Оқуға түсушілерге 2017
KZ
RU
EN

Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: бар
Бағдарлама: 6D072000-БЗХТ
Оқу деңгейі : докторантура
Емтихандар : ағылшын тілі, арнайы курс
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл

Кәсіби қызметі: Инженер-химик, химик, технолог, жетекші инженер, металлургиялық, электрхимиялық және басқа да көптеген өндіріс аумақтарында өнім сапасын бақылайтын мамандар. ЖОО оқытушысы, ғылыми қызметкер, ғылыми жобалардың жетекшісі, өндіріс орындарының менеджері және т.б.
Докторанттардың кәсіби бағытта дайындалуы бейорганикалық қосылыстардың химиялық технологиясы аумағы бойынша мына бағытта орындалады: «Сирек металды шикізатты өңдеу технологиясы», «Электрхимиялық өндіріс технологиясы», «Бейорганикалық заттар мен материалдар»
Білім беру саласының артықшылықтары:
• Оқу процесіне заманауи ғылыми жетістіктер нәтижелерін енгізу, докторанттардың диссертациялық тақырыбының өндіріс саласына сәйкестігі.
• Оқу процесі бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы саласындағы жоғары білікті мамандар арқылы орындалады.
• Ғылыми – зерттеу жұмыстарын жүргізу мақсатында химия және химиялық технология факультететінің жанында 3 ғылыми – зерттеу институттары және әл-Фараби атындағы ҚаЗҰУ жанындағы физика-химиялық талдау және зерттеу орталығы жұмыс жасайды
• Факультет ғалымдарының ғылыми жетістіктері ғылыми әлемде танымал және мойындалған.
Халықаралық байланыстар: Д.И.Менделеев атындағы Ресейлік химика-технологиялық университеті (Россия, Москва қ.); Йожеф Атилла атындағы Сегед университеті (Венгрия, Сегед қ.); Мишкльцк университеті (Венгрия, Мишкольц қ.); Макс Планк институты (Германия, Потсдам қ.); Барселона университеті; Каталондық су институты (Испания); Сібірлік (Арктикалық) Федеральды университет (Россия, Архангельск қ.); Химика-технологиялық және металлургия Университеті (Болгария, София қ.); Латвия Университеті (Латвия); Ополь Университеті (Польша); Николай Коперник Университеті (Польша, Торунь қ) және т.б.
Практика өту және мүмкін болатын жұмысқа орналасатын орын: мамандық бағыты бойынша химиялық, металлургиялық, мұнай химиялық, фармацевтикалық өндіріс орындарында және ЖОО орналаса алады.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы
Мамандық шифры
6D072000
Факультеті
Химия және химиялық технология
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
150
ОРЫС
150

пәндер

Бейорганикалық заттардың инновациялық технологиялары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Техника мен технологияның ғылыми негіздері, қазіргі кездегі технологиядағы машиналар мен құралдар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Балқытылған орталардан металдарды бөлудің электрохимиялық технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бейорганикалық заттар мен материалдар алудың арнайы әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бейорганикалық наноматериалдарды алу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бейорганикалық полимерлер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - жаңа бейорганикалық полимерлердің алу технологияларының негіздерін меңгеру, докторанттарды бейорганикалық полимерлердің кең таралуын негіздейтін химиялық күштер табиғатымен таныстырып, көзқарастарын дамыту; байланыстарғыш материалдардың қату негізін құрайтын химиялық процестер туралы түсініктер қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттардың мынадай құзіреттіліктері болуы керек: - бейорганикалық заттар мен материалдарды алудың қазіргі кездегі технологияларының теорияс

Гидрохимиялық процестерді физика-химиялық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Гидрохимиялық процестердің физика-химиялық негіздрі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – Пәнді оқытудың негізгі мақсаты – магистранттарға флотациялық процестердің физико-химиялық теориялық негізін, оларда қолданылатын реагенттердің минералдар беттерімен әрекеттесу механизмдерінің заңдылықтарын және оларды тәжірибе жүзінде қолдана білуді үйрету. Пәннің оқыту нәтижесінде докторонттар келесі біліктіктерді меңгеру қажет: - металлургияның шикізат базасын және кеннің құрамының ерекшеліктерін білу керек; - таудағы өндірістегі бастапқы сатылардан бастап кенді дайындау барысындағы ерекщеліктерді, олардың режимдерін, технологиялық схемаларын білу қажет; -кендердің негізгі типтерін кешенді қолдануды және байыту технологиясын білу керек;

Екіншілік шикізатты өндеудің және экологиясының өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Композициялық силикатты материалдардың технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Коррозиялық процестерді зерттеудің әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - металдардың коррозиясын зерттеудің гравиметрлік және электрохимиялық әдістері қарастырылған. Осы әдістердің негіздері, мүмкіндіктері және ерекшеліктері берілген. Сонымен қатар, курста коррозиялық процестердің басқа да физика-химиялық зерттеу әдістері келтірілген. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар келесі біліктіктерді меңгереді : - докторанттар коррозиялық процестердің зерттеу қазіргі кездегі әдістерінің теориялық негіздерін білу керек -осы білім саласында лабораториялық ж

Қалдықсыз және аз қалдықты электрохимиялық технологияларды енгізудің өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР полиметалды минералды шикізатын өндеу технологиясының қазіргі заманғы аспектілері және теориялық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Металдарды сусыз ерітінділерден алудың теориялық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты 1 - металдар электрохимиясының арнайы саласы – сусыз орталардың электрохимиясының технологиялық жоспарында практикалық қолдану және теориялық сұрақтарды қарастыру. Курста металдардың сусыз ортадағы электрохимиялық күйінің термодинамикалық алғышарттар және кинетикалык ерекшеліктері және активті металдарды алу кезінде практикалық қолдану мүмкіндігі қарастырылған. Докторанттар пәнді оқу нәтижесінде келесі құзыреттіліктерге ие болуы қажет: - металдардың сусыз ортадағы термодинамика

Минерал шикізатты өңдеу экологиясы мәселесінің заманауи әдісі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Минералды тынайтқыштар технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - қазіргі заманғы жаңа материалдар алу тәсілі ретінде механохимия негіздерін меңгеру. Минералды тыңайтқыштарды бейорганикалық материалдарға өңдеудің инновациялық механохимиялық технологиясын зерттеу. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттардың мынадай компетенциялары болуы керек: - механохимия негіздерін білу; - құрамында кремний көп фосфориттерді трансқалыптастыруда модифицирлеуші қоспаларды таңдай білу; - активатор таңдай білу және активатор жұмысының режимінің көрсеткішін ан

Минералды шикізатты өңдеу мен талдау технологиясының заманауи аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Минералды шикізатты өңдеудегі электрохимиялық технологиялар және техника
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Нанохимияның теориялық және қолданбалы аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - наноматериалдардың механикалық, физикалық, химиялық қасиеттерінің, технологиялық және эксплуатациялық сипаттамаларының негізгі түсініктерімен таныстыру. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттардың мынадай компетенциялары болуы керек: -наноматериалдардың негізгі физика-химиялық қасиеттерін, технологиялық және эксплуатациялық сипаттамаларын білу - наноматериалдардың қазіргі кездегі алу әдістерін пайдалана алу

Негізгі бейорганикалық синтез технологиясындағы реакцияларды термодинамикалық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Негізгі бейорганикалық синтездің технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндірістік қалдықтардан сирек элементтерді бөліп алу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндірістік қалдықтардан сирек элементтерді бөліп алу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – докторанттарды сирек металдарды өндірістік қалдықтардан алудың қазіргі кездегі әдістері мен теориялық таныстыру. Өндірістік қалдықтар мен техногенді өнімдерден сирек металдарды алу, бөлу және анықтау қарастырылады. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар келесі біліктіктерді меңгереді : - сирек элементтерді өндірістік қалдықтардан және техногенді қалдықтардан алудың теориялық негіздерін білу, - сирек металдарды өндірістік қалдықтардан алудың қазіргі кездегі тәжірибелік әдістерін

Полиметалдарды алудың қазіргі заманғы технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – докторанттардың полиметалды шикізатты өңдеу қазіргі кездегі технологияның теориялық білім және тәжирібелік іскерлікті қалыптастыру Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар келесі біліктіктерді меңгереді: полиметалдарды алу негізіндегі технологиялық үдерістердің теорияларын білу, полиметалдарды алу технологиялық үдерістеріне әр түрлі факторлардың әсер етуін білу, - металдарды полиметалды шикізаттан алу технологиялық сызбаларын құрастыру істей алу, - полиметалдарды ал

Радиациялық қорғау және қауіпсіздіктің заманауи аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сирек жер және асыл металдарды алудың қазіргі заманғы технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - сирек жер және асыл металдар өндірісінің технологиясының, сирекметалды, полиметалды минералды шикізат пен және техногенді өндіріс өнімдері мен қалдықтарын комплексті қайта өңдеу мәселесінің қазіргі заманғы жағдайымен таныстыру. Қазақстанның сирек металды минералды шикізат қорын тийімді пайдалану мүмкіндігін қарастыру.Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар келесі біліктіктерді меңгереді : - сирек жер және асыл металдар алудың кәзіргі технологиясымен тәжірібесін, сирек жер элемен

Сирек металдарды талдаудың қазіргі заманғы электрохимиялық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сирекметалды шикізатты өңдеу мен талдаудың қазіргі кездегі технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Таза материалдарды алудың қазірігі заманғы аспектлері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тәжірибені жоспарлау және хемометрика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Технологиялық процестерді реттеудің қазіргі заманғы электрохимиялық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – докторанттарды электрохимиялық өндіріс өнімді бақылауды қазіргі кездегі электрохимиялық әдістерімен таныстыру және олардың тәжирібелік қолдануы Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар келесі біліктіктерді меңгереді: - технологиялық үдерістерді бақылаудың қазіргі заманғы электрохимиялық әдістерінің теорияларын және тәжирібені білу, - технологиялық үдерістерді бақылаудың қазіргі заманғы электрохимиялық әдістердің принциптерін арттыруын білу, - электрохимиялық өндіріс өнімді ба

Уран химиялық технологиясының өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Химиялық технология және металлургиядағы көміртекті материалдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – докторанттарды химиялық-технологиялық өндірістерге арналған жаңа көміртекті материалдарды жасау мен пайдаланудың негіздерімен, нанокөміртекті материалдарды жасау саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарды жүргізудің және жаңа көміртекті материалдарды қарқындату бағыттарының негізгі мәліметтерімен таныстыру. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар келесі біліктіктерді меңгереді: - химиялық-технололгиялық процестерде көміртекті материалдарды алу мен пайдалану принциптері мен әдістері ту

Химиялық технологияның дамуын болжамдау және алдын-ала көру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – химия өндірісінің әр алуан бөлімдерімен, жаңа теориялар мен гипотезаларымен таныстыру. Соған сәйкес химиялық технологияның өзгеру сипаттарын анықтау. Өндірісте болып жатқан өзгерістердің химиялық технологияның дамуына көрсететін әсерін бағалау. Химиялық өндірістердегі технологиялық үдерістерді сипаттау, болжау. Қазақстан химия өнеркәсібінің өзгеру деңгейін, жаңа идеялардың өнеркәсіпке ену мүмкіншілігін анықтау. Химия өнеркәсібі үшін жас кадрларды дайындау проблемаларын талдау.

Химиялық-технологиялық процестерді зерттеудің термодинамикалық және кинетикалық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Электроталдаудағы және электротехнологиядағы қазіргі заманғы электродты материалдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты1 – докторанттарды электрохимиялық өндіріс және электротехнологиялық өнімдердің электроанализі үшін электродты материалдарды таңдау принциптерімен; сонымен қатар заманауи электродты материалдармен, олардың құрамы және физика-химиялық қасиеттерімен таныстыру. Докторанттар пәнді оқу нәтижесінде келесі құзыреттіліктерге ие болуы қажет: - композициялық электродтардың құрамын, физика-химиялық қасиеттерін, алыну жолдарын білу; - бейорганикалық материалдарды алуда композициялық элект

Электрохимиялық өндірістердің қазіргі заманғы аспектілері және теориялық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Электрохимиялық өндірістердің өзекті экологиялық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Электрталдау және электртехнологияның заманауи аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – химия өндірісінің әр алуан бөлімдерімен, жаңа теориялар мен гипотезаларымен таныстыру. Соған сәйкес химиялық технологияның өзгеру сипаттарын анықтау. Өндірісте болып жатқан өзгерістердің химиялық технологияның дамуына көрсететін әсерін бағалау. Химиялық өндірістердегі технологиялық үдерістерді сипаттау, болжау. Қазақстан химия өнеркәсібінің өзгеру деңгейін, жаңа идеялардың өнеркәсіпке ену мүмкіншілігін анықтау. Химия өнеркәсібі үшін жас кадрларды дайындау проблемаларын талдау. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар келесі құзіреттіліктерді меңгереді: - химиялық технологияның дамуы кезеңдерін алдын-ала болжай біліп, болашақтағы жетістіктерін көрсете алуды.

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Thomson Reuters/Scopus базасына енетін мерзімді басылымдағы ғылыми жарияланым
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық тәжірибе
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение