Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Журналистика

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

«Журналистика» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы
Халықаралық аккредитация: AQА 2015
Бағдарлама: 6D050400 - журналистика
Білім беру деңгейі: Докторантура
Емтихандар: шығармашылық емтихан
Білім беру формасы: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
Кәсіби қызмет түрлері:
 қоғамдағы түрлі жағдайлар, жобалар, бағдарламалар, құжаттарды бағалау және құрастыру бойынша сараптамалық-талдау қызметі;
 зерттеу құрылымдары - институттар, университеттер, орталықтардағы ғылыми-зерттеу жұмысы;
 ЖОО білім беру қызметі;
 халықаралық қатынастар саласында, Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі және қорғанысы саласындағы қызмет;
 халықаралық компаниялар, мемлекеттік және жергілікті басқару органдарындағы, бизнес саласындағы ұйымдастырушылық және басқару қызметі;
 - идеология мен мәдениет саласындағы жұмыстар;
 - журналист зерттеу жұмыстарының объективті және субъективті көзқарасы ;
 - әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар саласындағы ғылыми қызметі.
 ақпараттық және баспа саласындағы публицистикалық және редакторлық жұмыс.
Кәсіби пәндер:
 Қазіргі методология және бұқаралық коммуникацияны зерттеудің өзекті тәсілдері; Бұқаралық ақпарат құралдарындағы коммуникациялық стратегиялар методологиясы;
 Желілік коммуникациядағы идеология - Жаңа медиа және онлайн коммуникация
 Ғылыми мақсаттағы шығыс тілі;
 Шығыс қоғамының рухани және материалдық мәдениетін модернизациялау;
 Шығыс елдерінің зияткерлік тарихы;

Бағдарламаның артықшылықтары:
- Ақпаратты жинап, ұғыну, талдау және бағалау, сонымен қатар күрделі ақпараттар легін белгілі бір салада зерттеу және көрермен мен оқырман қауымға ұсыну;
-Интернет желісі мен техникалық құралдар арқылы ақпаратты дәл жеткізудің оңтайлы тәсілін меңзеу;
- Іскерлік ақпарат қажеттілігін білу мақсаты, технологияның көмегімен ақпаратты жинау, жинақтау, өңдеу және тарату әдісі мен тәсілін меңгеру;
- Кәсіби білім, кәсіби құзыреттілік, әскери журналистика және ақпараттық қауіпсіздік саласындағы халықаралық құжаттармен жұмыс істеуге бейімдеу.
Халықаралық байланыстар: журналистика мамандығында оқитын студенттер ( Ресей, Корея, Түркия, Қытай, Чехия, Франция, АҚШ) университеттері жанындағы білім беру орталықтарында 1 жыл немесе 1 оқу семестріне оқуға бара алады.
Тәжірибеден өтетін және жұмысқа орналасуға мүмкін орындар: Газет редакциялары мен басылымдарда, ҚР Қорғаныс Министрлігінің Баспасөз қызметінде және баспа үйлерінде, телеарналар мен радиода, интернет-редакцияларында, мемлекеттік ұйымдар мен ақпараттық орталықтарында.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Журналистика
Мамандық шифры
6D050400
Факультеті
Журналистика
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
192
ОРЫС
192

пәндер

Ғылыми журналистиканың теоретикалық және практикалық негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі методология және бұқаралық коммуникацияны зерттеудің өзекті тәсілдері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Ақпараттық басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты- желілік виртуалды революцияның қазіргі даму жағдайы мен тарихын, сондай-ақ, әлемдегі және Қазақстандағы Интернеттің дамуын таныстыру. Зерттеулер жүргізу арқылы ақпараттық басқарудың тетіктерін айқындау. Міндеті - желілік және виртуалдық медиа дамуының тұжырымдамалары мен үрдістерін, әдістерін игеру. Ақпараттың таралуы мен оны басқару саясатының шынайылығын ажырату. Пәнді оқытудың нәтижесінде докторант келесі біліктіліктерді игеру қажет: -желілік және виртуалдық медиа дамуының тұжырымдамалары мен үрдістерін, әдістерін игеру. -веб-сайттар құрастыру туралы білім алып, танысатын болады; -Желілік технологиялар туралы білім алып, оны игере білуге икемделе түседі.

Ақпараттық саясат және масс-медиа
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

БАҚ және мемлекет: ақпараттық диалог
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

БАҚ-тағы семиотика және лингвистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бизнес және журналистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: жаңа мамандық саналатын бизнес-журналистиканың ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін көрсету. Қысқаша мазмұны: Бизнес-журналистиканың қалыптасуы. Бизнес-журналистикадағы жаңа тәсілдемелер. Түрлері және тақырып ауқымы. Ақпаратты сату және сатып алу. Дистрибуция жүйелері. Жарнамаберушілерді тарту. Медиа жүйенің экономикалық көрсеткіштері Білу: журналистика принциптерін, экономикалық заңдарды, бизнес саласындағы ақпараттық қатынастың ерекшеліктерін. Үйрену:ақпараттың тауарлық сапасын пайдалануды, журналистік шығармалардың талап етілген формаларын жасауды, нарықта өз ақпараттық тауарын ұсынуды. Меңгеру: еңбекті журналистік ұйымдастырудың жаңаша түрлерін, кадр жинақтау әдістерін, қаржылық құралдарды.

Бұқаралық коммуникацияның теориясы мен тәжірибесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұқаралық коммуникацияның теориясы мен тәжірибесі

Ғылыми журналистика теориялық және тәжірибелік негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дәстүрлі БАҚ-тың даму стратегиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жаңа медианың концептуальдық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Желілік коммуникациядағы идеология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инновация-технологиялық журналистикасының ерекшеліктері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстандық ақпараттық инфрақұрылым және ақпараттық кеңістік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі ақпараттық қоғам: даму модельдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Медиаконтентті құрудың спецификациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Онлайн коммуникацияны ғылыми талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сандық технологиялардың ғылыми парадигмасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық тәжірибе
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение