Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Гидрология

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ASIIN v.e.
Бағдарлама: «6D0061000 – Гидрология».
Оқу деңгейі: Докторантура.
Емтихандар: Шет тілі (тест), Мамандығы бойынша түсу емтиханы (жазбаша).
Оқыту түрі: Күндізгі.
Оқу мерзімі: 3 жыл.
Докторант дайындау бағыты бойынша «Гидрология» кәсіби қызметтің келесі түрлеріне дайындайды:
• гидрология, су ресурстары, гидроэкология саласындағы кәсіби қызметке;
• РМК «Қазгидромет», жоғару оқу орындарында, гидрометеорологиялық кәсіби бағыттағы оқу орталықтарында, мемлекеттік жобалық және ғылыми-зерттеу институттарында, сонымен қатар мекемелерде және ұйымдарда, гидрологиялық және экологиялық қызметтермен айналысатын жергілікті атқарушы органдарда жұмыс және кәсіби қызмет атқаруға.

Бейінді пәндер:
• Су ресурстары
• Гидрохимия
• Гидроэкология
• Су қауіпсіздігі
• Пайда болу жағдайы және максималды ағындының сипаттамасын бағалау
• Су тасқынының және басқада қауіпті гидрологиялық құбылыстардың қаупін бағалау
• Өзендердің қатты ағындысы
• Өзекті гидроэкологиялық мәселелер
• Өзен ағындысына шаруашылық әрекетінің әсерін бағалау

Білім беру артықшылықтары:
• Барлық дәрежедегі гидролог-маммандарды дайындау (бакалавриат, магистратура, PhD докторантура). Маманданған оқытушылық-профессорлық құрамның болуы. Мамандарды дайындау дәстүрі (дайындау 45-дан жылдан аса жүргізіледі) және оқу-әдістемелік пен материалдық базаның болуы. Дайыдық 3 тілде жүргізіледі (қазақ, орыс және ағылшын).

Халықаралық байланыстары:
Ресейлік Гидрометеорологиялық Университет (Санкт-Петербург қ-сы, Ресей). Аберистуит Университетімен (Уэльс, Аберистуит қ-сы, (Ұлыбритания) және Марбург Университетімен (Германия), Францияның Ұлттық ғылыми-зерттеу орталығы және Париж-1 Университетімен, Иорданияның ғылым және технология Университетімен байланыста.


Іс - тәжірибеден өту орны және жұмысқа қабылдану мүмкіндігі:
РМҚ «Казгидромет», ҚР БжҒМ география институты, МБ «Қазселезащита», Еншілес Мемлекеттік Мекеме (ЕММ) Экология мәселелерінің ғылыми-зерттеу институты (ҒЗИ)

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Гидрология
Мамандық шифры
6D061000
Факультеті
География және табиғатты пайдалану
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
168
ОРЫС
168

пәндер

Су ресурстарының табиғи өзгерістері және антропогендік трансформациясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Гидрологияда кездейсоқ үдерістер теориясын қолданылуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - Докторанттарға жылдық ағынды ауытқуының заңдылықтарын зерттеу үшін кездейсоқ шамаларды талдау әдістер мен тәсілдерді және оларды гидрологиялық зерттеулерде пайдалануымен танысу. Пәннің міндеттері – кездейсоқ функциялар теориясының негізін үйрету, гидрологиялық қатарларды тегістеу әдістері қарастыру. Кездейсоқ үдерістердің сипаттамаларын анықтау әдістері сипааттау, жылдық ағынды қатарларын болжау әдістерін зерттеу. Пәннің қысқаша мазмұны: кездейсоқ шамалардың теориясы туралы негізгі түсініктер, кездейсоқ шамалардың түрлері, тұрақты және тұрақсыз кездейсоқ шамалар, қатарларды кездейсоқтыққа тексеру. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі біліктіліктерге ие болады: - гидрологиялық қатарды тегістеудің негізгі әдістерін түсіну; - сперктралді функциясының маңызын бағала әдістерін талдау; - гидрологиялық қатардың тұрақты және тұрақты еместігі шарттарын білу; - циклдардың ұзақтығы мен қайталанғыштығын анықтау; - гидрологиялық қатарда трендінің бар не жоқтығын есептеу; - бақылау мәліметтер бойынша ағындыны болжау.

Гидрологиядағы көпсатылы статистикалық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – факторлық талдау мен басты компонент әдісінің мәнімен таныстыру. Жасырын факторлар мен басты компоненттерді анықтау тәсілдері қарастырылады. Пәннің міндеті – Жасырын факторлар мен басты компоненттерді пайдалану мысалдары мен гидрологиялық зерттеулерді қолдану. Пәннің қысқаша мазмұны: факторлық талдау үлгісі, факторлық жүктемелер үлгілсі, кездейсоқ шамалардың көп сатылы үлестірімі, факторларды шекті топтаудың әдістері. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі біліктіліктерге ие болады: • факторлық жүктемелер мен өзіндік веткордың корреляциялық матрицаны анықтау әдістерін білу, • алған білімдерін қолдану мен оларды енгізе алу; • факторлар саны мен басты компонент мақсатында қажетті білімді қолдану.

Гидрологиядағы стохастикалық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көктемгі су тасқынды есептеу мен болжау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның негізгі трансшекаралық өзендерінің ластану мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Орталық Қазақстанның құрлық ішілік ағынсыз су тоғандары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Су ресурстарын басқару және олардың табиғаттағы салдары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тасындылар ағындысын есептеу және су эрозиясын бағалаудың заманауи әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение