Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Политология

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - Саясаттану мамандығы бойынша PhD докторы
 • Бейіндік бағыт - Саясаттану мамандығы бойынша PhD докторы

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: FIBBA (2019 жылға дейін жарамды)
Программа: 6М050200 – Саясаттану
Білім деңгейі: докторантура
Емтихандар: ағылшын тілі (тест), мамандығы бойынша түсу емтиханы (жазбаша)
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл

«Саясаттану» бағыты бойынша доктаранттарды дайындауда кәсіби қызметтің келесідей түрлеріне бағытталады:

• ғылыми талдау және ғылыми-зерттеу орталықтары мен институттарында
• білім беру саласында;
• Мемелекеттік билік органдарында және басқару жұмысы (ҚР Президент әкімшілігі, Парламент, Діни істер мен азаматтық қоғам және оның құрылымы жөніндегі министрлік, Сыртқы істер министрлігі және оның құрылымы мәслихаттар, әкімдіктер)
• саяси партиялардың жұмыс аппаратында, қоғамдық қорларда, бірлестіктер мен қозғалыстарда, үкіметтік емес ұйымдарда;
• ақпараттық және PR-агенттіктерінде қызмет, БАҚ.

Бейінді пәндер:
Қазіргі замандағы саяси зерттеулердің әдістемесі (ағыл.т.)
Саяси транзитология (ағыл.т.)
XXI ғасырдағы"жаңа әлемнің тәртібі"моделі (ағыл.т.)
Саяси ядролық державалардың халақаралық қауіпсіздігі (ағыл.т.)
Қазақстан Республикасының ұлттық идеясы және идеологиясы (ағыл.т.)
Түркі тілдес елдердегі саяси процестер (ағыл.т.)
Саяси оппозиция (ағыл.т.)
Қазіргі заманғы әлемдік демографиялық саясат (ағыл.т.)
Қазақстан Республикасының қазіргі әлемдегі геосаяси басымдықтары (ағыл.т.)

Білім берудің басымдықтары:

• білім беру бағдарламалары, халықаралық саясаттанушыларды дайындау бағдарламаларын, қазіргі заманғы саяси зерттеулер мен инновациялық әзірлемелер зерттеу бағыттары және саяси процестер мен институттарды ескере отырып жасалған;
• білім беру бағдарламасын іске асыруға жұмыс берушілер, халықаралық және отандық сарапшылар қатысады;
• жетекші университеттерде ғылым және ғылыми орталықтарда мамандандырылған саяси ғылыми тәжірибеден өту мүмкіндігі;

Халықаралық байланыс: Васэда (Япония)университеті, Кагнам (Южная Корея)университеті, Ханьянь (Южная Корея, New School For Social Research (США) университеті, Принстон университеті (США),Калифорния университеті (США), РФ Президенті жанындағы Ресей мемлекеттік қызмет академиясы, Спбму және т. б.

Практикадан өту орны және жұмысқа қабылдану мүмкіндігі: ҚР Бжғм Философия, саясаттану және дінтану институты, саясаттану және дінтану, ҚР Президенті жанындағы ҚСЗИ, "Альтернатива" орталығы, Орталығы-гуманитарлық-саяси конъюнктура ӘЭСИ ҚР Тұңғыш Президенті Қоры жанындағы институты әлеуметтік-экономикалық ақпарат және болжау.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Политология
Мамандық шифры
6D050200
Факультеті
Философия және саясаттану
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
173
ОРЫС
173

пәндер

Қазіргі саяси зерттеулердің әдіснамасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Cаяси транзитология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: саяси ауысудың негізгі өлшемдерін және оның саясатқа, мемлекетке, халықаралық қатынастарға ықпалын анықтау. Курс пәнаралық болып табылады, онда саяси экономиканың, әлеуметтанудың, саясаттың және халықаралық қатынастың, сонымен қатар саяси тарихтың, саяси философияның, мәдениеттанудың және антропологияның әдістері қолданылады. Оқудың нәтижесінде доктарант келесі біліктіліктерге ие болады: - тұлғааралық және институционаларалық өзара әрекеттесуге қажетті саяси ауысудың идеяларын,

Жаһандану аясындағы тілдік үрдістер және тілдік жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жаһандану аясындғы ұлттық бірегейлік мәселесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан Республикасының идеологиясы және ұлттық идеясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заман әлеміндегі демографиялық саясат
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - демографиялық саясатты зерделеу. Курс демографиялық саясаттың теориясын білуге, Қазақстан мен әлемдегі демографиялық жағдайды талдауға арналған. Пәнді оқытудың нәтижесінде докторант мынадай құзіреттерді меңгеруі тиіс: - Қазақстанның және шет елдердің демографиялық саясатының ерекшеліктерін білу; демографиялық процестерді сипаттаушы заманауи индикаторларды меңгеру; - демографиялық көрсеткіштердің өзгеру тенденцияларын айқындай білу; - демографиялық индикаторлар жүйесін ж

Қазіргі заманғы Қазақстан Республикасының геосаяси басымдықтары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы этносаяси үрдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсты оқыту мақсаты – әлемнің әртүрлі аймақтарындағы этносаяси процестер мен ұлтаралық қатынастар туралы білімдер жүйесін қалыптастыру. Міндеті: - қазіргі заманғы әлемдегі этносаяси процестер туралы білімдер жүйесін жинақтау; - этносаясат саласындағы зертемме жасау мен шешім қабылдау дағдысын қалыптастыру; - этносаяси процестерді басқару әдетін қалыптастыру. Пәнді аяқтаған PhD докторы келесіні білуі шарт: - мемлекеттің ұлттық қатынастары мен саясатын айқындайтын негізгі түсініктер; - этносаяси процестер мен жанжалдарды реттеудің теоретикалық тәсілдері; - ұлттық саясат және ұлттық қатынастарды реттеу саласындағы әлемдік саясат; - қазіргі заманғы Қазақстандағы ұлттық саясаттың құқықтық негіздері; - этносаяи процестер мен жанжалдарды басқарудың әртүрлі үлгілерін тәжірибе жүзінде қолдана білу; - ұлттық қатынастардың даму бағдарламасын сараптау; - ұлттық салада жанжал туындаған жағдайларды алдын алу және шешу; - ұлттық қатынастарды реттеу сұрақтары бойынша шешімдер мен жобалар дайындау.

Қазіргі таңдағы этноконфессионалды қақтығыстар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі таңдағы этносаяси қақтығыстар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мемлекеттік және ұлттық құрылыс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Пост кеңестік кеңістіктегі идеологиялық трансформация және идеологиялық құрылыс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсты оқыту мақсаты – посткеңестік кеңістіктегі және Қазақстандағы идеологиялық трансформация туралы, жаңа идеологиялық ағымдарды қалыптастырудың конструктивті тәсілі туралы білімдер жүйесін қалыптастыру. Міндеті: - қазіргі заманғы әлемдегі идеологиялық процестер туралы білімдер жүйесін жинақтау; - идеология саласындағы зертемме жасау мен шешім қабылдау дағдысын қалыптастыру; - идеологиялық процестерді басқару әдетін қалыптастыру. Пәнді аяқтаған PhD докторы келесіні білуі шарт: - Қазақстандағы идеологиялық қатынастар мен алуандылықты айқындайтын негізгі түсініктер; - идеологиялық процестер мен жанжалдарды реттеудің теоретикалық тәсілдері; - идеологиялық тұжырымдамаларды құрастыру саласындағы әлемдік тәжірибе; - қазіргі заманғы Қазақстандағы идеологиялық алуандылықтың құқықтық негіздері; - идеологиялық процестер мен жанжалдарды басқарудың әртүрлі үлгілерін тәжірибе жүзінде қолдана білу; - идеологиялық қатынастардың даму бағдарламасын сараптау; - идеологиялық салада жанжал туындаған жағдайларды алдын алу және шешу; - идеологиялық қатынастарды реттеу сұрақтары бойынша шешімдер мен жобалар дайындау.

Пост кеңестік саяси үрдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Саяси зерттеулердің сараптамалық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Саяси оппозиция
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – докторанттарда саяси оппозицияның мәні мен саяси оппозицияны зерттеудің әдістемелік қағидалары туралы концептуалды білімдерді қалыптастыру. Міндеттері - қазіргі Қазақстандағы саяси оппозицияның қызметін талдау және оның шынайы жағдайын бағалау. Оқудың нәтижесінде докторант келесі біліктіліктерге ие болады: - оппозиция феноменінің концептуалды негіздерін, саяси оппозиция мәселесін зерттеудің жүйелік қағидаларын, құрылымдық-қызметтік, институционалдық амалдарын және саяси оппозицияның модельдері мен түрлерін біледі және түсінеді; - казақстандық саяси оппозицияға және оның билік пен өзара қатынасына ғылыми баға бере алады; - қазақстандық оппозицияның қызметін болжайды.

Саяси процестер мен жағдайлардың қолдану модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Саяси технологиялар және жаһандану аясындағы ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Түркітілдес мемлекеттеріндегі саяси үрдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс түркітілдес мемлекеттердегі саяси үрдістердің эволюциясының негізгі этаптары мен спецификалық ерекшеліктерін зерттеуге арналған, сонымен қатар, зерттелуші елдердің негізгі қоғамдық институттарының тарихи қалыптасуы мен заманауи функционалдануының ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған; мемлекет саясатындағы ішкі даму мен сыртқы ықпалды факторларының арақатынасын зерттейді. Пәнді оқу барысында докторант келесідей құзіреттіліктерді меңгеруі керек: - түркітілдес мемлекеттердегі саяси үрдістер

ХХІ ғасырдағы жаңа әлемдік тәртіп үлгілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ядролық державалар саясаты және халықаралық қауіпсіздік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение