Оқуға түсушілерге 2017
KZ
RU
EN

Механика

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: (Магистратураның білім беру бағдарламасының Халықаралық аккредитация ASIIN (Германия) агенттігі) бар.
Программа: «6D060300 - Механика»
Оқыту деңгейі: докторантура
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша (жазбаша) оқуға түсу емтиханы.
Оқыту түрі: күндізгі
Оқыту мерзімі: 3 жыл
Докторант «Механика» дайындау бағыты бойынша келесі кәсіби қызметке дайындайды:
• Механика және математикалық модельдеу саласындағы ғылыми- зерттеу қызметі;
• Жоғары оқу орындарында сабақ беру қызметі;
• Білім және ғылым саласында ғылыми-өндірістік мекемелерде басқару қызметі;
• Арнайы қызмет көрсету салаларындағы жұмыстарды атқару.
Профилді пәндер:

• Наномеханика;
• Ғарыш аппатаратының бағдарын басқару, ENVI бағдарламалық пакетімен серіктік мәліметтерді өңдеу;
• «Роботтарды жобалаудың қазіргі заманғы әдістері, Мобильді роботтарды жобалау, Мехатронды жүйелерді модельдеу және бақылау және т.б. (траектория бойынша);
• Гидродинамикадағы сандық әдістер, Жылу және масса алмасу есептерін модельдеу әдістері, COMSOL Multiphysics-те күрделі физикалық процестерді модельдеу т.б. (траектория бойынша);

Білім алу артықшылығы:
• әлемдік ғылымның даму бағыттарын, механиканың заманауи және өзекті мәселелерін білу және түсіну;
• таңдалған келесі траектория бойынша механиканың өзекті мәселелерінің біріне сәйкес келетін тақырыптар бойынша ғылыми зерттеу жүргізу: теориялық механика және аспан механикасы; сұйық және газ механикасы; машиналар, роботтар механикасы, оларды басқару және 3D модельдеу; жерасты гидродинамикасы және энергоресурстардың кен орындарын жасау; деформацияланатын қатты дене механикасы
• отандық ғылыми жетекшілерінің ғылыми жобаларындағы зерттеу жұмысы;
• шетелдік ғылыми жетекшінің басшылығымен әлемдегі жетекші зертханаларда төрт айлық тәжірибеден өту;
• жоғарғы оқу орындарында оқыту тәжірибесіне дағдылану.

Халықаралық байланыстар: кафедра әлемдегі рейтингісі жоғары университеттердің білікті профессорларымен және Франция, Германия, Ұлыбритания, АҚШ, Жапония, Сингапур, Египет, Ресей және т.б. елдердің ғылыми орталықтарымен тығыз байланыста.
Практика өтетін және жұмысқа орналасатын орындар: мемлекеттің ЖОО-ы, ҚР ғылыми-зерттеу институттарында және ғылыми орталықтары, ҚР ғылым Академиясының институттары, ҚР Инженерлік академиясы.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Механика
Мамандық шифры
6D060300
Факультеті
Механика-математика
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
162
ОРЫС
162

пәндер

Механиканың қазіргі қолданбалы сұрақтары және теориялық мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Наномеханика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

"Maple" ортасында программалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

"Mathematica" есептеу нышандарының негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

"Mathematica" пакетінде гравитациялық жүйелер динамикасын үшөлшемді визуализациялау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

«Mathematica» символдық есептеу жүйесінің негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

COMSOL Multiphysics- те күрделі физикалық процесстерді модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Cусымалы материалдарды тепе-теңдік және қозғалыстың теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ENVI бағдарламалық пакетімен серіктік мәлеметтерді өңдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

n дене мәселесіндегі орталық конфигурациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Visual C 2010+IMSL 2 құрылғыларымен механика есептерін шешу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақырлы элементтер әдісімен құрылымдарды есептеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аспан механикасындағы либрация нүктелерінің орнықтылығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аспан механикасының сапалы және аналитикалық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Беріктік пен қирау теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Вибрация және виброқорғау теориясының негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Геофизика әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Гидродинамикадағы сандық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғарыш аппаратының бағдарын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Деформацияланатын қатты дене механикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Деформацияланатын денелердің қозғалыс және осы денелерде әрекеттесуші күштердің жалпы қасиеттері мен заңдарын зерттеу курстың мақсаты болып табылады. Қолдаңбалы маңызы зор динамикалық жүйелердің қасиеттерін тәжірибелік зерттеу жұмыстары курс бағдарламасында қарастырылған. Деформацияланушы орталардың сызықты теориясы қатынасы мен заңы, негізгі қойылымы қамтылған. Деформацияланушы орталардың стационарлы емес есептері, соның ішінде толқындық есептер қарастырылған.ЭЕМ-де үлкен деформациялануды моделдеу және сандық шешімі қарастырылған. - Деформацияланатын орталарда сызықтық динамикасын модельдеуге –қабілеттілігі; - Моделдің дұрыс дискретті схемасын таңдай білу қабілеттілігі; - Есеп шешімін аппорсимациялау алгоритмдерінің тиімділігін талдау; - Деформацияланатын жүйелердің есептерін бейнелей алуқабілеттіліктерін игеру.

Деформацияланатын қатты дене механикасы.Серпімділік теориясы.
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Деформацияланатын орталар моделдерінің жалпы теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Динамикалық жүйелердің қазіргі теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жалпы геология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жалпы химия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жерасты гидродинамика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жылу және масса алмасу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жылу және масса алмасу есептерін модельдеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кеуекті ортадағы көп фазалы ағындар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы аспан механикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қирау механикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Машиналар мен роборттар материалдарын тәжірибелік зерттеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәліметтерді визуализациялау әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Механизмдермен машиналар теориясының есептерін шешудің аналитикалық және сандық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Механика мәселелерін есептеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мехатронды жүйелерді модельдеу және бақылау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Пластикалық және жылжығыштық теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Пластикалылық теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Полимерлік және композиттік материалдар теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Протопланеталық жүйелердің динамикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Робототехникалық жүйе динамикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Робототехникалық жүйелерді басқарудың математикалық моделдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Робототехникалық кешендердің басқару жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Роботтар мен робототехникалық жүйелердi басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Роботтарды жобалаудың заманғы әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Роботтытехникалық жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Роботты-техникалық жүйелерді беріктік пен қатаңдыққа динамикалық есептеудің әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сандық алгоритмдерді верификациялау және талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Серпімділік теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Стерженді механизмдерді оптималды жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сусымалы денелер, топырақ және тау жыныстарының механикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сұйықтар механикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тау жыныстарда және тұқымды массивтерде кернеулер толқындарының таралу теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Теориялық және аспан механикасының математикалық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Топырақ пен тау жыныстарының деформациялық және беріктігін теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тұқымды массивтің деформацияланудың және қиратудың теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тұтқыр сұйық динамикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері. Тегіс ортаның механика негіздері жайлы түсінік қалыптастыру, аралық қабаттағы ағыстың есептелуінің тәсілдері, автомоделді ағысты есептеу әдісі, тұтқыр сұйықтың механикалық рөлі мен түсінігі жайлы анықтама беру, зымыранды техника мен космонавтика, энергетика және экология салаларындағы жылу алмасу процесінің көрінісі. Мазмұны: сұйықтар мен газдардың ерекшеліктері: тұтқырлыұ және сығылымдық, көлемдік және беттік күштер. Сұйық ортаның модельдері. Ньютон гипотезасы. Реологиялық және Ньютон сұйықтары.Тегістік теориясы жіне оны қолдану шекарасы. Белгіленген және белгіленбеген қозғалыс. Тегіс және тегіс емес ортадағы математикалық аппараттың сипаттамасы; сұйықтықта әсер ететін күштер.

Тұтқырсерпімділік пен жылжымдық теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Уранныңхимиясы және технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеті: студенттерге Қазақстандағы уран өндіруші кәсіпорындары мысалында уран химиясы және химиялық технологиясын, уран кендерін өндіру және өңдеудің алуан түрлі әдістері жайлы мәлімет беру. Мазмұны: Уранның химиялық қасиеттері. Уранның қоршаған ортада кездесу формалары. Уран кенін өндіру және өңдеу технологиясының негіздерін. Яролық-отындық циклдың (ЯОЦ) негізгі блоктары. Пәнді оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер: студент білу керек: уранның химиялық қасиеттері және негізгі урандық минералдар. Уран кендерінің түзілуінің геологиялық ерекшеліктері және оларды өндіру әдістері. Кендерден уранды бөліп алу және оны концентрлеу әдістері. Құрамында уран бар кендерді титриметриялық және альфа-спектрометриялық сараптау негіздері. жасай білу керек: уранның топырақ, су, шөгінді жыныстар, өсімдіктер сияқты қоршаған орта объектілеріндегі мөлшеріне тиртримтериялық және альфа-спектрометриялық сапалық және сандық сараптама жасау. меңгеру керек: қоршаған орта объектілерін құрылғылық сараптама жүргізуге арналған химиялық өңдеу және металдардың микромөлшерлерін концентрлеу. Құрамына, химиялық құрылымына және металдардың формаларына негізделе отырып, урандық кендерден пайдалы копонеттентеді өндірудің тиімділігін анықтау.

Ұялы роботтарды жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Фильтрация есептеріндегі сандық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шектелген және шектелмеген үш дене мәселесінің қазіргі күйі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шекті көлемдер әдісі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Эволюциялық жетілген ғарыш жүйелерінің динамикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Thomson Reuters/Scopus базасына енетін мерзімді басылымдағы ғылыми жарияланым
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - a

Педагогикалық тәжірибе
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение