Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Математикалық және компьютерлік модельдеу

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Білім беру бағдарламасының сипаттау құрылымы "Математикалық және компьютерлік моделдеу"
Халықаралық аккредиттеу: ASIIN.
Бағдарлама: 6D070500-Математикалық және компьютерлік модельдеу.
Білім деңгейі: Докторантура.
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша түсу емтихан.
Оқу түрі: күндізгі.
Оқу мерзімі: 3 жыл.
Кәсіби қызмет түрлері:
Бейінді пәндер:
Қалыптастыру артықшылығы:
Ғылыми және педагогикалық бағыт профессионалдық дайындауды қамтамасыз етеді. Түлектерге алда ғылыммен педагогикалық, әкімшілік және сараптамалық қызметтермен терең және сәтті айналасуга мүмкіндік береді.
Докторантура ғылым мен практиканың басым бағыттары бойынша алдыңғы қатарлы мамандардың басшылығымен университеттің ғылыми-зерттеу жобаларына қатысып, белсенді ғылыми-зерттеу жұмыстарын қамтиды.
Білім және ғылым саласында, шетелдік ұ»ымдармен тығыз ынтымақтастық бар.
Екі ғылыми кеңесшілері (отандық және шетелдік) докторантураға қатыса алады, іргелі таңдаған мамандықтары бойынша білім, сондай-ақ олардың ғылыми-зерттеу саласындағы соңғы әзірлемелерді қолдана білу.
 PhD доктырына дайындау бағдарламасы шеңберінде, беделді халықаралық ғылыми конференциялар мен симпозиумдарға, халықаралық ғылыми журналдарда, ғылыми мақалаларды жариялауға қатысты қаржы бөлінген. Ғылыми-зерттеу докторлық Қазынашылық нәтижелері «PhysicalReview», «GravitationandCosmology», «JournalofPhys. A: Mathematical and Theoretical», «Nanotechnology», «International Journal of Psychology», «International Journal of Agricultural Research» және т.б. беделді халықаралық ғылыми журналдарда жарияланған.
Халықаралық қатынастар:
Докторанттар серіктес жоғары оқу орындарындарында тағылымдаманы өтуге мүмкіндігі бар:
• Аахен Университеті (RWTH), Германия–Chair of Fluid Mechanics Institute of Aerodynamics
• Жоғары өнімді есептеу ғылыми орталығы (HRLS, Штутгарт, Германия)
• Делавэр Университеті (DelawareUniversity), США
• Йонсей Униврситеті (Yonsei University), Корея
• Киль Университеті (Keele University), Великобритания
• Савойи Университеті (University of Savoy Mont Blanc), Франция
• Сібір бөлімшесінің РАН есептеуіш математика және математикалық геофизика институты (ИВМиМГ СО РАН), Новосибирск
• Сібір бөлімшесі Ресей ғылыми академиясы, Новосибирск
• Мәскеу Физика-Техникалық институты
• Schlumberger Logelco Inc., США

тағылымдамалар мен ықтимал жұмыспен қамту орындары:
Ішкі мекемелер: АОО «Назарбаев университет», Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті, Х. А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Алматыдағы «Назарбаев Зияткерлік мектеп» Филиалдары. Банктер: «Қазақстан Халық Банкі», «Kaspi», «Казкомерцбанк», РГП «НИЦ «Ғарыш-Экология», КазНИПИ (Казмунайгаз), АО Жилстройсбербанк, Шәкен Айманов атындағы АО «Қазақфильм», Математика және математикалық модельдеу институты, ақпараттық және компьютерлік технологиялар институты, инфекцияға қарсы препараттар зерттеу орталығы, АО Самрук-Энерго, АО «НАК «Казатомпром» және т.б.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Математикалық және компьютерлік модельдеу
Мамандық шифры
6D070500
Факультеті
Механика-математика
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
150
ОРЫС
150

пәндер

Стационарлы емес физикалық үрдістерді математикалық модельдеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Бастапқы кернеулі орта теориясы және оның қолданылуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биомедициналық инженерия саласындағы есептеу математикасы және модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Деформацияланатын орталардың сызықсыз теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Динамикалық жүйелердегі компьютерлік модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Екі фазалы ортаның үрдістерін басқарудың математикалық моделін құру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Екі фазалы процестерді басқарудың математикалық модельдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жалпылама және арнайы функциялар теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Желідегі оңтайландырудың модельдері мен әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жоғары дәлелдігі үшін сандық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жоғары өнімді есептеуіш технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жылу-масса алмасу мәселелерін шешу үшін математикалық модельдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кері есептеу және оңтайландыру әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Күрделі жүйелердің математикалық модельдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өнімділігі жоғары және ірі ауқымыды есептеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сандық талдау есептеріндегі ақырғы элементтер әдісі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Стационар емес үш өлшемді турбуленттік ағыстарды сандық пішіндеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сүзгілеу теория есептерін шешудегі математикалық модельдеу және сандық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сызықсыз технологиялық процесстер мен құбылыстардың орнықтылығын моделдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сызықты емес деформацияланатын жүйелер мен процестерді модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сызықтық емес термомеханикалық үрдістерді моделдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Толқынды үрдісті математикалық моделдеу және сандық әдістермен шешу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Турбуленттілік модельдеу: LES-тәсілдеме
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Турбуленттіліктің жартылай эмпирикалық теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Физикалық химия процесстерін математикалық және компьютерлік пішіндеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Химиялық кинетика проблемалары үшін сандық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шеткі элементтер модельдері мен әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Электр контактарының дəнекерлеу процестерінің математикалық модельдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение