Оқуға түсушілерге 2017
KZ
RU
EN

Наноматериалдар және нанотехнологиялар

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: бар
Бағдарлама: 6D074000 - Наноматериалдар және нанотехнологиялар
Оқу деңгейі: магистратура.
Емтихандар: шетел тілі (тест), мамандық бойынша түсу емтихандары (жазбаша).
Оқу формасы: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
«Наноматериалдар және нанотехнологиялар» бағытындағы PhD докторантарды дайындық келесі мамандандырылған жұмыстар бойынша жүргізіледі:
• ғылыми-зерттеу мен жобаландыру институтарда, жоғары оқу орындарда, ауыр, жеңіл кәсіпорындарда, тау-кен қазу, металлургия, авиация және ғарыш өнеркәсіптерде, экономиканың құрылыс және машина жасау секторларында жұмыс, композиялық және функционалды жаңа материалдарды жасау;
• өндірістік, ұйымдастырушылық-басқарушылық, ғылыми-зерттеу, есептік-аналитикалық және жобаландыру-технологиялық қызмет көрсету;
• энергетикаға, химиялық өнеркәсібіне, металлургия, техникаға және медицинаға арналған наноматериалда мен нанотехнологияны жобаландыру, өңдеу мен жасау жұмыстарымен айналысатын сараптамалық, салалық және мемлекеттік ғылыми-зерттеу мекемелерде кәсіптік қызмет көрсету.
Мамандандыру пәндері:
• Наноматериалдарды алу әдістері;
• Наноқұрылымдар мен нанообъектілерді алудың заманауи технологиялар;
• Наноматериалдардың физико-химиялық қасиеттері;
• Көміртекті наноматериалдарды алудың физико-химиялық негіздері;
• Наножүйелер мен нанообъектілердің диагностикасы мен зерттеу әдістері;
• Көміртекті наноматериалдардың қасиеттері.
Білім берудің артықшылығы:
• жоғары білікті оқытушылық-профессорлық құрам;
• оқу зертханалар заманауи технологиялық, оқу және ғылыми-зерттеу қондырғылармен жабдықталған;
• наноматериалдарды өңдеу мен жасаудың физико-химиялық, технологиялық процесстерді тереңдетілген білім беру.
Халықаралық байланыстар: магистранттар ҒЗТУ БҚМИ, "Дубна" халықаралық университетінде, Ла Рошель университетінде оқуға мүмкіндік бар.
Тәжірибелерді өту орындары мен болашақтағы жұмысқа орналастыру: тау-кен қазу кәсіпорындар, ғылыми-зерттеу мекемелер, сот сараптамалық мекемелер.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Наноматериалдар және нанотехнологиялар
Мамандық шифры
6D074000
Факультеті
Химия және химиялық технология
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
175
ОРЫС
175

пәндер

Нанотехнологияның физико-химиялық негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Бионаноматериалдар мен бионанотехнология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Биологиялық түптұлғаларды қолдана отырып, атомды-молекулярлы деңгейдегі құрылымдар мен функционалдық жиынтықтарды құру механизмдері «Бионаноматериалдар мен бионанотехнология» оқу пәнінде таныстырылады. «Бионаноматериалдар мен бионанотехнология» курсы төрт бөлімнен тұрады: бионанотехнологияға кіріспе, бионанотехнологияның құрылымдық принциптері, бионанотехнологияның функционалды принциптері, бионанотехнологияны қолдану. «Бионаноматериалдар мен бионанотехнология» ғылыми негізгі курсы ретінде физик

Көлемді наноматериалдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көмірсутектердің жану кезінде көміртекті наноқұрылымдар түзілуі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Көмірсутектердің төменгі температуралы жану кезіндегі полициклді көмірсутектердің және күйенің пайда болуының процесстері қарастырылады. Ол энергетикалық, экологиялық мәселелермен байланысқан практикалық маңызы бар жанудың негізгі және тұрақты зерттеленетін аспекті болып табылады. Жалындағы көміртекті нанотүтікшілердің және фуллерендердің синтезі мен анализі келтірілген. Оқу нәтижесінде докторанттар келесі компетенцияны меңгеру керек - нанотүтікшелердің, фуллерендердің және гидрофобты күйенің

Көмірсутектердің жануы кезінде фуллерен мен наноқұрылымдардың пайда болуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Көмірсутектердің төменгі температуралы жану кезіндегі полициклді көмірсутектердің және күйенің пайда болуының процесстері қарастырылады. Ол энергетикалық, экологиялық мәселелермен байланысқан практикалық маңызы бар жанудың негізгі және тұрақты зерттеленетін аспекті болып табылады. Жалындағы көміртекті нанотүтікшілердің және фуллерендердің синтезі мен анализі келтірілген. Оқу нәтижесінде докторанттар келесі компетенцияны меңгеру керек - нанотүтікшелердің, фуллерендердің және гидрофобты күйенің

Құрамында көміртегі бар наноматериалдарды алудың физика-химиялық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: наноматериалдарды алудың физика-химиялық негіздері туралы жүйелі білім қалыптастыру. Пәннің мақсаты: көмірсутектердің каталитикалық крекинг процесінде көміртекті фазаның түзілу заңдылығы мен механизмдерін білу. Материалдардың көмірсутектердің каталитикалық крекинг процессі, өсімдік шикізат негізіндегі карбонизациялау, көміртектену, механохимиялык синтез барысында көміртекті наноқұрылымдар алуы, пиролитикалық процестердің теориялары қарастырылған. Көміртекті түтікшілер мен фуллерендердің жалында алынуы келтірілген. Оқу нәтижесінде докторанттар келесі компетенцияны меңгеру керек: - наноматериалдарды алудың физика-химиялық негіздерін; - наноөлшемді наноқұрылымды материалдар алудың замануи технологиясын; - өсімдік шикізат негізіндегі карбонизациялау, көміртектену;

Құрамында көміртегі бар наноматериалдардың морфологиясы, құрылымы және қасиеттері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құрамында көміртегі бар наноматериалдардың физикалық қасиеттері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Медицинадағы нанотехнология мен наноматериалдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Медицинада наноматериалдар мен нанотехнологияға ерекше мән аударылады. Бионаноматериалдарды қолдану саласында бионанотехнологияға теориялық негіздемелер жүргізіледі. Наноматериалдардың, нанотехнологияның медицинада қолданылуының қауіпсіздігі өте маңызды, осы жағынан мәселерге жоғары назар аударылған. Оқу нәтижесінде докторанттар келесі компетенцияны меңгеру керек - перспективті наноматериалдарды алу және қолдану, медицина бағыттарында қолдану. - ғылым мен өмiрдегi қолданудағы перспективті на

Металдардың нанобөлшектері және химиялық нанореакторлар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Наножүйелер мен нанообъектілердің диагностикасы мен зерттеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Алыс және жақын шет елдердің антропогендік құрамын есепке ала отырып Қазақстанның табиғи суларының қолданбалы химиясын аумақтық аймақтармен студенттерді таныстыру. Мазмұны: табиғи сулардың теориялық негіздері, ластану және суларды қорғау, нормативтік құжаттар, экологиялық – белгілеу параметрлерін бағалау және есептеу, табиғи сулардың сапасын бағалаудың нормативтік құжаттары және анализ жасау әдістері, судың сапасының жалпысанитарлық индексі, сулардың ластануларының

Наноқұрылымды материалдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Наноқұрылымды материалдардың жану режимінде синтезі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Наноқұрылымды материалдардың өздігінен таралатын жоғары температуралы синтезі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Наноматериалдарды алу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: жаңа көміртекті материалдарды физика-химиялық алу әдістері туралы білім қалыптастыру. Пәннің тапсырмалары: көмірсутектерді каталитикалық крекингілеу кезінде көміртекті фазаның түзілу туралы түсіну. Наноөлшемді құрылымды бөліктері бар жаңа көміртекқұрамды материалдарды алу әдістері, пиролитикалық үдерістер теориялары, көмірсутектерді каталитикалық крекингілеу, карбониздеу және көміртектеніру үдерістерінде көміртекті фазаның түзілуі қарастырылады. Көміртекті нанотүтікшелер, фуллерендерді жалында алу жолдары келтіріледі. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі біліктіліктерді меңгеру керек: - жаңа көміртекті материалдарды алу әдістерін; - көмірсутектерді каталитикалық крекингілеу кезінде көміртекті фазаның түзілу туралы білу; - алған білімдерін тәжірибеде пайдалана білу.

Наноматериалдардың механикалық қасиеттері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Наноматериалдардың физика-химиялық қасиеттері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Нанообъектілер мен наноқұрылымдарды алудың заманауи технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Нанотехнологиядағы физикалық зерттеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оқу нәтижесінде докторанттар келесі компетенцияны меңгеру керек - заманауи зерттеу әдістері бойынша терең білімдері болу керек; - замануи әдістердің терминологиясын, физика-химиялық негіздерін және арнауын - оқу нәтижесінде алған білімдерін нанообъектілердің анализінде қолдану

Нанотехнологияның даму перспективалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты нанотехнологияның даму перспектваларын болжау болып табылады. Наноматериалдарды практикада қолдану. өндірісте, ғылым мен техниканың әртүрлі аймақтарында қолдану. Қолдану кезінде нанотехнологиялардың қауіпсіздігі мен қаупі. Нанотехнологияның принциптері мен даму келешегін болжау. Оқу нәтижесінде докторанттар келесі компетенцияны меңгеру керек - ғылым мен өмiрдегi қолданудағы перспективті наноматериалдардың ерекшелігін; - нанотехнологиялардың қауіпсіздігін мен қаупін -наноматериа

Нанохимия, негіздері және қолданбалы аспектлері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Функционалды наноматериалдарды алудың заманауи технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Электроникадағы наноматериалдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық тәжірибе
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение