Оқуға түсушілерге 2017
KZ
RU
EN

Дінтану

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: АКУИН, 2017 (Австрия, Вена қ.)
Бағдарлама: 6D020600 – Дінтану
Оқу деңгейі: докторантура
Емтихандар: шет тілі (тест) және мамандық бойынша қабылдау емтиханы (жазбаша)
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 года
Кәсіби қызмет түрлері:
6D020600-Дінтану мамандығы бойынша докторлар кәсіби қызметтің келесі түрлерін орындай алады:
• эксперименталды-зерттеушілік;
• педагогикалық;
• сараптамалық-кеңес берушілік;
• ұйымдастырушылық-басқарушылық.
• жобалау-аналитикалық.
Кәсіби (бейіндік) пәндер:
• Қазіргі дінтану мәселелері;
• ХХ ғ. дін философиясы;
• Діни бірлестіктер қызметін құқықтық реттеу;
• Дінтану методологиясы
Білім беру артықшылықтары:
• Филофиялық-дінтанулық зерттеулерді нақты-гуманитарлы және жаратылыстанулық ғылымдарға пайдалану – осы деректерді философиялық тұрғыда пайымдау.
• Мамандық бойынша зерттеулер нәтижелері тек білімінің осы саласында ғана емес, салааралық деңгейде, ғылымның басқа салаларында, материалды және рухани мәдениеттің түрлі салаларында пайдаланылуы мүмкін және теориялық пен практикалық маңызға ие.
• Оқудың барлық кезеңдерінде жұмыс берушілермен өзара ықпал ету мүмкіндігі.
• Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің серіктес университеттерінде қысқа мерзімді оқу және халықаралық академиялық мобильділікке қатысу.
• Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің бірегей «Дінтанулық сараптама» атты Ғылыми орталығында лабораториялық тәжірибеден өту және зерттеу жүргізу мүмкіндігі.
• Электронды және толық мәтіндік деректерден тұратын Scopus ғылыми кітапханасының қорына қол жеткізу мүмкіндігі.
Халықаралық байланыстар: докторанттар серіктес жоғары оқу орындарында оқуға мүмкіндігі бар
• Мармара (Туркия)
• Кастамону (Туркия)
• Исследовательский центр Евразийской культуры и искусства Университета изобразительных искусств Мимар Синан Еуразиялық мәдениет және өнер (Туркия) ,
• Манчестер Университеті (Англия)
• Оклахома штаты Университеті (АҚШ)
• Христиандық пен исламды зерттеу орталығы (АҚШ)
• Славяндық Еуропалық университеті
• Исламдық мәдениет орталығы (Қытай)
• Гуманитарлы және әлеуметтік ғылымдар институты (Корея)
• Уппсала Университеті (Швеция)
• Цюрих Университеті, Швейцария,
• Комплутенсе Мадрид университеті, Испания
Тәжірибеден өту орындары және болашақта жұмысқа орналасу мүмкіндігі: Алматы қаласының жастар саясаты бойынша Басқармасы, Алматы қаласының дін істері бойынша Департаменті, ҚР БҒМ ҒК, Философия, саясаттану және дінтану институты: Алматы қ., Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Қазақстанның орта және жоғарғы білім беру мекемелері, Әкімшілік ("акимат"), Қарулы құрылымдар (ҰҚК, ІІМ) БАҚ, ғылыми-зерттеу, мұражай орталықтары, діни ұйымдар (ҚМДБ, мешіттер және т.б.). ІІМ, ҰҚК және прокуратура органдарында дін істері бойынша маман, мемлекеттік-құқықтық сұрақтар, дінаралық және конфессияаралық қатынастар бойынша консультант, мемлекеттік, конфессионалдыы және қоғамдық ұйымдар, жоғары және арнайы орта оқу орындарында оқытушы.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Дінтану
Мамандық шифры
6D020600
Факультеті
Философия және саясаттану
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
159
ОРЫС
159

пәндер

Діни теорияларды оқытудың әдістері мен технологиялары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дінтану теориясы мен әдіснамасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мемлекет және дін арақатынастары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Адамзаттың бүгінгі таңдағы діндарлығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оқыту мақсаты: докторанттар нақты тарихи жағдайда дін және адам және қоғам өмірінің діни формалары туралы жүйелі ғылыми білімнің минимумың игеру . докторанттар пәнді оқу барысында алатын негізгі білім :әлемдік мәдениеттің рухани негізін білу,адамзат және қазіргі қоғам өміріндегі діни тәжірбие негізгі формаларын,қоғамның діни негіздері мен адамның ментальдығымен әлеуметтік және саяси құбылыстармен байланысы. . Тұтас типологиия мәселесі.Діни дәстүрдің тарихи-мәдени типологиясы. Қоғамның мәден

Аристотельден Вена мектебіне дейінгі аналитика тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дәстүрден тыс діни қозғалыстардағы адам діндарлығының психологиялық аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты:оқушыларға діншілдік тұлғаның әлеуметтік-психологиялық қасиеті және психологиялық қауіпсіздік байланысының дәрежесі мен сипатын көрсету. .Тұлғаның әлеуметтік-психологиялық діншілдік қасиетін сипатама,түр,құрылым арқылы ашу.Діни топты ірі әлеуметтік топ түрі ретінде қарастыру: діни сана,мінез-құлық,діншіл адам әлеуметтік-психологиялық тип ретінде. курстың мазмұны: Дін психологиясының негізгі бағыттарында діншілдік концептуализациясы. В. Джеймс эмпирикалық дәстүрінде діндарлық құ

Деструктивті және тоталитарлық секталардың қызметінің алдын алудың әлеуметтік-психологиялық қырлары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дін және әлеуметтік қатынастар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін және әлеуметтік қатынастар.Мақсаты дін социологиясы және психологиясы бойынша өзекті мәселені шешетін магистрлерді дайындау, ; діни құбылыстардың пайда болу және дамуы,қызметінің әлеуметтік және психологиялық заңдылықтарын дерьбесталдау қабілетіне ие болу. Модуль дінді әлеуметтік феномен ретінде,қоғамдағы дін қызметінің ерекшелігі,діни кешен құрылымы мен элементі,діни ұйымдар типологиясын,ліннің қоғамдық қызметін,қазіргі діни жағдай,қазіргі дін даму үрдісін,діннің социологиялық теориясын з

Дін контекстіндегі адам философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін және адам философиясы.Мақсаты ғылыми-дінтану,философиялық және теологиялық бағыттар мен мектептер,концепциялардың адам туралы білімің докторанттардың меңгеруі,адам мәні және адам өміріне қатысты конфессияаралық қатынастарда докторанттардың кәсіби эрудициясын жетілдіру.Әлемдік діндердің діни-философиялық іліміндегі адам туралы білімді қарастырады. Нақты тақырыптар: Діни-философиялық антропология ғылым ретінде.. Әлем діндері адам туралы. Православтық антропология: тарих және заман.. Католикті

Дін социологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дін туралы ғылымның өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дін философиясының қазіргі мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Діни антропология және танатология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – адамның мәні, қоғам мен мәдениеттегі оның рөлі, адам өмірінің мәні, құндылығы, болашағы, әлеуметтік қызметтің қажеттіліктері, мүдделері мен түрткілері туралы білім беру. Адамды зертеудің түрлі тәсілері: діни, философиялық және ғылыми. Антропологиялық білім жүйе ретінде, оның құрылымы, негізгі элементтері. «Діни антропология», «философиялық антропология», «әлеуметтік антропология», «мәдени антропология» мазмұны мен ұғымдарының арақатынасы. Діни антропология және дінтану. Діни

Діни қауымдастықтарды әлеуметтік-антропологиялық зерттеу принциптері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Діни экстремизм және фундаментализм
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Діни экстремизм мен фундаментализм: алдын алу мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дінтанулық білім беру методикасы мен технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курстың негізгі мақсаты діннің сенімдік рухни және дүниетанымдық доминанттарын, діни антропология туралы , этика және этикетті, тұлғаны тәрбиелеу мәселесінің жүйесін оқу.Курстың мазмұны: дінтанулық білімнің технологиясымен әдіснамасын зерттеуші курстардың құрылымы мен концепциясы. Дінтанулық білім берудің технологиясымен әдіснамасы курсын оқыту барысында мәдениеттанулық ыңғай. Рухани-адамгершіліктік тәрбие беру саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асырудың нормативтік-құқықтық қамсыздан

Дінтанулық теорияларды оқытудың әдістері мен технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жаңа әлемдегі әлеуметтік-мәдени және саяси процесстердегі діндер сұхбаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жаңа діни қозғалыстар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – «Жаңа діни қозғалыстар» курсы діндер тарихы бойынша докторанттарға жаңа діни қозғалыстар туралы білім беру,жаңа діни қозғалыстар туралы докторанттың кәсіби біліктілігін қалыптастыруға ықпал ету, дінаралық қатынастың қазіргі мәселеері туралы түсінік беру, жаңа діни қозғалыстардың ұйымдық және доктриналдық құрылымы мен мәнін түсіну. Модульдың құрылымы: жаңа діни қозғалыстарға кіріспе, христиандық бағытағы жаңа діни қозғалыстар. Ориенталистік бағытағы жаңа діни қозалыстар. Исламд

Жаһандану дәуіріндегі білім мен сенім
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Заманауи түсіндірмелердегі қазақстандық дәстүрлі қоғамдағы ислам
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - The purpose of teaching the course "Islam in the traditional Kazakh society in modern interpretation" is the study from the standpoint of historical objectivity and modern methodological approaches of the essence of the Hanafi methodology and ideology, revealing the influence on the religious consciousness of Kazakhs, clarifying the range of questions of correct interpretation of the main sources of Islam in the Kazakh society; Course Objectives: - to designate the vectors for constructing a dialogue of religious traditions in the historical and cultural space of Kazakhstan; - to reveal the essence of the Hanafi methodology and ideology, reveal the influence on the religious consciousness of Kazakhs; - to explore the range of issues of correct interpretation of the main sources of Islam; - to uncover the ideological foundations and fundamental principles of Islam of the Sunni type within the framework of the interpretation of the Hanafi madhhab; - systematically explore the correlation of Islam and traditions within the framework of Hanafi Sunnism; - to reveal the phenomenon of inclusiveness and inclusiveness inherent in the spiritual heritage and religious traditions of Kazakhs; - comprehend the status of women in the Kazakh traditional society; - identify the key differences between the ideology of Islam of the "Hanafi type", "political Islam" and religious liberalism. After completion of the study of the course student has to: - possess methodological methods in the study of Islamic dogma and Islamic conceptual doctrines; -analyze problems and issues of Islamic and Islamic discourse; - use hermeneutical approaches and methods of Islamic comparative studies in the analysis of texts; - possess extensive source-study basic, theoretical and classical material; - evaluate the fundamental works of Islamic theologians and scientists from the standpoint of modern realities; - be able to reflect on the problems of Islamic philosophy and Islamic theology; - be able to work in research projects in the field of religious studies and Islamic studies; - be able to process scientific and source material, scientific articles, educational and methodological programs; - be able to read lecture courses and conduct seminars.

Исламдық білім беру және тәрбие
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Исламофобия және діни негіздегі стереотиптер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Діни негіздегі исламофобия және стереотиптер» курсы арнайы әдебиетті, сонымен қатар шетелдік (батыс, түрік, араб, ресейлік) және қазақстандық БАҚ сараптау негізінде діни тұрғыда исламофобия мен әлеуметтік-психологиялық стереотиптер түсінігінің теоретикалық-сараптамалық және дінтанушылық зерттеулерін үйретеді. Пәнді тәмамдаған PhD докторанты келесі біліктілікке ие болуы шарт: - Ислам ақидасы мен ислами тұжырымдамалық ілімдерді зерттедудің әдістемелік құралдарын игеру; - Ислами және исламтанушылық дискурс мәселелері мен сұрақтарын сараптау; - Мәтінді сараптау барысында ислами компаративистиканың герменевтикалық тәсілдері мен әдістерін қолдану; - қайнаркөздік негізігі, теоретикалық және классикалық материалдардың кең легін қолдана білу; - Қазіргі заманғы шындыққа сай Ислам теологтары мен зерттеушілерінің негізіг жұмыстарын бағалай білу; - Ислам философиясы мен теологиясы аясындағы мәселелерді көрсете білу; - Дінтану және исламтану саласында ғылыми-зерттеу жобаларымен жұмыс жасай білу; - ғылым-қайнаркөздік материалды, ғылыми мақалаларды және оқу әдістемелік бағдарламаларды қорыта білу; - Семинар сабақтарын жүргізу және дәріс оқу.

Когнитивті дінтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Конфессияаралық қарым-қатынастардағы толеранттылық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Конфессиаралық қарым-қатынастардағы толеранттылық Этникалық түр сипатқа ие және де оларды басқара алатын діни жанжалдардың себептері мен механизмдерін тарқатумен байланысты когнитивті, аксиологиялық және праксеологиялық қызметтерді атқарады.Мазмұны полидіни аймақтық ортаның жанжалдық факторларының ерекшеліктерін анықтауды қамтамасыз етеді. Бұл жерде докторанттың кәсіби қызметі меңзеліп отыр, жанжалдарды зерттеу әдістерін және превентивті қызмет технологияларын білуі. Модульдің құрылымы оның ж

Конфессияаралық қатынастар диалог модельдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ теологиялық ой тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ халқының діни санасы мен діни дәстүрлерінің онтологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан Республикасындағы діни саясат
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі әлемдегі дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі геосаясат контекстіндегі дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қысқаша мазмұны мен мақсатын баяндау (негізгі бөлімдері) Курстың мақсаты докторанттарды қазіргі халықаралық қатынастар, осы процесстегі дін мәселесі, әлемдәк саяси процесстегі өзекті үрдістерді, әлемдік саясаттың механизмдері туралы негізгі геосаяси теорияларды білуге үйрету. Халықаралық қатынастар теориясы және геосаясат: терминологиясы, әдістері мен қызметі. Гуманитарлық білімдегі «халықаралық қатынас» ұғымы. Геосаясаттың пәні, аксиомасы және қызметі. Халықаралық қатынасты зерттеу әдістері

Қазіргі дін әлеуметтануы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі дін психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі діндарлықтың философиялық, әлеуметтанулық, писхологиялық және мәдениеттанулық өлшемдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – ұсынылғын дінтанулық білім беру арқылы студенттерді философиялық, дүниетанымдық, нақты тарихи дайындауды жетілдіру. XX ғ. Батыс философтары діни ойдың дамуына зор үлес қосты. Атап айтсақ: католиктік философтар – Жак Маритен, Этьен Жильсон, Габриель Марсель, Тейяр де Шарден, протестанттық ойшылдар – Карл Барт, Пауль Тиллих, Рейнгольд Нибур, Альберт Швейцер, иудаизм философиясының өкілі Мартин Бубер, ислам философиясының өкілдері – Джемал ад-Дин ал-Афгани и Мухаммад Икбал.XX ғ.

Қазіргі заманғы дін феноменологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы мистикалық ілімдер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – докторанттардың кәсіби қалыптасуына ықпал ететін эзотерикалық ілімдер тарихы туралы тұтас білім беру, түрлі тарихи дәуірдегі осы ілімдерінің қалыптасу және таралу ерекшелігін білу; ілімдік ерекшеліктерінің құрылымы мен мәнін түсіну, эзотерикалық ілімдерді объективті қабылдау, эзотерикалық әдебиеттерге бағдарлана білу. Бұл модульді зерттеу рухани мәдениеттік құбылыстарды түсінуге, ғылыми түсініксіз құбылыстарға баға беруге мүмкіндік береді. Курс аясында түрлі эзотерикалық ілім

Қазіргі замандық діни философиядағы антропологиялық дискурс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Адам туралы ғылыми дінтанулық, философиялық және теологиялық бағыттар мен мектептер концепциялардағы біліммен қамтамасыз ету; конфессияаралық қатынас мәселесінде кәсіби эрудицияны жетілдіру, адам мәні және оның өмірімен байланысты мәселелерді шешу. Қазіргі кездегі діни антропология. XX ғасырдағы филоосфиялық антропологияның қалыптасу кезеңдері. XX ғасырдың бірінші жартысындағы Батыс философиясында адамға бетбұрыстың идеялық негіздері. «адам туралы ғылымдармен» байланысты философиялық діни антропологияның орны. Пәнді оқу нәтижесінде докторант төменгі компетенцияларға ие болуы тиіс: Білуі -дін философиясының дамуының негізгі кезеңдері, дін философиясының өзекті және басым мәселелері, әлемдік мәдениет пен өркениеттің даму тарихы; – дін концепцияларының «мәдениет философиясы» және түрлі философиялық мектептердегі миф философиясы, өмір философиясы, философиялық антропология, феноменология, герменевтика, дін теориясы; – діни метафизика, онтологияжәне гносеология ерекшелігі. Жасай білуі – дінтанулық мәселе бойынша әдебиеттерді дербес зерттей және бағдарлана білу; – зерттеудің қажетті әдістерін таңдай білу, жаңарта білу, нақты зерттеу міндетіне орай жаңа әдіс дайындай білу; – дінмен байланысты жалпы және жеке мәселелерді талдай білу, түрлі зерттеу әдістерін қолдана білу, ақпаратты жинау, өңдеу, талдаумен байланысты жаңа технологияларды қолдана білу; – әлемнің философиялық, ғылыми және діни суреттемесінің негізгі ұғымдары мен мәселелерін, адам өмірінің мәні, адам білімінің формалары және оның қазіргі қоғамдағы көріну ерекшеліктерін талдай білу, рухани-материалдық құндылықтардың арақатынасын білу, адам және қоғам, өркениет өміріндегі олардың рөлін білу; Меңгеру – теология, дін философиясы және философиялық діни антропология байланысы мен ерекшелігін айыра білу; – гуманитарлық пәндер жүйесіндегі дін философиясының орнын, оның объеттісі мен пәнін, өте өзекті мәселелерінің қалыптасу тарихын білу; – өзінің кәсіби және әлеуметтік қызметінде білім мен білігін қолдана білу.

Логика және полемика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль докторанттардың логикалық мәдениетін қалыптастырады - бұл білім берудің гуманитаризациялау мен фундаментализациялаудың маңызды шарты. Логикалық мәдениет таным үдерісінде, дербес шығармашылық ойлауда, дәлелдемелік ойлаудың арнайы әдістері мен тәсілдерін игеруде қалыптасады. Логиканы оқып үйрену тұлғаның өзіндік санасының қалыптасуына, тұлғаның интеллектуалды дамуына ықпал етеді. Логикалық білімді меңгеру және практикада тиімді қолдана білу қоғамдқы өмірдің заңдылықтары мен өзара байлан

Постмодерн философиясындағы дін мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: дүниенің ғылыми, философиялық, діни суреттемесі туралы постмодернизмнің діни-философиялық түсініктерінң тарихы туралы, адам өмірінің мәні туралы, адамның әлеуметтік-танымдық қызметінің формалары туралы түсінігінің болуы. Дүниенің ғылыми, философиялық, діни суреттемесі. Адам, қоғам, мәдениет. Адам және табиғат. Қоғам және оның құрылым. Азаматтық қоғам және мемлекет. Әлеуметтік байланыстар жүйесіндегі адам. Адам және тарихи процесс: тұлға, бұқара, еркіндік пен қажеттілік. Қоғамдық дамуды

Сакральдық феномені: этикалық-эстетикалық және педагогикалық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сакральді феномені және қазақ діни көзқарасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Философиялық пропедевтика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Философиялық-діни атропология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ханафи мазхабының негізгі парадигмалық мәнмәтіні
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Христиандық және христиан педагогикасының әлеуметтік-педагогикалық потенциалы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: христиандықтың педагогикалық потенциалын анықтап алу және оның қазіргі заманғы зайырлы білім беру тәжірибелерінде жүзеге асырылу шарттарын негіздеп беру. Ғылыми білімнің бір саласы ретінде әлеуметтік педагогиканың пайда болуы. Христиандықтың әлеуметтік педагогикасының пәні және оның негізгі категориялары. Христиандықтың әлеуметтік педагогикасының ғылыми-педагогикалық және әлеуметтік білімдер жүйесіндегі орны. Христиандықтың әлеуметтік педагогикасы білімнің интегративті саласы

Экзегетика және герменевтика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Экзегетика және герменевтика» - гуманитарлық технология саласында маман дайындаудың инновациялық білім беру бағдарламасының маңызды бөлігі болып табылады. Оқытудың бұл бағытының өзектілігі теориялық және практикалық тұрғыда маңызды. Өйткені, білім мен дағдылар аясы осы модуль арқылы қалыптасады. Өркениетті қоғам өміоріндегі негізгі тенологиялар оқу мен жазу технологиясына негізделеді. Бұл инновациялық білім беру жобасы соци-мәтінмен жұмысжасау, жаңа жағдайда баспа жазудан компьютерлік жазуға өт

Этноконфессионалды конфликтология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Thomson Reuters/Scopus базасына енетін мерзімді басылымдағы ғылыми жарияланым
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық тәжірибе
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение