Докторантура
Әлеуметтік жұмыс

Әлеуметтік жұмыс

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - Әлеуметтік жұмыс мамандығы бойынша PhD докторы
 • Бейіндік бағыт - Әлеуметтік жұмыс мамандығы бойынша PhD докторы

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация:жоқ
Бағдарлама: 6D090500 – ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫС
Оқу деңгейі: Докторантура
Экзамендер: ағылшын тілі, мамандық бойынша емтихан
Оқу түрі: іштей
Оқу мерзімі: 3 жыл
«Әлеуметтік жұмыс» бойынша PhD докторы кәсіби қызметтің келесі түрлеріне дайындалады:
• Жоғары және орта оқу орындарында оқытушы
• мемлекеттік және жергілікті басқару органдарында,
• психологиялық кеңес беру орталығында,
• зейнетақы қоры филиалында,
• юстиция органында,
• қамқорлық пен қолдау органдарында,
• білім, денсаулық сфераларында,
• әлеуметтік қорғау комитетінде,
• халыққа әлеуметтік қызмет көрсету және қамсыздандыру саласындағы маман

Профильдік пәндер:
• Әлеуметтік әл-ауқат жүйесінің институционализациясы
• Білім беру және денсаулық сақтаудағы жобалау
• Әлеуметтік жұмыстағы зерттеулердің теориясы мен практикасы
• Академиялық хат: ғылыми мақала және диссертация жазу бойынша
• Әлеуметтік бағдарламалар және қызметтерді бағалау: өмір сапасы мен әл-ауқаттың қазіргі интерпретациясы
• Қазақстандағы бейкоммерциялық сектор: қалыптасуы, құрылымы және реттелуі
• Әлеуметтік жұмыс тәжірибесіндегі дағдарыстық копцепциялар
• Отбасылық кеңестің теориясы мен техникасы
Білім берудің артықшылығы:
• Әлеуметтік мәселелерге ғылым мен технологияның жаңа жетістіктері негізінде талдау жасау;
• Конструктивті, жасампаз іс-әрекеттің принциптерін түрлі субъектілермен әлеуметтік серіктестік негізінде жүзеге асыру;
• Әлеуметтік тұрғыдан әлжуаз топтарымен жұмыста дәстүрлі және инновациялық технологияларды тиімді қолдану;
• Стандартты емес ситуацияларда ұйымдастыру - басқару шешімдерін табуға қабілетті болу;
• Практикада реабилитацияның әрқилы түрлерін қолдана білу

Халықаралық байланыстар: Кафедра біріккен зерттеулер жүргізу бойынша келесі университеттермен келісімге қол қойды:
- Алтай мемлекеттік университеті (Әлеуметтік жұмыс каыедрасы)
- Саратов мемлекеттік техникалық университеті әлеуметтану және антропология кафедрасы)
- Новосібір педагогикалық университеті
- Урал федеративтік университеті
- М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті
- Орталық-Еуропа университеті (Венгрия)
- Вашингтон университеті (США)
- Колумбия университеті (США)
- Мичиган штаты университеті (США)
- Сеул ұлттық университеті (Корея)
- Ханьян мемлекеттік университеті (Корея)

Практиканың өткізілу орны және жұмысқа орналасу мүмкіншілігі:
Педагогикалық практика теориялық оқу кезеңінде үшінші семестрде үзіліссіз оқу процесіде жүргізіледі.
Докторанттардың зерттеу практикасы отандық және шетелдік ғылымның жаңа теориялық, әдіснамалық және технологиялық жетістіктерін, дағдыларды жинақтау, ғылыми зерттеудің қазіргі әдістерін қолдану, диссертациялық зерттеудегі эксперименталдық берілгендерді өңдеу және интерпретациялау мақсатында жүргізіледі.
Ғылыми-зерттеу практикасының мазмұны докторлық диссертацияның тақырыбымен анықталады.
Докторанттар шетелдік ғылыми жетекшінің басшылығымен міндетті түрде шетелдік ғылыми стажировканы 4 айдан аз емес уақытта өтуі тиіс.
Бітірушілер мемлекеттік басқару (муниципалитетер және қалалық бөлімдер), білім беру, денсаулық сақтаудан жұмыс таба алады.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Әлеуметтік жұмыс
Мамандық шифры
6D090500
Факультеті
Философия және саясаттану
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
172
ОРЫС
172

пәндер

Әлеуметтік жұмыстағы ғылыми зерттеу әдіснамасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Академиялық хат: ғылыми мақала мен диссертация жазу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік әл-ауқат саясаттарын талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік жұмыс тәжірибесіндегі дағдарыстық коцепциялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – әлеуметтік жұмыстың дағдарыстық тұжырымдамасы теориясының даму ерекшелігі мен оның қалыптасу генезисімен докторанттарды таныстыру және зерттеу. Дағдарыс теориясы туралы білім алу және әлеуметтік жұмыстың тәжірибелік үлгісіне араласу. Дағдарыстық жағдайлардың психологиялық ерекшеліктері мен олардың түрлері. Дағдарыстық жағдайдағы ақпаратты қабылдаудың психологиялық ерекшеліктері. Дағдарыстық концепция әлеуметтік жұмыс теориясының арнайы концепциясы ретінде. Дағдарысты

Әлеуметтік жұмыстағы зерттеулердің теориясы мен практикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік жұмыстың қазіргі теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Балалар мен жасөспірімдер қоғамдағы зорлық-зомбылықтың құрбаны ретінде
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Білім беру және денсаулық сақтаудағы жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кедейшілік, баспанасыздық және маргиналдық топтар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстандағы бейкоммерциялық сектор: қалыптасуы, құрылымы және реттелуі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Отбасылық кеңестің теориясы мен техникасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты докторанттарда отбасылық кеңес беру процесінің мақсаттары мен міндеттері, кеңес беру әдістері туралы жүйелі түсініктерді қалыптастыру, кеңес беру методикасын меңгерту, оның тиімділігін бағалай білуге үйрету. - әлеуметтік-психологиялық отбасылық кеңес берудің әлеуметтік-психологиялық көмек түрлері мен әдістері жүйесінде алатын орны туралы түсініктерін қалыптастыру;отбасылық кеңес берудің негізгі принциптері мен қызметтерін білу; - отбасылық кеңес берудегі негізгі бағыттар мен ыңғайларды , отбасы өмірінің бұзылуының себептерін, ерекшеліктерін, отбасымен жұмыс істеу модельдерін, түрлі категориядағы клиенттермен жұмыс жүргізу ерекшелігін білу; - кеңес беру кеңістігін ұйымдастыру, клиенттермен байланыс орнату, клиенттерің вербальды емес мінез-құлықтарын түсіну, отбасының проблемасын талдау және анықтау, отбасылық кеңес берудің түрлі әдістері мен тәсілдерін түрлі аспектіде қарастыра білу (тұлғалық, кәсіби т.б.).

Отбасыны зерделеу және интервенция
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген