Докторантура
Философия

Философия

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ACQUIN (Германия).
Бағдарлама: 6D020100 – Философия.
Оқытудеңгейі: докторантура.
Емтихандар: Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша емтиханқабылдау (жазбаша).
Оқуформасы: күндізгі.
Оқумерзімі: 3жыл.
Кәсіби қызмет:
• жоғары оқу орындарындағы философиялық пәндердің оқытушысы;
• академиялықжәне ғылымизерттеу ұйымдарының ғылымиқызметкері;
• мұражайлар мен кітапханалар, бұқаралық ақпарат құралдарында, мемлекеттік билік органдарында, қоғамдық ұйымдарда және коммерциялық құрылымдарда аналитик, сарапшы;
• ғылыми-білім беру және әлеуметтік қорларда қызмет атқаратын маман.
Берілетін дәреже: (PhD) философия докторы.
Профильдікпәндер:
• Ғылыми зерттеудің философиясы мен әдістемесі
• Жаһандық проблемалар мен жаһандық зерттеулер философиясы
• Қазіргі заманғы сана философиясы
• Метаэтика
• Қазіргі заманғы өнер философиясы
• Қалалыққоғам: мәдени-философиялықталдау
• Адами капиталдыңәлеуметтік-саясиаспекті
Артықшылықтары:
• білім бағдарламасының үш деңгейінің халықаралық аккредитациядан өтуі, дипломға Еуропалық қосымша (Diploma Supplement) алу мүмкіндігі;
• Қазақстандық философиялық білім беру дәстүрлерлерінің сабақтастығы;
• көптеген пәндердің ағылшын тілінде оқытылуы;
• философиялық ойлау мәдениетін қалыптастыру, әлеуметтік талдау дағдыларында сыни ойлауға бағдарлану;
• бағдарламаның пәнаралық бағытталынуы, жеке оқу траекториясын таңдау, түлектерінің кәсіби еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілігі, түлектердің жұмысқа орналасуының жоғары деңгейі.
Халықаралық байланыстар: докторанттар қосымша оқытуды келесі серіктес – Ресей, Түркия, АҚШ, Корея және басқа да елдердің жоғары оқу орындарында өтуге мүмкіндігі бар
Тәжірибе өту орны және жұмысқа қабылдану мүмкіндігі: жоғары білім беру орындары, мемлекеттік органдар мен бұқаралық ақпарат құралдары, ғылыми-зерттеу институттары, қоғамдық ұйымдар мен қорлар және т. б.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Философия
Мамандық шифры
6D020100
Факультеті
Философия және саясаттану
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
180
ОРЫС
180

пәндер

Ғылыми зерттеудің философиясы мен әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Философиялық антропологияның өзекті мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Адами капиталдың әлеуметтік-саяси аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс адами капитал анализына сияқты құрамға білімнің, ұсталықтардың, үшін қанағаттың адамның сан-алуан қажеттілігі және қоғамның арада бүтіндікте пайдаланыл- дағдылардың арнаулы. Курстың мақсаты - ұсын- адами қаржының анализын сияқты қазіргі постиндустриального қоғамның экономикалық және саяси дамуының факторының. Курстың айналысында адами капиталдың философиялық және социокультурные аспекттері ара шарттар жаһандану және білімнің қоғамының құралымының қарастырылады. Нәтиже тәртіптің байқауыны

Әлеуметтік-гуманитарлық танымдағы пәнаралық зерттеулердің әдістері мен принциптері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік-философиялық талдаудағы руханилық пен интеллект
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

әл-Фараби философиясы: қазіргі заманғы оқу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бірегейлік феноменінің әлеуметтік-философиялық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс бірдейліктің феноменінің сияқты әлеуметтік дамудың ең маңызды мәдениетті факторына, әсерге жаһандану на даму және бірдейліктің сақталуына, мәдениетті мұраның және шыға берістің актуализациялауына из қазіргінің ғаламдық дағдарыс арнаулы. Нәтиже тәртіптің байқауының докторанттар иеленуге керек келесі құзырлармен: -шонжар: біртұтас тамаша туралы информациялық-коммуникатив, идеологиялық, рухани, әлеуметтік әпер- және бірдейліктің дамуына деген мәдениетті ықпалдардың, соның ішінде қазақстандық

Гуманизм философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылым және әлеуметтік прогресс мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің негізгі мақсаты – қоғамдық ғылымдардағы негізгі ашылуларды зерттеу, қолданбалы ғылымның дамуы, жобаларды жүзеге асыру және мәселелерді шешу жобаларын қарастыру. Ғылым мен әлеуметтік дамудың методологиялық және әдістемелік аспектілерін зерттеуді меңгеру. Пәнді меңгеру нәтижесінде докторант келесі біліктілікке ие болуы қажет: тарихи процесс пен әлеуметтік дамудың философиялық және ғылыми концепциясын толық талдамай, қоғамның заманауи мәселелері мен оның даму қарқынын түсіну мүмкін емес. Тарих философиясы және әлеуметтік философия қоғамның даму және өзгеру заңдылықтарын адамзаттың тарихтағы прогресс және регресс шақтарын жалпы және жекелей кезеңдер бойынша негіздейді және түсіндіреді. Актуалды философиялық сұрақтарға жауап табу: әлеуметтік дамудың мәні неде? Оның критерийлері қандай? Олар неге негізделген? Адамзат дамуы мен философиялық және ғылыми теориялар прогресінің әртүрлі түсініктемелері арасындағы қарама-қайшылықтар немен байланысты? Қоғамның постиндустриалды даму фазасына өтуде қандай түсінік қалыптасады?

Жаһандық проблемалар мен жаһандық зерттеулер философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Заманауи қоғамның мәселелері мен талаптары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инновация және инновациялық іс-әрекет әлеуметтік-философиялық феномен ретінде
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Исламдық Шығыс философиясындағы руханият және ғылыми рационалдылық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі гуманизм негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заман тұрғысындағы ислам философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заман тұрғысындағы ислам философиясы: тарих, мәселелер, болашағы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заман философиясындағы толеранттылық феномені
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы өнер философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс анализ және өнердің дамуының қазіргі үрдісінің философиялық сарапшылығына бас мәдениеттің және қоғамның дамуының қазіргі кезеңінде арнаулы, есебімен қарастырып бөлек-бөлек бағыт өнер және эстетикалық ағыс, қазіргі өнер, жіне оның анализ методология тіл сарапшылық, компаратив, аймақтық, философиялық-эстетикалы дамуда ықпалы ол персонифицировандық ғаламдық үдеріс ара қазіргі мәдениет. Нәтиже тәртіптің байқауының докторанттар иеленуге керек келесі құзырлармен: -шонжар: өнердің дамуының үрді

Қазіргі заманғы сана философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі замандағы білім беру философиясының өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі таным философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі философиядағы әлеуметтік-гуманитарлық дискурс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қалалық қоғам: мәдени-философиялық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: тарихи-мәдени феномен ретінде қаланың қазіргі заманғы тұжырымдамаларын талдау және философиялық баға беру. Курстың міндеттеріне адамның әлеуметтік-мәдени болмысының формалары ретінде қаланың жүйелі көрінісін қалыптастыру, философия тарихындағы қала мәселелерін талдау, Қазақстанда және әлемде қалаландыру үдерістерін ашу. Курс қазіргі заманғы постмодернистік философия аясында қала философиясындағы негізгі теориялардың дамуы туралы түсінік береді. Әлеуметтік-философиялық талдаудың ерекше объектісі ретінде қалалық қоғамды көрсетеді. Пәнді оқыту нәтижесінде докторанттар мынадай құзыреттіліктерді білуі қажет. - білу керек: қазіргі заманғы постмодернистік философия аясында қала философиясының негізгі теорияларының даму ерекшеліктерін, әлеуметтік-философиялық талдаудың ерекше объектісі ретінде қалалық қоғамды көрсете білу керек; - жасай білу: қажетті философиялық зерттеу әдістерін қолдануды және пәнаралық стратегиялық зерттеулердің артықшылықтарын білу, өз бетінше ғылыми зерттеулер жүргізуді және өзінің жеке ғылыми тұжыымдарын қалыптастыруда құзыретті болуды білу; - дағдылары: «Әлем-адам» жүйесінде танымдық, әлеуметтік және саяси процесстерді, ғылыми және философиялық текстерді өзіндік анализдеуді критикалық тұрғыда ұғыну.

Метаэтика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Постиндустриалдық қоғам концепциясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты постиндустриалды қоғамның пайда болуы мен дамуы заңдылықтарын, оның ерекшеліктері мен құрылымын зерттеу, постиндустриалды қоғамның қазіргі заманғы теориясымен танысу; қоғамдық даму сатысы ретінде постиндустриалды қоғам ерекшеліктерімен, түрлі қызмет салаларындағы ақпараттық қарым-қатынастық технологияларды жаппай қолдануға байланысты әлеуметтік-экономикалық трансформацияның пәнаралық талдауымен таныстыру. Пәнді меңгеру нәтижесінде докторант постиндустриялық қоғамның қазіргі заманғы теориясы негіздерін; постиндустриялық қоғамның құрылуының алғышарттары мен факторлары; ақпараттық қоғам дамуының негізгі заңдылықтары; ақпараттық қоғамның тән ерекшеліктері, оның алдыңғы қоғам типтерімен байланысы; жеке даму мен кәсіби қызмет үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларының мүмкіндіктерін білуі міндетті. Постиндустриялық қоғамның қазіргі заманғы теориясы терминологиясын түсініп, дұрыс қолдана білуі; өз бетінше постиндустриялық қоғамның ерекшеліктері мен даму жолдарына байланысты түрлі көзқарастарды талдап, бағалай білуі; нақты қолдану саласындағы постиндустриялық қоғамды қалыптастыру және дамыту заңдылықтарын зерттеуге міндетті.

Философиялық антропологияның өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Философиялық дискурстағы университет идеясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген