Докторантура
Физика және астрономия

Физика және астрономия

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - философия докторы (PhD)

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредиттеу: ASIIN,2015.
Ұлттық аккредиттеу: АРТА, 2017. БСҚА, 2017.
Оқу деңгейі: Докторантура
Емтихандар: (жазбаша) шет тілі (тест), мамандығы бойынша түсу емтихан
Оқу түрі: күндізгі.
Оқу мерзімі: 3 жыл.
Бағыты «Физика және Астрономия» мамандығы бойынша PhD кәсіптік қызметтің келесі түрлеріне дайындалуда:
Сұранысқа ие зерттеу институттары мен ғылыми орталықтар, конструктырлық және проектілеу бюролары, білім беру орындары мен профилге сәйкес басқару үкіметтерінің органдарында, астрофизика және космология саласында зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруға арналған дағдылары мен қабілеттері бар, ғылымның жаңа жетістіктерінен алынған, берік тәжірибелік және теориялық негізден қалыптасқан, негізгі білімі бар, физика және астрономия бағыты бойынша жоғарғы деңгейдегі мамандар.
Білім артықшылықтары:
Докторанттар оқу процесінде шетелдік мамандардан өзінің ғылыми бағытына сәйкес кеңес алуға мүмкіндігі бар. Докторанттар өз кезегінде алған білімі мен дағдыларын кафедра оқытушыларымен ұйымдастыратын ғылыми зерттеу жұмыстарында қолдануға мүмкіндігі бар. Докторанттардың ғылыми тәжірибесі бойынша шетелге кеткен уақытта оқу процессін дистанционды білім алу технологияларын қолдана алады.
Халықаралық қатынастар: Гринсборо Солтүстік Каролина университеті (Гринсборо, Америка Құрама Штаттары); Потсдам, Германия университеті; Рим Ла Сапиенца университеті (ICRANet, Рим, Италия); Мексикалық Ұлттық астрономиялық обсерваториясы (San Pedro Martir g.Mehiko, Мексика); Ұлттық автономдық университеті (ҰУ Мехико, Мексика).
Практика орындар: шетелдік жоғары оқу орындары мен ғылыми-зерттеу институттары.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Физика және астрономия
Мамандық шифры
6D061100
Факультеті
Физика-техникалық
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
171
ОРЫС
171

пәндер

Астрономиядағы бейсызық физика әдістері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Айнымалы жұлдыздардың эволюциялық диаграммасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақ ергежейлілер физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың негізгі мақсаты – студенттерге ақ ергежейлілер түрлерін тереңінен оқытып, қызыл алыптар теориясының дамуын, энергияның ядролық көзін және олардың ақ ергежейлілер құрылымымен байланысын көрсету, Герцшпрунг-Рассел диаграммасында ақ ергежейлілердің орналасуын көрсету

Астрофизикалық бақылаулардағы сигнал/шуыл қатынасын бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Астрофизикалық құбылыстарды информация-энтропиялық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Астрофизикалық сигналдардың цифрлік талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлемдегі құрылымдылық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлемнің ұлғаюның модельдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Галактикалар антигравитациясының медельдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері : Динамикалық хаос теориясына негізгі түсінік енгізу, астрономиялық көріністерде фрактальдық анализдерді қолдану артықшылығы мен мүмкіндігін көрсету, көбінесе, антигравитациялық галактиканың құрылымын зерттеу. Мазмұны: Ашық жүйелер, негізгі түсініктер. Жүйелердегі өзқауым процестер. Фазалық кеңістік, фазалық сурет. Динамикалық хаос теориясының негізгі түсініктері. Фракталдық модель, фракталдық өлшемділік, мультифракталдық талдау, мультифракталдық спектр. Әуей аттрактор."Пәнді оқу нәтижесінде меңгеретін құзыреттері (білімі, қабілеті, меңгеруі): білуі тиіс: ашық жүйелер физикасының негізгі ұғымдарын; пайдалана білуі тиіс: астрофизикалық зерттеуде ашық жүйелер физикасының әдістерін қолдану; дағдылануы тиіс : зерттеудің жаңа ұтымды жолдарын қарастыру. "

Жұлдыздар дамуының теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – студенттерге жұлдыздар атмосферасында болатын физикалық процестерді терең білуді үйрету, физикалық заңдарға бағынатын жұлдыздар дамуын үйрету, мамандыққа байланысты ғылыми білімдерді қолдануды үйрету.

Замануи радиоастрономия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қызыл гиганттар физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Масштабты-инварианты астрофизикалық құбылыстар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Планеталарды спектралдық зерттеудің техникасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс бағыты күн жүйесіндегі планеталардың дистанциялық (астрофизикалық) зерттеу тәсілдерінің дамуы. Негізгі оптикалық әдістердің зерттелуі: фотометрлер, спектрофотометрлер және поляриметрлер.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген