Оқуға түсушілерге 2017
KZ
RU
EN

Биология

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ASIIN (2016)
Бағдарлама: 6D060700 – Биология
Білім беру деңгейі: докторантура
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша оқуға түсу емтиханы (жазбаша).
Оқу формасы: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
«Биология» бағыты бойынша докторант келесі кәсіби қызметтерге дайындалады:
• Ғылыми-зерттеу институттары мен биология, медицина, экология, биотехнология бағдарындағы ЖОО-да ғылыми және оқытушылық қызмет;
• Биология, экология және медициналық бағыттағы орталықтарда, зертханаларда және басқада бөлімшелерде басшылық қызметтер.
Профильдік пәндер:
• Клеткалық биологияның заманауи әдістері
• Биоэнергетика
• Молекулалық генетиканың өзекті мәселелері
• Реттеуші процестер биофизикасы
• Қазақстан өсімдіктері және оларды қорғау
• Даму биологиясының заманауи әдістері
• Функциональды жүйелердің жалпы теориялық принциптері
• Клеткалардың қартаюы және антиэйджинг
• Гендер және геномдар эволюциясының қазіргі аспектілері

Білім беру артықшылықтары:
 Бірегей авторлық курстар және білім берудің заманауи әдістері;
 Құралдық жабдықтау мен зерттеудің инновациялық әдістерін қолдану;
 Заманауи биологияның басты бағыттарын терең зерттеу;
 Ғылыми-зерттеу жұмыстарын шетелдік ЖОО және ғылыми орталықтарда жүргізу.
Халықаралық қатынастар:
- Пьер және Мари Кюри Университеті (Париж қ., Франция),
- Вавилов атындағы жалып генетика институты РҒА (Ресей),
- Томск мемлекеттік университеті (Ресей),
- Техас Университетінің Медициналық бөлімі (Галвестон қ., АҚШ),
- Сен-Бернар атындағы Университет (Лион қ., Франция),
- Техникалық университет (Дармштадт қ., Германия),
- Бен-Гурион Университеті (Израиль),
- Roma III Университеті (Рим қ., Италия),
- Мак-Гилл Университеті (Монреаль қ., Канада) және т.б.
Практикадан өту және жұмысқа орналасу мүмкін жерлер:
- М.А.Айтхожин атындағы молекулярлы биология және биохимия ҒЗИ ҚР БҒМ ҒК,
- Микробиология және вирусология ҒЗИ ҚР БҒМ ҒК,
- Адам және жануарлар физиологиясы ҒЗИ ҚР БҒМ ҒК,
- Өсімдіктер биологиясы және биотехнологиясы ҒЗИ ҚР БҒМ ҒК,
- Алматы және Қазсқтанның ЖОО,
- Ұлттық табиғи қорықтар, мамандандырылған лабораториялар.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Биология
Мамандық шифры
6D060700
Факультеті
Биология және биотехнология
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
191
ОРЫС
191

пәндер

Заманауи биологияның мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Адам генетикасының экологиялық аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Адам геномы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курста адамның геном құрылымының, қызмет атқару және белсенділігінің реттелу ерекшеліктері; адам геномынның генетикалық және цитогенетикалық картасын салу; адам хромосомаларының физикалық карталарын салу; секвенирлеу және клондау жағдайлары қарастырылады. «Адам геномы» жобасының пайда болу тарихы, осы жобаның жетістіктері мен адам генетикасының болашағы қарастырылады. Пәнді оқу нәтижесінде докторант төмендегі компетенцияларды меңгеру керек: Білу керек: адам геномын зерттеудің қазі

Адам және жануарлар генетикасының өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақуызды тұқым қуалаушылық және эпигенетика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Антимутагенез және мутагендік факторларға организмнің тұрақтылығы туралы мәселесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Антиэйджингтің клеткалық негіздері және геропротекторлары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Апоптоздың клеткалық механизмдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты «Апоптоздың клеткалық механизмдері» болып табылады: өмір процестерді биохимия саласындағы ғылыми дүниетанымды қалыптастыру: іргелі физиологиялық процесін зерттеу - қарым-қатынас заңдылықтарын «- жылжымайтын мүлік - құрылымы биологиялық қызметтері норма-патология» анықтайды программаланған өлім; ағзаның қалыпты және патологиялық дамытуға бірлік, өзара және құрылымдық және функционалдық ерекшелігіне бойынша білім дамыту және тереңдету. Пәнді оқу нәтижесінде докторант төмендегі комп

Апоптоздың молекулярлық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты қабыну процестерін реттеу, программаланған өлімін ұялы негізін зерттеу. Патологиялық процестердің пайда болуы мен дамуының жалпы заңдылықтарын зерттеу, физиологиялық залалды реттеу тетіктері; - Патологиялық процестің модельдеу және тергеу заманауи әдістерін түрлі, оның динамикасын оқиды. Апоптоз айырмашылығы некрозы. Некроз морфологиялық көрінісі. Некроз себептері. Пәнді оқу нәтижесінде докторант төмендегі компетенцияларды меңгеру керек: Мен білуі тиіс: Патологиялық процест

Бағаналы және ісік клеткалар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бағаналы клеткалар және клеткалық терапия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бейімделудің және түр шығарудың генетикалық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - қалыптастыру өкілдіктердің эволюциялық тарихы зерттеу. Негізгі теориялар ережелерін зерттеу, эволюциялық процестің мәнін көрсетеді. Эволюциялық процестің молекулярлық-генетикалық негізінде рөлін түсіну. Бейімдеу, ерекшеліктерін және морфо-физиологиялық процесінің пайда микро және macroevolutionary процестер рөлі туралы қазіргі заманғы идеялар зерттеу. Пәнді оқу нәтижесінде докторант төмендегі компетенцияларды меңгеру керек: білуі керек: эволюциялық процестің молекулярлы-ген

Биожүйелердің уақытша құрылымының негізгі принциптері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биологиялық белсенді заттың метаболизмы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биологиялық жүйелердің электр өткізгіштігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оқытудың мақсаты ток айнымалы үшін биологиялық объектілердің тікелей ағымдағы электр өткізгіштігінің үшін жасушалар мен ұлпалардың электр өткізгіштігінің тұжырымдамасын дамыту болып табылады. Курс биологиялық объектілердің электр схемасы эквивалентті, биологиялық объектілер арқылы электр тогын өткізу белгiленген жалпы ережелер қарайды. Пәнді оқу нәтижесінде докторант төмендегі компетенцияларды меңгеру керек: Білуі керек: тұратын жасушалар мен ұлпалардың поляризация құбылыстардың электр тізбек

Биологиялық мембраналардың биофизикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оқытудың мақсаты биологиялық мембраналар, мембраналық тұрақтандыру физикалық және химиялық механизмдерін, мембраналық жүйелердегі фазалық ауысулар ерекшеліктерін, биологиялық мембрана арқылы заттардың көлік тетіктерін құрылымы мен функциясының білімін дамыту болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде докторант төмендегі компетенцияларды меңгеру керек: Білуі керек: Биологиялық мембраналардың, биофизикалық және физикалық әдістерін құрылымы мен функциясы саласындағы негізгі ұғымдар және ағымдағы тұжы

Биологиялық мембраналардың молекулалық ұйымдасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс биотехнология мембраналық процестерді пайдалану мүмкіндігін зерттейді. Курс мазмұны: биотехнология мембраналық процестерді пайдалану және медициналық өнеркәсіп - биологиялық белсенді заттардың оқшаулау және тазарту үшін, вакциналар, ферменттер, т.б.;. Жеміс және көкөніс шырындарын концентратын, сүт, қант және жоғары сапалы м р өңдеу суда мембраналық процестер мен сулы ерітінділер, ағынды суларды - азық-түлік өнеркәсібінде... Мембраналық процестердің өнеркәсіптік қолдану. Өнеркәсіптік ж

Биологиялықьзерттеулердің дисперсиялық талдауы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биофизика таңдаулы бөлімдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биофизикалық реттеуші процесс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оқыту мақсаты жүйке, гуморальдық тетіктерін, геномдық және метаболикалық реттеу, жасушаішілік сигнал негізгі қадамдар, оң және теріс кері байланыс шлейф және ағзадағы физиологиялық процестердің реттеу деңгейдегі тұжырымдамасын дамыту болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде докторант төмендегі компетенцияларды меңгеру керек: Білуі керек: жүйке, гуморальдық, геномдық және метаболикалық реттеу, нормативтік тізбектерінің иерархиясының молекулалық механизмдерін теориялық негіздерін. Олардың болашақ

Биоэнергетика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты тірі ағзаның электрмен жабдықтау мембраналық жүйесін енгізу болып табылады. Курс мазмұны: тірі организмдер үшін био-энергия мәні. тірі клеткаға (биоэнергетика бірінші, екінші және үшінші заңдары) энергиясын негізгі заңдары. Генераторлар әлеуетті Протон биологиялық мембраналар белок түсіну энергия Трансформация: тыныс алу, ферменттер, ферменттік bacteriorhodopsin фотосинтездеуші тотығу-тотықсыздану тізбек. ATP синтетазаның іс-қимыл тетіктері. энергия Жасушалық қабықшаның кеңісті

Бос радикаодардың биофизикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оқыту мақсаты, дене, липидтердің асқын тотығуы, дене антиоксидант қорғаныс жүйесі ағып еркін радикалдар тұжырымдамасын дамыту болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде докторант төмендегі компетенцияларды меңгеру керек: Білуі керек: органға еркін радикалдар қалыптастырудың негізгі жолдарын, асқын тотығуы тізбекті реакция, антиоксидант қорғаныс жүйесінің негізгі компоненттерін. Олардың болашақ кәсіби мүддесіне білімдерін қолдана мүмкіндігіне ие болу үшін

Бұзылған жерлердің фитомелиорациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Гендер және геномдар эволюциясының қазіргі аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – заманауи молекулалық-генетикалық тәсілдерді қолдану негізінде әртүрлі организмдердің геномдары мен гендерінің эволюциясы бойынша кәсіби біліктіліктерін қалыптастыру. Пәннің міндеттері –эволюция тарихы, эволюциялық үрдістің молекулалық негізі, геномдар және гендерді зерттеу әдістері және олардың эволюция үрдісі барысындағы экспрессиясы туралы білім беру. Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курста, эволюция тарихы; эволюциялық ілім, генетика және эмбриология арасындағы байланыс; морфологиялық және молекулалық эволюцияның принциптері; организмдердің жеке даму үрдісінің генетикалық реттелу механизмдері; даму үрдісі кезіндегі дифференциалды гендер экспрессиясы; даму үрдісі кезіндегі гендре экспрессиясының адаптация сұрақтары; популяциялық деңгейдегі тұқымқуалаушылықпен өзгергіштік заңдылықтары; популяция динамикасының факторлары; синтетикалық эволюциялық теория көзқарасы бойынша түрдің пайда болу үрдістері қарастырылады. Сондайақ, хромосомалық және геномдық мутацияның рөлі, будандастыру; түрдің пайда болуындағы гендердің горизонтальды тасымалдануы; эволюиямен морфогенетикалық үрдістердің арақатынасы талқыланады. Пәнді оқу барысында докторанттар төмендегідей біліктілікті меңгерулері қажет: білуі қажет: геном және гендер эволюциясының генетикалық негізін; жеке геномдар және гендер экспрессиясын зерттейтін заманауи әдісін; геномның реттеуші ауданы деңгейінде гендердің белсенділігін анықтайтын тәсілді; транскриптер мен белок туралы; істей білуі керек: бір немесе бірнеше гендер бар жағдайда, транскрипция, трансляция немесе геномның реттеуші ауданындағы модификация деңгейінде, invivo және invitro жағдайында гендер экспрессиясы бойынша тәжірибелерді жоспарлауды; қарапайым және одан да күрделі жүйелердің гендерінің экспрессиясы бойынша эксперименттер нәтижелерін интерпретациялау; ракциялық қоспаларды және жұмыстың басталуын қадағалау, зертханалық зерттеулер жүргізу үшін қажет құралдар мен материалдармен жұмыс ыстей білу. меңгеруі қажет: гендер экспрессиясының жүйесін талдау және дайындау; сәйкес препараттарды халықаралық нарықта іздеу жолдарын; осы курстан алған білім негізінде қысқа хабарламалармен тезистер, және тәжірибелік мақалалар жазу; гендер экспрессиясының заманауи жүйесі бойынша талдау және презентациямен отчет дайындау.

Генетикалық қауіпсіздік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің даму мақсаттары болып табылады: - генетика бойынша докторант базалық білімдерін қалыптастыру; биологиялық әлемді және ғылым ретінде генетика жаңа ашылулар тұрғысынан кәсіби қызметін бағалау қабілетін қалыптастыру; - Депрессия және антигендерін жеңілдету түрлерін жолдарын, олардың генетикалық жағдайларын, мал шаруашылығындағы тәжірибеде генетикалық бел мінез-құлық пайдалану, эволюциялық процесінде мутация мәнін инбридингті, иммундық генетика қалыптастыруды негізінде жатқан процестер туралы

Генетикалық токсикология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Генетикалық үдерістің молекулалық тетіктері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты «классикалық» және молекулалық генетика сабақтастығын проблемасын анықтау болып табылады. Мутациялық моделі. Генетикалық бақылау және репликация молекулярлық механизмдері. Полуконсервативті идентификатор ДНК процесс. Репликация процесінің Полигендік немесе бақылау. Тираждау шанышқымен жылы схемасы оқиғалар. Репликон тұжырымдамасы. Генетикалық бақылау және эксцизии және postreplicative жөндеу тетіктері, непарных негіздер жөндеу, репаративті ДНК синтезі. генетикалық процестерді қам

Даму биологиясының заманауи әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Диагностика мен емдеу биофизикалық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жалпы және молекулалық генетиканың өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Зат алмасу мен энергияның физиологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: энергия және зат алмасу жүйелеріне толық түсініктеме беру және қоршаған орта байланыстарының оның бөліктерінде бірігуі. Пәннің міндеттері: физиологиялық білімде және оның перспективті дамуында жаңа жетістіктерімен танысу; - доктаранттарға энергия мен зат алмасуда барлық физиологияның бөлімдерінде фундаментальді білім беру, және де ойларын физиологиялық тұрғыда тәжірибеде қолдануда оларды өңдеу; Қысқаша мазмұны: тірі ағзада энергия және зат алмасуда физиологиялық, физикалық және химиялық тиімділігін осы курста қарастыру және де қоршаған орта мен ағза арасында зат және энергия алмасуын қарастыру. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі компетенцияларды білу қажет: Тірі жүйелердегі зат алмасу заңдарын зат алмасу процестерінің реттелу механизмін қалыпты және патология кезінде түсіну. Патологиялық процестерде энергия және зат алмасу бұзылыстарының мүмкіндігін білу. Ие болу алынған білімнің анализі мен синтезіне икемділігі, физиологиялық тәжірибенің қойылуын және жүргізілуін білу, базалы-ақпараттық және электронды әдебиеттерді талдап қолдануды білу. Істей алу ағзаға қажеттіліктер мен жүйелерді сыртқы орта факторларының әсерінен болатын әртүрлі қызметтік жағдайларды анықтау.

Канцерогенез
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -Курста канцерогенез процесінің молекулалық-генетикалық негіздері, сыртқы орта мутагендерінің әсер ету механизмдері, гендердің, рецепторлары, өсу факторлары, ісіктің түзілуіне әкелетін клеткалық жүйелердің бұзылыстары, прогрессия сатылары, канцерогенездің вирустық және гормональдық механизмдері, сонымен қатар, ісіктің көптеген дәрі-дәрмекке төзімділігі, диагностикалаудың негізгі әдістері, ісікті зерттеу және емдеу жолдары қарастырылады. Пәнді оқу нәтижесінде докторант төмендегі компетенциялард

Канцерогенез иммунологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Клеткаларды және ұлпаларды культивация әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Клеткаларды қазіргі заман оптикалық зерттеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Клеткалардың қартаю және антиэйджинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген курстың мақсаты омыртқалы жануарлардың клеткаларының қартаюының физиологиялық, молекулалық механизмдері зерттеу болып табылады, сондай - ақ ағзаның қартаю құбылыстарын зерттеу және геропротекторларды антиэйджингтік терапияда қолдану. Курстың мақсаты: қартаю құбылысының негізінде жатқан негізгі тұжырымдар мен болжамдарды қарастыру; жасқа байланысты әлеуеттік биомаркерлардың өзгеруін сараптап, салауатты ұзақ өмір сүрудің ең тиімді индикаторын табу; ағзаның дамуы кезіндегі қалыпты және паталогия жағдайындағы ерекшеліктердің құрылымдық-қызметтік бірлікті, өзара байланыстағы білімді тереңдету. Қысқаша мазмұны: қартаюдың болжамдары. Бос-радикалды, генетикалық, қабыну, нейроэндокриндік, теломеразды теория. Лимит Хейфлика. Мутацияның жинақталуы. Клетка қартаюының молекулярлы механизмдері. Жастық өзгерудің биомаркерлері. Геропротекторлар. Берілген курсты оқу нәтижесінде докторант келесі компетенцияларды меңгеру қажет: - Түсіну қазіргі таңда болатын қартаю теориясы; қартаю құбылысының негізгі физиологиялық және генетикалық заңдылықтары; қартаю құбылысына әсер етуші факторлар; геропротекторлардың жұмыстеу механизмдері; жасты онтогенездің инволюциясының белгілі бір ерекше кезеңдері ретінде түрлі факторларын анықтау; - Меңгеру қартаюмен байланысты клеткадағы құбылыстарды түсіне білу; қартаю құбылысының клетка ішілік және клетка үстілік реттелуін; заманауи эксперименталды, аналитикалық және математикалық әдістерді кәсіби мәселелерді шешу жұмыстарына қолдануды біліктілігін меңгеру; - пән бойынша қажетті информацияны іздеуді іске асыра білу; Алған білімін кәсіби жұмыста және басқа да пәндерді зерттегенде қолдану.

Клеткалық биологияның заманауи әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Клеткалық цикл және дамудың генетикалық механизмдерінің реттелуі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Клеткаішілік сигнализация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан өсімдіктері және оларды қорғау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс Қазақстанның өсімдіктер жабынын түсінуге және оның тірі табиғаттың ғылыми негізі екендігіне, флоралық талдау жасауға және Қазақстанның өсімдіктер жабынын қалыптасуының заңдылықтарын ұғынуға мүмкіндік береді. - Пәнді игерудің нәтижесінде докторанттар келесі біліктілікті игеру қажет: - өсімдіктер әлемін қорғаудың ғылыми негіздерін білуі қажет; - Қазақстанның өсімдіктер жамылғысының қалыптасуының негіздерін білуі қажет.

Қазақстанның кәсіптік жануарлар популяциясының мониторингісі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманның клеткалық және молекулалық зерттеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоршаған ортада мутагендерді анықтау және бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоршаған ортаның ластануының генетикалық салдарын болжамдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қызыл кітапқа енгізілген өсімдіктердің қазіргі жағдайы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: доктаранттардың қызыл кітапқа енген және сирек өсімдік түрлерінің биологиясы, таралуы, табиғи статусын бағалау әдістері мен принциптері және оларды қорғау шараларын ұйымдастыру туралы білімдерін қалыптастыру Курстың міндеттері: - сирек және қорғалатын өсімдік түрлерінің алуантүрлігі мен олардың биологиялық ерекшеліктерін және Қазақстандағы өсімдік түрлерінің таралуын зерттеу және таныстыру. - сирек өсімдік түрлерін созологиялық зерттеу әлістерімен таныстыру; - сирек өсімдіктерді қорғау шаралары. Курстың қысқаша сипаттамасы: Курс Қазақстандағы негізгі (ірі) тұқымдастардағы сирек және жойылып бара жатқан өсімдік түрлерін, олардың қазіргі жағдайымен, сонымен қатар, алуантүрлілікті сақтаудың in-situ және ex-situ жағдайында Қазақстандағы өткізілетін шаралармен таныстырады. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі құзыреттілікке ие болуы тиіс: Білуі: сирек кездесетін және ең құнды өсімдіктердің түрлерінің таксономиялық және биологиялық сипаттамаларын; - қызыл кітапқа енген өсімдіктер түрлерін қорғау шараларын; Жасай білу: қорғалатын түрлердің созологиялық таладауын жасай білу; қорғауға алынған өсімдік түрлері популяциялары жағдайын бақылау; Меңгеруі: өсімдіктерді қорғау әдістерін.

Микроағзалардың сигнал жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Микроағзалардың сигнал жүйелері

Микробтық эндокринология және биосаясат
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -

Микроорганизмдердің өнімділігін жоғарлатудың заманауи аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Микроорганизмдердің популяциялық қарым-қатынасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Молекулалық биологияның қазіргі заманғы әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -

Молекулалық диагностиканың өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс жалпы және молекулалық генетика, молекулалық биология және медициналық генетикаға студенттердің қызығушылығын тудыруға негізделген. Курстың мақсаты – молекулалық диагностиканың сұрақтарына бағытталған: пациенттің ағзасында вирустың және вирустық жүктеменің болуы; аурудың дамуындағы хромосоманың қайта құрылуы және рөлі; гендер мутациясы; қан айналымына жауапты; ДНҚ тізбегінің өзгеруі; дәрілік төзімділікке алып келетін; жыныс инфекциясы және оның қоздырушылары; қалыпты және метастаздалған

Мониторинг генетикалық арт салтақтану қоршаған орта
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты адам өзара іс-қимыл және қоршаған ортаны қорғау мен адам арасындағы функционалдық қарым экологиялық зерттеу негізгі заңдарын зерттеу болып табылады; - Орган қоршаған орта факторларының әр түрлі заңдылықтарын әсер қарастыру; - Адам ағзасына, мутагенді канцерогенді және тератогенді заттардың іс-қимыл тетіктерін зерттеу Пәнді оқу нәтижесінде докторант төмендегі компетенцияларды меңгеру керек: білуі керек: - Техногендік ластаушы заттардың жіктелуі; - Адам ағзасына кері әсер лас

Мутагенездің теориялық және қолданбалы аспекты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Некроздың клеткалық негізі және қабыну процессінің регуляциясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты қабыну процестерін реттеу, программаланған өлімін ұялы негізін зерттеу. Патологиялық процестердің пайда болуы мен дамуының жалпы заңдылықтарын зерттеу, физиологиялық залалды реттеу тетіктері; - Патологиялық процестің модельдеу және тергеу заманауи әдістерін түрлі, оның динамикасын оқиды. Апоптоз айырмашылығы некрозы. Некроз морфологиялық көрінісі. Некроз себептері. Пәнді оқу нәтижесінде докторант төмендегі компетенцияларды меңгеру керек: Мен білуі тиіс: Патологиялық процест

Омыртқалы жануарлардың салыстырмалы экоморфологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Омыртқалылар клеткаларының қартаю механизмдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты омыртқалы ұялы қартаю жасушаларының физиологиялық және молекулалық механизмдерін зерттеу болып табылады. Қартаю гипотезаны барланған болады. Теломераза теориясы. Hayflick Limit. мутацияның жинақтау. Пәнді оқу нәтижесінде докторант төмендегі компетенцияларды меңгеру керек: Мен білу керек: - омыртқалылардың қартаю физиологиялық және молекулалық механизмдерін - қартаюы гипотезаларды алады: - пән бойынша ақпарат алу үшін іздеу; басқа да пәндер және кәсіби қызметті меңгеру кезін

Омыртқалылардағы соматикалық полиплоидия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы курстың мақсаты омыртқалы соматикалық полиплоидии саласындағы білімдерін тереңдету және кеңейту болып табылады. Рөлі, омыртқалы полиплоидии себебі. Табиғатта таралуы. Полиплоидии түрлері. Пәнді оқу нәтижесінде докторант төмендегі компетенцияларды меңгеру керек: білуі тиіс: - Полиплоидии себебін, рөлін. Табиғатта таралуы. Полиплоидии түрлері. пән бойынша ақпарат алу үшін іздеу; басқа да пәндер және кәсіби қызметті меңгеру кезінде алынған білімді талдау және пайдалану

Өсімдік шаруашылығы және өсімдік аурулары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өсімдіктер генетикасының өзекті мәселері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өсімдіктер онтогенезі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты өсімдіктің жеке дамуының зерттеудің практикалық және теориялық нәтижелерімен таныстыру Пәнді игерудің нәтижесінде докторанттар келесі біліктілікті игеру қажет: - өсімдіктердің жастық күйін анықтаудағы негізгі критерийлерін білу; жеке дамуының зерттеуде қолданылатын әдістемелерді білу. -онтогенездің әртүрлі кезеңдеріне сипаттама беруді игеру қажет; - практикада өсімдіктердің жастық кезеңін анықтай білу.

Өсімдіктің протеомикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Патогенездегі бағаналы клеткалар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Популяцияның генетикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - ұрпақ бірқатар орын генетикалық өзгерістер зерттеу - курс «популяциялық генетика» мақсаты. Өмір ұйымның құрылымдық деңгейлері таныстыру. халықтың және генофондын ұғымдар. панмексия және бөлімшелер. Бір эволюциялық процестің бірлігіне және экономикалық қызмет ретінде халық. адам генетика халықтың биология мәні. Популяциялық генетика білу өз кезегінде, қамтамасыз популяция жалғасып генетикалық процестер туралы анық идеясы, докторанттарға арналған түрлердің биологиялық эволюциясы қажет. Пәнді оқу

Постгеномдық технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Прокариотар физиологиясының молекулалық аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -

Радиациялық биофизика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кейінгі радиациялық кезеңнің тетіктерін қоса алғанда, биологиялық объектілердің, бар иондаушы сәуле өзара іс-қимыл негіздерін зерттеу болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде докторант төмендегі компетенцияларды меңгеру керек: Білуі керек: теориялық иондаушы іс-қимыл тетіктерін негіздерін және иондаушы емес биологиялық объектілері бойынша сәуле және жауап қалыптастыру, радиациялық биофизика әдістерін, сондай-ақ иондаушы әсері және иондаушы емес сәулелену байланысты ағымдағы мәселе

РНҚ-ң молекулалық биологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс ген регуляциясын, РНҚ биологиясы мен классификациясын, Жалпы және молекулалық генетика мен Молекулалық биология курстары негізіндегі биологиялық және биомедициналық зерттеулер аясындағы РНҚ жайында білімді тереңдету және меңгеруге негізделген. Пәнді оқу нәтижесінде докторант төмендегі компетенцияларды меңгеру керек: Білу керек: РНҚ биологиясы мен классификациясын, репликация, транскрипция, РНҚ пісіп жетілуі, трансляция және пост-трансляция деңгейіндегі РНҚ-ға тәуелді гендер экспрес

Сигналдық трансдукцияның принциптері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – өсімдіктер гендерінің сигналды өзара әрекетесу туралы, яғни клетка ішілік, клетка аралық және ұлпалық жауаптың өнімдеріне сыртқы қоздырғыштарды ауыстыратын реакциялар каскадтары туралы білімді және дағдыны тереңдету; белок рецепторлары, лигандалар және өсімдіктердің өсуі мен даму үрдісіндегі молекула тасымалдаушылардың қатысуы туралы, екі реттік ұрықтандыру және стрессор әсерімен түсінікті дамыту; өсімдіктердегі маңызды сигнальды трансдукция сатылары туралы виртуальды және нақт

Тепе-теңдікті қамтамассыз етуші функционалды жүйе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тұқым қулау мультифакторлық хромосомо-және геодиагностика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Физиологиядағы генетикалық инженерияның әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Физиологиялық және репаративті регенерацияның клеткалық механизмдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Фотобиологиялық процестердің биофизикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты оның молекулалық механизмі, Фотобиологиялық процестердің, Фотобиологиялық және фотохимиялық қадамдар тетіктерін, фотосинтез энергия трансформациясы бастапқы процестерді, биолюминестентті феноменін негізгі кезеңдері туралы білімдерін дамыту болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде докторант төмендегі компетенцияларды меңгеру керек: Білуі керек: Фотобиологиялық процестердің кезеңдері теориялық негіздерін, Фотобиологиялық және фотохимиялық процестердің механизмін, фотосинтез бастапқ

Фотосинтез және микроағзалардың өңімділігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Функционалды жүйелердің жалпы теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Хромосомалардың инактивациясы және гендер экспрессиясының эволюциялық үрдісі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ісік клеткаларының биологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Thomson Reuters/Scopus базасына енетін мерзімді басылымдағы ғылыми жарияланым
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - a

Педагогикалық тәжірибе
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение