Докторантура
Филология

Филология

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ACQUIN 2016 ж. Аккредитациядан өтті 2018 жылға дейін
Бағдарлама: 6D020500- Филология: орыс филологиясы
Оқу деңгейі: докторантура
Экзамендер: шет тілі (тест), мамандық бойынша кіріспе экзамен (жазбаша).
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
«Орыс тілі мен әдебиеті» дайындау бағыты бойынша PhD докторы кәсіби қызметтің келесі түрлеріне дайындық жүргізеді:
• Гуманитарлық ғылым саласындағы зерттеуші-ғалым;
• Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі; Жалпы орта, орта арнаулы және жоғарғы білім беру саласының маманы;
• Білім беру саласы қызметінің кеңесшісі;
• Ғылым мен білім беру саласындағы жұмыс;
• Өнер мен мәдениет саласындағы жұмыс; Работа в области культуры, искусство; іс-қағаздарды жүргізу; қоғамдық жұмыс.
Бейінді пәндер:
• XX ғасыр екінші жартысы мен XXI ғасырдың басындағы орыс филологиясының ғылыми доминантасы ;
• Қазіргі заман орыс тілінің даму үрдісі;
• Филология саласындағы әлемдік және қазақстандық ғылыми жетістіктер; аналитикалық және тәжірбиелік ғылыми іс;
• Зерттеу нәтижелері бойынша жоспарлау және тұжырымдау;
• Жылдам жаңару мен ақпараттық ағымдағы ғылыми-педагогикалық әрекет.
• Орыс менталитеті және оның тілдік көрінісі
• Қазақстан орыс жазушыларының поэтикалық прозасы
• Лингвистикадағы дискурс
• Гендерлік аспектідегі орыс тілі
• Русская литература в гендерном аспекте

Білім берудің артықшылықтары:
• Пәнаралық зерттеудегі, іздеушілік филологиялық зерттеу салаларындағы теориялық-методологиялық дайындық;
• филологиялық зерттеудегі дәстүрлі және инновациялық ғылыми әдістерді теориялық түрде негіздеу;
• пәнаралық жобалармен жұмыс кезіндегі филологиялық зерттеулер мен олардың профессионалдық әрекетін ұйымдастыруды дамыту;
• дәстүрлі, жаңа, филологияға түрткі болатын негізгі бағыттар, тұжырымдамаларт мен ғылыми мектептер;
• негізгі жетістіктер, қазіргі заманғы филологияны зерттеудегі қазақстандық, ресейлік, әлемдік талқылама сұрақтар;
• ХХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХІ ғасырдың басындағы орыс филологиясының ғылыми доминантасы - дәстүрлі, инновациялық, инфокоммуникациялық әдістер, жоғарғы оқу орнындағы филологиялықпәндерді оқытудың ғылыми жұмысы мен технологиясы;

Халықаралық байланыстар: Ресей халықтар достастығы университеті (Ресей) және Гранадалық университет (Испания) – терімен қос диплом бағдарламасы іске асуда, сондай-ақ докторанттар келесі әріптес-ЖОО-да білім алуға мүмкіндіктері бар: Анадолы Университеті (Түркия), Цзянсу педагогикалық университеті (Қытай), Ресей халықтар достастығы университеті (Ресей), Ломоносов атындағы ММУ (Ресей), Гранадалық университет (Испания), Барселона Университеті (Барселона).
Тәжірибеден өту және жұмысқа тұру мүмкіншілігі бар орындар: М.О.Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты; А.Байтұрсынұлы атынағы тіл білімі институты; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Филология
Мамандық шифры
6D020500
Факультеті
Филология және әлем тілдері
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
151
ОРЫС
151

пәндер

ХХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХІ ғасырдың басындағы қазақ / орыс филологиясының ғылыми басымдықтары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

А. Байтұрсынұлы тағылымы және ұлттық ғылым
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әдеби мұра және мәтінтану мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әдебиет тарихын дәуірлеудің ғылыми негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дискурс лингвистикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дискурс лингвистикасы

Жазушының жұмысы және шығармашылық процесс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан әдебиеттанудың қалыптасу және дамуы ерекшелігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстандағы орыс жазушыларының поэтика прозасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның қазіргі әдеби үдерісі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі қазақ әдебиетіндегі жаңа бағыттар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі орыс тілінің даму беталысы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Орыс әдебиеті гендер тұрғысынан
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: «Гендрлік аспектідегі орыс әдебиеті» пәнін докторанттарға гендрдің теорияға ықпалы және негізгі түсінік,тарихи құрылуын түсіндіру; ер және әйел рөлінің қоғамдағы айырмашылығын гендрлік әлеуметтік-мәдени процесте түсіну; теория және гендрлік концеп негізінде қазіргі батыс-еуропа әдебиетінің және ХХ-ХХІ ғғ әйел прозасының зерттелуі. Пәнді оқытудың нәтижесінде докторант келесідей құзыреттілікті меңгеруі қажет: гендірлік шығармаларға әдеби анализ жасау, гендрлік әдебиеттанудың терминдерін және негізгі түсінік, тапсырмаларын, пәнін білу; әдебиеттануда гендрлік зерттеу жүргізе білу; гендрлік методологияның қолдану дағдыларын меңгеру.

Орыс ділділік және оның тілде бейнеленуі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Орыс ділділік және оның тілде бейнеленуі

Орыс тілі гендер тұрғысынан
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: пән орыс тіліндегі гендерлік қатнастарды қайта таныстыру әдістері жөніндегі біліммен қамтамасыз етеді. Мұнда гендерлік лингвистиканың жалпы теориялық мәселелері пәнаралық ғылым ретінде, сонымен қатар «гендер» түсінігінің мағынасы тілдік құрылымды талдаудың көмегімен анықталады. Орыс әлемі бейнесіндегі «ер - әйел» сынды базалық оппозицияларға және аталмыш оппозицияның тілдік тәсілін қайта таныстыру әдістерінің жиынтықтық сипатына басым назар аударылады. Пәнді меңгеру нәтижесінде докторант келесі құзіреттіліктерді игеруі тиіс: гендерлік лингвистиканың терминдері мен негізгі түсінігін, міндетін, пәнін, оның даму кезеңдерін, гендерлік айырмашылықтарды вербалдаушы бірліктерді талдаудағы лингвомәдени және лингвистикалық әдістердің ерекшелігін білуге; «ер» және «әйел» түсініктеріне байланысты славяндықтардың түсінігін анықтау мақсатында гендерлік қатнасты көрсетуші орыс және көне орыс тілдік бірліктеріне лингвомәдени талдау жүргізе білу; қазіргі орыс тіліндегі құбылысқа гендерлік стереотиптердің көрініс табуы тұрғысынан тарихи-лингвистикалық пікір білдіру Орыс және ежелгі орыс тілдеріндегі «ер» мен «әйел» концептісін көрсететін сөздің, фразеологизмдердің, мақалдардың, грамматикалық формалардың, мәтіндік материалдардың лингвомәдени, этимологиялық және салыстырмалы-тарихи талдауын жасау қабілетіне ие болу.

Сөзтану ғылымының өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Сөзтану ғылымының өзекті мәселелері

Түркі тілдеріндегі дауыссыздар мен дауыстылардың түпкітектері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Түркі тілдеріндегі дауыссыздар мен дауыстылардың түпкітектері

ХХ ғасыр әдебиетіндегі әдеби-көркемдік ізденістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ХХ ғасыр басындағы жазба әдебиеттегі дәстүр мен жаңашылдық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шешендік өнердің лингвистикалық парадигмалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шешендік өнердің лингвистикалық парадигмалары

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген