Оқуға түсушілерге 2017
KZ
RU
EN

Инновациялық менеджмент

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: бар
Бағдарлама: «6D051700 – Инновациялық менеджмент»
Білім беру деңгейі: докторантура
Емтихандар: шетел тілі (тест), мамндық бойынша түсу емтиханы (жазбаша)
Білім беру формасы: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
«Инновациялық менеджмент» бағыты бойынша даярланатын доктор PhD келесі қызымет түрлеріне дайындалады:
• компаниялардың, салалардың, аймақтар мен мемлекеттің инновациялық қызметін басқару;
• мемлекеттің технология саясатын қалыптастыру
• Қазақстанның инновациялық стратегиясын анықтау;
• компаниялар, салалар, өңірлер мен мемлекеттің инновациялық саясатын әзірлеу;
• компаниялардың салалардың, аймақтардың және мемлекеттік; инновациялық стратегиясын анықтау,
• инновациялық сала субъектілерінің қызметін үйлестіру арқылы, «Үш толқын» моделін іске асыруды қамтамасыз ету;
• қазіргі заманғы қазақстандық өндірістің жоғары технологиялық салаларда венчурлық бизнесті ұйымдастыру және дамыту;
• инновациялық жобаларды венчурлік инвестициялау нарығын дамыту;
• инновацияларды коммерцияландыру жүйелерді ұйымдастыру және дамыту;
• ғылыми идеялар мен жаңа технологияларды коммерцияландыру кезеңдерінің басқару;
• инновациялық жобаларды басқару.
Кәсіби пәндер:
• Дамыған елдердің технологиялық саясаты
• Қазақстанның инновациялық стратегиясы
• Инновациялық бизнестің инфрақұрылымы
• Инновациялық компанияның стратегиялық дамуы
• Инновацияларды коммерцияландыру стратегиялары мен жүйелері
• Венчурлық бизнесті ұйымдастырудың әлемдік тәжірибесі
• Жоба қызметі және инновациялық өнім сапасы
• Инновациялық бизнесте жобаларды басқару.
• Зияткерлік меншікті коммерцияландыру
• Халықаралық технологиялар трансферті және оны реттеу механизмі
Білім беру артықшылықтары:
• Ең жоғары академиялық стандарттар бойынша инновациялық менеджмент саласы үшін Phd докторлар даярлау;
• білім беру үдерісінде заманауи инновациялық технологияларды қолдану;
• Қазақстанда инновациялық экономиканы қалыптастыру үшін қажетті білім кеңейту және тереңдету;
• білім және кәсіби дағдылары мен қабілеттерін жетілдіру үздіксіз жаңартуды қамтамасыз ету.
Халықаралық байланыс: докторанттар шетелдік серіктес университеттерде білім алуға мүмкіншіліктер бар: Сиднея университеті, Австралия, Эксетер университеті, Ұлыбритания, Лейпциг университеті, Германия, Менеджмент интитуты, Канада, Прага экономикалық университеті, Чехия.
Тәжерибе алу орны және жұмысқа орналасу мүмкіндіктері: докторанттар тәжерибеден оте алады: Әл Фараби атындағы ҚазҰУ ғылыми техникалық паркі, ҚР жобалық менеджерлер одағы, «КазНИИ экономики АПК и развития сельских территорий» ЖШС, ҚР Экономики Институты. Жұмысқа орналасу орындары: омемлекеттік басқару орнагдары, кәсіпорындар, әр түрлі қызмет түрін атқаратын меншік иесі түрлі ұйымдар, жоғары оқу орындары, ірі корпарациялар.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Инновациялық менеджмент
Мамандық шифры
6D051700
Факультеті
Экономика және бизнес жоғарғы мектебі
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
175
ОРЫС
175

пәндер

Инновациялық экономика және бизнес
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Стратегиялық инновациялық менеджмент
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Аутсорсинг инновациялық бизнестің даму технологиясы ретінде
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бәсекеге қабілеттілікті басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – бәсекеге қабілеттіліктің теориялық негіздерін игеру және отандық кәсіпорындар мен ұйымдардың рейтингін көтеруге мүмкіндік беретін басқару шешімдерін қабылдаудағы практикалық дағдыларды қалыптастыру. Пәнді оқу барасында келесідей міндеттер қойылады: бәсекеге қабілеттілік теориясының негізгі түсініктерін оқу; әр түрлі объектілердің бәсекеге қабілеттілігінің құрылуының арнайы тәсілдерін білу. Пәнді игеру нәтижесінде студент: бәсекенің негізгі түсініктері мен бәсекеге қабілеттіліктің иерархиялық құрылымын және оны басқаруды; жаңашыл зерттеулердің нәтижелерін, жаһандық даму, мемлекеттің, оның аймақтарының және салалық кешендерінің бәсекеге қабілеттілігін қамтамассыз ету контексіндегі Қазақстанның ұлттық мүдделерге тиісті ғылыми жобалар мен заманауи басылымдарды білуі тиіс. жаһандық даму мәселелерін ескеретін ұлттық экономиканың даму стратегиясын құрастыру және ұлттық артықшылықтарды қамтамассыз ету, адекватты шешімдер қабылдай алуы тиіс.

Бренд - маркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Венчурлық бизнесті ұйымдастырудың әлемдік тәжірибесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дамыған елдердің технологиялық саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жоба қызметі және инновациялық өнім сапасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инновацияларды коммерцияландыру стратегиялары мен жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инновациялардың тиімділігін бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инновациялық бизнесте жобаларды басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инновациялық бизнестегі бәсекеге қабілеттілік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инновациялық бизнестің инфрақұрылымы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инновациялық компанияларда тәуекелдерді басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнде инновациялық компаниялардағы тәуекелдерді басқарудағы теоретикалық және тәжірибелік аспектілерін басқару қарастырылады, тәуекелдік жағдайларды ескерту, тәуекелдерді идентификациялау, тұрақты даму мақсатында нейтрализациялау және минимизациялау механизмін зерттеу. Пәнді оқыту нәтижесінде магистрант келесідей құзыреттіліктерді меңгеруі қажет: Негізгі кәсіпкерлік тәцекелдердің түрлерін білу, тәуекелдерді басқарудағы негізгі әдістемелер; - тәуекелдерді бағалау және басқару, болау және ә

Инновациялық компанияны дамытудың стратегиясын жасау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инновациялық компанияның стратегиялық дамуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Иновациялық компаниялардағы кадрлық менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Интелектуалды меншікті басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәннің оқыту мақсаты интеллектуалды меншікті басқарудағы ерекшеліктер мен ол туралы жалпы түсінік қалыптасытру, инновациялық компанияларда интеллектуалды меншікің нәтижесіндегі коммерциализацияның қызметін зерттеуге бағытталған. Бүл пәнде инновацияны басқарудағы интеллектуалды басқару дың теоретикалық және практиалық аспектілері зерттеледі: инновациялық компаниядағы материалды және материалды емес активтер құрылымындағы интеллектуалды меншіктің ролі мен орны, интеллектуалды меншіктің объекті

Интелектуалды іс әрекеттің нәтижелерін коммерциализациялау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән өнеркәсіптік меншік құқықтарын жүйесін біздің еліміздің, сақтау және қорғау саласындағы зияткерлік меншік мәселелері бойынша қарайды Бұл осы саладағы заңдардың қолданылуына кіреді және халықаралық стандарттарға сәйкес ұлттық ережелерді келтіруді. Пәннің мақсаты компанияның, зияткерлік меншік коммерцияландыру әдістерін зерттеу, технологиялық бағалау және зияткерлік мүліктің нарықтық құнын анықтау инновациялық дамуындағы зияткерлік меншік нарығының құрылымы, мәртебесі мен әсер ету зерттеу болып табылады. Пәннің нәтижесінде докторант мынадай құзыреттерге ие болуы тиіс:: Тақырыпты, зияткерлік меншік объектісін мемлекеттік сектор зияткерлік меншік реттеу ролін білу Өнімнің немесе жаңа өнім ғылыми әзірлемелерді анықтау процесін ұйымдастыруға қабілетті болу үшін, коммерцияландыру процесін басқаратын команданы құруға дағдыларды меңгеру, - тұтынушы-коммерцияландыру процесін практикалық ұйымдастыру дағдыларын меңгеру, нарыққа зияткерлік меншікті жылжытуға жәрдемдесу әдістеріне ие болу , лицензиялық шарттарды көмегімен зияткерлік меншікті коммерциализациялау дағдыларын меңгеру.

Қазақстанның инновациялық стратегиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мемлекеттік инновациялық саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мемлекеттің инновациялық стратегиясы: әзірлеу және жүзеге асыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ұлттық компаниялардағы инновациялық даму стратегиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық технологиялар трансферті және оны реттеу механизмі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты- ғылыми зерттеулер қорытындыларын қолданумен байланысты және нарыққа жаңа және жақсартылған тауар ұсыну,қызмет және процестен коммерциялық тиімділік алу мақсатында процестің тиімді дағдысын дамыту. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесідей біліктіліктерге ие болу керек: технологияны коммерциялық мақсатта пайдалану үшін бизнес-жобаларды қолдау мен реттеу әдістерін меңгеру,яғни жұмыс істеп тұрған бизнес технологиясын қолдануға лицензия сату, техникалықкеңесберу,аналитикалық және

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Thomson Reuters/Scopus базасына енетін мерзімді басылымдағы ғылыми жарияланым
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - a

Педагогикалық тәжірибе
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение