Докторантура
Шығыстану

Шығыстану

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

«Шығыстану» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы
Халықаралық аккредитация: ACQUIN, 2016
Бағдарлама: 6D020900 - Шығыстану
Білім беру деңгейі: Докторантура
Емтихандар: Шет тілі, мамандық бойынша емтихан
Білім беру формасы: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
Кәсіби қызмет түрлері:
 қоғамдағы түрлі жағдайлар, жобалар, бағдарламалар, құжаттарды бағалау және құрастыру бойынша сараптамалық-талдау қызметі;
 зерттеу құрылымдары - институттар, университеттер, орталықтардағы ғылыми-зерттеу жұмысы;
 ЖОО білім беру қызметі;
 халықаралық қатынастар саласында, Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі және қорғанысы саласындағы қызмет;
 халықаралық компаниялар, мемлекеттік және жергілікті басқару органдарындағы, бизнес саласындағы ұйымдастырушылық және басқару қызметі;
 идеологиялық, мәдени, діни салалардағы жұмыс;
 аудармашылық қызмет;
 ақпараттық және баспа саласындағы публицистикалық және редакторлық жұмыс.
Кәсіби пәндер:
 Қазіргі заманғы шығыстанудың іргелі проблемалары мен тұжырымдамалары;
 Аймақтық зерттеулер методологиясы;
 Шығыс тілінде жазба деректерді оқып-зерттеу методологиясы;
 Лингвистикалық және мәдениеттанулық зерттеулер методологиясы;
 Шығыс елдеріндегі тіл және ұқсастық: дискурс-талдау;
 Шығыс елдері дамуының саяси және экономикалық қырлары;
 Оқитын тілде ғылыми мәтінге талдау жасау және құрастыру;
 Ғылыми мақсаттағы шығыс тілі;
 Шығыс қоғамының рухани және материалдық мәдениетін модернизациялау;
 Шығыс елдерінің зияткерлік тарихы;

Білім берудің басымдылықтары:
Қазақстандағы тұңғыш шығыстану саласы бойынша ғылыми мектеп дәстүрлері;
Профессор-оқытушылар құрамының жоғары деңгейі;
Элективті авторлық пәндерді таңдаудың кең мүмкіндігі;
Қазақша, орысша, ағылшынша және шығыс тілдерінде білім алу мүмкіндігі;

Халықаралық байланыстар:
Ынтымақтастық жөнінде келісім-шартқа қол қойылған университеттер: Васэда университеті, Цукуба университеті, Нара университеті (Жапония), Анкара университеті, (Түркия), Тегеран университеті (Иран), Каир университеті (Египет), Сауд Королі университеті, (Сауд Арабиясы), Сонгюнгван университеті, Хангук университеті, Тэгу университеті, Кангнам университеті, Пусан ұлттық университеті, Ханъянг университеті, POSKOTJ ParkFoundation (Корея Республикасы), Ланьчжоу университеті (Қытай), Дж.Неру университеті (Дели, Индия).

Практика өтетін орындар және жұмысқа тұру мүмкіндіктері:
Бұл тектес база ретінде Р.Сүлейменов атындағы шығыстану институты, Білім және ғылым министрлігінің Орталық ғылыми кітапханасы саналады. Бірінші және екінші шет тілі елдерінде кемінде екі ай бойы зерттеу жүргізу міндетті болып саналады. Шет елдерге бару - шетелдік орталықтар мен университеттерде ғылми-зерттеу жұмысын жүргізу.
Шығыстанушы мамандар түрлі мемлекеттік мекемелерде - халықаралық қатынастар саласында, ұлттық қауіпсіздік және қорғаныс саласындағы мекемелерде, ғылыми-зерттеу жұмысымен айналысатын зерттеу құрылымдарында - институттар, университеттер, орталықтарда, түрлі деңгейдегі білім беру саласы мекемелерінде, сонымен қатар мемлекеттік емес құрылымдарда жұмыс істей алады.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Шығыстану
Мамандық шифры
6D020900
Факультеті
Шығыстану
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
200
ОРЫС
200

пәндер

Қазіргі заманғы шығыстанудың іргелі проблемалары мен тұжырымдамалары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 230816

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

"Араб көктемі" және оның аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуына ықпалы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - нии-вост

Аймақтану жағдайындағы Орталық Азиядағы интеграциялық үрдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аймақтық зерттеулер методологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - vost

Геосаясат: тарихнамалық және методологикалық тәсілдер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - нии

Ғылыми мақсаттағы шығыс тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - vost230816

Ғылыми-зерттеулер мақсатындағы шығыс тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы Қытай дипломатиясы және оны зерттеу методологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: қазіргі қытай дипломатиясында орын алған мәселелерді зерттеу методологиясында қалыптасқан ең маңызды және өзекті идеялар мен ұғымдарды зерттеу. Пән талаптары бойынша болашақ ғалымдардың мәселе қоя білуі мен ғылыми методологияға ерекше көңіл бөлінген. Пән мазмұны: - Халықаралық қатынастарды зерттеу әдістерінің теориялық және методологиялық аспектілері. - Халықаралық қатынастарды зерттеу әдістерінің сипаты мен анықтамасы. - Халықаралық қатынастарды зерттеудің болмыстық және сандық талдау әдістері. - Халықаралық қатынастарды зерттеудің негізгі әдістері: индукция және дедукция әдістері. - Эксперименттік әдіс және бақылау. - Құрылымдық талдау әдісі, тарихи талдау әдісі. - Тарихи талдау және болжау әдісі. - Сыртқы саясат пен халықаралық қатынастар теориясын зерттеудегі айырмашылықтар. - Сыртқы саясатты талдаудың негізгі әсістері. - Талдаудың ұтымды әдісі. - Инвестициялар мен кірістерді талдау әдістері. - Халықаралық қатынастарды зерттеудегі сандық талдау әдістері. - Халықаралық қатынастарды зерттеудегі өлшем әдісі. - Ғылыми-зерттеуді жоспарлау және орындау әдістері. Пәнді оқыту нәтижесінде докторант: -қоғамда орын алып жатқан процестер мен құбылыстар жайында жалпы түсінігі болуы тиіс; - танымның заманауи ғылыми әдістерінің мүмкіндіктерін түсіну және кәсіби деңгейде оларды пайдалана білуі қажет; -ғылыми методологиялық және/ немесе қолданбалы зерттеулердің нәтижесін пайдаланып өз жұмысын ғылыми негізде жүргізе білуі керек. Докторант игеруі қажет: - аймақта орын алып отырған экономикалық, саяси процестерге практикалық және теориялық талдау жасау қабілеті болуы тиіс. Докторант білуі тиіс: -қытай қоғамына тән басты заңдылықтарды, оның ішінде саяси мүмкіншіліктері мен дипломатия тұрғысынан; -Қытайдың саяси жүйесінің даму және түрлену ерекшеліктерін; - оның нақты тарихи дамуы мен өркениет ерекшеліктері тұрғысынан, қытай қоғамның саяси мәдениетінің ерекшеліктерін түсіну; -тарихи заңдылықтар тұрғысынан Шығыс елдерінде жүріп жатқан саяси процестердің ұқсастығы мен айырмашылығына дәлелді ғылыми түсініктеме беру; - әлеуметтік және жеке субъектілердің саяси мінез-құлық ерекшелігін, олардың мотивациясын анықтау.

Лингвомәдени зерттеулердің методологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 230816

Оқитын тілде ғылыми мәтінге талдау жасау және құрастыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Оңтүстік Азияның қазіргі кезеңдегі әлеуметтік-экономикалық дамуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - dus27sen-nii

Өркениеттер диалогы контекстінде Еуразия халықтары: мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - нии

Ұлы Жібек жолы: шығыс және батыс өркениеттерінің әрекеттестігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - nii

Шығыс елдері дамуының саяси және экономикалық қырлары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 230816

Шығыс елдеріндегі интеллектуалдар тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - әлеуметтік-интеллектуалдық контекстен қамтиды ағарту, генезисі және даму жаңа ғылымдар философиялық мектептер, бағыттар, қоғамның шығармашылық әлеуетін, адам құқықтарын, демократия. Пәннің міндеттері - зерттеу процестерін қалыптастыру мен дамыту, оқу-ағарту, ғылым, философиялық мектептер, шығармашылық қызметті оқытылатын шығыс қоғамдар; - бағалау, интеллектуалдық мәдени мұра, шығыс тілдеріндегі; - меңгеру ерекшеліктеріне шығыс ой; - ерекшеліктерін білу, қазіргі заманғы зияткерлік өмір Азия және Африка елдері; - процестерді талдау, жаһандану контексіндегі шығыс мәдениеті мен шығармашылық қызметі. Қысқаша мазмұны "Зияткерлік тарихы" пәні шыққан еуропалық дискурс, бірақ тарихи зерттеумен идеялар айналысқан ғана емес, батыс зияткерлік дәстүр, бірақ және басқа да, оның ішінде Қиыр Шығыс, Таяу Шығыстағы, Орта Шығыстағы және Африкадағы. Зияткерлік тарихы тарихымен тығыз байланысты философия тарихымен, идеялар. Оның орталық перспектива көздейді, бұл идея өзгермейді ажыратып адамдар құрады және пайдаланады, олардың не зерттеп, мәдениетін, өмірі мен қоршаған ортаға адамдар, түсіну үшін оларды ойлау мен идеялар. Әлеуметтік-зияткерлік контекст қамтиды ағарту мәселелері, генезисі және даму жаңа ғылымдар философиялық мектептер, бағыттар, қоғамның шығармашылық әлеуетін, адам құқықтарын, демократия. Пәнді оқу нәтижесінде докторант: болуы туралы тұтас түсінік процестер мен құбылыстар, болған тарих, зияткерлік ой-оқитын елдің Шығыс; түсіну сұрақтар әлеуметтік-зияткерлік контекст; анықтай орталық орын дамуында зияткерлік тарихы оқылатын шығыс аймақ; дағдысы болуы керек: ғылыми тарихи талдау идеялар мен ілімдер білдіретін күрделі жүйесін моральдық, әлеуметтік, саяси, философиялық және діни ой.

Шығыс елдеріндегі тіл және ұқсастық: дискурс-талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 230816

Шығыс қоғамының рухани және материалдық мәдениетінің модернизациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - кешенді зерттеу көздері рухани және материалдық мәдениет шығыс тілдерінде. Пәннің міндеттері - қалыптастыру докторанттардың анықтай білу, проблеманы тұжырымдау гипотезаны мен міндеттері, тарихи-мәдени зерттеу; - әзірлеу, зерттеу жоспары, таңдау қажетті және неғұрлым оңтайлы әдістерін зерттеу; - өңдеу, алынған нәтижелерді талдау және ұғыну, оларды ескере отырып, қолда бар ғылыми зерттеулер; - вести источниковедческую жұмысқа тарта отырып, қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар. Қысқаша мазмұны - мәдениет және жаңғырту Шығыс; - мазмұны, құндылықтар жүйесі, ерекшеліктері генезисі дақылдарының шығыс қоғамдардың; -қалыптастыру процесі өмір сүру салтын, әлеуметтік-саяси және мәдени ориентаций, типтері, материалдық және мәдени тұтыну; - постиндустриальная жаңғырту Шығыс; - тарихи жағдайлар туындаған рухани және материалдық мәдениет; сақтау, дәстүрлі құндылықтар мен бағдарлар; -мәдениет ескерткіштері және олардың жұмыс істеуі әлеуметтік-мәдени ортақтығы; - жұмыс істеуін шығармалары мәдениет; - мәдени матрица "азиялық құндылықтарды". Курсты оқу нәтижесінде, оқушылар: - меңгеру ақпараттық технологияларды жалпылау үшін ғылыми ақпаратты құру, жаңа ғылыми фактілерді жалпы контексінде білу; - қабілетті және жұмыс істеуге пәнаралық саласындағы; - қабілетті білімдерін интеграциялау; - білу, зерттеу әдістері, аса маңызды көздерінің маңызы бар тарих үшін отандық ғылым мен мәдениет үшін шығыс елдерінің; - қолдана білу, арнайы әдебиетті классикалық энциклопедиялар және библиографиялық анықтамалық саласындағы рухани және материалдық мәдениет; - дербес зерттеулер жүргізу.

Шығыс тілінде жазба деректерді оқып-зерттеу методологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 230816

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген