Оқуға түсушілерге 2017
KZ
RU
EN

Орыс тілі және әдебиет

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ACQUIN 2016 ж. Аккредитациядан өтті 2018 жылға дейін
Бағдарлама: 6D011800- Орыс тілі мен әдебиеті
Оқу деңгейі: докторантура
Экзамендер: шет тілі (тест), мамандық бойынша кіріспе экзамен (жазбаша).
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
«Орыс тілі мен әдебиеті» дайындау бағыты бойынша PhD докторы кәсіби қызметтің келесі түрлеріне дайындық жүргізеді:
• Гуманитарлық ғылым саласындағы зерттеуші-ғалым;
• Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі; Жалпы орта, орта арнаулы және жоғарғы білім беру саласының маманы;
• Білім беру саласы қызметінің кеңесшісі;
• Ғылым мен білім беру саласындағы жұмыс;
• Өнер мен мәдениет саласындағы жұмыс; Работа в области культуры, искусство; іс-қағаздарды жүргізу; қоғамдық жұмыс.
Бейінді пәндер:
• Жоғарғы мектептегі орыс әдебиетін оқыту әдісі
• Жоғарғы мектептегі орыс тілін оқыту әдісі
• Орыс әдебиеттануының қазіргі парадигмасы
• Орыс тілінің қазіргі парадигмалары
• Орыс тілді Қазақстан әдебиетінің мәдени-тарихи тұжырымдамасы
• Қазақстан білім саласындағы орыс тілі
• Гендерлік аспектідегі орыс тілі
• Лингвистикалық мәтінмен теориялық және методикалық аспектілер
Білім берудің артықшылықтары:
Филология дамуындағы парадигма мен дамудың негізгі кезеңдерін меңгеру; гуманитарлық ғылымның пәндік, дүниетанымдық және методологиялық спецификасы;
• Филология ғылымының ғылыми мектептері, олардың теориялық және практикалық әзірлемесі;
• Филология саласындағы әлемдік және қазақстандық ғылымның тұжырымдамалары;
• Филология саласындағы әлемдік және қазақстандық ғылыми жетістіктер; аналитикалық және тәжірбиелік ғылыми іс;
• Зерттеу нәтижелері бойынша жоспарлау және тұжырымдау;
• Жылдам жаңару мен ақпараттық ағымдағы ғылыми-педагогикалық әрекет.
Халықаралық байланыстар: докторанттар келесі әріптес-ЖОО-да білім алуға мүмкіндіктері бар: Анадолы Университеті (Түркия), Цзянсу педагогикалық университеті (Қытай), Ресей халықтар достастығы университеті (Ресей), Ломоносов атындағы ММУ (Ресей), Гранадалық университет (Испания), Барселона Университеті (Барселона).
Тәжірибеден өту және жұмысқа тұру мүмкіншілігі бар орындар: М.О.Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты; А.Байтұрсынұлы атынағы тіл білімі институты; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Орыс тілі және әдебиет
Мамандық шифры
6D011800
Факультеті
Филология және әлем тілдері
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
162
ОРЫС
162

пәндер

Қазіргі тіл білімінің теориясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Орыс әдебиеттануының қазіргі парадигмалары
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Орыс әдебиеттануының қазіргі парадигмалары Современные парадигмы русского литературоведения Modern paradigms of the Russian literary criticism

Орыс тіл білімінің қазіргі парадигмалары
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогиканың философиясы мен әдіснамасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Ауызекі сөйлеудің коммуникативті конвенциясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты әлеуметтік қарым-қатынастың динамикалық элементі ретінде көрсетуге мүмкіндік беретін мультимедиялық мәліметтер базасын жасаудағы ауызекі сөйлеудің коммуникативті конвенциясын сипаттауға негізделген. Пән ауызекі сөйлеу тілінің коммуникативті форматтарын, конвенциалық формаларын (тұрақты сюжеті бар сөйленіс шағармаларын және стереотипті прагматикалық ұстанымдарды көрсететін сөздік шығармалар) суреттеуді жоспарлаумен қатар ой білдірудің әр түрлі компоненттерін сараптау. Пәннің мақсат

Әдебиеттанудағы классикалық және постнеклассикалық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жоғарғы мектептегі орыс әдебиетін оқыту әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жоғарғы мектептегі орыс тілін оқыту әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Когнитивті семантика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазiргi әдебиеттануды әдiстемелiк
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстандағы орыс жазушыларының поэтика прозасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның білім беру кеңістігіндегі орыс тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән Қазақстанның білім беру кеңістігіндегі орыс тілінің коммуникативті грамматикасының ғылыми аппараты мен теориялық негіздерін білуді қамтамасыз етеді. Білім беру кеңістігіндегі орыс тілінің коммуникативті грамматикасын зерттеу коммуникативтіліктің нәтижиелілігін арттыруға мүмкіндік береді. Пәнді оқыту нәтижиесінде докторант төмендегідей біліктіліктерге ие болуы керек: – қазіргі ғылыми білім парадигмасының жүйесіндегі коммуникативті лингвистиканың деңгейін анықтай білу; – коммуникативті ли

Қазақстанның орыс әдебиеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту кезінде Қазақстанның орыс әдебиетінде қалыптасқан тарихи-мәдени жағдай ерекшеліктерін, оның жетекші әдеби ағымдары мен бағыттарын, әр түрлі жанрдағы оның үздік өкілдерін анықтау жоспарланып отыр. ҚР әдеби үрдісінің құрамды бөлігі ретіндегі Қазақстанның орыс әдебиеті материалдарын зерттеу негізінде – әр түрлі бағыттардың динамикалық түрде бірігуі мен өмір сүруі, мектептер мен ағымдар, дәстүр мен жаңашылдық ізденістерінің роліне негізделген. Пәнді оқыту нәтижиесінде докторант төмен

Қазақстанның орыс тілді әдебиетіндегі мәдени-тарихи концептілер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән қазақстан әдебиетіне жүйелі қатынас жасай отырып, әдебиеттанудағы концепт жолдарын зерттеуге негізделген. Курс шеңберінде «әдебиет» жүйесін ашық, тұрақсыз, диссипативті жүйе ретінде қарастыруға болады. Ашық дейтін себебі, дәстүр мен шындық көркем шығармада тікелей байланыспайды. Бұл байланыс автор мен оқырман арқылы жүзеге асады. Пәнді оқыту нәтижесінде докторант келесі құзіреттіліктерді игеруі тиіс: – қазақстандағы орыс әдебиетінің даму характері және көркемдік «многоголосия» әрекетін нақ

Лингвистикалық мәтінмен жұмыс жасаудың теориялық және әдістемелік аясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Лингвистикалық білімнің жетекші парадигмалары тұрғысындағы мәтін – когнитивті, функционалды-коммуникативті, лингвопрагматикалық, когнитивті-дискурстық. Мәтінді шартты түрде ұйымдастыру: мәтіннің грамматикалық құрылымы. Қазіргі мәтін лингвистикасының негізгі ұғымдары: метамәтін, гипермәтін, ішкі мәтін. Мәтін мен дискурс байланысының мәселелері. Мәтін типологиясы. Жанрлар мен әр түрлі тілдік тіркеуіштерді сараптау. Көркем мәтін категориясы. Көркем сөзді оқытудың негізгі бағыттары: риторика – сөй

Лингвистическалық персонология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәтін педагогикасы: семиотикалық аясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнде мәтін талдаудағы семиотикалық жол қарастырылған. Аталған жол семантикалық, синтаксистік және прагматикалық сраптама ережелеріне негізделеді. Мәтін таңбалар жүйесі ретінде қарастырылады. Маңызды болып табылатын бөлініс семиотика шеңберіндегі семантика, синтагматика және прагматикалық таңбаларда. Таңбалық талдау әдісі мәтінді таңбалық модельдеумен байланысты. Пәнді оқыту нәтижиесінде докторант төмендегідей біліктіліктерге ие болуы керек: – мәтінде көрініс тапқан функционалды-мағыналық сөй

Мәтінді когнитивті-дискурстық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Орыс әдебиеттануының қазіргі парадигмалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Орыс әдебиеті гендер тұрғысынан
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: «Гендрлік аспектідегі орыс әдебиеті» пәнін докторанттарға гендрдің теорияға ықпалы және негізгі түсінік,тарихи құрылуын түсіндіру; ер және әйел рөлінің қоғамдағы айырмашылығын гендрлік әлеуметтік-мәдени процесте түсіну; теория және гендрлік концеп негізінде қазіргі батыс-еуропа әдебиетінің және ХХ-ХХІ ғғ әйел прозасының зерттелуі. Пәнді оқытудың нәтижесінде докторант келесідей құзыреттілікті меңгеруі қажет: гендірлік шығармаларға әдеби анализ жасау, гендрлік әдебиеттанудың терминдерін және негізгі түсінік, тапсырмаларын, пәнін білу; әдебиеттануда гендрлік зерттеу жүргізе білу; гендрлік методологияның қолдану дағдыларын меңгеру.

Орыс әйел прозасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Орыс тіл білімінің қазіргі парадигмалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Орыс тілініің коммуникативті грамматикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Орыс философиялық роман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Орыс шетелінің сатирасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсты оқытудың мақсаты тыңдаушының орыс шетел әдебиетіндегі көркемдік ізденістегі көпжоспарлылық және осы үрдістегі сатира орнын зерттеудегі білімін тереңдету болып табылады. Курс шеңберінде тыңдаушының Сатирикон, Жаңа Сатирикон құрамына кіретін орыс-эмигрант жазушыларының(С.Черный, А.Аверченко, Дон Аминадо, Н.Тэффи и др.) жанрлы-стильдік жүйесіне деген көзқарасы жүйеленіп, нақтыланады. Әдеби шығарма талдауда қазіргі методика мен интерпретацияларға сүйену шетел әдеби үрдісіне нақтырақ мән беруг

Тәуелсіздік кезеңіндегі Қазақстан әдебиетіндегі қазіргі кейіпкердің концептуализациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тіл мен ментальдылық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тіл туралы ғылымдағы функционалдылық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ХХ ғасырдағы орыс реализімінің эволюциясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ХІХ-ХХ ғасыр соңындағы орыс әңгімелерінің жанрлық-типологиялық саналуандығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің шеңберінде И.Бунин, Л.Андреев, А.Ремизов, З.Гиппиус, Б.Зайцев, Ф.Сологуб, И.Шмелев, Е.Замятин және басқалардың шағын прозаслық шығармалары олардың жанрлық поэтика контексінде қарастырылады. Зерттеу әдістемесінің негізін, жанрық поэтика бұрышынан алып қарағанда, әр түрлі тарихи-салыстырмалы сараптамалар (генетикалық және типологиялық) тұтастығы тұрғысынан шығарманың мағыналық-көркемдік құрылымын тұтастай зерттеу қағидасы құрайды. Курстың негізгі мақсаты кезеңнің жанрлық жүйесі туралы көзқа

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Thomson Reuters/Scopus базасына енетін мерзімді басылымдағы ғылыми жарияланым
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық тәжірибе
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение