Оқуға түсушілерге 2017
KZ
RU
EN

Политология

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - Саясаттану мамандығы бойынша PhD докторы
 • Бейіндік бағыт - Саясаттану мамандығы бойынша PhD докторы

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: FIBBA (2019 жылға дейін жарамды)
Программа: 6М050200 – Саясаттану
Білім деңгейі: докторантура
Емтихандар: ағылшын тілі (тест), мамандығы бойынша түсу емтиханы (жазбаша)
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл

«Саясаттану» бағыты бойынша доктаранттарды дайындауда кәсіби қызметтің келесідей түрлеріне бағытталады:

• ғылыми талдау және ғылыми-зерттеу орталықтары мен институттарында
• білім беру саласында;
• Мемелекеттік билік органдарында және басқару жұмысы (ҚР Президент әкімшілігі, Парламент, Діни істер мен азаматтық қоғам және оның құрылымы жөніндегі министрлік, Сыртқы істер министрлігі және оның құрылымы мәслихаттар, әкімдіктер)
• саяси партиялардың жұмыс аппаратында, қоғамдық қорларда, бірлестіктер мен қозғалыстарда, үкіметтік емес ұйымдарда;
• ақпараттық және PR-агенттіктерінде қызмет, БАҚ.

Бейінді пәндер:
Қазіргі замандағы саяси зерттеулердің әдістемесі (ағыл.т.)
Саяси транзитология (ағыл.т.)
XXI ғасырдағы"жаңа әлемнің тәртібі"моделі (ағыл.т.)
Саяси ядролық державалардың халақаралық қауіпсіздігі (ағыл.т.)
Қазақстан Республикасының ұлттық идеясы және идеологиясы (ағыл.т.)
Түркі тілдес елдердегі саяси процестер (ағыл.т.)
Саяси оппозиция (ағыл.т.)
Қазіргі заманғы әлемдік демографиялық саясат (ағыл.т.)
Қазақстан Республикасының қазіргі әлемдегі геосаяси басымдықтары (ағыл.т.)

Білім берудің басымдықтары:

• білім беру бағдарламалары, халықаралық саясаттанушыларды дайындау бағдарламаларын, қазіргі заманғы саяси зерттеулер мен инновациялық әзірлемелер зерттеу бағыттары және саяси процестер мен институттарды ескере отырып жасалған;
• білім беру бағдарламасын іске асыруға жұмыс берушілер, халықаралық және отандық сарапшылар қатысады;
• жетекші университеттерде ғылым және ғылыми орталықтарда мамандандырылған саяси ғылыми тәжірибеден өту мүмкіндігі;

Халықаралық байланыс: Васэда (Япония)университеті, Кагнам (Южная Корея)университеті, Ханьянь (Южная Корея, New School For Social Research (США) университеті, Принстон университеті (США),Калифорния университеті (США), РФ Президенті жанындағы Ресей мемлекеттік қызмет академиясы, Спбму және т. б.

Практикадан өту орны және жұмысқа қабылдану мүмкіндігі: ҚР Бжғм Философия, саясаттану және дінтану институты, саясаттану және дінтану, ҚР Президенті жанындағы ҚСЗИ, "Альтернатива" орталығы, Орталығы-гуманитарлық-саяси конъюнктура ӘЭСИ ҚР Тұңғыш Президенті Қоры жанындағы институты әлеуметтік-экономикалық ақпарат және болжау.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Политология
Мамандық шифры
6D050200
Факультеті
Философия және саясаттану
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
173
ОРЫС
173

пәндер

Cаяси ғылымның зерттеу әдістері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қысқаша мазмұны. Оқыту тәртібі саяси ғылымдардың методология-сының жүйелендірілген ғылыми білімдерін қалыптастыруға бағыт-талған, саясатты зерттеудегі жалпы специфика ережелерін және мазмұ-нын, жалпы логикалық және эмпирикалық әдістерді саяси зерттеу шеңберінде қолдана білу туралы, ұйымдардың талаптары мен саяси зерттеуді жүргізу, оның методика және методолгияны таңдауы, құрал-жабдықтарды ұйымдастыру, алынған қорытындыны өңдеу. • ғылыми-зерттеу жұмыстары-ның методолгиясын білу; • әдістердің құрамы мен мазмұнымен таныс болу, яғни олар саяси зерттеу шеңберінде қолданылуы тиіс; • ұйымдар талабы және ғылыми зерттеулер жүргізу, алынған қорытындыны өңдеу; • ғылыми жұмысты жоспарлай білу, ғылыми зерттеулердің бағдарламасын құрастыра білу; • зерттеу процесінің нақты логикалық тұсын және басты талаптарын айқындай білу, тәжірибелі жиынтықтың мазмұнына ие болу, кез келген проблемаға байланысты гипотеза және интерпретация құрастыра білу; • құрал-жабдықтар дайындап және эмпирикалық зерттеулер жүргізу; • ақпаратты іздеуде және өңдеу процесінде ұтқыр болу, саяси ғылым құралдарын жан-жақты және тереңдете зерттеу.

Қазіргі саяси зерттеулердің әдіснамасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Cаяси транзитология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: саяси ауысудың негізгі өлшемдерін және оның саясатқа, мемлекетке, халықаралық қатынастарға ықпалын анықтау. Курс пәнаралық болып табылады, онда саяси экономиканың, әлеуметтанудың, саясаттың және халықаралық қатынастың, сонымен қатар саяси тарихтың, саяси философияның, мәдениеттанудың және антропологияның әдістері қолданылады. Оқудың нәтижесінде доктарант келесі біліктіліктерге ие болады: - тұлғааралық және институционаларалық өзара әрекеттесуге қажетті саяси ауысудың идеяларын,

XXI ғасырдағы АҚШ-пен Батыс Еуропа елдерінің Орталық Азиядағы саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - кейс әдісін (case-study) қолдана отырып АҚШ пен Батыс еуропалық елдердің Орталық Азия аймағындағы саяси және экономикалық басымдықтары туралы терең білім беру. Курс саяси зерттеулер жүргізетін отандық және шетелдік ғылыми-зерттеу орталықтарының жинақтаған тәжірибесін зерделеуге арналған. Пәнді оқытудың нәтижесінде докторант мынадай құзіреттерді меңгеруі тиіс: - АҚШ пен Батыс еуропалық елдердің Орталық Азиядағы сыртқы саясатын қалыптастырушы басты факторларды білу; халықаралы

Әлемдік саясаттағы Азия-Тынық мұхиттық аймақ
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – ғасырлар тоғысындағы Азиялық-Тынық мұхиты аймағы елдерінің сыртқы саяси қызметіндегі басты бағыттар туралы көқарас қалыптастыру, аймақтағы халықаралық-саяси жағдайды ашып көрсету; басты мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың рөлін көрсету; Қазақстан Республикасының Азиялық-Тынық мұхиты аймағындағы негізгі елдермен қарым-қатынасы туралы білу. Нақты тақырыптар мыналарды қамтиды: әлемдік саясат пен халықаралық еңбек бөлінісіндегі, халықаралық қатынастар мен экономиканың халықарал

Әлемдік саясаттағы трансұлттық бірлестік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты әлемдік саясаттағы трансұлттық корпорациялардың рөлін айқындау. Курс әлемдік экономикадағы, халықаралық саудадағы трансұлттық корпорациялардың рөлін білуге арналған. Курс ғаламдық экономикадағы трансұлттық корпорациялардың қызметтерін қарастырады. Пәнді оқытудың нәтижесінде докторант мынадай құзіреттерді меңгеруі тиіс: - әлемдік саясаттағы трансұлттық корпорациялардың рөлін; трансұлттық корпорациялардың даму тенденциялары мен заңдылықтарын түсіну мен білу; - халықаралық қаты

Әлемдік саяси экономика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік-саяси статистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Еуразияның қоғамдық-саяси дамуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жаһандану аясындағы тілдік үрдістер және тілдік жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жаһандану аясындғы ұлттық бірегейлік мәселесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жаһандық әлемдегі халықаралық қатынасты болжау және саяси талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан және мұсылман әлемі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мазмұны докторанттарда жаһандану шарттарындағы Мұсылман әлемі мен Қазақстан арасындағы қатынастарды дамытудағы заманауи тенденциялар, бағыттар және заңдылықтар туралы бүтіндей танымды қалыптастыруға бағытталған. Пәнді оқу барысында докторант келесідей құзіреттіліктерді меңгеруі керек: - жаһандану шарттарындағы Мұсылман әлемі мен Қазақстан арасындағы қатынастарды дамытудағы заманауи тенденциялар, бағыттар және заңдылықтарды білу және түсіну; Мұсылман елдері мен Қазақстан арасындағы қа

Қазақстан Республикасының әлеуметтік саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан Республикасының білім беру саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан Республикасының идеологиясы және ұлттық идеясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан Республикасының экономикалық саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: доктаранттарда Қазақстан Республикасындағы заманауи әлеуметті-кэкономикалық процестерді кәсіби түсіну мен білімдерді қалыптастыру, оларды ҚР қазіргі экономикалық жүйесінің қалыптасуындағы негізгі бағыттармен таныстыру. Пәнді оқу барысында доктарант сыртқы сауданың заманауи теорияларымен, ҚР қаржы және валюталық жүйенің қызметімен және ерекшеліктерімен танысады, қазақстандық экономиканың негізгі даму үрдістерін талдау мен болжау дағдысына ие болады. Оқудың нәтижесінде доктарант

Қазіргі заман әлеміндегі демографиялық саясат
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - демографиялық саясатты зерделеу. Курс демографиялық саясаттың теориясын білуге, Қазақстан мен әлемдегі демографиялық жағдайды талдауға арналған. Пәнді оқытудың нәтижесінде докторант мынадай құзіреттерді меңгеруі тиіс: - Қазақстанның және шет елдердің демографиялық саясатының ерекшеліктерін білу; демографиялық процестерді сипаттаушы заманауи индикаторларды меңгеру; - демографиялық көрсеткіштердің өзгеру тенденцияларын айқындай білу; - демографиялық индикаторлар жүйесін ж

Қазіргі заманғы Қазақстан Республикасының геосаяси басымдықтары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы этносаяси үрдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсты оқыту мақсаты – әлемнің әртүрлі аймақтарындағы этносаяси процестер мен ұлтаралық қатынастар туралы білімдер жүйесін қалыптастыру. Міндеті: - қазіргі заманғы әлемдегі этносаяси процестер туралы білімдер жүйесін жинақтау; - этносаясат саласындағы зертемме жасау мен шешім қабылдау дағдысын қалыптастыру; - этносаяси процестерді басқару әдетін қалыптастыру. Пәнді аяқтаған PhD докторы келесіні білуі шарт: - мемлекеттің ұлттық қатынастары мен саясатын айқындайтын негізгі түсініктер; - этносаяси процестер мен жанжалдарды реттеудің теоретикалық тәсілдері; - ұлттық саясат және ұлттық қатынастарды реттеу саласындағы әлемдік саясат; - қазіргі заманғы Қазақстандағы ұлттық саясаттың құқықтық негіздері; - этносаяи процестер мен жанжалдарды басқарудың әртүрлі үлгілерін тәжірибе жүзінде қолдана білу; - ұлттық қатынастардың даму бағдарламасын сараптау; - ұлттық салада жанжал туындаған жағдайларды алдын алу және шешу; - ұлттық қатынастарды реттеу сұрақтары бойынша шешімдер мен жобалар дайындау.

Қазіргі миграциялық процестердің мемлекеттік реттеуі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс шеңберінде Қазақстан Республикасындағы миграциялық процесстерді мемлекеттік реттеудің жүйелік бағыты ұсынылған. Орталық Азиядағы миграциялық жағдайдың аймақтық трансшекаралық лектер спецификаларын анықтау контекстіндегі Қазақстанның әлеуметтік экономикалық дамуы мен оған ықпалы қарастырылады. Әлемдік тәжірибені ескере отырып, Қазақстан Республикасындағы миграциялық процесстерді реттеудегі саяси құқықтық бағыттар қарастырылады. Пәнді оқу барысында докторант келесідей құзіреттіліктерді меңге

Қазіргі таңдағы этноконфессионалды қақтығыстар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі таңдағы этносаяси қақтығыстар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоғамдық пікірді қалыптастыру технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – студенттерде түсінік аппараты, қоғам пікірінің заңдарымен заңдылықтарының қызметтенуі және қоғам пікірі аясындағы коммуникативті процесстердің дамуы жайлы түсінікті қалыптастыру; қазіргі заман Қазақстанның қоғамдық-саяси өмірін зерттеу үшін қолдануды білу; Курстың пәні қоғамдық пікір және қоғамдық пікір кеңістігіндегі ақпараттық қатынастарды реттеу, ақпараттық ағымдарды басқару және талдаумен байланысты қызмет ету аясы ретіндегі технологиялар. Пәнді зерттеу нәтижесінде доктора

ҚР мемлекеттік жастар саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: жастардың ерекше әлеуметтік-саяси топ екендігі туралы түсінік қалыптастыру және жастармен жұмыс жасаудың құқықтық, ұйымдастырушылық негіздерімен және олармен жұмыс жасаудың түрлерімен таныстыру; жастардың әртүрлі категорияларындағы мәселелерді талдау үшін кәсіби және кешенді білімдерді қалыптастыру; жастармен жұмыс жасаудың заманауи тәжірибелерін талдау мен бағалаудың икемі мен дағдысын игеру; жастардың саяси белсенділік жағдайын анықтау. Оқудың нәтижесінде доктарант келесі білікт

Мемлекеттік және ұлттық құрылыс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Орталық Азия мемлекеттерінің энергетикалық қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталмыш курста саяси ғылымдар шегіндегі энергетикалық қауіпсіздік ұғымдарының базистері қарастырылады және осыған қатысты әрқилы интерпретациялар ұсынылады. «Орталық Азия елдерінің энергетикалық қауіпсіздігі» курсы өзіне энергетикалық, экологиялық, ресурстық қауіпсіздік мәселелерінің кешенді түрдегі көріністерін біріктіреді. Энергетикалық қауіпсіздіктің құраушы компоненттері: барлау, алу мен өңдеу, энергетика тасымалдаушылардың, энергоресурстардың, энергетика көздерін өндіру мен жеткізудің мәні

Өтпелі жағдайдағы саяси тұрақтылық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Пост кеңестік кеңістіктегі идеологиялық трансформация және идеологиялық құрылыс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсты оқыту мақсаты – посткеңестік кеңістіктегі және Қазақстандағы идеологиялық трансформация туралы, жаңа идеологиялық ағымдарды қалыптастырудың конструктивті тәсілі туралы білімдер жүйесін қалыптастыру. Міндеті: - қазіргі заманғы әлемдегі идеологиялық процестер туралы білімдер жүйесін жинақтау; - идеология саласындағы зертемме жасау мен шешім қабылдау дағдысын қалыптастыру; - идеологиялық процестерді басқару әдетін қалыптастыру. Пәнді аяқтаған PhD докторы келесіні білуі шарт: - Қазақстандағы идеологиялық қатынастар мен алуандылықты айқындайтын негізгі түсініктер; - идеологиялық процестер мен жанжалдарды реттеудің теоретикалық тәсілдері; - идеологиялық тұжырымдамаларды құрастыру саласындағы әлемдік тәжірибе; - қазіргі заманғы Қазақстандағы идеологиялық алуандылықтың құқықтық негіздері; - идеологиялық процестер мен жанжалдарды басқарудың әртүрлі үлгілерін тәжірибе жүзінде қолдана білу; - идеологиялық қатынастардың даму бағдарламасын сараптау; - идеологиялық салада жанжал туындаған жағдайларды алдын алу және шешу; - идеологиялық қатынастарды реттеу сұрақтары бойынша шешімдер мен жобалар дайындау.

Пост кеңестік саяси үрдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Саясаттағы ақпараттық технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Саяси басқару және коммуникациялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Саяси брендинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс пәні: саяси товардың бәсекелестігі мен тұтынушылар және саяси нарықтағы жағдаймен оның дамуы туралы ақпараттарды жинауға байланысты саяси брендті қалыптастыру процесі; Курс мақсаты: брендинг теориясы мен тәжірибесін зерттеу, саяси брендинг жасаудың әдістері мен технологияларын қолданудың дағдысын қалыптастыру. Оқудың нәтижесінде доктарант келесі біліктіліктерге ие болады: - саяси брендтің мәні мен ерекшеліктерін, брендті басқару мүмкіндігін, брендинг стратегиясын біледі және түсінеді; -

Саяси дағдарыстар және оларды мегеру әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – докторантта саяси дағдарыс теориялары, олардың көріну ерекшеліктерін және еңсеру әдістері жайлы жүйеленген білімді қалыптастыру. Курс саяси дағдарыстарды еңсеру аясындағы теоретикалық және сондай-ақ практикалық комплекс дағдаларын меңгеруге арналған; саяси дағдарыстарды сындарлы реттеу және алдын-алу технологияларын зерттеу; саяси дағдарыстарды талдау әдістерін, дағдарыстық жағдайларды және құбылыстарды бағалауға үйрету. Пәнді зерттеу нәтижесінде докторант келесі хабардарлықт

Саяси зерттеулердің сараптамалық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Саяси оппозиция
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – докторанттарда саяси оппозицияның мәні мен саяси оппозицияны зерттеудің әдістемелік қағидалары туралы концептуалды білімдерді қалыптастыру. Міндеттері - қазіргі Қазақстандағы саяси оппозицияның қызметін талдау және оның шынайы жағдайын бағалау. Оқудың нәтижесінде докторант келесі біліктіліктерге ие болады: - оппозиция феноменінің концептуалды негіздерін, саяси оппозиция мәселесін зерттеудің жүйелік қағидаларын, құрылымдық-қызметтік, институционалдық амалдарын және саяси оппозицияның модельдері мен түрлерін біледі және түсінеді; - казақстандық саяси оппозицияға және оның билік пен өзара қатынасына ғылыми баға бере алады; - қазақстандық оппозицияның қызметін болжайды.

Саяси процестер мен жағдайлардың қолдану модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Саяси тәуекелдер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: отандық және шетелдік ғылыми әдебиеттердегі ғаламдық экономикалық және саяси саяси тәуекелділікті зерттеудің амалдарымен, сонымен қатар белгісіз жағдайда саясаттың әлеуметтік-экономикалық акторларының қызмет ету ерекшеліктерімен таныстыру. Оқудың нәтижесінде доктарант келесі біліктіліктерге ие болады: - қоғамның эволюциясына ғаламдық экономикалық және саяси тәуекелділіктің ықпал етуі туралы заманауи парадигмаларды; концептуалды бағыттардың мазмұнын; ғаламдық экономикалық және сая

Саяси технологиялар және жаһандану аясындағы ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Саяси үрдістерді модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Түркітілдес мемлекеттеріндегі саяси үрдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс түркітілдес мемлекеттердегі саяси үрдістердің эволюциясының негізгі этаптары мен спецификалық ерекшеліктерін зерттеуге арналған, сонымен қатар, зерттелуші елдердің негізгі қоғамдық институттарының тарихи қалыптасуы мен заманауи функционалдануының ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған; мемлекет саясатындағы ішкі даму мен сыртқы ықпалды факторларының арақатынасын зерттейді. Пәнді оқу барысында докторант келесідей құзіреттіліктерді меңгеруі керек: - түркітілдес мемлекеттердегі саяси үрдістер

ХХ-ХХI ғғ. соңындағы халықаралық қатынастар теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ХХІ ғасырдағы жаңа әлемдік тәртіп үлгілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Электоралды инженерия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың пәні: қазіргі заман саяси кампанияларды ұйымдастыру және жоспарлау әдістері, ойын ережелерінің өзара байланысы, жасап шығарылған стратегиялар және жеткен нәтижелер. Курстың мақсаты: әлеуметтік, саяси және әлеуметтік-психологиялық құбылыстарды, саяси кампаниялардың заңдылықтарын және оқиғаларын зерттеу, сайлау технологиялары бойынша маманды қалыптастыру. Пәнді зерттеу нәтижесінде докторант келесі хабардарлықты игеруі қажет: - электоралды инженерия әдістемесін білу; электоралды инженер

Ядролық державалар саясаты және халықаралық қауіпсіздік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Thomson Reuters/Scopus базасына енетін мерзімді басылымдағы ғылыми жарияланым
 • Бақылау түрі - Докторлық диссертация
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық тәжірибе
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение