Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Органикалық заттардың химиялық технологиясы

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредиттеу: ASSIN
Бағдарлама: 6D072100 – Органикалық заттардың химиялық технологиясы
Оқыту деңгейі: докторантура
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандығы бойынша қабылдау емтиханы (жазбаша)
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл

«Органикалық заттардың химиялық технологиясы» бағытының докторанты кәсіптік қызметтің келесі түрлеріне дайындалуда
• органикалық заттар мен материалдарды өндіру кезінде пайдаланылатын шикізаттар мен материалдарға ішкі бақылау жүргізу және ұйымдастыру, жоғары сапаны қамтамасыз ететін жаңа технологиялық үрдістер жасау мақсатында бастапқы шикізат, аралық өнімдер құрамы мен қасиеттерін бағалау; құрылғылар, шикізат пен қосалқы материалдарды қолданудың жоғары тиімділігін қамтамасыз ету және бағалау
• жаңа технологиялық үрдістер, технологиялық желілері немесе химия-технологиялық қондырғыларды жобалауға техникалық тапсырмаларын әзірлеу; тәжірибелік-өндірістік, өндірістік технологиялық регламенттерді сынау; іске қосу мен жөндеу жұмыстарына қатысу және қамтамасыз ету
• жаңа химиялық технологиялар және технологиялық үрдістерді жасау бойынша ғылыми-зерттеу және құрылмалық жұмыстарды жүзеге асыру, іске қосу мен жөндеу жұмыстарын жүргізу
• қолданыстағы өндіріс шарттарына сәйкес орындаушылар мен мамандар тобының тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету және ұйымдастыру; өндірістің техникалық-экономикалық талдауын жүргізу

Бейінді пәндер:
Органикалық молекулардың масс-спектрлік талдауы
Терпеноидтар химиясы мен химиялық технологиясы
Органикалық заттарды хроматографиялық талдаудың заманауи әдістері
Проантоцианидиндер химиясы мен химиялық технологиясы
Органикалық химиядағы реакциялар механизмдері
Фитопрепараттардың ББЗ стандарттау және бақылау
Органикалық химиядағы синтетикалық нанофармакологиялық дәрілік заттарды құрылымдау
Дәрілердегі негізгі әсер етуші заттарды сандық бағалау
Органикалық-минералды композициялардың химиясы мен химиялық технологиясы
Жұмсақ дәрілік қалыптар құру және өндіру
Синтетикалық полиэлектролиттердің поликешендері
Табиғи дәрілік заттардың фармацевтикалық химиясы
Білім берудің артықшылықтары:
• Көне ғылыми-зерттеу мектептер дәстүрлерінің сабақтастығы
• Бірегей авторлық курстар, білім беру саласындағы ең жаңа әдістемелер және техникалық құралдар
• Органикалық заттардың химиялық технологиясы саласындағы зерттеулер келелі мәселелерінің жиынтығы мен әдістемелерінің аса кең ауқымды спектрі
• Мамандандырылған және талап етілген органикалық заттардың химиялық технологиясы саласын терең зерттеу
Халықаралық қатынастар: серіктес жоғары оқу орындарында білім алуға докторанттар мүмкіндігі бар: Новосібір мемлекеттік техникалық университеті (Ресей Федерациясы); Уфа мемлекеттік мұнай техникалық университеті (Ресей Федерациясы), Н.Н. Ворожцов атындағы Новосібір органикалық химия институты (Новосібір, Ресей), Г.К. Боресков атындағы катализ институты Ресей ғылым академиясының Сібір филиалы (Ресей Федерациясы), Ғылыми аспап жасау құрастырымдық технологиялық институты РҒА СБ (Ресей Федерациясы), Росток университеті (Германия), Постдам университеті (Германия), Карачи университеті (Пәкістан), Пурду университеті (АҚШ), Рединг университеті (Ұлыбритания), Shanghai Institute of Materia Medica, ҚҒА (Шанхай, Қытай), Синьцзян физика және химия техникалық институты, ҚҒА (Үрімші, Қытай), Миссисипи университеті АҚШ).
Іс-тәжірибе өті орындары мен ықтимал жұмыспен қамту: білім беру мектептері, колледждері, институттары, университеттері, мұнай, мұнай-химия, мұнай-газ компаниялары, мұнай өңдеу зауыттары, фармацевтикалық зауыттар, химиялық зертханалар және басқа т.б.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Органикалық заттардың химиялық технологиясы
Мамандық шифры
6D072100
Факультеті
Химия және химиялық технология
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
162
ОРЫС
162

пәндер

Көмірсутек шикізатын кешенді өндіру
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көмірсутекті шикізатты өңдеудің химиясы мен технологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Биологиялық белсенділіктің жаратылыс-ғылыми негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биомедициналық полимерлердің химиясы мен технологиясының дамуының заманауи бағыттары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – практикалық міндеттерді шешу үшін медицина биомедициналық мақсаттағы полимерлер ретінде қолдану, фармация және биотехнологияда фармакологиялық емдеу құралдарын жасауда қолданудың теориялық негіздерін қалыптастыру, оларды алу және жұмыс істеудің негізгі принциптерін зертте. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі құзіреттіліктерді игеруі қажет: – Медициналық деңгейдегі таза полимерлерді синтездеу әдістері және алу технологиясын білу, биологиялық бағытталған іс-қимылдар және берілген мерзімде ағзада болуы, полимерік физиологиялық белсенді заттарды синтездеудің негізгі заңдылықтары және олардың ағзаға әсері. – Медициналық мақсаттағы биоүйлесімді және тромборезистентті полимерлік материалдардың физика-химиялық және биохимиялық аспектілерін білу. – медициналық субстанциялық полимерлерден түрлі морфологиялық формаларды (ерітінділер, гелдер, үлдірлер, капсулалар және т. б) ала алу. полимерлер ерітіндісіндегі молекуладан ірі бөлшектердің мөлшерін және концентрациясын анықтау, қан және плазма алмастырғыштар ретінде қолдануын анықтау. – биодеградация және басқа да медициналық полимерлі материалдар қасиеттерінің ерігіштікті бағалау дағдысын қалыптастыру; полимерлік ерітінділер, гельдерді, үлдірлерді, микрокапсулаларды және т. б. Тәжірибеде алу дағдыларын қалыпстастыру, полимерлік матрицалардағы дәрілік заттың ликвациясын зерттеу дағдыларын қалыпстастыру.

Биоорганикалық химияның қазіргі заманғы аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дәрілік заттарға әсер ететін бастаманы сандық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – зерттеліп отырған дәрілердің белсенді бастамасы болып есептелетін биологиялық белсенді заттарды сандық, нақты айытқанда флавоноидтардың, аминқышқылдардың, гидролизденетін және конденсацияланған илегіш заттардың, фенолқышқылдарының, көмірсулардың, алкалоидтардың, эфир майларының, терпендердің, жоғары карбон қашқалдардың агликондары мен гликозидтерін, әр түрлі химиялық және физика-химиялық әдістермен (титрлеу, ЖҚХ, ЖЭСХ, ГХ, ГСХ, ИҚ- және УК-спектроскопия және т.б.) анықтау. Пәнд

Көмірсу-ақуыз комплекстерінің химиясы мен химиялық технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көмірсулардың химиясы және технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты мен міндеттері: Көмірсулардың химиясы мен технологиясы туралы білімді қалыптастыру. Мазмұны: Көмірсулар класының ашылуы және оларды медицинада дәрілік заттар есебінде пайдалану. Олардың классификациясы, таралуы, табиғи қосылыстар химиясындағы орыны, сандық және сапалық сараптау, бөлу, құрлысын дәлелдеу өсімдіктер химиясындағы таралуы.

Көмірсутектерді өңдеу технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұнай химиясы өнімдерін кешенді қайта өңдеудің қазіргі проблемалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Органикалық қосылыстардың қазіргі заманғы хроматографиялық анализ әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Органикалық қосылыстардың құрылымды-бағытталған дизайны
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Органикалық қосылыстардың молекулалық дизайны
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Органикалық молекулалардың масс-спекралды анализі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Органикалық талдаудағы бір және екі өлшемді ЯМР спектроскопиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Органикалық химиядағы реакция механизмдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты доктаранттарға органикалық реакция механизмдері жайлы заманауи көзқарастар бойынша және оларды жан-жақты оқып үйренуге түсінік беру. Органикалық синтездегі ненгізгі реакциялардың механистикалық терминологиясын қалыптастыру. Негізгі реакция механизмдерін толығырақ оқыту. Доктаранттарда реакция механизмдері бойынша қорытынды жасау білуді қалыптастыру. Пәнді оқыту нәтижесінде докторанттар келесі мәліметтермен қамтиды: Органикалық реакция механизмі, жіктелуі, олардың механ

Органикалық химиядағы синтетикалық нанофармакологиялық құрылымдарды құрастыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Органикалық химияның спектральды әдіс анализдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: докторанттарға шығу тегі синтетикалық және табиғи болатын құрылымы бойынша ерекшеленетін полифункционалды заттардың классикалық және заманауи спектрлік талдау әдістері туралы, белгісіз органикалық заттың құрылымын спектрлік сәйкестендіру әдістері туралы білім беру. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі құзыреттерге ие болуы қажет: ББЗ спектральді талдауының негізгі әдістері мен ерекшеліктерін, күрделі препараттардың талдауының спецификасын, тазалық критериін, дәлділік, мүмкін болар ауытқулар, шектеулер, үлгіні дайындау әдіснемесін, сандық және сапалық функционалды анализді, өсімдік тектес БАЗ нәзік құрылымдық талдауының әдістемесін. - құрылымдары әртүрлі органикалық заттардың шығу тектері синтетикалық және табиғи болып келетін заттардың үлгілерін дайындау мен спектрлерын түсіруді, полифункционалды органикалық молекулалардың негізгі құрылымдық ерекшеліктерін және дыбыстырды жатқызуды, олардың құрылымдық сәйкестендіруін жасауды білетін болады.

Органо-минералды композициялар химиясы мен технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - пән мақсаты - келешек мамандарда органо- минералды композициялардың қазіргі химиясы мен технологиясы туралы көрініс құрастыру; докторантарды композициялық тасымалдаушылар негiзiнде пролонгациялық әсерi бар дәрiлік түрлерді жасаудың қағидаларын үйрету, органо - минералды тасымалдаушылар негізінде дәрiлік препараттар иммобилизациясының заңдылықтарымен таныстыру. Докторанттар пәнді оқу нәтижесiнде келесi құзырларға ие болады: - органо-минералды материалдар химиясының қазiргi даму беталыларын бi

Полимерлі композиттерді алу және өңдеудің заманауи технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Полимерлі материалтанудың өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Синтетикалық дәрілік препараттар химиясы және технологиясы дамуының заманауиказіргі тенденциялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Синтетикалық полиэлектролиттердің поликомплекстері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - пән мақсаты - синтетикалық полиэлектролит поликешендерге қатысты жүйелiк дағдылары құрастыру, олардың кешентүзілу және құрылым анықтау заңдылықтары. Докторанттар пәнді оқу нәтижесiнде келесi құзырларға ие болады: - полиэлектролиттердiң полимерлер, беттiк-белсенді заттармен, дәрiлік қосылыстармен кешен түзілудің негiзгi қағидаларын білу; - макромолекулалардың конформациялық айналу зерттеу әдiстерiн бiлу; - поликомплекстердi практикалық қолдану мүмкiндiктерін бiлу.

Суда еритін және суда ісінетін полимерлердің химиясы мен технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Табиғи дәрілік заттардың фармацевтикалық химиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - пәннің мақсаты – химиялық және медицина-биологиялық ғылымдардың заңдылықтары негізінде докторанттарға табиғи дәрілік заттарды шығару, олардың сапасын бағалау мен стандарттау, медициналық тәжірибеде тиімді қолдану және дәрілік заттардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жайында мағлұмат беру болып табылады Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар білуі керек: Табиғи дәрілік заттарды классифицирлеу қағидалары, олардың химиялық құрылысын, номенклатурасын, дәрілік заттың құрылысы мен оның химиялық және фарма

Табиғи қосылыстар химиясының қазіргі заманғы мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Терпеноидтар химиясы мен химиялық технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Фитопрепараттардың ББЗ стандарттау және бақылау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты- докторанттарға дәрілік заттардан алынатын субстанцияларды стандарттауды жүргізу және оның алынатын дәрілік заттардың идентификациясын арқылы қол жеткізілетіндігі жайлы білім беру Пәнді оқу нәтижесінде үйренушi білуі қажет: - медицинада қолданылатын дәрілік заттар негізіндегі субстанцияларды бөлудің технологиялық сызбасы, практика жүзінде барлық зерттелген шикізаттар мен олардың өндірісі бойыншабілім алу - ББЗ заттардың негізгі топтарын идентификациялау және бақылау

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық тәжірибе
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение