Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Физика

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ASIIN

Бағдарлама: 6D060400-Физика

Білім беру деңгейі: докторантура

Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша қабылдау емтихандары (жазбаша)

Оқу түрі: күндізгі

Оқу мерзімі: 3 жыл

Кәсіптік қызмет түрлері: жоғары және орта білім беретін мекемелерде оқытушы, ғылыми қызметкер, инженер.

Профильдік пәндер:
• Энергияны үнемдеу және қайта жаңартылатын энергия физикасы мен техникасы;
• Жалпы салыстырмалық теориясы механикасының таңдаулы тараулары;
• Плазма электродинамикасының таңдаулы тараулары;
• Тығыз орталардағы электрдинамикалық процестер;
• Физикалық өлшеулерді метрологиялық қамтамасыз ету;
• Жылуэнергетика және экология проблемалары.

Білім берудің артықшылықтары:
• заманауи деңгейдегі жоғары білім;
• физика ғылымы мен техникасының соңғы даму құзыреттілігі;
• заманауи ғылым мен техника жетістіктерін инновацияларда және Қазақстанның жаңа дамуында қолдану қабілеттіктері;
• бірегей авторлық курстар, білім берудегі жаңа техникалықәдіс-тәсілдер;


Халықаралық қатынастар: Сеул ұлттық университетінде (Сеул, Корея республикасы), Хоккайдо университеті (Саппоро, Жапония), Лион университеті (Лион, Франция) және тағы басқа шетел жоғары оқу орындарында және ғылыми орталықтарында.


Практика өтетін жері мен мүмкін жұмыс орны: Қазақстан Республикасы Энергетика Министрлігі Ядролық Физика Институты, Эксперименттік және теориялық физика ғылыми-зерттеу институты, Ашық типті Ұлттық нанотехнологиялық зертханада, Академик Ш.Ш. Шокин атындағы ҚазҒЗ, ЖЭЦ 2 АлЭС.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Физика
Мамандық шифры
6D060400
Факультеті
Физика-техникалық
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
150
ОРЫС
150

пәндер

Энергияжинақтау және қалпына келетін энергетикасының физикасы және техникасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Аккрециялық дисктер физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақ ергежейлілер физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың негізгі мақсаты – студенттерге ақ ергежейлілер түрлерін тереңінен оқытып, қызыл алыптар теориясының дамуын, энергияның ядролық көзін және олардың ақ ергежейлілер құрылымымен байланысын көрсету, Герцшпрунг-Рассел диаграммасында ақ ергежейлілердің орналасуын көрсету

Атмосфералық қысымдағы плазма физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бейсызық процестер физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Газдық разряд плазмасының диагностика әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Гравитациялық сәулелену
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жоғары вакуумды жүйелерді есептеу мен жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ЖСТ дағы сандық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ЖСТ механикасының таңдаулы тараулары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Заманауи космология мен астрофизика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Идеал емес плазманың таңдаулы тараулары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Импульсті плазмалық ағын физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Комплексті плазма физикасының таңдаулы сұрақтары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қайталанатын жұмсақ гамма көздер және аномалдық рентген пульсарларының физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қара құрдымдар физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Нейтронды жұлдыздар физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өзара тартылатын денелердің құрылымы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Плазма физикасындағы компьютерлік әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Плазма химиясы және материалдар қасиеттерін өңдеу мен түрлендірудің плазмалық технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Плазма электродинамикасының таңдаулы тараулары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Плазмалық ағындардың затпен әсерлесуі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Плазмалық энергетика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Плазманың оптикалық қасиеттері және элементар процесстер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Релятивтік астрофизиканың қосымша тараулары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқудың мақсаты – компакты объекттер, қараңғы материя және қараңғы энергия физикасының шеңберіндегі жаңалықтардың ашылуына байланысты докторанттарға релятивтік физиканы зерттеудің заманауи әдістерін игерту. Міндеттері – астрофизика шеңберінде соңғы жаңалықтарға қатысты зерттеудің жаңа әдістерін үйрену; бақыланған деректермен жұмыс жасау және оларды талдау. Қысқаша мазмұны – жұлдыздардың тепе-теңдігі және орнықтылығы, ақ ергежейлі жұлдыздар, нейтрондық жұлдыздар, қара құрдымдар, ақ ергежейлілер, нейтрондық жұлдыздар және қара құрдымдардағы аккреция, радиопульсарлар, жұлдыздардың жинағы, массивті жұлдыздардың эволюциясы және асқынжаңалар, қараңғы материя және қараңғы энергия.

Салыстырмалық теориясында компакт объекттердің гравитациялық өрісі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Термодинамические и электродинамические свойства неидеальной плазмы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тозаңды плазманың кинетикалық қасиеттері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тозаңды плазманың термодинамикалық және электродинамикалық қасиеттері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Толқындар мен бөлшектердің шашырау теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Төменгі температуралы плазманы алу және зерттеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

тығыз идеал емес плазма физикасының таңдаулы тараулары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – қатты сығылған плазманың заманауи теориясын мазмұндамасы. Курстың міндеті қатты сығылған плазманың динамикалық және статикалық қасиеттерін оқу болып табылады. Бұл курста бөлшектердің әсерлеру энергиясы жылулық қозғалысты кинетикалық энергиямен салыстырмалы болатындай қатты сығылған тығыздығы жоғары плазма қарастырылады. Бөлшектердің әсерлесу эффектілері – коллективті және квантты-механикалық дифракция және симметрия эффектілері ескеріледі.

Тығыз идеал емес плазманың диэлектрикалық қасиеттері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тығыз идеал емес плазманың сипаттамаларын есептеудің компьютерлік әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тығыз кулондық жүйенің динамикалық сипаттамалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тығыз орталардағы электродинамикалық процестер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тығыз плазма физикасындағы компьютерлік модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: Тығыз плазманың және физикалық модельдердерінің қазіргі заманғы физикалық ғылым тренд ретінде оның даму ішкі ығытына сәйкес материяның плазмалық мемлекеттің іргелі қасиеттерін компьютерлік әдістер зерттеп, сипаттау.

Тығыз плазма физикасының қосымша тараулары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тығыз плазманың динамикалық сипаттамалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экстремалдық күйлер физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ядролық кластерлер физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - a

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение