Докторантура
Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: бар
Бағдарлама: 6D072000-БЗХТ
Оқу деңгейі : докторантура
Емтихандар : ағылшын тілі, арнайы курс
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл

Кәсіби қызметі: Инженер-химик, химик, технолог, жетекші инженер, металлургиялық, электрхимиялық және басқа да көптеген өндіріс аумақтарында өнім сапасын бақылайтын мамандар. ЖОО оқытушысы, ғылыми қызметкер, ғылыми жобалардың жетекшісі, өндіріс орындарының менеджері және т.б.
Докторанттардың кәсіби бағытта дайындалуы бейорганикалық қосылыстардың химиялық технологиясы аумағы бойынша мына бағытта орындалады: «Сирек металды шикізатты өңдеу технологиясы», «Электрхимиялық өндіріс технологиясы», «Бейорганикалық заттар мен материалдар»
Білім беру саласының артықшылықтары:
• Оқу процесіне заманауи ғылыми жетістіктер нәтижелерін енгізу, докторанттардың диссертациялық тақырыбының өндіріс саласына сәйкестігі.
• Оқу процесі бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы саласындағы жоғары білікті мамандар арқылы орындалады.
• Ғылыми – зерттеу жұмыстарын жүргізу мақсатында химия және химиялық технология факультететінің жанында 3 ғылыми – зерттеу институттары және әл-Фараби атындағы ҚаЗҰУ жанындағы физика-химиялық талдау және зерттеу орталығы жұмыс жасайды
• Факультет ғалымдарының ғылыми жетістіктері ғылыми әлемде танымал және мойындалған.
Халықаралық байланыстар: Д.И.Менделеев атындағы Ресейлік химика-технологиялық университеті (Россия, Москва қ.); Йожеф Атилла атындағы Сегед университеті (Венгрия, Сегед қ.); Мишкльцк университеті (Венгрия, Мишкольц қ.); Макс Планк институты (Германия, Потсдам қ.); Барселона университеті; Каталондық су институты (Испания); Сібірлік (Арктикалық) Федеральды университет (Россия, Архангельск қ.); Химика-технологиялық және металлургия Университеті (Болгария, София қ.); Латвия Университеті (Латвия); Ополь Университеті (Польша); Николай Коперник Университеті (Польша, Торунь қ) және т.б.
Практика өту және мүмкін болатын жұмысқа орналасатын орын: мамандық бағыты бойынша химиялық, металлургиялық, мұнай химиялық, фармацевтикалық өндіріс орындарында және ЖОО орналаса алады.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы
Мамандық шифры
6D072000
Факультеті
Химия және химиялық технология
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
150
ОРЫС
150

пәндер

Бейорганикалық заттардың инновациялық технологиялары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Техника мен технологияның ғылыми негіздері, қазіргі кездегі технологиядағы машиналар мен құралдар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Балқытылған орталардан металдарды бөлудің электрохимиялық технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бейорганикалық заттар мен материалдар алудың арнайы әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бейорганикалық полимерлер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - жаңа бейорганикалық полимерлердің алу технологияларының негіздерін меңгеру, докторанттарды бейорганикалық полимерлердің кең таралуын негіздейтін химиялық күштер табиғатымен таныстырып, көзқарастарын дамыту; байланыстарғыш материалдардың қату негізін құрайтын химиялық процестер туралы түсініктер қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттардың мынадай құзіреттіліктері болуы керек: - бейорганикалық заттар мен материалдарды алудың қазіргі кездегі технологияларының теорияс

Гидрохимиялық процестерді физика-химиялық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Гидрохимиялық процестердің физика-химиялық негіздрі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – Пәнді оқытудың негізгі мақсаты – магистранттарға флотациялық процестердің физико-химиялық теориялық негізін, оларда қолданылатын реагенттердің минералдар беттерімен әрекеттесу механизмдерінің заңдылықтарын және оларды тәжірибе жүзінде қолдана білуді үйрету. Пәннің оқыту нәтижесінде докторонттар келесі біліктіктерді меңгеру қажет: - металлургияның шикізат базасын және кеннің құрамының ерекшеліктерін білу керек; - таудағы өндірістегі бастапқы сатылардан бастап кенді дайындау барысындағы ерекщеліктерді, олардың режимдерін, технологиялық схемаларын білу қажет; -кендердің негізгі типтерін кешенді қолдануды және байыту технологиясын білу керек;

Композициялық силикатты материалдардың технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Минералды тынайтқыштар технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - қазіргі заманғы жаңа материалдар алу тәсілі ретінде механохимия негіздерін меңгеру. Минералды тыңайтқыштарды бейорганикалық материалдарға өңдеудің инновациялық механохимиялық технологиясын зерттеу. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттардың мынадай компетенциялары болуы керек: - механохимия негіздерін білу; - құрамында кремний көп фосфориттерді трансқалыптастыруда модифицирлеуші қоспаларды таңдай білу; - активатор таңдай білу және активатор жұмысының режимінің көрсеткішін ан

Минералды шикізатты өңдеу мен талдау технологиясының заманауи аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндірістік қалдықтардан сирек элементтерді бөліп алу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Радиациялық қорғау және қауіпсіздіктің заманауи аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Химиялық технологияның дамуын болжамдау және алдын-ала көру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – химия өндірісінің әр алуан бөлімдерімен, жаңа теориялар мен гипотезаларымен таныстыру. Соған сәйкес химиялық технологияның өзгеру сипаттарын анықтау. Өндірісте болып жатқан өзгерістердің химиялық технологияның дамуына көрсететін әсерін бағалау. Химиялық өндірістердегі технологиялық үдерістерді сипаттау, болжау. Қазақстан химия өнеркәсібінің өзгеру деңгейін, жаңа идеялардың өнеркәсіпке ену мүмкіншілігін анықтау. Химия өнеркәсібі үшін жас кадрларды дайындау проблемаларын талдау.

Химиялық-технологиялық процестерді зерттеудің термодинамикалық және кинетикалық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Электрталдау және электртехнологияның заманауи аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – химия өндірісінің әр алуан бөлімдерімен, жаңа теориялар мен гипотезаларымен таныстыру. Соған сәйкес химиялық технологияның өзгеру сипаттарын анықтау. Өндірісте болып жатқан өзгерістердің химиялық технологияның дамуына көрсететін әсерін бағалау. Химиялық өндірістердегі технологиялық үдерістерді сипаттау, болжау. Қазақстан химия өнеркәсібінің өзгеру деңгейін, жаңа идеялардың өнеркәсіпке ену мүмкіншілігін анықтау. Химия өнеркәсібі үшін жас кадрларды дайындау проблемаларын талдау. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар келесі құзіреттіліктерді меңгереді: - химиялық технологияның дамуы кезеңдерін алдын-ала болжай біліп, болашақтағы жетістіктерін көрсете алуды.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген