Докторантура
Ядролық физика

Ядролық физика

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ASIIN
Ұлттық аккредитация: АРТА, БСҚТҚА, 2017
Бағдарлама: 6D060500 – Ядролық физика
Оқу деңгейі: докторантура
Емтихандар: ағылшын тілі (тест), мамандық бойынша қабылдау емтиханы (жазбаша).
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
Кәсіби қызмет түрлері:
• Ғылыми-зерттеулік және педагогикалық;
• Жобалық және эксперттік;
• Өндірісті-технологиялық;
• Ұйымдастырушылық-басқарушылық;
Бейіндік пәндер:
• Элементар бөлшектер және атомдық ядро физикасы
• Атомдық ядро құрылымының заманауи үлгілері
• Элементар бөлшектер әсерлесуінің және ядролық реакциялардың негізгі механизмдері
• Жоғары энергияның заманауи физикасы
• Элементар бөлшектердің және ядролық реакциялар өнімдерін сәйкестендіру және тіркеу әдістері
• Энергетикалық процестер физикасы
• АЭС жұмысы және пайдаланудан шығару кезіндегі радиоактивті қалдықтармен айналысу мәселесі
• Адам және қоршаған ортаның радиациялық қауіпсіздігі
Білім артықшылығы:
• Бірегей авторлық курстар, білім берудегі жаңаша әдістер және техникалық құралдар;
• Докторанттарды оқытудың дербес траекториялары
• Мамандықты тереңдетіп оқыту және бір мезгілде ҒЗИ ҚазҰУ-де практикадан өту;
• Зерттеу аппаратураларының жоғары деңгейде жабдықталу, сондай-ақ докторанттар практикадан өтетін алдыңғы ҒЗИ және елдегі кампаниялармен келісімшарттың болуы.
Халықаралық байланыстар: докторанттар Дубна, Катания, Осака ЖОО-серіктестерінде оқу мүмкіндігіне ие.
Практикадан өту және жұмысқа орналасу орындары: Ғылыми-зерттеу институттары; ЖОО-ы; медициналық мекемелер; энергетика Министрлігі; радиоэкологиялық мәселелермен, дозиметриялық және спектроскопиялық аппаратуралармен және т.б. айналысатын кампаниялар.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Ядролық физика
Мамандық шифры
6D060500
Факультеті
Физика-техникалық
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
169
ОРЫС
169

пәндер

Энергетикалық процестердің физикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Аса тығыз жұлдызды материядағы ядролық әсерлесулер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Атом ядросы мен элементар бөлшектердің теориялық физикасының таңдаулы тараулары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ауыр иондармен ядролық реакциялар физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әдістері эксперименттік жоғары энергия физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты жоғары энергиялар физикасы пайдаланылатын жаңа эксперименттік әдістеріне арналған. Әдістерін жаңа тәжірибелік әдістер арқылы игеру мен қатар тәжірибелер үшін қолданылатын құрылғылар және бөлшектерді тіркегіштер, үлкен үдеткіштерде тәжрибелер жасау, ғарыштық нұрларды зерттеу, черенков сәулелерін тіркеудегі әртүрлі детекторлар туралы мәліметтер қарастырылады..

Әлем эволюциясының астрофизикалық және ядролық аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ядролық физика (теоричлық және эксеприменталды түрде) зерттейтін микроәлемнің заңдылықтарын зерттеу, макроскопиялық масштабтағы болып жатқан құбылыстардың танымын айқын түрде кеңейтеді; жұлдыздардың пайда болуы және эволюциясы, асқынжаңа жұлдыздардың жарқырауы, астрофизикалық объектілердің элементтік құрамы, сонымен қатар әлемдегі әртүрлі астрофизикалық модельдер ү.дерістерінің құралуы туралы танымдарды зерттейді.

Ғарыш сәулелерінің астро-физикалық аспектісі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғарыш сәулелерінің кең атмосфералық нөсері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тәсілдер және энергиясы аса жоғары ғарыштық сәулелер туралы сипаттамалар негізгі істер баяндалады (энергетикалық спектрі, бұқаралық құрамы, анизотропия), кең атмосфералық нөсер және олардың тіркеу әдістері сипаттамалары туралы негізгі ақпаратты ұсынады. Ерекше назар аударсақ олардың теориялық түсіндірілуі тікелей эксперименттік деректерді көшуі беріледі. Грейзен-Зацепин-Кузьмин әсері байқалатыны, оған қоса энергияның аймағы, олардың Жерге дейін кеиінгі кеңеюі және дереккөздер арқылы ғарыштық сәулелер генерациялық процессі зерттелуде. Олардың шешімдері және тәсілдері, физикалық ғарыштық сәулелер және астрофизикалық жігінде пайда болулары, міндеттер туралы керекті мәліметтерді студенттер алып ұсыну керек деп болжамдалды.

Ғарыш сәулелерінің ядролық-физикалық аспектісі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғарыштық сәулелер физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жоғарғы энергиялыбөлшектерді жобалау бағдарламалық кешені
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жоғарғы энергияның тәжірибелік физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жоғары энергиялық астрофизика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс магистранттарды шиыршықты галактикалардың құрылымын және модельдерін жаңа теориялармен таныстыру мен үйретуге негізделген. Негізгі мән шиыршықты галактикалардың бейсызық дискретті модельдерге бөлінеді, сонда өтілетін процестер қарастырылады. Сонымен қатар бақылау көзінен қарағанда шиыршықты галактикалардың мәселелеріне көңіл аударылады. Магистрант пәнді оқу нәтижесінде келесі құзыреттерді иелену қажет: - Шиыршықты галактикалардың теориясы туралы, дискретті шиыршықты толқындар мен серікте

Зарядталған бөлшектердің ортадағы қозғалысын жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі замандағы жоғары энергиялар физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Нейтрондардың затпен әсерлесуін жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Нейтрондардың тасымалдау теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Плазма диагностикасының ядролық-физикалық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Радиациялық қауіпсіздіктің технологясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тензорлық оператрлар алгебрасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Термоядролық энергетикадағы плазмалық фокус типті қондырғылар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тығыз термоядро плазмадағы динамикалық процестер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Үдеткіштер және атомдық реакторлардың физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Үдеткіштер физикасының заманауи күйі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ыстық плазмамен әсерлескендегі материалдардың күйреуі мен эрозиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Электромагниттік сәуле шығарудың атом ядроларымен әсерлесуі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ядролардың бөліну және синтездің физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ядролық реакторлар мен кұрылғылардың физикалық теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ядролық реакторлар теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ядролық реакторлардың физика және теориясы/
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ядролық реакциялардың өнiмдерiн бiрдейлендiру және тiркеудiң әдiстері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -

Ядролық физика эксперименттерінің әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ядролық физикадағы фазалық талдаудың заманауи әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ядроның оптикалық үлгісі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - a

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген