Оқуға түсушілерге 2017
KZ
RU
EN

Тарих

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Білім беру бағдарламасы «ТАРИХ»
Халықаралық аккредитация : ACQUIN
Программа: 6D020300 – тарих
Білім деңгейі: Докторантура
Оқуға түсуге арналған емтихан: шетел тілі (тест), мамандық бойынша емтихан (жазбаша).
Оқу формасы: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
«Тарих» – мамандығы бойынша доктор PhD келесідей кәсіби қызмет түріне дайындалады:
- ғылыми-зерттеу және мәдени орталықтарда, мұрағаттарда, мұражайларда, тарихи комплекстерде жұмыс істеуге;
-эксперттік мекемелерде кәсіби жұмыс істеуді, белгілі тарихи кезеңдер мен мамандықтар бойынша эксперттер, анадитиктер мен прогнозистер ретінде тартылады.
- елшіліктерде белгілі аймақ, мемлекет бойынша маман ретінде жұмыс істейді;
-ғылыми және білім беру мекемелерінде басщылық қызмет;
-білім беру саласында кәсіби қызмет, орта және жоғары оқу орындарында оқытушылық қызмет етеді;

Профильді пәндер:

Тарих ғылымы және заманауи теориялар Тарихи процесс динамикасы және тарихтың модельдері
Қазақстан тарихын кезеңдеу мәселесі
Антикалық және ортағасырлар кезеңі тоғысындағы Еуразия тарихының теориялық және әдістемелік мәселелері
Көшпелілерде мемлекеттіліктің қалыптасуының теориялық мәселелері
Case study тарихи әдістері
Орталық Азия түркі тайпаларының қалыптасуының теориялық аспектілері Мультикультурализм - мәдени әртүрлілік және саяси теория
Әйелдер тарихы/гендерлік тарих

Білімнің артықшылығы:
-отандық және дүниежүзі тарихы, археология және этнология бойынша ескі мектептердің болуы;
-тереңдетілген арнайы кәсіби дайындық;
-алдыңғы қатарлы қазақстандық және шетелдік ғалымдардың авторлық курстары;
-отандық және шетелдік білім және ғылым бойынша жетекші мекемелермен тығыз қатынаста белсенді ғылыми жұмыс;
- отандық және дүниежүзі тарихы, археология және этнология салалары бойынша жетекші мамандар басшылығымен ғылыми жобаларға қатысы;
-инновациялық оқыту әдістері қолданылады;
Халықаралық байланыстар:
Қазіргі таңда PhD докторларды дайындауда әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің тарих факультеті әлемнің жетекші университеттерімен байланыс орнатуда, нақты айтар болсақ, Билефельд университеті (Германия), Георга-Август атындағы Гёттинген университеті (Германия), Ла Сапиенза Университеті (Италия), Гарвард Университеті (АҚШ), Висконсин-Мэдисон Университеті (АҚШ), Невада Университеті (АҚШ), Айова Университеті (АҚШ), Түрік, осман, балқан және орталықазиялық зерттеу Орталықтарымен, (Әлеуметтік ғылымдардың жоғарғы мектебі, Париж, Франция), Токио университеті (Жапония), Лингнан университеті (Гонконг), Түркияның Стамбул, Гази, Хажеттепе, Мимар Синан университеттерімен және т.б.

Тәжірибеден өту және жұмысқа орналасу орны:

Докторанттар педагогикалық мен ғылыми-зерттеу тәжірибені әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің серіктестері болып табылатын алдыңғы қатарлы ЖОО мен ғылыми-зерттеу орталықтарында өту мүмкіндігіне ие. Педагогикалық тәжірибені - әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің тарих факультетінде; ғылыми-зерттеу тәжірибесін ҚР БжҒМ Ш.Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтында, ҚР БжҒМ Р.Б. Сүлейменов атындағы шығыстану институтында, ҚР БжҒМ Ә.Х. Марғұлан атындағы археология институтында, ҚР Орталық мұражайында және әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің серіктестері болып табылатын әлемнің жетекші ғылыми-зерттеу орталықтарында.
белгілі тарихи кезеңдер мен мамандықтар бойынша мамандар белгі аймақ пен мемлекеттің мәдениеті, өнері, экономикасы мен саяси ерекшеліктері бойынша эксперт ретінде жұмыс істей алады;

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Тарих
Мамандық шифры
6D020300
Факультеті
Тарих, археология және этнология
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
152
ОРЫС
152

пәндер

Қазіргі заманғы Қазақстан тарихнамасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тарих ғылымы және заманауи теориялары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

/ Шетел қазақтарының шаруашылық қызметі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

«Case Study» тарихи әдіс ретінде
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Case study тарихи әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

IV-V ғасырлардағы Византия саясаты және ғұндар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста ортағасырлардағы Византия империясының ішкі және сыртқы жағдайы қарастырылады. Ортағасырлық деректер мен олардың зерттеу әдістеріннің жалпы жіктелуі баяндалады. Византия империясының тарихы бойынша батысеуропалық құжаттар талданады. Византия империясының орта ғасырлардағы жағдайына жалпы баға беріледі; Пәнді оқыту нәтижесінде докторант келесідей біліктіліктерді игеру қажет: - Византия империясының тарихы бойынша батыс еуропалық құжаттарды білу; - Ортағасырлық деректермен жұмыс жасай

IV-VIII ғғ. Византия тарихы бойынша жазба деректер және археология мәліметтері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста IV-VІІІ ғғ. Византия тарихы бойынша жазба деректер және археология мәліметтері қарастырылады. Византия империясының жеке аймақтарын зерттеуде археологиялық және жазба деректердің маңызы. Византияның қазіргі әлемге ықпалы; шығу тегі қарастырылады. Отандық және шетелдік ғылымда Византия империясының негізгі кезеңдері талданады. Аталған пәнді оқыту нәтижесінде докторант келесідей біліктіліктерді игеру қажет: - Византия империясының адамзат тағдырындағы алатын орнын түсіну; - отанд

Антикалық және ортағасырлар кезеңі тоғысындағы Еуразия тарихының теориялық және әдістемелік мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әйелдер тарихы/гендерлік тарих
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курста қазақ әйелдерінің отбасында, экономикада, қоғам мен саясатта алатын орындары отарлық кезеңнен бастап 1920-1930 жылдардағы модернизацияға дейінгі кезеңде қарастырылады. Талдаудың негізі ретінде дәстүрлі қазақ қоғамы мен кеңестік модернизация енгізген гендерлік қатынастағы өзгерістер алынады. Қарастырылатын өзекті мәселелер қатарында әйелдердің экономикалық, күнделікті өмірдегі жағдайы, кеңестік және кеңестік дәуірге дейінгі қазақ қоғамындағы гендерлік рольдерді құрау жолдары. Бұл курсты оқу барысында докторанттар келесі дағдыларды меңгеруі қажет: Білім: - курсты оқу арқылы докторант әйелдердің гендерлік тарихын игереді. Тұрғылардың пайда болуы мен олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын біледі. Түсіну: - докторант әйелдер және тарихи анализді гендерлік проекция тұлғаның отан тарихына көзқарасына қалай әсер ететінін терең меңгергендігін көрсете білетін болады. -тарихи ғылыми таным дамуында заманауи тенденцияларды түсіне алады. Қолдану: -тарихи процесті жүйелілік тұрғыда ұғынуды көрсете біледі, тарих ғылымы әдістерін іс-тәжірибеде қолдана біледі; Анализ: -әртүрлі мемлекеттерде гендер мен әйелдер тұрғысынан кеңестік және кеңестікке дейінгі кезеңде тарихты зерттеуге мүмкіндік беретін деректерді талдай білетін болады. Синтез. -шығармашылық мен ізденушілік қызмет тәжірибесіне ие болады: жан-жақты деректерді талдай отырып, бар білімді қолдана білу, қиындықтарды өткеріп, толық емес немесе шектеулі ақпарат негізіндегі тұжырымдарды этикалық және әлеуметтік жауапкершілікті есепке ала отырып ортаға алып шығу. Бағалау. - кеңестік модернизация заманында гендерлік дискурс пен қазақ қоғамында қазақ әйелдерінің жағдайының өзгеруіне баға беру.

Билік және білім: шет ел және отан тарихшыларының зерттеулерінде
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты әлекметтік қарам-қатынастар трансформациясы үдерісіндегі билік пен білімнің өзара байланысын зерттеудің жаңа тарихи амал-тәсілдерді зерттеуге бағытталған. Курс барысында белгілі француз теоретиктері Пьера Бурдье мен Мишель Фуко ілімдері негізге алынады. Ғалымдардың ілімдері бойынша билік пен білімның өзара сабақтастық әрекеттері қарастылып, бұл ілімнің қазіргі тарихи зерттеулердегі көрінісі анықталады. Пәнді оқу нәтижесінде докторант төмендегі құзыреттіліктерді игеруі тиіс:

ГИС технологиялармен тарихи географияның оқу пәні
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми танымның тарихы мен әдіснамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Далалық аймақ ескерткіштерін кешенді зерттеу әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дәстүрлі қазақ архитектурасының ескерткіштері тарихи-этнографиялық дерек ретінде
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Демографиялық модельдеу және болжау: теориясы, әдістері мен технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ерте ортағасырлардағы Византия империясы және аварлар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталған курста ерте ортағасырлардағы Түркі әлемі және Византия қарастырылады. Византия империясының пайда болуы. Еуропалық мәдениеттің және мемлекеттің этногеографиялық шекараларының қалыптасуы. Византия империясының бастапқы кезеңі талданады. Византия және түркі әлемінің ішкі құрылымы баяндалады. Аталған пәнді оқыту нәтижесінде докторант келесідей біліктіліктерді игеру қажет: - Византия империясының даму барысындағы негізгі сәттерді талдай білу; -тарихнамада ғылыми білімнің, дәстүрлер мен

Ерте ортағасырлардағы Түркі әлемі және Византия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жаһандық әлемдегі демографиялық және көші-қондық үдерістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жергілікті және әлем тарихындағы оғыз, селжүк және осман мұрасын зерттеудегі теориялық және тарихнамалық тұрғылар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Зияткерлік тарихқа кіріспе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – магистранттарды бастапқы түсініктермен, мәдениет аясында, мәтіндерді түсіну жолдарымен,сонымен қатар кезкелген ол тексті амал тәсілдермен түсіне алатын болады. Магистранттар тарихи қалыптасулармен түрлі теоретикалық көзқарастардың дамуының, бағыттары мен амал тәсілдермен, тіл арқылы әлімнің бөлуінің ерекшеліктерін ашады.және де - аллюзияны, плагиатты, өңдеу амалын, пародияны, стилизацияны және т.б., құбылыс ретінде автор зерттеді; ол сонымен бірге интертекстуальдық функциялар т

Империя және ұлт
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Компьютерлік деректану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көшпелілерде мемлекеттіліктің қалыптасуының теориялық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көшпенділердің мемлекеттілігі және кейінгі ортағасырлық қазақ мемлекеттілігі: теориялық-әдіснамалық мәселелер және зерттеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көші-қон үдерістері: заманауи тенденциялар және олардың зерттелуі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ диаспораларындағы қолөнер мен кәсіпшілік және олардың даму тенденциялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ диаспораларының қазіргі этномәдени сипаттамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ диаспораларының материалдық мәдениеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ ділі (менталитеті) тарихи психология контексінде
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ ескерткіштануы өзекті ғылыми-практикалық бағыт ретінде
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан мемлекеттің ұлттық идеясы және идеология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан тарихын кезеңдеу мәселесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның далалық аймақтарының мал шаруашылығы қоныстарының тарихи генезисі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның зияткерлік мұрасындағы Түрік империялық мемлекеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның қазіргі заман тарихы бойынша цифрлық деректер және мәліметтер банкі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның тарихи географиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: тарихи географияны зерттеуді негізге ала отырып тарихты зерттеуде пәнаралық бағыттарды анықтау. Міндеті: Тарихи үдерістерді зерттеу барысында, Қазақстан аумағындакғы тарихи шекараларды оқу, ландшафт, гидронимдер, оронимдер, топонимдерді зерттеу кезінде студенттерді жаратылыстану пәнкдерінің әдістерін пайдалана отырып зерттеуді үйрету. Курстың қысқаша мазмұны: Ежелгі замандардан біздің күндерімізге дейін мемлекеттік білімдегі тарихи аумақ параметрлері; тарихи топонимика, дүнижүзілік тарихи үдерісктегі экологиялық фактор. Білу: тарихи географияның теориялық негізін ғылым ретінде білу; Түсіну: Қазақстан аумағындағы мәдени, экономикалық, саяси, әлеуметтік, тарихи үдерістерді зерттеу кезіндегі географиялық фактордың ролін түсіну; Қолдана білу: картографиялық құжаттарды қолдана, сөйлете білу.

Қазақтардың ғұрыптық-тұрғынжай кешендері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақтардың дәстүрлі жерлеу-ғұрыптық құрылыстарының генезисі (кіші формалары)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заман тарихнамасындағы Византия империясы тарихының негізгі мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы Қазақстан тарихнамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мемлекеттілік тарихы бойынша дерекнамалық кешендер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Миграциялық процестердің ортағасырлық Орталық Азия халықтарының этномәдени интеграциясына әсері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Моңғол мемлекеттілігі: саяси-интеллектуалды өлшемде
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мультикультурализм - мәдени әртүрлілік және саяси теория
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс мәдени әртүрлілік пен мультикультурализм құбылысын қарастырады. Мультикультурализм – бұл жеке бір мемлекетте мәдени, нәсілдік және діни айырмашылықтарды сақтауға және дамытуға бағыттылған саясат және сол саясат негізіндегі теория немесе идеология болып табылады. Бүгінгі таңда мультикультурализм тақырыбы өзекті болып отыр. Жаһандану үрдісі қарқынды дамыған қазіргі кезде, мемлекеттер арасында тек тауар мен капитал ғана емес, сонымен қатар, еңбек ресурстары да қозғалысқа түскенін байқай аламыз. Сондықтан, қазіргі таңда миграция процесі мен мигранттар әсіресе, еңбек мигранттары мәселесі көптеген мемлекеттердің басты саяси және әлеуметтік мәселелерінің біріне айналған. Курс мәдени әртүрлілік, оның салдары және түрлі деңгейдегі саяси институттардың әсер етулерін зерттейді. Бұл тақырып өзекті болып табылады, өйткені мәдени әртүрлілік қабылдаушы елдің әлеуметтік, экономикалық және саяси дамуына елеулі салдарын тигізеді. Бүгінгі таңда мультикультурализм әлемде кең тарағандығына қарамастан, көптеген сыңға ұшырайды. Бұл курс мультикультурализмнің теориялық және практикалық салдарын қарастырады. Сондай-ақ осы саясаттың қарсыластары мен жақтастарының арасындағы диалогты баяндайды. Бұл курсты оқу барысында докторанттар келесі дағдыларды меңгеруі қажет: Білуі тиіс: Мультикультурализм саясатының негізгі бағыттарын. -Мультикультурализм мен мәдени әртүрлілік мәселесіне қатысты негізгі терминдерді. -Бүгінгі таңдағы көші-қон процестерінің негізінде туындаған мәдени әртүрліліктің салдырын. Түсінуі тиіс: -Саясат және саяси институттардың нақты бір елдің мәдени әртүрлілігінің өсуіне әсерін -Нәсілі, этникалық шығу тегін, жынысын, әлеуметтік орны секілді элементтерінің сәйкестілік белгісін Пайдалана алуы тиіс: -Мультикультурализм мен мәдени әртүрлілік мәселелеріне қатысты мемлекеттік саясатқа сыни көзқараспен қарау -Тарихи үдерістерді жүйелі түрде түсіну -Ғылыми-зерттеу жобаларын жоспарлау, әзірлеу, өз бетінше іске асыру Анализ: -Жаһандану үрдісі мен әскері қақтығыстар жағдайларындағы көш-қон процесстерінің негізгі себептерін -Мультикультурализм мен мәдени әртүрлілік саласындағы ағымдағы макроэкономикалық және әлеуметтік үрдістерді -Түрлі елдердегі мультикультурализм саясатының жеткен жетістіктерін сыни тұрғыдан талдау Синтез: -Әртүрлі деректер негізінде жазылған ғылыми материалдарды -Өз қорытындыларын және білімінайқын және ашық хабарлау -Оқуды өздігінен жалғастыру Бағалау: -Мемлекеттердің мультикультурализм саясаттарының оңтайлы және негативті тәжірибесін -Мәдени әртүрлілік мәселелеріндегі концепцияларды, теорияларды және процесстерді талдау тәсілдерін сыни тұрғыдан бағалау.

Ортағасырлар кезеңіндегі Орталық Азия мемлекеттері мен халықтарф
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ортағасырлардағы Византия империясының ішкі және сыртқы жағдайы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Орталық Азия түркі тайпаларының қалыптасуының теориялық аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Орталық Азиядағы халықаралық қатынастар тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Орталық-Азиялық аймақтың тарихи географиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Отан тарихының өзекті мәселелері ғалымдардың зерттеулерінде
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Салыстырмалы үлгідегі қазақи шенеуіктерін зерттеу тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген курс XIX –XX ғасыр басындағы қазақ шенеуніктерінің қалыптасу ерекшеліктерін (сұлтан-билеуші, қашықтан басқару және жергілікті басшы, ерекше тапсырмалар орындаушы кіші шенеунік және т.б.), Ресей империясы шенеуніктерінің атрибуттық белгілерінің қалыптасуын (сыйақы, зейнеткерлік қамсыздану, атқарымдық міндеттер және т.б.) замануи тарих ғылым жүйесі контексінде жаңа әдіснамалық бағыттар тұрғысынан зерттеу мәселелері қарастырылады. Пәнді оқу нәтижесінде докторант төмендегі құзыреттілі

Тарихи –бағдарланған мәліметтер қоры және ақпараттық жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тарихи география бойынша деректер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тарихи география тарихи зерттеулердің бағыты ретінде
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тарихи географияның әдіснамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тарихи ғылымдағы сандық және сапалық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тарихи демография
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тарихи демография: теориясы, әдістері және технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тарихи –демографиялық талдау әдіснамалық негіз ретінде
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тарихи демографияны зерттеудегі инновациялық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тарихи жады және саясат
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тарихи зерттеулердегі пәнаралық синтез
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсатыпәнаралық әдістердің, оларды құрылымдау әдістерінің жаңа зерттеу стратегиялардың қазіргі құрылымдаудың мүмкіндігі туралы тереңдетілген түсінікті зерттеу және қалыптастыру болып табылады. Пәннің негізгі міндеттері:пәнаралық зерттеулердің дамуының қазіргі үрдістерін қарастыру болып табылады. Пәннің курсында пәнаралық зерттеулердің дамуының және оларды қолдану салаларының негізгі кезеңдері қарастырылады. Докторантпәнді зерделеу барысында мынадай құзырларды білуге тиіс: - пәнаралық зерттеулердің әдістерін білу; - пәнаралық негізінде тарихи зерттеулердегі іздену, өңдеу және инновациялық әдісті қолдана білу.

Тарихи зерттеулердегі статистикалық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тарихи зерттеулердің аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етілуі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тарихи зерттеулердің міндеттерін шешудегі компьютерлік және жүйелік технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тарихи мәтіндермен жұмыс істеу технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тарихи процесс динамикасы және тарихтың модельдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тарихнама және деректанудың теориялық-методологиялық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - докторанттарды деректану мен тарихнаманың теориялық-әдістемелік мәселелерімен таныстыру. Пәннің міндеттері: - докторанттарға деректану мен тарихнаманың негізгі түсініктері бойынша жүйелі білім беру; - деректану мен тарихнаманың талдау және синтездің кәсіби дағдыларын қалыптастыру; - познакомить их с основными источниками по отечественной истории и методами их изучения оларды отан тарихының негізгі деректермен және оларды зерттеу әдістерімен. таныстыру Докторантпәнді зерделеу барысында мынадай құзырларды білуге тиіс: - теория мен методология саласындағы қазіргі жетістіктерді білу; - тарихи үдерістерді зерттеудегі қазіргі әдістерді білу; - тарихнамалық, деректанулық және библиографиялық талдаудың қазіргі жүйесін білу.

Тарихтағы теориялық-әдіснамалық мәселелер және зияткерлік мұра
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тұлға факторы Қазақстанның ортағасырлық тарихында
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Түркі әлеміндегі Қазақстан: іргелі тарих және методология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты гуманитарлы ғылымдардың ( тарих, этнология, филология, түркітану және т.б.) негізгі ғылыми бағыттарын, түркі халықтарының тарихын, мәдениетін, түркі дүниесінің Қазақстан тарихына өзара ықпалы мен байланысын қарастырады. Әлем өркениетіндегі түркі дүниесін зерттеудің жаңа бағыттары мен тарихи мәселелері талданады. Пәнді оқу барысында докторант өзінің теориялық, концептуалдық пайымдауларының кеңейюіне, түркітанудағы жаңа пәнаралық бағыттардың қалыптасуына, түркі мемлекеттерінің

Ұлттық идея: теориясы, тарихнамасы, деректері, әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ұлтшылдық және ұлттық мемлекет мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықтану мәселелерін зерттеудегі қазіргі заманғы теориялар мен әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Хат түріндегі жанрдың қазіргі формаларын ақпараттық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ХІХғ-ХХғ басындағы аймақтық ұлттық элита
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты қазақ даласындағы дәстүрлі әлеуметтік-саяси құрылымдардың ыдырап, жаңа сословиелік топтар, соның ішінде қазақ ақсүйектерінің қалыптасуы мәселелерін оқуды қарастырады. Басқару жүйесінің бұндай кең ауқымды реформалардың басында қазақтардың дәстүрлі басқарушы элитасы - сұлтандар тұрды. Олар аймақтық басқару жүйесі негізінде қызметке тұру мүмкіндігіне ие болды. Пәнді оқу нәтижесінде докторант төмендегі құзыреттіліктерді игеруі тиіс: - әлеуметтік тарихты оқудағы негізгі ұғым

Шет ел тарихнамасындағы отарлау дискурс теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шет елдегі қазақ этникалық топтарының тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетелдік қазақ этникалық топтарының рухани мәдениеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Thomson Reuters/Scopus базасына енетін мерзімді басылымдағы ғылыми жарияланым
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық тәжірибе
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение