Оқуға түсушілерге 2017
KZ
RU
EN

Дене шынықтыру және спорт

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

«ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ» Білім беру программасы

Халықаралық аккредиттеу: ACQUIN
Программа: 6D010800 - Дене шынықтыру және спорт
Оқыту деңгейі: докторантура
Экзамены: шет тілі (тест), мамандық бойынша қабылдау емтихан (жазбаша)
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
Кәсіби қызметтің түрлері:
• жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім жүйені
• дене шынықтыру және спорт аумағындағы ғылыми-зерттеу институты лабораториясының ғылыми қызметкері ретінде,
• әдістемелік және ғылыми қамтамасыз ету жоғары жетістіктер спорттық қызметі жаттықтырушы-кеңесші ретінде жұмыс
• управленческая деятельность в органах высшего звена государственного управления с различной формой собственности.
Профильді пәндер:
• Дене тәрбиесі және спорт теориясы мен әдістемесінің ғылыми әдіснамасы
• Дене тәрбиесі және спорттағы ғылыми зерттеу жұмыстары тарихы мен әдіснамасы
• Дене тәрбиесіндегі экперементтік жұмыстарды жоспарлау, статистикалық талдау әдістемелері
• Дене тәрбиесі және спорт туралы білімнің ғылыми жүйесіндегі көкейтесті мәселелер
• Дене тәрбиесі және спорттағы заманауи технологиялары
Білім беру артықшылықтары:
• преемственность традиций старейших научных школ;
• уникальные авторские курсы, новейшие методики и технические средства в образовании;
• широкий спектр проблематики и методологии исследований в области физической культуры и спорта;
• ғылыми зерттеулерді өткізумен байланысты ғылыми-зерттеу және ғылыми-әдістемелік саланың арнайы терең білімдері
Халықаралық қатынастар: Кафедра Еуразиялық Университеттер Ассоциациясы (КҒӘО ЕУА Ломоносов атындағы ММУ) негізінде дене тәрбиесіндегі ғылыми-әдістемелік координациялық Орталықтың мүшесі болып табылады, көптеген шетелдің жоғары оқу орындарымен тығыз байланыста:
• Шығыс Каролина университеті, Developmental Motor Lab (АҚШ)
• М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті
• Владимир мемлекеттік университеті
• Санкт-Петербург мемлекеттік инженерлік-экономикалық университеті
• Новосібір мемлекеттік техникалық университеті
• Б. Н. Ельцин атындағы Орал федералдық университеті
• Ф.М. Достоевский атындағы Омбы мемлекеттік университеті
• П.Ф. Лесгафт атындағы дене шынықтыру, спорт және денсаулық ұлттық мемлекеттік университеті
Практика өткізілетің орындары мен жұмыспен қамту мүмкіндіктері:
Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің дене тәрбиесі және спорт кафедрасы, ҚР БжҒМ Дене шынықтыру және спорт Ұлттық ғылыми-практикалық орталығы, Коррекциялық педагогика Ұлттық ғылыми-практикалық орталығы, ҚР ЖОО арналған инклюзиялық білім беру және суидсидтың алдын алу ресурстық кеңес орталығы

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Дене шынықтыру және спорт
Мамандық шифры
6D010800
Факультеті
Медициналық факультеті - Қоғамдық денсаулық сақтау жоғары мектебі
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
181
ОРЫС
181

пәндер

Дене тәрбиесі және спорт теориясы мен әдістемесінің ғылыми әдіснамасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Адам бұлшық еттерінің жаттығу жүктемелеріне бейімделуінің медициналық-биологиялық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бейімдеу дене тәрбиесі мен спорттың заманауй мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бейімдеу дене тәрбиесі мен спорттың физиологиялық негізі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми-әдістемелік жұмыстың қолданбалы бағыттары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дене тәрбиесі және спорт туралы білімнің ғылыми жүйесіндегі көкейтесті мәселелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дене тәрбиесі және спорттағы ғылыми зерттеу жұмыстары тарихы мен әдіснамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дене тәрбиесі және спорттағы инновациялық технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – докторанттармен дене шынықтыруды оқытудың кәсіби саласындағы мазмұнын тұтас ұғынудағы (әдістерін, тәсілдерін, ұйымдастыру формаларын), қазіргі педагогикалық технологиялар саласындағы білімді меңгеруді қамтамасыз ету; студенттерге қазіргі педагогикалық технологиялардың түрлерін түсіндіру, оларды алынған білім негізінде берілген түрлерді талдауға үйрету, студенттерде түрлі педагогикалық технологияларды қолдану кезндегі шығармашылық пен дербестікті қалыптастыру, олармен дене шынықтыру-білім беру шаралар кезінде тәжірибелік және шығармашылық әдістемелік саласында тәжірибені меңгеруді қамтамасыз ету. Аталған пәнді өткеннен кейін докторанттар келесі құзыреттіліктерді иелену қажет: Білуге тиіс  Педагогиканың негізгі қағидалары мен ережелерін, оқытудың педагогикалық бақылау және оқытудың сапасын бақылау әдісін, өзекті дидактикалық технологияларын; Істей алуы қажет  Алынған білім негізінде берілген түлерді талдау  Нақты білімнің оқу жоспары мен программасын құрастыру  Білім беру мекемелерінде дене шынықтыру бойынша қатысушылармен сабақ өткізу, сабақтан тыс дене шынықтыру-спорттық жұмыстарды ұйымдастыру Игеруге тиіс Дене шынықтыру саласында тәжірибелік дағдыны Жоспарлау және программалау дағдысын Әр түрлі бағыттағы дене шынықтыру сабағын қазіргі педагогикалық технологияларды қолдану арқылы өз бетімен өткізу

Дене тәрбиесі және спорттағы физиологиялық зерттеулер әдістемелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дене тәрбиесі және спортты психологиялық және педагогикалық тұрғыдан қамтамасыз ету
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дене тәрбиесі және спорттың теориялық және әдістемелік қамтамасыз етілуінің негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дене тәрбиесіндегі эксперементтік жұмыстарды жоспарлау, статистикалық талдау әдістемелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дене шынықтыру және спорт сабақтары барысында қолданылатын бақылаудың электрофизиологиялық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дене шынықтыру және спорт сабақтарында қолданылатын дәрігерлік-педагогикалық бақылау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дене шынықтыру және спорттың әлеуметтік-гуманитарлық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жоғары дәрежелі спортшыларды даярлауда жаттықтыру процесін моделдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагог-жаттықтырушыны кәсіптік даярлаудың модельдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – докторанттарда дене шынықтыру және спорт саласындағы маманның кәсіби әрекеті жайында тұтас ұғымды кеңейту және тереңдету; маманның кәсіби саласының негіздерін терең теориялық ұғымын қамтамасыз ету және студенттерге негізгі теориялық қағидаларды тәжірибеде іске асыру дағдысын тәрбиелеу. Пәннің міндеті – жоғары мектеп жүйесінде болашақ педагогты дайындаудың қазіргі аспектісін қарастыру; болашақ педагог-бапкерлердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру; болашақ педагог-бапкерлердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың моделін қарастыру. Аталған пәнді өткеннен кейін докторанттар келесі құзыреттіліктерді иелену қажет: Білуі тиіс болашақ педагог-бапкерлердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың теориялық негіздері мен педагогикалық жағдайын; әр түрлі контингенттегі спорттық дайындық пен дене тәрбиесінің міндеттерін шешу кезіндегі педагогикалық саланың ерекшелігі мен құрылымын; әр түрлі жас пен жыныстағы жастар (спортшылардың) әрекетінің мазмұны мен ерекшелігін Игеруі тиіс физикалық өзіндік жетілу, салауатты өмір салтын ұйымдастыруын, аурудан кейінгі және жоғары жүйке-эмоционалды жүктеме кезіндегі оңалту үшін дене шынықтыру әдістерін қолдану дадғдысын; дене шынықтыруды кәсіби салаға, отбасылық өмірге шығармашылық түрде енгізу

Спортты оқытудың өзіндік ерекшеліктері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Спорттық дайындық технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Thomson Reuters/Scopus базасына енетін мерзімді басылымдағы ғылыми жарияланым
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - Докторлық диссертация
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - a

Педагогикалық тәжірибе
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение