалыптасу туралы нақтты түсінікті қалыптастыру. Пиротехникалық бұйымдарды конструктивтілеудің негізгі түсініктері; пиротех

Пиротехникалық бұйымдардың өнеркәсіптік технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Пиротехникалық заттар мен бұйымдарды өңдеу, өндіру мен қолданудың заманауи жағдайы мен перспективтілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Пиротехникалық құралдар бойынша заңды акттар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 1. Жану және жарылыс теориясының негізі 2. Пиротехникалық заттар мен құралдар: классификациясы, есебі, өндіріс ерекшелігі. 3. Жарылғыш заттар мен құралдар: классификациясы, есебі, өндіріс ерекшелігі. 4. Пиротехникалық және жарылғыш заттар өндірісін технология үдерісінде физикалық сараптау және бақылу әдісі. Зерттеудiң мақсаты – ҚР жасау, өндіріс, тасмалдау, пиротехникалық заттар мен бұйымдарды сақтау және қолдану туралы заңнамалармен танысу; пиротехникалық заттар мен бұйымдарды сақтау

Пиротехникалық құралдар өндірісін жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Зерттеудiң мақсаты - пиротехникалық заттар өндiрiсi кәсiпорындарының бөлiмшелерiнiң тиiмдi жұмысын ұйымдастыру туралы нақты ұсыныстарын қалыптастыру. Өндiрiстiң экономикалық негiздерi және кәсiпорындардың ресурстары; негiзгi қорлар, айналым қаражаты, қызыметшi, еңбекақы, шығындарды жоспарлау. Инженерлiк шешiмдердiң техникалық-экономикалық талдануы; ақаудың себептерiн талдау, олардың жою үшін iс-шараларды әзiрлеу; бөлiмшелердің жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру; өндірістік тапсырмаларды орынд

Пиротехникалық құралдарды тағайындау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Пиротехникалық құралдардың жану кинетикасы және термодинамикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Зерттеудiң мақсаты - пиротехникалық заттардың жану кинетикасын және термодинамикасы туралы нақты түсінікті қалыптастыру. Жылулық динамика заңдары. Тепе-теңдiк. Жану өнiмдерi. Кинетика. Реакцияның жылдамдығы. Жану жылдамдығына әсер ететiн факторлар. Құрамдардың жарылғыштық қасиеттері. пироқұрамдардың жарылғыштық қасиеттерінің болуына сынақ өткізу. жанудың жарылысқа ауысуы жағдайы. Пиротехникалық құрамдардың ақырын химиялық айналуы. Нитрат және нитриттер. Пиротехникалық құрамдардың термиялық

Пиротехникалық құрамдарда қолданылған өнімдер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Пиротехникалық құрамдардың физикалық химиялық қасиеті және оны сынау әдісі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Порохтар және жарылғыш заттар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Стационарлы режимде жарылыстың жануы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тау жұмыстарына қолданылатын жарылғыш заттар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тұтанғыш құралдар мен құрамдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Зерттеудiң мақсаты - тұтандырғыш заттар және құрамдар туралы ұсыныстарды қалыптастыру. Құрамдарды тағайындау және жану температурасы аралығындағы байланыс. Құрамдардың сезімталдығы. Жылулық әсерлерге сезімталдықты анықтау. Механикалық әсерлерге сезімталдықты анықтау. Бастапқы импульске құрамдардың сезімталдықтына әсер ететiн факторлар. Құрамдардың жануы. Жанудың тетiгi. Жану жылдамдығына әсер ететiн факторлар. . пироқұрамдардың жарылғыштық қасиеттерінің болуына сынақ өткізу жанудың Жарылыс

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Thomson Reuters/Scopus базасына енетін мерзімді басылымдағы ғылыми жарияланым
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - a

Педагогикалық тәжірибе
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение