Докторантура
Әлемдік экономика

Әлемдік экономика

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - Доктор философии (PhD) по специальности Мировая экономика

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: FIBAA
Бағдарлама: «6D051300 – Әлемдік экономика»
Оқу дәрежесі: PhD докторантура
Емтихандары: шет тілі (тест), мамандық бойынша түсу емтиханы (жазбаша)
Оқу түрі: күндізгі
Кәсіби белсенділік түрлері:
Кәсіби бейін бойынша докторлар келесідей кәсіби белсенділік түрлерін орындай алады:
- талдамалық;
- әкімшілік-басқарушылық;
- сараптау – кеңестік.
Философия (PhD) бойынша докторлар келесідей кәсіби белсенділік түрлерін орындай алады:
- педагогикалық;
- ғылыми-педагогикалық;
- талдамалық;
- әкімшілік-басқарушылық;
- сараптау – кеңестік.
Кәсіби пәндер:
- Микроэкономика,
- Макроэкономика,
- Халықаралық макроэкономика,
- Әлемдік экономика
Білім берудің артықшылықтары:
Кәсіби ағылшын тілін меңгерген, халықаралық экономикалық қатынастар және әлемдік экономика саласында терең білімді болған жоғары білікті экономиист; ақпаратты жинақтай және жоспарлай, талдай алатын, күрделі ғылыми мәселелерді шеше алатын және жаңа идеяларды түрлендіре білетін, өз бетімен ойлай алатын және жасампаз қабілетті маманды; жетекші халықаралық экономикалық ынтымақтастық, мемлекеттік және мемлекетаралық органдар мен мекемелердегі, барлық экономика бөлімдерінің ұйымдары мен кәсіпорындарындағы қызметтерін орындайтын халықаралық саясат білгірі-экономист; ЖОО-да оқыта алатын, әлемдік экономика дамуының күрделі жағдайларында өз бетімен ғылыми зерттеулерді жүргізе алатын маманды дайындау.
Халықаралық байланыстар:
- Ломоносов атындағы ММУ;
- Кадис Университеті (Испания);
- Канзас штаты Университеті, Лоуренс (АҚШ);
- Бонн университетінің Еуропалық интеграцияны Зерттеу Орталығы (ZEI);
- Ресей халықтар Достығы Университеті (РУДН);
- Синьцзян Университеті
Тәжірибе өткізу және болуы мүмкін жұмысқа орналасу орындары:
Докторлық бағдарлама ең алдымен, халықаралық экономикалық қатынастар және әлемдік экономика аясындағы жұмысқа талап етілген білімді және құзыретті болған халықаралық саясат білгірі-мамандарды дайындауға бағытталған. Сонымен қатар, ТҰК және ТҰБ, халықаралық экономикалық қатынастармен айналысатын ұйымдар, сыртқыэкономикалық қызметтермен айналысатын ұйымдар, отандық және шетелдік компаниялар, ғылыми-зерттеу орталықтары, қазақстандық және шетелдік жоғары оқу орындарындағы қажеттіліктерді қанағаттандыруға бағдарланған.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Әлемдік экономика
Мамандық шифры
6D051300
Факультеті
Халықаралық қатынастар
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
155
ОРЫС
155

пәндер

Әлемдік экономиканың қазіргі мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жаһандану жағдайындағы әлем экономикасының өзекті мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

"Жасыл экономиканың" тұрақты дамуы мен қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Үйлесімді, әрі балансталған қоғам дамуы мен экономика үшін мәселелерді түсіну және жолдарын табу, соның ішінде табиғи ресурстарды пайдалану, инвестициялар бағытын, технологиялық дамуын, адам қажеттіліктері мен қоғамның тұрақты дамуын қанағаттандыру үшін тұлғалық даму және институционалдық өзгеру, сәйкесінше бір-бірімен тығыз байланыста, қазіргі және болашақ әлеуетті нығайту. Пән экономика құрылу процесі туралы білім береді, қоғамның әл-ауқатын сақтауға бағытталған, табиғи ресурстарды тиімді және энергия үнемдеу арқылы пайдалану, өнімнің өндірістің соңғы пайдалану цикліне қайтаруын қамтамасыз етеді. Пәнді оқу барысында докторант келесі құзыреттерге ие болу қажет: - біркелкі және теңгерімді қоғам мен экономика дамуы мәселелерін толық өзара байланысты жүйе ретінде анықтау және оқу; - сарқылмас ресурстарды дұрыс пайдалану үшін экономикалық тұтыну мәсеселерін анықтау және оның жолдарын табу; - «жасыл» экономиканың дамуы үшін таза немесе «жасыл» технологияларды қолдану қажеттілігі түсіну; - қоғамның тұрақты дамуы үшін экономиканың жекелеген секторларының реформалау басымдықтарының тізімі берілген президент Н.Назарбаевтың «жасыл» экономикаға көшу туралы тұжырымдамасы туралы білу және талдау жасай алу, - ресурстарды пайдалану тиімділігін арттыру мәселесін түсіну және талдау, халықтың әл-ауқатын арттыру мақсатында Қазақстанның инфрақұрылымын жетілдіру.

Әлем аймақтарындағы интеграциялық үрдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – үйлестірілген мемлекетаралық экономикалық саясатты жүргізуге негізделген, бірте-бірте экономикалық қосылуға апаратын, көршілес елдердің тұрақты интеграциялық байланыстарының дамуының заңдылықтары мен механизмдері туралы білімдерді қалыптастыру болып табылады. Әлемнің әр түрлі аймақтарындағы елдердің интеграциялық ынтымақтастығының алғышарттары, факторлары мен бағыттарын анықтау, интеграциялық үдерістермен шарттасқан жаһандық шаруашылықтағы ҚР-ның рөлі мен орнын түсіну. Әр түрлі

Әлем экономикасы тарихы мен әдіснамасын зерттеу мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлемдегі өркендеуші елдердің экономика және экономикалық саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлемдік қаржы дағдарысының табиғаты мен механизмі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлемдік қор нарығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлемдік экономиканың даму трендтері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлемдік экономиканың трансұлттануы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

әлемдік энергетикалык нарықтар және елдердің геополитикалық мүлделері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – әлемдік энергетикалық нарықтарды зерделеу және шаруашылық байланыстардың жаһандануы жағдайындағы елдердің геосаяси мүдделерін талдау. Пән әлемдік экономикадағы елдердің халықаралық энергетикалық ынтымақтастығының қағидалары, ерекшеліктері мен ережелері туралы тұтас көріністерді береді, халықаралық саяси-экономикалық ынтымақтастық пен әр түрлі елдердің энергетика саласындағы мәселелерін бейбіт реттеу ерекшеліктері мен қажеттіліктері туралы білімдерді қалыптастырады. Пәнді оқу н

Дамушы елдердің экономикасы мен экономикалық саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дамыған елдерінің экономикасы және экономикалық саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ДСҰ және ұлттық экономикалар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Еңбек ресурстарының халықаралық ұтқырлығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жаһандану жағдайындағы Қазақстан экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – әлемдік экономиканың жаһандануы жағдайындағы Қазақстанның экономикасы мен экономикалық саясаты туралы тұтас білімдерді беру. Пән инновациялық-индустриалдық даму құрылымында Қазақстанның макроэкономикалық көрсеткіштері, экономиканың салалық құрылымдары, табыс деңгейлерінің көрсеткіштері, инфляция, жұмыссыздық, Қазақстанның ұлттық және сыртқыэкономикалық саясаттарының ерекшеліктері туралы білімдерді береді. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі құзыреттерге ие болуы тиіс: • қысқамерзімді, ортамерзімді және ұзақмерзімді перспективадағы ҚР даму бағдарламаларын, негізгі нормативтік-құқықтық құжаттарын білу; • ҚР-ның макроэкономикалық көрсеткіштері мен экономиканың салалық құрылымдарын білу; • ҚР-ның ішкі және сыртқыэкономикалық саясатының мәселелерін талдау; • Қазақстанның индустриалды-инновациялық даму бағдарламасын білу, бағалау және қолдану; • Қазақстан экономикасын дамытудың әр түрлі макроэкономикалық бағдарламаларын білу және салыстыру; • ҚР Президентінің «Қазақстан-2050» Жолдауының негізгі ережелерін білу, түсіну және өзінің кәсіби қызметінде пайдалану; • ҚР-ның қаржылық және валюталық жүйелерін білу; • Қазақстан экономикасына салыстырмалы және SWOT-талдау жасай білу.

Жаһандық сын-қатерлер жағдайындағы білікті мамандарды даярлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жаһандық экономикалық дамудың қаржылық архитектурасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстандағы халық тұрғындары және демографиялық үдерістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі әлемдік экономиканың ресурстық әлеуеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – докторанттың бойында әлемдік экономиканың ресурстары мен оларды елдер арасында бөлу ерекшеліктері туралы білімдерді қалыптастыру болып табылады. Пән әлемдік экономиканың еңбек, табиғи, қаржылық, кәсіпкерлік және ғылыми ресурстары туралы, олардың әлемдік экономикадағы рөлі туралы тұтас көоіністерді беріп, елдердің ресурстармен қамтамасыз етілуіндегі айырмашылықтарды түсіндіреді. Аталған пән табиғи ресурстар запасын бағалаудың, жекелеген елдер экономикасы мен тұтас әлемдік экономика дамуындағы әр түрлі ресурстармен қамтамасыз етілуін анықтаудың әдістемесін меңгеруге, әлемнің ресурстық әлеуетін тиімді пайдалану мәселелеріне бағдарлануға мүмкіндік береді. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі құзыреттерге ие болуы тиіс: • әлем халқының құрылымы мен өсу динамикасын, әлемнің еңбек ресурстары мен оларды елдер арасында бөлу ерекшеліктерін білу; • әлемдік еңбек нарығын қалыптастыру ерекшеліктерін, жұмыс күшінің халықаралық миграциясының заманауи тенденциялары мен заңдылықтарын талдай білу; • әлемнің табиғи ресрурстарының классификациясын білу, заманауи экономиканың дамуындағы олардың рөлін білу, табиғи ресурстарды елдер арасында бөлудің теңсіздігін бағалау; • әлемнің қаржылық ресурстарының құрылымын білу, елдердің қаржылық ресурстармен қамтамасыз етілуін бағалай білу; • кәсіпкерлік және ғылыми ресурстарды елдер арасында бөлудің айырмашылықтары мен ерекшеліктерін, ұлттық экономиканы дамытудағы олардың рөлін түсіну; • алынған білімдерді зерттеу және білім беру жұмыстарында пайдалану.

Қаржы менеджменті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты "Қаржы менеджменті" болып табылады студенттерді оқыту негіздері орнықты сақтау және дамыту фирманың бәсекеге қабілеттілігін ұзақ мерзімді перспективада арқылы тұжырымдамасы стратегиялық басқару, бағалау стратегиялық мүмкіндіктер мен стратегиялар жүргізу барысында қаржы-шаруашылық қызметі кәсіпорындар мен кәсіпкерлік. Пәннің міндеті тұрады қалыптастыру, теориялық білімдерін және практикалық дағдыларын, қаржыны басқару, оның қажеттілігі туындайды зерделеу:- тұжырымдамалық көзқарастарды, ол мүмкіндік береді, студентке біріктіруге бұрын зерттелген мәселелер қаржыны басқару;- әдістемелерді талдау қаржы-шаруашылық қызметі, олар бөліп көрсетуге мүмкіндік дамуының басты мәселелері кәсіпорын және ұсынуға балама оларды шешу жолдары;- зерттеу салалық ерекшелігіне қаржылық менеджмент;- процестерді интеграция және әртараптандыру, қаржы-шаруашылық қызметін;- зерделеу стратегиялық шешімдер тұрғысынан қаржыны басқарудың кәсіпорынның және т. б. курсты зерделеу нәтижесінде студент білуге тиіс:- тұжырымдамасын және жұмыс істеу тетігі-қаржы менеджменті;- мәні мен әдістемесі, қаржы-шаруашылық қызметті талдау;- құрылымын құрудың әдістемесін әзірлеу стратегиялары мен тактикасын басқару;- құралдар мен жүйелер азайту принциптері, оларды таңдау және т. б. үйренуі керек:- талдау көрсеткіштері, сипаттайтын қаржы-шаруашылық қызметі...

Технологияның әлемдік нарығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халқы және әлемдік даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық банк ісі және трансұлттық банктер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқудың мақсаты – халықаралық банк ісінің теориялық және тәжірибелік аспектілерін зерттеу, қазіргі заманғы халықаралық банк ісінің қағидаларын, ережелері мен даму үрдістерін терең білу, әр түрлі елдердің банк жүйелерінің ерекшеліктерін анықтау, ірі трансұлттық банктердің мәселелері мен қызмет ету ерекшеліктерін зерделеу. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі құзыреттерге ие болуы тиіс: • халықаралық банк ісінің теориялық аспектілерін білу; • халықаралық банк ісінің ерекшеліктері, ереже

Халықаралық сауда және ДСҰ жаһандануы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – әлемдік сауда жүйесі дамуының қызмет ету заңдылықтары, теориялық және тәжірибелік аспектілері туралы білімдерді қалыптастыру болып табылады. Пән жаһандық жүйе ретінде халықаралық сауданың негізгі мәселелері мен қарама-қайшылықтары, қазіргі заманғы даму тенденциялары туралы, жаһандану жағдайындағы сауда қатынастарын көпжақты реттеу жүйесіндегі ДСҰ-ның рөлі, қағидалары мен механизмдері туралы білімдерді береді. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі құзыреттерге ие болуы тиіс:

Халықаралық сауда жүйесінің қаржы институттары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық сауда өркендеуінің қазіргі мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық сауданың көлік және логистикалық инфрақұрылымы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - a

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген