Оқуға түсушілерге 2017
KZ
RU
EN

Философия

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ACQUIN (Германия).
Бағдарлама: 6D020100 – Философия.
Оқытудеңгейі: докторантура.
Емтихандар: Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша емтиханқабылдау (жазбаша).
Оқуформасы: күндізгі.
Оқумерзімі: 3жыл.
Кәсіби қызмет:
• жоғары оқу орындарындағы философиялық пәндердің оқытушысы;
• академиялықжәне ғылымизерттеу ұйымдарының ғылымиқызметкері;
• мұражайлар мен кітапханалар, бұқаралық ақпарат құралдарында, мемлекеттік билік органдарында, қоғамдық ұйымдарда және коммерциялық құрылымдарда аналитик, сарапшы;
• ғылыми-білім беру және әлеуметтік қорларда қызмет атқаратын маман.
Берілетін дәреже: (PhD) философия докторы.
Профильдікпәндер:
• Ғылыми зерттеудің философиясы мен әдістемесі
• Жаһандық проблемалар мен жаһандық зерттеулер философиясы
• Қазіргі заманғы сана философиясы
• Метаэтика
• Қазіргі заманғы өнер философиясы
• Қалалыққоғам: мәдени-философиялықталдау
• Адами капиталдыңәлеуметтік-саясиаспекті
Артықшылықтары:
• білім бағдарламасының үш деңгейінің халықаралық аккредитациядан өтуі, дипломға Еуропалық қосымша (Diploma Supplement) алу мүмкіндігі;
• Қазақстандық философиялық білім беру дәстүрлерлерінің сабақтастығы;
• көптеген пәндердің ағылшын тілінде оқытылуы;
• философиялық ойлау мәдениетін қалыптастыру, әлеуметтік талдау дағдыларында сыни ойлауға бағдарлану;
• бағдарламаның пәнаралық бағытталынуы, жеке оқу траекториясын таңдау, түлектерінің кәсіби еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілігі, түлектердің жұмысқа орналасуының жоғары деңгейі.
Халықаралық байланыстар: докторанттар қосымша оқытуды келесі серіктес – Ресей, Түркия, АҚШ, Корея және басқа да елдердің жоғары оқу орындарында өтуге мүмкіндігі бар
Тәжірибе өту орны және жұмысқа қабылдану мүмкіндігі: жоғары білім беру орындары, мемлекеттік органдар мен бұқаралық ақпарат құралдары, ғылыми-зерттеу институттары, қоғамдық ұйымдар мен қорлар және т. б.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Философия
Мамандық шифры
6D020100
Факультеті
Философия және саясаттану
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
180
ОРЫС
180

пәндер

Әлеуметтік-философиялық талдаудағы руханилық пен интеллект
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеудің философиясы мен әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Философиялық антропологияның өзекті мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Адами капиталдың әлеуметтік-саяси аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс адами капитал анализына сияқты құрамға білімнің, ұсталықтардың, үшін қанағаттың адамның сан-алуан қажеттілігі және қоғамның арада бүтіндікте пайдаланыл- дағдылардың арнаулы. Курстың мақсаты - ұсын- адами қаржының анализын сияқты қазіргі постиндустриального қоғамның экономикалық және саяси дамуының факторының. Курстың айналысында адами капиталдың философиялық және социокультурные аспекттері ара шарттар жаһандану және білімнің қоғамының құралымының қарастырылады. Нәтиже тәртіптің байқауыны

Ақпараттық технологиялар және ұлттық қауіпсіздік мәселесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсатының жаңа информациялық-желілік технологияның қолданысынан деген шығыс дамудың және айбаттың өзгешелігінің зерттеу болып табылатын, ұлттық қауіпсіздіктің мәселесінің анализының контекстінде. Шегінде курстың докторанттар герменевтикалық методологияның игерушілігінің шұңғыл дағдыларын феноменологиялық компаративисттық алады. Шегінде курстың ақпараттық қоғамның дамуының өзгешеліктері қарастырылады, желілік құрылымныңқоғамдары сияқты теоретико-философском, олай практикалық аспектте,

Әлемді постклассикалық конструкциялау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік-гуманитарлық танымдағы пәнаралық зерттеулердің әдістері мен принциптері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік-философиялық талдаудағы руханилық пен интеллект
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әл-Фараби және ислам философиясы: жаңа көзқарас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

әл-Фараби философиясы: қазіргі заманғы оқу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әл-Фараби этикасы және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тәртіпті білімді және антропологиялық мәселенің зерттеу негізгі үрдісінің түсінушілігін қазақ философиясында қамсыздандыруы, оның кесімдісінің рөлдің және қазіргі философияның жерінің өзгерісімен мәдениеттері. Дисциплина өзіне жаңа процесстенген саясатты кіргізеді, экономикалық және рухани қоғам сферасы,философиялық антропологияға өзінің ықпалын тигізген. Курста мына нақты тақырыптар қарастырылады: ХХ ғ басы мен ХХIғ.ғ. адам антропологиясының философиясы, философиялық рефлексиянің игерушілігі

Басқару саласындағы кеңес беру және ұйымдастырушылық іс-әрекет
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мазмұнның және ұсталықтарды ара басын ашу және ұйымның мәселесінің тұжырымдауын иемденуге қойып басқару консультациясының әдісінің мазмұндамасына деген оқтаулығын, ара проблемалық даланың жіктелуінде, ара, нешіншінің жүзеге асуы басты мәселе тыным ізденіс ұйым стратегиялық дамуын анықтау. Қарасытырылатын: негізгі тіл табулардың феноменге басқару консультациясы, негізгі мінездемелердің облыс консультациялық жобалау, ұстанымдардың және басқару тынымның өлшемдері, факторлардың тиімділіктің жә

Бірегейлік феноменінің әлеуметтік-философиялық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс бірдейліктің феноменінің сияқты әлеуметтік дамудың ең маңызды мәдениетті факторына, әсерге жаһандану на даму және бірдейліктің сақталуына, мәдениетті мұраның және шыға берістің актуализациялауына из қазіргінің ғаламдық дағдарыс арнаулы. Нәтиже тәртіптің байқауының докторанттар иеленуге керек келесі құзырлармен: -шонжар: біртұтас тамаша туралы информациялық-коммуникатив, идеологиялық, рухани, әлеуметтік әпер- және бірдейліктің дамуына деген мәдениетті ықпалдардың, соның ішінде қазақстандық

Бірегейлік философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Гуманизм философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым және әлеуметтік прогресс мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің негізгі мақсаты – қоғамдық ғылымдардағы негізгі ашылуларды зерттеу, қолданбалы ғылымның дамуы, жобаларды жүзеге асыру және мәселелерді шешу жобаларын қарастыру. Ғылым мен әлеуметтік дамудың методологиялық және әдістемелік аспектілерін зерттеуді меңгеру. Пәнді меңгеру нәтижесінде докторант келесі біліктілікке ие болуы қажет: тарихи процесс пен әлеуметтік дамудың философиялық және ғылыми концепциясын толық талдамай, қоғамның заманауи мәселелері мен оның даму қарқынын түсіну мүмкін емес. Тарих философиясы және әлеуметтік философия қоғамның даму және өзгеру заңдылықтарын адамзаттың тарихтағы прогресс және регресс шақтарын жалпы және жекелей кезеңдер бойынша негіздейді және түсіндіреді. Актуалды философиялық сұрақтарға жауап табу: әлеуметтік дамудың мәні неде? Оның критерийлері қандай? Олар неге негізделген? Адамзат дамуы мен философиялық және ғылыми теориялар прогресінің әртүрлі түсініктемелері арасындағы қарама-қайшылықтар немен байланысты? Қоғамның постиндустриалды даму фазасына өтуде қандай түсінік қалыптасады?

Діни философияның құндылық аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсты оқу барысында докторанттар діни философияның принциптік қағидалары мәселелері жайлы танысады. Берілген дисцеплинаны меңгере отырып олар әлемдік тарихи қазаққи философия мен мәдениеттің категорияларна принціптеріне сәйкес келуі. Курсттағы тақырыптары; философия тарихындағы проблематикалық құндылықтар. Заманауи религиозды экзестенсалды антропологияық сызықтың құндылығы. Зерттеу нәтижелерінің дисциплинасы бойынша доктаранттар келесі құзырларды білу керек: - Білу қажет: Діи философиядағы ак

Жанжалмен талдау және басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс келіспеушілікті жағдаймен үдерістің және басқарманың зерттеу деген оқтаулы.Қазіргі шарттарда конфликтің тиімді рұқсатының мәселесі өзектілікті тек тұлғааралық әрекеттестіктің эмоциялы ахуалының жақсартуының жоспарында, бірақ және табысты іскер әрекеттестіктің қажетті адамдардың арасында иемденеді. Шегінде курстың қазіргі қоғамның дамуының көкейкесті мәселелері бейбіт сосуществования, мәдениетті түрліліктің және дақылдың әрекеттестігінің сақта- түбінің ізденісінің айқындамасынан талданады.

Жаһандану үстіндегі әлемнің философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жаһандық проблемалар мен жаһандық зерттеулер философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Заманауи қоғамның мәселелері мен талаптары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Заманауи философияның мәселелері мен талаптары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс постмодернизм философиясының көкейкесті мәселесінің қарастыруға және қазіргі рухани жағдайдың анализының ықтимал жолының басын ашу жолына арналған. Постзаманауи философиясының проблемасы мен даму тенденциясы ғылыми философиялық әдебиетте ХХ ғ.соңы мен ХХIғасырдың басында бағаланады. Бұл курста әлеуметтік мәдени және теоретикалық «постмодерн шарттары» ХХ ғ қарастырылады. Бұл феноменді талқылау және анықтама беруі, яғни беделді постмодернисттардың берген анықтамалары және оның қайта құр

Инновация және инновациялық іс-әрекет әлеуметтік-философиялық феномен ретінде
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Исламды әлеуметтік-философиялық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс ХIX-XX ғасырдағы исламдық философиялық дәстүрлердің дамуында кездесетін мәселелерді шешуге бағытталған. Бұл процесте шығыс арабтардың модернизациясының әлеуметтік және адамдық негіздердің маңызы зор. XX ғасырда ислам елдерінде ислам мәдениетінің шығармашылық дамуы бастау алды. Курста келесі мәселелер қарастырылады; әлемдік тенденция деңгейінде түрік философиясының дамуының ерекшеліктері, қазахстандағы түрік дәстүрлерінің рөлі, қазахстан аумағындағы түрік аспектілерінің әлеуметтік және саяс

Исламдық Шығыс философиясындағы руханият және ғылыми рационалдылық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ философиясындағы аксиологиялық мәселелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ философиясындағы білім мәселесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Айтылмыш курс докторанттарды философияның мәселелерімен білімде қазақстандық философиялық дәстүрде таныстырады. Курстың мазмұны контекстте қазіргі қазақстандық қоғамда болып жатқан әлеуметтік-экономикалық және саяси үдерістің білімінің феноменінің зерттеуі деген оқтаулы. Курс келесі тақырыптарды оқытады: білімнің феномені қазақ ағарту философиясында, социо-мәдениеттік кеңістіктегіфилософиялық рефлексия, білімнің философиясы сияқты әлеуметтік феномен және ғылыми бағыт ара шарттар жаһандануы. Д

Қазақ философиясының әлеуметтік-мәдени негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген курста қазақ философиясының дәстүрлік ұлттық және универсалды рухани құндылықтар зерттелінеді және қазақ философиясының дамуы, құрылуы туралы дәстүрлер және иновацияялар қарасытырылады. Курс қарастырады қазақ мәдениетінің парагдигмаларының негізгі дамуы қазақ дәстүрлік мәдениетінің синкрятизмі. Зерттеу нәтижелерінің дисциплинасы бойынша доктаранттар келесі құзырларды білу керек: -Білу қажет: Қазақ философиясындағы рухани құндылықтар. -Жасай білу: Дисциплинаық білімдерді синтездеу

Қазіргі гуманизм негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заман тұрғысындағы ислам философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заман тұрғысындағы ислам философиясы: тарих, мәселелер, болашағы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заман философиясындағы толеранттылық феномені
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы ақпараттық саясаттың философиясы мен басымдықтары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсты "философия және қазіргі ақпараттық саясаттың" басымдықтары ақпараттық саясат сияқты адамның тіршілік әрекетінің,, мемлекеттің және азаматтың қоғамының мүдделерін молайту және ақпараттың таратуымен тоқулы ауаландыратын айрықша шеңберімен танысу. Курс келесі тақырыптарды : ақпараттық саясат : мазмұн және негізгі концептуалды тіл табу, СМИ сияқты нысан және мемлекеттік ақпараттық саясаттың субъекті, қазақстандық қоғамның ментальдық өзгешеліктері сияқты құралымның және ақпараттық саясаттың ж

Қазіргі заманғы өнер философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс анализ және өнердің дамуының қазіргі үрдісінің философиялық сарапшылығына бас мәдениеттің және қоғамның дамуының қазіргі кезеңінде арнаулы, есебімен қарастырып бөлек-бөлек бағыт өнер және эстетикалық ағыс, қазіргі өнер, жіне оның анализ методология тіл сарапшылық, компаратив, аймақтық, философиялық-эстетикалы дамуда ықпалы ол персонифицировандық ғаламдық үдеріс ара қазіргі мәдениет. Нәтиже тәртіптің байқауының докторанттар иеленуге керек келесі құзырлармен: -шонжар: өнердің дамуының үрді

Қазіргі заманғы өнер философиясының өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы сана философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі замандағы білім беру философиясының өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі таным философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі философиядағы әлеуметтік-гуманитарлық дискурс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қалалық қоғам: мәдени-философиялық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: тарихи-мәдени феномен ретінде қаланың қазіргі заманғы тұжырымдамаларын талдау және философиялық баға беру. Курстың міндеттеріне адамның әлеуметтік-мәдени болмысының формалары ретінде қаланың жүйелі көрінісін қалыптастыру, философия тарихындағы қала мәселелерін талдау, Қазақстанда және әлемде қалаландыру үдерістерін ашу. Курс қазіргі заманғы постмодернистік философия аясында қала философиясындағы негізгі теориялардың дамуы туралы түсінік береді. Әлеуметтік-философиялық талдаудың ерекше объектісі ретінде қалалық қоғамды көрсетеді. Пәнді оқыту нәтижесінде докторанттар мынадай құзыреттіліктерді білуі қажет. - білу керек: қазіргі заманғы постмодернистік философия аясында қала философиясының негізгі теорияларының даму ерекшеліктерін, әлеуметтік-философиялық талдаудың ерекше объектісі ретінде қалалық қоғамды көрсете білу керек; - жасай білу: қажетті философиялық зерттеу әдістерін қолдануды және пәнаралық стратегиялық зерттеулердің артықшылықтарын білу, өз бетінше ғылыми зерттеулер жүргізуді және өзінің жеке ғылыми тұжыымдарын қалыптастыруда құзыретті болуды білу; - дағдылары: «Әлем-адам» жүйесінде танымдық, әлеуметтік және саяси процесстерді, ғылыми және философиялық текстерді өзіндік анализдеуді критикалық тұрғыда ұғыну.

Мәдениет философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттерді мәдениет философиясының ақырғы мақсатының түсінігіне: мәдени білімнің суреттеуінен түсінігіне және “мәдениет топографиясы” тұжырымдамасының қалыптасуына жеткізу. Мәдениет философиясы туралы түсінікті мәдениет феноменінің рефлексивті ұғымы, мәдени формалардың феноменологиясы және олардың белгілі бір тарихи кезеңдердің маңызды синтезі ретінде ұйымдастыру; еуропалық және отандық мәдени философиялық ойлардың тарихы туралы түсінік құру; мәдениет философиясының мәдениет туралы ғылымдар жүйесінде алатын орны мен оның мәдениет феномендерін зерттеулеріндегі әдіснамалық маңызын қалыптастыру; алынған білімді нақты әлеуметтік зерттеулерді жүзеге асыруға дайындау. Мазмұны: курстың пәні болып метафизикалық құрылым пәні ретінде мәдениет ұсынылады; антиномияның теориялық негізінде тарихи парадигматикада “мәдениет рух ретінде / мәдениет өмір ретінде” қарастырылады. Зерттеу әдісі– мәдениет туралы философиялық білімдер спецификасының мәселелерін бұл мәдени мұралардың заманауи зерттеу тапсырмаларына байланысты тарихи парадигматикада толықтырылмалы. Білу: культуры мәдениет философиясы курсының пәні, міндеті мен мақсаттары; гуманитарлық (философиялық және мәдениеттанулық) таным мен тарихи-мәдени болмысқа арналған танымдық амалдар жайлы специфика түсініктер; мәдениет философиясының гуманитарлық ғылымдар жүйесіндегі орны; философиялық білімдердің мәдениеттің көзқарастық эволюциясының түрлі кезеңдеріндегі функциялары жайлы; жеке, аяқталған және мақсатты ілімдерді иеленбейтін заманауи ғылыми білімдердің қажетті теориялық және әдіснамалық негізі ретінде мәдениет философиясы туралы. Істей алу: мәдениеттің типтерін және олардың діл парадигмасы шеңберіндегі маңызды мазмұны мен көшпелі әдістерінің ұстанымдарын меңгеру; тұлғаның негізгі гуманитарлы концепцияларын қарастыру; тарихи- философиялық және мәдениеттанулық ойлардың негізгі концепциялары мен парадигмаларымен, базалық дүниегекөзқарастық категориялармен, тұлғаның өзін-өзі басқару әдістерімен жұмыс жасау. Қасиеттерге ие болу: кәсіби қызметтегі мәдениет спецификасы туралы ақпараттарды қолдану, мәдениеттанулық жүйелерді сыни талдау; олардың онтологиялық және гносеологиялық негіздерін айқындау; қолданылған әдістерді белгілеу; түрлі мәдени білімдер мен оларға қолданылған әдістердің нәтижелілігі мен шекарасын сыни бағалау.

Метаэтика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Национализмнің қазіргі заманғы теориялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс ұлттың әлеуметтік философиялық зерттеулеріне,әлеуметтік экономикалық өміріне жіне оның саяси тарихи өміріне арналған.Курстағы тақырыптар 17-19 ғасырдағы ұлт тарихының құрылуы. В результате изучения дисциплины докторанты должен владеть следующими компетенциями: - Білу қажет: Ұлттың заманауи теориясының құрылымының әлеуметтік мәдени тарихи саладағы ұлттың даму екрекшеліктері, ұлттың заманауи әдебиеттегі интерпртациясы. - Жасай білу: Ұлттың теорияларымен кемістіктерін зерттеу - Үйрену кере

Оқу процессі мен ҒЗЖ ақпараттық технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсатының ғылыми алғышарттарының жаралғаны құралым үшін бас ақпараттық мәдениеттің докторанттарының шарттар жаратылыстану-ғылыми және гуманитарлық білімнің шоғырлануы болып табылады; дайындық қағида және ақпараттық технологияның қолданысының тәжірибесіне оқу үдеріс және ғылыми-зерттеу жұмыстары болып табылады. Айрықша көңіл шегінде курстың қағидалы материалы және зерттеменің әдістемелік аспекттеріне деген айналдырулар және кең профильтың, компьютерлік оқулықтың үйренушінің жүйесінің қол

Постиндустриалдық қоғам концепциясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты постиндустриалды қоғамның пайда болуы мен дамуы заңдылықтарын, оның ерекшеліктері мен құрылымын зерттеу, постиндустриалды қоғамның қазіргі заманғы теориясымен танысу; қоғамдық даму сатысы ретінде постиндустриалды қоғам ерекшеліктерімен, түрлі қызмет салаларындағы ақпараттық қарым-қатынастық технологияларды жаппай қолдануға байланысты әлеуметтік-экономикалық трансформацияның пәнаралық талдауымен таныстыру. Пәнді меңгеру нәтижесінде докторант постиндустриялық қоғамның қазіргі заманғы теориясы негіздерін; постиндустриялық қоғамның құрылуының алғышарттары мен факторлары; ақпараттық қоғам дамуының негізгі заңдылықтары; ақпараттық қоғамның тән ерекшеліктері, оның алдыңғы қоғам типтерімен байланысы; жеке даму мен кәсіби қызмет үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларының мүмкіндіктерін білуі міндетті. Постиндустриялық қоғамның қазіргі заманғы теориясы терминологиясын түсініп, дұрыс қолдана білуі; өз бетінше постиндустриялық қоғамның ерекшеліктері мен даму жолдарына байланысты түрлі көзқарастарды талдап, бағалай білуі; нақты қолдану саласындағы постиндустриялық қоғамды қалыптастыру және дамыту заңдылықтарын зерттеуге міндетті.

Толеранттықтың философиялық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Түркілердің әлемді көркениетке қосқан үлесі: әлеуметтік-философиялық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Философиялық антропологияның өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Философиялық дискурстағы университет идеясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Thomson Reuters/Scopus базасына енетін мерзімді басылымдағы ғылыми жарияланым
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық тәжірибе
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение