Оқуға түсушілерге 2017
KZ
RU
EN

Гидрология

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ASIIN v.e.
Бағдарлама: «6D0061000 – Гидрология».
Оқу деңгейі: Докторантура.
Емтихандар: Шет тілі (тест), Мамандығы бойынша түсу емтиханы (жазбаша).
Оқыту түрі: Күндізгі.
Оқу мерзімі: 3 жыл.
Докторант дайындау бағыты бойынша «Гидрология» кәсіби қызметтің келесі түрлеріне дайындайды:
• гидрология, су ресурстары, гидроэкология саласындағы кәсіби қызметке;
• РМК «Қазгидромет», жоғару оқу орындарында, гидрометеорологиялық кәсіби бағыттағы оқу орталықтарында, мемлекеттік жобалық және ғылыми-зерттеу институттарында, сонымен қатар мекемелерде және ұйымдарда, гидрологиялық және экологиялық қызметтермен айналысатын жергілікті атқарушы органдарда жұмыс және кәсіби қызмет атқаруға.

Бейінді пәндер:
• Су ресурстары
• Гидрохимия
• Гидроэкология
• Су қауіпсіздігі
• Пайда болу жағдайы және максималды ағындының сипаттамасын бағалау
• Су тасқынының және басқада қауіпті гидрологиялық құбылыстардың қаупін бағалау
• Өзендердің қатты ағындысы
• Өзекті гидроэкологиялық мәселелер
• Өзен ағындысына шаруашылық әрекетінің әсерін бағалау

Білім беру артықшылықтары:
• Барлық дәрежедегі гидролог-маммандарды дайындау (бакалавриат, магистратура, PhD докторантура). Маманданған оқытушылық-профессорлық құрамның болуы. Мамандарды дайындау дәстүрі (дайындау 45-дан жылдан аса жүргізіледі) және оқу-әдістемелік пен материалдық базаның болуы. Дайыдық 3 тілде жүргізіледі (қазақ, орыс және ағылшын).

Халықаралық байланыстары:
Ресейлік Гидрометеорологиялық Университет (Санкт-Петербург қ-сы, Ресей). Аберистуит Университетімен (Уэльс, Аберистуит қ-сы, (Ұлыбритания) және Марбург Университетімен (Германия), Францияның Ұлттық ғылыми-зерттеу орталығы және Париж-1 Университетімен, Иорданияның ғылым және технология Университетімен байланыста.


Іс - тәжірибеден өту орны және жұмысқа қабылдану мүмкіндігі:
РМҚ «Казгидромет», ҚР БжҒМ география институты, МБ «Қазселезащита», Еншілес Мемлекеттік Мекеме (ЕММ) Экология мәселелерінің ғылыми-зерттеу институты (ҒЗИ)

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Гидрология
Мамандық шифры
6D061000
Факультеті
География және табиғатты пайдалану
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
168
ОРЫС
168

пәндер

Су ресурстарының табиғи өзгерістері және антропогендік трансформациясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Арналық үдерістердің динамикасын қолданбалы бағдарламалармен үлгілеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ауа райын болжаудың заманауи әдістемелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бекеттердегі метеоөлшемдердің гидродинамикалық болжамы және ауа-райының сипаттамаларын дамыту мен әдістерді шұғыл қолдануы қарастырылады. Бекеттердегі және шектелген аймақтардағы ауа-райының сипаттамаларын локальді болжау үшін жерге жақын қабат жобасы бойынша есептеулердегі кеңістіктік мүмкіндігін қолдану тиімділігі оқытылады. Ауа-райының гидродинамикалық переспективаларын және мәселелерін талқылау. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі біліктіліктерге ие болады: • ғылыми теориялық және экс

Ауа райын болжаудың заманауи сандық және гидродинамикалық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бекеттердегі метеоөлшемдердің гидродинамикалық болжамы және ауа-райының сипаттамаларын дамыту мен әдістерді шұғыл қолдануы қарастырылады. Бекеттердегі және шектелген аймақтардағы ауа-райының сипаттамаларын локальді болжау үшін жерге жақын қабат жобасы бойынша есептеулердегі кеңістіктік мүмкіндігін қолдану тиімділігі оқытылады. Ауа-райының гидродинамикалық переспективаларын және мәселелерін талқылау. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі біліктіліктерге ие болады: • ғылыми теориялық және экс

Гидрологияда кездейсоқ үдерістер теориясын қолданылуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - Докторанттарға жылдық ағынды ауытқуының заңдылықтарын зерттеу үшін кездейсоқ шамаларды талдау әдістер мен тәсілдерді және оларды гидрологиялық зерттеулерде пайдалануымен танысу. Пәннің міндеттері – кездейсоқ функциялар теориясының негізін үйрету, гидрологиялық қатарларды тегістеу әдістері қарастыру. Кездейсоқ үдерістердің сипаттамаларын анықтау әдістері сипааттау, жылдық ағынды қатарларын болжау әдістерін зерттеу. Пәннің қысқаша мазмұны: кездейсоқ шамалардың теориясы туралы негізгі түсініктер, кездейсоқ шамалардың түрлері, тұрақты және тұрақсыз кездейсоқ шамалар, қатарларды кездейсоқтыққа тексеру. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі біліктіліктерге ие болады: - гидрологиялық қатарды тегістеудің негізгі әдістерін түсіну; - сперктралді функциясының маңызын бағала әдістерін талдау; - гидрологиялық қатардың тұрақты және тұрақты еместігі шарттарын білу; - циклдардың ұзақтығы мен қайталанғыштығын анықтау; - гидрологиялық қатарда трендінің бар не жоқтығын есептеу; - бақылау мәліметтер бойынша ағындыны болжау.

Гидрологиядағы көпсатылы статистикалық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – факторлық талдау мен басты компонент әдісінің мәнімен таныстыру. Жасырын факторлар мен басты компоненттерді анықтау тәсілдері қарастырылады. Пәннің міндеті – Жасырын факторлар мен басты компоненттерді пайдалану мысалдары мен гидрологиялық зерттеулерді қолдану. Пәннің қысқаша мазмұны: факторлық талдау үлгісі, факторлық жүктемелер үлгілсі, кездейсоқ шамалардың көп сатылы үлестірімі, факторларды шекті топтаудың әдістері. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі біліктіліктерге ие болады: • факторлық жүктемелер мен өзіндік веткордың корреляциялық матрицаны анықтау әдістерін білу, • алған білімдерін қолдану мен оларды енгізе алу; • факторлар саны мен басты компонент мақсатында қажетті білімді қолдану.

Гидрологиядағы стохастикалық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Гидрохимиялық ағындының режимі мен сипаттамалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Докторанттарға су ресурстарын толық бағалау үшін беттік сулардың жиынтық ластануы туралы нақты түсініктерді береді. беттік суларды ұтымды пайдалану үшін түрлі өндірістердің экономикалық дамуы үшін су сапасымен анықталады. Сондықтан, су ресурстарын гидрохимиялық зерттеру, табиғи және антропогендік ластануына әкелетін маңызды мәнге ие. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі біліктіліктерге ие болады: - гидрохимиялық көрсеткіштер бойынша беттік сулардың ластануын кешенді бағалау әдістерін түсіну;

Жалпы атмосфера циркуляциясының моделі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Заманауи жаһандық климаттық моделдер негізін құрайтын мұхит пен атмосфераның жалпы циркуляциясының математикалық моделінің дамуы. Жаһандық климаттық модельдер. Физикалық процесстердің параметрлеу әдістері мен атмосфераның жалпы циркуляциясының моделі. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі біліктіліктерге ие болады: • фундаментальді ғылыми және кәсіби дайындығы болу, ғылыми ақпараттарды алу, өңдеу, сақтау әдістерін ескеріп, заманауи ақпараттық технологияларды меңгеру; • Ғылыми зерттеулерді ж

Жаһандық климаттық өзгерулер және қауіпті метерологиялық процесстер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көктемгі су тасқынды есептеу мен болжау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан аумағында ластаушы заттардың трансшекаралық тасымалдануы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан Республикасының гидрология-экологиялық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан Республикасының гидроэкологиялық қауіпсіздігін басқару негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның негізгі трансшекаралық өзендерінің ластану мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның тұрақты дамуы және климаттық ресурстары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның экология-климаттық потенциалы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Орталық Қазақстанның құрлық ішілік ағынсыз су тоғандары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Статистикалық талдау әдістерінің дамуы және метеорологиялық болжамдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Талдаулардың практикалық есебтерін шешудің, бақылаудың, метеорологиялық мәліметтерді оптимальді таңдау және болжаудың жаңа статистикалық әдістерінің дамуы. Көпөлшемді статистикалық модельдер. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі біліктіліктерге ие болады: • жаһандық және аймақтық масштаб бойынша метеорологиялық мәселелерге байланысты пікірлері мен ойларын түсіну мен қолдану және барлық аспектілерді қарастырып, жергілікті деңгейде шешімін табу; • ғылыми зерттеу процесін жоспарлауды, құрасты

Су нысандарының гидрохимиялық көрсеткіштерінің өзгеруіне антропогендік факторлардың әсері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Докторанттарға су ресурстарын толық бағалау үшін беттік сулардың жиынтық ластануы туралы нақты түсініктерді береді. беттік суларды ұтымды пайдалану үшін түрлі өндірістердің экономикалық дамуы үшін су сапасымен анықталады. Сондықтан, су ресурстарын гидрохимиялық зерттеру, табиғи және антропогендік ластануына әкелетін маңызды мәнге ие. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі біліктіліктерге ие болады: - гидрохимиялық көрсеткіштер бойынша беттік сулардың ластануын кешенді бағалау әдістерін түсіну;

Су ресурстарын басқару және олардың табиғаттағы салдары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тасындылар ағындысын есептеу және су эрозиясын бағалаудың заманауи әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Іле Алатауы өзендерінің гижрохимиялық сипаттамалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Докторанттарға Қазақстанның беттік суларын экологиялық мониторингтің үздіксіз бөлігі табылатын су ресурстарының гидрологиялық жағдайын жалпы бақылаумен таныстыру, екі факторлардың тікелей: (тау жыныстарының құрамы, антропогендік қызметі) және жанама (климат, рельеф, гидрологиялық режим) факторлардың әсерінен туындайтын таулы өзендердің химиялық құрамы туралы білімді алу. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі біліктіліктерге ие болады: - су құрамының химиялық құрамының қалыптасу факторларын жә

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Thomson Reuters/Scopus базасына енетін мерзімді басылымдағы ғылыми жарияланым
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық тәжірибе
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение