Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Журналистика

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

«6D050400 – Журналистика» білім беру бағдарламасының сипаттамасы

Бағдарлама: Журналистика
Халықаралық аккредитация: FIBAA
Ұлттық аккредитация: НКАОКО
Білім беру деңгейі: докторантура
Оқыту түрі: күндізгі (ғылыми-педагогикалық бағыт)
Білім алу мерзімі: 3 жыл
Кәсіби қызметтің түрлері: «6D050400 – Журналистика» мамандығы бойынша бойынша философия докторын (PhD) дайындаудағы кәсіптік қызмет түрлері:
-ғылыми-зерттеу;
-педагогикалық;
-ақпараттық-сараптама;
-ақпараттық шығармашылық
-басқару;
-кеңестік-эксперт;
Білім беру бағдарламасының кәсіби ұстанымы:
Докторантураның білім беру бағдарламалары бойынша шетелдік жетекші оқу-ғылыми орталықтарымен жүзеге асады, докторантураның іске асатын аккредиттелген бағдарламалары бойынша, ғылыми мектептер құрылған. Білім беруді докторлар, ғылыми кандидаттар, философия докторлары (PhD), профильді докторлар, сондай-ақ, философия докторы (PhD), дәрежесі бар шетелдік ғалымдар жүргізеді. Оқу үдерісінде оқытушы кадрлар заманауи интерактивті әдістері мен технологияларды оқыту үдерісінде пайдаланады. Оқу үдерісін оқу-әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз ету докторантураның білім беру бағдарламасының сапалы игерілуіне кепілдік береді. Білім беру бағдарламасын іске асыру мақсатында, халықаралық ақпараттық желілерге, электронды деректер қорларына, кітапхана қорларына, компьютерлік технологияларға, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттерге еркін түрде қол жеткізіледі.. Оқуды бітіру кезінде білім алушылар іргелі ғылыми білім мен кәсіби даярлықты толыққанды игеріп, заманауи технологиялық ақпараттарды меңгерген, сондай-ақ, ғылыми ақпараттарды алу, өңдеу және сақтау әдістерін, заманауи ғылыми және тәжірибелік мәселелерді құрастырып шеше алады. Белгіленген бағыттар бойынша эксперименталды-зерттеу қызметін ұйымдастырып, зерттеу және басқару жұмыстарын сәтті түрде жүргізе алады.
Халықаралық байланыстар:
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың журналистика факультетінде халықаралық ғылыми және білім алмасу байланыстары жоғары дәрежеде қарастырылған. Халықаралық академиялық ұтқырлықтың дамуының басты себептері ERASMUS, COMMETT, LINGUA, TEMPUS секілді бағдарламалардың докторанттарды қолдауы болып табылады. Университетте екі жақты және көп жақты келісімшарттар бар. Мұндай мақсатты түрде бағытталған білімгерлердің академиялық ұтқырлығын дамыту білікті және жоғары кәсіби мамандарды халықаралық нарықта қолдау болып табылады. Докторлық бағдарлама географиялық, пәнаралық ұтқырлық, халықаралық ынтымақтастық университеттер мен басқа да серіктестіктердің ынтымақтастық байланыстар саласын дамытуға ұмтылыс танытады. Мысалы: Harriman Institute of Columbia University (АҚШ); Яноша Кодолани атындағы қолданбалы ғылыми университеті (Венгрия), Огайо Университеті, Атенс қаласы (АҚШ), Страсбург Университеті UNISTRA6 (Франция).
Тәжірибе өту және жұмысқа орналасуға мүмкіндік беретін салалар:
Ғылыми-зерттеу тәжірибесін жүргізу, сондай-ақ әрі қарай жұмысқа орналасу орындары ғылыми-зерттеу институттары мен орталықтар, мемлекеттік органдар, министрліктер мен ведомстволар, отандық және шетелдік жоғары оқу орындары мен БАҚ өкілдері болып табылады.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Журналистика
Мамандық шифры
6D050400
Факультеті
Журналистика
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
192
ОРЫС
192

пәндер

Ғылыми журналистиканың теоретикалық және практикалық негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі методология және бұқаралық коммуникацияны зерттеудің өзекті тәсілдері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Ақпараттық басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты- желілік виртуалды революцияның қазіргі даму жағдайы мен тарихын, сондай-ақ, әлемдегі және Қазақстандағы Интернеттің дамуын таныстыру. Зерттеулер жүргізу арқылы ақпараттық басқарудың тетіктерін айқындау. Міндеті - желілік және виртуалдық медиа дамуының тұжырымдамалары мен үрдістерін, әдістерін игеру. Ақпараттың таралуы мен оны басқару саясатының шынайылығын ажырату. Пәнді оқытудың нәтижесінде докторант келесі біліктіліктерді игеру қажет: -желілік және виртуалдық медиа дамуының тұжырымдамалары мен үрдістерін, әдістерін игеру. -веб-сайттар құрастыру туралы білім алып, танысатын болады; -Желілік технологиялар туралы білім алып, оны игере білуге икемделе түседі.

Ақпараттық саясат және масс-медиа
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

БАҚ және мемлекет: ақпараттық диалог
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

БАҚ-тағы семиотика және лингвистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бизнес және журналистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: жаңа мамандық саналатын бизнес-журналистиканың ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін көрсету. Қысқаша мазмұны: Бизнес-журналистиканың қалыптасуы. Бизнес-журналистикадағы жаңа тәсілдемелер. Түрлері және тақырып ауқымы. Ақпаратты сату және сатып алу. Дистрибуция жүйелері. Жарнамаберушілерді тарту. Медиа жүйенің экономикалық көрсеткіштері Білу: журналистика принциптерін, экономикалық заңдарды, бизнес саласындағы ақпараттық қатынастың ерекшеліктерін. Үйрену:ақпараттың тауарлық сапасын пайдалануды, журналистік шығармалардың талап етілген формаларын жасауды, нарықта өз ақпараттық тауарын ұсынуды. Меңгеру: еңбекті журналистік ұйымдастырудың жаңаша түрлерін, кадр жинақтау әдістерін, қаржылық құралдарды.

Бұқаралық коммуникацияның теориясы мен тәжірибесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұқаралық коммуникацияның теориясы мен тәжірибесі

Ғылыми журналистика теориялық және тәжірибелік негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дәстүрлі БАҚ-тың даму стратегиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жаңа медианың концептуальдық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Желілік коммуникациядағы идеология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инновация-технологиялық журналистикасының ерекшеліктері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстандық ақпараттық инфрақұрылым және ақпараттық кеңістік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі ақпараттық қоғам: даму модельдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Медиаконтентті құрудың спецификациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Онлайн коммуникацияны ғылыми талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сандық технологиялардың ғылыми парадигмасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение