Оқуға түсушілерге 2017
KZ
RU
EN

Мұнайхимия

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредатация: ASIIN, Германия
Бағдарлама: 6D073900- «МҰНАЙХИМИЯ»
Оқыту деңгейі: докторантура
Емтихан: шет тілі (тест), мамандық бойынша емтихан (жазбаша)
Оқыту түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
Кәсіби қызмет түрлері:
-ғылыми-зерттеу институтарында, жобалау ұйымдарында, өндірістік корпорацияда,мұнайхимиясы мен мұнай өңдеумен байланысты бизнес құрылымдарда жұмыс;
-химиялық, мұнайхимиялық, мұнай өңдеу бағытындағы өндірістерде және ғылыми-зерттеу институттарында, ЖОО ғылыми жетекші, эксперт, ғылыми кеңесші, оқытушы ретінде жұмыс;
-мекеменің басқарма құрылымдарында және химиялық, мұнайхимиялық профилдегі министрлікте жетекші.
Профилді пәндер:
Мұнай, газ және көмірді өңдеу өнімдерінің негізіндегі органикалық синтездер
Мұнай, газ және көмірді терең өңдеудің қазіргі технологиясы
Мұнай өңдеудегі өндірістік катализ
Катализаторларды зерттеудің қазіргі әдістері
Майлағыш майлар және арнайы өнімдер үшін присадканың нәзік өндірісінің химиясы және технологиясы
Білім беру артықшылығы:
-мұнайхимия және мұнай өңдеу сферасында жұмыс істеу үшін жоғары кәсиби мамандарды практикалық бағытта дайындау;
-өндірістің аталмыш саласына маманның құзыреттілігін максималды түрде қалыптастыратын профилді және арнаулы курстар оқытылады;
-мұнайхимиясы мен мұнай өңдеу аймағында зерттеу мәселелері мен методологиясының кең спектрі қамтылған;
-қазіргі мұнайхимиялық өндірістегі мұнай, мұнай өнімдерін өңдеудің және катализатордың заманауи технологиясын терең оқытады.
Халықаралық байланыстар: докторанттың алыс және жақын шетелде стажировкадан өтуге толық мүмкіндігі бар: Башқұрт мемлекеттік мұнай техникалық университеті, РҒА Сібір бөлімшесіндегі Г.Боресков атындағы катализ институты, Мичиган технологиялық университеті (АҚШ), Сайтама университеті (Жапония).
Практикадан өту орыны және жұмысқа орналасу мүмкіндігі: АҚ «Конденсат», ЖШС «Рауан Налко», АҚ Павлодар мұнайхимиялық зауыты, ЖШС «ПетроКазахстан Ойл Продактс»..

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Мұнайхимия
Мамандық шифры
6D073900
Факультеті
Химия және химиялық технология
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
153
ОРЫС
153

пәндер

Көмірсутекті шикізатты кешенді өңдеудің қазіргі технологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнай, газ және көмірді өңдеу арқылы алынған өнімдері негізіндегі органикалық синтез
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Арнаулы өнімдермен майлағыш отын материалдары үшін присадоктің нәзік өндірісінің химиясы және технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты: Присадканы өндірудің қазіргі технологиясы туралы теориялық және практикалық білімді игеру. Пәннің міндеті: жанармай және жақпа материалдар үшін присадканы нәзік өндіру химиясы мен технологиясының негізгі жағдайын оқыту. Пәнді оқыту нәтижесінде докторанттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: білу қажет: -присадкаларды өндірудің қазіргі технологиясы туралы теориялық және практикалық сұрақтары; істей алу қажет: -присадкаларды өндіру процестерін жүргізу және оқу барысында алынған білімді практикада қолдану; игеру қажет: -присадкаларды өндірудің қазіргі технологиясы..

Гомогенді катализдің инновациялық көзқарасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жанғыш-майлы өнімдермен материалдардың технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты: жанармай мен жағармай өнімдері мен материалдарын өндірудің қазіргі технологиясы туралы теориялық және практикалық білімді меңгеру; Пән мақсаты: жанармай мен жағармай өнімдері мен материалдарының технологиясы мен химиясы жайында білім алу. Пәнді оқыту нәтижесінде докторанттар келесі құзыреттіліктерге ие болады: білу қажет: - жанармай мен жағармай материалдарын өндірудің қазіргі технологиясы жайылы теориялық және практикалық сұрақтарды; істей алу қажет: - жанармай мен жағармай материалдарын өндірудің процесін жүргізу барысында алған білімін қолдану; игеру қажет: - жанармай мен жағармай өнімдері мен материалдарын өндірудің қазіргі технологиясы.

Катализаторларды зерттеудің қазіргі әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Катализдік процестермен катализаторды зерттеудің физика-химиялық негізі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көмірсутекті шикізатты өңдеу технологиясының жаңа аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Майлағыш материалдар отыны және арнайы өнімдер үшін присадканың нәзік өндірісінің химиясы және технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Металлкомплексті катализдің қазіргі аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнай және газды өңдеудің дәстүрлі емес технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнай және мұнай шикізатын қалдықсыз өңдеу технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнай өнімдерінен күкіртқұрамды қосылыстардан тазарту технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты- мұнайдың күкірторганикалық қосылыстарын өңдеу технологиясы және оларды утилизациялау әдістерімен таныстыру. Пәннің міндеті: Мұнайдың күкіртті және күкірторганикалық қосылыстарын утилизациялау әдістері,сульфидтердің,сульфоксидтердің және сульфондардың қасиеті және оларды пайдалану жолдары туралы қажетті теориялық және практикалық білімге ие болу. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар келесі құзыреттіліктерді меңгереді: білу:

Мұнай өңдеудегі өнеркәсіптік катализ
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнай өңдеудің инновациялық технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнай, газ және көмірді терең өңдеудің қазіргі технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнайдағы күкірт және күкіртті органикалық қосылыстардың утилизациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты- мұнайдың күкірторганикалық қосылыстарын өңдеу технологиясы және оларды утилизациялау әдістерімен таныстыру. Пәннің міндеті: Мұнайдың күкіртті және күкірторганикалық қосылыстарын утилизациялау әдістері,сульфидтердің,сульфоксидтердің және сульфондардың қасиеті және оларды пайдалану жолдары туралы қажетті теориялық және практикалық білімге ие болу. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар келесі құзыреттіліктерді меңгереді: білу: -мұ

Мұнайорганикалық синтездің қазіргі принциптері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты-мұнайорганикалық синтездің қазіргі ұстанымдары туралы негізгі теориялық және практикалық білім беру. Пәннің міндеттері :қазіргі мұнайорганикалық синтез туралы теориялық білімді кеңейту,ғылыми-зерттеу жұмыстарды орындау кезінде алған білімдерін практикада қолданғанда ептілікке және машықтыққа ие болу; Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар келесі құзыреттіліктерді меңгереді: білу: -заманауи мұнайорганикалық синтездің теориялық және практи

Мұнайхимиядағы наноматериалдар мен нанотехнология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнайхимиялық өндірістегі ресурс үнемдейтін технология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнайхимиялық өндірістің өнімдерін кешенді пайдаланудың мәселесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты- мұнайхимиялық өндірістің шикізаттары,өнімдері,аралық өнімдері мен қалдықтарын комплексті пайдалану мәселелері және ресурс пен энергия үнемдеуді жүзеге асырудың негізгі бағыттары туралы ұсыныстарды ұйымдастыру. Пәннің міндеттері: Мұнайхимиялық өндірістің шикізаттары,өнімдері және екіншілік шикізаттарын комплексті пайдаланудың жаңа әдістері туралы теориялық және практикалық білімге ие болу. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар келесі

Мұнайхимиялық өндірісінің катализаторларын дайындау технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнайхимиялық синтездің технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты-мұнайхимиялық синтездің қазіргі ұстанымдары туралы негізгі теориялық және практикалық білім беру. Пәннің міндеттері :қазіргі мұнайхимиялық синтез туралы теориялық білімді кеңейту,ғылыми-зерттеу жұмыстарды орындау кезінде алған білімдерін практикада қолданғанда ептілікке және машықтыққа ие болу; Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар келесі құзыреттіліктерді меңгереді: білу: -заманауи мұнайхимиялық синтездің теориялық және практикалық

Мұнайхимиясы және мұнай өңдеудегі өнеркәсіптік катализатор өндірісінің қазіргі технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнайхимиясындағы нанотехнологияның қазіргі аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық тәжірибе
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение