Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Дінтану

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: АКУИН, 2017 (Австрия, Вена қ.)
Бағдарлама: 6D020600 – Дінтану
Оқу деңгейі: докторантура
Емтихандар: шет тілі (тест) және мамандық бойынша қабылдау емтиханы (жазбаша)
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 года
Кәсіби қызмет түрлері:
6D020600-Дінтану мамандығы бойынша докторлар кәсіби қызметтің келесі түрлерін орындай алады:
• эксперименталды-зерттеушілік;
• педагогикалық;
• сараптамалық-кеңес берушілік;
• ұйымдастырушылық-басқарушылық.
• жобалау-аналитикалық.
Кәсіби (бейіндік) пәндер:
• Қазіргі дінтану мәселелері;
• ХХ ғ. дін философиясы;
• Діни бірлестіктер қызметін құқықтық реттеу;
• Дінтану методологиясы
Білім беру артықшылықтары:
• Филофиялық-дінтанулық зерттеулерді нақты-гуманитарлы және жаратылыстанулық ғылымдарға пайдалану – осы деректерді философиялық тұрғыда пайымдау.
• Мамандық бойынша зерттеулер нәтижелері тек білімінің осы саласында ғана емес, салааралық деңгейде, ғылымның басқа салаларында, материалды және рухани мәдениеттің түрлі салаларында пайдаланылуы мүмкін және теориялық пен практикалық маңызға ие.
• Оқудың барлық кезеңдерінде жұмыс берушілермен өзара ықпал ету мүмкіндігі.
• Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің серіктес университеттерінде қысқа мерзімді оқу және халықаралық академиялық мобильділікке қатысу.
• Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің бірегей «Дінтанулық сараптама» атты Ғылыми орталығында лабораториялық тәжірибеден өту және зерттеу жүргізу мүмкіндігі.
• Электронды және толық мәтіндік деректерден тұратын Scopus ғылыми кітапханасының қорына қол жеткізу мүмкіндігі.
Халықаралық байланыстар: докторанттар серіктес жоғары оқу орындарында оқуға мүмкіндігі бар
• Мармара (Туркия)
• Кастамону (Туркия)
• Исследовательский центр Евразийской культуры и искусства Университета изобразительных искусств Мимар Синан Еуразиялық мәдениет және өнер (Туркия) ,
• Манчестер Университеті (Англия)
• Оклахома штаты Университеті (АҚШ)
• Христиандық пен исламды зерттеу орталығы (АҚШ)
• Славяндық Еуропалық университеті
• Исламдық мәдениет орталығы (Қытай)
• Гуманитарлы және әлеуметтік ғылымдар институты (Корея)
• Уппсала Университеті (Швеция)
• Цюрих Университеті, Швейцария,
• Комплутенсе Мадрид университеті, Испания
Тәжірибеден өту орындары және болашақта жұмысқа орналасу мүмкіндігі: Алматы қаласының жастар саясаты бойынша Басқармасы, Алматы қаласының дін істері бойынша Департаменті, ҚР БҒМ ҒК, Философия, саясаттану және дінтану институты: Алматы қ., Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Қазақстанның орта және жоғарғы білім беру мекемелері, Әкімшілік ("акимат"), Қарулы құрылымдар (ҰҚК, ІІМ) БАҚ, ғылыми-зерттеу, мұражай орталықтары, діни ұйымдар (ҚМДБ, мешіттер және т.б.). ІІМ, ҰҚК және прокуратура органдарында дін істері бойынша маман, мемлекеттік-құқықтық сұрақтар, дінаралық және конфессияаралық қатынастар бойынша консультант, мемлекеттік, конфессионалдыы және қоғамдық ұйымдар, жоғары және арнайы орта оқу орындарында оқытушы.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Дінтану
Мамандық шифры
6D020600
Факультеті
Философия және саясаттану
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
159
ОРЫС
159

пәндер

Діни теорияларды оқытудың әдістері мен технологиялары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дінтану теориясы мен әдіснамасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мемлекет және дін арақатынастары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Дін социологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дін туралы ғылымның өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Діни антропология және танатология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – адамның мәні, қоғам мен мәдениеттегі оның рөлі, адам өмірінің мәні, құндылығы, болашағы, әлеуметтік қызметтің қажеттіліктері, мүдделері мен түрткілері туралы білім беру. Адамды зертеудің түрлі тәсілері: діни, философиялық және ғылыми. Антропологиялық білім жүйе ретінде, оның құрылымы, негізгі элементтері. «Діни антропология», «философиялық антропология», «әлеуметтік антропология», «мәдени антропология» мазмұны мен ұғымдарының арақатынасы. Діни антропология және дінтану. Діни

Діни экстремизм және фундаментализм
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дінтанулық теорияларды оқытудың әдістері мен технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жаңа діни қозғалыстар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – «Жаңа діни қозғалыстар» курсы діндер тарихы бойынша докторанттарға жаңа діни қозғалыстар туралы білім беру,жаңа діни қозғалыстар туралы докторанттың кәсіби біліктілігін қалыптастыруға ықпал ету, дінаралық қатынастың қазіргі мәселеері туралы түсінік беру, жаңа діни қозғалыстардың ұйымдық және доктриналдық құрылымы мен мәнін түсіну. Модульдың құрылымы: жаңа діни қозғалыстарға кіріспе, христиандық бағытағы жаңа діни қозғалыстар. Ориенталистік бағытағы жаңа діни қозалыстар. Исламд

Заманауи түсіндірмелердегі қазақстандық дәстүрлі қоғамдағы ислам
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - The purpose of teaching the course "Islam in the traditional Kazakh society in modern interpretation" is the study from the standpoint of historical objectivity and modern methodological approaches of the essence of the Hanafi methodology and ideology, revealing the influence on the religious consciousness of Kazakhs, clarifying the range of questions of correct interpretation of the main sources of Islam in the Kazakh society; Course Objectives: - to designate the vectors for constructing a dialogue of religious traditions in the historical and cultural space of Kazakhstan; - to reveal the essence of the Hanafi methodology and ideology, reveal the influence on the religious consciousness of Kazakhs; - to explore the range of issues of correct interpretation of the main sources of Islam; - to uncover the ideological foundations and fundamental principles of Islam of the Sunni type within the framework of the interpretation of the Hanafi madhhab; - systematically explore the correlation of Islam and traditions within the framework of Hanafi Sunnism; - to reveal the phenomenon of inclusiveness and inclusiveness inherent in the spiritual heritage and religious traditions of Kazakhs; - comprehend the status of women in the Kazakh traditional society; - identify the key differences between the ideology of Islam of the "Hanafi type", "political Islam" and religious liberalism. After completion of the study of the course student has to: - possess methodological methods in the study of Islamic dogma and Islamic conceptual doctrines; -analyze problems and issues of Islamic and Islamic discourse; - use hermeneutical approaches and methods of Islamic comparative studies in the analysis of texts; - possess extensive source-study basic, theoretical and classical material; - evaluate the fundamental works of Islamic theologians and scientists from the standpoint of modern realities; - be able to reflect on the problems of Islamic philosophy and Islamic theology; - be able to work in research projects in the field of religious studies and Islamic studies; - be able to process scientific and source material, scientific articles, educational and methodological programs; - be able to read lecture courses and conduct seminars.

Исламофобия және діни негіздегі стереотиптер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Діни негіздегі исламофобия және стереотиптер» курсы арнайы әдебиетті, сонымен қатар шетелдік (батыс, түрік, араб, ресейлік) және қазақстандық БАҚ сараптау негізінде діни тұрғыда исламофобия мен әлеуметтік-психологиялық стереотиптер түсінігінің теоретикалық-сараптамалық және дінтанушылық зерттеулерін үйретеді. Пәнді тәмамдаған PhD докторанты келесі біліктілікке ие болуы шарт: - Ислам ақидасы мен ислами тұжырымдамалық ілімдерді зерттедудің әдістемелік құралдарын игеру; - Ислами және исламтанушылық дискурс мәселелері мен сұрақтарын сараптау; - Мәтінді сараптау барысында ислами компаративистиканың герменевтикалық тәсілдері мен әдістерін қолдану; - қайнаркөздік негізігі, теоретикалық және классикалық материалдардың кең легін қолдана білу; - Қазіргі заманғы шындыққа сай Ислам теологтары мен зерттеушілерінің негізіг жұмыстарын бағалай білу; - Ислам философиясы мен теологиясы аясындағы мәселелерді көрсете білу; - Дінтану және исламтану саласында ғылыми-зерттеу жобаларымен жұмыс жасай білу; - ғылым-қайнаркөздік материалды, ғылыми мақалаларды және оқу әдістемелік бағдарламаларды қорыта білу; - Семинар сабақтарын жүргізу және дәріс оқу.

Конфессияаралық қарым-қатынастардағы толеранттылық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Конфессиаралық қарым-қатынастардағы толеранттылық Этникалық түр сипатқа ие және де оларды басқара алатын діни жанжалдардың себептері мен механизмдерін тарқатумен байланысты когнитивті, аксиологиялық және праксеологиялық қызметтерді атқарады.Мазмұны полидіни аймақтық ортаның жанжалдық факторларының ерекшеліктерін анықтауды қамтамасыз етеді. Бұл жерде докторанттың кәсіби қызметі меңзеліп отыр, жанжалдарды зерттеу әдістерін және превентивті қызмет технологияларын білуі. Модульдің құрылымы оның ж

Конфессияаралық қатынастар диалог модельдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ халқының діни санасы мен діни дәстүрлерінің онтологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан Республикасындағы діни саясат
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі әлемдегі дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы мистикалық ілімдер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – докторанттардың кәсіби қалыптасуына ықпал ететін эзотерикалық ілімдер тарихы туралы тұтас білім беру, түрлі тарихи дәуірдегі осы ілімдерінің қалыптасу және таралу ерекшелігін білу; ілімдік ерекшеліктерінің құрылымы мен мәнін түсіну, эзотерикалық ілімдерді объективті қабылдау, эзотерикалық әдебиеттерге бағдарлана білу. Бұл модульді зерттеу рухани мәдениеттік құбылыстарды түсінуге, ғылыми түсініксіз құбылыстарға баға беруге мүмкіндік береді. Курс аясында түрлі эзотерикалық ілім

Қазіргі замандық діни философиядағы антропологиялық дискурс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Адам туралы ғылыми дінтанулық, философиялық және теологиялық бағыттар мен мектептер концепциялардағы біліммен қамтамасыз ету; конфессияаралық қатынас мәселесінде кәсіби эрудицияны жетілдіру, адам мәні және оның өмірімен байланысты мәселелерді шешу. Қазіргі кездегі діни антропология. XX ғасырдағы филоосфиялық антропологияның қалыптасу кезеңдері. XX ғасырдың бірінші жартысындағы Батыс философиясында адамға бетбұрыстың идеялық негіздері. «адам туралы ғылымдармен» байланысты философиялық діни антропологияның орны. Пәнді оқу нәтижесінде докторант төменгі компетенцияларға ие болуы тиіс: Білуі -дін философиясының дамуының негізгі кезеңдері, дін философиясының өзекті және басым мәселелері, әлемдік мәдениет пен өркениеттің даму тарихы; – дін концепцияларының «мәдениет философиясы» және түрлі философиялық мектептердегі миф философиясы, өмір философиясы, философиялық антропология, феноменология, герменевтика, дін теориясы; – діни метафизика, онтологияжәне гносеология ерекшелігі. Жасай білуі – дінтанулық мәселе бойынша әдебиеттерді дербес зерттей және бағдарлана білу; – зерттеудің қажетті әдістерін таңдай білу, жаңарта білу, нақты зерттеу міндетіне орай жаңа әдіс дайындай білу; – дінмен байланысты жалпы және жеке мәселелерді талдай білу, түрлі зерттеу әдістерін қолдана білу, ақпаратты жинау, өңдеу, талдаумен байланысты жаңа технологияларды қолдана білу; – әлемнің философиялық, ғылыми және діни суреттемесінің негізгі ұғымдары мен мәселелерін, адам өмірінің мәні, адам білімінің формалары және оның қазіргі қоғамдағы көріну ерекшеліктерін талдай білу, рухани-материалдық құндылықтардың арақатынасын білу, адам және қоғам, өркениет өміріндегі олардың рөлін білу; Меңгеру – теология, дін философиясы және философиялық діни антропология байланысы мен ерекшелігін айыра білу; – гуманитарлық пәндер жүйесіндегі дін философиясының орнын, оның объеттісі мен пәнін, өте өзекті мәселелерінің қалыптасу тарихын білу; – өзінің кәсіби және әлеуметтік қызметінде білім мен білігін қолдана білу.

Ханафи мазхабының негізгі парадигмалық мәнмәтіні
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение