Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Қаржы

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: FIBAA
Бағдарлама: 6D050900-Қаржы
Оқу деңгейі: докторантура PhD
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша оқуға түсу емтиханы (ауызша-жазбаша)
Оқу формасы: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
Международная аккредитация: QS, FIBAA, НААР, НКАОКО
«Қаржы» бағыты бойынша докторант даярлауда кәсіби қызметтің келесідей түрлері дайындалады: Банк жүйесінің қызметкері, сақтандыру жүйесі, салық органдарының қызметкерлері, бағалы қағаздар нарығының қатысушылары, университет оқытушысы
Кәсіби пәндер:
1. Қаржы теориясы adv.
2. Қаржы деривативері
3. Корпоративтік қаржы теориясы
4. Қаржылық тәуекелдерді методологиялық басқару
5. Қаржылық үлгілеу
6. Тәуекел-менеджмент adv
7. Қаржылық есепке талдау
8. Салықтық жоспарлау және болжамдау adv
Білім беру артықшылықтары: PhD докторанттары диссертациялық жұмыстарын зерттеу барысында Австрия, Ұлыбритания, АҚШ, Франция, Италия, Жапония, Нидерланды, Германия, Испания, Израиль, Швейцария, Финляндия, Швеция, Норвегия, Қытай және Ресейдің жетекші ғылыми-білім беру орталықтарындағы шет елдік ғылыми жетекшілерінде міндетті түрде ғылыми іс-тәжірибеден өтеді. PhD докторларын даярлау бағдарламасы шеңберінде білім алушы докторанттардың маңызды халықаралық конференциялар мен симпозиумдарға қатысуы, ғылыми мақалалардың халықаралық ғылыми журналдарда жариялануы қаржыландырылады. Сонымен қатар, PhD докторанттарының ғылыми зерттеу жұмыстарының нәтижелері «Physical Review», «Gravitation and Cosmology», «Journal of Phys. A: Mathematical and Theoretical», «Nanotechnology», «International Journal of Psychology», «International Journal of Agricultural Research» сияқты және т.б. беделді шетелдік ғылыми басылымдарда шығара алады.
Халықаралық байланыстар: «Unirazak» Малайзия Университеті, Amity Университеті (Мумбай, Дубай, Лондон), Страсбург Франция Унивеситеті
Практикадан өту орны мен жұмысқа орналасу мүмкіндіктері:
Қазақстан Республикасындағы екінші деңгейлі банктер, Қазақстан Республикасындағы қаржы институттары, салық комитеттері, ғылыми-зерттеу институттары.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Қаржы
Мамандық шифры
6D050900
Факультеті
Экономика және бизнес жоғарғы мектебі
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
0
ОРЫС
0

пәндер

Экономиканы методологиялық зерттеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Инновациялар,технологиялар және экономикалық өсу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Корпоративтік инвестициялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржы тәүекелдерді басқару методологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржылық моделдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржылық шешімдерді қабылдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржылық экономика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тәуекел-менеджмент (advanced)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық қаржылар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: құрылымдық жолмен, ең күрделі банктік саласындағы банк саласы туралы білімдерін қамтамасыз ету. Екінші деңгейдегі банктердің, кредиттік инвестициялық басқару ерекшеліктері, кредит беру процесінің, атап айтқанда ұйымдастыру, банк активтерін басқару тіркеледі. Банктердің қаржылық қызмет көрсету сұрақтарын ашу. Студент қаржы нарығында банктік қызметтердің өнім ауқымын стратегиялық маркетингтік зерттеу және талдауды жүзеге асыруда практикалық тәжірибесі болуы керек.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение