Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Халықаралық қатынастар

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - Халықаралық қатынастар мамандығы бойынша философия докторы (PhD)

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

«Халықаралық қатынастар» оқу бағдарламасы
Халықаралық аккредитация: FIBAA
Бағдарлама: 6D020200 – Халықаралық қатынастар
Оқу деңгейі - Ғылыми-педагогикалық бағыт
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша қаьылдау емтиханы (жазбаша)
Оқу формасы: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
«Халықаралық қатынастар» бойынша бағытталған PhD Докторы мамандықтың келесі түрлеріне дайындалады: сарапшылар, халықаралық мәселелер бойынша мамандар, әр түрлі деңгейдегі басқарушылар, ғылыми қызметкерлер, шолушылар, барлық дейгейдегі халықаралық бейін және шет тілдер дисциплиналарының мұғалімдері, басқарушылық қызметтің барлық аспектілері бойынша жалпы бейінді кәсіби менеджерлер, әр түрлі қызмет салаларындағы топ-менеджерлер және т.б.
Бейінді пін:
• Халықаралық қатынастардың өзекті мәселелері;
• Еуразиялық интеграцияның концептуалды, теоретикалық және практикалық негіздері;
• Халықаралық қатынастарды зерттеудің салыстырмалы әдістері;
• Қазақстанның аймақтық ұйымдарға қатысуы: теоретикалық-қолданбалы анализ;
• Энергетикалық және экологиялық қауіпсіздік;
• Халықаралық қатынастардығы зорлық, жанжал және әскери күш;
• Халықаралық ұйымдар мен халыөаралық басқару
Білімнің артықшылықтары:
• Ескі ғылым мектептері дәстүрлерінің мирасқорлығы;
• Оқу үдерісін ұйымдастыруға практик-мамандардың, белсенді халықаралық жұмыс жүргізетін ұйымдардың қызметкерлерінің белсенді қатысуы;
• Оқу үдерісін ең жаңа оқу технологиялардықолдану арқылы ұйымдастыру;
• Университеттің толық және ақпараттық-анықтамалық ресурстарына шектеусіз қолжетімділігінің болуы
Халықаралық байланыстар: ҚазҰУ халықаралық академиядық алмасу бағдарламасы шеңберінде оқушылар Еуропа, Америка мен Азияның жетекші университеттерінде халықаралық қатынастар саласында қосымша білім тәжірибесіне ие бола алады: Мичиган Мемлекеттік университеті (АҚШ), Джордж Мэйсон университеті (АҚШ), Берлин еркін университеті (Германия), Гудзон Институты (АҚШ), Гавр университеті (Франция), Пиза университеті (Италия), Ягеллон университеті (Краков, Польша) және т.б.
Тәжірибе мен мүмкін жұмысқа орналасу орны: СІМ-де, халықаралық ұйымдарда, ғылыми-зерттеу орталықтарында (Қазақстандың Стратегиялық зерттеулер Институты, ҚР Бірінші Президенті Фонды жанындағы Әлемдік Экономика мен саясат институты), шетелдік елшіліктерде, бизнес құрылымдарда және т.б. тәжірибе.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Халықаралық қатынастар
Мамандық шифры
6D020200
Факультеті
Халықаралық қатынастар
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
182
ОРЫС
182

пәндер

Халықаралық қатынастардың өзекті мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Аймақтық және жаһандық қауіпсіздік теорияларына кіріспе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аймақтық ұйымдарға Қазақстанның қатысуы: теориялық және әдістемелік талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

АТА-ғы қауіпсіздік мәселелері: теориялық-әдістемелік талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: АТА-дегі қолданылатын интеграционалдық процестердегі спецификалық түсініктердің мазмұнын зерттеу және қазіргі халықаралық қатынастағы рөлін анықтау.. Курс міндеттері: -Аумақтық интеграция проблемасы негізінде білім қорын жүйелеу; - АТА-дағы интеграционалдық проблемаларды докторанттардың жүйелі түрде түсінуі; - қазіргі халықаралық қатынастағы АСЕАН қызметінің негізін зерттеу; - қазіргі этаптарда АТА мен халықаралық ұйымдардың қарым- қатынасын талдау. Негізгі бөлімдердің қысқаша мазмұны: Азия Тынық мұхиттық аймақты қалыптастыру; Негізгі акторлардың АТА -дағы мүдделері; Аймақтағы негізгі қарсылықтардың болмысы; АТР –дағы «жұмсақ аймақтылықтың» болмысы; АТА-дағы интеграциялық процестің алғышарты; АТА-дағы интеграцияның институтционалдық негізі; АСЕАН-ның дамуындағы негізгі этаптар; АТА қауіпсіздік жүйесінің құрылуындағы мәселелер; Азия Тынық мұхиты аумағындағы дамудың келешегі; Пәнді оқыту нәтижесінде докторант келесі құзіреттілікті білу керек: • барлық құрал-жабдық құзіреттілігі;. • тұлға аралық құзіреттілікті арттыру; • өзінің жүйелік құзіреттілігін арттыру • интеграцияның заманауи теориялары мен концепцияларының методологиясын пайдалану дағдыларын иелену; • АТА-дағы интеграционалдық үдерістердің дамуындағы өзекті мәселелерді методологиялық ережелер негізінде талдай білу; • АТА-дағы глобалды және интеграциялық үдерістерді талдау дағдыларын меңгеру; • Аймақтық ұйымдардың рөлін талдау дағдыларын білу; • Халықаралық қатынастардың жалпытеориялық амалдары негізінде жаңа геосаяси шындықтағы АТА елдерінің рөлін талдай білу.

Бейбітшілік теориясы: тәсілдемелер және талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

БҰҰ бітімгершілік қызметінің теориясы мен тәжірибесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 9.07.14

ЕО-ң интеграциялық үрдістерінің теориясы мен тәжірибесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - фмо

Еуразиялық интеграцияның концептуалды, теориялық және тәжірибелік негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Еуропалық Одақтың сыртқы әлеммен қарым-қатынасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Интеграция теориялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Орталық Азиядағы ұлы державалардың мүдделері (Ресей, Қытай, АҚШ, ЕО, Үндістан)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық қатынастардағы зорлық-зомбылық, қақтығыс және әскери күш
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: қарулы қақтығыстар мен бітімгерлік түрлері мен формаларын жаһандық және аймақтық қауіпсіздіктің жаңа ошақтары мен қауіптерін ескере отырып теориялық-практикалық тұрғыдан зерттеу. Курстың міндеттері: - қазіргі қарулы қақтығыстар туралы негізгі теориялар мен концепцияларды оқып білу; - қазіргі кезеңдегі қарулы қақтығыстардың түрлер мен формаларын зерттеп білу; - қазіргі кезеңдегі аса ірі қарулы қақтығыстардың динамикасын зерттеу; - бітімгерлік операциясының түрлері мен маңыздылығына талдау жасау; - бітімгерлік іс-әрекетке байланысты БҰҰ-ның жаһандық тәсілін зерттеу; - қауіпсіздіктің халықаралық және регионалдық құрылымдарының бітімгерлік операциясын жүргізудегі өзара әрекеттестігін зерттеу. Негізгі бөлімдердің қысқаша мазмұны: Қарулы қақтығыстар туралы қазіргі концепциялар; Қарулы қақтығыстардың түрлері мен формалары; Балкандағы қарулы қақтығыстар; Постсоветтік кеңістіктегі қарулы қақтығыстар; АТР-дағы қарулы қақтығыстар; Африкадағы қарулы қақтығыстар; Бітімгерлік миссиясының тиімділігін бағалаудағы эволюциялық тәсілдер; Бітімгерлік операцияларының маңызы; бітімгерлік іс-әрекетке байланысты БҰҰ-ның жаһандық тәсілін зерттеу; Бітімгерлік операцияларының халықаралық құқықтық базасы; Гуманитарлық операциялардың принциптері; бітімгерлік операцияларын жүргізудегі БҰҰ, НАТО, ЕС және ОБСЕ-нің өзара қарым-қатынастары. Пәнді оқыту нәтижесінде докторант келесідей құзыреттілікке ие болу тиіс: • Жалпы құралдық құзыреттіліктер; • Өзінің тұлғааралық құзыреттіліктерін дамыту; • Өзінің жүйелік құзыреттіліктерін дамыту; • халықаралық қауіпсіздіктің қазіргі қарулы қақтығыстарды саралаудағы қазіргі теориялар мен концепциялардың әдістемесін оқып білу; • қарулы қақтығыстардың формалар мен түрлерін өздігінен саралауға дағдылану; • бітімгерлік операцияларын талдауға дағдылану; • әртүрлі региондарда бітімгерлік операцияларын стратегиялық саралауға дағдылану.

Халықаралық қатынастарды зерттеудегі салыстырмалы әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық қатынастардың жаңа жүйесіндегі НАТО-ның концептуалды негіздері мен тәжірибесінің трансформациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: Халықаралық қатынастардағы жалпытеориялық тәсілдердің негізінде НАТО үлгісіндегі аймақтық қауіпсіздік процестерін зерттеуде қолданылатын халықаралық қатынастардың айрықша түсініктер мен тәсілдерінің мазмұнын ашу . Курстың міндеттері: - қауіпсіздік мәселесін стратегиялық саралау негізінде білімді жүйелеу және кеңейту; - қазіргі кезеңдегі халықаралық қауіпсіздіктің негізгі түрлері мен факторларын зерттеу; - доктаранттардың жаһандық және аймақтық қауіпсіздіктің мәселесіне жүй

Халықаралық ұйымдар және халықаралық басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Энергетикалық және экологиялық қауіпсіздік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение