Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Білім беру бағдарламасы «Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері»
Халықаралық аккредиттеу: ASIIN
Бағдарлама: 6D100200 – Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері
Оқу деңгейі: Докторантура
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша емтихан (жазбаша)
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
«Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері» бағытындағы бакалавр келесі қызмет түріне дайындалуда:
ғылыми-зерттеу институтының, мемлекеттік және жеке-меншік оқу орны мекемесінің қызметкері, сонымен қатар банк, қоғамдық және жеке компаниялар мен ұйымдық, аппаратты және бағдарламалық құралдар мен маңызды оперативті ақпарат және адам қызметінің әртүрлі салаларында ақпараттық жүйелер қауіпсіздігі құралдарын жобалау, ендіру және қолдану ұйымдарының қызметкері
Бейінді пәндер:
● Күрделі жүйелерді жобалау технологиясы
● Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің бағдарламалы-аппараттық құралдары
● Криптографияның теориясы, әдістемесі және құралдары
● Ақпараттық қауіпсіздік құралдарын жобалау
● Интернет қауіпсіздігі хаттамаларына арналған формалды әдістері
● Қауіпсіздік жүйелерін бағдарламалау
● Ақпарат қауіпсіздігін қамтамасыз ету
● Қауіпсіздік жүйелерін тестілеу
Білім артықшылықтары:
Ғылыми-зерттеу ұжымының жұмысын тиімді ету үшін ақпараттық технологияларды пайдалана отырып ғылыми қызметке әртүрлі талдау жүргізу; процесс кезінде пайда болатын күрделі ахуалдарды талдау және интерпретациялау; жаңа және бірегей идеялар мен тәсілдер көмегімен ғылыми мәселелерді тұрғызу және осы мәселелердің дәстүрлі тәсілдермен шешімін табу немесе инновациялық тәсілдерді құру.
Халықаралық қатынастар:
● Санкт-Петербург ақпараттық технологиялар, механика, оптика мемлекеттік университеті (Россия) – ШЫҰ-ң қос диплом бағдарламасы
● Аликанте Университеті (Испания)
● Люблин техникалық университеті
● Пьера Мендема Франса атындағы университеті, Гренобль ІІ (Франция)
● Ұлы Петр атындағы Санкт-Петербург политехникалық университеті
● Қолданбалы ғылымдар университеті, Берлин (Германия)
● Саво қолданбалы ғылымдар университеті, Куопио, Финляндия
● Каунасс технологиялық университеті
● Техникалық университеті-София
● Порто университеті және т.б.
Орындар тағылымдамалар және жұмыспен қамту мүмкіндіктері: Академиялық ғылым, ғылыми-зерттеу институттары, MM
Халықаралық:
● Санкт-Петербург ақпараттық технологиялар, механика, оптика мемлекеттік университеті (Россия)-ШЫҰ-нң қос диплом бағдарламасы
● Аликанте Университеті (Испания)
● Люблин техникалық университеті
● Пьера Мендема Франса атындағы университеті, Гренобль ІІ (Франция)
● Ұлы Петр атындағы Санкт-Петербург политехникалық университеті
● Қолданбалы ғылымдар университеті, Берлин (Германия)
● Саво қолданбалы ғылымдар университеті, Куопио, Финляндия
● Каунасс технологиялық университеті
● Техникалық университеті-София
● Порто университеті және т.б.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері
Мамандық шифры
6D100200
Факультеті
Механика-математика
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
150
ОРЫС
150

пәндер

Ақпараттың қорғалғандығын бақылау моделі мен әдістері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Ақпаратты криптографиялық қорғаудың жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық бағдарламалық -апараттық қорғау құралдары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық қауіпсіздік құралдарын жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық қауіпсіздіктің бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз ету жабдықтары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Интернет қауіпсіздік протоколдары үшін ресми әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кешенді жүйелерді жоспарлау технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Клиент-серверлік жүйелер қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Криптографиялық псевдокездейсоқ тізбектер генераторлары, олардың сапасын бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Криптографияның теориясы, әдістері мен құралдары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Криптоталдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – негізгі қағидаттар мен криптографиялық алгоритмдерін талдау әдістерін зерделеу. Пәнді оқыту нәтижесінде магистрант келесі компетенцияларды меңгеруі қажет: білу - негізгі симметриялық түрлерінің және криптографиялық алгоритмдер - криптографиялық алгоритмдерін құрудың негізгі қағидаттары - негізгі криптографиялық алгоритмдерін талдау әдістері - ыдырау санының жылдам әдістерін қарапайым көбейткіштер - Дискретті логарифмирования жылдам әдістерін икемділік - криптографиялы

Қауіпсіздік жүйелерін бағдарламалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қауіпсіздік жүйелерін тестілеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Модулярлы арифметика негізінде криптография әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Нейро-анық емес жүйелер мен технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Нысандардың ақпараттық қауіпсіздігін қамтамассыз ету технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық тәжірибе
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение