Докторантура
Тарих

Тарих

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Білім беру бағдарламасы «ТАРИХ»
Халықаралық аккредитация : ACQUIN
Программа: 6D020300 – тарих
Білім деңгейі: Докторантура
Оқуға түсуге арналған емтихан: шетел тілі (тест), мамандық бойынша емтихан (жазбаша).
Оқу формасы: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
«Тарих» – мамандығы бойынша доктор PhD келесідей кәсіби қызмет түріне дайындалады:
- ғылыми-зерттеу және мәдени орталықтарда, мұрағаттарда, мұражайларда, тарихи комплекстерде жұмыс істеуге;
-эксперттік мекемелерде кәсіби жұмыс істеуді, белгілі тарихи кезеңдер мен мамандықтар бойынша эксперттер, анадитиктер мен прогнозистер ретінде тартылады.
- елшіліктерде белгілі аймақ, мемлекет бойынша маман ретінде жұмыс істейді;
-ғылыми және білім беру мекемелерінде басщылық қызмет;
-білім беру саласында кәсіби қызмет, орта және жоғары оқу орындарында оқытушылық қызмет етеді;

Профильді пәндер:

Тарих ғылымы және заманауи теориялар Тарихи процесс динамикасы және тарихтың модельдері
Қазақстан тарихын кезеңдеу мәселесі
Антикалық және ортағасырлар кезеңі тоғысындағы Еуразия тарихының теориялық және әдістемелік мәселелері
Көшпелілерде мемлекеттіліктің қалыптасуының теориялық мәселелері
Case study тарихи әдістері
Орталық Азия түркі тайпаларының қалыптасуының теориялық аспектілері Мультикультурализм - мәдени әртүрлілік және саяси теория
Әйелдер тарихы/гендерлік тарих

Білімнің артықшылығы:
-отандық және дүниежүзі тарихы, археология және этнология бойынша ескі мектептердің болуы;
-тереңдетілген арнайы кәсіби дайындық;
-алдыңғы қатарлы қазақстандық және шетелдік ғалымдардың авторлық курстары;
-отандық және шетелдік білім және ғылым бойынша жетекші мекемелермен тығыз қатынаста белсенді ғылыми жұмыс;
- отандық және дүниежүзі тарихы, археология және этнология салалары бойынша жетекші мамандар басшылығымен ғылыми жобаларға қатысы;
-инновациялық оқыту әдістері қолданылады;
Халықаралық байланыстар:
Қазіргі таңда PhD докторларды дайындауда әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің тарих факультеті әлемнің жетекші университеттерімен байланыс орнатуда, нақты айтар болсақ, Билефельд университеті (Германия), Георга-Август атындағы Гёттинген университеті (Германия), Ла Сапиенза Университеті (Италия), Гарвард Университеті (АҚШ), Висконсин-Мэдисон Университеті (АҚШ), Невада Университеті (АҚШ), Айова Университеті (АҚШ), Түрік, осман, балқан және орталықазиялық зерттеу Орталықтарымен, (Әлеуметтік ғылымдардың жоғарғы мектебі, Париж, Франция), Токио университеті (Жапония), Лингнан университеті (Гонконг), Түркияның Стамбул, Гази, Хажеттепе, Мимар Синан университеттерімен және т.б.

Тәжірибеден өту және жұмысқа орналасу орны:

Докторанттар педагогикалық мен ғылыми-зерттеу тәжірибені әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің серіктестері болып табылатын алдыңғы қатарлы ЖОО мен ғылыми-зерттеу орталықтарында өту мүмкіндігіне ие. Педагогикалық тәжірибені - әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің тарих факультетінде; ғылыми-зерттеу тәжірибесін ҚР БжҒМ Ш.Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтында, ҚР БжҒМ Р.Б. Сүлейменов атындағы шығыстану институтында, ҚР БжҒМ Ә.Х. Марғұлан атындағы археология институтында, ҚР Орталық мұражайында және әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің серіктестері болып табылатын әлемнің жетекші ғылыми-зерттеу орталықтарында.
белгілі тарихи кезеңдер мен мамандықтар бойынша мамандар белгі аймақ пен мемлекеттің мәдениеті, өнері, экономикасы мен саяси ерекшеліктері бойынша эксперт ретінде жұмыс істей алады;

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Тарих
Мамандық шифры
6D020300
Факультеті
Тарих, археология және этнология
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
152
ОРЫС
152

пәндер

Қазіргі заманғы Қазақстан тарихнамасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тарих ғылымы және заманауи теориялары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Case study тарихи әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Антикалық және ортағасырлар кезеңі тоғысындағы Еуразия тарихының теориялық және әдістемелік мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әйелдер тарихы/гендерлік тарих
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курста қазақ әйелдерінің отбасында, экономикада, қоғам мен саясатта алатын орындары отарлық кезеңнен бастап 1920-1930 жылдардағы модернизацияға дейінгі кезеңде қарастырылады. Талдаудың негізі ретінде дәстүрлі қазақ қоғамы мен кеңестік модернизация енгізген гендерлік қатынастағы өзгерістер алынады. Қарастырылатын өзекті мәселелер қатарында әйелдердің экономикалық, күнделікті өмірдегі жағдайы, кеңестік және кеңестік дәуірге дейінгі қазақ қоғамындағы гендерлік рольдерді құрау жолдары. Бұл курсты оқу барысында докторанттар келесі дағдыларды меңгеруі қажет: Білім: - курсты оқу арқылы докторант әйелдердің гендерлік тарихын игереді. Тұрғылардың пайда болуы мен олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын біледі. Түсіну: - докторант әйелдер және тарихи анализді гендерлік проекция тұлғаның отан тарихына көзқарасына қалай әсер ететінін терең меңгергендігін көрсете білетін болады. -тарихи ғылыми таным дамуында заманауи тенденцияларды түсіне алады. Қолдану: -тарихи процесті жүйелілік тұрғыда ұғынуды көрсете біледі, тарих ғылымы әдістерін іс-тәжірибеде қолдана біледі; Анализ: -әртүрлі мемлекеттерде гендер мен әйелдер тұрғысынан кеңестік және кеңестікке дейінгі кезеңде тарихты зерттеуге мүмкіндік беретін деректерді талдай білетін болады. Синтез. -шығармашылық мен ізденушілік қызмет тәжірибесіне ие болады: жан-жақты деректерді талдай отырып, бар білімді қолдана білу, қиындықтарды өткеріп, толық емес немесе шектеулі ақпарат негізіндегі тұжырымдарды этикалық және әлеуметтік жауапкершілікті есепке ала отырып ортаға алып шығу. Бағалау. - кеңестік модернизация заманында гендерлік дискурс пен қазақ қоғамында қазақ әйелдерінің жағдайының өзгеруіне баға беру.

Ғылыми танымның тарихы мен әдіснамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жаһандық әлемдегі демографиялық және көші-қондық үдерістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көшпелілерде мемлекеттіліктің қалыптасуының теориялық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көшпенділердің мемлекеттілігі және кейінгі ортағасырлық қазақ мемлекеттілігі: теориялық-әдіснамалық мәселелер және зерттеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ ділі (менталитеті) тарихи психология контексінде
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан мемлекеттің ұлттық идеясы және идеология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан тарихын кезеңдеу мәселесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның зияткерлік мұрасындағы Түрік империялық мемлекеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы Қазақстан тарихнамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Миграциялық процестердің ортағасырлық Орталық Азия халықтарының этномәдени интеграциясына әсері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мультикультурализм - мәдени әртүрлілік және саяси теория
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс мәдени әртүрлілік пен мультикультурализм құбылысын қарастырады. Мультикультурализм – бұл жеке бір мемлекетте мәдени, нәсілдік және діни айырмашылықтарды сақтауға және дамытуға бағыттылған саясат және сол саясат негізіндегі теория немесе идеология болып табылады. Бүгінгі таңда мультикультурализм тақырыбы өзекті болып отыр. Жаһандану үрдісі қарқынды дамыған қазіргі кезде, мемлекеттер арасында тек тауар мен капитал ғана емес, сонымен қатар, еңбек ресурстары да қозғалысқа түскенін байқай аламыз. Сондықтан, қазіргі таңда миграция процесі мен мигранттар әсіресе, еңбек мигранттары мәселесі көптеген мемлекеттердің басты саяси және әлеуметтік мәселелерінің біріне айналған. Курс мәдени әртүрлілік, оның салдары және түрлі деңгейдегі саяси институттардың әсер етулерін зерттейді. Бұл тақырып өзекті болып табылады, өйткені мәдени әртүрлілік қабылдаушы елдің әлеуметтік, экономикалық және саяси дамуына елеулі салдарын тигізеді. Бүгінгі таңда мультикультурализм әлемде кең тарағандығына қарамастан, көптеген сыңға ұшырайды. Бұл курс мультикультурализмнің теориялық және практикалық салдарын қарастырады. Сондай-ақ осы саясаттың қарсыластары мен жақтастарының арасындағы диалогты баяндайды. Бұл курсты оқу барысында докторанттар келесі дағдыларды меңгеруі қажет: Білуі тиіс: Мультикультурализм саясатының негізгі бағыттарын. -Мультикультурализм мен мәдени әртүрлілік мәселесіне қатысты негізгі терминдерді. -Бүгінгі таңдағы көші-қон процестерінің негізінде туындаған мәдени әртүрліліктің салдырын. Түсінуі тиіс: -Саясат және саяси институттардың нақты бір елдің мәдени әртүрлілігінің өсуіне әсерін -Нәсілі, этникалық шығу тегін, жынысын, әлеуметтік орны секілді элементтерінің сәйкестілік белгісін Пайдалана алуы тиіс: -Мультикультурализм мен мәдени әртүрлілік мәселелеріне қатысты мемлекеттік саясатқа сыни көзқараспен қарау -Тарихи үдерістерді жүйелі түрде түсіну -Ғылыми-зерттеу жобаларын жоспарлау, әзірлеу, өз бетінше іске асыру Анализ: -Жаһандану үрдісі мен әскері қақтығыстар жағдайларындағы көш-қон процесстерінің негізгі себептерін -Мультикультурализм мен мәдени әртүрлілік саласындағы ағымдағы макроэкономикалық және әлеуметтік үрдістерді -Түрлі елдердегі мультикультурализм саясатының жеткен жетістіктерін сыни тұрғыдан талдау Синтез: -Әртүрлі деректер негізінде жазылған ғылыми материалдарды -Өз қорытындыларын және білімінайқын және ашық хабарлау -Оқуды өздігінен жалғастыру Бағалау: -Мемлекеттердің мультикультурализм саясаттарының оңтайлы және негативті тәжірибесін -Мәдени әртүрлілік мәселелеріндегі концепцияларды, теорияларды және процесстерді талдау тәсілдерін сыни тұрғыдан бағалау.

Ортағасырлар кезеңіндегі Орталық Азия мемлекеттері мен халықтарф
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Орталық Азия түркі тайпаларының қалыптасуының теориялық аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Отан тарихының өзекті мәселелері ғалымдардың зерттеулерінде
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тарихи демографияны зерттеудегі инновациялық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тарихи жады және саясат
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тарихи зерттеулердегі пәнаралық синтез
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсатыпәнаралық әдістердің, оларды құрылымдау әдістерінің жаңа зерттеу стратегиялардың қазіргі құрылымдаудың мүмкіндігі туралы тереңдетілген түсінікті зерттеу және қалыптастыру болып табылады. Пәннің негізгі міндеттері:пәнаралық зерттеулердің дамуының қазіргі үрдістерін қарастыру болып табылады. Пәннің курсында пәнаралық зерттеулердің дамуының және оларды қолдану салаларының негізгі кезеңдері қарастырылады. Докторантпәнді зерделеу барысында мынадай құзырларды білуге тиіс: - пәнаралық зерттеулердің әдістерін білу; - пәнаралық негізінде тарихи зерттеулердегі іздену, өңдеу және инновациялық әдісті қолдана білу.

Тарихи процесс динамикасы және тарихтың модельдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тарихнама және деректанудың теориялық-методологиялық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - докторанттарды деректану мен тарихнаманың теориялық-әдістемелік мәселелерімен таныстыру. Пәннің міндеттері: - докторанттарға деректану мен тарихнаманың негізгі түсініктері бойынша жүйелі білім беру; - деректану мен тарихнаманың талдау және синтездің кәсіби дағдыларын қалыптастыру; - познакомить их с основными источниками по отечественной истории и методами их изучения оларды отан тарихының негізгі деректермен және оларды зерттеу әдістерімен. таныстыру Докторантпәнді зерделеу барысында мынадай құзырларды білуге тиіс: - теория мен методология саласындағы қазіргі жетістіктерді білу; - тарихи үдерістерді зерттеудегі қазіргі әдістерді білу; - тарихнамалық, деректанулық және библиографиялық талдаудың қазіргі жүйесін білу.

Тұлға факторы Қазақстанның ортағасырлық тарихында
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ұлттық идея: теориясы, тарихнамасы, деректері, әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықтану мәселелерін зерттеудегі қазіргі заманғы теориялар мен әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген